Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155"

Transkript

1 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef Obořil z Boškůvek s manželkou Marií rozenou Bachová. Tento domek a dalších pět domů sousedních náleželo pod správu Moravské Prusy až do roku V té době byly domy s novými čísly převedeny do Boškůvek a jejich jsou přidělovaná novým domům v Moravských Prusích. Číslo 151 obdržel dům postavený na pozemku zvaném Za Humny, dnes ulice Veverská. Postavil ho v letech Jaroslav Kutálek s manželkou Jiřinou bydlící toho času na 65. Kutálkovi měli děti: Antonie - odstěhovala se mimo domov, Zdeňka - provdala se za Bohumila Müllera a zůstává na domě č. p Rodiče Jaroslav a Jiřina Kutálkovi se odstěhovali do Vyškova i s vnukem Jiřím Kutálkem (syn Antonie, kterého měla za svobodna). Müllerovi mají děti: Jana, Zdeňka a Magda - všechny se z obce odstěhovaly. Bohumil Müller zemřel v roce 2007 a vdova Zdeňka v roce 2009 dům prodala a odstěhovala se do Vyškova. Od roku 2009 jsou majiteli manželé Kateřina a Ondřej Kubíkovi. Dům č. p. 152 Bývalá kolna a mlat velkostatku navazující na hlavní budovy. V roce 1927 jej při parcelaci velkostatku koupil a pro hospodářské účely upravil Jan Sedláček z č. 7. Dále jej převzal a pro bydlení přestavěl syn Jiří, který si vzal za manželku Anežku rozenou Mariánková z Pavlovic. Sedláčkovi měli dvě dcery: Marie - žije v Čechách a Anežka žije ve Vyškově. Po smrti rodičů byl dům prodán a koupili ho manželé Palíškovi z č. 132 a zařídili si tam dílnu. Po smrti Marie Palíškové dům zdědili její děti z prvního manželství Radek Hasala a Vladimíra provdaná Chujacová. V současné době je na domě firma na výrobu domácích potřeb. Dům č. p. 153 Toto číslo měl původně dům, který v roce 1927 postavil Alois Kusala z Moravských Prus č.66 v těsné blízkosti Boškůvek. V roce 1956 bylo číslo 153 přiděleno obytnému domu, který byl získán oddělením a rekonstrukcí druhé poloviny budovy bývalého panského zámku - velkostatku získané při parcelaci v roce Majiteli byli Julius Pavlík s manželkou Antonií z č Přestavbu provedl jeho syn Josef Pavlík s manželkou Marií rozenou Zbořilovou z Pustiměře, kteří bydleli s dcerou Františkou v nájmu na č Měli jedinou dceru Františku - provdaná Kuchtičková, která dům zdědila. Františka má dvě dcery: Jana - odstěhovala se mimo obec, Drahomíra provdaná Ženčáková se po rozvodu se svými dětmi vrátila zpět a v současné době bydlí na domě se svojí matkou. Dům č. p. 154 Rovněž toto číslo měl původně dům postavený u Boškůvek v roce 1927, kdy ho postavil František Toman, rodák z Boškůvek. Domek byl získán přestavbou zde stojícího mlatu, který postavil Josef Vincourek z č Od Vincourka koupil mlat Alois Hlavička, hostinský na čísle 14 a předal ho nevlastní dceři Žofii provdané Ševčíkové. Tomuto přestavěnému domu manželů Františka a Žofie Ševčíkových bylo v roce 1956 přiděleno číslo 154. Manželé Ševčíkovi měli děti: syn František - odstěhován mimo obec, dcera Helena - zemřela ve věku deseti let. Po úmrtí rodičů dům syn František v roce 1995 prodal. Majiteli byli manželé Juraj a Marcela Horváthovi, kteří zde bydleli se svými dětmi. V roce 2006 dům prodali a odstěhovali se do Orlovic. Novými majiteli se stali manželé Irena a Stanislav Jirouškovi z Brna, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 155 Dům u státní silnice do Vyškova postavil v roce 1927 na pozemku bývalé panské zahrady Josef Petržela, rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Trávníčková z č Petrželovi měli děti: syn Alois - odstěhován mimo obec a dcera Alena provdaná Štemberková ve Vyškově. Dům prodali a koupili jej manželé Anna a Jan Ludrovanovi s dětmi Danou,

2 Janem a Annou. Rodina se do obce přistěhovala z Krumvíře okr. Břeclav v roce Jan st. tragicky zahynul na motorce. Děti Jan a Dana se odstěhovaly do Vážan, Anna provdaná za Pavla Krátkého z Vyškova bydlí na č Dům 155 prodali. Nynějším vlastníkem je František Klíč z č. 189 a bydlí zde s manželkou Jiřinou a dětmi. Dům č. p. 156 Dům u Boškůvek postavil v roce 1927 Leopold Medek s manželkou Filoménou - oba z Boškůvek. Stejně jako u č.p. 151 a dalších, i toto číslov bylo přiděleno od r do Moravských Prus. V roce 1978 bylo přiděleno číslo 156 nově postavené budově kulturního domu, který byl postaven z mlatu a farní zahrady v akci Z byl slavnostně otevřen tehdejším předsedou MNV Josefem Cigánkem a předsedou kulturní komise Janem Štemberkem. Občané a hosté se sešli před KD a po otevření si ve vestibulu prohlédli výstavu Naše obec dřív a nyní a výstavku fotografií Postup prací na stavbě KD. Následovala slavnostní schůze a vyhodnocení nejlepších brigádníků. Byli to: František Kroutilík z č. 41, Karel Laidorf z č. 173, Miroslav Suchomel z č. 115, Bohumil Müller z č. 151, Antonín Gajdoš z č. 161, Jan Jelínek z č. 182, Bohumil Cigánek z č. 103, Zdeněk Cigánek z č. 88, Karel Wachtel z č. 90, František Večerka z č. 80, Jaroslav Krátký z č. 170, Alois Adler z č. 120, Pavel Němec z č. 61, Jaroslav Kutálek z č. 151, Bohumil Letoš z č. 147 a stálí pracovníci: Theodor Řezníček z č. 118, Josef Toman z Boškůvek, Josef Dobeš z č. 196, Antonín Surák z Mor. Málkovic, Josef Martínek z č. 36, Richard Toman z Boškůvek, Jan Pospíšil z č. 59. O stavbu se také zasloužil Antonín Hladký, agronom JZD a funkcionář MNV, který však v tomto roce zemřel. Hlavním organizátorem byl a nejvíce brigádnických hodin odpracoval předseda MNV Josef Cigánek. Bylo také poděkováno společenským organizacím za pomoc při výstavbě. Poté následoval kulturní program vojáků, dětí a mládeže. Zahrála vojenská hudba a nakonec bylo podáno občerstvení všem přítomným se zde konala první svatební hostina v nové restauraci - kavárně - ženil se Jan Pospíšil z Vážan byla první svatební hostina v sále KD - ženil se Jan Hladký z č nevěsta Marta Tomášková z Mor. Málkovice. Dům č. p. 157 Dům postavil v roce 1928 Jan Pavézka z č. 112 s manželkou Marií rozenou Šilerová z Pavlovic. Domek byl postaven na pozemku zvaném Chmelnice, dnes Na Hatích. Měli děti: Jan a Jaroslav. Dům byl v soudním řízení prodán a Jan Pavézka se později přestěhoval i se svými dvěma syny zpět na č Domek pak koupil Josef Vymazal rodák z Vážan s manželkou Marií rozenou Žaroskou z č.98. Měli jedinou dceru Vlastu, která se odstěhovala do Košic a po smrti rodičů dům prodala. Od roku 1990 byli vlastníky domu krátce manželé Luboš a Danuše Zedníčkovi z Brna a poté manželé Michal a Jiřina Salibovi rovněž z Brna. Obě rodiny dům využívaly jen rekreačně. Nynějším vlastníkem je Radovan Rosenberg, který zde bydlí s rodinou. Dům č. p. 158 Dům byl postaven v roce 1928 na Chmelínku. Postavila ho Františka Trávníčková (vdova po Františku Trávníčkovi - výměnkáří z č. 13) a její zůstalé děti. Syn Jan a dcera Františka se odstěhovali do Vážan, Karel na Slovensko, Jiří do Budišova, Jaroslav na č. 186, Rudolf na č. 188 a později do Krnova, Oldřich do Moravských Málkovic a Ludmila s Aloisem - oba svobodní - zůstali na domku. Když zemřeli, dům zdědila jejich neteř Marie Zachrdlová rozená Trávníčková z č Od roku 1980 jsou vlastníky domu Marie a Josef Zachrdlovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Nějaký čas zde bydlel i jejich syn Pavel s rodinou, kteří se v roce 2008 odstěhovali do Drnovic.

3 Dům č. p. 159 Dům postavil v roce 1928 Václav Račanský z č. 8, když usedlost č. 8 předal své dceři Marii provdané Žilkové. Nový dům č. 159 pak obdržel svobodný syn Stanislav pracující v Brně. Ten ho však prodal vdově Amálii Malé z č. 67, která jej koupila pro svou svobodnou dceru Marii a sobě na výměnek. Marie se později provdala za Jana Večerku z Vážan, ale byli bezdětní. Dům pak zdědila Erika Malá (osvojené děvče) z č. 67, která jej prodala ing. Stloukalovi a jeho manželce Aleně. Alena se odstěhovala mimo obec. Jiří Stloukal je majitelem dodnes. Dům č. p. 160 Část budovy bývalého panského zámku velkostatku získal při jeho parcelaci v roce 1927 Julius Pavlík s manželkou Antonií rozenou Procházkovou z Moravských Málkovic. Julius pocházel z č. 57 a do roku 1925 byl na velkostatku šafářem. V roce 1925 si pronajal prostory hostince Sokola na č. 19. Děti Pavlíkovy: Josef - bydlel krátce v Pustiměři, pak v nájmu č. 144 a od r bydlí z rodinou ve druhé upravé části budovy, která má č. 153; dále Ludmila - provdaná Kroutilíková na č. 41, Františka - provdaná Pořízková ve Vyškově, Julie - provdaná za Stanislava Sedláčka z č. 7, která nejprve bydlela na č. 7, ale později se přestěhovala na č. 160, kde bydlela s manželem. Děti Sedláčkovy: Anna - provdaná Drnovská bydlí v Rousínově a Marie, která je svobodná a je nynější majitelkou domu. Dům č. p. 161 Dům postaven v roce 1928 Františkem Sedláčkem z č. 119, rodák z usedlosti č. 26 na pozemku tzv. Chmelnice, dnes ulice na Na Hatích. Vzhledem k velkému zadlužení domek i s pozemky prodal a odstěhoval se do Hamilton. Dům koupil Jan Gajdoš s manželkou Jenovéfou rozenou Chudčíková z Topolan, toho času bydleli na č. 50. Děti Gajdošovy: Julie - provdaná Kalinová odstěhovaná na č. 84 a Antonín, který zdědil dům. Antonín měl za manželku Helenu rozenou Koplíkovou z Ratíškovic. Jejich děti: syn Vlastimil se odstěhoval do Mor. Málkovic a dcera Marie se provdala za Ludvíka Navrátil z Kučerova. Navrátilovi jsou majiteli domu dodnes. Dům č. p. 162 Dům byl postaven rovněž v roce 1928 na Hatích. Postavil ho Jan Tomáš s manželkou Adélou rozenou Pavéskovou z č Jejich děti: Jan se odstěhoval do Mor. Málkovic a Jaroslav na č.164. Po úmrtí rodičů byl dům prodán a v roce 1987 jej koupili manželé Dominik a Hana Plhalovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Dům č. p. 163 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1928 Stanislav Žarovský z č. 98 s manželkou Nepomucenou rozenou Vincourkovou z č Měli dvě dcery: Marie - provdaná Záhoříková se odstěhovala do Karlových Varů a Božena - provdaná Plawetzová se odstěhovala mimo obec. V roce 1963 se Božena přistěhovala zpět na dům i s manželem a synem. Dům přestavěli a zvýšili o jedno patro. Manžel Otto zemřel, syn bydlí ve Vyškově a Božena Plawetzová bydlí na domě dodnes. Dům č. p. 164 Dům u Boškůvek postavil v roce 1929 Antonín Kovář rodák z Topolan s manželkou Andělou rozenou Vojtková z Boškůvek. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno číslo popisné z Boškůvek. Číslo 164 bylo přiděleno domu na Hatích, který v roce 1964 postavil Jaroslav Tomášek s manželkou Helenou rodačkou ze Žďánic. Předtím bydleli v nájmu na č Měli dcery: Jaroslava - bydlí v Rybníčku a Helena bydlí ve Vyškově. Po smrti Jaroslava zůstala na domě Helena Tomášková sama a bydlí zde dodnes.

4 Dům č. p. 165 Dům byl postaven u Boškůvek v roce Postavil ho Bohumil Dobeš z Mor. Prus z č. 103, který měl manželku Julii rozená Medková z Boškůvek. Jejich syn Vlastimil se odstěhoval do Vyškova. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno nové číslo z Boškůvek. Číslo 165 bylo přiděleno novému rodinnému domu na Hatích. Přestavbou zde stojícího mlatu Žilkových provedli v ltech manželé Květoslav a Květoslava Hynkovi, toho času bydlící na č Květoslav pochází z domu č. 44 (dům byl zbourán) a Květoslava rozená Pavésková z č Hynkovi zde bydlí dodnes. Dům č. p. 166 Dům postaven v roce 1929 na pozemku bývalé panské zahrady. Majitelem byl Jiří Babák rodák z Počenic s manželkou Františkou rozenou Večerková z č. 84, později č. 43. Jejich děti: Jiří - zemřel v dětském věku, Jiřina - provdaná Pavesková se odstěhovala do Karviné, ale v roce 1991 se přestěhovala zpět na č. 68 a Jan, který zůstává na domku s manželkou Marií rozenou Müllerová z Vážan. Jan s Marií mají tři dcery: Jana - bydlí ve Vážanech, Hana - bydlí v Hošticích a Marie v Medlovicích. Po smrti Jana v roce 2010 zůstává na domě vdova Marie. Dům č. p. 167 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1930 Josef Reška rodák z Medlovic s manželkou Marií rozenou Martinková z č. 36. Měli tři syny: Josef a Miroslav se odstěhovali mimo obec, Vladislav zůstává na domku s manželkou Zdeňkou rodačkou z Manerova. Měli syny Zdeňka a Vladislava, kteří se odstěhovali mimo obec. Zdeňka zemřela v roce, Vladislav v roce V současné době využívají dům jejich synové k rekreačním účelům. Dům č. p. 168 Dům postaven v roce 1931 rovněž na Chmelínku. Postavil ho Josef Pavéska z č. 110 a předal svému synovi Janovi. Jan má za manželku Štěpánku rozenou Pytelová z Letošova. Jan domek opravil a zvedl o jedno patro - udělal tam dva byty. Jejich děti: Jan - odstěhován mimo obec, dcera Květoslava s manželem Květoslavem Hynkem z č. 44 zde bydlí v druhém bytě až do roku 1978, kdy se i s dcerami Zorou a Šárkou přestěhovali na nový dům č Po úmrtí rodičů dům dostala vnučka Zora provdaná Ondráčková s manželem Janem z Brna. Byli bezdětní. Zora zemřela v mladém věku a Jan Ondráček se odstěhoval do Brna. Dům odkoupili zpět manželé Hynkovi a sestra Šárka provdaná Zbořilová s manželem. V současné době je dům pronajímán. Dům č. p. 169 Dům Za Kopci postavil v roce 1931 Rudolf Trávníček z č. 158 předtím na č. 13 s manželkou Aloisií rozenou Pospíšilová z Radslavic. V roce 1933 byl dům z finančních důvodů prodán ve veřejné dražbě. Koupila ho Antonie Račanská z č. 44 pro svoji dceru Marii - vdovu po kováři Trněném v Mor. Málkovicích. Ta se i se svými nezletilými syny přestěhovala zpět do obce. Synové Josef a Jiří se pak odstěhovali mimo obec. V roce 1988 koupil dům Zdeněk Bílý, který je svobodný a dům v současné době využívá k rekreačním účelům. Dům č. p. 170 Byl postaven v roce 1931 na hranicích obce při silnici do Vážan. Postavil ho Jan Krátký rodák z Orlovic s manželkou Annou rozenou Zbořilová z č. 57 jako dvoubytový dům. V jednom bytě bydleli rodiče Anny - Metoděj Zbořil s manželkou Annou, když předtím prodali dům č.57. Ve druhém bytě bydleli Jan Krátký s manželkou Annou a měli dva syny: Jan - odstěhoval se mimo obec a Jaroslav - zůstává na domku. Jaroslav Krátký má za manželku Drahomíru rozenou Trávníčková z č. 187 a měli dva syny: Jaroslav - odstěhoval se do Pustiměře a Miloslav, který zůstal na domku. Miloslav Krátký má za manželku Janku rozená Botková z č.13. V současné době bydlí v prvním bytě vdova Drahomíra Krátká a ve druhém bytě Miloslav s manželkou Jankou a jejich dvěma syny.

5 Dům č. p. 171 Dům byl získán přestavbou mlatu Josefa Pavésky z č V roce 1931 dokončený domek převzala od Pavesky jeho dcera Františka provdaná za Ferdinanda Gurku rodáka z Drnovic, toho času bydlící v pronájmu na č. 91. Po válce v době osídlování pohraničí se rodina přestěhovala ke Krnovu a domek pronajímali. Bydlel zde František Kopec s manželkou Marií rozenou Tomáškovou a poté František Julínek rodák z Pavlovic s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č V roce 1963 domek koupil Antonín Pecka rodák z Mor. Prus, ale od roku 1945 bydlící v Hlubočanech. Na domku udělal rekonstrukci a v roce 1964 se sem přestěhoval s manželkou Marií rozenou Pektorová z Lysovic. V roce 1982 udělali menší přístavbu domu a bydlí zde dodnes. Dům č. p. 172 Je postaven v ulici Zákopčí v roce 1931, rovněž z mlatu a postavil ho Jan Kudlička z č. 60 jako jednopatrový dům + stodola. Dal ho věnem dceři Augustině provdané za Konráda Šebesty z Vážan. Děti Šebestovy: Konrád - bydlí ve Vyškově, Marie na domku a Jiřina provdaná za Miroslava Řezníka rovněž zůstala na domku. V roce 1965 Řezníkovi upravili dům ze stodoly a udělali další bytovou jednotku. V současné době bydlí v jednom bytě Marie Šebestová a ve druhém bytě Jiřina a Miroslav Řezníkovi (syn Miroslav se odstěhoval do Vyškova, syn Jiří bydlí na č. 90). Dům č. p. 173 Dům postavil v roce 1931 Josef Reichman rodák z Bučovic s manželkou Marií rozenou Vincourková z č Mají jedinou dceru Marii, která se provdala za Karla Laidorfa rodáka z Křižanovic u Vyškova a zůstává na domku. Jejich dcery Marie a Karla se odstěhovaly mimo obec. V roce 2001 se Marie Laidorfová a její matka Marie Reichmanová odstěhovaly do penzionu do Vyškova a dům prodali. Novým majitelem byl Miroslav Čtvrtníček z Hoštic, který v roce 2007 dům prodal. Novým majitelem se stal Michal Ambroz, který zde bydlí dodnes. Dům č. p. 174 Dům na Chmelínku byl postaven v roce Postavil ho Jan Tomášek z č. 97 s manželkou Marií rozenou Trávníčková z č. 13. Měli dvě dcery: Marie - provdaná Třeštíková a Josefa provdaná Landová - obě se přestěhovaly mimo obec. Po smrti jejich rodičů byl dům prodán. Nynějším vlastníkem je Ing. Josef Mičík z Brna, který ho využívá jako rekreační. Dům č. p. 175 Budova základní školy, kterou postavila obec Moravské Prusy v letech rozhodnutím zastupitelstva tehdejších samostatných obcí Mor. Prusy a Boškůvky. Škola byla postavena na pozemku bývalé farní zahrady, který byl směněn za pozemek obce. Masarykova jubilejní obecná škola jak byla oficiálně nazývána, byla kolaudována 1.prosince 1932, posvěcena, otevřena a předána do užívání 26. prosince Vyučování bylo zahájeno 3. ledna Školní byt, který je umístěn v budově školy, byl určen řídícímu učiteli/řediteli a jeho rodině. Prvním uživatelem bytu byl od září 1934 Augustin Motal z Otnic. Ředitel Motal zde působil až do odchodu do důchodu v listopadu 1950, kdy se s manželkou Ludmilou a dcerou Annou odstěhovali do Vyškova. V témže měsíci nastoupil na místo ředitele školy Alois Koutný z Vyškova. Byt s ním obývá manželka Ludmila a děti Alois a Ludmila. Syn Alois s manželkou Marcelou rozenou Pavlíková z č. 6 se odstěhovalido Vyškova v roce 1965, dcera Ludmila se odstěhovala v roce 1970 a v červnu 1972 se po ukončení funkce ředitele odstěhoval i Alois s manželkou Ludmilou. Další ředitelé školy již do obce dojížděli a byt neužívali. Krátce po odchodu Aloise Koutného se na byt přistěhovala nová učitelka Jarmila Kydalová s manželem Aloisem a syny Radomírem a Petrem. Rodina užívala byt do roku 1979, kdy se přestěhovala na svůj nový rodinný dům č Od roku 1980 užívá byt Marie Trávníčková rozená Jelínková z č. 182 s manželem Miroslavem a dětmi Michalem, Nikolou a

6 Zdeňkem. Marie ve škole pracovala jako školnice až do srpna 1984, kdy se odstěhovali do Vyškova. V roce 1985 se na byt přestěhovala rodina Marie Šálkové rovněž školnice - manžel Miroslav, děti Marie, Miroslava a Hana. Působila zde do roku Od roku 1987 užívala byt školnice Alena Jarmarová s manželem Jaroslavem a syny Martinem a Michalem. Byt užívali až do prosince 2009, kdy se přestěhovali na rodinný dům č. 68. V roce 2010 proběhla přestavba školního bytu na novou třídu základní školy a přístavbou ve dvoře byly získány prostory k rozšíření školní kuchyně a v 1. patře na šatnu pro žáky a kabinet pro ředitelku školy. Dům č. p. 176 Dům na Chmelínku postavil v r Jakub Machálek rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č Měli děti: Františka provdaná Julínková bydlela krátce v nájmu na č. 171, poté se odstěhovala do Vyškova a Josefka provdaná za Františka Zálešáka z č. 179 bydlela nějaký čas na domku, ale v roce 1962 se odstěhovali do Vyškova. Dům byl v roce 1995 prodán a novými majiteli se stali manželé Pavol a Františka Bučkovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 177 Dům v Boškůvkách na katastru Moravské Prusy postavil v roce 1932 Ferdinand Pospíšil z Boškůvek s manželkou Františkou rozenou Bachová z Mor. Málkovic. Dům měl číslo popisné až do r. 1957, kdy přešel pod správu obce Boškůvky. Tehdy mu bylo přiděleno číslo 50 z Boškůvek. V roce 1964 bylo přiděleno číslo 177 oddělené části rekonstruovaného domu č od rodičů získal tuto část Bohumír Račanský s manželkou Libuší rozenou Pořízková z č. 4. Jejich dcery Zuzana, Ivana a Sylva se odstěhovaly mimo obec. Bohumír Račanský zemřel v roce 2007 a vdova Libuše se odstěhovala v roce 2010 do Ivanovic na Hané. Dům koupili manželé René a Monika Lauterbachovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 178 Dům na okraji obce při tehdejší polní cestě do Boškůvek postavil v roce 1934 kolář Bohumír Račanský z č. 33 s manželkou Rozálií z Radslavic. Měli tři syny: Josef odstěhován do Boškůvek, Bohumír na rekonstruované a oddělené části tohoto domu č. p. 177 a Vladislav, který zdědil dům s manželkou Drahomírou z Nových Hvězdlic, kteří zde bydlí dodnes (jejich dva synové se odstěhovali mimo obec). Dům č. p. 179 Dům byl postaven v roce 1934 v místě, kudy dříve vedla okresní silnice do Vážan. Dům postavil František Zálešák z č. 121 a dal jej svému synovi Františkovi a jeho manželce Boženě rozené Lacinová z č. 4. Měli děti. Drahomíra - provdaná za Aloise Lusku bydlí krátce na domku, později se stěhují do Rychtářova, František s manželkou Josefkou rozená Machálková bydlí na č. 176 a Miroslav se odstěhoval do Ivanovic. Dům prodali a novými majiteli se v roce 1982 stali Lenka a Drahoslav Kusalovi, kteří předtím bydleli v Boškůvkách u rodičů Lenky. Kusalovi zde bydlí dodnes, ale obě jejich dvě dcery se odstěhovaly mimo obec. Dům č. p. 180 Dům na Chmelínku postavil v r Antonín Matějek z č. 101 a předal jej své svobodné dceři Klementýně. Do roku 1952 zde s ní bydlela již jako vdova její matka Jana Matějková. Po smrti Klementýny byl dům prodán. Od roku 1987 jej vlastnili manželé Dana a Bedřich Kazdovi z Brna, kteří ho užívali k rekreačnímu bydlení. Pak jej prodali a noví majiteli jsou manželé Zetkovi, kteří ho dodnes také užívají k rekreačnímu bydlení.

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368 Název obce OPSUB - název ID vlastnictví Vztah Výměra Druh pozemku Parcela Č. LV Olšany Dvořák Antonín 1024491712 VP 125 ostatní plocha Olšany 636410, č. 327/3 28 Olšany Šenková Anežka 1024836712 VP 2689

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice

V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice http://www.hasicidrnovice.cz Sbor dobrovolných hasičů Drnovice a obec Drnovice Vás co nejsrdečněji zvou na V. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice který se koná v neděli 6. května 2007

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

P.Č. PŘÍJMENÍ JMÉNO GOROLY

P.Č. PŘÍJMENÍ JMÉNO GOROLY Třída: 1. A třídní učitel: Mgr. Cupáková Jitka 1. GOROLY Josef 2. HOLBA Jaroslav 3. KOVAŘÍK Zdeněk 4. LASOVSKÝ Martin 5. MEDEK Ladislav 6. NOVÁK Dominik 7. OLEJNÍČEK Martin 8. ZAVŘEL David 9. ŽOLŇAK David

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy KÚ parcela KN parcela PK druh pozemku využití pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I. podíl vlastník II. 631396 559 559 ostatní plocha neplodná půda 10001 5789,173 236 OBEC

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil Zápis č. 16/2014 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16.června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 uvedeným žadatelům prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS,

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Anketa pro studenty vyškovských středních škol

Anketa pro studenty vyškovských středních škol 27. 03. 2014 09:05:17 Základní údaje Název výzkumu Anketa pro studenty vyškovských středních škol Autor Jana Barová a Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov a stážista Vladimír Bureš, student VOŠ knihovnické, Brno

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Žižkova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Žižkova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Žižkova Hostivice, prosinec 2010 Ulice Žižkova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008

VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008 VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008 KOMISE Č. 28 Vychovatelství se speciální pedagogikou Předseda: Doc.PaedDr.Josef Horák,CSc. Členové: Prof.PhDr.Martin Bílek,Ph.D. den: 19.

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona Č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Atletický klub Mikulčice pořádá

Atletický klub Mikulčice pořádá Atletický klub Mikulčice pořádá 39. ročník silničního běhu V E L K Á M O R A V A Mikulčice - sobota 13. dubna 2013 mládež od 9.00 hodin, dospělí v 11.15 hodin -------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozdná okres... Zlín konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Základní škola Pomezí 1961-2011

Základní škola Pomezí 1961-2011 Základní škola Pomezí 1961-2011 Něco úvodem - Limberk /německy ve 13.století Lewendorf, ve 14.století Lauwendorf, Laubendorf a od roku 1950 Pomezí.. - V roce 1712 byla zřízena v obci první škola německá,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav Název kraje Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.. / I OPSUB - název St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Toma ka František St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Kubínová Zde ka St edo

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium 1 A AG1 IW CZE VSK VUT Brno Natálie Bajnoková 08:00:00 09:00:00 09:25:00 09:30:00 2 A AG1 IW CZE Pro Fitness Praha Barbora Hložková 08:02:25 09:02:25 09:27:25 09:32:25 3 A AG1 IW CZE TJ Sokol Kampa Praha

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Ostrava ---/--- SBS/34836/2012/OBÚ-05/30/464/Ing.Ka

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bělotín okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více