Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155"

Transkript

1 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef Obořil z Boškůvek s manželkou Marií rozenou Bachová. Tento domek a dalších pět domů sousedních náleželo pod správu Moravské Prusy až do roku V té době byly domy s novými čísly převedeny do Boškůvek a jejich jsou přidělovaná novým domům v Moravských Prusích. Číslo 151 obdržel dům postavený na pozemku zvaném Za Humny, dnes ulice Veverská. Postavil ho v letech Jaroslav Kutálek s manželkou Jiřinou bydlící toho času na 65. Kutálkovi měli děti: Antonie - odstěhovala se mimo domov, Zdeňka - provdala se za Bohumila Müllera a zůstává na domě č. p Rodiče Jaroslav a Jiřina Kutálkovi se odstěhovali do Vyškova i s vnukem Jiřím Kutálkem (syn Antonie, kterého měla za svobodna). Müllerovi mají děti: Jana, Zdeňka a Magda - všechny se z obce odstěhovaly. Bohumil Müller zemřel v roce 2007 a vdova Zdeňka v roce 2009 dům prodala a odstěhovala se do Vyškova. Od roku 2009 jsou majiteli manželé Kateřina a Ondřej Kubíkovi. Dům č. p. 152 Bývalá kolna a mlat velkostatku navazující na hlavní budovy. V roce 1927 jej při parcelaci velkostatku koupil a pro hospodářské účely upravil Jan Sedláček z č. 7. Dále jej převzal a pro bydlení přestavěl syn Jiří, který si vzal za manželku Anežku rozenou Mariánková z Pavlovic. Sedláčkovi měli dvě dcery: Marie - žije v Čechách a Anežka žije ve Vyškově. Po smrti rodičů byl dům prodán a koupili ho manželé Palíškovi z č. 132 a zařídili si tam dílnu. Po smrti Marie Palíškové dům zdědili její děti z prvního manželství Radek Hasala a Vladimíra provdaná Chujacová. V současné době je na domě firma na výrobu domácích potřeb. Dům č. p. 153 Toto číslo měl původně dům, který v roce 1927 postavil Alois Kusala z Moravských Prus č.66 v těsné blízkosti Boškůvek. V roce 1956 bylo číslo 153 přiděleno obytnému domu, který byl získán oddělením a rekonstrukcí druhé poloviny budovy bývalého panského zámku - velkostatku získané při parcelaci v roce Majiteli byli Julius Pavlík s manželkou Antonií z č Přestavbu provedl jeho syn Josef Pavlík s manželkou Marií rozenou Zbořilovou z Pustiměře, kteří bydleli s dcerou Františkou v nájmu na č Měli jedinou dceru Františku - provdaná Kuchtičková, která dům zdědila. Františka má dvě dcery: Jana - odstěhovala se mimo obec, Drahomíra provdaná Ženčáková se po rozvodu se svými dětmi vrátila zpět a v současné době bydlí na domě se svojí matkou. Dům č. p. 154 Rovněž toto číslo měl původně dům postavený u Boškůvek v roce 1927, kdy ho postavil František Toman, rodák z Boškůvek. Domek byl získán přestavbou zde stojícího mlatu, který postavil Josef Vincourek z č Od Vincourka koupil mlat Alois Hlavička, hostinský na čísle 14 a předal ho nevlastní dceři Žofii provdané Ševčíkové. Tomuto přestavěnému domu manželů Františka a Žofie Ševčíkových bylo v roce 1956 přiděleno číslo 154. Manželé Ševčíkovi měli děti: syn František - odstěhován mimo obec, dcera Helena - zemřela ve věku deseti let. Po úmrtí rodičů dům syn František v roce 1995 prodal. Majiteli byli manželé Juraj a Marcela Horváthovi, kteří zde bydleli se svými dětmi. V roce 2006 dům prodali a odstěhovali se do Orlovic. Novými majiteli se stali manželé Irena a Stanislav Jirouškovi z Brna, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 155 Dům u státní silnice do Vyškova postavil v roce 1927 na pozemku bývalé panské zahrady Josef Petržela, rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Trávníčková z č Petrželovi měli děti: syn Alois - odstěhován mimo obec a dcera Alena provdaná Štemberková ve Vyškově. Dům prodali a koupili jej manželé Anna a Jan Ludrovanovi s dětmi Danou,

2 Janem a Annou. Rodina se do obce přistěhovala z Krumvíře okr. Břeclav v roce Jan st. tragicky zahynul na motorce. Děti Jan a Dana se odstěhovaly do Vážan, Anna provdaná za Pavla Krátkého z Vyškova bydlí na č Dům 155 prodali. Nynějším vlastníkem je František Klíč z č. 189 a bydlí zde s manželkou Jiřinou a dětmi. Dům č. p. 156 Dům u Boškůvek postavil v roce 1927 Leopold Medek s manželkou Filoménou - oba z Boškůvek. Stejně jako u č.p. 151 a dalších, i toto číslov bylo přiděleno od r do Moravských Prus. V roce 1978 bylo přiděleno číslo 156 nově postavené budově kulturního domu, který byl postaven z mlatu a farní zahrady v akci Z byl slavnostně otevřen tehdejším předsedou MNV Josefem Cigánkem a předsedou kulturní komise Janem Štemberkem. Občané a hosté se sešli před KD a po otevření si ve vestibulu prohlédli výstavu Naše obec dřív a nyní a výstavku fotografií Postup prací na stavbě KD. Následovala slavnostní schůze a vyhodnocení nejlepších brigádníků. Byli to: František Kroutilík z č. 41, Karel Laidorf z č. 173, Miroslav Suchomel z č. 115, Bohumil Müller z č. 151, Antonín Gajdoš z č. 161, Jan Jelínek z č. 182, Bohumil Cigánek z č. 103, Zdeněk Cigánek z č. 88, Karel Wachtel z č. 90, František Večerka z č. 80, Jaroslav Krátký z č. 170, Alois Adler z č. 120, Pavel Němec z č. 61, Jaroslav Kutálek z č. 151, Bohumil Letoš z č. 147 a stálí pracovníci: Theodor Řezníček z č. 118, Josef Toman z Boškůvek, Josef Dobeš z č. 196, Antonín Surák z Mor. Málkovic, Josef Martínek z č. 36, Richard Toman z Boškůvek, Jan Pospíšil z č. 59. O stavbu se také zasloužil Antonín Hladký, agronom JZD a funkcionář MNV, který však v tomto roce zemřel. Hlavním organizátorem byl a nejvíce brigádnických hodin odpracoval předseda MNV Josef Cigánek. Bylo také poděkováno společenským organizacím za pomoc při výstavbě. Poté následoval kulturní program vojáků, dětí a mládeže. Zahrála vojenská hudba a nakonec bylo podáno občerstvení všem přítomným se zde konala první svatební hostina v nové restauraci - kavárně - ženil se Jan Pospíšil z Vážan byla první svatební hostina v sále KD - ženil se Jan Hladký z č nevěsta Marta Tomášková z Mor. Málkovice. Dům č. p. 157 Dům postavil v roce 1928 Jan Pavézka z č. 112 s manželkou Marií rozenou Šilerová z Pavlovic. Domek byl postaven na pozemku zvaném Chmelnice, dnes Na Hatích. Měli děti: Jan a Jaroslav. Dům byl v soudním řízení prodán a Jan Pavézka se později přestěhoval i se svými dvěma syny zpět na č Domek pak koupil Josef Vymazal rodák z Vážan s manželkou Marií rozenou Žaroskou z č.98. Měli jedinou dceru Vlastu, která se odstěhovala do Košic a po smrti rodičů dům prodala. Od roku 1990 byli vlastníky domu krátce manželé Luboš a Danuše Zedníčkovi z Brna a poté manželé Michal a Jiřina Salibovi rovněž z Brna. Obě rodiny dům využívaly jen rekreačně. Nynějším vlastníkem je Radovan Rosenberg, který zde bydlí s rodinou. Dům č. p. 158 Dům byl postaven v roce 1928 na Chmelínku. Postavila ho Františka Trávníčková (vdova po Františku Trávníčkovi - výměnkáří z č. 13) a její zůstalé děti. Syn Jan a dcera Františka se odstěhovali do Vážan, Karel na Slovensko, Jiří do Budišova, Jaroslav na č. 186, Rudolf na č. 188 a později do Krnova, Oldřich do Moravských Málkovic a Ludmila s Aloisem - oba svobodní - zůstali na domku. Když zemřeli, dům zdědila jejich neteř Marie Zachrdlová rozená Trávníčková z č Od roku 1980 jsou vlastníky domu Marie a Josef Zachrdlovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Nějaký čas zde bydlel i jejich syn Pavel s rodinou, kteří se v roce 2008 odstěhovali do Drnovic.

3 Dům č. p. 159 Dům postavil v roce 1928 Václav Račanský z č. 8, když usedlost č. 8 předal své dceři Marii provdané Žilkové. Nový dům č. 159 pak obdržel svobodný syn Stanislav pracující v Brně. Ten ho však prodal vdově Amálii Malé z č. 67, která jej koupila pro svou svobodnou dceru Marii a sobě na výměnek. Marie se později provdala za Jana Večerku z Vážan, ale byli bezdětní. Dům pak zdědila Erika Malá (osvojené děvče) z č. 67, která jej prodala ing. Stloukalovi a jeho manželce Aleně. Alena se odstěhovala mimo obec. Jiří Stloukal je majitelem dodnes. Dům č. p. 160 Část budovy bývalého panského zámku velkostatku získal při jeho parcelaci v roce 1927 Julius Pavlík s manželkou Antonií rozenou Procházkovou z Moravských Málkovic. Julius pocházel z č. 57 a do roku 1925 byl na velkostatku šafářem. V roce 1925 si pronajal prostory hostince Sokola na č. 19. Děti Pavlíkovy: Josef - bydlel krátce v Pustiměři, pak v nájmu č. 144 a od r bydlí z rodinou ve druhé upravé části budovy, která má č. 153; dále Ludmila - provdaná Kroutilíková na č. 41, Františka - provdaná Pořízková ve Vyškově, Julie - provdaná za Stanislava Sedláčka z č. 7, která nejprve bydlela na č. 7, ale později se přestěhovala na č. 160, kde bydlela s manželem. Děti Sedláčkovy: Anna - provdaná Drnovská bydlí v Rousínově a Marie, která je svobodná a je nynější majitelkou domu. Dům č. p. 161 Dům postaven v roce 1928 Františkem Sedláčkem z č. 119, rodák z usedlosti č. 26 na pozemku tzv. Chmelnice, dnes ulice na Na Hatích. Vzhledem k velkému zadlužení domek i s pozemky prodal a odstěhoval se do Hamilton. Dům koupil Jan Gajdoš s manželkou Jenovéfou rozenou Chudčíková z Topolan, toho času bydleli na č. 50. Děti Gajdošovy: Julie - provdaná Kalinová odstěhovaná na č. 84 a Antonín, který zdědil dům. Antonín měl za manželku Helenu rozenou Koplíkovou z Ratíškovic. Jejich děti: syn Vlastimil se odstěhoval do Mor. Málkovic a dcera Marie se provdala za Ludvíka Navrátil z Kučerova. Navrátilovi jsou majiteli domu dodnes. Dům č. p. 162 Dům byl postaven rovněž v roce 1928 na Hatích. Postavil ho Jan Tomáš s manželkou Adélou rozenou Pavéskovou z č Jejich děti: Jan se odstěhoval do Mor. Málkovic a Jaroslav na č.164. Po úmrtí rodičů byl dům prodán a v roce 1987 jej koupili manželé Dominik a Hana Plhalovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Dům č. p. 163 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1928 Stanislav Žarovský z č. 98 s manželkou Nepomucenou rozenou Vincourkovou z č Měli dvě dcery: Marie - provdaná Záhoříková se odstěhovala do Karlových Varů a Božena - provdaná Plawetzová se odstěhovala mimo obec. V roce 1963 se Božena přistěhovala zpět na dům i s manželem a synem. Dům přestavěli a zvýšili o jedno patro. Manžel Otto zemřel, syn bydlí ve Vyškově a Božena Plawetzová bydlí na domě dodnes. Dům č. p. 164 Dům u Boškůvek postavil v roce 1929 Antonín Kovář rodák z Topolan s manželkou Andělou rozenou Vojtková z Boškůvek. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno číslo popisné z Boškůvek. Číslo 164 bylo přiděleno domu na Hatích, který v roce 1964 postavil Jaroslav Tomášek s manželkou Helenou rodačkou ze Žďánic. Předtím bydleli v nájmu na č Měli dcery: Jaroslava - bydlí v Rybníčku a Helena bydlí ve Vyškově. Po smrti Jaroslava zůstala na domě Helena Tomášková sama a bydlí zde dodnes.

4 Dům č. p. 165 Dům byl postaven u Boškůvek v roce Postavil ho Bohumil Dobeš z Mor. Prus z č. 103, který měl manželku Julii rozená Medková z Boškůvek. Jejich syn Vlastimil se odstěhoval do Vyškova. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno nové číslo z Boškůvek. Číslo 165 bylo přiděleno novému rodinnému domu na Hatích. Přestavbou zde stojícího mlatu Žilkových provedli v ltech manželé Květoslav a Květoslava Hynkovi, toho času bydlící na č Květoslav pochází z domu č. 44 (dům byl zbourán) a Květoslava rozená Pavésková z č Hynkovi zde bydlí dodnes. Dům č. p. 166 Dům postaven v roce 1929 na pozemku bývalé panské zahrady. Majitelem byl Jiří Babák rodák z Počenic s manželkou Františkou rozenou Večerková z č. 84, později č. 43. Jejich děti: Jiří - zemřel v dětském věku, Jiřina - provdaná Pavesková se odstěhovala do Karviné, ale v roce 1991 se přestěhovala zpět na č. 68 a Jan, který zůstává na domku s manželkou Marií rozenou Müllerová z Vážan. Jan s Marií mají tři dcery: Jana - bydlí ve Vážanech, Hana - bydlí v Hošticích a Marie v Medlovicích. Po smrti Jana v roce 2010 zůstává na domě vdova Marie. Dům č. p. 167 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1930 Josef Reška rodák z Medlovic s manželkou Marií rozenou Martinková z č. 36. Měli tři syny: Josef a Miroslav se odstěhovali mimo obec, Vladislav zůstává na domku s manželkou Zdeňkou rodačkou z Manerova. Měli syny Zdeňka a Vladislava, kteří se odstěhovali mimo obec. Zdeňka zemřela v roce, Vladislav v roce V současné době využívají dům jejich synové k rekreačním účelům. Dům č. p. 168 Dům postaven v roce 1931 rovněž na Chmelínku. Postavil ho Josef Pavéska z č. 110 a předal svému synovi Janovi. Jan má za manželku Štěpánku rozenou Pytelová z Letošova. Jan domek opravil a zvedl o jedno patro - udělal tam dva byty. Jejich děti: Jan - odstěhován mimo obec, dcera Květoslava s manželem Květoslavem Hynkem z č. 44 zde bydlí v druhém bytě až do roku 1978, kdy se i s dcerami Zorou a Šárkou přestěhovali na nový dům č Po úmrtí rodičů dům dostala vnučka Zora provdaná Ondráčková s manželem Janem z Brna. Byli bezdětní. Zora zemřela v mladém věku a Jan Ondráček se odstěhoval do Brna. Dům odkoupili zpět manželé Hynkovi a sestra Šárka provdaná Zbořilová s manželem. V současné době je dům pronajímán. Dům č. p. 169 Dům Za Kopci postavil v roce 1931 Rudolf Trávníček z č. 158 předtím na č. 13 s manželkou Aloisií rozenou Pospíšilová z Radslavic. V roce 1933 byl dům z finančních důvodů prodán ve veřejné dražbě. Koupila ho Antonie Račanská z č. 44 pro svoji dceru Marii - vdovu po kováři Trněném v Mor. Málkovicích. Ta se i se svými nezletilými syny přestěhovala zpět do obce. Synové Josef a Jiří se pak odstěhovali mimo obec. V roce 1988 koupil dům Zdeněk Bílý, který je svobodný a dům v současné době využívá k rekreačním účelům. Dům č. p. 170 Byl postaven v roce 1931 na hranicích obce při silnici do Vážan. Postavil ho Jan Krátký rodák z Orlovic s manželkou Annou rozenou Zbořilová z č. 57 jako dvoubytový dům. V jednom bytě bydleli rodiče Anny - Metoděj Zbořil s manželkou Annou, když předtím prodali dům č.57. Ve druhém bytě bydleli Jan Krátký s manželkou Annou a měli dva syny: Jan - odstěhoval se mimo obec a Jaroslav - zůstává na domku. Jaroslav Krátký má za manželku Drahomíru rozenou Trávníčková z č. 187 a měli dva syny: Jaroslav - odstěhoval se do Pustiměře a Miloslav, který zůstal na domku. Miloslav Krátký má za manželku Janku rozená Botková z č.13. V současné době bydlí v prvním bytě vdova Drahomíra Krátká a ve druhém bytě Miloslav s manželkou Jankou a jejich dvěma syny.

5 Dům č. p. 171 Dům byl získán přestavbou mlatu Josefa Pavésky z č V roce 1931 dokončený domek převzala od Pavesky jeho dcera Františka provdaná za Ferdinanda Gurku rodáka z Drnovic, toho času bydlící v pronájmu na č. 91. Po válce v době osídlování pohraničí se rodina přestěhovala ke Krnovu a domek pronajímali. Bydlel zde František Kopec s manželkou Marií rozenou Tomáškovou a poté František Julínek rodák z Pavlovic s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č V roce 1963 domek koupil Antonín Pecka rodák z Mor. Prus, ale od roku 1945 bydlící v Hlubočanech. Na domku udělal rekonstrukci a v roce 1964 se sem přestěhoval s manželkou Marií rozenou Pektorová z Lysovic. V roce 1982 udělali menší přístavbu domu a bydlí zde dodnes. Dům č. p. 172 Je postaven v ulici Zákopčí v roce 1931, rovněž z mlatu a postavil ho Jan Kudlička z č. 60 jako jednopatrový dům + stodola. Dal ho věnem dceři Augustině provdané za Konráda Šebesty z Vážan. Děti Šebestovy: Konrád - bydlí ve Vyškově, Marie na domku a Jiřina provdaná za Miroslava Řezníka rovněž zůstala na domku. V roce 1965 Řezníkovi upravili dům ze stodoly a udělali další bytovou jednotku. V současné době bydlí v jednom bytě Marie Šebestová a ve druhém bytě Jiřina a Miroslav Řezníkovi (syn Miroslav se odstěhoval do Vyškova, syn Jiří bydlí na č. 90). Dům č. p. 173 Dům postavil v roce 1931 Josef Reichman rodák z Bučovic s manželkou Marií rozenou Vincourková z č Mají jedinou dceru Marii, která se provdala za Karla Laidorfa rodáka z Křižanovic u Vyškova a zůstává na domku. Jejich dcery Marie a Karla se odstěhovaly mimo obec. V roce 2001 se Marie Laidorfová a její matka Marie Reichmanová odstěhovaly do penzionu do Vyškova a dům prodali. Novým majitelem byl Miroslav Čtvrtníček z Hoštic, který v roce 2007 dům prodal. Novým majitelem se stal Michal Ambroz, který zde bydlí dodnes. Dům č. p. 174 Dům na Chmelínku byl postaven v roce Postavil ho Jan Tomášek z č. 97 s manželkou Marií rozenou Trávníčková z č. 13. Měli dvě dcery: Marie - provdaná Třeštíková a Josefa provdaná Landová - obě se přestěhovaly mimo obec. Po smrti jejich rodičů byl dům prodán. Nynějším vlastníkem je Ing. Josef Mičík z Brna, který ho využívá jako rekreační. Dům č. p. 175 Budova základní školy, kterou postavila obec Moravské Prusy v letech rozhodnutím zastupitelstva tehdejších samostatných obcí Mor. Prusy a Boškůvky. Škola byla postavena na pozemku bývalé farní zahrady, který byl směněn za pozemek obce. Masarykova jubilejní obecná škola jak byla oficiálně nazývána, byla kolaudována 1.prosince 1932, posvěcena, otevřena a předána do užívání 26. prosince Vyučování bylo zahájeno 3. ledna Školní byt, který je umístěn v budově školy, byl určen řídícímu učiteli/řediteli a jeho rodině. Prvním uživatelem bytu byl od září 1934 Augustin Motal z Otnic. Ředitel Motal zde působil až do odchodu do důchodu v listopadu 1950, kdy se s manželkou Ludmilou a dcerou Annou odstěhovali do Vyškova. V témže měsíci nastoupil na místo ředitele školy Alois Koutný z Vyškova. Byt s ním obývá manželka Ludmila a děti Alois a Ludmila. Syn Alois s manželkou Marcelou rozenou Pavlíková z č. 6 se odstěhovalido Vyškova v roce 1965, dcera Ludmila se odstěhovala v roce 1970 a v červnu 1972 se po ukončení funkce ředitele odstěhoval i Alois s manželkou Ludmilou. Další ředitelé školy již do obce dojížděli a byt neužívali. Krátce po odchodu Aloise Koutného se na byt přistěhovala nová učitelka Jarmila Kydalová s manželem Aloisem a syny Radomírem a Petrem. Rodina užívala byt do roku 1979, kdy se přestěhovala na svůj nový rodinný dům č Od roku 1980 užívá byt Marie Trávníčková rozená Jelínková z č. 182 s manželem Miroslavem a dětmi Michalem, Nikolou a

6 Zdeňkem. Marie ve škole pracovala jako školnice až do srpna 1984, kdy se odstěhovali do Vyškova. V roce 1985 se na byt přestěhovala rodina Marie Šálkové rovněž školnice - manžel Miroslav, děti Marie, Miroslava a Hana. Působila zde do roku Od roku 1987 užívala byt školnice Alena Jarmarová s manželem Jaroslavem a syny Martinem a Michalem. Byt užívali až do prosince 2009, kdy se přestěhovali na rodinný dům č. 68. V roce 2010 proběhla přestavba školního bytu na novou třídu základní školy a přístavbou ve dvoře byly získány prostory k rozšíření školní kuchyně a v 1. patře na šatnu pro žáky a kabinet pro ředitelku školy. Dům č. p. 176 Dům na Chmelínku postavil v r Jakub Machálek rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č Měli děti: Františka provdaná Julínková bydlela krátce v nájmu na č. 171, poté se odstěhovala do Vyškova a Josefka provdaná za Františka Zálešáka z č. 179 bydlela nějaký čas na domku, ale v roce 1962 se odstěhovali do Vyškova. Dům byl v roce 1995 prodán a novými majiteli se stali manželé Pavol a Františka Bučkovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 177 Dům v Boškůvkách na katastru Moravské Prusy postavil v roce 1932 Ferdinand Pospíšil z Boškůvek s manželkou Františkou rozenou Bachová z Mor. Málkovic. Dům měl číslo popisné až do r. 1957, kdy přešel pod správu obce Boškůvky. Tehdy mu bylo přiděleno číslo 50 z Boškůvek. V roce 1964 bylo přiděleno číslo 177 oddělené části rekonstruovaného domu č od rodičů získal tuto část Bohumír Račanský s manželkou Libuší rozenou Pořízková z č. 4. Jejich dcery Zuzana, Ivana a Sylva se odstěhovaly mimo obec. Bohumír Račanský zemřel v roce 2007 a vdova Libuše se odstěhovala v roce 2010 do Ivanovic na Hané. Dům koupili manželé René a Monika Lauterbachovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 178 Dům na okraji obce při tehdejší polní cestě do Boškůvek postavil v roce 1934 kolář Bohumír Račanský z č. 33 s manželkou Rozálií z Radslavic. Měli tři syny: Josef odstěhován do Boškůvek, Bohumír na rekonstruované a oddělené části tohoto domu č. p. 177 a Vladislav, který zdědil dům s manželkou Drahomírou z Nových Hvězdlic, kteří zde bydlí dodnes (jejich dva synové se odstěhovali mimo obec). Dům č. p. 179 Dům byl postaven v roce 1934 v místě, kudy dříve vedla okresní silnice do Vážan. Dům postavil František Zálešák z č. 121 a dal jej svému synovi Františkovi a jeho manželce Boženě rozené Lacinová z č. 4. Měli děti. Drahomíra - provdaná za Aloise Lusku bydlí krátce na domku, později se stěhují do Rychtářova, František s manželkou Josefkou rozená Machálková bydlí na č. 176 a Miroslav se odstěhoval do Ivanovic. Dům prodali a novými majiteli se v roce 1982 stali Lenka a Drahoslav Kusalovi, kteří předtím bydleli v Boškůvkách u rodičů Lenky. Kusalovi zde bydlí dodnes, ale obě jejich dvě dcery se odstěhovaly mimo obec. Dům č. p. 180 Dům na Chmelínku postavil v r Antonín Matějek z č. 101 a předal jej své svobodné dceři Klementýně. Do roku 1952 zde s ní bydlela již jako vdova její matka Jana Matějková. Po smrti Klementýny byl dům prodán. Od roku 1987 jej vlastnili manželé Dana a Bedřich Kazdovi z Brna, kteří ho užívali k rekreačnímu bydlení. Pak jej prodali a noví majiteli jsou manželé Zetkovi, kteří ho dodnes také užívají k rekreačnímu bydlení.

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Dům č. p. 121 Dům č. p. 102 Dům č. p. 123 Dům č. p. 124 Dům č. p. 125

Dům č. p. 121 Dům č. p. 102 Dům č. p. 123 Dům č. p. 124 Dům č. p. 125 Dům č. p. 121 Dům i s dílnou postaven v roce 1906. Majitel František Zálešák a manželka Helena, rozená Obořilová z čísle 56. Jejich děti: František na č. 179, Františka - provdaná za Jana Kočího na č.

Více

Dům č. p. 61 Dům č. p. 62 Dům č. p. 63 Dům č. p. 64 Dům č. p. 65 Dům č. p. 66 Dům č. p. 67 Dům č. p. 68 Dům č. p. 69

Dům č. p. 61 Dům č. p. 62 Dům č. p. 63 Dům č. p. 64 Dům č. p. 65 Dům č. p. 66 Dům č. p. 67 Dům č. p. 68 Dům č. p. 69 Dům č. p. 61 Domek u Nových - manželka Kateřina ovdověla a provdala se za pana Valu. Jejich děti: Jan ženat v Boškůvkách, František ženat v Topolanech, Marie svobodná dědí domek, který daruje neteři Valové

Více

H i s t o r i e. Dům č.p. 5

H i s t o r i e. Dům č.p. 5 H i s t o r i e d o m ů Dům č.p. 1 Tento objekt patřil rodu Kouniců do Slavkova. Kdysi zde býval pivovar. Později byl v nájmu akciové společnosti Cukrovaru Doloplazy. Po parcelaci v létech 1923-1935 jej

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Martini Witke nar.kolem r. 1670

Martini Witke nar.kolem r. 1670 Rodokmen pro osobu (Orlovice čp.45) Martini Witke nar.kolem r. 1670 Vytvořil Charous charous.f@tiscali.cz Poslední aktualizace - duben 2014 Vygenerované dne 29. dubna 2014 "The Complete Genealogy Reporter"

Více

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368 Název obce OPSUB - název ID vlastnictví Vztah Výměra Druh pozemku Parcela Č. LV Olšany Dvořák Antonín 1024491712 VP 125 ostatní plocha Olšany 636410, č. 327/3 28 Olšany Šenková Anežka 1024836712 VP 2689

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0646 88 154 44 753 12 895 13 784 43 808 39 736 1 171 19 300 14 363 26 484 24 927 38 551 32 215 1. Bohaté Málkovice 59289 7 251 130 33 43 126 107 4 39 61 98 95 105 87 Bohaté Málkovice 00600 9 0 2. Bohdalice-Pavlovice

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Seznam ohrožených objektů Vyškov

Seznam ohrožených objektů Vyškov Elektronický Digitální Povodňový Portál Seznam ohrožených objektů Vyškov Obec Část obce Ulice Číslo pop./ev. Číslo parcely Vlastník Q Vyškov Hamiltony SLOVANSKÁ 108/- 624 / 0 Králíková Ivana, Slovanská

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 Inventarizace objektů a domů v katastru obce Úherce Stav léto 2014 Sepsal Pavel Mencl Fotografie Václav Loucký Sestavení a redakční úprava pro web Zbyněk Plzák 2014 Informace

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby.

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby. Vyhodnocení závěrů pracovních skupin STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VYHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ PRACOVNÍCH SKUPIN Na tvorbě strategického plánu se značnou měrou podílely pracovní skupiny složené

Více

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace Stránka 1 První generace 1. Georg Schenk (SYNEK). 2. i. František Schenk. Druhá generace 2. František Schenk. 3. i. Hanes Schenk * 01.01.1688. 3. Hanes Schenk, * 01.01.1688 v Bergstadt (Horní msto u Rýnaova).

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Parcela - výměra. Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov,

Parcela - výměra. Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov, Domažlická 1479/10, Žižkov, Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Číslo LV (parcela) Název k.ú. OPSUB - název OPSUB - adresa 2154 orná půda 286 1536 orná půda 286 263 orná půda 286 1280 orná půda 286

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období 2014-2020 Příprava strategie probíhala v několika krocích. Na území MAS se konaly kulaté stoly, díky kterým byli vytipováni

Více

Opravné usnesení II/28/2011

Opravné usnesení II/28/2011 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-6518/2011-542/VLJ Rousínov, dne 10. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín ČÍSLO ÚTVARU: 130705 SPISOVÁ ZN.: 2RP44487/2011-130705 NAŠE ČJ.: 226345/2011-MZE-130705 VYŘIZUJE: Marie Přibková TELEFON: 321744279 E-MAIL: Marie.Pribkova@mze.cz ID DS: yphaax8

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Úhonice okres... Praha-západ konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 ****************************************************************************************** 121 Rada města Zlatých Hor

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Uherčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17:

Z Á P I S. Schůze komise byla zahájena hlasováním o schválení doplněného programu a předseda zahájil její jednání v 16,40 h. Usnesení 0374/KB/26-17: BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Z Á P I S z 26. schůze Komise bytové konané dne 06.02.2017 od 16,30 h. v zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Bašného 36 Přítomni: P. Forberger, předseda, Ing. O. Šulák místopředseda,

Více

X. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla" Výsledky

X. Ročník Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla Výsledky 10.3.20112 X. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla" Výsledky pořadí Mirabelka 1 Kučera Tomáš Vranovice 26 mirabelka 2 Matoušková Kateřina Vranovice 1 mirabelka 3 Minát Zdeněk Domamyslice

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Strachotín okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Plumlov okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

XIII. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky - Vranovská štamprla" "Kuriozity" Speciality

XIII. Ročník Ochutnávka domácí pálenky - Vranovská štamprla Kuriozity Speciality "Kuriozity" 7.3.2015 XIII. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky - Vranovská štamprla" Mertlík Vladimír Hořičky 59 jeřabina 2013 Křižanov 50 3,80 Abrahámek Ivo Čechovice 58 medová 2014 Žešov 52 3,75 Vašek

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach 1959-60 Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach Pedagogický sbor Zdeňka Haasová Marie Kostrounová Věra Surová Zdeňka Svobodová Zdeňka Vokrojová Karel Brůha Magda Brůhová Miluška Bysřická

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Název obce OPSUB - název OPSUB - adresa výměra druhu pozemku Název způsobu využití pozemkparcela (formátováno) Číslo LV Prušánky Balůnová Anna Vídeň,

Název obce OPSUB - název OPSUB - adresa výměra druhu pozemku Název způsobu využití pozemkparcela (formátováno) Číslo LV Prušánky Balůnová Anna Vídeň, Název obce OPSUB - název OPSUB - adresa výměra druhu pozemku Název způsobu využití pozemkparcela (formátováno) Číslo LV Prušánky Balůnová Anna Vídeň, Rakousko 1490 vinice Prušánky 734021, č. 3109/77 1509

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov,

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov, Výpis dotčených pozemků Protierozní opatření 4113/1 není LV není LV ostatní plocha 490 Protierozní opatření 3263/2 není LV není LV trvalý travní 102654 Protierozní opatření 2897/3 Soňa Šubová Obcizna 163,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3149-1029/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3149-1029/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 613169 -město List vlastnictví: 2455 597180 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Baig Amer, Palace Court 53, London W2 4JB,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vacov okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Výsledky XI. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla"

Výsledky XI. Ročník Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla Výsledky XI. Ročník "Ochutnávka domácí pálenky- Vranovská štamprla" ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 1 89 4,9 Minát Zdeněk st. Domamyslice hruška 2012 Libina 52 VÍTĚZ LAICKÉ POROTY 1 24 4,9 Janeček Jiří Krumsín švestka

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Opatovice okres... Blansko konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL Parcela vlastník I. adresa vlastníka I. 377/2 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 34 377/1 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 35 320/19 Studený Josef Ing. Polichno 55,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více