Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155"

Transkript

1 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef Obořil z Boškůvek s manželkou Marií rozenou Bachová. Tento domek a dalších pět domů sousedních náleželo pod správu Moravské Prusy až do roku V té době byly domy s novými čísly převedeny do Boškůvek a jejich jsou přidělovaná novým domům v Moravských Prusích. Číslo 151 obdržel dům postavený na pozemku zvaném Za Humny, dnes ulice Veverská. Postavil ho v letech Jaroslav Kutálek s manželkou Jiřinou bydlící toho času na 65. Kutálkovi měli děti: Antonie - odstěhovala se mimo domov, Zdeňka - provdala se za Bohumila Müllera a zůstává na domě č. p Rodiče Jaroslav a Jiřina Kutálkovi se odstěhovali do Vyškova i s vnukem Jiřím Kutálkem (syn Antonie, kterého měla za svobodna). Müllerovi mají děti: Jana, Zdeňka a Magda - všechny se z obce odstěhovaly. Bohumil Müller zemřel v roce 2007 a vdova Zdeňka v roce 2009 dům prodala a odstěhovala se do Vyškova. Od roku 2009 jsou majiteli manželé Kateřina a Ondřej Kubíkovi. Dům č. p. 152 Bývalá kolna a mlat velkostatku navazující na hlavní budovy. V roce 1927 jej při parcelaci velkostatku koupil a pro hospodářské účely upravil Jan Sedláček z č. 7. Dále jej převzal a pro bydlení přestavěl syn Jiří, který si vzal za manželku Anežku rozenou Mariánková z Pavlovic. Sedláčkovi měli dvě dcery: Marie - žije v Čechách a Anežka žije ve Vyškově. Po smrti rodičů byl dům prodán a koupili ho manželé Palíškovi z č. 132 a zařídili si tam dílnu. Po smrti Marie Palíškové dům zdědili její děti z prvního manželství Radek Hasala a Vladimíra provdaná Chujacová. V současné době je na domě firma na výrobu domácích potřeb. Dům č. p. 153 Toto číslo měl původně dům, který v roce 1927 postavil Alois Kusala z Moravských Prus č.66 v těsné blízkosti Boškůvek. V roce 1956 bylo číslo 153 přiděleno obytnému domu, který byl získán oddělením a rekonstrukcí druhé poloviny budovy bývalého panského zámku - velkostatku získané při parcelaci v roce Majiteli byli Julius Pavlík s manželkou Antonií z č Přestavbu provedl jeho syn Josef Pavlík s manželkou Marií rozenou Zbořilovou z Pustiměře, kteří bydleli s dcerou Františkou v nájmu na č Měli jedinou dceru Františku - provdaná Kuchtičková, která dům zdědila. Františka má dvě dcery: Jana - odstěhovala se mimo obec, Drahomíra provdaná Ženčáková se po rozvodu se svými dětmi vrátila zpět a v současné době bydlí na domě se svojí matkou. Dům č. p. 154 Rovněž toto číslo měl původně dům postavený u Boškůvek v roce 1927, kdy ho postavil František Toman, rodák z Boškůvek. Domek byl získán přestavbou zde stojícího mlatu, který postavil Josef Vincourek z č Od Vincourka koupil mlat Alois Hlavička, hostinský na čísle 14 a předal ho nevlastní dceři Žofii provdané Ševčíkové. Tomuto přestavěnému domu manželů Františka a Žofie Ševčíkových bylo v roce 1956 přiděleno číslo 154. Manželé Ševčíkovi měli děti: syn František - odstěhován mimo obec, dcera Helena - zemřela ve věku deseti let. Po úmrtí rodičů dům syn František v roce 1995 prodal. Majiteli byli manželé Juraj a Marcela Horváthovi, kteří zde bydleli se svými dětmi. V roce 2006 dům prodali a odstěhovali se do Orlovic. Novými majiteli se stali manželé Irena a Stanislav Jirouškovi z Brna, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 155 Dům u státní silnice do Vyškova postavil v roce 1927 na pozemku bývalé panské zahrady Josef Petržela, rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Trávníčková z č Petrželovi měli děti: syn Alois - odstěhován mimo obec a dcera Alena provdaná Štemberková ve Vyškově. Dům prodali a koupili jej manželé Anna a Jan Ludrovanovi s dětmi Danou,

2 Janem a Annou. Rodina se do obce přistěhovala z Krumvíře okr. Břeclav v roce Jan st. tragicky zahynul na motorce. Děti Jan a Dana se odstěhovaly do Vážan, Anna provdaná za Pavla Krátkého z Vyškova bydlí na č Dům 155 prodali. Nynějším vlastníkem je František Klíč z č. 189 a bydlí zde s manželkou Jiřinou a dětmi. Dům č. p. 156 Dům u Boškůvek postavil v roce 1927 Leopold Medek s manželkou Filoménou - oba z Boškůvek. Stejně jako u č.p. 151 a dalších, i toto číslov bylo přiděleno od r do Moravských Prus. V roce 1978 bylo přiděleno číslo 156 nově postavené budově kulturního domu, který byl postaven z mlatu a farní zahrady v akci Z byl slavnostně otevřen tehdejším předsedou MNV Josefem Cigánkem a předsedou kulturní komise Janem Štemberkem. Občané a hosté se sešli před KD a po otevření si ve vestibulu prohlédli výstavu Naše obec dřív a nyní a výstavku fotografií Postup prací na stavbě KD. Následovala slavnostní schůze a vyhodnocení nejlepších brigádníků. Byli to: František Kroutilík z č. 41, Karel Laidorf z č. 173, Miroslav Suchomel z č. 115, Bohumil Müller z č. 151, Antonín Gajdoš z č. 161, Jan Jelínek z č. 182, Bohumil Cigánek z č. 103, Zdeněk Cigánek z č. 88, Karel Wachtel z č. 90, František Večerka z č. 80, Jaroslav Krátký z č. 170, Alois Adler z č. 120, Pavel Němec z č. 61, Jaroslav Kutálek z č. 151, Bohumil Letoš z č. 147 a stálí pracovníci: Theodor Řezníček z č. 118, Josef Toman z Boškůvek, Josef Dobeš z č. 196, Antonín Surák z Mor. Málkovic, Josef Martínek z č. 36, Richard Toman z Boškůvek, Jan Pospíšil z č. 59. O stavbu se také zasloužil Antonín Hladký, agronom JZD a funkcionář MNV, který však v tomto roce zemřel. Hlavním organizátorem byl a nejvíce brigádnických hodin odpracoval předseda MNV Josef Cigánek. Bylo také poděkováno společenským organizacím za pomoc při výstavbě. Poté následoval kulturní program vojáků, dětí a mládeže. Zahrála vojenská hudba a nakonec bylo podáno občerstvení všem přítomným se zde konala první svatební hostina v nové restauraci - kavárně - ženil se Jan Pospíšil z Vážan byla první svatební hostina v sále KD - ženil se Jan Hladký z č nevěsta Marta Tomášková z Mor. Málkovice. Dům č. p. 157 Dům postavil v roce 1928 Jan Pavézka z č. 112 s manželkou Marií rozenou Šilerová z Pavlovic. Domek byl postaven na pozemku zvaném Chmelnice, dnes Na Hatích. Měli děti: Jan a Jaroslav. Dům byl v soudním řízení prodán a Jan Pavézka se později přestěhoval i se svými dvěma syny zpět na č Domek pak koupil Josef Vymazal rodák z Vážan s manželkou Marií rozenou Žaroskou z č.98. Měli jedinou dceru Vlastu, která se odstěhovala do Košic a po smrti rodičů dům prodala. Od roku 1990 byli vlastníky domu krátce manželé Luboš a Danuše Zedníčkovi z Brna a poté manželé Michal a Jiřina Salibovi rovněž z Brna. Obě rodiny dům využívaly jen rekreačně. Nynějším vlastníkem je Radovan Rosenberg, který zde bydlí s rodinou. Dům č. p. 158 Dům byl postaven v roce 1928 na Chmelínku. Postavila ho Františka Trávníčková (vdova po Františku Trávníčkovi - výměnkáří z č. 13) a její zůstalé děti. Syn Jan a dcera Františka se odstěhovali do Vážan, Karel na Slovensko, Jiří do Budišova, Jaroslav na č. 186, Rudolf na č. 188 a později do Krnova, Oldřich do Moravských Málkovic a Ludmila s Aloisem - oba svobodní - zůstali na domku. Když zemřeli, dům zdědila jejich neteř Marie Zachrdlová rozená Trávníčková z č Od roku 1980 jsou vlastníky domu Marie a Josef Zachrdlovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Nějaký čas zde bydlel i jejich syn Pavel s rodinou, kteří se v roce 2008 odstěhovali do Drnovic.

3 Dům č. p. 159 Dům postavil v roce 1928 Václav Račanský z č. 8, když usedlost č. 8 předal své dceři Marii provdané Žilkové. Nový dům č. 159 pak obdržel svobodný syn Stanislav pracující v Brně. Ten ho však prodal vdově Amálii Malé z č. 67, která jej koupila pro svou svobodnou dceru Marii a sobě na výměnek. Marie se později provdala za Jana Večerku z Vážan, ale byli bezdětní. Dům pak zdědila Erika Malá (osvojené děvče) z č. 67, která jej prodala ing. Stloukalovi a jeho manželce Aleně. Alena se odstěhovala mimo obec. Jiří Stloukal je majitelem dodnes. Dům č. p. 160 Část budovy bývalého panského zámku velkostatku získal při jeho parcelaci v roce 1927 Julius Pavlík s manželkou Antonií rozenou Procházkovou z Moravských Málkovic. Julius pocházel z č. 57 a do roku 1925 byl na velkostatku šafářem. V roce 1925 si pronajal prostory hostince Sokola na č. 19. Děti Pavlíkovy: Josef - bydlel krátce v Pustiměři, pak v nájmu č. 144 a od r bydlí z rodinou ve druhé upravé části budovy, která má č. 153; dále Ludmila - provdaná Kroutilíková na č. 41, Františka - provdaná Pořízková ve Vyškově, Julie - provdaná za Stanislava Sedláčka z č. 7, která nejprve bydlela na č. 7, ale později se přestěhovala na č. 160, kde bydlela s manželem. Děti Sedláčkovy: Anna - provdaná Drnovská bydlí v Rousínově a Marie, která je svobodná a je nynější majitelkou domu. Dům č. p. 161 Dům postaven v roce 1928 Františkem Sedláčkem z č. 119, rodák z usedlosti č. 26 na pozemku tzv. Chmelnice, dnes ulice na Na Hatích. Vzhledem k velkému zadlužení domek i s pozemky prodal a odstěhoval se do Hamilton. Dům koupil Jan Gajdoš s manželkou Jenovéfou rozenou Chudčíková z Topolan, toho času bydleli na č. 50. Děti Gajdošovy: Julie - provdaná Kalinová odstěhovaná na č. 84 a Antonín, který zdědil dům. Antonín měl za manželku Helenu rozenou Koplíkovou z Ratíškovic. Jejich děti: syn Vlastimil se odstěhoval do Mor. Málkovic a dcera Marie se provdala za Ludvíka Navrátil z Kučerova. Navrátilovi jsou majiteli domu dodnes. Dům č. p. 162 Dům byl postaven rovněž v roce 1928 na Hatích. Postavil ho Jan Tomáš s manželkou Adélou rozenou Pavéskovou z č Jejich děti: Jan se odstěhoval do Mor. Málkovic a Jaroslav na č.164. Po úmrtí rodičů byl dům prodán a v roce 1987 jej koupili manželé Dominik a Hana Plhalovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně. Dům č. p. 163 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1928 Stanislav Žarovský z č. 98 s manželkou Nepomucenou rozenou Vincourkovou z č Měli dvě dcery: Marie - provdaná Záhoříková se odstěhovala do Karlových Varů a Božena - provdaná Plawetzová se odstěhovala mimo obec. V roce 1963 se Božena přistěhovala zpět na dům i s manželem a synem. Dům přestavěli a zvýšili o jedno patro. Manžel Otto zemřel, syn bydlí ve Vyškově a Božena Plawetzová bydlí na domě dodnes. Dům č. p. 164 Dům u Boškůvek postavil v roce 1929 Antonín Kovář rodák z Topolan s manželkou Andělou rozenou Vojtková z Boškůvek. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno číslo popisné z Boškůvek. Číslo 164 bylo přiděleno domu na Hatích, který v roce 1964 postavil Jaroslav Tomášek s manželkou Helenou rodačkou ze Žďánic. Předtím bydleli v nájmu na č Měli dcery: Jaroslava - bydlí v Rybníčku a Helena bydlí ve Vyškově. Po smrti Jaroslava zůstala na domě Helena Tomášková sama a bydlí zde dodnes.

4 Dům č. p. 165 Dům byl postaven u Boškůvek v roce Postavil ho Bohumil Dobeš z Mor. Prus z č. 103, který měl manželku Julii rozená Medková z Boškůvek. Jejich syn Vlastimil se odstěhoval do Vyškova. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno nové číslo z Boškůvek. Číslo 165 bylo přiděleno novému rodinnému domu na Hatích. Přestavbou zde stojícího mlatu Žilkových provedli v ltech manželé Květoslav a Květoslava Hynkovi, toho času bydlící na č Květoslav pochází z domu č. 44 (dům byl zbourán) a Květoslava rozená Pavésková z č Hynkovi zde bydlí dodnes. Dům č. p. 166 Dům postaven v roce 1929 na pozemku bývalé panské zahrady. Majitelem byl Jiří Babák rodák z Počenic s manželkou Františkou rozenou Večerková z č. 84, později č. 43. Jejich děti: Jiří - zemřel v dětském věku, Jiřina - provdaná Pavesková se odstěhovala do Karviné, ale v roce 1991 se přestěhovala zpět na č. 68 a Jan, který zůstává na domku s manželkou Marií rozenou Müllerová z Vážan. Jan s Marií mají tři dcery: Jana - bydlí ve Vážanech, Hana - bydlí v Hošticích a Marie v Medlovicích. Po smrti Jana v roce 2010 zůstává na domě vdova Marie. Dům č. p. 167 Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1930 Josef Reška rodák z Medlovic s manželkou Marií rozenou Martinková z č. 36. Měli tři syny: Josef a Miroslav se odstěhovali mimo obec, Vladislav zůstává na domku s manželkou Zdeňkou rodačkou z Manerova. Měli syny Zdeňka a Vladislava, kteří se odstěhovali mimo obec. Zdeňka zemřela v roce, Vladislav v roce V současné době využívají dům jejich synové k rekreačním účelům. Dům č. p. 168 Dům postaven v roce 1931 rovněž na Chmelínku. Postavil ho Josef Pavéska z č. 110 a předal svému synovi Janovi. Jan má za manželku Štěpánku rozenou Pytelová z Letošova. Jan domek opravil a zvedl o jedno patro - udělal tam dva byty. Jejich děti: Jan - odstěhován mimo obec, dcera Květoslava s manželem Květoslavem Hynkem z č. 44 zde bydlí v druhém bytě až do roku 1978, kdy se i s dcerami Zorou a Šárkou přestěhovali na nový dům č Po úmrtí rodičů dům dostala vnučka Zora provdaná Ondráčková s manželem Janem z Brna. Byli bezdětní. Zora zemřela v mladém věku a Jan Ondráček se odstěhoval do Brna. Dům odkoupili zpět manželé Hynkovi a sestra Šárka provdaná Zbořilová s manželem. V současné době je dům pronajímán. Dům č. p. 169 Dům Za Kopci postavil v roce 1931 Rudolf Trávníček z č. 158 předtím na č. 13 s manželkou Aloisií rozenou Pospíšilová z Radslavic. V roce 1933 byl dům z finančních důvodů prodán ve veřejné dražbě. Koupila ho Antonie Račanská z č. 44 pro svoji dceru Marii - vdovu po kováři Trněném v Mor. Málkovicích. Ta se i se svými nezletilými syny přestěhovala zpět do obce. Synové Josef a Jiří se pak odstěhovali mimo obec. V roce 1988 koupil dům Zdeněk Bílý, který je svobodný a dům v současné době využívá k rekreačním účelům. Dům č. p. 170 Byl postaven v roce 1931 na hranicích obce při silnici do Vážan. Postavil ho Jan Krátký rodák z Orlovic s manželkou Annou rozenou Zbořilová z č. 57 jako dvoubytový dům. V jednom bytě bydleli rodiče Anny - Metoděj Zbořil s manželkou Annou, když předtím prodali dům č.57. Ve druhém bytě bydleli Jan Krátký s manželkou Annou a měli dva syny: Jan - odstěhoval se mimo obec a Jaroslav - zůstává na domku. Jaroslav Krátký má za manželku Drahomíru rozenou Trávníčková z č. 187 a měli dva syny: Jaroslav - odstěhoval se do Pustiměře a Miloslav, který zůstal na domku. Miloslav Krátký má za manželku Janku rozená Botková z č.13. V současné době bydlí v prvním bytě vdova Drahomíra Krátká a ve druhém bytě Miloslav s manželkou Jankou a jejich dvěma syny.

5 Dům č. p. 171 Dům byl získán přestavbou mlatu Josefa Pavésky z č V roce 1931 dokončený domek převzala od Pavesky jeho dcera Františka provdaná za Ferdinanda Gurku rodáka z Drnovic, toho času bydlící v pronájmu na č. 91. Po válce v době osídlování pohraničí se rodina přestěhovala ke Krnovu a domek pronajímali. Bydlel zde František Kopec s manželkou Marií rozenou Tomáškovou a poté František Julínek rodák z Pavlovic s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č V roce 1963 domek koupil Antonín Pecka rodák z Mor. Prus, ale od roku 1945 bydlící v Hlubočanech. Na domku udělal rekonstrukci a v roce 1964 se sem přestěhoval s manželkou Marií rozenou Pektorová z Lysovic. V roce 1982 udělali menší přístavbu domu a bydlí zde dodnes. Dům č. p. 172 Je postaven v ulici Zákopčí v roce 1931, rovněž z mlatu a postavil ho Jan Kudlička z č. 60 jako jednopatrový dům + stodola. Dal ho věnem dceři Augustině provdané za Konráda Šebesty z Vážan. Děti Šebestovy: Konrád - bydlí ve Vyškově, Marie na domku a Jiřina provdaná za Miroslava Řezníka rovněž zůstala na domku. V roce 1965 Řezníkovi upravili dům ze stodoly a udělali další bytovou jednotku. V současné době bydlí v jednom bytě Marie Šebestová a ve druhém bytě Jiřina a Miroslav Řezníkovi (syn Miroslav se odstěhoval do Vyškova, syn Jiří bydlí na č. 90). Dům č. p. 173 Dům postavil v roce 1931 Josef Reichman rodák z Bučovic s manželkou Marií rozenou Vincourková z č Mají jedinou dceru Marii, která se provdala za Karla Laidorfa rodáka z Křižanovic u Vyškova a zůstává na domku. Jejich dcery Marie a Karla se odstěhovaly mimo obec. V roce 2001 se Marie Laidorfová a její matka Marie Reichmanová odstěhovaly do penzionu do Vyškova a dům prodali. Novým majitelem byl Miroslav Čtvrtníček z Hoštic, který v roce 2007 dům prodal. Novým majitelem se stal Michal Ambroz, který zde bydlí dodnes. Dům č. p. 174 Dům na Chmelínku byl postaven v roce Postavil ho Jan Tomášek z č. 97 s manželkou Marií rozenou Trávníčková z č. 13. Měli dvě dcery: Marie - provdaná Třeštíková a Josefa provdaná Landová - obě se přestěhovaly mimo obec. Po smrti jejich rodičů byl dům prodán. Nynějším vlastníkem je Ing. Josef Mičík z Brna, který ho využívá jako rekreační. Dům č. p. 175 Budova základní školy, kterou postavila obec Moravské Prusy v letech rozhodnutím zastupitelstva tehdejších samostatných obcí Mor. Prusy a Boškůvky. Škola byla postavena na pozemku bývalé farní zahrady, který byl směněn za pozemek obce. Masarykova jubilejní obecná škola jak byla oficiálně nazývána, byla kolaudována 1.prosince 1932, posvěcena, otevřena a předána do užívání 26. prosince Vyučování bylo zahájeno 3. ledna Školní byt, který je umístěn v budově školy, byl určen řídícímu učiteli/řediteli a jeho rodině. Prvním uživatelem bytu byl od září 1934 Augustin Motal z Otnic. Ředitel Motal zde působil až do odchodu do důchodu v listopadu 1950, kdy se s manželkou Ludmilou a dcerou Annou odstěhovali do Vyškova. V témže měsíci nastoupil na místo ředitele školy Alois Koutný z Vyškova. Byt s ním obývá manželka Ludmila a děti Alois a Ludmila. Syn Alois s manželkou Marcelou rozenou Pavlíková z č. 6 se odstěhovalido Vyškova v roce 1965, dcera Ludmila se odstěhovala v roce 1970 a v červnu 1972 se po ukončení funkce ředitele odstěhoval i Alois s manželkou Ludmilou. Další ředitelé školy již do obce dojížděli a byt neužívali. Krátce po odchodu Aloise Koutného se na byt přistěhovala nová učitelka Jarmila Kydalová s manželem Aloisem a syny Radomírem a Petrem. Rodina užívala byt do roku 1979, kdy se přestěhovala na svůj nový rodinný dům č Od roku 1980 užívá byt Marie Trávníčková rozená Jelínková z č. 182 s manželem Miroslavem a dětmi Michalem, Nikolou a

6 Zdeňkem. Marie ve škole pracovala jako školnice až do srpna 1984, kdy se odstěhovali do Vyškova. V roce 1985 se na byt přestěhovala rodina Marie Šálkové rovněž školnice - manžel Miroslav, děti Marie, Miroslava a Hana. Působila zde do roku Od roku 1987 užívala byt školnice Alena Jarmarová s manželem Jaroslavem a syny Martinem a Michalem. Byt užívali až do prosince 2009, kdy se přestěhovali na rodinný dům č. 68. V roce 2010 proběhla přestavba školního bytu na novou třídu základní školy a přístavbou ve dvoře byly získány prostory k rozšíření školní kuchyně a v 1. patře na šatnu pro žáky a kabinet pro ředitelku školy. Dům č. p. 176 Dům na Chmelínku postavil v r Jakub Machálek rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Štroblíkovou z č Měli děti: Františka provdaná Julínková bydlela krátce v nájmu na č. 171, poté se odstěhovala do Vyškova a Josefka provdaná za Františka Zálešáka z č. 179 bydlela nějaký čas na domku, ale v roce 1962 se odstěhovali do Vyškova. Dům byl v roce 1995 prodán a novými majiteli se stali manželé Pavol a Františka Bučkovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 177 Dům v Boškůvkách na katastru Moravské Prusy postavil v roce 1932 Ferdinand Pospíšil z Boškůvek s manželkou Františkou rozenou Bachová z Mor. Málkovic. Dům měl číslo popisné až do r. 1957, kdy přešel pod správu obce Boškůvky. Tehdy mu bylo přiděleno číslo 50 z Boškůvek. V roce 1964 bylo přiděleno číslo 177 oddělené části rekonstruovaného domu č od rodičů získal tuto část Bohumír Račanský s manželkou Libuší rozenou Pořízková z č. 4. Jejich dcery Zuzana, Ivana a Sylva se odstěhovaly mimo obec. Bohumír Račanský zemřel v roce 2007 a vdova Libuše se odstěhovala v roce 2010 do Ivanovic na Hané. Dům koupili manželé René a Monika Lauterbachovi, kteří zde bydlí dodnes. Dům č. p. 178 Dům na okraji obce při tehdejší polní cestě do Boškůvek postavil v roce 1934 kolář Bohumír Račanský z č. 33 s manželkou Rozálií z Radslavic. Měli tři syny: Josef odstěhován do Boškůvek, Bohumír na rekonstruované a oddělené části tohoto domu č. p. 177 a Vladislav, který zdědil dům s manželkou Drahomírou z Nových Hvězdlic, kteří zde bydlí dodnes (jejich dva synové se odstěhovali mimo obec). Dům č. p. 179 Dům byl postaven v roce 1934 v místě, kudy dříve vedla okresní silnice do Vážan. Dům postavil František Zálešák z č. 121 a dal jej svému synovi Františkovi a jeho manželce Boženě rozené Lacinová z č. 4. Měli děti. Drahomíra - provdaná za Aloise Lusku bydlí krátce na domku, později se stěhují do Rychtářova, František s manželkou Josefkou rozená Machálková bydlí na č. 176 a Miroslav se odstěhoval do Ivanovic. Dům prodali a novými majiteli se v roce 1982 stali Lenka a Drahoslav Kusalovi, kteří předtím bydleli v Boškůvkách u rodičů Lenky. Kusalovi zde bydlí dodnes, ale obě jejich dvě dcery se odstěhovaly mimo obec. Dům č. p. 180 Dům na Chmelínku postavil v r Antonín Matějek z č. 101 a předal jej své svobodné dceři Klementýně. Do roku 1952 zde s ní bydlela již jako vdova její matka Jana Matějková. Po smrti Klementýny byl dům prodán. Od roku 1987 jej vlastnili manželé Dana a Bedřich Kazdovi z Brna, kteří ho užívali k rekreačnímu bydlení. Pak jej prodali a noví majiteli jsou manželé Zetkovi, kteří ho dodnes také užívají k rekreačnímu bydlení.

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL Čeladná 2013 Mgr. Zdenka PŘADKOVÁ Dnes už jen zažloutlé stránky několika dochovaných školních kronik vypovídají o existenci několika škol ve zdejší rozlehlé obci, o každodenních

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů Šanovcové ze Šanova Starý vladycký a šlechtický rod, který se nazýval podle vesnice Šanov západně od Rakovníka. Prvně se tento rod připomíná v r. 1275, kdy Bohuslav z Trnovan usadil se v Šanově a postavil

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Máj, lá sky č ky č s...

Máj, lá sky č ky č s... 2008 5 Z P R A V O D A J O B Č A N Ů M Ě S T A S L U Š O V I C E Máj, lásky čas... Říka se: Je to láska na první pohled. Je to okouzlení? Možná radost. Setkání s člověkem, po kterém jsme již léta toužili.

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více