MeaSoft v1.0. Návod k použití. OPROX, a.s. Břenkova , Brno Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MeaSoft v1.0. Návod k použití. OPROX, a.s. Břenkova 3 613 00, Brno Tel.: +420 545 215 449 Fax: +420 545 215 407"

Transkript

1 MeaSoft v1.0 Návod k použití OPROX, a.s. Břenkova , Brno Tel.: Fax: Leden 2005

2 Obsah: 1. POPIS PROGRAMU INSTALACE OVLADAČŮ MĚŘICÍ KARTY INSTALACE OVLADAČŮ NI-DAQ ODINSTALOVÁNÍ OVLADAČŮ NI-DAQ KONFIGURACE MĚŘICÍ KARTY - MAX NÁVOD K POUŽITÍ HLAVNÍ PANEL Kontrolní prvky a indikátory hlavního panelu NASTAVENÍ MĚŘICÍ KARTY Kontrolní prvky okna nastavení měřicí karty DATABÁZE SNÍMAČŮ Kontrolní prvky a indikátory okna databáze snímačů Přidání nového snímače do databáze Kontrolní prvky a indikátory okna Přidat snímač Kalibrace snímače Kontrolní prvky a indikátory okna kalibrace snímače Okno Upravit snímač Kontrolní prvky a indikátory okna úpravy snímače NASTAVENÍ MĚŘENÍ Kontrolní prvky a indikátory okna nastavení měření ZOBRAZENÍ DAT Kontrolní prvky a indikátory okna zobrazení dat

3 1. Popis programu Program MeaSoft v1.0 slouží k měření a záznamu dat ze snímačů mechanických a elektrických veličin, které jsou patřičným způsobem připojeny k analogovým vstupům měřicích karet řady E z produkce společnosti National Instruments. Program umožňuje editovat databázi připojovaných snímačů, nastavit připojenou měřicí kartu, nastavit měření jako jednorázové či vícenásobné (číslování jednotlivě ukládaných souborů naměřených dat), přičemž naměřená data jsou ukládána ve formátu ASCII a jsou takto připravena pro další zpracování např. v některém z tabulkových procesorů. 2. Instalace ovladačů měřicí karty 2.1 Instalace ovladačů NI-DAQ Pro správnou funkci měřicí karty z produkce společnosti National Instruments je nutno nainstalovat pro ni ovladače NI-DAQ. Pro úspěšnou instalaci pod Windows na bázi NT (NT/2000/XP) je nutno být přihlášen jako administrátor. 1. Vložte instalační CD NI-DAQ 7.2 #1/2 do CD-ROM mechaniky vašeho počítače, 2. V adresáři NI-DAQ spusťte soubor autorun.exe, 3. Klikněte na Install NI-DAQ / NI SWITCH, 4. Klikněte na Next, 5. Vyberte adresář k instalaci ovladačů NI-DAQ (doporučuje se ponechat nabídnutý adresář) a klikněte na Next, 6. U všech komponent k instalaci klikněte na obrázek disku a vyberte položku Do not install this feature, 7. Rozbalte komponentu Traditional NI-DAQ 7.2 kliknutím na znamínko +, klikněte na komponentu LabVIEW 7.0 Support a vyberte položku Install this feature to a local drive, 8. Klikněte na Next, 9. Označte položku I accept the licence Agreement(s), 10. Klikněte na Next, 11. Označte položku I accept the licence Agreement(s), 3

4 12. Klikněte na Next, 13. Klikněte na Next, 14. Klikněte na Finish, 15. Pro úspěšné dokončení instalace ovladačů NI-DAQ je potřeba restartovat počítač, to provedete kliknutím na tlačítko Restart. 2.2 Odinstalování ovladačů NI-DAQ Otevřete Ovládací panely. V nich otevřete položku Přidat nebo odebrat programy. V seznamu nainstalovaných aplikací klikněte na National Instruments Software a klikněte na tlačítko Odebrat. Pomocí levého tlačítka myši a klávesy Ctrl vyberte všechny položky v levé části okna a klikněte na tlačítko Uninstall. Po odinstalování ovladačů budete vyzváni k restartu počítače. Potvrzením této výzvy a restartu počítače je odinstalování ovladačů NI-DAQ dokončeno. 3. Konfigurace měřicí karty - MAX Před započetím používání tohoto programu je nutno nakonfigurovat měřicí kartu pomocí programu MAX (Measurement & Automation Explorer). Tento program je nainstalován spolu s ovladači NI-DAQ. Program spustíte poklepáním na ikonu Measurement & Automation, která se vytvoří na ploše během instalace ovladačů NI-DAQ. Tento program je nutno spustit pokaždé, kdy se operátor rozhodne změnit identifikační číslo měřicí karty, polaritu / rozsah analogových vstupů (prakticky podle toho, zda se bude měřit symetrické či nesymetrické napětí) a typ zapojení analogových vstupů (Differential, Referenced Single Ended, Nonreferenced Single Ended). 4

5 Obr. 1 Program MAX po spuštění Kliknutím na název připojené měřicí karty ve stromové struktuře My System fi Devices and Interfaces fi Traditional NI-DAQ Devices se v prostřední části okna nahoře zpřístupní možnost nastavit vlastnosti analogových vstupů měřicí karty kliknutím na ikonu Propetries... V nově otevřeném okně lze měnit následující vlastnosti: složka System slouží k nastavení identifikačního čísla měřicí karty (Device Number), které musí korespondovat s identifikátorem Zařízení při procesu nastavení měřicí karty (viz obr. 2), Obr. 2 Properties, složka System 5

6 složka AI v této složce se musí nastavit polarita / rozsah (prakticky zda se bude měřit symetrické či nesymetrické napětí) a typ zapojení analogových vstupů (Differential, Referenced Single Ended, Nonreferenced Single Ended) Obr. 3 Properties, složka AI Správné nastavení měřicí karty pomocí programu MAX lze zkontrolovat pomocí testovacího panelu (ikona Test Panels..., obr. 4). Obr. 4 Testovací panel programu MAX 6

7 4. Návod k použití 4.1 Hlavní panel Obr. 5 Hlavní panel Po spuštění programu se objeví okno hlavního panelu, který umožňuje následující: v indikátorech Kanál 1 až Kanál 16 se zobrazují aktuálně měřené veličiny, nulování kanálů, a to jak jednotlivě, tak i všechny najednou, spouštět a zastavovat právě probíhající měření, měnit počet desetinných míst indikátorů, nastavovat připojenou měřicí kartu, spouštět a následně editovat databázi snímačů, nastavit vlastní měření, monitorovat i kanály, které nejsou nastaveny pro vlastní měření Kontrolní prvky a indikátory hlavního panelu Na hlavním panelu se nachází následující kontrolní prvky a indikátory: 7

8 indikátory Kanál 1 až Kanál 16 v těchto indikátorech se zobrazují aktuální hodnoty analogových vstupů, přičemž pod označením Kanál 1 až Kanál 16 se zobrazuje název snímače, který byl daném kanálu přiřazen. tlačítka Nulovat po stisku tohoto tlačítka se vynuluje hodnota pouze daného kanálu. tlačítko Nulovat vše po stisku tohoto tlačítka se vynuluje hodnota všech kanálů. tlačítko Start [Home] po stisku tohoto tlačítka se započne aktuálně nastavené měření. Tomuto tlačítku je přiřazena horká klávesa Home, takže pokud dojde k výpadku monitoru, lze měření započít i z klávesnice počítače. tlačítko Stop [End] po stisku tohoto tlačítka se ukončí probíhající měření. Tomuto tlačítku je přiřazena horká klávesa End, takže pokud dojde k výpadku monitoru, lze právě probíhající měření ukončit i z klávesnice počítače. Dále po stisku tohoto tlačítka dojde k uložení naměřených dat. indikátor Číslo měření toto číslo označuje pořadové číslo měření, pokud bylo měření nastaveno s automatickým číslováním, viz kapitola Nastavení měření. indikační LED Měření vypnuto / zapnuto tato LED indikuje, zda program běží v režimu měření či pouze v monitorování hodnot snímačů. Tato LED se rozsvítí, pokud bylo stisknuto tlačítko Start a zhasne, pokud bylo stisknuto tlačítko Stop nebo bylo měření automaticky ukončeno dosažením zadaného počtu vzorků. indikátor Doba měření zobrazuje se uplynulý čas od startu měření ve formátu HH:MM:SS. Počet desetinných míst touto hodnotou se mění počet desetinných míst indikátorů Kanál 1 až Kanál 16. S tímto počtem desetinných míst budou data ukládána do souboru naměřených dat. tlačítko Nastavení měř. karty tímto tlačítkem se spustí podprogram pro nastavení připojené měřicí karty, viz kapitola Nastavení měřicí karty. tlačítko Databáze snímačů tímto tlačítkem se spustí podprogram pro editaci databáze snímačů, viz kapitola Databáze snímačů. tlačítko Nastavení měření tímto tlačítkem se spustí podprogram pro nastavení vlastního měření, viz kapitola Nastavení měření. 8

9 tlačítko Zobrazit data tímto tlačítkem se spustí podprogram pro zobrazování obsahu uložených souborů naměřených dat. tlačítko Monitor vypnut / zapnut po nastavení měření jsou na hlavním panelu zobrazovány pouze hodnoty těch snímačů, které jsou přiřazený určeným kanálům. Kliknutím na tlačítko Monitor vypnut se zobrazí i hodnoty analogových vstupů ostatních kanálů. Název tlačítka se přitom změní na Monitor zapnut a k návratu ze stavu monitorování všech kanálů je nutno toto tlačítko opět stisknout. Pozn.: Toto tlačítko lze použít pouze pokud neprobíhá měření! tlačítko Konec programu tímto tlačítkem ukončíte program. 4.2 Nastavení měřicí karty Obr. 6 Panel Nastavení měřicí karty V tomto panelu se nachází kontrolní prvky určené ke konfiguraci měřicí karty pro korektní využití jejích analogových vstupů Kontrolní prvky okna nastavení měřicí karty Zařízení touto číselnou hodnotou se identifikuje měřicí karta pro její využití pomocí ovladačů NI-DAQ. Tato hodnota musí být totožná s hodnotou nastavenou pomocí programu MAX (viz kapitola Konfigurace měřicí karty - MAX). Měřicí rozsah kliknutím na tuto položku se rozbalí roleta se seznamem všech dostupných měřicích rozsahů použitelných pro připojenou měřicí kartu. Dostupné jsou rozsahy jak pro měření symetrického, tak i nesymetrického napětí. 9

10 Typ signálu kliknutím na tuto položku se rozbalí roleta se seznamem typů signálu připojitelných k analogovým vstupům. Lze vybrat buďto: DC (připojení signálu stejnosměrného napětí) nebo AC (připojení signálu střídavé napětí). Zapojení analog. vstupů kliknutím na tuto položku se rozbalí roleta se seznamem možných zapojení analogových vstupů. Vybrat lze buďto zapojení typu Differential nebo Referenced Single Ended. tlačítko Původní kliknutím na toto tlačítko se načtou naposledy uložené hodnoty nastavení měřicí karty. tlačítko OK kliknutím na toto tlačítko se potvrdí nastavené hodnoty, dojde k jejich uložení a návratu do hlavního panelu. Potvrzené hodnoty budou načteny jako výchozí při dalším spuštění programu. tlačítko Zpět kliknutím na toto tlačítko se provede návrat do hlavního panelu bez potvrzení změn v nastavení měřicí karty. 4.3 Databáze snímačů Toto okno slouží k editaci databáze použitelných snímačů, tedy k přidávání, odebírání a úpravám parametrů těchto snímačů. Dále je v tomto okně možné editované snímače kalibrovat, a to buď přímým zadáním kalibračních konstant nebo měřením. 10

11 Obr. 7 Okno databáze snímačů Kontrolní prvky a indikátory okna databáze snímačů Seznam snímačů v tomto seznamu jsou uvedeny všechny snímače, které jsou v databázi obsaženy, Typ snímače zde je operátor informován o zadaném typu snímače, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, Výrobní číslo zde je operátor informován o zadaném výrobním čísle snímače, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, Rozsah snímače (Minimum, Maximum) zde je operátor informován o zadaném rozsahu hodnot, který je zadaný snímač schopen měřit, Měřená jednotka zde je operátor informován o zadané měřené jednotce snímače, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, Datum kalibrace zde je operátor informován o datu, kdy byla provedena kalibrace snímače, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, Poznámka zde je operátor informován o zadané poznámce snímače, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, 11

12 tlačítko Přidat snímač stiskem tohoto tlačítka se otevře okno, ve kterém lze zadat parametry do databáze nově přidávaného snímače, tlačítko Odebrat snímač stiskem tohoto tlačítka se odebere ten snímač, který je v Seznamu snímačů modře podsvětlen, tlačítko Upravit snímač stiskem tohoto tlačítka se otevře okno, ve kterém lze upravit parametry v databázi již existujícího snímače snímače, tlačítko Zpět stiskem tohoto tlačítka dojde k návratu do hlavního panelu programu Přidání nového snímače do databáze snímačů. Obr. 8 Okno Přidej snímač V tomto okně operátor zadá parametry nového snímače, který bude uložen do databáze Kontrolní prvky a indikátory okna Přidat snímač Název snímače zde je nutno zadat název nově zadávaného snímače. Pokud operátor nechá tuto kolonku nevyplněnou, nebude možno zadání nového snímače potvrdit stiskem tlačítka OK. Typ snímače zde lze zadat typ nového snímače, Výrobní číslo zde lze zadat výrobní číslo nového snímače, Rozsah snímače (Minimum, Maximum) zde lze zadat rozsah hodnot nového snímače, který je snímač schopen měřit, 12

13 Měřená jednotka zde lze zadat měřenou jednotku nového snímače, Datum kalibrace zde lze zadat datum provedení kalibrace snímače. Pokud je kalibrace provedena v ten samý okamžik, kdy je editováno toto okno, lze vyplnění této kolonky urychlit stiskem tlačítka Dnešní datum. Poznámka zde lze zadat libovolnou poznámku k novému snímači, tlačítko Kalibrace tímto tlačítkem se spustí okno pro kalibraci nově zadávaného snímače, tlačítko OK tímto tlačítkem se potvrdí zadané parametry nově zadaného snímače a zapíší se do databáze. tlačítko Zpět tímto tlačítkem dojde k návratu do okna Databáze snímačů, přičemž zadané hodnoty jsou ignorovány Kalibrace snímače V tomto okně se nově zadávaný zkalibruje, a to buď přímým zadáním kalibračních konstant nebo se zkalibruje měřením. Obr. 9 Okno kalibrace snímače 13

14 Kontrolní prvky a indikátory okna kalibrace snímače Název snímače zde je operátor informován o názvu právě kalibrovaného snímače, Měřená jednotka zde je operátor informován o měřené jednotce právě kalibrovaného snímače, Počet měření pro kalibraci zde lze zadat počet vzorků pro kalibraci měřením, ze kterých je pak naměřená hodnota vypočítána jako aritmetický průměr. Vzorkovací frekvence kalibračních měření je nastavena na 1000 Hz. Kanál snímače kliknutím na tuto položku se otevře roleta s možností výběru čísla kanálu, na kterém je připojen právě kalibrovaný snímač. Tato roleta obsahuje položky v rozsahu 1 až 16. Aktuální hodnota zde se zobrazuje aktuálně měřené napětí na zvoleném analogovém vstupu měřicí karty (Kanálu snímače), Kalibrační hodnota 1 zde operátor zadá první kalibrační hodnotu snímače, Naměřená hodnota 1 zde operátor zadá první naměřenou hodnotu snímače přímo, nebo stiskem tlačítka Odměř 1 změří tuto hodnotu podle parametrů zadaných v položkách Počet měření pro kalibraci a Kanál snímače. Kalibrační hodnota 2 zde operátor zadá druhou kalibrační hodnotu snímače, Naměřená hodnota 2 zde operátor zadá druhou naměřenou hodnotu snímače přímo, nebo stiskem tlačítka Odměř 2 změří tuto hodnotu podle parametrů zadaných v položkách Počet měření pro kalibraci a Kanál snímače. tlačítko OK tímto tlačítkem se potvrdí zvolené kalibrační hodnoty a zapíší se do databáze snímačů, tlačítko Zpět tímto tlačítkem dojde k návratu do okna Přidat snímač, přičemž zadané hodnoty jsou ignorovány Okno Upravit snímač V tomto okně lze upravit parametry v databázi již existujícího snímače. 14

15 Obr. 10 Okno pro úpravu parametrů snímače Kontrolní prvky a indikátory okna úpravy snímače Název snímače zde lze upravit název snímače. Typ snímače zde lze upravit typ snímače, Výrobní číslo zde lze upravit výrobní číslo snímače, Rozsah snímače (Minimum, Maximum) zde lze upravit rozsah hodnot snímače, Měřená jednotka zde lze upravit měřenou jednotku snímače, Datum kalibrace zde lze upravit datum provedení kalibrace snímače, Poznámka zde lze upravit poznámku ke snímači, tlačítko OK tímto tlačítkem se potvrdí změny snímače a zapíší se do databáze, tlačítko Zpět tímto tlačítkem dojde k návratu do okna Databáze snímačů, přičemž upravené hodnoty jsou ignorovány. 4.4 Nastavení měření V tomto okně se zadají parametry vlastního měření. 15

16 Obr. 11 Okno nastavení vlastního měření Kontrolní prvky a indikátory okna nastavení měření Kanál 1 až Kanál 16 zatržením této položky se otevře okno se seznamem snímačů obsažených v databázi snímačů (viz obr. 12), ve kterém se požadovaný snímač vybere buďto dvojklikem nebo výběrem snímače levým tlačítkem myši (snímač zmodrá ) a stisknutím tlačítka OK. Vedle zatržítka se pak objeví název snímače přiřazeného kanálu, 16

17 Obr. 12 Seznam snímačů pro přiřazení ke kanálu Cesta k souboru naměřených dat kliknutím na obrázek žluté složky se objeví dialogový box, ve kterém se zadá cesta k souboru měřených dat. Tento dialogový box se potvrzuje kliknutím na tlačítko Select Cur Dir. Obr. 13 Zadání cesty k souboru měřených dat 17

18 Název souboru zde se vloží název souboru měřených dat. Název souboru může obsahovat příponu.dat. Pokud se ale nevyplní, program si ji doplní sám. Automatické číslování zatržením této položky si operátor zvolí, zda chce uložit naměřená data pouze jednou, nebo zda použít číslování při vícenásobném měření. Pořadové číslo souboru je od názvu souboru odděleno řetězcem _$_ (bez uvozovek). Komentář do této kolonky lze zapsat jakoukoliv poznámku, která se může vztahovat k měření. Vzorkovací frekvence kolonka pro zadání vzorkovací frekvence / kanál. Počet vzorků kolonka pro zadání počtu vzorků / kanál. Pokud se do této položky zadá hodnota -1, pak bude měření probíhat do té doby, než se stiskne tlačítko STOP. V tomto případě je množství uložených dat limitováno pouze volným prostorem na disku počítače. Doba měření automaticky upravovaná hodnota vypočtená z počtu vzorků a vzorkovací frekvence. Tuto hodnotu lze také změnit, pak se vypočte nová hodnota proměnné Počet vzorků. tlačítko Uložit nastavení stiskem tohoto tlačítka se objeví dialogový box, ve kterém se po zadání cesty a názvu konfiguračního souboru uloží aktuálně nastavené měření. Takto uložené měření bude po opětovném spuštění programu MeaSoft použito jako referenční. tlačítko Načíst nastavení stiskem tohoto tlačítka se objeví dialogový box, ve kterém se po zadání cesty a názvu konfiguračního souboru načte uložené nastavení měření. Toto načtené nastavení měření bude po opětovném spuštění programu MeaSoft použito jako referenční. tlačítko OK stiskem tohoto tlačítka se potvrdí provedené nastavení měření, které lze spustit tlačítkem Start v hlavním panelu. tlačítko Zpět stiskem tohoto tlačítka se ignorují provedené změny v nastavení měření a dojde k návratu do hlavního panelu programu MeaSoft. 18

19 4.5 Zobrazení dat Obr. 14 Okno zobrazení naměřených dat Toto okno slouží k zobrazování obsahu souborů již naměřených dat Kontrolní prvky a indikátory okna zobrazení dat Cesta k souborům kliknutím na obrázek žluté složky se objeví dialogový box, ve kterém se zadá cesta k souborům již měřených dat. Tento dialogový box se potvrzuje kliknutím na tlačítko Select Cur Dir. 19

20 Obr. 15 Zadání cesty k souborům měřených dat Seznam souborů zobrazí se seznam souborů naměřených dat, které program nalezl v zadaném adresáři Cesta k souborům. Kliknutím na název souboru se aktualizují data v grafu a informační data o měření. Datum startu měření zobrazí se datum, kdy byl proveden start měření. Čas startu měření zobrazí se čas, ve kterém byl proveden start měření. Vz. frekvence [Hz] zobrazí se vzorkovací frekvence, se kterou bylo zvolené měření provedeno. Počet vzorků / kanál zobrazí se počet vzorků / kanál zvoleného souboru naměřených dat. Komentář zobrazí se komentář, který byl přiřazen zvolenému souboru naměřených dat. graf Data v tomto grafu se zobrazují naměřená data. V pravém horním rohu se zobrazuje legenda jednotlivých průběhů. tlačítko Zpět stiskem tohoto tlačítka dojde k návratu do hlavního panelu. 20

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

KinoDyn v 1.1. DynKmit a KinKmit

KinoDyn v 1.1. DynKmit a KinKmit KinoDyn v 1.1 DynKmit a KinKmit Software k měření a analýze vlastních frekvencí a tvarů kmitů dynamicky a kinematicky buzených nosníků a hlavní palných zbraní. Návod k obsluze Obsah Obsah...2 Úvod a hardwarové

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

ASSET Offline

ASSET Offline Trade FIDES, a.s. ASSET Offline 1.0.0.2 Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Offline Obsah 1 Popis...3 1.1 Instalace software...3 1.2 Odinstalování software...9 2 První spuštění aplikace... 10

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10 Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 0 Při instalaci programu E-Config na Windows 7, nebo Windows 8, nebo Windows 0 je nutno postupovat obezřetně s ohledem na

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace Optimalizace krmivové základny POPIS INSTALACE Optimalizace krmivové základny AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Klostermanova 1258 564 01 Žamberk Česká republika

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 2000 Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

USB Telefon. Návod k použití. Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP

USB Telefon. Návod k použití. Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP USB Telefon Návod k použití Podporované operační systémy: Windows 98 SP2, Windows XP Instalace ovladačů Upozornění: Nepřipojujte zařízení k PC, dokud nenainstalujete ovladače. a. Spusťte. Po spuštění instalačního

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Instalace SMART Board Software

Instalace SMART Board Software Instalace SMART Board Software 1. Nepřipojujte hardwarové zařízení SMART Board k počítači před instalací software. Odinstalujte případnou předchozí verzi software, galerií a českého jazykového rozšíření

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

NÁVOD. ILLKO Studio View

NÁVOD. ILLKO Studio View NÁVOD ILLKO Studio View ILLKO Studio View - návod Obsah Obsah 1 Úvod 3 2 Funkce programu 3 3 Instalace 4 3.1 Podporované operační systémy...................... 4 3.2 Systémové požadavky...........................

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů NET Genium Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů Verze: 1.0 Datum: 6. 3. 2015 Autor: Ing. Jan Kyral,+420 725 879 989 jan.kyral@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu Postup instalace se liší podle toho, zda máte nainstalovanou starší generaci softwaru TAGRA nebo ne. 1) POKUD PŘECHÁZÍTE NA NOVOU GENERACI PROGRAMU TAGRA.eu: (pozn:

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více