PLÁN OCHRANY PAMÁTKOVÉ REZERVACE KARLOVY VARY. I. VÝROKOVÁ ČÁST PLÁNU OCHRANY A. TEXTOVÁ ČÁST (podle 1 odst. 2 Vyhlášky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN OCHRANY PAMÁTKOVÉ REZERVACE KARLOVY VARY. I. VÝROKOVÁ ČÁST PLÁNU OCHRANY A. TEXTOVÁ ČÁST (podle 1 odst. 2 Vyhlášky)"

Transkript

1 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, oddělení památkové péče jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení 29 odst. 1) a 67 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 6a odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon ) vydává toto opatření obecné povahy: PLÁN OCHRANY PAMÁTKOVÉ REZERVACE KARLOVY VARY I. VÝROKOVÁ ČÁST PLÁNU OCHRANY A. TEXTOVÁ ČÁST (podle 1 odst. 2 Vyhlášky) A.0. Rozsah a vymezení řešeného území (podle 1 odst. 5) Památková zóna v Karlových Varech byla vyhlášena vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, zapsaná od roku 1992 v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku Následně byla nově vymezena (rozšířena) jako památková rezervace Nařízením vlády 430/2017 Sb. ze dne 6. prosince 2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace s účinností od Plán ochrany je zpracován pro celé území památkové rezervace v Karlových Varech. Území památkové rezervace náleží administrativně do následujících územních či správních jednotek: část obce katastrální území obec pověřený obecní úřad obecní úřad s rozšířenou působností okres kraj Karlovy Vary, Drahovice Karlovy Vary, Tuhnice, Drahovice Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovarský Všechna tři katastrální území mají jednotné číselné řady parcel; nerozlišují se tedy parcely stavební a pozemkové. 1

2 A.1. Výčet nemovitostí, které jsou národní kulturní památkou nebo kulturní památkou a nacházejí se v památkové rezervaci, popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí (podle 1 odst. 2 písm. a, k Výkresu 1 podle 1 odst. 3 písm. a) Určujícími pro charakter památkové rezervace jsou nemovitosti dále uvedené a zobrazené ve výkrese 1, které byly do data vydání tohoto plánu ochrany prohlášeny za národní kulturní památku nebo kulturní památku. A.1.1. Výčet národních kulturních památek a kulturních památek podle 1 odst. 2 písm. a) Vyhlášky Výčty jsou řazeny podle rejstříkového čísla. Zkratky názvů sloupců tabulek: ÚSKP = ústřední seznam nemovitých kulturních památek čp. = číslo domovní (popisné nebo evidenční) ulice = uliční a veřejný prostor č.or = číslo orientační v rámci ulice parc.č. = parcelní číslo (jednotné číselné řady) X = souřadnice X S JTSK Y = souřadnice Y S JTSK idob_pg = jedinečný identifikátor stavby nebo její části v Integrovaném informačním systému památkové péče (IISPP) přír_č = provizorní jedinečný identifikátor stavby nebo její části v Integrovaném informačním systému památkové péče (IISPP) A.1.1a Národní kulturní památky (NKP) k. ú. Karlovy Vary rejstříkové číslo ÚSKP název podle ÚSKP 17027/4-880 lázeňský Lázně I. (Císařské lázně) 17027/4-880 lázeňský Lázně I. (Císařské lázně) 17027/4-880 lázeňský Lázně I. (Císařské lázně) 17027/4-880 lázeňský Lázně I. (Císařské lázně) 31953/4-870 kostel sv. Maří Magdalény 31953/4-870 kostel sv. Maří Magdalény název historický Císařské lázně druh stavby veřejná budova část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č 306 Mariánskolázeňská samostatně stojící objekt přípravy rašeliny není součástí národní kulturní památky Léčivá síla socha 306 Mariánskolázeňská u vstupu do lázní Prasíla socha 306 Mariánskolázeňská u vstupu do lázní sv. Maří Magdaléna přípravn a rašeliny Mariánskolázeňská kostel 1 náměstí Svobody kostel schodiště 1 náměstí Svobody

3 A.1.1b Kulturní památky (KP) k. ú. Karlovy Vary rejstříkové číslo název podle ÚSKP 11490/ hřbitov ústřední evangelick ý, katolický, židovský 11490/ hřbitov ústřední evangelický, katolický, židovský 11490/ hřbitov ústřední evangelický, katolický, židovský 11490/ hřbitov ústřední evangelický, katolický, židovský 11490/ hřbitov ústřední evangelický, katolický, židovský název historický krematoriu m a Ústřední hřbitov židovská obřadní síň židovská obřadní síň brána katolického hřbitova brána židovského hřbitova 11490/ hřbitov ústřední evangelický, katolický, židovský 10312/ mateřská mateřská škola škola 10777/ sanatorium Savoy - Westend Thomayer (Thomayer) 10777/ sanatorium - Thomayer 10838/ hotel Imperiál druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č 1070 Hřbitovní 9a kaple 432 Hřbitovní včetně židovského hřbitova p.č , přír. č , evangelické ho hřbitova p.č (př.č ), katolického hřbitova p.č (budova čp. 721), (př. č ), branou (př.č ) a společným oplocením př.č kaple provozní 432 Hřbitovní část brána 721 Hřbitovní na jihu navazuje na čp. 721 brána 432 Hřbitovní jižně při židovské obřadní síni, včetně navazující zdi oplocení 432 Hřbitovní Z a J obvod parcely škola 93 Na Vyhlídce Petra Velikého včetně zahrady p.č oplocení 583 Petra Velikého J okraj parcely Imperial hotel 1212 Libušina včetně zahrady p.č

4 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 10838/ hotel Imperiál 10838/ hotel Imperiál 10838/ hotel Imperiál 10838/ hotel Imperiál 10839/ městský Černý orel 10840/ činžovní Liberty 10840/ činžovní Liberty 10840/ činžovní Liberty 10840/ činžovní Liberty 10840/ činžovní Liberty 10840/ činžovní Liberty 10841/ činžovní Perun 10841/ činžovní Perun 10841/ činžovní Perun 10846/ lázeňský Trocnov 10846/ lázeňský Trocnov název historický druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č (prir.č ) Imperial hotel 1212 Libušina J novodobé části hotelu Vídeňské altán 1212 Libušina sedátko Zahradní a pavilon 1212 Libušina hudební pavilon Zahradní a 1212 Libušina SZ část hudební parcely pavilon Zahradního a hudebního pavilonu Černý orel 27 Tržiště Watzka (Liberty) Chebský dvůr Evangelický hospic (Trocnov) 1106 Krále Jiřího včetně zahrady p.č oplocení 1106 Krále Jiřího účelový objekt 1106 Krále Jiřího účelový 1106 Krále Jiřího objekt účelový 1106 Krále Jiřího objekt účelový 1106 Krále Jiřího objekt 386 Tržiště včetně obou verand, z nichž severní má p.č Tržiště za domem; není v kat. mapě; je mnohem kratší, než je zakresleno, Z dvorní křídlo je široké jen tak, jako severní - a k tomu přiléhá. účelový 386 Tržiště Z část objekt parcely, není v mapě, vystupuje nad terén ulice Pod Jelením skokem Krále Jiřího oplocení 1053 Krále Jiřího včetně zahrady p.č / lázeňský Ritter 991 Krále Jiřího

5 rejstříkové číslo název podle ÚSKP Brno 10847/ lázeňský Brno 10847/ lázeňský Brno 10847/ lázeňský Brno 10849/ lázeňský Smetana 10849/ lázeňský Smetana 10849/ lázeňský Smetana 10849/ lázeňský Smetana 10849/ lázeňský Smetana 10849/ lázeňský Smetana 10850/ lázeňský Vyšehrad 10850/ lázeňský Vyšehrad 10850/ lázeňský Vyšehrad 11888/ vodojem název historický Strunz (Smetana) Hohenburg (Vyšehrad) č. I 12085/ banka Rakouskouherská banka 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr 12091/ Zájezdní hostinec Helenin dvůr druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č krytý 991 Krále Jiřího , bazén 1725 altán 991 Krále Jiřího oplocení 991 Krále Jiřího okolo pozemku Krále Jiřího včetně zahrady p.č Krále Jiřího historizující, JZ část budovy altán 1096 Krále Jiřího altán 1096 Krále Jiřího ve V nároží zahrady účelový objekt 1096 Krále Jiřího zhruba uprostřed SV hrany parcely oplocení 1096 Krále Jiřího Krále Jiřího včetně zahrady p.č spojova cí trakt Krále Jiřího oplocení 1087 Krále Jiřího vodojem č. I vodojem 2038 Svahová Helenin dvůr východní budova veřejná budova 1229 náměstí Republiky Libušina západní křídlo 438 Libušina Libušina J část Libušina přiléhala k V části S strany účelový objekt účelový objekt účelový objekt Libušina Libušina Libušina

6 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 12650/ základní škola 12940/ lázeňský Heluan název historický I. obecná škola Ruská koruna 12940/ lázeňský Ruská Heluan koruna 13264/ lázeňský Tři Jehňátka 14564/4-889 socha Karla IV / rozhledna - vyhlídka Johana Wolfganga Goetha 15105/ lázeňský Split 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskol ázeňská ulice s omezením: architekton ický výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz Pomerančo vník (Promenád a) druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č 1032 Libušina Tržiště Tržiště Tržiště Karel IV. socha Stezka Jeana de Carro 1297/ v parku Stifterwarte, rozhledn 244 Goethova vyhlídka Stephaniew a arte, Stifterova rozhledna, Výšina Věčného života Město Brémy Arcivévodky ně Sophie 388 Tržiště Mariánskolázeňská Mariánskolázeňská Stadt Wien 448 Mariánskolázeňská Mariánskolázeňská za S křídlem

7 rejstříkové číslo název podle ÚSKP hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15185/ lázeňský - soubor domů Mariánskolá zeňská ulice s omezením: architektoni cký výraz hmoty a fasády 15221/ vyhlídka Diana 15836/4-868 hrad - strážní hrádek Zámecká věž 15836/4-868 hrad - strážní hrádek Zámecká věž 15836/4-868 hrad - strážní hrádek Zámecká věž 15944/4-872 kostel pravoslavn název historický Důstojnický lázeňský Stuttgart (Klause) Čtyři roční období Čtyři roční období vyhlídka Diana Zámecká věž sv. Petr a Pavel druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č 516 Mariánskolázeňská Mariánskolázeňská Mariánskolázeňská Mariánskolázeňská rozhledn Vrch přátelství a věž 431 Zámecký vrch / Zámecký vrch / S část parcely výtah 431 Zámecký vrch / V část parcely kostel 1039 Krále Jiřího 2B

8 rejstříkové číslo název podle ÚSKP ý 15944/4-872 kostel pravoslavný 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) název historický (pravoslavn ý) druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č kostel schodiště 1039 Krále Jiřího 2B mezi presbytáře m a Sadovou ulicí,v celé délce V úseku p.č Rudolfhof 223 Mariánskolázeňská západní 2/3 hloubky objektu (včetně průjezdu), dříve p.č. 916, Mariánskolázeňská historizující, novostavba v rozsahu zadní 1/3 uličního křídla, postavená cca v objemu původního objektu Neapol 474 Mariánskolázeňsk á Carlsbad Plaza 474 Mariánskolázeňsk á Moskva 479 Mariánskolázeňsk á 479 Mariánskolázeňsk á průčelní část cca v rozsahu 2/3 hloubky uličního křídla, dříve p.č. 919, historizující, novostavba v rozsahu zadní 1/3 uličního křídla, postavená cca v objemu původního objektu, dříve p.č. 919, historizující, dříve p.č. 921, historizující, novostavba v rozsahu zadní 1/3 uličního křídla, postavená cca v objemu původního objektu,

9 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 15990/ lázeňský - Soubor tří lázeňských domů (Florencie, Dukla, Kyjev) 16053/4-877 jiná lázeňská stavba Poštovní dvůr 16053/4-877 jiná lázeňská stavba Poštovní dvůr 16053/4-877 jiná lázeňská stavba Poštovní dvůr 16053/4-877 jiná lázeňská stavba Poštovní dvůr 16086/ Tržní kolonáda 17153/ lázeňský Zawojski 17258/4-885 muzeum U Zlatého klíče 17258/4-885 muzeum U Zlatého klíče 17491/4-896 pomník busta Adama Mickiewicz e 18222/ lázeňský Quisisana 18326/4-886 Schwarzov a kaple 18594/4-892 pomník Bedřicha název historický druh stavby část stavby Quirinal 995 Mariánskolázeňsk á Poštovní dvůr Poštovní dvůr Poštovní dvůr Poštovní dvůr čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č 995 Mariánskolázeňsk á dříve p.č. 921, v rozsahu přední 1/2 uličního křídla, dříve p.č. 917, historizující, novostavba v rozsahu zadní 1/2 uličního křídla, postavená cca v objemu původního objektu, dříve p.č. 917, Slovenská včetně plochy dvora p.č. 806 východní budova západní budova východní budovy Slovenská Slovenská Slovenská Tržní kolonád Tržiště kolonáda a Zawojski 29 Tržiště Zlatý klíč 21 Lázeňská Zlatý klíč 21 Lázeňská Adam Mickiewicz pomník Slovenská Quisisana 298 Mariánskolázeňsk á sv. Anna (Schwarzov a) Bedřich Smetana kaplička Petra Velikého 1556/ pomník Goethova stezka 786/

10 rejstříkové číslo název podle ÚSKP Smetany 19080/4-888 socha Karla IV /4-869 kostel sv. Linharta, zřícenina 19544/4-887 kaplička 19645/ lázeňský Continenta l název historický druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č Karel IV. socha 891 I. P. Pavlova uprostřed SZ průčelí domu zřícenina kostel kostela sv. Linharta Ecce homo kaplička I. P. Pavlova Ecce homo Continental 378 Tržiště / městský Sedm 382 Tržiště planet 19874/ smírčí kříž smírčí kříž kříž / v lese pod rozhlednou Diana, 35 m JZ od Findlantero va obelisku 19913/4-873 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 19987/ lázeňský Kladno 20062/ lázeňský Olympic Nejsvětější Trojice Bursa (Kladno) Germania (Olympic) sousoší Tržiště Stará Louka Zámecký vrch / vila Becher Becher 1196 Krále Jiřího včetně zahrady p.č / vila Becher garáž 1196 Krále Jiřího / vila Becher oplocení 1196 Krále Jiřího / lázeňský Malé Versailles Malé Versailles 420 Křižíkova / / lázeňský Malé Versailles 20420/ lázeňský Malé Versailles 20493/ hotel Beseda 21667/ rozhledna vyhlídka Karla IV. Slovanská beseda vyhlídka Karla IV. 420 Křižíkova / západní 2/3 nejširší části objektu pavilon pavilon 420 Křižíkova Jaltská rozhledn a Chopinova pěšina / lázeňský Město Milán 301 Mariánskolázeňsk Jiskra (Jiskra) á 22592/ městský U Tří mouřenínů U Tří mouřenínů 377 Tržiště / městský muzeum 24844/4-897 pomník busta cara Petra Velikého 25325/4-878 altán Findlaterův chrámek 25859/ soud areál s okresní hejtmanství 578 Nová louka Petr Veliký pomník Pod Jelením skokem chrámek lorda Findlatera okresní soud altán veřejná budova Findlanterova pěšina 1009/ / Moskevská včetně zahrady

11 rejstříkové číslo název podle ÚSKP vězeňským dvorem, mostkem, schodiště m, opěrnými a ohradními zdmi název historický druh stavby 25859/ ohradní zeď 25859/ ohradní a ohradní tarasní zeď zeď vězeňského dvora 25859/ účelový objekt 25932/ lázeňský Horník 25932/ lázeňský Horník 27713/ lázeňský Olympia 27775/4-899 Zámecká kolonáda 27775/4-899 Zámecká kolonáda 27775/4-899 Zámecká kolonáda 27946/ kolonáda Sadového pramene 27946/ kolonáda Sadového pramene 27946/ kolonáda Sadového pramene 28332/4-875 socha sv. Bernarda z Clairvaux 28677/ hotel - Grandhotel Pupp 28677/ hotel - Grandhotel Pupp 28677/ hotel - Grandhotel Pupp 28677/ hotel - Grandhotel Pupp 28801/ městský 28919/ lázeňský Palacký 29108/ Národní část stavby Coburg 547 Mariánskolázeňsk á Coburg 547 Mariánskolázeňsk á Olympia (Goldener Schild) Zámecká kolonáda Horní Zámecká kolonáda Horní Zámecký pramen Sadová kolonáda Hadí pramen čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č p.č Moskevská , Moskevská Moskevská dvorní výběžek na V 43 Divadelní náměstí kolonád a kolonád a Tržiště Tržiště S část altán 2119 Tržiště kolonád a kolonád a váza s vývěrem Hadího pramene Dvořákovy sady 1526/ včetně p.č Dvořákovy sady 1526/ v Sadové kolonádě Dívka socha Dvořákovy sady 1526/ v Sadové kolonádě sv. Bernard z Clairvaux Grandhotel Pupp Grandhotel Pupp Grandhotel Pupp socha Mlýnské nábřeží 1233/ hotel 310 Mírové náměstí hotel 310 Mírové náměstí moderní vstupní podél V a J fasády zadní budova hotelový krytý bazén Pupp bazén 310 Mírové náměstí V od čp Mírové náměstí býv. radnice 19 Lázeňská Červené srdce Národní (Střelnice) 339 Stará Louka T. G

12 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 29321/4-893 Ludwig van Beethoven 29608/4-883 lázeňský Lázně III název historický Ludwig van Beethoven Lázně III druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č pomník Slovenská 793/ veřejná budova 30683/ měšťanský Walter Scott 399 Pod Jelením skokem 30761/4-901 Lützowova Lützow 542 Stezka Jeana de vila Carro 30761/4-901 Lützowova vila 507 Mlýnské nábřeží terasa I 542 Stezka Jeana de Carro včetně zahrady p.č. 1303/ schodiště v zahradě, západně od vily, /4-901 Lützowova vila terasa II 542 Stezka Jeana de Carro 30761/4-901 Lützowova vyhlídka 542 Stezka Jeana de V J cípu vila Carro areálu /4-901 Lützowova vyhlídka 542 Stezka Jeana de V Z cípu vila Carro areálu /4-901 Lützowova altán 542 Stezka Jeana de / vila Carro 30761/4-901 Lützowova altán 542 Stezka Jeana de / vila Carro 30761/4-901 Lützowova účelový 542 Stezka Jeana de / vila objekt Carro 30761/4-901 Lützowova účelový 2084 Stezka Jeana de vila objekt Carro 32832/ lázeňský Atlantic 37 Tržiště Atlantic 32854/4-900 smírčí kříž smírčí kříž kříž 574 Mlýnské nábřeží v zahradě Vojenského lázeňského ústavu 32855/ kostel sv. Lukáše 32855/ kostel sv. Lukáše 32855/ kostel sv. Lukáše sv. Lukáš (anglikánsk ý) kostel 4 Zámecký vrch včetně ohrazeného areálu kostela, p.č kostel schodiště 4 Zámecký vrch SZ od Z části kostela, až k ulici Zámecký vrch kostel schodiště 4 Zámecký vrch V kout areálu kostela 32855/ kostel sv. Lukáše kostel oplocení 4 Zámecký vrch / lázeňský Petr Veliký Červený orel 338 Stará Louka / pošta hlavní pošta veřejná budova 559 T. G /4-881 divadlo Vítězslava Nezvala Městské divadlo divadlo 22 Nová louka s přesahem na p.č /4-879 altán - chrámek kněžny Kuronské, tzv. Dorotein 34358/ Labitzkého lávka chrámek Dorothey Kuronské Labitzkého lávka altán Slovenská 677/ most Labitzkého lávka s přesahem na p.č

13 rejstříkové číslo název podle ÚSKP název historický druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č a / lázeňský Rubín 83 Vřídelní / Rubín 35026/ lázeňský Mickiewicz Mickiewicz 287 Nová louka / lázeňský Mickiewicz 35444/4-894 pomník - busta Johanna Wolfganga Goetha 36391/ lázeňský Paderewsk i 36635/ obchodní 37382/4-871 kostel sv. Ondřeje s Mozartový mi sady 37404/ lázeňský Puškin 37556/ lázeňský Petr 37556/ lázeňský Petr 38313/4-884 lázeňský - Vojenský ústav lázeňský 38313/4-884 lázeňský - Vojenský ústav lázeňský 38313/4-884 lázeňský - Vojenský ústav lázeňský 38313/4-884 lázeňský - Vojenský ústav lázeňský 38313/4-884 lázeňský - Vojenský ústav lázeňský 38550/ socha sv. Jana Nepomuck ého Johann Wolfgang Goethe Císař rakouský zadní trakt 287 Nová louka zadní část objektu ve tvaru T, novostavba pomník Goethova stezka 781/ Lázeňská Baťa obchodn í 82 Vřídelní sv. Ondřej kostel 2 Ondřejská včetně bývalého Ondřejskéh o hřbitova (Mozartovy sady) p.č Württember ský dvůr U zlatého vola (Petr) Vojenský lázeňský ústav 384 Tržiště Vřídelní staré zadní křídlo 85 Vřídelní na místě JZ poloviny nového křídla 574 Mlýnské nábřeží Mlýnské nábřeží nízká ve dvoře 574 Mlýnské nábřeží Z kout nádvoří 574 Mlýnské nábřeží S kout nádvoří 574 Mlýnské nábřeží V kout nádvoří, není v mapě sv. Jan Nepomucký socha náměstí Svobody u jižního průčelí kostela sv. Maří Magdalény / lázeňský Austria 304 Mariánskolázeňsk

14 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 40122/ lázeňský Embassy 40764/4-898 socha Hygie 40897/ lázeňský Labitzký název historický druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č Alser (Alser) á Embassy 296 Nová louka (Reuss- Greiz) Hygie socha 2036 Divadelní náměstí ve vestibulu Vřídelní kolonády Císař ruský (Labitzký) 41634/ spořitelna Městská spořitelna 44871/4-895 pomník - Friedrich památník Schiller Friedricha Schillera 45366/4-874 socha sv. Jana Nepomuck ého sv. Jan socha Nepomucký 467 Mariánskolázeňsk á Divadelní náměstí pomník Goethova stezka 786/ nábřeží Osvobození mezi řekou Teplou a Smetanový mi sady, původně stávala na Jánském mostě u Vřídelní kolonády a později pod Jánskou skálou v místech dnešní hlavní pošty /4-876 Mlýnská kolonáda Mlýnská kolonáda kolonád a Mlýnské nábřeží /4-876 Mlýnská Mlýnský kolonád Mlýnské nábřeží kolonáda pramen a 45737/4-876 Mlýnská kolonáda Skalní pramen altán Mlýnské nábřeží / lázeňský Marghareta Marghareta 1048 U Imperiálu včetně zahrady p.č. 671/ / lázeňský Bristol Bristol 918 Zámecký vrch / městský 46198/ lázeňský Elefant 46356/ Sanatoriu m Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond Osborne 971 Zámecký vrch Elefant 343 Stará Louka Richmond hotel 567 Slovenská 3 798/ včetně zahrady a okolí, p.č. 796, 799, 800, 791, 792, hotel 567 Slovenská 3 798/ SV výběžek hotel terasa 567 Slovenská 3 798/ parkoviště na terase u čp plastika 567 Slovenská 3 799/ mladíka plastika 567 Slovenská jelena putti s 567 Slovenská 3 799/ labutí kašna s 567 Slovenská 3 799/ putti 14

15 rejstříkové číslo název podle ÚSKP 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium Richmond název historický druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č putti 567 Slovenská 3 799/ putti 567 Slovenská 3 799/ most 567 Slovenská Z od budovy sanatoria plastika 567 Slovenská 3 230/ na mostě plastika 567 Slovenská 3 230/ na mostě plastika 567 Slovenská 3 230/ na mostě plastika 567 Slovenská 3 230/ na mostě kašna 567 Slovenská 3 230/ / Sanatorium Richmond 46356/ Sanatorium brána 567 Slovenská Z hrana Richmond parcely 46356/ Sanatorium plastika 567 Slovenská Richmond brány 46356/ Sanatorium plastika 567 Slovenská Richmond brány 46356/ Sanatorium plastika 567 Slovenská Richmond brány 46356/ Sanatorium plastika 567 Slovenská Richmond brány 46834/ lázeňský Wolker 35 Tržiště Wolker 49738/ vila Ahlan Splendid 1075 Sadová včetně (Ahlan) zahrady p.č (př. č ) 49738/ vila Ahlan oplocení 1075 Sadová / vila Artemis Stainl (Artemis) 853 Petra Velikého včetně zahrady p.č / vila Artemis oplocení 853 Petra Velikého / činžovní Mona Lisa 1211 nábřeží Jana Mona Palacha Lisa 52594/ tržnice městská tržnice 89006/ kostel sv. Petra a Pavla, fara 89006/ kostel sv. Petra a Pavla, fara 98770/ městský Pasteur - z toho jen mozaika na domě sv. Petr a Pavel (evangelick ý) evangelická fara veřejná budova kostel 3 Mariánskolázeňsk á 1223 Horova fara 675 Mariánskolázeňsk á včetně bývalého hřbitova p.č. 770/1, chodníku p.č. 770/2 a plochy nynějšího parkoviště p.č Vřídelní

16 rejstříkové číslo název podle ÚSKP Stará pražská název historický Stará pražská Deutschlan d Město druh stavby část stavby čp. ulice č. or parc. č. X Y poznámka idob_pg přír_č Pražská činžovní 308 Mariánskolázeňsk á městský 297 Husovo náměstí Olomouc Vila Pupp Vila Pupp 1235 Jarní včetně zahrady p.č Vila Pupp terasa 1235 Jarní po JZ straně domu Vila Pupp altán 1235 Jarní Vila Pupp branka a oplocení 1235 Jarní vila Sankt Georg Sankt Georg činžovní Metropole / / / / / lázeňský Lázně V. se Smetanový mi sady základní škola činžovní Am Lido 1370 Havlíčkova včetně zahrady p.č. 2916/1 a 2916/2 Metropol 362 Pod Jelením skokem Alžbětiny lázně (Lázně V) III. obecná a II. měšťanská škola veřejná budova účelový objekt účelový objekt veřejná budova Am Lido 1217 nábřeží Jana Palacha Smetanovy sady včetně Smetanový ch sadů p.č. 2289/ Smetanovy sady Smetanovy sady Moskevská včetně zahrady p.č a chodníku p.č A.1.2. Ostatní vybrané nemovitosti podle 1 odst. 3, písm. a Určujícími pro charakter památkové rezervace jsou též dále uvedené historicky významné stavby a jejich soubory, architektonicky cenné stavby a jejich soubory a významné stavební dominanty, které nejsou kulturní památkou (národní kulturní památkou), ale nacházejí se v památkové rezervaci. Jsou rovněž vyznačeny ve výkrese 1. Výčet je řazen podle domovního (popisného) čísla stavby. Na konci výčtu jsou zařazeny stavby bez domovních (popisných) čísel, řazené podle čísla parcelního. Zkratky názvů sloupců tabulek: čp. = číslo domovní (popisné nebo evidenční) ulice = uliční a veřejný prostor č.or = číslo orientační v rámci ulice parc.č. = parcelní číslo (jednotné číselné řady) X = souřadnice X S JTSK Y = souřadnice Y S JTSK idob_pg = jedinečný identifikátor stavby nebo její části v Integrovaném informačním systému památkové péče (IISPP) přír_č = provizorní jedinečný identifikátor stavby nebo její části v Integrovaném informačním systému památkové péče (IISPP) 16

17 A.1.2a Architektonicky cenné stavby a jejich soubory, které nejsou kulturní památkou či národní kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci (kategorie A) k. ú. Karlovy Vary: druh název část čp ulice č.or parc.č. X Y K poznámka idob_pg přír_č Diana 5 Vrch přátelství A stanice dolní stanice 6 Slovenská A lanové dráhy Imperial II stanice horní stanice 7 U Imperiálu A lanové dráhy Imperial II 10 Tyršova A Tyršova A Palatin 16 Lázeňská A Maltézský 17 Lázeňská A rytíř Tři zlaté 18 Lázeňská A hvězdy Raphael 23 Lázeňská A Kávovník 24 Lázeňská A (Kaffebaum) Mattoni 25 Tržiště A Trinkhalle Ritter 26 Tržiště A (Purkyně) Tři kruhy (Tři 28 Tržiště A prsteny) banka 30 Tržiště A Albion 45 Sadová A (Sadová) 46 Tyršova A Parkhotel 47 Goethova A Pupp stezka 49 Tyršova A Heine 50 Sadová A T. G A Grimms Haus 56 I. P. Pavlova A Knížecí dvůr 57 Sadová A (Praga) 58 T. G A Krystal 60 Zahradní / A Münster 61 Sadová A Tyršova A Tyršova A Tyršova A Tyršova A Karla IV A historizující Wilhelmshof 71 I. P. Pavlova A (Pavlov) Ametyst 74 I. P. Pavlova A Město Varšava 75 I. P. Pavlova A fasáda 77 I. P. Pavlova A Zlatý lev 78 I. P. Pavlova A I. P. Pavlova A J část parcely Kaiser Krone 79 Vřídelní A Rosenstock 80 Vřídelní A Vřídelní A zbytek bočního křídla 85 Vřídelní A přiléhá k p.č Ostrov Rujana 86 Vřídelní A Vavřínový věnec (Gloria) 87 Vřídelní A

18 Vulkan 89 Vřídelní A Hermes 90 Zeyerova A Červená 92 Vřídelní A hvězda Tři lilie 94 Vřídelní A Pasteur 95 Vřídelní A Stubsi 96 Vřídelní A (Stockholm) Německý 97 Vřídelní A císař Vídeňský 98 Vřídelní A Dr. Davida A Bloemfontein 108 Ondřejská A Německá 109 Ondřejská A stráž Montebello 110 Ondřejská A Freiland 111 Ondřejská A Achensee 112 Ondřejská A Parenzo 113 Ondřejská A Montreux 114 Ondřejská A Velmistr 115 Ondřejská A Císař Rudolf 117 Ondřejská / A Římský dvůr 118 Ondřejská A Lippmannův 119 Ondřejská A Německý dvůr 120 Ondřejská A (Harmonie) Švýcarský 125 U Imperiálu A dvůr Severní záře 127 Vřídelní A Salvátor 128 Vřídelní A Amerikaner 129 Vřídelní A (Vřídelní) Zlatá helma 130 Vřídelní A Švédský 131 Vřídelní A (Valencia) Püchner 132 Vřídelní A Sachs 133 Vřídelní / A Drei Goldene 134 Vřídelní / A Rosen Černý lev 135 Vřídelní A Pascha 136 Vřídelní A Billroth 137 Vřídelní A kino Praha 151 Dr. Davida A (Pasáž) Helvetia 153 Stezka Jeana A de Carro Lorelei 154 Stezka Jeana A de Carro Panorama 158 Na Vyhlídce / A Pittsburgh 160 Na Vyhlídce A Sadová A Baumbach 163 Kolmá A Magnet 164 Zahradní A Gastein 166 Kolmá A T. G A Dr. Davida A Florida 180 Moravská A dvorní 184 Moravská A přístav ba Zeppelin 185 Moravská A (Modrá růže) Objevení Karlových Varů 186 Moravská A

19 Sv. Hubert 187 Moravská A (Tannenbaum ) Komorní 188 Moravská A hůrka Maria 196 Na Vyhlídce / A Fügnerova A Švýcarský 198 U Imperiálu A dvůr Antilopa 199 Moravská / A Ferdinandův 200 Moravská A dvůr Krakonoš 202 Moravská A Zlatý orel 203 Moravská A (Uhl-Breunig) Kamenný 205 Moravská A dvůr Küffner 208 Moravská A děkanství 216 náměstí 4 203/ A Svobody děkanství 217 náměstí 2 203/ A Svobody Bílý kamzík 220 Moravská A (Albatros) Tři bažanti 222 Moravská A Zámek 225 Hálkův vrch A Ambras 228 T. G A Město 236 Hálkův vrch A Norimberk Norimberský 239 Moravská A dvůr Kosmos 246 Zahradní A Elevator 247 Divadelní A Fügnerova A Interhotel 253 Divadelní A Central (Loib) náměstí Central 253 Divadelní / A historizující, novostavba náměstí Flora 268 Tylova A Bachmanův 270 Husovo A letohrádek (Divadlo Husovka) náměstí 279 T. G A Opera Palace (Regina) 281 Nová louka A Nová louka 3 965/ A p.č. 965/3+964, v kat. mapě dosud nevyznačeno 282 T. G A Nová louka A Karlovarská Becherovka Thalia (Rebenstock) Král saský 285 Nová louka A (Dubrovník) Rich (Amsel) 295 Nová louka A Myrtový 300 Nová louka A věnec Salve 303 Mariánskoláz A eňská 305 Bulharská / A Mariánskoláz A dvorní výběžek na jihu eňská Bílá srna 315 Mírové A náměstí Zelená žába 316 Mírové A

20 náměstí Zlatá harfa 316 Mírové A V část nynější parcely, náměstí pův. čp. 317 Zlatý sloup 318 Mariánská A Královna 319 Mariánská A Luisa 321 Mariánská 6 781/ A Z objekt Mariánská A Leopard 324 Stará Louka A Stará Louka A historizující Zlatý kanón 326 Stará Louka A (Dalibor) Královna 327 Stará Louka A anglická Ostende 328 Stará Louka A Zlatý gryf 330 Stará Louka A Arcivévoda 331 Stará Louka A rakouský U melounu 332 Stará Louka A Zlatý pelikán 333 Stará Louka A Maltézský kříž 334 Stará Louka A Krásná 335 Stará Louka A přední (JV) část podél královna fasády půdorysu (nejen fasáda) Modrá štika 336 Stará Louka A Bílá holubice 337 Stará Louka A Esplanade 340 Stará Louka A (Jesenius) Madrid 341 Stará Louka A (Grüner Papagei) Dobrý pastýř 342 Stará Louka A Halada 345 Stará Louka A U dvou čápů 346 Stará Louka A Russy 352 Stará Louka A Modrý klíč 353 Stará Louka A Zlatý jelen 358 Luční vrch A nábřeží Jana A Palacha Glattauer 360 Sadová A Luční vrch A Luční vrch A Boston 365 Luční vrch A Bílý zajíc 370 Stará Louka A Mozart 371 Stará Louka A Nastopil 372 Stará Louka A Mořská panna 373 Stará Louka A Esplanade 374 Stará Louka A (Německý ) Garfield 376 Sadová A Westminster fasáda 379 Zámecký vrch A dochována pouze fasáda, za ní vyrůstá v roce 2013 novostavba Tři jehňátka 380 Tržiště A Princ z Walesu 383 Tržiště A Hungaria 390 Zámecký vrch A Karel IV. 391 Zámecký vrch A Jelení skok 392 Pod Jelením A skokem Belvedere 393 Pod Jelením A skokem Morava 395 Pod Jelením A skokem 397 Pod Jelením A skokem Makart 398 Pod Jelením skokem A

21 Gogol 400 Pod Jelením A skokem Körner 401 Pod Jelením skokem A Aurora 405 Zámecký vrch A Sirius 407 Zahradní A Marius 411 Zámecký vrch A Město 412 Zámecký vrch A Karlsruhe Monplaisir 414 Zámecký vrch A Gisela 417 Zámecký vrch A Ontario 422 Zámecký vrch A Anglický 423 Zámecký vrch A Město Štětín 425 Zámecký vrch A Bezručova A Wellington 427 Zámecký vrch A Sanssouci 428 Jarní A terasa 428 Jarní A JV část parcely; jde jak o terasu (parkoviště), tak krytý prostor pod ním visutá 428 Jarní A není v kat. mapě chodba účelový objekt 428 Jarní A komunikační stavba v Z výběžku parcely, napojená na krytou visutou chodbu Nový židovský 435 Libušina A špitál Holland 437 Zahradní / A Baldur 442 Libušina A I. P. Pavlova A I. P. Pavlova / A Zlaté slunce 454 Na Vyhlídce / A Husovo A zahradníka náměstí 456 I. P. Pavlova A Brooklyn 459 Ondřejská A Corso 460 Stará Louka A Pod Jelením skokem A Král anglický 463 Zámecký vrch A Felsenburg 468 Mlýnské A (Nikolina) nábřeží Myslivna 470 Sovova stezka A účelový objekt 470 Sovova A stezka Stadt Gotha fasáda 472 Mariánskoláz A uliční (Eden) eňská Sál přátelství hlavní 477 Slovenská A V od střední budovy, (Toscana) budova která je nositelem čp. účelová budova 477 Slovenská 5 844/ A Pod Jelením A skokem Spokojenost 483 Pod Jelením A skokem Čarostřelec 493 Nová louka A (Napoleon) 494 T. G A hostinec Svatý Linhart 504 Sovova stezka A altán 504 Sovova stezka A Nové lázně 505 Karla IV A (Atrium) Bavorsko 506 I. P. Pavlova A (Růže) Kopernik 510 Lázeňská A

22 Zlatý strom 512 I. P. Pavlova A Telegraf 513 Zámecký vrch A Augsburg 514 Libušina A Hotel de Russie (Hanika) fasáda 522 I. P. Pavlova A U města Lvova 527 Libušina A dvorní křídla 527 Libušina A na Z Emma 530 Petřín 1 70/ A Ženeva (Cordóba) 532 Zahradní A Včela (Festival) 538 Stezka Jeana de Carro A Lothringen 539 Ondřejská A Mariánskoláz A eňská veřejná budova 541 T. G A Česká koruna 543 Lázeňská A Habsburg 544 Lázeňská A Město Curych 550 Ondřejská A Korfu 556 Zahradní / A T. G A Miramonte 558 Petřín A T. G A T. G A I. P. Pavlova A Pražská / A Petra Velikého A Vévoda 588 Vřídelní A brabantský Brahms 591 Pod Jelením A skokem 593 Krále Jiřího A Blücher 598 Zahradní A Mariánskoláz A eňská Toronto 603 Kolmá 30 29/ A Dětský 604 Kolmá A zaopatřovací ústav 607 Zeyerova A Wettin (Modena) 608 Sadová A zadní 608 Sadová A Na Vyhlídce A Weilburg 616 Zahradní A U Imperiálu A Dr. Davida A Wolfgang 622 I. P. Pavlova A Frísko 628 Nebozízek A Moser 630 Petřín A Karlštejn 632 Kolmá A Manteuffel 638 Hynaisova A na domě visí čp Na Vyhlídce A Walhalla 647 Nebozízek A Hygea 650 Zámecký vrch A T. G A

23 Union 653 Zahradní A Concordia 654 Zahradní / A U Tří křížů A Monte Rosa 665 Hynaisova A Gazela 669 Moravská A Král Otakar 674 Zámecký vrch A Einsiedler 679 Petřín A Baumgarten 681 Petřín A Bulharská A Rosenkranz 692 Petřín A Wied (Galex) 693 Lázeňská A Král italský 694 Ondřejská A T. G A Město Znojmo 699 Petřín A Varšavská A Cattar 707 Petřín A Karlstadt 709 Vyšehradská A Pražská A Město Mexiko 712 Petřín A National 719 Zahradní A Hřbitovní A parcela je kulturní památkou, nikoli kříž 721 Hřbitovní A JZ od čp Františkovy 724 Petřín / A Lázně Keramik 727 Dr. Davida A Dr. Davida A Z část dvora Kolmá / A Císařská výšina Belle Alliance 729 Sadová A Lyra 733 Tylova A Beethoven 734 Zahradní A Bazar 735 Petřín A Mont Blanc 736 Divadelní A Sternberg 737 Petřín A Hamlet 739 Bulharská A Hebe 741 Bulharská A Bulharská A Bulharská A Bulharská A Bulharská A historizující Bulharská A Bulharská A Bulharská A Charlottenbur 750 Kolmá A g Afrika 752 Tylova A Kolmá A I. P. Pavlova A Pražská A Na Vyhlídce A Windsor 761 Tylova A Jasná 762 Nebozízek A vyhlídka Mannheim 763 Nebozízek A Královská vila 766 Zámecký vrch A Město Cáchy 767 Petřín A Jaro 769 Bezručova A Komorn 771 Kolmá A Na Vyhlídce A Na Vyhlídce A Dr. Davida A