KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER"

Transkript

1 PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE května 2005

2 Čtvrtek zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ Stupkova Olomouc BLOK 1 / str Pedopsychiatrie, pedopsychologie garant: MUDr. Michal Goetz 1. ADHD v ambulanci PLDD MUDr. Jaroslav Matýs 2. Panická porucha u dětí a adolescentů inspirace k mezioborové spolupráci MUDr. Michal Goetz 3. Osobnostní charakteristiky u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty PhDr. Radko Obereignerů Křest novinky vydavatelství Grada Publishing Pediatrie do kapsy BLOK 2 / str Poruchy držení těla garant: doc. PaedDr. Pavel Kolář 1. Centrální koordinační porucha a její posturální důsledky doc. PaedDr. Pavel Kolář 2. Aseptické kostní nekrózy prim. MUDr. Petr Chládek 3. Skoliózy MUDr. Miloš Barna 4. Ortopedické vady nohy as. MUDr. Alena Schejbalová BLOK 3 / str Přednemocniční neodkladná péče garant: MUDr. Jan Pajerek 1. Přednemocniční neodkladná péče z pohledu PLDD MUDr. Helena Letáková 2. Nácvik dovedností přednemocniční pediatrické péče MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. 3. Přednemocniční neodkladná péče realizace a praxe MUDr. Jan Pajerek 4. Přednemocniční péče o urgentní stavy prim. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. 5. Možné sufokačné príhody v praxi praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Marián Fedor ODBORNÝ PROGRAM BLOK 4 / str Infekční nemoci garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1. Makrolidy a jejich místo v pediatrické praxi doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 2. Kongenitální infekce prevence a prenatální management MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. 3. Očkování proti varicele: různé pohledy na novou příležitost MUDr. Jan Sixta 4. Možnosti ovlivnění kvality antibiotické preskripce v primární pediatrické péči MUDr. Vlastimil Jindrák Společenský večer: raut, přehlídka oděvů SOŠ, k tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. Pátek firemní sympozium Green Planet 1. Internet v ordinaci praktického lékaře Markéta Kůstková BLOK 5 / str Výživa garant: doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. 1. Kojené dítě v péči praktického lékaře pro děti a dorost novinky v metodice kojení MUDr. Anna Mydlilová 2. Gastrointestinální symptomatologie kojeného dítěte doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. 3. Prebiotika a probiotika doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 4. Vliv probiotik na omezení rizika alergií MUDr. Sabina Legnerová BLOK 6 / str Pochybení v praxi opravené diagnózy garant: MUDr. Jarmila Seifertová 1. Jak se mýlit a pak být šťasten PhDr. Allan Gintel 2. Pochybení v primární péči II. pilotní studie pochybení v ordinacích PL a PLDD HOPP 2004 MUDr. Jarmila Seifertová 3. Kazuistiky MUDr. Olga Roškotová 4. Záludnost medicíny MUDr. Jan Pajerek 5. To se může stát každému MUDr. Ruth Adamová 6. Záludnost telefonní komunikace MUDr. Jarmila Seifertová 7. Klapky na očích MUDr. Jan Trubačik Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 3

3 Vylosování ankety vydavatelství Solen firemní sympozium Eli Lilly 1. Nové indikace k léčbě růstovým hormonem doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. 2. Dlouhodobé změny tělesných rozměrů českých dětí Ing. Jana Vignerová, CSc. BLOK 7 / str Prediktivní pediatrie garant: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 1. Význam prognostické/prediktivní pediatrie a onkologie prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 2. Predikce a prevence v diabetologii MUDr. Jitřenka Venháčová 3. Predikce progrese IgA nefropatie do chronické renální insuficience MUDr. Pavel Geier BLOK 8 / str Právo a etika v pediatrii garant: Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 1. Pediatrie a etika MUDr. Tomáš Lajkep, PhD. 2. Právní otázky v pediatrii Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. SESTERSKÁ SEKCE pátek BLOK 1 / str. 23 garant: Renata Pavelková Je nutná registrace sester po vstupu do EU? Renata Pavelková 2. Průjmová onemocnění a dehydratace u dětí Jitka Kolářová 3. Diabetes mellitus ošetřovatelská osa! Alenka Hoffmanová 4. Diabetes mellitus I. typu edukace rodičů na oddělení Zuzana Křížková 5. Diabetes mellitus v dětském věku Hana Szabová firemní sympozium Johnson & Johnson 1. Nové trendy v péči o citlivou dětskou pokožku Bc. Jana Nosková BLOK 2 / str Očkování proti varicele: různé pohledy na novou příležitost MUDr. Jan Sixta 2. Komplexní péče o děti s revmatickým onemocněním Bc. Eva Bočkayová 3. A život se jim zastavil jen na chviličku Pavla Němcová 4. Gastrointestinální komplikace při chemoterapii, výživa hematoonkologických pacientů Světlana Kašubová 5. Speciální diagnostika v hematologii z pohledu sestry Bc. Ludmila Frelichová BLOK 3 / str. 28 ODBORNÝ PROGRAM Epidurální krvácení u 8měsíčního dítěte kazuistika Jana Mašková 2. Ošetřovatelská péče o dítě na umělé plicní ventilaci Mgr. Jana Kameníčková 3. Cephalea u školních dětí Radka Zydrová 4. Intoxikace alkoholem, léky, drogami a jinými škodlivými látkami u pacientů hospitalizovaných na dětském oddělení ve Šternberku za posledních 5 let MUDr. Jana Heroldová 5. Pyelonefritida u dětí Jana Knoblochová POŘADATEL: POŘÁDÁ DĚTSKÁ KLINIKA LF UP A FN V OLOMOUCI, ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST, SPOLEK LÉKAŘŮ ČESKÝCH V OLOMOUCI ČLS J. E. PURKYNĚ A ČASOPIS PEDIATRIE PRO PRAXI PROGRAMOVÝ VÝBOR prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Jarmila Seifertová, prim. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Pavel Geier, Renata Pavelková ODBORNÍ GARANTI MUDr. Michal Goetz, doc. PaedDr. Pavel Kolář, MUDr. Jan Pajerek, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., MUDr. Jarmila Seifertová, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., Renata Pavelková MODERÁTOR: prim. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. Olomouc Kongresové centrum RCO, Olomouc Kongres je ohodnocen 17 kredity pro lékaře a pro sestry za pasivní účast 6 kreditů, aktivní 15 kreditů a spoluautorství 10 kreditů Programové zajištění: Ing. Jana Tajovská, SOLEN, s.r.o., mob Organizační sekretariát: Ing. Štefánia Šrámková mob / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

4 Blok 1. Pedopsychiatrie, pedopsychologie ADHD v ambulanci PLDD MUDr. Jaroslav Matýs MephaCentrum, Ostrava Hyperaktivní dítě neboli syndrom ADHD u dětí nemusí být v ambulancích dětských lékařů vnímáno jako medicínský problém. V převážné většině se obracejí pro pomoc k dětským psychologům nebo neurologům samotní rodiče při problémech spojených se selháváním hyperaktivních dětí ve škole, při poruchách chování. Často se tak děje v období, kdy problémy s učením a chováním jsou už tak závažné, že náprava způsobených škod ve struktuře osobnosti, ve vztazích a ve školní kariéře je složitá, někdy řešitelná až ústavní výchovou. K dětskému psychiatrovi se dítě dostává až v době, kdy selhávají všechny pokusy o řešení problému psychologickými a výchovnými opatřeními. Problematika hyperaktivního dítěte ADHD je přitom ve velké míře problémem medicínským. Dnes jsou jasné vědecké důkazy o tom, že porucha pozornosti a aktivity má svůj biologický korelát v neurovývojové abnormitě neuronálních map mozku a v dysfunkci hlavně dopaminergního a noradrenalinergního systému CNS. Dětská psychiatrie je schopna tyto dysbalance moderními farmaky korigovat. V kontextu s celkovými opatřeními ve výchově, edukaci a režimu dítěte je dnes možné při včasném záchytu a intervenci destigmatizovat hyperaktivní jedince a umožnit jim být úspěšným. Panická porucha u dětí a adolescentů inspirace k mezioborové spolupráci MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 2. LF UK, Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha Panická porucha (Panic disorder, PD) je paroxysmálně probíhající úzkostná porucha, s výrazným potenciálem k zhoršení kvality života pacienta. Základní jednotkou panické poruchy je situačně nepodmíněná panická ataka tvořená kromě intenzivní úzkosti a dalšími psychickými symptomy také bohatým somatickým projevem. Díky tomu se s pacienty s panickou poruchou v setkávají jako první lékaři somatických oborů. Prevalence panické poruchy u dětí a adolescentů se udává mezi 1,6 5,4%. Se stoupajícím věkem, zejména po vstupu do puberty, výrazně stoupá výskyt úplných panických atak, ale přes původní pochybnosti je nyní zřejmé, že i u prepubertálních dětí se může rozvinout typická panická porucha. Přesto bývá, zejména u dětí, kliniky obecně považována za tak vzácnou, že je často přehlédnuta. Dalším důvodem nerozpoznání PD může být její překrytí mnohem nápadnějšími příznaky eventuálních komorbidních poruch. Nejčastěji nalézanými komorbidními poruchami jsou separační úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a specifická fobie. Časnější věk nástupu PD bývá navíc považován za rizikový faktor sekundárních komplikací, jako je např. abúzus návykových látek, a v neposlední řadě je nutné mít na paměti vysoké procento suicidálních pokusů (7%) mezi pacienty s touto diagnózou. Léčba se ubírá postupy ověřenými u dospělé populace. Nejvhodnější je kombinace kognitivně behaviorální psychoterapie a léčby psychofarmaky (SSRI antidepresiva a benzodiazepinová anxiolytika). Osobnostní charakteristiky u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty PhDr. Radko Obereignerů Odd. klinické psychologie, Fakultní nemocnice Olomouc V komplexním pojetí osobnosti jako integrovaného celku temperamentu (genetické a biologické faktory) a charakteru (vývojové a enviromentální faktory) se u dětí s IBD setkáváme s určitými zvláštnostmi. Nelze pochopitelně hovořit o osobnosti ve smyslu stabilnější struktury, ale je potřeba ji vnímat v mezích vývoje dítěte. Základem je tedy popisná charakteristika a projevy dětí s IBD, které mohou s osobnostní strukturou souviset. Snahou výzkumu bylo ověřit klinicky získané zkušenosti, porovnat je se současnými teoretickými pohledy a tím, co nabízejí k objektivizaci psychodiagnostické metody. Výchozím teoretickým rámcem jsou práce Eysencka a Cloningera. Cloningerův přístup pojímající osobnost jako interakci temperamentu a charakteru a na straně druhé Eysenckův dimenzionální přístup, tj. Cloningerovy (1993) dimenze temperamentu (vyhledávání nového (novelty-seeking), vyhýbání se ohrožení (harm-avoidance), závislost na odměně (reward-dependence), odolnost (perzistence). Záležitosti charakteru postihuje Eysenck ve svém strukturálním základu projevů osobnosti v dimenzích introverze-extraverze, labilita-stabilita. Co pozorujeme u IBD dětských pacientů? V dimenzích extraverze-introverze jsou u IBD dětských pacientů patrné tyto charakteristiky: Introverze pacienti jsou dobře spolupracující při léčbě, ale častěji propadající subdepresivním rozladám. Staženost, uzavřenost, zhoršená nálada, snížené sebevědomí (někdy až výrazné podceňování se) jsou stálejšími projevy než u pacientů výrazně extravertovaných. Často působí klidně, bez nálady až apaticky, obtížně se vyjadřují o svých potížích, neumí svůj stav fyzický ani psychický popsat. Vágně odpovídají, že se cítí dobře, leckdy i v případě varovných příznaků onemocnění. Obtížně pozorují provázanost psychické zátěže a jejího vlivu na průběh onemocnění. Extraverze s pacienty je při léčbě obtížnější spolupráce, nedodržují medikace, dietní režim, jsou často výkonově Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 5

5 orientovaní, zhoršená je adaptace na onemocnění, častěji se brání popřením a vytěsněním. Výraznější jsou projevy reaktivní depresivní symptomatiky až při fyzických potížích, při znovuvzplanutí zánětu, v okamžiku, kdy narazí na své hranice (fyzických sil) a dojde ke ztrátě výkonnosti. Umí lépe rozpoznat vliv psychické zátěže na průběh onemocnění, ale popírají jej, neberou na tuto skutečnost ohled. Dalšími charakteristickými projevy u dětí s IBD je zvýšený výskyt úzkosti, nezralosti (psychická nezralost, závislost na blízkých osobách, rodičích), stažení se, vyhýbání se nebezpečí aj. Cílem práce je pomoci pediatrům- -gastroenterologům i praktickým lékařům osvětlit i osobnostní zvláštnosti, se kterými se bezesporu u svých dětských pacientů s IBD setkávají. Poznámky 6 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

6 Blok 2. Poruchy držení těla Centrální koordinační porucha a její posturální důsledky doc. PaedDr. Pavel Kolář Praha Včasná identifikace ohroženého dítěte patologickým vývojem CNS je plně v rukách praktického lékaře pro děti a dorost. Ten stanovuje odchylky od psychomotorického vývoje a v případě podezření na postižení CNS doporučuje vyšetření dětským neurologem. Zde je pak stanoven stupeň závažnosti centrální koordinační poruchy, jsou prováděna opakovaná neurologická vyšetření, jsou indikované pomocné metody (cílený metabolický screening, neurofyziologická vyšetření, sonografie, či jiná zobrazovací vyšetření CT, MRI, genetická a případná další vyšetření). Diferenciální diagnostika poruch motorických funkcí (vyloučení jiné etiologie než DMO) je prováděna neurologem a musí být provedena nejpozději do devátého měsíce korigovaného věku dítěte. Vlastní identifikaci centrálního ohrožení je však nutné stanovit mnohem dříve, nejpozději do druhého měsíce života. Hlavním prostředkem pro stanovení centrální koordinační poruchy je hodnocení posturálního vývoje. Screening prováděný praktickými lékaři pro děti a dorost je základním předpokladem včasného záchytu dětí s centrálním postižením, ale také dětí, u kterých porucha posturálního vývoje bude v budoucnu důsledkem patologické posturální aktivity svalové funkce. Tím, že posturální porucha svalové funkce působí v době morfologického vývoje, tak formativně ovlivňuje kostní vývoj. Je příčinou řady ortopedických poruch. Vývojový posturální defekt svalové funkce působí u řady patologických stavů (vertebrogennní obtíže, některé poruchy v oblasti periferních kloubů apod.) jako velmi významný faktor etiopatogenetický. Pochopení těchto poruch z vývojového pohledu má u dospělých pacientů význam pro stanovení terapeutického postupu. Včasný záchyt dětí s CKP a jejich zařazení do rehabilitační léčby je základním předpokladem, jak předcházet ortopedickým komplikacím, které vycházejí z funkční svalové patologie působící během motorického vývoje. Otázkou je: Jak při hodnocení posturálních funkcí definovat kritéria, vymezující takovou tíži defektu, která vyžaduje zařazení dítěte do terapie. Je třeba odlišit děti, u kterých je centrální porucha svalové funkce nevýznamná a dojde k její spontánní úpravě. Významným obdobím pro hodnocení tíže poruchy je první až čtvrtý měsíc života, kdy probíhá vývoj stabilizace páteře v sagitální rovině. Jedná se o základní stabilizační funkci, ze které vychází každý účelový pohyb horních a dolních končetin. Po této fázi nastupuje vývoj dílčích vzorů ipsilaterálního a kontralaterálního modelu lokomoce. Kvalitativní hodnocení vývoje svalové stabilizace v průběhu prvních čtyř měsíců života umožňuje, již v této rané době, odhalit významnější posturální defekty, které se projeví ve svých ortopedických důsledcích v dospělém věku. Terapeutickým zásahem v tomto období je možné posturální poruchu lépe korigovat než ve věku pozdějším, kdy je fixovaná a je spojena s ortopedickými poruchami v důsledku jejího posturálního vlivu na kloubní a kostní vývoj. Aseptické kostní nekrózy prim. MUDr. Petr Chládek MUDr. Alena Schejbalová Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Úvod: Aseptické kostní nekrózy představují různorodou skupinu nemocí postihujících děti i dospělé. Synonyma spontánní, idiopatické, avaskulární, resp. ischemické nekrózy nejsou úplně přesná a již nevystihují stav našich současných znalostí o těchto chorobách. Podstatně pestřejší jsou aseptické nekrosy co do lokalisace a etiologických faktorů v dětském věku. V dospělém věku se na horní končetině setkáme vzácněji s aseptickou nekrózou os lunatum (M. Kienboeck), způsobenou zpravidla minus variantou ulny, na dolní končetině bývá poměrně často postižen kyčelní a kolenní kloub. Nekróza hlavice kosti stehenní vede záhy k těžké sekundární koxartróze, nekróza kondylu kosti stehenní (M. Ahlbaeck) zase ke gonartróze. V těchto případech se etiologické faktory shodují s rizikovými faktory aterosklerózy. Aseptické nekrózy v dětském věku: V dětském věku představují aseptické nekrózy skupinu chorob, která je velmi nehomogenní. Tomu odpovídá i tradiční dělení na a) nepochybné a nejčastější osteonekrózy (např. M. Perthes), b) vzácnější osteonekrózy s nejasnou etiologií (M. Haas, M. Panner), c) tradované osteonekrózy (Vertebra plana Calvé, M. Osgood Schlatter). Aseptické kostní nekrózy můžeme dále rozdělit podle lokalisace na epifyzární (již zmíněný M. Perthes), metafyzární (M. Blount), apofysární (již zmíněný M. Osgood Schlatter, dále M. de Cuveland v oblasti kyčelního kloubu) a diafyzární (M. Tiemann). Na horní končetině se vyskytuje několik vzácných osteonekróz v oblasti pletence ramenního (M. Werder Alnor, M. Haas), v oblasti lokte (M. Hegemann I a II, M. de Cuveland). Nejčastější je pak M. Panner (osteonekrosa capitulum humeri), v anamnéze nechybí jednorázové trauma, resp. opakovaná mikrotraumata. Prognóza těchto onemocnění je obecně dobrá, po zhojení nezanechávají trvalé následky. Na dolní končetině se osteonekrózy vyskytují podstatně častěji. V oblasti kyčelního kloubu vzácný M. de Cuveland (velký trochanter) a zásadní M. Perthes, v oblasti kolene osteonekrózy pately (King, Sinding Larsen Johanson) a prox.metafýzy tibie (Blountova genua vara infantum, resp. apofýzy tibie (M. Osgood Schlatter). Na noze se poměrně často setkáváme s Haglund Severovou apofysitidou kalkanea, osteonekrosou os navicula- Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 7

7 re (M. Koehler) a M. Freiberg Koehler (hlavičky metetarzů). Nejzávažnější aseptickou kostní nekrózou je M. Perthes (nekróza proximální epifýzy femuru). Etiologie zůstává nadále nejistá, v léčbě se uplatňují jak postupy konzervativní, tak operační. Nejen konzervativní léčba má své limity, i správně technicky provedená operace může vyústit v trvalé následky. Prognóza onemocnění je nejistá, jedná se o závažný preartrotický stav. Závěr: Aseptické kostní nekrózy jsou z dnešního pohledu choroby způsobené většinou opakovanými mikrotraumaty, působícími jak na fyziologickou tkáň, tak na tkáň změněnou patologickým procesem (desaxace končetin apod.). Pro diagnostiku je rozhodující rtg vyšetření, zastihnout můžeme jednu ze 3 obvyklých fází kondenzaci, fragmentaci a reparaci. Ostatní diagnostické metody mají většinou podružný význam. Při léčbě většiny chorob vystačíme s klidovým režimem, resp. ortézou či sádrou. Výjimku představuje především výše zmíněný M. Perthes, a právě kromě jeho je prognóza těchto onemocnění obecně dobrá jedná se o self healing onemocnění. Skoliózy MUDr. Miloš Barna Klinika rehabilitace FN Motol, Praha Skolióza je relativně častým problémem ortopedické i rehabilitační praxe a vzhledem k výskytu v populaci (2 10%) a závažné následky zasluhuje naši pozornost. Idiopatická skolióza, která je nejčastější strukturální skoliózou, představuje až 75% případů a vyskytuje se v charakteristických časových obdobích, jde o onemocnění rostoucího skeletu. Etiopatogeneze vzniku, průběh i prognóza tohoto onemocnění jsou nejasné. Problematika skolióz je velice široké téma, které zahrnuje nejen včasnost záchytu, adekvátní terapii, nedostatečnou informovanost odborné i široké veřejnosti, ale i výběr zaměstnání, vzdělání a koníčků. Skoliózu jako onemocnění znal již Hippokrates, název se připisuje Galénovi. Z hlediska kliniky je skolióza definována jako patologické zakřivení páteře v rovině frontální, které je často doprovázené rotací, torzí a kompresí obratlových těl a dalšími sekundárnimi změnami. Tyto změny jsou nejmarkantnější v období zvýšené růstové aktivity. Obratlové tělo, oblouky i výběžky jsou spirálovitě zkrouceny a trnové výběžky jsou nasměrovány ke konkavitě a tím při klinickém vyšetření působí dojmem malé křivky. Strukturální změny obratlů jdou ruku v ruce se změněným postavením žeber a měkkých tkání vytvářejících typický gibbus v oblasti hrudní nebo val v oblasti bederní. Souběžně s vývojem strukturálních změn se vyvíjí i porucha dynamiky páteře a mohou se vyskytnout i změněné kardiorespirační funkce v důsledku deformity hrudního koše. Na odhalení patologických křivek páteře by se měl podílet nejen lékař, zejména pediatr, ale i rodiče dítěte, ortoped, pedagog, případně i trenér. Pro výsledek terapie je nejdůležitější včasné stanovení diagnózy. Proto by bylo vhodné dostat do obecného povědomí jednoduché vyšetření zad v předklonu, tzv. Adamsův test. Terapie se liší podle stupně postižení a jeho progrese, typu křivek, věku pacienta, mezi významné faktory patří i neurologický nález. Při klinickém vyšetření se hodnotí držení a konfigurace těla ve stoji a v předklonu. Sleduje se celkové zakřivení páteře, výška a postavení ramen a lopatek, sklon a postavení pánve, délka dolních končetin, kompenzace křivky, laxicita kloubů a vazů, rozvíjení páteře při předklonu, v úklonech a rotaci. Na specializovaném pracovišti pacient podstoupí podrobné vyšetření s důkladnou anamnézou, klinické a rtg vyšetření a další pomocná vyšetření (neurologické, endokrinní, krevní testy, psychologické) pro stanovení diagnózy, prognózy a adekvátní terapie. Při specifickém vyšetření s trupovou ortézou je nutné ohodnotit nejen správnou velikost ortézy, dostatečný tlak pelot, ale i možnost volného dýchání, sezení a psaní. Při rtg vyšetření se standardně využívá posterioanteriorní a boční projekce na dlouhý formát 35x60cm. Na zobrazení LS přechodu se používá speciální Stagnarove projekce a na zobrazení strukturálních změn v oblasti vrcholu křivky je vhodná projekce Fergusonova. Pro zjištění kostního věku pacienta a tím i pro vyloučení rychlé progrese se využívá tzv. Risserovo znamení v oblasti kyčelní iliakální apofýzy. Strategie rtg kontrol je individuální u každého pacienta, kontrolní vyšetření se plánuje dle klinického stavu. Podle základního onemocnění se přistupuje ke speciálním vyšetřovacím metodám: jako je CT, NMR nebo kontrastní metody. Deformita páteře se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: orientací křivky v rovině frontální, sagitální nebo jejich kombinací, etiologií, lokalizací a tíží křivky ve stupních, která se měří dle Cobba. Obecně je používáno dělení skolióz na strukturální a nestrukturální. U strukturální skoliózy je zakřivení páteře podmíněno strukturálními změnami a rotací obratlových těl a asymetrií části obratle. Oproti tomu nestrukturální skoliózy nemají anatomickou podstatu vzniku v samotné páteři, obratle nejsou deformované, je přítomna normální segmentální mobilita, na rtg při úklonu do konvexity dojde k napřímení křivky a není patrná paravertebrální prominence. Dle anamnézy, klinického a rtg vyšetření se stanoví správná dg a následně adekvátní terapie, která spočívá v rehabilitačním režimu, event. korzetoterapii, nebo operaci při těžších křivkách dle jednotlivých typů skolióz. Ortopedické vady nohy as. MUDr. Alena Schejbalová Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie, Praha Noha prodělala během vývoje řadu změn. Z původně ploché nohy chůzí po nerovném terénu vznikla noha s podélnou a příčnou klenbou nožní. Vývoj nohy není ale zdaleka ukončen, hrají zde úlohu vlivy civilizační. Klenba nožní umožňuje správnou funkci nohy při stání, chůzi a běhu. Vady mohou mít příčinu vrozenou, nebo se může jednat o řadu získaných deformit, které mohou být způsobené chabostí vazů nebo svalovou slabostí či dysbalancí v rámci neurogenních onemocnění (dětská mozková obrna, meningomyelokéla, myopatie, konge- 8 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

8 nitální myotonická dystrofie či morbus Charcot-Marie-Tooth). Vrozené vady nohy izolované (pes equinovarus, pes adductus, talus vertikalis) je třeba vyřešit do 1. roku věku, aby se dítě mohlo zařadit mezi své vrstevníky. U systémových vad (arthrogryposis multiplex congenita, Larsenův syndrom) je třeba se řídit vertikalizační schopností dítěte a vlastní operační řešení je častěji posunuto mezi 1. a 2. rok věku dítěte při současné intenzivní RHB, která je zahájena bezprostředně po narození. Operační taktiky k řešení pes equinovarus neurogenes lze rozdělit na výkony na měkkých tkáních a na kostech. Kombinace výkonů na musculus triceps s uvolněním plantární aponeurózy event. s transpozicí či hemitranspozicí m. tibialis anterior event. kapsulotomie jsou základními výkony na měkkých tkáních. Taktika uvolnění je rozdílná proti vadě typicky vrozené. Ve školním věku je možné při varozitě paty užít osteotomii patní kosti obvykle v kombinaci s uvolněním plantární aponeurózy, event. parciální resekce v oblasti tarzu. Při pes planovalgus dětské ploché noze v období růstu dochází k oploštění mediální klenby a pata se staví do valgózního postavení. V posledních letech se stále častěji vyskytuje výraznější hypermobilní plochá noha podmíněná výrazně zvýšenou ligamentózní laxicitou. Rehabilitace a vhodná obuv jsou doporučované u mírných deformit, u těžších deformit jsou pak indikované speciální ortopedické vložky. Operační řešení je indikované při bolestech a únavě nohy znemožňující běžnou aktivitu při neúspěšnosti konzervativní terapie. Nejtěžší deformity, které musíme řešit, jsou těžké dezaxace v rámci DMO (pes equinovalgus, pes calcaneus excavatus) či v rámci progresivních neurogenních vad. Snahou je zajistit integraci dítěte do společnosti a u progresivních vad co nejdéle umožnit stoj zajištěním plantigrádního postavení nohy. Poznámky Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 9

9 Blok 3. Přednemocniční neodkladná péče Přednemocniční neodkladná péče z pohledu PLDD MUDr. Helena Letáková PLDD, Turnov Převažující pacient v ordinaci PLDD je pacient zdravý to je naše prevence (JPP, poradna, dispenzarizace), nebo akutně či chronicky nemocný kurativa. Z časového hlediska má lékař většinou dostatek času na své diagnostické a terapeutické závěry. Při své práci ale musí počítat i s tím, že pacient se kdykoliv může ocitnout v situaci vyžadující neodkladnou péči buď přičiněním samotného lékaře (očkování, aplikace PNC), nebo tím, že akutní či chronická nemoc směřuje k tomuto stavu (laryngitiga, epiglotitida, aspirace, křeče, bezvědomí, otrava, úraz ). Lékař by měl vždy rozpoznat akutní stav vyžadující neodkladnou péči a bez prodlení provést a zajistit všechna opatření směřující ke stabilizaci životních funkcí nemocného i k určení kauzální diagnózy a terapie. Musí rozhodovat především sám, rychle a účelně. Je PLDD schopen v současné době tyto požadavky kvalitně splnit? Domnívám se, že ano. V prezentaci se budu snažit ukázat to, že dnes není problém získat teoretické znalosti. Systém povinného celoživotního vzdělávání je nejlépe propracován právě ve zdravotnictví a naše společnost považuje za naprostou samozřejmost, že ti, kteří medicínu provozují, se neustále vzdělávají. Problém vidím, i když se současný stav nedá srovnat s předchozím obdobím, ve výuce praktických dovedností. Není problém se teoreticky naučit např. KP resuscitaci, problém je teoretické znalosti aplikovat účelně v praxi. Činnost, která se neprovádí denně, přestává být rutinou a efektivnost se vytrácí. Domnívám se, že by do ordinace PLDD obecně neměly být podsouvané činnosti, které patří do rozšířené přednemocniční neodkladné péče. Z tohoto důvodu by se snadno mohl PLDD ocitnout v situaci, že nebude postupovat při řešení neodkladné péče z pohledu právníků lege artis. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, uvádí v 4, že nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz. Vyhláška MZČR č.49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení v bodě d) uvádí: musí být vybaveno schválenou přístrojovou zdr. technikou. Jakou, jaké jsou její základní technické parametry, jsem se ale nedozvěděla. Domnívám se, že i toto je jeden z důvodů umožňujících rozličně vnímat základní technické vybavení PL. Při hledání, co by měla skutečně obsahovat lékárna v ordinaci PLDD a jaké pomůcky by při řešení neodkladné péče neměly chybět, jsem vycházela z poslední novely vyhlášky č.49/1993 Sb., oddíl U Pracoviště lékařské služby první pomoci. Vedle minimálního základního vybavení ke KPR se hovoří o doporučeném vybavení. To by záviselo na dostupnosti RZP, odborné úrovni i sebedůvěře každého jednotlivce. Obsah vybavení ordinace nechávám podrobit veřejné diskuzi. V závěru prezentace se okrajově dotknu spolupráce PLDD s lékaři, kteří se na péči o kriticky nemocné dítě podílejí. Jaká je naše vzájemná spolupráce, na co bychom my jako PLDD neměli zapomínat a co třeba vyžadovat. Protože naše vzájemně dobře propojená spolupráce přinese to nejcennější zpětný návrat do života kriticky nemocného dítěte. Nácvik dovedností přednemocniční pediatrické péče MUDr. Jiří Kobr, Ph.D., MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. Experimentální chirurgické pracoviště Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova Dětská klinika JIRP, Fakultní nemocnice, Plzeň Autoři dokumentují možnosti zdokonalovacího tréninku dovedností potřebných v urgentní medicíně a přednemocniční pediatrické péči. Kurz probíhá na akreditovaném experimentálním pracovišti Lékařské fakulty UK v Plzni a je veden lektory s osvědčením pro práci s experimentálními zvířaty. Zdokonalovací kurz má teoretickou část, kde jsou frekventanti podrobně seznámeni s metodikou výkonu, možnými komplikacemi a možnostmi jejich odstranění. Na teoretickou část navazuje praktická výuka na živých selatech. Zvířata jsou v celkové anestézii tracheálně intubovaná a řízeně ventilovaná. Spektrum výkonů zahrnuje: zavedení intraoseální infúze, zajištění vstupu do centrálního žilního řečiště, hrudní drenáž a alternativní zajištění dýchacích cest koniotomií, případně urgentní tracheostomií. Postgraduální zdokonalovací kurzy jsou pořádány pravidelně 2 ročně pro 5 6 lékařů. Úspěšní absolventi kurzu dostávají osvědčení, opravňující provádět uvedené výkony. Přednemocniční neodkladná péče realizace a praxe MUDr. Jan Pajerek Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Ve svém sdělení se věnuji otázce reálných možností, které má praktický lékař ve své ordinaci i mimo ni při poskytování neodkladné péče, především resuscitační. Domnívám se, že i při nejlepší vůli a vědomostech není praktický lékař a jeho sestra v terénu (na rozdíl od specialisty oboru ARO či neodkladné medicíny s plným vybavením) kromě větších teoretických znalostí v zásadnější výhodě proti resuscitujícímu laikovi. Snad právě proto považuji bazální praktickou výuku neodkladné resuscitace v realitě podobných situacích za velmi důležitou. Mám na mysli výcvik 10 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

10 mediků i postgraduální praxi nejen na specializovaných výukových centrech, ale také na anesteziologických odděleních. Ve svém příspěvku též poukazuji na alternativní výuku koniopunkce, aplikace intraoseální jehly a sondáže pupeční žíly. Přednemocniční péče o urgentní stavy prim. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Eva Klásková Dětská klinika Fakultní nemocnice, Olomouc HIERARCHIE DIFERENCOVANÉ PÉČE: Neodkladná péče Standardní péče Dlouhodobá péče o chronicky nemocné a péče rehabilitační Symptomatická péče Systém diferencované péče principy: a)oddělit závažně nemocného pacienta od pacientů běžně nemocných z hlediska VF (vitálních funkcí) b) rozhodující je faktor času c) vyčlenění specializovaných lůžek pro intenzivní a resuscitační péči (IP RES) d) poskytování specializované péče: intenzivní ošetřování, diagnostika a léčení e) vzájemná návaznost mezi etapami diferencované péče. Urgentní stav zahrnuje selhání jednoho či více orgánů-systémů a ohrožuje nemocného selháním vitálních funkcí. Bez urgentního léčebného zákroku dochází k irreverzibilnímu výpadku vitálních funkcí. Úspěšnost léčebného zákroku závisí na: a) Funkčních rezervách organismu b) Závažnosti akutního onemocnění c) Základní diagnóze a dg. komplikací d) Terapii a jejím timingu Prognóza a výsledky léčby kriticky nemocných závisí na: INZULTU charakter doba působení zevní podmínky v době působení (teplota) CELKOVÉM TĚLESNÉM STAVU výživa, psychika předchozí zdravotní stav věk KOMPLEXNOSTI LÉČEBNÉHO ZÁ- SA HU zvládnutí primární léze a zábrana rozvoje sekundární léze (hypoperfúze hypoxie anoxie). Rozhodujícím úkolem péče o kriticky nemocného pacienta je zvládnutí urgentního stavu tak, aby nedošlo ke tkáňové hypoxii. Protektivní účinek podchlazení je limitovaný a při podchlazení pod 35 C tělesného jádra dochází v jednotlivých orgánech a systémech k patofyziologickým reakcím, jejichž finálním důsledkem může být irreverzibilní léze a selhání funkcí. Akcidentální hypotermie je definována jako neúmyslné snížení teploty jádra těla pod 35 C. Mírná: C. Střední: C. Těžká: < 28 C. RIZIKOVÉ SKUPINY: 1) Tonutí 2) Trauma polytrauma 3) Intoxikace 4) Poruchy vědomí 5) Týrané dítě 6) Ostatní změny tělesné teploty během prehospitalizační diagnosticko léčebné fáze Fyziologické a patofyziologické změny a jejich klinická manifestace se při hypotermii odehrávají především v systému nervovém, endokrinním a metabolizmu. Dále pak v systému oběhovém, dýchacím, gastrointestinálním, krevním (koagulace) a ledvinách v závislosti na tíži podchlazení. STABILIZACE VITÁLNÍCH FUNKCÍ na všech úrovních péče je PRIORITNÍM ÚKOLEM v prevenci sekundárních lézí a v zábraně rozvoje multiorgánového selhání (standardní postupy s nutností dynamického vyhodnocování aktuálního zdravotního stavu a maximální objektivizací závažnosti zdravotního postižení). PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O URGENTNÍ STAVY V PEDIATRII Základem je: včasná stabilizace VF (časový faktor!!) Cílem je: primárním léčebným zásahem zabránit rozvoji hypoxémie hypovolémie hypoglykémie hypotermie křečí a tím: irreverzibilní hypoxicko energetické lézi buněk (především CNS) a vytvořit podmínky k uplatnění následné léčby. Úkoly v podmínkách přednemocniční péče k zajištění vitálních funkcí: 1) Odpovídající vybavení ordinace PLDD 2) Zvládnutí základních dovedností Úkoly RLP RZP a vlastního transportu: 1) Eliminovat nepříznivé působení časového faktoru 2) Přednemocniční stabilizace pacienta 3) Zajištění dostupných informací na místě majících etiologický vztah k urgentnímu stavu 4) Dokumentace akutního stavu a průběhu 5) Do kumentace všech terapeutických zákroků a opatření Parere pro všeobecnou ambulanci Kompletní iniciálie rodné číslo, bydliště, ZP, údaje o rodičích údaje RA: OA: NO: 1) popis akutního onemocnění vč. údajů o jídle, o péči!! myslet na syndrom týraného dítěte 2) popis všech zvláštních okolností v posledních 3 4 týdnech (zakašlání při jídle, prekolapsový stav kolaps, změna nálady a chování, všechny drobné úrazy, styk s akutním onemocněním v okolí, subfebrilie teplota, zvracení, nechutenství, změny močení a stolice, změny zbarvení a vzhledu kůže ikterus, cyanóza, exantém, otoky Údaje o medikamentózní terapii dítěte i rodinných příslušníků!! Doporučené povinné údaje o stavu dítěte v době odeslání: Puls arytmie >puls na aa.femorales (do 2r.) TK > uvést šířku manžety!! Počet dechů >tachypnoe > dyspnoe > typ dyspnoe Stav hydratace > sliznice! > turgor kožní > VF Aktuální hmotnost > poslední známá hmotnost Diuréza > poslední > vzhled moče > množství > 1 ml/kg/ hod.!! minimální diuréza Příjem tekutin za posledních 24 hodin Posouzení kapilárního návratu > 3 5 sec. Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 11

11 Možné sufokačné príhody v praxi praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Marián Fedor, prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika Dýchacie cesty u detí vykazujú anatomické a vývojové špecifiká: orofarynx vypĺňa relatívne veľký jazyk, mandibula je menšia. Epiglotis je umiestnený vyššie a pri vdýchu u detí do 6 mesiacov je v tesnom kontakte s mäkkým podnebím a vytvára tak dýchaciu cestu od nosa do hrtana. Preto deti do 6 mesiacov môžu mať pri nazálnej obštrukcii dýchacie ťažkosti. Až v neskoršom období dochádza k narastaniu laryngu do dĺžky a šírky a jeho kaudálnemu poklesu. Detský larynx je kratší, užší, mäkký, elestické chrupavky ľahko kolabujú. Najužšie v detských dýchacích cestách je miesto krikoideálneho prsteneca (diameter 4,5mm). Parametre dospelého jedinca dosahuje larynx až vo veku 12 rokov a trachea až vo veku 18 rokov. Na odpore proti prúdeniu vzdušného prúdu v dýchacích cestách sa dutina nosná a ústna podieľa 50%, vchod do hrtana 25%, trachea a priedušky 15%. Na hodnotenie závažnosti obštrukcie používame skórovacie systémy: krup skóre podľa Downnesa, klinické skóre astmy a skóre intenzity astmy, ktoré nám orientačne určujú závažnosť stavu, spôsob a intenzitu našej terapeutickej intervencie. V práci rozoberáme najčastejšie sufokočané príhody, s ktorými sa môže stretnúť v praxi praktický lekár pre deti a dorast, postup pri zabezpečení týchto detí a možnosti urgentnej intervencie. Najčastejšie k sufokácii dochádza pri laryngitídach a epiglotitídach. Ich rozlíšenie je dôležité vzhľadom na rozdielnosť pri ich liečbe. U detí do 7 rokov so známkami respiračného distresu odporúčame vždy krátkodobú hospitalizáciu. Pri subglotickej laryngitíde správnym liečebným postupom sa zvyčajne vyhneme nutnosti intubácie. Odporúčame nebulizáciu adrenalínom v dávke 2ml (riedeného 1:1 000) do veku 2 rokov a 4 ml (riedeného 1:1 000) u detí nad 2 roky v 5ml F 1/l. Pri súčasnom podaní kortikoidu cestou, ktorá je dostupná a najoptimálnejšia, (nebulizácia budesonidu, podanie Dexazonu alebo metylprednizolonu per rectum, per os, i.v., i.m.). Nebulizáciou adrenalínu sa snažíme preklenúť obdobie nástupu účinku kortikoidov. Pri laryngitíde a epiglotitíde upozorňujeme na nutnosť transportu vo vynútenej polohe dieťaťa v polosede, pri epiglotide s mierne zaklonenou hlavou. Dôležité je dieťa ukľudniť, oxygenoterapia chladným zvlhčeným kyslíkom. Epiglotitída si vyžaduje skorú antinfekčnú intenzívnu terapiu a pri prehĺbení respiračného distresu sa nevyhneme intubácii (intubovať treba skôr elektívne, nie až v rámci resuscitácie). Pri dlhodobejšom respiračnom distrese (tichý hrudník) hrozí rozvoja pľúcneho edému, ktorý negatívne ovplyvňuje priebeh resuscitácie, ventiláciu a zvyšuje mortalitu týchto detí. Aspirácia cudzieho telesa je ďalšou častou sufokačnou príhodou, najmä u detí do 4 rokov života. Nutné je ovládať Heimlichove manévre a resuscitačné postupy pri strate vedomia a zástave dýchania. Status astmaticus je vďaka pokrokom v liečbe astmy v dnešnej dobe menej často spojený s dusením. V jej liečbe sa nám osvedčila rovnako nebulizácia cez masku pomocou nebulizačnej komôrky salbutamolom v dávke 0,15 0,30 mg/kg/dávku. Menej často sa stretávame so sufokáciami pri laryngomaláciách a tracheomaláciách, alebo tumoroch v oblasti laryngu, ktoré sú často potencované respiračnými infektami. K sufokácii dochádza aj pri mimopľúcnych ochoreniach: zapadnutie jazyka pri traume, bezvedomí, epilepsii. Dôležité je, aby praktickí lekári boli pravidelne trénovaní v urgentnej medicíne a resuscitácii a mali vo svojej urgentnej výbave nevyhnutné zdravotné pomôcky na zabezpečenie voľných dýchacích ciest a KPR. Poznámky 12 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

12 Blok 4. Infekční nemoci Makrolidy a jejich místo v pediatrické praxi 1 doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., 2 prim. MUDr. Tamara Bergerová 1 Infekční klinika a 2 Mikrobiologický ústav FN a LFUK, Plzeň Makrolidová antibiotika (MA) působí bakteriostaticky na řadu především Gram pozitivních bakterií a původce tzv. atypických pneumonií. Od objevu prvního z nich, erytromycinu, uplynulo již pět desetiletí. Od té doby přibyla MA první (spiramycin, josamycin) a druhé (klaritromycin a roxitromycin) generace s výhodnějšími biologickými i farmakokinetickými vlastnostmi. Z příbuzných léků je užíván azalid azitromycin. Klaritromycin a azitromycin patří v současné době k nejvíce užívaným MA, zejména v pediatrické praxi. Jednoduché dávkování, minimální množství nežádoucích účinků a výhodné lékové formy činí z MA oblíbená léčiva užívaná u řady infekčních onemocnění s předpokládanou bakteriální etiologií. Bohužel jsou často, tak jako jiná antibiotika, používána v nevhodných indikacích (např. při infekcích vyvolaných S. pyogenes) nebo dokonce zbytečně (respirační infekce virové etiologie). Tyto okolnosti spolu s dlouhým biologickým poločasem některých MA navozují u řady bakteriálních původců ideální podmínky pro vznik rezistence. Selekční tlak subinhibičních koncentrací MA je hlavním momentem uplatňujícím se při vývoji rezistence. V pediatrické praxi se často setkáváme s respiračními infekcemi vyvolanými S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae, B. catarrhalis. Podle současných znalostí ve všech těchto indikacích MA nemají opodstatnění jako antibiotika první volby. U osob s prokázanou nebo vysokou suspekcí na alergii na betalaktamová antibiotika je však lze s výhodou využít, podobně jako při léčbě infekcí, vyvolaných tzv. atypickými původci respiračních onemocnění. Závěry: Při indikacích MA je nutno pamatovat na omezené spektrum jejich účinnosti a na významné riziko vzniku rezistence v důsledku jejich masivního podávání. Makrolidy jako léky první volby užíváme v následujících indikacích: při mykoplazmové a legionellové pneumonii, chlamydiové pneumonii a konjunktivitidách u novorozenců a malých kojenců, infekcích vyvolaných kampylobaktery (u imunodeficitních osob), při profylaxi a léčbě pertuze a diftérie, při některých méně častých onemocněních a při alergii na betalaktamová antibiotika, která by byla jinak u příslušného onemocnění indikována. Tato práce byla podpořena VZ LFUK v Plzni MSM Kongenitální infekce prevence a prenatální management MUDr. Ivan Šubrt, PhD. Ústav lékařské genetiky LF UK a FN, Plzeň Kongenitální infekce novorozence mohou vzniknout přenosem infekčního agens na plod transplacentárně v průběhu gravidity nebo při průchodu porodním kanálem během porodu. Infekce vzniklé vertikálním přenosem již v prenatálním období jsou závažným stavem, který může kromě vlastních rizik infekčního onemocnění v závislosti na období vzniku vést k závažným vrozeným vývojovým vadám a poruchám plodu. Mezi nejdůležitější onemocnění řazená do této skupiny patří toxoplasmóza, rubeola, infekce herpetickými viry (CMV, HSV, VZV) a infekce lidským parvovirem B19. Další kongenitální infekce představují zejména syfilis, infekce virem HBV, HIV, chlamydiové a mykoplazmové infekce a infekce streptokoky skupiny B. V případě podezření na vertikální přenos infekčního onemocnění na plod je indikováno invazivní prenatální vyšetření (odběr plodové vody či pupečníkové krve plodu) ke konfirmaci diagnózy a rozhodnutí o optimálním managementu či výkonu sekundární genetické prevence. Důležitou složkou prevence kongenitálních infekcí jsou vyšetření v období plánování gravidity, rutinní screeningová vyšetření některých infekčních onemocnění v graviditě a osvěta žen plánujících graviditu. Očkování proti varicele: různé pohledy na novou příležitost MUDr. Jan Sixta Medical Affairs Manager GSK Biologicals, Praha Varicela je zřetelně nejčastější hlášené infekční onemocnění v České republice (v r přes případů). V porovnání s jinými dětskými infekčními chorobami, proti kterým se již očkuje (např. spalničky či příušnice) je varicela vnímána jako benigní onemocnění dětského věku. Ačkoliv mortalita varicely je nízká, 2 3% komplikací, ke kterým u planých neštovic dochází, znamená při tak vysoké nemocnosti významný zdravotní dopad. V ČR se každý rok dostane kvůli varicele více než 20 nemocných na jednotku intenzivní péče. Průběh onemocnění bývá těžší u adolescentů, u dospělých a v rizikových skupinách (např. pacienti na imunosupresivní terapii, HIV+ osoby či pacienti s hematologickými onemocněními). Marešová et al. provedla rozsáhlou retrospektivní studii nemocných s varicelou, kteří byli hospitalizováni v letech V souladu s výsledky některých zahraničních studií došla k závěru, že ve výskytu komplikací u případů hospitalizovaných kvůli varicele není rozdíl mezí imunosuprimovanými a imunokompetentními osobami (pouze 12% hospitalizovaných mělo rizikovou anamnézu). Z toho vyplývá, že se komplikace vyskytují i u imunokompetentních pacientů a že průběh onemocnění nelze předvídat. Zvláštní rizikovou skupinu představují dospívající dívky a ženy ve fertilním věku s negativní anamnézou. U nich jde především o riziko neonatální varicely a také o vzácný, ale závažný syndrom kongenitální varicely. Kromě dopadů zdravotních představuje varicela i značnou socio-ekonomickou zátěž. Souvisí to s faktem, že Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 13

13 nejvyšší nemocnost je pozorována mezi předškoláky a mladšími školáky, tedy u dětí, které v nemoci vyžadují péči dospělé osoby. Nejsou proto tak překvapivá konzistentní zahraniční zjištění, že naprostou většinu nákladů spojených s varicelou tvoří náklady nepřímé, reprezentované zejména pracovní absencí osob pečujících o nemocné. Už od r jsou registrovány vakcíny na bázi živého atenuovaného kmene Oka. V roce 2002 získala v ČR licenci vakcína Varilrix. Ačkoliv tuto očkovací látku mohou podávat i praktičtí dětští lékaři už od r. 2003, zkušenost s použitím v ČR je zatím omezená. V řadě zemí se přitom proti varicele očkuje již léta, v některých zemích plošně (v USA, v Kanadě, v Německu, plošná vakcinace je od t.r. zaváděna též v Austrálii). Ukazuje se, že plošná vakcinace je úspěšná a nákladově efektivní strategie, která vede ke kontrole onemocnění. Již téměř dvacetiletá zkušenost s očkovacími látkami (kterých bylo aplikováno už přes dávek) svědčí pro jejich bezpečnost, dobrou snášenlivost a vysokou účinnost. Diskutován je prokázaný, ale limitovaný význam postexpoziční profylaxe očkováním. Vakcinace snižuje výskyt pásového oparu u dětí s leukemií a patrně i u zdravých dětí. Otázka vztahu očkování k herpes zoster je předmětem probíhajících studií. Vakcínu je možné nabídnout zdravým dětem od 2. roku života, ideální je současná aplikace s MMR vakcínou. Očkování je zvláště vhodné pro dospívající a dospělé osoby s negativní anamnézou, zejména pro dívky a ženy ve fertilním věku. Častý kontakt s dětmi (mladé matky, učitelky, vychovatelky) je argumentem pro vakcinaci. Očkování rizikových pacientů s přidruženým onemocněním je vhodné konzultovat se specialistou. Možnosti ovlivnění kvality antibiotické preskripce v primární pediatrické péči MUDr. Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce, Praha Více než 90% veškeré spotřeby antibiotik je v humánní medicíně spojeno s primární a ambulantní péčí. Praktičtí lékaři pro děti a dorost představují významnou profesní skupinu z hlediska podílu na celkové preskripci antibiotik. Jejich podíl tvoří asi 30%, preskripce praktických lékařů pro dospělé reprezentuje asi 60%, do 10% antibiotik předepíší ambulantní specialisté (ORL, gynekologie, urologie a další). Díky studiím, které analyzovaly preskripční zvyklosti lékařů v oblasti primární péče, jsou k dispozici relevantní údaje prokazující významný podíl nevhodně nebo chybně předepsaných antibiotik, zejména u běžných respiračních infekcí. Uvádí se, že podíl nadužívaných antibiotik tvoří 50 až 80%, což je spojeno zejména se závažným rizikem vzestupu antibiotické rezistence a ztráty účinnosti těchto kauzálních léků. Analýza preskripčního chování a implementace cílených metod, které vedou k omezení nevhodné či přímo chybné preskripce, jsou mimořádně důležité postupy pro dosažení správné praxe. Jsou založeny na obecném modelu řízení kvality zdravotní péče, kdy se nejprve identifikují nejvhodnější měřitelné indikátory, charakterizující co nejobjektivněji kvalitu sledované oblasti poskytované péče. Zjistí se tak přístupy, které lze považovat za chybné nebo nevhodné, a vyhodnotí se z hlediska kvantitativního, z hlediska příčin, které k nim vedou, a také z hlediska důsledků, které vyvolávají. To umožní určit hlavní priority tzv. intervencí, tedy postupů, jejichž cílem je co nejúčinnější omezení nesprávné praxe. Jedná se o systém založený na informační zpětné vazbě, který počítá s přirozenou motivací lékaře poskytovat co nejlepší zdravotní péči, která přináší optimální prospěch pacientům, eliminuje individuální i epidemiologická rizika, a je také nákladově efektivní. Předpokladem jejich úspěchu je vyloučení všech represivních opatření. Naše více než sedmileté zkušenosti dokazují překvapivou účinnost těchto metod v praxi, podobně jako zkušenosti kolegů v zahraničí (Skandinávie, Nizozemí). Metoda preskripčního auditu je velmi vhodným nástrojem pro zhodnocení preskripčního chování ve vztahu ke klinické diagnóze onemocnění, což umožňuje porovnání zjištěné praxe s optimálním postupem definovaným příslušnými odbornými směrnicemi. Prakticky se preskripční audit provádí tak, že jednotliví lékaři vyplňují pro každou návštěvu pacienta s příslušným onemocněním standardizovaný dotazník. V něm se uvádějí základní demografické údaje pacienta, klinická diagnóza, využití diagnostických vyšetření, indikace antibiotické léčby s její podrobnou charakteristikou (volba antibiotika, dávkování a doporučená délka léčby), případně důvody, které vedly k předepsání antibiotik. Údaje se posléze zaznamenávají do speciálního informačního systému, který umožňuje podrobnou analýzu preskripčního chování. Auditem je možné zjistit diagnostickou strukturu onemocnění, s nimiž přicházeli pacienti do ordinace, podíl jednotlivých klinických jednotek na celkové antibiotické preskripci, podíl případů léčených antibiotiky v rámci klinické diagnózy i preskripční preference podle volby antibiotika, zejména z hlediska použití léků volby a léků alternativních. Také je možné hodnotit přístupy k dávkování a délce antibiotické léčby. Nevýhodou preskripčního auditu je relativní pracnost, která jej předurčuje spíše jako cílený analytický nebo intervenční nástroj. Metoda analýzy preskripčního chování s využitím údajů z databází zdravotních pojišťoven má velkou výhodu v rutinní dostupnosti klíčových vstupních údajů, které lze využít pro hodnocení preskripčního chování. Tato data vznikají primárně z administrativních důvodů a jsou dobře dostupná v databázích zdravotních pojišťoven. Lze je tedy poměrně snadno využít pro pravidelné zprávy určené jednotlivým lékařům (např. půlroční), charakterizující jejich preskripci, včetně hodnocení trendů (porovnáním s výsledky předchozích období, porovnání s ostatními kolegy či celou hodnocenou skupinou). Nevýhodou této metody je nedostupnost diagnózy (indikace) antibiotické léčby, takže lze definovat jenom hrubé preskripční indikátory (frekvence antibiotické preskripce na počet registrovaných pojištěnců, poměrné indikátory hodnotící např. poměr mezi předepisováním penicilinu a makrolidů, případně potencovaných a nepotencovaných aminopenicilinů, atp.). 14 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

14 Blok 5. Výživa Kojené dítě v péči praktického lékaře pro děti a dorost Novinky v metodice kojení MUDr. Anna Mydlilová Národní laktační centrum, FTN Krč, Praha Účast pediatrů v propagaci a praktikách kojení je základem pro dosažení optimálního zdraví, růstu a vývoje dětí. Podpora kojení praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) vychází z Metodického doporučení pro kojení v ČR a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí (WHO 2002). Metodické doporučení pro kojení Hlavní zásady: Znát fyziologii kojení a současné trendy řešení problémů při kojení. Podporovat výlučné kojení 6 měsíců a v kojení pokračovat s postupně zaváděným příkrmem 2 roky i déle. V prvních 6 měsících nepodávat jiné tekutiny ani jinou potravu než mateřské mléko. Podporovat kojení bez omezování délky a frekvence. Spavé děti by v prvních týdnech po porodu měly být buzeny na krmení po uplynutí 4 hod. od začátku předešlého kojení. Správná technika kojení. Kojení z jednoho prsu při jednom kojení, dítě si samo určí, zda bude kojeno z jednoho, či obou prsů. Odstříkávání jen v případě přebytků, nedostatku mléka či při problémech s prsy. Přednost má odstříkávání rukou. Respektovat růstové spurty dítěte, ke kterým dochází kolem 3. a 6. týdne a 3. a 6. měsíce, což znamená, že dítě vyžaduje častější kojení ve dne i v noci. K hodnocení prospívání dítěte používat percentilové grafy. V případě skutečného nedostatku mléka lze jeho tvorbu zvýšit častým přikládáním za den, s několikerým vystřídáním prsů, mezi kojením 8 10 odstříkávat každý prs minut. V případě potřeby dokrmu dokrmovat některým z alternativních způsobů. Většina kojených dětí dosahuje porodní váhy ve 2 3 týdnech. Zhruba platí, že v půl roce se váha zdvojnásobí a v roce ztrojnásobí. Dostatečně kojené dítě má 6 8 plen pomočených za den a 2 4 stoličky do 6. týdne věku s pozdější možnou několikadenní absencí stolice. Tak často tradovaná zelená stolice není sama o sobě známkou nedostatku mléka. Nesprávným, zbytečným postupem při řešení nedostatku mléka je podání umělé výživy jako prvního opatření. Matka může kojit i v případě horečnatého onemocnění i během dalšího těhotenství. Většina běžných léků je kompatibilních s kojením. Novorozence by měl pediatr vyšetřit do 48 hodin po propuštění z porodnice. Při této návštěvě by dítě mělo být zváženo, vyšetřeno zejména s ohledem na žloutenku a hydrataci, posouzeny problémy s prsy, zhodnocen počet močení a stolic, posouzeno kojení (včetně pozice, přiložení dítěte a toku mléka). Úbytek hmotnosti větší než 7% porodní hmotnosti naznačuje možné problémy s kojením a vyžaduje pečlivější posouzení kojení a opatření k nápravě problému. U většiny novorozenců s hyperbilirubinémií lze v kojení pokračovat bez jeho přerušení. Kojené děti by měl pediatr vidět znovu ve 2 3 týdnu věku, aby mohl posoudit přibývání hmotnosti a poskytnout matce podporu. Po ukončeném 6 měsíci věku se zavádí komplementární výživa. Zavádění komplementární výživy před 6 měsícem věku obvykle nezvyšuje kalorický příjem či růst, ale vytlačuje mateřské mléko, které je zdrojem ochranných faktorů. Neexistuje žádný horní limit délky kojení a nejsou známy žádné škodlivé psychologické či vývojové účinky kojení dítěte ve věku 3 let či déle. Děti, odstavené před 1 rokem života, by neměly dostávat kravské mléko, ale formuli obohacenou železem. Všechny kojené děti by měly dostávat vitamin K po dobu výlučného kojení a 400 IU vitaminu D. Rozhodnutí o suplementaci fluorem u dětí ve věku 6 měsíců až 3 let by mělo záviset na koncentraci fluoru v pitné vodě, v dalším jídle, tekutinách a zubní pastě. Pokud je nezbytná hospitalizace kojící matky či dítěte, je třeba vyvinout veškeré úsilí o udržení laktace, nejlépe pokračovat v kojení z prsu nebo mléko odstříkávat a krmit jím dítě. Novinky v metodice kojení Standardy pro provádění kvalitní předporodní přípravy. Podpora BFHI, 10 kroků. Projekt na podporu kojení na novorozeneckých JIP. Vyhláška pro provoz bank a sběr MM. Národní laktační centrum s Národní linkou kojení ( Laktační liga) Poradenství-laktační poradci, podpůrné skupiny matek, internetová webová infoporadna na Edukační časopis MaMiTa, Prebiotika a probiotika doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Střevní mikroflóra má velkou metabolickou aktivitu, mění se během života a je významným faktorem, který ovlivňuje zdraví jedince. Během posledních let byla věnována značná pozornost možnosti zlepšení zdravotního stavu člověka modulací střevní mikroflóry. Fyziologická funkce normální střevní mikroflóry je součástí obranného mechanizmu a významným způsobem rovněž ovlivňuje imunitní systém. Složení střevní mikroflóry je výrazně ovlivňováno způsobem výživy. Prebiotika jsou nestravitel- Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 15

15 né látky obsažené v potravinách, které podporují selektivně růst nebo aktivitu jedné bakterie nebo omezeného počtu střevních bakterií a tím pozitivně ovlivňují složení střevní mikroflóry tlustého střeva, čímž mají celkově pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu příslušného jednice. Probiotika jsou mono- nebo směsné kultury živých mikroorganizmů, které po aplikaci prospěšně ovlivňují hostitele zlepšením vlastností jeho vlastní mikroflóry. Při použití probiotik v prevenci a léčbě různých onemocnění jsou oblasti, ve kterých je jejich účinek považován za prokázaný, v jiných oblastech prokázaný není a považuje se za možný. V současné době je nedostatek dobře dokumentovaných klinických studií, které prokazují pozitivní účinky probiotik. Studium léčebného použití probiotik vyžaduje přísně randomizované, dvojitě slepé placebem kontrolované studie. Vliv probiotik na omezení rizika alergií MUDr. Sabina Legnerová Nestlé Česko Za poslední dvě desetiletí sledujeme výrazný nárůst alergických a autoimunitních onemocnění, a to celosvětově, přičemž výskyt těchto onemocnění se týká z 25% především dětí kojeneckého věku. Důvody tohoto trendu nejsou zcela známy. Zřejmě je to dáno především spolupůsobením genetických a zevních faktorů. Mohou za to změny v životním prostředí dětí, spočívající ve špatných výživových návycích, vysokých hygienických standardech, snížená expozice k bakteriálním látkám v raném dětství a také postoj ke kojení. Z těchto důvodů vznikají hypotézy, že kojenecká výživa může mít významný vliv na vývoj atopického onemocnění. Důležitá je správná indikace alternativní výživy u dětí, které nemohou být kojeny a mají alergologickou zátěž v rodině. Nestlé má s touto preventivní výživou bohaté zkušenosti, dá se říci, že HA výživa je pro Nestlé tradiční. Výzkum hydrolyzátů začal již v 50. letech minulého století, a proto je dnes podložen největším množstvím dlouhodobých klinických studií. V největší, intervenční, dvojitě zaslepené randomizované německé studii GINI je jasně prokázán preventivní účinek mlék Beba HA v incidenci alergických manifestací v porovnání s ostatními dostupnými hydrolyzovanými preparáty. Bezkonkurenční účinnost Beby HA je díky jejímu složení a unikátnímu štěpení dána především: 1. snížením imunogenicity 2. jedinečnou schopností indukce orální tolerance k proteinům KM 3. přítomností probiotických bakterií. Důležitou úlohu v prevenci alergických onemocnění hraje podpora střevní mikroflóry, a to především díky přítomnosti živých probiotických kultur, které pozitivně ovlivňují imunitní systém prostřednictvím přímého působení na sekreci IgA. Největší randomizované kontrolované studie ukázaly, že komplexní výživové intervence zahrnující probiotika, hydrolyzované mléčné přípravky a další kombinovaná výživová opatření mohou výrazně snížit výskyt astmatu nebo atopie u dětí. Sympozium firmy Green Planet Internet v ordinaci praktického lékaře Markéta Kůstková Green Planet, a.s. V dnešní době je Internet součástí běžného života téměř každého z nás. Z původně přísně tajných armádních výzkumných projektů se tato technologie rozšířila do ostatních odvětví vědy a nakonec pronikla až do našich domácností. Internet se stal masově používaným zdrojem informací pro každého. Lidé si přes Internet povídají, nakupují, vyhledávají obchody či služby, dokonce navazují známosti. Dnes již platí, že kdo nemá prezentaci na Internetu, jakoby ani neexistoval. Pro praktické lékaře po děti a dorost je Internet na jedné straně zdrojem odborných informací, na druhé straně je to možnost dát o sobě vědět potenciálním zákazníkům pacientům. Zdravotnický portál plní obě tyto funkce. Obsahuje velké množství informací, jako jsou on-line verze odborných publikací, archivy odborných medicínských časopisů, nebo třeba databáze léků AISLP. Zároveň dává registrovaným odborníkům možnost vytvořit si internetovou prezentaci, používat ovou schránku, zapojit se do diskusních skupin, zpřístupnit ostatním kolegům zajímavé kazuistiky nebo vkládat inzeráty. Průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že dnes používá Internet 64% praktických lékařů pro děti a dorost, 42% pak můžeme považovat za pravidelné uživatele. Věříme, že se jejich řady budou i nadále rozšiřovat. 16 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

16 Blok 6. Pochybení v praxi opravené diagnózy Jak se mýlit a pak být šťasten PhDr. Allan Gintel Galateia,s.r.o., Praha V životě existují dvě tragédie. První, když se nevyplní to, po čem toužíme. Druhá, když se nám to vyplní. Jinak řečeno, dosažení těch nejvznešenějších cílů bývá často spojeno s kocovinou: líbánky často končí předčasně, úspěch bývá často spojen s řadou povinností, o kterých jsme neměli ani tušení a ani důchod nebývá tak idylický, jak jsme se domnívali. A tak o tom, jak se jiní mýlili a na základě čehož můžeme být my třeba malou chvíli šťastni, bude tato řečnická esej. Pochybení v primární péči pilotní studie II. pilotní studie pochybení v ordinacích PL a PLDD HOPP 2004 MUDr. Jarmila Seifertová, MUDr. Václav Beneš, MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. PhDr. Petr Struk, Ph.D. Projekt Studie pochybení ve všeobecné praxi navazuje na mezinárodní studii, které se zúčastnilo 6 zemí. Organizovala ji Americká společnost rodinných lékařů (AAFP) s účastí světové organizace rodinných lékařů (WONCA). V Evropě se připojily k této aktivitě Velká Británie, Holandsko, Rakousko, Německo, v poslední době i další státy. V naší studii se jednalo o dotazníkovou akci v praxích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Pochybením pro účely studie se rozuměla jakákoli neočekávaná skutečnost, která se přihodí v lékařské praxi, ale která se neměla stát. Dvacet lékařů primární péče (PL a PLDD) sledovalo a dokumentovalo svá pochybení v průběhu 6 měsíců a nahlásilo je. Součástí hlášených pochybení byl i návrh hlásícího lékaře, jak by bylo možné se do budoucna chybě vyhnout. Nahlášené údaje slouží pouze účelům této studie. Výzkumné otázky: Jaká jsou pochybení lékařů? Kde se stávají? Kdy se stávají? Komu se stávají? Jaké jsou potenciální a skutečné důsledky? Jaké změny systému by mohly pochybením předcházet? Výsledky: Celkem bylo dokumentováno 73 případů pochybení. Většina pochybení byla zaznamenána v diagnóze: 15 v léčbě 22 v diagnostickém postupu 11 komunikaci s pacientem/rodinou 8 preskripci/vydávání léků 9 Nejčastější pochybení (podle četnosti) 1. Špatné zhodnocení zdravotního stavu 2. Odložené vyšetření/dlouhá objednací doba 3. Odložená léčba 4. Podlehnutí nátlaku rodiny/špatná komunikace s pacientem/rodinou 5. Záměna vakciny 6. Špatná volba léčby 7. Nevhodná léčba (u alergika, narkomana) Nemá vliv na pochybení: Městská venkovská praxe, pohlaví lékaře, používání počítače v praxi. Má vliv na chyby praktiků: Druh praxe: PL hlásí více chyb v diagnostice a celkově závažnější pochybení. PLDD hlásí spíše chyby v komunikaci a záměny vakcín. Počet ošetřených: v průběhu epidemií bylo zaznamenáno více pochybení lékařů primární péče. Diskuze: Při porovnání našich výsledků s podobnými studiemi v zahraničí je možné konstatovat, že naše nálezy jsou do značné míry porovnatelné. Nejčastěji se stávají pochybení v ordinaci lékaře a při návštěvní službě praktika, relativně často v lékárně. Závěr: Pilotní studie neodhalila převratná fakta, ale potvrdila naši hypotézu, že chyby v primární péči se stávají, lékaři jsou ochotni tato pochybení hlásit za podmínky dodržení anonymity a jsou ochotni přijmout opatření, aby k omylům v budoucnosti nedocházelo. Prevence lékařských pochybení je cestou ke zvýšení kvality poskytované péče. Poděkování všem spoluautorům. Kazuistiky MUDr. Olga Roškotová Nestátní dětské středisko, Litoměřice Pochybení pro mě samotnou poučení Dne přichází 13,5 letý chlapec pro bolestivost levé dolní končetiny. Nesportuje, úraz vylučuje. Udává intermitentní bolestivost v oblasti levého stehna především v klidu, blíže její charakter nespecifikuje, časový údaj o vzniku obtíží nejasný, nyní výraznější intenzity. Nemocnost chlapce dosud minimální, naposledy vyšetřen v září 2004 v kardiologii pro kolísavou hypertenzi a na jednotné preventivní prohlídce na středisku. V lednu na lyžařském výcviku bez potíží při normální zátěži. Časová tíseň a nepohoda při prvním vyšetření mě nevedla ke skutečné diagnóze. Naštěstí zavelela intuice pozvat si pacienta za tři dny na odpoledne pro výsledky a ke stanovení dalšího plánu vyšetření k objasnění obtíží. Už fyzikální vyšetření mě mne překvapilo a přiblížilo k diagnóze. Věř sám sobě Chlapec ve věku 9. měsíců vyšetřen na LSPP pro průjmové onemocnění, po třech dnech kontrola na dětském středisku. Matka se mezi řečí zmiňuje o tý- Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 17

17 den trvající resistenci na tvrdém patře, pro kterou dítě stomatoložkou objednáno k přijetí na Stomatologickou kliniku v Motole k verifikaci útvaru. Podrobnějším fyzikálním vyšetřením měním původní diagnózu. Záludnost medicíny MUDr. Jan Pajerek Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Videoklip pojednávající o tom, jak lze zkreslit výsledek biochemického odběru nesprávně zvolenou cévou. To se může stát každému MUDr. Ruth Adamová PLDD, Čáslav Prezentována kazuistika chlapce opakovaně nemocného. V raném školním věku vyšetřován pro opakované bolesti břicha, zavádějící údaj o problémech ve škole, závěr pedopsychologa podporuje prvotní dojem psychosomatického původu potíží. S odstupem dalších 3 let při preventivní prohlídce zjištěno nápadné růstové opoždění, následně provedeno podrobné vyšetření a potvrzeno podezření na Crohnovu chorobu. Pochybení praktického lékaře spočívá v přehlédnutí růstové retardace už při prvním vyšetření pro bolesti břicha, ignorace opoždění růstu při JPP v 11 letech, ztráta kontaktu s rodinou dítěte s opakovanými potížemi. Poučení pro lékaře v primární péči: důsledná práce s růstovými grafy. Záludnost telefonní komunikace MUDr. Jarmila Seifertová PLDD, Kladno Příspěvek je videoprojekce, hraný případ z praxe. Dívka byla hospitalizována na dětském oddělení spádové nemocnice s průjmovým onemocněním. Po propuštění dívky v dobrém stavu byl jeden laboratorní výsledek hlášen do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost telefonicky. Kvalita přenosu byla horší. Výsledek se jevil jako závažný a vyžadoval další opatření. Lékařka byla s rodinou ve velmi dobrém kontaktu a bez dalšího ověření skutečnosti se rozhodla osobně rodinu navštívit a informovat ji. Zastihla doma matku, která byla po sdělení závažného výsledku překvapená, zmatená, šokovaná, ale byla ochotna dívku informovat a přijmout další opatření. Při ověření sdělené informace se ukázalo, že jde o omyl a že se jedná o jiný laboratorní výsledek. Jak to bylo dál? to ukáže nahraná videoprodukce. Klapky na očích MUDr. Jan Trubačik Dětské oddělení Nemocnice Kyjov Většina klinických projevů může mít několik vyvolávajících činitelů a je chybou ulpívat na první nabízející se diagnóze. Je tomu tak i v prezentovaném případě 18letého chlapce s diabetickou ketoacidozou. Sympozium firmy Eli Lilly Nové indikace k léčbě růstovým hormonem doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc Od prvního užití růstového hormonu (GH) uplynulo více než půl století. V době omezené dostupnosti GH (extrakční preparáty připravované purifikací kadaverózních hypofýz) byly léčeny pouze děti a dospívající s klasickým deficitem. Od poloviny 80. let je GH připravován rekombinantní technologií a jeho podávání se rozšířilo i na další skupiny pacientů, kterým léčba významně pomáhá. Logickou indikací k substituční terapii je závažná porucha tvorby GH v dospělosti. Léčba příznivě ovlivňuje tělesnou kompozici, kostní mineralizaci, zmírňuje kardiovaskulární a metabolické riziko. Od r jsou v České republice léčeny i dívky s Turnerovým syndromem, u kterých včasné podávání GH normalizuje tělesnou výšku. V roce 1995 se GH začaly léčit děti s růstovou poruchou u chronické renální insuficience a po transplantaci ledviny. K novým indikacím v posledních třech letech patří léčba pacientů se syndromem Prader Willi a dětí s postnatálním růstovým selháním navazujícím na intrauterinní růstovou retardaci. Prader-Willi syndrom (PWS) je geneticky podmíněné onemocnění, které je provázeno typickými klinickými příznaky: svalovou hypotonií a neprospíváním v raném dětství, opožděním psychomotorického vývoje, postupným rozvojem morbidní obezity, malým vzrůstem, hypogonadizmem, poruchami chování a snížením intelektu různého stupně. U většiny pacientů (70 75 %) je příčinou PWS delece části otcovského chromozomu 15 q11 q13, která vede k poruše funkce centrálního nervového systému, především mezimozku. Důsledkem hypotalamické dysfunkce je hypogonadotropní hypogonadizmus a snížená GH. Neurosekretorická porucha tvorby GH má za následek malý vzrůst a přispívá k odlišné tělesné stavbě se zvýšeným podílem tukové hmoty (podobně jako 18 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

18 u pacientů s těžkým deficitem GH). Bylo prokázáno, že substituční podávání GH u dětí s PWS zlepšuje jejich růstovou rychlost a ovlivňuje příznivě i jejich tělesnou skladbu. Intrauterinní růstová retardace postihuje přibližně 5 % novorozenců. U symetrického typu je nízká porodní hmotnost i délka. Vyskytuje se asi u 25 % dětí s IUGR a je vyvolán poruchou ze strany plodu (vrozené malformace, genetické vady, infekce). Příčinou asymetrického typu (75 % novorozenců s IUGR) bývají převážně zevní faktory (výživa, příp. onemocnění matky, anomálie dělohy a placenty, častá nebo vícečetná těhotenství). Většina dětí s IUGR si vyrovná svůj výškový deficit do 2 let věku. U % dětí však přetrvává těžká růstová porucha po celý život. V dospělosti mají sklon ke zvýšené inzulínové rezistenci a DM II. typu a také vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Na pomalém růstovém tempu se může podílet nízká spontánní sekrece GH, případně nižší citlivost ke GH nebo vůči IGF-I. Růstová odpověď je odvislá od dávky GH a věku zahájení léčby. Podání GH vede ke zvýšení svalové a kostní hmoty a pomáhá normalizovat řadu metabolických odchylek. Dlouhodobé změny tělesných rozměrů českých dětí Ing. Jana Vignerová, CSc. Státní zdravotní ústav Oddělení biostatistiky a informatiky, Praha Tradice rozsáhlých antropologických výzkumů dětí a dospívajících v České republice (dříve v českých zemích bývalého Československa) umožňuje sledovat dlouhodobé trendy (tzv. sekulární trendy) vývoje základních tělesných parametrů populace. Vedle genetických faktorů je růst a vývoj každého dítěte ovlivněn mnoha vnějšími faktory. V souvislosti s dlouhodobě se měnícími sociálně-ekonomickými (SES) podmínkami společnosti můžeme sledovat i dlouhodobé změny tělesných parametrů dětí. Zároveň tak, jak je v daném okamžiku společnost rozdělena na různé sociální skupiny, jsou rozdílné i tělesné charakteristiky dětí těchto skupin. Mezi nejvýznamnější vnější faktory, které mohou růst dítěte ovlivnit, patří úroveň výživy, zdravotní péče, sociálně ekonomické podmínky, za kterých dítě vyrůstá, a psychická pohoda dítěte (Bogin, 1999). U dětí, které vyrůstají pod vlivem přiměřených vnějších podmínek, se tak může lépe uplatnit genetický potenciál a jejich tělesná výška bývá vyšší než u dětí, které jsou některými vnějšími faktory ovlivňovány negativně. Naopak hmotnost bývá u dětí, které vyrůstají pod vlivem příznivějších SES, nižší a tělesné proporce těchto dětí jsou tedy lepší. V roce 1895 uskutečnil český lékař a antropolog J. Matiegka první rozsáhlé antropometrické vyšetření školních dětí (Matiegka, 1927). Další výzkumy podobného rozsahu i zaměření byly prováděny pravidelně od roku 1951, a to vždy v desetiletých intervalech, (Prokopec, 1994). Šestý takový výzkum byl proveden v roce Cílem těchto výzkumů je především zajištění růstových standardů (tzv. referenčních údajů, růstových grafů) pro českou dětskou a dospívající populaci. Od roku 1895 došlo ke zvýšení průměrné tělesné výšky u dvanáctiletých chlapců i dívek o 18 cm. Porovnáme-li tělesnou výšku a hmotnost dvanáctiletých až patnáctiletých chlapců a dívek v roce 1895 s výškou současné populace, dosahují dnešní děti podobných hodnot již okolo devátého až jedenáctého roku. V pubertálním období dochází tedy k urychlení růstu v průměru až o tři roky oproti roku Období nejrychlejšího růstu, tedy vrchol křivky růstové rychlosti, se za posledních 200 let posunulo u chlapců z věku 16,2 na 12,9 roku. V roce 1951 nacházíme tento vrchol v 14,1 letech. Zvyšuje se i nejvyšší průměrná roční růstová rychlost v tomto období z 6,5 cm/rok v roce 1951 na 7,3 cm/rok v roce U dívek se nástup zrychleného růstu rovněž pozvolna posouvá, zvyšuje se i růstová rychlost. Období nejrychlejšího růstu se pohybuje těsně okolo 11. roku, ale i zde můžeme pozorovat jeho pozvolný posun do nižšího věku. Nejvyšší růstová rychlost se postupně zvyšuje z 5,6 cm/rok v roce 1951 na 6,6 cm/rok v roce V současné době jsou růstové grafy součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého a dostávají je samostatně pediatři a odborní lékaři. K dispozici je i software obsahující růstové standardy, který sestává z jednoduše pořiditelné databáze naměřených antropologických hodnot a z grafické části, která usnadní praktickou pediatrickou aplikaci. Jeho šíření zajišťuje firma Eli Lilly. Výsledky 6. celostátního antropologického výzkumu 2001 naleznete v publikaci (Bláha, 2005). Výzkum je podporován IGA MZ ČR, grant č. NR/ Literatura 1. Bláha P, Vignerová J. a kol., Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, SZÚ. 2. Bogin B. Pattern of human growth. Cambridge University Press, 1999: Matiegka J Somatologie školní mládeže. Nakladatelství čs. akademie věd a umění, Praha. 4. Prokopec M. Forty years of monitoring child growth in the Czech Republic. Methodologies, outcomes and comparisons. Auxology Humanbiol. Budapest., 1994; 25: Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 19

19 Blok 7. Prediktivní pediatrie Význam prognostické/ prediktivní pediatrie a onkologie prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc Udržet se dnes v pediatrii na patřičné úrovni je velmi náročné. Exploze biomedicinské literatury od druhé poloviny 20. století v ročním objemu asi 20 tisíc časopisů a 2 miliony článků začala komplikovat průběžné sledování nových vědecko-výzkumných poznatků. Aby mohli pediatři poskytovat svým pacientům a rodinám nejlepší péči, musí být schopni (a ochotni) integrovat nejkvalitnější vědecké důkazy se svojí odbornou kvalifikací a míněním rodiny. Již v průběhu studia na lékařské fakultě si začínáme uvědomovat, že každé naše klinické rozhodnutí bude vyžadovat při poskytování optimální péče/léčby pacientovi brát zřetel na rovnováhu mezi jejím užitkem a rizikem. Dalším studiem, ale i získáváním praktických dovedností, pochopením a vyslovením rizika/užitku nabízené léčby jsou nepřetržitě nalézány osobní zkušenosti, ve vzájemném vztahu s našimi pacienty, našimi kolegy a experty v daném oboru a dostupnými důkazy získanými z dobře navržených a analyzovaných klinických zkoušek. V kontextu medicíny založené na důkazu autor upozorňuje na význam hledání prognostických/prediktivních znaků pomocí hierarchicky nejvýznamnějších systematických přehledů. Dobře zpracovaný systematický přehled může poskytnout relevantní informace nezbytné pro klinické rozhodování a je nejen shrnutím velkého množství důkazů, ale nabízí i vysvětlení rozdílů mezi publikovanými pracemi. Vzhledem k vysoké časové náročnosti systematického vyhledávání důkazů je vytváření mezinárodních profesních EBM skupin logickou samozřejmostí. Samozřejmostí se postupně stává i šíření pracně vyhledaných EBM důkazů široké odborné veřejnosti formou speciálních monografií, elektronických tutoriálů nebo speciálních diskuzních klubů v mnohých renomovaných pediatrických časopisech (například program Archimedes v Arch Dis Child). Na příkladu akutní dětské leukémie autor dokládá význam prognostických znaků pro přesnou diagnostiku a léčbu této dnes stále ještě život ohrožující nemoci. Prediktivní onkologie si získává v posledních letech stále více a více příznivců a jako součást HTA (health technology assessment) se významně podílí na ovlivňování kvality, bezpečnosti, účinnosti (praxe klinických protokolů) i ceny onkologické péče. Práce byla podpořena grantem MZČR NC7495-3/2003 Predikce a prevence v diabetologii MUDr. Jitřenka Venháčová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je důsledkem postupné selektivní destrukce B buněk pankreatu autoimunitním procesem u geneticky predisponovaných osob. Rozvoj nemoci probíhá v interakci genetických a zevních faktorů. Hlavním efektorovým systémem autoimunitní inzulitis jsou T-lymfocyty. Na predispozici k DM1 se podílejí polymorfizmy některých genů. I když je známo 18 kandidátních genů, rozhodující vliv mají geny HLA II. třídy (HLA DQ2, DQ8) a VNTR inzulínového genu. Studium zevních vlivů, které mohou iniciovat inzulitis, dosud nepřineslo jednoznačné a přesvědčivé výsledky. Z virových infekcí je věnována pozornost zejména enterovirům (Coxsackie A, B), z dietních vlivů kravskému mléku (bovinní sérový albumin, kasein, bovinní inzulín), nedostatku D vitamínu a přítomnosti nitrózových sloučenin v potravě. Předpokládá se i působení psychosociálních faktorů (stres) a různých vlivů perinatálních (vyšší věk matky při porodu, vyšší porodní hmotnost a vývoj obezity v raném věku s inzulínovou rezistencí apod.). Řada hypotéz (např. vliv aktivní imunizace) nebyla potvrzena, další hypotézy (hypotéza hygieny, akcelerátoru) se ověřují. Studie u monozygotních dvojčat prokázaly konkordanci pro DM % dle délky sledování a tento fakt spolu s narůstající incidencí DM1 v populacích s nezměněným genetickým pozadím jsou nepřímými důkazy vlivu enviromentálních faktorů. Incidence DM1 je nejvyšší ve Skandinávii (Finsko: 47 nových případů/ /rok), nejnižší v Evropě je v Makedonii (0,4/ /rok). V ČR se podle údajů Českého registru dětí s DM letých zvýšila incidence ze 7 v roce 1989 na 18,5/ /rok v současnosti, nejvýznamněji u dětí do 4 let. Nárůst nových případů nemoci spolu s novými poznatky o její etiopatogenezi byly podnětem pro projekty predikce rizika DM1 a hledání možností prevence. Predikce rizika DM1 Prvostupňoví příbuzní pacientů léčených pro DM1 představují skupinu s krát vyšším rizikem než v obecné populaci. Testování genetických, imunologických a metabolických markerů v období prediabetu umožňuje odhalit nejohroženější jedince. K nejrizikovějším patří genotypy DQA1 * 0501 DQB1 * 0201, DQA1 * 0301 DQB1 * 0302, zatímco vysoce protektivní jsou genotypy DQA1 * 0102 DQB1 * 0602, DQA1 * 0501 DQB1 * K průkazu autoimunitní inzulitis slouží vyšetřování autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD 65), tyrosin-fosfatáze (ICA 512/IA-2) a proti inzulínu (IAA). Pozitivita aspoň jedné autoprotilátky je indikací k testování časné fáze sekreční odpovědi inzulínu na i.v. stimulaci glukózou FPIR (First Phase Insulin Response), přičemž pozitivita více autoprotilátek riziko DM1 silně zvyšuje. Snížená FPIR znamená 50% a vyšší riziko manifestace DM do 5 let, u většiny případů se nemoc zjistila dříve, i když asymptomatická. 20 / PEDIATRIE PRO PRAXI Kongres pediatrů a dětských sester

20 Prevence DM1 Primární prevence znamená časnou intervenci před průkazem imunologických a funkčních markerů inzulitidy, sekundární při jejich pozitivitě před manifestací nemoci a terciární prevence po manifestaci DM1 je cílená na zachování funkce reziduálních B buněk. Různé intervenční přístupy jsou ověřovány již řadu let, ale dosud žádný nesplnil očekávání. Například parenterální aplikace inzulínu u osob s nejvyšším rizikem v USA nebo jeho podávání orálně či nazálně, podávání nikotinamidu v období prediabetu i po jeho manifestaci, nespecifická imunosupresivní nebo imunomodulační terapie. V současné době jsou některá pracoviště v ČR zapojena do 2 multicentrických studií: studie nutriční prevence DM1 (TRIGR) a studie s podáváním alterované peptidové ligandy u recentních diabetiků. Zásadní v oblasti terciární prevence včetně prevence pozdních komplikací je intenzivní léčba inzulínem od diagnózy a udržení co nejlepší kompenzace diabetu, jak potvrdila jedna z největších a nejlépe propracovaných studií v diabetologii - Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Predikce progrese IgA nefropatie do chronické renální insuficience MUDr. Pavel Geier Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc IgA nefropatie je nejčastější glomerulonefritidou ve všech věkových kategorií na celém světě. Incidence u dětí se udává 4,5/ populace do 15 let, což je dvakrát více než incidence nefrotického syndromu. IgA nefropatie byla poprvé popsána v roce 1968 a zpočátku byla považována za benigní onemocnění. V současné době se udává, že až 50 % pacientů skončí v chronické renální insuficienci (CHRI) po 30 letech trvání choroby. Vzhledem k tomu, že většina pacientů je diagnostikována mezi 15 a 30 roky, dochází u nich k nutnosti náhrady funkce ledvin v poměrně mladém věku. V čekací listině na transplantaci ledviny je v ČR přibližně 14 % pacientů s CHRI na podkladě IgA glomerulonefritidy. Kauzální léčba IgA nefropatie není známa. Současná léčebná opatření jsou proto pouze symptomatická a jsou zaměřena na zpomalení progrese IgA nefropatie. Proto se velká pozornost věnuje vyhledávání rizikových faktorů této progrese. V současné době se rizikové faktory dají rozdělit do dvou skupin, na klinické a histologické. Z klinických rizikových faktorů jsou nejdůležitější proteinurie a hypertenze. Pacienti, kteří mají proteinurii přes 1 g/den, jsou ve vysokém riziku rychlého zhoršování ledvinných funkcí. Kromě celkové proteinurie je ještě důležitým faktorem také zastoupení jednotlivých složek bílkovin. Přítomnost nízkomolekulárních proteinů (alfa1 mikroglobulin) je nepříznivou známkou. Druhým důležitým rizikovým faktorem je hypertenze. Za hypertenzi považujeme každý TK, který je vyšší než 95 percentil normy pro daný věk. Ze studií provedených u dospělých pacientů vyplývá, že nestačí normalizovat TK pod hranici hypertenze, ale že pro pacienta je výhodné snížit TK až na 50. percentil. Mezi histologické rizikové faktory počítáme nález pokročilé glomerulosklerózy a tubulointerstitiální fibrózy při histologickém vyšetření. Z těchto zjištění vyplývají i současné terapeutické postupy u IgA nefropatie. Jako nejdůležitější se jeví léky, které dokáží snižovat proteinurii, zpomalovat tubulointerstitiální fibrózu a antihypertenziva. Proto je doporučována u pacientů s významnou proteinurií kůra steroidy, které dokáží významně snížit proteinurii a podle některých studií i významně zpomalují progresi do CHRI. Z antihypertenziv se nejčastěji doporučuje podávání ACE inhibitorů, v poslední době i v kombinaci s blokátory AT receptoru. Tyto dvě skupiny antihypertenziv mají kromě účinků na TK i vliv na zpomalení procesu tubulointersticiální fibrózy, čímž se významně podílejí na zpomalení zhoršování funkce ledvin. Závěr: Rizikové faktory, které indikují nepříznivý průběh IgA nefropatie, jsou v současné době proteinurie a hypertenze. Sledování pacientů s IgA nefropatií by mělo být zaměřeno na vyhledávání těchto rizikových faktorů. Poznámky Olomouc PEDIATRIE PRO PRAXI / 21

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Jan Hřídel JIRP, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK, Praha Vedoucí lékař: MUDr. Václav Vobruba, PhD II. Konference

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Radka Benešová

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Ortopedie Neuroortopedie Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Neuroortopedie.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně podmíněných postižení pohybového aparátu Dětská mozková obrna ( DMO ) Poporodní

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Příušnice v dospělosti

Příušnice v dospělosti Příušnice v dospělosti Věra Pellantová¹, Ilona Zimmerová ² ¹Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ²Gynekologická ambulance, Hradec Králové XIII. Vakcinologické dny, Hradec Králové Symptomy

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMI MĚSÍCÍCH

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMI MĚSÍCÍCH PN -8/4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče OBSAH 1 Základní epidem iologické indikátory péče o těhotnou ženu a novorozence 8 2 Vyšetření novorozence 10 2.1 Klasifikace novorozence podle gestačního stáří 10 2.2 Klasifikace novorozence podle porodní

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více