SZZ - Urgentní medicína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZZ - Urgentní medicína"

Transkript

1 SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych

2 Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * Kardiopulmonální resuscitace dětí Kardiopulmonální resuscitace dospělých * Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku Rány a krvácení, poranění končetin Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství Přednemocniční a následná neodkladná péče při překotném porodu Poruchy rytmu Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze Diabetes mellitus a jeho komplikace Alergické reakce, anafylaxe Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči * Přednemocniční a následná neodkladná péče o pacienty s poruchami vnitřního prostředí, děti i dospělí Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS Křečové stavy u dětí i dospělých Akutní stavy v psychiatrii Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči Medicína katastrof * Slovníček

3 1 Postižený v přednemocniční péči 1.1 První kontakt Diagnostika v oblasti UM klade na zdravotníky vysoké nároky a vyžaduje značné znalosti a zkušenosti. Záchranář je nucen se na místě rozhodnout rychle a účelně rozhodnout sám. Navíc souběžně s diagnostickými úkony je často třeba provádět i léčebná opatření. 1.2 Zhodnocení prostředí KDE - Zhodnotíme bezpečnost prostředí (nebezpečí požáru, výbuchu, zřícení, dálnice,.. KDO A KOLIK agresivní okolí postiženého, účinek alkoholu a drog, vystrašení rodiče dětského pacienta, (všichni volající na OS a čekající na příjezd posádky jsou ve stresu. Proto je žádoucí, aby bylo patrné, že každý člen týmu ví co má dělat a přistupoval k zásahu s patřičným nasazením.) zjistíme počet postižených na místě (při větším počtu postižených kontaktujeme OS pro další týmy, při výrazně vysokém počtu zraněných, který by převyšoval naše možnosti začínáme s tříděním START JAK snažíme se zjistit jakým mechanismem k postižení došlo a z uvedeného usuzujeme na povahu poranění 1.3 Anamnéza Z řeckého anamnesis rozpomínání. Popis situace, co se přihodilo, kdy, jak, lokalizace obtíží/bolesti, intenzita a kvalita obtíží/bolesti, typ nástupu a jejich průběh,trvání potíží podobné potíže v minulosti co vyvolá nebo zhoršuje obtíže, co způsobí úlevu druh obtíží úrazové mechanizmus úrazu, neúrazová vztah k okolí, námaze pokus o zmírnění obtíží medikace před příjezdem RZP a její efekt průvodní příznaky (nauzea, vertigo) a jejich souvislost s hlavním příznakem Základní onemocnění (ICHS, HN, DM,..) Údaje třeba doplnit anamnézou od příbuzných, svědků. Při selhávání vitálních funkcí postiženého se provádí odběr anamnézy zároveň s prvotním vyšetřením a měřením vitálních funkcí. Postižený v přednemocniční péči - 3-

4 1.4 Kontrola základních životních funkcí (prvotní vyšetření) Při minimální manipulaci, systematický a rychlý postup, Vědomí Hodnotíme oslovením. Bolí Vás něco?, Slyšíte mě?. Jedná se o první větu, kterou navazujeme kontakt s postiženým a získáváme důvěru. Nereaguje li, vyvoláme bolestivý podnět. Zatřesení ramenem, štípnutí (ušní lalůčky, hřbet ruky, podpaží),.. Hodnotíme kvantitu (somnolence probuditelný při oslovení, sopor probudí se na bolestivý podnět, koma nereaguje ani na bolestivý podnět). Při plném vědomí hodnotíme i jeho kvalitu. Orientaci v čase prostoru, vlastní osobou. Ptáme se na jméno, den v týdnu, co se přihodilo, kde teď jste) Dýchání V první fázi hodnotíme zda postižený spontánně ventiluje. Pozor na gasping. Přítomnost agonálního dýchání je indikací pro zahájení KPR. Laiky je často vyhodnocována jako zachovalé dýchání a srdeční akci. Dále se zaměříme na jeho dostatečnost, přítomnost vedlejších fenomenů (vrzoty, pískoty, stridor), svědčící pro obstrukci DC Oběh Posuzujeme hmatný puls na větších tepnách,nejlépe na karotidě jeho rychlost a pravidelnost. Podle místa, kde lze puls nahmatat můžeme usuzovat orientačně hodnoty systolického tlaku. Puls hmatný na: Hodnota syst. tlaku v mm Hg arteria radialis 90 arteria femoralis 80 arteria carotis 60 Tabulka 1: Hodnoty TK na arteriích Perfuzi krve také lze orientačně posoudit podle kapilárního návratu. Provádíme kompresí nehtového lůžka po dobu 5s. Pokud opět zrůžoví do 2s, svědčí to o hypoperfuzi. Pozor na hypotermii a poruchy vaskulárních periferií. Stavíme významné krvácení. 1.5 Úrazový mechanizmus 1.6 Fyzikální vyšetření Postup od hlavy k patě pohled, pohmat, poklep, poslech; topografické a orgánové vyšetření. Postižený v přednemocniční péči - 4-

5 1.6.1 Oči Reflexy: Korneální rychlost odpovědi, stranový rozdíl odpověď chybí na straně hemiparesy a leze nevýbavný při hlubokém bezvědomí Mrkací mrknutí při rychlém přiblížení předmětu k oku, světelným podnětem zachovalý v bezvědomí svědčí pro pontinní striktury ARAS ( prodloužená mícha, pons, mozkový kmen, thalamus nespecifická jádra) Bulby: normálně ve středním postavení; exoftalmus thyreotoxikoza; pohyblivost pacient sleduje prst z 1m horizontálně i vertikálně), nystagmus rychlé pohyby v krajní poloze bulbů vyvolané pasivními změnami pohyby hlavy nebo spontánně sledujeme zda mění polohu oba bulby současně konjugovaně (pontinní léze a obě oči jsou vychýleny ke straně hemiparesy), nebo je pohyb nesourodý pomalé deviace bulbů útlak mozkového kmene deviace směrem od paretického poškození při poškození hemisfery deviace obou bulbů směrem dolů Parinaudův sy (postižení talamických jader, nebo dorzálního mezencefalu) toto vše jsou varovné příznaky útlaku mozkového kmene zornice: vyšetřujeme velikost, symetrie a reakce na osvit oboustranně i jednostranně fotoreakce: oboustranná zpomalená rekce, nebo žádná reakce léze mezencefalu jednostranně s midriázou stlačení n.oculomotorius nádorem, aneurizmatemm nebo herniací spánkového laloku při zvýšení ICP. (Brzy se objeví pokles víčka a porucha inervace okohybných svalů Hornerova trias: miosa, ptosa, enoftalmus (vpadnutí oka) porucha krčního sympatiku spojivky: anemické, hyperemické (zánět, zmnožení erytrocytů) skléry: subikterus, ikterus, subkonjuktivální hemoragie (krvácivé poruchy) Postižený v přednemocniční péči - 5-

6 visus: poruchy při ischemické CMP, TIA Ústa Zranění, barva, zápach, zvratky, potrava, zubní protéza Jazyk normálně plazí ve střední čáře, deviace při CMP, zdravá strana přetlačuje jazyk na stranu postiženou; suchý při dehydrataci, pokousaný po paroxysmalních křečích Nos Vytéká krev/čirá tekutina, deformace Obličej Barva (bledá, zarudlá, namodralá, opocený, suchý, horký) Facies febrilis tváře planou, oči lesklé při horečce Facies pallida bledá, u sepsí Facies myedematosa nažloutlá, těstovitě prosáklá, periorbitální edém, zevní část obočí prořídlá, mimika snížená, nebo obličej klauna skvrnité červené zbarvení tváří a nosu Facies mitralis červený ruměnec s nádechem cyanosy, kolem očí bledost, rty a boltce mohou být cyanotické Faciea hyppokratika (abdominalis) vpadlé oči, špičatý nos, jazyk a rty suché NPB a zvláště peritonitidy Facies nephritica bledý, prosáknutí víček dlouhodobě hemodialyzovaní Poruchy motorické inervace obličeje: centrální (CMP) postižena jen dolní větev n.facialis, nazolabiální rýha na postižené straně vyhlazená, ústní koutek pokleslým Periferní (prochlazení) postižena navíc i horní větev n.facialis, nelze pokrčit čelo, nelze sevřít horní a dolní víčko lagoftalmus, Uši Cizí předmět ve zvukovodu, krev, MMM, poruchy sluchu Lebka Poranění, pevnost lebky pohmatem hmatná vpáčená zlomenina, zlomeniny čelistí, zlomeniny střední etáže obličeje. 1.7 Krk a páteř Na krku sledujeme meningeální dráždění (neuroinfekt, ICH), pulsace arterií (výrazně nápadná u arteriální insuficienci), snížení, nebo vymizení na jedné straně obturace karotidy trombem; šelest výhradně nad karotidou může znamenat aneurisma poruchy zásobení mozku TIA; nápně krčních žil přibližným posouzením hodnot CVP (poměr mezi objemem krve a kapacitou řečiště). Postižený v přednemocniční péči - 6-

7 Zvýšená náplň PS srdeční selhání, perikarditidy, při trikuspidální nedomykavosti pozitvní (systolický) žilní tep regurgitace při nedomykavosti při systole PK. K určení diagnózy poranění páteře a míchy vedou: anamnéza (adekvátnost úrazu, mechanismus úrazu) bolestivost v oblasti krku, hlavových kloubů (pohmat, poklep, hybnost) hmatná deformita (vzdálenost proc.spinosi, ligamentum interspinale) neurologický deficit (míšní léze, kořenové dráždění, motorika, sensitivita, krční sympatikus) Meningeální dráždění (meningeální syndrom) Při dráždění mozkových plen (jsou zde nervová zakončení) a míšních kořenů neuroinfekce, ICH vzácně infiltrací nádorem při nitrolební hypertenzi meningismus (chybí znaky zánětu v likvoru) Klinika: bolesti halvy, nauzea, zvracení přecitlivělost na světlo a hluk v terminální fázi opistonus leží na boku, hlava zakloněná, šíje ztuhlá, DKK ve flexi Ztuhlá šíje nedotkne se bradou sterna, udáváme vzdálenost na počet prstů Laseguevův příznak (dolní meningeální syndrom) v leže provádíme flexi DKK v kyčlích při extenzi v kolenou. Odečítáme stupně úhlu mezi DKK a podložkou při kterém pacient udává bolest. Fyziologicky 90. Amosův příznak trojnožky (především u dětí) při extendovaných DKK nedokáže bez opory HK sedět V praxi vždy testujeme i dolní meningeální příznaky, k diferenciaci vertbrogenních potíží C páteře Vyšetření trupu Hrudník: Sledujeme dýchací pohyby hrudníku, souběžnost s dýcháním, zranění, krepitace, bolest při bimnuální kompresi ze stran Břicho: Pro lokalizaci nálezu rozdělujeme buď na kvadraty, nebo dělíme na epigasrium, pravé a levé hypochondrium, mezogastrium a hypogastrium. Normální poklep je bubínkový, vlivem různých orgánů diferencovaný bubínkový. Pátráme po poklepovém ztemění nad tekutinou, nebo nevzdušnou tkání. Sledujeme napětí břišní stěny, bolestivost, zvětšení nitrobřišního tlaku, kolaterální žilní oběh (při portálním městnání). Pánev: bolestivost při bimanuální kompresi ze stran Postižený v přednemocniční péči - 7-

8 Příznaky, testy, znamení Appendicitis Pleniesův příznak poklepová bolestivost pravého hypogastria u lokální peritonitidy défense musculaire (difúzní nebo lokální), zvýšené napětí břišní stěny, stěna tuhá, neprohmatná a zpravidla bolestivá Blumbergův příznak bolestivost při uvolnění palpace v pravo v oblasti app. Rowsingův příznak bolestivost při palpaci levého hypogastria po uvolnění tlaku na stěnu břišní Psoatický příznak bolestivá flexe v kyčli per rectum bolestivost Douglasova prostoru. Peritonitis Pleniesův příznak poklepová bolestivost pravého hypogastria u lokální peritonitidy défense musculaire (difúzní nebo lokální), zvýšené napětí břišní stěny, stěna tuhá, neprohmatná a zpravidla bolestivá poslech při poslechu dutiny břišní lze slyšet oslabení zvuků nebo až mrtvé ticho u rozvinuté peritonitidy per rectum ochablý svěrač Zánětlivá NPB teploty, prknovité břicho, zvracení, dehydratace, u nezánětlivé stejné příznaky bez teplot Ileus Borborygmy - Kručení v břiše (ošklivé řecké slovo borborygmus) vzniká přeléváním tekutého obsahu v plynem naplněné trávicí trubici. Většinou jde o naprosto normální jev, ale také může značit zvýšený pohyb střev při snaze překonat překážku, nebo zesílené kvasné procesy. "ztužkování kliček" - vzniká usilovnou střevní peristaltikou v místě překážky. Peristaltika obleněná - s ojedinělými fenomény bývá při zácpě, zrychlená - se vyskytuje u průjmů, po projímadlech, u dráždivého tračníku, obstrukční - peristaltika je nápadně živá, zrychlená až chaotická, fenomeny mívají kovový přízvuk, paralytický ileus - peristaltika chybí, střevní fenomeny nejsou přítomny ("mrtvé ticho"). přítomna bolestivost v Douglasově prostoru MURPHY 1. pacient je vyzván k nádechu při hluboké palpaci pod pravým žeberním okrajem, při choleocystitidě ucítí bolest bolestivost žlučníku při hluboké palpaci způsobená iritací jeho stěny nebo akutní cholecystitidou (průsečík žeberního oblouku s mdcl čarou vpravo), rezistence - nebolestivá, tuhá, případně nerovná, susp. tumor žlučníku. 2. při perinefrickém abscesu je citlivost na tlak nad kostovertebrálním rohem Postižený v přednemocniční péči - 8-

9 Hepatojugulární reflux se vybavuje tlakem ruky na venostatická játra, projevuje se zvýšením náplně krčních žil. Vysvětluje hepatomegalii městnáním krve v játrech Tapottement jednostranně pozitivní - akutní pyelonefritida, perinefritida, u níž je přítomno i prosáknutí okolím oboustranně pozitivní - glomerulonefitida, oboustranná pyelonefritida (obstrukční uropatie). Pankreas Steatorea objemná a mastná stolice palpačně je břišní stěna navzdory silné bolesti měkká Cullenovo znamení - periumbilikální nafialovělé zabarvení při těžké akutní pankreatitidě Grey-Turnerovo znamení - inguinální modravé zabarvení u těžké akutní pankreatitidy. Courvoisierův příznak zvětšený, nebolestivý žlučník u pacienta s obstrukčním ikterem při tumoru hlavy pankreatu, Končetiny Sledujeme hybnost, poranění, případné vpichy,krepitace, hmatnost pulsu, náramky s informací o chronické léčbě Homansův test zjišťuje se bolestivost v lýtku při plantární a dorzální flexi v hlezením kloubu a flexi v kolením kloubu Subjektivní a objektivní příznaky Subjektivně Bolest viz jednotlivé části těla ztráta hybnosti, čití nauzea, vertigo slabost, ohablost amnezie retrográdní (nevzpomene si na událodti před událostí), anterográdní (neschopnost zapamatovat si informace po události) Objektivně Visus viz hlava dýchání viz hrudník barva viz hlava znaky reflexy viz výše Postižený v přednemocniční péči - 9-

10 rány, krvácení, zvracení záznam informací: OA, AA, FA, NO, SP obj. Subj., GCS, NACA, kontakt na příbuzné, doklady, cennosti, National Advisory Committee on Aeronatutics score (NACA)Aktualizace: Netraumatologické postižení Traumatologické postižení žádné onemocnění žádné trauma LEHKÁ lehká funkční porucha nezávažné poranění STŘEDNÍ středně závažná funkční porucha středně těžké poranění VYSOKÁ závažná porucha ohrožující jednu životní funkci bez známek selhávání těžké poranění jedné tělní oblasti, život neohrožen POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA těžká porucha životní funkce nicméně neohrožující bezprostředně život těžké poranění vícečetných tělních oblastí nicméně neohrožující bezprostředně život PŘÍMÉ OHROŽENÍ těžká porucha životní funkce ohrožující život těžké poranění vícečetných tělních oblastí ohrožující život 6 KPR těžká porucha - selhání základních životních funkcí bezprostředně ohrožující život těžké poranění vícečetných tělních oblastí selhání základních životních funkcí bezprostředně ohrožující život 7 SMRT primárně smrtelné onemocnění primárně smrtelné poranění Score Závažnost 0 ŽÁDNÁ Tabulka 2: Score NACA GCS otevření očí 6 - vědomí - motorická reakce plní příkazy 5-4 spontánní 3 2 na výzvu na bolest zmatená nesrozumiteln orientován dezorientován slovní reakce é zvuky cíleně se necíleně se ohýbá konč. natahuje konč. brání brání na bolest na bolest 1 žádné nereaguje nereaguje Tabulka 3: Score GCS Šokový index Poměr TF/min. A naměřený systolický tlak pokud >1 jedná se o manifestní šok. Trauma score Trauma score lze užít orientačně i v původním znění a vyjadřuje závažnost vlivu traumatu na organismus. Postižený v přednemocniční péči - 10-

11 Prametr Hodnoty Počet bodů Frekvence dýchání/min Větší jak Normální,bez zapojení pomocných dýchacích svalů Zatahování,namáhavé dýchání se zapojením pomocných dýchacích svalů Stejné nebo větší jak Nehmatný tep Normální Zpomalený Nepřítomen 14,15 11,12,13, 8,9,10, 5,6,7, 3,4, Exkurze hrudníku Krevní tlak systolický mm Hg Kapilární návrat Glasgow Coma Scale Tabulka 4: Trauma score Hodnocení: - Nepříznivá prognoza na přežití 40% a méně je od celkového skore 9 a níže,jako kritický stav je hodnoceno 7 a nižší. Apgar score Skóre podle Apgarové se používá k posouzení poporodní adaptace novorozenců. Při určování skóre posuzujeme 5 projevů novorozence, každý ohodnotíme žádným, jedním nebo dvěma body a ty pak sečteme dohromady. Celkově můžeme získat 0-10 bodů. Stav novorozence se posuzuje 1, 5 a 10 minut po porodu. Normální hodnota v první minutě po porodu je alespoň 8 bodů. 0 Akce srdeční Dýchání Svalový tonus Barva kůže Reakce na podráždění 1 2 žádná <100/min >100/min nedýchá nepravidelné, pomalé, případně lapání po dechu pravidelné, případně s křikem těžká hypotonie, extenze končetin snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin normální tonus, flexe končetin a přítomen aktivní pohyb celková cyanóza nebo bledost akrocyanóza růžová žádná chabá, grimasa obranný pohyb, případně křik Tabulka 5: Apgar score Skóre obstrukce dýchacích cest dle Downese Tento skórovací systém se používá k hodnocení obstrukce dýchacích cest, většinou při akutní subglotické laryngitid 0 1 Difúzní pískoty a vrzoty 2 Poslech Normální Oslabené Stridor Nepřítomný Inspirační Inspirační i exspirační Kašel Nepřítomný Drsný Štěkavý Dyspnoe Nepřítomná Suprasternální retrakce, alární souhyb Interkostální i subkostální retrakce Cyanóza Nepřítomná při FiO2 0,2 Postižený v přednemocniční péči při FiO2 0,4-11-

12 NYHA hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení, tj. podle schopnosti nemocného snášet fyzickou zátěž: I. bez omezení, II. omezení jen při velké zátěži, III. omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.), IV. omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v klidu. Srov. CCS [kritéria vypracovaná New York HeartAssociation] Klasifikace NYHA Stupeň Obtíže Aktivita I Bez obtíží Bez omezení aktivit, bez symptomů při běžné aktivitě II Obtíže při výrazné fyzické námaze Mírné omezení aktivity, bez symptomů v klidu, nebo při mírné zátěži III Obtíže již při lehké fyzické zátěži Značné omezení aktivity, bez symptomů pouze v klidu IV Obtíže vklidu (pacient upoután na lůžko) Pacienti musí být v absolutním klidu, upoutaní na lůžko, nebo židli, jakákoliv fyzická aktivita vyvolá symtomy, které se vyskytují i v klidu Tabulka 6: Klasifikace NYHA 1.9 Monitorace v PNP NIPB HR, DF SpO2, methemoglobin, karbonylhemoglobinemie kapnometrie I. plyn z mrtvého prostoru II. přechod z mrtvého prostoru do alveolárního plató Ilustrace 1: Kapnografická křivka III. Plató glykemie EKG + přenos do kardiocentra TT Organizace ZZS, základní legislativa Postižený v přednemocniční péči - 12-

13 2 Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * 2.1 Zajištění DC 2.2 Bez pomůcek Sellickův hmat trojitý manévr Pomůcky Ústní vzduchovody rigidní vyvolává zvracení. Konec by měl končit těsně nad epiglotis, protiskusová část mezi řezáky nosní vzduchovody zavádění krouživým pohybem, lépe tolerován než ústní, Ilustrace 2: Sellickův hmat - tlakem na prstencovou chrupavku nevýhoda epistaxe a stlačujeme ezofagus aspirace krve laryngeální tubus snadné zavedení, netěsnost při větších ventilačních tlacích kombitubus rychlé zavedení, někdy potíže s použitím dva vývody LMA riziko aspirace QuickTrach koniopunkce ETI zlatý standart 2.3 UPV Umělá plicní ventilace je způsob dýchání, kdy mechanický přístroj (ventilátor) plně, nebo částečně zajišťuje průtok plynů v respiračním systému. Je to náhrada zevního dýchání. Používá se ke krátkodobé podpoře nemocných u kterých došlo k závažné poruše ventilační, nebo oxygenační funkce respiračního systému, nebo taková porucha hrozí. Ventilátor je technické zařízení, které zcela, nebo částečně zajišťuje výměnu krevních plynů mezi alveoly a vnějším prostředím přerušovaným generováním transrespiračního tlakového Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 13-

14 gradientu (tj. radient mezi tlakem na vstupu do DC a tlakem v okolí hrudní stěny Režimy UPV Pojmy: Iniciace isnpirační fáze signál vedoucí k zahájení inspirační fáze. Je jím čas při nastavené dechové frekvenci, nebo triger (na pokladě vzniku podtlaku, nebo průtoku vzduchu v okruhu. Limitace Omezení ventilátoru při generování tlaku a průtoku. Limitace tlakem, nebo objemem Cyklování Způsob ukončení inspirační fáze. Ventilátor přejde do inspirační pauzy (zástava proudění vzduchu do alveolů, redistribuce plynu v plicích. Zlepšuje homogenitu distribuce ventilace), nebo expirační fáze (pasivní děj z pohledu ventilátoru). Ukončení inspiria může být na podkladě nastaveného času, tlaku, nebo objemu. Expirační pauza přestávka mezi ukončeným expiriem do inicializace další inspirační fáze Dělení: Podle stupně ventilační podpory plná ventilační podpora - řízená zástupová ventilace částečná ventilační podpora nutno vykonat část dechové práce podle sychronizace s inspiriem pacienta synchronní ventilační režimy - aktivita ventilátoru sychronizována s inspiriem pacienta trigerrováním tlakovým, nebo průtokovým. asynchronní ventilační režimy chový cyklus zahájen bez ohledu na fázi dechového cyklu pacienta podle způsobu řízení inspirační fáze s nastavenou velikostí dechového objemu objemově řízená CMV limitace objemem, iniciace časem cyklování časem, asynchronní, A/CMV je li DF pacienta nad nastavenou mez, pak jsou všechny spouštěny pacientem. Je li DF pacienta nižší než nastavená, jsou některé inicializovány časem, některé pacientem. Při nulové DF jsou všechny započaty ventilátorem, ale vždy jsou všechny, i spuštěné pacientem podporovány ventilátorem. objemově řízená synchronizovaná zástupová ventilace VC SIMV (SIMV mimo spontánní dýchání dodá ventilátor) s variabilní velikostí dechového objemu Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 14-

15 tlakově řízená PCV inicializace časem, tlakem, či průtokem limitace tlakem, cyklování časem tlakově řízená synchronizovaní zástupová ventilace PC SIMV tlakově podporovaná ventilace PSV ventilátor dodá tlakovou podporu všechny vdechy inicializuje pacient, CP AP nemocný má spontánní dechovou aktivitu na vyšší úrovni tlaků v DC bifazická ventilace pozitivním přetlakem BIPAP přepínání mezi dvěma úrovněmi CP AP, ale na obou může pacient spontánně ventilovat hybridní ventilační režimy komplexní ventilační režimy, při kterých je ventilátorem kontrolováno více řídících proměnných PRV, CVS, VAPS Ostatní nové ventilační režimy PAV, ASV, ATC PEEP pozitivní tlak na konci expiria (pozitivní end expirační tlak) výhody ovlivnění velikosti funkční reziduální kapacity (prevence atelektáz, udržení poměru perfuze/ventilace) prevence kolapsu alveolů při edému plic ovlivnění distribuce ventilace snížení dechové práce u nemocných s intrinsic PEEP (nemocní s COPD) 2.4 Indikace UPV Hodnocení podle: Plicních parametrů DF > 35/min vitální kapacita < 15 ml/kg max inspirační podtlak který je pacient schopen vyvinout -25cm H2O (2,5 torr) Oxygenace PaO2 < 9kPa při FiO2 0,4 maskou Ventilace Apnoe PaCO2 >7,5 kpa Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 15-

16 2.5 Respirační insuficience Definice: stav nedostatečnosti zevního dýchání, kdy se hodnoty arteriálních krevních plynů pohybují mimo normální rozmezí. PO2 < 9kPa (ukazatel oxygenační funkce plic) PCO2 > 6kPa (ukazatel přiměřenosti ventilace) respirační acidoza ph < 7,35 Rozdělení: 1. parciální izolovaná hypoxemie 2. globální kombinace hypoxemie a hyperkapnie - asfyxie 1. akutní náhlý vznik bronchopneumonie, astma 2. chronická CHOPN 1. Latentní patologické hodnoty krevních plynů pouze při námaze 2. Manifestní přítomny i v klidu 1. kompenzované není přítomna respirační acidoza 2. dekompenzovaná je přítomna s poklesem < 7,35 1. ventilační selhání selhání svalové pumpy (hrudní koš, dýchací svaly, neuromuskulární spojení. Rovněž sem patří i obstrukce DC 2. Oxygenační selhání porucha na úrovni alveolů výměny plynů mezi alveolem a plicní kapilárou, vedoucí k hypoxemii. Příznaky Subjektivně dušnost objektivně hypoxie - neklid, zmatenost až agresivita, hypotenze, tachykardie, arytmie, bezvědomí, hyperkapnie bolest hlavy, závratě, zmatenost, spavost, hypertenze, svalové záškuby, pocení, bezvědomí Tachy/bradypnoe - >29, <10/min stížené dýchání - stridor, chrapoty, vrzoty, pískoty, zapojení pomocných dýchacích svalů cyanosa Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 16-

17 2.6 Oxygenoterapie Definice a princip Přísun dýchací směsi při spontánní, nebo umělé ventilaci s obsahem kyslíku >21% (FiO 2 >0,21). Nebo také za zvýšeného tlaku (<13,3KPa tlak v alveolu), hyperbarická oxygenoterapie. V obecnějším pojetí přívod kyslíku jak při spontánní, tak při umělé plicní ventilaci Indikace Zástava oběhu a dechu (KPR) respirační insuficience Typ I. - parciální astma, plicní edém, astma, pneumonie Typ II. - globální COPD (chronic obstructive pulmonary disease) - CHOPN, hrudní poranění, bezvědomí, intoxikace, pooperační hypoxemie a hypoventilace kardiální selhání, AIM šok zvýšené metabolické nároky - popáleniny, polytrauma intoxikace CO, kyanidy Oxygenoterapie by měla být spojena s dalšími opatřeními: snížení požadavků na kyslík (analgosedace, chlazení, relaxací a UPV, zlepšení místního prokrvení zprůchodnění koronární arterie Způsob aplikace Nosní katetr Do úrovně čípku měkkého patra, zavádí se do vybavení polykacího reflexu nemocného při příkonu 6-7l/min FiO2 0,5-0,6 dobře fixovat, pozor na dekubity, výměna po 12 hod Poulsenův katétr Modifikace nosního katetru prochází středem molitanové zátky 2-3 cm do nosního průduchu minimální únik do atmosféry, přirozené zvlhčování Nosní kyslíkové brýle FiO2 0,3 (1-5 l/min), při delším podávání kyslíku Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 17-

18 Obličejová maska FiO2 0,4 (5-10l/min) pozor na pacienty neklidné (maska zvyšuje jejich neklid) a zvracející Rezervoárová maska S částečným zpětným vdechováním. FiO2 0,6 (6-10 l/min) Venturiho maska (Venti maska) Se speciální spojkou která umožňuje nastavení podávané koncentrace FiO2 1,0 Inkubátor Hyperbaroxie Podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku v komoře se koncetrace kyslíku blíží 100% tlak 2,5-3x vyšší než atmosférický sezení 90min, 1x denně, 5x týdně, 3 týdny pod vysokým tlakem dochází k rozpuštění O2 v plazmě kontraindikace: absolutní neléčený PNO, léčba kardiotoxickými cytostatiky relativní akutní virové infekce HCD, gravidita, klaustrofobie, akutní astma komplikce barotrauma toxické účinky kyslíku myopie Průběh 1. fáze komprese zvyšování tlaku (rychlost dána snášenlivostí pacienta), teploty komplikace barotrauma, poškození rozdílem tlaků, zuby, zvukovod, bubínek, plíce 2. fáze Izokomprese léčebný přetlaku 200 kpa po dobu min komplikace intoxikace kyslíkem- poškození mozku, plic, dusíková narkóza při nedodržení bezpečné doby inhalace Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 18-

19 3. fáze Dekomprese klesá tlak a teplota v komoře, tvorba mlhy lépe tolerovaná než komprese komplikace poškození ucha, přetlakové barotrauma plic, poškození vedlejších nosních dutin, pneumotorax Indikace Ilustrace 3: Indikace hyperbaroxie Výpočet doby inhalace z tlakové láhve: Obsah lahve v litrech x tlak v torrech = minuty výdrže obsahu lahve objem inhalace v l/min Rizika oxygenoterapie Retence CO2, narkotické účinky CO2 kyslíková toxicita retrolentální fibroplazie (zkr. RLF) závažné onemocnění oka, které někdy vzniká u předčasně narozených dětí v důsledku přívodu vysoké koncentrace kyslíku (v inkubátoru). Podstatou je novotvorba cév a vaziva sítnice (fibroplazie) vedoucí k jejímu Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 19-

20 poškození. Méně obvyklý je nedonošených [retro-; lens] tvar retrolentikulární fibroplazie. Viz retinopatie plicní toxicita resorpční atelektázy, riziko ARDS neurologické možnost epi záchvatů barotrauma Bezpečnostní zásady Uložení - zajištění proti pádu, ne na slunci, ventil krytý klouboučkem, odděleně plné prázdné ruce čisté, ne mastné Kompetence NLZP ve výjezdových skupinách (vyhláška 434/1992) Činnost bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 sb. Pro získání nutné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu registrované obory na ZZS zdravotnický záchranář a zdravotní sestra se specializovanou působností (intenzivní péči) činnost při vlastní péči o pacienta upravuje zákon 424/2004 Sb dělí činnosti NLZP na: bez odborného dohledu bez indikace bez odborného dohledu na základě indikace lékaře lze provést bez ohledu na dosažitelnost pomoci lékaře pod odborným dohledem lze provést při dosažitelnosti rady lékaře, popř. Zdravotnického pracovníka způsobilého k dané činnosti pod přímým vedením lze provést pouze v přítomnosti lékaře, popř. Zdravotnického pracovníka způsobilého k dané činnosti Zajištění dýchacích cest přednemocniční a následné neodkladné nemocniční péči * - 20-

21 3 Kardiopulmonální resuscitace dětí Definice: KPR Soubor na sebe navazujících léčebných postupů, sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené NZO (náhlá zástava oběhu) s cílem uchránit uchránit ji před nezvratným poškozením zejména mozku a myokardu. NZO situace př níž došlo z jakéhokoliv důvodu k náhlému přerušení cirkulace krve v systémovém krevním oběhu. Defibrilace srdce léčebná metoda, využívající výboj elektrického proudu ke zvrácení fibrilace komor (FK), (jako zhoubné arytmie jež by bez zásahu vedla ke smrti). Kardioverze léčebná metoda využívající výboj elektrického proudu synchronizovaného s vlnou R s ke zrušení fibrilace síní, nebo síňovýho flutteru. 3.1 Příčiny U dětí je zástava srdce většinou sekundární. Příčina je hypoxie způsobená respiračním selháním. Primární srdeční zástava v cca 15 % a představuje konec fyziologické kompenzace Anatomické a fyziologické dlišnosti úzké DC (nosní průduchy, hlasová štěrbina, prsténcová chrupavka, trachea) nejužší místo je prsténcová chrupavka délka trachey 4 cm výše postavený hrtan, rel. velký jazyk oba hlavní bronchy odstupují pod úhlem 55 st. (možná oboustranná endobronchiální intubace) Ilustrace 4: Rozdíly FF Kardiopulmonální resuscitace dětí - 21-

22 3.1.2 Kategorizace Ilustrace 5: KPR dle věku Diagnostika zástavy oběhu a dechu Vědomí Lehký dotek, oslovení. Netřást! Pozor na trauma, především páteře Dýchání Kontrola může být obtížná. Proto tři postupy: 1. kontrola pohybů hrudníku zrakem 2. kontrola vydechovaného vzduchu ústy či nosem 3. poslech zvuků při dýchání (odhalí zda není obstrukce DC) Srdeční akce Kontrola pulsu na velké cévě. Děti do 1 roku na arterii brachialis, starší na karotidě. 3.3 Průběh neodkladné resuscitace Guideline 2010 Kardiopulmonální resuscitace dětí - 22-

23 Ilustrace 6: Rozšířená KPR dítěte Postup dle ABCDE: A) airwais ústní vzduchovod, ETI (zkušený), přerušit jen na nezbytnou dobu, nebo ETI během resuscitace. Pozor na záklon hlavy jen náznak, vyvarovat se hyperextenze. U podezření na poranění páteře se záklon hlavy neprovádí a pouze se předsune dolní čelist B) sledovat dýchání Kardiopulmonální resuscitace dětí - 23-

24 C) sledování oběhu 3.4 Monitorace EKG tří / pětisvodové vybereme ze svodů takový, který nám pomůže rozpoznat základní poruchy rytmu SpO2 dětský senzor, nebo dětský jednorázový lepící senzor NIBP správná volba velikosti manžety kapnometrie intubované a uměle ventilované dítě invazivně CVP arteriální tlak plovoucí balonkový katetr 3.5 Následná neodkladná péče 3.6 Péče o kriticky ohroženého novorozence Kardiopulmonální resuscitace dětí - 24-

25 4 Kardiopulmonální resuscitace dospělých * Definice: je souborem na sebe navazujících diagnostických a léčebných postupů sloužících k rozpoznání selhání vitálních funkcí a k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osob postižených náhlou zástavou oběhu (NZO) s cílem uchránit před nezvratným poškozením vitálně důležité orgány, zejména mozek a srdce. Soubor výkonů k okamžitému zajištění nebo obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí Rozdělení KPR BLS - Basic Life Support základní Poskytovatelé Všichni laici by měli být schopni poskytnout základní NR bez speciálního vybavení a pomůcek podle zásady vše, co je potřeba, jsou dvě ruce". Základní NR poskytují ve stejném rozsahu i zdravotničtí pracovníci, nejsou-li vybaveni žádnými pomůckami. Absence pomůcek určených k poskytování základní NR (např. resuscitační roušky) neopravňuje k nezahájení NR, ale může vést v rámci poskytnutí první pomoci k volbě odlišného postupu (např. resuscitaci bez umělého dýchání). Základní NR zahrnuje: Přivolání pomoci (tísňová linka 155) Polohování postiženého (na zádech, pokud možno na rovné a tvrdé podložce) a zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy a zvednutím brady (zdravotníci mohou jako alternativní postup použít předsunutí dolní čelisti, zejména při úrazových stavech a nemožnosti vyloučit poranění krční páteře) Rozpoznání zástavy oběhu = postižený nereaguje na zevní podněty (hlasité oslovení a zatřesení ramenem) a nedýchá normálně (ve více než polovině případů přítomno terminální lapavé dýchání, zejména u kardiální etiologie NZO) Nepřímá srdeční masáž Umělé dýchání (pouze v případě že byl zachránce v provádění umělého dýchání vyškolen a je ochotný jej v konkrétní situaci použít v takovém případě je prováděno v kombinaci s kompresemi hrudníku v poměru 30:2)3 Použití automatizovaného externího defibrilátoru Důležité zásady při provádění základní NR 1. Indikací k okamžitému zahájení základní NR je stav, kdy postižený nereaguje na hlasité oslovení a zatřesení ramenem a nedýchá normálně, tzn. nedýchá vůbec nebo se nadechuje Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 25-

26 ojediněle a/nebo v nápadně dlouhých intervalech (terminální lapavé dýchání). 2. Nejdůležitějším výkonem v rámci základní NR je nepřímá srdeční masáž. Pokud není zachránce proškolen v provádění umělého dýchání (např. metodou z úst do úst), provádí pouze nepřímou srdeční masáž. Pokud je zachránce proškolen v provádění umělého dýchání, měl by střídat komprese hrudníku a umělé vdechy v poměru 30:2 (u novorozenců po porodu 3:1). Nepřímá srdeční masáž se provádí stlačováním hrudní kosti do hloubky alespoň 5 cm (u dětí do 1/3 předozadního průměru hrudníku) frekvencí nejméně 100krát za minutu. Ruce zachránce se opírají o střed hrudníku postiženého. 3. Zjišťování zástavy oběhu metodou palpace pulzu na velkých tepnách není pro laickou veřejnost doporučeno. Zdravotníci si musí být vědomi rizika falešného výsledku a v případě jakékoliv nejistoty neprodleně zahájit NR. Palpace pulzu nesmí trvat déle než 10 sekund ALS Advanced Life Support rozšířená Poskytovatelé Profesionální týmy zdravotnických pracovníků provádějící činnost v místě selhání základních životních funkcí. Vedoucím týmu je v posádkách rychlé lékařské pomoci (RLP) a na urgentních příjmech lékař specialista oboru urgentní medicína (UM), v posádkách rychlé zdarvotnické pomoci (RZP) zdravotnický záchranář, v ostatních situacích lékař proškolený v postupech provádění rozšířené NR. Úkolem týmu je poskytnutí rozšířené NR v návaznosti na základní NR prováděnou svědky NZO. Cílem NR je obnovení spontánního oběhu (Return of Spontaneous Circulation, ROSC), stabilizacezákladních životních funkcí a transport nemocného do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopné mu poskytnout odpovídající poresuscitační péči. Provádění rozšířené NR vyžaduje vybavení zachránců speciálními přístroji a pomůckami. K dosažení maximální kvality poskytované péče je nezbytný dokonalý výcvik a souhra všech členů týmu. K poskytování rozšířené NR v PNP nejsou komplexně vybaveni ani vycvičeni praktičtí lékaři, ambulantní specialisté ani další lékaři prvního kontaktu. Všichni lékaři poskytující primární péči by však měli být schopni (kromě postupů základní NR bez pomůcek) provádět umělé dýchání pomocí samorozpínacího vaku s obličejovou maskou, zajistit vstup do cévního řečiště, aplikovat základní léky, případně provést defibrilaci pomocí AED nebo manuálního defibrilátoru, pokud jsou v místě NZO tyto pomůcky dostupné. Rozšířená NR zahrnuje: EKG monitorace elektrické činnosti srdce a analýza srdečního rytmu (asystolie, fibrilace komor, bezpulzová komorová tachykardie, bezpulzová elektrická aktivita) Elektroimpulzoterapii defibrilace při fibrilaci komor nebo bezpulzové komorové tachykardii, příp. zevní kardiostimulace při bradykardii spojené se závažnými příznaky (šok, synkopa, ischémie myokardu, srdeční selhání) při selhání farmakologické léčby Zajištění oxygenace a ventilace postiženého v případě dostatečných praktických zkušeností zachránců a dostupném vybavení je indikováno zajištění průchodnosti dýchacích cest metodou tracheální intubace (lékaři), příp. pomocí jiných dostupných pomůcek (lékaři i NLZP)5 Umělou plicní ventilaci s cílem dosažení normoventilace Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 26-

27 Kapnometrii (kontinuální monitorace EtCO2) k ověření správné polohy tracheální rourky, prevenci její dislokace (např. při překládání), ověření kvality prováděné NR a časné detekci ROSC Zajištění vstupu do cévního řečiště (i. v. nebo i. o.) Aplikaci léků a infuzních roztoků Vyloučení a léčbu potenciálně reverzibilních příčin NZO (tzv. 4H a 4T) všemi dostupnými metodami (např. dekomprese hrudníku při tenzním pneumotoraxu, zahřívání pacienta při náhodné hypotermii apod.) 4.2 Příčiny NZO u dospělých V 80% případů příčinou ICHS 2/3 NZO vznikne mimo nemocnici u 80 90% je primárně komorová fibrilace 4.3 Diagnostika Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 27-

28 4.4 Postup neodkladné resuscitace Ilustrace 7: Rozšířená reuscitace Unialgorytmus Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 28-

29 4.5 Monitorace EKG tří / pětisvodové vybereme ze svodů takový, který nám pomůže rozpoznat základní poruchy rytmu SpO2 NIBP správná volba velikosti manžety kapnometrie intubované a uměle ventilované dítě invazivně CVP arteriální tlak plovoucí balonkový katetr 4.6 Následná nemocniční péče Poresuscitační péče po úspěšné NR musí být zahájena co nejdříve po ROSC, tzn. již v přednemocniční neodkladné péči a/nebo na urgentním příjmu a během převozu nemocného do místa definitivního ošetření. Tato péče zahrnuje: Diferenciálně-diagnostickou rozvahu s cílem stanovit pravděpodobnou etiologii NZO (včetně odběru anamnézy od svědků a záznamu 12svodového EKG) Šetrný transport nemocného do vhodného zdravotnického zařízení, které je schopné zajistit intenzivní péči, příp. přímou perkutánní koronární intervenci Indukci mírné terapeutické hypotermie viz Doporčený postup č. 17 Mírná hypotermie po náhlé zástavě oběhu v PNP Udržení normoventilace (normokapnie a normoxie SpO2 94 až 98%) Udržení oběhové stability s cílovou hodnotou středního arteriálního tlaku mmhg (tekutiny, katecholaminy)6 V případech, kdy byly v místě provádění rozšířené NR vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby k obnovení spontánního oběhu, ale existuje reálný předpoklad dosažení uspokojivé kvality dalšího života, by měl být zahájen transport nemocného do vhodného zdravotnického zařízení za pokračující NR. Pro zajištění kvalitní NR během transportu je vhodné použití mechanického resuscitačního přístroje, pokud je k dispozici. Indikací jsou zejména případy NZO způsobené pravděpodobně reverzibilní příčinou, pokud může být v nemocnici poskytnuta specifická léčba: Akutní koronární syndrom s nemožností dosáhnout ROSC na místě NZO při přetrvávávající terminální dechové aktivitě v průběhu rozšířené NR a možnosti zajistit urgentní koronární intervenci za pokračující NR Závažná náhodná hypotermie (včetně tonutí v ledové vodě) Metabolické příčiny a poruchy vnitřního prostředí (např. hyperkalémie) Intoxikace s možností zajištění specifické léčby ve zdravotnickém zařízení Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 29-

30 Potenciálně reverzibilní příčiny NZO (tzv. 4H a 4T) Hypoxie Hypovolémie Hypokalémie, hyperkalémie nebo jiné metabolické příčiny Hypotermie Trombóza (koronární tepny nebo plicní embolie) Tamponáda srdeční Toxické látky (intoxikace) Tenzní pneumotorax 4.7 DNR rozhodnutí Indikací k zahájení NR je náhlá zástava oběhu při absenci kontraindikací. Kontraindikace zahájení NR KPR nezahajujeme 1. Reálné riziko ohrožení zdraví nebo života zasahujících zachránců 2. Přítomnost jistých známek smrti 3. Terminální stádium nevyléčitelného chronického onemocnění 4. Poranění neslučitelná se životem (např. dekapitace) V případě nejistoty je nutné zahájit NR vždy! Indikace ukončení NR 1. Obnovení spontánního oběhu (ROSC) 2. Přetrvávající asystolie, pokud rozšířená NR prováděná déle než 20 minut nevedla k obnovení spontánního oběhu a zároveň byly vyloučeny všechny reverzibilní příčiny NZO (4H a 4T). Přetrvávající fibrilace komor nebo bezpulzová komorová tachykardie, pokud rozšířená NR prováděná déle než 60 minut nevedla k obnovení spontánního oběhu, byly vyloučeny všechny reverzibilní příčiny NZO (4H a 4T) a není indikován převoz do zdravotnického zařízení za pokračující NR 3. Naprosté vyčerpání zachránců (pouze v průběhu základní NR) V případě závažné náhodné hypotermie by měla být NR ukončena až po dosažení normální tělesné teploty (teplota tělesného jádra nad 35 stupňů). Při podezření na plicní embolii a léčbě pomocí systémové trombolýzy musí rozšířená NR pokračovat minimálně 60 minut od podání trombolytika. Ukončit rozšířenou NR může výhradně lékař! Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 30-

31 Objektivní ukazatele kvality prováděné NR: přetrvávající terminální dechová aktivita postiženého; hodnota EtCO2 nad 15 mmhg při prováděné srdeční masáži. Limitujícím faktorem pro kvalitní přežití NR je časné obnovení spontánního oběhu, protože tuto funkci nelze dlouhodobě nahradit ani kvalitně prováděnou NR. Perfúze a oxygenace vitálně důležitých orgánů (zejména mozku a srdce) je v průběhu NR pouze bazální. I po úspěšné NR vyžaduje obvykle nemocný podporu vitálních funkcí, např. umělou plicní ventilaci, podporu oběhu katecholaminy apod. Vždy je doporučeno zaznamenat EKG při zahájení NR a po jejím ukončení. Hodnocení prognózy nemocného na základě klinického neurologického vyšetření (např. stanovením reaktivity zornic) není relevantní v prvních 24 hodinách od obnovení spontánního oběhu. Známky smrti Nejisté zástava dýchání, srdeční akce nevýbavnost reflexů Jisté posmrtná bledost chladnutí těla posmrtné skvrny ztuhlost posmrtný rozklad Kardiopulmonální resuscitace dospělých * - 31-

32 5 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu Definice šoku a druhy Definice Oběhové selhání s neadekvátní distribucí a perfúzí ve vztahu k metabolickým požadavkům tkání, vedoucí ke generalizované buněčné hypoxii hemodynamická porucha, při níž dodávka kyslíku nestačí krýt metabolické potřeby tkání Formy šoku 1) Hypovolemický snížený krevní volum a) Hemorhagický ztrácí krev jako celek (všechny elementy) vnitřní krvácení, jícnové varixy, poporodní krvácení,... b) Hemorhagicko traumatický kombinace krvácení a poškození tkáně zhmožděním c) popáleninový ztráty plazmy z popáleninových ploch d) popáleninový v podstatě hypovolemický únikem tekutin z popálených ploch a z kapilár, jejichž stěny byly poškozeny. Následek zhuštění krve a zvýšení viskozity s následné zvýšené možnosti tvorby sraženin. Uvolňování substancí aktivující zánětlivé procesy. (SIRS) e) Dehydratační nadměrné ztráty tekutin, nebo sníženým příjmem. Nevhodně diuretika, nebo přehřátí organismu 2) Distribuční a) Anafylaktický reakce mezi alergenem a protilátkou. Uvolnění histaminu a jiných vazoaktivních mediátorů způsobí vazodilataci a bronchokonstrikci) dále vyprázdnění GITu a kožní projevy. Provázen úzkostí. Projev do 20 minut od styku z alergenem. TH: možné podání antihistaminika a studené obklady hrtanu a hltanu k prevenci otoků v PP, dále udržení volných DC, iv linky, doplnit objem, adrenalin, b) Neurogenní sympatická denervace při přerušení míchy (úraz, iatrogenní poškození při spinální anestezii). Ochabnutí cévní stěny, vazodilataci a relativní hypovolemii. c) Septický generalizovaná infekce organizmu. Vyvolávají endoxiny. Viz protrahovaný šok 3) kardiogenní a) Definice: generalizované selhání regulace KVS způsobené rozsáhlým poškozením myokardu nekrózou, zánětem, mechanickým poškozením stěny srdcen nebo chlopní kritické selhání přečerpávací činnosti srdce. b) porucha v srdci samotné (selhání srdce jako pumpy). Při srdeční nedostatečnosti nelze pokrýt požadavky tkání. Příčina AIM, akutní chlopenní vada, tamponáda srdce, plicní embolie Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu - 32-

33 TH: polosed, iv linky, analgetizace, léčba symptomů, stabilizace oběhu 4) Obstruktivní obstrukce cévního řečiště překážkou. Většinou masivní plicní embolie. 5) Anafylaktický Alergická reakce kapitola Fáze šoku 1. Fáze kompenzace reakce organismu na zátěž typická nervově-hormonální reakce -> cíl kompenzace např. Objemového deficitu při hypovolemickém šoku stimulace sympatiku, hypofýzy, kůry nadledvin změny v makrocirkulaci zvýšení kontraktility (pozitivně ionotropní účinek) zvýšení frekvence (pozitivně chronotropní) zvýšení SVR (systematic vascular resitence) centralizace oběhu - stažení cirkulující krve ze splanchnických orgánů (střevo!) k výživě životně důležitých orgánů, krev se soustřeďuje v životně důležitých centrálních orgánech (srdce, mozek, plíce) Mikrocirkulace vlivem stimulace hypofýzy -> ADH->antidiuréza -> oligurie přesuny tekutin extravazální -> intravazální prostor Klinicky: bledá kůže a spojivky vlhká, studená kůže tachykardie až 120/min, tvrdý puls systolický TK normální, nebo mírně zvýšený, či snížený, malá tlaková amplituda neklid, nejistota, neúčelné pohyby, agresivita, pocit chladu, třes žízeň, snížená tvorba moči Pozor, hlavně u seniorů, kdy chronická medikace ovlivňuje kompenzační mechanizmy. (Betablokátory brání kompenzační tachykardii, antihypertenziva zhoršují hypotenzi) 2. fáze dekompenzace narůstající kyslíkový dluh tkáňová hypoxie, tkáně potřebují větší perfúzí, zatímco nabídka je ještě menší mění se metabolismus z aerobního na anaerobní zvýšení množství kyselých produktů Glukosa a mastné kyseliny jsou hlavním palivem pro svalovou činnost. Ke kompletnímu spálení vyžadují kyslík, přitom se uvolňuje energie pro pohyb. Při narůstající zátěži již nelze dodat dostatečné množství kyslíku a část energie se získává spálením sacharidů bez přísunu kyslíku, procesem zvaným anaerobní glykolýza, přičemž vzniká jako vedlejší produkt laktát.anaerobní glykolýza, přičemž vzniká jako vedlejší produkt laktát. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu - 33-

34 selhávání transportních mechanizmů na úrovni buňky zvyšuje propustnost buněčných membrán tvorba mediátorů Působení mediátorů Uvolnění mediátorů v rámci degranulace histamin, tryptáza, heparin. Celá řada mediátorů anafylaxe vzniká syntézou de novo prostaglandiny D2, leukotrieny, PAF, IL-4, 5, 6, 13, TNFα, adenosin. Mediátory rozvoj klinických známek anafylaktické reakce: bronchospasmus, zvýšení kapilární permeability, alterace hladkého svalstva systémových a plicních cév. Histamin vyvolává svědění, endoteliální dysfunkce, erytém, bronchokonstrikci, ztráty tekutin; Leukotrieny vedou k endoteliální dysfunkci, ke ztrátám tekutin, bronchokonstrikci, hypotenzi; Adenosin způsobuje bronchokonstrikci; Prostaglandin D2 vyvolává hypotenzi; Interleukiny a TNFα jsou příčinou protrahované anafylaxe. Cytokiny- polypeptidy a malé bílkoviny, kterých je známo několik desítek. Jsou syntetizovány buňkami po signálu ohrožení (přítomnost endotoxinu, produktů popálené tkáně, akutní pankreatitidě,...). Podílejí se na organizování a harmonizaci funkcí organizmu při jeho poškození. Některé nemoci, například septický šok nebo nemoci způsobené superantigeny, by se bez nich nerozvinuly. Rychlé spotřebování metabolických rezerv funkční změny tkání vyčerpání energetických rezerv buněk, zhroucení jejich metabolických pochodů a chaotické propustnosti stěny buňky pro tekutinu a ionty buňka se začíná rozpadat poruchy mikrocirkulace kyselé produkty způsobí změny na cévách plazma a tekutiny unikají do mezibuněčného prostoru poruchy koagulace na poškozené výstelce cév se usazují krevní destičky a vychytávají srážecí faktory, dochází k hemokoagulaci uvnitř cév. Spotřebuje se velké množství srážecích faktorů a na jiném místě se objeví nekontrolovatelné krvácení (DIC) poruchy orgánových funkcí snížení CO (cardiac output) a tím TK vede k decentralizaci oběhu funkční změny způsobí změny ve struktuře orgánů a nevratné poškození organizmu (játra, ledviny, rabdomyolýza, ARDS, DIC) klinicky šedá, mramorovaná kůže hypotenze tachykardie postupně přecházi v bradykardii až zástavu oběhu měkký, špatně hmatný puls periferní hypotermie pokles CVP anurie apatie, somnolence, koma Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu - 34-

35 3. Fáze ireverzibilní nezvratné morfologické a funkční změny vitálně důležitých orgánů 5.2 Protrahovaný šok Mechanizmus 1. Porucha prokrvení orgánů 2. porucha barierové funkce orgánů 3. stěna střeva odděluje množství bakterií od našich makrofágů. Při poruše barierové funkce přechází do splachnické krve i lymfy, signalizují poškození a vyvolají tvorbu cytokinů v Kupferových buňkách a jaterním parenchymu. Poté cytokiny ve škodlivém množství zaplaví organismu 4. produkce citokinů také jako odezva hlavně makrofágů na dráždění rozpadovými produkty tkání 5. SIRS neléčená postupně přechází v MODS (ARDS, DIC) Ilustrace 8: Vývoj SIRS, MODS Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu - 35-

36 5.3 Opatření v přednemocniční a následné nemocniční péči PNP Základní PP: udržení volných DC, eventuelně KPR Odborná: 1. orientační vyšetření 2. 2x iv linka 3. masivní náhrada volumu 4. inhalce kyslíku 5. analgezie a sedace (sníží i potřebu kyslíku v tkáních) 6. odstranění vyvolávající příčiny (dle možnosti) 7. vazoaktivní látky (adrenalin, NORA, Dopamin) 8. Rychlý transport Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené v šokovém stavu - 36-

37 6 Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * Patofyziologicky působení kinetické energie na mozek a jeho kostěný obal. Ta je primárně absorbována lebkou. To vede k zlomenině klenby lební či lební base. V místě maximálního působení vzniká lokální poškození mozku. Mozek také setrvačností narazí na vnitřní stranu stěny kontralaterálně. Vlastní působní na mozkovou tkáň se nazývá coup (v místě nárazu) a contre coup (na protilehlé straně, nárazem na kost). Illustration 9: Mozkové obaly Vedle poškození obalu kostěného dochází k porušení mozkových plen, neuronů a gliových buněk Incidence až 400 na obyvatel/rok. Fyziologicky: v kostěnném obalu tři nestlačitelné složky mozek, mozkomíšní mok a krev. To zásadně determinuje ICP (intracranial pressure). Normální ICP je torr. Normální ICP udržují kompenzační mechanizmy snížená produkce a zvýšená resorpce MMM. Pro zajištění dostatečné perfuze je důležitá hodnota mozkového perfuzního tlaku. (CPP cerebral perfuzion pressure) CPP = MAP ICP Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 37-

38 Illustration 10: Patofyziologie kraniocerebrálních poranění Poškození lebky Fraktury Impresní zlomeniny V místě přímé síly deformace dovnitř s možností prolomení u dětí méně často pružnější kosti pokud je porušena tvrdá plena jedná se o penetrující poranění -> elevace úlomků, sutura tvrdé pleny, toileta Zlomeniny base lební Otorea, rinorea, brýlový hematom, krvácení pod spojivku, hematom v mastoidní krajině, krvácení z nosohltanu někdy nezastavitelným s následným hemoragickým šokem a smrtí. Často poškození bazálních ganglií a mozkového kmene s bezvědomím Zlomeniny lineární Samy o sobě nevyžadují léčbu, ale upozorňují na možný výskyt epidurálního hematomu, zvláště kde linie lomu křižuje průběh tepen Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 38-

39 Zlomeniny frontální krajiny Le Fortovy zlomeniny zlomeniny střední etáže obličeje: maxily, lícní kosti a oblouku, orbity a nosních kůstek. Čelist se láme typicky v místech menšího odporu a podle schematického průběhu lomných linií byly zlomeniny rozděleny Le Fortem na 3 skupiny: Le Fort I (Guérinova, dolní subzygomatická zlomenina) probíhá nad patrovou deskou, přičemž lomná linie jde horizontálně přes tělo maxily nad vrcholky kořenů zubů do spodní části dutiny nosní a odděluje dolní část těla maxily s alveolárním výběžkem, laterálně směřuje k tuber maxillae nebo pokračuje ke křídlovitým výběžkům kosti klínové zhruba v dolní třetině jejich délky. Le Fort II (pyramidová, horní subzygomatická zlomenina) odtržení celé čelisti a kostí nosu od ostatní kostry obličeje a hlavy, linie lomu jde přes kořen nosu po mediální stěně očnice přes os lacrimale a os ethmoidale na spodinu orbity, dále fissurou orbitalis inferior na sutura zygomaticomaxillaris a distálně podobně jako předešlá ke křídlům klínové kosti, kde vede přibližně v jejich polovině. Le Fort III (suprazygomatická zlomenina) odtržení kostí celé střední etáže od baze lební, lomná čára vede přes kořen nosu poblíž sutura nasofrontalis po mediální stěně orbity do fissura orbitalis inferior (větš. poněkud distálněji od předešlé zlomeniny), kde se větví. Jedna linie směřuje do fossa pterygopalatina k odstupu výběžků kosti klínové, druhá vede laterálně k zygomatikosfenoidálnímu spojení a po temporální stěně orbity k sutura zygomaticofrontalis. Další lomná čára přerušuje lícní oblouk poblíž sutura zygomaticotemporalis 6.2 Poranění mozku Difúzní Mozková komoce Krátkodobá, reverzibilní funkční porucha CNS bez anatomického poškození. Charakteristické je bezvědomí (trvání minut až hodin) a reverzibilita symptomů. Pozor na možný souběh s nitrolebním krvácením! Klinicky: Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 39-

40 bledé periferie, midriáza bez reakce na osvit bradykardie, bradypnoe, snížená reakce na bolestivé podněty zvracení, dezorientace retrográdní amnezie později bolest hlavy a závratě často oběhová nestabilita dobrá prognoza Difúzní axonální poranění Mechanické poškození axonálních výběžků bílé hmoty charakteristické bezvědomí a negativní CT Fokální (ložiskové) poranění mozku Kontuze mozku Traumatická strukturální změna nervové tkáně, charakterizovaná poškozením kapilár s následnou extravazací plazmy, případně plné krve. Výsledkem jsou petechiální hemoragie, které mohou splývat ve větší ložiska prokrvácené tkáně. Následně vznikají nekrotická ložiska s možností vzniku otoku. Možné i životohrožující poranění kmene. Klinicky: iniciační bezvědomí obraz mozkové komoce s ložiskovými symptomyedém mozku někdy hypertermie hypothalamu par coup v místě působení síly par contrecoup v protilehlé oblasti při poškození Intracerebrální hematom U těžkých kranicerebrálních poranění, v kombinaci s jinými druhy cerabrálních poranění nebo samostatně, 80% ve frontálních a temporálních lalocích možné zakrvácení do komor zmatenost po několik dnů až týdnů kardiální dysrytmie Illustration 11: IC krvácení Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 40-

41 DG: za pomocí úrazové anamnézy, ložiskového neurologického nálezu vyšetření: CT, RTG lbi a C páteře, EEG do 3 měsíců k posouzení ložiskových změn TH: Manitol, nootropika (Piracetam), vitamíny dobrá prognoza, několik týdnu přetrvává kognitivní a psychosociální postižení Subdurální hematom Intrakraniální poranění s nahromaděním krve v subdurálním prostoru mezi durou a arachnoideou ze žíly procházející subdurálním prostorem do splavů podle délky intervalu od úrazu dělíme na akutní subakutní 3 dny 3 týdny chronické klinika: determinována místem hematomu, rychlostí růstu, stupněm poškození průběh většina kvantitativní porucha vědomí (mozková komoce), po té latetní období 4 12 hodin, pak zpravidla prohlubující se porucha vědomí obtížná diferenciace od poruch vědomí způsobené intoxikací např alkoholem fokálně anizokorie midriáza na straně hematomu; hemiparéza kontralaterálně, ale může být i homolaterální Epidurální hematom Krvácení, zpravidla arteriální mezi kalvou a durou porušením arteria meningea media u starších se vyskytuje méně dura více adheruje ke kalvě závažné rychlostí progrese, v krátké době poškodí mozek, spontánně se tato hemoragie nezastaví nikdy klinika: lokálně bolest hlavy poranění skalpu v místě poranění při zlomenině lebky se vyklenuje hematom vycházející z epidurálního prostoru úvodní kvantitativní porucha vědomí (vyvolané otřesem mozku), charakteristický volný interval, trvá minuty až hodiny, po té sílící bolest hlavy, nauzea, somnolence, bradykardie (známky zvýšeného ICP) vlivem tlaku na mozkovou tkáň hemiparesa, hemiplegie, poruchy řeči, epi paroxy, poruchy rovnováhy a taxe (přesná koordinace pohybů) tlak na hlavové nervy přechodná mioza, později midriáza bez reakce na osvit Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 41-

42 známky komprese kmene - decerebrace, Chayne-stokesovo dýchání Určení strany hematomu: zpravidla nad místem poranění homolaterální midriáza, v časném stadiu může být i mioza kontralaterální hemiparesa/plegie (výrazně spastická) Ovlivnění dalších orgánových systémů Respirační systém Obstrukce DC aspirace, hypoventilace, pneumotorax, hemotorax, kontuze plic a vseriové fraktury žeber paradoxní dýchání vzácný neurogenní plicní edém etiologie vzestup ICP a aktivace sympatiku. Současně poškození endotelu plicních kapilár a zvýšení jejich permeability Illustration 12: Grafická křivka ChayneStokesova dýchání (chrakteristická apnoická pauza) Kardiovaskulární systém Hyperdynamická kardiovaskulární odpověď způsobená vzestupem katecholaminů v krvi Cushingův reflex (bradykardie a hypertenze) při poklesu CPP Illustration 13: Ovlivnění dalších orgánových (cerebral perfusion pressure) ->aktivace sympatických a vagových systémů center. Izolované kraniotrauma NENÍ SPOJENÉ S HYPOTENZÍ. Hypotenze může signalizovat nepoznané vnitřní krvácení pozor na neurogenní šok spojený s hypotenzí při míšní lézi GIT Riziko aspirace žaludečního obsahu předpokládat plný žaludek Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 42-

43 6.3.4 poranění nitrobřišních orgánů je velmi časté poranění spojené KCP Další systémy Poruchy fluidokoagulační rovnováhy jsou častou komplikací KCP a jejích závaţnost bývá úměrná závaţnosti poranění. Lehká poranění hlavy, bez poruch vědomí, bývají provázena abnormalitami hemokoagulace v 18 %, závaţnější poranění, s kvantitativními poruchami vědomí, v %. V časné fázi vídáme: pokles α2-plazmin inhibitoru, antitrombinu III, fibrinogenu a vzestup fibrindegradačních produktů. Nález fluidokoagulační poruchy má i význam prognostický. Pacienti s KCP a normálními hemokoagulačními poměry jsou ohroţeni sekundárním poškozením mozku pouze v 31 %, zatímco s poruchou fluidokoagulace riziko stoupá aţ na 85 %. Váţnou komplikaci představuje diseminovaná intravaskulární koagulace, která je způsobena uvolněním mozkového tromboplastinu do systémového oběhu. Výsledek léčby u těchto pacientů je výrazně horší. Vysoký výskyt fibrindegradačních produktů zároveň identifikuje pacienty s KCP, u kterých je reálné riziko vzniku ARDS. Hypokalémie a hyperglykémie jsou výrazem odpovědi na trauma. Beta-adrenergní stimulace adrenalinem vede k poklesu draslíku v séru jeho přesunem intracelulárně. Podobně působí i změny ph při hyperventilaci pro sníţení ICP, kdy se draslík přesouvá do buněk za výstupu vodíkového iontu. Akutní hypokalémie v důsledku uvolnění katecholaminů můţe mít arytmogenní efekt. Hyperglykémie u KCP zhoršuje neurologický deficit. Proto je v akutní fázi KCP aplikace glukózy nevhodná. Hyponatrémie u KCP můţe být spojena s různou velikostí objemu ECT: zmenšeným objemem, při aplikaci diuretik, adrenální nedostatečnosti a ztrátách sodíku při nefritidě; zvětšeným objemem, u kongestivního srdečního selhání, renální insuficience; normálním objemem, u hypotyroidismu, SIADH. Je nutné urychleně stanovit, do které kategorie pacient patří: u KCP je nejčastější příčinou hyponatrémie deplece sodíku při aplikaci diuretik nebo renální ztráty sodíku; SAK můţe být spojeno s primární natriurézou,»cerebral salt wasting«; diagnózu SIADH lze stanovit aţ po vyloučení ostatních příčin. Diabetes insipidus se vyskytuje u zlomenin lebeční báze s postiţením hypotalamu a zadního laloku hypofýzy. Insuficientní sekrece ADH vede k poruchám zpětné resorpce»free water«za vzniku polyurie hypotonické moči s následným markantním vzestupem sérového sodíku a osmolality Neurologické vyšetření GCS Ilustrace 14: Stanovení závažnosti KCP Pupilární reakce Velikost zornic rozdíl >1mm je abnormální reakce na osvit obleněná rekce, nebo nereagující zornice mohou svědčit o nitrolebeční patologii Léze středního mozku Obě pupily ve středním postavení herniace, nebo infarzace středního mozku Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 43-

44 6.4.4 Léze pontu Špendlíkové nereagující zornice krvácení do pontu Diferenciace: předávkování opioidy Medulární léze Oboustranné dilatované zornice terminální stav na podkladě anoxie a ischémie diferenciace: atropin Okulocephalický reflex nevyšetřovat před vyloučením fraktury páteře Lateralizace Symetrie pohybů jsou li pohyby minimální, reakci na nocicepci Vyšetření lebky Vizuálně skalp pátráme po zdrojích krvácení, kontuzi bimanuální palpací po impresích a asymetriích kraje orbit, kořen nosu, zygomatické oblouky, maxilu a tvrdé patro krepitace, nebo nestabilita fraktura maxilofaciálního komlexu 6.5 Terapie Základní první pomoc Cave poranění krční páteře! Zhodnocení stavu vědomí Posouzení základních životních funkcí Udržení průchodnosti dýchacích cest Vhodná poloha zvýšená hlava při zachovalé ose hrudník-hlava, cave často součást polytraumatu Při skalpaci tlakový obvaz Přivolat 155 /112 Anamnéza - mechanismus Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 44-

45 Odborná zdravotnická pomoc Zajištění růchodnosti dýchacích cest Vhodná poloha zvýšená hlava při zachovalé ose hrudník-hlava Oxygenoterapie / cave vliv hypoxie na mozk. buňky/ Zaštění žilních vstupů Ošetření dalších poranění Normalizace oběhového systému Symptomatická terapie Šetrný transport Farmakoterapie: náhrada objemu spíše izotonické roztoky Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 45-

46 7 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře 7.1 Poranění hrudníku Rozdělení Poranění hrudní stěny poranění kostěných částí - žeber, sterna, clavikuly nitrohrudních orgánů plic a DC srce a cév jícnu polytrauma Diagnostika 1. Anamnéza (od postiženého i svědků) a) čas nehody a vzniku příznaků b) mechanizmus úrazu (rychlost automobilu, výšku pádu c) přidružené onemocnění 2. klinika viz jednotlivé poranění Fraktura žeber Izolované, nebo mnohočetné. Nestabilní hrudník při sériové fraktuře tří a více žeber na dvou a více místech. Fraktura žebraindikátor poranění hrudních orgánů, ruptura aorty Fraktura žebra bývá spojena s poraněním nitrobřišních orgánů. Fraktura sterna kontuze myokardu, fraktury obratlů Klinika a) bolest při dýchání a kašli v místě zlomeniny b) povrchní dýchání (pro bolest) c) postižený se brání vykašlávání d) krepitus, hypoxie e) při nestabilním hrudníku paradoxní dýchání Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 46-

47 Terapie Zpevnění poraněné oblasti elastické obinadlo je li třeba inhalace kyslíku, analgetizace, poloha v polosedě transport Nestabilní hrudník dechová tíseň, povrchní dýchání, cyanóza, rozvíjející se šokový stav nemocný hledá úlevovou polohu TH: stabilizace hrudníku, polosed, monitorace, transport, kyslík, analgetizace Tupé poranění srdce Otřes myokardu kontuze myokardu transmurální edém, hypo až akineza, poruchy rytmu, ischemie kardiomarkery riziko srdeční tamponády Klinika: Beckova triáda (zvýšená náplň krčních žil, hypotenze, slabé srdeční ozvy), paradoxní puls TH: punkce perikardu při kontrole SONO Syndrom modré masky Stlačením hrudníku dojde k traumatické asfyxii také sy horní duté žíly klinika: překrvené spojivky s krevními výrony, hematomy od obličeje až po prsní bradavky často také zlomeniny žeber a ruptury bránice k zadušení nemožností dýchacích pohybů stačí tlak na hrudník cca 50 kg Pneumothorax Definice Proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny a způsobující kolaps plíce na postižené straně. Etiologie 1. Spontální prasknutí buly při plicním emfyzému 2. Traumatická tupé, či perforující poranění Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 47-

48 a) zavřený b) otevřený c) ventilový Klinika 1. Zavřený pneumothorax není komunikace mezi pleurální dutinou a zevním prostředím přes hrudní stěnu (zpravidla traumaticky penetrací zlomeným žebrem) Při kombinaci s nitrohrudní hemoragií hemthorax dušnost, cyanóza, rozvoj hemoragického šoku 2. Otevřený pneumothorax trvalá komunikace přes hrudní stěnu, kolaps plíce, vyřazení z činnosti klinika: dušnost, cyanóza, tachykadie, hemoptoe při poranění DC, nebo plic TH: poloha v polosedě, uzavření rány (ze třech stran), inhalace kyslíku, monitorace, transport 3. Tenzní pneumothorax zvláštní forma PNO. Vzduch vniká pouze do pleurální dutiny. Vlivem vytvořeného jednosměrného ventilu záklopky vznikne přetlakový (tenzní) PNO. Hromaděný vzduch svým zvětšujícím se tlakem způsobí přetlačení mediastina a ovlivňuje činnost srdce (snížený venósní návrat, snížený CO, hypotenzí, hemodynamickým kolapsem) a zdravé plíce (hypoxie) dechová tíseň, rozšíření krčních žil, tachykardie, cynóza, podkožní emfyzém, šok TH: hrudní drenáž, poloha v polosedě, inhalace kyslíku, monitorace Poranění spinomedulární Poranění páteře Příčiny >50% DN pády z výšky sportovní úrazy nejvíce muži let mechanizmy komprese pády na natažené končetiny, kompresivní zlomeniny (rozdrcení obratlů, vyhřeznutí meziobratlových plotének) hyperflexe prudký ohyb, svaly nestačí reagovat protitahem šlehnutí bičem whiplash injury - distorze C páteře při DN pohybem vpřed a ihned Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 48-

49 vzad (flexe a extenze) katovská zlomenina (hangman's fracture) oběšenci, kdy dens axis poškodí míchu neurologický deficit poškození míchy potvrzuje, ale jeho nepřítomnost je nevylučuje proto je vždy předpokládejme a dle toho s postiženým manipulujme Poranění míchy Typy poranění Otřes míchy (komoce) přechodná porucha funkce zhmoždění (kontuze) možné trvalé následky stlačení míchy (komprese) primárně, sekundárně přerušení míchy (laesio) trvalé následky, plegie paresa) Klinicky Strnulá nepřirozená poloha lokalizovaná bolest zad, zde také zduření, otok pod úrovní leze porucha hybnosti, citlivosti, mravenčení, parestézie priapizmus dlouhotrvající bolestivá erekce Diagnostika Je li při vědomí, vyzveme k aktivní hybnosti, sledujeme ztrátu vnímání tepla, bolesti a dotyku Úroveň (výše) a závažnost léze testujeme kožní citlivostí v jednotlivých dermatomech a vybavováním reflexů (užitečné, je li pacient akontaktní) Poranění nad C5 Ilustrace 15: Úroveň poranění C3-C4 poruchy až zástava dechu, nutná umělá ventilace, spastická kvadruparéza Léze C5-Th2 pouze brániční dýchání, ne kostální, kvadruparéza, či plegie, na HKK chabá, na DKK spastická, Hornerův sy (triáda: ptóza (pokleslé horní víčko, miosa (zornice<2mm), enoftalmus (abnormálně vkleslé oko do očnice) reflexy: bicipitový (C5), tricipitový (C7), flexorů prstů (C8-Th1) Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 49-

50 Při lézi nad Th6 se rozvíjí neurogenní šok - ztráta sympatické inervace (triáda: bradykardie, hypotenze, periferní vazodilatace) ohrožení autonomní dysreflexií podnět pod lézí se aferentními drahami snažípřevést do vyšších etáží CNS, což nelze -> sympatikotonie pod lézí a vazokonstrikci a redistribuci krve do oblastí nad lézí. Hrozí závažná hypertenze. Proto omezit stimuly pod lézí (bolestivé podněty, útlaky, rány) Výše poškození míchy dle obrázků, při lézi pod Th1 nedochází k motorickému výpadku HKK Ilustrace 16: Schéma rychlého orientačního určení výšky míšní léze dle Nebbeho Th2 Th12 spastická paraparéza DKK L1 S2 periferní paréza DKK epikonus L4 - S2 chabá paréza hýžďového svalu a zadního stehenního svalu, porucha flexe nohy a kolene konus S3 S5 sedlová anestezie poruchy sfinkterů, kořenové bolesti Therapie transport a přenášení na pevné podložce (scoop, vakuová matrace) manipulace pomocí log roll válení kmene podrobněji Znehybnění C páteře fixačním límcem (Stifneck), krční vakuovou dlahou, vyprošťovací zádovou dlahou,... fixace C páteře vhodná po úrazu s poruchou vědomí, poranění na úrovní klíčků, pozření na poranění páteře ponechat až do vyloučení poranění Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 50-

51 molitanový límec nevhodný příliš měký správná výška límce iv line monitorace neopiátová analgezie (útlum dechového centra) kortikoidy Solumedrol 30 mg/kg (80 kg člověk 2,5g) ev. Manitol TK udržovat > 90 mmhg nepřevodňovat, mají sklon k ARDS při neurogenním šoku Atropin (parasympatikolytikum) blokáda parasympatiku dále možno nasogastrickou sondu k dekompresi žaludku a močový katetr (retence moči) transport do traumacentra, nebo spinální centrum Ilustrace 17: Volba velikosti fixačního límce Ilustrace 18: Určující rozměr velikosti fixačního límce - úhel mandibuly a horní okraj klíční kosti Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním hrudníku a páteře - 51-

52 8 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve 8.1 Poranění břicha Diagnostika často zavádějící, přidružené poranění odvede pozornost od skrytého poranění, které potencionálně ohrožuje život Penetrující poranění břicha Patofyziologie Nejčastěji postihnuté tenké střevo, játra a tlusté střevo krev intraperitoneálně způsobuje bolestdrážděním volných nervových zakončení a způsobuje tachykardii, někdy vyvolá paradoxní vagovou reakci s bradykardií krev v peritoneu a retroperitoneu způsobí hlubokou a špatně lokalizovatelnou viscerální bolest, někdy se může přenášet do ramen a zad pronikající předměty mohou obturovat otvor v cévě, proto žádné zásadně nevytahujeme Střelné poranění Rozsah větší, než při jednoduchém vpichu nutná chirurgická revize břišní stěna elastická a nevznikají výrazné poškození vzdálených orgánů přímý zásah vyvolá kontuzi a roztříštění orgánů, silné krvácení do břišní dutiny hrozí také peritonitida při vylití obsahu střev, nebo žaludku, či močového měchýře rizika závažné krvácení, multiorgánové poškození, hypotenze, peritonitida Klinika Hypotenze, malá tlaková amplituda, tachykardie, tachypnoe při bubínkovém poklepu může jít o poranění dutých orgánů eviscerace nitrobřišních orgánů Terapie iv line poloha v úlevové poloze (podložená horní část hrudníku, pokrčené DKK s podložením kolen a chodidel sterilní překrytí ran, při evisceraci překrytí sterilní navlhčenou rouškou farmakoterapie: analgosedace, krystaloidy v infůzi Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve - 52-

53 8.1.2 Tupé poranění břicha 8% všech úrazů, z toho >50% DN dále pády z výšky Patofyziologie Komprese (přímý náraz, nebo zhmoždění při stlačení např. bezpečnostní pásy) způsobují slzení kapilár a subkapsulární hematom v parenchymových orgánech v dutých orgánech dojde k dočasně vyššímu tlaku a následné ruptuře nejčastěji tenké střevo otřes a decelerace vyvolá napnutí trhání tkaní mezi pevnou a pohyblivou částí orgánu a závěsného systému natrhnutí jater v oblasti ligament, natrhnutí intimy renálních arterií nejčastěji poškozená slezina, játra, tenké a tlusté střevo Diagnostika Důležité znát mechanizmus úrazu pohled abdominální dýchání může signalizovat spinální poranění změna barvy kůže břicha periumbilikálně ekchymóza (menší krvácení do kůže skvrnkovitého charakteru) příznak retroperitoneálního krvácení bohužel pozdní Cullenův příznak modravé prosáknutí kolem pupku z peritonea (tzv. Modré umbilikální oko) Grey-Turnerův příznak modré prosáknutí třísel z retroperitonea. (Retroperitoneální krvácení může vytvářet břišní kompartmen syndrom vedoucí k hypoperfuzi břišních orgánů, sníženému žilnímu návratu a vysokému postavení bránice -> omezení ventilace. Řešíme dekompresní laparotomií) hematomy na scrotu, perineu a genitálu již v časné fázi nitrobřišního krvácení hledáme hematomy a odřeniny od bezpečnostních pásů a volantu koreluje s poraněním nitrobřišních orgánů Poslech zvýšené, nebo vymizelé zvukové fenomény v břišní dutině Palpace hledáme patologické rezistence, napětí, deformace, krepitace v dolní části hrudníku (fraktury žeber s poškozením jater, nebo sleziny) nestabilitu pánve (poranění močového měchýře, močových cest, krvácení do malé pánve, retroperinea Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve - 53-

54 Celkově bradykardie průvodní jev při nitrobřišním krvácení pozor na přidružené poranění páteře mohou maskovat příznaky napětí a bolestivost břišní stěny peritoneální příznakyse vyvíjí rychle při perforaci střeva, ale při krvácení i několik hodin Riziko dvoudobé ruptury: postihuje křehké orgány ve vazivovém pouzdře (játra, slezina, ledviny) Nejprve hematom pod pouzdrem - anamneza úrazu, často s nevelkou bolestivostí v levém hypochondriu Po určité době - nárůst hematomu, nebo zvětšení při osmotickém přibývání tekutiny - ruptura pouzdra - významné krvácení - hemoragický šok - často s velkým časovým odstupem od úrazu Terapie Poloha úlevová, případně protišoková prvotní a druhotné vyšetření iv line stabilizace páteře (dle mechanizmu úrazu) oxygenace alespoň 90-92%, je li třeba intubace a UPV, před tím stav neurologicky, ověřit hemotorax náhrada objemu krystaloidy, neoddalovat transportní TK mmhg transport na traumatologii, nebo chirurgii 8.2 Poranění pánve Etiopatogeneze Způsobeno masivním násilím (DN, pády z výšek, závaly) často sdruženo v polytraumatu spojeno s velkou ztrátou krve (>3000 ml) ohrožení hemoragickým šokem závažné infekční komplikace Dělení Laterální kompresivní fraktura pánve nejméně závažné nejmenší krevní ztráty Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve - 54-

55 spojena s dalším poraněním slezina, játra, plíce,... fraktura z předozadní komprese známá jako open book, často při motocyklových nehodách ruptura symfýzy, fraktury ramének stydké kosti s dislokovanými fragmenty přidružené poranění zadního segmentu (sakrum, SI klouby) toto poranění určuje ztrátu krve (až celkový objem těla) fraktury způsobené vertikálně střižným mechanismem pády z výšky dojde k posunu jedné poloviny pánve spojeny s velkou ztrátou krve Klinika Deformity, poruhy hybnosti předozadní stabilitu pánevního kruhu vyšetříme tlakem na lopaty kyčelní kosti a sponu stydkou, pátráme po krepitacích pulsace arterií na DKK při poranění urotraktu hematurie, anurie > urologické vyšetření Terapie Iv line Stabilizace oběhu doplněním objemu ošetření povrchových ran fixace pásem, nebo ve vakouvé matraci, zvláště fraktury open book je třeba sevřít k sobě pevně (jsou poraněny presakrální žilní plexy) transport na traumatologické centrum, případně chirurgie Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s poraněním břicha a pánve - 55-

56 9 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci 9.1 Definice Polytrauma Současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, z nichž alespoň jeden z nich, nebo jejich kombinace, ohrožují základní životní funkce. Monotrauma Izolované poranění jednoho orgánu, nebo orgánového systému Sdružené poranění Poranění více orgánů, nebo orgánových systémů, které neohrožují pacienta na životě. Ohrožení života: hemoragicko-traumatickým šokem později SIRS, MODS až MOF Optimální léčba úzké trapeutické okno, kratší než zlatá hodina. Rozhodující je čas od vzniku polytraumatu do definitivního ošetření v TC. Proto: co nejjednodušší taktika v terénu rychlý a šetrný primární transport rychlý příjem v TC to vše vyžaduje triáž, zkušenou posádku, zkušený tým TC a zkušenou součinnost OS Mechanismy vzniku: historicky válečná traumata soudobě úrazové trauma vysokoenergetické, při DN, násilné činy, adrenalinové sporty v Evropě převaha tupých traumat 9.2 Úmrtí spojená s úrazy Bezprostřední 50% všech úrazových úmrtí, v průběhu 30 min nejtěžší poranění CNS (lacerace (potrhání) mozku, kmene, krční míchy, těžké poranění srdce, ruptury cév, nejčastěji nitrohrudních Časná 30% úmrtí, první 4 hodiny Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 56-

57 obstrukce, nedostatečná ventilace, hemopneumotorax, velké ztráty objemu krve (lacerace sleziny a jater), popř. ICH při okamžité kvalitní péči (zajištění DC, agresivní léčba hypovolemického šoku) potencionálně odvratitelná Pozdní 20% úmrtí příčina ARDS, multiorgánové selhání, sepse, plicní embolizace při rychlé počáteční agresivní resuscitaci, časné chirurgické intervenci a následné precizní intenzivní péči potencionálně odvratitelná Rozhodující význam pro přežítí má smrtící trias : hypotermie acidóza rozvrat hemokoagulace Proto pro PNP, intenzivisty a traumatology Damage control resuscitation viz A,B,C pro traumatology Damage control surgical techniques zabránění exsaquinace, kompartment syndromu, srdeční tamponáda, tenzní PNO, nitrolební přetlak v první fázi výkony, které bud pac. Tolerovat bez zhoršení celkového stavu a v druhé fázi po stabilizaci se dokončí operativa 9.3 Rozšířená neodkladná péče trauma protokol, ALTS Základní předpoklad dobrého výsledku je dostupnost, rychlost a kvalita poskytované péče, nutné stanovení priorit. Priority v zajištění nemocného s polytraumatem Nejvyšší důležitost Průchodnost DC adekvátní ventilace a oxygenace zajištění oběhu zajištění vstupů a resuscitace oběhu stavění významných krvácení Střední důležitost Analgezie diagnostika dutinových poranění, CNS, fraktury vyžadující neodkladný operační výkon Nižší důležitost Definitivní vyšetření rozsahu poranění, poranění neohrožující život Tabulka 7: Priority v zajištění nemocných s polytraumatem V prvních hodinách neléčíme jednotlivé poranění, ale stavy, příznaky a diagnózy, které Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 57-

58 ohrožují život. Trauma protokol Je ucelený systém péče o nemocné s traumaty. V současnosti v popředí paralelní přístup současná činnost jednotlivých členů týmu. I. Krátké zhodnocení A) zrakem zřejmá poranění detekce urgentního ohrožení nemocného B) anamnéza údaje o mechanizmu úrazu, příjmu potravy před úrazem, alergie, užívaných lécích, chronických onemocněních II. Primární zhodnocení A) airway control podle mechanizmu úrazu předpokládat poranění C páteře fixace límcem kontrola a zajištění DC jasná fonace potvrzuje volné DC, oxygenace nemocný v bezvědomí GCS <8 vyžaduje zajištění DC a ventilační podporu, také při známkách dechové tísně, přetrvávající nestabilitě oběhu po sedaci, analgetizaci a relaxaci nemožnost, nebo neúspěch intubace indikace ke koniopunkci ochranu C páteře zachovat i během intubace intubovat za pomocí druhé osoby provádí stabilizace v ose. MILS manual in line stabilization obavy z fraktury C páteře nesmí vést k prodlevě při zajištění DC B) Breathing posouzení pohledem cyanóza, hloubka, frekvence, zapojení pomocných dýchacích svalů známky nestability hrudníku (paradoxní dýchání), zjevné rány na hrudníku (krýt poloprodyšným obvaze) pohmatem podkožní emfyzém, dislokaci trachey poslechem symetrii dýchacích šelestů přítomnost střevních zvuků v oblasti hrudníku (podezření na rupturu bránice C) Circulation optimálně 2x žilní vstup stav oběhu Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 58-

59 zevní krvácení posouzení srdeční činnosti zhodnocení náplně oběhu nejčastější příčiny velkých krevních ztrát (hemotorax, krvácení do dutiny břišní, mnohočetné fraktury dlouhých kostí, krvácení do retroperitonea, zlomeniny pánve a zevní krvácení) nutno rozeznat a léčit zástavu oběhu, tenzní pneumotorax, hypovolemii, šok při nepřítomném pulzu na velkých cévách, bez měřitelného tlaku, neprodleně zahájit KPR známky dechové tísně, rozšířené žíly na krku, podkožní emfyzém, narůstající oběhová nestabilita svědčí pro tenzní pneumotorax 1) punkce i při pouhém podezření - v 2. mezižebří ve střední klavikulární čáře srdeční tamponáda klinicky obtížně poznatelná šok <-> kardiální selhání / krční žíly zkolabované <-> zvýšená nápň hypovolemický šok 1) mírný ztráta 10-20% - chladné periferie, pocit chladu, studený pot 2) střední šok ztráta 20-40% - známky centralizace oběhus poklesem diurézy 3) těžký šok ztráty >40% - známky nedostatečné perfůze mozku s poruchami vědomí, hypotenze, známky orgánové hypoperfůze D) Disability stupeň vědomí (při vědomí reaguje na oslovení reaguje na bolest nereaguje) stav zornic symetrie, šířka, reakce na osvit III. Resuscitace probíhá simultánně s primárním zhodnocením nemocného, cíl obnovení, podpora, nebo udržení vitálních fukcí 1) Kontrola a zajištění DC 2) Zajištění adekvátní ventilace, oxygenoterapie (nejméně 95% saturace) 3) kontrola a zajištění přístupu do řečiště zavedení CŽK indikováno pouzepři nemožnosti zajistit periferní vstup a nesmí vést k prodlevě při zajištění vitálních fcí protišoková poloha dodá z DKK cca 800 ml krve 4) Infúzní terapie do vyloučení dutinového poranění minimálně 20ml/kg/hod krystaloidů, jinak korekce dle ztrát náhradními roztoky tekutiny podávat racionálně v kombinaci s koloidy zachování viskozity krve, ta brání navyšování vodního obalu plic (vymývání Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 59-

60 surfaktantu?) s tendencí vzniku ARDS při známkách hypovolemie 2000 ml náhradních roztoků odhady ztrát (fraktura předloktí 400ml, paže 800ml, bérec 1000ml, femur 2000 ml, pánev až 5000ml rozhodující známky hypoperfuze orgánů (diuréza <0,5ml/kg/hod) v případě že hypotenze nereaguje doplnit léčbu vazopresory (Noradrenalin) 5) Kontrola zdroje krvácení 6) Analgezie bolest přispívá k hemodynamické nestabilitě při hypotenzi ketamin i.v. Bolus mg jinak přednost opiáty i.v. Neadekvátní odpověď na resuscitaci nejčastější příčiny podcenění velikosti krevní ztráty nerozpoznaný a neošetřený tenzní pneumotorax obstrukční šok při tamponádě srdce vzduchová, nebo tuková embolie poranění mozkového kmene neurogenní šok únik dodávaných tekutin (poranění žíly proximálně od zavedeného žilního katetru) Monitorace základní puls, EKG, TK, DF, pulsní oxymetrie rozšířená kapnometrie, glykemie v následné péči KO, krevní plyny, iontogram, laktát, urea, hemokoagulace, diagnostické zobrazovací metody RTG, SONO) IV. Sekundární zhodnocení po stabilizaci vitálních funkcí podrobná prohlídka od hlavy k patě (<10 minut) Hlava deformace, hematomy, rány a krvácení oči postavení bulbů, stav zornic, periorbitální hematomy výtoky krve, nebo tekutin z uší, nosu, úst přítomnost cizích těles v ústech protézy, žvýkačky Krk Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 60-

61 rány, podkožní emfyzém, přesun trachey, náplň krčních žil, opozice šíje Hrudník palpace klavikul a žeber, předozadní a boční tlak na sternum a žebra pátráme po známkách nestability hrudníku poslech dýchacích fenoménů a srdečních ozev Břicho rány a pronikající poranění břišní orgány v ranách sonda? - prevence regurgitace a distenze žaludku Končetiny změny zabarvení, poranění měkkých částí deformace a otoky periferní pulzace symetrie pohyblivosti a citlivosti Neurologické vyšetření GCS vyšetření vyšších mozkových fcí motorika a citlivost končetin a reflexů V. Definitivní ošetření veškeré speciální dignostické a terapeutické postupy potřebné pro vyšetření daného poranění časná fixace zlomenin omezí riziko tukové a plicní embolie časná excize a vyčištění ran opožděné vyčištění a krytí ran je spojeno s vyšší morbiditou a mortalitou Permisivní hodnoty Nové poznatky o permisivních hodnotách, jsou významné především pro PNP. Permisivní hypotenze Sníží ztráty krve do ošetření krvácejících oblastí. U pacientů při vědomí podmíněna hmatným tepem na radiální arterii a zachováním vědomí. Normokapnie místo hyperventilace s hypokapnií I při mozkolebečních poraněních. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 61-

62 Permisivní acidóza Bez podání hydrogenkarbonátu. Hranice ph 7,10-7,20 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postiženého s polytraumatem priority poskytování pomoci - 62-

63 10 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku Definice Prudká a nečekaná onemocnění břicha postihující buď dosud zdravé jedince, nebo dojde k akutnímu zhoršení již existující choroby Rozdělení 1. Úrazové viz poranění břicha a) s převahou symptomatologie peritonitidy poranění dutých orgánů b) s převahou symptomatologie (parenchymatosních) orgánů hemoragického šoku poranění solidních c) smíšená forma 2. Neúrazové a) Zánětlivé b) Ileózní (a) mechanické (b) cévní (c) neurogenní c) Charakerizované krvácením (do GIT) 10.1 Klinika Bolest Viscerální Z distenze orgánů (převážně). Bez postižení peritonea Klinicky se jeví jako kolika bez exaktní lokalizace Není provázena svalovým stažením břišní stěny Peritoneální - somatická Postižení samotného peritonea možná přesnější lokalizace trvalá bolest u zánětlivých chorob Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 63-

64 Ilustrace 19: Lokalizace bolesti u NPB Nauzea, zvracení Zpomalení až zástava pasáže GITem Zástava odcházení plynů a stolice jindy průjem Krvácení do GIT Hematemeza - zvracení čerstvé nebo natrávené krve. Zabarvení závisí nejen na intenzitě krvácení, ale i na rychlosti evakuace žaludku a přítomnosti HCl. Pomalé vyprazdňování a působení kyseliny solné vyvolává hnědočerné zbarvení, jako kávová sedlina meléna -černá mazlavá dehtovitá stolice obsahující příměs natrávené krve. Příčinou melény je krvácení do horní části trávicí trubice (od dutiny ústní po orální část tenkého střeva) enteroragie krev ve stolici, červeně zabarvená (není dehtovitě zbarvená natrávením), hlavně z tlustého střeva, (proktokolitida, úplavice, hemoroidy, nádory) rektoragie krvácení z konečníku Změny břišní stěny Vyklenutí až vzedmutí ileózní stav stažení napětí až stuhnutí při peritonitidě Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 64-

65 Nejčastější klinické syndromy bolestivého břicha Úrazová anamnéza Penetrující poranění lokální bolest patrná rána bolestivý hematom ve stěně peritoneální bolest difúzní při perforaraci dutého orgánu nebo hemoperitoneu Tupé poranění zhmoždění a hematom stěny břišní lokální bolest paritoneální bolest z vylitého obsahu GIT (po jeho perforaci) a hemoperitinea Neúrazová anamnéza Zánětlivé onemocnění apendicitis z počátku v mezogastriu, později pravý dolní kvadrant adnexitis bolestivost v pravo/levo dolní kvadrant cholecystitis pravé hypochondrium, někdy peritoneální, někdy hmatný žlučník, často projekce do pravého ramene diverticulitis sigmoidei Divertikulóza epidemiologie a patofyziologie Divertikulóza tlustého střeva patří zvláště v průmyslově vyspělých západních zemích k nejčastějším benigním onemocněním gastrointestinálního traktu. Z anatomického hlediska nejde o pravé divertikly, tj. vyklenutí celé stěny střeva, nýbrž o pseudodivertikly, které vznikají herniací sliznice a submukózní tkáně v místech prostupu tepen střevní stěnou (loci minoris resistentiae). V Evropě divertikulóza postihuje zpravidla sigmoideum (až v 95 %), pouze asi v 15 % případů se divertikly vyskytují v pravé polovině tlustého střeva; naproti tomu v Asii jsou pravostranné divertikly častější. V multifaktoriální patogenezi divertikulózy se uplatňuje především snížená pevnost střevní stěny ve stáří a zvýšený intraluminální tlak, který může být důsledkem nedostatečného obsahu vlákniny ve stravě. Prevalence divertikulózy se tedy liší v závislosti na věku; zatímco do 40 let je divertikulóza vzácná, vyskytuje se asi u 30 % jedinců ve věkové skupině šedesátiletých a u 65 % těch, kteří se dožili osmdesáti pěti let.20 Prospektivní epidemiologické studie prokázaly, že výskyt divertikulózy koreluje negativně s obsahem vlákniny ve stravě a pozitivně s příjmem červeného masa (obr. 1).2 Riziko symptomatické divertikulózy snižuje fyzická aktivita.1 Klinický obraz a komplikace divertikulózy Divertikulóza tlustého střeva zůstává většinou (až v 75 % případů) asym- ptomatická, pouze asi u 25 % pacientů se onemocnění projevuje subjektivními příznaky. Divertikulitida Nejčastější komplikací divertikulózy je divertikulitida, zprvu lokalizovaný bakteriální zánět, který vzniká v důsledku mikroskopické perforace stěny divertiklu (vzácně několika divertiklů současně). Příčinou může být retence stolice v divertiklu, ztenčení stěny divertiklu, chabost vazivové tkáně anebo zvýšený intraluminální tlak. Velikost divertiklů ani jejich počet nedovolují předpovědět, zda během času dojde k divertikulitidě.22,24 symptomatická divertikulóza Kromě divertikulitidy se vyskytuje symptomatická divertikulóza, která se projevuje bolestmi v hypogastriu, popřípadě též nepravidelnostmi stolice, aniž je přítomen průkazný zánět divertiklu. Z patofyziologického hlediska se mohou uplatňovat různé faktory, např. poruchy motility střeva, zvýšené napětí střevní stěny, snížený práh pro vnímání bolesti v důsledku předchozích zánětlivých atak, mírný subklinický zánět nebo kombinace divertikulózy se syndromem dráždivého tračníku. Krvácení z divertiklu Další častou komplikací divertikulózy je krvácení. Vyskytuje se asi v 5 % případů, zpravidla nezávisle na zánětu. K rizikovým faktorům patří vyšší věk, lokalizace v pravé polovině tlustého střeva a užívání nesteroidních antiflogistik. Krvácení z konečníku zpravidla není provázeno bolestmi; může být trvalé nebo intermitentní. Prognóza je většinou dobrá, asi v 80 % případů dojde k samovolné zástavě krvácení. Diagnózu lze stanovit buď časným koloskopickým vyšetřením během krvácení, nebo na podkladě chybění jiné příčiny, Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 65-

66 jestliže se při koloskopii zjistí přítomnost divertiklů, ale krvácení již nelze prokázat. Terapií volby perzistujícího krvácení je endoskopická hemostáza (lokální injekce hemostiptika, aplikace svorky nebo koagulace). Pokud se nepodaří krvácení zastavit, přichází v úvahu angiografie se selektivní embolizací, v krajním případě chirurgický výkon (ligatura nebo resekce postiženého úseku střeva). Divertikulitida Klinický obraz Vedoucím příznakem divertikulitidy je bolest v levém hypogastriu, která odpovídá lokalizaci zaníceného divertiklu v sigmoideu. V některých případech však může mít bolest maximum ve středním hypogastriu, nebo v pravém, pokud jde o zánět divertiklu v pravé polovině tlustého střeva. Intenzita trvalé bolesti se zpravidla rychle zvětšuje, někdy se nárazově dostavují prudké bolesti. K dalším příznakům patří horečka, poruchy stolice (zácpa nebo průjem), nausea, zvracení, dysurie, vzácně příměs krve ve stolici (tab. 1). Standardní diagnostický postup při podezření na divertikulitidu Klinické vyšetření Při fyzikálním vyšetření břicha se zjišťuje ohraničená tlaková bolestivost, popřípadě lze vyhmatat válcovitou rezistenci. Často je přítomen meteorismus. Lokální peritoneální reakce se projeví zvýšeným svalovým napětím a bolestivostí na poklep. Při difuzní peritonitidě se rozvíjí symptomatologie náhlé břišní příhody. Pancretitis bolestivý nadbřišek, nebo celé břicho, většinou provázené toxemií (stav, kdy v krvi kolují toxiny (ale ne bakterie). Vzniká při infekcích, kdy bakterie produkují hodně toxinů (diftérie, plynatá sněť, tetanus). Toxiny mají nekrotické účinky na sliznice (záškrt), svaly (plynatá sněť), játra, ledviny.) Kolikovité bolesti renální kolika bederní krajina, propagace do podbřišku a genitálu biliární kolika pravý horní kvadrant, přenáší s pod pravou lopatku nebo ramene hernia incancerata (inkarcerovaná, uskřinutá) podle lokalizace hernie Cysta ovarií torze přetočení, nebo perforace. Podle lateralizace v podřišku. (Společně s poruchami menstruačního cyklu, protrahované krvácení/amenorea, sekrece) Intestinální kolika inkancerace, torze, invaginace, strangulace celé břicho Peritoneální bolest (ohraničená<->difuzní) Perforace v GIT cizí tělěes v GIT, duodenální/ventrikulární vřed, perforovaný tumor hemoperitoneum ohraničená podle lokalizace krvácení neohraničená zpravidla spojená s defense (défense musculaire vysl. defans myskyler fr. napětí břišních svalů. Vzniká při dráždění pobřišnice zánětem peritonitidou jako jistý druh obranného reflexu fr. défense obrana; musculaire svalový) a peritoneální příznaky Ileózní bolest primární/sekundární paralýza střev, vzedmuté břicho, bubínkový poklep, ticho nad klikami cévní obliterace v řečišti arteria mesenterica ischemie střeva Vzácnější případy bolesti dekompenzovaný DM hepatitidy akutní intermitentní porfyrie (AIP) AD dědičný defekt hydroxymetylbilan syntázy (jinými názvy porfobilinogen deaminasa, PBGD nebo uroporfyrinogen-i-syntáza) vedoucí k hromadění prekursorů hemu v játrech. Manifestuje se akutní atakou po zátěži Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 66-

67 některými chemickými látkami (steroidy, léky), hladověním, infekcí či stresem; většinou v období po pubertě. Hlavní příznaky abdominální bolest, zácpa, zvracení, hypertenze a psychické problémy (hysterie), bolesti hlavy, parézy až plegie. V moči zvýšená hladina ALA, PBG, hyponatrémie, hypokalémie, abnormality metabolismu cukrů a tuků; diagnózu potvrdí snížená aktivita PBGD v erytrocytech. Léčba v akutní fázi infuze s glukózou a hematinem; prevencí další ataky je vyvarování se vyvolávají látky (zákaz užívání některých léčiv). Otravy houbami a těžkými kovy AIM, zpravidla diafragmatický Peritonitida klinicky Tachykardie facies abdominalis Hippocratika schvácenost, i delirantní stav (projev septické encephalopatie) zvýšený tonus svalstva břišní stěny (defense) příznaky dekomprese (Blumberg, Rowsing), Plenies difúzně i místně (lokalizovaná peritonitis, nebo lokalizovaný zánětlivý infiltrát oslabená až chybějící peristaltika, paralýza střev, hypotonie až atonie svěračů úlevová poloha s flexí DKK laboratoř nárůst zánětlivých markerů Ileózní stav klinicky Patofyziologie příklad mechanický ileus Snaha o překonání překážky a aborální posun střevního obsahu následek neúspěšné snahy je distenze nad překážkou narůstáním distenze ustává peristaltika dochází k městnání tekutiny a plynu nad překážkou sekvestrace vody a plynu do třetího prostoru (za 24 hod. Se v GITu vytvoří 8l tekutiny) tekutina nad překážkou pro organizmus nepoužitelná ochuzuje extracelulární prostor a navozuje hypovolemický šok při omezené perfuzi stoupá intraluminární tlak střeva, a obsah městná stále orálněji, tyto úseky ztrácejí schopnost cirkulace tekutin a elektrolytů další ztráta tekutin intersticiálním uložením ve střevě střeva (pouhé 2mm edému stěny střeva znamenají ztrátu 4000 ml) další ztráta tekutin únikem ze serózy postiženého střevního úseku do břišní dutiny Takže souhrn ztrát: zvracení (odpad nasogastrickou sondou) městnání tekutin v průsvitu střeva Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 67-

68 volný peritoneální výpotek to vše vede ke hemokoncentraci, hypovolémii, renální isuficiencia šokovému stavu není li včas zahájena léčba Střevní motilita Uzávěr vede k hyperperistaltice po krátké době úsilí ustává peristaltické vlny v pravidelných intervalech s absolutním klidem periody 3-5 minut, při vysokém uzávěru min. Při hluboké překážce usilovné stahy vedou k traumatizaci stěny střeva a k otoku Klinicky subjektivně Bolest kolikovitá, bez přesné lokalizace, měnlivá (způsobená usilovnou peristaltikou) zvracení na počátku reflexivně, později městnáním nad překážkou a vzestupem až k žaludku. Miserere prognosticky nepříznivé zástava odchodu větrů a stolice nemožnost průniku střevního obsahu za překážku. Jen v případě vysokého ileu je po nějakou dobu zdánlivě normální pasáž objektivně Teplota normální puls zpočátku mírně zvýšen, tachykardie až při strangulačním ileu TK zpočátku normální, narůstáním sekvestrace tekutiny pak hypotenze CVP později snížené dýchání povrchní, hrudní dehydratace oschlé sliznice (jazyk), halonované bulbysnížený turgor, suché axily, oligurie místně zvětšený objem břicha někdy ztužování kliček pohmat není bolestivý, břišní stěna není stažená poslechově slyšitelná peristaltika zvuk padající kapky, při vyčerpaném střevě ticho (nastupující paralytický ileus poklep bubínkový, nevyvolá bolest, per rektum hodnotíme obsah ampule, tonus svěrače, příměs krve Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 68-

69 Diferenciální diagnostika některé upozornění AIM, zpravidla diafragmatický, disekující aneurizma aorty urologické choroby cystopyelitida, urolytiáza retroperitoneální hematom dekompenzace DM dále Analgezie ne dlouhopůsobí opiáty zastření příznaků tupé poranění při oběhové odezvě a následném objemové náhradě informovat při předání Zvláštnosti dětského věku Nebezpečí pozdní diagnostiky netypický klinický obraz u nejmenších příznaky zcela chybí, nebo málo výrazné Charakteristické příznaky bolest břicha neumí popsat její charakter u nejmenších změna chování, nestišitelný pláč, bolestivý výraz tváře stálá bolest dítě nehybně leží kolikovitá dítě se kroutí, mění polohu nauzea a zvracení úporné, trvalé zvracení jinak nevysvětlitelné ve zvratcích žluč, střevní ovsah porucha pasáže neodchází plyny, stolice usilovná peristaltika, nebo paralýza střev pokud neodejde smolka mekoniový ileus, atrezie (vrozená neprůchodnost dutého orgánu) puls barometr NPB tachykardie menstruace u postpubertálních dívek extrauterinální gravidita Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 69-

70 Apendicitida Bolest břicha, zvracení (až po nástupu bolesti) subfebrilie (zřídka nad 38 C) typická tachykardie, neodpovídá tělesné teplotě Shrnutí Všechny děti s náhle vzniklými bolestmi břicha, zvracením u novorozenců nafouklé distendované břicho, nebo náhle zhoršený celkový stav -> neodkladně chirurg, pediatr neodejde li smolka -> myslet na neprůchodnost střev (atrézie, mekoniový ileus) na invaginaci myslíme při náhle vzniklé silné bolesti břicha v intervalech, někdy stolice charakteru malinového želé. Často spojeneé i infektem DC, nebo gastroenteritidou Postup v PNP Anamnéza, fyzikální vyšetření žílní vstup, monitorace úlevová poloha, spasmolytika, analgetika protišoková opatření infuze plasmaexpandery, při krvácení REMESTYP jícen, O2, UPV Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s NBP, zvláštnosti dětského věku - 70-

71 11 Rány a krvácení, poranění končetin 11.1 Charakteristika Krvácení únik krve z cév pro jajich poranění, nebo poruchu funkce exsaquinace vykrvácení, z velkých arterií do 90s krevní ztráty Do 10% bez vážnějších změn (dárci krve) 20-30% rozvoj šoku 50% smrtelná pozvolná ztráta krve méně nebezpečná krev se doplňuje 11.2 Druhy Arteriální venósní kapilární smíšené vnitřní vnější z ran z tělesných otvorů z nosu úder, silné smrkání posazení, predklon hlavy, uvolnit odev kolem krku, dýchat ústy stisnout nosní křídla těsně pod nosní chrupavkou držet 10 minut nemluvit, nesmrkat, nekašlat, nechat vytékat krev z úst, nezvedat hlavu po desti minutách, při neúspěchu opakovat po zastavení 2 hodiny bez námahy, smrkání, horkých nápojů možno použít Gelaspon fibrínová pěna hypertonikům snížit tlak studené obklady na zátylek nejsou příliš účinné z ucha Rány a krvácení, poranění končetin - 71-

72 vždy poranění ucha (úder na ucho, výbuch, hluboké ponoření do vody, cizí těleso je li spojeno s poraněním hlavy může se objevit bezvědomí PNP: polosed, poraněné ucho níže (nakloněná hlava) ucho sterilně překrýt cizí těleso nevyjímat, nehýbat s ním při bezvědomí polžit na bok s postiženým uchem směrem dolů z úst při poranění jazyka, zubů, měkkých tkání v ústech poranění dásní a zubů velký tampon/čtverec, stisknout dolní čelist nevyplachovat, držet 15 min. Po zastavení krvácení 2 hodiny nic horkého do úst luxovaný zub i skořenem do vlhké gázy s FR (ne aqua pro injekce) a uschovat bez oplachování a čištění -> stomatochirurgie gynekologické krvácení menstrace, porod, potrat, úraz polosed, podložit kolena k pochvě vložky, nebo větší savou tkaninu uklidnit, případně sedovat iv line, doplnit objem krystaloidy při masivní hemoragii protišoková opatření další (konečník, hemoptoe, hematemeza) poloha dle příznaků, doplnění objemu, prevence šoku 11.3 Diagnostika Anamnesticky a subjektivně Zevní krvácení zpravidla bez problémů objevíme a usoudíme i na mechanizmus antikoagulační léčba?! pátráme po délce penetrujícího nástroje mechanismus při frakturách i zpočátku předpokládaných rány skryté pod oděvem 1. Vědomí - jeho kvantita a kvalita, měnící se od anxiety, přes zmatenost a agresivitu k závažným kvantitativním poruchám. Rány a krvácení, poranění končetin - 72-

73 2. Vzhled pacienta bledá, chladná a opocená kůže je známkou rozvoje hypovolemického šoku. 3. Puls, jeho kvalita a frekvence periferní puls hmatný na arteria radialis, svědčí pro hodnotu systolického krevního tlaku nad 90 mmhg, puls hmatný na arteria femoralis pro hodnoty MAP okolo mmhg a pulsace hmatná pouze na arteria carotis pro MAP pouze okolo 70 mmhg. 4. Krevní tlak - Je nezbytné udržet hodnoty středního arteriálního tlaku nad minimální hjodnotou mmhg, u starších osob a při komplikující komorbiditě - chichs, HT, ARS, nad hodnotou 80 mmhg. (Pro orientační rychlý výpočet lze využít vzorce (? MAP/10xdTK/10)x10. Hodnota krevního tlaku musí být měřena opakovaně v průběhu přednemocniční péče.) 5. Kapilární návrat po kompresi nehtového lůžka po dobu 5ti sekund zrůžoví do 2 sekund. Prodloužení intervalu svědčí pro hypoperfuzi. Nález není validní při hypotermii a periferních vaskulárních onemocněních. 6. Odhad krevní ztráty - druh a mechanismus poranění, povaha onemocnění. Objektivně Charakter krve barva jasně červená až po temně rudou krvácení v GIT dolní část tlustého střeva a rektum červená hemoragie z vyšších částí - černá, melenózní z ezofageálních varixů červená rezavohnědá zvracení natrávené krve černá dochod stolicící (při latenci hodin od začátku krvácení) spěněná při hemoptoe homogenní při krvácení z větších cév 11.4 Opatření v PNP a následné nemocniční péči PNP Rozlišování tepenného a venózního krvácení je nedůležité. Zpravidle se jedná o smíšené arterie i vény mají společný průběh. Okamžitá komprese v ráně podle velikosti rány prsty, nebo celou dlaní a tlačit proti pevnému podkladu V PP 5Z (zjistit krvácení, zatlačit v ráně - v PP bez ohledu na sterilitu, zdvihnout nad srdce, zabránit šoku, zabezpečit transport) položit postiženého Rány a krvácení, poranění končetin - 73-

74 elevace končetiny naložit tlakový obvazakt připrosakování nesnímat, alenaložit druhý se silnějším tlakem zajištění 1-2 žilních linek náhrada objemu, do TKsys mmHg, podpora farmakologická Kanavit, Remestyp, Dicynone Následná nemocniční péče Odběr krve na KS a křížový pokus, htk, KO, Hb, biochemie, srážlivost doplnění objemu, případně krve, vyřešení hemoragie 11.5 Tekutinová resuscitace infuze krystaloidů, koloidy uváženě, ne jako první volbu, krystaloidy 3-4x větší objem než je odhadovaná ztráta za kontroly TK nesnažíme se normalizovat permisivní hypotenze (podávat právě jen tolik tekutin, abychom zabezpečili dostatečnou tkáňovou perfúzi, ne více) Závažnost hypovolemie lze rozdělit podle objemu krevní ztráty do 4 skupin : ( údaje vztahující se na zdravou osobu vážící 70 kg ) 1. do 750 ml tj. méně než 15% kolujícího objemu ztráta je kompenzována redistribucí, mírná tachykardie ml tj % - kompenzace periferní vasokonstrikcí, centralizace krevního oběhu. Ztráta tohoto rozsahu vyžaduje bezpodmínečně zahájení volumoterapie ml tj % - periferní vasokonstrikce a centralizace oběhu již nedostačují ke kompenzaci. Manifestace symptomů šoku, pokles krevního tlaku pod 100 mmhg MAP, tachykardie nad 100 tepů za minutu, oslabení pulzové vlny, tachypnoe nad 30 dechů za minutu, obleněný kapilární návrat, kvalitativní změny vědomí.. 4. více než 2000 ml tj. nad 40% - hypovolémie bezprostředně ohrožující život. Stavy zařazené do 3. a 4. skupiny vyžadují neodkladnou ofenzivní volumoterapii. CÍLE TEKUTINOVÉ RESUSCITACE 1. Zajištění dostatečného perfuzního tlaku (střední arteriální tlak) na hodnotách nejméně mmhg, u osob s komplikující komorbiditou, nebo vyššího věku nad 80 mmhg. 2. zajištění dostatečného orgánového průtoku krve dodávky kyslíku a nutrientů do metabolicky aktivních tkání. 3. Hodnota srdečního výdeje vyjádřená srdečním indexem větším než 2,4 ml/min/m2 pro kardiogenní, hypovolemický a obstrukční šok a nad 3,5 ml/min/m2 pro šok disribuční a traumatický. 4. dosažení diurézy nad 1 ml/hod., normalizace laktátu pod 2 mmol/l, úprava metabolické acidosy, normalizace saturace smíšené venozní krve nad 65% a minimalizace rozdílu mez Rány a krvácení, poranění končetin - 74-

75 centrální a periferní teplotou. OBJEMOVÁ RESUSCITACE Nezbytnou podmínkou pro podání dostatečné objemové náhrady v krátkém čase je zajištění kvalitního vstupu do krevního řečiště. Pro přednemocniční etapu preferujeme zajištění nejméně 2 periferních žilních vstupů kanylami o rozměru G16 a větším. V případě, že není možné do 2 minut zajistit takovýto žilní vstup, použijeme intraoseální jehlu, případně přistoupíme k zajištění centrálního žilního vstupu. Iniciální infuze krystaloidů, které představují základní prostředek k úpravě elektrolytového deficitu po ztrátě krve nebo jiných tělních tekutin je u dospělého 2000 ml, u dítěte 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Přičemž dítě nad 12 let věku lze z pohledu objemové resuscitace považovat za dospělého. V kojeneckém věku je doporučený poměr krystaloidních a koloidních roztoků k objemové resuscitaci 1:2. Krystaloidní roztoky vhodné pro objemovou náhradu jsou např Ringerův roztok, Ringer laktát, Hartmannův roztok. Fyziologický roztok je vhodný spíše jako nosné médium intravenozně podávaných léků. Další postup terapie závisí na odpovědi organizmu a odhadu velikosti krevní ztráty. Nedojde li k poklesu tepové frekvence pod 100/ min. a vzestupu systolického krevního tlaku nad 100 mmhg přistoupíme k infuzi dvou jednotek koloidního roztoku po 500 ml. Celková denní dávka koloidu typu hydroxyetylškrobu je 33 ml/kg tělesné váhy při schopnosti náhrady plazmy v poměru blížícím se 1:1 a 40% trvání efektu v průběhu 24 hodin. Pro krystaloidní roztoky platí poměr 3-4:1 a intravaskulární poločas se pohybuje okolo minut. NÁHRADNÍ ROZTOKY KRYSTALOIDY Roztoky krystaloidů procházejí volně cévní stěnou, jsou distribuovány jak intravaskulárně tak intersticiálně. Mají malý a krátkodobý plazmaexpanzní efekt. Podání 1000 ml roztoku zvýší plazmatický objem pouze o 200 ml a plazmatický poločas je kolem minut. Podání velkého objemu fyziologického roztoku vede vedle rizika hyperchloremické acidozy k diluci plazmatických proteinů s následným snížením koloidně osmotického tlaku plazmy (COP), která zvyšuje riziko tvorby tkáňového edému zvláště v plicích a gastrointestinálním traktu. V experimentu také nebyla prokázána schopnost krystaloidů obnovit poruchu mikrocirkulace, diskutována je také schopnost ovlivnit farmakologickým způsobem systémovou zánětlivou odpověď. Některé studie naznačují, že masivní převody krystaloidních roztoků mohou mít protizánětlivý efekt aktivací neutrofilů, endoteliálních buněk, zvýšením produkce protizánětlivých mediátorů. Výhodou krystaloidů je jejich fyziologické složení, absence rizika anafylaxe, nízká cena ve srovnání s koloidy a dávkování bez limitace. Výrazná hypovolemie a stavy se zvýšenou kapilární permeabilitou však nejsou ideální indikací pro použití krystaloidů, protože neumožňují rychlou, dostatečnou a trvalou plazmaexpanzi a nevedou k reparaci porušené mikrocirkulace. Rány a krvácení, poranění končetin - 75-

76 KOLOIDY Přirozené koloidy ( albumin a plazma ) nejsou z pohledu přednemocniční fáze péče o kriticky nemocné vhodné. Jejich místo je spíše v nemocniční fázi při úpravě albuminemie, normalizace parametrů krevní srážlivosti a přípravě na operační výkon. Dextrany jsou v současné době na ústupu z klinického užívání pro zvýšené riziko možných nežádoucích účinků jako je porucha hemostázy, interference s určením krevní skupiny,, riziko anafylaxe. na druhou stranu mohou dextrany výrazně zlepšit nutritivní krevní zásobení na úrovni mikrocirkulace, zejména u ischemicko- reperfuzních inzultů. Želatina Roztoky želatiny mají vzhledem k malé molekulární váze ( okolo 35 kda ) krátký intravaskulární poločas ( 2-3 hod. ). Urealinked želatiny mají vyšší obsah K a Ca ( Haemacel ) oproti sukcinylovaným želatinám ( Gelofusin ). Výhodou těchto roztoků je skutečnost, že nemají limitované dávkování. K nevýhodám patří podobně jako u dextranů interference s koagulací a riziko anafylaxe. Hydroxyetylškrob ( HES ) Umožňují v případě těžké hypovolemie a v situacích s porušenou kapilární permeabilitou rychlou a efektivní plazmaexpanzi při zachování koloidně osmotického tlaku. Roztoky HES jsou klasifikovány podle molekulární hmotnosti ( MW) na HES s vysokou MW ( kda), střední MW ( 200kDa ) a s nízkou MW ( 70 kda ). Dalším parametrem je stupeň hydroxyetylové substituce a poměr C2/C6 hydroxyetylace. Vysoký stupeň substituce a poměr C2/C6 jsou zodpovědné za pomalé odbourávání HES, vedoucí k akumulaci molekul HES. Ta je příčinou eventuálních nežádoucích účinků : 1. krvácivé komplikace způsobené snížením vonwillebrandova VIII. faktoru, inkorporací do fibrinové zátky a zhoršením rheologických poměrů. 2. akutní hyperonkotické selhání ledvin popisované u příjemců transplantovaných ledvin. 3. zhoršení gastrické mukozní acidozy u hypovolemických septických nemocných. Z těchto důvodů jsou používány moderní roztoky HES s nízkou nebo střední MW a nízkým stupněm substituce. Roztoky HES jsou dodávány v 6% a 10% koncentraci, které jsou s výhodou používány při hrazení krevní ztráty nad 30% kolujícího objemu. 1 litr HES expanduje intravaskulární objem o ml. Jejich farmakologicko reologické vlastnosti vedou ke zlepšení mikrocirkulace. Doporučená denní dávka je do 33 ml/kg tělesné váhy Poranění kostí - fraktury Zlomeniny diafýzy patrné na první pohled defigurace, porušená osa, patologický pohyb, bolest diafýzy velkých kostí (humerus, radius, femur, tibie) zlomeniny v oblasti kloubů a nitrokloubní zlomeniny obtížně diagnostikované dominuje bolestivost, omezení pohybu, t.j. Stejné jako při poranění vazivového aparátu příslušného kloubu Rány a krvácení, poranění končetin - 76-

77 Tuková embolie závažná komplikace fraktur dlouhých kostí (12 hodin 3 dny po úrazu) pozor na starší fraktury v PNP téměř 60% postižených frakturami dlouhých kostí prevence ošetření dle zásad ošetření zlomenin tachykardie, pokles po2, hypoxémie, edém plic 11.7 Poranění kloubů Mikroruptury mikroskopické změny na vazu minimální otok a palpační bolestivost během několika dnů odezní distenze vazu elongace bez ztráty kontinuity výraznější otok i bolest, hematom 3 týdenní fixace ruptura vazu kompletní zničení vnitřní struktury subluxace, luxace značná bolestivost a okamžitý hematom stéká distálně hojení 6-8 týdnů Poranění svalů a šlach působením přímého násilí a provází všechny zlomeniny natržení, či přetržení Kompartmen syndrom první hodiny po poranění svalu a frakturách dlouhých kostí. (Nejvíc bérec). Patofyziologicky narůstající tlak ve fasciálním prostoru při intramuskulárním hematomu, nebo edému 11.8 Poranění kůže, podkoží a ostatních měkkých tkání décollement odtržení kůže s podkožím od fascie. Především u tříštivých a více etážových zlomenin crush syndrom v závalech, v důsledku zhmoždění měkkých tkání se rozvíjí jejich edém a později i nekróza. Ze svalstva unika myoglobin a draslík. To vede k nekróze tubulárního epitelu v ledvinách -> oligurie anurie -> renální selhání Blast syndrom (syndrom tlakové vlny) vyskytuje se i v míru. Poranění měkkých tkání a mnohočetné zlomeniny Při šíření vzduchem dominuje poranění plic a hrudníku Rány a krvácení, poranění končetin - 77-

78 při šíření vodou poranění břišních orgánů Otevřená poranění Poškození kůže umožňující komunikaci hlubších struktur s vnějším prostředím všechny typy ran s různou hloubkou, otevřené zlomeniny (klasifikace dle Tschnerneho z r. 1983) 11.9 Diagnostika a ošetření Všímáme si: otoku deformity zkrácení a desaxace (změna osy, vybočení), patologický ohyb, krepitace, omezení pohybu v přilehlých kloubech Lokální ošetření Odstranění hrubých nečistot z rány překrytí sterilním obvazem úprava osového postavení imobilizace zahrnout i sousední klouby Poranění horní končetiny V oblasti ramene Fraktura klíční kosti Pád na nataženou HK, časté u dětí deformita v oblasti klíčku bolestivá palpace, krepitace, pohyby úlomků komplikace poranění a. Nebo v. Subclavia -> značná ztráta krve Akromiolavikulární luxace Pád na rameno, často u cyklistů schodovitá deformita v oblasti akromia Rány a krvácení, poranění končetin - 78-

79 příznak klávesnice při tlaku na klíční kost pociťujeme pérování v oblasti jejího laterálního konce Luxace ramenního kloubu Pád na nataženou horní končetinu, většinou přední dolní luxace defigurace remene, lze hmatat prázdnou jamku lopatky omezení pohybu úlevová poloha v lehkém předklonu a úklonu směrem k poraněné straně při pokusu o předpažení poměrně poměrně pevný odpor Fraktura proximálního konce humeru Pád na nataženou HK, nebo loket, přímý náraz na rameno typická pro starší věk podobné příznaky jako luxace bolest a omezení pohybu výrazný otok bolestivá palpace s krepitací Terapie v PNP Odlehčení v závěsu na šátek analgetizace sledování periferie při zhoršení prokrvení polohování končetiny s uvolněním axily V oblasti paže Fraktura diafýzy humeru Přímého násilí v oblasti paže, často pracovní úrazy vždy patrná deformita paže tahem svalů na humerus otok, patologický pohyb, krepitace, porušená funkce okolních kloubů může dojít k poškození n. Radialis (ve svém průběhublízký kontakt s kostí v mediální třetině humeru) léze -> nemožnost extenze prstů Terapie v PNP Provedení osově správného postavení fixace Cramerovou dlahou tvaru U, nebo 2x krátká z laterální a mediální strany, šátkový závěs sledovat periferii zejména fci radiálního nervu Rány a krvácení, poranění končetin - 79-

80 Oblast lokte Luxace lokte Pádem na nataženou končetinu, sportovní činnost defigurovaný loket porušení za fyziologických podmínek rovnostranného Bryantova trojúhelníku (vrcholy oba epikondyly humeru a vrchol olekranu) nejčastější zadní luxace prominuje olekranon, palpace značně bolestivá, pokusu o flexi brání pérovitý odpor Fraktury distálního konce humeru a proximální části rádia a ulny Pád na loket typické pro dětský věk suprakondylické fraktury humeru porucha osy HK defigurace Bryantovy trojúhelníku otok, krepitace, patologický pohyb nemožnost natažení lokte pro frakturu hlavičky radia charakteristická palpační bolestivost v oblasti radiální části kubitální kožní rýhy při supinaci a pronaci zřídka poškození n. Ulnaris -> ztráta čití ulnární části dlaně, 4. a 5. prstu a extenzní postavení zápěstí Terapie v PNP Správné osové postavení flexe cca 70 imobilzace Cramerovou dlahou z dorzální strany na celou HK u suprakondylických zlomenin vhodná U dlaha závěs na šátek vakuová dlaha analgetizace sledování prokrvení Fraktury předloktí Fraktury diafýzy radia a ulny Přímým násilím, pracovní a sportovní úrazy Rány a krvácení, poranění končetin - 80-

81 patrná deformita, někdy angulace (posun v ose, ohnutí) patologická pohyblivost bolestivost a krepitace omezen rozsah pohyblivosti lokte a zápěstí pro bolest Terapie v PNP Repozice do osově správného postavení imobilizace Cramerovou dlahou z dorzální strany na celou HK, nebo vakouvá dlaha Zápěstí a ruka Distální část radia Typická zlomenina vyššího věku, pád na nataženou HK Collesova fr. pád na dlaň dislokace distálního fragmentu dorzálně Smithova fr. Pád na hřbet ruky dislokace distálního fragmentu volárně zápěstí defigurováno, časný otok bolestivá palpace krepitace při pohybu Terapie v PNP Imobilizace krátkou Cramerovou dlahou k lokti závěs na šátek elevace mírní otok Poranění dolní končetiny V oblasti kyčelního kloubu Luxace kyčelního kloubu Následkem hrubého násilí (náraz flektovaného kolene do palubní desky automobilu) jen zřídka jsou luxace samostatné, provázeny frakturami acetabula Rány a krvácení, poranění končetin - 81-

82 výrazná až šokující bolest v třísle zkrácení, lehká flexe, addukce, vnitřní rotace pokus o pohyb -> odpor a bolestivá reakce při poranění acetabula hrozí poškozeni n. Ischiadicus -> vázne extenze v hlezně endoprotéza kyčelního kloubu zvláštní případ bez externího mechanizmu, s abdukční, nebo zevně rotačním postavení PNP: analgetizace, transport ve vakuové dlaze Proximální konec femuru Typické v pokročilém věku (stařecká osteoporoza) pád na oblast kyčelního kloubu u mladších a dětí při hrubém násilí bolestivý pohyb, krepitace fraktury krčku bolest v třísle zkrácení 1-2 cm zevní rotace až 90 trochanterický masiv bolest v oblasti velkého trochanteru zkrácení >2cm zevní rotace až 90 zaklíněné fraktury pacient chodí s minimální bolestí PNP: analgetizace, transport ve vakuové dlaze Poranění v oblasti stehna Fraktura diafýzy femuru Působení přímým značným násilím, řidčeji pádem ne koleno z výšky, často pracovní úraz výrazná bolest, deformita, patologický pohyb, krepitace značná krevní ztráta až 2000 ml -> hematom hmatný jako tuhé zduření zkrácení, tendence k flexi proximálního fragmentu -> přední část stehna prominuje PNP: iv line, analgetizace, srovnání osy, imobilizace, např. 2x Cramerova dlaha ve vakuové matraci, exteční dlaha (málo používaná pro složitost naložení, doplnění objemu Rány a krvácení, poranění končetin - 82-

83 Poranění v oblasti kolena Poranění vazivového aparátu Poranění menisků a ostecheochondrální zlomeniny mechanismem extrémní rotace, či hyperdukce výrazná bolest, omezení rozsahu pohybu poranění extenzorového aparátu Fraktura čéšky, přetržení ligamentum patellae extrémní kontrakce svalů při sportovním výkonu pádem na češku při flektovaném kolenním kloubu bolest, otok, krevní výron, omezení pohybu není možné elevovat DK s kolenem v extenzi PNP: analgetizace, imobilizace vakuovou dlahou, při luxaci pately spontální repozice při extenzi kolenního kloubu Fraktura distálního koce femuru Pád na koleno, působení těžkého předmětu značné bolest, časný otok, bolestivá palpace, hmatná krepitace, nemožnost v kolením kloubu komplikace poškození arteria poplitea fragmentem okamžitý popliteální jámě v proximální části lýtka. Deficit pulsace na periferii. PNP: chlazení končetiny může být zachraňující v případě poškození a. Poplitea a rozsáhlý otok v Fraktura proximální tibie Pád, nebo náraz na koleno otok, defigurace v oblasti kolena, porušení osy, bolest komplikace poškozeni n. Fibularis komunis (omezení extenze hlezna a prstů) PNP: úprava osy, imobiliza vakuovou dlahou, analgetizace Zlomenina diafýzy tibie a fibuly Torze v lyžařské obuvi Vždy porušena osa končetiny, otok, bolestivá palpace, krepitace, bolest, omezený pohyb v koleně a hlezně PNP: srovnání osy, imobilizace vakuovou dlahou Rány a krvácení, poranění končetin - 83-

84 Poranění v oblasti hlezna Fraktura distální tibie a fibuly Působení zátěže mimo obvyklou osu pohybu poranění i vazivového aparátu hlezenního kloubu otok v důsledku krevního výronu, porušení osy i tvaru v oblasti hlezna, hmatná i slyšitelná krepitace, aktivní pohyb není možný pro bolest PNP: srovnání osy, imobilizace vakuovou dlahou (od podkolenní jamky po špičky prstů) Rány a krvácení, poranění končetin - 84-

85 12 Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc 12.1 Elektrický proud Charakteristika Úrazy elektrickým proudem nejsou časté, vždy jsou ale urgentní situací. Ve světě připadá na obyvatel za rok 1 úmrtí. Zásahem blesku zemře za rok lidí. Bezpečný proud: ~ 3,5 ma, = 10mA Bezpečné napětí: <24V Impedance těla: 1-10kΩ, průměrně 2kΩ závisí na mnoha faktorech, především na vlhkosti kůže Nebezpečná dráha: hlava ruka, hlava noha = poškození CNS; LHK PHK, LHK LDK = poškození srdce V těle proud prochází cestou nejmenšího odporu (nervově-cévními svazky) Patofyziologie Úraz elektrickým proudem je způsobený přímým působením proudu na buněčnou membránu a hladkou svalovinu cév. Termická energie způsobuje (vysokého napětí) způsobuje popáleniny. Stupeň poranění je dán typem proudu: střídavý zejména při nižších napětích je nebezpečný způsobuje fibrilaci komor. (Při frekvenci 50Hz se srdce snaží v tomto tempu 50x za vteřinu kmitat.) Závislé na dráze proudu a zásah proudem ve vulnerabilní periodě. Ilustrace 20: Vulnerabilní perioda Možný koronární spasmus a následná ischemie myokardu Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 85-

86 stah dýchacích svalů, nebo jejich paralýza vyvolá apnoe s následnou hypoxií a asystolií poškození svalů průchodem proudu vyvolá myonekrózu, myoglobinémii a myglobulinúrii, což vede k selhání ledvin průchod proudu způsobí hluboké popáleniny, na jejichž rozsah nelze usuzovat ze zevního defektu další poškození teplem z elektrického okruhu a jisřením Rozdělení Úraz bleskem Výboj s napětím V po dobu několika milisekund statický naakumulovaný náboj v mraku vybitý proti zemi postižený je součástí místa úderu, nebo je blízko něho Mechanizmus: přímý zásah elektrotrauma tlaková vlna bočním ožehem od osoby, nebo předmětu zemním (krokovým) napětím Klinicky hluboké popáleniny (na hlave, krku, zádech) typické zkroucení vlasů popáleniny skróta, penisu perforace bubínku s krvácením do středouší apnoe, asystolie kardiopulmonální zástava i při spontálním obnovením nastane příliš dlouhá apnoe způsobená paralýzou dýchacího svalstva což je primární příčinou smrti prudké smrštění kosterních svalů má za následek zlomeniny skeletu, ICH, a dutinových poranění amnézie a edém mozku poruchy srdce elevace S-T, inverze T a sinové i komorové arytmie lokálně pavoukovité obrazce, tvořeny proudem šířícím se po povrchu těla PP Prolongovaná KPR iv line Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 86-

87 náhradní roztoky s forsírovanou diurézou antikoagulační terapie zvážit nářezy zig-zag Úraz střídavým proudem V Nebývá zástava oběhu objevují se těžké popáleniny nebezpečí renální insuficience způsobená ucpáním produkty rozpadu myocytů nejčastější přiblížením se, nebo při doteku vodivého předmětu s vedením. Izolační vzdálenost se zkracuje stoupající vlhkostí (oblouk vznikne už při vzdálenosti 1,5m) neliší se od tepelných popálenin při průchodu tělem suchá, pergamenová skvrna s začervenalým lemem (velikost od 1 mm do několika cm) Úraz střídavým proudem V Malé děti zakousnutím do elektrického přívodu s poraněním tváře, úst a jazyka dotykem s vodičem pod napětím špatně uzemněný spotřebič časté úrazy bez zástavy oběhu kontraktůry svalů vyvolají zlomeniny a luxace většinou nízké napětí nemá energii způsobit popáleniny, pozorujeme jen zčervenání Jednosměrný proud (vysoké napětí) Jen na trolejích mladí jedinci při dotyku a uzemnění působí zuhelnatění svalů způsobuje asystolii Oddělit od zdroje elektřiny (je třeba vypnout proud) a to venku i doma. Doma někdy postačí vytáhnout zásuvku. Venku musí energetici vypnout vedení zabránit jiným osobám PP Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 87-

88 12.2 Crush syndrom rabdomyolýza Charakteristika Delší stlačení svalové hmoty, nebo ischemickým a mechanickým poškozením svalových buněk a vyplavením jejich obsahu (mimo jiné hemoglobin a kalium) do krve. Patofyziologie Stlačení a ischemizace svalové hmoty naruší svalové buňky a jejich obsah (potencionálně toxický) unikne do oběhu a má za následek: pokles objemu cirkulující plazmy zadržováním v poškozených svalových buňkách zvýšení koncentrace kalia v krvi uvolněním nitrobuněčného kalia metabolická acidóza uvolněním fosfátů a sulfátů z buněk akutní selhání ledvin nefrotoxický účinek metabolitů ucpání ledvinných kanálků myoglobinem DIC Příčiny Traumatické námahové toxické polékové přehřátí a podchlazení metabolické infekční Klinicky EKG: hrotnaté T, proudloužené PQ a QRS, snížené a vymizelé P Lokálně: bledá kůže, cyanotické skvrny, odřeniny. Po vyproštění otok, zčervenání, puchýře s krvavým obsahem po vyproštění eretická reakce, nebo naopak apatie laboratorně: vysoká kretinkináza, hematurie, myglobin v sedimentu moči, hyperkalemie Terapie Iv line, krystaloidy, co nejdříve ve vysokých dávkách ml/kg docílit diurézu cca 200ml/hod Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 88-

89 při delším zavalení jak 1,5 hod neuvolňovat zával před započetím infuzní terapie chlazení postižené končetiny krytí poranění a komprese elestickým obvazem protišokové opatření prevence ledvinného selhání Manitol, diuretika, infuze) léčba hyperkalemie Kalcium 10% 12.3 Blast syndrom Definice Poranění tlakovou vlnou, zvláštní forma poranění při explozích, které mohou způsobit poranění ohrožující život u jednoho, nebo více postižených. Patofyziologicky 1. Primární přímým účinkem tlakové vlny blízko zdroje exploze poranění orgánů obsahující vzduch poškození středouší (bubínek), plíce, střevo, poškozen také mozek absence zevních poranění, pozor na podcenění závažnosti stavu! 2. Sekundární letícími předměty předměty odmrštěné tlakovou vlnou penetrující a perforující traumata s viditelným krvácením, nebo s krvácením do vnitřních orgánů 3. Terciální člověk letící vzduchem odmrštění těla prudkým nárazem tlakové vlny a následným nárazem na pevnou překážku 4. Přidružené poranění všechny další poranění při výbuchu Dělení podle šíření tlakové vlny: 1. Vzdušný poranění bubínku a plic 2. vodní břich a břišní orgány 3. pevný části těla, které se setkaly s nárazem pevných předmětů Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 89-

90 dlouhé kosti, sedící člověk pánev Ilustrace 21: Charakteristické poranění při Blast syndromu Poranění jednotlivých orgánů Ilustrace 22: Orgány a jejich poranění při blast syndromu Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 90-

91 Terapie Chirurgické ošetření ran a fraktur, ošetřit perforující poranění (střepiny) protišokové opatření (ztráty tepla, klid, správně polohovat ) iv line, doplnění objemu krve, analgetizace ošetření popálenin zvláštní péči těhotným plod je obklopen tekutinou (často poškození placenty, její odlučování) postup A,B,C traumatologický plán při větším počtu zasažených 12.4 Nemoc z výšky, horská nemoc Charakteristika Při rychlém výstupu do středních a vyšších výšek, hlavně u lidí neadaptovaných. Vlivem poklesu tlaku kyslíku v atmosferickém vzduchu dojde ke snížení parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi. Nastane specifický typ nedostatku kyslíku ve tkáních hypoxemická hypoxie. (při poklesu alveolárního tlaku kyslíku na 9,3-8,0 kpa) odpovídá nadmořské výšce m, nu některých jedinců >2.500m. Klinicky Únava, ospalost tachykardie bolesti hlavy, nauzea, tachypnoe nechutenství, bolest svalů, závratě, palpitace změny chování poruchy smyslových orgánů (zrakový nerv světlocit, barvocit; sluchová analyzátor vestibulární aparát) diagnoza není složitá příznaky v závislosti na nadmořské výšce Terapie Neodkladný sestup do nižších poloh inhalace kyslíku při vzniku edému plic (výškovém edému plic) Furosemid mg i.v. Minimalizace tělesné námahy Zasažení elektrickým proudem a bleskem, Blast a Crush sy, výšková nemoc - 91-

92 13 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem 13.1 Teplo Popáleniny Definice Poranění způsobené dostatečně dlouhým, přímým, nebo nepřímým působením nadprahové teploty na organismus. Teplota 45 C, kritická 56 C Tvoří cca 5% úrazů. Ale patří k nejzávažnějším. Vedou k devastujícím fyzickým i psychickým následkům. Rozdělení podle mechanizmu Termické kontaktní s horkým pevným tělesem (malý rozsah, ale větší hloubka) opaření kontakt s horkou tekutinou (zasahují větší plochy, II. - III. Stupeň) závažnější, čím je tekutina mastnější 95% dětských popálenin plamenem kontakt s horkým plynem (celá škála rozsahu a závažnosti) Elektrické (4% popálenin) průchodem elektrického proudu v místě vstupu a výstupu nekrózy poškození hlubokých struktur často amputace končetin elektrickým obloukem, bleskem lokálně destrukce v místě kontaktu teplotou několika tisíc C Chemické popáleniny kyselina koagulační způsobí suchou nekrózu zásada bolestivější Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 92-

93 tendence k prohlubování Rozsah a závažnost Podmíněna: rozsahem popáleniny (důležité hlavně v PNP) hloubkou lokalizací popáleniny závažnost: ruce obličej nohy perineum trup končetiny věkem (závažnější pro děti <18 měsíců a seniory >65 roků) kombinací s inhalačním traumatem, nebo intoxikací kombinací s přidruženým poraněním předchozím zdravotním stavem Stanovujeme rozsah v procentech. Dospělí podle pravidla devíti a dětí Lund-Browderův diagram (plocha hlavy se mění s věkem ve prospěch DKK), plocha dlaně 1% riziko vzniku popáleninového šoku hrozí při >5% TBSA u dětí a >20% TBSA u dospělých (TBSA total body surface area celková plocha povrchu těla) Ilustrace 23: Lund-Browderův diagram pro rozsah popálenin u dětí Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 93-

94 Těžké popáleniny podle věku < 2 roky >5% 2-10 roků >10% roků >15% Dospělí >20% Tabulka 8: Hranice těžkých popálenin dle věku Rozdělení podle hloubky I. Erytém postižení epidermis bolestivá hyperémie zhojení do několika dnů II. puchýře (buly) epidermis v různé hloubce a) epidermis a horní část dermis spontální zhojení do 2 týdnů b) epidermis a hluboké části dermis III. nekróza bez schopnosti spontálního zhojení ze spodiny IV. zuhelnatění carbonatio Mezinárodní klasifikace 1. Povrchní postižení - superficial dermal burn částečné poškození či ztráta kůže dříve I., IIa kapilární návrat zachovalý, citlivost zachovalá 2. Hluboké postižení deep dermal burns ztráta kůže v celé tloušťce a hlubších tkání IIb a těžší stupeň bez kapilárního návratu, ztráta citlivosti Patofyziologicky Popáleninový šok se začíná rozvíjet již v okamžiku úrazu. Dochází k zahájení poplachové - adrenergní reakce organismu. Rozsáhlé přímé tepelné poškození tkání vede k poškození kapilárního řečistě (přímá destrukce, trombóza, dilatace) a vyplavení tkáňových vasoaktivních mediátorů (cytokiny, tromboxan, prostaglandiny, interleukiny, kardiodepresivní faktory, serotonin, histamin, volné kyslíkové radikály a další mediátory). Tyto látky způsobí generalizovanou poruchu funkce kapilár jako semipermeabilních membrán a následně neselektivní únik plasmy do mezibuněčných prostor. Narůstá generalisovaný edém, který je typickým projevem popáleninového šoku, a současně dochází ke snížení náplně cévního řečiště ztrátou součástí plasmy. Rozvíjí se hypovolemický šok, hemokoncentrace. Ve snaze udržet perfusní tlak dochází k další aktivaci sympatiku a centralizaci oběhu. Výsledkem kombinace všech faktorů je omezení perfuse tkání s tkáňovou hypoxií a následnou anaerobní glykolýzou a metabolickou acidózou, která zpětnou vazbou podněcuje vyplavení dalších mediátorů, vystupňovanou neurohumorální reakci organismu a energetickou krizi. Dochází k prolínání různých faktorů a stupňování nedokrevnosti jak v kůži, tak i v parenchymatózních orgánech a v GIT. Vystupňovaná vasokonstrikce a z toho plynoucí ischemie v některých orgánech a při současném postižení mikrocirkulace přispívá k obrazu tzv. šokových orgánů. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 94-

95 - ledviny - porucha funkce ve smyslu oligurie, anurie - GIT - stressový Curlingův vřed, akutní dilatace žaludku, paralytický ileus, nekróza parenchymu nitrobřišních orgánů, porucha funkce - šoková plíce- edém, atelektázy, porucha alveolokapilární bariéry - kůže - prohloubení popálených ploch Avšak i při dobře vedené resuscitaci dochází v prvních třech až pěti dnech ke kolonizaci popálených ploch bakteriemi (endo- i exogenními), ke ztrátám plazmatických tekutin i bílkovin a k extrémním ztrátám tepla v důsledku nefungování popálené kůže jako bariéry. Dochází k hypermetabolickému stavu organismu, relativní inzulinorezistenci a nárůstu glukoneogeneze. Dochází k zvýšenému proteinovému katabolismu. Stěna střevní nefunguje jako bariéra proti výstupu bakterií z lumina. Je prokázáno, že uvolněné mediátory při popáleninovém šoku mohou způsobit systémovou zánětlivou reakci a ARDS. Rozsáhle popálený pacient jeví kvalitativní i kvantitativní změny chování, které se ve většině případů projevují zmateností, psychomotorickým neklidem a u elektrotraumatu častým bezvědomím. Dochází k poklesu krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence v důsledku hypovolémie a akutní poplachové reakce. Akrální části končetin i intaktní kůže jsou chladné, bledé až lividní (nafialovělé), vzhledem k centralizaci oběhu. Může dojít k respirační insuficienci. Diuresa značně klesá, často dochází k anurii. Zastavuje se střevní peristaltika, dochází k akutní dilataci žaludku, vzhledem ke zhoršené perfůzi splanchnických orgánů. Při laboratorním vyšetření prokážeme hemokoncentraci, metabolickou acidozu a ev. kombinovanou s respirační acidozou při dechové nedostatečnosti. Dále se zvyšuje glykemie. Postupně se rozvíjí generalizovaný edém. Terapie a) Odstranění horkého oděvu b) chlazení popálených ploch 1. vodou kolem 10 C, nebo water gel 2. u dospělých jen obličej, ruce a krk, děti do 5%TBSA (chlazení větší plochy prohlubuje šok), nebalit do mokrých prostěradel 3. Nechladit u rozsáhlých traumat hypotermie, bradykardie, fibrilace komor 4. ne led místní vazokonstrikce prohlubuje ischemii kůže 5. vazokonstrikce parenchymatózních orgánů aktivuje produkci protizánětlivých cytokinů z ischemickýc tkání GIT distenze žaludku curlingův stresový vřed a hemoragie c) v podmínkách pod napětím vypnout proud monitorovat EKG v popřípadě zahájit KPR, defibrilovat d) iv line, analgetizace (opiáty, nebo Ketamin i i.m.), kortikoidy (Hydrokortizon 30mg/kg) e) infuzní terapie Nejlépe Hartmann, Ringer u dětí bolus 25% objemu krve úhrada tekutin 1. dospělí - Parklandská formule: 4ml x kg x %TBSA (krystaloidy : koloidy 3:1) v prvních 8 hodinách polovina, druhá polovina v příštích 16 hodináhc 2. děti (krystaloidy : koloidy 1:1) f) oxygenace g) intubace Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 95-

96 děti >30% TBSA dospělí >60% TBSA h) Cirkularni popáleniny krk, končetiny escharotomie, zig-zag nářezy na krku do 2 hodin od úrazu. Hrozí strangulace, venostáza a decerebrace i) inhalační trauma poškození parou, plamenem chrapot afonie, inspirační stridor intubace dokud jsou cesty průchodné j) Ošetření popálenin sterilní krytí suchou popáleninovou rouškou nepromokavá teplozadržující zabránit kontaminaci asepse důležitější než antisepse k) transport 13.2 primární nejbližší nemocnice sekundární nejbližší popáleninové centrum primárně na PC v případě těžkých a kritických stavů transport na PC ukončit u dětí do 2 hodin, dospělých 6 hodin avizovat příjezd na PC Chlad Omrzliny Definice Omrzlina je lokální chladové poranění charakterizované omrznutím tkání. Zvláštním druhem jsou omrzliny kombinované s celkovou dehydratací a hypoxií např. U horolezců. Patofyziologie Chlad způsobí: vznik ledových krystalů, buněčnou dehydrataci, znehodnocení bílkovin a zvýšením permeability buněčné membrány, poškození kapilár a změny ph. Opětovné zahřátí způsobí otok buněk shlukování erytrocytů a trombocytů, trombózu, otok tkání, lokální ischemii a nekrózu. Není nutný mráz, stačí chlad, vlhko, vítr, predispoziční faktory. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 96-

97 Ilustrace 24: Fáze celkové hypotermie Klinika Pocit chladu a ztuhlosti v postižené části pálení, necitlivost predilekční místa: ruce, nohy, tváře, nos, uši nejdříve bledé místo, postupně mramoráž až cyanotický nádech pálení, svědění, bolest Stupně: I. zčervenání, otok, voskový vzhled, tuhé, bílé pláty, ztráta citlivosti II. zčervenání, otok, puchýře s čirou tekutinou III. puchýře s krvavou tekutinou IV. poškození zasahuje hlouběji pod podkoží, svaly, šlachy, kosti Predispoziční faktory Chladné počasí, vlhko, vyšší nadmořská výška, extrémní věkové skupiny, alkohol, nedostatečná výživa, DM, hypofunkce štítnice Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 97-

98 PNP PP Nejdříve stavy ohrožující život (A, B, C) odstranit mokrý oděv, suché deky, termofolie elevace postižených končetin edém periferie (nos, uši) do obvazu prsty, ruky vložit do axily teplé nealkoholické tekutiny (čaj, bujón) a vysokoenergetické potraviny (cukr, med, čokoláda) gázové vložky mezi omrznuté prsty Nemasírovat omrzliny sněhem ani teplou vodou, netřít riziko poškození pokožky a následné infekce nepodávat alkohol (vazodilatace a ztráta tepla), sedativa (brání třesu a tvorbě tepla) dále s vybavením infúzní roztoky (krystaloidy) C (lepší průtok krve na periferii a perfúzi tkání rychlé ohřátí ve vodní lázni teplé postupně až na 40 C, není li dostupná, obložit omrzlinu teplými vlhkými obklady při bolestech analgetika (opiáty) omrzliny sterilně krýt, elevovat, imobilizovat, pozor na otlaky ohřívání trvá až 40 minut a je ukončené až jsou distální části prokrvené Komplikace Infekce hyperglykemie, ztrátové poranění tkání, gangréna Podchlazení Definice (Hypotermie) Úraz vzniklý chladným vnějším prostředím, při kterém klesá teplota tělesného jádra pod 35 C. Rozdělení Podle teploty jádra: 1. mírnou C 2. střední C Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 98-

99 3. těžkou <28 C Ztráty tepla (příčiny hypotermie): indukované tělesná teplota je snížena záměrně jako součást léčebného režimu náhodné primární normální termoregulace, ale nadměrná chladová zátěž tonutí v ledové vodě, zasypání lavinou sekundární chladová zátěž je normální, ale je porušena termoregulace (intoxikace alkoholem, senioři při CMP) Patofyziologie Kardiovaskulární systém stimulace sympatiku periferní vazokonstrikce, tachykardie, zvýšený srdeční výdej postupně progresivní kardiovaskulární deprese <34 C fibrilace síní <33 C AV blokáda I. stupně a inverze T <30 C AV blokáda III. Stupně <28 C fibrilace síní <20 C asystolie POZOR! FK se může objevit i při vyšších teplotách při kanylaci žíly, nebo intubaci reflexně Respirační systém progresivní útlum dechové frekvence i dechového objemu <24 C vymizení dechové aktivity postupně také útlum kašlacího reflexu riziko aspirační pneumonie Metabolismus dvě fáze 1. fáze třesavky C velká produkce energie 2. fáze bez třesavky <30 C termoregulace selhává, metabolismus zpomaluje vede k multiorgánové dysfunkci až selhání dochází k určité ochraně orgánů před hypoxickým poškozením CNS generalizovaný útlum CNS zmatenost, nelogické chování (paradoxní svlékání) <30 C snížení sekrece inzulínu, zvýšení periferní inzulínové rezistence při prolongované hypotermii vyčerpání zásob glykogenu a hypoglykémii Ledviny Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem - 99-

100 počáteční vazokonstrikce chladová diuréza krev z periférie do centrálního oběhu potlačení sekrece ADH a zvýšená diuréza snížení krevního objemu a hemokoncentrace omezení průtoku ledvinami, snížení srdečního výdeje, zvýšení cévního napětí Hematologicky sekvestrace do sleziny zvýšení hematokritu v těžších stavech DIC GIT <34 C snížená motilita střev možný ileus Diagnostika Obtížné odlišení od smrti, zejména při utonutí smrt po KPR až při zahřátí >35 C Terapie Vyšetření srdeční aktivita jen s EKG KPR nezahájíme jen u evidentně smrtelných úrazů nutné agresivní zahřívání na 35 C KPR při hypotermii může vyvolat FK <28 C na EKG sinus, existuje riziko FK při resuscitaci, zahájíme jen při FK, asystolii respiračně selhávající intubujeme a ventilujeme ohřátým zvlhčeným vzduchem při značné periferní vazokonstrikci obtížná kanylace žíly ohřátý infuzní roztok, 5%G farmaka málo užitečná, při nutné ionotropní podpoře dopamin FS a AV blokády odezní při zahřátí diabetikům inzulín až při teplotě >30 C Zahřívání (při monitoraci) pasivní externí spontální, pod teplou přikrývkou, cca 0,5 C/hod Aktivní externí obložení teplými vaky a přkrývkami nebezpečí poklesu jádrové teplotypo zrachlení cirkulacez chladné periferie k jádru FK a vzniku šoku při objemové depleci (úbytku) Aktivní zahřívání jádra zahřívání vdechované směsi zvlhčená a zahřátá na 40 C (u intubovaných), 1,5 C/hod Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem

101 zahřívání GIT výplachy žaludku teplým roztokem mimotělní oběh dobré řízení teploty rizika heparinizace, hemolýza, vzduchová embolie v krizových situacích spojených se zástavou oběhu Hemodialýza s ohřívačem krve, hlavně při intoxikovaných peritoneální laváž roztok zahřátý na C 13.3 Poleptání Definice Poranění způsobené dostatečně dlouhým, přímým, nebo nepřímým působením nadprahové teploty na organismus. Diagnostika Anamnéza pálivá bolest kůže se změněnou barvou při poleptání očí bolest, blefarospasmus (křeč, pevné sevření víček) při požití bolest a pálení v ústech, jícnu a žaludku, změna barvy rtů a okolí úst, nauzea Terapie tuhé žíravé látky mechanicky látky mechanicky očistit na sucho tekuté 20 minut oplachovat tekoucí vodou oči po případném odstranění kontaktních čoček vyplachujeme déle, pokud možno i během transportu nechat vodu téct z vnitřního koutku na vnější (prevence poškození druhého oka) při požití nejdříve malé doušky na výplach úst potom cca 250 ml po doušcích na spláchnutí jícnu, a zředění obsahu žaludku nevyvolávat zvracení obaly, nebo vzorky látek do nemocnice k identifikaci Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s termickým traumatem

102 14 Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL Ilustrace 25: Řez okem 14.1 Oční lékařství a akutní stavy Glaukom Akutní glaukomový záchvat optická neuropatie, spojená s nitrooční hypertenzí, při níž dochází k poškození zrakového nervu, úbytku vláken zrakového nervu k charakteristickým defektům zrakového pole obraz náhlé příhody patofyziologicky: nitrooční tekutina (tvořící se ve výběžcích řasnatého tělesa) je po cirkulaci v zadním segmentu odvedena drenážním systémem odváděna do předního segmentu, kde se vstřebává. Účastní se metabolismu sklivce, rohovky a trámčiny. Je li drenáž snížená, nebo zastavená, hromadí se nitrooční tekutina ve sklivci a vytlačuje přední stranu čočky proti duhovce (zadní blok). Následným uzávěrem štěrbiny mezi přední plochou čočky a sfinkterálním okrajem duhovky vznikne pupilární blok. Městnání v zadní komoře tlačí kořen dohovky na trámčinu a vytvoří přední blok. V takto zablokovaném oku vznikne nitrooční hypertenze >40torrů (50-70torrů) a vzniku glaukomového záchvatu. Normální nitrooční tlak je torrů může přecházet psychické napětí, dilatace zornice po předchozím pobytu ve tmě, dlouhý předklon, předchozí účinek midriatika. V prodromálním stadiu (neúplný uzávěr duhovko-rohovkového úhlu) subjektivní potíže méně výrazné, pacient také vnímá barevné kruhy kolem světelného zdroje (příčinou prosáknutí rohovky) Klinicky v akutním stadiu: Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

103 subjektivně krutá ostrá bolest z postiženého oka a nadočnicového oblouku do poloviny hlavy nauzea a zvracení mlhavé vidění až ztrátu zraku (otok rohovkového epitelu) objektivně zarudlá víčka (bolestivé) zúžení oční štěrbiny, nástřik cévek sklér, edém epitelu, zornice vertikálně rozšířená (způsobeno parézou sfinkteru), lehký zákal přední komory palpačně je bulbus tvrdý Léčba: miotika Pilocarpin betablokátory Diluran (acetazolamid) celkově Manitol osmoticky působící analgetika Kontraindikace sympatomimetika Doporučený postup: do 1 hodiny pilocarpin 1-2% gtt po 10 min 1 kapka betablokátoru 1 tbl Diluranu nedojde li k poklesu nitroočního tlaku Manitol 20% (2g/kg) během 30 minut v další hodině miotikum po 15 min a dále po 30 min konečná dávka 4x denně. Tuto dávku také současně vždy i do druhého oka Nitroční tlak nutné normalizovat do 24 hod, hrozí vznik synechií (jsou vazivovým pozánětlivým srůstem. Vznikají mezi duhovkou a ostatními částmi oka (rohovkou, čočkou). Vedou ke vzniku poruch vidění) a přejde v chronickou formu. Přetrvávající nitroční hypertenze vede k poškození nervových vláken a dalších částí zrakového nervu a k poklesu zrakových funkcí. po odeznění akutní fáze a rohovka je průhledná, je li přístupný laser, laserovou iridotomii a s odstupem času profylakticky i na druhém oku. V jiném případě chirurgické iridektomie. (operativní odstranění části duhovky. Provádí se např. při léčbě tumorů iris nebo k snížení nitroočního tlaku při glaukomu) Úrazy oka Poranění víček Odstranit cizí tělesa, důkladně vyčistit (předcházení tetováže) Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

104 opláchnout fyziologickým roztokem, překrýt dobře se hojí při postižení vnitřního koutku nutná revize slzných cest nutný oftalmolog Cizí tělíska na povrchu oka a eroze rohovky Bolest a dráždění zvláště při pohybu oka, mrkání, světloplachost na postiženém místě chybí lesk po lokální anestezii vypláchnout a setřít zvlhčenou štětičkou (lokální anestetika pouze jednorázově, opakované podání zpomaluje hojení) hojí se během hodin až dnů, komplikace infekce a vřed u hodně podrážděných očí může pomoci cykloplegie ( krátkodobé, obv. farmakologicky vyvolané ochabnutí svalů řasnatého tělesa, corpus ciliare. Řasnaté těleso je ochablé, je široká zornice, nelze akomodovat pro vidětí na blízko) ošetření Ophtalmo septonex/framykoin, krytí obvazem komplikace recidivující eroze (hlavně po poranění biologickým materiálem) Perforace a kontuze očního bulbu Při poranění ostrým předmětem, nebo tupou silou tupé poranění zvýšení orbitálního a intraokulárního tlaku deformaci bulbu a rupturu bulbu často spojené s odchlípením sítnice a devastací nitroočních tkání na rozdíl od perforujících poranění není nutný okamžitý chirurgický výkon sterilní krytí nutná pečlivá inpekce zda nejde o perforaci (obarvením), vyšetření také palpací perforující poranění poranění spojivky většinou není nutné šít, po pečlivé inspekci ATB mast perforace rohovky závažné pro nebezpečí zavlečení infekce přední komora vymizelá, zraková ostrost snížená imobilizace oka binokulus - krytí obou očí a šetrný transport nejíst, nepít následuje operace v celkové anestezii Perforace skléry může se projevovat jen malým krvácením, nebo prolaps uveální tkáň (uvea živnatka) vizus zhoršený hemoftalmem Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

105 ošetření stejné jako perforace rohovky Cizí tělísko ve spojivkovém vaku extrahujeme navlhčenou štětičkou, pokud pod víčkem po provedené everzi setřeme po delším působení čárkovité eroze Cizí těleso na rohovce měl by extrahovat oftalmolog po prosté extrakci zůstávají drobné zbytky tělíska a prstenec infiltrovaného epitalu aplikujeme ATB mast a kryjeme obvazem při známkách iridocyklitidy cykloplegika iridocyklitida - zánět duhovky (iris) a řasnatého tělesa (corpus ciliare) oka, přední uveitida. Akutní forma se projevuje bolestí, která se při postižení řasnatého tělesa může zhoršovat při pohledu do blízka, bývá zhoršen visus, světloplachost, blefarospasmus. Při vyšetření oka je patrná hluboká (ciliární) a smíšená injekce, kresba duhovky je setřelá, v přední komoře lze pozorovat buňky, tyndalizaci, nálety na zadní ploše rohovky, může být přítomen hypopyon, ev. hyphéma (při hnisavé resp. hemoragické exsudaci). Zornice jsou zúžené s horší reakcí. Chronickáforma má průběh méně nápadný, bývá mióza a hluboká injekce. Příčinami jsou celkové nebo ložiskové infekce, toxické či alergické vlivy. Může provázet (někdy i předcházet) některé zánětlivé nemoci, např. kloubní (Bechtěrevovu nemoc) či střevní (Crohnovu nemoc). Možný je i vznik indukcí (např. při keratitidě) či při perforaci. Léčba akutní formy zahrnuje podání cykloplegik (zabraňují možnému vzniku synechií a potlačují bolestivou akomodaci), mydriatik a antiflogistik, kortikoidů.vždy musí být diferenciálně diagnosticky vyloučen akutní glaukomovýzáchvat (podání mydriatik by mohlo vést k dalšímu vzestupu nitroočníhotlaku se závažnými důsledky pro postižené oko). Nutné je pátrat po celkovém onemocnění (imunologické vyšetření), sanovat fokusy a léčit ev. základní onemocnění. I. může recidivovat [irido-; cyklus; -itida] Cizí nitrooční tělísko ohrožuje přímou destrukcí nitrooční tkáně a vznikem metalóz typická anamnéza sekání kovu kovem pátráme po vstupní ráně, musí být uzavřena prvotní opatření jako perforace rohovky horší prognóza při výhřezu tkání cizí tělísko zející nikdy neextrahovat Poranění tupou silou kontuze bulbu dochází k rupturám a posunutím nitroočních struktur v přední komoře hladina krve (hypféma) zornice širší a ztuhlá, duhovka může být odtržená od kořene, čočka subluxována, nebo luxována do sklivce, či přední komory Tupé trauma vznik retrobulbární hematom s tvrdou protruzí (vytlačení, vyklenutí) bulbu nevydrží li obaly tlak ruptura bulbu (v místech zeslabení skléry, cca 3mm od limbu a v místě pooperačních jizev hypotonie až kolaps bulbu, masivní prolaps tkání (výhřez) Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

106 těžký pokles vizu pro hemoftalmus prvotní ošetření a transport jako u perforace Poranění očnice nejčastěji hydraulická zlomenina orbity (prolomení) s enoftalmem, nebo fisurální fraktura s uskřinutím dolního přímého svalu omezení hybnosti oka směrem vzhůru při současném postižení dolního infraorbitálního nervu anestezie kůže tváře chirurgická léčba cca po 14 dnech po odeznění akutního edému Poškození zářením Poškození rohovkového epitalu UV zářením (6-12 hod po nechráněném styku s UV zářením) krutá bolest s pocitem písku v očích, blefarospasmus, rohovka tečkovitě zbarvená anestetikum jen v ordinaci, ATB mast, potíže odezní do 24 hod Slunečním světlem a lasery oko lupa o 60 dioptriích jakýkoliv velký zdroj světla se mění na energii tepelnou a poškodí sítnici poškození od edému po jizvu fovey (tzv. žlutá skvrna, lat. macula lutea) Oblast o průměru cca 5 mm na sítnici s nejvyšší hustotou čípků, kde je i nejostřejší vidění. Obraz, na nějž se člověk dívá zpříma, se promítá právě do tohoto bodu. Fovea je zaživa červená, žlutou barvu má u mrtvoly. Fovea obsahuje karotenoidy lutein a zeaxantin. V centru fovei se nachází tzv. fovea centralis, v jejímž centru je tzv. foveola. Jsou to místa, v nichž postupně přibývá čípků a zvyšuje se ostrost vidění, a v úplném středu nejsou vůbec žádné tyčinky. Chemické poškození Kyseliny - způsobují koagulační nekrózu (omezuje šíření do hlubších struktur) Zásady - kolikvační nekrózu škodliviny rychle proniknou do nitra oka (zničí zárodečné buňky rohovkového epitelu a destrukci krevního zásobení ischemická nekróza) PNP: okamžitý intenzivní výplach spojivkového vaku vodou dostatečně intenzivně i přes odpor postiženého kontinuální trvalý výplach spojivkového vaku, několikahodinový F1/1 s infuzním setem přímo na rohovku cca 1kapka/3sec výplach důležitější než rychlý transport, rozhodující je prvních 30 min Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

107 ORL a akutní stavy Krvácení v ORL z nosu úder, silné smrkání posazení, předklon hlavy, uvolnit oděv kolem krku, dýchat ústy stisknout nosní křídla těsně pod nosní chrupavkou držet 10 minut nemluvit, nesmrkat, nekašlat, nechat vytékat krev z úst, nezvedat hlavu po deseti minutách, při neúspěchu opakovat po zastavení 2 hodiny bez námahy, smrkání, horkých nápojů možno použít Gelaspon fibrínová pěna hypertonikům snížit tlak studené obklady na zátylek nejsou příliš účinné z ucha vždy poranění ucha (úder na ucho, výbuch, hluboké ponoření do vody, cizí těleso je li spojeno s poraněním hlavy může se objevit bezvědomí PNP: polosed, poraněné ucho níže (nakloněná hlava) ucho sterilně překrýt cizí těleso nevyjímat, nehýbat s ním při bezvědomí polžit na bok s postiženým uchem směrem dolů z úst při poranění jazyka, zubů, měkkých tkání v ústech poranění dásní a zubů velký tampon/čtverec, stisknout dolní čelist nevyplachovat, držet 15 min. Po zastavení krvácení 2 hodiny nic horkého do úst luxovaný zub i skořenem do vlhké gázy s FR (ne aqua pro injekce) a uschovat bez oplachování a čištění stomatochirurgie Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

108 Dětské obstrukční poruchy DC Ilustrace 26: Diferenciální diagnóza laryngitidy, epiglotitidy a pablánové laryngotracheobronchitidy (LTRB) Anantomické odlišnosti u dětí Kojenec dýchá nosem, sekret v nose může vést k obstrukci DC vzhledem k velikosti ÚD má dítě velký jazyk, to způsobí obstrukci zapadnutím jazyka již při lehčím stupni bezvědomí larynx uložený více ventrálně (fyziologická antepozice) trachea má podle věku typické rozměry, při intubaci důsledná auskultace Laryngitis (croup) Zánět hrtanu (od hlasive s rychlým vznikem zvýšenou teplotou, štěkavým kašlem, inspirační stridor. Nejčastěji děti ve věku 3 měsíce až 5 let Sezóní výskyt podzim, zima), cirkadiánní závislost (večer, v noci) patologie zánětlivý otok sliznice DC od hlasivek dolů virový agens Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

109 Ilustrace 27: Závažnost obstrukce DC při akutních laryngitidách Při >5 bodů hospitalizace na dětském oddělení, při >8 bodů počítat s nutností zajištění DC intubací. Epiglotitis Zánět hrtanové příklopky Nejčastěji postihovaný věk 2-5 let dojem těžce nemocného dítěte s vysokou teplotou inspirační stridor, bolestivé polykání dětem tečou sliny z úst dítě sedí lépe se mu tak dýchá NEPOKLÁDAT! Lapá po vzduchu, poloha čichajícího psa sniffing dog bakteriální agens (hemophilus influenze typ B) Aspirace Vniknutí cizího tělesa do DC skrz hlasivkovou štěrbinu nejčastěji věk do 5 let náhlý kašel, expirační a/nebo inspirační stridor asymetrický auskultační nález nejčastěji cizí tělesa oříšky, semínky, bombony, žvýkačka, nebo části hraček Terapie 1. Vyšetření Observace 1. dechová frekvence 2. dechová práce synchronizace břicho hrudník, zapojení pomocných dýchacích svalů, zatahování, Grunting (patologický poslechový nález, který patří mezi tzv. distanční fenomény (zvuky Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

110 slyšitelné i na dálku, bez fonendoskopu). Typicky se vyskytuje u nezralých novorozenců se syndromem dechové tísně. Vzniká sevřením hlasové štěrbiny při výdechu ve snaze reflexně zabránit kolapsu plic zadržením vzduchu v plicích a zvýšením funkční reziduální kapacity plic.) 3. klidné dítě, agitace letargie 4. barva (cyanóza) 5. poloha anamnéza 1. projev obstrukce DC z plného zdraví, nebo recidiva? 2. Teplota 3. příjem tekutin a potíže při polykání čas? 4. Změna hlasu ochraptělo, má zastřený hlas, nemluví vůbec? 5. Je dítě astmatik? Farmaka? Fyzikální vyšetření 1. krátké rychlé, včetně poslechu 2. zamřit se na 4 hlavní příznaky: Chrápání možná příčina velký jazyk stridor : inspirační příčina subgloticky, extratorakálně expirační intratorakálně, v dolní části trachey bifázický intratorakálně ve střední části trachey Pískoty obstrukce je v DDC (astma bronchiale) krepitus pneumonie, bronchopneumonie 2. Všeobecné opatření obecně při dušení dítěte, bez ohledu na příčinu dítě při vědomí transportujeme v náručí rodiče v poloze, které samo zaujalo, změna by mohla způsobit katastrofu pokud to není nutné nekanylujeme žílu, ani neprovádíme jiné bolestivé úkony neklidné dítě dostává kyslík maskou, ale rodič ji přidržuje u obličeje bez kontaktně pokud je alterováno vědomí postup dle PALS (Pediatric advanced support) uvolnění DC, odsátí, prodýchnutí maskou, endotracheální intubace, KPR 3. Specifické opatření Laryngitis 1. necháme inhalovat studený vzduch (okno, v létě z lednice) 2. kyslík podáváme při SpO2 <95% s nebulizací Adrenalínu (0,5 ml v 5 ml F1/1) s kontinuální monitorací EKG pro možné tachyarytmie 3. kortikoidy Rektodelt supp. 100mg p.r. (2-10 mg/kg) Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

111 Epiglotitis 1. minimálně s dítětem manipulujeme, slovně klidníme 2. jakékoliv invaze (kanylace žíly,.) jsou kontraindikovány 3. inhalace kyslíku 4. při alteraci vědomí v sedě ventilace přes masku 5. intubace by měl provést jen zkušený anesteziolog v celkové inhalační anestezii 6. připravený alternativní vstup do DC (koniopunkce) 7. Na zvážení ATB v PNP (Sefotax 100mg/kg) je li zajištěna žilní linka Cizí těleso v DC 1. nepokoušíme o extrakci vdechnutého tělesa 2. je li možné dýchání podáme inhalaci O2 zajistíme žilní linku a urgentně transportujeme 3. je li dítě v bezvědomí a nedýchá, položíme na záda, zakloníme hlavu, předsuneme čelist, otevřeme ústa, zkontrolujeme ústní dutinu a případné cizí těleso vyjmeme. 4. Jestliže dítě nadále nedýchá, pokusíme se prodýchnout vakem s maskou, při úspěšném zvedání hrudníku, bez intubace urgentní transport. (Nebezpečí že posuneme cizí těleso dále v trachey a uzavřeme lumen úplně) 5. Je li ventilace maskou neúspěšná (hrudník se nezvedá) provedeme: kojenci 5x úder mezi lopatky, přičemž jej držíme na předloktí jedné ruky s hlavou níže než tělo. (U dětí <1 rok) 6. při neúspěchu pokračujeme 5 kompresemi hrudníku v leže na zádech a děti >1 rok provedeme Heimlichův manévr na zádech. Po té kontrola ústní dutiny s evakuací cizího tělesa. 7. Při neúspěchu endotracheální intubace s cílem posunout překážku níže a zprůchodnit alespoň jedno stranu plic. Ilustrace 28: Hemlichův hmat - malé děti 8. Při neúspěchu koniotomie Akutní stavy spojené s obory oftalmologie a ORL

112 15 Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství 15.1 Gynekologie a NPB Mimoděložní těhotenství Patří mezi náhlé příhody břišní náhlý vznik jednostranná lokalizace v podbřišku hemoperitoneum peritoneální dráždění bodavá propagace do ramene možné slabé vaginální krvácení Terapie Alergická léková anamnéza monitorace Zvládnutí šoku udržení systoly na 100mmHg, nebo 2/3 hodnot uvedených v těhotenském průkazu iv line, infuze přednostně F1/1, nebo Ringer inhalace kyslíku protišoková poloha, těhotné na levý bok (odlehčení tlaku dělohy na dolní dutou žílu zvýší žilní návrat urgentní transport Charakteristika, diagnostika, PNP a následná nemocniční péče 15.2 Komplikace v I.-III. Trimestru gravidity Preeklampsie, eklampsie Preeklampsie (EPH gestóza) E edémy, nejvíce na DKK, ale i HKK a obličeje P proteinurie H hypertenze >140/90 výskyt nejvíce ve třetím trimestru, zadržování tekutin přibývání na váze Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

113 PNP: iv line kyslík, monitorace Eklampsie Záchvat tonicko-klonických křečí, navazuje na neřešenou preeklampsii Patogeneze: generalizovaný spasmus v CNS, hypoxie a edém mozku Průběh: bolest v epigastriu, skotomy výpadek zorného pole způsobený řadou očních, případně neurologických onemocnění., úzkost epistotonus stadium tonických křečí tonicko klonické křeče několikaminutové bezvědomí Terapie iv line kyslík Diazepam (křeče), MgSo4 (hypertenze) monitorace ukončení těhotenství HELLP syndrom HELLP syndrom je závažnou komplikací těhotenství, vyskytující se nejčastěji v souvislosti s těžkou preeklampsií. Incidence tohoto onemocnění při preeklampsii se uvádí 2-12 %. Diagnostika se opírá o zjištění typických laboratorních nálezů, kterými jsou hemolýza (hemolysis - H), elevace jaterních testů (elevated liver enzymes - EL) a trombocytopenie (low platelet count - LP). Hemolýza je definována jako mikroskopický nález abnormálního stěru periferní krve, zvýšení celkového bilirubinu nad 1,2 mg/dl a elevace laktátdehydrogenázy nad 40 mkat/l. Zvýšené jsou rovněž hodnoty transamináz (AST nad 4,2 mkat/l). Pro HELLP syndrom je typická trombocytopenie (počet trombocytů pod /ml). V popředí symptomatologie je bolest v epigastriu, pravém podžebří, nauzea a zvracení. Nespecifickými příznaky podobnými viróze jsou malátnost, celková slabost, bolesti hlavy a únava. Správná diferenciální diagnostika a včasné stanovení diagnózy jsou rozhodující pro zahájení léčby, která může zabránit vzniku vážných komplikací, jakými jsou především diseminovaná intravaskulární koagulopatie a hepatorenální selhání. Léčba HELLP syndromu je symptomatická s cílem stabilizovat celkový stav matky, upravit hemodynamické poměry a poruchu hemokoagulace. Velmi důležitým léčebným krokem je včasné ukončení těhotenství, které závisí na aktuálním stavu matky a stavu plodu s ohledem na gestační stáří Abrupce placenty Příčiny Preeklampsie úrazy břicha jiné, neznámé příčiny Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

114 Klinika Začíná krvácením, náhlou krutou bolestí (při placenta praevia krvácení nepozorujeme) alterace ozev plodu hypotenze, tachykardie rozvoj hemoragického šoku Couvelaireův syndrom těžká forma předčasné abrupce placenty s krvácením do placenty i děložní stěny s jejich infarzací apoplexia uteri, (Couvelairova děloha) appoplexe - náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu kritický stav pro matku i dítě předčasné odlučování placenty vznikající nejč. v posledním trimestru těhotenství. K příčinám patří např. cévní změny v rámci gestózy, trauma, akutní zmenšení velikosti dělohy. K a. může dojít v centrální se vznikem retroplacentárního hematomu nebo marginální s patrným vaginálním krvácením oblasti. Klinická závažnost souvisí s rozsahem a. do jedné třetiny plochy jde o lehkou formu, která nemusí způsobovat závažné klinické obtíže; těžké formy vedou k ohrožení plodu hypoxie i matky koagulační poruchy, apoplexie dělohy Couvelairův syndrom. Klinicky mohou být bolesti, krvácení, hypertonus dělohy, může však dojít i k úmrtí plodu bez větší předchozí symptomatologie. V těžkých případech je obv. nutné rychle ukončit těhotenství císařským řezem. Terapie Protišoková terapie, případně léčba šoku systk udržovat na 100 mmhg náhradami krystaloidů F1/1 a Ringerův roztok oxygenace plohovat na levém boku (odlehčení tlaku dělohy na dolní dutou žílu) okamžité ukončení těhotenství Placenta preavia Vcestná placenta Normálně uložena na zadní stěně placenty patologicky lokalizována v dolním segmentu a často překrývá vchod do hrdla, tvoří překážku mělo by být jasné z těhotenského průkazu preventivní hospitalizace indikace k section caesarea rychlý transport Klinika Projevy v II.-III. Trimestru krvácení z rodidel diferenciálně odlišit abrupci placenty Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

115 Terapie Iv line, doplnění objemu oxygenace Indikace k ukončení těhotenství z indikace matky, nebo k section caesarea jen marginálně vcestná placenta může být komprimována vstupující hlavičkou (v podstatě tamponáda) Ruptura dělohy V těhotenství Předchozí jizvy (s.c., jiné operace, kyretáž) Při porodu Zvýšený intrauterinní tlak při ontrakci překážka postupu (kefalopelvický nepoměr, zúžená pánev) nejčastěji roztžený a zúžený dolní segment dělohy Klinika Náhlá bolest břicha, ustane děložní činnost hemoragie do břicha, nebo přes vaginu tachykardie, hypotenze, hemoragický šok úzkost, neklid, mdloba, lapavé dýchání Terapie Žilní linka (2x) doplnění objemu oxygenace protišokové opatření nutná laparotomie, s.c., sutura Abort Silně krvácí abort koncem I. Trimestru v pozdějších obdobích spíše charakter trojdobý, jako porod DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie Patologicky - vlastní příčinou je porucha koagulace podmíněná vysrážením fibrinu v kapilárách s následnou aktivací fibrinolytického systému Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

116 Stavy podmiňující vznik DIC abort placenta preavia, abrupce placenty, ruptura dělohy, section caesarea, velké krevní ztráty preeklampsie, HELLP syndrom, jaterní poruchy Klinika Stádium Klinicky Laboratorní nález 1. Klinicky němé hyperkoagulace 2. Krvácení ze vpichů, křehké koagulum, trombózy v mikrocirkulaci Aktivace a přechod do hypokoagulace 3. masivní krvácení, nesrážlivá krev orgánové selhání v důsledku mikrotrombóz hypokoagulace s masivní fibrinolýzou Tabulka 9: Stadia DIC Embolie Krevním trombem viz plicní embolie plodovou vodou průnikem vody do dolních segmentů dělohy při její ruptuře průnikem vody při předčasném odlučování placenty šokový stav vyvolán anafylaktickou reakcí plicních cév s následným kardiovaskulárním selháním Klinický obraz: 1. fáze: hned po embolizaci dochází vzhledem k postižení plicního řečiště k rozvoji obrazu akutního respiratory distress syndromu, cyanóze, kardiovaskulárnímu kolapsu- pravostranné selhávání a koma 2. fáze: (pokud se jí pacientka dožije) přichází jako komplikace první embolické fáze rozvíjí se hemokoagulační porucha (DIC). Dominantním klinickým projevem je profuzní krvácení z rodidel a následný haemoragický šok. vzduchová embolie místem vniknutí vzduchu jsou uteroplacentární cévy zvýšení intrauterinního tlaku Klinika jako u jiných embolií náhlá bolest za hrudní kostí a v zádech, dušnost, tachykardie, úzkost, neklid, ztráta vědomí, měkký puls, hypotenze Terapie žilní přístup Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

117 oxygenace monitorace heparin prevence poruch sržlivosti 15.3 Určení gestačního týdne dle výšky děložního fundu Gestační měsíc Konec 4. ke konci 5. Výška děložního fundu fundus je hmatný 2 prsty nad symfýzou v polovině mezi symfýzou a pupkem 6. výše pupku 7. 3 prsty nad pupek 8. polovina vzdálenosti: pupek proc.xiphoideus 9. dolní okraj prox. Xiphoideus 10. Klesá do polohy 8. měsíce Tabulka 10: Výška děložního fundu Ilustrace 29: Výška děložního fundu ke gestačnímu týdnu Akutní stavy v gynekologii a v průběhu těhotenství

118 16 Přednemocniční a následná neodkladná péče při překotném porodu V PNP nejčastější: Multipara, po odtoku plodové vody, většinou fyziologický průběh nezralý, nedonošený plod, nízké porodní hmotnosti nebezpečí nitrolebního poranění poloha koncem pánevním nebezpečí uváznutí hlavičky plodu výhřez pupečníku ohrožení průtoku pupečními cévami sociálně závadné skupiny Indikace k transportu do nemocnice Odtok plodové vody s počínajícími kontrakcemi (i za nepřítomnosti kontrakcí) pravidelné kontrakce 5-10 minut (i bez odtoku plodové vody transport šetrný 16.1 Průběh porodu I. Doba porodní začíná pravidelnými kontrakcemi končí zánikem branky II. doba porodní navazuje a končí porodem 1. III. doba porodní vymezena porodem placenty IV. doba porodní doba poporodní největší riziko poporodního krvácení nedostatečná děložní retrakce, nevyprázdněná děloha, porodní poranění Porod na místě Voda odtekla, hrdlo je zcela dilatované, branka zašlá, kontrakce jsou pravidelné, hlavička se objevuje v poševním vchodu z těhotenského průkazu zjistit možné abnormality (pozor na placenta preavia), týden gravidity (normální termín ) gynekologické vyšetření jen zrakem a dotazy na matku zjistit fázi porodu Přednemocniční a následná neodkladná péče při překotném porodu

119 možné fonendoskopem zjistit ozvy plodu, zpomalování je známka tísně plodu poloha na zádech, rodička si přidržuje pokrčené, abdukované DKK a během kontrakcí tlačí pomůcky porodní balíček, odsávačky s potřebnými druhy katetrů, ruční křísící přístroj s městkou maskou velikosti 0, suché roušky, deka, termofólie, sterilní nástroje na přestřihnutí pupečníku, sterilní rukavice Epiziotomie v PNP nemá své opodstatnění, obvykle není nutná a postačí ochrana hráze. Je li nevyhnutná na vrcholu kontrakce a tlačení v tzv. Tlakové anestezii, kdy bolest rodička příliš nevnímá. Výhodnější laterální nástřih nevznikne pokračující trhlina. Podložíme pánev, rodidla i stehna sterilní podložkou, desinfikujeme zevní rodidla politím desinfekčním prostředkem a setřením z pravého boku rodičky pravou otevřenou rukou chráníme hráz a levou dlaní, položenou na hlavičku plynule povolujeme tak aby hlavička mohla rozvinout hráz (zabrání rozsáhlé trhlině perinea a poškození svěrače konečníku) dítě s malou porodní hmotností má tendenci k rychlejšímu průběhu a tím k nebezpečí mozkolebečnímu poranění vyzveme k velmi mírnému tlačení, epiziotomie je výhodnější rodí li se hlavička zátylkem, spontálně se rotuje o 90 (napomůžeme oběma rukama) nyní je možné odsát z úst hlen s plodovou vodou, zejména v případě zbarvení vody do zelena (příměs smolky) skloníme hlavičku porodí se přední raménko a po té zvedáme porodí se zadní raménko následuje rychlý porod trupu a DKK dítě se zpravidla reflektoricky rozkřičí, nejpozději do sekund, jinak zahájíme podpůrnou ventilaci s O 2 a maskou č.0 a novorozeneckým vakem. Frekvence dýchání je 30 až 40/minutu, dechový objem 1520ml jsou li srdeční ozvy novorozence <60/min zahajujeme srdeční masáž, při frekvenci jen dochází li ke zpomalování ozev odsajeme z úst, hypofaryngu a nosu oznámíme matce úspěšné narození a pohlaví dítěte položíme do suché roušky, vyčkáme na až ustane pulsace pupečníku (placentární krev se ještě dostane do oběhu dítěte na dvou místech podvážeme, nebo zasvorkujeme pupečník ve vzdálenosti 8-12cm od úponu přestřihneme a překryjeme sterilním čtverečkem. Pahýl se ošetří v nemocnici zabalíme do suchých roušek, deky, nebo termofolie Zhodnotíme novorozence podle skóre Apgarové (obrázek 20) Zkontrolujeme, zda ustalo krvácení u rodičky (krevní ztráty při porodu nepřesahují ml, popřípadě zajistíme žilní linku Přednemocniční a následná neodkladná péče při překotném porodu

120 sterilně komprimujeme případnou epiziotomii, a přiložíme (sterilní) vložky, přikryjeme na porod placenty nečekáme (obvykle cca do 30 min po porodu), je li přesto porozena, zkontrolovat úplnost a vzít s sebou do nemocnice vyplníme dokumentaci s uvedením pohlaví a času narození, hmotnost a délka v nemocnici Ilustrace 30: Skóre dle Apgarové Ilustrace 31: Vývoj hodnot SpO2 po porodu Přednemocniční a následná neodkladná péče při překotném porodu

121 17 Poruchy rytmu Definice Označujeme tak poruchy srdeční frekvence, srdečního rytmu, šíření vzruchu v srdci, případně kombinace Rozdělení Podle patogeneze Poruchy tvorby poruchy vedení kombinované poruchy Podle místa vzniku Sinusové supraventrikulár ní 17.2 komorové Podle srdeční frekvence Bradykardie bradyarytmie tachykardie tachyarytmie Podle klinické závažnosti Benigní maligní Patogeneze 1. Arytmie při srdečním onemocnění při jakémkoliv srdečním onemocnění 2. Z poruchy elektrolytové rovnováhy hladina kalia, magnézia a calcia v krvi nižší, nebo vyšší nejčastěji při medikaci diuretiky 3. Vyvolané léky předávkování digitálisem betablokátory a blokátory kalciového kanálu bradykardie, síňokomorová blokáda sympatomimetika síňové a komorové tachykardie a vzácně i FK atropin v ischemickém myokardu může způsobit komorovou tachykardii a vzácně FK 4. Endokrinní choroby hyperthyreoza sinusové tachykardie a FIS hypothyreosa, myxedém sinusová bradykardie feochromocytom supraventrikulární a komorové tachykardie 5. Podmíněné vegetativním systémem zvýšený tonus vagu (parasympatikotonie) bradykardie i FIS, zvyšuje práh pro FK zvýšený tonus sympatiku (sympatikotonie) - supraventrikulární arytmie, KES, komorové tachykardie, FK Poruchy rytmu

122 6. Ostatní příčiny akutní infekce (bronchpneumonie) vyvolají FIS, dále hypovolémie, hypotenze, hypoxémie, chirurgické výkony, katetrizace broncho a gastroskopie Charakteristika a diagnostika Ilustrace 33: EKG v závislosti na fázi srdeční činnosti Ilustrace 32: Normální EKG křivka Poruchy tvorby vzruchu A. Sinusová arytmie 1) sinusová tachykardie HR >90 ( ) rytmus může mírně kolísat P vlny normální u rychlých tachykardií schovány v T vlně předchozího QRS komplexu Ilustrace 34: sinusová tachykardie úměrně tachykardii zkrácen P-Q interval Poruchy rytmu námaha, rozrušení, horečka, gravidita anemie, kompenzační mechanizmus při šoku způsobují léky parasympatolytika a sympatomimetika Léčba: dle vyvolávající příčiny, snížení teploty, doplnění krevního objemu, masáž karotického sinu

123 2) sinusová bradykardie HR<60 pravidelná akce, T vlna bývá vysoká, QRS štíhlý Ilustrace 35: Sinusová bradykardie úměrně bradykardii prodloužen P-Q i >0,20 fyziologicky ve spánku, výrazem dobré trénovanosti u sportovců patologicky po digitalisu, betablokátorech, hypofunkce štítné žlázy 3) respirační sinusová atytmie kolísání tonu vagových center Ilustrace 36: Respirační sinusová tachykardie prodlužování intervalu R-R v závislosti na dýchání mladí lidé, neurotici 4) nerespirační sinusová arytmie Ilustrace 37: Nerespirační bradykardie Poruchy rytmu kolísání intervalu P-Q >0,16 HR pravidelný, vyjímečně nepravidelný zejména u starších osob potencována digitálisem Léčba: asymptomatická léčbu nevyžaduje, symptomatická obvykle hypotenze bývá u spodních infarktů Atropin, symptomatická sinusová bradykardie u chorého

124 sinu indikace ke stimulaci 5) sinusová zástava (sinus arrest) častá komplikace u spodních IM, madikace digitálisu, betablokátorů, EKG: dočasný útlum funkce sinu se projeví absencí celého cyklu P-QRS-T patrná isolinie Rytmus nepravidelný vlna P v době pauzy chybí, isolinie léčba: u AIM obvykle jen přechodný výskyt, u hemodynamicky významné 1x 2x Atropin 0,5mg i.v. Ilustrace 38: Sinusová zástava 6) sick sinus syndrom Ilustrace 39: Sick sinus syndrom jako střídání bradykardie a tachykardie (tachykardickobradykardická forma). Na počátku záznamu je sinusová bradykardie s intermitující SA blokádou, na konci je supraventrikulární tachykardie s frekvencí160/min. postižení nejen sinu, ale celého převodního systému nemá jednotný EKG nález etiologie: ischemická, zánětlivá, degenerativní diagnostika: atropinový test, zvýší frekvenci max o 25%, běžně až o 65% B. Supraventrikulární arytmie 1) Supraventrikulární extrasystoly Poruchy rytmu P má abnormální tvar a přichází dříve než očekávaný vzruch sled P-QRS-T je zachovalý a komorový komplex je štíhlý po SES následuje neúplná kompenzační pauza

125 Ilustrace 40: Síňová extrasystola 2) supraventrikulární tachykardie Ilustrace 41: Supraventrikulární tachykardie (P vlny nelze identifikovat) frekvence komor vlny P mají stejnou rychlost jako komory, ale mohou být skryty v komplexech QRS QRS jsou štíhlé <0,10 vlny T nemusí být identifikovatelné, často ploše invertované deprese ST dobře reguje na podráždění vagu (masáž karotického sinu, tlak na oční bulby) paroxysmální charakter trvání minuty až dny 3) fibrilace síní Poruchy rytmu abnormálně rychlá nepravidelná činnost síní >300/min ( /min) AV uzel působí jako fyziologický blok (brání převodu většiny stahů na komory) frekvence komor tedy normální, běžně /min, ale nepravidelná P vlna není v žádném svodu rozeznatelná rozdělení podle vlnek f na jemnovlnou (má menší naději na změnu na sinusový rytmus) a hrobovlnou

126 Ilustrace 42: Hrubovlnná fibrilace síní Ilustrace 43: Jemnovlnná fibrilace síní rozdělení i. podle komorové frekvence bradyfibrilace <60/min tachy fibrilace >90/min ii. podle doby trvání paroxysmální trvalá (častější) Klinicky palpitace, únava, dušnost, nebo bez subj. Potíží déle trvající FIS s rychlou odpovědí komor mnohdy srdeční selhání a edém plic (u nemocných s pokročilou ICHS, nebo mitrální vadou) Léčba farmakologicky: Rytmonorm ( užívá k léčbě chorobného zrychlení srdečního rytmu vznikajícího mimo srdeční komory), Cordaron Kardioverze - léčebná metoda využívající výboj elektrického proudu synchronizovaného s vlnou R s ke zrušení fibrilace síní, nebo síňovýho flutteru. 4) flutter síní Poruchy rytmu vzácnější, ale nebezpečnější EKG síňové vlnky F, které jsou zřetelné a mají stále stejný tvar (často zuby pily ) nejčastěji II, III, avf, V1 srdeční akce často pravidelná

127 AV uzel opět jako fyziologický blok převádí každý druhý, třetí, čtvrtý vzruch (flutter síní s převodem na komory 2:1, 3:1, 4:1) při nepravidelném rytmu poměr blokády kolísá stálý, nebo paroxysmální deblokovaný flutter nebezpečný vysoká frekvence a vyčerpání srdce (AV uzel převede všechny impulsy ze síní, HR cca 250) Léčba: často rezistentní na farmakologickou léčbu Cordaron, Rytmonorm, warfarinizace Ilustrace 44: Flutter síní s blokem komory 4:1 kardioverze 5) Junkční rytmus Ilustrace 45: Různé typy junkčího (nodálního) rytmu: a) horní, b) střední, c) dolní. Šipka ukazuje vlnu P, která je u b) skryta v komorovém komplexu Poruchy rytmu HR negativní vlna P (dle obr.) vzniká při poškozeném sinu (při spodním IM), při zánětu srdce, kardomyopatii, nebo předávkování digitálisem

128 Léčba: u zdravých osob není nutné léčit, zmizí při větší aktivitě. Při AIM a projevech srdeční nedostatečnosti dáme Atropin. Při neúspěchu a přetrvávající bradykardii dočasná stimulace C. Komorové arytmie 1) Komorové extrasystoly vznik ve svalovině komo, nebo Purkyňova vlákna rozdělení ojedinělé nakupené (salvy) vázané (bigeminie, trigeminie, kvadrigemie monotpní polytopní EKG komotový komplex má odlišný tvar, T je nesouhlasná s Ilustrace 46: Lownova klasifikace hlavní výchylkou komorového závažnosti komorových extrasystol: komplexu, QRS komplex >0,11s (závažnost stoupá od 0 do V) často tvar LBBB nešíří se na síně není narušen sled sinusových vzruchů Lownova klasifikace závažnosti KES podle závažnosti Časné extrasystoly - tzv. fenomén R na T - vznikají na vrcholu vlny T v její vulnerabilní fázi. U ICHS a kardiomyopatie, některá antiarytmika, hypokálémie, předávkování digitálisem, srdeční zánět, dysfunkce levé komory Léčba: Jen pokud působí potíže subjektivně, nebo hemodynamicky, betablokátory, blokátory kalciových kanálů 2) komorová tachykardie sled >5 komorových extrsystol za sebou s frekvencí >100/min naprostá většina se vyskytuje v souvislosti s ICHS v případě akutní ischemie (původ ve zvýšené automaci) často přechází ve fibrilaci komor Ilustrace 47: Komorová tachykardie Poruchy rytmu

129 EKG: široké QRS >0,12s, vlny P skryty ve změněných komplexech frekvence síní je obvykle normální pomalejší po skončení paroxysmu někdy deprese ST až obraz IM post tachykardiský syndrom benigní forma krátký paroxysmus u mladých lidí maligní na těžce poškozeném mykardu vážná prognóza Klinika odvislá od hemodynamické poruchy závažná forma presynkopa až synkopa, náhlá smrt lehká forma palpitace, anginózní příznaky, dušnost, vzácně asymptomatická Léčba farmakologicky Mesocain 1% i.v. Bolusem, je li bez efektu, nebo klinicky závažných stavů Cordaron 5mg/kg v průběhu 3 min, nebo v infúzi 300 mg/20-120min. Kardioverze není li farmakologická léčba účinná, nebo při srdečním selhání 3) komorová fibrilace chaotická elektrická aktivita způsobující nekoordinované a hemodynamicky neúčinné kontrakce myokardu a tím způsobující NZO Klinika: bezvědomí, nehmatný puls, neměřitelný TK a neslyšitelné ozvy AIM, zásah elektřinou, intoxikace digitálisem, hypotermie, při kardioverzi (fenomén R na T Ilustrace 48: Komorová fibrilace Léčba: defibrilace 4) komorový flutter Ilustrace 49: Flutter komor 5) komorová zástava Poruchy rytmu

130 Poruchy vedení vzruchu A. SA blokáda I.-III. st. B. AV blokáda I.-III. st. 1) I. stupeň PQ >20s Ilustrace 50: AV blokády V PNP není třeba řešit 2) II. stupeň i. Mobitz I (Wenckenbachovy periody) prodlužování PQ intervalu až dojde vypadnutí QRS komplexu (celý proces se pravidelně opakuje QRS je normální možná komplikace u AIM, nebo předávkování digitálisem, nebo antiarytmiky benigní, přechází do úplné blokády jen vzácně, někdy jsou výpadky vnímány jako palpitace Léčba postačuje Atropin, došasná stimulace není nutná přerušit současnou léčbu digitálisem a antiarytmiky ii. Mobitz II Poruchy rytmu občasný výpadek jednoho, nebo více komplexů QRS při konstantním PQ (chybí QRS při zachovalé P vlně)

131 QRS kompley jsou široké Může vznikat blok n:1 (např. 3:1, kdy se převádí na komory každý třetí podnět ze síně), popř. může po několika normálních převodech vzruchů na komory (P-QRS) dojít k bloku a vypadnutí QRS komplexu. Závažnější snadný přechod do úplné blokády Léčba: Atropin nebývá účinný Izoprenalin v infúzi 2ug/min do doby zahájení dočasné stimulace dočasná stimulace 3) III. Stupeň i. úplné přerušení síňokomorového převodu (síně i komory tepou nezávisle na sobě) vlny P nemají žádný vztah ke komplexu QRS, ii. pokud je přerušení pod AV uzlem jsou komplexy QRS široké, QRS >0,12s iii. frekvence 25-40/min iv. léčba: Atropin (krátkodobý efekt a velmi často neúčinný), Izoprenalin, kardiostimulace v. klinicky: klidová až námahová dušnost, zmatenost z poruchy perfuze, bolest na hrudi až po zhroucení až šok a Adamsovy-Stokesovy záchvaty C. Raménkové blokády 1) LBBB Ilustrace 51: Blok levého Tawarova raménka ICHS, IM kompletní LBBB brání diagnostice čerstvého IM a proto u stavů s bolestí na hrudi a dušností s obrazem LBBB vždy myslet na možnost AIM obecně závažnější než RBBB Léčba: zpravidla se neléčí, při akutně vzniklé blokádě zpravidla dočasná stimulace Poruchy rytmu

132 2) RBBB Ilustrace 52: Blok pravého Tawarova raménka ICHS, chron cor pulmonale, akutní cor pulmonale (plicní embolie), defekt septa síní Poruchy tvorby i vedení vzruchu Parasystolie Dvě centra vzruchů zpravidla sinus a druhý v komorách nebo síních. Komorové jsou častější. K odlišení od KES je třeba dlouhý záznam EKG, diferenciace je obtížná Opatřeni v PNP a následné nemocniční neodkladné péči Poruchy rytmu

133 18 Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze 18.1 Trochu teorie z fyziologie Fáze srdečního cyklu Systola 1. Fáze preejekční, izovolumetrická stoupá tlak v komorách při nezměněném objemu 2. fáze ejekční rychlé vypuzení krve z komor, v pozdní fázi se rychlost vypuzení zpomaluje a na konci této fáze se chlopně uzavírají Diastola 1. Izovolumetrická relaxace nemění se objem v komorách, končí, je li tlak v síních vyšší než v komorách, otevřou se cípaté chlopně 2. fáze rychlého plnění komor pasivní děj podle tlakového gradientu 3. fáze pomalého plnění komor diastáza (rozestup) 4. systola síní přiteče do komor posledních 20% objemu krve Preload (předtížení) Síla, kterou je svalové vlákno v klidové, relaxovaném stavu. Je určované: objemem krve na konci diastoly, ten je závislý na: žilním návratu tlaku v komoře na konci diastoly celkovém krevním oběhu a jeho distribuci činnosti síní Afterload (dotížení) Odpor působící proti svalovému zkrácení během kontrakce přibližný tlak při kterém se otevírají semilunarní chlopně přibližný tlak v aortě a plicnici ovlivňovaný tvarem aortálního ústí, rezistencí příslušného cévního řečiště, krevním tlakem Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

134 Nervová regulace srdeční činnosti Sympatická nervová regulace Neurotrasmitery: Noradrenalin stimuluje alfa- i beta-adrenergní receptory a to v závislosti na podané dávce. do 2 μg/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech a středně zvětšuje sílu a frekvenci srdečních stahů. 4-10μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, hladkou svalovinu dělohy a respiračního traktu, aktivace glykogenolýzy v játrech, zesilují se účinky na srdce a přidávají se slabé účinky na většinu inervované cévní a pilomotorické hladké svaloviny (napřimující vlasy, chlupy), vazokonstrikce, mydriáza apod. nad 10μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, na hladkou svalovinu dělohy, respiračního traktu a na srdce, aktivace glykogenolýzy v játrech, výrazně se zesilují účinky na veškerou cévní a pilomotorickou hladkou svalovinu, dochází ke zvýšení celkového periferního odporu (systolického a diastolického tlaku), ke zvýšené agregaci trombocytů a k inhibici lipolýzy v tukových buňkách. Při dalším zvyšování dávky dochází k vazokonstrikci v kožních cévách a ve splanchnické oblasti, vedoucí až k ischémii ve splanchnické oblasti (může tak být usnadněna bakteriální translokace ze střeva), dochází k poklesu střevní motility a průtoku krve ledvinami (zvyšuje se renální cévní resistence, perfuze ledvin u hypotenzních pacientů může ve skutečnosti paradoxně stoupnout, protože norepinefrin rovněž zvyšuje systolický krevní tlak). Adrenalin zúžení periferních cév díky působení na alfa-receptory a následné kontrakci hladkých svalů, tím dochází k tzv. centralizaci oběhu, krev se soustřeďuje v životně důležitých centrálních orgánech (srdce, mozek, plíce), působí také pozitivně na srdeční činnost a dochází ke zvýšení krevního tlaku a tepu. urychlení srdeční činnosti, zvýšení síly stahu srdečního svalu působí také na hladkou svalovinu průdušek rozšiřuje jejich průsvit (bronchodilatace) a zlepšuje tak ventilaci plic rozšíření zornic, do očí vstupuje více světla (mydriáza) aktivace potních žláz zvyšuje glykémii (hladinu glukózy v krvi), tím že zvyšuje hladinu glukagonu, který dává povel játrům, aby štěpily glykogen (živočišný škrob) na glukózu (zdroj energie). Dále zvyšuje glykémii tím že: snižuje inzulín což se zdá trochu kontraproduktivní, jelikož inzulín transportuje cukr do buněk (i do těch svalových). Avšak inzulín ukládá cukr do tuků, nebo z nich v játrech tvoří glykogen (což při stresu není moc vhodné). Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

135 zvyšuje syntézu glukagonu, který štěpí glykogen v játrech na glukózu. Dopamin zvyšuje TK, srdeční stažlivost, P, Do 5 mg DOPA renální dávka vazokonstrikce arteriol, zvyšuje průtok ledvinami Parasampatická Acetylcholin Cévní zásobení Zásobení srdeční stěny krví zajišťují koronární artérie, které jako první odstupují z aorty po jejím výstupu z levé komory srdeční. Srdce má dvě hlavní koronární artérie, pravou ACD (arteria coronaria dextra) a levou ACS (arteria coronaria sinistra) věnčitou tepnu Levá věnčitá tepna se větví na dvě hlavní tepny: a) RIA ramus interventrikularis anterior (přední sestupná větev) b) RC ramus circumflexus Levý arteriální kmen zásobuje převážně levostranné srdeční oddíly a část mezikomorové přepážky. Pravá věnčitá tepna zásobuje nejčastěji pravostranné srdeční oddíly, část srdeční přepážky a spodní stěnu levé srdeční komory Ilustrace 53: Cévní zásobení srdce Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

136 18.2 Charakteristika ICHS Souborné označení chorob, jimž je společná ischemie myokardu vzniklá na podkladě patologického procesu v koronárním řečišti. Klinický pojem označující stavy s odlišnou etiopatogenezí, ale stejnými důsledky kritické snížení průtoku krve koronárním řečištěm Nerovnováha mezi metabolickou potřebou a možnostmi perfůze je dána: a) zvýšenými nároky myokardu b) sníženou perfůzí koronárním řečištěm c) kombinací těchto faktorů (nejčastěji) 18.3 Akutní nestabilní formy ICHS Akutní koronární syndrom - definice souborné označení pro klinický obraz náhle vzniklé, nebo náhle zhoršené anginózní bolesti jejíž příčinou může být AIM, nebo NAP. Ateroskleróza Kombinované patologické změny v intimě a medii tepen, způsobené místním nahromaděním lipidů, sacharidů, Ca,... Rozdělení akutních koronárních syndromů: 1. algické syndromy: nestabilní angina pectoris a infarkt myokardu bez elevací ST segmentů (také označovaný jako non-q-infarkt myokardu), akutní Q-infarkt myokardu (IM), minimální myokardiální léze - mikroinfarkt. 2. forma arytmická: náhlá smrt, komplexní formy komorových dysrytmií. 3. forma kongestivní, kdy se difúzní koronární hypoperfúze projevuje srdečním selháním. 4. forma kombinovaná zahrnující různý podíl výše uvedených projevů NAP Definice Jedna z forem AKS charakterizovaná ischemickou bolestí, specifickým obrazem EKG a normální hodnotou kardiomarkerů. Klinická manifestace NAP má tři základní formy: I. AP nově vzniklá, těžká nebo zhoršená proti stavu předchozímu (angina má nižší práh pro vznik bolesti, má větší intenzitu a delší trvání bolesti). II. AP klidová angina, která se manifestuje v klidu, vznikla v posledním měsíci, ale ne v posledních 48 hodinách. AP obvykle trvá déle než 20 minut. III. AP klidová, akutní - v posledních 48 hodinách Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

137 Nebezpečná vzhledem k častému přechodu k AIM a vysokému riziku náhlé smrti Patogeneze v prvních fázích stejná jako u AIM fisura aterosklerotického plátu, adheze trombocytů a tvoření trombu. Dále: 1. Děj se zastaví překrytím nový endotelem 2. částečky trombu strhává proud krve a způsobí embolizaci periferie. Mikroinfarkty pak mohou být původci arytmií 3. Progresí trombu vznikne uzávěr cévy. O závažnosti postižení rozhodne čas uzávěru cévy (do rozpuštění trombu, či rekanalizace) a stav kolaterál Agregované trombocyty uvolňují řadu vazoaktivních látek způsobující spasmus porušené cévy. Diagnostika Správné zhodnocení anamnézy stenokardie (viz klinická manifestace) a vyloučení AIM prodělaný AIM, angioplastiky reakce na nitráty dříve a nyní Subjektivně propagace bolesti (krk, dolní čelist, záda, LHK,... i epigastrium nevolnost, nauzea, vracení, pocit dušnosti slabost, závratě, pocení Ilustrace 54: Diferenciace NAP a AIM fyzikálně nespecifické poslech oběhová nedostatečnost, poruchy rytmu EKG (v průběhu anginosního záchvatu deprese ST (ischemie subendokardu), popř. negativní T, méně často elevace ST úseku (známka transmurální ischemie) nutno odlišit od akutního IM. AIM se rozvíjí asi u 10% NAP Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

138 Ilustrace 55: EKG nestabilní AP Terapie Klidový režim, -> hospitalizce nitráty IsoKet spray s.l., IsoKet amp. Bolus frakcionovaně, nebo 2-10 mg/hod. lineárem inhalace O2 iv line antiagregancia Kardegik i.v., ANP p.o. antikoagulancia Heparin j. i.v. Betablokátory snižují riziko vzniku nonq IM, pozor na kontraindikace (systémová hypotenze, bradykardie, AV blokády) Monitorace EKG V nemocnici Troponin k vyloučení AIM, opakovaně EKG, případně angiografie JIP AIM Definice Nejzávažnější forma AKS, jeho podstatou je akutní ischemická ložisková nekróza myokardu vzniklá přerušením průtoku krve koronárními tepnami. Akutní označujeme IM do 6. týdne od jeho vzniku. Patogeneze Stejná v prvních fázích jako u NAP. Další primární příčinou vývoje IM je: Primárně nestabilní aterosklerotický plát okluzivní trombus Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

139 stenóza uzavírající lumen cévy spasmus věnčité tepny (zpravidla nasedající na plát) Sekundárně faktory snižující koronární cirkulaci (hypotenze, tachykardie, fyzická zátěž) faktory snižující dodávku kyslíku (hypoxie, anemie) faktory zvyšující metabolické nároky myokardu (tachykardie, hypertenze) Diagnostika Klinicky: Anginózní bolest na hrudi (asi v 80% případů). Je znamením ischemie, ne nekrózy. Charakter stejný jako u NAP. Trvalá nezávislá na pohybu, poloze, dýchání, palpaci angor mortis strach ze smrti, výrazná úzkost nauzea, zvracení, palpitace, senioři netypicky vertigo, chladná opocená kůže při levostranné insuficienci (postižení LK) kašel, tachypnoe, ortopnoe,poslechově na plicích městnavé chrůpky, cvalový rytmus (patologická třetí ozva (projev vysokého středního tlaku v LK) a tachykardie je důsledkem adrenergní odpovědi (odpověď organizmu na katecholaminy /adrenalin a noradrenalin/) na nízký minutový objem při pravostranné insuficienci (postižení PK) pozorujeme hepatomegalii a zvýšenou náplň krčních žil cca u 10% němý infarkt bez symptomů EKG elevace ST někdy již v prvních minutách, jindy až po několika hodinách Ilustrace 56: lokalizace změn dle svodů Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

140 Ilustrace 57: typické nálezy dle ložisek ischemie Ilustrace 58: Časový vývoj IM Ilustrace 59: Lokalizace IM dle EKG vlna T zpočátku se zahrocuje a zvyšuje, po několika dnech inverze kmit Q nejméně 0,04 s a dosahuje nejméně 25 % voltáže kmitu R v příslušném svodu. Dělí IM na Q infark a non-q infarkt nekroza, nebo jizva Echokardiografie Vyloučí defekty septa, perikardiálního výpotku, poruch chlopní, Diferenciální perikarditida bolest závislá na dýchání, polykání, třecí šelest, teploty disekující aneurizma aorty ostřejší drásavější bolest, výrazněji do zad a beder, klinické příznaky závisí na lokalizaci uzávěru obraz CMP, ischemie HKK, asymetrie pulsu embolie plicnice v popředí výrazná dušnost, změny EKG nespecifické, není jednoduché Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

141 odlišit NBP Terapie Vyloučit fyzickou zátěž, ortopnoická poloha, inhalace O2 nitráty pozor na hypotenzi (hranice 100/60), kontraindikace od užití Viagry < 24hod. iv line sedace, Kardegic, Heparin j., Plavix p.o. 300mg analgetizace - Sufenta, Fentanyl při bradykardii Atropin 0,5mg i.v., do max. 2,5mg, při přetrvávající preference perkutánní stimulace s Dormicem před Isoprenalinem v infuzi Při známkách levostranné nedostatečnosti + hypertenze Furosemid 60-80mg i.v. IsoKet bolus + infuze + hypotenze vazopresory- Noradrenalin 0,5-20ug/min tonizace myokardu Dobutamin 5-10ug/kg/min Při tachykardii s hypertenzí bez známek selhávání -> betablokátory IM dolní stěny s pravostranným selháváním rychlé podání 150 ml krystaloidů a dále dle odezvy Poruchy srdečního rytmu s rozvojem oběhové nedostatečnosti Amiodaron 150mg/10min následná infuze 360mg/6hod Oběhová zástava KPR- defibrilace, nebo stimulace Následná péče V nemocnici kardiomarkery CK Kretinkinaza stoupá za 6-8 hodin, vrchol po 24 hodinách obsažena také v kosterním svalstvu a mozku může být zvýšena po KPR, i.m. Injekci, poranění svalů CK-MB stoupá za 3-4 hod. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

142 Přesnější Troponiny 2-4 hodiny po IM Za normálních okolností se v plasmě nevyskytují Koronarografie Echokardiografie nenáročné pro pacienta a přípravu EKG PTCA perkutánní transluminární koronární angioplastika dilatace zúžení balonkem a následně stent Péče na JIP Monitorace pacienta EKG, P, D, TK, SpO2, TT, P/V tekutin. Nezvyklosti se hlásí lékaři. Vše je nutné zaznamenávat do dokumentace nemocného. Sledují se laboratorní výsledky srdeční enzymy, koagulace, ionty, sestra zaznamenává známky nevolnosti a zvracení, stav vědomí, barvu kůže, projevy krvácení. Komplikace Arytmie poruchy vedení vzruchu. Bradykardie, extrasystoly. K životohrožujícím arytmiím patří fibrilace komor nebo asystolie. Selhání srdce jako pumpy je způsobeno poškozením více než 40% srdečního svalu, tím vznikne akutní levostranné srdeční selhání astma cardiale, edém plic a kardiogenní šok. K dalším komplikacím patří krvácení celkové např. ze žaludečních vředů nebo místní v místě vpichu ke koronarografii (a.femoralis) v místě vpichu vznikne rezistence a často i hematom Náhlá smrt Definice Náhlá zástava oběhu k níž dochází buď bez varovných příznaků, nebo do 1 hodiny po vzniku příznaků. Náhlé úmrtí do 1 hodiny od počátku potíží. Podkladem ve většině případů AIM a ICHS s pokročilou koronární aterosklerózou, zejména špatnou funkcí LK. Mechanismem je ve většině případů FK, méně často srdeční zástava, nebo ruptura myokardu. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

143 18.4 Chronické stabilizované formy Angina pectoris Definice Bolest vyvolaná ischemií myokardu, vznikající při fyzické, nebo psychické zátěži a mizící v klidu. (Nepoměr mezi přísunem spotřebou kyslíku v myokardu). Jedním z projevů ICHS s algickými projevy (stenokardiemi), provázející tranzitorní (přechodnou, dočasnou) ischémii myokardu. Ischemie myokardu se objeví, převáží li nároky na dodávky O 2 aktuální možnosti perfůze myokardu organické stenózy věnčitých tepen (sklerotické i trombotické) spazmy věnčité tepny viz variantní AP zvýšené napětí v oblasti epikardiální části koronárních tepen a tím omezení perfůze (může navodit chlad, stres, fyzická námaha, kouření) termín AP se užívá pro stabilizovanou námahovou angínu pectoris (ve frekvenci výskytu a délce trvání) Klinický obraz Pestré projevy svíravá, pálivá bolest, tlak bez bolesti za sternem, nebo levé rameno, krk, dolní čelist, epigastrium, mezi lopatky,... nepravděpodobná koronární etiologie při bodavé bolesti v oblasti srdečního hrotu doba desítky sekund, max. Několik málo minut. Je li doba delší -> NAP, IM charakteristické okolnosti: při námaze, rozčilení, po jídle, námaha po jídle, chůze za mrazu, proti větru, při pohlavním styku, ranní cesta do práce, pocit úzkosti, vzácně nedostatek dechu Diagnoza Většinou postačí anamnéza EKG mezi záchvaty normální typické horizontální, nebo sestupné deprese ST V4-6, II, III, a avf s odezníváním ischemie negativní T Diferenciální: Vertebrogenní bolesti bodavý charakter, úlevové polohy Sy kostosternální skloubení odlišíme citlivou palpací onemocnění jícnu, žaludku, duodena vazba na požití jídla, či polohu těla. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

144 Perikarditida fyzikální vyšetření či ECHO disekující aneurizma aorty ostrá, šokující bolest s propagací do zad NCA bodavá v oblasti hrotu Terapie Maximální uvolnění stenózy nitráty zpomalení srdeční frekvence zlepšujeme koronární prfůzi prodloužením diastoly betablokátory Variantní angína pectoris Způsobují spazmy epikardiální části tepen v klidu i při námaze typicky v noci nad ránem během záchvatu elevace úseku ST často přítomnost závažných arytmií -> ohrožení náhlou smrtí protrahované spasmy příčina AIM Nitráty při záchvatu snížení rizika arytmií Němá ischemie myokardu Není provázena stenokardiemi porušený alarmový mechanizmus náhodný záchyt při screeningu, předoperační vyšetření Syndrom X Makroskopicky normální koronární tepny s přítomností koronární nedostatečnosti příčina: syndrom léze drobných arteriol (mikrovaskulární AP) porucha relaxace koronárních cév na úrovni arteriol dobrá prognóza terapie: nitráty, blokátory kalciových kanálů, vysvětlit benigní charakter nemoci Ilustrace 60: Nejjvíce postižené orgány při hypertenzní krizi Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

145 Levostranná nedostatečnost Definice Abnormální srdeční funkce, jež má za následek neschopnost srdce přečerpávat krev v míře vyžadované danou metabolickou aktivitou tkání za předpokladu dostatečného žilního návratu. Krevní oběh není schopen v přiměřené míře přívod O2 a ni odvod CO2 a zplodin metabolismu tkání Hypertenze, hypertenzní krize Definice Akutní, život ohrožující stav, charakterizovaný náhlým zvýšením TK s poškozením a selháním životně důležitých orgánů. Diastolický TK >120mmHg a Postiženy jsou především CNS, KVS, ledviny a oči. Rozlišujeme podle klinické manifestace na stavy 1. Emergentní Vyžaduje nedkladné snížení tlaku do 1 hod kromě vzestupu TK zhoršení funkce některého cílového orgánu přijetí na JIP 2. Urgentní Vyžaduje snížení tlaku v průběhu hodin standardní lůžka, nebo ambulantní léčba Patogeneze Nedostatečná léčba, nebo vynechání léků při esenciální hypertenzi renovaskulární hypertenze feochromocytom EPH gestóza, eklampsie neurogenní hypertenze při úrazech hlavy SAK Pro vznik rozhodující nejen absolutní hodnota TK, ale i rychlost vzestupu a předchozí hodnoty Klinika 1. Projevy hypertenzní encephalopatie: bolest hlavy, nauzea, zvracení, vertigo, Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

146 zmatenost, křeče, porucha vědomí až kóma ICH, SAK 2. srdečně cévní projevy disekce aorty levostranné srdeční selhání AIM, NAP 3. Triáda bolesti hlavy, palpitace a záchvaty pocení svědčí pro feochromocytom. Jestliže není přítomen ani jeden z těchto příznaků, je feochromocytom velmi málo pravděpodobný Terapie Emergentní krize Snížit diastolický TK do 1 hod na hodnoty <120 mmhg, nebo o 20 mmhg Nitráty Isoket (1 amp 10 ml/10mg) zahájení bolusem 5-10mg, nebo v infuzi 2-10 mg/hod Furosemid mg i.v. (u krize se srdečním selháním),pozor na hypoptenzi u pacientů citlivých na volum Ebrantil (Uradipil) mg v infuzi pomalu. Ǔčinek do 10 min. V perfuzoru: 100mg Ebrantilu => 50ml (F1/1, 5%G) = 2mg/ml doporučená rychlost 2mg/min = 60ml/hod Kyslíková terapie Urgentní hypertenzní krize Nitráty ve spreji sublinquálně Tensiomin (Captopril) 12,5, 25 mg sublinquálně, nástup do 20 min. Furosemid mg i.v. Přednemocniční a následná neodkladná péče o postižené s ICHS, hypertenze

147 19 Diabetes mellitus a jeho komplikace 19.1 Charakteristika a trocha teorie DM charakterizován zvýšenou glykemií a glykosurií. Příčinou hyperglykémie je nedostatečné sekrece inzulínu, nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk periferních tkání. Inzulín tvořen v Langerhansových ostrůvcích pankreatu (většina na přechodu hlavy a těla pankreatu. Ostrůvky mají tyto typy buněk: A tvorba Glukagonu B tvorba Inzulínu D tvorba Somatostatinu PP tvorba Polypeptidu Ovlivnění glykemie: Inzulín B buňky, glukózou stimulovaná sekrece inzulínu má 2 fáze (první rychlá během 510min a druhá trvající po celou dobu podnětu) Glukagon A buňky, a také v menší míře v tenkém střevu, podnětem pro vyplavení je hypoglykemie, jeho základní účinek je glykogenolýza jaterního glykogenu. Účinky opačné než Inzulín (významný kontraregulační hormon inzulínu. Typy DM: I. typu absolutní nedostatek inzulínu vlivem autoimunní zánětlivé destrukce B buněk a později jejich znčení. Nemoc spíše mladšího věku. Mechanizmus: nedodtatek inzulínu způsobí poruchy přenosu glukozy do buňky koncentrací glukozy stoupá osmolalita ECT zvýšení osmotické diurézy polyurie ztráty ECT a dehydratace klinika: polyurie, dehydratace, snížený kožní turgor, suché sliznice, snížený tonus očních bulbů, hypotenze, extrémně šokový stav s oligurií až anurií II. typu osoby s nadváhou (centrální ukládání tuku), metabolický syndrom jehož stadiem je nejdříve hyperinzulinismus a následná inzulínová rezistence způsobená snížením počtu receptorů. Díky tomu i při vyšších koncentracích je inzulín biologicky neúčinný s následnou hyperglykémií Klinika: manifestace nenápadná a může probíhat měsíce i roky skrytě. Někdy se diagnikuje až při komplikacích (neuropatie parestézie, diabetická retinopatie (poškození cév oční sítnice), kožní infekce, pruritus, paradentoza terapie: dieta, PAD Další typy sekundární DM (provází další onemocnění, např. Nemoci pankreatu), gestační diabetes (souvisí s hormonálními poruchami v těhotenství Diabetes mellitus a jeho komplikace

148 19.2 Diagnostika Ilustrace 61: Odlišení akutních komplikací DM dle příznaků Akutní komplikace DM, diagnostika, léčba Hypoglykemické kóma Nejčastější příčina vědomí u diabetiků léčených inzulínem, nebo PAD hodnota <3,3 mmol/l častější u nespolupracujích pacientů klinika: neuroglykopenie zmatenost, poruchy chování, koncentrace, poruchy koordinace pohybů, poruchy vizu, ospalost, poruchy řeči, křeče, bezvědomí vegetativní příznaky (aktivací sympatiku) - pocení, paplpitace, úzkost, hlad, třes, bledé periferie nespecifické bolest hlavy slabost, nauzea hypoglykemie na glukometru diferenciální diagnoza odlišit od CMP, ebrieta či jiná intoxikace, epileptický záchvat komplikace: úraz pádem na zem aspirace při poruše vědomí Diabetes mellitus a jeho komplikace

149 časté hypoglykemie mohou poškodit mozkové buňky Léčba lehká hypoglykemie přísun sacharidů p.o. - sladký čaj, minerálka, sacharidy v potravinách při těžší hypoglykemii 40% G i.v. V počáteční dávce ml, max. Do 120 ml Glukagon 0,5-1mg s.c., i.m., i.v., Hyperglykemické ketoacidotické kóma Závažná komplikace DM I provázena MAC se vzestupem ketolátek, hyperglykemií a dehydratací příčiny: porucha sekrece endogenního inzulínu, nebo nedostatečný přívod exogenního, sresogenní faktory operace, infekce, úraz patogeneze: hyperglykemie glykosurie a osmotická diuréza a dehydratace MAC vyvolána nadprodukcí ketolátek v játrech klinika: pozvolna hodiny až týdny, slabost, žízeň, polyurie, nechutenství, nauzea, zvracení bolest břicha až imitující NPB (diabetická pseudoperitonitida), po té dehydratace, suché sliznice, snížený turgor, aceton v dechu, Kussmaulovo dýchání (acidotické), porucha vědomí Laboratorně: hyperglykémie >20 mmol/l MAC ph<7,1 deficit kalia deficit natria při dehydrataci Léčba: jako u neketogenní hyperglykemického kómatu Ilustrace 62: Kussmaulovo acidotické dýchání - výrazná hyperpnoe a značně zvětšená minutová ventilace s výrazným dechovým úsilím. Je typickým projevem respirační kompenzace metabolické acidózy Hyperglykemické hyperosmolární (neketogenní) kóma Akutní komplikace DM II, se špatnou prognózou pro nižší výskyt než ketacidotické hyperglykemie, ale nebezpečnější Příčiny: recentní DM, infekce, operace, stavy znemožňující přívod tekutin (CMP, KV onemocnění), zvýšené ztráty (průjem, zvracení) Patogeneze: podobně jako u ketoacidotického kómatu, avšak díky přítomnosti vyšší hladiny inzulínu nedochází k jaterní ketogenezi Diabetes mellitus a jeho komplikace

150 Klinika: postupně dny až týdny žízeň, polyurie, postupná dehydratace až hypotenze neurologicky křeče, kóma dyspepsie, hubnutí, poruchy krevního oběhu Laboratoř hyperglykémie >50 mmol/l hyperosmolalita >320 mosm/l glykosurie laboratorně selhání ledvin Komplikace akutní selhání ledvin neupravuje se ani po rehydrataci KV příhody, TE komplikace edém mozku při příliš rychlém poklesu pod 15 mmol/l Terapie doplnění chybějícího objemu první hodinu 1000 ml dalších 6-8 hod 500ml/h při kontrole CVT při poklesu glykemie <15 mmol/l 5%G k úhradě tekutin i jako energetickou náhradu Inzulín bolus 6-8 UI kontinuálně 2-8 UI dle glykemie tak aby maximální pokles glykemie byl 4mmol/hod inzulín intravenózně do nápravy acidózy /ketoacidóza/, normalizace glykemie, návratu enterální výživy Náhrada draslíku při úpravě acidózy přesun K do IC prostoru KCl 7,5% ml/hod antikoagulační profylaxe monitorace: vědomí, dýchání, HR, SpO2 průběžně TK, TT, diuréza, CVP po 1 hod Diabetes mellitus a jeho komplikace

151 20 Alergické reakce, anafylaxe 20.1 Charakteristika a rozdělení Alergické reakce patoetiologicky dělíme na: 1. Časná, nebo anafylaktická reakce ATB, lokální anestetika, RTG kontrastní látky reakce zprostředkovaná IgE lokalizovaná reakce bronchospasmus, edém hrtanu, nebo celková (hypotenze, šok) 2. cytotoxický typ alergie při opakovaném kontaktu dochází ke zničení buněk, na které se antigen navázal hemolytická anemie po PNC 3. reakce imunokomplexu po podání cizorodého séra sérová nemoc (i po podání sulfonamidů), edém, horečka komplex protilátky antigen se ukládá v tkáních dochází k poškozování endotelu kapilár 4. pozdní přecitlivělost projev i po několika dnech (dermatitidy) Podle závažnosti: 1. Lokální reakce v místě bodnutí hmyzu, kontaktní dermatitida 2. Lehká systémová reakce svědění, urtika 3. Těžká systémová reakce dušnost, nevolnost, zvracení, angioedém 4. Systémová reakce ohrožující život s otokem hrtanu, hypotenzí a šokem. Anafylaxe soubor náhle vzniklých symptomů většinou na více orgánech. Nejtěžším projevem anafylaxe je anafylaktický šok. Riziko anafylaxe stoupá s frekvencí a délkou kontaktu s alergenem. Anafylaktoidní reakce stejné klinické příznaky (neodlišitelné), ale mechanizmus není imunologický. Patogeneze Do krevního oběhu se uvolňuje (z bazofilů a žírných buněk) histamín, leukotreiny, bradykininy, a další vazoaktivní látky. Ty zvyušují permeabilitu kapilár a vazodilataci edém a spasmus svaloviny průdušek (redukce tonu hladké svaloviny cév) a hypersekrece hlenu. Vzniká hypotenze (převážně diastolická), bronchospasmus. edém sliznic, stoupá viskozita krve a hematokrit. Alergické reakce, anafylaxe

152 20.2 Diagnostika klinické příznaky Ilustrace 63: Příznaky anafylaxe 20.3 Anafylaktický šok Reakce na alergen prvního typu, jejíž nástup je beprostřední. Na základě uvolnění řady látek, z nichž nejvýznamnější je histamin dochází k závažným hemadynamickým změnám (viz patogeneze anafylaxe) Klinika Rozvoj příznaků zpravidla <30min rychlý nástup hypotenze (zvýšení permeability kapilár) nízké komorové plnící tlaky a tím snížení srdečního výdeje tachykardie kožní projevy zarudnutí v obličeji, generalizovaná urtika, angioedém Angioedém Slovníková definice Kožní onemocnění s otokem v podkoží. Příčinou otoku je vazodilatace a zvýšená permeabilita cév. Plná definice Symptomatologie Postiženy mohou být různé části těla včetně zažívacího taktu. Bývá prchavý, proměnlivý a může působit lokálně mírné svědění nebo brnění. Často postihuje periorbitální oblasti, ale i vzdálené lokality jako genitál, chodidla či sliznice, pharynx a larynx! Angioedém se vyskytuje až u 30 % pacientů s urtikarií. Alergické otoky zpravidla svědí. Angioedém v oblasti hlavy a krku se nazývá Quinckeho edém. Etiologie Kromě alergických příčin (doprovází často urtikarii) se vyskytují: lékový (po ACE-inhibitorech!), asociovaný s vaskulitidou, fyzikální (tlak, vibrace, voda aquagenní), hereditární, případně i získaný (deficience tzv. C1 inhibitoru), a idiopatický. Patofyziologie Klinicky se manifestují různé mechanismy (imunologické i neimunologické). Významná může být např. účast kininového systému (ACE-inhibitory interferují s kininy!). Alergické reakce, anafylaxe

153 Bledost, cyanoza otoky nejčastěji v obličeji, bronchospazmus, rýma, nauzea, zvracení pocit dušnosti, úzkost Terapie Iv line Lék první volby Adrenalín 0,5-1mg s.c., při špatné perfuzi 0,5 pomalu i.v. (po dobu 5 min (blokuje další uvolňování histaminu, zvyšuje kontraktilitu myokardu, tonus cév, uvolňuje spasmus bronchů) rychlá intravenózní infúze přetlakem 1l/několik minut (náhrada málo představitelné ztráty objemu vysokou permeabilitou kapilára vazodilatací dokonalé zajištění DC, je li nutné intubace, koniotomie a oxygenace kyslíkem, popřípadě umělá ventilace nedaříli se zvládnout bronchospasmus pak Syntophylin při přetrvávající vazodilataci Noradrenalín kortikoidy v iniciální fázi nepodáváme antihistaminika u protrahovaných stavů u nemocných s angioedémem V nemocniční péči: monitorace pokračování terapie je možná balónková kontrapulsace při dysfunkci myokardu Alergické reakce, anafylaxe

154 21 Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí 21.1 Charakteristika, diagnostika Akutní intoxikace - definice Náhle vzniklá porucha zdraví, způsobená působením biologicky aktivní látky na organizmus. Druhy otrav 1. Sebevražedné otravy 95% otrav v dospělosti 2. Náhodné otravy většinou děti do 5 let věku (léky, domácí chemikálie, kosmetické přípravky). Také v průmyslu a zemědělství (vyšší koncentrace nebezpečných látek) 3. Nenáhodné otravy experiment s drogou, iatrogenní intoxikace léky 21.2 Opatření v PNP a následné neodkladné péči Vyšetření Anamnéza Zjistit množství toxické látky druh látky čas otravy (dobu působení) od postiženého i od svědků zjistit anamnézu zajistit prázdné obaly od léků, chemikálií volně ležící tablety, houby, zbytky jídel dosavadní léčbu, zejména psychiatrickou, dosavadní suicidiální pokusy komplikující onemocnění (ledviny, játra) Vyšetření Životní funkce fyzikální vyšetření, včetně TT přidružená poranění, dekubitech, opakované žilní vpichy pozor na potřísněný oděvu organofosfáty poziční trauma s následnou rabdomyolýzou zvratky nebo odsátý materiál ze žaludku Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí

155 Laboratoř Před započetím medikamentózní léčby Vyšetření žaludečního obsahu, minimálně 50 ml krev toxikologie na alkohol, karbonyl hemoglobin moč nejméně 50 ml, první porce při přijetí KO, glykemie, ionty, močovina, kretini, jaterní testy, krevní plyny a ABR MAC fridex, PAD (biguanidy), salicyláty, preparáty Fe, kyanidy, kyselinami, CO Terapie Podpůrná zabránění dalšího vstřebávání urychlená eliminace specifická antidota Podpůrná terapie Zajištění DC, kyslíková terapie podpora ventilace doplnění objemu IVT korekce ABR terapie poruch rytmu léčba křečí optimální TT Prevence dalšího vstřebávání 1. Vynesení ze zamořeného prostředí, sejmutí potřísněného oděvu. Oplachování zasažené pokožky a spojivkového vaku 2. Výplach žaludku indikace při požití jedu <6 hod kontraindikace 1. benzín, petrolej, ropné deriváty u nezaintubovaných, chemická pneumonitida 2. křeče riziko aspirace 3. arytmie provokace vegetativní odpovědi arytmie a zástava výplach porcemi cca 250 ml FR (3 lžíce NaCl/5l vody) do celkového množství 5-10l poslední porce akticní uhlí 1g/kg hmotnosti nejúčinnější specifický obsorbent, ve střevech negativní difúzní gradient gastrointestinální dialýza Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí

156 3. Navození průjmu zrachlení pasáže nejisté Sorbitol kontraindikace u MAC Urychlení eliminace 1. Forsírovaná diuresa 2-5 ml/kg/hod jen je li toxická látka přítomná v krviv koncentraci způsobující těžkou otravu neúčinná v případě vyzby na bílkoviny (tricyklická antidepresiva, karbamazepin) rizika přetížení tekutinami plicní edém, edém mozku, poruchy elektrolytů a ABR 2. Hemodialýza a hemoperfúze ve většině sporné použití Vyjímky: jed je dobře jímán adsorbentem, látky jsou vysoce rozpustné v tucích, otravy salicyláty Antidota Látka která výrazně zmírňuje nástup, závažnost, nebo trvání účinku jedu. Jsou antagonisty vazbou na jed tvoří lépe odstranitelné látky zamezují vzniku škodlivých metabolitů vytěsní z vazby na bílkoviny (megadávky PNC při otravě Amanita phalloides) substituce látek, Ilustrace 64: Antidota které jsou při otravě vytěsněny (glukóza při otravě PAD) Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí

157 Otravy specifickými látkami Oxid uhelnatý Bez barvy a zápachu x pevnější vazba na hemoglobín než kyslík mění se disociační křivka hemoglobínu hůř se uvolňuje CO 2 alkalóza, snížení dráždění dechového centra a prohloubení hypoxie bolest hlavy, dušnost, hyperventilace, červené zbarvení pokožky, poruchy visu, hypotenze, tachykardie, arytmie, stenokardie, křeče, bezvědomí, později neurologické a psychiatrické postižení evakuace, 100% kyslík (nejméně 6 hod), eventuelně intubace a řízené dýchání, PEEP, sedace, hyperbaroxie, léčba edému mozku (manitol) pulsní oxymetrie nabude validní! stejné spektrum karboxyhemoglobinu jako oxyhemoglobinu abnormální hodnoty karboxyhemoglobínu: kuřáci >10%, nekuřáci >5% Fridex Letální dávka cca 150 ml postižení CNS, do 30 min., za 6-12 hod nevolnost, zvracení, útlum dechu, tachykardie, hypertenze, plicní edém, acidoza, postižení jater, ledvin aktivní uhlí, ml destilátu, korekce acidosy, hemodialýza Rulík Blokáda muskarinových receptorů sucho v ústech, suchá zarudlá kůže, midriáza neschopnost akomodace, horečka, tachykardie, křeče, poruchy vědomí Atropin Houby Letální dávka 1-2 plodnice Hepatotoxicky po 6-12 hod bolesti břicha, poruchy visu, slinění, bradykardie, zvracení, průjem. Po 1-3 dnech gastroenteritida, ikterus (poškození jater) léčba symptomatická, dekontaminace GIT má význam do 30 min, megadávky PNC, rehydratace Ropné produkty Nevyvolávat zvracení aspirace Parafínový nebo jiný olej 200 ml sedace Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí

158 Saponáty Neředit vodou pěnění nevyvolávat zvracení aspirace Drogy Ilustrace 65: Intoxikace návykovými látkami - léčba, antidotum Přednemocniční a následná neodkladná péče při intoxikaci dospělých i dětí

159 22 Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči * 22.1 Charakteristika, diagnostika Vazovagální synkopa Dlouhé stání rozrušení, nevětraná místnost podráždní sympatiku úder do hrudníku, prudké ochlazení těla skok do chladné vody (nebezpečí vagové zástavy) přítomny vegetativní prodromy nauze, zvracení, třesavka, sucho v ústech dojde k hypotenzi, bradykardii následuje ztráta vědomí Léčba poloha v horizontální poloze rychlá náprava s elevací DKK benigní prognoza Ortostatická hypotenze Vázaná na změnu polohy a vertikalizaci dehydratace, vedlejší účinky léků (antihypertenziva, diuretika, nitráty) Léčba - doporučíme pomalé změny polohy, režimové opatření (pitný režim, správné dávkování léků) Kardiální synkopa Arytmie (3%) bradyarytmie lék první volby Atropin (0,5 mg i.v. Lze i opakovaně, během 3 min do maximální dávky 3 mg) Izoprenalin (betasympatomimetikum s účinky podobným Adrenalinu) 2-20 ug/min dle frekvenční odpovědi neinvazivní stimulace Tachyarytmie závažnější než bradyarytmie u výrazně symptomatických stavů (Lekoptin antagonista Ca kanálu) nepodávat antiarytmika s kardiovertovacím potenciálem (Amiodaron) Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči *

160 komorové tachykardie, fibrilace defibrilace, zásady KPR organické onemocnění (11%) aortální, mitrální stenosa, kardiomyopatie, plicní embolie, AIM, srdeční tamponáda, disekce aorty, plicní hypertenze Epilepsie Viz křečové stavy ot Cévní mozková příhoda Viz CMP ot Metabolické poruchy Viz Diabetes mellitus ot. 19 Hypoglykemie Hyperventilační syndrom Podílí se psychická složka patofyziologicky dojde k snížené hladině ionizovaného Ca při hypokapni třes, symetrické brnění končetin a úst, porodnická ruka, kapří ústa, příznaky tetanie Chvostkův příznak záškub svalů obličeje při poklepu na tvář před čelistním kloubem v místě, kde probíhá obličejový nerv n. facialis. Vyšetřuje se poklepem kladívka před tragus, odpovědí je pohyb ústního koutku na straně poklepu. Je příznakem tetanie též latentní, vyskytuje se při zvýšené neuromuskulární dráždivosti, neurózách aj. Léčba zklidnit dýchání, zpětné vdechování z PVC sáčku, nespolupracující možno sedativa a Calcium i.v Psychogenní pseudosynkopa V anamnéze traumatizující zážitek bezprostředně před ztrátou vědomí Fyzikální vyšetření negativní Doporučíme vyšetření psychiatrem Po úrazu hlavy Viz Mozkolebeční poranění ot. 6 nutná observace zpravidla mozková komoce, ale nebezpečí závažného stavu pro epidurální hematom s lucidním intervalem Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči *

161 nezbytná rychlá diagnostika a urgentní výkon Intoxikace Viz Intoxikace ot Krvácení neúrazového původu Manifestace kolapsem nejčastěji z GIT hypotenze, bledost sliznic, prodloužený kapilární návrat, meléna, krev ve stolici. Hemoragie při mimoděložním těhotenství opoždění, či vynecháním poslední menstruace typická, náhle vzniklá bolest v epigastriu různého charakteru (tupá, ostrá), nebývá anemie pro rychlost ztráty hnědavý, nebo krvavý výtok nevolnost, slabost, nejisté známky gravidity 22.2 Opatření v PNP a následné neodkladné péči Zhodnotíme stav vitálních funkcí algorismus ABC ověříme, případně zajistíme průchodnost DC polohou ověříme dostatečnost spontánní ventilace zjistíme oběhové parametry ( TK, TF) vyhodnotíme aktuální stav vědomí, zjistíme amnézii, orientaci (osobou, místem, časem) stav a reakci zornic neurologické výpadky motorické i senzitivní, řeč a porozumění hledáme známky traumatu, pomočení, pokousání jazyka vyhodnotíme GCS viz Další významné okolnosti Anamnéza v OA - ICHS, srdeční insuficience, komorové arytmie, DM, HN, implantace KS/kardioverter, opakované ztráty vědomí charakter kolapsu, bolesti na hrudi, palpitace, synkopa po námaze co nejpodrobnější údaje od pacienta i jeho okolí, náhlá smrt v RA, Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči *

162 další příznaky kardiovaskulární - bolesti na hrudi, fyzikální známky chlopenní vady, srdeční insuficience, na EKG známky ischemie, arytmie (brady/tachykardie), prodloužení QT, blokáda Tawarova raménka neurologické - CMP, přítomnost ložiskového neurologického nálezu Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření 12 svodové EKG monitorace EKG během transportu (diagnostika poruch rytmu) pozor při poranění během kolapsu, hypoglykemii, podezření na metabolický rozvrat Další postup na příjmu základní laboratoř EKG konziliární vyšetření nejčastěji kardiolog, neurolog, případně psychiatr Ilustrace 66: Diferenciální diagnostika poruch vědomí Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči *

163 Terapeutické opatření Klíčová diagnostika v prvním kontaktu V prvním kontaktu spíše obecné opatření zjevné nezávažné příčiny např. Hypoglykemie V příčiny poruch vědomí jsou různorodé a klíčem k úspěchu je nepodceňování zdánlivě banálního stavu Ortostatický test (Schellongův test) Změna polohy člověka z lehu do stoje v gravitačním poli představuje ortostatickou zátěž, která vyvolá stagnaci krve v dolních končetinách a snížení žilního návratu a QS. U zdravého člověka se zvýší HR, dochází k periferní vasokonstrikci (viz. Slovníček) a vyrovnává se Q a TK. Test má význam v diagnostice kolapsových stavů, stavů bezvědomí, ortostatických poruch regulace TK a HR. Jeho výhodou, proti testu na sklopném stole, je jeho jednoduchost a dostupnost. Postup: pacient leží 8 minut (poslední 3 minuty má bérce podloženy tak, aby kyčle a kolena byly v pravém úhlu) pacient se asi během 7 vteřin postaví a stojí dalších 5 až 7 minut interpretované hodnoty měří se TK a HR na konci lehu a na konci stoje. interpretace hodnocení změn hodnot vstoje proti hodnotám vleže Poruchy vědomí v PNP a následné nemocniční neodkladné péči *

164 23 Přednemocniční a následná neodkladná péče o pacienty s poruchami vnitřního prostředí, děti i dospělí 23.1 Trochu teorie Krevní ph je 7,4 +- 0,04 <7,36 = acidóza, > 7,44 = alkalóza; hodnoty 6,8 7,8 neslučitelné se životem ph udržováno nárazníkovými (pufračními) systémy bikarbonátový 30% podíl na regulaci Hemoglobin v pracující tkáni uvolní O2 a naváže Ilustrace 67: Bikarbonátový pufr. pco2 je regulován plícemi, HCO3 ledvinami H+ v plících pak H+ uvolňuje a ty spolu s HCO3 přispívají k produkci CO2 CO2 se vydýchá a HCO3 se doplní z plasmy výměnou za Cl- (Hamburgerův efekt) další pufry fosfáty, sulfáty, organické kyseliny 23.2 Metabolické příčiny poruchy ABR MAC (málo bikarbonátů) Nejčastější porucha ABR Příčiny nedostatku bikarbonátu: GIT průjmy ztráty přísun kyselin (intoxikace salicyláty, etanol) zadržování kyselin uremie při selhání ledvin ketoacidóza při DM, laktoacidóza ischemie, šok, anaerobní práce Klinika vazodilatace, edémy, snížená kontraktilita srdce (ionotropie) kompenzačně Kussmaulovo dýchání (obr. 60) Léčba podání bikarbonátu, pozor na přestřelení do alkalózy zhoršuje uvolňování kyslíku ve tkáních NaHCO3 8,4% [ml] = -BE x hmotnost [kg] x 0, MAL (přebytek bikarbonátů) Příčiny (nedostatek H+) Přednemocniční a následná neodkladná péče o pacienty s poruchami vnitřního prostředí, děti i dospělí

165 ztráty - zvracení, močí (diuretika) podávání zásad antacida, milk-alkali syndrom (angl. stav vznikající při nadměrném přívodu mléka, vápníku a antacid při léčbě peptického vředu. Způsobuje zvýšené množství vápníku v krvi (hyperkalcemii), změny acidobazické rovnováhy (alkalózu) a selhání ledvin. Při moderní léčbě vředů je tento stav vzácný) Hypokálemie - při alkalóze, kdy je v ECT vodíku málo, vystupuje H+ z buňky a K+ vstupuje do buňky (po elektrickém gradientu: jestliže vystoupí kladný iont z buňky, pak v buňce chybí a musí být nahrazen), vzniká hypokalémie Klinicky: neklid, tetanie (méně Ca), třes, parestezie, hyperreflexie (Chvostkův příznak viz ) srdeční arytmie kompenzace útlumem dýchání Léčba příčinná náhrada tekutin s Kaliem chloratem Diluran (Acetazolamid) (diuretikum proximálního tubulu) zabraňuje zpětné absorpci bikarbonátu v ledvinách 23.3 Respirační poruchy ABR RAC (přebytek CO2) Příčiny: hypoventilace při UPV, plicní onemocnění CHOPN, astma, pneumonie, aspirace, plicní edém, PNO, poranění hrudníku, vliv opiátů a sedativ Bikarbonátový pufr je nefunkční Klinika: neklid, arytmie, křeče, hyperkapnie Léčba: účinná ventilace, kyslík, řešení příčiny RAL (nedostatek CO2) Příčiny: hyperventilace (emoční stav), horečka, úrazy hlavy, stavy které stimulují dýchání hopoxií (astma, plicní edém, pneumonie), nevhodný režim UPV Klinika: pocit nedostatku vzducchu (dušnost), závratě, únava, úzkost, parestézie, palpitace Léčba: u emočních stavů (nehypoxické příčiny) dýchat do sáčku, zklidnění, úprava UPV režimu Přednemocniční a následná neodkladná péče o pacienty s poruchami vnitřního prostředí, děti i dospělí

166 24 Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku 24.1 Chronická respirační insuficience Charakteristika, definice Respirační insuficience (chronická) stav nedostatečnosti zevního dýchání, porucha výměny plynů (O2 a CO2) na úrovni plic, která se vyvinula postupně jako důsledek dlouhodobého plicního onemocnění vytváří se prostor pro kompenzaci, hypoxémi a hyperkapnie se vyvíjí postupně hypoxémie po2 < 9kPa hyperkapnie pco2 > 6 kpa RAC ph < 7,35 Nejčastěji bronchoobstrukční onemocnění plic s akutní exacerbací respirační insuficience parciální izolovaná hypoxémie globální kombinace hypoxémie a hyperkapnie Rozdělení: akutní náhlý vznik (bronchiální astma, ARDS,.), nejsou přítomny projevy kompenzace chronická postupný vývoj (CHOPN), jsou přítomny projevy kompenzace terminologie: ventilační selhání selhání svalové pumpy (hrudní koš, bránice, dýchací svaly) dýchací svaly - svaly podílející se na dýchání. Na nádechu se uplatňuje zejm. bránice (diafragma) a zevní mezižeberní svaly (mm. intercostales externi). Klidný výdech je pasivní (elasticita plicní tkáně). Při usilovném nádechu se uplatňují i svaly pletence (pektorální svaly), m. sternocleidomastoideus, při fixovaném pletenci i další svaly pažní (nápadné např. při dušnosti). Při usilovném výdechu se výrazně uplatňují i břišní svaly, ev. vnitřní interkostální svaly oxygenační selhání selhání na úrovni alveokapilární membrány Chronická obstrukční choroba Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) původně zdravá plíce vlivem zánětů se sekrecí a spasmů bronchiolů způsobila end expirační kolaps bronchiolů a destrukci alveolů redukce alveolární plochy a zvětšení mrtvého prostoru bronchospasmus, edém sliznice, stagnace hlenu kompenzační mechanizmy: kompenzace klesající dodávky O2 do tkání nárust koncentrace hemoglobínu vzestup minutového objemu srdce hypertrofie pravé komory (cor pulmonale) Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku

167 Kompenzovaný pecient: subjektivně bez zhoršenídýchání vyšší Hb hypoxemie hyperkapnie ph 7,3-7,35 dekompenzovaný (v exacerbaci) subjektivně: zhoršené dýchání Objektivně: zapojení pomocných svalů, centrální cyanosa, periferní otoky, hemodynamická nestabilita, pravostranné selhávání vyšší Hb, ale nedodstatečná výrazně zhoršená hypoxemie výrazně zhoršená hyperkapnie (i >9) ph < 7,3 Při úpravách hodnot brát ohled na předchozí normální hodnoty FiO2 < 0,35, (1-3l/min) zvlhčený O2 (útlum dechového centra) SpO2 udržovat na hodnotách kolem 90% dle potřeby intubace a UPV DF >36/min tachykardie hemodynamická nestabilita zhoršující se hyperkapnie bronchodilatancia beta2 mimetika (Atrovent) v nebulizaci, Syntophylin spíše při nemožnosti nebulizace kortikosteroidy - SoluMedrol ATB při vzplanutí infekce diuretika - u plicní hypertenze s dekompenzovaným cor pulmonale, případně u levostranného selhání Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku

168 COPD Astma bronchiale Dynamika vývoje příznaků Pozvolná Kolísavá Potíže Ve stabilizovaném stavu stálé Variabilní v časových úsecích Dušnost Trvalá, konstantní při určitém stupni zátěže Záchvatovitá, s výkyvy intenzity Kašel Trvalý s expektorací Záchvatovitý, s minimální expektorací Bronchiální obstrukce Ireverzibilní Reverzibilní a nemusí být přítomná Tabulka 11: Diferenciální diagnostika CHOPN a bronchiálního astmatu Astma bronchiale Definice Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Zánět zvyšuje hyperaktivitu průdušek, výsledek je pak bronchiální obstrukce odeznívající spontálně, nebo léčbou Etiopatogeneze Více mež 50% astmatiků jsou alergici. Po vystavení vlivu alergenu jako spouštěče vede k akutním projevů (bronchokonstrikce, edému sliznice a zvýšení mukózní sekrece. Klinika Poslechově expirační spastické fenomény vrzoty, pískoty nebo velmi tiché fenomény tichý hrudník vysoce nedostatečné proudění vzduchu vede k hyperinflaci hypoxémie, cyanosa velmi pozdně (po2 <8kPa) tachykardie >120/min tachypnoe a zapojení dýchacích svalů paradoxní puls hyperkapnie Vyšetření Oxymetrie od časných stadií Diferenciální dg Odlišit od levostranného selhání, aspirace, plicní embolie Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku

169 Terapie Kyslíková terapie nebulizovaně beta2 mimetika (Ventolin) anticholingerika (Atrovent) působí spíše synergicky s Ventolinem kombinovaným připravkem je Berodual kortikosteroidy (SoluMedrol) Syntophylin iniciačně 3mg/kg bolus dále v infuzi 0,5mg/kg/hod Ilustrace 68: Průsvit bronchů při astmatu Obstrukce dýchacích cest V dětské věku a dospělém věku Viz otázka akutní stavy v ORL Respirační insuficience chronická, obstrukce dýchacích cest a dušení v dětském i dospělém věku

170 25 Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS 25.1 Charakteristika Respirační insuficience (akutní) stav nedostatečnosti zevního dýchání, porucha výměny plynů (O2 a CO2) na úrovni plic. Vývoj je náhlý, bez kompenzačních mechanizmů, obvykle bez anamnézy plicního onemocnění. hodnoty parciálních tlaků a krevních plynů mimo normální rozmezí hypoxémie po2 < 9kPa hyperkapnie pco2 > 6 kpa RAC ph < 7,35 respirační insuficience parciální izolovaná hypoxémie globální kombinace hypoxémie a hyperkapnie Rozdělení: akutní náhlý vznik (bronchiální astma, ARDS,.), nejsou přítomny projevy kompenzace chronická postupný vývoj (CHOPN), jsou přítomny projevy kompenzace terminologie: ventilační selhání selhání svalové pumpy (hrudní koš, bránice, dýchací svaly) dýchací svaly - svaly podílející se na dýchání. Na nádechu se uplatňuje zejm. bránice (diafragma) a zevní mezižeberní svaly (mm. intercostales externi). Klidný výdech je pasivní (elasticita plicní tkáně). Při usilovném nádechu se uplatňují i svaly pletence (pektorální svaly), m. sternocleidomastoideus, při fixovaném pletenci i další svaly pažní (nápadné např. při dušnosti). Při usilovném výdechu se výrazně uplatňují i břišní svaly, ev. vnitřní interkostální svaly oxygenační selhání selhání na úrovni alveokapilární membrány 25.2 Akutní respirační selhání Rozlišujeme: ventilační selhání CNS, nervosvalové postižení, integrita hrudní stěny, neprůchodnost DC parenchymové plicní embolie, tuková embolie, ARDS, plicní edém, status astmatikus Porucha dechového centra Traumatická etiologie Netraumatická CMP metabolické příčiny farmaka Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

171 Porucha míšní funkce Traumatická netraumatická zánětlivá polyradiculoneuritida - zánětlivé postižení nervových kořenů s porušenou hybností a citlivostí končetin. Viz Guillainův-Barrého syndrom poly-; radix; neuritida Porucha neuromuskulárního přenosu Zánětlivé, autoimunní Myastenia gravis intoxikace botulotoxin OFI organofosfátové inhibitory acetylcholinesterázy Porucha hrudní stěny Traumaticky selhání mechaniky ventilace Plicní onemocnění Traumatická etiologie Netraumatická ARDS pneumonie Patogeneze změna mechaniky dýchání, částečná neprůchodnost DC Klinika Zatahování, úzkostná dušnost usilovná dýchací činnost ještě udrží po 2 a pco2 v normě, následuje vyčerpání dechového úsilí hypoventilace rozvíjí se hypoxie, hyperkapnie oběhová nestabilita, poruchy vědomí Terapie Zprůchodnění DC zajištění dostatečné ventilace Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

172 25.3 odstranění příčiny Tonutí Definice Asfyxie (dušení) v souvislosti s ponořením do tekutého prostředí. Může být kombinováno s dalším postižením podchlazením, poraněním hlavy a páteře, chemickým poškozením plic, intoxikací, opařením, nebo poleptáním. Patofyziologie 1. Na počátku potápěcí reflex - apnoe, bradykardie, periferní vazokonstrikce (centralizace oběhu) 2. nedobrovolný nádech na základě hyperkapnie a hypoxie voda se dostává do plic, lapavé vdych (vlhké tonutí). Někdy laryngospasmus (30%). reflexní plicní vazokonstrikce (suché tonutí) 3. klesá surfaktatnt, snižuje se plicní poddajnost 4. voda z alveolů do oběhu, 5. časté polykání vody a aspirace 6. sekundární apnoe, pak opět lapavé vdechy a bezvědomí 7. po několika minutách yástava dechu, arytmie Dojde k: postižení plic rozsáhlé atelektázy, edém plic, zvýšení plicní rezistence, sekundární tonutí plicní nedostatečnost vyvinutá až do 72 hod. (Poškozování surfaktantu). Kardiovaskulární projevy změny TK důsledek změn oxygenace, ABR hypotermie viz otázka č. 13 termické trauma Tonutí ve sladké vodě Rychlé vstřebání vody krevního oběhu surfaktant je poškozen, vznikají atelektázy běžné koncentrace Cl a mýdla nemají vliv Tonutí ve slané vodě Přechod vody do alveolů plicní edém vymývání surfaktantu, poškození alveokapilární membrány Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

173 Terapie Na místě KPR intubace, UPV pokud při vědomí zvlhčený kyslík maskou při bronchospasmu Syntophylin UPV tlakově řízená s PEEP (zmírňuje edém a ventilačně perfuzní nepoměr) hemodynamika Ionotropika při nízkém CO (Dobutamin, Noradrenalin) doplnění objemu izotonické krystaloidy při závažných stavech plasmaexpandery monitorovat CVP ABR korekce acidozy pozor na ztráty tepla zahřívání Ochrana mozku oxygenace, dostatečná perfuze sledování glykemie profylaxe křečí v nemocnici NGS sonda odlehčení žaludku monitorace TT, EKG, arteriální tlak, CVP, oxymetrie, krevní plyny RTG plíce infiltráty, edém, lebky a C páteř trauma, CT mozku komatozní pacienti biochemie ionty, osmolalita, krevní plyny, ABR hematologie vyšetření hemolýzy, KO, Hb, HMK 25.4 Oběšení Definice Násilné sevření krku smyčkou vlastní vahou. Dojde ke stlačení cév, DC, poranění páteře a míchy. Smrtelné už při tahu vahou 7 kg. katovská zlomenina (hangman's fracture) oběšenci, kdy dens axis poškodí míchu Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

174 25.5 ARDS Definice Difůzní buněčná dysfunkce plicního parenchymu vyvolaná faktory celkové zánětlivé reakce organismu na přímé, či nepřímé poškození. Patří mezi akutní respirační selhání. Kritéria akutní začátek respiračních potíží bilaterální infiltráty na rtg snímku plic absence levostranného srdečního selhání (PAWP< 18 mmhg) PaO2/FiO2 < 300 mmhg (ALI), PaO2/FiO2 < 250 mmhg (ARDS) Patiogeneze Přímé poškození kontuze plic aspirace, difůzní infekce plic inhalace chemických látek, horké páry a plynů plicní embolie Nepřímé poškození sepse, polytrauma pankreatitidy masivní transfúze Klinika Dušnost, tachypnoe cyanoza později hyperkapnie RTG plic bilaterálně infiltráty Terapie Odstranění příčiny režim UPV tlakově řízené s PEEP, nižší frekvence, nižší objemy až do permisivní hyperkapnie analgosedace Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

175 ATB při infekci, profylakticky není indikováno pronační poloha, použití NO do vdechované směsi kortikosteroidy v subakutním a chronickém stadiu Přednemocniční a následná péče při tonutí a oběšění. Akutní respirační insuficience, ARDS

176 26 Křečové stavy u dětí i dospělých 26.1 Křeče v dětském věku Příčiny křečí Často neznámá traumata hlavy (kontuze, krvácení) tumory mozku intoxikace infekce CNS epilepsie, vysazení antiepileptik febrilní křeče Epilepsie Epileptický záchvat Probíhá pod mnoha obrazy (od zahledění až po bezvědomí s klonickými křečemi s apnoi a cyanosou takto probíhá grand mall, ten ustává sám během 1-3 minut chránit před zraněním diferenciální diagnoza: hypoglykemie v případě prvního epiparoxu nutná observace neustoupí li spontánně viz status epileptikus Status epileptikus Porucha vědomí a tonicko - klonické křeče (> 30 minut) etiologicky: traumata, poruchy elektrolytů, intoxikace neuroinfekce, idiopatická epilepsie Patofyziologicky: křeče zvyšují mozkový metabolismus (zvýšený spotřeba kyslíku a glukózy) zvyšuje se produkce CO2 a laktátu zvyšuje se průtok krve mozkem, dochází k vazodilataci vazogenní edém mozku porucha vědomí a křeče způsobí hypoventilaci progrese mozkové hypoxie a hypoglykémie Křečové stavy u dětí i dospělých

177 Léčba: Zajištění volných DC, případně intubace antikolvizivní léčba Diazepam, (alternativně Midazolam případně Thiopental nutné OTI a UPV při relaxaci. Hluboká sedace a relaxace sice odstraní příznaky, ale neukončí epileptický status. Třeba antiepileptická léčba. v nemocnici pak laboratoř, (ionty vyloučit iontovou poruchu, glykemie), toxikologie, CT antiedematózní terapie EEG Febrilní křeče Nejčastěji mezi 0,5 3 roky při vzestupu TT při infektu (zpravidla >38 C), trvají <15 min nezávažné febrilní křeče připomínají epileptický záchvat (někdy je obtížné odlišit dle popisu stavu rodičů od třesavky při horečce) závažné febrilní křeče jsou mimo věkové rozmezí, delšího trvání, opakovaně se vyskytující, nebo křeče parciální bez poruchy vědomí diferenciálně neuroinfekt, metabolické příčiny Léčba: preventivně omezení vzestupu teploty (fyzikální chlazení, antipyretika) antikonvulzivní léčba Diezepam rektálně (<15 kg - 5mg, >15 kg 10mg) antypyretická léčba Paracetamol (10mg/kg) 26.2 Křečové stavy v dospělém věku Křeče významná funkční elektrochemická a metabolická porucha mozku Crampi volně zařaditelné do skupiny křečí. Tonický spasmusmus svalstva namáhané skupiny. Doprovázena silnou bolestí, spontánně odezní. Psychogenní tetanické křeče Ilustrace 69: "Porodnická ruka" Hyperventilační porucha symetrické parestezie HKK - porodnická ruka křeče mimických svalů - kapří ústa brnění jazyka a konečků prstů Křečové stavy u dětí i dospělých

178 vnitřní tenze, pocit nedodýchnutí, kámen na prsou, jenž pacienti kompenzují zrychleným dýcháním a stav tak prohlubují RAL Laryngeální spasmus pocit sevření hrdla (globus hystericus), potíže při polykání pokles Ca při delší heperventilaci (panická ataka, stavy hysterie) uklidnit, ventilace z igelitového sáčku zpětné vdechování CO 2, které v krvi chybí, případně sedovat Apaurinem Metabolické příčiny Elektrolytová dysbalance (Na, Ca, Mg, glukosa) v PNP pouze glykemie diagnotikovatelná, více v nemocnici Neuroinfekt Meningitis, encephalitis, mozkový absces Kardiovaskulární příčiny Hypertenzní krize arytmie AV blok III, sick sinus syndrom NZO Intoxikace Teophylin (Euphylin), Nidrazid (antituberkulotikum) tricyklická antidepresiva, nikotin, salyciláty, sy z odnětí u závislosti na alkoholu, opiátech, benzodiazepinu, barbiturátech Epilepsie Idiopatická (z neznámé příčiny) sekundární (identifikovatelné neurologické, nebo jiné patologie) CMP (ischemická, nebo hemoragická) tumor posttraumatické stavy traumata mozku subdurální, epidurální, intracerebrální krvácení, nebo kontuzní ložisko Klinika porucha vědomí, následuje návrat vědomí se zmateností a amnezie motoricky: křeče tonické i klonické snížení svalového tonu automatismy mimovolné koordinované pohyby Křečové stavy u dětí i dospělých

179 vegetativně reakce zornic, závratě, nevolnost, zvracení záchvat generalizovaných křečí zpravidla začíná aurou ztráta vědomí tonická křeč svalstva v extenzi sekund s poruchou dechu ( v této fázi ohrožení hypoxií někdy inkontinence moči, stolice, může nastat zvracení dále křeče klonické sekund typické pokousání jazyka po té postparoxysmální stadium pozvolný návrat vědomí, zmatenost, amnezie Status epileptikus záchvat křečí trvá >30min bez přerušení, nebo se v této době vyskytnou 2 a více záchvatů bez návratu k plnému vědomí každý záchvat trvající > 5min hrozí že se z něj stane status epileptikus. Většina epiparoxů totiž do 5 min spontánně odezní. Terapie stabilizace vitálních funkcí při probíhajícím záchvatu je složité iv linka (indikován i intraoseální přístup) i intubace (trismus) lze použít nazofaryngeální zajištění DC lze použít i rektální formu diazepamu Apaurin i.v mg (0,2mg/kg) nebo Midazolam 5-15 mg i.v. A při neúspěchu Thiopental i.v. Nasycovací dávka mg i.v. A dále v infuzi 3-5 mg/kg/hod sedace, relaxace, intubace diferenciovat hypoglykemii Křečové stavy u dětí i dospělých

180 27 Akutní stavy v psychiatrii Psychiatrický urgentní stav Porucha jedné, nebo více psychiatrických funkcí, vyžadující okamžitou terapeutickou intervenci. Pravidla urgentního psychiatrického vyšetření Malý časový prostor (stav představuje riziko pro pacienta samotného i pro okolí) získat nejdříve informace před tím než se s nemocným setkáme registrovat známky počínající agresivity odstranit nebezpečné předměty z okolí připravení lidé k fyzickému omezení přiblížit se způsobem, jež by v nemocném vzbuzoval pocit ohrožení slovně zklidnit, pomoci mu v orientaci v realitě nabídnout medikaci, pokud bude nezbytné seznámit jej s restrikcemi 27.1 Nejčastější syndromy psychiatrických akutních stavů Sucidiální krize Sebevražda, pokus vědomý úmysl dobrovolně zemřít sebezabití chybí úmysl zemřít a cílevědomá příprava parasuicidium vědomá příprava bez touhy zemřít, únik z obtížné situace psychóza, psychotický syndrom charakteristické bludy, halucinace, dezorganizovaný verbální projev, slyší a vidí co ostaní ne, řeč a chování divné, nepochopitelné. Porucha uvědomění si sebe sama i vnímání reality Vývoj suicidiálního jednání Suicidiální krize předchází suicidiálnímu jednání a bez zásahu může v dokonané suicidium vyústit. Presuicidiální syndrom stažení se do sebe, ztráta zájmů pocit provinění, obrácení agrese vůči sobě snění o smrti Suicidiální myšlenky zprvu nemají konkrétní obsah, jedinec se jim brání Suicidiální tendence myšlenky nezapzuje, má k nim ambivalentní postoj suicidiální úvahy promýšlí konkrétní postup, posléze rozhodnutí o realizaci (zřídka impulsivní, zkratkovitý akt) Akutní stavy v psychiatrii

181 Terapie Zajistit trvalý dohled a hospitalizaci (otevřeně informovat pacienta i příbuzné) odlišit psychogenní příčiny krátká psychoterapeutickou intervenci (rozpoznání psychotraumatu, objasnění souvislostí, hledání východiska, pomoc ze strany okolí Terapie benzodiazepiny Diazepam, dlouhodobě působící Rivotril, krátkodobě Midazolam. Psychotické příčiny Terapie: bazální neuroleptika (Chlorpromazin tbl., Plegomazin inj., Tisercin inj.) Psychomotorický neklid a agresivní chování Psychomotorický neklid pacient je schopný se po výzvě zklidnit psychomotorická agitovanost není schopen se zklidnit ani po výzvě další agresivní projevy raptus náhle vzniklá psychomotorická agitovanost normální agresivita přiměřená odpověď na vnější nebezpečí patologická agrese není přiměřená situaci, vyplývá z psychické poruchy Vývoj V prodromálním stadiu nespavost, podrážděnost, hostilita, po té vnitřní neklid, psychomotorická agitovanost Podle intenzity 1. Agrese vůlí potlačená zatínání pěstí, záškuby lícních svalú 2. verbální 3. fyzické vůči věcem 4. fyzická vůči zvířatům a lidem Terapie Při psychogenním neklidu stačí krizová intervence a benzodiazepiny při psychotických příčinách bazální neuroleptika Delirantní syndrom Etiologicky nespecifický syndrom. Akutní dysfunkce CNS příčiny: metabolický rozvrat intoxikace, abstinenční stavy při abúzu návykových látek traumata, pooperační stavy Akutní stavy v psychiatrii

182 hlavní trasmiter, který stojí za deliratnínmi stavy je zřejmě acetycholin (razantní medikace farmak s anticholinergním účinkem vede k deliriu), je to amytriptylin a thioridazin klinika: předchází několik dnů trvající úzkost, nespavost, noční můry, neklid rychlý rozvoj, trvá týden i déle zastřené vědomí, nesoustředěnost, neschopnost udržet pozornost narušené poznávací schopnosti (porucha recentní a bezprostřední paměti, desorientace časem, místem, osobou) přechody z hyper do hypoaktivity zvýšený/snížený proud řeči terapie: základní je léčba příčiny méně osvětlená, klidná místnost, nejlépe s osobou, kterou zná urgentní farmakologickou intervenci vyžadují psychotické projevy : Haloperidol, Tiapridal insomnie: benzodiazepiny 27.2 Nozologické jednotky Afektivní poruchy Depresivní porucha Rizikový suicidiálního chování Klinika: depresivní nálada ztráta zájmu a prožitku bolesti, sebedůvěry nesoustředěnost, nerozhodnost, nechutenství s odezvou hmotnosti suicidiální úvahy Terapie v PNP: antidepresiva ne (latence nástupu účinku cca 1 týden), benzodiazepiny, bazální neuroleptika dále: psychoterapie, antidepresiva, elektrokonvulzivní léčba (křeče vyvolané elektrickým proudem) Akutní stavy v psychiatrii

183 Manická porucha Klinika (zrcadlovým obrazem deprese) zvýšená, až podrážděná nálada neklid, mnohomluvnost, myšlenkový proud ztráta sociálních zábran nepřiměřené chování snížená potřeba spánku, zvýšené sebehodnocení, roztržitost Terapie v PNP neuroleptika dále elektrokonvulzní terapie, tymoprofylaktika (Lithium, antikonvulziva) 27.3 Schizofrenní porucha Klinika: Dezintegrace osobnosti paralogické myšlení a bludy iluze, halucinace, neadekvátní emotivita Terapie při agitovanosti a agresivním chování, suicidialních tendencích, katatonním syndromu (nejí, strnulý pohled, neurčitá mimika, nereaguje) akutní terapie - neuroleptika (Tiapridal, Plegomazin, Tisercin), benzodiazepiny 27.4 Úzkostná panická porucha Záchvatovité stavy panické úzkosti intenzivní, rychle se rozvíjející, odeznívá do půl hodiny Klinika: třes, palpitace, tachykardie, svírání na hrudi, pocení, závratě, průjmy Terapie: verbální zklidnění, benzodiazepiny 27.5 Delirium tremens Odvykací stav Skupina příznaků, které se vyskytují po úplném, nebo částečném odnětím trvale užívané návykové látky. Delirium tremens Medicínsky urgentní stav, který může vyústit ve významnou morbiditu, či mortalitu. Pacienti jsou nebezpeční sobě (suicidiální chování) i okolí (agresivita). Pacienti umírají na interkurentní (přidružené) onemocnění pnemonie, renální, kardiální, hepatální insuficience. Obvykle se objevuje týden po odněntí, nebo redukci alkoholu. Akutní stavy v psychiatrii

184 Klinika: autonomní hyperaktivita (tachykardie, pocení, horečka, třes jazyka víček, rukou, nuazea, zvracení, úzkost vizuální halucinace lezoucí hmyz, malí živočichové, taktilní halucinace psychomotorická aktivita od letargie po hyperexcitaci Terapie: benzodiazepiny Heminevrin neustálý dozor (útlum dechového centra, zapadnutí jazyka) Závislost Spolupráce s Policií, svéprávnost, omezování osobní svobody, medikace Lhůty a důležité skutečnosti týkající se soudního přezkumu zákonnosti převzetí a držení osoby v ústavu zdravotnické péče: 1. Nedá-li osoba písemný (tedy jednoznačný, výslovný a jako právní dokument platný) souhlas s převzetím do ústavu, je ústav povinen do 24 hodin tuto skutečnost oznámit soudu. 2. Je-li osoba, která byla dokonce se svým souhlasem do ústavu převzata, nyní omezena ve svém volném pohybu a styku s vnějším světem, je ústav opět do 24 hodin povinen toto omezení soudu oznámit. Bohužel neexistují žádná bližší kritéria, přesně říkající, co znamená, že osoba je omezena ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem. I pokud by dokonce vyslovila s tímto souhlas, je tento souhlas irelevantní a ústav je povinen o tomto informovat soud. Přestože to zákon neříká, je oprávněn dát soudu podnět (případně i státnímu zástupci) kdokoli jiný, tedy rodinný příslušník, zmocněnec či známý postižené osoby, že došlo k takovéto skutečnosti, která vyžaduje soudní přezkum. 3. O dvou výše uvedených bodech je soud povinen rozhodnout do 7 dnů, kdy došlo k omezení či převzetí osoby. Soud rozhoduje usnesením. Veřejné slyšení nemusí být nařizováno, je povinen vyslechnout nemocného a ošetřujícího lékaře. V této fázi zpravidla nevyslýchá znalce. 4. Pokud soud rozhodne, že k umístění v ústavu došlo ze zákonných důvodů (prakticky jen případ 23 odst. 4 písm. b) - jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí), soud je dále povinen rozhodnout o přípustnosti dalšího držení v ústavu, je-li tato osoba omezena nebo vyloučena ve svém styku s vnějším světem. V tomto případě se již ustanovuje znalec a znalec musí být vždy před soudem vyslechnut. Znalcem nemůže být ustanoven lékař, který pracuje v ústavu, v němž je umístěný držen. Rozsudek v této věci musí být vyhlášen do 3 měsíců od výroku o přípustnosti převzetí do ústavu. Tento rozsudek platí nejdéle po dobu jednoho roku, není-li omezen na dobu kratší. 5. I bez ohledu na dobu stanovenou v rozsudku je možné žádat, aby osoba byla propuštěna. Buď rozhodne ústav sám nebo se požádá o rozhodnutí soud. Řízení o způsobilosti k právním úkonům, tedy o zbavení, omezení, popřípadě vrácení způsobilosti k právním úkonům je tzv. řízení nesporné, tedy může být zahájeno buď z moci úřední (soud dostane Akutní stavy v psychiatrii

185 určitý podnět a je povinen dále v řízení pokračovat) nebo na návrh. Návrh může podat zdravotnické zařízení, jakýkoli zmocněnec i sama osoba, která již byla způsobilosti k právním úkonů zbavena. V tomto řízení se vždy vyslýchá znalec, který je ustanoven soudem. Na návrh znalce může soud nařídit podle 187 odst. 3, aby vyšetřovaný byl po dobu nejvýše 3 měsíců vyšetřován ve zdravotnickém zařízení, je-li to nutné k prošetření jeho zdravotního stavu. V rozhodnutí o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům musí být samozřejmě řečeno, k jakým úkonům je případně člověk způsobilý nebo zda je omezen ve všech úkonech. Dále musí být tímtéž soudním rozhodnutím stanoven opatrovník a vymezena práva a jeho povinnosti. Samozřejmě proti jakémukoli úkonu soudu je zde odvolání. Navíc platí, že kdo by podal zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci, popřípadě státu vznikly. Proti jakémukoli rozhodnutí soudu ve věci omezení či zbavení způsobilosti, omezení osobní svobody je přípustné odvolání, popřípadě za zákonem ustanovených okolností dovolání. Je vždy možné podat návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům (to je za předpokladu, že omezení nebo zbavení bylo provedeno zákonně a zcela správně). Jestliže by se však ukázalo, že pro zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebyly podmínky, soud je povinen rozsudek zrušit. Kromě již uvedeného nároku na náhrady vůči tomu, kdo podal zjevně bezdůvodný návrh, lze také uvažovat o náhradě škody proti státu, bylo-li rozhodnutí o omezení nebo zbavení způsobilosti nezákonné. Pokud by omezením nebo zbavením svobody či omezením nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům bylo porušeno některé ústavní právo (Listina základních práv a svobod) nebo právo podle mezinárodních konvencí o lidských právech, lze se domáhat zrušení takovéhoto nezákonného rozhodnutí státního orgánu (zejména soudu nebo úřadu) u Ústavního soudu. Důležitá lhůta, která běží, je 60 dnů ode dne právní moci takovéhoto nezákonného rozhodnutí. Pro řízení před Ústavním soudem musí mít stěžovatel advokáta a musí mu k tomuto řízení udělit speciální plnou moc. Řízení před Ústavním soudem je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohlo být vedeno dále řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Návrh na toto řízení je nutné podat do 6 měsíců ode dne posledního rozhodnutí nejvyšší instancí (tedy Ústavního soudu) v dané věci. Akutní stavy v psychiatrii

186 28 Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči 28.1 Charakteristika Definice CMP (iktus) je onemocnění cévního původu s rychle se rozvíjejícími příznaky (ložiskovými i celkovými) poruchy mozkové funkce. Příčinou je porucha prokrvení části nebo celého mozku (ischemické) nebo krvácení do mozkové tkáně (ICH), nebo do subarachnoideálního prostoru (SAK). 80% CMP ischemických 20% hemoragických (15% ICH, 5% SAK) mortalita 30% více u hemoragických, především SAK Etiologie 1. Lokální ložisková symtomatologie 2. Celkové ovlivňují funkci mozku globálně hypoxie (hypoxická, stagnační, anemická, reologické příčiny) vaskulární ateroskleróza, trombóza,.. kardiální embolie, chlopenní vady, arytmie, hematologické abnormální koagulace s následnou trombozou Rozdělení TIA fokální mozková dysfunkce odezní kompletně do 24 hod Reverzibilní CMP (RIND) reversibile ischemic neurologic deficity >24 hod <14 dnů, někdy s drobným neurologickým deficitem progredující CMP (SE) stroke in evolution postupné nárůstající fokální hypoxii s progesí kliniky ireverzibilní CMP (CS) comleted stroke dokončená příhoda s trvalým ložiskovým deficitem 28.2 Diagnostika Anamnéza Pátrat po rizikových faktorech CMP hypertenze (hlavně diastola > 100 mmhg), FIS, DM, kouření, zvýšený cholesterol, předchozí CMP, nebo TIA, ICHS, HAK Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

187 Vznik náhlý pozvolný Začátek příznaků zjištění vylučovacích kritérií pro trombolýzu Vyšetření Zhodnocení životních funkcí Zhodnocení neurologického deficitu (fatické poruchy, parézy, plegie) 28.3 Opatření v PNP a následné neodkladné péči PNP Zajištění vitálních funkcí, stabilizace oběhu monitorace (TK, HR, SpO2, DF, glykémie, srdeční rytmus) iv line infúze F1/1 hypotonické roztoky, roztoky s obsahem glukózy jsou kontraindikovány vyjma korekce naměřené hypoglykémie inhalace kyslíku (3-5l/min) u pacientů se saturací <95% korekce TK (>220/120 mmhg, pomalu a do cílových hodnot ne <180/110 mmhg) Tensiomin, Ebrantil, Isoket Symptomaticky antiemetika, antikonvulziva, anxiolytika NE antiagregancia ani antikoagulancia drenážní poloha hlavy (elevace hlavy a horní poloviny těla ) doplnit telefonický kontakt na nejbližší příbuzné, nebo svědky příhody konzultace s iktovým centrem (trombolýza) vylučovací kriteria bezvědomí s GCS < 7 ICH nebo podezření na něj v anamnéze známé postižení CNS (tumor, aneurysma, chirurgický výkon intrakraniální nebo intraspinální v anamnéze) velký operační výkon, nebo trauma v posledních 3 měsících jícnové varixy, tepenná aneurysmata Transport po konzultaci (každý pacient by měl být předem avizován a očekáván), nebo není li vhodný k trombolýze, spádově neurologie, interna, JIP Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

188 28.4 Následná nemocniční péče mozkový infarkt Nejlepší řešení v iktových centrech péče dle jednotného iktového protokolu v péči multidisciplinárního iktového týmu Terapie akutního stadia ischemického iktu Individuální dle typu iktu a rozsahu Celková intenzivní léčba (general treatment) Stabilizace životních funkcí nejčastější komplikace respirační a kardiální selhávání arteriální hypertenze/hypotenze srdeční arytmie hyperpyrexie, hyperglykemie akutní intrakraniální hypertenze (důsledek maligního mozkového edému) Podpora a stabilizace kardiovaskulárního systému Zajišťuje adekvátní mozkovou perfúzi (zabraňuje sekundární mozkové hypoxii) tolerujeme hypertenzi do 220/120 mmhg (jakákoliv snaha o rychlou normalizaci TK je chybou) vzácně arteriální hypotenze (v důsledku hypovolemie) rehydratace, eventuelně volumexpandery, v krajním případě katecholaminy v případě nízkého srdečního výdeje léčit základní příčinu (arytmie, kardiální selhávání) udržení optimálního TK klíčový bod léčby CMP Zajištění respiračních funkcí Oxygenoterapie při SpO2 <92% UPV při při PaO2 < 8 kpa, PaCO2 >7 kpa, DF >35/min poruše vědomí, obstrukce DC, respirační nedostatečnost odsávání slin a tracheobronchiálního sekretu, popřípadě bronchoskopické odsávání mukolytika, expektorancia Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

189 zavedeni NGS k prevenci aspirace Léčba hyperpyrexie a hyperglykemie Prevence progrese CMP TT >37,5 indikace pro antipyretika, chlazení a případně ATB glykemie >8 mmol/l inzulín Péče o GIT Prevence vývoje stresového vředu - Curlingův stresový vřed je akutní gastroduodenální vřed, komplikace závažných stavů. Nejčastěji se nachází v pyloru. Vzniká působením žaludečních šťáv na ischemickou sliznici. Antiulcerozní terapie Střevní dyfunkce dysmikrobie a následná střevní infekce prokinetika (ovlivnění motility dutých orgánů), eubiotika (příznivá strava) Poruchy homeostázy Stabilita vodního a iontového hospodářství pozor při průjmech a zvracení zvýšené tělesné teplotě, pocení, hyperventilaci kontraindikace roztoků glukózy (hyperglykemie a acidóza) Nutriční podpora Zamezení metabolickému rozvratu, katabolismu nazogastrická, nasoduodenální, nebo nazojejunální sonda s enterálními pumpami při poruchách polykání, bezvědomí parenterální výživa při stavech průjmů, střevní infekci, významných poruchách motility žaludku astřev perkutání endoskopická gastrostomie (PEG) při předpokladu dlouhodobé poruchy polykání s rizikem aspirace Stabilizace hematologických parametrů Brání rozvoji anémie, stavů hyperkoagulace, krvácivých projevů pozor na poruchy hemokoagulace při antikoagulační a trombolytické terapii a stavy kdy hrozí DIC a MOSF a sepse v indikovaných případech podáváme erymasu, plasmu, náplavu destiček, antitrombin III Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

190 Prevence hluboké žilní trombozy Až 70% imobilních pacientů Riziko plicní embolie v akutním stadiu iktu časná imobilizace, polohování, bandážování DKK preventivní antikoagulační léčba nízkomolekulárními hepariny při kontraindikaci antikoagulancií kavální filtry Kavální filtr je košíček zavedený nejčastěji do dolní duté žíly. Jeho smyslem je co nejefektivněji zachytit uvolněné tromby (emboly) a chránit tak pacienta před život ohrožující plicní embolizací. Filtr se zavádí katetrizační Seldingerovou technikou, výkon prováděný zkušeným lékařem trvá zhruba 15 minut. Intenzivní rehabilitace Mozek schopen adaptace a obnovy ztracené funkce rehabilitaci zaměřit nejen na obnovu ztracené funkce, také na oběhový a respirační systém, prevence dekubitů, hluboké žilní trombozy, kontraktur, zácpy zahájit již v prvních hodinách iktu pokračovat na specializovaných odděleních intenzivní rehabilitace fyzioterapeut, logoped Rekanalizační léčba Obnovení průtoku krve tepnou uzavřenou trombem (embolem) pro účinost co nejdříve při již rozvinutém rozsáhlém mozkovém infarktu kontraindikace pro vysoké riziko ICH trombolytická léčba moderní, účinná, bezpečná k rozpuštění sraženiny rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu (rtpa, altepláza) zahájit nejpozději do 4,5 hodiny, nejúčinnější do 90 minut při uzávěru bazilární tepny bez časového omezení, taktéž co nejdříve lze podat intraarteriálně ideální širší terapeutické okno (6 hodin) kombinovaná trombolýza intraarteriální + intravenózní sonotrombolýza akcelerace pomocí kontinuální aplikace ultrazvuku (sonotripse). Pomocí antravaskulárního katetru až k trombu. Mechanická rekanalizace perkutánní transluminární angioplastika a stent mechanická extrakce koagula (MERCI katetr), nebo z posledních novinek pomocí aspirační techniky (Penumbra) v kombinaci s trombolýzou ještě účinnější Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

191 Časná preventivní léčba Antiagregační terapie kyselinou acetylsalicylovou ihned u pacientů léčeným trombolýzou s 24 hodinovým spožděním antikoagulační léčba trmbofilní stavy riziko časné reembolizace, mechanické chlopenní náhrady, tromby v srdečních oddílech nízkomolekulární hapariny Léčba a prevence sekundárního postižení mozku Antiedematózní léčba drenážní poloha, sedace osmoterapie (manitol) kortikoidy nejsou indikovány Terapeutická hypotermie teplota jádra C dekompresní kraniotomie při maligním infarktu v karotickém povodí při ischemickém postižení mozečkové hemisféry s útlakem kmene současně s kraniotomií resekce malatické tkáně a drenáž Karotická endarterektomie - Část karotické arterie s plakem. Karotická endarterektomie (anglicky: Carotid endarterectomy, odtud zkratka CEA) je preventivní chirurgická operace, jejímž principem je odstranění aterosklerotického plátu z bifurkace (větvení) společné krkavice a odstupu vnitřní krkavice (arteria carotis interna) z podélné arteriotomie. Následně Specializovaná centra intenzivní rehabilitace preventivní léčba řízená neurologem úzká spolupráce s praktikem 28.5 Následná péče hemoragické CMP Obecně Zajištění vitálních funkcí inhalace O2 monitorace ICP a udržování přiměřené hodnoty operační řešení u expanzivního hematomu Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

192 Farmakologicky antiedematózní léčba Manitol klid na lůžku, péče o bezvědomého pacienta adekvátní výživa časná rehabilitace Subarachnoideální krvácení Zpravidla ruptura eneurysmatu Klinika: prodromy mohou chybět, ale zpravidla několik týdnů před bolesti hlavy (lokalizuje do orbit), závratě Náhlá bolest hlavy, ztráta vědomí po nástupu bolesti hlavy, hloubka vědomí odvislá od lokalizace hemoragie meningeální příznaky ztuhlá šíje, Kernigovo znamení (nelze extendovat DKK v koleni pokud jsou jsou stehna ohnuta do pravého úhlu k trupu) přechodně ložiskové příznaky souvisí s umístěním aneurysmatu a velikosti hemoragie Komplikace: celkové hyperaktivita sympatiku (katecholaminová bouře), nekardogenní edém plic (pozor diferenciovat od kardiogenního při AIM) místní (neurologické) recidiva hemoragie nejvíce v prvních dvou dnech mozkové vazospasmy >50% pacientů se SAK, nejzávažnější příčina mortality a morbidity u SAK hydrocefalus křeče Vyšetření CT odhalí místo krvácení, krev v likvorových prostorách, expanze hydrocefalu, edém Angiografie odhalí zdroj krvácení lumbální punkce nezbytná pokud potřebujeme vyloučit neuroinfekt monitorace ICP (5-10 torr) Terapie klid na lůžku, drenážní poloha hlavy udržování TK v normotenzi za přispění sedace, sedativ, antihypertenziv, opatrně s vazodilatací mozkových cév mohou zvyšovat ICP betablokátory, uradipil, ACE inhibitory Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

193 antifibrinolytika sporná indikace vyšší výskyt ischemie, tromboz a hydrocefalů vazospasmy Nimodipin blokátor Ca kanálů antikonvulzivní léčba benzodiazepiny prevence ischemických žaludečních defektů časná enterální výživa, blokátory protonové pumpy chirurgické léčba svorka na stopku aneurysmatu, embolizace aneurysmatu pooperační péče sledovat a řešit pooperační komplikace recidivy krvácení, hydrocefalus, nitrolební hypertenze pooperační spasmy - nimodipin hypovolemii indukovaná hypertenze koloidy ionotropní podpora dobutaminem dopamin, noradrenalin Cévní mozková příhoda v PNP a následné nemocniční neodkladné péči

194 29 Medicína katastrof * 29.1 Charakteristika Mimořádná událost (MU) čili hromadné postižení zdraví (HPZ) situace kdy zasahující týmy ZZS musí postupovat jiným způsobem než v běžné praxi. Využíváme postupů v intencích medicíny katastrof (MK) -> nejdříve stanovit vhodným způsobem priority ošetřování a odsunu u všech postižených Postup ZZS při řešení HPZ Vyhodnocení tísňové výzvy, vyslání adekvátního počtu prostředků Operátor KOS vysílá nejbližší dostupné prostředky a zbylým prostředkům v oblasti avizuje možnou potřebu zapojení do akce => co nejrychleji ukončit probíhající zásahy První posádka na místě MU první kontakt s HZP Prvotní upřesněný odhad rozsahu první posádkou na místě Rychle provedený a nahlášený KOS nezbytný pro další organizaci a řízení zásahu je li rozsah zjevný, možno spustit odpovídající stupeň traumatologického plánu i cílových ZZ upřesnit předpokládaný převládající typ postižení Hodnocení rizik (pro zasahující) Možná rizika pro zasahující týmy je nutné ihned hodnotit, případně odhadovat pokud je ZZS první složkou IZS na místě MU. Nejlépe je však riziko zjišťovat a konzultovat s velitelem zásahu HZS. Posouzení rizik je prioritní, nemůže následovat po organizaci jiných činností. Upřesnění prvotního odhadu rozsahu HPZ Není li možné rozsah HPZ jednoznačně určit, vedoucí první posádky organizuje průzkum vlastními silami, či s HZS cílem jsou co nejpřesnější zpřesňující informace informace zjišťovat a nahlásit KOS převládající závažnost postižení, předpokládaný počet pacientů s NACA 4 a více Medicína katastrof *

195 Reakce KOS -> spuštění TP odpovídajícího stupně Traumatologický plán Plán okamžité reakce zdravotnického zařízení na vzniklou MU s cílem minimalizovat následky na zdraví obyvatel. Je součást havarijního plánu kraje. KOS vyhlašuje tyto stupně traumatologického plánu: I. Stupeň max. 5 osob, z toho 1-3 osoby NACA 4 a více nasazení sil a prostředků více výjezdových základen ZZS bez nutnosti povolání záloh avizujeme směrování pacientů do traumacenter oblasti (těžší stavy) a na Emergenci nejbližšího ZZ (lehčí stavy) není třeba průběžné koordinace společného zásahu IZS II. stupeň max. 50 osob nasazení sil a prostředků více, nebo všech základen oblasti ale jen vyjímečně záloh avizujeme směrování pacientů na traumacentra oblasti a emergenci nejbližších ZZ potřebná koordinace společného zásahu zásahu složek IZS velitelem zásahu III.stupeň cca 100 osob nasazení všech dostupných prostředků kraje a povolání záloh avizujeme směrování na všechna traumacentra v kraji, případně další dostupná traumacentra a emergenci všech ZZ v kraji potřebná koordinace společného zásahu zásahu složek IZS velitelem zásahu IV. stupeň více jak 100 osob nasazení všech dostupných prostředků kraje a povolání záloh a stadartně vyžadována pomoc okolních krajů směrování na traumacentra a emergenci ve vlastním i okolních krajích koordinace rovněž na úrovni pokud ji převezme starosta obce s rozšířenou pravomocí, hejtman, ústřední krizový štáb, ministerstvo vnitra popř. Ministerstvo zdravotnictví ( 8 zák. 239/2000Sb.) Velení ZZS při zásahu u HPZ (vedoucí lékař zásahu) Je ve smyslu zák. 239/2000Sb. O IZS, velitelem zdravotnické složky IZS Medicína katastrof *

196 lékař, na místě zásahu jako první, může být vystřídán zkušenějším spolupracuje s velitelem zásahu IZS do okamžiku odvozu posledního postiženého z místa vždy přímo řídí činnost ZZS průzkum, třídění, ošetření a odsun, odpovídá za komunikaci s KOS vyžaduje součinnost s HZS a Policií ČR na nevykrytých úsecích ZZS (přenášení pacientů, budování shromaždiště, stavba stanů, logistika Zahájení třídění Lékařské třídění s využitím TIK Používáme třídící identifikační karty (TIK) Ilustrace 70: Třídící a identifikační karta Medicína katastrof *

197 Ilustrace 71: Třídící a identifikační karta I. Přednostní ošetření KPR se neprovádí, pouze zajištění vitálních funkcí (zprůchodnění DC, ventilace), přetlakový PNO, kraniotrauma s poruchou vědomí,velké zevní krvácení zastavené II. a) Přednostní transport susp. Vnitřní krvácení při úrazech hrudníku a břicha, krvácení z velkých cév, otevřené fraktury kostí a kloubů, poranění páteře s neurologickým deficitem b) transport k odložitelnému ošetření popáleniny 15 30% u dospělých,, rozsáhlejší poranění měkkých tkání, poranění oka, zavřené fraktury kostí a kloubů III.Lehké zranění popáleniny <15%, lehké poranění hlavy, tržné rány, nekomplikované zlomeniny IV. mrtví třeba evidovat, identifikovat, ukládat na určené místo START silami složek IZS (mimo zdravotníky) Provádíme nelze li li lékařsky třídit v terénu (nebezpečí zřícení, CBRN, požár, velká nepostižitelná plocha, nepoměr mezi počtem postižených a týmy ZZS, zásah nemožný bez speciálního vybavení a výcviku) Medicína katastrof *

198 Provádí proškolení a vybavení NLZP a příslušníci složek IZS Ilustrace 72: Třídící metoda START Obvaziště (shromaždiště raněných a nemocných) u všech akcí s větším počtem postižených poskytuje přehled o vývoji stavu a změně priorit u jednotlivců pro všechny veškerá dostupná technika a materiál usnadňuje smysluplnou organizaci ošetření a transportu nezřizujeme: kdy už od počátku bude k dispozici velké množství techniky nikdo nezůstane na místě po odjezdu první vlny prostředků ZZS ( i tak vhodné jedno místo kde postižené shromažďujeme) Medicína katastrof *

199 sem jsou přinášení vytřídění, či předtřídění pacienti a ukládání dle priorit na TIK shromažďujeme zde veškerý materiál a přístrojové vybavení vyznačíme zde: vstupy, výstupy, jednotlivé sektory, přístupové a odsunové trasy Zahájení ošetřování až po roztřídění dostupných pacientů rozsah péče přizpůsobit léčebným a transportním kapacitám Ilustrace 73: Rozmístění složek IZS při HPZ Ukládání dle priorit ošetření a odsunu (sektory I - IV) I. sektor a) Pacienti označení na TIK jako I (s nejvyšší prioritou ošetření), provádíme urgentní zajištění vitálních funkcí po jejich zajištění b) posouváme pacienty s kombinací I. a II.a (s největší prioritou odsunu) ve stejném Medicína katastrof *

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Kliknutím lze upravit styl předlohy. Sviták R.1,2, Bosman R.1, Šimánek V. 3 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 2 Anesteziologicko-resuscitační klinika

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 Obsah RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (BLS) 14 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (ALS) 15 NEODKLADNÁ RESUSCITACE - FARMAKA 16 ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE 17 OBTÍŽNÁ INTUBACE 20 UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Komplikace anestezie. Neexistuje anestezie bez rizika!!!

Komplikace anestezie. Neexistuje anestezie bez rizika!!! Komplikace anestezie Dušan Merta leden 2013 1 Úvod Neexistuje anestezie bez rizika!!! různě závažné u cca 9 % pacientů Anesteziologické příhody jsou komplikace, ke kterým dojde během a / nebo v příčinné

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Polytrauma v dětském věku Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Olomoucký den urgentní medicíny 15.5.2008 Definice polytraumatu Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče Jana ŠEBLOVÁ ÚSZS Středočeského kraje Historie resuscitace při tonutí (Bierens, J.J.: Handbook of Drowning,

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více