Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now!"

Transkript

1

2 Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now! 1A200 GERIATRICKÉ CHODIDLO Každý krok nemusí být překážka. PROTEOR vyvinul chodidlo s jedinečným konceptem určeným pro pacienty s nízkou aktivitou. 1A200 GERIATRIC FOOT Because we do not want steps to be hurdles, Proteor has developed this unique foot design dedicated to low activity patients. H.T.C., s.r.o., 1. Máje 670/128 Ostrava , Te.: Fax: , E mail: cz.cz cz.cz, cz.cz

3 Úvodník Vážení kolegové, když jsem přemýšlel o letošním úvodníku, tak jsem zjistil, že vám toho mohu napsat velmi málo, abych se neustále neopakoval. Proto dovolte, abych věnoval tyto řádky člověku, který má našemu oboru rozhodně co říci. Dvanáctého února roku 1930 se ve švýcarském městečku Grenchen v kantonu Solothurn narodil Prof. Dr. René Baumgartner. Tato část Švýcarska je známa výrobou přesných hodinek i otec pana profesora byl hodinářem a to zřejmě předurčilo jeho talent pro technickou ortopedii. První kontakty s technickou se datují do let 1958 až 1962, kdy se vzdělával na chirurgických klinikách, aby v roce 1966 absolvoval atestace z chirurgie a ortopedie. V roce 1970 pracuje jako vedoucí oddělení pro technickou ortopedii a vytváří habilitační práci na téma amputace nohy a vybavení protézou, při nedostatečném cévním prokrvení, která byla odměněna německou společností pro ortopedii. V roce 1979 se stává titulárním profesorem a v letech 1985 až 1996 pracuje jako ředitel Kliniky pro technickou ortopedii a rehabilitaci. V roce 1996 odchází do důchodu, avšak nadále pokračuje v přednáškové a publikační činnosti. Do roku 2009 vydal třistapadesát titulů, které jsou rovněž známy u nás. Do Češtiny byla přeložena skripta protetiky a ortotiky a dále jsou u nás nejznámější tyto tituly: Základní kurz technické ortopedie Amputace a vybavení protézou Ortopedickotechnické opatření pro nohy René Baumgartner působil rovněž jako vojenský lékař při pomoci Alžíru, Togu, Sudánu, a zejména v Tanzánii. O tom, že pan profesor je stále aktivní a v dobré náladě, jsme se mohli přesvědčit na anatomickém kongresu v Innsbruku, kde vedle teoretických přednášek si vedl velice obratně při praktických ukázkách na pitevně. Měli jsme tedy možnost panu profesorovi, díky laskavé péči paní Jany Brábníkové z fi rmy Otto Bock, osobně popřát k jeho jubileu a poděkovat zejména za cenné učebnice, kterých je v našem oboru opravdu málo. Mgr. Rudolf Půlpán předseda výboru FOPTO (fakta byla převzata z časopisu Ortopadische Technik, překlad Eva Půlpánová)

4 Obsah ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 17 časopis Časopis ortopedická protetika je ofi ciální odborný časopis federace ortopedických protetiků (FOPTO). Časopis se vydává jednou za rok, příspěvky se uzavírají vždy v určený datum a jeho distribuce je vždy na termín členské schůze FOPTO. ISSN VYDAVATEL Federace ortopedických protetiků (FOPTO) REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Tomáš Sýkora Členové redakční rady: Ing. Pavel Černý, Zbyšek Malík, MUDr. Jiří Hrabák, Ing. Miroslav Bokyš ODBORNÁ POMOC Doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc ADRESA REDAKCE Protetika Plzeň Časopis Ortopedická Protetika Bolevecká Plzeň (do předmětu uvést - časopis) PRO AUTORY A INZERENTY Příspěvky do časopisu posílejte na adresu redakce. Uzávěrka příspěvků do časopisu Ortopedická protetika č. 17 byla Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce s poznámkou časopis. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit příspěvky pro zajištění jednotného grafického vzhledu. Distribuce časopisu podléhá rozhodnutí a schválení redakční rady. Šíření a používání příspěvků, jakož i jejich součástí, je možné pouze se souhlasem redakce. 3 Úvodník Rudolf Pulpán Odborné články 5 Patologické stavy vyžadující terapii hlavokrční ortézou Petr Mottl 7 Možnosti použití stehenní protézy s komponentem C-Leg pro běh na lyžích. Jan Hruša 9 Data z klinické analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa Otto Bock ČR s.r.o. Informace 15 FOPTO Cup Florbal Cup Nové výrobky 20 Novinky SAZBA Mgr- Petr Vrobel TISK Grafi cké závody Kusák Vyškov 4

5 Patologické stavy vyžadující terapii hlavokrční ortézou Léčebný postup u patologických stavů krční páteře určují lékaři a to podle stupně a komplexnosti poranění či onemocnění jednotlivých segmentů páteře. Někdy jsou tedy pacienti léčeni operativně, méně závažné případy jsou doporučeny ke konzervativnímu řešení. To nabízí kromě využití fyzioterapie, také možnosti nasazení krční ortézy a zároveň příležitost pro prezentaci zručnosti a zkušenosti ortoprotetického pracovníka. Krční ortézy však lékaři často předepisují i v pooperační léčbě. Krční ortézy či límce jsou pomůcky, určené k restrikci pohybu a kontrole polohy krční páteře. Podle stabilizačního: a) korekčního efektu lze krční ortézy dělit na a) měkké límce b) semirigidní ortézy c) pevné (rigidní) ortézy Měkké límce mají minimální stabilizační efekt, proto bývají použity jen u méně závažných případů. Umožňují jen nepatrné omezení rotace a flekčněextenčních pohybů. Jejich výhodou bývají dobré tepelně izolační vlastnosti a poskytování proprioceptivní zpětné vazby určující polohu krku. Semirigidní ortézy jsou zpravidla dvoudílné. Přední díl je opřen kraniálně o dolní čelist a zadní díl o týlní kost. Takto konstruované ortézy pacienta dostatečně imobilizují a zajišťují restrikci v temporo-mandibulárním kloubu. K často používaným zástupcům této skupiny patří Philadelphia. Rigidní ortézy zajišťují pacientovy maximální fi xaci a omezení a mají ze všech výše jmenovaných ortéz největší korekční účinky. U léčení těžších vad krčního segmentu páteře jsou tedy předepisovány nejčastěji. V praxi se využívá léčby krční ortézou nejčastěji u: 1) deformit páteře (skoliózy, hyperlordózy, hyperkyfózy) 2) nádorů 3) neuromuskulárních vad páteře 4) degenerativních onemocnění 5) v pooperační terapii 6) u traumat Deformity páteře jako jsou idiopatické skoliózy, reagují velmi dobře na včas zahájenou konzervativní léčbu. U těžších případů (např. kongenitální skolióza vyvolaná laterální nesegmentovanou lištou) indikují lékaři již brzo po záchytu chirurgický výkon. Neléčená progredující křivka vede k těžké deformitě, která nepříznivě ovlivňuje funkci plic a srdce. U vysokých křivek, zasahujících do oblasti C-Th páteře, bývá nasazován korzet se speciálně tvarovanou krční pelotou, která může být ke korzetu připevněna pomocí pantu pro snadnější manipulaci právě tak, jak jsme to řešili na našem pracovišti (obr. č. 1). Nádory odborníci dělí na extra a intramedulární. Příznaky, Obr. č. 1 Nepříznivě se vyvíjející C-Th úsek skoliotické křivky řešený nasazením Cheneau korzetu s upomínající pelotou umístěnou na laterální části krku. které lékaře musí při vyšetření alarmovat, jsou bolest, porucha motoriky, citlivosti a změny na páteři. Při destrukci kosti jsou narušeny biomechanické vlastnosti obratle a mohou vznikat zlomeniny, deformity nebo instabilita. Při úspěšnosti léčby nádorů je rozhodující jejich včasná diagnostika. Na krční páteři se naštěstí nádory nevyskytují často. Na našem pracovišti jsme před několika lety vyráběli nákrčník pro pacienta s nádorem v oblasti krční páteře. Nákrčník dobře plnil stabilizační a fi xační úlohu zmíněného segmentu páteře(obr. 2). Neuromuskulární vady páteře mohou být postižení 5

6 Obr. č. 2 Kombinace trupové ortézy, nákrčníku a Hallo trakce pro pacienta s nádorem v C-Th části páteře. Toto řešení zajišťuje dokonalou fixaci daného segmentu. symetrická nebo asymetrická, progredující nebo stacionární. Navíc se zde někdy setkáváme i s postižením mentálním. U nemocného neuromuskulární deformitou musíme trvale myslet na postavení pánve a kompenzaci trupu vestoje a vsedě. Při nasazení ortézy musíme co nejméně omezit funkci plic. Neuromuskulární vady vyžadující si léčbu ortézou bývají Dětská mozková obrna, Syringomyelie, Poliomyelitida a další dle lokalizace a závažnosti postižení. Na našem pracovišti jsme řešili případ pacienta se svalovou atrofi í. Tento pacient byl na invalidním vozíku. Vyráběli jsme mu podpůrnou trupovou ortézu s menšími korekcemi. K této ortéze byla pomocí dlahy připevněna 6 obr.č.3 Stabilizační trupová ortéza do vozíku ke které je pomocí kovové dlahy připevněna čelenka. Ortéza má zajistit fyziologický sed. čelenka pro stabilizaci postavení hlavy (obr. 3). Degenerativní onemocnění jsou lékaři uváděna pod různými názvy jako artritida krční páteře, revmatismus, vyhřezlá ploténka nebo pokud jde o bolest šířící se do paže, pak se uvádí neuritida nebo neuralgie. Bolest, kterou pacient cítí někdy až v akrálních částech ruky, může mít charakter mravenčení nebo přechází v necitlivost. Nejčastěji bývají postiženy obratle C4-C7. Takové potíže mohou pacientům výrazně omezovat životní styl. Hlavokrční ortéza vyrobená pro pacienta trpícího výše zmíněnými obtížemi by měla mít zejména distrakční a stabilizační účinky. Postavení hlavy by se mělo co možná nejvíce blížit fyziologickému postavení = brada svírá s krkem pravý úhel, spojnice zevního zvukovodu a očí leží v horizontále, temeno je taženo vzhůru. Pooperační terapie využívá možnosti nasazení nákrčníku už několik dnů po zákroku s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta. Lékaři předepisují v ranném stadiu po operaci rigidní krční ortézu s maximálními fixačními účinky. Omezení hybnosti operovaného segmentu je velmi důležitá pro správný srůst operovaných tkání. Pevnou plastovou ortézu nasazují lékaři na dobu asi jednoho měsíce, tak aby se zajistil srůst kostěného štěpu s obratli stejně jako vidíme na případu malého chlapce na obrázku. Při bezproblémovém průběhu pooperační terapie nákrčníkem se postupem obr. č. 4 Nákrčník pro pooperační terapii splňující stabilizační a fixační nároky. Je určen pro časnou pooperační terapii. času přistupuje k nasazení měkkého límce na doléčení (obr. 4). Traumata páteře v poslední době přibývají. Většinou k nim dochází při autonehodách, skocích do mělké vody, při pádech ze stromů a v poslední době při adrenalinových sportech. Při poranění páteře musí nejprve lékař určit zda se jedná o poranění stabilní či nestabilní. Při stanovení nestability se v klinické praxi vychází především z vyšetření RTG, CT a NMR. Po traumatech se už mnohokrát osvědčilo nasazení rigidní plastové krční ortézy pro maximální fixaci postižené oblasti krční páteře. Základem pro úspěšnou terapii nákrčníkem je dobrá komunikace ortopedického technika s ošetřujícím lékařem a v neposlední řadě i s pacientem. Při výrobě hlavokrční ortézy je kladen důraz na precizní zhotovení sádrového negativu, při kterém lze korigovat patologické stavy a zohlednit případné další odchylky od stavu fyziologického. Vysoké nároky na zručnost a zkušenost bývají kladeny zejména při modelaci sádrového pozitivu. Ortéza musí být vyrobena tak, aby ve všech směrech vyhovovala požadavkům pacienta a aby urychlila rekonvalescenci a zkvalitnila život pacienta.

7 Možnosti použití stehenní protézy s komponentem C-Leg pro běh na lyžích. Charakteristika běhu na lyžích Běh na lyžích je pohybová činnost, obsahující způsoby běhu a další lyžařské běžecké dovednosti, které umožňují bezpečný a účelný pohyb v zasněženém terénu. Je to jedna z nejrozšířenějších pohybových aktivit v zimě. Běh na lyžích má poměrně složitou pohybovou strukturu, při níž však nedochází k nadměrnému zatěžování kloubního ani svalového systému. Běh na lyžích umožňuje poznávání zimní zasněžené přírody při vyjížďkách nebo při lyžařských výletech. Všeobecná lyžařská průprava Před nácvikem běžecké techniky bychom měli absolvovat všeobecnou lyžařskou průpravu na běžeckých lyžích, jejímž cílem je získání pocitu lyží a pocitu skluzu, jež jsou spojeny s rovnovážným postojem a jistotou přenášení hmotnosti lyžaře z lyže na lyži. Nejdůležitější z hlediska bezpečnosti je nácvik pádů, brzdění a zastavení. Běžecká technika Při běhu na lyžích musíme překonávat různorodý terén, abychom se mohli v takovém terénu bezpečně pohybovat, měli bychom zvládnout celý obsah běžecké techniky. Tzn. způsoby běhu, výstupů, změny směru jízdy, brzdění a zrychlování. Běh na lyžích s jednostrannou nadkolenní amputací Běh na lyžích patří pro hendikepované s jednostrannou nadkolenní amputací k výrazně limitovaným sportům. Běžecké lyžování je pro amputovaného bez protézy naprosto vyloučené a i s protézou je udržení rovnováhy a ovládání lyží poměrně náročné. K jeho zvládnutí je zapotřebí kvalitní vybavení a dobrá fyzická kondice, rovinatý terén a strojově upravená běžecká stopa. Lyžařské vybavení a speciální pomůcky pro běh na lyžích s jednostrannou nadkolení amputací Lyžařské vybavení Při výběru lyží se zaměřujeme na širší turistické, určené pro klasický způsob běhu. Pro začátečníky jsou v úvodu výcviku vhodné no wax lyže, které mají ve kluznici lyže vybroušené drážky, umožňující odraz vpřed. Lyže mají sice menší skluz, ale začátečník se na nich cítí bezpečnější. Délka by pro začínající muže měla být rovna výšce postavy + 5 cm, pro ženy a méně fyzicky zdatné jedince o 5 10 cm kratší. Při výběru obuvi pro běžecké lyžování by měli dát amputovaní přednost vyšší zateplené botě, která je zpevněná plastovým skeletem v oblasti kotníku. Je tím zajištěna větší stabilita nohy. Skelet je s vlastní botou spojen kloubem, který umožňuje pohyb v kotníku. Vázání musí plně korespondovat s obuví. Mělo by zajistit dobrou stabilitu a kontrolu lyží. Doporučujeme vázání se stepin systémem, který umožňuje nastoupení do vázání a jeho uvolnění tlakem hrotu hole. Ve vázání jsou drážky, které zapadnou do podešve lyžařské boty. Spojení lyžařské boty s lyží je pevnější a kontrola ovládání lyží přesnější. Výška turistických holí je do výše ramen a doporučuje se výběr širších talířků. Speciální pomůcky Pro úspěšný a zejména bezpečně probíhající výcvik je potřeba vázání doplnit o speciální řemínek na kotníku protézy, který je připevněný k lyži. Omezuje zvednutí paty lyžařské boty od lyže do cca 5 6 cm. Zlepší se tím předozadní rovnováha a omezí možnost pádu lyžaře ve směru dopředu. Protézy Dřívější typy stehenních protéz neumožňovaly amputovaným běžecké lyžování. 7

8 Hlavním problémem byly kolenní klouby, které byly často s neuzamykatelným mechanismem, či s mechanickým řízením švihové fáze a s řízením stojné fáze závislým na zatížení, což mělo za následek špatnou ovladatelnost a nejistotu. Využití nových technologií nabízí lyžařům s nadkolení amputací pohyb na dvou lyžích. Při výcviku začátečníků doporučujeme protézu s kolenním kloubem C-Leg, silikonové lůžko s jednocestným ventilem a chodidlo C- 40. Metodika nácviku Se začínajícím lyžařem nacvičujeme nejprve základní postoj. Hmotnost těla by měla být na přední části chodidla, rovnoměrně rozložená na obou končetinách a kolena mírně pokrčená.. Výcvik doporučujeme zahájit na rovině na no wax lyžích. Mód C-Leg komponentu přepneme na chůzi. Po získání jistoty při chůzi skluzem můžeme přejít postupně na lyže s hladkou skluznicí. V úvodu výcviku bychom měli nacvičovat pády a vstávání, nejprve na místě, později z jízdy. Nejbezpečnějším pádem je přisednutí stranou na hýždě na stranu zdravé dolní končetiny. Jízdu nacvičujeme v mírně se svažující stopě bez nerovností, která je zakončená rovinou. Po zvládnutí těchto základních dovedností nacvičujeme odšlapování, což je jediná možná změna směru jízdy pro amputovaného. Bezpečně lze odšlapovat jen na stranu vlastní nohy. Běh střídavý dvoudobý je základním způsobem běhu na lyžích. Základem je jízda po jedné lyži, což je na protéze velmi obtížné. Z tohoto důvodu doporučujeme 8 pro pohyb na běžeckých lyžích využívat především běh soupažný jednodobý. Jeho účinnost spočívá v koordinaci soupažného odpichu paží a odrazu jedné končetiny. Amputovaný se může stále pohybovat na své stojné noze, na které je mnohem zdatnější a stabilnější. Na závěr nacvičujeme o- braty pomocí opakovaných přívratů a odvratů. Ty umožňují nejjednodušší změnu směru. Několik rad závěrem: Pro amputované je na začátek velice těžké se naučit správně pracovat s rozložením vlastní hmotnosti a získání pocitu jistoty. Proto je vhodné trénovat napřed s dopomocí druhé osoby, která přidržuje amputovaného za pokrčený loket a stojí na straně amputované končetiny. Při první jízdě roztlačí dopomoc amputovaného v upravené stopě, ten se pohybuje bez svého výrazného přičinění. To usnadní amputovanému zvyknout si na pocit skluzu. Nácvik běhu na lyžích je nejvhodnější začít v strojově připravené stopě, která usnadní vedení lyží. Terén by měl být rovinatý s pozvolnými změnami směru. Zatáčení je možné pouze přešlapováním na stranu vlastní nohy, na stranu amputované nohy je přešlapování velmi obtížné. Při pohybu na lyžích je důležitá koordinace pohybu nohou a paží Do soupažného odpichu se zapojují velké svalové skupiny trupu s odpichem se předklání trup až do vodorovné polohy, paže dokončují odpich za tělem Při výcviku je nezbytný odpočinek na předem připravené židli, či jiné pomůcce. Stále musíme dbát především na bezpečnost Pro úspěšnost výcviku se jeví jako nejdůležitější fyzická připravenost amputovaného. Pro udržení rovnováhy v předozadní rovině je velmi důležitý řemínek na patě běžecké boty, který zabraňuje pádu dopředu. Protéza s komponentem C-Leg se standartně nastaveným módem pro chůzi velmi dobře splňuje funkce potřebné pro pohyb na běžeckých lyžích. PaedDr. Jan Hruša, CSc. UK FTVS

9 Data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa První data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa za účelem prevence a terapie syndromu bolestivého ramene po mozkové mrtvici. Tento článek popisuje výsledná data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci OmoNeurexa, což je nová ramenní ortéza určená k prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene po mrtvici. Ramenní ortéza z měkkého materiálu je připojena k předloketní manžetě tak, aby podporovala extenzi lokte a supinaci. 10 z 13ti pacientů používalo tuto ortézu průběžně po dobu 4 týdnů a zbývající 3 z nich odložili ortézu po 3. dni nošení (zdála se jim příliš těsná, nepociťovali očekávaný účinek, měli obavu ze spasticity fl exoru). Komfort nošení byl dobrý, pocení minimální a 7 pacientů hlásilo příznivý vliv ortézy na své aktivity, např. cítili větší jistotu během přesedání a větší mobilitu. 5 pacientů hlásilo relevantní snížení bolesti. Analýza chůze zjistila dynamičtější vzorec chůze, neboť se značně zkrátila doba oboustranné opory. Navíc byla u vybraných pacientů zaznamenána facilitace paretického kvadricepsu v počáteční stojné fázi. Z hlášení terapeutů vyplynulo, že se u 7 pacientů podařilo zintenzivnit terapeutický přístup. Polevila subluxace ramene, spasticita pacientů, u nichž bylo na začátku registrováno ochrnutí, se zvýšila jen mírně a rozsah pohybu ramene se nezměnil. Ortéza představuje zajímavý komponent pro prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene po mrtvici, při čemž je však opodstatněné provést také řízené zkoušky. Úvod Mozková příhoda je nejčastější příčinou trvalého postižení v průmyslovém světě. V Německu je průměrný roční výskyt mrtvice cca. 180 pacientů na obyvatel. V rané fázi rehabilitace se syndrom bolestivého ramene (PS) vyskytuje u cca % pacientů [8]. Některé faktory jsou diskutovány v rámci etiopatogeneze. Např. PS koreluje zejména se subluxací hlavice, se základní kauzální parézou v oblasti ramen, spasticitou a s omezenou pohyblivostí ramene [10]. Pro hodnocení studie pomohlo rozlišování mezi chabou a spastickou formou. Chabá forma je častější při rané rehabilitaci a je všeobecně spojována s extrémním o- slabením ramenního pletence, se subluxací a následným poraněním měkkých tkání [6,9]. Tato poranění se vyskytují zejména tehdy, když pacient zvedne paretické rameno a nemá nasazenou ochrannou pomůcku. Nedostatečný pohyb lopatky způsobuje, že hlavice humeru narazí na akromion. To má za následek mikrotraumata, zánět měkkých tkání a bursitidu, které jsou podle dnešní úrovně poznání, hlavním faktorem patogeneze PS v případě chabé formy [1]. Správná terapie ramene, podávání nesteroidních medikamentů pro potlačení bolesti, fyzioterapie včetně ultrazvuku, méně často pak používání elektrostimulace [7] a v poslední době botulinum toxin A do subskapulárního a pektorálního svalu [5,12], se ukázaly jako efektivní terapie PS. Ačkoli je k dispozici mnoho ramenních ortéz, zatím se v široké míře nikterak nevyužívají. Všechny ortézy jsou zaměřeny na společný cíl opětného vystředění hlavice humeru pomocí trakce a/nebo odlehčení hmotnosti paže (jedna dvanáctina tělesné hmotnosti) v případě subluxace. Dalším aspektem je ochrana paretické paže před prudkými pohyby během chůze. Argumenty proti předepisování ortézy jsou tyto: ortéza podporuje fl ekční postavení předloktí, představuje riziko ve formě 9

10 omezení pohybů ramene, její použití je nepraktické, nesedí dobře, je nepříjemná při nošení přímo na pokožce a při jejím nošení může docházet k tvorbě nepříjemného odéru. S ohledem na tyto okolnosti spolupracoval autorský tým společně s firmou Otto Bock na vývoji nové ortézy a jejím vyzkoušení v rámci pilotní studie během rané rehabilitace pacientů s těžkou chabou parézou ramenního pletence. Byla prováděna laboratorní analýza chůze s ortézou a bez ortézy za účelem zjištění vlivu ortézy na obraz chůze a aktivaci svalstva při chůzi. Ortéza Ramenní ortéza o váze cca. 300 g je dodávána v 5 velikostech pro každou stranu (obr. 1) a sestává z ramenní části podpažní pásek zepředu nebo zezadu a v případě potřeby se nastaví tak, aby zajišťoval potřebné uchycení. Pod podpažní jamkou se musí umístit antiperspirační ochrana. Předloketní manžeta se zapne tak, aby nezakrývala olekranon a neomezovala krevní oběh. V dalším kroku se tyto dvě části spojí tak, aby bylo předloktí v mírné supinaci a extenzi. Nakonec se ještě jednou provede optimalizace nastavení ve stoji. Na noc se ortéza odkládá. Pacienti pilotní studie Pilotní studie se zúčastnilo 13 hemiparetických pacientů (10 mužů a 3 ženy s průměrným věkem 61, let, 6 pacientů s hemiparézou na pravé straně a 7 s hemiparézou na levé straně, při Obr. 1 Ramenní ortéza OmoNeurexa s pásem, který je veden pod kontralaterální axilární jamkou. Pás lze nastavit vpředu a vzadu pomocí suchých zipů. Druhou část ortézy tvoří předloketní manžeta, která je 10 také opatřená suchými zipy. Tyto dva nastavitelné pásky spojující výše uvedené dvě části jsou různé barvy, aby nemohlo dojít k záměně. Ortéza je vyrobena z měkkého a poddajného materiálu. Všechny části, které by mohly sklouznout na holé pokožce, jsou na okraji opatřené 1-cm širokým silikonovým páskem. Poutka v suchých zipech jsou na straně těla vypolstrovaná tak, aby nemohly na pokožce vzniknout otlaky. Vnější okraje ortézy jsou upravené pomocí měkké pásky a jsou velmi elastické. Připojovací pásek našitý na ortézu zajišťuje požadované obepnutí a potřebnou stabilitu. Návod k použití zahrnuje devět fotografi í, které názorně vysvětlují, jak se má ramenní ortéza nasazovat. Po provedení výběru vhodné velikosti (na základě obvodu hrudníku pod axilárními jamkami) se přiloží ramenní část tak, aby hladce dosedala nad ramenním kloubem. Dále se upevní čemž byl průměrný interval mezi mozkovou příhodou a předepsáním ortézy 8,3 + 3,8 týdne, výška 173,5 + 11,4 cm a váha 75,8 + 9,1 kg), kteří splňovali následující

11 Obr. 2 Rentgenové snímky ramene se subluxací; a) bez ramenní ortézy (vlevo) a b) s ramenní ortézou (vpravo). Všiměte si velké štěrbiny mezi pouzdrem a humerální hlavicí na levém obrázku a zlepšené polohy humerální hlavice při použití ramenní ortézy (vpravo) kritéria: První mozková příhoda s následnou ranou rehabilitací na klinice, Nefunkční paretická horní končetina, Mobilizace pomocí invalidního vozíku, při fyzioterapii již prováděli stoj a chůzi, Schopnost podávat verbální nebo písemné informace při krátkém pohovoru, Nedošlo ke zhoršení vnímání bolesti v oblasti postižené horní končetiny, Vydání souhlasu k účasti na studii. Pacient byl vybaven ortézou, jestliže si stěžoval/a na bolesti v rameni, tým podával hlášení ohledně bolesti, se vyskytly nějaké klinické známky subluxace (více než jeden prst na šířku). V době zařazení do studie si 10 ze 13 pacientů spontánně stěžovalo na bolesti v rameni a tým lékařů a terapeutů popisoval 3 případy akutní bolesti ramene. Závislé proměnné z pilotní studie Zkušený vyšetřující lékař zjistil velikost luxace ramene, pasivní rozsah pohybu pomocí Fugl-Meyerova bodování (Fugl Mayer 1975) a proximální sílu a tonus horní končetiny. Pomocí klasifi kace aktivity svalstva dle stupnice MRC (0 až 5: 0 = plegie resp. 5 = plná síla) bylo prováděno měření zvedání a abdukce ramene, fl exe a extenze v lokti pomocí upravené Ashworthovy stupnice (0 až 5, 0 = nulové zvýšení svalového tonusu, 5 = pevná). Vyšetření byla prováděna před každodenním používáním ortézy a pak následně za 4 týdny. Pacienti hodnotili účinky ortézy formou hlášení výsledků s ohledem na: bolesti v rameni (dimenze zhoršení) používání paže pro každodenní aktivity, účast na fyzioterapii, schopnost provádět každodenních aktivity a mobilita na klinice (dimenze aktivity) náladu a společenské kontakty (dimenze účast) Pacient odpovídal na jednotlivé otázky formou očividně horší ( 2), horší ( 1), ste- 11

12 jné (0), poněkud lepší (1) nebo očividně lepší (2). Pacienti a terapeuti měli také hodnotit komfort nošení a potenciální nepříjemný odér. U 1 pacienta byl proveden rentgenový snímek s nasazenou ortézou a pak bez ní. Výsledky pilotní studie 3 ze 13 pacientů přestali předčasně nosit ortézu. Jako důvody uváděli nesplněná očekávání (jeden pacient), příliš těsné (jeden pacient) a obava, že dojde ke vzniku spasticity fl exoru (vyjádření fyzioterapeuta). Všichni tři pacienti přestali nosit ortézu po prvních třech dnech nošení. Ostatních 10 pacientů hodnotilo komfort nošení jako dobrý a také tvorbu odéru jako minimální. Demonstrační rentgenové snímky ukázaly, že se subluxace snížila; u sedmi pacientů se prostor v kloubu snížil během 4-týdenní intervence o průměrných 2,5 cm (obr. 2). Pasivní pohyb ramene se zhoršil pouze u jednoho pacienta a zlepšil se u 3 pacientů. Měření síly ramenního a loketního svalstva dle stupnice MRC ukázalo, že došlo ke zvýšení síly ramene u 3 z 10 pacientů (ve 2 případech o 1 bod a v 1 případě o 2 body) a ke zvýšení síly lokte u 4 z 10 pacientů. U 4 pacientů došlo k vývinu spasticity fl exoru v lokti o 1 stupeň dle Ashworthovy stupnice (dva případy) res. o 2 a 3 (ve dvou případech). U zbývajících pacientů klesla spasticita fl exoru o 1 bod. Pacienti hodnotili ortézu takto: 12 5 pacientů uvedlo sníženou popř. stejnou úroveň bolesti v rameni, používání paže pro každodenní činnosti: zlepšilo se u 7, stejné u 3 pacientů, účast na fyzioterapii: zlepšení u 6, stejné u 3, zhoršení u jednoho, mobilita při každodenních činnostech: lepší u 6, stejná u 4, provádění každodenních činností: zlepšení u 5, stejné u 5, sociální kontakty a nálada: zlepšení u 3, stejné u 7. Měření analýzy chůze Kromě toho byla u všech 10 pacientů provedena analýza chůze [3] s nasazenou ortézou a bez ortézy. K provedení analýzy bylo použito zařízení Infotronic. To sestává z návleků na boty příslušné velikosti; pomocí kontaktních spínačů zaintegrovaných do stélek pak byly měřeny parametry cyklu, stoje, švihu a doby oboustranné opory ve stojné fázi a to zvlášť pro každou stranu. Data byla ukládána na přenosné měřicí ústředně. Pro zjištění parametrů základního cyklu a to rychlosti, kadence a délky kroku bylo použito 10-metrové zkoušky. Pomocí povrchových elektrod přiložených na svaly na paretické straně (na tibialis anterior, gastrocnemius, gluteus medius a erector spinae muscles) po předchozím důkladném očištění pokožky se také provedlo sejmutí dynamického elektromyogramu vybrané dolní končetiny. Tyto signály se v předzesíleném stavu uložily na počítač za účelem další analýzy. Parametry cyklu pro každou stranu pak byly standardizovány podle cyklu chůze (100 %), byly vypočítány kvocienty symetrie pro úsek stojné fáze a švihové fáze pomocí vzorce: stoj (švih) vpravo/stoj (švih) vlevo x 100, jestliže pravá strana byla menší než levá strana, jinak obráceně. Data EMG byla usměrněna, standardizována pro cyklus chůze a pak odfi ltrována. Na základě amplitudy zjištěné obalové křivky tak provedl zkušený měřicí technik kvantitativní a následně také kvalitativní vyhodnocení obrazu chůze. Výsledky analýzy chůze V základních parametrech cyklu nebyl mezi těmito dvěma stavy žádný rozdíl; projevovala se tendence k větší délce kroku a nižší kadenci s ortézou. S ortézou byla relativní dvojitá stojná fáze značně kratší (průměrně 17 %, p<0,05), zatímco relativní doba stoje a švihu obou stran jakož i kvocienty symetrie nebyly nikterak významně odlišné. Analýza dynamických EMG neposkytla jednotný výsledek; u 4 z 10 pacientů byla zjištěna markantnější aktivita při švihové fázi u kvadricepsu, která zároveň začínala dříve. Diskuze Ortéza se osvědčila jako vhodná pro klinické vybavení, komfort nošení byl dobrý a dále vznikal minimální nepříjemný odér při nošení ortézy na pokožce. Neobjevily se žádné vedlejší

13 průvodní jevy jako poškození pokožky vlivem tření nebo alergie. Klinická praxe rychle ukázala, že pro zajištění požadované funkčnosti ortézy je nezbytné zajišťovat průběžné školení terapeutického týmu, zejména pak pečovatelského personálu. Z počátku bylo nejčastější chybou příliš volné vybavení, nesprávně zapnuté pásky a nošení ortézy přes oděv. Z hlediska terapie se jako praktické osvědčila možnost rychlého separátního sejmutí předloketní manžety, což umožnilo neomezenou mobilizaci horní končetiny. 3 pacienti přestali nosit ortézu předčasně. Jako důvody uváděli nesplněná očekávání (jeden pacient), příliš těsné (jeden pacient) a obava, že dojde k vyvinutí spasticity fl exoru (dle vyjádření fyzioterapeuta). Prováděné studie však nepodporují obavu, že by se spasticita fl exoru mohla vyvinout; pasivní odpor proti extenzi lokte se u 4 pacientů trochu zvýšil a 3 pacientů se zároveň snížil. Tento výsledek je nutné vidět v kontextu toho, že akutní pacienti měli zpočátku ochablé svalstvo a tudíž vyvinutí různých stupňů spasticity fl exoru by nebylo neobvyklé. Na základě specifi kace této ortézy je doporučena extenze a supinace lokte k tomu, aby se zabránilo vývinu spasticity fl exoru. Až na 1 pacienta nebyla zjištěna žádná indikace ohledně omezení pasivních pohybů ramene. Naopak, u 3 pacientů došlo k jejich zlepšení, což bylo určitě dosaženo díky multidisciplinární, klinické rehabilitaci. Rentgenové snímky potvrdily, že když se ortéza správně používá, dojde k repozici hlavice humeru tak, jak bylo dříve popisováno Zorowitzem a kol. pro 4 různé modely ortéz (včetně Bobathova válečku, mitry a další srovnatelné ortézy) [13]. Během 4-týdenního nošení došlo u 7 pacientů z 10 ke zúžení kloubní štěrbiny. Samozřejmě bylo účelem této terapie posílení ramenního pletence, ale svalová aktivita dle stupnice MRC prokázala známou mírnou regresi síly v paretické horní končetině v případech výskytu silné parézy [2, 4]. Pouze u 3 pacientů se zjistilo minimální zlepšení jejich volní síly ramene, takže lze předpokládat, že ortéza přispěla k zúžení kloubní štěrbiny. Jedním z důležitých cílů při vývoji této ramenní ortézy bylo snížení bolesti ramene. Toho bylo dosaženo pouze u poloviny pacientů. Subjektivní vnímání bolesti je však ovlivňováno mnoha faktory. U několika pacientů bylo vybavení prováděno ve fázi nekritické eufórie (všechno půjde jenom k lepšímu), což je známý jev, který se vyskytuje po poškození mozku. Ale hodnocení bylo prováděno o 4 týdny později ve fázi, kdy si pacient stále více uvědomuje riziko trvalého zhoršení stavu a kdy se vyskytují negativní názory. To je s největší pravděpodobností důvod, proč se v rámci metaanalýzy dle Cochranea také dospělo k závěru, že žádná ramenní Odborné články ortéza z řízených studií nebyla zcela přesvědčivá ohledně snížení bolesti ramene [7]. Na jedné straně je tento výsledek argumentem proti používání ramenních ortéz pouze k terapii syndromu bolestivého ramene u pacientů po mrtvici. Na druhé straně to lze považovat za důkaz toho, že stanovení bolesti u této skupiny pacientů představuje obtížný úkol, který závisí na mnoha proměnných veličinách. Pacienti poskytli pozitivnější hodnocení účinku ortézy na úrovni aktivity. Na tento dotaz pacienti odpovídali, že postižené rameno bylo zajištěno a zafi xováno ortézou u těla, čímž došlo k odlehčení postižené končetiny, takže se tito pacienti mohli soustředit na rehabilitaci chůze. Uvedli, že chůze byla bezpečnější, jak již uvedl Yavuzer a Ergin v případě jednoduchého zařízení ve tvaru mitry [11]. Předložené výsledky analýzy chůze ukázaly, že pacienti chodí s ortézou dynamičtěji. Relativní délka dvojitého stoje byla významně zkrácena a pacienti měli také tendenci prodlužovat krok, což lze také hodnotit jako známky pociťování větší bezpečnosti při chůzi. Současně dokázali někteří pacienti přenášet větší váhu na paretickou dolní končetinu. Bohužel nebylo prováděno měření reakční síly od podložky, ale podle dříve uváděných nepřímých indikací došlo k rychlejší a větší aktivaci kvadricepsu na paretické straně v počáteční stojné fázi. Kvadriceps zajišťuje přenášení váhy v této fázi; výsledky byly konzis- 13

14 tentní s podporou paretického kvadricepsu pomocí ortézy. V podstatě lze říci, že nově vyvinutá ramenní ortéza představuje zajímavý komponent při prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene u silně paretických pacientů při mutlidisciplinární časné rehabilitaci. Pokud je zajištěno extenzivní školení pečovatelského personálu, správné nasazení a seřízení ortézy, tak lze zajistit vysokou úroveň komfortu nošení a minimalizovat tvorbu nepříjemného odéru při nošení ortézy. Otevřená studie indikuje, že ortéza redukuje subluxaci a podporuje obnovu aktivity. Výsledky analýzy chůze nasvědčují o dosažení větší bezpečnosti a dynamiky chůze. U některých pacientů také došlo ke zlepšení stavu kolenního extenzoru na postižené straně. Je indikována kontrolní studie. Překlad Otto Bock ČR s.r.o. Kontaktní informace na autora: Prof. Dr. med. Stefan Hesse Charité Universitätsmedizin Berlin Medical Park Berlin An der Mühle Berlín SRN 14 Literatura: [1] Braus, D.F., J.K.Krauss, J.Strobel: The shoulderhand syndrome after stroke: a prospective clinical trial. Ann Neurol 36 (1994), [2] Hesse, S., C.Werner, A.Bardelenben: Der schwer betroffene Arm ohne distale Willküraktivität ein Sorgenkind der Rehabilitation nach Schlaganfall. Neurol Rehabil 10 (2004), [3] Hesse, S.: Lokomotionstherapie: ein praxisorientierter Überblick. Hippocampus Verlag, Bad Honnef, 2007 [4] Kwakkel, G., R. C. Wagenaar, J. W. R. Twisk, G. J. Lankhorst, J. Koetsier: Intensity of leg and arm training after primary middle derebralartery stroke: a randmised trial. Lancet 354 (1999), [5] Marco, E., E. Duarte, J. Vila, M. Tejero, A. Guillen, R. Boza, F. Escalada, J. M. Espalader: Is Botulinum toxin type A effective in the treatment of spastic shoulder pain in patients after stroke? A doubleblind randomized clinical trial. J Rehabil Med 39 (2007), [6] Paci, M., L. Nannetti, P. Taiti, M. Baccini, L. Rinaldi: Shoulder subluxation after stroke: relationships with pain and motor recovery. Physioter Res Int 12 (2007), [7] Price, C. I., A. D. Pandyan: Electrical stimulation for preventing poststroke shoulder pain: a systematic Cochrane review. Clin Rehabil 15 (2001), 5 19 [8] Ratnasabapathy, Y., J. Broad, J. Baskett, M. Pledger, J. Marshall, R: Bonita: Shoulder pain in people with stroke: a populationbased study. Clin Rehabil 17 (2003), [9] Turner-Stokes, L., D. Jackson: Shoulder pain after stroke: a review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway. Clin Rehabil 16 (2002), [10] Vuagnat, H., A. Chantraine: Shoulder pain in hemiplegia revisited : contribution of functional electrical stimulation and other therapies. J Rehabil Med 35 (2003), [11] Yavuzer, G., S. Ergin: Effect of an arm sling on gait pattern in patients with hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 83 (2002), [12] Yelni, A.P., F.M. Colle, I. V. Bonan, E. Vicaut: Treatment of shoulder pain in spastic hemiplegia by reducing spasticity of the subscapularis muscle: a randomised, double blind, placebo controlled study of Botulinum Toxin A. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78 (2007) [13] Zorowitz, R. D., D. Idank, T. Ikai, M. B. Hughues, M. V. Johnston: Shoulder subluxation after stroke: a comparison of four supports. Arch Phys Med Rehabil 76 (1995),

15 FOPTO Cup 2010 Club Hotel Praha-Průhonice 28. srpna 2010 Dámy a pánové, určitě nám všem nyní prospěje trocha pasivního pohybu ve formě zpravodajství z nedávno proběhnuvšího turnaje tenisových čtyřher FOPTO Cup Zatímco my již nad těmito řádky sedíme možná u šálku kávy, 24 účastníků turnaje potilo krev celý hrací den. Každý pár absolvoval přesně sedm zápasů v délce jednoho setu do šesti her neoddiskutovatelný sportovní výkon, který musel být samozřejmě podpořen dodávkami kvalitních iontových nápojů, což dosvědčuje i přiložená fotodokumentace. Znovu se zprávy o pořádání turnaje donesly až za hranice naší republiky a tak se mohli čeští a moravští sportovci z oblasti technické ortopedie poměřit se svými kolegy z Otto Bock Slovensko a Německo. Bohužel se zápolení nemohlo díky rozmarům počasí uskutečnit v krásném a členitém venkovním areálu hotelu a postavy s raketami tak byly zahnány do vnitřních prostor. I v hale byly k vidění mimořádné výkony. Po pár minutách adaptace se všichni pohybovali po tvrdých dvorcích jako na vrcholu halové sezóny. Letošní turnaj již pouze neregistrovaných hráčů začal boji ve skupinách po čtyřech dvojicích, kde si to rozdal, jak se říká každý s každým. Již v této fázi došlo k několika překvapením, mezi kterými musím zmínit zasloužené vítězství Mirka Bokiše a Petra Ruska nad dvojicí Zbyšek Malík st. a Václav Svrček. Vítěznou dvojici tento duel katapultoval do následných vyřazovacích bojů o místo. Tímto posunem z loňského 11. místa se pár Bokiš-Rusek automaticky stal skokanem roku. Klobouk musím smeknout i před nejmladším účastníkem Matějem Němcem, který celý turnaj absolvoval s úsměvem na rtech i přesto, že se občas nedařilo. Třetí klobouk smekám také před Helenkou Hejlovou, která bojovala celý den jako jediná zástupkyně něžného pohlaví, a povedlo se jí do závěrečných duelů dovést i tentokrát nezraněného partnera Tondu Chrudimského. A jak to nakonec vypadalo na výsledkové listině? Na nejvyšší stupínek vítězné bedny vystoupali Pavel Bělohradský s Petrem Pospíšilem, kteří celým turnajem prošli jako nůž máslem. Ve finále na ně nestačili Milan Informace Smutný s Liborem Cyprisem, v semifinále pak dvojice Zbyšek Malík ml. Marek Rompot. Jsem moc rád, že jsme všichni sportovní i následnou kulturní část ve zdraví přežili a odnesli si, jak doufám, pouze pozitivní zážitky. Vy ostatní prosím již nyní přemýšlejte, zda byste se chtěli podílet na rozšíření startovního pole a zvýšit tak počet dvojic na ideálních 16. Tomáš Hajský Výsledné pořadí dvojic: 1. P. Bělohradský, P. Pospíšil 2. M. Smutný, L. Cypris 3. Z. Malík ml., M. Rompot 4. M. Bokiš, P. Rusek 5. N. Timmermann, T. Schaefer 6. P. Burián, P. Chovanec 7. V. Svrček, Z. Malík st. 8. H. Hejlová, A. Chrudimský 9. J. Němec, M. Němec 10. V. Marek, M. Bína 11. U. Timmermann, H. U. Rabanda 12. M. Jánošík, T. Menyhár 15

16 Informace Florbal Cup 2009 U všech sportovních klání naší organizace FOPTO je zvykem, že se pravidelně o- pakují a nebylo tomu jinak u II. ročníku Florbal Cup 2009, který se tentokrát pořádal blízko metropole Brno v Pohořelicích. Pořadatelem byla tentokrát Firma MS ORTO- PROTETIKA BRNO. Nejprve se poohlédneme po I. ročníku Florbal Cup 2008 Nezvěstice, kde to byla fi rma OTTO BOCK, která hrdě vyzvala další sportovní aktivisty k první účasti na tomto turnaji. Čtyři družstva složená ze členů FOPTA, zaměstnanců protetických společností a jejich příbuzných členů rodin bojovalo do poslední chvíle hvizdu profi rozhodčích. Profesionální zdůrazňuji proto, že při vší ukázněnosti a etice 16 patřící do fl orbalu, bylo nutné držet emoce na uzdě a to se rozhodčím podařilo. Firma OTTO BOCK byla dobře připravená a v I. ročníku 2008 slavila vítězství. Druhé místo obsadilo družstvo MS Ortoprotetika BRNO, třetí Protetika Plzeň a místo čtvrté družstvo Technickoprotetická péče Malík a spol. Hradec Králové. Vráťme se ale na úvod tohoto článku, kdy se konal II. ročník Florbal Cup 2009 Pohořelice. Účast na tomto turnaji znovu potvrdila 4 družstva z roku 2008 a bylo jasné, že každý chce obstát co nejlépe v této silné konkurenci družstev. V základní části turnaje se situace pro každý tým vyvíjela jinak, než si daly družstva jako cíl. Rozhodně a jednoznačně největší překvapení a skok ve zlepšení od roku 2008 předvedlo družstvo z Hradce Králové, které v každém utkání naznačovalo, že to nebudou mít ostatní družstva jednoduché a bylo jasné, že pomýšlí na prvenství. Družstvo OTTO BOCK nastoupilo k prvnímu zápasu opět a jako vždy v obávané, silné sestavě a celkově si v první části turnaje vedlo velmi dobře. Ve vyřazovací části turnaje nastal nepříznivý stav pro družstvo Protetika Plzeň i družstvo OTTO BOCK a své zápasy nedotáhlo do vítězného konce. Za družstvo Protetika Plzeň se nečekaně zranil fyzicky zdatný lídr Tomáš Sýkora a turnaj dohrál v bolestech za pomocí

17 obstřiků a bandáže. Spolehlivým obráncem Plzně, ale i důrazným atakujícím hráčem družstva byl prezident FOP- TO Ruda Půlpán. Dále si dovolím říci, že nevyčerpatelná energie patřila Honzovi Červenému, hrajícímu také za Plzeň a škoda byla, že se turnaje nemohla účastnit i další známá opora Plzně, spolehlivý obránce Vladan Princ, který musel zůstat v pohotovosti doma jako opora rodiny, čekající na další přírůstek. Jeho absence byla znát, ale i tak družstvo Plzně neponechalo nic náhodě a přicestovalo v nejpočetnější sestavě. Družstvo MS Ortoprotetika Brno nemělo bohužel dobrý začátek a první zápas prohrálo. V dalších zápasech se zlepšilo v herní taktice s důrazem na osobní souboje a koncovku. Zápas od zápasu si dokázalo údernou sílu zajistit účast ve finálovém boji o první místo a čekalo na svého soupeře jako první finalista. Druhým fi nalistou pro boj o první místo se stalo družstvo Technicko-protetická péče Malík a spol. z Hradce Králové. Všem bylo jasné, že boj bude velký, na samé hranici vyčerpání. V urputném boji do poslední minuty nakonec zvítězilo družstvo MS ORTOPROTE- TIKA BRNO. Celkové pořadí: 1. MS Ortoprotetika Brno 2. Technicko-protetická péče Malík a spol. Hradec Králové 3. Otto Bock Zruč 4. Protetika Plzeň Při večerním ofi ciálním zakončení byl také odsouhlasen příští pořadatel III.ročníku Florbal Cup Stal se jím Malík a spol. v Hradci Králové. Vedoucí družstva Hradce Králové Zbyšek Malík ml. přijal tuto skutečnost s velkým nadšením. Skutečností je, že turnaj v plném nasazení odehráli i dříve narození (padesátníci) Václav Svrček, Milan Smutný, Ruda Půlpán a každý z nich dal i branky soupeřům. Uznání patří i hráči Petru Marečkovi z družstva MS Informace ORTOPROTETIKA BRNO, který odehrál jako platný hráč v obraně a to s protézou a kolenním kloubem C-leg Nakonec i nejmladší účastník turnaje Sýkora Josef si během celého turnaje po boku svých zkušených spoluhráčů počínal v osobních soubojích velmi dobře, i když bojoval v osobních soubojích proti hráčům o jednu i dvě generace starší. Smutný Milan 17

18 3A dynamický, všestranný, precizní Moosfeldstraße 10, D Emmering, tel , fax , Ortho - Aktiv spol. s r. o., Husova 54, Luže, tel , mobil ,

19 3A1000 Monocentrický kolenní kloub s brzdou a pneumatickým øízením švihové fáze pohodlný, jistý, pøizpùsobivý Futuristický, hezký design Komfortní nastavení plynulého dorazu Pneumatické øízení švihové fáze Jednoduché regulování pneumatiky nastavením tlumení ve flexi a extenzi Vysoká jistota ve stojné fázi, díky dozadu posunuté Jistota kolene i v chùzi na šikmých plochách 3A800 Monocentrický kolenní kloub s brzdou a integrovaným extenzním unašeèem s jistotou ve stojné fázi Futuristický, hezký design Jistota kolene i v chùzi na šikmých plochách Jednoduché nastavení díky jemnì regulovatelné funkci brzdy S jemnì nastavitelným, integrovaným extenzním unašeèem Ortho - Aktiv spol. s r.o. Èeská republika 19

20 Novinky KISS Lanyard 4R160=1 / 4R160=2 nová generace zatahovacích systémů s uzávěrem (Shuttle) první systém na trhu očividně redukující pístové pohyby pahýlu v lůžku a rotační síly (často se vyskytující u každého běžného zatahovacího systému s uzávěrem) vhodný pro klienty amputované ve stehně, kteří jsou vybaveni protézou s návlekem TF Adapt Liner 6Y80 široký zatahovací řemen usnadňuje do značné míry nasazování protézy v sedě mimořádně vhodný pro geriatrické klienty a pro klienty s nízkým stupněm aktivity Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec Proximální těsnění podtlakových lůžek ProSeal skládá se ze dvou komponentů: - kroužek ProSeal 452A1 - liner ProSeal SIL 6Y81 kroužek vyrobený ze silikonu se upevňuje uvnitř pahýlového lůžka pro zajištění proximálního utěsnění podtlakového systému např. u vybavení s jednocestným ventilem silikonový liner bez potahu Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec Nová generace E-MAG Active 17B202N první elektronicky řízený ortotický kolenní kloub řídící stojnou fázi nový model zajišťuje snížení hlučnosti kloubu při chůzi nově možnost okamžitého přechodného odblokování kloubu pro zvláštní situace jako je například cvičení, cyklistika, atd. atraktivní design nyní možnost vyzkoušet funkci E-MAG Active prostřednictvím speciální zkušební ortézy Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec 20

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

> Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu

> Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM. > push.eu > Kotníková ortéza Push ortho AFO NOVÝ! PUSH FOR FREEDOM > push.eu > Kotníková ortéza Push ortho AFO PUSH AFO nabízí vynikající podporu při problémech se zdvihem nohy při chůzi. Inovativní konstrukce umožňuje

Více

ORTÉZY ORTÉZY OR. Zboží je možno objednat na telefonním záznamníku 548 539 412 nebo na moraspol@seznam.cz

ORTÉZY ORTÉZY OR. Zboží je možno objednat na telefonním záznamníku 548 539 412 nebo na moraspol@seznam.cz Y T Moraspol katalog 04-2011.indd 1 Zboží je možno objednat na telefonním záznamníku 548 539 412 nebo na moraspol@seznam.cz Moraspol s. r. o., Skorkovského 26, 636 00 Brno telefon: 548 539 410, fax: 548

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou OBSAH Krk Rameno Paže Loket Zápěstí Prsty Trup Kyčel Stehno Koleno Lýtko Kotník Berle, hole Dětský program Oblasti fixace Způsoby měření Popis materiálů Ceník ORTIKA a. s., Vrchlického 848, 768 24 Hulín

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 2/2013 pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby březen 2013 Rada města Loun se dne 11.03.2013 svým usnesením č. 94/2013 usnesla

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Protetika. Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně. Z. Rozkydal

Protetika. Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně. Z. Rozkydal Protetika Optimed I. ortopedická klinika LF MU v Brně Z. Rozkydal Výukový specialista: Doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Garant kurzu : doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení

pokud nelze použít zhotovené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení VYSVĚTLIVKY dohoda v rámci PS dohoda v rámci KS ROZHODNUTÍ MZ v důsledku nedohody v rámci PS a následné nedohody u KS Kategorizační strom 04.09.01 ortézy pro hlavu a krk - individuálně 04.09.01.01 ortézy

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ Úvod: 1. Kriteria, charakteristika 2. Celkový bodový součet 3. výhody 4. karta 5. tým 6. Protest 7. Reklasifikace Úvod: Zdravotní klasifikace je nezbytnou

Více

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu Projekt: Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0209 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Ortopedie Neuroortopedie Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Neuroortopedie.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně podmíněných postižení pohybového aparátu Dětská mozková obrna ( DMO ) Poporodní

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti.

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti. Sedací systém Jay Fit Sunrise Medical Training and Education Programs Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby Noha (chodidlo) Noha (chodidlo) je běžně zatěžována tím, že přenáší váhu celého těla. Tato zátěž se zvyšuje při provozování dynamických sportů a bývá narušena pružnost konstrukce této části dolní končetiny

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině Jarmila Kristiníková Hana Sochorová

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích

Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu Pohotovostní V neznámém terénu bez kvalitní běžecké stopy, váha v plných chodidlech, do značné

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený 3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz 3M Imobilizace Funkční, komfortní, prověřený 3M Soft Cast jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření Výhody funkčního znehybnění oproti klasické

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

S námi uděláte krok správným směrem

S námi uděláte krok správným směrem CS S námi uděláte krok správným směrem Jak jsou na tom vaše chodidla? Stav nohou se často mění pomalu a riziko problémů se navyšuje s věkem. Mezi obvyklé problémy nohou patří problémy s kůží a nehty, a

Více

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní Kategorizační strom zdravotnických prostředků viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

MALÍK A SPOL., S.R.O.

MALÍK A SPOL., S.R.O. KATALOG VÝROBKŮ 2014 MALÍK A SPOL., S.R.O. TECHNICKO-PROTETICKÁ PÉČE Na Okrouhlíku 1681 500 02 Hradec Králové Límec krční s výztuhou typ 1 Kód VZP: 78062 Popis: Límec z molitanu s PE výztuhou Aplikace:

Více

Běh na lyžích Vázání 2011/2012

Běh na lyžích Vázání 2011/2012 Běh na lyžích Vázání 2011/2012 58 Poháněná vaší silou. Radost z lyžování je individuální a může ji prožít jen lyžař. Bez ohledu na věk, schopnosti a další okolnosti, je lyžařova radost z lyžování vyšší

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1 SPOROTOVNÍ KROUŽEK ŽIVOT V POHYBU LEDEN BŘEZEN 2013

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

medi protect Katalog výrobků 2016 Ortopedické ortézy a bandáže medi. I feel better.

medi protect Katalog výrobků 2016 Ortopedické ortézy a bandáže medi. I feel better. medi protect Katalog výrobků 2016 Ortopedické ortézy a bandáže medi. I feel better. 2 Katalog výrobků medi protect 2016 04 Informace o kvalitě 6 Krk 8 protect.collar soft 9 protect.collar soft with bar

Více

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING Manipulace s dítětem během běžných aktivit Součást komfortní péče o novorozence Význam kontaktu Prostředek komunikace

Více

Matrx zádové opěrky. Invacare ZÁRUKA POHODLÍ. Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší...

Matrx zádové opěrky. Invacare ZÁRUKA POHODLÍ. Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší... Invacare Matrx zádové opěrky ZÁRUKA POHODLÍ Jana Masaryka 1713 500 12 Hradec Králové Tel.: 495 220 684 Fax: 495 221 327 E-mail: sivak@sivak.cz Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší...

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

ORTOPEDICKÉ VÝROBKY. Katalog produktů

ORTOPEDICKÉ VÝROBKY. Katalog produktů ORTOPEDICKÉ VÝROBKY Katalog produktů Obsah TRUPOVÉ ORTÉZY 4 KONČETINOVÉ ORTÉZY MĚKKÉ BANDÁŽE 6 KONČETINOVÉ ORTÉZY S PEVNÝM KONSTRUKČNÍM ZÁKLADEM 8 SPECIÁLNÍ ORTÉZY 12 PROTÉZY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s.

BERLE vs. CHODÍTKO. Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. BERLE vs. CHODÍTKO Srovnání kompenzačních pomůcek při odlehčení DK Mgr. David Lisický Mgr. Iveta Poláchová Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov o. z. SMN a.s. STANDARD POHYBOVÉHO REŽIMU U PACIENTŮ

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PACIENTSKÉ ZÁVĚSY. Autorizovaný distributor pro ČR: ERILENS s.r.o. Papírenská 114/5 160 00 Praha 6 Bubeneč

PACIENTSKÉ ZÁVĚSY. Autorizovaný distributor pro ČR: ERILENS s.r.o. Papírenská 114/5 160 00 Praha 6 Bubeneč ...ne jen pro stropní zvedací a asistenční systém ROOMER, ale i pro většinu ostatních zvedacích pomůcek využívajících látkový pacientský závěs s dvou až čtyřbodým zavěšením. Pacientské závěsy švédského

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více