Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now!"

Transkript

1

2 Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now! 1A200 GERIATRICKÉ CHODIDLO Každý krok nemusí být překážka. PROTEOR vyvinul chodidlo s jedinečným konceptem určeným pro pacienty s nízkou aktivitou. 1A200 GERIATRIC FOOT Because we do not want steps to be hurdles, Proteor has developed this unique foot design dedicated to low activity patients. H.T.C., s.r.o., 1. Máje 670/128 Ostrava , Te.: Fax: , E mail: cz.cz cz.cz, cz.cz

3 Úvodník Vážení kolegové, když jsem přemýšlel o letošním úvodníku, tak jsem zjistil, že vám toho mohu napsat velmi málo, abych se neustále neopakoval. Proto dovolte, abych věnoval tyto řádky člověku, který má našemu oboru rozhodně co říci. Dvanáctého února roku 1930 se ve švýcarském městečku Grenchen v kantonu Solothurn narodil Prof. Dr. René Baumgartner. Tato část Švýcarska je známa výrobou přesných hodinek i otec pana profesora byl hodinářem a to zřejmě předurčilo jeho talent pro technickou ortopedii. První kontakty s technickou se datují do let 1958 až 1962, kdy se vzdělával na chirurgických klinikách, aby v roce 1966 absolvoval atestace z chirurgie a ortopedie. V roce 1970 pracuje jako vedoucí oddělení pro technickou ortopedii a vytváří habilitační práci na téma amputace nohy a vybavení protézou, při nedostatečném cévním prokrvení, která byla odměněna německou společností pro ortopedii. V roce 1979 se stává titulárním profesorem a v letech 1985 až 1996 pracuje jako ředitel Kliniky pro technickou ortopedii a rehabilitaci. V roce 1996 odchází do důchodu, avšak nadále pokračuje v přednáškové a publikační činnosti. Do roku 2009 vydal třistapadesát titulů, které jsou rovněž známy u nás. Do Češtiny byla přeložena skripta protetiky a ortotiky a dále jsou u nás nejznámější tyto tituly: Základní kurz technické ortopedie Amputace a vybavení protézou Ortopedickotechnické opatření pro nohy René Baumgartner působil rovněž jako vojenský lékař při pomoci Alžíru, Togu, Sudánu, a zejména v Tanzánii. O tom, že pan profesor je stále aktivní a v dobré náladě, jsme se mohli přesvědčit na anatomickém kongresu v Innsbruku, kde vedle teoretických přednášek si vedl velice obratně při praktických ukázkách na pitevně. Měli jsme tedy možnost panu profesorovi, díky laskavé péči paní Jany Brábníkové z fi rmy Otto Bock, osobně popřát k jeho jubileu a poděkovat zejména za cenné učebnice, kterých je v našem oboru opravdu málo. Mgr. Rudolf Půlpán předseda výboru FOPTO (fakta byla převzata z časopisu Ortopadische Technik, překlad Eva Půlpánová)

4 Obsah ORTOPEDICKÁ PROTETIKA č. 17 časopis Časopis ortopedická protetika je ofi ciální odborný časopis federace ortopedických protetiků (FOPTO). Časopis se vydává jednou za rok, příspěvky se uzavírají vždy v určený datum a jeho distribuce je vždy na termín členské schůze FOPTO. ISSN VYDAVATEL Federace ortopedických protetiků (FOPTO) REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Tomáš Sýkora Členové redakční rady: Ing. Pavel Černý, Zbyšek Malík, MUDr. Jiří Hrabák, Ing. Miroslav Bokyš ODBORNÁ POMOC Doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc ADRESA REDAKCE Protetika Plzeň Časopis Ortopedická Protetika Bolevecká Plzeň (do předmětu uvést - časopis) PRO AUTORY A INZERENTY Příspěvky do časopisu posílejte na adresu redakce. Uzávěrka příspěvků do časopisu Ortopedická protetika č. 17 byla Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce s poznámkou časopis. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit příspěvky pro zajištění jednotného grafického vzhledu. Distribuce časopisu podléhá rozhodnutí a schválení redakční rady. Šíření a používání příspěvků, jakož i jejich součástí, je možné pouze se souhlasem redakce. 3 Úvodník Rudolf Pulpán Odborné články 5 Patologické stavy vyžadující terapii hlavokrční ortézou Petr Mottl 7 Možnosti použití stehenní protézy s komponentem C-Leg pro běh na lyžích. Jan Hruša 9 Data z klinické analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa Otto Bock ČR s.r.o. Informace 15 FOPTO Cup Florbal Cup Nové výrobky 20 Novinky SAZBA Mgr- Petr Vrobel TISK Grafi cké závody Kusák Vyškov 4

5 Patologické stavy vyžadující terapii hlavokrční ortézou Léčebný postup u patologických stavů krční páteře určují lékaři a to podle stupně a komplexnosti poranění či onemocnění jednotlivých segmentů páteře. Někdy jsou tedy pacienti léčeni operativně, méně závažné případy jsou doporučeny ke konzervativnímu řešení. To nabízí kromě využití fyzioterapie, také možnosti nasazení krční ortézy a zároveň příležitost pro prezentaci zručnosti a zkušenosti ortoprotetického pracovníka. Krční ortézy však lékaři často předepisují i v pooperační léčbě. Krční ortézy či límce jsou pomůcky, určené k restrikci pohybu a kontrole polohy krční páteře. Podle stabilizačního: a) korekčního efektu lze krční ortézy dělit na a) měkké límce b) semirigidní ortézy c) pevné (rigidní) ortézy Měkké límce mají minimální stabilizační efekt, proto bývají použity jen u méně závažných případů. Umožňují jen nepatrné omezení rotace a flekčněextenčních pohybů. Jejich výhodou bývají dobré tepelně izolační vlastnosti a poskytování proprioceptivní zpětné vazby určující polohu krku. Semirigidní ortézy jsou zpravidla dvoudílné. Přední díl je opřen kraniálně o dolní čelist a zadní díl o týlní kost. Takto konstruované ortézy pacienta dostatečně imobilizují a zajišťují restrikci v temporo-mandibulárním kloubu. K často používaným zástupcům této skupiny patří Philadelphia. Rigidní ortézy zajišťují pacientovy maximální fi xaci a omezení a mají ze všech výše jmenovaných ortéz největší korekční účinky. U léčení těžších vad krčního segmentu páteře jsou tedy předepisovány nejčastěji. V praxi se využívá léčby krční ortézou nejčastěji u: 1) deformit páteře (skoliózy, hyperlordózy, hyperkyfózy) 2) nádorů 3) neuromuskulárních vad páteře 4) degenerativních onemocnění 5) v pooperační terapii 6) u traumat Deformity páteře jako jsou idiopatické skoliózy, reagují velmi dobře na včas zahájenou konzervativní léčbu. U těžších případů (např. kongenitální skolióza vyvolaná laterální nesegmentovanou lištou) indikují lékaři již brzo po záchytu chirurgický výkon. Neléčená progredující křivka vede k těžké deformitě, která nepříznivě ovlivňuje funkci plic a srdce. U vysokých křivek, zasahujících do oblasti C-Th páteře, bývá nasazován korzet se speciálně tvarovanou krční pelotou, která může být ke korzetu připevněna pomocí pantu pro snadnější manipulaci právě tak, jak jsme to řešili na našem pracovišti (obr. č. 1). Nádory odborníci dělí na extra a intramedulární. Příznaky, Obr. č. 1 Nepříznivě se vyvíjející C-Th úsek skoliotické křivky řešený nasazením Cheneau korzetu s upomínající pelotou umístěnou na laterální části krku. které lékaře musí při vyšetření alarmovat, jsou bolest, porucha motoriky, citlivosti a změny na páteři. Při destrukci kosti jsou narušeny biomechanické vlastnosti obratle a mohou vznikat zlomeniny, deformity nebo instabilita. Při úspěšnosti léčby nádorů je rozhodující jejich včasná diagnostika. Na krční páteři se naštěstí nádory nevyskytují často. Na našem pracovišti jsme před několika lety vyráběli nákrčník pro pacienta s nádorem v oblasti krční páteře. Nákrčník dobře plnil stabilizační a fi xační úlohu zmíněného segmentu páteře(obr. 2). Neuromuskulární vady páteře mohou být postižení 5

6 Obr. č. 2 Kombinace trupové ortézy, nákrčníku a Hallo trakce pro pacienta s nádorem v C-Th části páteře. Toto řešení zajišťuje dokonalou fixaci daného segmentu. symetrická nebo asymetrická, progredující nebo stacionární. Navíc se zde někdy setkáváme i s postižením mentálním. U nemocného neuromuskulární deformitou musíme trvale myslet na postavení pánve a kompenzaci trupu vestoje a vsedě. Při nasazení ortézy musíme co nejméně omezit funkci plic. Neuromuskulární vady vyžadující si léčbu ortézou bývají Dětská mozková obrna, Syringomyelie, Poliomyelitida a další dle lokalizace a závažnosti postižení. Na našem pracovišti jsme řešili případ pacienta se svalovou atrofi í. Tento pacient byl na invalidním vozíku. Vyráběli jsme mu podpůrnou trupovou ortézu s menšími korekcemi. K této ortéze byla pomocí dlahy připevněna 6 obr.č.3 Stabilizační trupová ortéza do vozíku ke které je pomocí kovové dlahy připevněna čelenka. Ortéza má zajistit fyziologický sed. čelenka pro stabilizaci postavení hlavy (obr. 3). Degenerativní onemocnění jsou lékaři uváděna pod různými názvy jako artritida krční páteře, revmatismus, vyhřezlá ploténka nebo pokud jde o bolest šířící se do paže, pak se uvádí neuritida nebo neuralgie. Bolest, kterou pacient cítí někdy až v akrálních částech ruky, může mít charakter mravenčení nebo přechází v necitlivost. Nejčastěji bývají postiženy obratle C4-C7. Takové potíže mohou pacientům výrazně omezovat životní styl. Hlavokrční ortéza vyrobená pro pacienta trpícího výše zmíněnými obtížemi by měla mít zejména distrakční a stabilizační účinky. Postavení hlavy by se mělo co možná nejvíce blížit fyziologickému postavení = brada svírá s krkem pravý úhel, spojnice zevního zvukovodu a očí leží v horizontále, temeno je taženo vzhůru. Pooperační terapie využívá možnosti nasazení nákrčníku už několik dnů po zákroku s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta. Lékaři předepisují v ranném stadiu po operaci rigidní krční ortézu s maximálními fixačními účinky. Omezení hybnosti operovaného segmentu je velmi důležitá pro správný srůst operovaných tkání. Pevnou plastovou ortézu nasazují lékaři na dobu asi jednoho měsíce, tak aby se zajistil srůst kostěného štěpu s obratli stejně jako vidíme na případu malého chlapce na obrázku. Při bezproblémovém průběhu pooperační terapie nákrčníkem se postupem obr. č. 4 Nákrčník pro pooperační terapii splňující stabilizační a fixační nároky. Je určen pro časnou pooperační terapii. času přistupuje k nasazení měkkého límce na doléčení (obr. 4). Traumata páteře v poslední době přibývají. Většinou k nim dochází při autonehodách, skocích do mělké vody, při pádech ze stromů a v poslední době při adrenalinových sportech. Při poranění páteře musí nejprve lékař určit zda se jedná o poranění stabilní či nestabilní. Při stanovení nestability se v klinické praxi vychází především z vyšetření RTG, CT a NMR. Po traumatech se už mnohokrát osvědčilo nasazení rigidní plastové krční ortézy pro maximální fixaci postižené oblasti krční páteře. Základem pro úspěšnou terapii nákrčníkem je dobrá komunikace ortopedického technika s ošetřujícím lékařem a v neposlední řadě i s pacientem. Při výrobě hlavokrční ortézy je kladen důraz na precizní zhotovení sádrového negativu, při kterém lze korigovat patologické stavy a zohlednit případné další odchylky od stavu fyziologického. Vysoké nároky na zručnost a zkušenost bývají kladeny zejména při modelaci sádrového pozitivu. Ortéza musí být vyrobena tak, aby ve všech směrech vyhovovala požadavkům pacienta a aby urychlila rekonvalescenci a zkvalitnila život pacienta.

7 Možnosti použití stehenní protézy s komponentem C-Leg pro běh na lyžích. Charakteristika běhu na lyžích Běh na lyžích je pohybová činnost, obsahující způsoby běhu a další lyžařské běžecké dovednosti, které umožňují bezpečný a účelný pohyb v zasněženém terénu. Je to jedna z nejrozšířenějších pohybových aktivit v zimě. Běh na lyžích má poměrně složitou pohybovou strukturu, při níž však nedochází k nadměrnému zatěžování kloubního ani svalového systému. Běh na lyžích umožňuje poznávání zimní zasněžené přírody při vyjížďkách nebo při lyžařských výletech. Všeobecná lyžařská průprava Před nácvikem běžecké techniky bychom měli absolvovat všeobecnou lyžařskou průpravu na běžeckých lyžích, jejímž cílem je získání pocitu lyží a pocitu skluzu, jež jsou spojeny s rovnovážným postojem a jistotou přenášení hmotnosti lyžaře z lyže na lyži. Nejdůležitější z hlediska bezpečnosti je nácvik pádů, brzdění a zastavení. Běžecká technika Při běhu na lyžích musíme překonávat různorodý terén, abychom se mohli v takovém terénu bezpečně pohybovat, měli bychom zvládnout celý obsah běžecké techniky. Tzn. způsoby běhu, výstupů, změny směru jízdy, brzdění a zrychlování. Běh na lyžích s jednostrannou nadkolenní amputací Běh na lyžích patří pro hendikepované s jednostrannou nadkolenní amputací k výrazně limitovaným sportům. Běžecké lyžování je pro amputovaného bez protézy naprosto vyloučené a i s protézou je udržení rovnováhy a ovládání lyží poměrně náročné. K jeho zvládnutí je zapotřebí kvalitní vybavení a dobrá fyzická kondice, rovinatý terén a strojově upravená běžecká stopa. Lyžařské vybavení a speciální pomůcky pro běh na lyžích s jednostrannou nadkolení amputací Lyžařské vybavení Při výběru lyží se zaměřujeme na širší turistické, určené pro klasický způsob běhu. Pro začátečníky jsou v úvodu výcviku vhodné no wax lyže, které mají ve kluznici lyže vybroušené drážky, umožňující odraz vpřed. Lyže mají sice menší skluz, ale začátečník se na nich cítí bezpečnější. Délka by pro začínající muže měla být rovna výšce postavy + 5 cm, pro ženy a méně fyzicky zdatné jedince o 5 10 cm kratší. Při výběru obuvi pro běžecké lyžování by měli dát amputovaní přednost vyšší zateplené botě, která je zpevněná plastovým skeletem v oblasti kotníku. Je tím zajištěna větší stabilita nohy. Skelet je s vlastní botou spojen kloubem, který umožňuje pohyb v kotníku. Vázání musí plně korespondovat s obuví. Mělo by zajistit dobrou stabilitu a kontrolu lyží. Doporučujeme vázání se stepin systémem, který umožňuje nastoupení do vázání a jeho uvolnění tlakem hrotu hole. Ve vázání jsou drážky, které zapadnou do podešve lyžařské boty. Spojení lyžařské boty s lyží je pevnější a kontrola ovládání lyží přesnější. Výška turistických holí je do výše ramen a doporučuje se výběr širších talířků. Speciální pomůcky Pro úspěšný a zejména bezpečně probíhající výcvik je potřeba vázání doplnit o speciální řemínek na kotníku protézy, který je připevněný k lyži. Omezuje zvednutí paty lyžařské boty od lyže do cca 5 6 cm. Zlepší se tím předozadní rovnováha a omezí možnost pádu lyžaře ve směru dopředu. Protézy Dřívější typy stehenních protéz neumožňovaly amputovaným běžecké lyžování. 7

8 Hlavním problémem byly kolenní klouby, které byly často s neuzamykatelným mechanismem, či s mechanickým řízením švihové fáze a s řízením stojné fáze závislým na zatížení, což mělo za následek špatnou ovladatelnost a nejistotu. Využití nových technologií nabízí lyžařům s nadkolení amputací pohyb na dvou lyžích. Při výcviku začátečníků doporučujeme protézu s kolenním kloubem C-Leg, silikonové lůžko s jednocestným ventilem a chodidlo C- 40. Metodika nácviku Se začínajícím lyžařem nacvičujeme nejprve základní postoj. Hmotnost těla by měla být na přední části chodidla, rovnoměrně rozložená na obou končetinách a kolena mírně pokrčená.. Výcvik doporučujeme zahájit na rovině na no wax lyžích. Mód C-Leg komponentu přepneme na chůzi. Po získání jistoty při chůzi skluzem můžeme přejít postupně na lyže s hladkou skluznicí. V úvodu výcviku bychom měli nacvičovat pády a vstávání, nejprve na místě, později z jízdy. Nejbezpečnějším pádem je přisednutí stranou na hýždě na stranu zdravé dolní končetiny. Jízdu nacvičujeme v mírně se svažující stopě bez nerovností, která je zakončená rovinou. Po zvládnutí těchto základních dovedností nacvičujeme odšlapování, což je jediná možná změna směru jízdy pro amputovaného. Bezpečně lze odšlapovat jen na stranu vlastní nohy. Běh střídavý dvoudobý je základním způsobem běhu na lyžích. Základem je jízda po jedné lyži, což je na protéze velmi obtížné. Z tohoto důvodu doporučujeme 8 pro pohyb na běžeckých lyžích využívat především běh soupažný jednodobý. Jeho účinnost spočívá v koordinaci soupažného odpichu paží a odrazu jedné končetiny. Amputovaný se může stále pohybovat na své stojné noze, na které je mnohem zdatnější a stabilnější. Na závěr nacvičujeme o- braty pomocí opakovaných přívratů a odvratů. Ty umožňují nejjednodušší změnu směru. Několik rad závěrem: Pro amputované je na začátek velice těžké se naučit správně pracovat s rozložením vlastní hmotnosti a získání pocitu jistoty. Proto je vhodné trénovat napřed s dopomocí druhé osoby, která přidržuje amputovaného za pokrčený loket a stojí na straně amputované končetiny. Při první jízdě roztlačí dopomoc amputovaného v upravené stopě, ten se pohybuje bez svého výrazného přičinění. To usnadní amputovanému zvyknout si na pocit skluzu. Nácvik běhu na lyžích je nejvhodnější začít v strojově připravené stopě, která usnadní vedení lyží. Terén by měl být rovinatý s pozvolnými změnami směru. Zatáčení je možné pouze přešlapováním na stranu vlastní nohy, na stranu amputované nohy je přešlapování velmi obtížné. Při pohybu na lyžích je důležitá koordinace pohybu nohou a paží Do soupažného odpichu se zapojují velké svalové skupiny trupu s odpichem se předklání trup až do vodorovné polohy, paže dokončují odpich za tělem Při výcviku je nezbytný odpočinek na předem připravené židli, či jiné pomůcce. Stále musíme dbát především na bezpečnost Pro úspěšnost výcviku se jeví jako nejdůležitější fyzická připravenost amputovaného. Pro udržení rovnováhy v předozadní rovině je velmi důležitý řemínek na patě běžecké boty, který zabraňuje pádu dopředu. Protéza s komponentem C-Leg se standartně nastaveným módem pro chůzi velmi dobře splňuje funkce potřebné pro pohyb na běžeckých lyžích. PaedDr. Jan Hruša, CSc. UK FTVS

9 Data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa První data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci ramenní ortézy OmoNeurexa za účelem prevence a terapie syndromu bolestivého ramene po mozkové mrtvici. Tento článek popisuje výsledná data z klinické analýzy a analýzy chůze při aplikaci OmoNeurexa, což je nová ramenní ortéza určená k prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene po mrtvici. Ramenní ortéza z měkkého materiálu je připojena k předloketní manžetě tak, aby podporovala extenzi lokte a supinaci. 10 z 13ti pacientů používalo tuto ortézu průběžně po dobu 4 týdnů a zbývající 3 z nich odložili ortézu po 3. dni nošení (zdála se jim příliš těsná, nepociťovali očekávaný účinek, měli obavu ze spasticity fl exoru). Komfort nošení byl dobrý, pocení minimální a 7 pacientů hlásilo příznivý vliv ortézy na své aktivity, např. cítili větší jistotu během přesedání a větší mobilitu. 5 pacientů hlásilo relevantní snížení bolesti. Analýza chůze zjistila dynamičtější vzorec chůze, neboť se značně zkrátila doba oboustranné opory. Navíc byla u vybraných pacientů zaznamenána facilitace paretického kvadricepsu v počáteční stojné fázi. Z hlášení terapeutů vyplynulo, že se u 7 pacientů podařilo zintenzivnit terapeutický přístup. Polevila subluxace ramene, spasticita pacientů, u nichž bylo na začátku registrováno ochrnutí, se zvýšila jen mírně a rozsah pohybu ramene se nezměnil. Ortéza představuje zajímavý komponent pro prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene po mrtvici, při čemž je však opodstatněné provést také řízené zkoušky. Úvod Mozková příhoda je nejčastější příčinou trvalého postižení v průmyslovém světě. V Německu je průměrný roční výskyt mrtvice cca. 180 pacientů na obyvatel. V rané fázi rehabilitace se syndrom bolestivého ramene (PS) vyskytuje u cca % pacientů [8]. Některé faktory jsou diskutovány v rámci etiopatogeneze. Např. PS koreluje zejména se subluxací hlavice, se základní kauzální parézou v oblasti ramen, spasticitou a s omezenou pohyblivostí ramene [10]. Pro hodnocení studie pomohlo rozlišování mezi chabou a spastickou formou. Chabá forma je častější při rané rehabilitaci a je všeobecně spojována s extrémním o- slabením ramenního pletence, se subluxací a následným poraněním měkkých tkání [6,9]. Tato poranění se vyskytují zejména tehdy, když pacient zvedne paretické rameno a nemá nasazenou ochrannou pomůcku. Nedostatečný pohyb lopatky způsobuje, že hlavice humeru narazí na akromion. To má za následek mikrotraumata, zánět měkkých tkání a bursitidu, které jsou podle dnešní úrovně poznání, hlavním faktorem patogeneze PS v případě chabé formy [1]. Správná terapie ramene, podávání nesteroidních medikamentů pro potlačení bolesti, fyzioterapie včetně ultrazvuku, méně často pak používání elektrostimulace [7] a v poslední době botulinum toxin A do subskapulárního a pektorálního svalu [5,12], se ukázaly jako efektivní terapie PS. Ačkoli je k dispozici mnoho ramenních ortéz, zatím se v široké míře nikterak nevyužívají. Všechny ortézy jsou zaměřeny na společný cíl opětného vystředění hlavice humeru pomocí trakce a/nebo odlehčení hmotnosti paže (jedna dvanáctina tělesné hmotnosti) v případě subluxace. Dalším aspektem je ochrana paretické paže před prudkými pohyby během chůze. Argumenty proti předepisování ortézy jsou tyto: ortéza podporuje fl ekční postavení předloktí, představuje riziko ve formě 9

10 omezení pohybů ramene, její použití je nepraktické, nesedí dobře, je nepříjemná při nošení přímo na pokožce a při jejím nošení může docházet k tvorbě nepříjemného odéru. S ohledem na tyto okolnosti spolupracoval autorský tým společně s firmou Otto Bock na vývoji nové ortézy a jejím vyzkoušení v rámci pilotní studie během rané rehabilitace pacientů s těžkou chabou parézou ramenního pletence. Byla prováděna laboratorní analýza chůze s ortézou a bez ortézy za účelem zjištění vlivu ortézy na obraz chůze a aktivaci svalstva při chůzi. Ortéza Ramenní ortéza o váze cca. 300 g je dodávána v 5 velikostech pro každou stranu (obr. 1) a sestává z ramenní části podpažní pásek zepředu nebo zezadu a v případě potřeby se nastaví tak, aby zajišťoval potřebné uchycení. Pod podpažní jamkou se musí umístit antiperspirační ochrana. Předloketní manžeta se zapne tak, aby nezakrývala olekranon a neomezovala krevní oběh. V dalším kroku se tyto dvě části spojí tak, aby bylo předloktí v mírné supinaci a extenzi. Nakonec se ještě jednou provede optimalizace nastavení ve stoji. Na noc se ortéza odkládá. Pacienti pilotní studie Pilotní studie se zúčastnilo 13 hemiparetických pacientů (10 mužů a 3 ženy s průměrným věkem 61, let, 6 pacientů s hemiparézou na pravé straně a 7 s hemiparézou na levé straně, při Obr. 1 Ramenní ortéza OmoNeurexa s pásem, který je veden pod kontralaterální axilární jamkou. Pás lze nastavit vpředu a vzadu pomocí suchých zipů. Druhou část ortézy tvoří předloketní manžeta, která je 10 také opatřená suchými zipy. Tyto dva nastavitelné pásky spojující výše uvedené dvě části jsou různé barvy, aby nemohlo dojít k záměně. Ortéza je vyrobena z měkkého a poddajného materiálu. Všechny části, které by mohly sklouznout na holé pokožce, jsou na okraji opatřené 1-cm širokým silikonovým páskem. Poutka v suchých zipech jsou na straně těla vypolstrovaná tak, aby nemohly na pokožce vzniknout otlaky. Vnější okraje ortézy jsou upravené pomocí měkké pásky a jsou velmi elastické. Připojovací pásek našitý na ortézu zajišťuje požadované obepnutí a potřebnou stabilitu. Návod k použití zahrnuje devět fotografi í, které názorně vysvětlují, jak se má ramenní ortéza nasazovat. Po provedení výběru vhodné velikosti (na základě obvodu hrudníku pod axilárními jamkami) se přiloží ramenní část tak, aby hladce dosedala nad ramenním kloubem. Dále se upevní čemž byl průměrný interval mezi mozkovou příhodou a předepsáním ortézy 8,3 + 3,8 týdne, výška 173,5 + 11,4 cm a váha 75,8 + 9,1 kg), kteří splňovali následující

11 Obr. 2 Rentgenové snímky ramene se subluxací; a) bez ramenní ortézy (vlevo) a b) s ramenní ortézou (vpravo). Všiměte si velké štěrbiny mezi pouzdrem a humerální hlavicí na levém obrázku a zlepšené polohy humerální hlavice při použití ramenní ortézy (vpravo) kritéria: První mozková příhoda s následnou ranou rehabilitací na klinice, Nefunkční paretická horní končetina, Mobilizace pomocí invalidního vozíku, při fyzioterapii již prováděli stoj a chůzi, Schopnost podávat verbální nebo písemné informace při krátkém pohovoru, Nedošlo ke zhoršení vnímání bolesti v oblasti postižené horní končetiny, Vydání souhlasu k účasti na studii. Pacient byl vybaven ortézou, jestliže si stěžoval/a na bolesti v rameni, tým podával hlášení ohledně bolesti, se vyskytly nějaké klinické známky subluxace (více než jeden prst na šířku). V době zařazení do studie si 10 ze 13 pacientů spontánně stěžovalo na bolesti v rameni a tým lékařů a terapeutů popisoval 3 případy akutní bolesti ramene. Závislé proměnné z pilotní studie Zkušený vyšetřující lékař zjistil velikost luxace ramene, pasivní rozsah pohybu pomocí Fugl-Meyerova bodování (Fugl Mayer 1975) a proximální sílu a tonus horní končetiny. Pomocí klasifi kace aktivity svalstva dle stupnice MRC (0 až 5: 0 = plegie resp. 5 = plná síla) bylo prováděno měření zvedání a abdukce ramene, fl exe a extenze v lokti pomocí upravené Ashworthovy stupnice (0 až 5, 0 = nulové zvýšení svalového tonusu, 5 = pevná). Vyšetření byla prováděna před každodenním používáním ortézy a pak následně za 4 týdny. Pacienti hodnotili účinky ortézy formou hlášení výsledků s ohledem na: bolesti v rameni (dimenze zhoršení) používání paže pro každodenní aktivity, účast na fyzioterapii, schopnost provádět každodenních aktivity a mobilita na klinice (dimenze aktivity) náladu a společenské kontakty (dimenze účast) Pacient odpovídal na jednotlivé otázky formou očividně horší ( 2), horší ( 1), ste- 11

12 jné (0), poněkud lepší (1) nebo očividně lepší (2). Pacienti a terapeuti měli také hodnotit komfort nošení a potenciální nepříjemný odér. U 1 pacienta byl proveden rentgenový snímek s nasazenou ortézou a pak bez ní. Výsledky pilotní studie 3 ze 13 pacientů přestali předčasně nosit ortézu. Jako důvody uváděli nesplněná očekávání (jeden pacient), příliš těsné (jeden pacient) a obava, že dojde ke vzniku spasticity fl exoru (vyjádření fyzioterapeuta). Všichni tři pacienti přestali nosit ortézu po prvních třech dnech nošení. Ostatních 10 pacientů hodnotilo komfort nošení jako dobrý a také tvorbu odéru jako minimální. Demonstrační rentgenové snímky ukázaly, že se subluxace snížila; u sedmi pacientů se prostor v kloubu snížil během 4-týdenní intervence o průměrných 2,5 cm (obr. 2). Pasivní pohyb ramene se zhoršil pouze u jednoho pacienta a zlepšil se u 3 pacientů. Měření síly ramenního a loketního svalstva dle stupnice MRC ukázalo, že došlo ke zvýšení síly ramene u 3 z 10 pacientů (ve 2 případech o 1 bod a v 1 případě o 2 body) a ke zvýšení síly lokte u 4 z 10 pacientů. U 4 pacientů došlo k vývinu spasticity fl exoru v lokti o 1 stupeň dle Ashworthovy stupnice (dva případy) res. o 2 a 3 (ve dvou případech). U zbývajících pacientů klesla spasticita fl exoru o 1 bod. Pacienti hodnotili ortézu takto: 12 5 pacientů uvedlo sníženou popř. stejnou úroveň bolesti v rameni, používání paže pro každodenní činnosti: zlepšilo se u 7, stejné u 3 pacientů, účast na fyzioterapii: zlepšení u 6, stejné u 3, zhoršení u jednoho, mobilita při každodenních činnostech: lepší u 6, stejná u 4, provádění každodenních činností: zlepšení u 5, stejné u 5, sociální kontakty a nálada: zlepšení u 3, stejné u 7. Měření analýzy chůze Kromě toho byla u všech 10 pacientů provedena analýza chůze [3] s nasazenou ortézou a bez ortézy. K provedení analýzy bylo použito zařízení Infotronic. To sestává z návleků na boty příslušné velikosti; pomocí kontaktních spínačů zaintegrovaných do stélek pak byly měřeny parametry cyklu, stoje, švihu a doby oboustranné opory ve stojné fázi a to zvlášť pro každou stranu. Data byla ukládána na přenosné měřicí ústředně. Pro zjištění parametrů základního cyklu a to rychlosti, kadence a délky kroku bylo použito 10-metrové zkoušky. Pomocí povrchových elektrod přiložených na svaly na paretické straně (na tibialis anterior, gastrocnemius, gluteus medius a erector spinae muscles) po předchozím důkladném očištění pokožky se také provedlo sejmutí dynamického elektromyogramu vybrané dolní končetiny. Tyto signály se v předzesíleném stavu uložily na počítač za účelem další analýzy. Parametry cyklu pro každou stranu pak byly standardizovány podle cyklu chůze (100 %), byly vypočítány kvocienty symetrie pro úsek stojné fáze a švihové fáze pomocí vzorce: stoj (švih) vpravo/stoj (švih) vlevo x 100, jestliže pravá strana byla menší než levá strana, jinak obráceně. Data EMG byla usměrněna, standardizována pro cyklus chůze a pak odfi ltrována. Na základě amplitudy zjištěné obalové křivky tak provedl zkušený měřicí technik kvantitativní a následně také kvalitativní vyhodnocení obrazu chůze. Výsledky analýzy chůze V základních parametrech cyklu nebyl mezi těmito dvěma stavy žádný rozdíl; projevovala se tendence k větší délce kroku a nižší kadenci s ortézou. S ortézou byla relativní dvojitá stojná fáze značně kratší (průměrně 17 %, p<0,05), zatímco relativní doba stoje a švihu obou stran jakož i kvocienty symetrie nebyly nikterak významně odlišné. Analýza dynamických EMG neposkytla jednotný výsledek; u 4 z 10 pacientů byla zjištěna markantnější aktivita při švihové fázi u kvadricepsu, která zároveň začínala dříve. Diskuze Ortéza se osvědčila jako vhodná pro klinické vybavení, komfort nošení byl dobrý a dále vznikal minimální nepříjemný odér při nošení ortézy na pokožce. Neobjevily se žádné vedlejší

13 průvodní jevy jako poškození pokožky vlivem tření nebo alergie. Klinická praxe rychle ukázala, že pro zajištění požadované funkčnosti ortézy je nezbytné zajišťovat průběžné školení terapeutického týmu, zejména pak pečovatelského personálu. Z počátku bylo nejčastější chybou příliš volné vybavení, nesprávně zapnuté pásky a nošení ortézy přes oděv. Z hlediska terapie se jako praktické osvědčila možnost rychlého separátního sejmutí předloketní manžety, což umožnilo neomezenou mobilizaci horní končetiny. 3 pacienti přestali nosit ortézu předčasně. Jako důvody uváděli nesplněná očekávání (jeden pacient), příliš těsné (jeden pacient) a obava, že dojde k vyvinutí spasticity fl exoru (dle vyjádření fyzioterapeuta). Prováděné studie však nepodporují obavu, že by se spasticita fl exoru mohla vyvinout; pasivní odpor proti extenzi lokte se u 4 pacientů trochu zvýšil a 3 pacientů se zároveň snížil. Tento výsledek je nutné vidět v kontextu toho, že akutní pacienti měli zpočátku ochablé svalstvo a tudíž vyvinutí různých stupňů spasticity fl exoru by nebylo neobvyklé. Na základě specifi kace této ortézy je doporučena extenze a supinace lokte k tomu, aby se zabránilo vývinu spasticity fl exoru. Až na 1 pacienta nebyla zjištěna žádná indikace ohledně omezení pasivních pohybů ramene. Naopak, u 3 pacientů došlo k jejich zlepšení, což bylo určitě dosaženo díky multidisciplinární, klinické rehabilitaci. Rentgenové snímky potvrdily, že když se ortéza správně používá, dojde k repozici hlavice humeru tak, jak bylo dříve popisováno Zorowitzem a kol. pro 4 různé modely ortéz (včetně Bobathova válečku, mitry a další srovnatelné ortézy) [13]. Během 4-týdenního nošení došlo u 7 pacientů z 10 ke zúžení kloubní štěrbiny. Samozřejmě bylo účelem této terapie posílení ramenního pletence, ale svalová aktivita dle stupnice MRC prokázala známou mírnou regresi síly v paretické horní končetině v případech výskytu silné parézy [2, 4]. Pouze u 3 pacientů se zjistilo minimální zlepšení jejich volní síly ramene, takže lze předpokládat, že ortéza přispěla k zúžení kloubní štěrbiny. Jedním z důležitých cílů při vývoji této ramenní ortézy bylo snížení bolesti ramene. Toho bylo dosaženo pouze u poloviny pacientů. Subjektivní vnímání bolesti je však ovlivňováno mnoha faktory. U několika pacientů bylo vybavení prováděno ve fázi nekritické eufórie (všechno půjde jenom k lepšímu), což je známý jev, který se vyskytuje po poškození mozku. Ale hodnocení bylo prováděno o 4 týdny později ve fázi, kdy si pacient stále více uvědomuje riziko trvalého zhoršení stavu a kdy se vyskytují negativní názory. To je s největší pravděpodobností důvod, proč se v rámci metaanalýzy dle Cochranea také dospělo k závěru, že žádná ramenní Odborné články ortéza z řízených studií nebyla zcela přesvědčivá ohledně snížení bolesti ramene [7]. Na jedné straně je tento výsledek argumentem proti používání ramenních ortéz pouze k terapii syndromu bolestivého ramene u pacientů po mrtvici. Na druhé straně to lze považovat za důkaz toho, že stanovení bolesti u této skupiny pacientů představuje obtížný úkol, který závisí na mnoha proměnných veličinách. Pacienti poskytli pozitivnější hodnocení účinku ortézy na úrovni aktivity. Na tento dotaz pacienti odpovídali, že postižené rameno bylo zajištěno a zafi xováno ortézou u těla, čímž došlo k odlehčení postižené končetiny, takže se tito pacienti mohli soustředit na rehabilitaci chůze. Uvedli, že chůze byla bezpečnější, jak již uvedl Yavuzer a Ergin v případě jednoduchého zařízení ve tvaru mitry [11]. Předložené výsledky analýzy chůze ukázaly, že pacienti chodí s ortézou dynamičtěji. Relativní délka dvojitého stoje byla významně zkrácena a pacienti měli také tendenci prodlužovat krok, což lze také hodnotit jako známky pociťování větší bezpečnosti při chůzi. Současně dokázali někteří pacienti přenášet větší váhu na paretickou dolní končetinu. Bohužel nebylo prováděno měření reakční síly od podložky, ale podle dříve uváděných nepřímých indikací došlo k rychlejší a větší aktivaci kvadricepsu na paretické straně v počáteční stojné fázi. Kvadriceps zajišťuje přenášení váhy v této fázi; výsledky byly konzis- 13

14 tentní s podporou paretického kvadricepsu pomocí ortézy. V podstatě lze říci, že nově vyvinutá ramenní ortéza představuje zajímavý komponent při prevenci a terapii syndromu bolestivého ramene u silně paretických pacientů při mutlidisciplinární časné rehabilitaci. Pokud je zajištěno extenzivní školení pečovatelského personálu, správné nasazení a seřízení ortézy, tak lze zajistit vysokou úroveň komfortu nošení a minimalizovat tvorbu nepříjemného odéru při nošení ortézy. Otevřená studie indikuje, že ortéza redukuje subluxaci a podporuje obnovu aktivity. Výsledky analýzy chůze nasvědčují o dosažení větší bezpečnosti a dynamiky chůze. U některých pacientů také došlo ke zlepšení stavu kolenního extenzoru na postižené straně. Je indikována kontrolní studie. Překlad Otto Bock ČR s.r.o. Kontaktní informace na autora: Prof. Dr. med. Stefan Hesse Charité Universitätsmedizin Berlin Medical Park Berlin An der Mühle Berlín SRN 14 Literatura: [1] Braus, D.F., J.K.Krauss, J.Strobel: The shoulderhand syndrome after stroke: a prospective clinical trial. Ann Neurol 36 (1994), [2] Hesse, S., C.Werner, A.Bardelenben: Der schwer betroffene Arm ohne distale Willküraktivität ein Sorgenkind der Rehabilitation nach Schlaganfall. Neurol Rehabil 10 (2004), [3] Hesse, S.: Lokomotionstherapie: ein praxisorientierter Überblick. Hippocampus Verlag, Bad Honnef, 2007 [4] Kwakkel, G., R. C. Wagenaar, J. W. R. Twisk, G. J. Lankhorst, J. Koetsier: Intensity of leg and arm training after primary middle derebralartery stroke: a randmised trial. Lancet 354 (1999), [5] Marco, E., E. Duarte, J. Vila, M. Tejero, A. Guillen, R. Boza, F. Escalada, J. M. Espalader: Is Botulinum toxin type A effective in the treatment of spastic shoulder pain in patients after stroke? A doubleblind randomized clinical trial. J Rehabil Med 39 (2007), [6] Paci, M., L. Nannetti, P. Taiti, M. Baccini, L. Rinaldi: Shoulder subluxation after stroke: relationships with pain and motor recovery. Physioter Res Int 12 (2007), [7] Price, C. I., A. D. Pandyan: Electrical stimulation for preventing poststroke shoulder pain: a systematic Cochrane review. Clin Rehabil 15 (2001), 5 19 [8] Ratnasabapathy, Y., J. Broad, J. Baskett, M. Pledger, J. Marshall, R: Bonita: Shoulder pain in people with stroke: a populationbased study. Clin Rehabil 17 (2003), [9] Turner-Stokes, L., D. Jackson: Shoulder pain after stroke: a review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway. Clin Rehabil 16 (2002), [10] Vuagnat, H., A. Chantraine: Shoulder pain in hemiplegia revisited : contribution of functional electrical stimulation and other therapies. J Rehabil Med 35 (2003), [11] Yavuzer, G., S. Ergin: Effect of an arm sling on gait pattern in patients with hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 83 (2002), [12] Yelni, A.P., F.M. Colle, I. V. Bonan, E. Vicaut: Treatment of shoulder pain in spastic hemiplegia by reducing spasticity of the subscapularis muscle: a randomised, double blind, placebo controlled study of Botulinum Toxin A. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78 (2007) [13] Zorowitz, R. D., D. Idank, T. Ikai, M. B. Hughues, M. V. Johnston: Shoulder subluxation after stroke: a comparison of four supports. Arch Phys Med Rehabil 76 (1995),

15 FOPTO Cup 2010 Club Hotel Praha-Průhonice 28. srpna 2010 Dámy a pánové, určitě nám všem nyní prospěje trocha pasivního pohybu ve formě zpravodajství z nedávno proběhnuvšího turnaje tenisových čtyřher FOPTO Cup Zatímco my již nad těmito řádky sedíme možná u šálku kávy, 24 účastníků turnaje potilo krev celý hrací den. Každý pár absolvoval přesně sedm zápasů v délce jednoho setu do šesti her neoddiskutovatelný sportovní výkon, který musel být samozřejmě podpořen dodávkami kvalitních iontových nápojů, což dosvědčuje i přiložená fotodokumentace. Znovu se zprávy o pořádání turnaje donesly až za hranice naší republiky a tak se mohli čeští a moravští sportovci z oblasti technické ortopedie poměřit se svými kolegy z Otto Bock Slovensko a Německo. Bohužel se zápolení nemohlo díky rozmarům počasí uskutečnit v krásném a členitém venkovním areálu hotelu a postavy s raketami tak byly zahnány do vnitřních prostor. I v hale byly k vidění mimořádné výkony. Po pár minutách adaptace se všichni pohybovali po tvrdých dvorcích jako na vrcholu halové sezóny. Letošní turnaj již pouze neregistrovaných hráčů začal boji ve skupinách po čtyřech dvojicích, kde si to rozdal, jak se říká každý s každým. Již v této fázi došlo k několika překvapením, mezi kterými musím zmínit zasloužené vítězství Mirka Bokiše a Petra Ruska nad dvojicí Zbyšek Malík st. a Václav Svrček. Vítěznou dvojici tento duel katapultoval do následných vyřazovacích bojů o místo. Tímto posunem z loňského 11. místa se pár Bokiš-Rusek automaticky stal skokanem roku. Klobouk musím smeknout i před nejmladším účastníkem Matějem Němcem, který celý turnaj absolvoval s úsměvem na rtech i přesto, že se občas nedařilo. Třetí klobouk smekám také před Helenkou Hejlovou, která bojovala celý den jako jediná zástupkyně něžného pohlaví, a povedlo se jí do závěrečných duelů dovést i tentokrát nezraněného partnera Tondu Chrudimského. A jak to nakonec vypadalo na výsledkové listině? Na nejvyšší stupínek vítězné bedny vystoupali Pavel Bělohradský s Petrem Pospíšilem, kteří celým turnajem prošli jako nůž máslem. Ve finále na ně nestačili Milan Informace Smutný s Liborem Cyprisem, v semifinále pak dvojice Zbyšek Malík ml. Marek Rompot. Jsem moc rád, že jsme všichni sportovní i následnou kulturní část ve zdraví přežili a odnesli si, jak doufám, pouze pozitivní zážitky. Vy ostatní prosím již nyní přemýšlejte, zda byste se chtěli podílet na rozšíření startovního pole a zvýšit tak počet dvojic na ideálních 16. Tomáš Hajský Výsledné pořadí dvojic: 1. P. Bělohradský, P. Pospíšil 2. M. Smutný, L. Cypris 3. Z. Malík ml., M. Rompot 4. M. Bokiš, P. Rusek 5. N. Timmermann, T. Schaefer 6. P. Burián, P. Chovanec 7. V. Svrček, Z. Malík st. 8. H. Hejlová, A. Chrudimský 9. J. Němec, M. Němec 10. V. Marek, M. Bína 11. U. Timmermann, H. U. Rabanda 12. M. Jánošík, T. Menyhár 15

16 Informace Florbal Cup 2009 U všech sportovních klání naší organizace FOPTO je zvykem, že se pravidelně o- pakují a nebylo tomu jinak u II. ročníku Florbal Cup 2009, který se tentokrát pořádal blízko metropole Brno v Pohořelicích. Pořadatelem byla tentokrát Firma MS ORTO- PROTETIKA BRNO. Nejprve se poohlédneme po I. ročníku Florbal Cup 2008 Nezvěstice, kde to byla fi rma OTTO BOCK, která hrdě vyzvala další sportovní aktivisty k první účasti na tomto turnaji. Čtyři družstva složená ze členů FOPTA, zaměstnanců protetických společností a jejich příbuzných členů rodin bojovalo do poslední chvíle hvizdu profi rozhodčích. Profesionální zdůrazňuji proto, že při vší ukázněnosti a etice 16 patřící do fl orbalu, bylo nutné držet emoce na uzdě a to se rozhodčím podařilo. Firma OTTO BOCK byla dobře připravená a v I. ročníku 2008 slavila vítězství. Druhé místo obsadilo družstvo MS Ortoprotetika BRNO, třetí Protetika Plzeň a místo čtvrté družstvo Technickoprotetická péče Malík a spol. Hradec Králové. Vráťme se ale na úvod tohoto článku, kdy se konal II. ročník Florbal Cup 2009 Pohořelice. Účast na tomto turnaji znovu potvrdila 4 družstva z roku 2008 a bylo jasné, že každý chce obstát co nejlépe v této silné konkurenci družstev. V základní části turnaje se situace pro každý tým vyvíjela jinak, než si daly družstva jako cíl. Rozhodně a jednoznačně největší překvapení a skok ve zlepšení od roku 2008 předvedlo družstvo z Hradce Králové, které v každém utkání naznačovalo, že to nebudou mít ostatní družstva jednoduché a bylo jasné, že pomýšlí na prvenství. Družstvo OTTO BOCK nastoupilo k prvnímu zápasu opět a jako vždy v obávané, silné sestavě a celkově si v první části turnaje vedlo velmi dobře. Ve vyřazovací části turnaje nastal nepříznivý stav pro družstvo Protetika Plzeň i družstvo OTTO BOCK a své zápasy nedotáhlo do vítězného konce. Za družstvo Protetika Plzeň se nečekaně zranil fyzicky zdatný lídr Tomáš Sýkora a turnaj dohrál v bolestech za pomocí

17 obstřiků a bandáže. Spolehlivým obráncem Plzně, ale i důrazným atakujícím hráčem družstva byl prezident FOP- TO Ruda Půlpán. Dále si dovolím říci, že nevyčerpatelná energie patřila Honzovi Červenému, hrajícímu také za Plzeň a škoda byla, že se turnaje nemohla účastnit i další známá opora Plzně, spolehlivý obránce Vladan Princ, který musel zůstat v pohotovosti doma jako opora rodiny, čekající na další přírůstek. Jeho absence byla znát, ale i tak družstvo Plzně neponechalo nic náhodě a přicestovalo v nejpočetnější sestavě. Družstvo MS Ortoprotetika Brno nemělo bohužel dobrý začátek a první zápas prohrálo. V dalších zápasech se zlepšilo v herní taktice s důrazem na osobní souboje a koncovku. Zápas od zápasu si dokázalo údernou sílu zajistit účast ve finálovém boji o první místo a čekalo na svého soupeře jako první finalista. Druhým fi nalistou pro boj o první místo se stalo družstvo Technicko-protetická péče Malík a spol. z Hradce Králové. Všem bylo jasné, že boj bude velký, na samé hranici vyčerpání. V urputném boji do poslední minuty nakonec zvítězilo družstvo MS ORTOPROTE- TIKA BRNO. Celkové pořadí: 1. MS Ortoprotetika Brno 2. Technicko-protetická péče Malík a spol. Hradec Králové 3. Otto Bock Zruč 4. Protetika Plzeň Při večerním ofi ciálním zakončení byl také odsouhlasen příští pořadatel III.ročníku Florbal Cup Stal se jím Malík a spol. v Hradci Králové. Vedoucí družstva Hradce Králové Zbyšek Malík ml. přijal tuto skutečnost s velkým nadšením. Skutečností je, že turnaj v plném nasazení odehráli i dříve narození (padesátníci) Václav Svrček, Milan Smutný, Ruda Půlpán a každý z nich dal i branky soupeřům. Uznání patří i hráči Petru Marečkovi z družstva MS Informace ORTOPROTETIKA BRNO, který odehrál jako platný hráč v obraně a to s protézou a kolenním kloubem C-leg Nakonec i nejmladší účastník turnaje Sýkora Josef si během celého turnaje po boku svých zkušených spoluhráčů počínal v osobních soubojích velmi dobře, i když bojoval v osobních soubojích proti hráčům o jednu i dvě generace starší. Smutný Milan 17

18 3A dynamický, všestranný, precizní Moosfeldstraße 10, D Emmering, tel , fax , Ortho - Aktiv spol. s r. o., Husova 54, Luže, tel , mobil ,

19 3A1000 Monocentrický kolenní kloub s brzdou a pneumatickým øízením švihové fáze pohodlný, jistý, pøizpùsobivý Futuristický, hezký design Komfortní nastavení plynulého dorazu Pneumatické øízení švihové fáze Jednoduché regulování pneumatiky nastavením tlumení ve flexi a extenzi Vysoká jistota ve stojné fázi, díky dozadu posunuté Jistota kolene i v chùzi na šikmých plochách 3A800 Monocentrický kolenní kloub s brzdou a integrovaným extenzním unašeèem s jistotou ve stojné fázi Futuristický, hezký design Jistota kolene i v chùzi na šikmých plochách Jednoduché nastavení díky jemnì regulovatelné funkci brzdy S jemnì nastavitelným, integrovaným extenzním unašeèem Ortho - Aktiv spol. s r.o. Èeská republika 19

20 Novinky KISS Lanyard 4R160=1 / 4R160=2 nová generace zatahovacích systémů s uzávěrem (Shuttle) první systém na trhu očividně redukující pístové pohyby pahýlu v lůžku a rotační síly (často se vyskytující u každého běžného zatahovacího systému s uzávěrem) vhodný pro klienty amputované ve stehně, kteří jsou vybaveni protézou s návlekem TF Adapt Liner 6Y80 široký zatahovací řemen usnadňuje do značné míry nasazování protézy v sedě mimořádně vhodný pro geriatrické klienty a pro klienty s nízkým stupněm aktivity Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec Proximální těsnění podtlakových lůžek ProSeal skládá se ze dvou komponentů: - kroužek ProSeal 452A1 - liner ProSeal SIL 6Y81 kroužek vyrobený ze silikonu se upevňuje uvnitř pahýlového lůžka pro zajištění proximálního utěsnění podtlakového systému např. u vybavení s jednocestným ventilem silikonový liner bez potahu Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec Nová generace E-MAG Active 17B202N první elektronicky řízený ortotický kolenní kloub řídící stojnou fázi nový model zajišťuje snížení hlučnosti kloubu při chůzi nově možnost okamžitého přechodného odblokování kloubu pro zvláštní situace jako je například cvičení, cyklistika, atd. atraktivní design nyní možnost vyzkoušet funkci E-MAG Active prostřednictvím speciální zkušební ortézy Výrobce: Otto Bock HealthCare, Německo Další informace: Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec 20

Úvodník. Odborné články

Úvodník. Odborné články Ortho - Aktiv Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete.

Více

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Dialog Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Genium Další generace protéz dolních končetin AeroLink System Pro aktivní život C-Brace Váš první krok si budete

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Metodika nácviku a tréninku

Metodika nácviku a tréninku Jiří Dostál Metodika nácviku a tréninku sjezdového lyžování tělesně postižených s jednostrannou nadkolenní amputací (Mezinárodně platné označení LW 2 lyžaři s postižením jedné dolní končetiny, kteří používají

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan p o d i a t r i c k é Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan listy2/2013 Mezioborový zpravodaj České podiatrické společnosti Vliv povolání na pohybový

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy 2011 / 2012 bandáže ortézy protézy Koncept služeb SANOMED Na co se můžete spolehnout Naším cílem je zajistit kvalitní péči o pacienty i v budoucnosti. To se nám může podařit jen ve spolupráci se specializovanými

Více

Fyzioterapie u pacientů s demencí na lůžkovém oddělení

Fyzioterapie u pacientů s demencí na lůžkovém oddělení 150 151 Dlouhodobý terapeutický plán: Zvážit, zda by nestálo za to, zkusit užívat Aricept nebo podobný preparát na podporu kognitivních funkcí. Zachovávat pravidelný režim pokud možno i o víkendech, co

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

Valná hromada ČASPV Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti. Cyklistika pro každého Metodická příloha: Domácí posilovna. www.caspv.

Valná hromada ČASPV Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti. Cyklistika pro každého Metodická příloha: Domácí posilovna. www.caspv. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník číslo 2 červen 2014 www.caspv.cz Valná hromada ČASPV Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti Cyklistika pro každého Metodická příloha: Domácí

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 1 2014 Informační bulletin ČAE ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7,

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více