ROZVOJOVKA 4. 3 téma Obnovitelné. Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Státy se radily zdroje energie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVKA 4. 3 téma Obnovitelné. Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Státy se radily zdroje energie."

Transkript

1 Rozhovor s Janem Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 3 téma 4-7 diskuse 8-9 Obnovitelné Státy se radily zdroje energie o klimatu ROZVOJOVKA 4 Obnovitelné zdroje energie Škola vytápěná sluneční energií ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji

2 K A L E I D O S K O P K 2 Kaleidoskop Jana Machálková, Michala Hozáková Člověk v tísni foto Kaleidoskop Markéta Kutilová foto titulní strana: Škola vytápěná sluneční energií ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji Ondřej Cundr, Jan Tilinger / Surya.cz Střípky» Zákaz schránek na penis V Indonésii se schyluje k zákazu tradiční části oděv u zdejších mužů schránky na penis zvané koteka. Podle indonéské vlády totiž nošení této ozdoby ohrožuje veřejnou morálku. V rámci antipornografického zákona tak má být koteka, která někdy dosahuje až k ramenům svého nositele, zakázána. Indonésie je zemí s největším počtem islámského obyvatelstva, vláda proto chce, aby lidé chodili řádně oblečeni.» Uprchlíci používají více kondomů V u p r c h l i c k ý c h t á b o r e c h Nayapara a Kutupalong v Bangladéši, kde žije až 28 tisíc muslimských uprchlíků z oblasti severní Barmy (stát Rakhine), se v ý razně zvedla spotřeba kondomů. Čísla jsou ohromující: v roce 2005 běženci spotřebovali 780 prezervativů, loni to bylo už Důvodem je, že pracovníci UNHCR začali ochranu distribuovat ve svých vlastních domech, takže zájemci už nemusí chodit na kliniky a vysvětlovat účel své návštěvy. Kvůli tomuto opatření se výskyt pohlavních chorob v oblasti snížil o 70 procent.» Lékaři zabránili dětské svatbě V Saúdské Arábii je možné, aby muž měl v souladu s Koránem až čtyři manželky. Sňatky mohou v této zemi uzavírat i malé děti, protože zákon nestanovuje nejnižší věk pro vstup do manželství. Jednomu takovému případu zabránili pracovníci zdravotnického střediska, kde se snoubenci musí hlásit kvůli testům na AIDS a genetickým poruchám. Do centra přišla žena se svými dcerami ve věku pět a jedenáct let, které chtěla provdat kvůli dědictví. Lékaři matce záměr nakonec rozmluvili. Sňatky uzavírané v tak raném věku jsou tradičním způsobem, jak vyřešit finanční problémy rodiny. Rozvody jsou jen velmi sporadické. Zdroj: Reuters, Právo Albíni mají zástupce v parlamentu Asijské veletoky, dosud nadprůměrně zásobované vodou z tibetských ledovců, jsou ohroženy příliš rychlým táním těchto ledovců. Na tomto zdroji vody jsou přitom závislé skoro dvě miliardy lidí z jihovýchodní Asie, kteří by jinak neměli čím zavlažovat svá pole. Řeky Mekong, Brahmapútra či Jang-c -ťiang by po roztání ledovců byly závislé výhradně na dešťové vodě, což by pro tuto oblast znamenalo katastrofu. Právě na Tibetské Albínská menšina v Tanzánii má svou první zástupkyni v parlamentu. Stala se jí Al-Shymaa Kwegyirová, která dříve pracovala jako úřednice na letišti. Sama patří k lidem s nedostatkem pigmentu a ví, jaké potíže to obnáší. Nejde jen o zdravotní problémy, ale zejména o společenskou diskriminaci v té nejtěžší formě. V Tanzánii totiž panuje pověra, podle níž mají amulety vyrobené z částí těl albínů kouzelnou moc. Amulet stojí až tisíc dolarů. Pověrčivost místních jen v posledních měsících vedla k vraždám několika desítek albínů. Lidí s tímto postižením žije v Tanzánii až 200 tisíc, což je nejvíc na světě. Vláda se vypjatou situaci snaží řešit například nabádáním duchovních, aby ve svých kázáních zabíjení albínů jednoznačně odsoudili. Vláda je i přesto stále kritizována za nedostatečnou ochranu této skupiny obyvatelstva a korupci, která obviněným z vražd umožňuje pohybovat se na svobodě. S parlamentním zastoupením mají albíni šanci získat lepší ochranu a rovnocenný přístup. Zdroj: Aktuálně.cz Tibetské ledovce rychle tají Publikace je financována z fondů Evropské unie. Za obsah publikace nese plnou odpovědnost společnost Člověk v tísni, názory v ní obsažené nelze interpretovat jako stanovisko donora. ROZVOJOVKA 04/2008 náhorní plošině se podle odborníků globální oteplování projevuje dvakrát rychleji, než jinde na světě. O dopadech měnícího se podnebí na obyvatelstvo nejzranitelnějších zemí rozvojového světa detailněji pojednává publikace Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba, kterou společně vydaly přední české rozvojové a humanitární organizace v listopadu 2008 a která je ke stažení na stránkách Zdroj: Aktuálně.cz Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu To Act You Have to Know realizovaného společností Člověk v tísni. Vydavatel Člověk v tísni, o. p. s., Sokolská 18, , Praha 2 Telefon , fax Na přípravě publikace se podílely Michala Hozáková, Jana Machálková a Blanka Medková Design Pavel Lukšan, elemnts ds (www.elementsgroup.cz) Sazba Zoran Bonuš zaregistrujte si novinky na

3 V české ZRS chybí soutěž O rozvojových problémech mají Češi nízké povědomí. Navýšení prostředků na pomoc se pak těžko obhajuje, říká předseda sněmovního zahraničního výboru Jan Hamáček. R O Z H O V O R R 3 Loni na podzim jste spolu se skupinou dalších středoevropských politiků a zástupců státní správy absolvoval studijní cestu do Etiopie. Co na vás udělalo největší dojem? Velký dojem na mě udělala návštěva škol, kde jsem se na vlastní oči mohl přesvědčit o tom, jak jsou takové humanitární projekty, které organizuje i Člověk v tísni, prospěšné a nutné. Také návštěva distribučního střediska Světového potravinového programu jasně dokázala, že humanitární aktivity pomáhají zmírnit utrpení obyvatel postižených regionů. V rámci České republiky je potřeba vést intenzivnější diskuzi na téma zahraniční rozvojové spolupráce a přitáhnout k této problematice více pozornosti. Právě to si jako předseda zahraničního výboru sněmovny kladu za cíl. Česká republika momentálně předsedá EU. Považujete priority stanovené v oblasti rozvojové spolupráce za dobře vybrané? Česká republika hlavní část agendy zdědila po svých předchůdcích. Jako vlastní prioritu jsme zvolili přístup k udržitelným zdrojům energie a na lokální úrovni již tradiční demokratizaci a podporu občanské společnosti. První priorita je odvozena z obecných priorit celého předsednictví a nese s sebou značná implementační rizika. Výroba elektrické energie z udržitelných a čistých zdrojů je finančně náročná a ceny takové energie mohou být pro rozvojové země příliš vysoké. Nejsem informován o konkrétních plánech pro českou ZRS, ale pouhé přenesení priority pro Evropu do méně rozvinutých zemí může mít i negativní dopady. Jako logický krok hodnotím teritoriální nasměrování rozvojové spolupráce do východní a jihovýchodní Evropy, o kterém mluvil Jan Kohout (náměstek ministra zahraniční, pozn. red.) v září Především druhá priorita předsednictví, tedy demokratizace a rozvoj občanské společnosti, může být vhodným nástrojem pro urychlení změn v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře. Kde jsou podle vás největší mezery české ZRS? Kde vidíte prostor pro zlepšení? Možná vás překvapím, ale největší mezery jsou systémového rázu. Reforma je jistě krok správným směrem, zbývá ale hodně práce. Celý systém byl po léta neprůhledný a přispěl k tomu, že při odborech ZRS na jednotlivých ministerstvech mnohdy vznikaly okruhy spřátelených realizátorů, kteří si zakázky víceméně nechali napsat na míru. Podle projektového cyklu ale nemá být na počátku rozvojového projektu jeho realizátor. Priority mají vznikat z dohody mezi donorem a příjemcem na úrovni státních úřadů a o implementaci těchto priorit se má mezi realizátory soutěžit. Pokud nefunguje soutěž, tak nelze rozlišit kvalitní a poctivé realizátory od těch druhých. Pokud se nyní nějaký projekt nepovede, tak lze vše zamést pod koberec, protože gesční rezort nemá povinnost evaluační zprávy špatných projektů zveřejňovat. Jakým směrem se bude česká ZRS ubírat s ohledem na finanční krizi? Jaký vývoj očekáváte? Fenoménu finanční krize nerozumí ani samotní ekonomové a její vývoj a dopady není možné odhadnout. Primitivní úvaha samozřejmě vede k tomu, že prostředků na ZRS bude méně, protože ekonomika poklesne a finance na ZRS jsou vázány na určité procento HDP. Na druhou stranu například krize, která vypukla ve 30. letech v USA, přinesla do té doby nevídané vnitrostátní rozvojové projekty, které měly pozvednout zaostalé oblasti a snížit nezaměstnanost. Vše bude záležet na typu opatření, které vlády zvolí. V čem vidíte hlavní překážku naplňování mezinárodního závazku české vlády poskytovat 0,17 procenta HDP na rozvojovou spolupráci? Procentuální podíl vykazuje spíše sestupnou tendenci Závazek plynoucí z členství v OECD lze chápat spíše jako doporučení než jako skutečný vynutitelný závazek podle mezinárodního práva. Za hlavní překážku považuji nízké povědomí o české rozvojové spolupráci ve společnosti a také to, že ty nejviditelnější a nejdražší projekty spojené s rozvojem, například PRT v afghánském Logaru, nemohou v dohledné době přinést viditelný úspěch. Samotný nepoměr mezi rozpočtem vojenské a civilní části znemožňuje seriozní rozvojovou práci s hmatatelnými výsledky. V zemích poskytujících 0,7 procent HDP, jako jsou Dánsko, Lucembursko či Norsko, existuje o rozvojové spolupráci dlouhodobé povědomí ve společnosti. To však nelze vybudovat pomocí milionů investovaných do kampaně Česko proti chudobě. Takové povědomí roste ze zdravého rozvojového sektoru, který je schopen přinést hmatatelné výsledky a ještě je po dostatečně dlouhou dobu veřejně prezentovat. Brzy se bude přehodnocovat seznam prioritních zemích české ZRS. Do jakých oblastí by podle vás měla česká pomoc nadále směřovat? Strategie Evropské unie je zaměřena přednostně na Afriku. Česká ZRS má na černém kontinentě jen dvě prioritní země Angolu a Zambii. Domnívám se, že pokud některé bouřlivě se rozvíjející státy, jako například Vietnam, ztratí rozvojový statut, je možné vybrat další prioritní státy právě v Africe. Jana Machálková foto archiv Jan Hamáček

4 T É M A Obnovitelné zdroje energie T 4 Česká sluneční škola v Himaláji Tuzemské sdružení Surya loni postavilo v asijských velehorách školu, kterou vytápí sluneční panely. Teplo budova udrží i v zimě, kdy teploměr ukazuje minus 35 stupňů. Letos v létě do oblasti přibude ještě malá větrná elektrárna. Obnovitelné zdroje energie jsou vzhledem k hrozbě globálního oteplování v poslední době velmi diskutovaným tématem. Není proto divu, že jednou z hlavních priorit předsednictví České republiky v Radě EU je i řešení energetické situace. Už loni v prosinci, kdy unii předsedala Francie, se podařilo doslova protlačit takzvaný klimaticko-energetický balíček. Tento soubor legislativních opatření je základem pro splnění ambiciózních cílů EU v této oblasti do roku Jde zejména o závazek snížit spotřebu elektrické energie o pětinu proti současnému stavu. Součástí balíčku je i snaha o rozvoj obnovitelných zdrojů energie tak, aby jejich podíl na vyrobené elektřině činil alespoň 20 procent. V neposlední řadě se počítá se snížením emisí skleníkových plynů o pětinu proti situaci v roce Ondřej Cundr Autor se zabývá obnovitelnými zdroji energie foto: Ondřej Cundr, Jan Tilinger / Surya.cz

5 Snaha o omezení škodlivých emisí však velmi často naráží na ekonomické problémy. Jako příklad lze uvést některé z vyspělých zemí, třeba USA či Austrálii, které dosud neratifikovaly Kjótský protokol. Dále je důležité si uvědomit, kolik emisí skleníkových plynů je produkováno v rozvojových státech. Naštěstí se už i v některých těchto zemích začíná pomalu rozvíjet povědomí o ekologii a obnovitelných zdrojích energie. Solární škola Za příklad úspěšného ekologicky příznivého projektu v rozvojové zemi lze pokládat nízkoenergetickou budovu sluneční školy ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji (viz foto na titulní straně). Školu postavilo české občanské sdružení Surya. Budova, jež byla dokončena v roce 2008, je navržena v souladu s lokálními architektonickými principy s důrazem na místní přírodní materiály a tradiční stavební technologie. Pro tuto oblast je z důvodu velké izolovanosti typická výroba i užívání nepálených cihel a dalších místních zdrojů, jako jsou lomový kámen, břidlice, topolové a vrbové dřevo, nízké keřové dřeviny, sláma a jačí trus. Solární škola v Kargyaku je unikátní tím, že je postavena jako nízkoenergetický až pasivní dům. Nízkoenergetičnost je zaručena tím, že je škola vytápěna sluncem a také, že většina stavebních materiálů byla získána na místě. Narozdíl od místních staveb, které se budují z neopracovaného kamene či nepálených cihel bez základů, je škola postavena na velmi kvalitních kamenných základech. Nosnou konstrukci tvoří opracované kameny z okolí budovy. Na stavbu vnitřní Kargyak je geograficky izolovaná vesnice ve výšce m n. m., kde z 200 obyvatel před stavbou solární školy umělo číst a psát jen 10 místních obyvatel. akumulační stěny byly stejně jako u místních domků použity nepálené cihly vytvořené přibližně 1500 metrů od stavby na břehu řeky. Pro jejich velkou váhu (jedna váží 25 kg), bylo na jejich dopravu nutné využít koně a jaky. Jako izolační materiál byla použita směs slámy a místních trnitých křovin. Stropní konstrukce je tvořena tradičními topolovými trámy a vrbovým dřevem. Jako výplň na střechu bylo použito slámy, vrbových větviček, jílu, hlíny a jako jediného netradičního materiálu geoilie, která zabraňuje propadání zeminy z přírodní střechy do interiéru. Vzhledem k tomu, že budova školy je projektována jako pasivní dům, je většina vytápění řešena pomocí sluneční radiace. Exponovaná jižní fasáda absorbuje celoročně velké množství tepla, ohřátý vzduch pak cirkuluje na základě rozdílů tlaků. Díky systému solárně nucené cirkulace vzduchu je teplý vzduch rovnoměrně distribuován po celé budově. Tím je zabezpečena dostatečná teplota i během zimních měsíců, kdy teplota klesá až k 35 stupňům pod nulu. Tehdy bývá ve třídách nad ránem dvanáct stupňů, během dne teplota stoupá na příjemných 18 až 23 stupňů. Když se projekt školy blížil k dokončení, scházeli se obyvatelé z celého údolí Lung Nag na prohlídku nové stavby. Prohlíželi si zdvojené stěny a netradiční uspořádání oken v jižní fasádě. Značně tím vzrostl zájem o samotnou výuku ve Sluneční škole. Dnes víme, že tato konstrukce motivuje místní lidi k úpravě tradičních stavení a tím zvyšování komfortu bydlení i v této zapomenuté oblasti světa. Využít lze slunce a vítr Kvůli tomu, že do školních osnov byla zabudována i výuka na počítačích, bylo nutné provést analýzu potenciálních zdrojů, které by šlo využít k výrobě elektrické energie pro budovu školy. Vzhledem k v ysoké nadmořské výšce (4200 metrů nad mořem) a extrémním klimatickým podmínkám lze jako zdroje pro elektrickou energii použít pouze sluneční záření, případně energii větru. Použití vodního toku je vzhledem k značným výkyvům teplot a množství vody v řekách nevhodné. Biomasa také nepřichází v úvahu, protože ve zdejších podmínkách vysokohorské pouště lze pěstovat pouze vysokohorský ječmen a některé druhy zeleniny. Díky velkému počtu slunečních dní v roce (přes 300 dní) se využití fotovoltaických panelů přímo nabízí. V současné době je proto veškerá elektrická energie pro školu vyrobena největší solární elektrárnou v Zanskaru o špičkovém výkonu 800 W. Vzhledem k neexistenci relevantních meteorologických dat pro analýzu síly a směru větru byla v létě 2008 instalována meteostanice pro sledování těchto i dalších meteorologických dat. Podle údajů získaných za posledních pět měsíců je vítr v dané oblasti stabilní s průměrnou rychlostí 6,2 metru za sekundu. Proto je v plánu během léta 2009 nainstalovat větrnou mini elektrárnu. Ta bude mít výkon 400 W a umožní dobíjení baterií, i když není k dispozici sluneční svit, například během sněhových bouří a v noci. T É M A Obnovitelné zdroje energie T 5

6 T É M A Obnovitelné zdroje energie T 6 Martin Crha Autor byl účastníkem projektu GLEN (INEX-SDA) foto Martin Crha Mongolsko Kuvajt východní Asie Obrovská ložiska uhlí činí Mongolsko zcela energeticky soběstačným. Zásoby podle průzkumů vydrží 2400 let. Přesto tato rozlehlá asijská země řeší, jak zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů. Když se lidé po severní železnici blíží k mongolské metropoli Ulánbátar, jedna z prvních věcí, která je upoutá, je vysoký komín 4. ulánbátarské elektrárny. Tmavý kouř, který z něj vychází, jasně napovídá, že jde o elektrárnu uhelnou. Význam, jaký tato elektrárna pro město má, je značný. Ze tří funkčních elektráren stojících na území města je tato největší. Vyrábí 70 procent elektrické energie, kterou Ulánbátar potřebuje. Spotřebu tepla pokrývá ze 60 procent. Jde zároveň o největší zdroj elektrické a tepelné energie v celé zemi. Třetina elektřiny se ztratí Třicet procent elektřiny v Mongolsku spotřebuje průmysl, do domácností putuje čtrnáct procent. Pouhé procento míří do zemědělství a sami výrobci energie spotřebují dvacet procent. Ztráty při přenosu elektřiny tak dosahují více než třetiny. U rozvodu tepla je to ještě více, až čtyřicet procent. Velké ztráty jsou dány především velkou rozlohou země a řídkým osídlením. Mongolsko je asi dvacetkrát větší než Česká republika, na jeho území však žijí necelé tři miliony lidí. Distribuce elektřiny probíhá na obrovské vzdálenosti a v mnoha případech je značně neefektivní. Většina energetick ých zdrojů v Mongolsku používá jako vstupní surovinu uhlí. V zemi se dohromady vyrobí 878 MW elektřiny, z toho 828 pochází z uhlí. Pouze 3,7 MW se získává z vodních zdrojů a jen 0,25 MW ze slunce. Pro svůj surovinový potenciál je Mongolsko někdy nazýváno Kuvajtem východní Asie. Kvůli velkým zásobám černého a hnědého uhlí je Mongolsko energeticky nezávislé a dovozem elektřiny z Ruska a Číny řeší pouze krátkodobé výpadky. Na území Mongolska se nachází 200 zmapovaných ložisek černého a hnědého uhlí. Některá jsou už vytěžena, ale na dvaačtyřiceti z nich se stále těží. Dalších zhruba 130 ložisek čeká na své otevření. Zásoby uhlí jsou opravdu obrovské odhadují se na 12 miliard tun vhodných pro výrobu elektřiny. Státní rozpočet uhlí potřebuje Při současné spotřebě 5 milionů tun by zásoby vydržely 2400 let. Je tu však velký vývozní potenciál, hlavně kvůli sousední Číně, což může dobu čerpání z ložisek výrazně zkrátit. Špatná politika přerozdělování licencí k těžbě před půl rokem zapříčinila nepokoje v hlavním městě. Přesto se však stále nic nezměnilo na tom, že největší příjmy pro mongolský státní rozpočet přicházejí právě z těžby surovin. I přes silnou uhelnou lobby se objevují určité inovace. Vláda plánuje v letošním roce zvýšit podíl udržitelných zdrojů energie ze současných 3,5 procent na plných pět procent. Tento podíl by se měl skládat z geotermální energie (65 procent), vodních zdrojů (30 procent) a solární a větrné energie (5 procent). Budování obnov itelných nebo udržitelných zdrojů energie však může být problematické. Příkladem jsou špatné podmínky pro pěstování biomasy. V Mongolsku je také málo řek, což brání rozvoji vodních elektráren. I přesto se například v roce 2006 objevil projekt stavby vodní elektrárny na řece Egín v centrálním Mongolsku. Velký potenciál má sluneční energie. Mongolsko je často nazýváno zemí modrého nebe, protože je zde v průměru 300 slunečných dní v roce. V rámci programu Solární energie pro gery (ger je tradiční obydlí) se má v rozmezí let 2000 až 2010 pasteveckým rodinám rozdělit dohromady dvacet tisíc solárních panelů na výrobu energie. Jistý potenciál je také v oblasti získávání energie z větru. Podle průzkumů je až desetina území státu vhodná pro výrobu elektřiny z větru, a to s teoretickým objemem 2,55 GWH ročně. Vzhledem k bohatým ložiskům uranu se uvažuje také o jaderné elektrárně. Budování velkých energetických zdrojů však znovu naráží na rozlehlost země a neefektivní přenos energie.

7 Elektřina uprostřed zambijské buše T É M A Obnovitelné zdroje energie Klinika, škola a 22 domácností v zambijském Masuku využívají energii z obnovitelných zdrojů. Na jejich instalaci se podílely české nevládní organizace. Projekt městečku přinesl řadu zlepšení zvýšil se například počet studentů. Udržitelné zdroje energie na lokální úrovni to je jedno z prioritních témat českého předsednictví EU s ohledem na rozvojovou spolupráci. Česká republika je na tomto poli relativně zkušeným aktérem. Český průmysl má za sebou střední a větší instalace obnovitelných zdrojů v Asii, nevládní organizace se zase podílely na malých a středních projektech, především v zemích subsaharské Afriky. Jedním z úspěšných příkladů udržitelné elektrifikace v odlehlých venkovských oblastech je projekt v Masuku, které leží hluboko v buši zambijské jižní provincie. Na zdejší kliniku, střední školu a do domů zaměstnanců obou institucí (dohromady 22 rodin) byla zavedena elektřina. Na projektu se podílely organizace Adra, Ekumenická akademie Praha a Eurosolar.cz. Doprava materiálu po nezpevněné cestě, velká vzdálenost, omezená možnost spojení a nekvalitní předražený materiál dovážený z Asie to kladlo v průběhu projektu velké nároky na tým, který musel být připraven na veškeré alternativy. Projekt ovšem ukázal také slabiny elektrifikace v odlehlých oblastech. Tou první je špatná dostupnost servisu. Lidé, kteří jsou schopni provádět odborné opravy, jsou sedmdesát kilometrů daleko, experti se nacházejí jen v hlavním městě. Obnovi- T 7 Jeden z největších projektů V Masuku byly instalovány dvě sluncem poháněné vodní pumpy, které zajišťují snadnější přístup k nezávadné pitné vodě. Zambijská vláda si dobře uvědomuje, že odlehlé oblasti nelze elektrifikovat jinak, než ostrovními energetickými systémy. Tomuto požadavku jsme vyšli vstříc a pomohli realizovat projekt, se kterým se na nás komunita v Masuku obrátila, říká Milan Smrž, místopředseda evropského sdružení Eurosolar.cz. Využití fotovoltatických panelů je nejefektivnější řešení v poměru cena, výkon a nároky na údržbu, upřesnil. Projekt elektrifikace v Masuku patří mezi největší podobné projekty na jihu Afriky, a to zejména vzhledem k odlehlosti a velikosti instalovaných zdrojů. Masuku leží 72 kilometrů od města Choma a pouze prašná cesta ho spojuje se silnicí mezi hlavním městem Lusaka a bývalým hlavním městem Livingstone u Viktoriiných vodopádů. Elektřina změnila náš život. Pro učitele i zdravotní personál Masuku přestalo být zaostalým místem na konci světa. Stabilizovala se personální situace, zlepšila se péče o prostředí a zvýšil se počet studentů, říká pan Mwenda, výkonný ředitel Masuku High School. Elektrifikace zlepšila životní podmínky zaměstnanců, pomohla i při léčbě pacientů kliniky. Přispěla také ke zkvalitnění výuky a zpříjemnila poby t studentů. Školní rok 2006/2007 přinesl nejlepší výsledky v historii střední školy. Další spoluprací s místní komunitou pověřili realizátoři projektu speciální komisi, která se stará například o údržbu, dohlíží na efektivní provoz a v ybírá poplatek za používání. Realizátoři pak poskytují konzultace v případě nejasností nebo otázky rozšiřování systémů, které si již lidé v Masuku dělají ve vlastní režii. telné zdroje jsou sice obecně méně technologicky náročné a méně náchylné k poruchám, ale i tak jsou závady pro uživatele nepříjemné. Navíc se ukazuje, že ani nejvyspělejší technologie nejsou zcela připraveny na extrémní podmínky. Hmyz, prach a především elektrostatické výboje jsou i pro nejlepší techniku smrtící. Paradoxně se však ukazuje, že největší slabinou není nepřipravenost komunit, ale především nepřipravenost výrobců. Proto se mezinárodní grémia i formující se český panel expertů zabývají právě přizpůsobením udržitelných technologií pro rozvojové oblasti. Celkové nálady projektu činily 4,5 milionu korun. Česká vláda přispěla dvěma miliony, dalšími dvěma kanadská vláda a zbytek financovaly české a německé nevládní organizace, Sjednocené zambijské církve a ministerstvo zdravotnictví Zambie. Tomáš Tožička, Martina Mandová Autoři pracují v nevládním sektoru foto Markéta Kutilová

8 D I S K U S E D 8 Kongo na prahu další války Kongem otřásají silné boje mezi vládními vojsky a rebely, zejména v provincii Severní Kivu na východě země. Desetitisíce lidí utíkají před násilím, humanitární krize vrcholí. Lidé zde už dávno zapomněli, jak vypadá mír. Lenka Růžičková Autorka studuje na Západočeské univerzitě v Plzni foto Markéta kutilová Demokratická republika Kongo čelí největším nepokojům od příměří zprostředkovaného OSN v roce Navzdory této dohodě však v zemi docházelo téměř nepřetržitě k násilnostem, jež vyvrcholily propuknutím nových bojů v srpnu V konfliktu proti sobě stojí vládní vojska a vzbouřenci pod vedením generála Laurenta Nkundy, jehož jednotky byly v minulosti obviňovány ze znásilňování, využívání dětských vojáků a násilností páchaných na civilistech. Válka a humanitární krize si v zemi od roku 1998 vyžádala přes 5,4 milionu lidských životů. Generál Nkunda boje ospravedlňuje ochranou tutsijské menšiny před Hutuy. Ti se schovávají na východě Konga poté, co uprchli ze Rwandy po skončení hrůzné genocidy. Hutujští uprchlíci se do Rwandy vracet nechtějí, obávají se totiž pomsty tamní vlády ovládané Tutsii. V roce 1994 ve Rwandě totiž milice Hutuů zabily 800 tisíc lidí, zejména Tutsiů. Etnické napětí je v Kongu velmi silné, vzhledem k přítomnosti obou etnik na východě země. Generál Nkunda má v oblasti nejen významný vliv, ale z velké části se také podílí na obchodu s minerály. Vidina lukrativních přírodních zdrojů značným způsobem komplikuje současnou situaci. Potřebují další tři tisíce vojáků Angolská vláda rebelům pohrozila, že je připravena do oblasti vyslat vojáky. To ovšem vzbudilo obavy o dalším šíření konfliktu. Hrozba přelití konf liktu do sousedních zemí je velká. Z tohoto důvodu byl svolán summit zemí Africké unie, kterého se zúčastnil i generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Nejdůležitějším bodem setkání bylo hledání možných řešení, která by zajistila stabilizaci situace v DR Kongo. Nejen Demokratická republika Kongo a Rwanda, ale i zbytek střední Afriky si nemůže dovolit nechat se vtáhnout do konfliktu. Mezinárodní společenství nesmí připustit, aby se tak stalo, řekl generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Dále apeloval na hlavy států sousedících s Kongem, aby využily svého vlivu k obnovení stability ve východním Kongu. Jako vůdci Afriky máte historickou zodpovědnost. Toto je kritický moment pro oblast Velkých jezer a pro Afriku jako celek. Musíme brzdit celý ten koloběh násilí, řekl Ban Ki-moon. V zemi se nachází největší mise OSN na světě 17tisícový sbor mírových jednotek. Navzdory tomu organizace Human Rights Watch upozorňuje na potřebu zvýšit současný stav o další alespoň tři tisícovky vojáků. Pak by mohlo dojít ke stabilizaci situace v zemi a ukončení násilností, na něž nejvíce doplácí civilní obyvatelstvo. Humanitární krize vrcholí V důsledku ozbrojených konfliktů prochází východní část země velmi rozsáhlou humanitární krizí. Přestože je na místě řada humanitárních organizací, poskytování nezbytné pomoci je v některých oblastech kvůli jejich extrémní nebezpečnosti nemožné. Krizi ještě zhoršuje hrozba vypuknutí epidemie cholery. Jen za poslední dobu bylo v okolí města Goma (Severní Kivu), které obsadili vzbouřenci, zaznamenáno devadesát případů nakažení cholerou. Světová zdravotnická organizace varuje před vypuknutím epidemie, vzhledem k velkému množství uprchlíků žijících v katastrofálních hygienických podmínkách, často bez jídla a pitné vody. Pořádně jsem nejedl už tři týdny, řekl agentuře AP dvaadvacetiletý Teonese Dies. Kvůli bojům musel spolu se ženou a třemi dětmi opustit domov. Během této doby rodina žila pouze z několika málo brambor, které se jí podařilo sehnat. Společně s tisícovkami dalších čeká Teonese Dies na jídlo zprostředkované Mezinárodním výborem Červeného kříže. Humanitární organizace se snaží vyjednat bezpečný přístup do oblastí ovládaných rebely, kde je situace nejkritičtější. Mluvčí rebelů oznámil, že jsou ochotni navázat spolupráci a vytvořit humanitární koridory k zajištění základních lidských potřeb.

9 Státy se radily o klimatu Konference v polské Poznani vedla k vytvoření takzvaného Adaptačního fondu. Půjde o prostředky, které budou rozvojové země moci využívat v boji proti globálnímu oteplování. Nevládní organizace však upozorňují, že přidělených peněz je málo. D I S K U S E D 9 Pozornost celého světa se koncem loňského roku soustředila na polskou Poznaň, kde probíhala 14. Konference OSN o klimatické změně (COP 14). Jde o jedno z nejváženějších a nejprestižnějších mezinárodních diskusních fór na toto téma. Konference se zúčastnilo 192 států, které se připojily k Rámcové úmluvě OSN o klimatické změně a zároveň byla 4. zasedáním 183 zemí, které přijaly Kjótský protokol. K čemu tedy směřují mezinárodní hovory Bali byly vypracovány okruhy témat, pojmenované jako silniční mapa z Bali. Témata se týkala adaptace na změny klimatu, transferu technologií, způsobu financování v rozvojových zemích a také redukce emisí skleníkových plynů. Změny klimatu se staly tématem rozebíraným nejen kvůli problémům životního prostředí, ale současně i v širším společenském konu. Řešilo se, jak globální oteplování ovlivňuje život konkrét- plyne ze zemědělství, jsou tyto státy nejvíce ohroženy ničivými dopady globálního oteplování. Nepříznivé klimatické změny také zmenšují dosavadní úspěchy ve válce proti chudobě. Adaptační fond Jedním z v ýsledků rozhovorů v Poznani je mimo jiné vytvoření takzvaného Adaptačního fondu. Ten bude podporovat chudé státy ve válce s klimatickými změnami. Na o otázkách globálních klimatických změn? Konference v Poznani, stejně jako předcházející rozhovory na Bali v roce 2007, měla za cíl vypracovat společné stanovisko států vůči změnám klimatu, které se bude projednávat na COP 15 další konferenci o klimatických změnách letos v Kodani. Nová úmluva, která bude výsledkem několika kol jednání, by měla vstoupit v platnost v roce 2013, kdy vyprší první fáze Kjótského protokolu. O čem se tedy v Poznani jednalo? Státy, které ratifikovaly protokol z Kjóta, dohromady produkují až 61 procent světových emisí skleníkových plynů. Jako první krok na cestě k nové úmluvě se tedy vytvořil mezinárodní dokument ohledně ochrany životního prostředí. Životy konkrétních lidí Na předchozí konferenci COP 13 na ních lidí, především v nejchudších zemích, které jsou jejich negativnímu dopadu vystaveny nejvíce. Hlavními požadavky nevládních organizací na COP 14 bylo, aby vlády začaly vyvíjet činnost směrem k omezení emisí oxidu uhličitého o 80 procent do roku Zabránilo by to růstu průměrné teploty Země o více než dva stupně. Nevládní organizace také požadovaly, aby největší producenti emisí zabezpečili fondy, jež by nejchudším státům sloužily pro adaptaci na měnící se podmínky životního prostředí. Problém postupujících změn životního prostředí je neoddělitelně spjat s ekonomickým vývojem, především ve slabě rozvinutých a nejchudších státech. Právě ty nejrychleji a nejznatelněji pociťují dopad zhoršujících se klimatických podmínek. Vzhledem ke své geografické poloze a tomu, že většina příjmů druhou stranu většina nevládních organizací, jako je Oxfam International nebo Greenpeace, kritizují fakt, že stupeň dosaženého porozumění na COP 14 nebyl dostatečný. Nelze si například nevšimnout, že částka vyhrazená na Adaptační fond je několikanásobně nižší, než objem financí, který by chudším státům s adaptací na klimatické změny mohl reálně pomoci. Do konference v Kodani zbývá jedenáct měsíců a zbylo hodně práce, která musí být do té doby vykonána. Například Polsko a další státy stále váhají zaujmout vzhledem ke klimatickým změnám rozhodný postoj a přijmout důraznější kroky. Snad i tyto státy brzy svůj postoj přehodnotí. Už proto, že podle průzkumu veřejného mínění považuje 92 procent Poláků globální oteplování za nebezpečí, jemuž je třeba aktivně vzdorovat. Michał Muskała Autor je spolupracovníkem The Polish Humanitarian Organization Z polštiny přeložil Pavel Brejcha foto archiv Ministerstva životního prostředí ČR

10 P O H L E D Z E Z A H R A N I Č Í P 10 Hotovostní pomoc pro Afriku Pokud se lidem v rozvojových zemí dávají peníze na ruku, nese to dobré výsledky. Rozpohybuje se místní ekonomika, zlepšuje se výživa a děti déle docházejí do školy, ukazují některé projekty. Göran Holmqvist Autor působil jako generální ředitel Švédské agentury mezinárodní rozvojové spolupráce Z angličtiny přeložil David Daduč Evropa učinila ambiciózní závazek, že navýší pomoc Africe. Africká realita k většímu angažmá vyspělých zemí skutečně vybízí. Posilování pomoci zemím, které už jsou na pomoci závislé, však vyžaduje jasnější mechanismy doručování pomoci a jistou míru rozpočtové předvídatelnosti. Okolnosti nabádají k novátorství a jistou alternativou by mohly být převody hotových peněz přímo chudým lidem. Evropská unie se zavázala navýšit prostředky na rozvojovou pomoc na 0,56 procent HDP do roku 2010 a na 0,7 procent HDP do roku Nejvíce peněz má směřovat do Afriky. V součtu by závazky členských zemí výboru OECD pro rozvojovou spolupráci znamenaly zdvojnásobení oficiální pomoci pro Afriku mezi lety 2004 až Je však legitimní zpochybňovat, zda se dárcovské země budou těchto závazků držet a zda jim to podmínky v partnerských zemích dovolí. Teoretické zdvojnásobení africké pomoci do roku 2010 s možností jít poté ještě dál však v boji proti chudobě nabízí obrovskou šanci. Prioritou je tedy odstraňování překážek, které by mohly účinné využití těchto zdrojů brzdit. Dokonalejší partnerství Ačkoliv jsou potřeby Afriky poměrně dobře známé, při navyšování pomoci se objevují jisté potíže. Odrážejí se tu problémy jako makroekonomický management, syndrom závislosti na pomoci, absorpční schopnost zemí, transakční náklady a ve vztahu k tomu všemu riziko nižších výnosů během nárůstu prostředků na pomoc. Dárci a jejich partneři se shodují na způsobu, kterým by šlo tyto potíže teoreticky řešit. Dohoda je obsažena v takzvané Pařížské agendě, která definuje principy vlastnictví, koordinace a harmonizace. Vyzývá ke zlepšení předvídatelnosti toků pomoci, přičemž upřednostňovanými prostředky doručování pomoci jsou rozpočtová podpora a programově založená pomoc. Jedná se o agendu usilující o dokonalejší partnerství, nižší transakční náklady a vyšší efektivitu. Problémy nastávají, když se Pařížská agenda odpoutá od teorie a střetne se s realitou. Rozpočtová podpora trpí nízkou věrohodností, a to nejen mezi daňovými poplatníky dárcovských zemí, ale i mezi občany recipientských států. Agenda předpokládá předvídatelné finanční toky, jenže tato předvídatelnost může být nepodložená. Vždyť dárcovským zemím ani jejich partnerům se nevyhýbají problémy jako korupce, politické krize, ozbrojené konflikty, porušování lidských práv či skryté zájmy. Odpůrce je slyšet stále víc Sázením tolika prostředků na jednu kartu se proto oblast poskytování pomoci ocitá v čím dál riskantnějším světle. Rozpočtová podpora, která se váže na národní strategie omezování chudoby, spočívá rovněž na sporném předpokladu, že politická ekonomie partnerské země funguje ku prospěchu těch nejchudších. Politika na straně dárcovských zemí není o nic méně komplikovaná, jelikož daňoví poplatníci často narůstající rozpočty pomoci považují za přemrštěné, přičemž lobbistická skupina odpůrců pomoci je čím dál hlasitější. Když dárci financují i přes 50 procent státního rozpočtu určité země, mohou občas usoudit, že intervence je nevyhnutelná dárci rozhodně mají dost sil na to, aby zasáhli. To může znamenat, že se pomoc zatíží dalšími podmínkami, místo aby jich ubývalo. Fungovalo by lépe přerozdělení pomoci prostřednictvím hotovostních převodů přímo nejchudším lidem? V Latinské Americe byly zavedeny experimentální programy, v nichž jsou dětské přídavky podmíněny školní docházkou a očkováním. V situacích humanitární krize hotovostní pomoc občas nahradila pomoc potravinovou. V Zambii probíhají programy cílené sociální ochrany a v Indii, JAR a Lesothu se zavádějí sociální programy pro seniory. Výsledky jsou prozatím velice slibné. Chudí lidé vydávají peníze uvážlivě za investice i spotřebu. Kupují potraviny a další základní zboží ku prospěchu místní ekonomiky, zlepšuje se výživa a děti déle docházejí do školy. U programu bezpodmínečných dětských dotací v JAR, kde v roli příjemců figurují matky, se výsledek dá měřit dokonce v centimetrech, poněvadž u podporovaných dětí se zlepšil index výšky vůči věku. Peníze pro děti Finanční uskutečnitelnost se nejeví jako základní překážka. Předpokládejme například, že se v Mosambiku, Malawi a Zambii všem dětem mladším deseti let (celkem by šlo zhruba o deset milionů dětí) vyplatí paušální příspěvek ve výši padesáti amerických dolarů. Jde o tři země s nízkými příjmy a vysokou mírou výskytu HIV/AIDS. Budeme-li dále předpokládat poměrně štědré dvacetiprocentní režijní náklady, celková cena programu by činila přibližně 600 milionů dolarů. Vyšlo by to sice nesporně draho, ale pokud se africká pomoc zdvojnásobí, nejde o nereálný cíl. Aby programy hotovostních převodů fungovaly, musejí být pravidelné, předvídatelné a dlouhodobé. Třebaže jsou dárcovské země a jejich daňoví poplatníci ochotni vzít na sebe za takovým účelem dlouhodobé závazky, pravděpodobně už

11 P O H L E D Z E Z A H R A N I Č Í P 11 budou mít menší chuť k závazkům, které by se zdály nekonečné. Byl by zapotřebí určitý plán sdílení břemene, který by postupně zvyšoval domácí financování. Za žádných okolností by se však tyto programy neměly zavádět jako ryze dárcovsky hrazené mechanismy, obcházející místní rozpočty a instituce. Rozvojové země musí být ochotné investovat do svých institucí a rozvíjet vlastní představu o tom, jak si chtějí uspořádat sociální soustavy. Měly by o to afričtí partneři zájem? Možná. Každopádně debata o hotovostní pomoci už pronikla i do programů některých afrických vlád i Africké unie. Copyright: Project Syndicate/ Europe s World, Aktuality z projektů Dárce může koupit cihly nebo hrnce Humanitární organizace ADRA rozjela netradiční dárcovský projekt na podporu lidí v chudých zemích. Na stránkách www. edonation.cz si zájemci mohou vybrat, na co konkrétně chtějí přispět a kolik peněz jsou ochotni investovat. Pořídit mohou například cihly na stavbu školy v Indii, část setby pro zemědělce v Mongolsku nebo hrnce pro uzbecké dětské sanatorium. Na webu projektu si pak dárci zkontrolují, jak konkrétně byly jejich peníze použity. Sami nevíme, jak bude projekt edonation úspěšný. Věříme ale, že osloví zejména ty, kteří pochopili, že rozvojová pomoc může dlouhodobě zlepšit podmínky pro život, protože staví na vlastní nohy, řekl výkonný ředitel ADRA Jan Bárta. Další škola v Etiopii Etiopské děti dostaly od Čechů k loňským Vánocům novou školu. Díky české sbírce Postavme školu v Africe ji mohla v prosinci dokončit a slavnostně otevřít organizace Člověk v tísni. Nová základní škola pro dvě stovky žáků i s vybavením tříd přišla na 1,2 milionu korun. Na nábytek a učebnice přispěli i místní obyvatelé, učitele bude platit etiopský stát. Je to skvělý pocit přímo na místě vidět, že i z drobného příspěvku vybraného na ulici v Česku může být postavená nádherná škola, která bude sloužit takovému množství dětí, řekl finanční manažer mise Člověka v tísni Etiopii Pavel Mandula. Humanitární pomoc v Gruzii skončila Charita ČR na konci loňského roku ukončila dodávky humanitární pomoci pro uprchlíky ve Tbilisi, Gori a dalších gruzijských městech, kde tito lidé během posledního konfliktu na Kavkaze nacházeli dočasné útočiště. Charita ČR spolu s Charitou Gruzie zajišťovala distribuci kuchyňského vybavení pro provizorní i stálé domácnosti uprchlíků a další lidi postižené konfliktem. Organizace rozdaly například tisíc přenosných vařičů a hrnců. Běženci uvítali také zimní boty (1670 párů). V Gruzii bude Charita ČR pomáhat i letos. V plánu je pečovatelská služba pro seniory a zdravotní a asistenční služby pro lidi zasažené válkou. foto Markéta Kutilová Aktuality z projektů Jana Machálková, Michala Hozáková

12 Zdroje uhlí Ze všech zdrojů energie se nejvíce světové elektřiny získává z uhlí, přičemž největší produkci vykazují USA, Čína a Indie. Území Severní Ameriky pak v součtu produkuje třikrát více uhelné energie než jakýkoliv jiný světový region. Na Spojené státy z tohoto objemu připadá 93 procent. Pokud přepočítáme produkci uhelné energie na osobu, největší podíl vykazuje Austrálie se svou obrovskou plochou a malou zalidněností. Zemí s nejnižší produkcí uhelné energie je Tanzánie. Z celkem dvou stovek států světa neexistuje v 71 z nich žádná produkce elektřiny z uhelných zdrojů. Velikost států ukazuje rozprostření elektřiny produkované z uhelných zdrojů. Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan). Zdroj:

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více