ROZVOJOVKA 4. 3 téma Obnovitelné. Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Státy se radily zdroje energie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVKA 4. 3 téma Obnovitelné. Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Státy se radily zdroje energie."

Transkript

1 Rozhovor s Janem Hamáčkem, šéfem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 3 téma 4-7 diskuse 8-9 Obnovitelné Státy se radily zdroje energie o klimatu ROZVOJOVKA 4 Obnovitelné zdroje energie Škola vytápěná sluneční energií ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji

2 K A L E I D O S K O P K 2 Kaleidoskop Jana Machálková, Michala Hozáková Člověk v tísni foto Kaleidoskop Markéta Kutilová foto titulní strana: Škola vytápěná sluneční energií ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji Ondřej Cundr, Jan Tilinger / Surya.cz Střípky» Zákaz schránek na penis V Indonésii se schyluje k zákazu tradiční části oděv u zdejších mužů schránky na penis zvané koteka. Podle indonéské vlády totiž nošení této ozdoby ohrožuje veřejnou morálku. V rámci antipornografického zákona tak má být koteka, která někdy dosahuje až k ramenům svého nositele, zakázána. Indonésie je zemí s největším počtem islámského obyvatelstva, vláda proto chce, aby lidé chodili řádně oblečeni.» Uprchlíci používají více kondomů V u p r c h l i c k ý c h t á b o r e c h Nayapara a Kutupalong v Bangladéši, kde žije až 28 tisíc muslimských uprchlíků z oblasti severní Barmy (stát Rakhine), se v ý razně zvedla spotřeba kondomů. Čísla jsou ohromující: v roce 2005 běženci spotřebovali 780 prezervativů, loni to bylo už Důvodem je, že pracovníci UNHCR začali ochranu distribuovat ve svých vlastních domech, takže zájemci už nemusí chodit na kliniky a vysvětlovat účel své návštěvy. Kvůli tomuto opatření se výskyt pohlavních chorob v oblasti snížil o 70 procent.» Lékaři zabránili dětské svatbě V Saúdské Arábii je možné, aby muž měl v souladu s Koránem až čtyři manželky. Sňatky mohou v této zemi uzavírat i malé děti, protože zákon nestanovuje nejnižší věk pro vstup do manželství. Jednomu takovému případu zabránili pracovníci zdravotnického střediska, kde se snoubenci musí hlásit kvůli testům na AIDS a genetickým poruchám. Do centra přišla žena se svými dcerami ve věku pět a jedenáct let, které chtěla provdat kvůli dědictví. Lékaři matce záměr nakonec rozmluvili. Sňatky uzavírané v tak raném věku jsou tradičním způsobem, jak vyřešit finanční problémy rodiny. Rozvody jsou jen velmi sporadické. Zdroj: Reuters, Právo Albíni mají zástupce v parlamentu Asijské veletoky, dosud nadprůměrně zásobované vodou z tibetských ledovců, jsou ohroženy příliš rychlým táním těchto ledovců. Na tomto zdroji vody jsou přitom závislé skoro dvě miliardy lidí z jihovýchodní Asie, kteří by jinak neměli čím zavlažovat svá pole. Řeky Mekong, Brahmapútra či Jang-c -ťiang by po roztání ledovců byly závislé výhradně na dešťové vodě, což by pro tuto oblast znamenalo katastrofu. Právě na Tibetské Albínská menšina v Tanzánii má svou první zástupkyni v parlamentu. Stala se jí Al-Shymaa Kwegyirová, která dříve pracovala jako úřednice na letišti. Sama patří k lidem s nedostatkem pigmentu a ví, jaké potíže to obnáší. Nejde jen o zdravotní problémy, ale zejména o společenskou diskriminaci v té nejtěžší formě. V Tanzánii totiž panuje pověra, podle níž mají amulety vyrobené z částí těl albínů kouzelnou moc. Amulet stojí až tisíc dolarů. Pověrčivost místních jen v posledních měsících vedla k vraždám několika desítek albínů. Lidí s tímto postižením žije v Tanzánii až 200 tisíc, což je nejvíc na světě. Vláda se vypjatou situaci snaží řešit například nabádáním duchovních, aby ve svých kázáních zabíjení albínů jednoznačně odsoudili. Vláda je i přesto stále kritizována za nedostatečnou ochranu této skupiny obyvatelstva a korupci, která obviněným z vražd umožňuje pohybovat se na svobodě. S parlamentním zastoupením mají albíni šanci získat lepší ochranu a rovnocenný přístup. Zdroj: Aktuálně.cz Tibetské ledovce rychle tají Publikace je financována z fondů Evropské unie. Za obsah publikace nese plnou odpovědnost společnost Člověk v tísni, názory v ní obsažené nelze interpretovat jako stanovisko donora. ROZVOJOVKA 04/2008 náhorní plošině se podle odborníků globální oteplování projevuje dvakrát rychleji, než jinde na světě. O dopadech měnícího se podnebí na obyvatelstvo nejzranitelnějších zemí rozvojového světa detailněji pojednává publikace Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba, kterou společně vydaly přední české rozvojové a humanitární organizace v listopadu 2008 a která je ke stažení na stránkách Zdroj: Aktuálně.cz Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu To Act You Have to Know realizovaného společností Člověk v tísni. Vydavatel Člověk v tísni, o. p. s., Sokolská 18, , Praha 2 Telefon , fax Na přípravě publikace se podílely Michala Hozáková, Jana Machálková a Blanka Medková Design Pavel Lukšan, elemnts ds (www.elementsgroup.cz) Sazba Zoran Bonuš zaregistrujte si novinky na

3 V české ZRS chybí soutěž O rozvojových problémech mají Češi nízké povědomí. Navýšení prostředků na pomoc se pak těžko obhajuje, říká předseda sněmovního zahraničního výboru Jan Hamáček. R O Z H O V O R R 3 Loni na podzim jste spolu se skupinou dalších středoevropských politiků a zástupců státní správy absolvoval studijní cestu do Etiopie. Co na vás udělalo největší dojem? Velký dojem na mě udělala návštěva škol, kde jsem se na vlastní oči mohl přesvědčit o tom, jak jsou takové humanitární projekty, které organizuje i Člověk v tísni, prospěšné a nutné. Také návštěva distribučního střediska Světového potravinového programu jasně dokázala, že humanitární aktivity pomáhají zmírnit utrpení obyvatel postižených regionů. V rámci České republiky je potřeba vést intenzivnější diskuzi na téma zahraniční rozvojové spolupráce a přitáhnout k této problematice více pozornosti. Právě to si jako předseda zahraničního výboru sněmovny kladu za cíl. Česká republika momentálně předsedá EU. Považujete priority stanovené v oblasti rozvojové spolupráce za dobře vybrané? Česká republika hlavní část agendy zdědila po svých předchůdcích. Jako vlastní prioritu jsme zvolili přístup k udržitelným zdrojům energie a na lokální úrovni již tradiční demokratizaci a podporu občanské společnosti. První priorita je odvozena z obecných priorit celého předsednictví a nese s sebou značná implementační rizika. Výroba elektrické energie z udržitelných a čistých zdrojů je finančně náročná a ceny takové energie mohou být pro rozvojové země příliš vysoké. Nejsem informován o konkrétních plánech pro českou ZRS, ale pouhé přenesení priority pro Evropu do méně rozvinutých zemí může mít i negativní dopady. Jako logický krok hodnotím teritoriální nasměrování rozvojové spolupráce do východní a jihovýchodní Evropy, o kterém mluvil Jan Kohout (náměstek ministra zahraniční, pozn. red.) v září Především druhá priorita předsednictví, tedy demokratizace a rozvoj občanské společnosti, může být vhodným nástrojem pro urychlení změn v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře. Kde jsou podle vás největší mezery české ZRS? Kde vidíte prostor pro zlepšení? Možná vás překvapím, ale největší mezery jsou systémového rázu. Reforma je jistě krok správným směrem, zbývá ale hodně práce. Celý systém byl po léta neprůhledný a přispěl k tomu, že při odborech ZRS na jednotlivých ministerstvech mnohdy vznikaly okruhy spřátelených realizátorů, kteří si zakázky víceméně nechali napsat na míru. Podle projektového cyklu ale nemá být na počátku rozvojového projektu jeho realizátor. Priority mají vznikat z dohody mezi donorem a příjemcem na úrovni státních úřadů a o implementaci těchto priorit se má mezi realizátory soutěžit. Pokud nefunguje soutěž, tak nelze rozlišit kvalitní a poctivé realizátory od těch druhých. Pokud se nyní nějaký projekt nepovede, tak lze vše zamést pod koberec, protože gesční rezort nemá povinnost evaluační zprávy špatných projektů zveřejňovat. Jakým směrem se bude česká ZRS ubírat s ohledem na finanční krizi? Jaký vývoj očekáváte? Fenoménu finanční krize nerozumí ani samotní ekonomové a její vývoj a dopady není možné odhadnout. Primitivní úvaha samozřejmě vede k tomu, že prostředků na ZRS bude méně, protože ekonomika poklesne a finance na ZRS jsou vázány na určité procento HDP. Na druhou stranu například krize, která vypukla ve 30. letech v USA, přinesla do té doby nevídané vnitrostátní rozvojové projekty, které měly pozvednout zaostalé oblasti a snížit nezaměstnanost. Vše bude záležet na typu opatření, které vlády zvolí. V čem vidíte hlavní překážku naplňování mezinárodního závazku české vlády poskytovat 0,17 procenta HDP na rozvojovou spolupráci? Procentuální podíl vykazuje spíše sestupnou tendenci Závazek plynoucí z členství v OECD lze chápat spíše jako doporučení než jako skutečný vynutitelný závazek podle mezinárodního práva. Za hlavní překážku považuji nízké povědomí o české rozvojové spolupráci ve společnosti a také to, že ty nejviditelnější a nejdražší projekty spojené s rozvojem, například PRT v afghánském Logaru, nemohou v dohledné době přinést viditelný úspěch. Samotný nepoměr mezi rozpočtem vojenské a civilní části znemožňuje seriozní rozvojovou práci s hmatatelnými výsledky. V zemích poskytujících 0,7 procent HDP, jako jsou Dánsko, Lucembursko či Norsko, existuje o rozvojové spolupráci dlouhodobé povědomí ve společnosti. To však nelze vybudovat pomocí milionů investovaných do kampaně Česko proti chudobě. Takové povědomí roste ze zdravého rozvojového sektoru, který je schopen přinést hmatatelné výsledky a ještě je po dostatečně dlouhou dobu veřejně prezentovat. Brzy se bude přehodnocovat seznam prioritních zemích české ZRS. Do jakých oblastí by podle vás měla česká pomoc nadále směřovat? Strategie Evropské unie je zaměřena přednostně na Afriku. Česká ZRS má na černém kontinentě jen dvě prioritní země Angolu a Zambii. Domnívám se, že pokud některé bouřlivě se rozvíjející státy, jako například Vietnam, ztratí rozvojový statut, je možné vybrat další prioritní státy právě v Africe. Jana Machálková foto archiv Jan Hamáček

4 T É M A Obnovitelné zdroje energie T 4 Česká sluneční škola v Himaláji Tuzemské sdružení Surya loni postavilo v asijských velehorách školu, kterou vytápí sluneční panely. Teplo budova udrží i v zimě, kdy teploměr ukazuje minus 35 stupňů. Letos v létě do oblasti přibude ještě malá větrná elektrárna. Obnovitelné zdroje energie jsou vzhledem k hrozbě globálního oteplování v poslední době velmi diskutovaným tématem. Není proto divu, že jednou z hlavních priorit předsednictví České republiky v Radě EU je i řešení energetické situace. Už loni v prosinci, kdy unii předsedala Francie, se podařilo doslova protlačit takzvaný klimaticko-energetický balíček. Tento soubor legislativních opatření je základem pro splnění ambiciózních cílů EU v této oblasti do roku Jde zejména o závazek snížit spotřebu elektrické energie o pětinu proti současnému stavu. Součástí balíčku je i snaha o rozvoj obnovitelných zdrojů energie tak, aby jejich podíl na vyrobené elektřině činil alespoň 20 procent. V neposlední řadě se počítá se snížením emisí skleníkových plynů o pětinu proti situaci v roce Ondřej Cundr Autor se zabývá obnovitelnými zdroji energie foto: Ondřej Cundr, Jan Tilinger / Surya.cz

5 Snaha o omezení škodlivých emisí však velmi často naráží na ekonomické problémy. Jako příklad lze uvést některé z vyspělých zemí, třeba USA či Austrálii, které dosud neratifikovaly Kjótský protokol. Dále je důležité si uvědomit, kolik emisí skleníkových plynů je produkováno v rozvojových státech. Naštěstí se už i v některých těchto zemích začíná pomalu rozvíjet povědomí o ekologii a obnovitelných zdrojích energie. Solární škola Za příklad úspěšného ekologicky příznivého projektu v rozvojové zemi lze pokládat nízkoenergetickou budovu sluneční školy ve vesnici Kargyak v indickém Himaláji (viz foto na titulní straně). Školu postavilo české občanské sdružení Surya. Budova, jež byla dokončena v roce 2008, je navržena v souladu s lokálními architektonickými principy s důrazem na místní přírodní materiály a tradiční stavební technologie. Pro tuto oblast je z důvodu velké izolovanosti typická výroba i užívání nepálených cihel a dalších místních zdrojů, jako jsou lomový kámen, břidlice, topolové a vrbové dřevo, nízké keřové dřeviny, sláma a jačí trus. Solární škola v Kargyaku je unikátní tím, že je postavena jako nízkoenergetický až pasivní dům. Nízkoenergetičnost je zaručena tím, že je škola vytápěna sluncem a také, že většina stavebních materiálů byla získána na místě. Narozdíl od místních staveb, které se budují z neopracovaného kamene či nepálených cihel bez základů, je škola postavena na velmi kvalitních kamenných základech. Nosnou konstrukci tvoří opracované kameny z okolí budovy. Na stavbu vnitřní Kargyak je geograficky izolovaná vesnice ve výšce m n. m., kde z 200 obyvatel před stavbou solární školy umělo číst a psát jen 10 místních obyvatel. akumulační stěny byly stejně jako u místních domků použity nepálené cihly vytvořené přibližně 1500 metrů od stavby na břehu řeky. Pro jejich velkou váhu (jedna váží 25 kg), bylo na jejich dopravu nutné využít koně a jaky. Jako izolační materiál byla použita směs slámy a místních trnitých křovin. Stropní konstrukce je tvořena tradičními topolovými trámy a vrbovým dřevem. Jako výplň na střechu bylo použito slámy, vrbových větviček, jílu, hlíny a jako jediného netradičního materiálu geoilie, která zabraňuje propadání zeminy z přírodní střechy do interiéru. Vzhledem k tomu, že budova školy je projektována jako pasivní dům, je většina vytápění řešena pomocí sluneční radiace. Exponovaná jižní fasáda absorbuje celoročně velké množství tepla, ohřátý vzduch pak cirkuluje na základě rozdílů tlaků. Díky systému solárně nucené cirkulace vzduchu je teplý vzduch rovnoměrně distribuován po celé budově. Tím je zabezpečena dostatečná teplota i během zimních měsíců, kdy teplota klesá až k 35 stupňům pod nulu. Tehdy bývá ve třídách nad ránem dvanáct stupňů, během dne teplota stoupá na příjemných 18 až 23 stupňů. Když se projekt školy blížil k dokončení, scházeli se obyvatelé z celého údolí Lung Nag na prohlídku nové stavby. Prohlíželi si zdvojené stěny a netradiční uspořádání oken v jižní fasádě. Značně tím vzrostl zájem o samotnou výuku ve Sluneční škole. Dnes víme, že tato konstrukce motivuje místní lidi k úpravě tradičních stavení a tím zvyšování komfortu bydlení i v této zapomenuté oblasti světa. Využít lze slunce a vítr Kvůli tomu, že do školních osnov byla zabudována i výuka na počítačích, bylo nutné provést analýzu potenciálních zdrojů, které by šlo využít k výrobě elektrické energie pro budovu školy. Vzhledem k v ysoké nadmořské výšce (4200 metrů nad mořem) a extrémním klimatickým podmínkám lze jako zdroje pro elektrickou energii použít pouze sluneční záření, případně energii větru. Použití vodního toku je vzhledem k značným výkyvům teplot a množství vody v řekách nevhodné. Biomasa také nepřichází v úvahu, protože ve zdejších podmínkách vysokohorské pouště lze pěstovat pouze vysokohorský ječmen a některé druhy zeleniny. Díky velkému počtu slunečních dní v roce (přes 300 dní) se využití fotovoltaických panelů přímo nabízí. V současné době je proto veškerá elektrická energie pro školu vyrobena největší solární elektrárnou v Zanskaru o špičkovém výkonu 800 W. Vzhledem k neexistenci relevantních meteorologických dat pro analýzu síly a směru větru byla v létě 2008 instalována meteostanice pro sledování těchto i dalších meteorologických dat. Podle údajů získaných za posledních pět měsíců je vítr v dané oblasti stabilní s průměrnou rychlostí 6,2 metru za sekundu. Proto je v plánu během léta 2009 nainstalovat větrnou mini elektrárnu. Ta bude mít výkon 400 W a umožní dobíjení baterií, i když není k dispozici sluneční svit, například během sněhových bouří a v noci. T É M A Obnovitelné zdroje energie T 5

6 T É M A Obnovitelné zdroje energie T 6 Martin Crha Autor byl účastníkem projektu GLEN (INEX-SDA) foto Martin Crha Mongolsko Kuvajt východní Asie Obrovská ložiska uhlí činí Mongolsko zcela energeticky soběstačným. Zásoby podle průzkumů vydrží 2400 let. Přesto tato rozlehlá asijská země řeší, jak zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů. Když se lidé po severní železnici blíží k mongolské metropoli Ulánbátar, jedna z prvních věcí, která je upoutá, je vysoký komín 4. ulánbátarské elektrárny. Tmavý kouř, který z něj vychází, jasně napovídá, že jde o elektrárnu uhelnou. Význam, jaký tato elektrárna pro město má, je značný. Ze tří funkčních elektráren stojících na území města je tato největší. Vyrábí 70 procent elektrické energie, kterou Ulánbátar potřebuje. Spotřebu tepla pokrývá ze 60 procent. Jde zároveň o největší zdroj elektrické a tepelné energie v celé zemi. Třetina elektřiny se ztratí Třicet procent elektřiny v Mongolsku spotřebuje průmysl, do domácností putuje čtrnáct procent. Pouhé procento míří do zemědělství a sami výrobci energie spotřebují dvacet procent. Ztráty při přenosu elektřiny tak dosahují více než třetiny. U rozvodu tepla je to ještě více, až čtyřicet procent. Velké ztráty jsou dány především velkou rozlohou země a řídkým osídlením. Mongolsko je asi dvacetkrát větší než Česká republika, na jeho území však žijí necelé tři miliony lidí. Distribuce elektřiny probíhá na obrovské vzdálenosti a v mnoha případech je značně neefektivní. Většina energetick ých zdrojů v Mongolsku používá jako vstupní surovinu uhlí. V zemi se dohromady vyrobí 878 MW elektřiny, z toho 828 pochází z uhlí. Pouze 3,7 MW se získává z vodních zdrojů a jen 0,25 MW ze slunce. Pro svůj surovinový potenciál je Mongolsko někdy nazýváno Kuvajtem východní Asie. Kvůli velkým zásobám černého a hnědého uhlí je Mongolsko energeticky nezávislé a dovozem elektřiny z Ruska a Číny řeší pouze krátkodobé výpadky. Na území Mongolska se nachází 200 zmapovaných ložisek černého a hnědého uhlí. Některá jsou už vytěžena, ale na dvaačtyřiceti z nich se stále těží. Dalších zhruba 130 ložisek čeká na své otevření. Zásoby uhlí jsou opravdu obrovské odhadují se na 12 miliard tun vhodných pro výrobu elektřiny. Státní rozpočet uhlí potřebuje Při současné spotřebě 5 milionů tun by zásoby vydržely 2400 let. Je tu však velký vývozní potenciál, hlavně kvůli sousední Číně, což může dobu čerpání z ložisek výrazně zkrátit. Špatná politika přerozdělování licencí k těžbě před půl rokem zapříčinila nepokoje v hlavním městě. Přesto se však stále nic nezměnilo na tom, že největší příjmy pro mongolský státní rozpočet přicházejí právě z těžby surovin. I přes silnou uhelnou lobby se objevují určité inovace. Vláda plánuje v letošním roce zvýšit podíl udržitelných zdrojů energie ze současných 3,5 procent na plných pět procent. Tento podíl by se měl skládat z geotermální energie (65 procent), vodních zdrojů (30 procent) a solární a větrné energie (5 procent). Budování obnov itelných nebo udržitelných zdrojů energie však může být problematické. Příkladem jsou špatné podmínky pro pěstování biomasy. V Mongolsku je také málo řek, což brání rozvoji vodních elektráren. I přesto se například v roce 2006 objevil projekt stavby vodní elektrárny na řece Egín v centrálním Mongolsku. Velký potenciál má sluneční energie. Mongolsko je často nazýváno zemí modrého nebe, protože je zde v průměru 300 slunečných dní v roce. V rámci programu Solární energie pro gery (ger je tradiční obydlí) se má v rozmezí let 2000 až 2010 pasteveckým rodinám rozdělit dohromady dvacet tisíc solárních panelů na výrobu energie. Jistý potenciál je také v oblasti získávání energie z větru. Podle průzkumů je až desetina území státu vhodná pro výrobu elektřiny z větru, a to s teoretickým objemem 2,55 GWH ročně. Vzhledem k bohatým ložiskům uranu se uvažuje také o jaderné elektrárně. Budování velkých energetických zdrojů však znovu naráží na rozlehlost země a neefektivní přenos energie.

7 Elektřina uprostřed zambijské buše T É M A Obnovitelné zdroje energie Klinika, škola a 22 domácností v zambijském Masuku využívají energii z obnovitelných zdrojů. Na jejich instalaci se podílely české nevládní organizace. Projekt městečku přinesl řadu zlepšení zvýšil se například počet studentů. Udržitelné zdroje energie na lokální úrovni to je jedno z prioritních témat českého předsednictví EU s ohledem na rozvojovou spolupráci. Česká republika je na tomto poli relativně zkušeným aktérem. Český průmysl má za sebou střední a větší instalace obnovitelných zdrojů v Asii, nevládní organizace se zase podílely na malých a středních projektech, především v zemích subsaharské Afriky. Jedním z úspěšných příkladů udržitelné elektrifikace v odlehlých venkovských oblastech je projekt v Masuku, které leží hluboko v buši zambijské jižní provincie. Na zdejší kliniku, střední školu a do domů zaměstnanců obou institucí (dohromady 22 rodin) byla zavedena elektřina. Na projektu se podílely organizace Adra, Ekumenická akademie Praha a Eurosolar.cz. Doprava materiálu po nezpevněné cestě, velká vzdálenost, omezená možnost spojení a nekvalitní předražený materiál dovážený z Asie to kladlo v průběhu projektu velké nároky na tým, který musel být připraven na veškeré alternativy. Projekt ovšem ukázal také slabiny elektrifikace v odlehlých oblastech. Tou první je špatná dostupnost servisu. Lidé, kteří jsou schopni provádět odborné opravy, jsou sedmdesát kilometrů daleko, experti se nacházejí jen v hlavním městě. Obnovi- T 7 Jeden z největších projektů V Masuku byly instalovány dvě sluncem poháněné vodní pumpy, které zajišťují snadnější přístup k nezávadné pitné vodě. Zambijská vláda si dobře uvědomuje, že odlehlé oblasti nelze elektrifikovat jinak, než ostrovními energetickými systémy. Tomuto požadavku jsme vyšli vstříc a pomohli realizovat projekt, se kterým se na nás komunita v Masuku obrátila, říká Milan Smrž, místopředseda evropského sdružení Eurosolar.cz. Využití fotovoltatických panelů je nejefektivnější řešení v poměru cena, výkon a nároky na údržbu, upřesnil. Projekt elektrifikace v Masuku patří mezi největší podobné projekty na jihu Afriky, a to zejména vzhledem k odlehlosti a velikosti instalovaných zdrojů. Masuku leží 72 kilometrů od města Choma a pouze prašná cesta ho spojuje se silnicí mezi hlavním městem Lusaka a bývalým hlavním městem Livingstone u Viktoriiných vodopádů. Elektřina změnila náš život. Pro učitele i zdravotní personál Masuku přestalo být zaostalým místem na konci světa. Stabilizovala se personální situace, zlepšila se péče o prostředí a zvýšil se počet studentů, říká pan Mwenda, výkonný ředitel Masuku High School. Elektrifikace zlepšila životní podmínky zaměstnanců, pomohla i při léčbě pacientů kliniky. Přispěla také ke zkvalitnění výuky a zpříjemnila poby t studentů. Školní rok 2006/2007 přinesl nejlepší výsledky v historii střední školy. Další spoluprací s místní komunitou pověřili realizátoři projektu speciální komisi, která se stará například o údržbu, dohlíží na efektivní provoz a v ybírá poplatek za používání. Realizátoři pak poskytují konzultace v případě nejasností nebo otázky rozšiřování systémů, které si již lidé v Masuku dělají ve vlastní režii. telné zdroje jsou sice obecně méně technologicky náročné a méně náchylné k poruchám, ale i tak jsou závady pro uživatele nepříjemné. Navíc se ukazuje, že ani nejvyspělejší technologie nejsou zcela připraveny na extrémní podmínky. Hmyz, prach a především elektrostatické výboje jsou i pro nejlepší techniku smrtící. Paradoxně se však ukazuje, že největší slabinou není nepřipravenost komunit, ale především nepřipravenost výrobců. Proto se mezinárodní grémia i formující se český panel expertů zabývají právě přizpůsobením udržitelných technologií pro rozvojové oblasti. Celkové nálady projektu činily 4,5 milionu korun. Česká vláda přispěla dvěma miliony, dalšími dvěma kanadská vláda a zbytek financovaly české a německé nevládní organizace, Sjednocené zambijské církve a ministerstvo zdravotnictví Zambie. Tomáš Tožička, Martina Mandová Autoři pracují v nevládním sektoru foto Markéta Kutilová

8 D I S K U S E D 8 Kongo na prahu další války Kongem otřásají silné boje mezi vládními vojsky a rebely, zejména v provincii Severní Kivu na východě země. Desetitisíce lidí utíkají před násilím, humanitární krize vrcholí. Lidé zde už dávno zapomněli, jak vypadá mír. Lenka Růžičková Autorka studuje na Západočeské univerzitě v Plzni foto Markéta kutilová Demokratická republika Kongo čelí největším nepokojům od příměří zprostředkovaného OSN v roce Navzdory této dohodě však v zemi docházelo téměř nepřetržitě k násilnostem, jež vyvrcholily propuknutím nových bojů v srpnu V konfliktu proti sobě stojí vládní vojska a vzbouřenci pod vedením generála Laurenta Nkundy, jehož jednotky byly v minulosti obviňovány ze znásilňování, využívání dětských vojáků a násilností páchaných na civilistech. Válka a humanitární krize si v zemi od roku 1998 vyžádala přes 5,4 milionu lidských životů. Generál Nkunda boje ospravedlňuje ochranou tutsijské menšiny před Hutuy. Ti se schovávají na východě Konga poté, co uprchli ze Rwandy po skončení hrůzné genocidy. Hutujští uprchlíci se do Rwandy vracet nechtějí, obávají se totiž pomsty tamní vlády ovládané Tutsii. V roce 1994 ve Rwandě totiž milice Hutuů zabily 800 tisíc lidí, zejména Tutsiů. Etnické napětí je v Kongu velmi silné, vzhledem k přítomnosti obou etnik na východě země. Generál Nkunda má v oblasti nejen významný vliv, ale z velké části se také podílí na obchodu s minerály. Vidina lukrativních přírodních zdrojů značným způsobem komplikuje současnou situaci. Potřebují další tři tisíce vojáků Angolská vláda rebelům pohrozila, že je připravena do oblasti vyslat vojáky. To ovšem vzbudilo obavy o dalším šíření konfliktu. Hrozba přelití konf liktu do sousedních zemí je velká. Z tohoto důvodu byl svolán summit zemí Africké unie, kterého se zúčastnil i generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Nejdůležitějším bodem setkání bylo hledání možných řešení, která by zajistila stabilizaci situace v DR Kongo. Nejen Demokratická republika Kongo a Rwanda, ale i zbytek střední Afriky si nemůže dovolit nechat se vtáhnout do konfliktu. Mezinárodní společenství nesmí připustit, aby se tak stalo, řekl generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Dále apeloval na hlavy států sousedících s Kongem, aby využily svého vlivu k obnovení stability ve východním Kongu. Jako vůdci Afriky máte historickou zodpovědnost. Toto je kritický moment pro oblast Velkých jezer a pro Afriku jako celek. Musíme brzdit celý ten koloběh násilí, řekl Ban Ki-moon. V zemi se nachází největší mise OSN na světě 17tisícový sbor mírových jednotek. Navzdory tomu organizace Human Rights Watch upozorňuje na potřebu zvýšit současný stav o další alespoň tři tisícovky vojáků. Pak by mohlo dojít ke stabilizaci situace v zemi a ukončení násilností, na něž nejvíce doplácí civilní obyvatelstvo. Humanitární krize vrcholí V důsledku ozbrojených konfliktů prochází východní část země velmi rozsáhlou humanitární krizí. Přestože je na místě řada humanitárních organizací, poskytování nezbytné pomoci je v některých oblastech kvůli jejich extrémní nebezpečnosti nemožné. Krizi ještě zhoršuje hrozba vypuknutí epidemie cholery. Jen za poslední dobu bylo v okolí města Goma (Severní Kivu), které obsadili vzbouřenci, zaznamenáno devadesát případů nakažení cholerou. Světová zdravotnická organizace varuje před vypuknutím epidemie, vzhledem k velkému množství uprchlíků žijících v katastrofálních hygienických podmínkách, často bez jídla a pitné vody. Pořádně jsem nejedl už tři týdny, řekl agentuře AP dvaadvacetiletý Teonese Dies. Kvůli bojům musel spolu se ženou a třemi dětmi opustit domov. Během této doby rodina žila pouze z několika málo brambor, které se jí podařilo sehnat. Společně s tisícovkami dalších čeká Teonese Dies na jídlo zprostředkované Mezinárodním výborem Červeného kříže. Humanitární organizace se snaží vyjednat bezpečný přístup do oblastí ovládaných rebely, kde je situace nejkritičtější. Mluvčí rebelů oznámil, že jsou ochotni navázat spolupráci a vytvořit humanitární koridory k zajištění základních lidských potřeb.

9 Státy se radily o klimatu Konference v polské Poznani vedla k vytvoření takzvaného Adaptačního fondu. Půjde o prostředky, které budou rozvojové země moci využívat v boji proti globálnímu oteplování. Nevládní organizace však upozorňují, že přidělených peněz je málo. D I S K U S E D 9 Pozornost celého světa se koncem loňského roku soustředila na polskou Poznaň, kde probíhala 14. Konference OSN o klimatické změně (COP 14). Jde o jedno z nejváženějších a nejprestižnějších mezinárodních diskusních fór na toto téma. Konference se zúčastnilo 192 států, které se připojily k Rámcové úmluvě OSN o klimatické změně a zároveň byla 4. zasedáním 183 zemí, které přijaly Kjótský protokol. K čemu tedy směřují mezinárodní hovory Bali byly vypracovány okruhy témat, pojmenované jako silniční mapa z Bali. Témata se týkala adaptace na změny klimatu, transferu technologií, způsobu financování v rozvojových zemích a také redukce emisí skleníkových plynů. Změny klimatu se staly tématem rozebíraným nejen kvůli problémům životního prostředí, ale současně i v širším společenském konu. Řešilo se, jak globální oteplování ovlivňuje život konkrét- plyne ze zemědělství, jsou tyto státy nejvíce ohroženy ničivými dopady globálního oteplování. Nepříznivé klimatické změny také zmenšují dosavadní úspěchy ve válce proti chudobě. Adaptační fond Jedním z v ýsledků rozhovorů v Poznani je mimo jiné vytvoření takzvaného Adaptačního fondu. Ten bude podporovat chudé státy ve válce s klimatickými změnami. Na o otázkách globálních klimatických změn? Konference v Poznani, stejně jako předcházející rozhovory na Bali v roce 2007, měla za cíl vypracovat společné stanovisko států vůči změnám klimatu, které se bude projednávat na COP 15 další konferenci o klimatických změnách letos v Kodani. Nová úmluva, která bude výsledkem několika kol jednání, by měla vstoupit v platnost v roce 2013, kdy vyprší první fáze Kjótského protokolu. O čem se tedy v Poznani jednalo? Státy, které ratifikovaly protokol z Kjóta, dohromady produkují až 61 procent světových emisí skleníkových plynů. Jako první krok na cestě k nové úmluvě se tedy vytvořil mezinárodní dokument ohledně ochrany životního prostředí. Životy konkrétních lidí Na předchozí konferenci COP 13 na ních lidí, především v nejchudších zemích, které jsou jejich negativnímu dopadu vystaveny nejvíce. Hlavními požadavky nevládních organizací na COP 14 bylo, aby vlády začaly vyvíjet činnost směrem k omezení emisí oxidu uhličitého o 80 procent do roku Zabránilo by to růstu průměrné teploty Země o více než dva stupně. Nevládní organizace také požadovaly, aby největší producenti emisí zabezpečili fondy, jež by nejchudším státům sloužily pro adaptaci na měnící se podmínky životního prostředí. Problém postupujících změn životního prostředí je neoddělitelně spjat s ekonomickým vývojem, především ve slabě rozvinutých a nejchudších státech. Právě ty nejrychleji a nejznatelněji pociťují dopad zhoršujících se klimatických podmínek. Vzhledem ke své geografické poloze a tomu, že většina příjmů druhou stranu většina nevládních organizací, jako je Oxfam International nebo Greenpeace, kritizují fakt, že stupeň dosaženého porozumění na COP 14 nebyl dostatečný. Nelze si například nevšimnout, že částka vyhrazená na Adaptační fond je několikanásobně nižší, než objem financí, který by chudším státům s adaptací na klimatické změny mohl reálně pomoci. Do konference v Kodani zbývá jedenáct měsíců a zbylo hodně práce, která musí být do té doby vykonána. Například Polsko a další státy stále váhají zaujmout vzhledem ke klimatickým změnám rozhodný postoj a přijmout důraznější kroky. Snad i tyto státy brzy svůj postoj přehodnotí. Už proto, že podle průzkumu veřejného mínění považuje 92 procent Poláků globální oteplování za nebezpečí, jemuž je třeba aktivně vzdorovat. Michał Muskała Autor je spolupracovníkem The Polish Humanitarian Organization Z polštiny přeložil Pavel Brejcha foto archiv Ministerstva životního prostředí ČR

10 P O H L E D Z E Z A H R A N I Č Í P 10 Hotovostní pomoc pro Afriku Pokud se lidem v rozvojových zemí dávají peníze na ruku, nese to dobré výsledky. Rozpohybuje se místní ekonomika, zlepšuje se výživa a děti déle docházejí do školy, ukazují některé projekty. Göran Holmqvist Autor působil jako generální ředitel Švédské agentury mezinárodní rozvojové spolupráce Z angličtiny přeložil David Daduč Evropa učinila ambiciózní závazek, že navýší pomoc Africe. Africká realita k většímu angažmá vyspělých zemí skutečně vybízí. Posilování pomoci zemím, které už jsou na pomoci závislé, však vyžaduje jasnější mechanismy doručování pomoci a jistou míru rozpočtové předvídatelnosti. Okolnosti nabádají k novátorství a jistou alternativou by mohly být převody hotových peněz přímo chudým lidem. Evropská unie se zavázala navýšit prostředky na rozvojovou pomoc na 0,56 procent HDP do roku 2010 a na 0,7 procent HDP do roku Nejvíce peněz má směřovat do Afriky. V součtu by závazky členských zemí výboru OECD pro rozvojovou spolupráci znamenaly zdvojnásobení oficiální pomoci pro Afriku mezi lety 2004 až Je však legitimní zpochybňovat, zda se dárcovské země budou těchto závazků držet a zda jim to podmínky v partnerských zemích dovolí. Teoretické zdvojnásobení africké pomoci do roku 2010 s možností jít poté ještě dál však v boji proti chudobě nabízí obrovskou šanci. Prioritou je tedy odstraňování překážek, které by mohly účinné využití těchto zdrojů brzdit. Dokonalejší partnerství Ačkoliv jsou potřeby Afriky poměrně dobře známé, při navyšování pomoci se objevují jisté potíže. Odrážejí se tu problémy jako makroekonomický management, syndrom závislosti na pomoci, absorpční schopnost zemí, transakční náklady a ve vztahu k tomu všemu riziko nižších výnosů během nárůstu prostředků na pomoc. Dárci a jejich partneři se shodují na způsobu, kterým by šlo tyto potíže teoreticky řešit. Dohoda je obsažena v takzvané Pařížské agendě, která definuje principy vlastnictví, koordinace a harmonizace. Vyzývá ke zlepšení předvídatelnosti toků pomoci, přičemž upřednostňovanými prostředky doručování pomoci jsou rozpočtová podpora a programově založená pomoc. Jedná se o agendu usilující o dokonalejší partnerství, nižší transakční náklady a vyšší efektivitu. Problémy nastávají, když se Pařížská agenda odpoutá od teorie a střetne se s realitou. Rozpočtová podpora trpí nízkou věrohodností, a to nejen mezi daňovými poplatníky dárcovských zemí, ale i mezi občany recipientských států. Agenda předpokládá předvídatelné finanční toky, jenže tato předvídatelnost může být nepodložená. Vždyť dárcovským zemím ani jejich partnerům se nevyhýbají problémy jako korupce, politické krize, ozbrojené konflikty, porušování lidských práv či skryté zájmy. Odpůrce je slyšet stále víc Sázením tolika prostředků na jednu kartu se proto oblast poskytování pomoci ocitá v čím dál riskantnějším světle. Rozpočtová podpora, která se váže na národní strategie omezování chudoby, spočívá rovněž na sporném předpokladu, že politická ekonomie partnerské země funguje ku prospěchu těch nejchudších. Politika na straně dárcovských zemí není o nic méně komplikovaná, jelikož daňoví poplatníci často narůstající rozpočty pomoci považují za přemrštěné, přičemž lobbistická skupina odpůrců pomoci je čím dál hlasitější. Když dárci financují i přes 50 procent státního rozpočtu určité země, mohou občas usoudit, že intervence je nevyhnutelná dárci rozhodně mají dost sil na to, aby zasáhli. To může znamenat, že se pomoc zatíží dalšími podmínkami, místo aby jich ubývalo. Fungovalo by lépe přerozdělení pomoci prostřednictvím hotovostních převodů přímo nejchudším lidem? V Latinské Americe byly zavedeny experimentální programy, v nichž jsou dětské přídavky podmíněny školní docházkou a očkováním. V situacích humanitární krize hotovostní pomoc občas nahradila pomoc potravinovou. V Zambii probíhají programy cílené sociální ochrany a v Indii, JAR a Lesothu se zavádějí sociální programy pro seniory. Výsledky jsou prozatím velice slibné. Chudí lidé vydávají peníze uvážlivě za investice i spotřebu. Kupují potraviny a další základní zboží ku prospěchu místní ekonomiky, zlepšuje se výživa a děti déle docházejí do školy. U programu bezpodmínečných dětských dotací v JAR, kde v roli příjemců figurují matky, se výsledek dá měřit dokonce v centimetrech, poněvadž u podporovaných dětí se zlepšil index výšky vůči věku. Peníze pro děti Finanční uskutečnitelnost se nejeví jako základní překážka. Předpokládejme například, že se v Mosambiku, Malawi a Zambii všem dětem mladším deseti let (celkem by šlo zhruba o deset milionů dětí) vyplatí paušální příspěvek ve výši padesáti amerických dolarů. Jde o tři země s nízkými příjmy a vysokou mírou výskytu HIV/AIDS. Budeme-li dále předpokládat poměrně štědré dvacetiprocentní režijní náklady, celková cena programu by činila přibližně 600 milionů dolarů. Vyšlo by to sice nesporně draho, ale pokud se africká pomoc zdvojnásobí, nejde o nereálný cíl. Aby programy hotovostních převodů fungovaly, musejí být pravidelné, předvídatelné a dlouhodobé. Třebaže jsou dárcovské země a jejich daňoví poplatníci ochotni vzít na sebe za takovým účelem dlouhodobé závazky, pravděpodobně už

11 P O H L E D Z E Z A H R A N I Č Í P 11 budou mít menší chuť k závazkům, které by se zdály nekonečné. Byl by zapotřebí určitý plán sdílení břemene, který by postupně zvyšoval domácí financování. Za žádných okolností by se však tyto programy neměly zavádět jako ryze dárcovsky hrazené mechanismy, obcházející místní rozpočty a instituce. Rozvojové země musí být ochotné investovat do svých institucí a rozvíjet vlastní představu o tom, jak si chtějí uspořádat sociální soustavy. Měly by o to afričtí partneři zájem? Možná. Každopádně debata o hotovostní pomoci už pronikla i do programů některých afrických vlád i Africké unie. Copyright: Project Syndicate/ Europe s World, Aktuality z projektů Dárce může koupit cihly nebo hrnce Humanitární organizace ADRA rozjela netradiční dárcovský projekt na podporu lidí v chudých zemích. Na stránkách www. edonation.cz si zájemci mohou vybrat, na co konkrétně chtějí přispět a kolik peněz jsou ochotni investovat. Pořídit mohou například cihly na stavbu školy v Indii, část setby pro zemědělce v Mongolsku nebo hrnce pro uzbecké dětské sanatorium. Na webu projektu si pak dárci zkontrolují, jak konkrétně byly jejich peníze použity. Sami nevíme, jak bude projekt edonation úspěšný. Věříme ale, že osloví zejména ty, kteří pochopili, že rozvojová pomoc může dlouhodobě zlepšit podmínky pro život, protože staví na vlastní nohy, řekl výkonný ředitel ADRA Jan Bárta. Další škola v Etiopii Etiopské děti dostaly od Čechů k loňským Vánocům novou školu. Díky české sbírce Postavme školu v Africe ji mohla v prosinci dokončit a slavnostně otevřít organizace Člověk v tísni. Nová základní škola pro dvě stovky žáků i s vybavením tříd přišla na 1,2 milionu korun. Na nábytek a učebnice přispěli i místní obyvatelé, učitele bude platit etiopský stát. Je to skvělý pocit přímo na místě vidět, že i z drobného příspěvku vybraného na ulici v Česku může být postavená nádherná škola, která bude sloužit takovému množství dětí, řekl finanční manažer mise Člověka v tísni Etiopii Pavel Mandula. Humanitární pomoc v Gruzii skončila Charita ČR na konci loňského roku ukončila dodávky humanitární pomoci pro uprchlíky ve Tbilisi, Gori a dalších gruzijských městech, kde tito lidé během posledního konfliktu na Kavkaze nacházeli dočasné útočiště. Charita ČR spolu s Charitou Gruzie zajišťovala distribuci kuchyňského vybavení pro provizorní i stálé domácnosti uprchlíků a další lidi postižené konfliktem. Organizace rozdaly například tisíc přenosných vařičů a hrnců. Běženci uvítali také zimní boty (1670 párů). V Gruzii bude Charita ČR pomáhat i letos. V plánu je pečovatelská služba pro seniory a zdravotní a asistenční služby pro lidi zasažené válkou. foto Markéta Kutilová Aktuality z projektů Jana Machálková, Michala Hozáková

12 Zdroje uhlí Ze všech zdrojů energie se nejvíce světové elektřiny získává z uhlí, přičemž největší produkci vykazují USA, Čína a Indie. Území Severní Ameriky pak v součtu produkuje třikrát více uhelné energie než jakýkoliv jiný světový region. Na Spojené státy z tohoto objemu připadá 93 procent. Pokud přepočítáme produkci uhelné energie na osobu, největší podíl vykazuje Austrálie se svou obrovskou plochou a malou zalidněností. Zemí s nejnižší produkcí uhelné energie je Tanzánie. Z celkem dvou stovek států světa neexistuje v 71 z nich žádná produkce elektřiny z uhelných zdrojů. Velikost států ukazuje rozprostření elektřiny produkované z uhelných zdrojů. Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan). Zdroj:

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst David TOPINKA Ministerstvo životního prostředí Odbor ekologických škod Historie zahraniční rozvojové pomoci

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772)

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) V 7 se na konec přidává odstavec následujícího znění: (8) Výdaje odpovídající

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1 REZOLUCE PŘIJATÉ ENVIRONMENTÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM SPOJENÝCH NÁRODŮ PŘI PROGRAMU OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA JEDNÁNÍ XX. ROČNÍKU PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU OD 6. DO 9. BŘEZNA 2015 Obsah Rezoluce Titul

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Liberec, 14. 6. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku dva přístupy jak reagovat na změnu klimatu Adaptace vs Mitigace Adaptace Přizpůsobení se změnám klimatu

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006 Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006 1 Oblasti kritické infrastruktury základ pro inventarizaci prvků KI Oblast č.

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více