DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice V.ročník 1. číslo leden

2 Informace z domova ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V NOVÉM ROCE 2015 Jaké důchody se zvyšují a o kolik Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu I., II. a III. stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu ( stejná pro všechny druhy důchodů se zvýší o 60,- Kč (z ,- Kč na 2 400,- Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 1,6 %. Celková navýšená částka se bude pohybovat kolem 200,- Kč. Zvýšení příplatků k důchodu Od lednové splátky 2015 se zvýší také vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození 2

3 Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 1,6 % celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. Použití fondu kulturních a sociálních potřeb v roce Příspěvek na stravování - závodní stravování zajistí zaměstnavatel ve stravovacím provozu domova, - příspěvek se bude poskytovat na jedno jídlo denně a to při ranní nebo odpolední směně, - příspěvek bude čerpán do maximální výše stanovené platnou legislativou a bude upřesňován u každé změny stravovací jednotky, - v roce 2015 bude příspěvek z FKSP 9,00 Kč. 2. Věcné či peněžité dary k životním výročím 50 let věku, při prvním odchodu do důchodu (starobního, invalidního) a při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele. a/ zaměstnavatel poskytuje z fondu věcné nebo peněžité dary při pracovních výročích 20 a každých dalších pět let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši: 20 let odpracovaných u zaměstnavatele ,-- Kč 3

4 25 let odpracovaných u zaměstnavatele 2 500,-- Kč b/ věcný či peněžitý dar při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo invalidního) ve výši Kč 500,-, c/ věcný nebo peněžitý dar k životnímu výročí 50 let věku 2 000,- Kč. 3. Příspěvek na rekreaci Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty od právnických nebo fyzických osob v tuzemsku či v zahraničí, které budou placeny v české měně. Příspěvek bude činit v roce 2015 maximálně 1500,- Kč na jednoho zaměstnance. 4. Zaměstnancům, kteří mají uzavřen pracovní poměr s organizací, lze poskytovat v souladu s vyhl. č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, půjčky (maximálně jednu současně na jednoho zaměstnance) na pořízení a zařízení bytu za předpokladu dostatečného množství finančních prostředků na účtu FKSP. Z fondu lze poskytnout půjčku na: a) pořízení domu nebo bytu (nutné postupovat v souladu s 6), b) koupi bytového zařízení (nákup elektrospotřebičů, koberců, nábytku, žaluzie apod., dále pod pojem bytového zařízení lze zahrnout opravu bytového jádra, koupelny, kuchyňské linky, podlahy, dveří a oken). Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se 4

5 za těchto podmínek: - půjčka bude poskytnuta na základě písemné smlouvy, nejvýše ,- Kč, se splatností do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce, - po ukončení pracovního poměru je půjčka splatná do 2 měsíců od jeho ukončení, splatnost půjčky bude dohodnuta tak, že výše měsíční splátky bude minimálně 500,-- Kč na jednu půjčku, vyšší splátky půjčky jsou možné, půjčku je možné kdykoliv doplatit, se splátkami bude započato nejpozději 2 měsíce po uzavření dohody o půjčce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Změny v oblasti OOPP od Při výdeji nové pracovní obuvi je nutné starou pracovní obuv vrátit. Likvidační komise odpovídá za její znehodnocení Při výdeji obuvi a ukončení pracovního poměru zaměstnance je každý takový pracovník povinen odkoupit tuto pracovní obuv za zůstatkovou cenu. Ing. Naděžda Ustohalová Domov pro seniory Sokolnice ekonomka organizace 5

6 Realizované akce lllednuprosinppropprosincikvětnu Zpráva vedoucího technicko- provozního úseku. Vážení klienti, kolegové a kolegyně, níže uvádím přehled z ukončených prací v 2. pololetí 2014 s finančním vyjádřením a plán na letošní rok 2015: - Vyla provedena přestavba pokoje na domku č. 146 na zázemí pro obslužný personál v hodnotě 97 tisíc Kč, - byly dokončeny šatny pro obslužný personál ve sklepních prostorách, dne proběhla kolaudace a slavnostní otevření a dnes již většina šatních skříněk personálu byla přestěhována, finanční objem investic od zřizovatele ,- Kč, v prvním pololetí byla provedena oprava těchto prostor za 409 tisíc Kč (provozní finanční prostředky), - před objektem zámku od vjezdu k rohu zámku a dále u jídelny byla dokončena dlažba ze žulových kostek, celkový finanční objem zakázky (z vlastních provozních prostředků) 455 tisíc Kč, - před vstupem do jídelny bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a obklad stěn vč. instalace nového bodového osvětlení, nová zástěna u výtahu u vstupu od kaple vč. keramického obkladu a provedení obkladu 6

7 v kuchyni za varnými kotli, celkový finanční objem zakázky byl ,- Kč, bodové osvětlení 9 tis. Kč, - v místnosti záložního zdroje bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a položení keramické dlažby, celkový finanční objem zakázky ,-Kč, - oprava veřejné osvětlení před objektem zámku v zahradě a u hájenky v hodnotě ,-Kč, - stavební práce v budoucí terapeutické zahradě, odkopy, strojní práce, odvodnění kanalizace vstupu do terapeutické zahrady a současně terénní práce na chodnících včetně dodávky a montáže obrubníků, finanční objem provedených prací byl 126 tisíc Kč, - oprava kanalizačního potrubí u bílého domu havárie, celkový finanční objem opravy ,- Kč, - oprava uražených rohů a omítek na nádvoří a zídky u popelnic v hodnotě cca 8 tisíc Kč, - oprava výměna posuvných dveří na II. oddělení u koupelny, celkový finanční objem 5 tis Kč, - Dodávka a montáž panikového kování na objekt hájenka, celkový finanční objem 44 tis. Kč, - kaple restaurátorské průzkumy a záměry opravy Kůru včetně plastik a baldachýnu včetně fresek pod a nad kůrem, oken s vitrážemi pro vydání závazného stanoviska Mě úřadu Šlapanice odboru výstavby a památkové páče a požadavku dotace na Ministerstvo kultury. 7

8 celkový finanční objem ,- Kč, finanční prostředky na tuto akci byly obdrženy od OÚ Sokolnice ve formě účelového transferu, - osvětlení vstupu do šaten personálu, celkový finanční objem 2,5 tisíce Kč, Pro letošní rok 2015 plánujeme následující: Při obdržení účelových a investic a provozních prostředků od zřizovatele: - přebudování bývalých šaten personálu na pokoje klientů, - dodání čistícího a dezinfekčního přístroje na podložní mísy, - rekonstrukce telefonní ústředny, - nový malotraktor, - komunikační systém sestra pacient, - smažící pánev do kuchyně, - oprava oken. Z vlastních provozních finančních prostředků - elektrická třítroubová pec, - myčky na nádobí, - závorový a zabezpečovací systém pro 4 hlavní vjezdové brány, - v případě získání dotace a finančních prostředků od Ministerstva kultury zahájení oprav kůru v kapli, 8

9 - pokračování na pracech v terapeutické zahradě (dřevěný prvek altán) a dokončení cest, - přebudování vícelůžkového pokoje na I. oddělení, - zábrany u schodiště na I. a II. oddělení (cca 500 tisíc Kč) - výměna hlavního elektro rozvaděče, - panikové kování na domku č. 147, - kamera a kodování u vstupu do domku č. 146, - výměna elektro přívodu ke kašně, - oprava veřejného osvětlení, - nátěry dveří a mříží, - rozšíření osvětlení na nádvoří v jednotlivých vstupech do objektu, - odvětrání šachty venkovního výtahu, - zabezpečení IT sítě a nový server (velmi důležité) a vybudování klientského rozvodu sítě, - okapové chodníky na technických budovách hájenky, - odvlhčení domku č O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v následujících letošních zpravodajích. Milan Kulich vedoucí technicko - provozního úseku 9

10 Ohlédnutí za prosincem Co se událo v měsíci prosinci na I. oddělení? Celý měsíc se nesl v duchu blížících se vánočních svátků, na které jsme se všichni společně moc těšili. A proto i naše aktivity byly vesměs zaměřeny na vánoční přípravy. První středa se nesla v duchu výroby vánočních dekorací. Na stole se objevovali jak svícny, věnečky tak i vánoční stromečky ve zmenšeném provedení a hlavně každý výrobek byl vyladěn do určité barvy. Vše bylo vyrobeno z papírových ruliček a dozdobeno třpytkami, svíčkami a různými doplňky. Středu jsme věnovali pečení vánočního cukroví. Hlavně oblíbené slepované a také vanilkové rohlíčky. Společně jsme vyvalovali těsto, vykrajovali tvary a dávali na plech, které nám potom upekli v kuchyni. Celé oddělení bylo provoněné vanilkou a citrónovou kůrou. Po upečení každý z nás ochutnal a všichni jsme si to velice pochvalovali. O týden později se dodržela tradice, koupil se živý vánoční stromeček, který se postavil na chodbu k zrcadlu, a my jsme si ho společně s klienty nazdobili. Aby nám práce šla lépe od ruky, uvařila se káva, podávalo se upečené cukroví a k tomu se, na umocnění nálady, pustily vánoční koledy. Na poslední den v roce, se jako každý rok, připravilo pro klienty posezení a rozloučení se starým rokem. Připravilo se pohoštění s vánočním cukrovím a uvařeným svařeným vínem. Všichni společně zavzpomínali na to, co přinesl ten rok uplynulý. 10

11 A do toho roku nového, roku 2015, si všichni přejme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví, které je pro všechny nejdůležitější a nejcennější. Kolektiv I. oddělení Co se událo v měsíci prosinci na II. oddělení? Tak je za námi poslední měsíc roku Byl to měsíc plný příprav na nejkrásnější období v roce, což jsou z mého pohledu Vánoce. Ale nejsou to jen Vánoce, na co se děti v prosinci těší. Nadšení a zažehnutí světýlek v dětských očích (a nejen v nich) s sebou nese tvorba adventních věnců a zapálení první adventní svíčky. Pro nás dospělé tímto okamžikem začíná krásný čas pečení cukroví, 11

12 dokupování dárečků a vánočního úklidu. Co se týká adventního tvoření, tak tuto krásnou činnost jsme si nenechaly ujít ani na našem oddělení. S klientkami jsme vyrobily nádherné svícny a dokonce i jeden adventní věnec. Práce nám šla od ruky a přinesla s sebou předvánoční pohodu. Další předvánoční akcí byl Mikuláš. Po oddělení řádili čerti, kteří hledali nějaké hříšníky, které by si vzali s sebou do pekla. Bohužel jim v tomto záměru bránili andělé a tomu všemu přihlížel přísným, ale vlídným pohledem Mikuláš. Tak jako každý rok, tak i letos jsme vařily Vánoční punč. Klientky si samy nakrájely ovoce, které jsme potom povařily s vínem, čaje a rumem. Příjemné posezení, při kterém si klientky popíjely punč a společně jsme si zazpívaly koledy. 12

13 Rok 2014 jsme uzavřely Silvestrovským řáděním. Po našem oddělení se proháněla tlupa černošských žen (z toho jedna v požehnaném stavu), vysmátá smutná dáma a turistka z Tunisu. Klientky byly velmi spokojené a kdykoliv jsme prošly okolo, tak se smály a o to vlastně šlo. Poslední den v roce nám také zpříjemnily vnoučata paní Ustohalová. Přišly klientkám zahrát na housle a na flétnu koledy, při kterých jsme si zazpívali a naposledy si vzpomněli na Vánoce. Doufám, že tak vesele jak jsme uzavřely rok 2014, tak vesele nám bude i v roce Všem čtenářům a nejen jim přejeme do nového roku jen to nejlepší, spoustu pozitivních myšlenek a hlavně pevné zdraví. Za II. oddělení Dagmar Rábová 13

14 Co se událo v měsíci prosinci na III. oddělení? Začátkem prosince nás již tradičně navštívil svatý Mikuláš, aby se svými pomocníky, čertem a andělem promluvil s každým klientem. Všechny potěšil nejen vlídným slovem, ale především balíčkem plným dobrot. V předvánočním čase jsme se ve volných chvílích věnovali především výzdobě oddělení, vyprávění o vánočních obyčejích nebo povídání jen tak u dobré kávy a poslechu hudby. Velkou radost klientům udělali koledníci ze školy v Dambořicích, kteří k nám opět zavítali se spoustou krásných písniček. Potěšili především klienty upoutané na lůžko předáním hezkých, vlastnoručně vyrobených přáníček. 14

15 V jídelně se konalo vánoční zpívání studentů ISŠ Sokolnice. Chlapci kromě krásných vánočních koled zazpívali i několik písní v angličtině. Klienti je za to odměnili bouřlivým potleskem a spokojenými úsměvy. S přáním veselých vánoc a Božího požehnání v nadcházejícím roce přišli také koledníci z Blažovic, kteří nám zpříjemnili sváteční čas zpěvem koled za doprovodu harmoniky. Pokračujeme ve čtení na přání, navštěvujeme čtení z Bible a zpívánky. Hodně zdraví, štěstí a radosti Vám v Novém roce přeje kolektiv III. oddělení Nabídka aktivizací v lednu I. oddělení Každé pondělí Každé úterý Každý čtvrtek Každý pátek Středa 7.1. Paměťové hry Hudební návraty hudba na přání i k poslechu Filmy na přání Reminiscenční (vzpomínkové) dopoledne Čtení z denního tisku Pátek Relaxační odpoledne 15

16 Středa Středa Práce s papírem Aromaterapie II. oddělení Každé pondělí - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru od 10:00 Každé úterý - předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00 - Každá středa - Zuzka skupina od 10:00 - Každý čtvrtek - předčítání z knihy Kája Mařík od 10: Mše svatá na pokoji č. 7 - od 10: Pečení brambor s česnekem od 9:30 III. oddělení 5.1. Posezení u kávy a cukroví Poslech hudby na přání Výtvarná činnost Procvičování jemné motoriky Po pá čtení na přání ve 13: hod. Začátky akcí v 9,30 hod. 16

17 Nabídka celodomovních aktivit v lednu lllednuprosinppropprosincikvětnu Pátek 3.1. Návštěva Tří králů dětí z farnosti na odděleních od 10:00 hodin Pondělí 5.1. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek 9.1. ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek Výlet na zabíjačku do řeznictví v Újezdě u Brna odjezd v 15:45 hodin od vrátnice Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pondělí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I.oddělení Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Sobota Pozvánka na ples Základní školy Sokolnice vstupné pro klienty domova 20,- Kč od 19:30 hodin Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity z organizačních důvodů. 17

18 V měsíci lednu slaví své narozeniny Danielová Marie Houdek Stanislav Hovorka Antonín Jakl Rudolf Jurečková Libuše Mauritz Jiří Pechová Jarmila Semerádová Růžena Šenkyřík Josef Nohelová Hana Svobodová Hana Kiliánová Rudolfina Bartáková Alena Buchalová Jaroslava Holečková Ivana Bc. Kulichová Dagmar Marková Věra Mgr. Stiborová Eva Tesařová Eva Blahopřejeme! 18

19 Vítejte mezi námi! Drahonský Vojtěch Jakl Rudolf I. oddělení III. oddělení Pomerančová stránka Mistrovská rána GENERÁL TORSTENSON NEMĚL DOBROU NÁLADU. Přinášeli mu jednu špatnou zprávu za druhou. Na začátku obléhání byl přesvědčen, že s tou myší dírou, jak Brnu říkal, budou hotovi do tří dnů a tu starou holou studenou kuchyni to byl pro něho Špilberk dobudou nejpozději do týdne. Ale nestalo se tak. Švédská vojska obléhala Brno již čtvrtý měsíc. Toho dne Torstensona zase hrozně trápila dna. Ležel natažený v židli před svým stanem a v duchu si říkal, že by s radostí dal tři tuny zlata za to, jen kdyby nemusel to proklaté město obléhat. Aby si trochu spravil náladu, poručil si nalít vína. Sotva však uchopil korbel a začal ho zvedat k ústům, zazněl ze Špilberka výstřel. Jako blesk přiletěla dělová koule a vyrazila mu ho z ruky. Thorstenson 19

20 zbledl a řekl: "Byla to opravdu mistrovská rána, ale raději mi příště doneste menší pohár, aby ten na kopci měl menší cíl." To se rozumí, že se zpráva o té události rychle roznesla a Brňané byli jaksepatří hrdí na to, že jejich střelec ze Špilberka umí tak výborně mířit. V nějaké knize bylo zapsáno i jeho jméno, ale dnes už je nikdo nezná. Mgr. Eva Stiborová Muž, který zachránil svět Muž, který měl zachránit svět před III. světovou válkou, se narodil jako syn inženýra na Kavkaze. V roce 1939 absolvoval dělostřelecké učiliště v Kyjevě. Účastnil se okupace Polska a stal se nejmladším 20

21 velitelem na bojové frontě. Po válce vystudoval vojenskou akademii a vojensko-diplomatickou akademii. Byly to školy, které připravovaly sovětské agenty pro výzvědnou činnost v západních zemích. Mladý agent Oleg Pěnkovskij byl vyslán do Ankary, kde si ho všimla britská rozvědka a nasadila na něj svého špióna. Po svém návratu byl Pěnkovskij jmenován místopředsedou sovětského výboru pro vědu a výzkum. To byla vlastně špionážní organizace, která měla za úkol sledovat technologický vývoj v západních zemích. V Moskvě však došlo k myšlenkovému obratu Pěnkovského. Jednou při návštěvě představení ve Velkém divadle vyhledal dva americké turisty a předal jim dopis pro americké velvyslanectví. V dopise Američanům oznamoval, že se rozhodl bojovat za svobodu a demokracii v celém světě. Američané se napřed domnívali, že jde o sovětskou provokaci, ale později ho spojili s britským agentem Wynnem. Zařídili, aby sovětská delegace v čele s Pěnkovským, která přiletěla do Londýna, bydlela ve stejném hotelu jako Američani. Na tajných schůzkách Pěnkovskij informoval americké a britské agenty o stavu sovětské vojenské techniky. Zde také podepsal tzv. zavazovací akt, kterým potvrdil svou službu západním demokraciím. V době, kdy Pěnkovskij pobýval v Paříži ve společnosti západních agentů, konala se ve Vídni schůzka sovětského premiéra Nikity Chruščova s americkým prezidentem Kennedym, který mu oznámil, že ví o záměru ruské strany instalovat na Kubě rakety namířené na USA v rámci studené války, a tím donutil Rusko, aby od záměru ustoupilo. Po návratu do Moskvy Chruščov konstatoval: máme v kožichu věš a musíme se jí zbavit. Při předávání špionážních materiálů na rušné ulici si Pěnkovského všimla tajná policie a začala ho cíleně sledovat, což nakonec vedlo k jeho zatčení. 21

22 Britové se pokusili odvézt ho na Západ pomocí exponátu dvojitých dveří ve kterých se měl ukrýt. Plán jim ale nevyšel a Pěnkovskij i Wynne byli zatčeni. V listopadu 1962 se v Moskvě konal politický monstrproces. Wynne byl odsouzen k mnohaletému trestu a Pěnkovskij měl být zastřelen. Oleg Pěnkovskij Greville Wynne Jak skutečně zemřel, se neví. Patrně nebyl zastřelen, ale zemřel mnohem horší smrtí. Ruský agent Vladimir Rezun, který emigroval v roce 1998, ve své knize Akvárium vzpomíná, jak mu před přijetím do sovětské tajné služby promítli černobílý film, ve kterém viděl sovětského plukovníka, který byl připoután k nosítkům i pec, ke které ho převáželi. Muž zoufale křičel a snažil se z pout vytrhnout. Jeho vrazi ho však nemilosrdně upálili. A tím skončil život statečného člověka, který vlastně pouhou informací zabránil možnému vzniku III. světové války. Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH 22 klient I. oddělení

23 Významné osobnosti Brněnska Otakar ZÍTEK známý operní režisér, hudební skladatel a spisovatel, se narodil sice 5. listopadu 1892 v Praze, ale jeho jméno je spojeno s lety strávenými v Brně. Studoval na gymnáziu v Praze. Po maturitě pokračoval ve studiu hudební teorie, skladby a hudební vědy ve Vídni. Po návratu do Čech se stal žákem Vítězslava Nováka (profesor skladby na Pražské konzervatoři-zde působil v roce 1909 až 1941). Jeho hlavním zájmem byla operní režie, ale publikoval také odborné články (již ve Vídni). Od roku 1921 působil v Brně. Pod jeho režií bylo uvedeno v období do roku 1930 několik premiér oper Leoše Janáčka. Tři roky byl dramaturgem, a poslední rok dokonce ředitelem brněnského divadla. Mimo jiné také vyučoval na konzervatoři a přednášel v Brněnské besedě. Svými odbornými články přispíval do denního tisku. V roce 1924 se oženil s Ladislavou Dolanskou. Později se jim narodily dvě dcery, Jarmila a Alena. Dále působil v Plzni, kde byl ředitelem Městského divadla až do svého zatčení a převozu do koncentračního tábora Buchenwald v roce Zde strávil dva roky. Vrátil se do plzeňského divadla. V roce 1943 se zde zasloužil o uvedení Janáčkova cyklu,,zápisník zmizelého. Po osvobození v roce 1945 se přesunul do Prahy - do Divadla 5. května, kde působil jako režisér celý rok. Opět následovalo jeho působení v Mahenově divadle v Brně. Jeho ředitelem byl do roku Do roku 1953 byl současně profesorem na Janáčkově akademii múzických umění. 23

24 Posledním působištěm se mu stala Bratislava, kde také vyučoval a později v roce 1955 zemřel. Věra Mrkvicová, I. oddělení Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček. váš Zpravodaj Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je Své příspěvky zasílejte v elektronické podobě na Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová. 24

DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice II.ročník 12.číslo prosinec 2012 1 Informace z domova Vážení, dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelům,

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... PŮJČKY na dluhy a exekuce Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník X. Číslo 21 18. listopadu 2011 Distribuční síť: cílený roznos

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více