DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice V.ročník 1. číslo leden

2 Informace z domova ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V NOVÉM ROCE 2015 Jaké důchody se zvyšují a o kolik Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu I., II. a III. stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu ( stejná pro všechny druhy důchodů se zvýší o 60,- Kč (z ,- Kč na 2 400,- Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 1,6 %. Celková navýšená částka se bude pohybovat kolem 200,- Kč. Zvýšení příplatků k důchodu Od lednové splátky 2015 se zvýší také vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození 2

3 Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 1,6 % celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. Použití fondu kulturních a sociálních potřeb v roce Příspěvek na stravování - závodní stravování zajistí zaměstnavatel ve stravovacím provozu domova, - příspěvek se bude poskytovat na jedno jídlo denně a to při ranní nebo odpolední směně, - příspěvek bude čerpán do maximální výše stanovené platnou legislativou a bude upřesňován u každé změny stravovací jednotky, - v roce 2015 bude příspěvek z FKSP 9,00 Kč. 2. Věcné či peněžité dary k životním výročím 50 let věku, při prvním odchodu do důchodu (starobního, invalidního) a při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele. a/ zaměstnavatel poskytuje z fondu věcné nebo peněžité dary při pracovních výročích 20 a každých dalších pět let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši: 20 let odpracovaných u zaměstnavatele ,-- Kč 3

4 25 let odpracovaných u zaměstnavatele 2 500,-- Kč b/ věcný či peněžitý dar při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo invalidního) ve výši Kč 500,-, c/ věcný nebo peněžitý dar k životnímu výročí 50 let věku 2 000,- Kč. 3. Příspěvek na rekreaci Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty od právnických nebo fyzických osob v tuzemsku či v zahraničí, které budou placeny v české měně. Příspěvek bude činit v roce 2015 maximálně 1500,- Kč na jednoho zaměstnance. 4. Zaměstnancům, kteří mají uzavřen pracovní poměr s organizací, lze poskytovat v souladu s vyhl. č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, půjčky (maximálně jednu současně na jednoho zaměstnance) na pořízení a zařízení bytu za předpokladu dostatečného množství finančních prostředků na účtu FKSP. Z fondu lze poskytnout půjčku na: a) pořízení domu nebo bytu (nutné postupovat v souladu s 6), b) koupi bytového zařízení (nákup elektrospotřebičů, koberců, nábytku, žaluzie apod., dále pod pojem bytového zařízení lze zahrnout opravu bytového jádra, koupelny, kuchyňské linky, podlahy, dveří a oken). Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se 4

5 za těchto podmínek: - půjčka bude poskytnuta na základě písemné smlouvy, nejvýše ,- Kč, se splatností do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce, - po ukončení pracovního poměru je půjčka splatná do 2 měsíců od jeho ukončení, splatnost půjčky bude dohodnuta tak, že výše měsíční splátky bude minimálně 500,-- Kč na jednu půjčku, vyšší splátky půjčky jsou možné, půjčku je možné kdykoliv doplatit, se splátkami bude započato nejpozději 2 měsíce po uzavření dohody o půjčce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Změny v oblasti OOPP od Při výdeji nové pracovní obuvi je nutné starou pracovní obuv vrátit. Likvidační komise odpovídá za její znehodnocení Při výdeji obuvi a ukončení pracovního poměru zaměstnance je každý takový pracovník povinen odkoupit tuto pracovní obuv za zůstatkovou cenu. Ing. Naděžda Ustohalová Domov pro seniory Sokolnice ekonomka organizace 5

6 Realizované akce lllednuprosinppropprosincikvětnu Zpráva vedoucího technicko- provozního úseku. Vážení klienti, kolegové a kolegyně, níže uvádím přehled z ukončených prací v 2. pololetí 2014 s finančním vyjádřením a plán na letošní rok 2015: - Vyla provedena přestavba pokoje na domku č. 146 na zázemí pro obslužný personál v hodnotě 97 tisíc Kč, - byly dokončeny šatny pro obslužný personál ve sklepních prostorách, dne proběhla kolaudace a slavnostní otevření a dnes již většina šatních skříněk personálu byla přestěhována, finanční objem investic od zřizovatele ,- Kč, v prvním pololetí byla provedena oprava těchto prostor za 409 tisíc Kč (provozní finanční prostředky), - před objektem zámku od vjezdu k rohu zámku a dále u jídelny byla dokončena dlažba ze žulových kostek, celkový finanční objem zakázky (z vlastních provozních prostředků) 455 tisíc Kč, - před vstupem do jídelny bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a obklad stěn vč. instalace nového bodového osvětlení, nová zástěna u výtahu u vstupu od kaple vč. keramického obkladu a provedení obkladu 6

7 v kuchyni za varnými kotli, celkový finanční objem zakázky byl ,- Kč, bodové osvětlení 9 tis. Kč, - v místnosti záložního zdroje bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a položení keramické dlažby, celkový finanční objem zakázky ,-Kč, - oprava veřejné osvětlení před objektem zámku v zahradě a u hájenky v hodnotě ,-Kč, - stavební práce v budoucí terapeutické zahradě, odkopy, strojní práce, odvodnění kanalizace vstupu do terapeutické zahrady a současně terénní práce na chodnících včetně dodávky a montáže obrubníků, finanční objem provedených prací byl 126 tisíc Kč, - oprava kanalizačního potrubí u bílého domu havárie, celkový finanční objem opravy ,- Kč, - oprava uražených rohů a omítek na nádvoří a zídky u popelnic v hodnotě cca 8 tisíc Kč, - oprava výměna posuvných dveří na II. oddělení u koupelny, celkový finanční objem 5 tis Kč, - Dodávka a montáž panikového kování na objekt hájenka, celkový finanční objem 44 tis. Kč, - kaple restaurátorské průzkumy a záměry opravy Kůru včetně plastik a baldachýnu včetně fresek pod a nad kůrem, oken s vitrážemi pro vydání závazného stanoviska Mě úřadu Šlapanice odboru výstavby a památkové páče a požadavku dotace na Ministerstvo kultury. 7

8 celkový finanční objem ,- Kč, finanční prostředky na tuto akci byly obdrženy od OÚ Sokolnice ve formě účelového transferu, - osvětlení vstupu do šaten personálu, celkový finanční objem 2,5 tisíce Kč, Pro letošní rok 2015 plánujeme následující: Při obdržení účelových a investic a provozních prostředků od zřizovatele: - přebudování bývalých šaten personálu na pokoje klientů, - dodání čistícího a dezinfekčního přístroje na podložní mísy, - rekonstrukce telefonní ústředny, - nový malotraktor, - komunikační systém sestra pacient, - smažící pánev do kuchyně, - oprava oken. Z vlastních provozních finančních prostředků - elektrická třítroubová pec, - myčky na nádobí, - závorový a zabezpečovací systém pro 4 hlavní vjezdové brány, - v případě získání dotace a finančních prostředků od Ministerstva kultury zahájení oprav kůru v kapli, 8

9 - pokračování na pracech v terapeutické zahradě (dřevěný prvek altán) a dokončení cest, - přebudování vícelůžkového pokoje na I. oddělení, - zábrany u schodiště na I. a II. oddělení (cca 500 tisíc Kč) - výměna hlavního elektro rozvaděče, - panikové kování na domku č. 147, - kamera a kodování u vstupu do domku č. 146, - výměna elektro přívodu ke kašně, - oprava veřejného osvětlení, - nátěry dveří a mříží, - rozšíření osvětlení na nádvoří v jednotlivých vstupech do objektu, - odvětrání šachty venkovního výtahu, - zabezpečení IT sítě a nový server (velmi důležité) a vybudování klientského rozvodu sítě, - okapové chodníky na technických budovách hájenky, - odvlhčení domku č O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v následujících letošních zpravodajích. Milan Kulich vedoucí technicko - provozního úseku 9

10 Ohlédnutí za prosincem Co se událo v měsíci prosinci na I. oddělení? Celý měsíc se nesl v duchu blížících se vánočních svátků, na které jsme se všichni společně moc těšili. A proto i naše aktivity byly vesměs zaměřeny na vánoční přípravy. První středa se nesla v duchu výroby vánočních dekorací. Na stole se objevovali jak svícny, věnečky tak i vánoční stromečky ve zmenšeném provedení a hlavně každý výrobek byl vyladěn do určité barvy. Vše bylo vyrobeno z papírových ruliček a dozdobeno třpytkami, svíčkami a různými doplňky. Středu jsme věnovali pečení vánočního cukroví. Hlavně oblíbené slepované a také vanilkové rohlíčky. Společně jsme vyvalovali těsto, vykrajovali tvary a dávali na plech, které nám potom upekli v kuchyni. Celé oddělení bylo provoněné vanilkou a citrónovou kůrou. Po upečení každý z nás ochutnal a všichni jsme si to velice pochvalovali. O týden později se dodržela tradice, koupil se živý vánoční stromeček, který se postavil na chodbu k zrcadlu, a my jsme si ho společně s klienty nazdobili. Aby nám práce šla lépe od ruky, uvařila se káva, podávalo se upečené cukroví a k tomu se, na umocnění nálady, pustily vánoční koledy. Na poslední den v roce, se jako každý rok, připravilo pro klienty posezení a rozloučení se starým rokem. Připravilo se pohoštění s vánočním cukrovím a uvařeným svařeným vínem. Všichni společně zavzpomínali na to, co přinesl ten rok uplynulý. 10

11 A do toho roku nového, roku 2015, si všichni přejme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví, které je pro všechny nejdůležitější a nejcennější. Kolektiv I. oddělení Co se událo v měsíci prosinci na II. oddělení? Tak je za námi poslední měsíc roku Byl to měsíc plný příprav na nejkrásnější období v roce, což jsou z mého pohledu Vánoce. Ale nejsou to jen Vánoce, na co se děti v prosinci těší. Nadšení a zažehnutí světýlek v dětských očích (a nejen v nich) s sebou nese tvorba adventních věnců a zapálení první adventní svíčky. Pro nás dospělé tímto okamžikem začíná krásný čas pečení cukroví, 11

12 dokupování dárečků a vánočního úklidu. Co se týká adventního tvoření, tak tuto krásnou činnost jsme si nenechaly ujít ani na našem oddělení. S klientkami jsme vyrobily nádherné svícny a dokonce i jeden adventní věnec. Práce nám šla od ruky a přinesla s sebou předvánoční pohodu. Další předvánoční akcí byl Mikuláš. Po oddělení řádili čerti, kteří hledali nějaké hříšníky, které by si vzali s sebou do pekla. Bohužel jim v tomto záměru bránili andělé a tomu všemu přihlížel přísným, ale vlídným pohledem Mikuláš. Tak jako každý rok, tak i letos jsme vařily Vánoční punč. Klientky si samy nakrájely ovoce, které jsme potom povařily s vínem, čaje a rumem. Příjemné posezení, při kterém si klientky popíjely punč a společně jsme si zazpívaly koledy. 12

13 Rok 2014 jsme uzavřely Silvestrovským řáděním. Po našem oddělení se proháněla tlupa černošských žen (z toho jedna v požehnaném stavu), vysmátá smutná dáma a turistka z Tunisu. Klientky byly velmi spokojené a kdykoliv jsme prošly okolo, tak se smály a o to vlastně šlo. Poslední den v roce nám také zpříjemnily vnoučata paní Ustohalová. Přišly klientkám zahrát na housle a na flétnu koledy, při kterých jsme si zazpívali a naposledy si vzpomněli na Vánoce. Doufám, že tak vesele jak jsme uzavřely rok 2014, tak vesele nám bude i v roce Všem čtenářům a nejen jim přejeme do nového roku jen to nejlepší, spoustu pozitivních myšlenek a hlavně pevné zdraví. Za II. oddělení Dagmar Rábová 13

14 Co se událo v měsíci prosinci na III. oddělení? Začátkem prosince nás již tradičně navštívil svatý Mikuláš, aby se svými pomocníky, čertem a andělem promluvil s každým klientem. Všechny potěšil nejen vlídným slovem, ale především balíčkem plným dobrot. V předvánočním čase jsme se ve volných chvílích věnovali především výzdobě oddělení, vyprávění o vánočních obyčejích nebo povídání jen tak u dobré kávy a poslechu hudby. Velkou radost klientům udělali koledníci ze školy v Dambořicích, kteří k nám opět zavítali se spoustou krásných písniček. Potěšili především klienty upoutané na lůžko předáním hezkých, vlastnoručně vyrobených přáníček. 14

15 V jídelně se konalo vánoční zpívání studentů ISŠ Sokolnice. Chlapci kromě krásných vánočních koled zazpívali i několik písní v angličtině. Klienti je za to odměnili bouřlivým potleskem a spokojenými úsměvy. S přáním veselých vánoc a Božího požehnání v nadcházejícím roce přišli také koledníci z Blažovic, kteří nám zpříjemnili sváteční čas zpěvem koled za doprovodu harmoniky. Pokračujeme ve čtení na přání, navštěvujeme čtení z Bible a zpívánky. Hodně zdraví, štěstí a radosti Vám v Novém roce přeje kolektiv III. oddělení Nabídka aktivizací v lednu I. oddělení Každé pondělí Každé úterý Každý čtvrtek Každý pátek Středa 7.1. Paměťové hry Hudební návraty hudba na přání i k poslechu Filmy na přání Reminiscenční (vzpomínkové) dopoledne Čtení z denního tisku Pátek Relaxační odpoledne 15

16 Středa Středa Práce s papírem Aromaterapie II. oddělení Každé pondělí - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru od 10:00 Každé úterý - předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00 - Každá středa - Zuzka skupina od 10:00 - Každý čtvrtek - předčítání z knihy Kája Mařík od 10: Mše svatá na pokoji č. 7 - od 10: Pečení brambor s česnekem od 9:30 III. oddělení 5.1. Posezení u kávy a cukroví Poslech hudby na přání Výtvarná činnost Procvičování jemné motoriky Po pá čtení na přání ve 13: hod. Začátky akcí v 9,30 hod. 16

17 Nabídka celodomovních aktivit v lednu lllednuprosinppropprosincikvětnu Pátek 3.1. Návštěva Tří králů dětí z farnosti na odděleních od 10:00 hodin Pondělí 5.1. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek 9.1. ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek Výlet na zabíjačku do řeznictví v Újezdě u Brna odjezd v 15:45 hodin od vrátnice Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pondělí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I.oddělení Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Sobota Pozvánka na ples Základní školy Sokolnice vstupné pro klienty domova 20,- Kč od 19:30 hodin Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity z organizačních důvodů. 17

18 V měsíci lednu slaví své narozeniny Danielová Marie Houdek Stanislav Hovorka Antonín Jakl Rudolf Jurečková Libuše Mauritz Jiří Pechová Jarmila Semerádová Růžena Šenkyřík Josef Nohelová Hana Svobodová Hana Kiliánová Rudolfina Bartáková Alena Buchalová Jaroslava Holečková Ivana Bc. Kulichová Dagmar Marková Věra Mgr. Stiborová Eva Tesařová Eva Blahopřejeme! 18

19 Vítejte mezi námi! Drahonský Vojtěch Jakl Rudolf I. oddělení III. oddělení Pomerančová stránka Mistrovská rána GENERÁL TORSTENSON NEMĚL DOBROU NÁLADU. Přinášeli mu jednu špatnou zprávu za druhou. Na začátku obléhání byl přesvědčen, že s tou myší dírou, jak Brnu říkal, budou hotovi do tří dnů a tu starou holou studenou kuchyni to byl pro něho Špilberk dobudou nejpozději do týdne. Ale nestalo se tak. Švédská vojska obléhala Brno již čtvrtý měsíc. Toho dne Torstensona zase hrozně trápila dna. Ležel natažený v židli před svým stanem a v duchu si říkal, že by s radostí dal tři tuny zlata za to, jen kdyby nemusel to proklaté město obléhat. Aby si trochu spravil náladu, poručil si nalít vína. Sotva však uchopil korbel a začal ho zvedat k ústům, zazněl ze Špilberka výstřel. Jako blesk přiletěla dělová koule a vyrazila mu ho z ruky. Thorstenson 19

20 zbledl a řekl: "Byla to opravdu mistrovská rána, ale raději mi příště doneste menší pohár, aby ten na kopci měl menší cíl." To se rozumí, že se zpráva o té události rychle roznesla a Brňané byli jaksepatří hrdí na to, že jejich střelec ze Špilberka umí tak výborně mířit. V nějaké knize bylo zapsáno i jeho jméno, ale dnes už je nikdo nezná. Mgr. Eva Stiborová Muž, který zachránil svět Muž, který měl zachránit svět před III. světovou válkou, se narodil jako syn inženýra na Kavkaze. V roce 1939 absolvoval dělostřelecké učiliště v Kyjevě. Účastnil se okupace Polska a stal se nejmladším 20

21 velitelem na bojové frontě. Po válce vystudoval vojenskou akademii a vojensko-diplomatickou akademii. Byly to školy, které připravovaly sovětské agenty pro výzvědnou činnost v západních zemích. Mladý agent Oleg Pěnkovskij byl vyslán do Ankary, kde si ho všimla britská rozvědka a nasadila na něj svého špióna. Po svém návratu byl Pěnkovskij jmenován místopředsedou sovětského výboru pro vědu a výzkum. To byla vlastně špionážní organizace, která měla za úkol sledovat technologický vývoj v západních zemích. V Moskvě však došlo k myšlenkovému obratu Pěnkovského. Jednou při návštěvě představení ve Velkém divadle vyhledal dva americké turisty a předal jim dopis pro americké velvyslanectví. V dopise Američanům oznamoval, že se rozhodl bojovat za svobodu a demokracii v celém světě. Američané se napřed domnívali, že jde o sovětskou provokaci, ale později ho spojili s britským agentem Wynnem. Zařídili, aby sovětská delegace v čele s Pěnkovským, která přiletěla do Londýna, bydlela ve stejném hotelu jako Američani. Na tajných schůzkách Pěnkovskij informoval americké a britské agenty o stavu sovětské vojenské techniky. Zde také podepsal tzv. zavazovací akt, kterým potvrdil svou službu západním demokraciím. V době, kdy Pěnkovskij pobýval v Paříži ve společnosti západních agentů, konala se ve Vídni schůzka sovětského premiéra Nikity Chruščova s americkým prezidentem Kennedym, který mu oznámil, že ví o záměru ruské strany instalovat na Kubě rakety namířené na USA v rámci studené války, a tím donutil Rusko, aby od záměru ustoupilo. Po návratu do Moskvy Chruščov konstatoval: máme v kožichu věš a musíme se jí zbavit. Při předávání špionážních materiálů na rušné ulici si Pěnkovského všimla tajná policie a začala ho cíleně sledovat, což nakonec vedlo k jeho zatčení. 21

22 Britové se pokusili odvézt ho na Západ pomocí exponátu dvojitých dveří ve kterých se měl ukrýt. Plán jim ale nevyšel a Pěnkovskij i Wynne byli zatčeni. V listopadu 1962 se v Moskvě konal politický monstrproces. Wynne byl odsouzen k mnohaletému trestu a Pěnkovskij měl být zastřelen. Oleg Pěnkovskij Greville Wynne Jak skutečně zemřel, se neví. Patrně nebyl zastřelen, ale zemřel mnohem horší smrtí. Ruský agent Vladimir Rezun, který emigroval v roce 1998, ve své knize Akvárium vzpomíná, jak mu před přijetím do sovětské tajné služby promítli černobílý film, ve kterém viděl sovětského plukovníka, který byl připoután k nosítkům i pec, ke které ho převáželi. Muž zoufale křičel a snažil se z pout vytrhnout. Jeho vrazi ho však nemilosrdně upálili. A tím skončil život statečného člověka, který vlastně pouhou informací zabránil možnému vzniku III. světové války. Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH 22 klient I. oddělení

23 Významné osobnosti Brněnska Otakar ZÍTEK známý operní režisér, hudební skladatel a spisovatel, se narodil sice 5. listopadu 1892 v Praze, ale jeho jméno je spojeno s lety strávenými v Brně. Studoval na gymnáziu v Praze. Po maturitě pokračoval ve studiu hudební teorie, skladby a hudební vědy ve Vídni. Po návratu do Čech se stal žákem Vítězslava Nováka (profesor skladby na Pražské konzervatoři-zde působil v roce 1909 až 1941). Jeho hlavním zájmem byla operní režie, ale publikoval také odborné články (již ve Vídni). Od roku 1921 působil v Brně. Pod jeho režií bylo uvedeno v období do roku 1930 několik premiér oper Leoše Janáčka. Tři roky byl dramaturgem, a poslední rok dokonce ředitelem brněnského divadla. Mimo jiné také vyučoval na konzervatoři a přednášel v Brněnské besedě. Svými odbornými články přispíval do denního tisku. V roce 1924 se oženil s Ladislavou Dolanskou. Později se jim narodily dvě dcery, Jarmila a Alena. Dále působil v Plzni, kde byl ředitelem Městského divadla až do svého zatčení a převozu do koncentračního tábora Buchenwald v roce Zde strávil dva roky. Vrátil se do plzeňského divadla. V roce 1943 se zde zasloužil o uvedení Janáčkova cyklu,,zápisník zmizelého. Po osvobození v roce 1945 se přesunul do Prahy - do Divadla 5. května, kde působil jako režisér celý rok. Opět následovalo jeho působení v Mahenově divadle v Brně. Jeho ředitelem byl do roku Do roku 1953 byl současně profesorem na Janáčkově akademii múzických umění. 23

24 Posledním působištěm se mu stala Bratislava, kde také vyučoval a později v roce 1955 zemřel. Věra Mrkvicová, I. oddělení Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček. váš Zpravodaj Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je Své příspěvky zasílejte v elektronické podobě na Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová. 24

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje Popis činností Denní úklid včetně sobot a nedělí Pokoje klientů včetně dezinfekce, koupelen koupelen mytí zařizovacích předmětů hygienických zařízení včetně dezinfekce,

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. JITŘENKA Leden 2017 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. Lednový

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Obecný popis rodinného domu EDC

Obecný popis rodinného domu EDC Obecný popis rodinného domu EDC Popis domu KLASIK EKONOMY HOLODUM Projektová dokumentace pro st.povolení/realizační Projektová dokumnetace skutečného provedení Vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

"HVĚZDA - občanské sdružení" PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE

HVĚZDA - občanské sdružení PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE REKAPITULACE PLOCH OBJEKTU SO 02 DLE NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK - DOMOV SENIORŮ, SOKOLOVSKÁ 967 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO PLOCHA V m 2 500 1699,11 900 190,62 317 7,80 314 78,37 030 13,92 CELKEM DOMOV SENIORŮ 1989,82

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Ročník 6./ č. 1 NÁŠ ZPRAVODAJ LEDEN ÚNOR 2014 obsah: strana 2 Slovo paní ředitelky strana 3 Blahopřejeme uživatelům strana 4 Ohlédnutí za rokem 2013 strana

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

357/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

357/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 357/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

Zrcadlo domova leden 2016

Zrcadlo domova leden 2016 Zrcadlo domova leden 2016 Ohlédnutí za měsícem prosincem: Měsíc prosinec je jako vždy plný nejrůznějších aktivit spojených s nekrásnějšími svátky v roce, a to jsou Vánoce. Užívali jsme si hezké atmosféry

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

JITŘENKA. Prosinec Studený prosinec - brzké jaro. Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

JITŘENKA. Prosinec Studený prosinec - brzké jaro. Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. JITŘENKA Prosinec 2016 Studený prosinec - brzké jaro. Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní. Když prosinec bystří, po vánocích

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha Přehled stavebních investičních akcí u s předpokládanou hod Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007 Sb. Změna: 365/2010

Více