DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice V.ročník 1. číslo leden

2 Informace z domova ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V NOVÉM ROCE 2015 Jaké důchody se zvyšují a o kolik Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu I., II. a III. stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu ( stejná pro všechny druhy důchodů se zvýší o 60,- Kč (z ,- Kč na 2 400,- Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 1,6 %. Celková navýšená částka se bude pohybovat kolem 200,- Kč. Zvýšení příplatků k důchodu Od lednové splátky 2015 se zvýší také vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození 2

3 Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 1,6 % celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. Použití fondu kulturních a sociálních potřeb v roce Příspěvek na stravování - závodní stravování zajistí zaměstnavatel ve stravovacím provozu domova, - příspěvek se bude poskytovat na jedno jídlo denně a to při ranní nebo odpolední směně, - příspěvek bude čerpán do maximální výše stanovené platnou legislativou a bude upřesňován u každé změny stravovací jednotky, - v roce 2015 bude příspěvek z FKSP 9,00 Kč. 2. Věcné či peněžité dary k životním výročím 50 let věku, při prvním odchodu do důchodu (starobního, invalidního) a při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele. a/ zaměstnavatel poskytuje z fondu věcné nebo peněžité dary při pracovních výročích 20 a každých dalších pět let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši: 20 let odpracovaných u zaměstnavatele ,-- Kč 3

4 25 let odpracovaných u zaměstnavatele 2 500,-- Kč b/ věcný či peněžitý dar při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo invalidního) ve výši Kč 500,-, c/ věcný nebo peněžitý dar k životnímu výročí 50 let věku 2 000,- Kč. 3. Příspěvek na rekreaci Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty od právnických nebo fyzických osob v tuzemsku či v zahraničí, které budou placeny v české měně. Příspěvek bude činit v roce 2015 maximálně 1500,- Kč na jednoho zaměstnance. 4. Zaměstnancům, kteří mají uzavřen pracovní poměr s organizací, lze poskytovat v souladu s vyhl. č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, půjčky (maximálně jednu současně na jednoho zaměstnance) na pořízení a zařízení bytu za předpokladu dostatečného množství finančních prostředků na účtu FKSP. Z fondu lze poskytnout půjčku na: a) pořízení domu nebo bytu (nutné postupovat v souladu s 6), b) koupi bytového zařízení (nákup elektrospotřebičů, koberců, nábytku, žaluzie apod., dále pod pojem bytového zařízení lze zahrnout opravu bytového jádra, koupelny, kuchyňské linky, podlahy, dveří a oken). Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se 4

5 za těchto podmínek: - půjčka bude poskytnuta na základě písemné smlouvy, nejvýše ,- Kč, se splatností do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce, - po ukončení pracovního poměru je půjčka splatná do 2 měsíců od jeho ukončení, splatnost půjčky bude dohodnuta tak, že výše měsíční splátky bude minimálně 500,-- Kč na jednu půjčku, vyšší splátky půjčky jsou možné, půjčku je možné kdykoliv doplatit, se splátkami bude započato nejpozději 2 měsíce po uzavření dohody o půjčce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Změny v oblasti OOPP od Při výdeji nové pracovní obuvi je nutné starou pracovní obuv vrátit. Likvidační komise odpovídá za její znehodnocení Při výdeji obuvi a ukončení pracovního poměru zaměstnance je každý takový pracovník povinen odkoupit tuto pracovní obuv za zůstatkovou cenu. Ing. Naděžda Ustohalová Domov pro seniory Sokolnice ekonomka organizace 5

6 Realizované akce lllednuprosinppropprosincikvětnu Zpráva vedoucího technicko- provozního úseku. Vážení klienti, kolegové a kolegyně, níže uvádím přehled z ukončených prací v 2. pololetí 2014 s finančním vyjádřením a plán na letošní rok 2015: - Vyla provedena přestavba pokoje na domku č. 146 na zázemí pro obslužný personál v hodnotě 97 tisíc Kč, - byly dokončeny šatny pro obslužný personál ve sklepních prostorách, dne proběhla kolaudace a slavnostní otevření a dnes již většina šatních skříněk personálu byla přestěhována, finanční objem investic od zřizovatele ,- Kč, v prvním pololetí byla provedena oprava těchto prostor za 409 tisíc Kč (provozní finanční prostředky), - před objektem zámku od vjezdu k rohu zámku a dále u jídelny byla dokončena dlažba ze žulových kostek, celkový finanční objem zakázky (z vlastních provozních prostředků) 455 tisíc Kč, - před vstupem do jídelny bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a obklad stěn vč. instalace nového bodového osvětlení, nová zástěna u výtahu u vstupu od kaple vč. keramického obkladu a provedení obkladu 6

7 v kuchyni za varnými kotli, celkový finanční objem zakázky byl ,- Kč, bodové osvětlení 9 tis. Kč, - v místnosti záložního zdroje bylo provedeno zakrytí rozvodů médií a elektro kabelů sádrokartonovým podhledem a položení keramické dlažby, celkový finanční objem zakázky ,-Kč, - oprava veřejné osvětlení před objektem zámku v zahradě a u hájenky v hodnotě ,-Kč, - stavební práce v budoucí terapeutické zahradě, odkopy, strojní práce, odvodnění kanalizace vstupu do terapeutické zahrady a současně terénní práce na chodnících včetně dodávky a montáže obrubníků, finanční objem provedených prací byl 126 tisíc Kč, - oprava kanalizačního potrubí u bílého domu havárie, celkový finanční objem opravy ,- Kč, - oprava uražených rohů a omítek na nádvoří a zídky u popelnic v hodnotě cca 8 tisíc Kč, - oprava výměna posuvných dveří na II. oddělení u koupelny, celkový finanční objem 5 tis Kč, - Dodávka a montáž panikového kování na objekt hájenka, celkový finanční objem 44 tis. Kč, - kaple restaurátorské průzkumy a záměry opravy Kůru včetně plastik a baldachýnu včetně fresek pod a nad kůrem, oken s vitrážemi pro vydání závazného stanoviska Mě úřadu Šlapanice odboru výstavby a památkové páče a požadavku dotace na Ministerstvo kultury. 7

8 celkový finanční objem ,- Kč, finanční prostředky na tuto akci byly obdrženy od OÚ Sokolnice ve formě účelového transferu, - osvětlení vstupu do šaten personálu, celkový finanční objem 2,5 tisíce Kč, Pro letošní rok 2015 plánujeme následující: Při obdržení účelových a investic a provozních prostředků od zřizovatele: - přebudování bývalých šaten personálu na pokoje klientů, - dodání čistícího a dezinfekčního přístroje na podložní mísy, - rekonstrukce telefonní ústředny, - nový malotraktor, - komunikační systém sestra pacient, - smažící pánev do kuchyně, - oprava oken. Z vlastních provozních finančních prostředků - elektrická třítroubová pec, - myčky na nádobí, - závorový a zabezpečovací systém pro 4 hlavní vjezdové brány, - v případě získání dotace a finančních prostředků od Ministerstva kultury zahájení oprav kůru v kapli, 8

9 - pokračování na pracech v terapeutické zahradě (dřevěný prvek altán) a dokončení cest, - přebudování vícelůžkového pokoje na I. oddělení, - zábrany u schodiště na I. a II. oddělení (cca 500 tisíc Kč) - výměna hlavního elektro rozvaděče, - panikové kování na domku č. 147, - kamera a kodování u vstupu do domku č. 146, - výměna elektro přívodu ke kašně, - oprava veřejného osvětlení, - nátěry dveří a mříží, - rozšíření osvětlení na nádvoří v jednotlivých vstupech do objektu, - odvětrání šachty venkovního výtahu, - zabezpečení IT sítě a nový server (velmi důležité) a vybudování klientského rozvodu sítě, - okapové chodníky na technických budovách hájenky, - odvlhčení domku č O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v následujících letošních zpravodajích. Milan Kulich vedoucí technicko - provozního úseku 9

10 Ohlédnutí za prosincem Co se událo v měsíci prosinci na I. oddělení? Celý měsíc se nesl v duchu blížících se vánočních svátků, na které jsme se všichni společně moc těšili. A proto i naše aktivity byly vesměs zaměřeny na vánoční přípravy. První středa se nesla v duchu výroby vánočních dekorací. Na stole se objevovali jak svícny, věnečky tak i vánoční stromečky ve zmenšeném provedení a hlavně každý výrobek byl vyladěn do určité barvy. Vše bylo vyrobeno z papírových ruliček a dozdobeno třpytkami, svíčkami a různými doplňky. Středu jsme věnovali pečení vánočního cukroví. Hlavně oblíbené slepované a také vanilkové rohlíčky. Společně jsme vyvalovali těsto, vykrajovali tvary a dávali na plech, které nám potom upekli v kuchyni. Celé oddělení bylo provoněné vanilkou a citrónovou kůrou. Po upečení každý z nás ochutnal a všichni jsme si to velice pochvalovali. O týden později se dodržela tradice, koupil se živý vánoční stromeček, který se postavil na chodbu k zrcadlu, a my jsme si ho společně s klienty nazdobili. Aby nám práce šla lépe od ruky, uvařila se káva, podávalo se upečené cukroví a k tomu se, na umocnění nálady, pustily vánoční koledy. Na poslední den v roce, se jako každý rok, připravilo pro klienty posezení a rozloučení se starým rokem. Připravilo se pohoštění s vánočním cukrovím a uvařeným svařeným vínem. Všichni společně zavzpomínali na to, co přinesl ten rok uplynulý. 10

11 A do toho roku nového, roku 2015, si všichni přejme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví, které je pro všechny nejdůležitější a nejcennější. Kolektiv I. oddělení Co se událo v měsíci prosinci na II. oddělení? Tak je za námi poslední měsíc roku Byl to měsíc plný příprav na nejkrásnější období v roce, což jsou z mého pohledu Vánoce. Ale nejsou to jen Vánoce, na co se děti v prosinci těší. Nadšení a zažehnutí světýlek v dětských očích (a nejen v nich) s sebou nese tvorba adventních věnců a zapálení první adventní svíčky. Pro nás dospělé tímto okamžikem začíná krásný čas pečení cukroví, 11

12 dokupování dárečků a vánočního úklidu. Co se týká adventního tvoření, tak tuto krásnou činnost jsme si nenechaly ujít ani na našem oddělení. S klientkami jsme vyrobily nádherné svícny a dokonce i jeden adventní věnec. Práce nám šla od ruky a přinesla s sebou předvánoční pohodu. Další předvánoční akcí byl Mikuláš. Po oddělení řádili čerti, kteří hledali nějaké hříšníky, které by si vzali s sebou do pekla. Bohužel jim v tomto záměru bránili andělé a tomu všemu přihlížel přísným, ale vlídným pohledem Mikuláš. Tak jako každý rok, tak i letos jsme vařily Vánoční punč. Klientky si samy nakrájely ovoce, které jsme potom povařily s vínem, čaje a rumem. Příjemné posezení, při kterém si klientky popíjely punč a společně jsme si zazpívaly koledy. 12

13 Rok 2014 jsme uzavřely Silvestrovským řáděním. Po našem oddělení se proháněla tlupa černošských žen (z toho jedna v požehnaném stavu), vysmátá smutná dáma a turistka z Tunisu. Klientky byly velmi spokojené a kdykoliv jsme prošly okolo, tak se smály a o to vlastně šlo. Poslední den v roce nám také zpříjemnily vnoučata paní Ustohalová. Přišly klientkám zahrát na housle a na flétnu koledy, při kterých jsme si zazpívali a naposledy si vzpomněli na Vánoce. Doufám, že tak vesele jak jsme uzavřely rok 2014, tak vesele nám bude i v roce Všem čtenářům a nejen jim přejeme do nového roku jen to nejlepší, spoustu pozitivních myšlenek a hlavně pevné zdraví. Za II. oddělení Dagmar Rábová 13

14 Co se událo v měsíci prosinci na III. oddělení? Začátkem prosince nás již tradičně navštívil svatý Mikuláš, aby se svými pomocníky, čertem a andělem promluvil s každým klientem. Všechny potěšil nejen vlídným slovem, ale především balíčkem plným dobrot. V předvánočním čase jsme se ve volných chvílích věnovali především výzdobě oddělení, vyprávění o vánočních obyčejích nebo povídání jen tak u dobré kávy a poslechu hudby. Velkou radost klientům udělali koledníci ze školy v Dambořicích, kteří k nám opět zavítali se spoustou krásných písniček. Potěšili především klienty upoutané na lůžko předáním hezkých, vlastnoručně vyrobených přáníček. 14

15 V jídelně se konalo vánoční zpívání studentů ISŠ Sokolnice. Chlapci kromě krásných vánočních koled zazpívali i několik písní v angličtině. Klienti je za to odměnili bouřlivým potleskem a spokojenými úsměvy. S přáním veselých vánoc a Božího požehnání v nadcházejícím roce přišli také koledníci z Blažovic, kteří nám zpříjemnili sváteční čas zpěvem koled za doprovodu harmoniky. Pokračujeme ve čtení na přání, navštěvujeme čtení z Bible a zpívánky. Hodně zdraví, štěstí a radosti Vám v Novém roce přeje kolektiv III. oddělení Nabídka aktivizací v lednu I. oddělení Každé pondělí Každé úterý Každý čtvrtek Každý pátek Středa 7.1. Paměťové hry Hudební návraty hudba na přání i k poslechu Filmy na přání Reminiscenční (vzpomínkové) dopoledne Čtení z denního tisku Pátek Relaxační odpoledne 15

16 Středa Středa Práce s papírem Aromaterapie II. oddělení Každé pondělí - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru od 10:00 Každé úterý - předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00 - Každá středa - Zuzka skupina od 10:00 - Každý čtvrtek - předčítání z knihy Kája Mařík od 10: Mše svatá na pokoji č. 7 - od 10: Pečení brambor s česnekem od 9:30 III. oddělení 5.1. Posezení u kávy a cukroví Poslech hudby na přání Výtvarná činnost Procvičování jemné motoriky Po pá čtení na přání ve 13: hod. Začátky akcí v 9,30 hod. 16

17 Nabídka celodomovních aktivit v lednu lllednuprosinppropprosincikvětnu Pátek 3.1. Návštěva Tří králů dětí z farnosti na odděleních od 10:00 hodin Pondělí 5.1. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek 9.1. ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek Výlet na zabíjačku do řeznictví v Újezdě u Brna odjezd v 15:45 hodin od vrátnice Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pondělí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I.oddělení Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Sobota Pozvánka na ples Základní školy Sokolnice vstupné pro klienty domova 20,- Kč od 19:30 hodin Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity z organizačních důvodů. 17

18 V měsíci lednu slaví své narozeniny Danielová Marie Houdek Stanislav Hovorka Antonín Jakl Rudolf Jurečková Libuše Mauritz Jiří Pechová Jarmila Semerádová Růžena Šenkyřík Josef Nohelová Hana Svobodová Hana Kiliánová Rudolfina Bartáková Alena Buchalová Jaroslava Holečková Ivana Bc. Kulichová Dagmar Marková Věra Mgr. Stiborová Eva Tesařová Eva Blahopřejeme! 18

19 Vítejte mezi námi! Drahonský Vojtěch Jakl Rudolf I. oddělení III. oddělení Pomerančová stránka Mistrovská rána GENERÁL TORSTENSON NEMĚL DOBROU NÁLADU. Přinášeli mu jednu špatnou zprávu za druhou. Na začátku obléhání byl přesvědčen, že s tou myší dírou, jak Brnu říkal, budou hotovi do tří dnů a tu starou holou studenou kuchyni to byl pro něho Špilberk dobudou nejpozději do týdne. Ale nestalo se tak. Švédská vojska obléhala Brno již čtvrtý měsíc. Toho dne Torstensona zase hrozně trápila dna. Ležel natažený v židli před svým stanem a v duchu si říkal, že by s radostí dal tři tuny zlata za to, jen kdyby nemusel to proklaté město obléhat. Aby si trochu spravil náladu, poručil si nalít vína. Sotva však uchopil korbel a začal ho zvedat k ústům, zazněl ze Špilberka výstřel. Jako blesk přiletěla dělová koule a vyrazila mu ho z ruky. Thorstenson 19

20 zbledl a řekl: "Byla to opravdu mistrovská rána, ale raději mi příště doneste menší pohár, aby ten na kopci měl menší cíl." To se rozumí, že se zpráva o té události rychle roznesla a Brňané byli jaksepatří hrdí na to, že jejich střelec ze Špilberka umí tak výborně mířit. V nějaké knize bylo zapsáno i jeho jméno, ale dnes už je nikdo nezná. Mgr. Eva Stiborová Muž, který zachránil svět Muž, který měl zachránit svět před III. světovou válkou, se narodil jako syn inženýra na Kavkaze. V roce 1939 absolvoval dělostřelecké učiliště v Kyjevě. Účastnil se okupace Polska a stal se nejmladším 20

21 velitelem na bojové frontě. Po válce vystudoval vojenskou akademii a vojensko-diplomatickou akademii. Byly to školy, které připravovaly sovětské agenty pro výzvědnou činnost v západních zemích. Mladý agent Oleg Pěnkovskij byl vyslán do Ankary, kde si ho všimla britská rozvědka a nasadila na něj svého špióna. Po svém návratu byl Pěnkovskij jmenován místopředsedou sovětského výboru pro vědu a výzkum. To byla vlastně špionážní organizace, která měla za úkol sledovat technologický vývoj v západních zemích. V Moskvě však došlo k myšlenkovému obratu Pěnkovského. Jednou při návštěvě představení ve Velkém divadle vyhledal dva americké turisty a předal jim dopis pro americké velvyslanectví. V dopise Američanům oznamoval, že se rozhodl bojovat za svobodu a demokracii v celém světě. Američané se napřed domnívali, že jde o sovětskou provokaci, ale později ho spojili s britským agentem Wynnem. Zařídili, aby sovětská delegace v čele s Pěnkovským, která přiletěla do Londýna, bydlela ve stejném hotelu jako Američani. Na tajných schůzkách Pěnkovskij informoval americké a britské agenty o stavu sovětské vojenské techniky. Zde také podepsal tzv. zavazovací akt, kterým potvrdil svou službu západním demokraciím. V době, kdy Pěnkovskij pobýval v Paříži ve společnosti západních agentů, konala se ve Vídni schůzka sovětského premiéra Nikity Chruščova s americkým prezidentem Kennedym, který mu oznámil, že ví o záměru ruské strany instalovat na Kubě rakety namířené na USA v rámci studené války, a tím donutil Rusko, aby od záměru ustoupilo. Po návratu do Moskvy Chruščov konstatoval: máme v kožichu věš a musíme se jí zbavit. Při předávání špionážních materiálů na rušné ulici si Pěnkovského všimla tajná policie a začala ho cíleně sledovat, což nakonec vedlo k jeho zatčení. 21

22 Britové se pokusili odvézt ho na Západ pomocí exponátu dvojitých dveří ve kterých se měl ukrýt. Plán jim ale nevyšel a Pěnkovskij i Wynne byli zatčeni. V listopadu 1962 se v Moskvě konal politický monstrproces. Wynne byl odsouzen k mnohaletému trestu a Pěnkovskij měl být zastřelen. Oleg Pěnkovskij Greville Wynne Jak skutečně zemřel, se neví. Patrně nebyl zastřelen, ale zemřel mnohem horší smrtí. Ruský agent Vladimir Rezun, který emigroval v roce 1998, ve své knize Akvárium vzpomíná, jak mu před přijetím do sovětské tajné služby promítli černobílý film, ve kterém viděl sovětského plukovníka, který byl připoután k nosítkům i pec, ke které ho převáželi. Muž zoufale křičel a snažil se z pout vytrhnout. Jeho vrazi ho však nemilosrdně upálili. A tím skončil život statečného člověka, který vlastně pouhou informací zabránil možnému vzniku III. světové války. Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH 22 klient I. oddělení

23 Významné osobnosti Brněnska Otakar ZÍTEK známý operní režisér, hudební skladatel a spisovatel, se narodil sice 5. listopadu 1892 v Praze, ale jeho jméno je spojeno s lety strávenými v Brně. Studoval na gymnáziu v Praze. Po maturitě pokračoval ve studiu hudební teorie, skladby a hudební vědy ve Vídni. Po návratu do Čech se stal žákem Vítězslava Nováka (profesor skladby na Pražské konzervatoři-zde působil v roce 1909 až 1941). Jeho hlavním zájmem byla operní režie, ale publikoval také odborné články (již ve Vídni). Od roku 1921 působil v Brně. Pod jeho režií bylo uvedeno v období do roku 1930 několik premiér oper Leoše Janáčka. Tři roky byl dramaturgem, a poslední rok dokonce ředitelem brněnského divadla. Mimo jiné také vyučoval na konzervatoři a přednášel v Brněnské besedě. Svými odbornými články přispíval do denního tisku. V roce 1924 se oženil s Ladislavou Dolanskou. Později se jim narodily dvě dcery, Jarmila a Alena. Dále působil v Plzni, kde byl ředitelem Městského divadla až do svého zatčení a převozu do koncentračního tábora Buchenwald v roce Zde strávil dva roky. Vrátil se do plzeňského divadla. V roce 1943 se zde zasloužil o uvedení Janáčkova cyklu,,zápisník zmizelého. Po osvobození v roce 1945 se přesunul do Prahy - do Divadla 5. května, kde působil jako režisér celý rok. Opět následovalo jeho působení v Mahenově divadle v Brně. Jeho ředitelem byl do roku Do roku 1953 byl současně profesorem na Janáčkově akademii múzických umění. 23

24 Posledním působištěm se mu stala Bratislava, kde také vyučoval a později v roce 1955 zemřel. Věra Mrkvicová, I. oddělení Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček. váš Zpravodaj Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je Své příspěvky zasílejte v elektronické podobě na Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová. 24

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

"HVĚZDA - občanské sdružení" PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE

HVĚZDA - občanské sdružení PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE REKAPITULACE PLOCH OBJEKTU SO 02 DLE NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK - DOMOV SENIORŮ, SOKOLOVSKÁ 967 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO PLOCHA V m 2 500 1699,11 900 190,62 317 7,80 314 78,37 030 13,92 CELKEM DOMOV SENIORŮ 1989,82

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit.

9. otázka Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu Ne, solární panely není možné podpořit. Časté dotazy drobné příspěvky 1. otázka Kdy je potřeba doložit stavební povolení? Stavební povolení se dokládá pouze v případě, že je vyžadováno dle Stavebního zákona. V takovém případě se dokládá před

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy

Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy Exkurze Výrobní střediska ŠLP (středisko dřevařské výroby Smrčiny, středisko rybářství a myslivosti Jevany, středisko okrasných a lesních školek), obora spárkaté

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 208. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více