VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 Prak - prevence kriminality, o.s. Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

2 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, Next, spol. s.r.o. Nakladatelství DORON Fond T-Mobile pro regiony, Nadace Via Stavební firma Jan Carbol JABLOTRON ALARMS, a.s. IGNUM, s.r.o. SV-AGENCY, a.s. ETA, a.s. Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Individuální dárci Věznice Rýnovice - soví klec

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ www. prak-prevence.cz prohlídka Věznice Rýnovice Věznice Rýnovice - prohlídka cely Věznice Rýnovice - ukázka poutání Vazební věznice Liberec - vycházkový dvůr Pracovní tábor Vojna Příbram - bunkr Vznik: Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: /0300 Statutární orgán: výkonný výbor sdružení ve složení: Eva Carbolová - předsedkyně, ředitelka sdružení, Mgr. Kamila Carbolová - místopředsedkyně sdružení, Mgr. Kristýna Čobanová - člen výboru. Spolupracovníci: Mgr. Ing. Marie Nováková, JUDr. Zdeněk Náchodský, PhDr. Ladislav Krch, Herma Těšinová, František Friedl, Mgr. Kristýna Čobanová, Mgr. Alena Popelková, Dis. Petra Drážďanská, Kateřina Racková, Mgr. Dana Boráňová, Adam Novotný, Matouš Carbol, Jan Novák, Mgr. Renata Vacková, Bc. Radka Nešporová, Dis., Lenka Misarová, Eva Literáková, Bc. Iva Fričová, Mgr. Veronika Valentová, Hana Taněvová, Julius Csányi, Alena Řezaninová, Martin Turek, Tereza Pácaltová, Jakub Dvořák, Markéta Duchačová. Poděkování: patří všem spolupracujícím subjektům, lektorům, ředitelům věznic a zaměstnancům, kteří se žákům věnují, zaměstnancům MŠ Drahaňská, lékařům PL Bohnice. Bez jejich obětavého nasazení bychom naše preventivní aktivity nemohli uskutečnit. Velmi si vážíme pomoci sponzorů, kteří drží naše sdružení velmi často jen kousek nad vodou. Jaký byl rok 2010 Tento rok jsme započali s těžkou hlavou a zcela bez finančního zajištění chodu sdružení. Neměli jsme peníze na výplaty, odvody, nájem, telefony, Programy jsme měli se školami domluveny od září předchozího roku a tak jsme museli zvolit krizový režim. Obě dvě zaměstnankyně sdružení odešly na Úřad práce a pro sdružení pracovaly pouze na DPP. Díky vratné finanční půjčce od Kongregace sester sv. Karla Boromejského splatné do konce května a 5 soukromým sponzorům, kteří nám věnovali celkem ,- Kč, jsme byli schopni poplatit vše podstatné a do konce června jsme zvládli uskutečnit 80 % programů na školách. V dubnu jsme se zúčastnili festivalu Fórum 2000, kde jsme prezentovali naši činnost. V červenci odešla naše zaměstnankyně Petra Drážďanská, protože nebylo jisté, jestli se naše finanční situace změní k lepšímu.

4 Se začátkem nového školního roku jsme přijali na poloviční úvazek paní Kateřinu Rackovou, která pracuje jako administrativní síla a doprovázející lektor při exkurzích. Druhá zaměstnankyně mohla být znovu přijata do HPP na celý úvazek. Postupně jsme získali grant od Nadace Via Fond T-Mobile, MHMP, MČ, ZŠ a tak jsme mohli se spoluúčastí žáků dokončit projekt prevence na všech školách, které s námi spolupracují. To, co bychom potřebovali k zajištění kontinuální prevence na školách tak jak je to vyžadováno - by byla pomoc od MŠMT, které se nám opakovaně nedostává. Pokud dostaneme grant od nadace, není obvykle určen na platy a odvody pro zaměstnance. Přitom bez kancelářské práce a koordinace lektorů by sdružení nemohlo vůbec fungovat. Již několik let jsme informováni, že by prevence měla být řešena komplexně za spoluúčasti několika ministerstev. Stále jsme v očekávání, že se tak stane a my budeme moci pracovat, aniž bychom se museli obávat, jestli budeme mít další měsíc peníze na nutné výdaje. Sponzoři jsou ochotni přispívat na charitu, ale prevence kriminality by měla být starostí státu, jak nám všichni oslovení odpovídají, žádáme-li je o sponzorský dar. Máme mnoho dopisů vyjadřujících morální podporu, povzbuzení, slova díků za záslužnou činnost, ale to nám bohužel nepomůže, máme-li zaplatit nájem. V roce 2010 se zvýšil počet exkurzí do věznic o 10%. Celkový počet exkurzí se zvýšil o 16%. Počet tematických bloků se snížil o 38%. Menší počet programů byl dán menším počtem grantů (absence našeho největšího grantu od MPSV) a nouzovým provozem sdružení v první polovině roku. Celkem se programů zúčastnilo cca 4900 žáků, exkurzí cca žáků a bloků cca V listopadu se konal na Jižním Městě v Kulturním středisku Zahrada již druhý komponovaný pořad s vězněnými ženami z Věznice Světlá nad Sázavou, kterého se zúčastnilo cca 150 žáků, 8. a 9. tříd základních škol, 20 učitelů a dalších hostů. Představení byla přítomna i redaktorka idnes paní Dana Packová, která napsala o této události pěkný článek. Vyšel 4. listopadu Pro velký úspěch bychom tuto akci chtěli pořádat i v dalších letech. Zvýšil se počet škol, které si na naše aktivity zažádaly o granty nebo si získávaly peníze samy (od žáků, SRPŠ, od města). Tím nám umožnily realizovat programy, na které bychom jinak neměli finanční prostředky a přečkat tak nelehký rok. Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a žáky navozuje atmosféru důvěry a zároveň umožňuje reagovat na vzniklé konkrétní situace a požadavky. V roce 2010 příjmy o.s. převýšily výdaje o ,- Kč. Tento fakt byl způsoben tím, že část grantů je určena na školní, nikoliv kalendářní rok a také tím, že se nám podařilo díky úspornému režimu sdružení naspořit část vlastních prostředků (sponzorské dary, prostředky získané z jiných zdrojů než z grantů) na začátek roku 2011, aby se neopakovala situace ze začátku roku a nám se podařilo zajistit kontinuitu chodu sdružení. vyber si sám svou cestu Finanční sekce (zaokrouhleno na 1000) příjmy výdaje grant MHMP mzdy, lektorné a OON grant T-mobile doprava grant MPSV 0 nájem příspěvky žáků a škol investice 0 sponzorské dary materiál, DDM dotace a prostř. MČ spoje, poštovné ostatní příjmy služby celkem celkem zisk V roce 2010 příjmy o.s. převýšily výdaje o ,- Kč. Tento fakt byl způsoben tím, že část grantů je určena na školní, nikoliv kalendářní rok a také tím, že se nám podařilo díky úspornému režimu sdružení naspořit část vlastních prostředků (sponzorské dary, prostředky získané z jiných zdrojů než z grantů) na začátek roku 2011, aby se neopakovala situace ze začátku roku a nám se podařilo zajistit kontinuitu chodu sdružení. Prostředky z MČ Zřizovatelé škol počet škol prostředky z MČ MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha Říčany 1 0 celkem Příjmy

5 19. Sexuální výchova Od přátelství k lásce. Pro 2. stupeň ZŠ. Učení formou dialogu, které je doprovázeno příběhy. Obsahem je základní poučení o psychických a fyzických změnách v dospívání, antikoncepci, AIDS, vztazích chlapec - dívka, předčasném sexu. Dáváme maximální prostor dotazům. Dělení na chlapce a dívky + společný blok dle tématu. 20. Psychiatrická léčebna Bohnice. Žáci 9. tříd navštíví psychiatrickou léčebnu Bohnice, kde si prohlédnou pavilon centrální terapie s výkladem, absolvují dvě přednášky o duševních poruchách a psychiatrii a o problematice sexuálních poruch a deviací. Následně navštíví pavilon se závislými ženami, které si s nimi povídají. Odborníci na daná témata jim zodpoví případné dotazy. Poznají prostředí léčebny (součástí je prohlídka areálu a farmy), dostanou kontakty a poradenský , kde mohou konzultovat svou situaci. 21. První pomoc. Dvě hodiny výuky základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky. V rámci teoretické hodiny probere lektor s žáky kardiopulmonální resuscitaci, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Ve zbývajícím čase se věnujeme tématům, která posluchače zajímají. Během praktické výuky se používá resuscitační model,,andula. Myslíme si, že hodina praxe je přínosnější, než hodiny teorie. Naším cílem je, aby si každý účastník kurzu vyzkoušel srdeční masáž a také stabilizovanou polohu. Obsah je přizpůsoben věku účastníků. 22. Výjezdy pro žáky. Probírají se vztahy ve třídě, v rodině a mezi chlapci a děvčaty. Akce probíhá ve škole a trvá 2 vyučovací dny s přespáním. Součástí jsou podle dohody hry, filmy, společná příprava jídla. Žáci mají možnost poznat se neformálně nejen mezi s sebou, ale také s učitelem a lektory. Výsledkem je zlepšení vztahů ve třídě, uvolnění napětí skupin dívky - chlapci. Činnost sdružení Spolupracujeme se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi působícími v oblasti prevence a rodinných vztahů. Rádi bychom měli návaznost na policii a soudy, což se zatím moc nedaří. Projekt prevence kriminality a) půldenní preventivní bloky: věznice, pracovní tábor Vojna, Terezín, Lidic, speciální mateřská škola, psychiatrická léčebna Bohnice b) návazné semináře na témata: trestní odpovědnost, vězeňství, rasismus, etika a morálka, sexuální výchova, agresivita, životní hodnoty, šikana, prevence kriminality, návykové látky, poruchy přijmu potravy, sebeobrana, atd. Počet uskutečněných programů typ programu počet trestní odpovědnost I a II 26 etika 4 setkání ve škole po věznici 29 program proti kouření a marihuaně 16 blok pro posílení zdravých životních postojů a vztahů 3 sexuální a rodinná výchova 7 hodnoty života pro 1. stupeň 8 agresivita a domácí násilí 9 sebeobrana 14 poruchy příjmu potravy-anorexie a bulímie 2 první pomoc 11 rozvojový svět 2 konflikt 2 sympaťák 3 média 1 multikulturní výchova 1 celkem 138 typ exkurze počet věznice 44 speciální MŠ 8 Terezín 5 PL Bohnice 22 památník Lidice 1 památník Vojna Příbram 6 celkem 86 výjezd pro žáky vězení

6 Prevence, jak ji dělá Prak prevence kriminality, o.s. Ve školním roce 2010/2011 se projektu prevence zúčatnilo 42 základních a speciálních škol, gymnázií z celé Prahy (viz. tabulka). Největší zájem je o seznámení se s prostory věznic, programem zacházení, denním režimem pro vězněné, rozhovor s nimi a následný blok s bývalým vězněm probíhající po týdnu ve škole pro celou třídu, což je zároveň náš závěrečný preventivní program. Naše sdružení má od ledna 2010 jako jediné podepsanou Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou ČR o uskutečňování exkurzí do věznic v rámci preventivního působení na školách. Exkurze s odborným výkladem jsou určeny 15ti-letým studentům. Probíhají v cca 14 věznicích v Čechách. Ředitelé těchto věznic umožňují odborným zaměstnancům, aby se dětem věnovali, provázeli je objektem za dodržení bezpečnostních podmínek a předali jim zkušenosti a vědomosti ze své praxe. Tato část preventivního programu je velmi působivá, emotivní a v dětech se tak ukotví všechny probírané věci. S mladšími dětmi pracujeme již od 3. tříd. Programů je několik, volně na sebe navazují a pokaždé jsou přizpůsobeny stáří a dosaženým vědomostem dětí. Zasahují do všech sfér života. Učitelé pak mohou se získanými vědomostmi žáků dále pracovat v občanské výchově a dalších předmětech. Ze všech dostupných pramenů a zkušeností je známo, že rizikové chování se projevuje v různých prostředích, při různých činnostech a týká se všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Proto by měla být prevence včasná, komplexní a měla by vycházet z potřeb v dané lokalitě škole. Tento typ prevence sdružení Prak prosazuje již 8. rok. Prevence je také daleko levnější než represe. Daňový poplatník zaplatí za jednoho vězněného člověka denně cca 1 000,- Kč, což při počtu vězňů přesahujícím osob je obrovská částka (údaj z letošního roku 2011). Jsme v úzkém kontaktu se školními preventisty, učiteli i řediteli škol. Naše nabídka je široká a dokážeme pružně reagovat na požadavky, které se na školách liší podle toho, s jakými problémy se děti a učitelé potýkají (šikana, anorexie, rasismus, 1. pomoc, zneužívání, sexuální výchova, drogy a trestní odpovědnost mladých). Důležitá je návaznost a plynulost. Děti jsou vedeny k samostatnému uvažování, rozhodování, etice, k tomu, jak si poradit se stresem a vlastní agresivitou. Vycházíme z toho, že spojení zkušenosti (nebo řečeného) s emočním zážitkem utkví v paměti velmi dlouho. Mění se laxní postoje a nezájem v informovanost a schopnost odpovědnosti za své chování. 14. Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulímie. Součástí je promítnutí dokumentárního filmu a rozhovor s předním odborníkem na tuto problematiku PhDr. Krchem. 15. Etická výchova pro 8. třídy ZŠ. Rozhovory s žáky o tom, jak mohou řešit své problémy, jak důležitá je úcta k sobě i ostatním lidem, jak vyjadřovat vlastní city, jak důležitá je pomoc, schopnost podělit se, přátelství, starost o druhé. Věnujeme se všemu, co děti trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvod rodičů, anorexie a bulimie, drogy, sexualita, alkohol, kriminalita). Nejčastěji si vybírají témata týkající se rodiny (rozvod rodičů, špatné vztahy) a sexuality. 16. Hodnoty života pro 1. stupeň ZŠ ( třída). Povídání o vztazích a rodině, prevence agresivního chování. 17. Komunikační fauly - lež, pomluva, ironizace, manipulace, kritika. Blok je veden prožitkovou formou, využívá metod dramatizace, učí rozpoznání spravedlivé, nespravedlivé kritiky, objasňuje pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, zabývá se formami manipulace a učí technikám obrany proti ní. Učí zvládat krizi dospívání ve vztahu k autoritám formou neagresivní a vytvářet tak pozitivní prostředí doma i ve škole. 18. Média - součást naší doby i naší rodiny ZŠ a SŠ. Blok je veden prožitkovou formou, pracuje s televizními ukázkami, učí žáky a studenty klást si otázky a hledat odpovědi, stavět se tvořivě k nabídce médií, rozlišovat manipulaci a bránit se proti ní. Je také zaměřen na problematiku reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchovy, využívá zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti. PL Bohnice - farma sebeobrana

7 9. Sympaťák. Seminář představuje metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, šikany ostrakismu, rizikového chování dospívajících. Tato témata zahrnují práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí, témata sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe, druhých i života (včetně tématu odpuštění) Využívají prožitkové metody práce, práci se školním kolektivem, komunitní kruh, skupinovou práci, psychohry atd. 10. Multikulturní tolerance. Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Prožitkovým interaktivním způsobem pracuje s empatií, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivní přístup při vytváření přátelského školního kolektivu. 11. Speciální MŠ. Žáci se seznamují se způsoby spolupráce MŠ s rodiči, se specifiky zacházení se zneužívanými dětmi, s dětmi rodičů ve výkonu trestu nebo závislých. Všechny případy jsou podávány kauzusticky. Výklad probíhá bez přítomnosti dětí. Kromě informací o tom, k čemu vede neznalost nebo nedostatečná péče rodičů, žáci pochopí, že drogy a alkohol poznamenají vývoj dítěte před porodem i po něm (vrozené vady ). 12. Pracovní tábor Vojna Příbram. V rámci výuky novodobých dějin nabízíme exkurze do pracovního tábora Vojna, kde jsou shromážděna fakta o politických procesech a zároveň je zde nově vybudována část ubykací i interiérů. Součástí expoziceje též video o politické situaci po roce 1948 a odborný výklad průvodce. 13. Památník Terezín, Lidice. Doplnění výuky historie o 2. světové válce, prevence rasismu. Co napsali žáci v dotaznících si lze přečíst na našich webových stránkách: www. prak- prevence. cz Ukázky ze slohových prací Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost navštívit vězení. Je to pro mě zkušenost a vždy se budu snažit, abych se tam nikdy nedostala. Líbily se mi příběhy vězňů, kteří s námi mluvili úplně otevřeně a za to je obdivuju. Já bych to nedokázala. Nelíbila se mi díra a krizová místnost. V díře byla alespoň postel, stůl a židlička, ale v té krizové místnosti byl pouze záchod a žádné ostré hrany. Je to velmi stresové. Obdivuji vězně, kteří se po tomto zážitku dokážou vrátit zpět do života. A ten jejich denní režim, no hrůza. Bylo to velmi poučné a zajímavé a moc děkuji, že jsem měla možnost vězení navštívit. Cesta byla dlouhá, ale stálo to za to. Když jsem procházela rámem, bála jsem se, abych nepípala. Procházeli jsme dvorem, kde bylo hřiště a kde zrovna vězni hráli basketbal. To byl silný zážitek. Ve velkém sále nám pedagog vyprávěl vše o věznici, co se tam děje a jak se rozdělují skupiny zločinů. Také nám ukazovali pouta a medvěda, byla to strašně zajímavá přednáška. Potom jsme šli do sprch a tam to vypadalo jako v hororu. To samé díra, já bych se zbláznila, být tam týden. Ohlasy škol ZŠ Grafická: Naši školu navštěvuje 85% romských žáků a není jednoduché vybrat z nabídky preventivních programů takové, které jsou pro naše děti vhodné. S Vaším sdružením máme ale výborné zkušenosti. Vámi nabízené programy využíváme již několik let a jsou pro nás a především pro naše děti zárukou kvality. ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázium J. Gutha-Jarkovského: S Prakem spolupracujeme už 7 let. Naše spolupráce započala při realizaci exkurzí do věznic a následných besed s bývalými vězni, a to pro žáky základní školy (9.třídy). Tyto programy byly vyhodnoceny jako velmi přínosné (učiteli občanské výchovy, výchovným poradcem a vedením školy), navíc žáky žádané a kladně hodnocené. Žáci jsou v rámci občanské výchovy vedeni k rozvoji právního vědomí, exkurze do vězení a následné besedy pak toto úsilí školy završují a významně doplňují. Protože preventivní programy o.s. Prak jsou přínosné, využíváme z jejic bohaté nabídky i další témata. Většinu programů realizujeme nejen pro žáky naší základní školy, ale i pro studenty našeho gymnázia... Pracovní tábor Vojna Příbram Věznice Drahonice - beseda s odsouzenými

8 Příklady dobré praxe - etika Etika I 7.tř, 8. tř. Vztahy ve třídě, třída si nenaslouchá, posměch, urážky... O přestávce přišlo několik dívek: Přišly jsme na to, co se mezi námi děvčaty děje. Zvykly jsme si se pomlouvat. Víte, že jsem ani nevěděla, že to je pomluva? Dohodly jsme se - jedeme na férovku. Jiná třída: chlapec neustále na sebe upozorňuje rušením a výkřiky. Během hry říká třídě, že má pocit, že ho třída nebere. Dozvídá se, že třídě vadí jeho hlučnost a rušení. Nachází novou variantu jak třídu zaujmout, nechat druhým prostor, a mluvit k tématu, které zvolí jiný. Sympaťák 6. tř. Téma: přátelství, kamarádství. Po rozvodu rodičů je dívka stranou kolektivu. V osobním rozhovoru zjišťuje, že si dává vinu za rozchod rodičů. Nachází spolužačku, se kterou může o tématu upřímně hovořit a která jí pomáhá, aby situaci přijala. Doporučena možnost konzultace odborníka. Násilí, agrese: Při hře vychází najevo, že několik chlapců agresivně jednalo mimo školu - přepadení chlapce skupinou. Třída celou situaci hrubosti bere jako hru. Pomocí rčení - co chceš, aby ti jiní činili, dělej i ty jim, se podaří pochopit, že toto chování bylo hrubé a násilnické. Sexuální výchova - k lásce a rodičovství Dívky 14 let: Konečně jsme nemluvili jenom o sexu, ale i o lásce. Proč se o tom nepíše takhle? Dívky 15 let: Někdy máme pocit, jako by nás někdo do sexu hnal. Ale proč? My přece chceme opravdovou lásku a ne jen sex bez ní! Je to ostuda nechtít teď hned s někým spát? Dívka 5. třída: Kluci mě ještě nezajímají. Mám hodně kamarádek. Znamená to, že jsem lesba? Konkrétní programy 1. Prohlídka a přednáška ve věznici pro žáky 9. tříd ZŠ. Otázky práva a s tím spojený systém vězeňství patří neoddělitelně ke každému lidskému společenství. Bezprostřední působení vězeňského prostředí je silným emotivním zážitkem. Žáci prožijí, byť na krátkou dobu, pocit omezení svobody a všeho, co vězeňské prostředí evokuje. Při výkladu a prohlídce věznice se tak teorie spojí s praktickým uplatněním práva. (V případě věznice Příbram, je součástí návštěva Pracovního tábora Vojna). 2. Návazný program po návštěvě ve věznici s žáky 9. tříd. V následujícím týdnu proběhne ve škole tříhodinový blok s žáky. Účelem je zopakovat, utřídit a doplnit informace získané od odborného personálu ve věznici. Dozvědí se o obtížích návratu zpět do společnosti od člověka, který vězením prošel. Následuje diskuze, odpovědi na otázky. 3. Program o trestní odpovědnosti I. a II. s žáky tříd. U žáků zjišťujeme, zda se orientují v základních pojmech (trestný čin, provinění, přestupek), probíráme vybrané trestné činy (krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, drogové delikty, porušování autorských práv, vandalismus, sprejerství), zodpovídáme dotazy. Věnujeme se druhům trestů (dle zákona 218/2003Sb.) a typům ústavů. 4. Etická výchova s důrazem na prevenci kriminality. Dialogy a prožitkové aktivity pro žáky k tématu řešení problémů, sebeúcta, pozitivní hodnocení sebe, druhých, života. Nácvik dovednosti vyjadřovat vlastní city, usměrňovat je, vytvářet pevná přátelství, převzít zodpovědnost za svůj život i za ostatní. Volné téma je zaměřeno na vše, co děti a mládež trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvody rodičů, anorexie a bulimie, drogy, láska, zamilovanost, sexualita, alkohol, kriminalita...). 5. Program pro vytváření zdravých postojů k hodnotám pro 5. až 9. třídu. Blok proti šikaně, jehož cílem je posilování zdravých postojů formou her a ukázek modelů chování. Pracujeme s kolektivem ve třídě a učíme žáky dosahovat svých cílů nekriminální cestou. Při této formě práce se projeví vztahy mezi dětmi i v rodině a zviditelní se i šikana. Je tedy možnost bezprostředně a přirozeně vést děti k vzájemnému respektu. 6. Program proti nikotinismu, marihuaně, alkoholu. Učí žáky argumentaci pro zdravé životní postoje, umění odmítnout nátlak skupiny, být asertivní. 7. Agresivita. Je zaměřena na agresivitu dětí (jejího vlivu na chování), mladistvých, nezletilých. Jak vlastně agresivita vznikla, co tento pojem představuje, kdy hovoříme o uvážené agresivitě, jakým způsobem ji lze eliminovat, jaký podíl na agresivitě jedince má výchova. Uvádíme konkrétní případy z praxe a diskutujeme (grafické ukázky těch, kterých se agresivita přímo dotkla). Zaměřujeme se též na problematiku domácího násilí. Mateřská škola pro děti odsouzených a závislých rodičů v Čimicích. 8. Sebeobrana. Poskytuje dětem základní informace o sebeobraně, např. jak se chovat na ulici večer, jak reagovat na napadení skupinou, co je to nutná sebeobrana. Součástí je u mladších dětí praktická ukázka.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více