VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 Prak - prevence kriminality, o.s. Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

2 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, Next, spol. s.r.o. Nakladatelství DORON Fond T-Mobile pro regiony, Nadace Via Stavební firma Jan Carbol JABLOTRON ALARMS, a.s. IGNUM, s.r.o. SV-AGENCY, a.s. ETA, a.s. Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Individuální dárci Věznice Rýnovice - soví klec

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ www. prak-prevence.cz prohlídka Věznice Rýnovice Věznice Rýnovice - prohlídka cely Věznice Rýnovice - ukázka poutání Vazební věznice Liberec - vycházkový dvůr Pracovní tábor Vojna Příbram - bunkr Vznik: Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: /0300 Statutární orgán: výkonný výbor sdružení ve složení: Eva Carbolová - předsedkyně, ředitelka sdružení, Mgr. Kamila Carbolová - místopředsedkyně sdružení, Mgr. Kristýna Čobanová - člen výboru. Spolupracovníci: Mgr. Ing. Marie Nováková, JUDr. Zdeněk Náchodský, PhDr. Ladislav Krch, Herma Těšinová, František Friedl, Mgr. Kristýna Čobanová, Mgr. Alena Popelková, Dis. Petra Drážďanská, Kateřina Racková, Mgr. Dana Boráňová, Adam Novotný, Matouš Carbol, Jan Novák, Mgr. Renata Vacková, Bc. Radka Nešporová, Dis., Lenka Misarová, Eva Literáková, Bc. Iva Fričová, Mgr. Veronika Valentová, Hana Taněvová, Julius Csányi, Alena Řezaninová, Martin Turek, Tereza Pácaltová, Jakub Dvořák, Markéta Duchačová. Poděkování: patří všem spolupracujícím subjektům, lektorům, ředitelům věznic a zaměstnancům, kteří se žákům věnují, zaměstnancům MŠ Drahaňská, lékařům PL Bohnice. Bez jejich obětavého nasazení bychom naše preventivní aktivity nemohli uskutečnit. Velmi si vážíme pomoci sponzorů, kteří drží naše sdružení velmi často jen kousek nad vodou. Jaký byl rok 2010 Tento rok jsme započali s těžkou hlavou a zcela bez finančního zajištění chodu sdružení. Neměli jsme peníze na výplaty, odvody, nájem, telefony, Programy jsme měli se školami domluveny od září předchozího roku a tak jsme museli zvolit krizový režim. Obě dvě zaměstnankyně sdružení odešly na Úřad práce a pro sdružení pracovaly pouze na DPP. Díky vratné finanční půjčce od Kongregace sester sv. Karla Boromejského splatné do konce května a 5 soukromým sponzorům, kteří nám věnovali celkem ,- Kč, jsme byli schopni poplatit vše podstatné a do konce června jsme zvládli uskutečnit 80 % programů na školách. V dubnu jsme se zúčastnili festivalu Fórum 2000, kde jsme prezentovali naši činnost. V červenci odešla naše zaměstnankyně Petra Drážďanská, protože nebylo jisté, jestli se naše finanční situace změní k lepšímu.

4 Se začátkem nového školního roku jsme přijali na poloviční úvazek paní Kateřinu Rackovou, která pracuje jako administrativní síla a doprovázející lektor při exkurzích. Druhá zaměstnankyně mohla být znovu přijata do HPP na celý úvazek. Postupně jsme získali grant od Nadace Via Fond T-Mobile, MHMP, MČ, ZŠ a tak jsme mohli se spoluúčastí žáků dokončit projekt prevence na všech školách, které s námi spolupracují. To, co bychom potřebovali k zajištění kontinuální prevence na školách tak jak je to vyžadováno - by byla pomoc od MŠMT, které se nám opakovaně nedostává. Pokud dostaneme grant od nadace, není obvykle určen na platy a odvody pro zaměstnance. Přitom bez kancelářské práce a koordinace lektorů by sdružení nemohlo vůbec fungovat. Již několik let jsme informováni, že by prevence měla být řešena komplexně za spoluúčasti několika ministerstev. Stále jsme v očekávání, že se tak stane a my budeme moci pracovat, aniž bychom se museli obávat, jestli budeme mít další měsíc peníze na nutné výdaje. Sponzoři jsou ochotni přispívat na charitu, ale prevence kriminality by měla být starostí státu, jak nám všichni oslovení odpovídají, žádáme-li je o sponzorský dar. Máme mnoho dopisů vyjadřujících morální podporu, povzbuzení, slova díků za záslužnou činnost, ale to nám bohužel nepomůže, máme-li zaplatit nájem. V roce 2010 se zvýšil počet exkurzí do věznic o 10%. Celkový počet exkurzí se zvýšil o 16%. Počet tematických bloků se snížil o 38%. Menší počet programů byl dán menším počtem grantů (absence našeho největšího grantu od MPSV) a nouzovým provozem sdružení v první polovině roku. Celkem se programů zúčastnilo cca 4900 žáků, exkurzí cca žáků a bloků cca V listopadu se konal na Jižním Městě v Kulturním středisku Zahrada již druhý komponovaný pořad s vězněnými ženami z Věznice Světlá nad Sázavou, kterého se zúčastnilo cca 150 žáků, 8. a 9. tříd základních škol, 20 učitelů a dalších hostů. Představení byla přítomna i redaktorka idnes paní Dana Packová, která napsala o této události pěkný článek. Vyšel 4. listopadu Pro velký úspěch bychom tuto akci chtěli pořádat i v dalších letech. Zvýšil se počet škol, které si na naše aktivity zažádaly o granty nebo si získávaly peníze samy (od žáků, SRPŠ, od města). Tím nám umožnily realizovat programy, na které bychom jinak neměli finanční prostředky a přečkat tak nelehký rok. Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a žáky navozuje atmosféru důvěry a zároveň umožňuje reagovat na vzniklé konkrétní situace a požadavky. V roce 2010 příjmy o.s. převýšily výdaje o ,- Kč. Tento fakt byl způsoben tím, že část grantů je určena na školní, nikoliv kalendářní rok a také tím, že se nám podařilo díky úspornému režimu sdružení naspořit část vlastních prostředků (sponzorské dary, prostředky získané z jiných zdrojů než z grantů) na začátek roku 2011, aby se neopakovala situace ze začátku roku a nám se podařilo zajistit kontinuitu chodu sdružení. vyber si sám svou cestu Finanční sekce (zaokrouhleno na 1000) příjmy výdaje grant MHMP mzdy, lektorné a OON grant T-mobile doprava grant MPSV 0 nájem příspěvky žáků a škol investice 0 sponzorské dary materiál, DDM dotace a prostř. MČ spoje, poštovné ostatní příjmy služby celkem celkem zisk V roce 2010 příjmy o.s. převýšily výdaje o ,- Kč. Tento fakt byl způsoben tím, že část grantů je určena na školní, nikoliv kalendářní rok a také tím, že se nám podařilo díky úspornému režimu sdružení naspořit část vlastních prostředků (sponzorské dary, prostředky získané z jiných zdrojů než z grantů) na začátek roku 2011, aby se neopakovala situace ze začátku roku a nám se podařilo zajistit kontinuitu chodu sdružení. Prostředky z MČ Zřizovatelé škol počet škol prostředky z MČ MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha Říčany 1 0 celkem Příjmy

5 19. Sexuální výchova Od přátelství k lásce. Pro 2. stupeň ZŠ. Učení formou dialogu, které je doprovázeno příběhy. Obsahem je základní poučení o psychických a fyzických změnách v dospívání, antikoncepci, AIDS, vztazích chlapec - dívka, předčasném sexu. Dáváme maximální prostor dotazům. Dělení na chlapce a dívky + společný blok dle tématu. 20. Psychiatrická léčebna Bohnice. Žáci 9. tříd navštíví psychiatrickou léčebnu Bohnice, kde si prohlédnou pavilon centrální terapie s výkladem, absolvují dvě přednášky o duševních poruchách a psychiatrii a o problematice sexuálních poruch a deviací. Následně navštíví pavilon se závislými ženami, které si s nimi povídají. Odborníci na daná témata jim zodpoví případné dotazy. Poznají prostředí léčebny (součástí je prohlídka areálu a farmy), dostanou kontakty a poradenský , kde mohou konzultovat svou situaci. 21. První pomoc. Dvě hodiny výuky základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky. V rámci teoretické hodiny probere lektor s žáky kardiopulmonální resuscitaci, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Ve zbývajícím čase se věnujeme tématům, která posluchače zajímají. Během praktické výuky se používá resuscitační model,,andula. Myslíme si, že hodina praxe je přínosnější, než hodiny teorie. Naším cílem je, aby si každý účastník kurzu vyzkoušel srdeční masáž a také stabilizovanou polohu. Obsah je přizpůsoben věku účastníků. 22. Výjezdy pro žáky. Probírají se vztahy ve třídě, v rodině a mezi chlapci a děvčaty. Akce probíhá ve škole a trvá 2 vyučovací dny s přespáním. Součástí jsou podle dohody hry, filmy, společná příprava jídla. Žáci mají možnost poznat se neformálně nejen mezi s sebou, ale také s učitelem a lektory. Výsledkem je zlepšení vztahů ve třídě, uvolnění napětí skupin dívky - chlapci. Činnost sdružení Spolupracujeme se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi působícími v oblasti prevence a rodinných vztahů. Rádi bychom měli návaznost na policii a soudy, což se zatím moc nedaří. Projekt prevence kriminality a) půldenní preventivní bloky: věznice, pracovní tábor Vojna, Terezín, Lidic, speciální mateřská škola, psychiatrická léčebna Bohnice b) návazné semináře na témata: trestní odpovědnost, vězeňství, rasismus, etika a morálka, sexuální výchova, agresivita, životní hodnoty, šikana, prevence kriminality, návykové látky, poruchy přijmu potravy, sebeobrana, atd. Počet uskutečněných programů typ programu počet trestní odpovědnost I a II 26 etika 4 setkání ve škole po věznici 29 program proti kouření a marihuaně 16 blok pro posílení zdravých životních postojů a vztahů 3 sexuální a rodinná výchova 7 hodnoty života pro 1. stupeň 8 agresivita a domácí násilí 9 sebeobrana 14 poruchy příjmu potravy-anorexie a bulímie 2 první pomoc 11 rozvojový svět 2 konflikt 2 sympaťák 3 média 1 multikulturní výchova 1 celkem 138 typ exkurze počet věznice 44 speciální MŠ 8 Terezín 5 PL Bohnice 22 památník Lidice 1 památník Vojna Příbram 6 celkem 86 výjezd pro žáky vězení

6 Prevence, jak ji dělá Prak prevence kriminality, o.s. Ve školním roce 2010/2011 se projektu prevence zúčatnilo 42 základních a speciálních škol, gymnázií z celé Prahy (viz. tabulka). Největší zájem je o seznámení se s prostory věznic, programem zacházení, denním režimem pro vězněné, rozhovor s nimi a následný blok s bývalým vězněm probíhající po týdnu ve škole pro celou třídu, což je zároveň náš závěrečný preventivní program. Naše sdružení má od ledna 2010 jako jediné podepsanou Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou ČR o uskutečňování exkurzí do věznic v rámci preventivního působení na školách. Exkurze s odborným výkladem jsou určeny 15ti-letým studentům. Probíhají v cca 14 věznicích v Čechách. Ředitelé těchto věznic umožňují odborným zaměstnancům, aby se dětem věnovali, provázeli je objektem za dodržení bezpečnostních podmínek a předali jim zkušenosti a vědomosti ze své praxe. Tato část preventivního programu je velmi působivá, emotivní a v dětech se tak ukotví všechny probírané věci. S mladšími dětmi pracujeme již od 3. tříd. Programů je několik, volně na sebe navazují a pokaždé jsou přizpůsobeny stáří a dosaženým vědomostem dětí. Zasahují do všech sfér života. Učitelé pak mohou se získanými vědomostmi žáků dále pracovat v občanské výchově a dalších předmětech. Ze všech dostupných pramenů a zkušeností je známo, že rizikové chování se projevuje v různých prostředích, při různých činnostech a týká se všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Proto by měla být prevence včasná, komplexní a měla by vycházet z potřeb v dané lokalitě škole. Tento typ prevence sdružení Prak prosazuje již 8. rok. Prevence je také daleko levnější než represe. Daňový poplatník zaplatí za jednoho vězněného člověka denně cca 1 000,- Kč, což při počtu vězňů přesahujícím osob je obrovská částka (údaj z letošního roku 2011). Jsme v úzkém kontaktu se školními preventisty, učiteli i řediteli škol. Naše nabídka je široká a dokážeme pružně reagovat na požadavky, které se na školách liší podle toho, s jakými problémy se děti a učitelé potýkají (šikana, anorexie, rasismus, 1. pomoc, zneužívání, sexuální výchova, drogy a trestní odpovědnost mladých). Důležitá je návaznost a plynulost. Děti jsou vedeny k samostatnému uvažování, rozhodování, etice, k tomu, jak si poradit se stresem a vlastní agresivitou. Vycházíme z toho, že spojení zkušenosti (nebo řečeného) s emočním zážitkem utkví v paměti velmi dlouho. Mění se laxní postoje a nezájem v informovanost a schopnost odpovědnosti za své chování. 14. Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulímie. Součástí je promítnutí dokumentárního filmu a rozhovor s předním odborníkem na tuto problematiku PhDr. Krchem. 15. Etická výchova pro 8. třídy ZŠ. Rozhovory s žáky o tom, jak mohou řešit své problémy, jak důležitá je úcta k sobě i ostatním lidem, jak vyjadřovat vlastní city, jak důležitá je pomoc, schopnost podělit se, přátelství, starost o druhé. Věnujeme se všemu, co děti trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvod rodičů, anorexie a bulimie, drogy, sexualita, alkohol, kriminalita). Nejčastěji si vybírají témata týkající se rodiny (rozvod rodičů, špatné vztahy) a sexuality. 16. Hodnoty života pro 1. stupeň ZŠ ( třída). Povídání o vztazích a rodině, prevence agresivního chování. 17. Komunikační fauly - lež, pomluva, ironizace, manipulace, kritika. Blok je veden prožitkovou formou, využívá metod dramatizace, učí rozpoznání spravedlivé, nespravedlivé kritiky, objasňuje pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, zabývá se formami manipulace a učí technikám obrany proti ní. Učí zvládat krizi dospívání ve vztahu k autoritám formou neagresivní a vytvářet tak pozitivní prostředí doma i ve škole. 18. Média - součást naší doby i naší rodiny ZŠ a SŠ. Blok je veden prožitkovou formou, pracuje s televizními ukázkami, učí žáky a studenty klást si otázky a hledat odpovědi, stavět se tvořivě k nabídce médií, rozlišovat manipulaci a bránit se proti ní. Je také zaměřen na problematiku reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchovy, využívá zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti. PL Bohnice - farma sebeobrana

7 9. Sympaťák. Seminář představuje metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, šikany ostrakismu, rizikového chování dospívajících. Tato témata zahrnují práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí, témata sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe, druhých i života (včetně tématu odpuštění) Využívají prožitkové metody práce, práci se školním kolektivem, komunitní kruh, skupinovou práci, psychohry atd. 10. Multikulturní tolerance. Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Prožitkovým interaktivním způsobem pracuje s empatií, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivní přístup při vytváření přátelského školního kolektivu. 11. Speciální MŠ. Žáci se seznamují se způsoby spolupráce MŠ s rodiči, se specifiky zacházení se zneužívanými dětmi, s dětmi rodičů ve výkonu trestu nebo závislých. Všechny případy jsou podávány kauzusticky. Výklad probíhá bez přítomnosti dětí. Kromě informací o tom, k čemu vede neznalost nebo nedostatečná péče rodičů, žáci pochopí, že drogy a alkohol poznamenají vývoj dítěte před porodem i po něm (vrozené vady ). 12. Pracovní tábor Vojna Příbram. V rámci výuky novodobých dějin nabízíme exkurze do pracovního tábora Vojna, kde jsou shromážděna fakta o politických procesech a zároveň je zde nově vybudována část ubykací i interiérů. Součástí expoziceje též video o politické situaci po roce 1948 a odborný výklad průvodce. 13. Památník Terezín, Lidice. Doplnění výuky historie o 2. světové válce, prevence rasismu. Co napsali žáci v dotaznících si lze přečíst na našich webových stránkách: www. prak- prevence. cz Ukázky ze slohových prací Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost navštívit vězení. Je to pro mě zkušenost a vždy se budu snažit, abych se tam nikdy nedostala. Líbily se mi příběhy vězňů, kteří s námi mluvili úplně otevřeně a za to je obdivuju. Já bych to nedokázala. Nelíbila se mi díra a krizová místnost. V díře byla alespoň postel, stůl a židlička, ale v té krizové místnosti byl pouze záchod a žádné ostré hrany. Je to velmi stresové. Obdivuji vězně, kteří se po tomto zážitku dokážou vrátit zpět do života. A ten jejich denní režim, no hrůza. Bylo to velmi poučné a zajímavé a moc děkuji, že jsem měla možnost vězení navštívit. Cesta byla dlouhá, ale stálo to za to. Když jsem procházela rámem, bála jsem se, abych nepípala. Procházeli jsme dvorem, kde bylo hřiště a kde zrovna vězni hráli basketbal. To byl silný zážitek. Ve velkém sále nám pedagog vyprávěl vše o věznici, co se tam děje a jak se rozdělují skupiny zločinů. Také nám ukazovali pouta a medvěda, byla to strašně zajímavá přednáška. Potom jsme šli do sprch a tam to vypadalo jako v hororu. To samé díra, já bych se zbláznila, být tam týden. Ohlasy škol ZŠ Grafická: Naši školu navštěvuje 85% romských žáků a není jednoduché vybrat z nabídky preventivních programů takové, které jsou pro naše děti vhodné. S Vaším sdružením máme ale výborné zkušenosti. Vámi nabízené programy využíváme již několik let a jsou pro nás a především pro naše děti zárukou kvality. ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázium J. Gutha-Jarkovského: S Prakem spolupracujeme už 7 let. Naše spolupráce započala při realizaci exkurzí do věznic a následných besed s bývalými vězni, a to pro žáky základní školy (9.třídy). Tyto programy byly vyhodnoceny jako velmi přínosné (učiteli občanské výchovy, výchovným poradcem a vedením školy), navíc žáky žádané a kladně hodnocené. Žáci jsou v rámci občanské výchovy vedeni k rozvoji právního vědomí, exkurze do vězení a následné besedy pak toto úsilí školy završují a významně doplňují. Protože preventivní programy o.s. Prak jsou přínosné, využíváme z jejic bohaté nabídky i další témata. Většinu programů realizujeme nejen pro žáky naší základní školy, ale i pro studenty našeho gymnázia... Pracovní tábor Vojna Příbram Věznice Drahonice - beseda s odsouzenými

8 Příklady dobré praxe - etika Etika I 7.tř, 8. tř. Vztahy ve třídě, třída si nenaslouchá, posměch, urážky... O přestávce přišlo několik dívek: Přišly jsme na to, co se mezi námi děvčaty děje. Zvykly jsme si se pomlouvat. Víte, že jsem ani nevěděla, že to je pomluva? Dohodly jsme se - jedeme na férovku. Jiná třída: chlapec neustále na sebe upozorňuje rušením a výkřiky. Během hry říká třídě, že má pocit, že ho třída nebere. Dozvídá se, že třídě vadí jeho hlučnost a rušení. Nachází novou variantu jak třídu zaujmout, nechat druhým prostor, a mluvit k tématu, které zvolí jiný. Sympaťák 6. tř. Téma: přátelství, kamarádství. Po rozvodu rodičů je dívka stranou kolektivu. V osobním rozhovoru zjišťuje, že si dává vinu za rozchod rodičů. Nachází spolužačku, se kterou může o tématu upřímně hovořit a která jí pomáhá, aby situaci přijala. Doporučena možnost konzultace odborníka. Násilí, agrese: Při hře vychází najevo, že několik chlapců agresivně jednalo mimo školu - přepadení chlapce skupinou. Třída celou situaci hrubosti bere jako hru. Pomocí rčení - co chceš, aby ti jiní činili, dělej i ty jim, se podaří pochopit, že toto chování bylo hrubé a násilnické. Sexuální výchova - k lásce a rodičovství Dívky 14 let: Konečně jsme nemluvili jenom o sexu, ale i o lásce. Proč se o tom nepíše takhle? Dívky 15 let: Někdy máme pocit, jako by nás někdo do sexu hnal. Ale proč? My přece chceme opravdovou lásku a ne jen sex bez ní! Je to ostuda nechtít teď hned s někým spát? Dívka 5. třída: Kluci mě ještě nezajímají. Mám hodně kamarádek. Znamená to, že jsem lesba? Konkrétní programy 1. Prohlídka a přednáška ve věznici pro žáky 9. tříd ZŠ. Otázky práva a s tím spojený systém vězeňství patří neoddělitelně ke každému lidskému společenství. Bezprostřední působení vězeňského prostředí je silným emotivním zážitkem. Žáci prožijí, byť na krátkou dobu, pocit omezení svobody a všeho, co vězeňské prostředí evokuje. Při výkladu a prohlídce věznice se tak teorie spojí s praktickým uplatněním práva. (V případě věznice Příbram, je součástí návštěva Pracovního tábora Vojna). 2. Návazný program po návštěvě ve věznici s žáky 9. tříd. V následujícím týdnu proběhne ve škole tříhodinový blok s žáky. Účelem je zopakovat, utřídit a doplnit informace získané od odborného personálu ve věznici. Dozvědí se o obtížích návratu zpět do společnosti od člověka, který vězením prošel. Následuje diskuze, odpovědi na otázky. 3. Program o trestní odpovědnosti I. a II. s žáky tříd. U žáků zjišťujeme, zda se orientují v základních pojmech (trestný čin, provinění, přestupek), probíráme vybrané trestné činy (krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, drogové delikty, porušování autorských práv, vandalismus, sprejerství), zodpovídáme dotazy. Věnujeme se druhům trestů (dle zákona 218/2003Sb.) a typům ústavů. 4. Etická výchova s důrazem na prevenci kriminality. Dialogy a prožitkové aktivity pro žáky k tématu řešení problémů, sebeúcta, pozitivní hodnocení sebe, druhých, života. Nácvik dovednosti vyjadřovat vlastní city, usměrňovat je, vytvářet pevná přátelství, převzít zodpovědnost za svůj život i za ostatní. Volné téma je zaměřeno na vše, co děti a mládež trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvody rodičů, anorexie a bulimie, drogy, láska, zamilovanost, sexualita, alkohol, kriminalita...). 5. Program pro vytváření zdravých postojů k hodnotám pro 5. až 9. třídu. Blok proti šikaně, jehož cílem je posilování zdravých postojů formou her a ukázek modelů chování. Pracujeme s kolektivem ve třídě a učíme žáky dosahovat svých cílů nekriminální cestou. Při této formě práce se projeví vztahy mezi dětmi i v rodině a zviditelní se i šikana. Je tedy možnost bezprostředně a přirozeně vést děti k vzájemnému respektu. 6. Program proti nikotinismu, marihuaně, alkoholu. Učí žáky argumentaci pro zdravé životní postoje, umění odmítnout nátlak skupiny, být asertivní. 7. Agresivita. Je zaměřena na agresivitu dětí (jejího vlivu na chování), mladistvých, nezletilých. Jak vlastně agresivita vznikla, co tento pojem představuje, kdy hovoříme o uvážené agresivitě, jakým způsobem ji lze eliminovat, jaký podíl na agresivitě jedince má výchova. Uvádíme konkrétní případy z praxe a diskutujeme (grafické ukázky těch, kterých se agresivita přímo dotkla). Zaměřujeme se též na problematiku domácího násilí. Mateřská škola pro děti odsouzených a závislých rodičů v Čimicích. 8. Sebeobrana. Poskytuje dětem základní informace o sebeobraně, např. jak se chovat na ulici večer, jak reagovat na napadení skupinou, co je to nutná sebeobrana. Součástí je u mladších dětí praktická ukázka.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Brodského 1673/13 149 00 Praha 4 IČ 26634252 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na exkurze cestujeme s "Dobrobusem" První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Prak - prevence kriminality,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Exkurze dětí ze ZŠ, foto B. Říhová, Lidové noviny První strana - Ženská věznice, Světlá nad Sázavou, AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Více

Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více