Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka PLÁN PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak: Vypracoval: A.1. / A10 Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Schválil: Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

2 1 Organizace školního roku 2014/ Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 1. září První pololetí končí ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Prázdniny: podzimní pondělí 27. října a středa 29. října 2014 vánoční pondělí 22. prosince 2014 pátek 2. ledna 2015 pololetní pátek 30. ledna 2015 jarní února 2015 velikonoční čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní středa 1. července pondělí 31. srpna 2015 Ředitel školy má povinnost vedoucímu školského odboru Krajského úřadu zaslat informace o prázdninovém režimu školy. 1.2 Určení čerpání volna k samostudiu pro pedagogické pracovníky Určení čerpání volna podle zák. č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících 24, odst. 7 od 1. září 2014 do 30. června dnů samostudia pro pedagogické pracovníky s plným úvazkem: 27. a dny 22 a dny den dní 2. a dny Plán čerpání volna pro samostudium zaměstnanců, kteří pobírají starobní důchod nebo mají kratší pracovní dobu je přílohou 1C směrnice 13. Nástup učitelů k přípravě školního roku 2015/2016 bude ve středu 26. srpna Zkoušky Maturitní Praktická zkouška z odborných předmětů (OA) Praktická zkouška z odborných předmětů (EL) Didaktické testy a písemné práce společné části MZ Ústní zkoušky Žáci 4. ročníku nebudou v době po vykonání maturitní zkoušky do doby vydání vysvědčení navštěvovat školu. Může být změněno v souladu s platnou legislativou. Termín vyřazení maturantů ve Sboru Českých bratří opravný termín maturitních zkoušek PZOP DT a PP ústní /20

3 Otázky k ústní maturitní zkoušce profilové části odevzdají vedoucí předmětových komisí řediteli školy do 30. listopadu 2014, zadání praktické maturitní zkoušky do 28. února Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února 2015 Krajský úřad Středočeského kraje. Místopředsedy a další členy komisí jmenuje do 15. března 2015 ředitel školy. Maturitní komisaře jmenuje do (resp ) Cermat. Zadavatele a hodnotitele DT a PP jmenuje ředitel školy nejpozději měsíc před termínem konání DT a PP. Přihlášky k MZ podávají žáci do Absolutorium na VOŠ Náhradní a opravný termín - podzim: 9. a 10. září 2014 Náhradní a opravný termín leden 2015: bude upřesněno Řádný termín 2014/2015: června 2014 Termín vyřazení absolventů ve Sboru Českých bratří Státní jazykové - termíny písemných zkoušek Jarní: přihlášky do 31. března 2015 anglický a německý jazyk - základní - písemná :30 h - všeobecná - písemná :30 h Termíny ústních jazykových zkoušek stanoví zástupce ředitele pro JŠ tak, aby se konaly nejdříve za 2 týdny po písemné části Přijímací řízení Obchodní akademie Přihlášky do 15. března 2015 na formulářích vydaných SEVT. Termíny a kritéria dle platné legislativy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vydá ředitel školy do 3 dnů, nejdříve však 22. dubna 2015 (. 60, odst. 7 školského zákona). Vyšší odborná škola ekonomická I. kolo 15. června 2015 (přihlášky do 31. května 2015) II. kolo 18. srpna 2015 (přihlášky do 7. srpna 2015) 1.4 Kurzy a jiné akce Minimální ochrana člověka za mimořádných událostí (úkony život zachraňující) - organizace Mgr. R. Novák pátek 5. září Adaptační kurz - organizace Mgr. I. Sova 1.C a 1.D 8. září září A a 1.B 10. září září Den otevřených dveří čtvrtek 4. prosince 2014 čtvrtek 15. ledna /20

4 1.4.4 Zimní sportovní den - organizace PK TEV čtvrtek 18. prosince Vánoční besídka - organizace Mgr. M. Samešová pátek 19. prosince LVVZ 1.A B C D Praxe VOŠE 2.VF 2. února února VF, 4.VD 2. února - 7. května Prezentace žáků 4. ročníků (přijímací pohovor při vstupu do zaměstnání) - za organizaci zodpovídají třídní učitelé února A B C D Plesy školy - organizace Hk, No, Pn, Šk maturitní 1 pátek 27. února 2015 maturitní 2 pátek 13. března Ročníkové práce a jejich prezentace žáky 3. ročníků OA března A B C D /20

5 Odborná praxe 3. ročníků OA 18. května 5. června Sportovně turistický kurz 2. ročník OA 1. června 5. června Letní sportovní den pondělí 29. června Boleslavský den středa 24. června organizace PhDr. J. Jirásko Školní výlety čtvrtek 25. a pátek 26. června Porady a schůze Operativní porady, event. schůze vedoucích komisí a třídních učitelů, se konají v pondělí od 10:35 do 10:55 h. Účast určených zaměstnanců je povinná Schůze pedagogické rady Zahajovací pátek 29. srpna 2014 v 8:00 h I. čtvrtletí čtvrtek 13. listopadu 2014 v 6:45 h I. pololetí čtvrtek 22. ledna 2015 v 6:45 h III. čtvrtletí II. pololetí Závěrečná úterý 14. dubna 2015 v 6:45 h úterý 23. června 2015 v 6:45 h pondělí 29. června 2015 v 11 h Třídní schůzky - Schůze Rady rodičů čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15:30 h čtvrtek 23. dubna 2015 v 15:30 h 10-5/20

6 2 Správa a obsazení pracoven a kabinetů Místnost Správa Obsazení č. 14 No Ka č. 18 So Si č. 20 Su Hr č. 22 Hk Sý č. 23 Ví č. 24 Va č. 25 Va č. 26 Jk Pt, Pn, Ze, Kr č. 33 Ur Šo č. 35 Vf Ki, Šk, Šv č. 36 Žn Če, Ok, Sd, Sm, Vb č. 37 Vk Kč, Šl, Vn č. 38 Tr Nt, Bn, Pa č. 39 Mu Bk, Sa, Vs, Ta č. 47 Šť Ca, Hj, Hš, Šr č. 55 Hl č. 87 Da č. 90 Žď Dv, Pl, Da 10-6/20

7 3 Rozdělení učeben Třída Třídní učitel Učebna 1.A Mgr. Dana Musilová 42 1.B Ing. Jana Koláčná 48 1.C Mgr. Romana Zejbrlíková 41 1.D Mgr. Vladimíra Kasalová 7 2.A Mgr. B. Pešánová 46 2.B Ing. I. Žďánská 40 2.C Ing. E. Smažíková 27 2.D Mgr. I. Trojáková 43 3.A Ing. R. Voborníková 29 3.B Mgr. I. Sova 53 3.C Mgr. R. Novák 30 3.D Ing. T. Sedláková 51 4.A Mgr. O. Hašlar 28 4.B Mgr. L. Hájková 50 4.C Mgr. P. Smitková 8 4.D Ing. Z. Prášil 9 1. VF, 1. VFD 2. VF 2. VFD 3. VF 3. VFD 4. VFD JUDr. J. Pelant Ing. A. Dvořák PhDr. J. Jirásko 10-7/20

8 4 Správa odborných učeben a místností Místnost Jazyková učebna č. 10 Jazyková učebna č. 16 Odborná učebna EKO č. 27 Odborná učebna CJL č. 28 Odborná učebna DEJ a APK č. 29 Odborná učebna HOZ č. 30 Odborná učebna ANJ č. 34 Odborná učebna FYZ, CHE č. 46 Odborná učebna MAT č. 50 Odborná učebna PEKO č. 52 Chemická laboratoř č. 61 Odborná učebna EKC č. 82 Odborná učebna VYT č. 86 Odborná učebna VYT č. 88 Odborná učebna VYT č. 91 Fitness centrum Tělocvična a přilehlé místnosti Správa Mgr. J. Vaisová Mgr. M. Samešová Ing. E. Smažíková Mgr. O. Hašlar PhDr. J. Jirásko (TU Ing. R. Voborníková) Mgr. R. Novák J. Volfová Mgr. B. Pešánová Mgr. L. Hájková Ing. Jana Švermová RNDr. H. Štrobachová Ing. R. Černíková Ing. Z. Prášil Ing. M. Žďánský Ing. A. Dvořák Mgr. R. Novák Mgr. R. Novák 10-8/20

9 5 Správa dalších místností Místnost Lyžárna, šatna, umývárna č. 13, 15 Vrátnice, dvory Půda, kotelna, sklep Archiv Sklad CO Učebna č. 7 Učebna č. 8 Učebna č. 9 Sborovna č. 21 Knihovna č. 26 Učebna č. 40 Učebna č. 41 Učebna č. 42 Učebna č. 43 Učebna č. 48 Sklad učebnic č. 49 Učebna č. 51 Učebna č. 53 Informační centrum č. 55 Učebna č. 89 Správa Mgr. R. Novák L. Janatka L. Janatka L. Hovorková Ing. L. Daduč Mgr. Vladimíra Kasalová Mgr. P. Smitková Ing. Z. Prášil L. Hovorková PhDr. J. Jirásko Ing. I. Žďánská Mgr. M. Samešová Mgr. D. Musilová Mgr. I. Trojáková Ing. Jana Koláčná Ing. M. Žďánský Ing. I. Sedláková Mgr. I. Sova Bc. J. Havlíčková Mgr. H. Benešová Úklid Aula č. 57 Chodby přízemí + suterén Knihovna K. Charousková B. Černá L. Šulerová, J. Bušková 1. patro J. Bušková 2. patro L. Šulerová 3. patro K. Charousková 10-9/20

10 6 Správa sbírek Sbírky PRV CHE + LAB TEV PEKO VYT IFC Správa Mgr. L. Hájková RNDr. H. Štrobachová Mgr. R. Novák Ing.. J. Švermová Ing. L. Daduč Bc. J. Havlíčková Správce podepisuje inventární seznam majetku na originále a ponechává si kopii. Přemístění inventárních předmětů je možno pouze na podkladě převodky podepsané hospodářkou. 7 Odpovědnost za další úseky školní a mimoškolní činnosti Zápisy na operativních poradách Zápisy na schůzích pedagogické rady LVVZ, STK, sportovní den Úsek environment, BOZP a PO Vánoční besídka TEV soutěže Kulturní akce Školní časopis Středoškolská odborná činnost A. Vaňková A. Vaňková Mgr. R. Novák Mgr. R. Novák Mgr. M. Samešová (hl. organizace), PhDr. I. Horáček, Ph.D. PK TEV Dr. J. Šťastná, PhDr. J. Jirásko PhDr. J. Jirásko Ing. I. Oktábcová 8 Praxe a vynášení tříděného odpadu 2014/2015 Praxe na sekretariátu, studijním oddělení a v informačním centru Třída Datum 3.A B C D /20

11 Vynášení tříděného odpadu O koše s papírem se starají 1. ročníky dle následujícího rozpisu: Třída Datum 1.A B C D Vyprazdňování košů organizuje třídní učitel a Mgr. R. Novák. Starý papír se shromažďuje v určených prostorách podle pokynů pana školníka; při dosažení většího objemu studenti sběr přenesou do vyčleněného městského kontejneru. O nutnosti vynést koš z pracoven pedagogů jsou zpraveni prostřednictvím lístečků s číslem místnosti, tato oznámení vhazují vyučující do schránky školního časopisu ve vestibulu prvního patra. Naplnění košů na školních chodbách a v učebnách kontrolují sami žáci, koše z ředitelny, kabinetu zástupců a sekretariátu vynášejí po dohodě s paní sekretářkou. Třídní učitelé mají k dispozici přehled o rozmístění košů a klíček od schránky na oznámení a vzájemně si je předávají. 9 Plán personálního rozvoje pracovníků školy Pokyn pro rozvoj pedagogických pracovníků byl vypracován na základě vyhlášky 317/2005, ve znění pozdějších předpisů. Jeho hlavním cílem je koordinovaný postup k použití finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ). 9.1 Cíle školy v oblasti DVPP 1. Vzdělávání ve všech oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují. 2. Vzdělávání v oblasti moderní multimediální techniky 3. Zvýšení jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků (na JŠ naší školy) 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků v prioritních oblastech stanovených ministerstvem financovaných pomocí finančních prostředků účelově vyčleněných na tyto priority (např. informační technologie, finanční gramotnost) 5. Proškolení dalšího zdravotníka školy Mgr. Kasalová 9.2 Organizace školení na školní rok 2014/2015 v oblasti DVPP Personální rozvoj pedagogických pracovníků probíhá především formou školení pořádaných Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Jednotliví vyučující se na školení přihlašují dle individuální potřeby a dohody v předmětové komisi po schválení ředitelem školy. Aktuální nabídky vzdělávacích center jsou v nahlédnutí v informačním centru školy a rozesílány elektronickou poštou. 9.3 Vzdělávání ostatních zaměstnanců Doškolovací semináře a školení pro zaměstnance ekonomického útvaru účast: M. Supková, L. Hovorková Odborné semináře týkající se problematiky správy sítí 10-11/20

12 účast: Ing. L. Daduč Odborná školení týkající se správy školní agendy (program Bakaláři, správní řád, přijímací zkoušky apod.) Účast : A. Vaňková. J. Havlíčková 10 Plán hospitační činnosti školy na školní rok 2014/2015 Hospitační činnost na škole vykonávají ředitelka školy a její zástupci, popřípadě dle potřeby i vedoucí předmětových komisí. V letošním školním roce bude každý člen vedení školy hospitovat minimálně 1x měsíčně, po dohodě budou hospitovány předměty dle rozdělení kontroly předmětových komisí (viz Školní řád - organizační řád) Orientační hospitace: Kontrolní a diagnostická činnost průběh výuky na škole během relativně kratšího období. Realizace: Ví, Hk, Sý 10.2 Hospitační činnost ředitelky školy Ing. Renáty Vícové hospitace u nových pedagogů hospitace řešení stížností, podnětů a žádostí žáků, studentů, rodičů a veřejnosti, podněty z inspekční činnosti. hospitace v maturitních předmětech, hospitace na VOŠ orientační (krátké) hospitace hospitace maturitní zkoušky, absolutorium, prezentace 3. a 4. ročníků OA 10.3 Hospitační činnost zástupkyně ředitele Ing. Evy Sýkorové V tomto školním roce bude zaměřena na: výuku UCE, plnění učebních plánů a přípravu k maturitní zkoušce výuku UCE na vyšší odborné škole hospitace v PK účetnictví, ekonomiky, grafické, německého jazyka a společenskovědní orientační hospitace 10.4 Hospitační činnost zástupce ředitele PhDr. Ivo Horáčka, Ph.D. V tomto školním roce bude zaměřena především na předměty ANJ a KAJ na OA a VOŠ předměty informačních technologií na OA a VOŠ předměty MAT na OA používání moderních metod a využití informačních technologií ve výuce 10.5 Závěrečná ustanovení Ředitel školy a zástupci ředitele provádí hospitační činnost minimálně 1x za měsíc. Vlastních návštěv v hodinách se mohou zúčastnit další učitelé (např. stejné aprobace) s cílem sjednocování pedagogického působení a výměny zkušeností. K tomu budou rovněž sloužit tzv. pozitivní hospitace /20

13 11 Přehled soutěží a přehlídek pro žáky Přehled soutěží a přehlídek vychází z informací uvedených v Souboru pedagogicko organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015. Organizace a financování se řídí vyhláškou č. 285/2003 Sb Předmětová komise společenskovědná Školní kolo: pravopisná soutěž, recitační soutěž, olympiáda v ČJL, soutěž tvůrčího psaní 11.2 Předmětová komise anglického jazyka a románských jazyků Konverzační soutěž v ANJ Termín: leden 2015 Kolo: školní Počet kategorií: 1 Účast: dle zájmu Porota: 2-3 Zodpovídá: Mgr. I. Trojáková, rod. mluvčí 11.3 Předmětová komise německého jazyka a slovanských jazyků Konverzační soutěž v NEJ Termín: leden 2015 Kategorie 1 1.a 2. ročník Kategorie 2 3. a 4. Ročník Organizátor: M. Samešová 11.4 Předmětová komise přírodovědná Logická olympiáda školní kolo říjen 2014 Celostátní soutěž SOŠ a SOU v matematice, školní kolo: únor-březen 2015 (MAT); roč. Organizátor: Mgr. L. Hájková Zeměpisné soutěže EUROREBUS Školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY- EVROPA 1.r Školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY- SVĚT 2.r Organizátor: Mgr. Radek Novák 10-13/20

14 11.5 Předmětová komise tělesné výchovy školní kola: šplh No, Hš přespolní běh No, Ka, Hš, So silový 4-boj (hoši) No, So silový 4-boj (dívky) No, Ka max. benčpres No 75% BENČPRESS- No v rámci zimního sportovního dne v prosinci 2014: florbal So basketbal Ka orientační běh Hš rychlobruslení No stolní tenis Zd v rámci letního sportovního dne v červnu 2015: tenis - No ringo - Ka volejbal - Hš nohejbal- So vybíjená - Ze Nominace na školní kola proběhne přes třídní kola šplh, přespolní běh, sil. 4-boj Předmětová komise ekonomiky Ekonomická soutěž obchodních akademií Středočeského kraje: září, 3-členné družstvo /4.ročník/ Soutěž Finanční gramotnost, školní kolo září prosinec, okresní kolo leden, únor /3.ročník/ Předmětová komise účetnictví Test účetních znalostí výběr správných odpovědí, stanovení předkontace účetních případů, rozsah 45 minut termín konání prosinec 2014 Celostátní kolo soutěže MDD termín konání leden /20

15 11.8 Předmětová komise grafická Prosinec - talentová soutěž pro žáky ZŠ účast cca 20 žáků školní soutěž pro 2., 3. a 4. roč. v psaní na klávesnici účast 20 žáků Březen krajská soutěž v graf. disciplínách Červen školní soutěž 1. ročníků účast cca 20 žáků Odměny pro žáky ve všech soutěžích jsou zajišťovány na základě žádosti Radě rodičů při OA. 12 ICT Plán školy pro rok 2014/ SOUČASNÝ STAV Učebny výpočetní techniky učebna Int 1 (č. 82) - stanic: 18, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 2 (č. 86) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 3 (č. 88) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 4 (č. 91) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: Odborné pracovny Multimediální jazyková učebna č stanic: 19, SmartBoard, dataprojektor: 1 Učebna PEKO č stanic: 37, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 2 Učebna č. 51 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna MAT č stanic: 1, SmartBoard; dataprojektor:1 Učebna č. 48 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna BIO CHE č stanic: 1, ActiveBoard; dataprojektor 1 Učebna č. 43 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna č. 42 stanic: 1, Smartboard, dataprojektor:1,vizualizér Učebna č. 41 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna č. 40 stanic: 1, Smartboard, dataprojektor:1,vizualizér Učebna HOZ č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna DEJ č stanic: 1, Smartboard; dataprojektor 1 Učebna č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna EKO č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna NEJ uč stanic: 1, Smartboard; dataprojektor:1 Učebna ANJ uč stanic: 1, dataprojektor:1 Učebna č. 7 notebook, dataprojektor Učebna č. 8 notebook, dataprojektor Učebna č. 9 notebook, dataprojektor 10-15/20

16 Jiné místnosti Posluchárna č stanic: 1, dataprojektor: 1 Ostatní odborné pracovny - stanic: 2, dataprojektor: 1 Kabinety učitelů - stanic: 22 Informační centrum - stanic: Jiná ICT zařízení Notebook - 14 ks + 2 ks NB (kabinet č. 35 a č. 18) Přenosný dataprojektor - 2 ks 12.2 Síťové připojení Všechny školní počítače jsou zapojeny ve školní síti LAN Celkový počet přípojných míst /181 pc+19 NB-celkem 200 počítačů/ Standardní prostředí studenta v počítačových učebnách Učebny: PC P4 min 1,6 GHz, min 1024 MB RAM, HD min 80 GB, LAN 100 Mb/s, OS WinXP SP3, MS Office 2010, MS Office 2007, MS Office 2003, Langmaster AJ, NJ, Money S3, Zaviačič, Callisto 5, ve dvou učebnách MS Virtual PC pro podporu výuky práce s počítačovou sítí, v jedné učebně Pinnacle Studio Version 9. Ochrana stanic zajištěna antivirovým programem NOD32. Standardní vybavení PC pro vyučující: PC P4 min 1,6 GHz, min 2 GB RAM, HD min. 150 GB, Callisto 5, školní databázový systém Bakaláři 2013/14. Ochrana stanic zajištěna antivirovým programem NOD Způsob zajištění přípojných míst v budově školy Všechny školní počítače jsou propojeny ve školní síti LAN celkový počet přípojných míst 225. Síť je založena na bázi metalických spojů ve standardu Cat5e, v jednotlivých patrech jsou datové rozvaděče s aktivními prvky. Vedení zajištěno lištami, připojení PC pomocí zásuvek. V patře jsou realizována 4 bezdrátová přípojná místa, která umožňují přímý bezpečný přístup do sítě Internet. Ve 2. a ve 3. patře jsou realizována 3 bezdrátová přípojná místa umožňující pedagogickým pracovníkům přístup do interní počítačové sítě. Současně jsou přes tato místa do sítě zapojeny na pevno instalované notebooky v učebnách 7-9 v přízemí Rychlost a způsob připojení školy do Internetu Garantované připojení prostřednictvím firmy Dragon Internet, a.s. prostřednictvím optického kabelu, rychlost 25,6 Mb/s download, 25,6 Mb/s upload, 2 veřejné IP adresy, neomezené množství přenesených dat. Agregace 1: Serverové služby Škola využívá celkem 4 servery. Servery jsou umístěny v klimatizované skříni ve vyhrazené místnosti, chráněny dostatečně výkonnou jednotkou UPS. Zajištění úložného prostoru pro data bylo provedeno externím diskovým polem RAID 5 o kapacitě 1 TB. File Server OS Novell Netware 6.5 SP1, zajišťuje uživatelská data studentů a zaměstnanců školy, mimo jiné je na něm umístěn databázový program Bakaláři 10/ /20

17 Firewall Server OS Windows Microsoft ISA Server 2004, stroj slouží jako firewall a proxy server, zajišťuje bezpečnou komunikaci školy s internetem. Server je chráněn antivirovým systémem NOD32. Internetový server OS Linux Debian, prostřednictvím SW MySQL a Appache zajišťuje internetovou prezentaci školy. Doménový řadič jde o výkonný server s OS Windows Server 2007, ve kterém jsou ve virtuálním režimu realizovány dva další virtuální servery. První slouží jako doménový řadič s poštovním serverem MS Exchange Server 2010, potlačování spamu pomocí programu GFI MailEssentials - GFI Software Ltd. Verze: 12.0, druhý realizuje SQL služby, jako vedení účetnictví PVT Fenix, obsluha dveří Ikos P3, tiskový server pro síťový tisk atd. Servery budou chráněny antivirovým systémem NOD Způsob zajištění přístupu ke schránce elektronické pošty V lokální sítí uživatelé pro obsluhu svých ových schránek používají aplikaci MS Outlook 2003/2010. Pro přístup mimo školu je k dispozici nástroj MS Outlook WebAccess. Uživatelské schránky jsou chráněny systémem NOD32 pro MS Exchange Server. Uživatelské schránky mají všichni zaměstnanci školy, pro studenty se zřizují jen ve výjimečných případech Webová prezentace školy Samotná webová prezentace školy běží na výše popsaném internetovém serveru Linux Debian. Jsou použity služby produktů Apache , MySQL a PHP RC-1. Správou prezentace je pověřen externí spolupracovník. V současné době jsou budovány webové prezentace jednotlivých předmětových komisí včetně materiálů pro podporu výuky (především v rámci VOŠE) Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Při nákupu nového software škola důsledně dbá na dodržování všech požadavků licenčních podmínek. Veškeré používané SW vybavení je zcela legální. Naplnění požadavků standardu MŠMT Škola v současnosti splňuje nebo překračuje všechny požadavky standardu ICT vydaného MŠMT CÍLOVÝ STAV V roce 2014/15 se bude škola soustřeďovat na následující oblasti: Dle finančních možností školy zajistit vybavení učitelských pracovišť v učebnách funkčním počítačem zajištujícím přístup do systému Bakaláři tak, aby všichni vyučující měli při výuce možnost přístupu do elektronické třídní knihy. Prioritami bude dořešit problémy s přístupem k počítačům a pomalým startem systému (efektivní nastavení pracovních stanic). Dále vlastními prostředky zajistit školení pro pedagogy školy věnovaná pokročilejším funkcím systému Windows a práci se soubory různých typů. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení nových verzí SW využít možnosti nabízené v podobě cloudových aplikací, případně Open Source SW (hlavně pro výuku práce s grafikou, multimédii a pro tvorbu webu). Dořešit integraci počítačů s OS Windows 7/8 do školní domény, především nasazení dedikovaných sdílených profilů, zajišťujících jednotné prostředí na učebnách. Dopracovat využití systémové politiky, umožňované Windows Serverem 2007 Proškolit pedagogy ve využívání Windows 7 a Office Připravit nasazení serveru Windows Server 2012 s plnou virtualizací stávajících serverů Zajistit migraci programu Bakaláři do prostředí SQL I ve ztížených finančních podmínkách zajistit údržbu a provozuschopnost celé sítě, dle plánu postupně nahrazovat odepsané části, především aktivní prvky. Zajistit komplexní modernizaci alespoň jedné učebny informatiky /20

18 13 Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 Mgr. Petra Smitková Mgr. Ivan Sova 13.1 Konzultační hodiny pro žáky a rodiče Mgr. Petra Smitková úterý 5., 6. h Mgr. Ivan Sova úterý 3. h 13.2 Činnosti výchovného poradce: 1. Stálá nabídka bezprostřední pomoci při řešení nejrůznějších studijních i osobních problémů všem žákům školy, případně zprostředkování pomoci jinými odborníky 2. Aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství vedle kabinetu č.18 (možnosti dalšího studia, NSZ, výchovně-vzdělávací a osvětové programy a akce) 3. Spolupráce s třídními učiteli při řešení studijních či výchovných problémů v jejich třídách 4. Řešení konkrétních problémů prospěchových, kázeňských, osobních, vztahových neformálně s jednotlivými žáky, dle potřeby a závažnosti též formální cestou - účast na školních výchovných komisích řešení výchovných problémů žáků (absence, záškoláctví, šikana) 5. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi a s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, zajištění konzultačních hodin s psycholožkou Mgr. Petrou Valentovou (1x měsíčně na půdě školy) 6. Poradenství při rozhodování žáků o jejich další vzdělávací a profesní dráze - informace o dalších možnostech studia, poskytování konzultací a asistence při výběru studijního oboru, popř. zaměstnání po maturitě 7. Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli 8. Spoluúčast při skupinových návštěvách žáků školy (v rámci předmětu právo) v informačních poradenských střediscích úřadů práce, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek 9. Pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, případně kontrola a potvrzování přihlášek 10. Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky 11. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 12. Zajišťování podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků 13. Účast na seminářích výchovných poradců, pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, další vzdělávání výchovných poradců 14. Předávání informací z časopisů zabývajících se možnostmi pomaturitního studia, distribuce těchto tiskovin studentům, případně třídním učitelům 15. Příprava programové náplně a organizační zajištění adaptačního kurzu pro nastupující ročníky, realizace programu adaptačního kurzu ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Petrou Valentovou 16. Spolupráce při Dnech otevřených dveří informace pro zájemce o studium na naší škole i pro jejich zákonné zástupce, pohled na studium z hlediska výchovného poradce 10-18/20

19 17. Aktivity spojené s dalším vzděláváním v oblasti výchovného poradenství a v prevenci sociálně patologických jevů, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy. 18. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod. 19. Tvorba Minimálního preventivního programu školy a Školního programu prevence šikany 20. Poskytování informací o činnosti školy v regionu - prezentace školy na základních školách a na burzách středních škol 21. Spoluúčast při organizaci sportovně-turistického kurzu pro 2. ročníky a dalších sportovních akcí školy, jako formy nespecifické primární prevence vzniku sociálně patologických jevů 22. Zajišťování či zprostředkování celé řady výchovně-vzdělávacích a osvětových programů a akcí pro žáky (viz tabulka s prioritami pro konkrétní měsíce) 23. Propagace dalšího vzdělávání pro učitele, zajišťování vzdělávacích a osvětových materiálů především pro třídní učitele /20

20 14 Realizační plán školního preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Měsíc Plánované činnosti a akce Září Říjen Listopad Prosinec Leden informace o výchovném poradenství na škole a adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, vypracování individuálních vzdělávacích plánů dle podkladů z odborných pracovišť, 4. ročník - přednáška společnosti SCIO, ukázkové testy NSZ, přehled termínů konání, Dny duševního zdraví září 2014 v psychiatrické nemocnici 4. ročník - prezentace Co dál po maturitě pro maturitní třídy, informace o přípravných kurzech pro přijímací zkoušky na VŠ pro žáky 4. Ročníků Přednáška S tebou o tobě - o ženském zdraví - pro dívky 1. ročníku, 4. ročník - informace o vydání Učitelských novin se seznamy VŠ a studijních oborů otevíraných v příštím akademickém roce besedy 1. ročníku v centru psychologicko-sociálního poradenství (Mgr. Valentová), dvě třídy 3. ročníku návštěva střediska Naděje návštěva vzdělávacího veletrhu Gaudeamus se žáky 3. ročníku, individuální poradenství žákům 4. ročníků, vyplňování přihlášek na vysoké školy Únor školní humanitární sbírka použitého šatstva a obuvi pro Diakonii Broumov, dvě třídy 3. ročníku návštěva střediska Naděje Březen Duben Květen Červen pomoc při zajištění praxe pro žáky 3. ročníků, objednání Europass dodatků k maturitním vysvědčením 2. ročníky - návštěva zážitkového programu Černá kavárna seznámení se světem nevidomých, příprava programu a organizační zajištění adaptačního kurzu pro žáky prvního ročníku ve školním roce 2015/2016 informace o přípravných kurzech pro přijímací zkoušky na VŠ pro žáky 3. ročníku, informace o zkouškách SCIO ve spolupráci se školním metodikem prevence vyhodnocení funkčnosti stávajícího MPP a školní strategie poradenských služeb, zapracování případných změn, 3. ročníky návštěva dne otevřených dveří ve ŠAVŠ 1. ročníky přednáška a beseda Zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy 10-20/20

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2015 Spisový znak / skartační znak:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2013 2014) V Zábřeze dne 2. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2015 2016) V Zábřeze dne 1. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003)

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003) ICT PLÁN ŠKOLY 2011-2012 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán je

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

I C T P L Á N 1.1.2015-31.12.2015. 1. Stávající stav. 1.1. Počet žáků. 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků

I C T P L Á N 1.1.2015-31.12.2015. 1. Stávající stav. 1.1. Počet žáků. 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Stávající stav 1.1. Počet žáků Celkový stav: 296 z toho 1. stupně: 208 2. stupně: 88 I C T P L Á N 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 1.1.2015-31.12.2015 Stav k 1.1.2015 Pedagogičtí pracovníci

Více