Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka PLÁN PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak: Vypracoval: A.1. / A10 Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Schválil: Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

2 1 Organizace školního roku 2014/ Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 1. září První pololetí končí ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Prázdniny: podzimní pondělí 27. října a středa 29. října 2014 vánoční pondělí 22. prosince 2014 pátek 2. ledna 2015 pololetní pátek 30. ledna 2015 jarní února 2015 velikonoční čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní středa 1. července pondělí 31. srpna 2015 Ředitel školy má povinnost vedoucímu školského odboru Krajského úřadu zaslat informace o prázdninovém režimu školy. 1.2 Určení čerpání volna k samostudiu pro pedagogické pracovníky Určení čerpání volna podle zák. č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících 24, odst. 7 od 1. září 2014 do 30. června dnů samostudia pro pedagogické pracovníky s plným úvazkem: 27. a dny 22 a dny den dní 2. a dny Plán čerpání volna pro samostudium zaměstnanců, kteří pobírají starobní důchod nebo mají kratší pracovní dobu je přílohou 1C směrnice 13. Nástup učitelů k přípravě školního roku 2015/2016 bude ve středu 26. srpna Zkoušky Maturitní Praktická zkouška z odborných předmětů (OA) Praktická zkouška z odborných předmětů (EL) Didaktické testy a písemné práce společné části MZ Ústní zkoušky Žáci 4. ročníku nebudou v době po vykonání maturitní zkoušky do doby vydání vysvědčení navštěvovat školu. Může být změněno v souladu s platnou legislativou. Termín vyřazení maturantů ve Sboru Českých bratří opravný termín maturitních zkoušek PZOP DT a PP ústní /20

3 Otázky k ústní maturitní zkoušce profilové části odevzdají vedoucí předmětových komisí řediteli školy do 30. listopadu 2014, zadání praktické maturitní zkoušky do 28. února Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února 2015 Krajský úřad Středočeského kraje. Místopředsedy a další členy komisí jmenuje do 15. března 2015 ředitel školy. Maturitní komisaře jmenuje do (resp ) Cermat. Zadavatele a hodnotitele DT a PP jmenuje ředitel školy nejpozději měsíc před termínem konání DT a PP. Přihlášky k MZ podávají žáci do Absolutorium na VOŠ Náhradní a opravný termín - podzim: 9. a 10. září 2014 Náhradní a opravný termín leden 2015: bude upřesněno Řádný termín 2014/2015: června 2014 Termín vyřazení absolventů ve Sboru Českých bratří Státní jazykové - termíny písemných zkoušek Jarní: přihlášky do 31. března 2015 anglický a německý jazyk - základní - písemná :30 h - všeobecná - písemná :30 h Termíny ústních jazykových zkoušek stanoví zástupce ředitele pro JŠ tak, aby se konaly nejdříve za 2 týdny po písemné části Přijímací řízení Obchodní akademie Přihlášky do 15. března 2015 na formulářích vydaných SEVT. Termíny a kritéria dle platné legislativy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vydá ředitel školy do 3 dnů, nejdříve však 22. dubna 2015 (. 60, odst. 7 školského zákona). Vyšší odborná škola ekonomická I. kolo 15. června 2015 (přihlášky do 31. května 2015) II. kolo 18. srpna 2015 (přihlášky do 7. srpna 2015) 1.4 Kurzy a jiné akce Minimální ochrana člověka za mimořádných událostí (úkony život zachraňující) - organizace Mgr. R. Novák pátek 5. září Adaptační kurz - organizace Mgr. I. Sova 1.C a 1.D 8. září září A a 1.B 10. září září Den otevřených dveří čtvrtek 4. prosince 2014 čtvrtek 15. ledna /20

4 1.4.4 Zimní sportovní den - organizace PK TEV čtvrtek 18. prosince Vánoční besídka - organizace Mgr. M. Samešová pátek 19. prosince LVVZ 1.A B C D Praxe VOŠE 2.VF 2. února února VF, 4.VD 2. února - 7. května Prezentace žáků 4. ročníků (přijímací pohovor při vstupu do zaměstnání) - za organizaci zodpovídají třídní učitelé února A B C D Plesy školy - organizace Hk, No, Pn, Šk maturitní 1 pátek 27. února 2015 maturitní 2 pátek 13. března Ročníkové práce a jejich prezentace žáky 3. ročníků OA března A B C D /20

5 Odborná praxe 3. ročníků OA 18. května 5. června Sportovně turistický kurz 2. ročník OA 1. června 5. června Letní sportovní den pondělí 29. června Boleslavský den středa 24. června organizace PhDr. J. Jirásko Školní výlety čtvrtek 25. a pátek 26. června Porady a schůze Operativní porady, event. schůze vedoucích komisí a třídních učitelů, se konají v pondělí od 10:35 do 10:55 h. Účast určených zaměstnanců je povinná Schůze pedagogické rady Zahajovací pátek 29. srpna 2014 v 8:00 h I. čtvrtletí čtvrtek 13. listopadu 2014 v 6:45 h I. pololetí čtvrtek 22. ledna 2015 v 6:45 h III. čtvrtletí II. pololetí Závěrečná úterý 14. dubna 2015 v 6:45 h úterý 23. června 2015 v 6:45 h pondělí 29. června 2015 v 11 h Třídní schůzky - Schůze Rady rodičů čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15:30 h čtvrtek 23. dubna 2015 v 15:30 h 10-5/20

6 2 Správa a obsazení pracoven a kabinetů Místnost Správa Obsazení č. 14 No Ka č. 18 So Si č. 20 Su Hr č. 22 Hk Sý č. 23 Ví č. 24 Va č. 25 Va č. 26 Jk Pt, Pn, Ze, Kr č. 33 Ur Šo č. 35 Vf Ki, Šk, Šv č. 36 Žn Če, Ok, Sd, Sm, Vb č. 37 Vk Kč, Šl, Vn č. 38 Tr Nt, Bn, Pa č. 39 Mu Bk, Sa, Vs, Ta č. 47 Šť Ca, Hj, Hš, Šr č. 55 Hl č. 87 Da č. 90 Žď Dv, Pl, Da 10-6/20

7 3 Rozdělení učeben Třída Třídní učitel Učebna 1.A Mgr. Dana Musilová 42 1.B Ing. Jana Koláčná 48 1.C Mgr. Romana Zejbrlíková 41 1.D Mgr. Vladimíra Kasalová 7 2.A Mgr. B. Pešánová 46 2.B Ing. I. Žďánská 40 2.C Ing. E. Smažíková 27 2.D Mgr. I. Trojáková 43 3.A Ing. R. Voborníková 29 3.B Mgr. I. Sova 53 3.C Mgr. R. Novák 30 3.D Ing. T. Sedláková 51 4.A Mgr. O. Hašlar 28 4.B Mgr. L. Hájková 50 4.C Mgr. P. Smitková 8 4.D Ing. Z. Prášil 9 1. VF, 1. VFD 2. VF 2. VFD 3. VF 3. VFD 4. VFD JUDr. J. Pelant Ing. A. Dvořák PhDr. J. Jirásko 10-7/20

8 4 Správa odborných učeben a místností Místnost Jazyková učebna č. 10 Jazyková učebna č. 16 Odborná učebna EKO č. 27 Odborná učebna CJL č. 28 Odborná učebna DEJ a APK č. 29 Odborná učebna HOZ č. 30 Odborná učebna ANJ č. 34 Odborná učebna FYZ, CHE č. 46 Odborná učebna MAT č. 50 Odborná učebna PEKO č. 52 Chemická laboratoř č. 61 Odborná učebna EKC č. 82 Odborná učebna VYT č. 86 Odborná učebna VYT č. 88 Odborná učebna VYT č. 91 Fitness centrum Tělocvična a přilehlé místnosti Správa Mgr. J. Vaisová Mgr. M. Samešová Ing. E. Smažíková Mgr. O. Hašlar PhDr. J. Jirásko (TU Ing. R. Voborníková) Mgr. R. Novák J. Volfová Mgr. B. Pešánová Mgr. L. Hájková Ing. Jana Švermová RNDr. H. Štrobachová Ing. R. Černíková Ing. Z. Prášil Ing. M. Žďánský Ing. A. Dvořák Mgr. R. Novák Mgr. R. Novák 10-8/20

9 5 Správa dalších místností Místnost Lyžárna, šatna, umývárna č. 13, 15 Vrátnice, dvory Půda, kotelna, sklep Archiv Sklad CO Učebna č. 7 Učebna č. 8 Učebna č. 9 Sborovna č. 21 Knihovna č. 26 Učebna č. 40 Učebna č. 41 Učebna č. 42 Učebna č. 43 Učebna č. 48 Sklad učebnic č. 49 Učebna č. 51 Učebna č. 53 Informační centrum č. 55 Učebna č. 89 Správa Mgr. R. Novák L. Janatka L. Janatka L. Hovorková Ing. L. Daduč Mgr. Vladimíra Kasalová Mgr. P. Smitková Ing. Z. Prášil L. Hovorková PhDr. J. Jirásko Ing. I. Žďánská Mgr. M. Samešová Mgr. D. Musilová Mgr. I. Trojáková Ing. Jana Koláčná Ing. M. Žďánský Ing. I. Sedláková Mgr. I. Sova Bc. J. Havlíčková Mgr. H. Benešová Úklid Aula č. 57 Chodby přízemí + suterén Knihovna K. Charousková B. Černá L. Šulerová, J. Bušková 1. patro J. Bušková 2. patro L. Šulerová 3. patro K. Charousková 10-9/20

10 6 Správa sbírek Sbírky PRV CHE + LAB TEV PEKO VYT IFC Správa Mgr. L. Hájková RNDr. H. Štrobachová Mgr. R. Novák Ing.. J. Švermová Ing. L. Daduč Bc. J. Havlíčková Správce podepisuje inventární seznam majetku na originále a ponechává si kopii. Přemístění inventárních předmětů je možno pouze na podkladě převodky podepsané hospodářkou. 7 Odpovědnost za další úseky školní a mimoškolní činnosti Zápisy na operativních poradách Zápisy na schůzích pedagogické rady LVVZ, STK, sportovní den Úsek environment, BOZP a PO Vánoční besídka TEV soutěže Kulturní akce Školní časopis Středoškolská odborná činnost A. Vaňková A. Vaňková Mgr. R. Novák Mgr. R. Novák Mgr. M. Samešová (hl. organizace), PhDr. I. Horáček, Ph.D. PK TEV Dr. J. Šťastná, PhDr. J. Jirásko PhDr. J. Jirásko Ing. I. Oktábcová 8 Praxe a vynášení tříděného odpadu 2014/2015 Praxe na sekretariátu, studijním oddělení a v informačním centru Třída Datum 3.A B C D /20

11 Vynášení tříděného odpadu O koše s papírem se starají 1. ročníky dle následujícího rozpisu: Třída Datum 1.A B C D Vyprazdňování košů organizuje třídní učitel a Mgr. R. Novák. Starý papír se shromažďuje v určených prostorách podle pokynů pana školníka; při dosažení většího objemu studenti sběr přenesou do vyčleněného městského kontejneru. O nutnosti vynést koš z pracoven pedagogů jsou zpraveni prostřednictvím lístečků s číslem místnosti, tato oznámení vhazují vyučující do schránky školního časopisu ve vestibulu prvního patra. Naplnění košů na školních chodbách a v učebnách kontrolují sami žáci, koše z ředitelny, kabinetu zástupců a sekretariátu vynášejí po dohodě s paní sekretářkou. Třídní učitelé mají k dispozici přehled o rozmístění košů a klíček od schránky na oznámení a vzájemně si je předávají. 9 Plán personálního rozvoje pracovníků školy Pokyn pro rozvoj pedagogických pracovníků byl vypracován na základě vyhlášky 317/2005, ve znění pozdějších předpisů. Jeho hlavním cílem je koordinovaný postup k použití finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ). 9.1 Cíle školy v oblasti DVPP 1. Vzdělávání ve všech oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují. 2. Vzdělávání v oblasti moderní multimediální techniky 3. Zvýšení jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků (na JŠ naší školy) 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků v prioritních oblastech stanovených ministerstvem financovaných pomocí finančních prostředků účelově vyčleněných na tyto priority (např. informační technologie, finanční gramotnost) 5. Proškolení dalšího zdravotníka školy Mgr. Kasalová 9.2 Organizace školení na školní rok 2014/2015 v oblasti DVPP Personální rozvoj pedagogických pracovníků probíhá především formou školení pořádaných Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Jednotliví vyučující se na školení přihlašují dle individuální potřeby a dohody v předmětové komisi po schválení ředitelem školy. Aktuální nabídky vzdělávacích center jsou v nahlédnutí v informačním centru školy a rozesílány elektronickou poštou. 9.3 Vzdělávání ostatních zaměstnanců Doškolovací semináře a školení pro zaměstnance ekonomického útvaru účast: M. Supková, L. Hovorková Odborné semináře týkající se problematiky správy sítí 10-11/20

12 účast: Ing. L. Daduč Odborná školení týkající se správy školní agendy (program Bakaláři, správní řád, přijímací zkoušky apod.) Účast : A. Vaňková. J. Havlíčková 10 Plán hospitační činnosti školy na školní rok 2014/2015 Hospitační činnost na škole vykonávají ředitelka školy a její zástupci, popřípadě dle potřeby i vedoucí předmětových komisí. V letošním školním roce bude každý člen vedení školy hospitovat minimálně 1x měsíčně, po dohodě budou hospitovány předměty dle rozdělení kontroly předmětových komisí (viz Školní řád - organizační řád) Orientační hospitace: Kontrolní a diagnostická činnost průběh výuky na škole během relativně kratšího období. Realizace: Ví, Hk, Sý 10.2 Hospitační činnost ředitelky školy Ing. Renáty Vícové hospitace u nových pedagogů hospitace řešení stížností, podnětů a žádostí žáků, studentů, rodičů a veřejnosti, podněty z inspekční činnosti. hospitace v maturitních předmětech, hospitace na VOŠ orientační (krátké) hospitace hospitace maturitní zkoušky, absolutorium, prezentace 3. a 4. ročníků OA 10.3 Hospitační činnost zástupkyně ředitele Ing. Evy Sýkorové V tomto školním roce bude zaměřena na: výuku UCE, plnění učebních plánů a přípravu k maturitní zkoušce výuku UCE na vyšší odborné škole hospitace v PK účetnictví, ekonomiky, grafické, německého jazyka a společenskovědní orientační hospitace 10.4 Hospitační činnost zástupce ředitele PhDr. Ivo Horáčka, Ph.D. V tomto školním roce bude zaměřena především na předměty ANJ a KAJ na OA a VOŠ předměty informačních technologií na OA a VOŠ předměty MAT na OA používání moderních metod a využití informačních technologií ve výuce 10.5 Závěrečná ustanovení Ředitel školy a zástupci ředitele provádí hospitační činnost minimálně 1x za měsíc. Vlastních návštěv v hodinách se mohou zúčastnit další učitelé (např. stejné aprobace) s cílem sjednocování pedagogického působení a výměny zkušeností. K tomu budou rovněž sloužit tzv. pozitivní hospitace /20

13 11 Přehled soutěží a přehlídek pro žáky Přehled soutěží a přehlídek vychází z informací uvedených v Souboru pedagogicko organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015. Organizace a financování se řídí vyhláškou č. 285/2003 Sb Předmětová komise společenskovědná Školní kolo: pravopisná soutěž, recitační soutěž, olympiáda v ČJL, soutěž tvůrčího psaní 11.2 Předmětová komise anglického jazyka a románských jazyků Konverzační soutěž v ANJ Termín: leden 2015 Kolo: školní Počet kategorií: 1 Účast: dle zájmu Porota: 2-3 Zodpovídá: Mgr. I. Trojáková, rod. mluvčí 11.3 Předmětová komise německého jazyka a slovanských jazyků Konverzační soutěž v NEJ Termín: leden 2015 Kategorie 1 1.a 2. ročník Kategorie 2 3. a 4. Ročník Organizátor: M. Samešová 11.4 Předmětová komise přírodovědná Logická olympiáda školní kolo říjen 2014 Celostátní soutěž SOŠ a SOU v matematice, školní kolo: únor-březen 2015 (MAT); roč. Organizátor: Mgr. L. Hájková Zeměpisné soutěže EUROREBUS Školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY- EVROPA 1.r Školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY- SVĚT 2.r Organizátor: Mgr. Radek Novák 10-13/20

14 11.5 Předmětová komise tělesné výchovy školní kola: šplh No, Hš přespolní běh No, Ka, Hš, So silový 4-boj (hoši) No, So silový 4-boj (dívky) No, Ka max. benčpres No 75% BENČPRESS- No v rámci zimního sportovního dne v prosinci 2014: florbal So basketbal Ka orientační běh Hš rychlobruslení No stolní tenis Zd v rámci letního sportovního dne v červnu 2015: tenis - No ringo - Ka volejbal - Hš nohejbal- So vybíjená - Ze Nominace na školní kola proběhne přes třídní kola šplh, přespolní běh, sil. 4-boj Předmětová komise ekonomiky Ekonomická soutěž obchodních akademií Středočeského kraje: září, 3-členné družstvo /4.ročník/ Soutěž Finanční gramotnost, školní kolo září prosinec, okresní kolo leden, únor /3.ročník/ Předmětová komise účetnictví Test účetních znalostí výběr správných odpovědí, stanovení předkontace účetních případů, rozsah 45 minut termín konání prosinec 2014 Celostátní kolo soutěže MDD termín konání leden /20

15 11.8 Předmětová komise grafická Prosinec - talentová soutěž pro žáky ZŠ účast cca 20 žáků školní soutěž pro 2., 3. a 4. roč. v psaní na klávesnici účast 20 žáků Březen krajská soutěž v graf. disciplínách Červen školní soutěž 1. ročníků účast cca 20 žáků Odměny pro žáky ve všech soutěžích jsou zajišťovány na základě žádosti Radě rodičů při OA. 12 ICT Plán školy pro rok 2014/ SOUČASNÝ STAV Učebny výpočetní techniky učebna Int 1 (č. 82) - stanic: 18, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 2 (č. 86) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 3 (č. 88) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 1 učebna Int 4 (č. 91) - stanic: 19, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: Odborné pracovny Multimediální jazyková učebna č stanic: 19, SmartBoard, dataprojektor: 1 Učebna PEKO č stanic: 37, dataprojektor: 1, laserová tiskárna: 2 Učebna č. 51 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna MAT č stanic: 1, SmartBoard; dataprojektor:1 Učebna č. 48 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna BIO CHE č stanic: 1, ActiveBoard; dataprojektor 1 Učebna č. 43 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna č. 42 stanic: 1, Smartboard, dataprojektor:1,vizualizér Učebna č. 41 stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna č. 40 stanic: 1, Smartboard, dataprojektor:1,vizualizér Učebna HOZ č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna DEJ č stanic: 1, Smartboard; dataprojektor 1 Učebna č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna EKO č stanic: 1, dataprojektor: 1 Učebna NEJ uč stanic: 1, Smartboard; dataprojektor:1 Učebna ANJ uč stanic: 1, dataprojektor:1 Učebna č. 7 notebook, dataprojektor Učebna č. 8 notebook, dataprojektor Učebna č. 9 notebook, dataprojektor 10-15/20

16 Jiné místnosti Posluchárna č stanic: 1, dataprojektor: 1 Ostatní odborné pracovny - stanic: 2, dataprojektor: 1 Kabinety učitelů - stanic: 22 Informační centrum - stanic: Jiná ICT zařízení Notebook - 14 ks + 2 ks NB (kabinet č. 35 a č. 18) Přenosný dataprojektor - 2 ks 12.2 Síťové připojení Všechny školní počítače jsou zapojeny ve školní síti LAN Celkový počet přípojných míst /181 pc+19 NB-celkem 200 počítačů/ Standardní prostředí studenta v počítačových učebnách Učebny: PC P4 min 1,6 GHz, min 1024 MB RAM, HD min 80 GB, LAN 100 Mb/s, OS WinXP SP3, MS Office 2010, MS Office 2007, MS Office 2003, Langmaster AJ, NJ, Money S3, Zaviačič, Callisto 5, ve dvou učebnách MS Virtual PC pro podporu výuky práce s počítačovou sítí, v jedné učebně Pinnacle Studio Version 9. Ochrana stanic zajištěna antivirovým programem NOD32. Standardní vybavení PC pro vyučující: PC P4 min 1,6 GHz, min 2 GB RAM, HD min. 150 GB, Callisto 5, školní databázový systém Bakaláři 2013/14. Ochrana stanic zajištěna antivirovým programem NOD Způsob zajištění přípojných míst v budově školy Všechny školní počítače jsou propojeny ve školní síti LAN celkový počet přípojných míst 225. Síť je založena na bázi metalických spojů ve standardu Cat5e, v jednotlivých patrech jsou datové rozvaděče s aktivními prvky. Vedení zajištěno lištami, připojení PC pomocí zásuvek. V patře jsou realizována 4 bezdrátová přípojná místa, která umožňují přímý bezpečný přístup do sítě Internet. Ve 2. a ve 3. patře jsou realizována 3 bezdrátová přípojná místa umožňující pedagogickým pracovníkům přístup do interní počítačové sítě. Současně jsou přes tato místa do sítě zapojeny na pevno instalované notebooky v učebnách 7-9 v přízemí Rychlost a způsob připojení školy do Internetu Garantované připojení prostřednictvím firmy Dragon Internet, a.s. prostřednictvím optického kabelu, rychlost 25,6 Mb/s download, 25,6 Mb/s upload, 2 veřejné IP adresy, neomezené množství přenesených dat. Agregace 1: Serverové služby Škola využívá celkem 4 servery. Servery jsou umístěny v klimatizované skříni ve vyhrazené místnosti, chráněny dostatečně výkonnou jednotkou UPS. Zajištění úložného prostoru pro data bylo provedeno externím diskovým polem RAID 5 o kapacitě 1 TB. File Server OS Novell Netware 6.5 SP1, zajišťuje uživatelská data studentů a zaměstnanců školy, mimo jiné je na něm umístěn databázový program Bakaláři 10/ /20

17 Firewall Server OS Windows Microsoft ISA Server 2004, stroj slouží jako firewall a proxy server, zajišťuje bezpečnou komunikaci školy s internetem. Server je chráněn antivirovým systémem NOD32. Internetový server OS Linux Debian, prostřednictvím SW MySQL a Appache zajišťuje internetovou prezentaci školy. Doménový řadič jde o výkonný server s OS Windows Server 2007, ve kterém jsou ve virtuálním režimu realizovány dva další virtuální servery. První slouží jako doménový řadič s poštovním serverem MS Exchange Server 2010, potlačování spamu pomocí programu GFI MailEssentials - GFI Software Ltd. Verze: 12.0, druhý realizuje SQL služby, jako vedení účetnictví PVT Fenix, obsluha dveří Ikos P3, tiskový server pro síťový tisk atd. Servery budou chráněny antivirovým systémem NOD Způsob zajištění přístupu ke schránce elektronické pošty V lokální sítí uživatelé pro obsluhu svých ových schránek používají aplikaci MS Outlook 2003/2010. Pro přístup mimo školu je k dispozici nástroj MS Outlook WebAccess. Uživatelské schránky jsou chráněny systémem NOD32 pro MS Exchange Server. Uživatelské schránky mají všichni zaměstnanci školy, pro studenty se zřizují jen ve výjimečných případech Webová prezentace školy Samotná webová prezentace školy běží na výše popsaném internetovém serveru Linux Debian. Jsou použity služby produktů Apache , MySQL a PHP RC-1. Správou prezentace je pověřen externí spolupracovník. V současné době jsou budovány webové prezentace jednotlivých předmětových komisí včetně materiálů pro podporu výuky (především v rámci VOŠE) Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Při nákupu nového software škola důsledně dbá na dodržování všech požadavků licenčních podmínek. Veškeré používané SW vybavení je zcela legální. Naplnění požadavků standardu MŠMT Škola v současnosti splňuje nebo překračuje všechny požadavky standardu ICT vydaného MŠMT CÍLOVÝ STAV V roce 2014/15 se bude škola soustřeďovat na následující oblasti: Dle finančních možností školy zajistit vybavení učitelských pracovišť v učebnách funkčním počítačem zajištujícím přístup do systému Bakaláři tak, aby všichni vyučující měli při výuce možnost přístupu do elektronické třídní knihy. Prioritami bude dořešit problémy s přístupem k počítačům a pomalým startem systému (efektivní nastavení pracovních stanic). Dále vlastními prostředky zajistit školení pro pedagogy školy věnovaná pokročilejším funkcím systému Windows a práci se soubory různých typů. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení nových verzí SW využít možnosti nabízené v podobě cloudových aplikací, případně Open Source SW (hlavně pro výuku práce s grafikou, multimédii a pro tvorbu webu). Dořešit integraci počítačů s OS Windows 7/8 do školní domény, především nasazení dedikovaných sdílených profilů, zajišťujících jednotné prostředí na učebnách. Dopracovat využití systémové politiky, umožňované Windows Serverem 2007 Proškolit pedagogy ve využívání Windows 7 a Office Připravit nasazení serveru Windows Server 2012 s plnou virtualizací stávajících serverů Zajistit migraci programu Bakaláři do prostředí SQL I ve ztížených finančních podmínkách zajistit údržbu a provozuschopnost celé sítě, dle plánu postupně nahrazovat odepsané části, především aktivní prvky. Zajistit komplexní modernizaci alespoň jedné učebny informatiky /20

18 13 Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 Mgr. Petra Smitková Mgr. Ivan Sova 13.1 Konzultační hodiny pro žáky a rodiče Mgr. Petra Smitková úterý 5., 6. h Mgr. Ivan Sova úterý 3. h 13.2 Činnosti výchovného poradce: 1. Stálá nabídka bezprostřední pomoci při řešení nejrůznějších studijních i osobních problémů všem žákům školy, případně zprostředkování pomoci jinými odborníky 2. Aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství vedle kabinetu č.18 (možnosti dalšího studia, NSZ, výchovně-vzdělávací a osvětové programy a akce) 3. Spolupráce s třídními učiteli při řešení studijních či výchovných problémů v jejich třídách 4. Řešení konkrétních problémů prospěchových, kázeňských, osobních, vztahových neformálně s jednotlivými žáky, dle potřeby a závažnosti též formální cestou - účast na školních výchovných komisích řešení výchovných problémů žáků (absence, záškoláctví, šikana) 5. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi a s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, zajištění konzultačních hodin s psycholožkou Mgr. Petrou Valentovou (1x měsíčně na půdě školy) 6. Poradenství při rozhodování žáků o jejich další vzdělávací a profesní dráze - informace o dalších možnostech studia, poskytování konzultací a asistence při výběru studijního oboru, popř. zaměstnání po maturitě 7. Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli 8. Spoluúčast při skupinových návštěvách žáků školy (v rámci předmětu právo) v informačních poradenských střediscích úřadů práce, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek 9. Pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, případně kontrola a potvrzování přihlášek 10. Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky 11. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 12. Zajišťování podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků 13. Účast na seminářích výchovných poradců, pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, další vzdělávání výchovných poradců 14. Předávání informací z časopisů zabývajících se možnostmi pomaturitního studia, distribuce těchto tiskovin studentům, případně třídním učitelům 15. Příprava programové náplně a organizační zajištění adaptačního kurzu pro nastupující ročníky, realizace programu adaptačního kurzu ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Petrou Valentovou 16. Spolupráce při Dnech otevřených dveří informace pro zájemce o studium na naší škole i pro jejich zákonné zástupce, pohled na studium z hlediska výchovného poradce 10-18/20

19 17. Aktivity spojené s dalším vzděláváním v oblasti výchovného poradenství a v prevenci sociálně patologických jevů, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy. 18. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod. 19. Tvorba Minimálního preventivního programu školy a Školního programu prevence šikany 20. Poskytování informací o činnosti školy v regionu - prezentace školy na základních školách a na burzách středních škol 21. Spoluúčast při organizaci sportovně-turistického kurzu pro 2. ročníky a dalších sportovních akcí školy, jako formy nespecifické primární prevence vzniku sociálně patologických jevů 22. Zajišťování či zprostředkování celé řady výchovně-vzdělávacích a osvětových programů a akcí pro žáky (viz tabulka s prioritami pro konkrétní měsíce) 23. Propagace dalšího vzdělávání pro učitele, zajišťování vzdělávacích a osvětových materiálů především pro třídní učitele /20

20 14 Realizační plán školního preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Měsíc Plánované činnosti a akce Září Říjen Listopad Prosinec Leden informace o výchovném poradenství na škole a adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, vypracování individuálních vzdělávacích plánů dle podkladů z odborných pracovišť, 4. ročník - přednáška společnosti SCIO, ukázkové testy NSZ, přehled termínů konání, Dny duševního zdraví září 2014 v psychiatrické nemocnici 4. ročník - prezentace Co dál po maturitě pro maturitní třídy, informace o přípravných kurzech pro přijímací zkoušky na VŠ pro žáky 4. Ročníků Přednáška S tebou o tobě - o ženském zdraví - pro dívky 1. ročníku, 4. ročník - informace o vydání Učitelských novin se seznamy VŠ a studijních oborů otevíraných v příštím akademickém roce besedy 1. ročníku v centru psychologicko-sociálního poradenství (Mgr. Valentová), dvě třídy 3. ročníku návštěva střediska Naděje návštěva vzdělávacího veletrhu Gaudeamus se žáky 3. ročníku, individuální poradenství žákům 4. ročníků, vyplňování přihlášek na vysoké školy Únor školní humanitární sbírka použitého šatstva a obuvi pro Diakonii Broumov, dvě třídy 3. ročníku návštěva střediska Naděje Březen Duben Květen Červen pomoc při zajištění praxe pro žáky 3. ročníků, objednání Europass dodatků k maturitním vysvědčením 2. ročníky - návštěva zážitkového programu Černá kavárna seznámení se světem nevidomých, příprava programu a organizační zajištění adaptačního kurzu pro žáky prvního ročníku ve školním roce 2015/2016 informace o přípravných kurzech pro přijímací zkoušky na VŠ pro žáky 3. ročníku, informace o zkouškách SCIO ve spolupráci se školním metodikem prevence vyhodnocení funkčnosti stávajícího MPP a školní strategie poradenských služeb, zapracování případných změn, 3. ročníky návštěva dne otevřených dveří ve ŠAVŠ 1. ročníky přednáška a beseda Zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy 10-20/20

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 58/10, 350 02 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více