Důchodový systém a jeho reforma. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodový systém a jeho reforma. Ministerstvo práce a sociálních věcí"

Transkript

1 Důchodový systém a jeho reforma Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Obsah vystoupení - Diskuse o reformě - Demografická situace a její vliv - Charakteristika důchodového systému v ČR - Shrnutí vývoje důchodového zabezpečení - Mezinárodní kontext - Podoba důchodových změn v budoucnu? - Penzijní připojištění a doplňkové důchodové spoření Ministerstvo práce a sociálních věcí, Tiskové oddělení, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

3 Diskuse o důchodové reformě - hlavní body

4 I. pilíř (gesce MPSV) DR v ČR Hlavní oblasti Parametrické změny v průběžně financovaném pilíři (i v souvislosti s reakcí na nález ÚS) II. pilíř (gesce MF ve spolupráci MPSV) Zavedení II. pilíře (přesměrování části pojistné sazby na individuální účty, dobrovolná účast) III. pilíř (gesce MF) Transformace penzijních fondů a oddělení majetku Zvýšení motivace

5 DISKUSE O REFORMĚ : Senát - komise (podvýbor) pro důchodovou reformu : v PSP Dočasná komise pro důchodovou reformu (shoda na nutnosti reformy). 2004: Tým Expertů (tzv. Bezděkova komise) zmapovala finanční dopady politických programů v důchodové oblasti parlamentních PS v červnu 2005 vychází Závěrečná zpráva. 2006: od července existovala politická komise, nicméně širší konsensus o podobě změn (přijatých v roce 2008, tzv. první etapa důchodové reformy) nebyl nalezen.

6 DISKUSE O REFORMĚ 2009: návrh zákona o penzijním spoření (opt out) postoupen do PSP (např. navrhována administrace/výběr pojistného prostřednictvím ČSSZ). Vzhledem k (předčasným) volbám již nebyl projednán. 2010: Vládou s dočasným mandátem ustavena Pracovní expertní skupina (Bezděkova komise II.), vydání závěrečné zprávy se 4 zásadami: Fiskální udržitelnost průběžného (PAYG) důchodového pilíře Diverzifikace zdrojů příjmů důchodců Snížení mezigeneračních transferů Zvýšení ekvivalence v českém důchodovém systému (souběžně verdikt ÚS) 2010: Publikován Nález ústavního soudu o nedostatečné zásluhovosti v základním důchodovém systému.

7 DISKUSE O REFORMĚ : Zásadní rozhodnutí týkajících se nejen Nálezu ÚS (tzv. malá důchodová reforma) a vzniku systému důchodového spoření II. pilíře (tzv. velká důchodová reforma). 2012: Rozhodnuto o dočasné nižší valorizaci reakce na nepříznivý vývoj bilance státního rozpočtu 2014: Založena Odborná komise pro důchodovou reformu (předseda prof. Potůček) se snahou o nalezení širšího konsensu.

8 Demografická situace a její vliv

9 Vývoj demografické situace v ČR ( )

10 Naděje dožití (ve věku 65 let) v ČR zdroj: EUROPOP 2011

11 Charakteristika důchodového systému v ČR

12 Co charakterizuje Důchodový systém v ČR Státní, průběžně financovaný systém V zásadě pro všechny povinný Náhrada příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity (tři stupně invalidity) a ztrátě živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) Univerzální systém (bez speciálních profesních/sektorových schémat) Jde o dominantní zdroj příjmů (~ %) Ve vzorci zabudována značná příjmová solidarita

13 Náhradový poměr pro různé výše příjmu

14 Důchodový věk (vývoj zákonné úpravy od roku 1924) - Zavedena flexibilita (např. předčasný a odložený důchod, možnost přerušení výplaty) - Po roce 1990 celkem 4x rozhodnuto o prodlužování důchodového věku - Zrušení nerovností u kategorií a směřování k sjednocení důchodového věku

15 Rozhodné období pro výpočet důchodu posledních 10 nebo 5 let (dle výhodnosti) posledních 10 let a z nich nejlepších 5 let posledních 30 let (po roce 1985) celoživotně, všechny příjmy (po roce 1985) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Po roce 1995 opuštěn výsluhový princip (z posledních let před důchodem).

16 Pravidla (minimální) valorizace ad hoc reakce Zohlednění růstu:..... cen (inflace)..a...mezd %...33 % %...33 % %...33 % / %...33 % 2015/ %...33 % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Postupně úprava minimálních limitů CPI 5-10 %, termínu valorizace, do roku 2007 diferencovaná valorizace tzv. staro a novodůchodců, různý důraz na základní a procentní výměru Od 2012 pouze dle zákona, nikoliv nařízení vlády, fixace základní výměry Úvahy o valorizaci jen dle CPI důchodců (spotřební koš pro domácnosti důchodců)

17 40 Riziko chudoby (65+, 2011) Eurostat

18 Vývoj bilance důchodového systému (v mld. Kč)

19 Shrnutí vývoje důchodového zabezpečení

20 Historie důchodového zabezpečení (na území ČR) vydány penzijní normály, monarchie odměňuje vdovy a sirotky a věrně sloužící 1888/9 Bismarck, vznik státní institucionalizované podoby zabezpečení ve stáří Taafe v Rakousku-Uhersku zavádí nem. a později důchodové zabezpečení (1907) 1924 zákon republiky československé (účinnost 1926) 1948 zákon navazující na tradici Bismarcka (zásluhovost) a Beveridge (univerzální pokrytí) 50 až 80 léta deformace (věk žen, v kategoriích cca polovina zaměstnanců, potírání OSVČ, volné profese ) (velká tradice sociálního pojištění v ČR!)

21 OPATŘENÍ k UDRŽITELNOSTI v ČR ČR systematicky pečuje o udržitelnost důchodů již 20 let Zrušeny pracovní kategorie; Systémové nastavení valorizací > Posun věkové hranice (M 62, Ž 57-61) Omezení zápočtu většiny ND na 80 % Zvýšení redukce za předčasný důchod; Zvýhodnění odloženého důchodu Redukce zápočtu studia; Rozdělení OSVČ na hlavní a vedlejší Prodloužení doby pojištění 25 - > 30 let; Zrušení doby studia

22 OPATŘENÍ k UDRŽITELNOSTI v ČR I. PILÍŘ ZMĚNY K Zvyšuje se věková hranice (o 2 měsíce ročně pro muže, o 6 měsíců ročně pro ženy), sjednocení věku poprvé v roce 2041 na 66 let a 8 měsíců - Prodlužování věku nemá stanovenu konečnou hranici - Vyšší valorizace jen zákonnou změnou (nad CPI + 1/3 reálných mezd) - Prodloužení minimální pojištěné doby na 35 (z 30) let - Úprava krácení předčasných důchodů - Spravedlivější výpočet penze z celoživotních příjmů (doposud posledních 25 let) - Úprava výpočtu nově přiznávaných důchodů (v návaznosti na rozhodnutí ÚS) STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ - VALORIZACE

23 Důchodový věk postupný růst a sjednocení rok 1995, důchodový věk 60 let (muži), narození v roce 1935 rok 2041, důchodový věk 66 let+8 měsíců, narození v roce 1975

24 Průměrná doba strávená ve starobním důchodu, v letech

25 Saldo důchodového systému podle aktuální projekce MPSV

26 Relace průměrného starobního a mzdy podle projekce MPSV

27 Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců, v %

28 Mezinárodní kontext

29 Demografické trendy v zahraničí (EU) Podíl osob 65+ na celkové populaci

30 Pohled do zahraničí Systémové reformy v Latinské (Jižní) Americe v 80. letech. Akcentovala se doporučení Světové banky (podle př. Chile) První polovina 90 let silná doporučení změny financování důchodových systémů (zavedení povinného spoření)- odezva zvláště v zemích SVE.

31 Pohled do zahraničí Dále ve většině zemí SVE druhá vlna reforem. Postupně se objevovaly problémy spojené s tímto typem transformace (země s nižším růstovým potenciálem než v LA). Krizí významná reakce a částečná revize reforem, změny sazeb, zastavení povinného spoření... Důraz na finanční stabilitu a udržitelnost důchodových systémů a zároveň zabezpečení adekvátnosti dávek

32 Pohled do zahraničí Doporučení WB - v současné době vystupuje do popředí problém dostatečného pokrytí obyvatelstva Taxonometrie pěti pilířů: Nultý pilíř sociální, nepříspěvkový, ochrana před chudobou 1. pilíř povinný PAYGO, částečná zásluhovost 2. pilíř povinný, spořící 3. pilíř dobrovolný, různé formy finančních úspor 4. pilíř nefinanční; např. podpora rodiny, sociální služby (health care, housing support, nemovitosti, reverzní hypotéka )

33 TRENDY v ZAHRANIČÍ důchodový věk I. VĚKOVÁ HRANICE VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH SE POSOUVÁ NAD 65 LET AKTUÁLNÍ ZMĚNY: - Německo, probíhá posun 65 na 67 let (2030) - Holandsko, probíhá posun let (2020), každoroční revize od Dánsko, rozhodnuto o posunu let ( ), nejbližší revize Francie, zvýšení minimální pojištěné doby na 166 trimestrů - Itálie rychlý přechod na věkovou hranici 66 let, revize 1 x za 3 roky od Řecko 4 x v období , prodlužuje rychle z 65 na 67 let, HDP (+12 vs. + 1%)

34 Zahraniční zkušenosti Státy v evropském regionu prakticky bez výjimky reagují na demografický vývoj a přistupují k zvyšování důchodového věku. Většinou se jedná o pevný mechanismus jako v případě ČR (zvyšování u osob narozených v určitém roce/období o stanovený počet let/měsíců. Přibývají státy zavádějící (polo)automatickou vazbu mezi nadějí dožití a důchodovým věkem je možno považovat: Dánsko, Slovensko, Itálie, Nizozemí (blíže viz např. zpráva VUPSV), jedná se o nový trend podporovaný EK. V zahraničí se lze inspirovat, ale je vhodné aplikovat mechanismus se zohledněním odlišností v ČR. 34

35 Zdro dat: Příklad ze zahraničí Plánované zvyšování věkové hranice pro starobní důchod v Dánsku Referenční rok(y) pro Předpokládaný Rok kdy může Předpokládaná změna Předpokládaná změna kalkulaci průměrné rok přezkumu dojít ke změně věkové hranice pro věkové hranice pro naděje dožití v 60 letech naděje dožití starobní důchod předčasný starobní důchod ,5 65, ,5 66, ,5 67, ,5 68, ,5 69, ,5 70, a) Mutal Information System on Social Protection in the EU Member States - MISSOC 2011, situation on July 2010 (www.missoc.org) b) National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion Denmark c) IPE Investment and Pensions in Europe ( Dutch government, social partners agree new pension deal) 35 d) Konference Sustainability and Adequacy of Funded Pension Schemes, Riga,

36 TRENDY v ZAHRANIČÍ náhradový poměr ODKLON OD PARTICIPACE NA RŮSTU MEZD - Různé kombinace valorizačního mechanismu (inflace/růst mezd - např , 70+30, 50+50) projevem hledání kompromisu sociálních a finančních aspektů GARANCE KUPNÍ SÍLY NAHRAZOVÁNA VAZBOU NA EKONOMICKÝ VÝVOJ - Německo vazba na vybrané pojistné, valorizace průměrně 0,4 % p.a. - Německo návrhy dodatečných příplatků s vazbou na účast v Riesterově plánu - Švédsko vazba na vybrané pojistné, pokles penzí v roce 2010 POSILUJE SE KRÁCENÍ PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ - Francie, státní zaměstnanci 5 % ročně (z 0,5 % ročně) - ČR postupné krácení při předčasném důchodu 0,9-1,2 1,5 % - Možnost částečných důchodů (např. pobírání ½, 1/3 důchodu)

37 Podoba důchodových změn v budoucnu?

38 Postoj EU v oblasti sociálního (důchodového) zabezpečení příklad ČR CSR - rok 2014: Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejného důchodového systému: a to konkrétně rychlejším zvyšováním zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu a následně jasnějším provázáním tohoto věku se změnami ve střední délce života. Podporovat zaměstnatelnost starších pracovníků a přezkoumat mechanismus valorizace důchodů.

39 Programové prohlášení vlády Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015 Ustaví odborné komise jak k ukončení II. pilíře a návrhům změn důchodového systému..vláda připraví detailní návrh na ukončení důchodového spoření při respektování vlastnických práv jeho účastníků a dále komplexní a vzájemně provázaný souhrn konkrétních návrhů na změny v důchodovém systému, které přinesou jeho dlouhodobě stabilní uspořádání a přiměřenost poskytovaných dávek.

40 Analýza zavedení možné standardizované procedury revize statutárního důchodového věku Revize zvoleného tempa zvyšování důchodového věku bude prováděna v pravidelných intervalech jednou za pět let Fáze provedení revize jsou navrženy následovně: vypracování demografické zprávy (zastřešení ČSÚ), hlavní indikátor očekávaná průměrná délka výplaty starobního důchodu v horizontu cca 20 let Rozsah hodnocení indikátoru a faktorů ovlivňujících jeho vývoj, v případě vybočení rozšíření o plnou demografickou prognózu Předložení zprávy vládě a RHSD (popř. dalším subjektům) Spouštěcí mechanismus vybočení z cílového intervalu (např let) - povinná reakce vlády Závazná reakce vlády při vybočení z pásma - předložení návrhu novely zákona Parlamentu ČR Parlament ČR může a nemusí změnit nastavení důchodového věku 40

41 Závěry Mylné vidění státního a soukromého jako neslučitelné opak je pravdou, mělo by jít o vzájemné doplňování a obohacování Reforma je trvalý, kontinuální, evoluční proces. Nesvědčí jí prudké, unáhlené změny Vše má své výhody a nevýhody, neexistuje ideální systém Mýtus, že fondové systémy nepodléhají demografickému vlivu + mýtus, že PAYG je imunní ekonom. vlivům Pozorně sledovat pozitiva a negativa reforem v zahraničí, avšak slepě nekopírovat Konečné rozhodnutí je vždy věc politická, nelze udělat nejlepší expertní rozhodnutí Reforma jako politická priorita by měla být předmětem seriózní diskuse a z ní by měl vzejít širší konsensus

42 Penzijní připojištění (respektive doplňkové důchodové spoření) III. pilíř

43 Transformace penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření Nové penzijní spoření vedle stávajícího penzijního připojištění. Stávající účastníci penzijního připojištění mohou kdykoliv přejít do nového penzijního spoření opačný přestup možný již ale není. V obou systémech byl majetku účastníků oddělen od majetku správce. Penzijní fondy se transformovaly na správcovské penzijní společnosti Prostředky účastníků penzijního spoření jsou umístěny v tzv. účastnických fondech (transformačním fondu), majetek týdně oceňován podle tržních cen. V nových účastnických fondech možnost jinak (dlouhodoběji) investovat, neplatí však již garance každoroční nuly.

44 Penzijní společnosti a účastnické fondy Penzijní společnost může ve III. pilíři vytvářet více účastnických fondů s různou investiční strategií 1 povinný konzervativní fond Další fondy na volbě PS, podmínkou je dosažení majetku 50 mil. Kč V povinném konzervativním fondu: prostředky účastníků, kterým v horizontu pěti let vznikne nárok na penzi, kterým již vznikl nárok na penzi a kterým je již vyplácena penze na dobu určitou. Regulována úplata za správu majetku v účastnických fondech na max. 2% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu v ÚF), 0,4 % u konzervativního ÚF Jiné poplatky nevýznamné (ve vymezených případech, např. převod prostředků)

45 Podpora vyšších příspěvků a doživotních penzí V obou systémech poskytován nadále státní příspěvek i daňová podpora Změny od : zvýšení hranice příspěvku účastníka pro nárok na státní příspěvek (nejméně 300 Kč). změna zákona o daních z příjmů osvobození doživotních důchodů a penzí od daně z příjmu, zvýšení limitu pro osvobození daně z příjmů ze závislé činnosti v případě příspěvků zaměstnavatele ze současných 24 tis. na 36 tis. Kč ročně.

46 Penzijní společnosti vyplácí: Druhy dávek starobní penze na určenou dobu invalidní penze na určenou dobu jednorázová vyrovnání odbytné U penzí nese investiční riziko klient Životní pojišťovny vyplácí: doživotní penze penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší (investiční riziko nese pojišťovna)

47 Počet účastníků (v mil.) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, II.00 IV.00 II.01 IV.01 II.02 IV.02 II.03 IV.03 II.04 IV.04 II.05 IV.05 II.06 IV.06 II.07 IV.07 II.08 IV. 08 II. 09 II.10 II.11 II.12 II.13

48 úložka Výše státní podpory státní příspěvek dříve po změně 100 Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 150 Kč 210 Kč 1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč

49 Změny chování účastníků v roce 2013

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány.

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Zpracovala Veronika Rudolfová s autorským přispěním Daniela

Více

Mechanismus určování důchodového věku podklad

Mechanismus určování důchodového věku podklad Mechanismus určování důchodového věku podklad Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Anotace Zajištění stability důchodového systému, resp. jeho dlouhodobé udržitelnosti, je jednou z velkých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České republiky, předkládá

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08 Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Identifikační kód

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Porovnání výběru pojistného a daní

Porovnání výběru pojistného a daní Porovnání výběru pojistného a daní projekt výzkumu č.hr 149/06 (smlouva č. GK MPSV-01-140/06) Ing. David Prušvic a kolektiv VÚPSV Praha listopad 2006 Řešitelé: Ing. Ivo Baštýř, VÚPSV Ing. Jana Charvátová,

Více

Martin Holub Milan Šlapák

Martin Holub Milan Šlapák Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Martin Holub Milan

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více