NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20. května od 18 hodin v Navrátilově sále. více str. 25 Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? Na umístění v mateřské škole Klíček čeká nyní sto dvacet novoborských dětí, ale jen pětaosmdesát z nich bude od září do školky chodit, poněvadž kapacita předškolního zařízení není dostatečná. Na příliv dětí do MŠ má vliv nejen baby boom posledních let, ale také zrušení podnikových školek ve městě. Navíc po školce nyní volají maminky, kterým se konečně podařilo najít zaměstnání díky částečnému oživení sklářské výroby ve městě. Město v roli zřizovatele MŠ nalézá řešení a investuje do předškolních zařízení nemalé finanční částky. Před dvěma lety byl za 1 milion 900 tisíc korun upraven jeden z objektů ZŠ v Arnultovicích, kde vzniklo oddělení MŠ pro osmadvacet dětí. Složitou situaci částečně zmírnilo otevření nového detašovaného pracoviště MŠ Klíček, a to ve vile v Kalinově ulici. Město vilu koupilo od Libereckého kraje za 2 miliony 371 tisíc korun, loni do její částečné rekonstrukce investovalo 2, 6 milionů korun a díky tomu bylo otevřeno další oddělení MŠ pro pětadvacet dětí. Mateřská škola Klíček má celkem pět odloučených pracovišť a v letošním školním roce ji navštěvuje 313 dětí, upřesnila ředitelka MŠ Ivana Posseltová a poukázala na internát bývalého domova mládeže v Kalinově ulici. Zůstává stále nevyužitý, ale zastupitelstvo již před několika lety schválilo záměr, aby byla do budovy po nezbytných stavebních úpravách přemístěna MŠ sídlící v Egermannově ulici. Školka v tomto místě nevyhovuje z mnoha 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Pietní akt V letošním roce uplyne 65 let od skončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu. Pietní akt se uskuteční u památníku účastníkům druhého odboje v pátek 7. května 2010 ve 13 hodin za účasti představitelů města Nový Bor. Zveme občany ke společné vzpomínce na oběti 2. světové války a okamžiky těžce vybojované svobody. Před položením věnců a kytic vystoupí žáci ZŠ U Lesa a představitelé města vzpomenou na tuto historickou událost. VÝROČÍ MĚSÍCE důvodů a její rekonstrukce nepřichází v úvahu, zdůraznila ředitelka. Náklady na rekonstrukci budovy internátu v Kalinově ulici jsou odhadované na 25 milionů, ale tolik peněz nemělo město k dispozici a dotaci z jiných zdrojů se nepodařilo získat. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že v budoucnu má celý areál bývalého domova mládeže sloužit zejména potřebám předškolských a školských zařízení. Právě za této podmínky (s výjimkou vily) získalo město areál bezúplatně od Libereckého kraje. S narůstajícím počtem žádostí o umístění v mateřské škole se snažíme vyrovnat obdobně jako v předchozích letech. Řešení se nabízí v částečné rekonstrukci internátu a využití prostor v prvním podlaží. O rekonstrukci a možném způsobu financování budou zastupitelé teprve jednat, podtrhl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Úkolem pro dotačního manažera je, aby se pokusil najít vhodný titul, z něhož by mohly být náklady na rekonstrukci alespoň částečně financovány. Ředitelka MŠ Ivana Posseltová zmiňuje krátký čas zbývající do zahájení nového školního roku. Čtyři měsíce utečou jako voda a pak budu rodičům pětatřiceti dětí těžko zdůvodňovat, proč právě jejich dítě nemůže chodit do školy. Snad se nebude zahájení rekonstrukce protahovat.věřím, že nám i letos město a jeho zastupitelé vyjdou vstříc. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) RUMBURSKÁ VZPOURA 92 let V pátek 28. května v 10 hodin se koná vzpomínkový akt k 92. výročí potlačení Rumburské vzpoury, která se stala na konci května 1918 největším protestem na území Čech proti 1. světové válce. V Novém Boru bylo tehdy popraveno sedm vzbouřenců, v Rumburku další tři. Vedení města chce touto cestou pozvat ke vzpomínce u hrobů a Památníku Rumburské vzpoury spoluobčany. Kladu si otázku, co je příčinou zvýšené zloby mezi lidmi. Samozřejmě kromě existenčních problémů je to také ve velké míře jakýsi morální úpadek. Jako by lidé ztratili všechny hodnoty, ideály a pravidla. A proto vládne nenávist, závist a zloba. I já se pokouším najít cestu a mám jeden návod. Navštívil jsem výstavu obrazů paní Vlastníkové v Galerii pod zvonem v kostele sv. Ducha. Překvapila mě spousta lidí a také vstřícnost paní farářky. Provedla mě celým kostelem, zaujalo mě, že všude se topí dřevem a vytváří to kouzelnou atmosféru domova. Myslím, že to působilo na všechny návštěvníky, usmívali se a byli na sebe vlídní. Podobný pocit jsem zažil, když jsem přijal pozvání na církevní sňatek v našem kostele na náměstí. Opět jsem zažil pocit sounáležitosti a jakýsi mír v duši. Právě na takových místech si člověk uvědomí, jak jsou malicherné spory, které vede, jak je zbytečná nenávist mezi lidmi a jak jsou ty naše starosti a strasti vlastně jen zbytečným plýtváním časem, který máme vyměřený naší délkou života. Možná je to cesta, návrat alespoň k nějakým hodnotám. Je už jedno zda jsou církevní nebo formou moudrosti starých Toltéků ve čtyřech dohodách, obé jedno jest a dává nám určitou osu chování a prožití lepšího života. Jindřich Mareš, starosta

2 Zprávy z našeho města Tři novoborští starostové už jednali o odkoupení pozemků Co je příčinou světové krize Poučení by nám mohlo přinést vyjádření pana Tomáše Bati při hospodářské krizi v roce redakce Několik let si občané bydlící v Nové Skalici stěžují na dezolátní stav místních komunikací. Odpovědnost by mělo nést město Nový Bor, ale má to háček. Město není vlastníkem pozemků, jimiž chodníky a ulice procházejí. Parcely původně patřily Crystalexu a městu se je dodnes nepodařilo získat, přestože jednání o jejich bezúplatném převodu a později odkoupení probíhají už čtvrtým rokem a podíleli se na nich postupně dokonce tři novoborští starostové. Při schvalování rozpočtu jsme už několikrát počítali s penězi na rekonstrukci komunikací v Nové Skalici, ale protože nejsme oprávnění investovat do cizího majetku, zůstávají komunikace v dezolátním stavu, zdůvodnil starosta Nového Boru Jindřich Mareš a podotkl:. Ačkoliv nám komunikace neříkají pane, dělali jsme na nich alespoň zimní údržbu. O bezúplatném převodu pozemků a následně pak o odkoupení parcel jednali osobně s vlastníky parcel i se správkyní konkurzní podstaty starostové Nového Boru. Vyjednávání telefonické a především veškerá korespondence leží na bedrech úřednic z odboru správy majetku. Když do ní jen letmo nahlédnete, nabudete dojmu, že se problémem někdo zabývá na plný úvazek. Už v listopadu 2006 nabídl někdejší výkonný ředitel Crystalexu Novému Boru převod pozemků bezúplatně s odůvodněním, že komunikace slouží občanům, upřesňuje vedoucí odboru správy majetku ing. Blanka Fialová počátek zdlouhavého vyjednávání. Podmínky převodu se průběžně měnily (i když si je kladl tentýž vlastník) a město na změny vždy přistupovalo po souhlasném stanovisku zastupitelstva. Bezúplatný převod se změnil na úplatný, poté se na odboru správy majetku dozvěděli, že je nejprve nutné ze strany Crystalexu zrušit zástavní práva k pozemkům. Ani po průběžném urgování k výmazu zástavních práv nedošlo, zato se Crystalex dostal do vážných ekonomických potíží a v březnu 2009 byl vyhlášen konkurs na majetek. Slibně se zkraje jevila jednání s insolventní správkyní o převodu komunikací na město. Město opět přistoupilo na podmínky převodu a nechalo na její doporučení vyhotovit znalecké posudky. Poté insolventní správkyně sdělila, že nabídka parcel Crystalexu bude zveřejněna v tisku. Město zaslalo 9. září 2009 nabídku k odkoupení, ale 10. listopadu nám insolventní správkyně oznámila, že ji musíme podat znovu dle nově daných podmínek, popisuje další zádrhel ing. Blanka Fialová. A tak bychom mohli pokračovat až do doby, kdy Crystalex změnil majitele. V lednu 2010 insolventní správkyně sdělila, že některé komunikace byly převedeny na novou společnost Crystalex CZ, s.r.o., a té nyní musí být adresované žádosti o převod části komunikací v Novém Skalici. Zažádali jsme o odkoupení letos v únoru a do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o výsledku ani od společnosti Crystalex CZ, s.r.o. ani od insolvenční správkyně Crystalex a.s, shrnuje vedoucí odboru správy majetku. Starosta ubezpečuje: Věřte, že se opravdu snažíme pozemky získat do vlastnictví města. Dokumentace vedená na odboru správy majetku mu dává sice za pravdu, ale daňovým poplatníkům jsou majetkoprávní vztahy ukradené a mnohem víc je zajímá, kdy budou chodníky schůdné a ulice v jedné z místních částí Nového Boru sjízdné. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Odbor rozvoje města povede nový vedoucí Výběrové řízení na funkci vedoucího odboru rozvoje města Nový Bor je uzavřené, rada města na základě doporučení výběrové komise a návrhu tajemníka městského úřadu jmenovala vedoucím odboru Bc. Miroslava Jeništu. Odbor rozvoje města považuji za jeden z klíčových, jsem proto rád, že bude mít konečně po delší době opět svého vedoucího, nechal se slyšet tajemník Městského úřadu v Novém Boru Josef Chýle. Nový vedoucí odboru pracoval na Městském úřadu v Rumburku, zkušenosti z oblasti veřejné správy a investičních projektů mu nechybějí, a proto očekávám, že přijde s novými náměty. Do funkce by měl nastoupit počátkem května. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Ohlédnutí za festivalem Jeden svět 2010 V březnu se v Novém Boru uskutečnil již 3. ročník regionálního festivalu Jeden svět. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech navštívilo v letošním roce kolem tisíce účastníků. V rámci projekcí pro veřejnost festival podpořilo cca 200 diváků, zbytek tvořili žáci základních a středních škol, u nichž se letošní ročník festivalu setkal s mimořádným ohlasem. Kromě novoborských škol se festivalu zúčastnily i školy z České Lípy, Zákup a Mimoně. Cílem školních projekcí bylo seznámit žáky se společensky závažnými tématy, podpořit prevenci rizikového chování a výchovu k lidským právům, zprostředkovat diskusi s odborníky. Právě živé a věcné diskuse reflektující filmové projekce, které proběhly u žáků všech věkových kategorií, ukázaly, jak pozornými a vnímavými diváky žáci jsou a že je prezentovaná témata opravdu zaujala. Současně byly signálem o splnění cílů projektu a ocenili je jak organizátoři, tak i přítomní pedagogové. Regionální festivaly probíhají v méně než 30 městech České republiky jako součást prestižního projektu s mezinárodním dosahem a závažnou společenskou tématikou. Většina municipalit proto považuje spoluúčast na festivalu za významnou a poskytuje organizátorům festivalu nejen morální, ale i finanční záštitu. V Novém Boru převzal morální záštitu nad festivalem starosta města Nový Bor, pan Jindřich Mareš, žádosti o finanční podporu festivalu však nevyhověl. Za organizátory děkujeme všem, kdo festival podpořili, a věříme, že se nám společně podaří v příštím roce připravit stejně úspěšný 4. ročník. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 2 Novoborský měsíčník / květen 2010

3 Zprávy z našeho města Pokračuje obnova chráněných památek Na obnovu kulturních památek získalo v letošním roce město Nový Bor 400 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční pomoc při opravách památkově chráněných objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek požádalo sedm vlastníků měšťanských domů. Komise regenerace městské památkové zóny jejich žádosti posoudila a doporučila radě města a zastupitelstvu, aby dotaci získali čtyři z nich, sdělila úřednice správních činností Tereza Horňáková. V rámci zmíněného programu poskytuje ministerstvo kultury dotaci, ale na obnově chráněné kulturní památky se musí finančně spolupodílet město a vlastník objektu. Na opravy památkově chráněných objektů přispěje letos město celkovou sumou korun. Jedním z památkově chráněných objektů, kde bude i letos pokračovat obnova za finanční podpory státu, je měšťanský dům č. p. 45 v ulici T. G. Masaryka se známým Navrátilovým sálem, upozornila Tereza Horňáková. Dům patří městu a to jej opravuje po etapách. V loňském roce byla vyměněna okna v zadním traktu budovy a letos budou obnovená okna v bočních traktech. Město do obnovy oken vkládá korun z vlastního rozpočtu a finanční příspěvek ze státního rozpočtu činí 160 tisíc. Do obnovy chráněné kulturní památky se letos pustí i vlastníci měšťanského domu č. p. 4 v ulici T. G. Masaryka. Dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón použijí na obnovu oken, zídky a kovového oplocení. Majitel měšťanského domu č. p. 61 na náměstí Míru použije dotaci na obnovu brány a vlastníkovi domu č. p. 101 na náměstí Míru pomůže dotace při obnově stropního trámu a prkenného podhledu. Státní finanční příspěvek ze zmíněného programu obdrželo město Nový Bor i v loňském roce a stejně jako letos byl ve výši 400 tisíc korun. Není to sice mnoho, ale je chvályhodné, že stát na památky nezapomíná ani v době hospodářské krize. Opravy památkově chráněných objektů pokračují jen pozvolna i z toho důvodu, že je jejich obnova nesmírně drahá. Dokonce tak nákladná, že některé nemovitosti zchátrají dočista, protože si je nechce nikdo koupit ani za hubičku. Není divu, za velmi přísného dohledu památkářů by při jejich obnově přišel na mizinu. A nemusí to být zrovna zámky, stačí připomenout některé polozbořené usedlosti ve stylu jihočeského selského baroka. Proto klobouk dolů před každým, kdo vkládá peníze do obnovy svého památkově chráněného objektu. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) V dubnu začnou stavět lávku Stavbu lávky překlenující silnice 1/13 a 1/9 zahájí ve druhé polovině dubna zaměstnanci firmy Strabag a. s. Liberec. Největší investiční akce, kterou má v letošním roce město Nový Bor na programu, je součástí projektu Cesta k sousedům a bude z velké části financovaná z programu Cíl 3, což je operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Firma Strabag, vítěz výběrového řízení na zhotovitele díla, nabídla takovou cenu, že náklady na stavbu budou nižší, než jsme původně předpokládali, uvedl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Nabídková cena bez nákladů na projektovou dokumentaci činí 7 milionů 176 tisíc korun, z toho dotace z programu Cíl pokryje 90 procent a zbytek připadá na finanční spoluúčast města, upřesnil starosta a zdůraznil: Poněvadž po lávce volali také turisté z německých příhraničních obcí je stavba lávky jednou z hlavních priorit mikroregionu Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské hory. Projekt Cesta k sousedům vznikl až v roce 2007, kdy byla podepsaná smlouva o spolupráci mezi městem Nový Bor a obcí Oybin. Kromě lávky pro pěší a cyklisty je do projektu zahrnuto vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor. Projekt na lávku pro pěší a cyklisty zpracovala projektová kancelář Vaner s. r. o. Liberec, připomněl Milan Geby z odboru rozvoje města. Po předání staveniště se začne stavět v prostoru křížení místní komunikace Na Slovance a silnic první třídy 1/13 a 1/9. Proto bude po dobu výstavby lávky uzavřen výjezd z ulice Na Slovance.. Nejprve je třeba postavit betonové základy pro vlastní konstrukci lávky a poté budou postupně nasypávané nájezdové rampy. Na vlastní montáž lávky překlenující obě silnice první třídy dojde v červenci, stavba bude dokončena k 31. srpnu, upřesnil Milan Geby. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Kaple v Arnultovicích v Novém Boru Během loňského roku byla opravena kaple v ulici Dobrovského v Novém Boru. V rámci oprav proběhlo rozebrání původní střechy, nové laťování, položení bobrovky, oplechování a položení nových držáků, montáž nových žlabů a svodů, zhotovení nového okna nad vstupním portálem, nátěr dveří, oprava vnitřních a vnějších omítek a byla položena odvodňovací drenáž. V letošním roce proběhne zrestaurování kamenných prvků a římsových hlavic. Práce provede odborný restaurátor BcA. Jan Fedorčák. Na tyto práce získalo město Nový Bor dotaci ve výši Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Město se bude podílet částkou Kč. Práce proběhnou během letních měsíců. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / květen

4 USNESENÍ č. 3292/10/RM91 Placené parkování na náměstí Míru v N. Boru RM - doporučuje ZM schválit zavedení placeného parkování na nám. Míru v Novém Boru dle předložené varianty I - nákupem a osazením parkovacího automatu. USNESENÍ č. 3293/10/RM91 Jmenování vedoucího odboru rozvoje města - RM jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Nový Bor vedoucím odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu. USNESENÍ č. 3295/10/RM91 Žádost VOŠS a SŠ Nový Bor o finanční příspěvek - RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši Kč pro Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace b) smlouvu o poskytnutí finančního daru. USNESENÍ č. 3296/10/RM91 Žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí fin. příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna RM bere na vědomí žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí finančního příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku. USNESENÍ č. 3298/10/RM91 Dohoda o spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem RM schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Věznicí Stráž pod Ralskem a Městem Nový Bor při realizaci pilotního projektu Ověření možnosti využití činnosti Komise pro podmíněné propuštění v procesu přípravy podkladů pro rozhodnutí soudu o žádostech o podmíněné propuštění. a pověřuje starostu města podpisem této dohody USNESENÍ č. 3299/10/RM91 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o udělení souhlasu k přijetí sponzorských darů. RM souhlasí s přijetím sponzorských darů uvedených v příloze pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Nový Bor. USNESENÍ č. 3305/10/RM91 Návrh obecně závazné vyhlášky města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů. USNESENÍ č. 3306/10/RM91 Příjem VHP - užití části výtěžku odvedeného provozovateli z výherních hracích přístrojů za rok 2009 na veřejně prospěšné účely (povinnost dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) - ve výši celkem Kč VÝBĚR USNESENÍ z RM konané dne RM doporučuje ZM odsouhlasit použití příjmu z výtěžku odvedeného městu provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2009 na poskytnutí grantů do těchto oblastí: sociální a zdravotní, sport, kultura a cestovní ruch, podpora školství, vědy, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže. USNESENÍ č. 3307/10/RM91 Návrh postupu řešení problematiky poskytování kulturních služeb občanům města RM doporučuje a) ZM schválit záměr založit příspěvkovou organizaci pro poskytování služeb v kultuře občanům města Nový Bor a návrh zřizovací listiny b) ZM pověřit starostu města učinit nezbytné právní kroky vedoucí k založení příspěvkové organizace. USNESENÍ č. 3308/10/RM91 Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem RM doporučuje ZM schválit Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem USNESENÍ č. 3309/10/RM91 Žádost o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu a ukládá tajemníkovi MěÚ, Mgr. Josefu Chýlemu, připravit dopis adresovaný starostům obcí z obvodu ORP Nový Bor a statutárním zástupcům jimi zřizovaných organizací s nabídkou na hostované služby TC ORP Nový Bor, zejména el. spisovou službu a úložiště dat. USNESENÍ č. 3310/10/RM91 Žádost o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 na zajištění přeshraniční spolupráce při akci Rozloučení s létem, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu. USNESENÍ č. 3311/10/RM91 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor- Pihel kanalizace a mechanicko biologická ČOV, mezi Městem Nový Bor a SVS a.s. Teplice. RM schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor-Pihel kanalizace a mechanicko-biologická ČOV mezi Městem Nový Bor a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jeho podpisem. USNESENÍ č. 3312/10/RM91 Smlouva o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3313/10/RM91 Dod. č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stav. prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3314/10/RM91 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v rámci výzvy k podání nabídky na veř. zakázku na výběr zhotovitele stav. prací v rámci akce Snížení energ. náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v N.Boru RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v Novém Boru je na základě doporučení hodnotící komise nabídka od firmy FASSAX spol. s r.o., se sídlem Česká Lípa, Střelnice 2667, PSČ , s nabídkovou cenou: Kč bez DPH. USNESENÍ č. 3351/10/RM91 Souhlas s použitím DVD o městě Nový Bor jako svatebního daru RM souhlasí s použitím DVD o Městě Nový Bor při svatebních obřadech jako daru snoubencům od Města Nový Bor. USNESENÍ č. 3352/10/RM91 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o finanční výpomoc v souvislosti s havárií plynového kotle v Sokolovně RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro TJ Jiskra Nový Bor na koupi nového plynového kotle do Sokolovny. USNESENÍ č. 3353/10/RM91 Návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok 2010 RM bere na vědomí návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok Jindřich Mareš starosta Města Nový Bor 4 Novoborský měsíčník / květen 2010

5 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb Starosta města Nový Bor podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 1 je volební místnost : v Pihelu 226 (bývalá Severka Cvikov) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Pihel a Bukovany ve volebním okrsku č. : 2 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, Jánská, Kalinova, Krátká, Křižíkova, Liberecká (čp. 96 a 99), Na Rozhraní, nám. Míru (1,100,101,103,128,702), Polní, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů (225,247,544,646,647,691,692,859,860), Sloupská (137,272,286,406, 534,666,667,848), Široká, Třebízského, U Obory, U Starého divadla, U Starého hřbitova, V Hájku, V Lomech, Wintrova, Železná ve volebním okrsku č. : 3 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Liberecká (318,330,552,557,558), Rumburských hrdinů (381,633,258,266,270,272, 429,741,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754, 19,820,821),U Slévárny ve volebním okrsku č. : 4 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Egermanna (70,71,75,76,156,238, 245,259,262,265,281,317,549,550,573,582,9 50,1001)Černá,Dvořákova(327,339,366,385,392,516,550, 579,637,638,639,640,641,642), Gen.Svobody (132,133,147,148,153,211,217,220,223, 228,274,285, 363,553,773,800), Liberecká (66,67,462,465,484,645), Mánesova, Mařákova (329,518), Myslbekova, Nádražní (256,282,287,345), Nám. Míru (57,58,59,60,61), Nerudova, Příkrá, Purkyňova, Sklářská (74,245,280,290,294,298,362,594), Svatopluka Čecha, Štursova, Tržní náměstí 575, Tylova, Vančurova,Vilová,Žižkova (139,159,160,205,302,303,304,313,314,336,354,364,424,434,441,443,452, 478,576,726,729,843,8 44,846,855,857,866,999,1000,1001) ve volebním okrsku č. : 5 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Brigádníků, Horovy sady, Husova (32,33,34,770,771,772,773,774,775,776,777, 778,779,780,781,913,914,915,918), Nám. Míru (čp.55), Smetanova (356,372,523), tř.t.g.masaryka (35,42,43,46,54,157,160,227,261), V Parku, Wolkerova (15,551,829) ve volebním okrsku č. : 6 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B.Egermanna (230,239,375,409,423, 557), Dvořákova (30,319,359,525), Hutní, Kollárova, Mařákova (37,44,307,312,363), Nádražní (228, 229,292), Nemocniční, Skalická (365,502,535,544,562,566,663,664,665,732,733,734,735, 736,737, 738,739,740,741,827,828), Sklářská (216,217,355,380,421,538,618,619,620,659,660,760), Smetanova (521,548,552,584,600,603,893), Wolkerova (51,52,173,174,316,344,388,389,394,422,446,519,541, 545,549,568,607,939) ve volebním okrsku č. : 7 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (730,731,750,751,783), Jabloňová, Jahodová, Kpt. Jaroše, Ke Koupališti, Meruňková, Na Výsluní, Skalická (273,1379,1383, 1384,1386,1388,1418,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427, 1428,1429,1432,1436,1437,1446,1461, 1465,1471,1480,1481,1482,1483,1486,1507, 1508), U Hřiště, U Trati, Višňová, Zahradní ve volebním okrsku č. : 8 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bezručova, Máchova, Sadová, Svojsíkova, tř.t.g.masaryka (260,279,300,341) ve volebním okrsku č. : 9 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (269,882,883,884,885), Hřebenka (449,455,467,468,469,470,471,512, 526,555,888,890,891,926,935), Jiráskova (336,353), Na Vyhlídce, Palackého (330,350,358,367,452,453,454,886,887), Sluneční, tř. T.G. Masaryka (223,224,240,247,278), Tkalcovská (340,348,351,352,472,473,474,475,513,598,925) ve volebním okrsku č. : 10 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (855,856,857,858,), Jiráskova (878,879,880,881), Palackého (859,860,861, 862,863,864,865,866,867), tř. T.G.Masaryka (851,852, 853,854), Tkalcovská (868,869,870,871,872,873,874,875,876,877) ve volebním okrsku č. : 11 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Arbesova, Erbenova, Hálkova, Hřebenka 28,31,481,482,483,484,485,486,490,495,496,515,529,532,556,565,574,577,597,646,650,716,758,759,800,801,802,803,846,942,995,996),Husova(225,291,497,499,510,520,536,540,564,580,583,668,669,670,671,672,722,723,835), Jiráskova (434,435,436,498,500,501,503,504,507, 511,514,561,592,599,601,604,608,609,610,611,701,725,841,845), Lesná, Na Svahu, Na Výšině, Riegrova ( ,476,477,478,479,480,586,5 87,714), U Kapličky Novoborský měsíčník / květen

6 Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 12 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (148,149,150,151,152,153,251,814,815,816,817,), Boženy Němcové (175,314,324,578), Bratří Čapků (166,215,235,416,417,418,719), Husova (154,161,194,257,360,558), Česká (411,412,413,414,415,420,426,444,799,938), Nová, Palackého (17,171,172,179,180,186,188,189,190,191,317,917), Palackého náměstí, Riegrova (265,424,425), tř. T.G.Masaryka (2,3,4,5,6,7,8,430,810,811,812,813,818,819,820,821,822,823,824,825,826), Tkalcovská (201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,21 4,218,219,928,929,934) ve volebním okrsku č. : 13 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Boženy Němcové (140,250,440,441,442,539,542,543,576,585,651,652,653,654,65 5,656,657,658,726,833,927), Bratří Čapků (806,930), Česká (116,419,427,428,429,439,443,591,941), Palackého (134), Sloupská (129,132,237, 263,347,378,438,553,643,644,645), Špálova, Janov ve volebním okrsku č. : 14 je volební místnost : ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Gen. Svobody (106,112,114,117,118,120,121,122,123,129,130,174,226,280,283,3 06,323,324,420,468,501,502,503,685,720), Ke Klíči, Komenského, Lidická, Luční, Lužická, Na Slovance, Nábřežní (55,101,102,103,104,111,276,282,694,793,811), Revoluční, Severní, U Vodárny, Žižkova (234, 342, 351,371,377,388,390,401,402,404,426,445,477,581,671,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710, 711,712,713,714,715,716,717,718,888) ve volebním okrsku č. : 15 je volební místnost : v ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Akátová, B.Egermanna (316,358,366), Dobrovského, Gen.Svobody (3,24,26,28,33,34,35,37,40,41,42,44,46,48,49,64,65,66,97,98,99,100,105,170,185,191,229,230,237,278,287,289,290,291,294,301,307,389,395,448,466,476,5 55,582,719,733,734,774,787,788,791,797,804,809,814,816,839,856,864), Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Lesní čtvrť, Lipová, Nábřežní (4 7,51,52,56,57,58,61,71,72,73,238,529,848,854), Odboje, Podskalská, U Rybníčku, U Studánky, Úvoz, Vodní, Zátiší, Žižkova (200,201,202,203,2 10,212,218,253,254,255,256,257,284,455,775) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Novém Boru, dne Jindřich Mareš v.r. starosta Města Nový Bor Svoz odpadů s čárovými kódy v r Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat vždy první pondělí (s výjimkami) v měsíci, tedy v termínech : v roce 2010 : 3.5., 7.6., výjimka-středa7.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., Prosíme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Na stejné webové adrese můžete najít i všechny další údaje o odpadovém hospodářství města - o sběrovém dvoře, o třídění odpadu, o Ekokomu, o osvětě a ekologické výchově, o množství, financích a zpětném odběru. Můžete zde nahlédnout i do Plánu odpadového hospodářství města. Informace jsou doplněny fotografiemi. Další čárové kódy můžete zdarma obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. Napsala : Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor INFORMACE 1.Sběrové soboty v roce 2010 v Novém Boru : Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma Compag Sever s.r.o. 2.Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO u autobusové zastávky (u rybníčku) a u hospody, v Chomoutech v roce 2010: 22.5., 25.9., Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Zpracovala: Ing. Jitka Kopčáková, OSM MěÚ Nový Bor Ing. Blanka Fialová Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / květen 2010

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více