NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20. května od 18 hodin v Navrátilově sále. více str. 25 Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? Na umístění v mateřské škole Klíček čeká nyní sto dvacet novoborských dětí, ale jen pětaosmdesát z nich bude od září do školky chodit, poněvadž kapacita předškolního zařízení není dostatečná. Na příliv dětí do MŠ má vliv nejen baby boom posledních let, ale také zrušení podnikových školek ve městě. Navíc po školce nyní volají maminky, kterým se konečně podařilo najít zaměstnání díky částečnému oživení sklářské výroby ve městě. Město v roli zřizovatele MŠ nalézá řešení a investuje do předškolních zařízení nemalé finanční částky. Před dvěma lety byl za 1 milion 900 tisíc korun upraven jeden z objektů ZŠ v Arnultovicích, kde vzniklo oddělení MŠ pro osmadvacet dětí. Složitou situaci částečně zmírnilo otevření nového detašovaného pracoviště MŠ Klíček, a to ve vile v Kalinově ulici. Město vilu koupilo od Libereckého kraje za 2 miliony 371 tisíc korun, loni do její částečné rekonstrukce investovalo 2, 6 milionů korun a díky tomu bylo otevřeno další oddělení MŠ pro pětadvacet dětí. Mateřská škola Klíček má celkem pět odloučených pracovišť a v letošním školním roce ji navštěvuje 313 dětí, upřesnila ředitelka MŠ Ivana Posseltová a poukázala na internát bývalého domova mládeže v Kalinově ulici. Zůstává stále nevyužitý, ale zastupitelstvo již před několika lety schválilo záměr, aby byla do budovy po nezbytných stavebních úpravách přemístěna MŠ sídlící v Egermannově ulici. Školka v tomto místě nevyhovuje z mnoha 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Pietní akt V letošním roce uplyne 65 let od skončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu. Pietní akt se uskuteční u památníku účastníkům druhého odboje v pátek 7. května 2010 ve 13 hodin za účasti představitelů města Nový Bor. Zveme občany ke společné vzpomínce na oběti 2. světové války a okamžiky těžce vybojované svobody. Před položením věnců a kytic vystoupí žáci ZŠ U Lesa a představitelé města vzpomenou na tuto historickou událost. VÝROČÍ MĚSÍCE důvodů a její rekonstrukce nepřichází v úvahu, zdůraznila ředitelka. Náklady na rekonstrukci budovy internátu v Kalinově ulici jsou odhadované na 25 milionů, ale tolik peněz nemělo město k dispozici a dotaci z jiných zdrojů se nepodařilo získat. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že v budoucnu má celý areál bývalého domova mládeže sloužit zejména potřebám předškolských a školských zařízení. Právě za této podmínky (s výjimkou vily) získalo město areál bezúplatně od Libereckého kraje. S narůstajícím počtem žádostí o umístění v mateřské škole se snažíme vyrovnat obdobně jako v předchozích letech. Řešení se nabízí v částečné rekonstrukci internátu a využití prostor v prvním podlaží. O rekonstrukci a možném způsobu financování budou zastupitelé teprve jednat, podtrhl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Úkolem pro dotačního manažera je, aby se pokusil najít vhodný titul, z něhož by mohly být náklady na rekonstrukci alespoň částečně financovány. Ředitelka MŠ Ivana Posseltová zmiňuje krátký čas zbývající do zahájení nového školního roku. Čtyři měsíce utečou jako voda a pak budu rodičům pětatřiceti dětí těžko zdůvodňovat, proč právě jejich dítě nemůže chodit do školy. Snad se nebude zahájení rekonstrukce protahovat.věřím, že nám i letos město a jeho zastupitelé vyjdou vstříc. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) RUMBURSKÁ VZPOURA 92 let V pátek 28. května v 10 hodin se koná vzpomínkový akt k 92. výročí potlačení Rumburské vzpoury, která se stala na konci května 1918 největším protestem na území Čech proti 1. světové válce. V Novém Boru bylo tehdy popraveno sedm vzbouřenců, v Rumburku další tři. Vedení města chce touto cestou pozvat ke vzpomínce u hrobů a Památníku Rumburské vzpoury spoluobčany. Kladu si otázku, co je příčinou zvýšené zloby mezi lidmi. Samozřejmě kromě existenčních problémů je to také ve velké míře jakýsi morální úpadek. Jako by lidé ztratili všechny hodnoty, ideály a pravidla. A proto vládne nenávist, závist a zloba. I já se pokouším najít cestu a mám jeden návod. Navštívil jsem výstavu obrazů paní Vlastníkové v Galerii pod zvonem v kostele sv. Ducha. Překvapila mě spousta lidí a také vstřícnost paní farářky. Provedla mě celým kostelem, zaujalo mě, že všude se topí dřevem a vytváří to kouzelnou atmosféru domova. Myslím, že to působilo na všechny návštěvníky, usmívali se a byli na sebe vlídní. Podobný pocit jsem zažil, když jsem přijal pozvání na církevní sňatek v našem kostele na náměstí. Opět jsem zažil pocit sounáležitosti a jakýsi mír v duši. Právě na takových místech si člověk uvědomí, jak jsou malicherné spory, které vede, jak je zbytečná nenávist mezi lidmi a jak jsou ty naše starosti a strasti vlastně jen zbytečným plýtváním časem, který máme vyměřený naší délkou života. Možná je to cesta, návrat alespoň k nějakým hodnotám. Je už jedno zda jsou církevní nebo formou moudrosti starých Toltéků ve čtyřech dohodách, obé jedno jest a dává nám určitou osu chování a prožití lepšího života. Jindřich Mareš, starosta

2 Zprávy z našeho města Tři novoborští starostové už jednali o odkoupení pozemků Co je příčinou světové krize Poučení by nám mohlo přinést vyjádření pana Tomáše Bati při hospodářské krizi v roce redakce Několik let si občané bydlící v Nové Skalici stěžují na dezolátní stav místních komunikací. Odpovědnost by mělo nést město Nový Bor, ale má to háček. Město není vlastníkem pozemků, jimiž chodníky a ulice procházejí. Parcely původně patřily Crystalexu a městu se je dodnes nepodařilo získat, přestože jednání o jejich bezúplatném převodu a později odkoupení probíhají už čtvrtým rokem a podíleli se na nich postupně dokonce tři novoborští starostové. Při schvalování rozpočtu jsme už několikrát počítali s penězi na rekonstrukci komunikací v Nové Skalici, ale protože nejsme oprávnění investovat do cizího majetku, zůstávají komunikace v dezolátním stavu, zdůvodnil starosta Nového Boru Jindřich Mareš a podotkl:. Ačkoliv nám komunikace neříkají pane, dělali jsme na nich alespoň zimní údržbu. O bezúplatném převodu pozemků a následně pak o odkoupení parcel jednali osobně s vlastníky parcel i se správkyní konkurzní podstaty starostové Nového Boru. Vyjednávání telefonické a především veškerá korespondence leží na bedrech úřednic z odboru správy majetku. Když do ní jen letmo nahlédnete, nabudete dojmu, že se problémem někdo zabývá na plný úvazek. Už v listopadu 2006 nabídl někdejší výkonný ředitel Crystalexu Novému Boru převod pozemků bezúplatně s odůvodněním, že komunikace slouží občanům, upřesňuje vedoucí odboru správy majetku ing. Blanka Fialová počátek zdlouhavého vyjednávání. Podmínky převodu se průběžně měnily (i když si je kladl tentýž vlastník) a město na změny vždy přistupovalo po souhlasném stanovisku zastupitelstva. Bezúplatný převod se změnil na úplatný, poté se na odboru správy majetku dozvěděli, že je nejprve nutné ze strany Crystalexu zrušit zástavní práva k pozemkům. Ani po průběžném urgování k výmazu zástavních práv nedošlo, zato se Crystalex dostal do vážných ekonomických potíží a v březnu 2009 byl vyhlášen konkurs na majetek. Slibně se zkraje jevila jednání s insolventní správkyní o převodu komunikací na město. Město opět přistoupilo na podmínky převodu a nechalo na její doporučení vyhotovit znalecké posudky. Poté insolventní správkyně sdělila, že nabídka parcel Crystalexu bude zveřejněna v tisku. Město zaslalo 9. září 2009 nabídku k odkoupení, ale 10. listopadu nám insolventní správkyně oznámila, že ji musíme podat znovu dle nově daných podmínek, popisuje další zádrhel ing. Blanka Fialová. A tak bychom mohli pokračovat až do doby, kdy Crystalex změnil majitele. V lednu 2010 insolventní správkyně sdělila, že některé komunikace byly převedeny na novou společnost Crystalex CZ, s.r.o., a té nyní musí být adresované žádosti o převod části komunikací v Novém Skalici. Zažádali jsme o odkoupení letos v únoru a do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o výsledku ani od společnosti Crystalex CZ, s.r.o. ani od insolvenční správkyně Crystalex a.s, shrnuje vedoucí odboru správy majetku. Starosta ubezpečuje: Věřte, že se opravdu snažíme pozemky získat do vlastnictví města. Dokumentace vedená na odboru správy majetku mu dává sice za pravdu, ale daňovým poplatníkům jsou majetkoprávní vztahy ukradené a mnohem víc je zajímá, kdy budou chodníky schůdné a ulice v jedné z místních částí Nového Boru sjízdné. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Odbor rozvoje města povede nový vedoucí Výběrové řízení na funkci vedoucího odboru rozvoje města Nový Bor je uzavřené, rada města na základě doporučení výběrové komise a návrhu tajemníka městského úřadu jmenovala vedoucím odboru Bc. Miroslava Jeništu. Odbor rozvoje města považuji za jeden z klíčových, jsem proto rád, že bude mít konečně po delší době opět svého vedoucího, nechal se slyšet tajemník Městského úřadu v Novém Boru Josef Chýle. Nový vedoucí odboru pracoval na Městském úřadu v Rumburku, zkušenosti z oblasti veřejné správy a investičních projektů mu nechybějí, a proto očekávám, že přijde s novými náměty. Do funkce by měl nastoupit počátkem května. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Ohlédnutí za festivalem Jeden svět 2010 V březnu se v Novém Boru uskutečnil již 3. ročník regionálního festivalu Jeden svět. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech navštívilo v letošním roce kolem tisíce účastníků. V rámci projekcí pro veřejnost festival podpořilo cca 200 diváků, zbytek tvořili žáci základních a středních škol, u nichž se letošní ročník festivalu setkal s mimořádným ohlasem. Kromě novoborských škol se festivalu zúčastnily i školy z České Lípy, Zákup a Mimoně. Cílem školních projekcí bylo seznámit žáky se společensky závažnými tématy, podpořit prevenci rizikového chování a výchovu k lidským právům, zprostředkovat diskusi s odborníky. Právě živé a věcné diskuse reflektující filmové projekce, které proběhly u žáků všech věkových kategorií, ukázaly, jak pozornými a vnímavými diváky žáci jsou a že je prezentovaná témata opravdu zaujala. Současně byly signálem o splnění cílů projektu a ocenili je jak organizátoři, tak i přítomní pedagogové. Regionální festivaly probíhají v méně než 30 městech České republiky jako součást prestižního projektu s mezinárodním dosahem a závažnou společenskou tématikou. Většina municipalit proto považuje spoluúčast na festivalu za významnou a poskytuje organizátorům festivalu nejen morální, ale i finanční záštitu. V Novém Boru převzal morální záštitu nad festivalem starosta města Nový Bor, pan Jindřich Mareš, žádosti o finanční podporu festivalu však nevyhověl. Za organizátory děkujeme všem, kdo festival podpořili, a věříme, že se nám společně podaří v příštím roce připravit stejně úspěšný 4. ročník. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 2 Novoborský měsíčník / květen 2010

3 Zprávy z našeho města Pokračuje obnova chráněných památek Na obnovu kulturních památek získalo v letošním roce město Nový Bor 400 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční pomoc při opravách památkově chráněných objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek požádalo sedm vlastníků měšťanských domů. Komise regenerace městské památkové zóny jejich žádosti posoudila a doporučila radě města a zastupitelstvu, aby dotaci získali čtyři z nich, sdělila úřednice správních činností Tereza Horňáková. V rámci zmíněného programu poskytuje ministerstvo kultury dotaci, ale na obnově chráněné kulturní památky se musí finančně spolupodílet město a vlastník objektu. Na opravy památkově chráněných objektů přispěje letos město celkovou sumou korun. Jedním z památkově chráněných objektů, kde bude i letos pokračovat obnova za finanční podpory státu, je měšťanský dům č. p. 45 v ulici T. G. Masaryka se známým Navrátilovým sálem, upozornila Tereza Horňáková. Dům patří městu a to jej opravuje po etapách. V loňském roce byla vyměněna okna v zadním traktu budovy a letos budou obnovená okna v bočních traktech. Město do obnovy oken vkládá korun z vlastního rozpočtu a finanční příspěvek ze státního rozpočtu činí 160 tisíc. Do obnovy chráněné kulturní památky se letos pustí i vlastníci měšťanského domu č. p. 4 v ulici T. G. Masaryka. Dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón použijí na obnovu oken, zídky a kovového oplocení. Majitel měšťanského domu č. p. 61 na náměstí Míru použije dotaci na obnovu brány a vlastníkovi domu č. p. 101 na náměstí Míru pomůže dotace při obnově stropního trámu a prkenného podhledu. Státní finanční příspěvek ze zmíněného programu obdrželo město Nový Bor i v loňském roce a stejně jako letos byl ve výši 400 tisíc korun. Není to sice mnoho, ale je chvályhodné, že stát na památky nezapomíná ani v době hospodářské krize. Opravy památkově chráněných objektů pokračují jen pozvolna i z toho důvodu, že je jejich obnova nesmírně drahá. Dokonce tak nákladná, že některé nemovitosti zchátrají dočista, protože si je nechce nikdo koupit ani za hubičku. Není divu, za velmi přísného dohledu památkářů by při jejich obnově přišel na mizinu. A nemusí to být zrovna zámky, stačí připomenout některé polozbořené usedlosti ve stylu jihočeského selského baroka. Proto klobouk dolů před každým, kdo vkládá peníze do obnovy svého památkově chráněného objektu. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) V dubnu začnou stavět lávku Stavbu lávky překlenující silnice 1/13 a 1/9 zahájí ve druhé polovině dubna zaměstnanci firmy Strabag a. s. Liberec. Největší investiční akce, kterou má v letošním roce město Nový Bor na programu, je součástí projektu Cesta k sousedům a bude z velké části financovaná z programu Cíl 3, což je operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Firma Strabag, vítěz výběrového řízení na zhotovitele díla, nabídla takovou cenu, že náklady na stavbu budou nižší, než jsme původně předpokládali, uvedl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Nabídková cena bez nákladů na projektovou dokumentaci činí 7 milionů 176 tisíc korun, z toho dotace z programu Cíl pokryje 90 procent a zbytek připadá na finanční spoluúčast města, upřesnil starosta a zdůraznil: Poněvadž po lávce volali také turisté z německých příhraničních obcí je stavba lávky jednou z hlavních priorit mikroregionu Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské hory. Projekt Cesta k sousedům vznikl až v roce 2007, kdy byla podepsaná smlouva o spolupráci mezi městem Nový Bor a obcí Oybin. Kromě lávky pro pěší a cyklisty je do projektu zahrnuto vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor. Projekt na lávku pro pěší a cyklisty zpracovala projektová kancelář Vaner s. r. o. Liberec, připomněl Milan Geby z odboru rozvoje města. Po předání staveniště se začne stavět v prostoru křížení místní komunikace Na Slovance a silnic první třídy 1/13 a 1/9. Proto bude po dobu výstavby lávky uzavřen výjezd z ulice Na Slovance.. Nejprve je třeba postavit betonové základy pro vlastní konstrukci lávky a poté budou postupně nasypávané nájezdové rampy. Na vlastní montáž lávky překlenující obě silnice první třídy dojde v červenci, stavba bude dokončena k 31. srpnu, upřesnil Milan Geby. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Kaple v Arnultovicích v Novém Boru Během loňského roku byla opravena kaple v ulici Dobrovského v Novém Boru. V rámci oprav proběhlo rozebrání původní střechy, nové laťování, položení bobrovky, oplechování a položení nových držáků, montáž nových žlabů a svodů, zhotovení nového okna nad vstupním portálem, nátěr dveří, oprava vnitřních a vnějších omítek a byla položena odvodňovací drenáž. V letošním roce proběhne zrestaurování kamenných prvků a římsových hlavic. Práce provede odborný restaurátor BcA. Jan Fedorčák. Na tyto práce získalo město Nový Bor dotaci ve výši Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Město se bude podílet částkou Kč. Práce proběhnou během letních měsíců. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / květen

4 USNESENÍ č. 3292/10/RM91 Placené parkování na náměstí Míru v N. Boru RM - doporučuje ZM schválit zavedení placeného parkování na nám. Míru v Novém Boru dle předložené varianty I - nákupem a osazením parkovacího automatu. USNESENÍ č. 3293/10/RM91 Jmenování vedoucího odboru rozvoje města - RM jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Nový Bor vedoucím odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu. USNESENÍ č. 3295/10/RM91 Žádost VOŠS a SŠ Nový Bor o finanční příspěvek - RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši Kč pro Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace b) smlouvu o poskytnutí finančního daru. USNESENÍ č. 3296/10/RM91 Žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí fin. příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna RM bere na vědomí žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí finančního příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku. USNESENÍ č. 3298/10/RM91 Dohoda o spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem RM schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Věznicí Stráž pod Ralskem a Městem Nový Bor při realizaci pilotního projektu Ověření možnosti využití činnosti Komise pro podmíněné propuštění v procesu přípravy podkladů pro rozhodnutí soudu o žádostech o podmíněné propuštění. a pověřuje starostu města podpisem této dohody USNESENÍ č. 3299/10/RM91 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o udělení souhlasu k přijetí sponzorských darů. RM souhlasí s přijetím sponzorských darů uvedených v příloze pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Nový Bor. USNESENÍ č. 3305/10/RM91 Návrh obecně závazné vyhlášky města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů. USNESENÍ č. 3306/10/RM91 Příjem VHP - užití části výtěžku odvedeného provozovateli z výherních hracích přístrojů za rok 2009 na veřejně prospěšné účely (povinnost dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) - ve výši celkem Kč VÝBĚR USNESENÍ z RM konané dne RM doporučuje ZM odsouhlasit použití příjmu z výtěžku odvedeného městu provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2009 na poskytnutí grantů do těchto oblastí: sociální a zdravotní, sport, kultura a cestovní ruch, podpora školství, vědy, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže. USNESENÍ č. 3307/10/RM91 Návrh postupu řešení problematiky poskytování kulturních služeb občanům města RM doporučuje a) ZM schválit záměr založit příspěvkovou organizaci pro poskytování služeb v kultuře občanům města Nový Bor a návrh zřizovací listiny b) ZM pověřit starostu města učinit nezbytné právní kroky vedoucí k založení příspěvkové organizace. USNESENÍ č. 3308/10/RM91 Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem RM doporučuje ZM schválit Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem USNESENÍ č. 3309/10/RM91 Žádost o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu a ukládá tajemníkovi MěÚ, Mgr. Josefu Chýlemu, připravit dopis adresovaný starostům obcí z obvodu ORP Nový Bor a statutárním zástupcům jimi zřizovaných organizací s nabídkou na hostované služby TC ORP Nový Bor, zejména el. spisovou službu a úložiště dat. USNESENÍ č. 3310/10/RM91 Žádost o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 na zajištění přeshraniční spolupráce při akci Rozloučení s létem, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu. USNESENÍ č. 3311/10/RM91 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor- Pihel kanalizace a mechanicko biologická ČOV, mezi Městem Nový Bor a SVS a.s. Teplice. RM schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor-Pihel kanalizace a mechanicko-biologická ČOV mezi Městem Nový Bor a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jeho podpisem. USNESENÍ č. 3312/10/RM91 Smlouva o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3313/10/RM91 Dod. č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stav. prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3314/10/RM91 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v rámci výzvy k podání nabídky na veř. zakázku na výběr zhotovitele stav. prací v rámci akce Snížení energ. náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v N.Boru RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v Novém Boru je na základě doporučení hodnotící komise nabídka od firmy FASSAX spol. s r.o., se sídlem Česká Lípa, Střelnice 2667, PSČ , s nabídkovou cenou: Kč bez DPH. USNESENÍ č. 3351/10/RM91 Souhlas s použitím DVD o městě Nový Bor jako svatebního daru RM souhlasí s použitím DVD o Městě Nový Bor při svatebních obřadech jako daru snoubencům od Města Nový Bor. USNESENÍ č. 3352/10/RM91 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o finanční výpomoc v souvislosti s havárií plynového kotle v Sokolovně RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro TJ Jiskra Nový Bor na koupi nového plynového kotle do Sokolovny. USNESENÍ č. 3353/10/RM91 Návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok 2010 RM bere na vědomí návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok Jindřich Mareš starosta Města Nový Bor 4 Novoborský měsíčník / květen 2010

5 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb Starosta města Nový Bor podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 1 je volební místnost : v Pihelu 226 (bývalá Severka Cvikov) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Pihel a Bukovany ve volebním okrsku č. : 2 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, Jánská, Kalinova, Krátká, Křižíkova, Liberecká (čp. 96 a 99), Na Rozhraní, nám. Míru (1,100,101,103,128,702), Polní, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů (225,247,544,646,647,691,692,859,860), Sloupská (137,272,286,406, 534,666,667,848), Široká, Třebízského, U Obory, U Starého divadla, U Starého hřbitova, V Hájku, V Lomech, Wintrova, Železná ve volebním okrsku č. : 3 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Liberecká (318,330,552,557,558), Rumburských hrdinů (381,633,258,266,270,272, 429,741,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754, 19,820,821),U Slévárny ve volebním okrsku č. : 4 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Egermanna (70,71,75,76,156,238, 245,259,262,265,281,317,549,550,573,582,9 50,1001)Černá,Dvořákova(327,339,366,385,392,516,550, 579,637,638,639,640,641,642), Gen.Svobody (132,133,147,148,153,211,217,220,223, 228,274,285, 363,553,773,800), Liberecká (66,67,462,465,484,645), Mánesova, Mařákova (329,518), Myslbekova, Nádražní (256,282,287,345), Nám. Míru (57,58,59,60,61), Nerudova, Příkrá, Purkyňova, Sklářská (74,245,280,290,294,298,362,594), Svatopluka Čecha, Štursova, Tržní náměstí 575, Tylova, Vančurova,Vilová,Žižkova (139,159,160,205,302,303,304,313,314,336,354,364,424,434,441,443,452, 478,576,726,729,843,8 44,846,855,857,866,999,1000,1001) ve volebním okrsku č. : 5 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Brigádníků, Horovy sady, Husova (32,33,34,770,771,772,773,774,775,776,777, 778,779,780,781,913,914,915,918), Nám. Míru (čp.55), Smetanova (356,372,523), tř.t.g.masaryka (35,42,43,46,54,157,160,227,261), V Parku, Wolkerova (15,551,829) ve volebním okrsku č. : 6 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B.Egermanna (230,239,375,409,423, 557), Dvořákova (30,319,359,525), Hutní, Kollárova, Mařákova (37,44,307,312,363), Nádražní (228, 229,292), Nemocniční, Skalická (365,502,535,544,562,566,663,664,665,732,733,734,735, 736,737, 738,739,740,741,827,828), Sklářská (216,217,355,380,421,538,618,619,620,659,660,760), Smetanova (521,548,552,584,600,603,893), Wolkerova (51,52,173,174,316,344,388,389,394,422,446,519,541, 545,549,568,607,939) ve volebním okrsku č. : 7 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (730,731,750,751,783), Jabloňová, Jahodová, Kpt. Jaroše, Ke Koupališti, Meruňková, Na Výsluní, Skalická (273,1379,1383, 1384,1386,1388,1418,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427, 1428,1429,1432,1436,1437,1446,1461, 1465,1471,1480,1481,1482,1483,1486,1507, 1508), U Hřiště, U Trati, Višňová, Zahradní ve volebním okrsku č. : 8 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bezručova, Máchova, Sadová, Svojsíkova, tř.t.g.masaryka (260,279,300,341) ve volebním okrsku č. : 9 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (269,882,883,884,885), Hřebenka (449,455,467,468,469,470,471,512, 526,555,888,890,891,926,935), Jiráskova (336,353), Na Vyhlídce, Palackého (330,350,358,367,452,453,454,886,887), Sluneční, tř. T.G. Masaryka (223,224,240,247,278), Tkalcovská (340,348,351,352,472,473,474,475,513,598,925) ve volebním okrsku č. : 10 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (855,856,857,858,), Jiráskova (878,879,880,881), Palackého (859,860,861, 862,863,864,865,866,867), tř. T.G.Masaryka (851,852, 853,854), Tkalcovská (868,869,870,871,872,873,874,875,876,877) ve volebním okrsku č. : 11 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Arbesova, Erbenova, Hálkova, Hřebenka 28,31,481,482,483,484,485,486,490,495,496,515,529,532,556,565,574,577,597,646,650,716,758,759,800,801,802,803,846,942,995,996),Husova(225,291,497,499,510,520,536,540,564,580,583,668,669,670,671,672,722,723,835), Jiráskova (434,435,436,498,500,501,503,504,507, 511,514,561,592,599,601,604,608,609,610,611,701,725,841,845), Lesná, Na Svahu, Na Výšině, Riegrova ( ,476,477,478,479,480,586,5 87,714), U Kapličky Novoborský měsíčník / květen

6 Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 12 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (148,149,150,151,152,153,251,814,815,816,817,), Boženy Němcové (175,314,324,578), Bratří Čapků (166,215,235,416,417,418,719), Husova (154,161,194,257,360,558), Česká (411,412,413,414,415,420,426,444,799,938), Nová, Palackého (17,171,172,179,180,186,188,189,190,191,317,917), Palackého náměstí, Riegrova (265,424,425), tř. T.G.Masaryka (2,3,4,5,6,7,8,430,810,811,812,813,818,819,820,821,822,823,824,825,826), Tkalcovská (201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,21 4,218,219,928,929,934) ve volebním okrsku č. : 13 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Boženy Němcové (140,250,440,441,442,539,542,543,576,585,651,652,653,654,65 5,656,657,658,726,833,927), Bratří Čapků (806,930), Česká (116,419,427,428,429,439,443,591,941), Palackého (134), Sloupská (129,132,237, 263,347,378,438,553,643,644,645), Špálova, Janov ve volebním okrsku č. : 14 je volební místnost : ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Gen. Svobody (106,112,114,117,118,120,121,122,123,129,130,174,226,280,283,3 06,323,324,420,468,501,502,503,685,720), Ke Klíči, Komenského, Lidická, Luční, Lužická, Na Slovance, Nábřežní (55,101,102,103,104,111,276,282,694,793,811), Revoluční, Severní, U Vodárny, Žižkova (234, 342, 351,371,377,388,390,401,402,404,426,445,477,581,671,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710, 711,712,713,714,715,716,717,718,888) ve volebním okrsku č. : 15 je volební místnost : v ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Akátová, B.Egermanna (316,358,366), Dobrovského, Gen.Svobody (3,24,26,28,33,34,35,37,40,41,42,44,46,48,49,64,65,66,97,98,99,100,105,170,185,191,229,230,237,278,287,289,290,291,294,301,307,389,395,448,466,476,5 55,582,719,733,734,774,787,788,791,797,804,809,814,816,839,856,864), Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Lesní čtvrť, Lipová, Nábřežní (4 7,51,52,56,57,58,61,71,72,73,238,529,848,854), Odboje, Podskalská, U Rybníčku, U Studánky, Úvoz, Vodní, Zátiší, Žižkova (200,201,202,203,2 10,212,218,253,254,255,256,257,284,455,775) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Novém Boru, dne Jindřich Mareš v.r. starosta Města Nový Bor Svoz odpadů s čárovými kódy v r Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat vždy první pondělí (s výjimkami) v měsíci, tedy v termínech : v roce 2010 : 3.5., 7.6., výjimka-středa7.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., Prosíme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Na stejné webové adrese můžete najít i všechny další údaje o odpadovém hospodářství města - o sběrovém dvoře, o třídění odpadu, o Ekokomu, o osvětě a ekologické výchově, o množství, financích a zpětném odběru. Můžete zde nahlédnout i do Plánu odpadového hospodářství města. Informace jsou doplněny fotografiemi. Další čárové kódy můžete zdarma obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. Napsala : Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor INFORMACE 1.Sběrové soboty v roce 2010 v Novém Boru : Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma Compag Sever s.r.o. 2.Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO u autobusové zastávky (u rybníčku) a u hospody, v Chomoutech v roce 2010: 22.5., 25.9., Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Zpracovala: Ing. Jitka Kopčáková, OSM MěÚ Nový Bor Ing. Blanka Fialová Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / květen 2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 15.7.2014 374/15/RM/2014 - prodej pozemku Rada města navrhuje zastupitelstvu města prodat pozemek parcelní

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Vlašim podle 29 zákona čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1 Město Krupka, Mariánské náměstí č.p.32 41742 Krupka 1 O Z N Á M E N Í ST A R O S T Y O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Krupka podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční O Z N Á M E N Í o době a místě konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starosta města Nový Jičín podle 15 zákona

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 4.4.2016 213/7/RM/2016 Pronájem pozemku - záměr o zveřejnění záměru města pronajmout

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015 Strana č.: 1/8 Výroční zpráva Městského úřadu za rok 2015 zpracovaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a se směrnicí Městského úřadu č. 6/2008. žádostí

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více