NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20. května od 18 hodin v Navrátilově sále. více str. 25 Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? Na umístění v mateřské škole Klíček čeká nyní sto dvacet novoborských dětí, ale jen pětaosmdesát z nich bude od září do školky chodit, poněvadž kapacita předškolního zařízení není dostatečná. Na příliv dětí do MŠ má vliv nejen baby boom posledních let, ale také zrušení podnikových školek ve městě. Navíc po školce nyní volají maminky, kterým se konečně podařilo najít zaměstnání díky částečnému oživení sklářské výroby ve městě. Město v roli zřizovatele MŠ nalézá řešení a investuje do předškolních zařízení nemalé finanční částky. Před dvěma lety byl za 1 milion 900 tisíc korun upraven jeden z objektů ZŠ v Arnultovicích, kde vzniklo oddělení MŠ pro osmadvacet dětí. Složitou situaci částečně zmírnilo otevření nového detašovaného pracoviště MŠ Klíček, a to ve vile v Kalinově ulici. Město vilu koupilo od Libereckého kraje za 2 miliony 371 tisíc korun, loni do její částečné rekonstrukce investovalo 2, 6 milionů korun a díky tomu bylo otevřeno další oddělení MŠ pro pětadvacet dětí. Mateřská škola Klíček má celkem pět odloučených pracovišť a v letošním školním roce ji navštěvuje 313 dětí, upřesnila ředitelka MŠ Ivana Posseltová a poukázala na internát bývalého domova mládeže v Kalinově ulici. Zůstává stále nevyužitý, ale zastupitelstvo již před několika lety schválilo záměr, aby byla do budovy po nezbytných stavebních úpravách přemístěna MŠ sídlící v Egermannově ulici. Školka v tomto místě nevyhovuje z mnoha 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Pietní akt V letošním roce uplyne 65 let od skončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu. Pietní akt se uskuteční u památníku účastníkům druhého odboje v pátek 7. května 2010 ve 13 hodin za účasti představitelů města Nový Bor. Zveme občany ke společné vzpomínce na oběti 2. světové války a okamžiky těžce vybojované svobody. Před položením věnců a kytic vystoupí žáci ZŠ U Lesa a představitelé města vzpomenou na tuto historickou událost. VÝROČÍ MĚSÍCE důvodů a její rekonstrukce nepřichází v úvahu, zdůraznila ředitelka. Náklady na rekonstrukci budovy internátu v Kalinově ulici jsou odhadované na 25 milionů, ale tolik peněz nemělo město k dispozici a dotaci z jiných zdrojů se nepodařilo získat. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že v budoucnu má celý areál bývalého domova mládeže sloužit zejména potřebám předškolských a školských zařízení. Právě za této podmínky (s výjimkou vily) získalo město areál bezúplatně od Libereckého kraje. S narůstajícím počtem žádostí o umístění v mateřské škole se snažíme vyrovnat obdobně jako v předchozích letech. Řešení se nabízí v částečné rekonstrukci internátu a využití prostor v prvním podlaží. O rekonstrukci a možném způsobu financování budou zastupitelé teprve jednat, podtrhl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Úkolem pro dotačního manažera je, aby se pokusil najít vhodný titul, z něhož by mohly být náklady na rekonstrukci alespoň částečně financovány. Ředitelka MŠ Ivana Posseltová zmiňuje krátký čas zbývající do zahájení nového školního roku. Čtyři měsíce utečou jako voda a pak budu rodičům pětatřiceti dětí těžko zdůvodňovat, proč právě jejich dítě nemůže chodit do školy. Snad se nebude zahájení rekonstrukce protahovat.věřím, že nám i letos město a jeho zastupitelé vyjdou vstříc. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) RUMBURSKÁ VZPOURA 92 let V pátek 28. května v 10 hodin se koná vzpomínkový akt k 92. výročí potlačení Rumburské vzpoury, která se stala na konci května 1918 největším protestem na území Čech proti 1. světové válce. V Novém Boru bylo tehdy popraveno sedm vzbouřenců, v Rumburku další tři. Vedení města chce touto cestou pozvat ke vzpomínce u hrobů a Památníku Rumburské vzpoury spoluobčany. Kladu si otázku, co je příčinou zvýšené zloby mezi lidmi. Samozřejmě kromě existenčních problémů je to také ve velké míře jakýsi morální úpadek. Jako by lidé ztratili všechny hodnoty, ideály a pravidla. A proto vládne nenávist, závist a zloba. I já se pokouším najít cestu a mám jeden návod. Navštívil jsem výstavu obrazů paní Vlastníkové v Galerii pod zvonem v kostele sv. Ducha. Překvapila mě spousta lidí a také vstřícnost paní farářky. Provedla mě celým kostelem, zaujalo mě, že všude se topí dřevem a vytváří to kouzelnou atmosféru domova. Myslím, že to působilo na všechny návštěvníky, usmívali se a byli na sebe vlídní. Podobný pocit jsem zažil, když jsem přijal pozvání na církevní sňatek v našem kostele na náměstí. Opět jsem zažil pocit sounáležitosti a jakýsi mír v duši. Právě na takových místech si člověk uvědomí, jak jsou malicherné spory, které vede, jak je zbytečná nenávist mezi lidmi a jak jsou ty naše starosti a strasti vlastně jen zbytečným plýtváním časem, který máme vyměřený naší délkou života. Možná je to cesta, návrat alespoň k nějakým hodnotám. Je už jedno zda jsou církevní nebo formou moudrosti starých Toltéků ve čtyřech dohodách, obé jedno jest a dává nám určitou osu chování a prožití lepšího života. Jindřich Mareš, starosta

2 Zprávy z našeho města Tři novoborští starostové už jednali o odkoupení pozemků Co je příčinou světové krize Poučení by nám mohlo přinést vyjádření pana Tomáše Bati při hospodářské krizi v roce redakce Několik let si občané bydlící v Nové Skalici stěžují na dezolátní stav místních komunikací. Odpovědnost by mělo nést město Nový Bor, ale má to háček. Město není vlastníkem pozemků, jimiž chodníky a ulice procházejí. Parcely původně patřily Crystalexu a městu se je dodnes nepodařilo získat, přestože jednání o jejich bezúplatném převodu a později odkoupení probíhají už čtvrtým rokem a podíleli se na nich postupně dokonce tři novoborští starostové. Při schvalování rozpočtu jsme už několikrát počítali s penězi na rekonstrukci komunikací v Nové Skalici, ale protože nejsme oprávnění investovat do cizího majetku, zůstávají komunikace v dezolátním stavu, zdůvodnil starosta Nového Boru Jindřich Mareš a podotkl:. Ačkoliv nám komunikace neříkají pane, dělali jsme na nich alespoň zimní údržbu. O bezúplatném převodu pozemků a následně pak o odkoupení parcel jednali osobně s vlastníky parcel i se správkyní konkurzní podstaty starostové Nového Boru. Vyjednávání telefonické a především veškerá korespondence leží na bedrech úřednic z odboru správy majetku. Když do ní jen letmo nahlédnete, nabudete dojmu, že se problémem někdo zabývá na plný úvazek. Už v listopadu 2006 nabídl někdejší výkonný ředitel Crystalexu Novému Boru převod pozemků bezúplatně s odůvodněním, že komunikace slouží občanům, upřesňuje vedoucí odboru správy majetku ing. Blanka Fialová počátek zdlouhavého vyjednávání. Podmínky převodu se průběžně měnily (i když si je kladl tentýž vlastník) a město na změny vždy přistupovalo po souhlasném stanovisku zastupitelstva. Bezúplatný převod se změnil na úplatný, poté se na odboru správy majetku dozvěděli, že je nejprve nutné ze strany Crystalexu zrušit zástavní práva k pozemkům. Ani po průběžném urgování k výmazu zástavních práv nedošlo, zato se Crystalex dostal do vážných ekonomických potíží a v březnu 2009 byl vyhlášen konkurs na majetek. Slibně se zkraje jevila jednání s insolventní správkyní o převodu komunikací na město. Město opět přistoupilo na podmínky převodu a nechalo na její doporučení vyhotovit znalecké posudky. Poté insolventní správkyně sdělila, že nabídka parcel Crystalexu bude zveřejněna v tisku. Město zaslalo 9. září 2009 nabídku k odkoupení, ale 10. listopadu nám insolventní správkyně oznámila, že ji musíme podat znovu dle nově daných podmínek, popisuje další zádrhel ing. Blanka Fialová. A tak bychom mohli pokračovat až do doby, kdy Crystalex změnil majitele. V lednu 2010 insolventní správkyně sdělila, že některé komunikace byly převedeny na novou společnost Crystalex CZ, s.r.o., a té nyní musí být adresované žádosti o převod části komunikací v Novém Skalici. Zažádali jsme o odkoupení letos v únoru a do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o výsledku ani od společnosti Crystalex CZ, s.r.o. ani od insolvenční správkyně Crystalex a.s, shrnuje vedoucí odboru správy majetku. Starosta ubezpečuje: Věřte, že se opravdu snažíme pozemky získat do vlastnictví města. Dokumentace vedená na odboru správy majetku mu dává sice za pravdu, ale daňovým poplatníkům jsou majetkoprávní vztahy ukradené a mnohem víc je zajímá, kdy budou chodníky schůdné a ulice v jedné z místních částí Nového Boru sjízdné. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Odbor rozvoje města povede nový vedoucí Výběrové řízení na funkci vedoucího odboru rozvoje města Nový Bor je uzavřené, rada města na základě doporučení výběrové komise a návrhu tajemníka městského úřadu jmenovala vedoucím odboru Bc. Miroslava Jeništu. Odbor rozvoje města považuji za jeden z klíčových, jsem proto rád, že bude mít konečně po delší době opět svého vedoucího, nechal se slyšet tajemník Městského úřadu v Novém Boru Josef Chýle. Nový vedoucí odboru pracoval na Městském úřadu v Rumburku, zkušenosti z oblasti veřejné správy a investičních projektů mu nechybějí, a proto očekávám, že přijde s novými náměty. Do funkce by měl nastoupit počátkem května. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Ohlédnutí za festivalem Jeden svět 2010 V březnu se v Novém Boru uskutečnil již 3. ročník regionálního festivalu Jeden svět. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech navštívilo v letošním roce kolem tisíce účastníků. V rámci projekcí pro veřejnost festival podpořilo cca 200 diváků, zbytek tvořili žáci základních a středních škol, u nichž se letošní ročník festivalu setkal s mimořádným ohlasem. Kromě novoborských škol se festivalu zúčastnily i školy z České Lípy, Zákup a Mimoně. Cílem školních projekcí bylo seznámit žáky se společensky závažnými tématy, podpořit prevenci rizikového chování a výchovu k lidským právům, zprostředkovat diskusi s odborníky. Právě živé a věcné diskuse reflektující filmové projekce, které proběhly u žáků všech věkových kategorií, ukázaly, jak pozornými a vnímavými diváky žáci jsou a že je prezentovaná témata opravdu zaujala. Současně byly signálem o splnění cílů projektu a ocenili je jak organizátoři, tak i přítomní pedagogové. Regionální festivaly probíhají v méně než 30 městech České republiky jako součást prestižního projektu s mezinárodním dosahem a závažnou společenskou tématikou. Většina municipalit proto považuje spoluúčast na festivalu za významnou a poskytuje organizátorům festivalu nejen morální, ale i finanční záštitu. V Novém Boru převzal morální záštitu nad festivalem starosta města Nový Bor, pan Jindřich Mareš, žádosti o finanční podporu festivalu však nevyhověl. Za organizátory děkujeme všem, kdo festival podpořili, a věříme, že se nám společně podaří v příštím roce připravit stejně úspěšný 4. ročník. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 2 Novoborský měsíčník / květen 2010

3 Zprávy z našeho města Pokračuje obnova chráněných památek Na obnovu kulturních památek získalo v letošním roce město Nový Bor 400 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O finanční pomoc při opravách památkově chráněných objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek požádalo sedm vlastníků měšťanských domů. Komise regenerace městské památkové zóny jejich žádosti posoudila a doporučila radě města a zastupitelstvu, aby dotaci získali čtyři z nich, sdělila úřednice správních činností Tereza Horňáková. V rámci zmíněného programu poskytuje ministerstvo kultury dotaci, ale na obnově chráněné kulturní památky se musí finančně spolupodílet město a vlastník objektu. Na opravy památkově chráněných objektů přispěje letos město celkovou sumou korun. Jedním z památkově chráněných objektů, kde bude i letos pokračovat obnova za finanční podpory státu, je měšťanský dům č. p. 45 v ulici T. G. Masaryka se známým Navrátilovým sálem, upozornila Tereza Horňáková. Dům patří městu a to jej opravuje po etapách. V loňském roce byla vyměněna okna v zadním traktu budovy a letos budou obnovená okna v bočních traktech. Město do obnovy oken vkládá korun z vlastního rozpočtu a finanční příspěvek ze státního rozpočtu činí 160 tisíc. Do obnovy chráněné kulturní památky se letos pustí i vlastníci měšťanského domu č. p. 4 v ulici T. G. Masaryka. Dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón použijí na obnovu oken, zídky a kovového oplocení. Majitel měšťanského domu č. p. 61 na náměstí Míru použije dotaci na obnovu brány a vlastníkovi domu č. p. 101 na náměstí Míru pomůže dotace při obnově stropního trámu a prkenného podhledu. Státní finanční příspěvek ze zmíněného programu obdrželo město Nový Bor i v loňském roce a stejně jako letos byl ve výši 400 tisíc korun. Není to sice mnoho, ale je chvályhodné, že stát na památky nezapomíná ani v době hospodářské krize. Opravy památkově chráněných objektů pokračují jen pozvolna i z toho důvodu, že je jejich obnova nesmírně drahá. Dokonce tak nákladná, že některé nemovitosti zchátrají dočista, protože si je nechce nikdo koupit ani za hubičku. Není divu, za velmi přísného dohledu památkářů by při jejich obnově přišel na mizinu. A nemusí to být zrovna zámky, stačí připomenout některé polozbořené usedlosti ve stylu jihočeského selského baroka. Proto klobouk dolů před každým, kdo vkládá peníze do obnovy svého památkově chráněného objektu. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) V dubnu začnou stavět lávku Stavbu lávky překlenující silnice 1/13 a 1/9 zahájí ve druhé polovině dubna zaměstnanci firmy Strabag a. s. Liberec. Největší investiční akce, kterou má v letošním roce město Nový Bor na programu, je součástí projektu Cesta k sousedům a bude z velké části financovaná z programu Cíl 3, což je operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Firma Strabag, vítěz výběrového řízení na zhotovitele díla, nabídla takovou cenu, že náklady na stavbu budou nižší, než jsme původně předpokládali, uvedl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Nabídková cena bez nákladů na projektovou dokumentaci činí 7 milionů 176 tisíc korun, z toho dotace z programu Cíl pokryje 90 procent a zbytek připadá na finanční spoluúčast města, upřesnil starosta a zdůraznil: Poněvadž po lávce volali také turisté z německých příhraničních obcí je stavba lávky jednou z hlavních priorit mikroregionu Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské hory. Projekt Cesta k sousedům vznikl až v roce 2007, kdy byla podepsaná smlouva o spolupráci mezi městem Nový Bor a obcí Oybin. Kromě lávky pro pěší a cyklisty je do projektu zahrnuto vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor. Projekt na lávku pro pěší a cyklisty zpracovala projektová kancelář Vaner s. r. o. Liberec, připomněl Milan Geby z odboru rozvoje města. Po předání staveniště se začne stavět v prostoru křížení místní komunikace Na Slovance a silnic první třídy 1/13 a 1/9. Proto bude po dobu výstavby lávky uzavřen výjezd z ulice Na Slovance.. Nejprve je třeba postavit betonové základy pro vlastní konstrukci lávky a poté budou postupně nasypávané nájezdové rampy. Na vlastní montáž lávky překlenující obě silnice první třídy dojde v červenci, stavba bude dokončena k 31. srpnu, upřesnil Milan Geby. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Kaple v Arnultovicích v Novém Boru Během loňského roku byla opravena kaple v ulici Dobrovského v Novém Boru. V rámci oprav proběhlo rozebrání původní střechy, nové laťování, položení bobrovky, oplechování a položení nových držáků, montáž nových žlabů a svodů, zhotovení nového okna nad vstupním portálem, nátěr dveří, oprava vnitřních a vnějších omítek a byla položena odvodňovací drenáž. V letošním roce proběhne zrestaurování kamenných prvků a římsových hlavic. Práce provede odborný restaurátor BcA. Jan Fedorčák. Na tyto práce získalo město Nový Bor dotaci ve výši Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Město se bude podílet částkou Kč. Práce proběhnou během letních měsíců. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / květen

4 USNESENÍ č. 3292/10/RM91 Placené parkování na náměstí Míru v N. Boru RM - doporučuje ZM schválit zavedení placeného parkování na nám. Míru v Novém Boru dle předložené varianty I - nákupem a osazením parkovacího automatu. USNESENÍ č. 3293/10/RM91 Jmenování vedoucího odboru rozvoje města - RM jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Nový Bor vedoucím odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu. USNESENÍ č. 3295/10/RM91 Žádost VOŠS a SŠ Nový Bor o finanční příspěvek - RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši Kč pro Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace b) smlouvu o poskytnutí finančního daru. USNESENÍ č. 3296/10/RM91 Žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí fin. příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna RM bere na vědomí žádost p. Milana Farkaše o poskytnutí finančního příspěvku na podporu předmětu podnikatelské činnosti - pojízdná prodejna a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku. USNESENÍ č. 3298/10/RM91 Dohoda o spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem RM schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Věznicí Stráž pod Ralskem a Městem Nový Bor při realizaci pilotního projektu Ověření možnosti využití činnosti Komise pro podmíněné propuštění v procesu přípravy podkladů pro rozhodnutí soudu o žádostech o podmíněné propuštění. a pověřuje starostu města podpisem této dohody USNESENÍ č. 3299/10/RM91 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o udělení souhlasu k přijetí sponzorských darů. RM souhlasí s přijetím sponzorských darů uvedených v příloze pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Nový Bor. USNESENÍ č. 3305/10/RM91 Návrh obecně závazné vyhlášky města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Nový Bor o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů. USNESENÍ č. 3306/10/RM91 Příjem VHP - užití části výtěžku odvedeného provozovateli z výherních hracích přístrojů za rok 2009 na veřejně prospěšné účely (povinnost dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) - ve výši celkem Kč VÝBĚR USNESENÍ z RM konané dne RM doporučuje ZM odsouhlasit použití příjmu z výtěžku odvedeného městu provozovateli výherních hracích přístrojů za rok 2009 na poskytnutí grantů do těchto oblastí: sociální a zdravotní, sport, kultura a cestovní ruch, podpora školství, vědy, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže. USNESENÍ č. 3307/10/RM91 Návrh postupu řešení problematiky poskytování kulturních služeb občanům města RM doporučuje a) ZM schválit záměr založit příspěvkovou organizaci pro poskytování služeb v kultuře občanům města Nový Bor a návrh zřizovací listiny b) ZM pověřit starostu města učinit nezbytné právní kroky vedoucí k založení příspěvkové organizace. USNESENÍ č. 3308/10/RM91 Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem RM doporučuje ZM schválit Sazebník úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., platný počínaje dnem USNESENÍ č. 3309/10/RM91 Žádost o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb egovermentu v obcích, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu a ukládá tajemníkovi MěÚ, Mgr. Josefu Chýlemu, připravit dopis adresovaný starostům obcí z obvodu ORP Nový Bor a statutárním zástupcům jimi zřizovaných organizací s nabídkou na hostované služby TC ORP Nový Bor, zejména el. spisovou službu a úložiště dat. USNESENÍ č. 3310/10/RM91 Žádost o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Cíl 3 na zajištění přeshraniční spolupráce při akci Rozloučení s létem, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu. USNESENÍ č. 3311/10/RM91 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor- Pihel kanalizace a mechanicko biologická ČOV, mezi Městem Nový Bor a SVS a.s. Teplice. RM schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavby vodohospodářského infrastrukturálního majetku města Nový Bor-Pihel kanalizace a mechanicko-biologická ČOV mezi Městem Nový Bor a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jeho podpisem. USNESENÍ č. 3312/10/RM91 Smlouva o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3313/10/RM91 Dod. č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stav. prací Pěší komunikace - dolní Pihel. RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Nový Bor a firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, na dodávku stavebních prací Pěší komunikace - dolní Pihel. a pověřuje starostu města pana Jindřicha Mareše jejím podpisem. USNESENÍ č. 3314/10/RM91 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v rámci výzvy k podání nabídky na veř. zakázku na výběr zhotovitele stav. prací v rámci akce Snížení energ. náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v N.Boru RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Arnultovice v Novém Boru je na základě doporučení hodnotící komise nabídka od firmy FASSAX spol. s r.o., se sídlem Česká Lípa, Střelnice 2667, PSČ , s nabídkovou cenou: Kč bez DPH. USNESENÍ č. 3351/10/RM91 Souhlas s použitím DVD o městě Nový Bor jako svatebního daru RM souhlasí s použitím DVD o Městě Nový Bor při svatebních obřadech jako daru snoubencům od Města Nový Bor. USNESENÍ č. 3352/10/RM91 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o finanční výpomoc v souvislosti s havárií plynového kotle v Sokolovně RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro TJ Jiskra Nový Bor na koupi nového plynového kotle do Sokolovny. USNESENÍ č. 3353/10/RM91 Návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok 2010 RM bere na vědomí návrh Výboru pro kulturu a občanské záležitosti na rozdělení grantů pro rok Jindřich Mareš starosta Města Nový Bor 4 Novoborský měsíčník / květen 2010

5 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb Starosta města Nový Bor podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 1 je volební místnost : v Pihelu 226 (bývalá Severka Cvikov) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Pihel a Bukovany ve volebním okrsku č. : 2 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, Jánská, Kalinova, Krátká, Křižíkova, Liberecká (čp. 96 a 99), Na Rozhraní, nám. Míru (1,100,101,103,128,702), Polní, Prokopa Velikého, Rumburských hrdinů (225,247,544,646,647,691,692,859,860), Sloupská (137,272,286,406, 534,666,667,848), Široká, Třebízského, U Obory, U Starého divadla, U Starého hřbitova, V Hájku, V Lomech, Wintrova, Železná ve volebním okrsku č. : 3 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Liberecká (318,330,552,557,558), Rumburských hrdinů (381,633,258,266,270,272, 429,741,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754, 19,820,821),U Slévárny ve volebním okrsku č. : 4 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Egermanna (70,71,75,76,156,238, 245,259,262,265,281,317,549,550,573,582,9 50,1001)Černá,Dvořákova(327,339,366,385,392,516,550, 579,637,638,639,640,641,642), Gen.Svobody (132,133,147,148,153,211,217,220,223, 228,274,285, 363,553,773,800), Liberecká (66,67,462,465,484,645), Mánesova, Mařákova (329,518), Myslbekova, Nádražní (256,282,287,345), Nám. Míru (57,58,59,60,61), Nerudova, Příkrá, Purkyňova, Sklářská (74,245,280,290,294,298,362,594), Svatopluka Čecha, Štursova, Tržní náměstí 575, Tylova, Vančurova,Vilová,Žižkova (139,159,160,205,302,303,304,313,314,336,354,364,424,434,441,443,452, 478,576,726,729,843,8 44,846,855,857,866,999,1000,1001) ve volebním okrsku č. : 5 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Brigádníků, Horovy sady, Husova (32,33,34,770,771,772,773,774,775,776,777, 778,779,780,781,913,914,915,918), Nám. Míru (čp.55), Smetanova (356,372,523), tř.t.g.masaryka (35,42,43,46,54,157,160,227,261), V Parku, Wolkerova (15,551,829) ve volebním okrsku č. : 6 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B.Egermanna (230,239,375,409,423, 557), Dvořákova (30,319,359,525), Hutní, Kollárova, Mařákova (37,44,307,312,363), Nádražní (228, 229,292), Nemocniční, Skalická (365,502,535,544,562,566,663,664,665,732,733,734,735, 736,737, 738,739,740,741,827,828), Sklářská (216,217,355,380,421,538,618,619,620,659,660,760), Smetanova (521,548,552,584,600,603,893), Wolkerova (51,52,173,174,316,344,388,389,394,422,446,519,541, 545,549,568,607,939) ve volebním okrsku č. : 7 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (730,731,750,751,783), Jabloňová, Jahodová, Kpt. Jaroše, Ke Koupališti, Meruňková, Na Výsluní, Skalická (273,1379,1383, 1384,1386,1388,1418,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427, 1428,1429,1432,1436,1437,1446,1461, 1465,1471,1480,1481,1482,1483,1486,1507, 1508), U Hřiště, U Trati, Višňová, Zahradní ve volebním okrsku č. : 8 je volební místnost : v Domě dětí Smetanka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bezručova, Máchova, Sadová, Svojsíkova, tř.t.g.masaryka (260,279,300,341) ve volebním okrsku č. : 9 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (269,882,883,884,885), Hřebenka (449,455,467,468,469,470,471,512, 526,555,888,890,891,926,935), Jiráskova (336,353), Na Vyhlídce, Palackého (330,350,358,367,452,453,454,886,887), Sluneční, tř. T.G. Masaryka (223,224,240,247,278), Tkalcovská (340,348,351,352,472,473,474,475,513,598,925) ve volebním okrsku č. : 10 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova (855,856,857,858,), Jiráskova (878,879,880,881), Palackého (859,860,861, 862,863,864,865,866,867), tř. T.G.Masaryka (851,852, 853,854), Tkalcovská (868,869,870,871,872,873,874,875,876,877) ve volebním okrsku č. : 11 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Arbesova, Erbenova, Hálkova, Hřebenka 28,31,481,482,483,484,485,486,490,495,496,515,529,532,556,565,574,577,597,646,650,716,758,759,800,801,802,803,846,942,995,996),Husova(225,291,497,499,510,520,536,540,564,580,583,668,669,670,671,672,722,723,835), Jiráskova (434,435,436,498,500,501,503,504,507, 511,514,561,592,599,601,604,608,609,610,611,701,725,841,845), Lesná, Na Svahu, Na Výšině, Riegrova ( ,476,477,478,479,480,586,5 87,714), U Kapličky Novoborský měsíčník / květen

6 Zprávy z MěÚ ve volebním okrsku č. : 12 je volební místnost : v ZŠ Nám. Míru pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova (148,149,150,151,152,153,251,814,815,816,817,), Boženy Němcové (175,314,324,578), Bratří Čapků (166,215,235,416,417,418,719), Husova (154,161,194,257,360,558), Česká (411,412,413,414,415,420,426,444,799,938), Nová, Palackého (17,171,172,179,180,186,188,189,190,191,317,917), Palackého náměstí, Riegrova (265,424,425), tř. T.G.Masaryka (2,3,4,5,6,7,8,430,810,811,812,813,818,819,820,821,822,823,824,825,826), Tkalcovská (201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,21 4,218,219,928,929,934) ve volebním okrsku č. : 13 je volební místnost : v ZŠ U lesa pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Boženy Němcové (140,250,440,441,442,539,542,543,576,585,651,652,653,654,65 5,656,657,658,726,833,927), Bratří Čapků (806,930), Česká (116,419,427,428,429,439,443,591,941), Palackého (134), Sloupská (129,132,237, 263,347,378,438,553,643,644,645), Špálova, Janov ve volebním okrsku č. : 14 je volební místnost : ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Gen. Svobody (106,112,114,117,118,120,121,122,123,129,130,174,226,280,283,3 06,323,324,420,468,501,502,503,685,720), Ke Klíči, Komenského, Lidická, Luční, Lužická, Na Slovance, Nábřežní (55,101,102,103,104,111,276,282,694,793,811), Revoluční, Severní, U Vodárny, Žižkova (234, 342, 351,371,377,388,390,401,402,404,426,445,477,581,671,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710, 711,712,713,714,715,716,717,718,888) ve volebním okrsku č. : 15 je volební místnost : v ZŠ Gen. Svobody pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Akátová, B.Egermanna (316,358,366), Dobrovského, Gen.Svobody (3,24,26,28,33,34,35,37,40,41,42,44,46,48,49,64,65,66,97,98,99,100,105,170,185,191,229,230,237,278,287,289,290,291,294,301,307,389,395,448,466,476,5 55,582,719,733,734,774,787,788,791,797,804,809,814,816,839,856,864), Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Lesní čtvrť, Lipová, Nábřežní (4 7,51,52,56,57,58,61,71,72,73,238,529,848,854), Odboje, Podskalská, U Rybníčku, U Studánky, Úvoz, Vodní, Zátiší, Žižkova (200,201,202,203,2 10,212,218,253,254,255,256,257,284,455,775) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Novém Boru, dne Jindřich Mareš v.r. starosta Města Nový Bor Svoz odpadů s čárovými kódy v r Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat vždy první pondělí (s výjimkami) v měsíci, tedy v termínech : v roce 2010 : 3.5., 7.6., výjimka-středa7.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., Prosíme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Na stejné webové adrese můžete najít i všechny další údaje o odpadovém hospodářství města - o sběrovém dvoře, o třídění odpadu, o Ekokomu, o osvětě a ekologické výchově, o množství, financích a zpětném odběru. Můžete zde nahlédnout i do Plánu odpadového hospodářství města. Informace jsou doplněny fotografiemi. Další čárové kódy můžete zdarma obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. Napsala : Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor INFORMACE 1.Sběrové soboty v roce 2010 v Novém Boru : Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma Compag Sever s.r.o. 2.Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO u autobusové zastávky (u rybníčku) a u hospody, v Chomoutech v roce 2010: 22.5., 25.9., Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Zpracovala: Ing. Jitka Kopčáková, OSM MěÚ Nový Bor Ing. Blanka Fialová Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / květen 2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 místostarostka - Karla Jakob Čechová 1. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více