Exekutor je nadbytečný!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exekutor je nadbytečný!"

Transkript

1 Exekutor je nadbytečný! Vedle exekutorů dluhy vymáhají soudní vykonavatelé....málokdo ví, že tito úředníci jsou efektivnější, odbornější a slušnější!! K čemu tedy potřebujeme exekutory?

2 Trhy s právem Exekutor Soudní vykonavatel Úspěšnost 24% 41% Podíl zastavených exekucí (zahrnuty úspěšné exekuce) 7% 36% Podíl neprovedených exekucí Povinná bezplatná součinnost třetích osob Dlužník může nakládat se svým majetkem (podílí se na splácení dluhu) Pravomoce ze zákona Co zákon nezakazuje Co zákon dovoluje Ano Ne Ne Ano Porovnání efektivity práce soukromých exekutorů na straně jedné a soudů na straně druhé je obtížné, nebo ť chybí dostupná data. Absence dat je nicméně zvláštní, nebo ť údajná vyšší efektivita soukromých exekutorů byla hlavním důvodem pro přijetí zákona o soukromých exekutorech, a je dodnes hlavním argumentem pro existenci soukromých exekutorů. Zdroj: Závěrečná analýza systémových chyb na poli exekucí, Iuridicum Remedium, o.s., 2012

3 Exekutor = zaručená ztráta pro dlužníka, věřitele i ostatní lidi Půjčil jsem si na nezbytné vybavení domácnosti, video a kameru, abych mohl zachytit i vzpomínky na svoje děti. A 5 let splácel. V roce 2006 soud nařídil exekuci na dluh ,-Kč. V květnu 2011 exekutor provedl v mém nájemním bytě a v mé nepřítomnosti exekuci. Zničil majiteli bytu vstupní dveře a způsobil mu škodu za 8.829,-Kč. Exekutor odvezl vrtačku v hodnotě 900,-Kč, kterou následně vydražil. Na místě ponechal věci za více než ,-Kč a věci pořízené z dluhu. Náklady za tento úkon vyčíslil ve výši ,-Kč. Po 9-ti letech nemám žádný majetek. Věřitel nedostal ani korunu. Úroky a odměna exekutora narůstá. Mám zablokovaný účet. Mám exekuci na mzdu. Čelím dalším exekucím. Jiří Bezděk

4 Dlužník je exekucí zbaven práv. O jeho životě rozhoduje exekutor. Exekuce Jiřího Bezděka: Poměr zabavitelného majetku a dluhu Rozumné by bylo zpeněžit zabavitelný majetek ve prospěch věřitele, ale exekutor žije z odměn za úkony. Čím jich je více, tím větší je zisk exekutora v tisících Kč Majetek Dluh 0

5 Dlužník je exekucí zbaven práv. O jeho životě rozhoduje exekutor. Žádoucí je dodržovat zákon, ale exekutor stojí nad zákonem. Může si dělat, co mu zákon nezakazuje a navíc má ze zákona více pravomocí, než kterákoli ústavní moc. Kontrola jeho činnosti neexistuje. Jen exekutor smí kontrolovat exekutora. Exekuce Jiřího Bezděka: Poměr vymoženého majetku a nákladů exekuce v tisících Kč Odměna exekutora 15 Způsobená škoda Zabavený majetek

6 Dlužník je exekucí zbaven práv. O jeho životě rozhoduje exekutor. Normální je zaplatit správní poplatek soudnímu vykonavateli bez dalších zbytečných nákladů. Ale exekutor dostane zaplaceno vše od věřitele, přestože dluh nevymůže. Proč by měl mít zájem nevymahatelnou pohledávku hned zastavovat? Proč by měl efektivně Exekuce Jiřího Bezděka: Umoření dluhu po 9-ti letech exekuce v tisících Kč Vymoženo pro věřitele vymáhat? 0

7 Exekutor = zaručená ztráta pro dlužníka, věřitele i ostatní lidi Exekuce Jiřího Bezděka: Shrnutí předchozích grafů Vymoženo Částečné náklady exekuce Dluh bez úroků Majetek dlužníka Dlužník Exekutor Věřitel Stav po 9-ti letech exekuce

8 Běžně vykonávají spravedlnost úřady Exekutorský úřad není úřadem! Zákon o státních symbolech nedovoluje exekutorům používat velký státní znak, přesto ho užívají na listinách, v automobilech i v označení svých sídel. Exekutor je podnikatel. Nezastupuje stát, ale soukromé osoby.

9 Spravedlnost kmotrů nebo lidská práva? Exekuce nesplácená 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Dluh Dluh s náklady exekuce např. v desítkách tisíc Kč Exekuce splácená 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Dluh s náklady exekuce Splátka exekuce Dluh Splátka exekuce např. v desítkách tisíc Kč Vývoj dluhu Vývoj dluhu Např. nezaplacená jízdenka svobodnou matkou E.P. s příjmem 6.800,-Kč při akutní cestě k lékaři s dítětem. Proč exekuce? Dluhy budou splácet děti. Např. exekuce na starobní důchod 68-leté babičky A.B. za nedoplatek elektřiny za vytápění bytu 2+1. Proč exekuce? Dluhy se dědí.

10 Spravedlnost kmotrů nebo lidská práva? Ideální průběh exekuce 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Vývoj dluhu Ideální průběh exekuce je schopen zajistit soudní vykonavatel. Ale pro exekutora takový průběh není žádoucí. Proč? Protože nepřináší potřebný zisk. 0 Dluh Dluh s náklady exekuce Splátka exekuce např. v desítkách tisíc Kč

11 Exekuce, svět dezinformací a manipulací Z celkové koncepce zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád je exekutorovi dána moc soudní, výkonná i zákonodárná! Má přístup vůči tobě: Zdroj: Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk Soukromá osoba Úředník Politik Tvůj otec Exekutor Soud Policie BIS Poslanec Prezident Osobní prohlídka x x Domovní prohlídka x Příkaz soudu Listovní tajemství x x? Bankovní tajemství x x Omezení práv jiných lidí x x Výpis hovorů a sms x Příkaz soudu? Nakládání s nemovitostí Umístění elektroměrů x x Odebrání automobilu Vydavatel tisku (zadavatel inzerce) Finanční úřad x x x x x? Řidičský průkaz x x

12 Tajnější než tajné služby Exekutorovi je umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( 9), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím (z titulu 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu (z titulu 7 bod 5)). Zdroj: Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk Exekutor plní úlohu tzv. dvojitého agenta v rámci mezinárodní špionáže. Exekutor má přístup k státem utajovaným informacím a přitom spolupracuje s věřiteli z cizích států, např. i ovládaných teroristy a diktátory. Exekutor nemusí splňovat bezpečnostní prověrky a má plnit opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Bezpečnostní informační služba takové pravomoci jako exekutor nemá, přičemž je to její náplní práce. Pracovníci BIS prošli bezpečnostními prověrkami.

13 Dříve nadšeným komunistou dnes nekompromisním exekutorem Bezpečnostní riziko představuje především 128 Exekučního řádu, který dává možnost osobám podílejícím se v minulosti na potlačování základních práv a svobod a porušování základů demokracie daných čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod pokračovat v této činnosti. Zdroj: Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk Mám zato, že nejeden exekutor může prohlásit: Před rokem 1989 jsem dělal prokurátora. Pár křiklounků za demokracii jsem nechal odsoudit k několika letům vězení. Kvůli tomu jsem potom nemohl dělat svou práci státního zástupce. Od roku 2001 jsem ale exekutorem.. Byla jsem lidovou soudkyní a hájila zájmy socialismu. Po roce 1989 jsem musela být v ústraní, abych nebyla tolik na očích. Exekuční řád mě v roce 2001 znovu dostal do hry. Od toho roku mám svůj Exekutorský úřad..

14 Legislativní změny nezastaví pochybení exekutorů Příčiny neřešitelnosti současného stavu vymáhání dluhů exekutory jsou zřejmé: Úředník může činit pouze to, co mu zákon dovoluje. Kdežto soudní exekutor (soukromá osoba) může činit to, co mu zákon nezakazuje. Navíc na základě Exekučního řádu má více pravomocí, než kterákoli ústavní moc! Horká novinka v obcházení zákona a již realizovaná v roce 2015, jak jsem se dozvěděl z rozhovorů s dlužníky: Exekuce na starobní důchod je zaručeným zdrojem příjmu exekutora. Jistinu dluhu vymáhá stávající exekutor a úroky z této jistiny jsou postoupeny jinému exekutorovi k vymáhání. Cena pro dlužníka: Dvojité náklady exekuce za jeden dluh! Zisk pro věřitele: 0

15 Že se tě exekuce netýká? Daňové ztráty z činnosti exekutorů jsou nevyčíslitelné. Ale hradíš je ty! Ty, který chodíš do práce. Věřitel si pohledávku odečte po 3-4 letech z daní. Dlužník pracuje většinou v šedé zóně. Z této práce, ale zaměstnavatel daně neodvádí. V ČR je přes 1 milion dlužníků. Dovedeš si to číslo na daních vůbec představit? Mluví se o 600 miliardách korun. Mohl/-a bys mít třeba levnější vlak a autobus. Nebo i cestu autem, protože stát by nemusel vybírat tolik daní na benzinu a naftě. Mohl/-a bys mít levnější studium, protože stát by měl peníze pro vysoké školy. Mohl/-a bys mít levnější léky, protože stát by měl finance pro zdravotnictví. Tvůj fotbalový klub by měl více peněz. Třeba bys nemusel/-a za svého syna tolik platit za fotbalové tréninky, protože stát by mohl více přispívat na sport. Mohl/-a bys mít spokojenější život. Život bez exekutorů!

16 Problém s exekutory má jednoduché řešení!!! ZRUŠIT EXEKUTORY A ZACHOVAT POUZE SOUDNÍ VYKONAVATELE!!! Zpracoval: Jiří Bezděk pravdazvitezi.webnode.cz

17 Vezmi te ď hned tužku a papír, a napiš na adresu: Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Sněmovní Praha 1 - Malá Strana nebo na či do datové schránky: bykaigw V souladu se zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, kdy bude Poslanecká sněmovna jednat o zrušení Exekučního řádu, zákona č. 120/2001 Sb.? Pod tíhou důkazů a argumentů proti exekutorům žádám o zachování jediného systému vymáhání pohledávek soudními vykonavateli úředníky soudů.

18 Zrušení exekutorů a zachování pouze soudních vykonavatelů podporují: Václav Klučka, poslanec Parlamentu ČR Marek Černoch, poslanec Parlamentu ČR Radim Fiala, poslanec Parlamentu ČR Petr Adam, poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Foldyna, poslanec Parlamentu ČR

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Autorský kolektiv: Tereza Babcová Barbara Halířová Petr Mati Martin Slavík Jiří Starý Grafické úpravy: Stanislava Palečková Korektury: Kateřina

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řádu

Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řádu Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řádu Novela exekučního řádu, jakož i občanského soudního řádu, jež vnesla do exekučního života celou řadu změn, byla přijata zákonem č. 396/2012 Sb. s

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! a příkladů dobré praxe Prevence kriminality Půjčujte si s rozumem! Praktická příručka pro osobní finance občanské sdružení Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou 3. vydání praktické příručky pro osobní

Více

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín Tato publikace byla zpracována na základě zkušeností a dat projektu Budoucnost bez dluhů protidluhové poradenství, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146. Projekt byl realizován prostřednictvím spolufinancování

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Základní teze Privatismu dle významnosti

Základní teze Privatismu dle významnosti Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Vaše slova k občasníku a k činnosti reg. centra. Obsah

Vaše slova k občasníku a k činnosti reg. centra. Obsah číslo 3 Anketa názory na podporu bývalých vězňů Finanční otázky výživné, půjčky, exekuce Bytová otázka Možnosti zaměstnání u nás i v zahraničí Vaše příběhy a osudy Vážení čtenáři, již potřetí máte možnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více