ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ"

Transkript

1 informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne

2 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou jednotlivé body uvedeny!!! Po dokončení převodu, kdy byly převedeny základní matriční údaje zaměstnanců, je nutné provést kontroly předených dat a nastavení (pro správný výpočet daní, zdravotní poj., ) 1) Nastavení období zpracování V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Nastavte si všechna období na Vámi zvolený měsíc, ve kterém budete pořizovat a zpracovávat zkušební mzdy (např. prosinec). 2) Je třeba zkontrolovat všechny údaje o zaměstnancích aplikaci *7011 Zaměstnanci včetně PPV pomocí Uprav projít jednoho zaměstnance po druhém. Zkontrolujete a doplňte následující údaje: záložka Pojištění a ostatní údaje nastavte, pokud se týká zaměstnance: - Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelných částek (v případě provádění srážek dle OSŘ) - Nárok na starobní důchod od (pro eldp) když u zam-ce tento nárok vznikl a dále pracuje. Pokud vznikl před 2014, lze vyplnit Důchodové spoření od zadejte, od kdy je účasten II. pilíře - Údaj Plátce zdravotního pojištění stát: zaměstnanec je státním pojištěncem a neplatí pro něj min. vyměřovací základ (invalidé, starobní důchodci, nekolidující zaměstnání). 2

3 - Údaj Minimální vyměřovací základ ZP: např. zaměstnanci se sráží z min. vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele (doloženo potvrzením). záložka Klíče kmen zaměstnance, zadejte: - z číselníku vyberte kmenové zařazení zaměstnance tlačítko Klient, zkontrolujte: - osobní údaje zaměstnance (adresa, rodné číslo, ) Nastavení účtování závazků Převodem bylo u zaměstnanců nastaveno účtování závazků strany DAL na účet 331, resp Na tento účet bude následně zaúčtována úhrada výplaty (výdajový pokladní doklad, hradící výpis z účtu). Zaměstnancům, kterým se má úhrada účtovat na účet 366, tj.: - Členové družstva (druh pracovněprávního vztahu: ) - Společníci a jednatelé s.r.o. (druh pracovněprávního vztahu: ) - Komandisté (druh pracovněprávního vztahu: ) zkontrolujte Druh PPV a Vlastní účtování (viz.okno na str. 2 návodu) ve výše uvedených případech zde změňte účtování závazků na účet 366, uložte tl. OK. tlačítko Daně, zkontrolujte: - podepsané prohlášení - daňové slevy - vyživované osoby (pokud nebyly převedeny pořiďte) tlačítko Zdr., Soc, zkontrolujte: - pro kontrolu převedené ZP můžete využít sestavu v IQ Zaměstnanci a PPV, zvolte šablonu: zdravotní pojišťovny tlačítko Důchody, OZP, zadejte pokud je nebo jste vyplnili záložku Pojištění a ostatní údaje: - typ a pobírání důchodu (záložka důchody), stiskněte tlačítko Invalid->OZP - typ zdravotního postižení (záložka OZP osoba se zdravotním postižením) tlačítko Výplata: - výplata hotově, okno zůstane nezměněno - šedé - výplata na účet proveďte kontrolu bankovního účtu, případně změňte podle potřeby VS a KS - výplata na účet není nastavena, pořiďte ji tl. Přidej - další možností je kombinaci obojího podle pořadí (výjimečné případy) tlačítko Aut.věty, pořizujete, jen pokud se daného zaměstnance týká: - srážky (spoření, pojištění, penzijní připojištění, exekuce, výživné), nastavení dle návodu penzijní připojištění firma, návod životní pojištění firma, návod

4 Automatické věty můžete poté zkontrolovat také v aplikaci *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců. Pracovněprávní vztah zaměstnance (PPV): Zaměstnanec s více pracovněprávními vztahy, musí být ve WinFASu zadán pouze jednou (pod jedním osobním číslem). Např. pracovní poměr a členství ve statutárním orgánu, nebo dohoda, V tomto případě bude nastavení PPV provedeno podle obrázku níže: U každého pracovněprávního vztahu (postavte se na daný řádek) zkontrolujte, případně nastavte tlačítko Úvazek, zkontrolujte: - platnost úvazku - typ mzdy: u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou musí být zvolen typ: měsíční (technik)!! - počet hodin denně a týdně průměrný úvazek zaměstnance - zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy zaškrtněte, pokud zkrácený úvazek zaměstnance je považován za plný úvazek (např. dvousměnné provozy 38,75 hod., třísměnné 37,5 hod., mladiství 30 hod., ) - doplňte sjednaný měsíční příjem pro nemocenské pojištění od roku zda zaměstnání malého rozsahu (u zaměstnance na plný úvazek zadejte alespoň 8500 minimální mzda) tlačítko Sazby, zkontrolujte: - převedené sazby hodinové, měsíční, průměry (průměry platné pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015) tlačítko Dovolená nároky u PPV nároky na dovolenou pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015 Jen pokud děláte statistické zjišťování ISPV Trexima: - záložka Statistika - vyplňte údaje označené ISPV - tlačítko Stupně zam-ce přidáte stupeň vzdělání (KKOV_2) od tlačítko Pozice, lze i v aplikaci *7014. V případě, že využíváte vlastní označení pracovních pozic, musíte takto používané pracovní pozice přiřadit v *7006 Číselníku pracovních pozic k oficiální kategorii CZ-ISCO. Má-li zaměstnanec více pracovně právních vztahů, je převeden pouze jeden, další pořídíte přímo do WF tl. Přidej 2 a zadáte výše uvedené údaje. 4

5 Jestliže od převodu nastoupí nový zaměstnanec (nebyl uveden v předávaných datech), musíte ho pořídit v aplikaci *7011 Zaměstnanci. 3) Nastavení Parametrů modulu RLZ V aplikaci *7030 budete mít nastaveny dva řádky, vy budete upravovat řádek s datem platnosti od Změňte následující údaje: - výplatní termín - zadejte výši promile pro pojistné na zákonné pojištění prac. úrazů (např. 7 zadejte jako 0,007) - vyberte možnost, do kterého období se má toto pojistné účtovat - údaje Přepočet pořízených mezd ponechte, jak jsou 4) Změna názvu sociální správy V aplikaci *8007 Číselník institucí označte řádek se soc. správou, tl. UPRAV, přepište kód a název soc. správy, uložte OK. 5

6 5) Nastavení parametrů plateb apl. *7032 V této aplikaci se nastavují u specifikací druhů mezd pouze ty parametry, které jsou společné pro všechny zaměstnance!!! Např. u srážky na odbory je pro všechny společný klient (odborový svaz), bankovní účet, případně další. Tyto parametry zde vyplníte. Naopak např. u srážky na exekuce odesílá každý zaměstnanec platbu jinému klientovi, na jiný účet, s jinými symboly. Zde v aplikaci *7032 bude u druhu mzdy exekuce pouze jediná věta a bude mít vyplněn pouze způsob platby: příkazem (to jediné je totiž u exekucí společné pro všechny zaměstnance). Následně v automatických větách u zaměstnanců (*7039, *7011 tl. Aut.věty) u jednotlivých zaměstnanců vyberete tento parametr (příkazem) a každému zam-ci vyplníte jiného klienta, účet, variabilní symbol, atd. V apl. *7032 Parametry plateb provedete následující kontroly a opravy v těchto oblastech: sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmu: - vlevo nahoře zvolte oblast - v pravé části okna se zobrazí řádky, které budete kontrolovat a upravovat - sociální pojištění: tl. UPRAV, změníte VS, otevřete číselník bankovních účtů, stiskněte tl. UPRAV a přepište uvedený bank. účet, uložte OK; potom vyberte tento účet. - zdravotní pojištění: zde budete kontrolovat a upravovat pojišťovny, na které odvádíte pojistné, označíte požadovanou pojišťovnu, dále je postup je stejný jako u soc. pojištění - daně z příjmu: zde se zobrazí údaje ke srážkové dani a zálohové dani, obě dvě daně opravíte stejným způsobem podle postupu u soc. pojištění - důchodové spoření 2.pilíř: tl. Přidej, zadejte klienta=fu a bankovní účet na který se má provádět odvod - penzijní připojištění, životní pojištění: zkontrolujte případně doplňte čísla účtů viz výše - úrazové pojištění: vyberte příslušnou pojišťovnu a číslo účtu, změňte VS viz výše - pokud jsou účty (ve zmiňovaných oblastech) nastaveny, proveďte vždy kontrolu 6

7 Následující body budete provádět v ostré firmě pro rok Tuto firmu Vám vytvoříme v prosinci kopií z firmy 2014 (Vámi upravené výše). Jakmile bude tato firma 2015 vytvořena, budete také případné opravy nastavení provádět v této nové firmě roku 2015 např. pokud zjistíte, že jste něco výše nastavili špatně. Ve firmě 2014 budete dělat úkoly ze školení, můžete v ní kdykoliv pořizovat zkušební mzdy (ty nebudou převáděny do firmy 2015). 6) Pořízení ročních, pololetních odměn vyplacených v roce 2014 Pro správný výpočet pracovněprávních průměrů musíte do WinFASu pořídit vyplacené roční, pololetní odměny v roce V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na období kdy byly v roce 2014 vyplaceny (pozor firma rok 2015, ale období např. prosinec, listopad 2014) - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Spusťte aplikaci *7029, tl. Přidej, šablona 1 a pořiďte zam_cům druhy mezd: roční prémie, 2552 pololetní prémie, roční odměny, 2652 pololetní odměny Vše uložte tlačítkem OK. 7) Nastavení období zpracování rok 2014 V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na leden MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI 8) Nastavení aktuálních zůstatků dluhů u srážek exekucí (dluh celkem, již provedeno) Provádějte pouze tehdy, pokud u zaměstnanců máte takovéto srážky se zůstatkem dluhu. Zůstatky dluhů u srážek ve firmě 2015 nebudou odpovídat skutečnosti převod se prováděl před několika měsíci a Vy jste zkušebně počítali mzdy jen některým zaměstnancům Aplikace *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců - rozbalte nahoře oblast a vyberte Srážky - postavte se na zaměstnance a srážku, klepněte na tl. Uprav - zkontrolujte hodnotu Celkem a Provedeno (upravte dle skutečnosti k ) - popis údajů viz návod ) Zůstatky dovolené kontroly platné od Při vytvoření firmy 2015 ke každému PPV nastavíme nárok 20 dnů dovolené běžný rok. Případné odlišnosti upravte. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 00 běžný rok - Nová platnost od

8 - Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Přepište hodnoty ve sloupci Původní celkem, celé uložte OK. U zaměstnanců, kteří dosud nemají nastaven nárok, zadejte jej ve sloupci Nová celkem. Nárok dovolené minulý rok musíte pořídit. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 01 minulý rok - Nová platnost od Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Zadejte hodnoty ve sloupci Nová celkem, celé uložte OK. 8

9 10) Sazby platné od Hodinové průměry, změněné sazby zjistíte až v lednu 2015 z původního SW. V aplikaci *7031 Sazby u PPV klepněte na tlačítko Hromadně V pořízení vyplňte podle obrázku: - Sazba Specifikace 00 - Nová platnost od Nová platnost PO (u čtvrtletních průměrů musí být vždy vyplněna!!!) - Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout - Do sloupečku Nová hodnota vyplňte výši hodinového průměru platného pro 1. čtvrtletí 2015 Uložte tlačítkem OK. Pokud pro odměňování používáte i denní průměr, postupujte obdobně pro Sazbu: Pokud měníte hodinové sazby Sazba: 0020, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Pokud měníte měsíční sazby, Sazba 0022, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Specifikace vždy: 00 11) Přecházející nepřítomnosti: neschopenky, OČR, mateřské a rodičovské dovolené, atd. Musíte do WinFASu zadat nepřítomnosti zaměstnanců, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 (tuto skutečnost budete znát až v lednu 2015): - neschopenka (stav 5100-nemoc, 5120-prac. úraz, 5130-neprac. úraz, 5160-z povolání, ) - ošetřovné (stav 5200) - mateřská dovolená (stav 5300) - rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte (stav 3140) - neplacené volno po rodičovské dovolené od 3 do 4 let věku dítěte (stav 3141) - absence (stav 3310) - neplacené volno (stav 3330) 9

10 V aplikaci *7037 Stavy u PPV - nepřitomnosti se postavte na daného zaměstnance a konkrétní PPV, klepněte na Uprav: - V pořízení klepněte na Přidej2, - vyberte Stav (mateřská, rodičovská, neschopenka, ošetřovné, ), - zadejte Datum od. - Datum do, nechte prázdné. Vyplňte pouze v případě, že již máte ukončující díl neschopenky. - Zadejte Identifikátor (číslo rozhodnutí pouze u neschopenky, ošetřovného), - pokud odpracoval část směny v 1. den nepřítomnosti, zadejte počet odpracovaných hodin. - Údaj NÁHRADA DO u přecházejících neschopenek z roku 2014 NEVYPLŇUJTE, VYMAŽTE. Tím WinFAS nebude počítat náhradu mzdy (neví, kolik hodin bylo proplaceno v prosinci 2014 a kolik zbývá doplatit v lednu 2015). Pozor zde je odlišnost oproti novým neschopenkám začínajícím v lednu 2015, které budete později pořizovat (dle návodu +649). o Pokud v lednu 2015 u těchto přecházejících neschopenek z 2014 má být proplacena ještě nějaká náhrada (prvních 14 dnů přesahuje do 2015, nebo jste náhradu nevyplatili), klepněte na tlačítko Ručně mzdy a tuto náhradu pořiďte na druhy mezd: náhrada 1-3 den jen dny bez peněz (neschop. začala po ), náhrada do 14.dne dny, hodiny, sazba, peníze. o Tlačítkem OK se vrátíte do pořízení neschopenky. - Údaj Ručně pořizovat pracovní dny, svátky, náhrady. Pokud zaškrtnete, nebudou se počítat zameškané pracovní dny a svátky ani náhrady (v žádném případě, v žádném měsíci). Má význam pouze tehdy, když zaměstnanec má nerovnoměrnou pracovní dobu a nechcete u něj nastavovat pracovní kalendář zameškané pracovní dny by se chybně počítaly PO-PÁ. Potom musíte nejen případnou náhradu (viz výše), ale navíc i zameškané pracovní dny, zameškané svátky každý měsíc pořizovat pod tlačítkem Ručně mzdy (dle návodu +649). - Nepřítomnost uložte klepnutím na OK, - zobrazí se sestava Zpracování stavů u PPV, zavřete křížkem. 12) rozhodné údaje pro nemocenské dávky základy sociálního pojištění a vyloučené doby Tyto údaje jsou potřebné pouze pro Přílohu k žádosti o nemocenské dávky, která se u neschopenky v roce 2015 vystavuje až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Při převodech jsme zjistili, že naprostá většina nám předávaných dat v.xls tabulkách je pořizována ručně. Proto případný převod by nebyl úsporou práce ani pro uživatele, ani pro dodavatele IS. V aplikaci *7037 Stavy u PPV nepřítomnosti po uložení neschopnosti klepněte na tlačítko Příloha, dále tlačítko Započ. příjem. Předvyplněny budou rozhodné údaje od ledna Případné starší údaje z roku 2014 do přílohy pořídíte ručně (např. podle mzdových listů z původního SW). Viz návod +649). 10

11 14) Kontroly mezd: Po výpočtu čístých mezd v aplikaci *7000 je nuté provést kontroly podle následujících sestav. Spusťte sestavy: 1) RLZ/Sestavy MZDY /Sociální/Sestava SOC pro kontroly, 2) RLZ/Sestavy MZDY /ZP pro kontroly a 3) RLZ/Sestavy MZDY /Přehled daní a vyměřovacích základů. Z těchto sestav lze snadno zjistit chybné výpočty odvodů, opomenutí v nastavení. Pozn.: tyto sestavy můžete předkládat i kontrolním orgánům (zdravotní pojišťovny, OSSZ). Po zaknihování v aplikaci *7040 zkontrolujte na sestavě všechny bankovní účty!!! DALŠÍ MOŽNOSTI V NASTAVENÍ MEZD (dobrovolné) A - Nastavení automatického doplatku do minimální mzdy Pokud chcete využít této možnosti, proveďte nastavení v apl. *7011, zákožka Min. mzda a podle druhu odměňování vyberte z možností: Zaručená mzda hodinová, nebo měsíční Pokud nenastavíte provádění doplatku (viz. výše), WinFAS pouze kontroluje dodržování minimální mzdy a případné nedoplatky zobrazí v sestavě. Nastavení automatického doplatku do ZARUČENÉ MZDY, podle skupiny vykonávaných prací (nařízení vlády čís. 567/2006 Sb., 3). Nejdříve zadejte pracovní pozici zaměstnance, apl. *7011 tl. Pozice: 11

12 pak tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte Skupina prací - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu B - Firmy, které mají nejnižší zaručenou mzdu stanovenou kolektivní smlouvou mohou využívat automatického doplatku, ale jsou nutná nastavení (nebudou postupovat podle bodu A): - v apl. *7002 je vytvořena uživatelská Stupnice pro zaručenou mzdu podle kolektivní smlouvy 12

13 - Nastavení hodnot nejnižší zaručené mzdy podle kolektivní smlouvy provedete v apl. *7013. Pro každý stupeň je přednastavená hodnota 50,60. Změnu provedete tím, že označíte tarifní stupeň, tl. UPRAV a zadáte hodnotu podle kol. smlouvy. Jestliže máte podle kolektivní smlouvy menší počet stupňů, ponechte u těch stupňů, co nebudete používat, nastavení 50,60. - dále v apl. *7011, na záložce Min. mzda vyberte provádění doplatku podle kolektivní smlouvy - Pod tl. Pozice zadáte zam_ci pracovní pozici, - tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte U_tarif kol. smlouva - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu (jestliže podle kolektivní smlouvy máte menší počet stupňů než dvanáct, vybírejte pouze stupně, u kterých jste měnili hodnotu zaručené mzdy, např. do stupně 8) 13

14 Pořizování volných dnů Ve WinFASu je nastaven automatický dopočet volných dnů. Jestliže nechcete využít tohoto dopočtu a volné dny budete pořizovat ručně, proveďte změnu v apl. *7030, viz obr. 14

15 Lze vybrat, zda volné dny chcete pořizovat u všech zaměstnanců, nebo jen těch, kteří v úvazku mají zadán Typ mzdy: ne měsíční (dělníci, ne THP). V pořízení mezd pak budete pořizovat volné dny druhem mzdy 3991 Dny pracovního klidu. Jestliže mzdy pořizujete ve mzdové výrobě (*5557), je nutné vytvořit výrobní operaci (tato VO nebyla převedena). Pokud se v průběhu převodu či implementace objeví nové skutečnosti, které bude nutné kontrolovat, či nastavovat, budeme Vás o nich neprodleně písemně informovat... 15

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery 1.9.2014 Pavelková Romana Datum tisku 10.12.2014 2 Modul RLZ převody dat Modul RLZ pr evody dat Obsah Úvod... 3 Tabulky pro převod dat... 3 Naplnění tabulek

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV 1 mzdy Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV verze z 1.4.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů - zapsání zaměstnance do mezd 1) Zapište nového zaměstnance - zapište zaměstnance do řízení lidských

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Specifikace druhu mzdy

Specifikace druhu mzdy Specifikace druhu mzdy Číselník *7027 Druhy mezd je předvyplněn přímo od nás a nemáte možnost jej měnit. Chcete-li tedy doplnit mzdovou složku která není v číselníku (např. příplatek za svařování), musíte

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno 28.12.2006. WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004

Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno 28.12.2006. WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004 Aktualizováno 28.12.2006 Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod prosinec 2004 Strana 1 / 10 WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 2 - Vlastní převod Postup převodu WinFAS starý

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005!!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne 27.3.2015 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009

MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009 MZDY 2009 verze ze dne 1.2.2009 Postup reinstalace: Reinstalujete v období 01/09 po měsíční uzávěrce za období 12/08 na verzi 12.20. obvyklým způsobem. Změny od verze 12.20. Matriční soubory Průběh pracovního

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance.

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance. Příjmení, jméno a rodné číslo - vyplňte u vyživovaných osob (dětí a manželky) Poznámka - text k dané slevě na dani (např. stupeň invalidity, škola...) Pozor!!! slevy na dani se neuplatní, pokud není ve

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Aktualizace pro rok 2009

Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace pro rok 2009 Instalace a provedení aktualizace Ujistěte se, že nemáte vy a ani nikdo jiný spuštěn systém Micronet. Proveďte zálohu dat. Otevřete komprimovaná data v souboru Micro09.zip. Z menu

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Legislativa a aktualizace 6.5.1. (2015) Změny legislativy: Od 1. 1. 2015 je účinná novela nařízení vlády č. 303/2014 Sb., která mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více