ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ"

Transkript

1 informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne

2 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou jednotlivé body uvedeny!!! Po dokončení převodu, kdy byly převedeny základní matriční údaje zaměstnanců, je nutné provést kontroly předených dat a nastavení (pro správný výpočet daní, zdravotní poj., ) 1) Nastavení období zpracování V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Nastavte si všechna období na Vámi zvolený měsíc, ve kterém budete pořizovat a zpracovávat zkušební mzdy (např. prosinec). 2) Je třeba zkontrolovat všechny údaje o zaměstnancích aplikaci *7011 Zaměstnanci včetně PPV pomocí Uprav projít jednoho zaměstnance po druhém. Zkontrolujete a doplňte následující údaje: záložka Pojištění a ostatní údaje nastavte, pokud se týká zaměstnance: - Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelných částek (v případě provádění srážek dle OSŘ) - Nárok na starobní důchod od (pro eldp) když u zam-ce tento nárok vznikl a dále pracuje. Pokud vznikl před 2014, lze vyplnit Důchodové spoření od zadejte, od kdy je účasten II. pilíře - Údaj Plátce zdravotního pojištění stát: zaměstnanec je státním pojištěncem a neplatí pro něj min. vyměřovací základ (invalidé, starobní důchodci, nekolidující zaměstnání). 2

3 - Údaj Minimální vyměřovací základ ZP: např. zaměstnanci se sráží z min. vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele (doloženo potvrzením). záložka Klíče kmen zaměstnance, zadejte: - z číselníku vyberte kmenové zařazení zaměstnance tlačítko Klient, zkontrolujte: - osobní údaje zaměstnance (adresa, rodné číslo, ) Nastavení účtování závazků Převodem bylo u zaměstnanců nastaveno účtování závazků strany DAL na účet 331, resp Na tento účet bude následně zaúčtována úhrada výplaty (výdajový pokladní doklad, hradící výpis z účtu). Zaměstnancům, kterým se má úhrada účtovat na účet 366, tj.: - Členové družstva (druh pracovněprávního vztahu: ) - Společníci a jednatelé s.r.o. (druh pracovněprávního vztahu: ) - Komandisté (druh pracovněprávního vztahu: ) zkontrolujte Druh PPV a Vlastní účtování (viz.okno na str. 2 návodu) ve výše uvedených případech zde změňte účtování závazků na účet 366, uložte tl. OK. tlačítko Daně, zkontrolujte: - podepsané prohlášení - daňové slevy - vyživované osoby (pokud nebyly převedeny pořiďte) tlačítko Zdr., Soc, zkontrolujte: - pro kontrolu převedené ZP můžete využít sestavu v IQ Zaměstnanci a PPV, zvolte šablonu: zdravotní pojišťovny tlačítko Důchody, OZP, zadejte pokud je nebo jste vyplnili záložku Pojištění a ostatní údaje: - typ a pobírání důchodu (záložka důchody), stiskněte tlačítko Invalid->OZP - typ zdravotního postižení (záložka OZP osoba se zdravotním postižením) tlačítko Výplata: - výplata hotově, okno zůstane nezměněno - šedé - výplata na účet proveďte kontrolu bankovního účtu, případně změňte podle potřeby VS a KS - výplata na účet není nastavena, pořiďte ji tl. Přidej - další možností je kombinaci obojího podle pořadí (výjimečné případy) tlačítko Aut.věty, pořizujete, jen pokud se daného zaměstnance týká: - srážky (spoření, pojištění, penzijní připojištění, exekuce, výživné), nastavení dle návodu penzijní připojištění firma, návod životní pojištění firma, návod

4 Automatické věty můžete poté zkontrolovat také v aplikaci *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců. Pracovněprávní vztah zaměstnance (PPV): Zaměstnanec s více pracovněprávními vztahy, musí být ve WinFASu zadán pouze jednou (pod jedním osobním číslem). Např. pracovní poměr a členství ve statutárním orgánu, nebo dohoda, V tomto případě bude nastavení PPV provedeno podle obrázku níže: U každého pracovněprávního vztahu (postavte se na daný řádek) zkontrolujte, případně nastavte tlačítko Úvazek, zkontrolujte: - platnost úvazku - typ mzdy: u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou musí být zvolen typ: měsíční (technik)!! - počet hodin denně a týdně průměrný úvazek zaměstnance - zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy zaškrtněte, pokud zkrácený úvazek zaměstnance je považován za plný úvazek (např. dvousměnné provozy 38,75 hod., třísměnné 37,5 hod., mladiství 30 hod., ) - doplňte sjednaný měsíční příjem pro nemocenské pojištění od roku zda zaměstnání malého rozsahu (u zaměstnance na plný úvazek zadejte alespoň 8500 minimální mzda) tlačítko Sazby, zkontrolujte: - převedené sazby hodinové, měsíční, průměry (průměry platné pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015) tlačítko Dovolená nároky u PPV nároky na dovolenou pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015 Jen pokud děláte statistické zjišťování ISPV Trexima: - záložka Statistika - vyplňte údaje označené ISPV - tlačítko Stupně zam-ce přidáte stupeň vzdělání (KKOV_2) od tlačítko Pozice, lze i v aplikaci *7014. V případě, že využíváte vlastní označení pracovních pozic, musíte takto používané pracovní pozice přiřadit v *7006 Číselníku pracovních pozic k oficiální kategorii CZ-ISCO. Má-li zaměstnanec více pracovně právních vztahů, je převeden pouze jeden, další pořídíte přímo do WF tl. Přidej 2 a zadáte výše uvedené údaje. 4

5 Jestliže od převodu nastoupí nový zaměstnanec (nebyl uveden v předávaných datech), musíte ho pořídit v aplikaci *7011 Zaměstnanci. 3) Nastavení Parametrů modulu RLZ V aplikaci *7030 budete mít nastaveny dva řádky, vy budete upravovat řádek s datem platnosti od Změňte následující údaje: - výplatní termín - zadejte výši promile pro pojistné na zákonné pojištění prac. úrazů (např. 7 zadejte jako 0,007) - vyberte možnost, do kterého období se má toto pojistné účtovat - údaje Přepočet pořízených mezd ponechte, jak jsou 4) Změna názvu sociální správy V aplikaci *8007 Číselník institucí označte řádek se soc. správou, tl. UPRAV, přepište kód a název soc. správy, uložte OK. 5

6 5) Nastavení parametrů plateb apl. *7032 V této aplikaci se nastavují u specifikací druhů mezd pouze ty parametry, které jsou společné pro všechny zaměstnance!!! Např. u srážky na odbory je pro všechny společný klient (odborový svaz), bankovní účet, případně další. Tyto parametry zde vyplníte. Naopak např. u srážky na exekuce odesílá každý zaměstnanec platbu jinému klientovi, na jiný účet, s jinými symboly. Zde v aplikaci *7032 bude u druhu mzdy exekuce pouze jediná věta a bude mít vyplněn pouze způsob platby: příkazem (to jediné je totiž u exekucí společné pro všechny zaměstnance). Následně v automatických větách u zaměstnanců (*7039, *7011 tl. Aut.věty) u jednotlivých zaměstnanců vyberete tento parametr (příkazem) a každému zam-ci vyplníte jiného klienta, účet, variabilní symbol, atd. V apl. *7032 Parametry plateb provedete následující kontroly a opravy v těchto oblastech: sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmu: - vlevo nahoře zvolte oblast - v pravé části okna se zobrazí řádky, které budete kontrolovat a upravovat - sociální pojištění: tl. UPRAV, změníte VS, otevřete číselník bankovních účtů, stiskněte tl. UPRAV a přepište uvedený bank. účet, uložte OK; potom vyberte tento účet. - zdravotní pojištění: zde budete kontrolovat a upravovat pojišťovny, na které odvádíte pojistné, označíte požadovanou pojišťovnu, dále je postup je stejný jako u soc. pojištění - daně z příjmu: zde se zobrazí údaje ke srážkové dani a zálohové dani, obě dvě daně opravíte stejným způsobem podle postupu u soc. pojištění - důchodové spoření 2.pilíř: tl. Přidej, zadejte klienta=fu a bankovní účet na který se má provádět odvod - penzijní připojištění, životní pojištění: zkontrolujte případně doplňte čísla účtů viz výše - úrazové pojištění: vyberte příslušnou pojišťovnu a číslo účtu, změňte VS viz výše - pokud jsou účty (ve zmiňovaných oblastech) nastaveny, proveďte vždy kontrolu 6

7 Následující body budete provádět v ostré firmě pro rok Tuto firmu Vám vytvoříme v prosinci kopií z firmy 2014 (Vámi upravené výše). Jakmile bude tato firma 2015 vytvořena, budete také případné opravy nastavení provádět v této nové firmě roku 2015 např. pokud zjistíte, že jste něco výše nastavili špatně. Ve firmě 2014 budete dělat úkoly ze školení, můžete v ní kdykoliv pořizovat zkušební mzdy (ty nebudou převáděny do firmy 2015). 6) Pořízení ročních, pololetních odměn vyplacených v roce 2014 Pro správný výpočet pracovněprávních průměrů musíte do WinFASu pořídit vyplacené roční, pololetní odměny v roce V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na období kdy byly v roce 2014 vyplaceny (pozor firma rok 2015, ale období např. prosinec, listopad 2014) - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Spusťte aplikaci *7029, tl. Přidej, šablona 1 a pořiďte zam_cům druhy mezd: roční prémie, 2552 pololetní prémie, roční odměny, 2652 pololetní odměny Vše uložte tlačítkem OK. 7) Nastavení období zpracování rok 2014 V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na leden MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI 8) Nastavení aktuálních zůstatků dluhů u srážek exekucí (dluh celkem, již provedeno) Provádějte pouze tehdy, pokud u zaměstnanců máte takovéto srážky se zůstatkem dluhu. Zůstatky dluhů u srážek ve firmě 2015 nebudou odpovídat skutečnosti převod se prováděl před několika měsíci a Vy jste zkušebně počítali mzdy jen některým zaměstnancům Aplikace *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců - rozbalte nahoře oblast a vyberte Srážky - postavte se na zaměstnance a srážku, klepněte na tl. Uprav - zkontrolujte hodnotu Celkem a Provedeno (upravte dle skutečnosti k ) - popis údajů viz návod ) Zůstatky dovolené kontroly platné od Při vytvoření firmy 2015 ke každému PPV nastavíme nárok 20 dnů dovolené běžný rok. Případné odlišnosti upravte. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 00 běžný rok - Nová platnost od

8 - Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Přepište hodnoty ve sloupci Původní celkem, celé uložte OK. U zaměstnanců, kteří dosud nemají nastaven nárok, zadejte jej ve sloupci Nová celkem. Nárok dovolené minulý rok musíte pořídit. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 01 minulý rok - Nová platnost od Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Zadejte hodnoty ve sloupci Nová celkem, celé uložte OK. 8

9 10) Sazby platné od Hodinové průměry, změněné sazby zjistíte až v lednu 2015 z původního SW. V aplikaci *7031 Sazby u PPV klepněte na tlačítko Hromadně V pořízení vyplňte podle obrázku: - Sazba Specifikace 00 - Nová platnost od Nová platnost PO (u čtvrtletních průměrů musí být vždy vyplněna!!!) - Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout - Do sloupečku Nová hodnota vyplňte výši hodinového průměru platného pro 1. čtvrtletí 2015 Uložte tlačítkem OK. Pokud pro odměňování používáte i denní průměr, postupujte obdobně pro Sazbu: Pokud měníte hodinové sazby Sazba: 0020, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Pokud měníte měsíční sazby, Sazba 0022, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Specifikace vždy: 00 11) Přecházející nepřítomnosti: neschopenky, OČR, mateřské a rodičovské dovolené, atd. Musíte do WinFASu zadat nepřítomnosti zaměstnanců, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 (tuto skutečnost budete znát až v lednu 2015): - neschopenka (stav 5100-nemoc, 5120-prac. úraz, 5130-neprac. úraz, 5160-z povolání, ) - ošetřovné (stav 5200) - mateřská dovolená (stav 5300) - rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte (stav 3140) - neplacené volno po rodičovské dovolené od 3 do 4 let věku dítěte (stav 3141) - absence (stav 3310) - neplacené volno (stav 3330) 9

10 V aplikaci *7037 Stavy u PPV - nepřitomnosti se postavte na daného zaměstnance a konkrétní PPV, klepněte na Uprav: - V pořízení klepněte na Přidej2, - vyberte Stav (mateřská, rodičovská, neschopenka, ošetřovné, ), - zadejte Datum od. - Datum do, nechte prázdné. Vyplňte pouze v případě, že již máte ukončující díl neschopenky. - Zadejte Identifikátor (číslo rozhodnutí pouze u neschopenky, ošetřovného), - pokud odpracoval část směny v 1. den nepřítomnosti, zadejte počet odpracovaných hodin. - Údaj NÁHRADA DO u přecházejících neschopenek z roku 2014 NEVYPLŇUJTE, VYMAŽTE. Tím WinFAS nebude počítat náhradu mzdy (neví, kolik hodin bylo proplaceno v prosinci 2014 a kolik zbývá doplatit v lednu 2015). Pozor zde je odlišnost oproti novým neschopenkám začínajícím v lednu 2015, které budete později pořizovat (dle návodu +649). o Pokud v lednu 2015 u těchto přecházejících neschopenek z 2014 má být proplacena ještě nějaká náhrada (prvních 14 dnů přesahuje do 2015, nebo jste náhradu nevyplatili), klepněte na tlačítko Ručně mzdy a tuto náhradu pořiďte na druhy mezd: náhrada 1-3 den jen dny bez peněz (neschop. začala po ), náhrada do 14.dne dny, hodiny, sazba, peníze. o Tlačítkem OK se vrátíte do pořízení neschopenky. - Údaj Ručně pořizovat pracovní dny, svátky, náhrady. Pokud zaškrtnete, nebudou se počítat zameškané pracovní dny a svátky ani náhrady (v žádném případě, v žádném měsíci). Má význam pouze tehdy, když zaměstnanec má nerovnoměrnou pracovní dobu a nechcete u něj nastavovat pracovní kalendář zameškané pracovní dny by se chybně počítaly PO-PÁ. Potom musíte nejen případnou náhradu (viz výše), ale navíc i zameškané pracovní dny, zameškané svátky každý měsíc pořizovat pod tlačítkem Ručně mzdy (dle návodu +649). - Nepřítomnost uložte klepnutím na OK, - zobrazí se sestava Zpracování stavů u PPV, zavřete křížkem. 12) rozhodné údaje pro nemocenské dávky základy sociálního pojištění a vyloučené doby Tyto údaje jsou potřebné pouze pro Přílohu k žádosti o nemocenské dávky, která se u neschopenky v roce 2015 vystavuje až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Při převodech jsme zjistili, že naprostá většina nám předávaných dat v.xls tabulkách je pořizována ručně. Proto případný převod by nebyl úsporou práce ani pro uživatele, ani pro dodavatele IS. V aplikaci *7037 Stavy u PPV nepřítomnosti po uložení neschopnosti klepněte na tlačítko Příloha, dále tlačítko Započ. příjem. Předvyplněny budou rozhodné údaje od ledna Případné starší údaje z roku 2014 do přílohy pořídíte ručně (např. podle mzdových listů z původního SW). Viz návod +649). 10

11 14) Kontroly mezd: Po výpočtu čístých mezd v aplikaci *7000 je nuté provést kontroly podle následujících sestav. Spusťte sestavy: 1) RLZ/Sestavy MZDY /Sociální/Sestava SOC pro kontroly, 2) RLZ/Sestavy MZDY /ZP pro kontroly a 3) RLZ/Sestavy MZDY /Přehled daní a vyměřovacích základů. Z těchto sestav lze snadno zjistit chybné výpočty odvodů, opomenutí v nastavení. Pozn.: tyto sestavy můžete předkládat i kontrolním orgánům (zdravotní pojišťovny, OSSZ). Po zaknihování v aplikaci *7040 zkontrolujte na sestavě všechny bankovní účty!!! DALŠÍ MOŽNOSTI V NASTAVENÍ MEZD (dobrovolné) A - Nastavení automatického doplatku do minimální mzdy Pokud chcete využít této možnosti, proveďte nastavení v apl. *7011, zákožka Min. mzda a podle druhu odměňování vyberte z možností: Zaručená mzda hodinová, nebo měsíční Pokud nenastavíte provádění doplatku (viz. výše), WinFAS pouze kontroluje dodržování minimální mzdy a případné nedoplatky zobrazí v sestavě. Nastavení automatického doplatku do ZARUČENÉ MZDY, podle skupiny vykonávaných prací (nařízení vlády čís. 567/2006 Sb., 3). Nejdříve zadejte pracovní pozici zaměstnance, apl. *7011 tl. Pozice: 11

12 pak tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte Skupina prací - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu B - Firmy, které mají nejnižší zaručenou mzdu stanovenou kolektivní smlouvou mohou využívat automatického doplatku, ale jsou nutná nastavení (nebudou postupovat podle bodu A): - v apl. *7002 je vytvořena uživatelská Stupnice pro zaručenou mzdu podle kolektivní smlouvy 12

13 - Nastavení hodnot nejnižší zaručené mzdy podle kolektivní smlouvy provedete v apl. *7013. Pro každý stupeň je přednastavená hodnota 50,60. Změnu provedete tím, že označíte tarifní stupeň, tl. UPRAV a zadáte hodnotu podle kol. smlouvy. Jestliže máte podle kolektivní smlouvy menší počet stupňů, ponechte u těch stupňů, co nebudete používat, nastavení 50,60. - dále v apl. *7011, na záložce Min. mzda vyberte provádění doplatku podle kolektivní smlouvy - Pod tl. Pozice zadáte zam_ci pracovní pozici, - tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte U_tarif kol. smlouva - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu (jestliže podle kolektivní smlouvy máte menší počet stupňů než dvanáct, vybírejte pouze stupně, u kterých jste měnili hodnotu zaručené mzdy, např. do stupně 8) 13

14 Pořizování volných dnů Ve WinFASu je nastaven automatický dopočet volných dnů. Jestliže nechcete využít tohoto dopočtu a volné dny budete pořizovat ručně, proveďte změnu v apl. *7030, viz obr. 14

15 Lze vybrat, zda volné dny chcete pořizovat u všech zaměstnanců, nebo jen těch, kteří v úvazku mají zadán Typ mzdy: ne měsíční (dělníci, ne THP). V pořízení mezd pak budete pořizovat volné dny druhem mzdy 3991 Dny pracovního klidu. Jestliže mzdy pořizujete ve mzdové výrobě (*5557), je nutné vytvořit výrobní operaci (tato VO nebyla převedena). Pokud se v průběhu převodu či implementace objeví nové skutečnosti, které bude nutné kontrolovat, či nastavovat, budeme Vás o nich neprodleně písemně informovat... 15

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Modul RLZ - nepřítomnosti

Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Školící materiál pro samostudium 13.10.2011 Pavelkova Romana Datum tisku 16.12.2011 2 Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Obsah Úvod... 3 Nepřítomnosti... 4 Pořízení

Více

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV mzdy 2b Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV verze z 19.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů pro příklady zpracování stavů u PPV (neschopenek, OČR, PPM, ) 1) Výpočet vyměřovacích základů pro nemocenské

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Tento návod slouží jak pro firmy, které rok, za které jsou RELDP pořizovány, zpracovávaly ve WinFASU i pro ty, které ho zpracovávaly ve starém FASu a WinFAS

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery 1.9.2014 Pavelková Romana Datum tisku 10.12.2014 2 Modul RLZ převody dat Modul RLZ pr evody dat Obsah Úvod... 3 Tabulky pro převod dat... 3 Naplnění tabulek

Více

Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru. ze dne 14.7.2005 prosinec 2004. Strana 1

Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru. ze dne 14.7.2005 prosinec 2004. Strana 1 Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru ze dne 14.7.2005 prosinec 2004 Strana 1 Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění ve WinFASu Tento návod slouží jak pro

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy J. Osvaldová CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Zákon 89/1995 Sb. 19 odst. 2 Nová klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Nahrazuje dosavadní KZAM-R Platnost od

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV 1 mzdy Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV verze z 1.4.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů - zapsání zaměstnance do mezd 1) Zapište nového zaměstnance - zapište zaměstnance do řízení lidských

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Program Mzdy praktické postupy

Program Mzdy praktické postupy Program Mzdy praktické postupy témata ze semináře z 26. a 28. 2. 2008 1 / 20 Obsah Obsah...2 První nastavení programu...3 Volba typu organizace...3 Nastavení číselníků...3 Nastavení(volby) programu...3

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Specifikace druhu mzdy

Specifikace druhu mzdy Specifikace druhu mzdy Číselník *7027 Druhy mezd je předvyplněn přímo od nás a nemáte možnost jej měnit. Chcete-li tedy doplnit mzdovou složku která není v číselníku (např. příplatek za svařování), musíte

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne 27.3.2015 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento

Více

WinFAS. mzdy 2a. Praktický úvod do WinFASu Zápis sazby a druhu mzdy k PPV

WinFAS. mzdy 2a. Praktický úvod do WinFASu Zápis sazby a druhu mzdy k PPV mzdy 2a Praktický úvod do u Zápis sazby a druhu mzdy k PPV verze z 1.4.2005 Zadání Zadání úkolů 1) K PPV zaměstnance doplňte základní hodinovou sazbu 60 Kč / hod - k hpp u zaměstnance 10 zapište hodinovou

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a)

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Mzdy za leden 2009 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.61. Na starších verzích, nelze od roku 2009 zpracovávat mzdy! Pokud se po spuštění

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

WinFAS. majetek. Praktický úvod do WinFASu Majetek - pořízení. verze z 14.4.2005

WinFAS. majetek. Praktický úvod do WinFASu Majetek - pořízení. verze z 14.4.2005 1 majetek Praktický úvod do WinFASu Majetek - pořízení verze z 14.4.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: (všechny tři pořízení udělejte pomocí připravených šablon =čísla majetku a dokladů se berou ze šablon)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno 28.12.2006. WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004

Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno 28.12.2006. WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004 Aktualizováno 28.12.2006 Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod prosinec 2004 Strana 1 / 10 WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 2 - Vlastní převod Postup převodu WinFAS starý

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více