ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ"

Transkript

1 informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne

2 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou jednotlivé body uvedeny!!! Po dokončení převodu, kdy byly převedeny základní matriční údaje zaměstnanců, je nutné provést kontroly předených dat a nastavení (pro správný výpočet daní, zdravotní poj., ) 1) Nastavení období zpracování V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Nastavte si všechna období na Vámi zvolený měsíc, ve kterém budete pořizovat a zpracovávat zkušební mzdy (např. prosinec). 2) Je třeba zkontrolovat všechny údaje o zaměstnancích aplikaci *7011 Zaměstnanci včetně PPV pomocí Uprav projít jednoho zaměstnance po druhém. Zkontrolujete a doplňte následující údaje: záložka Pojištění a ostatní údaje nastavte, pokud se týká zaměstnance: - Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelných částek (v případě provádění srážek dle OSŘ) - Nárok na starobní důchod od (pro eldp) když u zam-ce tento nárok vznikl a dále pracuje. Pokud vznikl před 2014, lze vyplnit Důchodové spoření od zadejte, od kdy je účasten II. pilíře - Údaj Plátce zdravotního pojištění stát: zaměstnanec je státním pojištěncem a neplatí pro něj min. vyměřovací základ (invalidé, starobní důchodci, nekolidující zaměstnání). 2

3 - Údaj Minimální vyměřovací základ ZP: např. zaměstnanci se sráží z min. vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele (doloženo potvrzením). záložka Klíče kmen zaměstnance, zadejte: - z číselníku vyberte kmenové zařazení zaměstnance tlačítko Klient, zkontrolujte: - osobní údaje zaměstnance (adresa, rodné číslo, ) Nastavení účtování závazků Převodem bylo u zaměstnanců nastaveno účtování závazků strany DAL na účet 331, resp Na tento účet bude následně zaúčtována úhrada výplaty (výdajový pokladní doklad, hradící výpis z účtu). Zaměstnancům, kterým se má úhrada účtovat na účet 366, tj.: - Členové družstva (druh pracovněprávního vztahu: ) - Společníci a jednatelé s.r.o. (druh pracovněprávního vztahu: ) - Komandisté (druh pracovněprávního vztahu: ) zkontrolujte Druh PPV a Vlastní účtování (viz.okno na str. 2 návodu) ve výše uvedených případech zde změňte účtování závazků na účet 366, uložte tl. OK. tlačítko Daně, zkontrolujte: - podepsané prohlášení - daňové slevy - vyživované osoby (pokud nebyly převedeny pořiďte) tlačítko Zdr., Soc, zkontrolujte: - pro kontrolu převedené ZP můžete využít sestavu v IQ Zaměstnanci a PPV, zvolte šablonu: zdravotní pojišťovny tlačítko Důchody, OZP, zadejte pokud je nebo jste vyplnili záložku Pojištění a ostatní údaje: - typ a pobírání důchodu (záložka důchody), stiskněte tlačítko Invalid->OZP - typ zdravotního postižení (záložka OZP osoba se zdravotním postižením) tlačítko Výplata: - výplata hotově, okno zůstane nezměněno - šedé - výplata na účet proveďte kontrolu bankovního účtu, případně změňte podle potřeby VS a KS - výplata na účet není nastavena, pořiďte ji tl. Přidej - další možností je kombinaci obojího podle pořadí (výjimečné případy) tlačítko Aut.věty, pořizujete, jen pokud se daného zaměstnance týká: - srážky (spoření, pojištění, penzijní připojištění, exekuce, výživné), nastavení dle návodu penzijní připojištění firma, návod životní pojištění firma, návod

4 Automatické věty můžete poté zkontrolovat také v aplikaci *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců. Pracovněprávní vztah zaměstnance (PPV): Zaměstnanec s více pracovněprávními vztahy, musí být ve WinFASu zadán pouze jednou (pod jedním osobním číslem). Např. pracovní poměr a členství ve statutárním orgánu, nebo dohoda, V tomto případě bude nastavení PPV provedeno podle obrázku níže: U každého pracovněprávního vztahu (postavte se na daný řádek) zkontrolujte, případně nastavte tlačítko Úvazek, zkontrolujte: - platnost úvazku - typ mzdy: u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou musí být zvolen typ: měsíční (technik)!! - počet hodin denně a týdně průměrný úvazek zaměstnance - zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy zaškrtněte, pokud zkrácený úvazek zaměstnance je považován za plný úvazek (např. dvousměnné provozy 38,75 hod., třísměnné 37,5 hod., mladiství 30 hod., ) - doplňte sjednaný měsíční příjem pro nemocenské pojištění od roku zda zaměstnání malého rozsahu (u zaměstnance na plný úvazek zadejte alespoň 8500 minimální mzda) tlačítko Sazby, zkontrolujte: - převedené sazby hodinové, měsíční, průměry (průměry platné pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015) tlačítko Dovolená nároky u PPV nároky na dovolenou pro 2015 se budou nastavovat až ve firmě 2015 Jen pokud děláte statistické zjišťování ISPV Trexima: - záložka Statistika - vyplňte údaje označené ISPV - tlačítko Stupně zam-ce přidáte stupeň vzdělání (KKOV_2) od tlačítko Pozice, lze i v aplikaci *7014. V případě, že využíváte vlastní označení pracovních pozic, musíte takto používané pracovní pozice přiřadit v *7006 Číselníku pracovních pozic k oficiální kategorii CZ-ISCO. Má-li zaměstnanec více pracovně právních vztahů, je převeden pouze jeden, další pořídíte přímo do WF tl. Přidej 2 a zadáte výše uvedené údaje. 4

5 Jestliže od převodu nastoupí nový zaměstnanec (nebyl uveden v předávaných datech), musíte ho pořídit v aplikaci *7011 Zaměstnanci. 3) Nastavení Parametrů modulu RLZ V aplikaci *7030 budete mít nastaveny dva řádky, vy budete upravovat řádek s datem platnosti od Změňte následující údaje: - výplatní termín - zadejte výši promile pro pojistné na zákonné pojištění prac. úrazů (např. 7 zadejte jako 0,007) - vyberte možnost, do kterého období se má toto pojistné účtovat - údaje Přepočet pořízených mezd ponechte, jak jsou 4) Změna názvu sociální správy V aplikaci *8007 Číselník institucí označte řádek se soc. správou, tl. UPRAV, přepište kód a název soc. správy, uložte OK. 5

6 5) Nastavení parametrů plateb apl. *7032 V této aplikaci se nastavují u specifikací druhů mezd pouze ty parametry, které jsou společné pro všechny zaměstnance!!! Např. u srážky na odbory je pro všechny společný klient (odborový svaz), bankovní účet, případně další. Tyto parametry zde vyplníte. Naopak např. u srážky na exekuce odesílá každý zaměstnanec platbu jinému klientovi, na jiný účet, s jinými symboly. Zde v aplikaci *7032 bude u druhu mzdy exekuce pouze jediná věta a bude mít vyplněn pouze způsob platby: příkazem (to jediné je totiž u exekucí společné pro všechny zaměstnance). Následně v automatických větách u zaměstnanců (*7039, *7011 tl. Aut.věty) u jednotlivých zaměstnanců vyberete tento parametr (příkazem) a každému zam-ci vyplníte jiného klienta, účet, variabilní symbol, atd. V apl. *7032 Parametry plateb provedete následující kontroly a opravy v těchto oblastech: sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmu: - vlevo nahoře zvolte oblast - v pravé části okna se zobrazí řádky, které budete kontrolovat a upravovat - sociální pojištění: tl. UPRAV, změníte VS, otevřete číselník bankovních účtů, stiskněte tl. UPRAV a přepište uvedený bank. účet, uložte OK; potom vyberte tento účet. - zdravotní pojištění: zde budete kontrolovat a upravovat pojišťovny, na které odvádíte pojistné, označíte požadovanou pojišťovnu, dále je postup je stejný jako u soc. pojištění - daně z příjmu: zde se zobrazí údaje ke srážkové dani a zálohové dani, obě dvě daně opravíte stejným způsobem podle postupu u soc. pojištění - důchodové spoření 2.pilíř: tl. Přidej, zadejte klienta=fu a bankovní účet na který se má provádět odvod - penzijní připojištění, životní pojištění: zkontrolujte případně doplňte čísla účtů viz výše - úrazové pojištění: vyberte příslušnou pojišťovnu a číslo účtu, změňte VS viz výše - pokud jsou účty (ve zmiňovaných oblastech) nastaveny, proveďte vždy kontrolu 6

7 Následující body budete provádět v ostré firmě pro rok Tuto firmu Vám vytvoříme v prosinci kopií z firmy 2014 (Vámi upravené výše). Jakmile bude tato firma 2015 vytvořena, budete také případné opravy nastavení provádět v této nové firmě roku 2015 např. pokud zjistíte, že jste něco výše nastavili špatně. Ve firmě 2014 budete dělat úkoly ze školení, můžete v ní kdykoliv pořizovat zkušební mzdy (ty nebudou převáděny do firmy 2015). 6) Pořízení ročních, pololetních odměn vyplacených v roce 2014 Pro správný výpočet pracovněprávních průměrů musíte do WinFASu pořídit vyplacené roční, pololetní odměny v roce V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na období kdy byly v roce 2014 vyplaceny (pozor firma rok 2015, ale období např. prosinec, listopad 2014) - MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI Spusťte aplikaci *7029, tl. Přidej, šablona 1 a pořiďte zam_cům druhy mezd: roční prémie, 2552 pololetní prémie, roční odměny, 2652 pololetní odměny Vše uložte tlačítkem OK. 7) Nastavení období zpracování rok 2014 V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte u všech mzdových období pomocí tlačítek Dopředu, Dozadu na leden MZDY_PORIZENI - MZDY_ZPRACOVANI - MZDY_ZUCTOVANI 8) Nastavení aktuálních zůstatků dluhů u srážek exekucí (dluh celkem, již provedeno) Provádějte pouze tehdy, pokud u zaměstnanců máte takovéto srážky se zůstatkem dluhu. Zůstatky dluhů u srážek ve firmě 2015 nebudou odpovídat skutečnosti převod se prováděl před několika měsíci a Vy jste zkušebně počítali mzdy jen některým zaměstnancům Aplikace *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců - rozbalte nahoře oblast a vyberte Srážky - postavte se na zaměstnance a srážku, klepněte na tl. Uprav - zkontrolujte hodnotu Celkem a Provedeno (upravte dle skutečnosti k ) - popis údajů viz návod ) Zůstatky dovolené kontroly platné od Při vytvoření firmy 2015 ke každému PPV nastavíme nárok 20 dnů dovolené běžný rok. Případné odlišnosti upravte. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 00 běžný rok - Nová platnost od

8 - Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Přepište hodnoty ve sloupci Původní celkem, celé uložte OK. U zaměstnanců, kteří dosud nemají nastaven nárok, zadejte jej ve sloupci Nová celkem. Nárok dovolené minulý rok musíte pořídit. V aplikaci *7034 Nároky u PPV klepněte na tlačítko Hromadně, V pořízení vyplňte podle obrázku: - Nárok Specifikace 01 minulý rok - Nová platnost od Nová platnost PO Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout Zadejte hodnoty ve sloupci Nová celkem, celé uložte OK. 8

9 10) Sazby platné od Hodinové průměry, změněné sazby zjistíte až v lednu 2015 z původního SW. V aplikaci *7031 Sazby u PPV klepněte na tlačítko Hromadně V pořízení vyplňte podle obrázku: - Sazba Specifikace 00 - Nová platnost od Nová platnost PO (u čtvrtletních průměrů musí být vždy vyplněna!!!) - Také PPV bez sazby platné k Nové platnosti od zaškrtnout - Do sloupečku Nová hodnota vyplňte výši hodinového průměru platného pro 1. čtvrtletí 2015 Uložte tlačítkem OK. Pokud pro odměňování používáte i denní průměr, postupujte obdobně pro Sazbu: Pokud měníte hodinové sazby Sazba: 0020, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Pokud měníte měsíční sazby, Sazba 0022, nevyplňujte ukončení Nová platnost PO. Specifikace vždy: 00 11) Přecházející nepřítomnosti: neschopenky, OČR, mateřské a rodičovské dovolené, atd. Musíte do WinFASu zadat nepřítomnosti zaměstnanců, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 (tuto skutečnost budete znát až v lednu 2015): - neschopenka (stav 5100-nemoc, 5120-prac. úraz, 5130-neprac. úraz, 5160-z povolání, ) - ošetřovné (stav 5200) - mateřská dovolená (stav 5300) - rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte (stav 3140) - neplacené volno po rodičovské dovolené od 3 do 4 let věku dítěte (stav 3141) - absence (stav 3310) - neplacené volno (stav 3330) 9

10 V aplikaci *7037 Stavy u PPV - nepřitomnosti se postavte na daného zaměstnance a konkrétní PPV, klepněte na Uprav: - V pořízení klepněte na Přidej2, - vyberte Stav (mateřská, rodičovská, neschopenka, ošetřovné, ), - zadejte Datum od. - Datum do, nechte prázdné. Vyplňte pouze v případě, že již máte ukončující díl neschopenky. - Zadejte Identifikátor (číslo rozhodnutí pouze u neschopenky, ošetřovného), - pokud odpracoval část směny v 1. den nepřítomnosti, zadejte počet odpracovaných hodin. - Údaj NÁHRADA DO u přecházejících neschopenek z roku 2014 NEVYPLŇUJTE, VYMAŽTE. Tím WinFAS nebude počítat náhradu mzdy (neví, kolik hodin bylo proplaceno v prosinci 2014 a kolik zbývá doplatit v lednu 2015). Pozor zde je odlišnost oproti novým neschopenkám začínajícím v lednu 2015, které budete později pořizovat (dle návodu +649). o Pokud v lednu 2015 u těchto přecházejících neschopenek z 2014 má být proplacena ještě nějaká náhrada (prvních 14 dnů přesahuje do 2015, nebo jste náhradu nevyplatili), klepněte na tlačítko Ručně mzdy a tuto náhradu pořiďte na druhy mezd: náhrada 1-3 den jen dny bez peněz (neschop. začala po ), náhrada do 14.dne dny, hodiny, sazba, peníze. o Tlačítkem OK se vrátíte do pořízení neschopenky. - Údaj Ručně pořizovat pracovní dny, svátky, náhrady. Pokud zaškrtnete, nebudou se počítat zameškané pracovní dny a svátky ani náhrady (v žádném případě, v žádném měsíci). Má význam pouze tehdy, když zaměstnanec má nerovnoměrnou pracovní dobu a nechcete u něj nastavovat pracovní kalendář zameškané pracovní dny by se chybně počítaly PO-PÁ. Potom musíte nejen případnou náhradu (viz výše), ale navíc i zameškané pracovní dny, zameškané svátky každý měsíc pořizovat pod tlačítkem Ručně mzdy (dle návodu +649). - Nepřítomnost uložte klepnutím na OK, - zobrazí se sestava Zpracování stavů u PPV, zavřete křížkem. 12) rozhodné údaje pro nemocenské dávky základy sociálního pojištění a vyloučené doby Tyto údaje jsou potřebné pouze pro Přílohu k žádosti o nemocenské dávky, která se u neschopenky v roce 2015 vystavuje až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Při převodech jsme zjistili, že naprostá většina nám předávaných dat v.xls tabulkách je pořizována ručně. Proto případný převod by nebyl úsporou práce ani pro uživatele, ani pro dodavatele IS. V aplikaci *7037 Stavy u PPV nepřítomnosti po uložení neschopnosti klepněte na tlačítko Příloha, dále tlačítko Započ. příjem. Předvyplněny budou rozhodné údaje od ledna Případné starší údaje z roku 2014 do přílohy pořídíte ručně (např. podle mzdových listů z původního SW). Viz návod +649). 10

11 14) Kontroly mezd: Po výpočtu čístých mezd v aplikaci *7000 je nuté provést kontroly podle následujících sestav. Spusťte sestavy: 1) RLZ/Sestavy MZDY /Sociální/Sestava SOC pro kontroly, 2) RLZ/Sestavy MZDY /ZP pro kontroly a 3) RLZ/Sestavy MZDY /Přehled daní a vyměřovacích základů. Z těchto sestav lze snadno zjistit chybné výpočty odvodů, opomenutí v nastavení. Pozn.: tyto sestavy můžete předkládat i kontrolním orgánům (zdravotní pojišťovny, OSSZ). Po zaknihování v aplikaci *7040 zkontrolujte na sestavě všechny bankovní účty!!! DALŠÍ MOŽNOSTI V NASTAVENÍ MEZD (dobrovolné) A - Nastavení automatického doplatku do minimální mzdy Pokud chcete využít této možnosti, proveďte nastavení v apl. *7011, zákožka Min. mzda a podle druhu odměňování vyberte z možností: Zaručená mzda hodinová, nebo měsíční Pokud nenastavíte provádění doplatku (viz. výše), WinFAS pouze kontroluje dodržování minimální mzdy a případné nedoplatky zobrazí v sestavě. Nastavení automatického doplatku do ZARUČENÉ MZDY, podle skupiny vykonávaných prací (nařízení vlády čís. 567/2006 Sb., 3). Nejdříve zadejte pracovní pozici zaměstnance, apl. *7011 tl. Pozice: 11

12 pak tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte Skupina prací - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu B - Firmy, které mají nejnižší zaručenou mzdu stanovenou kolektivní smlouvou mohou využívat automatického doplatku, ale jsou nutná nastavení (nebudou postupovat podle bodu A): - v apl. *7002 je vytvořena uživatelská Stupnice pro zaručenou mzdu podle kolektivní smlouvy 12

13 - Nastavení hodnot nejnižší zaručené mzdy podle kolektivní smlouvy provedete v apl. *7013. Pro každý stupeň je přednastavená hodnota 50,60. Změnu provedete tím, že označíte tarifní stupeň, tl. UPRAV a zadáte hodnotu podle kol. smlouvy. Jestliže máte podle kolektivní smlouvy menší počet stupňů, ponechte u těch stupňů, co nebudete používat, nastavení 50,60. - dále v apl. *7011, na záložce Min. mzda vyberte provádění doplatku podle kolektivní smlouvy - Pod tl. Pozice zadáte zam_ci pracovní pozici, - tl. Stupně pozice, tl. Přidej a zadejte: - do údaje Stupnice vyberte U_tarif kol. smlouva - do údaje Stupeň vyberte příslušnou skupinu, podle které má mít zaměstnanec zaručenou mzdu (jestliže podle kolektivní smlouvy máte menší počet stupňů než dvanáct, vybírejte pouze stupně, u kterých jste měnili hodnotu zaručené mzdy, např. do stupně 8) 13

14 Pořizování volných dnů Ve WinFASu je nastaven automatický dopočet volných dnů. Jestliže nechcete využít tohoto dopočtu a volné dny budete pořizovat ručně, proveďte změnu v apl. *7030, viz obr. 14

15 Lze vybrat, zda volné dny chcete pořizovat u všech zaměstnanců, nebo jen těch, kteří v úvazku mají zadán Typ mzdy: ne měsíční (dělníci, ne THP). V pořízení mezd pak budete pořizovat volné dny druhem mzdy 3991 Dny pracovního klidu. Jestliže mzdy pořizujete ve mzdové výrobě (*5557), je nutné vytvořit výrobní operaci (tato VO nebyla převedena). Pokud se v průběhu převodu či implementace objeví nové skutečnosti, které bude nutné kontrolovat, či nastavovat, budeme Vás o nich neprodleně písemně informovat... 15

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více