Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program Kroměříž 2014

2 Minimální preventivní program Školské zařízení: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Adresa: 1. máje 221, Kroměříž Telefon: Ředitel: PhDr. Jaromír Beran, od Mgr. Jana Vítková Statutární zástupce ředitele: PhDr. Marie Račanská Zástupce ředitele: Mgr. Iva Kopčilová Výchovný poradce: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Psychologické poradenství: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Tel , klapka Konzultační hodiny: pondělí (kabinet v přízemí) kdykoliv po předchozí domluvě Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vítková (září) Mgr. Jaroslava Buchalová (od ) Tel , klapka 106 (od klapka 119) Konzultační hodiny září: středa (kabinet, 1. patro) od října: čtvrtek (kabinet přízemí) Termín a forma seznámení žáků s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti návykových látek: 1. týden v říjnu třídní učitelé v třídnických hodinách na základě materiálů vypracovaných metodikem Termín a forma seznámení rodičů s ŠPS, programem proti šikanování, metodickým pokynem v oblasti omamných látek: 7. listopadu třídní učitelé na Dni rodičů na základě materiálů vypracovaných metodikem 2

3 I. Cíle školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2015: V naší škole dochází od k personálním změnám na pozici ředitele školy. PhDr. Jaromír Beran odchází do starobního důchodu a radou Zlínského kraje je na jeho místo jmenována Mgr. Jana Vítková. Ta však doposud vykonávala funkci metodika prevence, takže bude nezbytné vyřešit obsazení této pozice a zajistit potřebné specializační vzdělávání nově jmenovanému metodiku prevence. Od října 2014 přebírá vedení týmu prevence Mgr. Jaroslava Buchalová, která od září 2015 zahájí 250h specializační studium k výkonu této činnosti. Dále bychom chtěli uskutečnit vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace, řešení konfliktních situací a práce s rizikovými žáky. Semináře proběhnou v říjnu březnu 2015 v prostorách školy a budou hrazeny z projektu TERA. Předpokládá se i realizace týdenních odborných stáží pedagogů na evropských univerzitách s cílem sdílení zkušení v oboru sociální pedagogika a inovace tohoto studia na VOŠPS a SPgŠ KM. V rámci ateliéru dramatické výchovy bychom rádi uskutečnili pro školní družiny z Kroměříže Divadlo fórum, které prostřednictvím příběhu nabízí bezpečnou platformu pro řešení témat jako vztahy v rodině, krádeže, šikana, sociální rozdíly mezi spolužáky Z osvědčených programů bychom rádi do nabídky opět zařadili prožitkové programy Sdružení-D Olomouc, výukový blok věnovaný etnickým a menšinovým skupinám a jednorázové besedy zaměřené jednak na problematiku návykových látek nebo oblast médií, reklamy a kyberšikany. Rádi bychom realizovali víkendový seminář manželů Janíkových Konflikt a komunikace, týdenní Komunikační výcvik studentů VOŠ v Chorvatsku, víkendové semináře muzikoterapie, arteterapie či pohybové terapie pro studenty VOŠ, či Adaptační pobyt pro budoucí 1. ročníky. Cíle ve školním roce : obsazení pozice metodika prevence, zajištění jeho vzdělávání, práce s třídními kolektivy, posílení role třídních učitelů, zajištění vzdělávacích seminářů pro pedagogy školy, zejména třídní učitele, z oblasti práce se třídou, problematickými žáky, s rodiči. 3

4 II. Seznam připravovaných akcí, časový harmonogram: Práce s třídními kolektivy: Práce se třídami formou třídnických hodin Adaptační pobyt pro budoucí první ročníky SPgŠ (aktivity na stmelení nově vznikajících kolektivů) , Vizovice Revika, organizace Mgr. Tomáš Studenec. Jednorázové akce vzdělávacího a informativního rázu: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) září 2014, Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Knihovna Kroměřížska září 2014, studenti 1.ročníku SPgŠ, organizace Mgr. Romana Dluhošová. Beseda: Azyl sociální práce říjen 2014, studenti 1. roč.voš, Azylový dům pro muže Kroměříž, Bc. Hasala. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Šíp času - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 2A, 2B, organizace MgA. Lenka Tomm. Přednáška: Partnerské vztahy - listopad 2014, prof. Kratochvíl, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Dramatická výchova neslyšících listopad 2014, Mgr. Markéta Veselá, studenti 1. ročníku VOŠ, organizace MgA. Lenka Tomm. 1. pomoc kurz pro studenty a pedagogy v rámci projektu TERA, , organizace MgA. Lenka Tomm Divadlo fórum: témata - vztahy v rodině, šikana, krádeže, sociální rozdíly ve třídě. 4 divadelní představení pro děti ze ŠD připraví studenti 2. ročníků SŠ, prosinec 2014 a leden 2015, garant MgA. Lenka Tomm. Anna a Kelly - prožitkový program s prvky dramatiky , Sdružení-D, Olomouc. Třída 1A, 1B, organizace MgA. Lenka Tomm. Problematika etnických a menšinových skupin výukový blok, březen 2015, 1. ročník VOŠ. Zodpovídá PhDr. Marie Račanská. Prožitkový program s prvky dramatiky Holocaust březen 2015, 1. ročník VOŠ. Lektorka MgA. Lenka Tomm. Exkurze Osvětim , 1. ročník VOŠ. Organizace PhDr. Marie Račanská. Beseda: Reklama, vliv médií březen 2015, třída 4A, 4B, lektor Mgr. Karel Gamba. 4

5 Beseda: Nebuď grogy z drogy duben 2015, 1A, 1B třída, K-centrum Kroměříž, lektor Mgr. Jan Zahradník. Exkurze do věznice Mírov duben 2015, 2. ročník VOŠ. Organizace Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Beseda: Reklama, vliv médií duben 2015, třída 3A, 3B, lektor Mgr. Karel Gamba. Beseda: Poruchy příjmu potravy duben 2015, třída 2A, 2B. Organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Dlouhodobé akce vzdělávacího a informativního rázu: Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Taneční terapie. 25 studentů VOŠ, , organizace MgA. Lenka Tomm. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Muzikoterapie. 25 studentů VOŠ, , organizace MgA. Lenka Tomm. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Arteterapie. 25 studentů VOŠ, , organizace MgA. Lenka Tomm. Projekt TERA spolupráce UP Olomouc a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž seminář Taneční terapie. 25 studentů VOŠ, , organizace MgA. Lenka Tomm. Víkendový seminář: Konflikt a komunikace externí lektoři Věra a Ivan Janíkovi. Studenti VOŠ, listopad 2014, organizace Mgr. Jaroslava Buchalová. Lidé kolem nás Mezinárodní projekt Erasmus+ (mobility) , stáž 10 studentů VOŠ v anglickém Plymouth. Zajišťuje Mgr. Petr Vaculík. Komunikační výcvik: týdenní vzdělávací pobytová akce pro studenty VOŠ, květen 2015, Chorvatsko, lektor Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Jednorázové akce na podporu a zlepšení sociálního klimatu školy: Představení 1. ročníků ohlédnutí za adaptačním pobytem na Revice, , aula školy, určeno pro studenty SPgŠ. Garant Mgr. Radka Brázdilová, Mgr. Jaroslava Buchalová. Turistický kurz - studenti 3A, Fryšava, Vysočina, Zodpovídá Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Libuše Polášková. Exkurze Galerie Holešov, studenti SPgŠ, září Připraví předmětová komise VV. Exkurze po kulturních památkách Prahy studenti 4A, Praha, Mgr. Martin Císař, Mgr. Libuše Polášková. 5

6 Poema školní kolo recitační soutěže , určeno pro celou školu. Zajišťuje předmětová komise českého jazyka, následně celostátní kolo v Berouně. Hodinka netradičního sportování airtrack pro MŠ, ŠD, listopad 2014, připraví předmětová komise TV a studenti SPgŠ. Benefiční koncert pro MU Brno - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, kostel P. Marie Kroměříž, listopad Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční koncert - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, prosinec 2014, aula školy. Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Vánoční besídky s divadelním představením studenti 3A, 3B, 4A, 4B pro MŠ a ŠD praxe, prosinec 2013, aula školy. Garant PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Romana Dluhošová. Vánoční vyrábění celá škola, prosinec 2014, připraví předmětová komise VV. Vánoční akademie studenti studentům. Organizace Mgr. Romana Dluhošová, Mgr. Jiří Jablunka. Kartinky - výchovný koncert, Zlínská filharmonie, třída 3A, 3B, , připraví komise hudební výchovy. Lyžařský kurz - třída 2A Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Připraví předmětová komise TV. Lyžařský kurz - třída 2B - Mýto pod Ďumbierem, Slovensko, Zodpovídá Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař. Holocaust premiéra divadelního souboru únor 2015, studenti SPgŠ navštěvující divadelní soubor, garant MgA. Lenka Tomm. Jarní koncert - 40 studentek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ, duben 2015, aula školy. Organizace Mgr. Jiří Jablunka. Maryša - divadelní představení, divadlo Rity Jasinské Praha, studenti SPgŠ, jaro 2015, připraví komise českého jazyka Enviromentální výchova exkurze do Botanické zahrady a planetária v Brně, Určeno studentům 1. ročníků, garant Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Marek Šikula. Poslední zvonění 4A, 4B program pro studenty SPgŠ na školním dvoře jako rozloučení se se školou, duben Pohádkový den pro MŠ 28. a , učebna DV3, pro děti z MŠ Kroměříž připraví studenti 1. ročníků, odborný garant MgA. Lenka Tomm. Turistický kurz - studenti 3B, Fryšava, Vysočina, Zodpovídá Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Ilona Helisová. Duhové bubliny olympiáda MŠ květen Připraví studentky 3. ročníku SPgŠ ve spolupráci s předmětovou komisí TV. 6

7 Olympiáda malotřídních ZŠ červen Připraví studentky 3. ročníku SPgŠ ve spolupráci s předmětovou komisí TV. Tématicky zaměřená výuka v projektech Určeno studentům ročníku SPgŠ. Výtvarná performance, prezentace výsledků projektových dnů červen 2015, atrium školy - určeno pro celou školu. Organizuje předmětová komise VV ve spolupráci se studenty 3. ročníků SPgŠ. Zodpovídá MgA. Jitka Karbanová, Mgr. Barbora Slaninová a Mgr. Vladimíra Hlavinková. Anglické divadlo - komise anglického jazyka připraví dle nabídky Brněnského divadla SEMILASO dvě představení ve školním roce. Sbírky: Světluška , třída 1SPB, zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková. Bílá pastelka , třída 3B, zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková. Sbírka hraček pro děti MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízení prosinec 2014, studenti 1SPA, 1SPB, zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková. Sbírka ošacení pro Azylový dům pro muže Kroměříž prosinec 2014, studenti VOŠ, garant PaedDr. Šárka Kozmíková. Květinový den, den proti rakovině, finanční sbírka květen 2015, zaštiťuje Mgr. Romana Dluhošová. Dlouhodobé programy: Proškolení studentů v rámci dobrovolnické činnosti (Program Pět P, doučování dětí, dobrovolnická činnost, práce s dětmi ze sociálně problémových rodin) září 2014, SVP Kroměříž, Bc. Chytilová, studenti 1. ročníku VOŠ. Organizace PaedDr. Šárka Kozmíková. Asistenční činnost studentů VOŠ na vybraných pracovištích: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (organizace plesu pro klienty DZP), nemocnice Kroměříž, Centrum pro seniory a zdravotně postiženou mládež (Albertova, Zachar Kroměříž), Domov pro seniory U kašny Riegrovo náměstí, DpS U Moravy Erbenovo nábřeží. Tématické bloky v rámci vyučovacích předmětů: sebepoznávací aktivity, rozvoj sociálních dovedností studentů (vyučovací předmět Osobnostní a dramatická výuka roč. SPgŠ a VOŠ, Psychologie - 1.a 2.ročníky SPgŠ a VOŠ, Propedeutika sociálně psychologických dovedností - VOŠ) 7

8 průběžná a souvislá školní praxe ( roč. SPgŠ a roč. VOŠ) Zařízení praxe: MŠ, ŠD, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, ZŠ a MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž, Mateřské centrum Klubíčko, Základní škola při zdravotnických zařízeních, Domov pro seniory U Moravy, Domov pro seniory U Kašny, Charitní dům azylové a sociální ubytování, Azylový dům pro muže Adam, Centrum pro seniory klub UNESCO, Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, SONS - Hanácké náměstí Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Knihovna Kroměřížska a dále zařízení sociálního charakteru, jež si volí studenti v místě bydliště. Akce připravované studenty školy v rámci průběžné praxe: Mikulášské besídky, vánoční besídky, masopust, sportovní soutěže Pomoc studentů při organizaci a realizaci projektů klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením z regionu Kroměřížska Garanti: PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Magda Ondráčková. tématické bloky v rámci vyučovacích předmětů: Psychologie, Pedagogiky, Speciální pedagogiky, Etopedie, Českého jazyka a literatury, Občanské nauky, Biologie a hygieny, Zdravotních nauk, Osobnostní a dramatické výchovy: Téma ročník vyučující Problematika soc. patologie mládeže v souč. literatuře 4. Dluhošová, Kopčilová Globální problémy v současném světě 2. Kopčilová Xenofobie, rasismus 4., 2.SP Gejdoš, Kopčilová Račanská, Svobodová Kriminalita a represivní orgány 4., 3.SP Gejdoš, Kopčilová Svobodová Hodnoty a hodnotová orientace 3. Kozmíková, Dittrichová Bio-psycho-sociální model zdraví 1., 1.SP Buchalová, Buchalová Drogová závislost 3., 1.SP, 2.SP Buchalová, Buchalová, Zahradník Promiskuitní chování a riziko AIDS 3., 1.SP Buchalová, Buchalová Prostředí jako výchovný faktor 1. Millerová Poruchy chování 3. 3.SP Millerová, Ondráčková, Svobodová Biologické a sociokulturní faktory utváření osobnosti 1. 1.SP Dittrichová, Prášilová Prášilová Příprava na manželství, partnerství, rodičovství 3. Kozmíková, Dittrichová Kontakt a mimojazyková komunikace 1., 1.SP Tomm Prášilová, Dittrichová Partnerská a skupinová citlivost 1., 1.SP Tomm Prášilová, Dittrichová 8

9 volnočasové aktivity: Divadelní předplatné Divadlo Zlín, Mgr. Romana Dluhošová Sborový zpěv, Mgr. Jiří Jablunka pondělí , hudebna SPgŠ středa , hudebna SPgŠ Pohybová výchova na SPgŠ, Mgr. Ilona Helisová úterý , tělocvična SPgŠ středa , tělocvična SPgŠ Pohybová výchova pro děti MŠ, Mgr. Ilona Helisová čtvrtek , tělocvična SPgŠ Umělá horolezecká stěna, Mgr. Tomáš Studenec tělocvična SPgŠ, dle domluvy Posilovna, Mgr. Tomáš Studenec celotýdenní provoz , posilovna v suterénu budovy Výtvarné praktikum, MgA. Jitka Karbanová úterý , učebna VV1 Výtvarné dílny, Mgr. Vladimíra Hlavinková 4x za rok, učebna VV2 Výtvarný ateliér, Mgr. Vladimíra Hlavinková 1. a 2. pondělí v měsíci, učebna VV2 Divadelní soubor, MgA. Lenka Tomm 1x za 14 dnů, učebna DV3 Další volnočasové aktivity budou aktuálně nabídnuty na základě poptávky studentů. 9

10 III. Vzdělávání metodika prevence a pedagogických pracovníků školy: S ohledem na nově jmenovaného metodika prevence k , bude vhodné zahájit ucelené 250h specializační studium v nastávajícím akademickém roce. Pro letošní školní rok bude proveden výběr seminářů dle aktuální nabídky DVPP a v souladu s finančními možnostmi školy, např. VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování. V rámci projektu TERA budou realizovány od října 2014 do března 2015 pro pedagogické pracovníky softskillové semináře z nabídky UP Olomouc: Řešení konfliktů s rodiči První pomoc Další semináře, včetně termínů realizace jsou v jednání; témata: kyberšikana (Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., e-bezpečí), práce s problémovým žákem, vztah učitel žák, práce se třídou, teambuilding pro pedagogické pracovníky. IV. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků při plnění Školní preventivní strategie (MPP) Na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž pracuje ustálený tým metodika prevence. Mezi stálé členy patří: Mgr. Jaroslava Buchalová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Romana Dluhošová, Mgr. Iva Kopčilová, Mgr. Ilona Helisová, Mgr. Martin Císař, Mgr. Tomáš Studenec, Mgr. Libuše Polášková, MgA. Jitka Karbanová, Mgr. Barbora Slaninová a Luděk Helis. V uplynulém školním roce odešla do starobního důchodu naše kolegyně Mgr. Věra Klechová. V oblasti dramatické výchovy a osobnostně sociální výchovy ji vystřídala MgA. Lenka Tomm. Do týmu prevence se zapojil i sbormistr Mgr. Jiří Jablunka. V rámci intenzivní práce s třídními kolektivy je snaha zapojit do spolupráce i třídní učitele: 1A Mgr. Jaroslava Buchalová 3A Mgr. Libuše Polášková 1B Mgr. Radka Brázdilová 3B Mgr. Ilona Helisová 2A Mgr. Romana Dluhošová 4A Mgr. Martin Císař 2B PaedDr. Věra Millerová 4B Mgr. Tomáš Studenec Metodickou oporu pro práci se třídou jim poskytuje výchovný poradce a školní psycholog Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Stálou podporu v oblasti prevence závislostí máme v našem kolegovi Mgr. Janu Zahradníkovi, pracovníku K-Centra Kroměříž. Oblast dobrovolnickou, organizaci sbírek či podporu akcí v zařízeních praxe našich studentů zajišťuje PaedDr. Šárka Kozmíková a PaedDr. Věra Millerová. Vděčni jsme i za intenzivní spolupráci s Mgr. Irenou Grodovou z KPPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž v oblasti práce s třídními kolektivy. 10

11 V. Způsoby práce s rodiči: Jako obvykle budou rodiče seznámeni se Školní preventivní strategií, Minimálním preventivním programem, programem proti šikanování a metodickým pokynem v oblasti omamných látek prostřednictvím třídních učitelů na Dni rodičů 7. listopadu V písemné formě jim budou předány informace o aktivitách školy v rámci prevence rizikového chování, budou jim nabídnuty konzultační hodiny metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa. Kontakt s rodiči udržují třídní učitelé a jejich prostřednictvím ostatní členové pedagogického sboru. Rodiče mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím třídních důvěrníků (spolupráce s Nadačním fondem školy) a volených zástupců ve školské radě. VI. Žádosti o dotace: Na financování aktivit ve školním roce 2014/2015 budou podány následující projekty: EU: Mezinárodní projekt Erasmus+ Mobility 2014/ Lidé kolem nás ,-Kč Nadační fond SPgŠ Kroměříž: - Adaptační pobyt pro budoucí 1. ročníky SPgŠ 5.000,-Kč - Víkendový seminář Zdravý životní styl pro studenty VOŠ 5.000,-Kč Vypracovala: Mgr. Jana Vítková (školní metodik prevence) Ředitel školy: PhDr. Jaromír Beran 11

12 Příloha 1 Program proti šikanování Metodické pokyny k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol Škola je zodpovědná za bezpečnost žáků, má povinnost chránit je před násilím. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování k trestnému činu. 1. ZA ŠIKANU POVAŽUJEME: Jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Cílené a opakované fyzické či psychické útoky vůči jedinci, který se neumí či nemůže bránit. Např.: urážení, posmívání, nadávky, pomluvy, vydírání, bití, ničení a manipulace s věcmi (házení, schovávání, braní, ), nucení k ponižujícím činnostem, násilnické příkazy, vyčleňování z kolektivu, útoky pomocí u, sms zpráv Přímé a nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být: 1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem. 2. Vyhledává blízkost učitelů. 3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 4. Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. 5. Odřenina, modřiny, zranění. 6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 7. Žák je smutný, nešťastný, depresivní. 8. Od ostatních žáků je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. Stádia šikanování: 1. Zrod ostrakismu Mírné, nejčastěji psychické formy násilí, postižený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Fyzická agrese Provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy při odreagování napětí. V zátěžových situacích třídy totiž začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. 3. Vytvoření jádra Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4. Většina přijímá normy Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. I mírní a ukáznění žáci se pod tlakem skupiny aktivně účastní týrání spolužáka. 5. Totalita Žáci třídy jsou rozděleni na agresory a postižené. Šikanování se stává skupinovým programem. 2. PLÁN PREVENCE Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, programy posilující zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy (v rámci třídnických hodin, adaptačních a víkendových pobytů pro třídy, ve vyučovacích předmětech Osobnostní a dramatická výchova, Psychologie, Pedagogika) 12

13 Vysvětlit žákům, co je šikana, jak se jí mohou bránit, jaké má negativní důsledky pro oběti, pachatele i celý třídní kolektiv (třídní učitelé v třídnických hodinách, dále v předmětech Občanská nauka, Osobnostní a dramatická výchova, Psychologie, Pedagogika). Provést sociometrické šetření ve třídě, v níž je podezření na šikanu (metodik prevence, PPP, SVP) Sledovat chování žáků, vést žáky k osobní odpovědnosti, spolupracovat s ostatními vyučujícími, závažné problémy řešit s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školním psychologem a s vedením školy (třídní učitel) Vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací (třídní učitel, výchovný poradce, metodička prevence, školní psycholog) Žáci mohou využívat schránku důvěry ve studovně 3. JAK ŘEŠIT PŘÍPAD ŠIKANOVÁNÍ ŽÁKŮ: KRIZOVÝ PLÁN PRO POČÁTEČNÍ STÁDIA ŠIKANY: 1. Informovat o podezření na šikanu TU, výchovného poradce, metodičku prevence a vedení školy. 2. Rozhovor s těmi, kdo na šikanování upozornili, a s oběťmi. 3. Nalezení vhodných svědků. 4. Individuální, případně konfrontační pohovory se svědky (nikdy však konfrontace obětí a agresorů!). 5. Zajištění ochrany obětem. 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. KRIZOVÝ PLÁN PRO POKROČILÁ STÁDIA ŠIKANY S NEOBVYKLOU FORMOU Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. školního lynčování, je nutný následující postup: 1. Překovat šok pedagoga a poskytnout bezprostřední záchranu oběti. 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti. 5. Nahlásit případ Policii ČR a OSPOD. 6. Vlastní vyšetřování. Účastní-li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník - specialista na problematiku šikanování z PPP, SVP, SPC, diagnostického ústavu, krizového centra, apod. V případě negativního dopadu šikanování na oběť, je nutné zprostředkovat jí odbornou psychologickou či psychoterapeutickou péči (PPP, SVP, SPC ). V případě potřeby je též agresorovi zprostředkována péče PPP, SVP či psychiatrů. Pro potrestání agresora je možno využít dle závažnosti skutku: běžná výchovná opatření, snížené známky z chování, převedení do jiné třídy. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem (traumata mlčící většiny). Preventivní program proti šikaně byl schválen pedagogickou radou V Kroměříži dne PhDr.Jaromír Beran ředitel školy Mgr. Jana Vítková metodička prevence 13

14 Příloha 2: Metodické pokyny pro pedagogy v oblasti návykových látek 1. Všichni pedagogové (i ostatní zaměstnanci školy) mají oznamovací povinnost vůči řediteli školy, jestliže zaznamenají přechovávání, užívání nebo distribuci návykových látek. 2. Třídní učitelé seznamují žáky(žákyně) na začátku školního roku se zákazem nošení, přechováváním, konzumací a distribucí návykových látek v prostorách školy v době vyučování, ale i při mimoškolních akcích a aktivitách (výlety, exkurze, kurzy, zájmové aktivity). Tato upozornění jsou i součástí poučení, které předchází každé plánované činnosti a jsou poskytována učiteli, jež za tyto akce zodpovídají. 3. Žáci( žákyně) jsou zároveň vždy seznámeni se sankcemi, které je v případě přestupků v této oblasti mohou postihnout. 4. Volba sankcí (které jsou dány klasifikačním řádem školy) je v pravomoci ředitele školy. I. Opatření v případě výskytu návykové látky u žáků /kouření, alkohol, OPL omamné a psychotropní látky/ 1. Zabavit návykovou látku, oznámit to řediteli školy, odevzdat látku vedení školy. 2. Při nálezu OPL v prostorách školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat čas, datum a místo nálezu, obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podepsat, vložit do trezoru. O nálezu vyrozumět Policii ČR. 3. Sepsat záznam o dané situaci /datum, místo, čas nálezu, od koho má žák návyk. látku, vyjádření žáka (žákyně)/ - předat školnímu metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. Při nálezu alkoholu a OPL je u zápisu a rozhovoru se žákem (žákyní) přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. 4. Oznámit nález zákonnému zástupci žáka (žákyně), při opakovaném nálezu ředitel vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte. II. Opatření v případě konzumace návykové látky žáky 1. Odebrat návykovou látku, zabránit v další konzumaci. 2. Posoudit, zda žákovi (žákyni) nehrozí akutní nebezpečí. Jestliže nehrozí a žák je schopen pokračovat ve vyučování, sepsat záznam s vyjádřením žáka (žákyně), vyrozumět vedení školy, záznam předat metodikovi prevence /kopii záznamu třídnímu učiteli/. 3. Skutečnost, že žák (žákyně) konzumoval/a návykovou látku, škola oznámí zákonnému zástupci /vždy/ a orgánu sociálně právní ochrany dítěte /u OPL vždy, u alkoholu a tabákových výrobků při opakované konzumaci/. 4. V případě ohrožení na zdraví a životě zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Pokud žák (žákyně) není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve ho, aby si žáka (žákyni) vyzvedl. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů /může od něho vyžadovat pomoc/. 6. Z konzumace návykových látek škola vyvodí sankce stanovené školním řádem. 7. Distribuce OPL je protiprávním jednáním. Proto je třeba vždy ihned vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat s ní další postup, informovat zákonného zástupce a žáka(žákyni) izolovat od ostatních. Nelze provádět osobní prohlídku žáka a jeho věcí. 14

15 Metodické pokyny pro pedagogy v případech krádeže a vandalismu 1. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) poučeni o riziku odcizení cenných předmětů, které přinášejí do školy, a upozorněni na nevhodnost nošení předmětů, jež nesouvisí s vyučovacím procesem. Učitelé v případě potřeby žákům (žákyním) umožní dočasnou úschovu těchto cenností na zabezpečeném místě. 2. V souladu se školním řádem jsou žáci (žákyně) upozorněni na skutečnost, že každý/á je odpovědný/á za škodu, kterou svým jednáním způsobil/a, a proto po něm bude škola požadovat náhradu. 3. Všechny žáky (žákyně) vést k tomu, aby si všímali protiprávního jednání a okamžitě o něm informovali pedagogické pracovníky. 4. V případě krádeže je pořízen záznam s výpovědí poškozeného /záznam předat metodikovi prevence, kopii záznamu třídnímu učiteli/ a s vědomím ředitele školy událost předána orgánům činným v trestním řízení (tj.ohlášení obvodnímu oddělení Policie ČR nebo sdělení poškozenému a jeho zákonnému zástupci, že má tuto možnost/. V případě, že je pachatel znám a nedosáhl 18 let, ředitel nahlásí věc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a současně věc předá orgánům činným v trestním řízení. 5. Při vzniku škody na školním majetku je pořízen záznam a hledán viník. V případě odhalení viníka škole vymáhá náhradu škody na něm, u nezletilého na jeho zákonném zástupci. Pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, vymáhá se tato náhrada soudní cestou. Kroměříž PhDr.Jaromír Beran, ředitel školy Ohlašuje se na: Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Obvodní oddělení Policie ČR Kotojedská 269, Kroměříž Náměstí Míru 11/3760, Kroměříž Mynářová Dagmar, kurátorka pro mládež Tel Tel Další adresy pro spolupráci, informace, radu apod.: Policie ČR, Okresní ředitelství PČR Preventivně informační skupina (PIS) Blanka Králová Březinova 2819, Kroměříž Tel Městská policie Velké náměstí 33/11, Kroměříž Tel

16 Záznam o výskytu návykové látky u žáka / Záznam o konzumaci návykové látky Nález návykové látky: Datum: Místo: Jméno pedagogického pracovníka: Čas: Student je: < ohlašovatel skutečnosti < přechovavatel látky < konzument látky < distributor látky ano/ne jméno žáka, třída Další přítomné osoby: Popis situace: Od koho má žák návykovou látku: Popis situace z pohledu pedagoga: Vyjádření žáka: Nález byl uložen do trezoru školy (datum, čas, svědek): Oznámení skutečnosti: Skutečnost byla oznámena: < zákonnému zástupci < řediteli školy (zástupkyni ředitele školy) < Policii ČR < OSPOD ano/ne datum a jméno (kdo, komu) V případě konzumace návykové látky: Byla přivolána lékařská služba první pomoci: Žák byl schopen pokračovat ve vyučování: Žák byl předán zákonnému zástupci: Jiné řešení: ANO - NE ANO - NE ANO - NE podpis pedagogického pracovníka podpis svědka 16 podpis žáka

17 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Školní preventivní strategie Kroměříž

18 Školní preventivní strategie Školské zařízení: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Adresa: 1. máje 221, Kroměříž Telefon: Ředitel: PhDr. Jaromír Beran Zástupce ředitele: PhDr. Marie Račanská, Mgr. Iva Kopčilová Výchovný poradce: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Psychologické poradenství: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vítková, od Mgr. Jaroslava Buchalová 18

19 I. Charakteristika školského zařízení Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži je nadregionálním školským zařízením. Studijní obory: a) SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika Škola poskytuje uchazečům úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (studijní obor M/01) s kvalifikací pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj.), v některých typech dětských domovů. b) VOŠ Sociální pedagogika Dále škola nabízí 3leté studium oboru sociální pedagogika (studijní obor N-06) zakončené absolutoriem. Absolventi najdou uplatnění v domovech mládeže, dětských domovech, střediscích volného času mládeže, dětských rehabilitačních a léčebných zařízeních, v diagnostických ústavech, speciálních výchovných zařízeních, speciálních školách pro děti s více vadami, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v odborné činnosti v terénu (např. v protidrogové prevenci, v práci se skupinami problémové mládeže aj.) a v oblasti sociální práce. Specifika školy vzhledem k prevenci rizikových projevů chování Specifika školy vzhledem k prevenci rizikových projevů chování jsou spatřována: - ve věkovém složení studentů školy (poměrně velký věkový rozptyl 15-23let díky zastoupení vyššího a středního školství v jedné budově), - v rozdělení třídních kolektivů na dojíždějící studenty a ubytované na domovech mládeže (studenti pochází z různých oblastí Moravy, značná část z nich je tedy ubytovaná na DM Na Lindovce nebo DM Arcibiskupského gymnázia, z toho vyplývá nutnost úzké spolupráce s domovy mládeže), - ve složení z hlediska pohlaví (mezi studenty jednoznačně převažují dívky, což sebou nese typicky dívčí problémové jevy (poruchy příjmu potravy, počáteční projevy dívčí formy šikany, úniky do nemoci jako způsob řešení problémů ) Další specifikum přináší větší vytíženost a odlišná volnočasová náplň A tříd střední školy, jejichž studentky většinou navštěvují Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. Sbor zkouší dvakrát týdně v odpoledních hodinách, dle potřeby se konají pěvecká soustředění. Sbor absolvuje několik celovečerních koncertů za rok, účastní se mnoha mezinárodních soutěží, což na jedné straně posiluje vazbu ke škole, vytváří prostor pro společné zážitky během sborových zájezdů, na druhé straně může vést k nezdravé rivalitě mezi studentkami kvůli výběru na tyto akce a k rivalitě mezi A a B třídami. Obraz školy dotváří její úzká provázanost se zařízeními praxe spolupráce je navázána s mateřskými školami, školními družinami, zařízeními pro volný čas, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciálně pedagogickými školskými zařízeními či domovy pro seniory v Kroměříži. Dále též s K-centrem v Kroměříži, zařízením Klokánek, klubem UNESCO V rámci praxe dochází k rozvoji sociálních dovedností studentů, celkovému osobnostnímu a profesnímu růstu žáků. Mnozí na pracovištích praxe působí nad rámec povinné školní praxe v roli asistentů, dobrovolníků či se zapojují do vedení volnočasových aktivit, připravují doplňkový program pro klienty zařízení. Škola kromě všeobecných vzdělávacích předmětů nabízí také velké vyžití v oblastech uměleckých: výtvarná výchova, keramická dílna, výtvarné ateliéry, hudební výchova, 19

20 pěvecký sbor, hra na hudební nástroj, osobnostní a dramatická výchova, tělesná výchova, sportovní gymnastika, což otevírá prostor pro přípravu a konání výtvarných happeningů, tanečních představení, vystoupení studentské kapely Závěr školního roku patří netradiční formě vyučování projektovým dnům. Všechny tyto akce oživují dění během školního roku a posilují vazbu studentů ke škole. Výsledkem propojení zájmů o pedagogickou práci s tvořivostí v oblasti výtvarné, hudební, dramatické jsou vánoční besídky s divadelním představením, muzikálové pohádky, pohádkový den, výchovné koncerty, netradiční sportování připravované studentkami školy pro jednotlivá zařízení praxe Zapojení školy do projektů: Škola je zapojena do několika projektů: a) projekt Erasmus+ Mobility stáže ve Velké Británii pro studenty VOŠ b) projekt TERA spolupráce s UP Olomouc vzdělávací kurzy pro studenty VOŠ a pedagogy školy Škola se stále více otevírá veřejnosti a rozšiřuje poskytované vzdělávací služby i do oblasti celoživotního vzdělávání. Nabízí kurzy jak pro širokou veřejnost (ve spolupráci s kroměřížskými institucemi), tak studium na zakázku. Dále nabízí semináře pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, či kvalifikační studia pedagogiky ve spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. II. Cíle v oblasti prevence rizikového chování žáků Dlouhodobým cílem v oblasti prevence rizikových projevů chování je zlepšení sociálního klimatu školy, a to prostřednictvím: efektivní komunikace mezi všemi zúčastněnými (vedením školy, pedagogy, studenty a jejich rodiči), kultivace vztahů ve školním prostředí (pedagogové versus vedení, pedagogové navzájem, studenti versus pedagogové, studenti navzájem), aktivit na posílení vztahu studentů ke škole. Dalším dlouhodobým cílem je kvalitní vzdělávání v oblasti prevence rizikových projevů chování, zdravého životního stylu, práce s třídními kolektivy či sociálního klimatu školy, a to jednak pro cílovou skupinu pedagogů naší školy, ale také pro studenty SPgŠ či VOŠ. Střednědobé cíle jsou nasměrovány na prosociální rozvoj studentů, kultivaci jejich osobnosti: rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí studentů, práci s třídními kolektivy (diagnostika třídních kolektivů, aktivity na posílení pozitivních vztahů ve třídě, role třídního učitele, vedení třídnických hodin). Krátkodobé cíle jsou stanoveny vždy pro jednotlivý školní rok a jsou uvedeny v minimálním preventivním programu. 20

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více