Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 6. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 6. května 2015"

Transkript

1 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 6. května 2015 Přítomni: Mgr. Marie Permedlová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: Iva Havlátová, MUDr. Lea Chroustová, Květa Kučerová Hosté: Ing., Mgr. Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov Program: 1/ Zahájení 2/ Předchozí jednání komise bytové 2.1/ Připomínky k zápisu ze schůze komise bytové konané dne 8. dubna / Kontrola úkolů ze schůze komise bytové konané dne 8. dubna / Bytové záležitosti 3.1/ Žádost o možnost dalšího užívání bytu či pronájem jiného bytu L. K. 3.2/ Žádost o pronájem bytu D. H. 3.3/ Žádost o pronájem bytu L. D. 3.4/ Žádost o pronájem bytu J.H. 3.5/ Návrh na pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 3.6/ Byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 3.7/ Informace o uvolnění bytu č. 6 na nám. Komenského 145 v Tišnově 3.8/ Předvolaní žadatelé o byt 4/ Různé 4.1/ Zvýšení nájemného v Centru sociálních služeb Králova v Tišnově 5/ Závěr 1/ Zahájení : Schůzi Komise bytové zahájila v hodin místopředsedkyně paní Mgr. Marie Permedlová, DiS. 2/ Předchozí jednání Komise : 2.1/ Připomínky k zápisu ze schůze Komise bytové konané dne Bez připomínek 2.2/ Kontrola úkolů ze schůze Komise bytové konané dne Nové pronájmy bytů, schválené Radou města Tišnova dne 22. dubna 2015: Byt č. 16 na nám. 28. října 1708 od 1. června 2015 paní L. F. Byt č. 3 na ulici Jungmannova 932 od 1. května 2015 manželům P. 1/7

2 3/ Bytové záležitosti 3.1/ Žádost o možnost dalšího užívání bytu či pronájem jiného L.K. Uvádí, že od 1. června 2010 užívá byt č. o velikosti 1+1 v Tišnově. Dle jejích slov je moc ráda, že měli možnost v bytě 5 let bydlet, i když je pro pětičlennou rodinu malý. Nyní jí dne 31. května 2015 končí pětileté tzv. startovací období. Paní K. je na mateřské dovolené s tříletou dcerou, kromě ní má ještě dva syny. Žije s přítelem (otcem dcery), ten pracuje, ale je od roku 2012 v insolvenci. Z důvodu snížených příjmů díky insolvenci a rodičovského příspěvku nebyli do současné doby schopni našetřit na vlastní bydlení. Z tohoto důvodu žádají o jiný byt z majetku města Tišnova, pokud možno větší než je ten současný nebo doporučení prodloužení nájemní smlouvy ve stávajícím bytě. Připomínky: Paní K. doložila potvrzení o délce trvání insolvence jejího druha, ze kterého je zřejmé, že délka insolvence je 5 let, počátek prosinec Komise bytová navrhuje Radě města Tišnova schválit žádost paní L. K. na uzavření nájemní smlouvy na byt č. na na dobu určitou do , po tomto datu by si již měla zařídit bydlení jiné. 3.2/ Žádost o pronájem bytu D. H. Uvádí, že dříve bydlela u syna v bytě, který byl v osobním vlastnictví syna. Od listopadu 2014 bydlí v nájemním bytě (garsoniéře) v Jindřichově Hradci, protože syn původní byt prodal. V Jindřichově Hradci se jí nelíbí, jelikož zde nikoho nezná a nemá zde ani lékaře. Její dva starší synové jsou ve výkonu trestu, nejmladší syn kontakt s matkou odmítá. Příjem paní H. činí Kč tj. starobní důchod. Připomínky: Komise hovořila o možnosti požádat o pronájem bytu v Centru sociálních služeb Tišnov, avšak tato možnost se komplikuje alkoholovým abúzusem paní H. Komise doporučuje Odboru sociálních věcí dopodrobna probrat s paní H. její situaci. Členové komise vnímají její současnou těžkou situaci, kdy byla vytržena z prostředí, kde prožila celý život. Ovšem domnívají se, že se musí též sama aktivně snažit svoji situaci zvrátit minimálně vstřícným postojem k řešení příp. léčbě svých potíží. Komise bytová schvaluje zařazení žadatelky do evidence žadatelů o byt a dále jí navrhuje sdělit, že pro přidělení bytu je nutné být v užším výběru žadatelů o byt, který je vázán souhlasem rady a zastupitelstva města a že pro nedostatek volných bytů není možné její žádosti v současné době vyhovět. Komise bytová navrhuje zařazení žadatelky do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se0 2/7

3 3.3/ Žádost o pronájem bytu L. D. Uvádí, že od svých tří let žije v DD Tišnov. Původní bydliště měl v Brně, v současné době je jeho adresou Husova 165/5. Otec byl zbaven rodičovských práv již v jeho útlém dětství, s matkou není v kontaktu již více než deset let, ta byla dvakrát ve výkonu trestu. Nemá tedy možnost vrátit se ke své biologické rodině. V Tišnově si již našel řadu přátel, dlouhodobě se angažuje v různých neziskových organizacích při práci s dětmi. V současné době studuje třetím rokem maturitní obor Informační technologie v Kuřimi. V příštím roce ho čeká maturitní zkouška, rád by se potom pokusil o studium na vysoké škole. Pokud se na vysokou školu nedostane, myslí si, že nebude mít problém najít si se svojí kvalifikací zaměstnání. Mezi jeho koníčky patří lukostřelba, pravidelně se účastní závodů. Doufá, že z jeho žádosti je patrný vztah k městu Tišnovu a zdejším lidem, dovoluje si proto požádat o jednopokojový byt z majetku města Tišnova. Připomínky: Bez připomínek Komise bytová schvaluje zařazení žadatele do evidence žadatelů o byt a dále navrhuje mu sdělit, že pro přidělení bytu je nutné být v užším výběru žadatelů o byt, který je vázán souhlasem rady a zastupitelstva města a že pro nedostatek volných bytů není možné jeho žádosti v současné době vyhovět. Komise bytová navrhuje zařazení žadatele do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku / Žádost o pronájem bytu J. H. Bydlela se třemi dětmi v podnájmu na ulici D. v Tišnově. Jelikož majitelka neplatila zálohy za el. energii, ta jí proto byla odpojena. V tomto bytě se bez el. energie nedá s dětmi žít. Paní H. se tedy odstěhovala ke své sestře, která žije v podnájmu 2+1 společně se svými dvěma dětmi. V bytě 2+1 tedy v současné době žijí dvě dospělé osoby a pět dětí, situace je to dlouhodobě neúnosná. Hledá si komerční podnájem, avšak ten vždy bude nejistý. Její příjem činí cca Kč dávky a výživné od otců dětí Kč. Připomínky: Bez připomínek Komise bytová schvaluje zařazení žadatelky do evidence žadatelů o byt a dále jí navrhuje sdělit, že pro přidělení bytu je nutné být v užším výběru žadatelů o byt, který je vázán souhlasem rady a zastupitelstva města a že pro nedostatek volných bytů není možné její žádosti v současné době vyhovět. Komise bytová navrhuje zařazení žadatelky do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku /7

4 3.5/ Návrh na pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Jedná se o byt 1+1 o celkové podlahové ploše 47,92 m², započitatelná podlahová plocha 45,80 m². Měsíční platby za nájemné a služby spojené s užíváním bytu: - čisté nájemné 50 Kč/m, podlahové plochy bytu Kč - služby za užívání bytu zálohy : - teplo Kč - vodné/stočné 250 Kč (osoba) - el. spol. prostory 20 Kč (osoba) - vybavení bytu 334 Kč Celková měsíční platba za nájemné a služby spojené s užíváním bytu činí na jednu osobu Kč Kč el. energie. Připomínky: Odbor správy majetku a komunálních služeb a Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov navrhují na pronájem výše uvedeného bytu paní E. J. Ta v současné době užívá s manželem a dvěma dětmi byt 3+1 na ulici K. v T. Manželé se rozcházejí, v roce 2014 nemají uhrazeny platby za užívání bytu za měsíce květen, červen a srpen, v letošním roce neuhrazen leden, únor s jistotou, březen duben s předpokladem, měsíčně platí částku 7.500Kč. K 28. únoru je výše dluhu Kč. Paní J. je dlouhodobě nezaměstnaná, nyní po delší době na brigádě v místní firmě, je zde předpoklad, že by od 1. května mohla dostat pracovní smlouvu. V měsíci dubnu proběhlo jednání u soudu, kde byly děti svěřeny do péče paní J. V současné době vypadá bytová situace tak, že by Odbor správy majetku a komunálních služeb musel navrhnout Radě města Tišnova schválení výpovědi nájmu bytu J. Paní J. by s dětmi s největší pravděpodobností byt nevyklidila, neboť placení komerčního podnájmu by nezvládla. Dluh by tak rostl, neboť pan J., který stálou práci má, nájemné a služby spojené s užíváním bytu nehradí. OSMKS i OSV by chtěly paní J. pomoci zejména z důvodu dvou dětí, kteří jsou ve věku, kdy potřebují klid na přípravu do školy a na budoucí povolání. Nejistá situace kolem bydlení a případné stěhování do nejistého prostředí komerčního podnájmu by jim v tomto ohledu nepomohlo. Přestěhováním do menšího bytu sama s dětmi získá paní J. nájemní smlouvu pouze na sebe, bude zde platit menší nájemné a služby spojené s užíváním bytu, bude mít s největší pravděpodobností nárok na příspěvek na bydlení, platby za bydlení by měla zvládat. Jakmile by se jí situace uklidnila, bude město Tišnov trvat na splácení dluhu oběma manžely. Více v případě potřeby a na dovysvětlení na schůzi komise. Komise bytová navrhuje Radě města Tišnova pronajmout výše uvedený byt paní E. J. Ze schůze Komise bytové odešel pan Lukáš Iwkovics, na schůzi přišel pan Mgr. Michal Kudláček. V případě, že Rada města Tišnova schválí pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 paní E. J., ta uvolní byt č. 3 na ulici K. v Tišnově. Jedná se o byt určený k prodeji, je tedy 4/7

5 na Komisi bytové zda navrhne Radě města Tišnova vyhlásit záměr prodeje bytu, či zda navrhne vhledem k novému zákonu o Hmotné nouzi byt pronajmout. 3.6/ Byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově Jedná se o byt 3+1 o celkové podlahové ploše 79,17 m², započitatelná podlahová plocha 75,48 m². Měsíční platby za nájemné a služby spojené s užíváním bytu: - čisté nájemné 50 Kč/m, podlahové plochy bytu Kč - služby za užívání bytu zálohy : - teplo Kč - vodné/stočné 250 Kč (osoba) - TUV 300 Kč (osoba) - el. spol. prostory 20 Kč (osoba) - vybavení bytu 60 Kč Celková měsíční platba za nájemné a služby spojené s užíváním bytu činí na jednu osobu Kč Kč el. energie. Připomínky: Komise bytová by vzhledem k zákonu hmotnou nouzi upřednostnila možnost byt pronajmout, na druhou stranu si uvědomuje, že byt je velký a je proto důležité najít na takto velký byt vhodného kandidáta, u kterého bude zaručeno placení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Komise bytová navrhuje pozvat na příští schůzi komise tyto žadatele z užšího výběru žadatelů o byt za účelem zjištění případné vhodnosti na pronájem výše uvedeného bytu: J. a J. H. L. N. A. a I. Š. Všichni výše uvedení žadatelé s sebou přinesou písemně doklady o příjmu a doklady o zaplacení v současném nájemním vztahu za dobu posledních tří měsíců. Výše uvedený byt bude znovu projednán na příští schůzi komise, volný bude od 1. července 2015, je tedy dostatek času, jak na projednání případného dalšího pronájmu, tak na vyhlášení záměru 5/7

6 prodeje bytu. Níže uvedený byt bude volný od měsíce září 2015, dávám na vědomí, aby byl dostatek času projednat a případně pozvat žadatele, kteří by přicházeli v úvahu na pronájem bytu. 3.7/ Byt č. 6 na nám. Komenského 145 v Tišnově Jedná se o byt 2+1 o celkové podlahové ploše 87,40 m², započitatelná podlahová plocha 83,05 m². Měsíční platby za nájemné a služby spojené s užíváním bytu: - čisté nájemné 50 Kč/m, podlahové plochy bytu Kč - služby za užívání bytu zálohy : - teplo a teplá voda Kč - vodné/stočné 250 Kč (osoba) - el. spol. prostory 20 Kč (osoba) - vybavení bytu 82 Kč Celková měsíční platba za nájemné a služby spojené s užíváním bytu činí na jednu osobu Kč Kč el. energie. Komise bytová navrhuje vytipovat vhodné kandidáty na pronájem bytu a nechat si od těchto doložit doklady o příjmu a doklady od zaplacení v současném nájemním vztahu. Členové komise připraví do příští schůze komise svoje návrhy žadatelů byt na případný pronájem bytu. 3.8/ Předvolaní žadatelé o byt H. a M. V. - v současné době bydlí u rodičů manžela v bytě 3+1, kde užívají se svým synem jeden pokoj, soužití s rodiči není ideální, chybí jim soukromí. Měli by zájem o byt 2+1, ale vezmou i menší. Plat pana V Kč Kč čistého měsíčně, paní V. je na mateřské dovolené na dva roky, výše podpory v mateřství činí Kč. Na hypotéku si se svými příjmy netroufají. Komise bytová navrhuje manžele V. do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku 2015, současně zařadit do cílové skupiny na pronájem bytu č. 6 na nám. Komenského 145 v Tišnově. 4/ Různé 4.1/ Zvýšení nájemného v CSS Tišnov, Králova 1742, Tišnov 6/7

7 Zvýšení nájemného je navrhováno z důvodu zateplení objektu, kdy investice města Tišnova činila celkovou částku Kč, z toho byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace ve výši Kč, celkové náklady města tedy činily částku Kč. (1) Dle 2250, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce. (2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného z těchto důvodů ročně o tři a půl procenta z vynaložených nákladů; má se za to, že náklady byly vynaloženy účelně. K návrhu, který neobsahuje výši nájemného nebo nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží. Na zvýšení nájemného se musí dohodnout nájemce s pronajímatelem, tj. nájemce musí souhlasit. Zvýšení o 3,5% účelně vynaložených nákladů dává větší jistotu při případných soudních sporech. Je předpoklad, že rozdíl mezi současnou výší nájemného a navrhovanou, uhradí nájemci bytů v CSS z úspory za teplo, která je již nyní po první sezoně se zateplením doložitelná. Připomínky: s právníkem města Tišnova je nutné projednat skutečné účelně vynaložené náklady, to znamená, zda se zvýšení bude počítat z celkově vynaložených nákladů Kč, nebo zda to bude z částky Kč, aby bylo zajištěno, že je vše legálně udržitelné i v rámci důkazního břemene v případě možných budoucích soudních sporů. Komise bytová navrhuje Radě města Tišnova zvýšit nájemné v Centru sociálních služeb, Králova 1742, Tišnov o 3,5 % z účelně vynaložených nákladů na revitalizaci domu. 5/ Závěr Jednání Komise ukončeno v 18,30 hodin místopředsedkyní paní Mgr. Marií Permedlovou, DiS. Další jednání komise bude stanoveno později, po návratu předsedkyně komise z lázní. Místopředseda komise bytové: Tajemník komise bytové: 7/7

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2015 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. února 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 hod. Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš CSc., p.

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. března 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (přišel později),

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

VÁM PŘINÁŠÍ TENTO PRAKTICKÝ E-BOOK

VÁM PŘINÁŠÍ TENTO PRAKTICKÝ E-BOOK SPOLU S VÁM PŘINÁŠÍ TENTO PRAKTICKÝ E-BOOK E-BOOK PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA RÁDCE PRO VAŠI NEMOVITOST Hravý výklad vlivu nového občanského zákoníku na nemovitosti Víte co vás po 1. lednu 2014 čeká? Kupujete nebo

Více