Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší"

Transkript

1 zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více uvnitř listu. OBSAH VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM VLASTIZRADA TUNELOVÁNÍ NÁZORNĚ OŽEBRAČOVÁNÍ VĚTŠINY OBČANŮ ČR JE NEPŘIJATELNÉ! UDĚLEJTE SI OBRÁZEK SAMI. PROČ NAŠE MÉDIA MLČÍ? HAVLOIDI JSOU DEMENTNĚJŠÍ A NEBEZPEČNĚJŠÍ VÍCE NEŽ SI MYSLÍTE ZAJÍMAVÉ ČTENÍ OD CHARTISTKY KTERÁ TO UŽ DÁVNO POCHOPILA, KDY TO POCHOPÍME I MY? OBRAZOVKU ČT A TV NOVA OVLÁDLO MONSTRUM MONIKA MAC DONAGH PAJEROVÁ ČESKÁ MÉDIA VYHROŽUJÍ, ABY ODRADILA OD PROTESTŮ PROTI DRAGOUNSKÉ JÍZDĚ KAREL KRYL IN MEMORIAM POZVÁNKA STRUČNĚ A VÝSTIŽNĚ NECHTE ZEMANA NA POKOJI A DRŽTE ÚSTA! DRAMATIK HAVEL OTEVŘENÝ DOPIS OBAMOVO MEMENTO POZOR - ULICE PODĚBRADOVA BUDE UZAVŘENA TO JE FAKT NESKUTEČNÉ!!! STAVÍME MEŠITY? DOPIS ČTENÁŘE NÁCHODSKÉHO NEČASU STÁT OKRÁDÁ DLOUHÁ LÉTA DŮCHODCE PODĚKOVÁNÍ Svoboda projevu, zejména slova a tisku je zaručena Ústavou ČR ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl. MZV č. 120/1976 a Listinou základních práv a svobod uvedenou v úst. zák. č. 23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyjednávat, přijímat i rozšiřovat ideje a informace. Cenzura je nepřípustná.

2 ročník 2015 strana 2 VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Prolhaná česká media začala vyhrožovat českým občanům, aby je odradili od protestů proti Dragounské jízdě americké armády. Házení rajčat na prezidenta Zemana je OK, na Američana je trestný čin. To je ta česká demokracie. Nemám rád Rusko ani USA, kteří by chtěli vládnout celému světu. Mám v živé paměti, jak nás západ Anglie a Francie v roce 1938 zradili a prodali nás Hitlerovi. Dějiny se opakují? Miroslav Rousek. VLASTIZRADA Restituce majetku církví? Nikoli, je to megatunel! Když jsem psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol. církvím darovat. Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek - (http://voksay.blog.idnes.cz/ c/240324/u-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-cirkvim.html)...a pojďme si říci, co se nového pro áklo. Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala. Evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo: Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců!!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo !!! Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek, v případě katolické církve, přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení - politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval, jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu! Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká: Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti. A ejhle, čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti. A to je přeci vlastizrada! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš Každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z trestného činu vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé konspiračky v předchozím článku. Provalilo se totiž to, že velké developerské rmy, česky řečeno překupníci s pozemky, už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se: O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské rmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi. Jak vidíte, samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, kníže Schvarzenberg a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně zazosat ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané!!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím!!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace!!! Zabraňme darovaní nemovitostí a pozemků, které jsou zatím ještě majetkem našeho státu, cizí mocnosti Vatikánu. Nenechme vlastizradu našich státníků a politiků, prezidenta Klause nevyjímaje, nepotrestanou!!! Tato ohavná zrada, i s úmyslem promyšleného jejich sebeobohacení, jim nesmí projít!!! Za zradu a zneužití svého postavení a pochybení při správě veřejného majetku, musejí být potrestáni!!! Jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého nečeského subjektu! Češi, občané, voliči, musíme se postarat o jejich potrestání, nesmí jim tato zrada a jednání proti zájmu nás všech, projít!!! Stop církevním restitucím! Zdroj: internet.

3 TUNELOVÁNÍ NÁZORNĚ Pořad AZ kvíz. Soutěžní otázka: Jakým slovem označujeme vysávání nančních prostředků z podniků, institucí a bank? Soutěžící neví. Správná odpověď zní: Tunelování. Tak děti, teď si pěkně sedněte a tiše poslouchejte. Pojem tunelování vznikl takto: Ve V.B. Lady Margaret atcherov á privatizovala velké státní podniky. V ČSFR ministr nancí Václav Klaus privatizoval velké státní podniky. Potud shoda. Rozdíly: - Ve V.B. provedli nezávislý audit a prodali za tržní cenu. Tedy tomu, kdo dal nejvíc. A platilo se hned. - U nás se státní podnik prodal za účetní hodnotu předem určenému zájemci. A s odkladem platby. Postup byl tento: Privatizační komise zjistila účetní hodnotu subjektu a vybrala zájemce. Tomu předala podklady. 1. Zájemce si nechal subjekt ocenit znalcem. Částka, určená znalcem, několikanásobně převyšovala částku prodejní. 2. S tímto odhadem tržní ceny šel zájemce do banky a úvěr bez problémů dostal. Za úvěr přitom ručil majetkem, který stále ještě nebyl jeho! Z úvěru, poskytnutého takto bankou, zaplatil tu účetní hodnotu a ještě mu zbyla pěkná sumička do začátků. 3. Podnikatel zlatokop si po převzetí subjektu založil další rmu, na kterou převedl aktiva původního subjektu. Potom přestal bance splácet úvěr. Banka byla nucena převzít zástavu, tedy spíše to torzo, které z původního subjektu zbylo. Pan podnikatel byl z obliga, prostě mu nevyšel podnikatelský záměr! 4. A na státu bylo, aby mu prokázal úmysl. Pan podnikatel to navíc jistil převedením majetku na osoby blízké. Takto tedy vznikl pojem tunelování. A takto se nám tady narodili noví kapitalisté. 5. Abych nezapomněl: Všechny tyto transakce národního majetku nepodléhají právnímu přezkumu. Na to byl dokonce vytvořen zvláštní zákon! Při takzvaném očišťování bank od takto vzniklých nedobytných úvěrů bylo zapotřebí tato pasiva někde skrýt. Dva staří přátelé z Prognosťáku to vyřešili tím, že založili Konsolidační banku. Vznikl tak světový unikát - banka, která spravovala jen samá pasiva. Když už to bylo příliš nápadné, byla tato banka přejmenována na Českou konsolidační agenturu. Současně s tím bylo vedení ČKA povoleno prodávat tam uložené dluhy za částky, které nezřídka tvořily pouhých deset procent původní výše dluhu. Tak se také běžně stávalo, že původní dlužník si koupil svůj dluh (přes třetí osobu, samozřejmě) za částku, která nepokryla ani úroky z tohoto dluhu. Tento dříve dlužník byl po této transakci samozřejmě už opět vážený podnikatel. Po zaniklé ČKA zbyl dluh ve výši 236 miliard korun. Tato částka se objevila jako záporná položka ve státním rozpočtu a ze státního rozpočtu je také tento dluh umořován. Takže, milé děti, jaké si z toho vezmeme ponaučení? Ano, správně! Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. A já jen dodávám: Tento stát v žádném případě nerozkrádaly nějaké socky. ročník 2015 Z těch někdejších privatizátorů, jejichž dluhy platíme (a budeme platit i nadále) všichni bez rozdílu, jsou dnes milionáři, multimilionáři a někteří dokonce multimiliardáři. A jsou to také ti, kteří nám tady skutečně vládnou. Politici jsou ve skutečnosti jen loutky, vykonavatelé jejich vůle. A ten, co to všechno způsobil, běhá po svobodě a v cizině krade propisky!! Zdroj: internet. OŽEBRAČOVÁNÍ VĚTŠINY OBČANŮ ČR JE NEPŘIJATELNÉ! Dlouho jsem přemýšlel, jak napsat o tomhle problému, který sužuje občany České republiky. Bohužel si volíme zlatokopy, kteří si přidávají mzdy a odměny jak na běžícím pásu, přitom nevidí, ani nechtějí vidět, starosti obyčejných lidí. Na občana, jako voliče, se samozřejmě zapomene, vždyť je to v tajném plánu, jak nejvíce zadlužit a ožebračit tenhle stát. Miliarda sem, miliarda tam. Ve scénáři je nekalé zvyšování a dorovnávání mezd současným politikům, soudcům, státním zástupcům. Vůbec se mi nelíbí odměňování těchto individuí za špatně provedenou práci. Máme nízkou minimální mzdu, nízké starobní a invalidní důchody, v obchodech se nachází předražené zboží jak na západě přitom platy většiny občanů jsou dosud socialistické, prostě směšné Vyšší funkcionáři si žijí za hradbami dennodenních starostí. Po ostatních občanech zdechl pes. Bohatí nevěří chudým, myslí jen na sebe a svůj majetek. A tak se střední třída, jako tradiční tahoun národní ekonomiky, postupně tenčí, tedy zaniká! Po Sametové revoluci 1989 bychom si nejraději usekli ruce! Ty cinkající klíče byly symbolem předražených nájmů, exekucí a všeobecné bídy! Vážení čtenáři, nemohu se smířit s touhle žalostnou situací, ani nechci. Řešením by byla naše větší kuráž, abychom ukázali všem západním státům, že se nenecháme věčně okrádat. Pomohla by zároveň větší kuráž a angažovanost odborů, které by zorganizovaly generální stávku, jenže se nikomu nechce. Něco je v naší společnosti totalitní, i když jsme se zbavili nenáviděné totality před rokem Mnoho stranických funkcionářů komplikovalo nepohodlným lidem život dneska ti též komplikují život celému národu. Dalším řešením by bylo vybírání, schvalování a prosazování spravedlivé legislativy. Musí se na to jít od začátku, i když se to zdá být nepopulární. Nesmyslné normy bychom měli vyházet nejen u nás, ale i v Evropské unii. Jedině tak pomůžeme nejen sami sobě odstraněním totality strachu a nepohody. Václav Kovařík. UDĚLEJTE SI OBRÁZEK SAMI. PROČ NAŠE MÉDIA MLČÍ? Vrah 300 lidí v malajzijském letadle je znám, on však jen vykonával rozkazy a žid s izraelským občanstvím - oligarcha Kolomojsky a druhý žid z izraelským pasem prezident Porošenko, ho osobně odměnil, aby mohl zdrhnout k Saudům do emirátů.. JMÉNO MASOVÉHO VRAHA nevinných lidí je: Dmitrij Jakacud. strana 3

4 ročník 2015 Ukrajinský SU-25, který sestřelil Boeing, pilotoval Dmitrij Jakacud. Generální štáb Ukrajinské armády vytrvale popíral přítomnost svého letadla na obloze nad Doněckem, když byl sestřelen malajsijský boeing. Nicméně v průběhu nezávislého vyšetřování získali experti důkazy o přítomnosti čtyř ukrajinských stíhaček SU-25, čísla na trupu 06, 07, 08 a 38, z 299. perutě letectva Ukrajiny dne 17. července 2014 ve vzdušném prostoru Ukrajiny. O tom je nový dokumentární lm žurnalisty Andreje Kuraulova Jak zemřel,boeing?. V dokumentu jsou soustředěny a prezentovány všechny nejnovější informace o zničení Boeingu ve vzdušném prostoru Ukrajiny. Nezávislé vyšetřování expertní skupiny dokázalo, že v onen osudný den bylo malajsijské letadlo sestřeleno ukrajinskou stíhačkou SU-25 s palubním číslem 08, kterou pilotoval podplukovník ukrajinského letectva Dmitrij Jakacud. Pravděpodobně došlo k omylu s letadlem, kterým se vracel Putin z cesty po Jižní Americe v tom čase, a na té samé letové trase, jenže před ukrajinskymi hranicemi byl jeho let odkloněn na Bělorusko I o těchto přípravách atentátu na Putina Rusové věděli a komunikace na vojenské frekvenci to potvrzovala Atentát připravovala Ukrajina společně s USA, s přímým souhlasem Baracka Obamy!! Ode dne tragédie, až do současnosti původce tohoto zločinu se podle výsledků vyšetřování nachází ve Spojených arabských emirátech. Též zmizela slečna, která ten den dělala na řízení letového provozu nad Ukrajinou. Zdroj: internet. HAVLOIDI JSOU DEMENTNĚJŠÍ A NEBEZPEČNĚJŠÍ VÍCE NEŽ SI MYSLÍTE V souvislosti s aktuální debatou o přistěhovalectví především z muslimských zemí přispěchala extremistická levice (pravda, láska) s novou taktikou. Polekala se totiž, že by s odmítáním přistěhovalectví mohl vyschnout jeden z jejích důležitých příjmů. Neb rozpoznala, že ony sladké řeči o obohacování ze strany přistěhovalců by českou veřejnost jen dále rozzlobily. Neomarxisté a pravdoláskaři proto přispěchali s taktikou morálního vydírání. Je to taktika ze své podstaty odporná, ale dlouhodobě prověřená a funkční. Staví nás ostatní do jakéhosi morálního dilematu viny, v tomto případě za osudy trpících imigrantů. Jednou to budou v televizi dramaticky prezentovaná nafouklá bříška dětí v Africe, jindy rozpadlá škola někde v Pakistánu a teď muslimští imigranti na lodi směrem do Evropy. Levice to podpoří bubnovou palbou o naší údajné morální povinnosti je k nám natrvalo přijmout s odkazem na jakýsi evropský humanismus. Snaží se v nás vzbudit pocit viny, za náš příjemný život v relativní svobodě a ekonomickém dostatku. Kdo by nepřál dětem ze Sýrie lepší osud, že?! Právě proto musíme tuhle taktiku pravdoláskařské levice rozhodně odmítnout. Důvody jsou následující: 1) Naše země nemá žádnou morální povinnost přijímat uprchlíky z exotických muslimských zemí. Pokud někdo tuto strana 4 povinnost cítí, pak by měl jednat jako fyzická osoba a nezatahovat do toho nás ostatní. Jistě, v případě krizí v okolních zemí, by se snad o tom dalo uvažovat, to ale není vzdálené případ Sýrie, či Libye. 2) Chudáci uprchlíci. Není snad již sporu, že většina z těchto uprchlíků jsou ekonomičtí uprchlíci, kteří pomohli vytvořit celý podnikatelský sektor. Nejprve musí přistěhovalci mít peníze, řadově tisíce dolarů na hlavu a nejedná se tedy o žádné chudáky. Většinou se složí celá rodina a očekává, že až se dotyčný dostane do vysněné Evropy, tak díky sociálním dávkám, či zapojením do kriminálních aktivit bude na oplátku celou rodinu živit. Pak jsou zde převaděčské gangy. Ty většinou spolupracují s tamními vládami, jak jinak by mohly nerušně organizovat své aktivity. Paradoxem je, že ony vlády jsou často významným příjemcem tzv. rozvojové pomoci z EU. K tomu si připočtěte celý rozsáhlý evropský přistěhovalecký průmysl. Kolik lidí se živí přijímáním uprchlíků, péčí o ně, začleňováním - jedná se již i u nás jistě o tisíce osob. Ať již v různých neziskovkách, odpovědných úřadech, atd. atd. Tihle lidé přece mají zájem, aby se problém s uprchlíky vyhrotil a oni dostali ještě více našich peněz na začleňování. Z jejich strany je to pouhý cynismus, žádný humanismus a sami to dobře vědí! 3) Přijímání muslimských (nejenom) přistěhovalců prokazatelně zhoršuje kvalitu života místních obyvatel a vytváří vážné problémy do budoucna a není to tedy v zájmu naší země, aby se tak dělo! Nelze humanismem pro muslimské přistěhovalce dělat peklo místním Čechům. Češi jsou tady doma, je to naše země. Nebojme se to říci rázně a nahlas! Martin Kohout, zdroj internet. ZAJÍMAVÉ ČTENÍ OD CHARTISTKY KTERÁ TO UŽ DÁVNO POCHOPILA, KDY TO POCHOPÍME I MY? Názory na současnost disidentky a chartistky, spisovatelky LenkyProcházkové. To by měla být povinná četba na školách všech stupňů. (Lenka Prochazkova interview, Parlamentní listy. Co jiného by to bylo než taktika). Ať už ten plán o ngovaném zabití studenta Šmída vymyslel kdokoliv, zaúčinkovalo to. Číše trpělivosti přetekla. Ale nebyl to dobrý základní kámen změny, ani nadějná prognóza do budoucnosti. Masaryk říkal, že státy se udržují na ideálech, na kterých vznikly. Pokud něco vzniklo na podvodu, tak to nemůže mít pevné nohy. (Havel se stal jen okrasnou etiketou na vypité láhvi.) Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a lidskou slušnost. Lidem, kteří v dětství či mládí prožili Mnichov a pak válku, nelze vyčítat, že po osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé armády,

5 kterých u nás padlo víc než sto třicet tisíc. Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů. Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr plný energie. Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin světových. Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabalo na dnešní mysti kátory. Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světě a umění bylo taky na vrcholu. Dnes se lmy z této zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním. Říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet pohromadě? Televizními seriály? Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a je jich čím dál víc, hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po sto letech skončí. Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje. Rozdělení republiky byl první krok. Předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy pozemkové reformy, už proběhlo. Samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se snaží něco dělat pro národní zájmy. A média ho za to cupují. Devastace školství pokračuje. O průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co ještě zbývá k dovršení? Zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem. Na toto sepětí minulosti a přítomnosti s budoucností je dnes embargo. Chováme se, jako bychom žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy, mezi které patří například instinkt, pozvolna mizí, když jsou atakovány nepřetržitým proudem informací. Většina těch informací má jepičí životnost a nulovou výpovědní hodnotu. Přesto si namlouváme, že jsme in. Náš mozek je ale stvořen pro jiné programy, než je vnější masáž. Většina lidí si v roce 1989 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do kapitalismu, který notabene nedodržuje ani vlastní pravidla. Mnozí doufali, že navážeme na ideály obrodného procesu. Že bude svoboda tisku, že se otevřou možnosti drobného podnikání a soukromého zemědělství, ale že velké podniky zůstanou státu. Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním rmám a že část polí a lesů věnujeme církvi. Možná, kdyby se v prosinci 1989 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a semknutí mít delší trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil ahistor ický návrat ke kapitalismu. Republika by se asi nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal na naléhání Havla. Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze osobnost Havla může být zárukou, že se stát udrží celistvý. Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl symbolem něčeho, co mělo být pohřbeno, protože mocní tohoto světa měli jiné plány. Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze odhadovat. Z jeho skutků je ale zřejmé, že se necítil být hercem, ale tvůrcem. ročník 2015 Myslím, že tato iluze mu vydržela až do smrti. Jako spisovatelce mi Dubčekova postava připadá tragičtější. Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve strachu, co bude zítra. A zítra může být i válka. Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské koncerny v to doufají. Tentokrát už Rusko ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za minutu dvanáct! Spisovatelka Lenka Procházková, zdroj internet. OBRAZOVKU ČT A TV NOVA OVLÁDLO MONSTRUM MONIKA MAC DONAGH PAJEROVÁ (Tak, už to víme, aneb kdo vede hysterickou mediální štvanici proti Zemanovi) Google o Monice MDP. 1. Bývalá studentská vůdkyně z r. 1989, nyní pedagožka pražského centra New York University (protizemanovské červené karty rozdávala Šárka Kadlecová, bývalá zaměstnankyně Amerického velvyslanectví - jaká náhoda!). NYU je něco, jako byl dříve VUML, jen teď je to Havlismus. 2. Monika MDP je vdaná za Ira, Petra Mac Donaha 3. Měla milenecký vztah s Lubomírem Zaorálkem a po jeho rozvodu s ním žila. Proto Zaorálek brojí proti Zemanovi? 4. Její dcera Emma Smetana je moderátorka TV Nova (narodila se v Paříži, kde M. Pajerová žila se svým prvním manželem Smetanou). Emma Smetana žije s muzikantem a hercem izraelského původu Jordanem Hajem. 5. Sestrou Moniky Mac Donagh Pajerové, je Biomasa Kateřina Jacques (jméno má po francouzském exmanželovi Christianu Jacques). Jacques je partnerkou Martina Bursíka, předsedy strany Zelených a místopředsedy ODS Topolánkovy vlády. Porodila mu dceru Noemi. Bursík dříve žil s Monikou - nevlastní sestrou Jiřího Dienstbiera ml. Jiří Dienstbierst st. byl 4x ženatý, jeho třetí manželkou byla Květa Dienstbierová, bývalá manželka Ivana Havla. Ivan Havel je bratrem ex-prezidenta Václava Havla. Jiří Dienstbier ml. (protizemanovská klika v ČSSD) se narodil ve Washingtonu a je americký státní občan. Klan organizující hysterické mediální a červeno-kartičkové kampaně proti Zemanovi. Zdroj internet. ČESKÁ MÉDIA VYHROŽUJÍ, ABY ODRADILA OD PROTESTŮ PROTI DRAGOUNSKÉ JÍZDĚ Česká média začala na objednávku vyhrožovat českým občanům, aby je odradila od protestů proti Dragounské jízdě americké armády. Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv! Jak nás upozornil jeden ze čtenářů AE News, na serveru TN.cz byl uveřejněn článek, který varuje občany před jakýmkoliv odporem a protestem před americkou armádou během jejího průjezdu a dočasného pobytu na území republiky. Dikce je zjevná, článek je naprosto evidentně zpracován někým z ministerstva obrany ČR. strana 5

6 ročník 2015 Podobná varování znají pamětníci z roku 1968, kdy státní úřady podobně varovaly před protesty proti okupačním vojskům Varšavské smlouvy. Doporučené rady jsem si přečetl a nestačím se divit. V textu se píše, že za hození rajčete na vojáka US Army hrozí až dva roky natvrdo. Opravdu? To máme nějaké speciální zákony pro Američany a jejich ochranu? Posledně, když několikatisícový dav házel na Albertově rajčata na prezidenta republiky Miloše Zemana a spolu s ním na další prezidenty evropských zemí, tak policie stála a přihlížela. Mám to napsat ještě jednou? POLICIE STÁLA A PŘIHLÍŽELA! Následně pořadatelé akce dostali pozvánku do ČT, do rozhlasu a získali mediální prostor a dokonce morální podporu od bývalého ministra zahraničí a pospávajícího šlechtice. Není tedy něco v našem právním systému špatně? Je snad pódium s prezidenty evropských zemí něco méně, než americký voják? Druhé rýpnutí si dovolím ohledně informace TV Nova, která se odvolává na MO ČR, že američtí vojáci budou muset dodržovat zákony ČR během přesunu. No, to je takové obecné a pěkné, ale je to pravda jenom do chvíle, než se něco stane. Pokud by americký voják, např. při zkratovém jednání, zastřelil českého občana, před český soud nepůjde, protože v rámci dohod SOFA a zejména VFA mezi USA a členskými zeměmi NATO jsou američtí vojáci vyjmuti z jurisdikce státu a souhlas s jejich vydáním k trestnímu stíhání v ČR by muselo udělit americké ministerstvo obrany, pod nějž spadají američtí vojáci, a to na návrh vrchního velitele amerických ozbrojených sil v Evropě. VFA upravuje jurisdikci práva při přesunu a krátkodobém pobytu vojsk. Američané se musí řídit jen rozkazy svých velitelů a trestní zodpovědnost nesou jen před americkými vojenskými soudy. Je podivné, že ministerstvo obrany ČR tuto informaci televizi Nova neposkytlo. To je totiž podstatný detail. Pokud Američané z úleku nebo ze strachu začnou střílet do demonstrantů, nic se jim nestane. Prostě řeknou, že si spletli letící rajče za odjištěný granát. A jak jistě víte, Američané své občany, natož vojáky, cizím zemím nevydávají. Jistě si vzpomínáte na pana Dahlgrena, který povraždil své příbuzné v Brně a poté utekl do USA. Tam ho sice zadržela FBI, ale do Česka se jen tak nevrátí, protože není politická vůle ho vydat. Důvod? Americká justice je založena na precedenčním právu a vydání pana Dahlgrena by ohrozilo mnoho jiných amerických občanů, zejména pak zaměstnanců zpravodajských služeb, investičních podvodníků a dalších, na které jsou v jednotlivých zemích zatykače. Precedenční právo je silná zbraň u amerických soudů. Takže už jistě chápete, proč se USA s vydáním pana Dahlgrena tak ošívají. Nejde vůbec o něj, ale o vznik precedenčního modelu. V článku TV Nova je ještě jeden zásadní a sporný moment. V jednom odstavci se píše: V případě, že by pak došlo například k větší potyčce s americkými vojáky, hrozí útočníkovi odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. V případě vážnějších zranění může útočník dostat až desetiletý trest. To je poměrně silná káva. Američané ještě k nám ani nepřijeli, ale média už sugestivně upozorňují, že rozzlobený český občan, který nechce konfrontaci a válku s Ruskem, by mohl dostat až desetiletý astr, kdyby snad nedejbože hozené vajíčko způsobilo vojákovi větší než malé bebí. Na Generálním štábu z toho pomalu nespí, protože český odpor proti radaru v Brdech byl obrovský, ale průjezd strana 6 americké armády, to je úplně jiný level. Chystají se uzavírky silnic, odklánění dopravy i chodců a dojde i na Potěmkinovu estrádu, s americkými vojáky promluví vybraní studenti gymnázií a fakult, kádrově prověření, s pro-západním smýšlením, obyčejný plebs bude z bezpečnostních důvodů odháněn od silnic hlavních tras přesunů. Zastrašování obyvatelstva je jasným důkazem toho, že přesun vojsk přes naše území měl být organizován jinak, komorněji, tiše a bez provokací, a že armáda a politici teď mají z celé akce obavy. Česko bylo několikrát okupováno a jediná armáda, která by měla pořádat dragounské jízdy po naší zemi, je ta česká. Všechny ostatní armády, i když jsou spojenecké, by měly přes naše území přejíždět co nejméně nápadným způsobem. Šéfredaktor AE News, zdroj internet. KAREL KRYL IN MEMORIAM Karel Kryl už dávno věděl, jak to s naší slavnou republikou dopadne aneb Hymna další revoluce 1. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. 2. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě, či za tři pětky. 3. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. 4. Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. 5. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá - snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. Tuto skladbu Karla Kryla nezavřela do trezoru KSČ, ale strana, která vládla. Prezidentem byl Václav Havel, premiérem byl Václav Klaus, vlastní osobou prohlašovaný prezident, na ministerstvo vnitra se už třásl Jan Ruml. Ve vládě bylo pár pomýlených komunistů, jako např. Vladimír Dlouhý. Ostatní je na vaší paměti, tak proč by takovou píseň po pravdě měli poslouchat. Proto ji teď máme na internetu. Jestlipak se někdy někdo bude zajímat, proč Karel Kryl tak náhle zemřel???!! Zdroj internet.

7 ročník 2015 Před 70 lety skončila 2. světová válka. 9. května 1945 byl první den podepsání kapitulace všech německých armád. V Náchodě v Bělovsi zahynulo 11 občanů z Náchoda a okolí a 38 vojáků Rudé armády. Tuto tragédii si připomeneme na výstavě dokumentů na nové celnici v Bělovsi u polské hranice. Přijďte se i vy podívat jste srdečně vítáni. POZVÁNKA STRUČNĚ A VÝSTIŽNĚ Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem: V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky. V kapitalismu zloději kradou fabriky, vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky. V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji. Zatím si většina lidí myslí, že se jich to netýká. Otevřou oči, až dostanou povolávací rozkaz nebo bude vyhlášená mobilizace. Komu z těch křiklounů, červenokaretníků, schwarzenbergských poskoků a jiných vyznavačů Amíků se to bude líbit? Vyfasují samopaly a jde se do toho. Vládní garnitura se stáhne do ulity. Vše odnese obyčejný člověk. Kdy už ty oči otevřeš lide český? Moc času už nezbývá. Hodnotit válku, když se nic neděje, nebo se válčí někde jinde, je možné i s úsměvem. Zkuste se podívat na válku z pohledu obětí, kdyby vy jste se dostali do situace oběti, nebo vaši nejbližší. Je už to úplně jiný pohled na válku, věci pak vypadají o hodně jinak. Podívej se, jak se přesunuje v noci těžká vojenská technika americké armády v Estonsku 23. února A světová média o tom zarytě mlčí. Další z mnoha důkazů, že se USA chystá na válku v Evropě. Zdroj internet. NECHTE ZEMANA NA POKOJI A DRŽTE ÚSTA! Paní ( bohužel ) poslankyně, Vaši výzvu k vládě, aby Zemanovi neplatila cestu na oslavu vítězství Rudé armády nad fašisty dne 9. května v Moskvě, považuji za zcela sprostou a hanebnou, kterou by bývalá představitelka našeho státu vůbec neměla vypustit z úst. Zvláště ne Vy, která se se svojí ODS podílela na rozkradení naší republiky a zaprodání Evropě, sama jste zlodějka, která se nestydí ukrást pitomé rohlíky a Vašeho syna jste nechala užívat bezplatně služební auto. Kromě toho, celé Vaše poselství za dobu, co jste v parlamentu, je jen o tom, že při nulových mravních zásadách, vlastní nízké inteligenci a historických neznalostech využíváte sama všechny prebendy, aniž by jste se jakkoliv významně o ně sama zasloužila. Prezident Zeman sám ze svého platu přispívá na snížení státního dluhu, který nezpůsobil, a Vy máte vůbec drzost vyzvat vládu, aby jemu, jako našemu představiteli, neproplatila cestu do Ruska. On je ten, který po právu reprezentuje naši vděčnost za to, že vůbec v této kotlině můžeme žít kdyby nebylo Rusů, jsme buď kouřem v komínu koncentračních táborů nebo otroky rasově čistých Germánů někde na Sibiři nebo v Patagonii. A to už vůbec nehovořím o účelu jeho cesty - uctít památku statisíců a milionů lidí, kteří položili život za svobodu celé Evropy, za svobodu, o které vy nyní mluvíte, aniž byste měla pojem o tom, jaké ukrutnosti museli tito lidé prožít, pokud se vůbec svobody dočkali. Uctít jejich památku je povinností každého slušného člověka, což Vy nejste! Každý slušný člověk by si měl před Vámi po tom, co jste prohlásila, odplivnout Jste pro mne naprosto sprostý odpad, který v parlamentu nemá a vlastně ani neměl co dělat. Nyní máte jako ODS ubohých 6% a chcete mluvit za nás? Držte ústa, zalezte do svého města a jděte do důchodu - a hlavně, neškoďte a nemluvte o věcech, kterým nerozumíte.tím, co jste řekla ve vztahu k 9. květnu, jste jen ukázala, jak nekonečně jste hloupá. Pohrdám Vámi, stejně tak jako každý další slušný člověk v této republice. Kdybych k Vám neměl tak daleko, rád bych Vám své pohrdání Vámi sdělil osobně, včetně onoho odplivnutí. Zdeněk Pejša, České Budějovice, zdroj internet. DRAMATIK HAVEL Pomineme-li jeho nic neříkající úsměvná a některá pro prostého avšak vnímavého a inteligentního člověka odpuzující díla, přece se mu jen jedno drama povedlo se vší parádou. Toto drama je tak ohavné, že až uráží celý český národ. Nyní po přečtení nejmenované knihy, nejmenovaného autora víme, že dávno před rokem 89 se stále telefonicky radil se svým kámošem Schwarzenberkem, žijícím svůj zpustlý život ve Vídni, kterému dal jednoznačně přednost před vzděláním. Náš pan disident byl takový vlastenec, že mu vůbec nevadila ta skutečnost, že tento jeho kámoš má za manželku dceru z nacistické rodiny. Že sám je vyznavačem nacizmu a že má odpor k českému národu. Aby bylo jasno, otec manželky byl horlivý stoupenec Hitlera a horlivý a aktivní člen NSDAP, kde strana 7

8 ročník 2015 si obrousil ostruhy a tak za věrné zásluhy a schopnosti se stal ve třicátých letech velitelem jednotek SA v Rakousku. Tito hnědokošiláči se neštítili používat ta nejkrutější zvěrstva a brutalitu. Sám jsem tato zvěrstva hnědokošiláčů pocítil na vlastním těle při stavbě polního letiště LUFTWAFE Jezbiny-Semonice - Černožice v roce , kde jsem byl totálně nasazený. Velela nám právě jedna taková hnědá zrůda tak krutě, že musel zakročit sám velitel letiště důstojník LUFTWAFE. Dnes sami Němci při vzpomínkách na minulost nazývají tyto netvory HRDLOŘEZOVÉ. Náš slavný disident, muž několika tváří se před českým národem obklopoval jen smetánkou v některých případech spornou možná i pochybnou, opovrhující obyčejným slušným lidem. A tak si dali název CHARTA77, která se scházela, na zámečku pořádala tak zvané setkání (rozuměj chlastačky) placené jakýmisi západními zdroji za účelem osvobození českého lidu. A jako třešnička na dortu. Tento náš vlastenec měl tak rád český národ, že takřka přes noc si pozval svého kámoše z Vídně, aby pomohl u nás udělat pořádek. My starší generace máme v dobré paměti okupaci v r 1939, kdy Hitler si se zalíbením z okna Hradčan prohlíží panorama Prahy. Český národ tenkrát bezmocně musel přihlížet jak je toto místo pošpiněno a zneuctěno botou nepřítele a šíleného katana. Jak však vysvětlit, že po 50ti letech občan, který si říká vlastenec a Čech, si vezme na tatáž posvátná místa vyznavače nacizmu a navíc cizáka, který ani neumí pořádně česky a nepřítele českého lidu A tak díky jemu došlo k druhému zaneřádění a zneuctění symbolu a chlouby českého národa. Dnes je jasné kdo to byl Havel, že mu vůbec nešlo o blaho lidu a demokracii. Jeho touhou bylo si vybudovat kolem sebe jakousi inteligentní společnost, honosící se všemožnými tituly i knížecími, i když někdy té inteligence bylo velice málo. Je jasné, že Hrádeček používal nejen k chlastačkám, ale vytvořil si z něho prach sprosté doupě, kde se pelešil ač ženatý, se svojí Dášenkou, ať to již bylo za zády Olinky nebo s jejím vědomím. V každém případě, slušný člověk toto nedělá. A na závěr na adresu ČT a některých sdělovacích prostředků. Hulvátský způsob jaký vedou proti hradu, je jen důkaz jejich zvrhlosti a totální absence inteligence. Slova pana prezidenta cosi o idiotech a blbečcích jsou naprosto pravdivá. Kdyby si tito jakoby inteligenti poslechli, jak je nazývá prostý lid, to by koukali, ale pochybuji, že by si to mozek v jejich hlavách byl schopen strávit. Je evidentní, že zvrhlé a urážlivé napadání hlavy státu Českou televizí a některým tiskem, přijímá pan prezident klidně a s úsměvem. Což právě některé jedince, gaunery a nevychovance rozpaluje do běla. Tím opět dávají veřejnosti najevo, jak na tom jsou s odborností a co hlavní, s inteligencí. Pan prezident si zcela určitě vzal k srdci moudrá slova jednoho známého a velice oblíbeného baviče. NIKDY SI NEVYMĚŇUJTE NÁZO- RY S BLBCEM - co k tomu dodat více. Čtenář Náchodského nečasu J.B. strana 8 OTEVŘENÝ DOPIS Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 Pane Schwarzenberg, v těchto dnech jsme si připomněli sedmdesáté výročí od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Při této příležitosti probíhaly nejenom v České republice a Polsku vzpomínkové akce, ale po celém světě lidé vzpomínali na utrpení mnoha lidí a připomínali si holocaust a vše podstatné co tomuto předcházelo. Vzpomínalo se i na jiné koncentrační tábory, ve veřejných sdělovacích prostředcích padla připomínka tábora Lety na Písecku nedaleko Vašeho panství. Na scénu se opět vrátil požadavek, aby stát odkoupil vedle památníku stojící vepřín. Ztotožňuji se s tím, že by se měl vepřín odkoupit, nesouhlasím však s tím, aby to byl stát kdo by měl vepřín odkoupit. Jsem přesvědčen o tom, že tento by jste měl odkoupit Vy a měl by jste ho nechat zbourat na své náklady. Proč? Protože tábor byl zřízen v protektorátu na požadavek rodiny Schwarzenbergů, v táboře byli umístněni lidé, kteří tvrdě pracovali 10 hodin denně za 1,- Kč na panství této rodiny. Nedávno předseda Úsvitu Tomio Okamura řešil zda to byl pracovní či koncentrační tábor to je nepodstatné. Podstatné je, že v táboře byli nedobrovolně umístněni lidé, kteří zde museli tvrdě dřít na pana Schwarzenberga a kteří zde umírali pro nedostatečnou nejenom lékařskou péči, hladem, nemocemi a vysílením. Mezi zemřelými byli i děti o které se panství Schwarzenbergů nedokázalo postarat, stejně staré děti jako v té době jste byl Vy p. Schwarzenberg. Umírali hladem, zatím co Vy jste nikterak nestrádal. Je velice smutné zjištění, že tábor byl zřízen na základě požadavku České (opravdu České?) rodiny Schwarzenbergů, do tábora lidi dodávali Češi, kteří vykonávali i dozor, vše probíhalo bez účasti Němců. Skutečnost, že do tábora byli dodáváni nakonec pouze cikáni dotvrzuje, že se jednalo o rasovou záležitost a lze tedy hovořit o holocaustu. Chápu, že jste v té době byl dítě, které nemělo ponětí o tom co se dělo. Tím spíše jste se měl zajímat o tuto záležitost po svém návratu do Čech. O celé záležitosti víte, před lety jste se kvůli tomu sešel s historikem Paulem Polanským, osobně jsem si na toto téma s Vámi psal i já. Přesto jste se k tomuto nepostavil čelem. Bylo to v době, kdy mělo dojít k expedici vydané knihy Paula Polanského,,Bouře v nakladatelství Fedora Gála.V noci před expedicí v nakladatelství záhadně prasklo potrubí a skoro celý náklad knihy byl zničen (to je pro Vás jistě novinka). K tomuto výtisku knihy se vyjádřil tehdejší politik p. Petr Pithart tak, že prohlásil, že k tomuto se bude muset Schwarzenberg vyjádřit, bohužel zůstalo pouze u tohoto výroku. Ke konci loňského roku vydal o táboru Paul Polanský novou knihu jako dokument pod názvem,,tábor smrti Lety kde uvádí vše o táboru a kde čerpal potřebné údaje. Vycházel především z dokumentů umístněných v archivu Třeboň, kronik okolních vesnic, farních zápisů, knihy pohřbů obce Mirotice, výpověďmi pamětníků žijících v okolí tábora a dalších údajů. Domnívám se, že je na čase vystavit Vám za Vaši práci účet! Děláte naší zemi ostudu, škodíte tomuto národu. Není

9 náhodou, že básník K. H. Borovský v době kdy nemůže být osočován, že je nebo byl pod vlivem komunistů napsal: ZLE MATIČKO ZLESCHWARZENBERGOVÉ ZDE. Tato slova mají stále opodstatnění!! Vaše schvalování humanitárního bombardování v Kosovu, podpora fašistů na Ukrajině, podpora mejdanu na Ukrajině tak i v Praze, vyjadřuje zcela zřetelně, kdo jste a co chcete. Vykřikujete stále, že jste Čech jak poleno, poleno možná, ale Čech nejste, přesto, že jedním ze států, kde máte občanství je Česká republika. Jednak neumíte naši hymnu, neumíte mluvit česky již před 7 lety jste prohlašoval, že se česky naučíte, tak opětovně před dvěma lety při kandidatuře na presidenta jste říkal, že se již učíte a že budete mluvit česky, stále však jenom kuňkáte a huhňáte. Žil jste zde do deseti let, nyní jste tu znovu 25 let tedy za 35 let jste se nenaučil česky, mluvíte jak Vietnamec po dvou letech zde. Každý občan cizího státu po deseti letech pobytu zde mluví lepší než Vy. Žádný Čech by nezpochybnil dekrety doktora E. Beneše, jistě Vy můžete, Vy jste na ně nedbal a byl jste s V. Havlem první, kdo tyto dekrety prolomil. Pane Schwarzenberg, neustále lžete, např. uvádíte, že máte vzdělání Vídeňskou univerzitu, že jste hajný. Ani jednu školu jste nedodělal, tedy jak můžete být hajnej, když jste školu nedodělal? Nemohu opomenout Vaši aktivitu ohledně církevních restitucí, které jste za velice nečestných postupů protlačili bez ohledu na to, že 94% občanů s formou restitucí nesouhlasilo. Toto lze považovat za zradu národa. Uvádíte o sobě, že jste křesťan, jak může křesťan souhlasit s bombardováním, se zabíjením civilních občanů to nechápu. Zřejmě za ten majetek co jste přihrál církvi Vám Jarda Duka dává rozřešení a je to v pořádku. Pořád zřejmě jen spíte, kdyby jste nespal, poté by jste věděl, že lid této země zde Islám nechce, jinak by jste nežvanil o tom, že je sem máme vzít. Pokud k tomu dojde (lidé to nepřipustí) poté si je vezměte na své pozemky a ubytujte ve svých budovách na Orlíku, když je máte tak rád. Pane Schwarzenberg, sdělte národu jak je to s koncentračním táborem Lety a jakou roli v tom hraje Vaše rodina. Staré přísloví říká,,zameť si před svým prahem rád na každého házíte všelijakou špínu, tak si ukliďte nejdříve tu svoji. Nečice, Jan Bouček, zdroj internet. OBAMOVO MEMENTO Následující slova by Hitler rád řekl mezi svými, ale nikdy ne pro veřejnost. Barack Obama je však otevřeně sdělil pro celostátní americké síťové vydání VOX 11. února t. r.: Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly. (Now we have got to have the strongest military in the world and weoccasionally haveto twist the arms of countries that wouldn t do what weneed them to do.) Na vědomí všem, kteří přetrvávají v iluzi o americké demokracii či svobodě Lubomír MAN, zdroj internet. ročník 2015 POZOR - ULICE PODĚBRADOVA BUDE UZAVŘENA V termínu od 13. do 17. dubna 2015 bude z důvodu sanace kanalizačního potrubí zcela uzavřena komunikace ulice Poděbradova v úseku mezi křižovatkami s ulicí Tyršova a Sokolská. Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicemi Tyršova, Sokolská a Smolova (kolem budovy nančního úřadu). Autobusová doprava bude vedena ulicemi Mlýnská - Riegrova - Tyršova - Smolova - Sokolská - Poděbradova, rovněž obousměrně. Uzavírka nebude mít vliv na jízdní řád jednotlivých linek. Autobusové zastávky zůstanou nezměněny s výjimkou zastávky pro autobusy, které jedou ulicí Řezníčkova nebo Komenského a následně na Kramolnu. Tyto spoje nemohou využít zastávku u parkoviště před nančním úřadem, ale musí odbočit vlevo do Smolovy ulice, kde bude provizorně umístěna náhradní zastávka. V celé trase objížďky bude po dobu opravy platit zákaz zastavení, prosíme proto řidiče o respektování dopravního značení! TO JE FAKT NESKUTEČNÉ!!!. Jak to,,umělec,, nazval? Co to má znamenat? Může mi to někdo vysvětlit? CO VŠECHNO SI MÁME NECHAT LÍBIT???!!!! Už chápu, proč se na nás některé země dívají jako na nekulturní barbary. Můžeme takto poděkovat havloidním komediantům, spáčům a pitomcům, co si nevidí na špičku frňáku, hrají si na noblesu, prezidenta urážejí za nazvání věcí pravým jménem a kolem jdoucím vnucují pohled na výtvor sexuálně neukojeného a zřejmě psychicky labilního rádoby umělce. Je to vulgární a nechutné. Ta sviňárna je uprostřed Prahy před vchodem do muzea Franze Ka y!!! Otáčející se dvojice mužů v nadživotní velikosti močí do nádrže ve tvaru hranic ČR a uráží tím republiku a její občany. STAVÍME MEŠITY? Zdroj internet. Pořád se jen píše, mluví (kecá), že je Islám hrozbou celému světu, tedy i nám, a my jim tady stavíme mešity - viz.včera v TV jsme mohli vidět, že byla slavnostně otevřena DALŠÍ mešita vbrně, sice bez minaretu, ale je TAM!!! A NENÍ V ČR JEDINÁ!!! A MY, PŘIBLBLÍ ČECHÁČKOVÉ (hlavně ve vládě, která to všechno povoluje A SCHVALUJE!) NA TO KOUKÁME TUPĚ JAKO PUCI A NIKDO SE NEOZVE, NIKOMU TO NEVADÍ!!! VŮBEC NÁM NEDOCHÁZÍ, ŽE TO, CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ NEJEN NA VÝCHODĚ, ALE I V JINÝCH STÁTECH EVROPY, SE MŮŽE ODEHRÁVAT I U NÁS A JAK STRAŠNÉ NÁSLEDKY BY TO PRO NÁS MOHLO MÍT, ale - zatím je klid, pohodička, žádné strana 9

10 ročník 2015 vzrůšo, ale až nám S NABROUŠENÝMA KUDLAMA zaklepou na dveře, budeme na svoji ochranu svolávat všechny andělíčky a modlit se k Bohu, jenže to už bude zbytečné, protože pro ně je mrtvý křesťan - dobrý křesťan, a že nás, křesťanů na té naší Zemičce ale je... Zdroj internet. DOPIS ČTENÁŘE NÁCHODSKÉHO NEČASU Vážená redakce. Zcela náhodou se mi dostalo do rukou únorové číslo Náchodského nečasu. Přiznám se, že jsem ho četl od titulu až do poslední stránky a to dvakráte za sebou. Nechtělo se mi věřit, že může existovat zpravodaj, který svým čtenářům bez jakýchkoliv skrupulí podá informace a to zcela objektivně o problémech se kterými se denně setkáváme a které nás trápí. Navíc dáváte prostor na svých stránkách i široké veřejnosti, aby vyjádřila své postoje k problémům dnešní společnosti. Za to bych chtěl šéfredaktorovi i celé redakci vyjádřit svůj dík a úctu. Z obsahu jednotlivých článků jsem naznal, že se z převážné části shodují s postoji obyčejných lidí, kteří by také rádi něco řekli k problémům dneška. Velké noviny, rozhlas či televize jim to ale neumožní. Proto musíme konzumovat výslovně tendenční informace, které nám média poskytují a které jsou mnohdy zkreslené a často plných polopravd a možná i lží. Není se také co divit. Vždyť téměř všechny naše velké noviny jsou už v rukou cizích zahraničních společností. A proto podle starého českého pořekadla koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Je mnoho věcí, které bych si rád ověřil, ale na které mi naše media nechtějí dát odpověď. Ku příkladu proč se musíme dozvědět až se slovenského tisku, že v Kyjevě průvodem demonstrují Banderovci, tedy fašistická organizace a přesto ukrajinská vláda proti nim nezasáhla? Kdo mi dá seriozní odpověď na to, proč si naši zastupitelé v Bruselu nechávají líbit od Amerických kolegů výtky, že jsme rasisté a perzekujeme Romy. Nic nevědí o tom, jak neustále řešíme problémy s touto nepřizpůsobivou etnickou skupinou. Kritizuji nás a přitom si s rasizmem nevědí rady ve své vlastní zemi. Všichni dobře víme, jak dopadli naši Romové, kteří chtěli emigrovat do Kanady či Velké Britanie. Když nesplnili podmínky, za kterých byli v těchto státech přijati, tak je vykopli. Není toto snad určitá forma rasizmu? A to ještě když se vrátili domů, dostali od české, tedy rasistické společnosti všechny možné nanční částky za dobu co byli v zahraničí a byli dotováni Kanadou i Brity. Nemohu také pochopit a dostat vysvětlení co sledovalo vedení USA, aby jejich někteří zločinci si mohli odpykat své tresty v naších věznicích. Oni by se jich krásně zbavili a my se o ně v Česku starali. Není to nehoráznost? Co si o tom prostý občan této země má myslet. Nemohu také pochopit proč byl v Praze na Smíchově natřen na růžovo ruský tank T34, který jako první vjel do Prahy a byl chápán celým národem jako pomník ukončení fašistické nadvlády v Československu. Jako dík padlým rudoarmějcům tento tank byl natřen na růžovo respektive zhanoben, a později odstraněn a tiskem to bylo zdůvodněno, že tank jako zbraň není vhodný, aby zde stál. Budu zde ze sebe dělat blbce a spokojím se s tímto vysvětlením. Nevím, proč byl nedávno v PLZNI instalován jako památník tank americký jako osvoboditel města. Ptám se kdo zaplatil náklady na tento památník? Tak vzniká domněnka - který je z těchto obrněnců je nedůstojný. Nemohu také pochopit, co se stalo s naším školstvím. Kam mizí vysoká vzdělanost našeho národa? Co se děje s naší řečí češtinou - vždyť je to velice bohatý jazyk, tak proč ho nahrazovat cizími výrazy? Spisovná čeština se bohužel vytrácí u některých televizních moderátorů. Hotová hrůza je poslouchat ne jenom mladou generaci ale i střední při jejich rozhovorech Za každým slovem následuje vole. Takto se mezi sebou titulují i dívky. Mám si tedy myslet, že se z nás stává národ volů? strana 10 Podívejme se co nám produkují střední a vysoké školy. Je jejich úroveň odpovídající? Je mnoho škol, které přijímají studenty, u kterých musíme pochybovat o jejich znalostech. Proč jsou ke studiu přijímány děti, které na to nemají. Bylo by rozumnější, aby navštěvovaly školy zakončené vyučním listem v nějakém oboru. Společnost dneska volá po dobrých řemeslnicích, kterých je nedostatek. Kde je ta doba kdy se říkalo ZLATE ČESKE RUČIČKY. Díval jsem se několikráte na pořad TAXÍK. Řidič se potom ptá cestujícího - co děláte - často jsou odpovědi: studuji na vysoké škole. Nakonec zjistíte, jak žalostné jsou jejich odpovědi. Chtěl bych se také zmínit o jednom datu a to je 28. září. Tento den je oslavován jako svátek Václavů. Sdělovací prostředky velice intenzivně připomínají svatého Václava, českého prezidenta Václava Havla atd. Za to velice skromně a mnohdy vůbec -asi proto, abychom se náhodou nedotkli naších nových přátel a spojenců - že 28. září je den kterému říkáme den mnichovské zrady! Byl to den, kdy stejní přátelé a spojenci, tedy Francie a Velká Británie nás zcela beze studu, až vůči nám vázáni smlovou o vzájemné pomoci, předhodili Hitlerovi. Jinými slovy zradili nás. Z mladé Československé republiky se stal protektorát Böhmen and Mahren. Do května 1945 nás tato zrada stála na lidských životů lidí, kteří padli na východní tak i na západní frontě, nebo byli zlikvidováni v nacistických koncentrácích.já vím, dnes již je jiná doba ale bdělost nezaškodí. Také v souvislosti s mnichovskou zradou bych se rád zmínil o faktu, jehož téma bylo naprosto tabu. Jedná se totiž o zlatý poklad Československa. Tento poklad nechala tehdejší vláda, která si uvědomovala nebezpečí nastupujícího fašismu ještě před obsazením naší republiky Hitlerem vyvést do zahraničí. Část do Švýcar, část do USA a část do V. Britanie. Víme, že na pozdější tlak Hitlera určitou část našeho pokladu Švýcaři Německu vydali. Větší zbytek zůstal u našich současných spojenců a přátel USA a V. Britanie. Vrácen byl až někdy v osmdesátých letech a ne hned po válce, jak jsme požadovali. Nebylo to však to množství, které jsme k nim přivezli, ale jenom ubohé torzo. Mnoho naších lidí a vojáků z protektorátu uteklo a bojovalo u spojeneckých armád. Bojovali ne jenom za naši svobodu, ale také za V. Britanii. Kolik těchto lidi padlo, či zemřelo na zranění a do vlasti se nikdy nevrátili. Bojovali v africkém Tobruku i ve vzdušném prostoru nad Anglií a jinde. Ale za to jsme museli zaplatit. Britové nám vyúčtovali všechno od uniforem, bot, stravy. Každý vystřelený náboj, platili jsme za bomby shozené na německé armádní skupiny, či továrny vyrábějící zbraně v německých městech, zaplatili jsme letadla pilotovaná našimi letci, která byla sestřelena. Můžeme tedy konstatovat, že jsme Britům zaplatili i za smrt naších vojáků, kteří po boku Angličanů bojovali i za ně. A tak si kladu otázku, zda bychom neměli zaplatit také Rusům za to že nechali Svobodovu armádu bojovat spolu s nimi? Britové nám všechno pěkně vyúčtovali a strhli si to z části pokladu u nich uloženého. Co se stalo se zbytkem našeho zlatého pokladu u nich uloženého, co se stalo se zbytkem našeho zlatého pokladu samozřejmě pobraného i USA nevíme. Sdělovací prostředky mlčí. Máme demokracii, z řeckého démos kratos tedy vláda lidu a proto snad máme také svoje práva. Mnoha našim lidem vadí, jak jsme přizpůsobiví, dnes pliveme ne jedny a druhým lezeme do zadku. Jsme v tom mistři, vždyť ještě před nedávnem jsme dělali totéž, ale v obráceném směru. Josef Potoček, Pardubice STÁT OKRÁDÁ DLOUHÁ LÉTA DŮCHODCE Odhalil to matematik, který volá po penzijních restitucích. Miliardy korun. O ty připravil stát tuzemské seniory kvůli nejednotnému vyplácení důchodů a jejich valorizací. To tvrdí matematik z Podůlšan u Hradce Králové Karel Zítek. Přišel na to, když přepočítával dávku pro invalidní manželku. Věc má nyní na stole Ústavní soud. Česká správa sociálního zabezpečení kolem toho mlží. Jádro pudla je v tom, že se u nás nevyplácí důchody na kalendářní období, jako všude v Evropě, ale na klouzavý měsíc. Každý

11 důchodce má termín jiný. Jeden bere čtvrtého, jiný až čtyřiadvacátého dne v měsíci. A ten druhý je tudíž okraden na valorizaci důchodu neboť důchody se u nás nevalorizují od prvního ledna jako třeba státní mzdy, ale od lednového výplatního termínu, vysvětluje Karel Zítek. Vystudovaný matematik, jenž je dnes živnostníkem v oboru výpočetní technika a pečuje o invalidní manželku, na tenhle penzijní tunel přišel už před osmnácti lety, kdy jeho žena dostala první výplatu invalidního důchodu. A už dlouhá léta se za svou pravdu a vzájemnou rovnost důchodců dnešních i budoucích soudí. Důchodci obraní o miliardy S manželkou žije Zítek v malé vesnici Podůlšany u Hradce Králové. Když dostala první výplaty invalidního důchodu, v číslech znalý choť se v nich nemohl dopočítat a přišel na krádež čtvrtletí za bílého dne. Stát, potažmo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), léta letoucí okrádá důchodce o různé částky při valorizacích důchodů. Z pár drobných se ale za ta léta staly miliardy. Pokud by průměrný důchod v roce 1990 činil 2500 korun a tehdejší důchodce se dožil dneška, kdy je průměrný důchod pro jednoduchost asi korun, pak by celková valorizace činila 9000 korun a takový důchodce byl v průměru ošizen zhruba o 3000 korun. U toho s výplatním termínem až čtyřiadvacátého to pak dělá skoro 6400 korun. Pokud měl takový starodůchodce roku 1990 důchod vyšší, dělá to ještě více, vypočítává s tím, že za zmíněné období proběhlo třicet valorizací. Pokud by všichni tuzemští důchodci, co se jich kdy valorizace týkala, ještě žili, tak jde o částku řádově kolem 10 miliard korun. Žijícím důchodcům, kterých je i s invalidy kolem dvou milionů devíti set tisíc, se podle mě dluží tak tři miliardy, odhaduje. Ohledně částky, o kterou stát ošidil jeho invalidní manželku, má také celkem jasno. Manželka byla dva roky v částečném invalidním důchodu, což by bylo dost složité počítat, takže začneme od roku 1997, kdy jí byl přiznán plný invalidní důchod. Dodnes se valorizoval o 5491 korun a stát jí valorizaci dluží za 22 z 31 kalendářních dnů, takže 3897 korun. S částečným invalidním důchodem by se to mohlo vyšplhat na zhruba 4500 korun. Přestože má průměrný důchod, výše dluhu je dána tím, že ho dostává až 24 dne v měsíci, což je nejzazší možný termín výplaty důchodu, sumarizuje. Matematikova cesta ke spravedlnosti Na pomoc si bere i Listinu lidských práv a svobod. Tyhle rozdíly ve vyplácení valorizací, tedy jak se každému valorizuje od jiného dne, se neslučují s Ústavou. Listina lidských práv a svobod totiž zapovídá, aby stát dělal mezi občany neodůvodněné rozdíly. Listina je součást Ústavy a stát v tomto případě rozdíly mezi lidmi dělá, podotýká Zítek. Léta se už ohledně této disproporce soudí, ale jen co se týče jeho manželky, protože to soudní systém tak vyžaduje. Chybu v zákoně nemůže napadat ten, kdo ji objeví, ale ten, kdo je chybou postižen, takže se vlastně soudí jeho manželka. Se svými závěry seznámil nespočet politiků a nic. Nyní vše dostane na stůl Ústavní soud. Pokud ten rozhodne, že valorizovat od splátky důchodu je v rozporu s Ústavou, tak vlastně rozhodne, že v minulosti stát důchodce o peníze v rozporu s Ústavou ochudil. Vím, že zákonné ustanovení nelze zrušit či měnit retroaktivně, ale vznikne tím alespoň morální apel na zákonodárce, aby přijali novou právní normu, tedy zákon o penzijních restitucích. Vždyť v případě církví se restituce vyplácí. A politici v čele s Miroslavem Kalouskem vždy tvrdili, že co bylo ukradeno, má býti vráceno. V tomto případě bylo ukradeno prokazatelněji než církvím, protože to ČSSZ může vyčíslit přesně na korunu. Proto hovořím o penzijních restitucích, v jejichž rámci by mohly být důchodcům zpětně vyplaceny peníze, co jim stát dluží, doplňuje. Česká správa sociálního zabezpečení se k tomu vlastně nevyjádřila. Mluvčí ČSSZ Jana Buraňová nejdříve zaslala tiskovou správu ročník 2015 o důchodech. V ní se píše, že důchody se letos v průměru zvýšily o 45 korun. Průměrný starobní důchod tak činí korun. Nemáme nástroj, kterým bychom mohli nepříznivou situaci seniorům kompenzovat. Můžeme jen, a domnívám se, že je to po zlepšeném hospodaření veřejných rozpočtů ve srovnání s loňským rokem reálné, navrhnout nové sněmovně mimořádné navýšení důchodů, vyjádřil se ve správě Jiří Biskup, vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí. ParlamentníListy.cz tudíž vyzvaly mluvčí ČSSZ znovu, aby se vyjádřila ke zjištěním matematika Zítka. Každý důchodce, kterému ČSSZ vyplácí důchod, obdrží během ročního období 12 splátek ve výši odpovídající valorizaci. Postup výplat důchodů je upraven právní úpravou, podle níž se ČSSZ musí řídit, napsala poté Buraňová. Matematik má podporu z Evropy Ve svém pátrání šel Zítek až za hranice. Napsal do jednatřiceti evropských zemí. Když dostal odpověď, vždy s tím, že se u nich vyplácí důchody na kalendářní měsíc, na Maltě na kalendářní týden. Myslel si, že stejný problém bude mít jako nástupnický stát Československa i Slovensko. Dopisoval si tedy i se slovenským ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny, tamní sociální pojišťovnou a tamním Ústavním soudem. Z toho, co se dozvěděl, byl v šoku. Na Slovensku tuto zásadní chybu odstranili již v roce Podařilo se mi zjistit, že k této nápravě tam nedošlo na základě rozhodnutí jejich Ústavního soudu, ale jaksi samovolně v rámci legislativního procesu při přípravě nového zákona o sociálním zabezpečení. Nepodařilo se mi ale zjistit, kdo tam byl konkrétně tím osvícencem, který s myšlenkou, že i výplaty důchodů je potřeba upravovat od jediného a jim všem společného data, přišel, podotýká a hned dodává: Je trochu k pláči, že se mi doposud ani s argumentem Slovenska a potažmo celé Evropy, protože důchody se skoro v celé Evropě vyplácejí jednotně, nepodařilo přesvědčit v Česku žádný z úřadů o tom, jaký je ve vyplácení důchodů kráter nespravedlnosti. Na pochopení toho, že na Slovensku si již třináctým rokem důchodci rovni jsou a u nás stále ne, stačí jen špetka selského rozumu. Na Slovensku, kde se všem valorizuje od prvního ledna, dostávají důchodci doplatek valorizace na období od počátku ledna do jejich lednového výplatního termínu. Již například na desátého ledna tam tedy všichni mají důchod valorizovaný a ne jen někteří. Zásluhou tohoto doplatku jsou si navzájem rovni. V Čechách si prý jsou rovni též, i když doplatek nedostanou. To ale nesedí. Obojí správně být nemůže a není. Důchodci musí dostat stejné peníze ne za kalendářní rok, tedy v průběhu tohoto roku, ale na kalendářní rok, tedy na jeden každý den tohoto roku. Myslím si, že tentokrát nejde o zlý úmysl našich ministrů nancí a legislativců důchodce okrást. Jde o absenci selského rozumu ve vyšších patrech moci, rozebírá matematik. Zdroj internet. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych touto cestou poděkovat Všeobecné interní ambulanci v Náchodě panu MUDr. Jiřímu Martinů za jeho skvělou práci jako lékaře, který má velice kladný a milý přístup ke svým pacientům, kterým se snaží pomáhat svým přístupem a radou, což u mnoha lékařů nebývá, u některých jste jenom číslo pojišťovny. Za to bych mu chtěl poděkovat jménem svým i čtenářů Náchodského nečasu a jeho pacientů. Za to mu patří vřelé poděkování a také jeho zdravotní sestře. Miro Rousek. - soukromé nezávislé noviny. Odpovědný šéfredaktor Miroslav Rousek. Adresa redakce: V zátiší 1571, Náchod, tel.: , mobil Registrační číslo 1/92, MKČRE Nevyžádané příspěvky se nevrací. Redakce nenese odpovědnost za názory vyjádřené autory jednotlivých příspěvků a s jejich obsahem se nemusí ztotožňovat. strana 11

12 ročník 2015 Prodej krmiv a pekařských výrobků ke krmení domácích zvířat a drůbeže, neuvěřitelně nízké ceny v prodejnách: NÁCHODSKÝ NEČAS NA INTERNETU: Náchod u mlýna, Bílkova 9, Prodej jenom chleba od do Broumov, Lidická 86 Červený Kostelec, Sokolská 9 OTEVŘENO: Pondělí až pátek od 7.00 do NUFRA s.r.o. KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního systému Vám nabízí prodej: sádrokartonů - tepelných izolací - zateplení fasád - maltové směsi - omítky Terranova - desky dřevoštěpkové a cetris - okna Velux - dveře PORTA, KRONODOOR Navštivte pivnici ve Starém Městě v Náchodě v Bílkově ulici. Provádíme montáže sádrokartonů. Běloveská 391, Náchod Tel./fax: Nejlevnější stavební materiál v regionu. Tato pivnice byla vyhodnocena opět Primátorem jako nejlepší v roce 2010! Příjemné posezení a nejlevnější pivo. NEVÁHEJTE A PŘESVĚDČTE SE SAMI NA VLASTNÍ OČI! Otevírací doba: PO-ČT PÁ až hodin, SO-NE až hodin. OPHIR - pronájem nemovitostí - reklamní činnost a marketing s.r.o. Běloves 378, Náchod Tel. - fax: strana 12

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO JANOUŠEK A PODOBNÍ ČEŠI SI PŘEDLONI PŘIPLATILI NA ZDRAVÍ 42 MILIARD PŘÍŠERNÝ DOKLAD TOHO V ČEM ŽIJEME ANONYMNÍ AKCIE NÁZORY EXPERTŮ

Více

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I EVROPA A LETY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIÁLNÍ OFENZÍVA Dne 3. října 1994 otiskl týdeník Respekt článek autorů Jana Brabce a Jindřicha Šídla s názvem Konečné řešení na česko-německý způsob

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 9 KVĚTEN 2011 NOVÁ LEVICE VYJDĚME DO ULIC! ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU AKTUÁLNĚ 2 ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU Českou politika v dubnu 2011 nelze nazvat jinak než bizarní.

Více

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk PORTÁL B R Á N A K V Y T Í B E N M N Á Z O R Ò M www.eportal.cz 1 2005 Osobité periodikum nejen pro politiku a ekonomiku Kde pfií tû? TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu?

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu? NIDAL SALEH se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu.

Více

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011 epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Dvacet let od založení advokátní kanceláře FELIX A SPOL. (str. 27) Odpovědnost manažerů

Více

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 Koleda Brázdy na polích jsou rozervané do černa. Čekají na nové zrno a dostávají chladný sníh. Nejsme lepší než naši otcové, však

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Svátek Romů roztancoval centrum Brna

Svátek Romů roztancoval centrum Brna Romský hlas měsíčník romů v české republicer Ročník 15 číslo 1 2 vyšlo 26. dubna 2013 zprávy BRNO Novým zástupcem veřejného ochránce lidských práv se stal už bývalý poslanec parlamentu za ČSSD Stanislav

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč PŘEDČASNÉ VOLBY: RS ČR CHYSTÁ KULATÉ STOLY str. 4 NOVÁ soutěž o DOLOMITY str. 11 Gott dostal i dvě hvězdy str. 7 S Petrem Sísem o našich zdech str.

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala ODRAZ 5/2011 měsíčník Roztok a Žalova V sobotu 4. června se na vás děti těším na pohádkové trase v Tichém údolí Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků Nevšední všední život M. Nechvátala Ekologické

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. Vzpomínka na českou zem. Mé hodiny si nehrály

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. Vzpomínka na českou zem. Mé hodiny si nehrály ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com V tomto čísle:- Volby - Barbara Semenov O nevyhojených traumatech - Glosa Miloše Ondráška Jak je to se svobodou - Poznámka Milana Dubského Volit, nevolit? - Frank

Více

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Dk -Dialog Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Úvodní slovo Den demokracie 15. září přichází letos v nejisté a pochmurné době. Znejistěn je svět, který prožívá syrskou krizi srovnatelnou zřejmě s někdejšími

Více

číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory 06/2014 2030

číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory 06/2014 2030 deník čtvrtek 9. 7. 2015 číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory trhy & Zahraničí str. 6 Popularita ANO opadne Babišův příběh,

Více

Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu. Oldřich Lukáš

Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu. Oldřich Lukáš Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu ne mocných Oldřich Lukáš ekonom, ekolog, etikolog, pedagog Prolog Neomezená moc morálně

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více