Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy"

Transkript

1 Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005 úvodní prezentace V prezentaci jsou využity materiály na

2 Obsah Schéma prací na důchodové reformě v ČR Výchozí předpoklady propočtů Kritéria hodnocení dopadů návrhů stran Nutnost reformy Jednotlivé modely a dopady

3 Důchodová reforma v ČR

4 Výchozí předpoklady propočtů demografická projekce PřF UK demografická projekce ČSÚ obě jsou si poměrně blízké, pracují ve třech variantách; propočty dle projekce PřF UK makroekonomický scénář komplexní model s 9 proměnnými provedena citlivostní analýza podrobněji viz www složité, na zvláštní přednášku

5 Demografická prognóza PřF UK

6 Demografická prognóza (2)

7 Demografická prognóza (3)

8 Kritéria hodnocení návrhů makrofinanční příjmy důchodového systému (% HDP) výdaje důchodového systému (% HDP) saldo důchodového systému (% HDP) kumulované saldo DS (% HDP) celkový náhradový poměr (průměrný starobní důchod/průměrná mzda) příspěvková sazba (% vyměřovacího základu)

9 Kritéria hodnocení návrhů (2) mikrofinanční (individuální) náhradový poměr (nově přiznaný důchod/poslední mzda před důchodem) vnitřní míra výnosu důchodového systému implicitní daň z práce motivace daného PTJ k tomu, aby odešel do důchodu (kladná hodnota daně) nebo aby setrval na trhu práce (záporná hodnota daně) příjmově typizovaný jedinec (PTJ) statický dynamický

10 Nutnost reformy (základní varianta) východisko: vše zůstane na úrovni roku 2004 valorizace důchodů dle CPI + 1/3 růstu reálných mezd valorizace základní výměry a redukčních hranic dle průměrných mezd

11 Základní varianta (2)

12 Základní varianta (3) PTJ 100%

13 Varianta ČSSD (fiktivní účty) do roku 2009 lze odejít dle PAYG podíl NDC 3,3 % za každý rok, od roku 2040 odchod plně dle NDC věk odchodu postupně na 65 let do roku 2040 garantován min. důchod 1,2ŽM, později 1,1ŽM sazba pro NDC 21 %, z toho 18 % na účty, 3 % solidární, celkem 28 % od roku 2010 převod 1,6 % ze SPZ, tj. celkem 22,6 % resp. 29,6 % valorizace důchodu inflace + ½ průměrné RM, obdobně minimální garantovaný důchod starobní důchod z NDC jako doživotní anuita zohledňující valorizaci a unisex (!) dobu dožití dané generace (ročníku narození) u ostatních parametrů PAYG se předpokládá stejný vývoj jako v základní variantě druhý pilíř: není, třetí pilíř: dobrovolné připojištění s daňovou podporou nestarobní důchody: 7 p.b. z pojistného Švédsko, Itálie, Polsko

14 Varianta ČSSD (dopady)

15 Varianta ČSSD (dopady)

16 Varianta ČSSD (dopady)

17 Varianta ČSSD (shrnutí) eliminace nárůstu výdajů důchodového systému (pozor, klesá ŽM, klesají invalidní důchody) pokles náhradového poměru (až na polovinu); nižší NP u žen (nepracují v době péče o děti), částečně kompenzován unisex tabulkami trvale přebytkový systém získají osoby s nadprůměrnými příjmy ekvivalentní systém pokles vnitřní míry výnosu ženy jsou motivovány k setrvávání na trhu práce

18 Varianta KDU-ČSL (opt-out) start 2007 mladší 50 let, kteří již jsou na trhu práce, mají možnost opt-outu, sazba 28 % hrubé mzdy (starobní 20 %, nestarobní 8 %) nově příchozí na trh práce mohou 8 bodů vyvázat a platit do druhého pilíře ti, co již na trhu práce jsou, též mohou vyvázat, musí ale 2 body přidat ze svého postupný náběh odvodů do druhého pilíře ( ) snížení sazby pro důchodce (na polovinu) zvýhodnění za děti (1, 2, 3 body) vyvázání nelze vzít zpět úprava PAYG: důchodový věk 65, valorizace dle CPI, snížení zápočtu v první redukční hranici na 90 % jiná valorizace druhé redukční hranice (cíl: 90/10)

19 Varianta KDU-ČSL (dopady)

20

21 Varianta KDU-ČSL (shrnutí) deficit státního pilíře dlouhodobě 1 % HDP dlouhodobě se vyváže 50 % mužů a 10 % žen výdaje nepřekročí dlouhodobě 8 % HDP dluh nepřekročí 60 % HDP, penzijní fondy akumulují 40 % HDP redukce náhradového poměru ke 30 % státní pilíř plná solidarita, kapitálový snižuje míru redistribuce reforma slibuje vysokou míru výnosnosti jedincům s nízkými příjmy, vysokopříjmoví se naopak budou chtít vyvázat podněty k setrvání na trhu práce pro osoby v důchodovém věku

22 Varianta KSČM (parametrická optimalizace) od roku 2012 převod příspěvku na SPZ od roku 2015 OSVČ minimálně z průměrné mzdy (!!) od roku 2007 posílení o platbu ve výši zrušeného příspěvku na PP zvyšování odchodu do důchodu na 65 let počínaje rokem 2042 jinak stejně jako v základní variantě

23 Varianta KSČM (dopady)

24 Varianta KSČM (dopady)

25 Varianta KSČM (shrnutí) výdaje dlouhodobě značně rostou posílení příjmové strany dlouhodobé deficitní tendence po počátečním přebytku (+ další nezapracovaná rizika: riziková prémie apod.) výrazná redistribuce, a to i směrem od mužů k ženám (vyšší náhradový poměr, vyšší míra výnosu)

26 Varianta ODS (rovný důchod) start 2007 dvě varianty povinný přechod: 1960 a st. dle PAYG, lineární kombinace, 1975 a ml. mzdově valorizovaný RD ( ztráta, odvod současné sazby), pokles sazby na SD z 20 % na 10 % dobrovolný přechod: 1966 a starší možnost volby RD (snížení sazby na 20,5 %, z toho 12,5 % na starobní důchody), 1967 a mladší povinně RD nárůst věkové hranice až na 71 let (na 65 let rychleji), sjednocení pro všechny na stejnou úroveň znemožnění předčasného důchodu, rozhoduje jen věk rovný důchod 20 % průměrné hrubé mzdy nestarobní důchody stejně jako v základní variantě dopady ukazuji jen pro povinný přechod

27 Varianta ODS (dopady)

28 Varianta ODS (dopady)

29 Varianta ODS (dopady)

30 Varianta ODS (shrnutí) příjmy i výdaje důchodového systému klesají rizika v modelech (růst zájmu o ID) pokles náhradového poměru na 20 % deficity se ustálí na nule kumulované saldo 34 % HDP pokles vnitřní míry výnosu (vyšší VMV je pro nízkopříjmové) implicitní daň motivace k odchodu na věkové hranici (zřejmé) pro muže a ženy se příliš neliší (vliv současného stavu)

31 Varianta US-DEU (kombi) start 2007 parametrické úpravy PAYG: zvýšení odchodu do důchodu na 65 let (M 2019, Ž 2031) resp. 67 let (2043) rozhodné období pro stanovení VZ na 40 let změna redukčních hranic (posílení ekvivalence) na 50 % a 150 % průměrné mzdy, zápočet nulová valorizace základní výměry zhoršení předčasného důchodu snížení náhradového poměru u nových důchodů (cíl 2030: 30 %), snížení zápočtu náhradních dob mzdová valorizace důchodů snížení nestarobních důchodů možnost částečného opt-outu 3 % VZ s tím, že dodá dalších 6 % VZ, důchod ze státního pilíře snížen za každý rok na 85 % (17/20) lze učinit kdykoli před dosažením statutární hranice celkem se platí 28 %, z toho 20 p.b. na starobní důchody, opt-outi 34 % z fondového pilíře doživotní anuita s různými tabulkami a mzdovou valorizací, možnost předčasného důchodu

32 Varianta US-DEU (dopady)

33 Varianta US-DEU (dopady)

34 Varianta US-DEU (dopady)

35 Varianta US-DEU (shrnutí) pokles výdajů v důsledku parametrických změn v krátkém a středním období deficit v PAYG poptávka po opt-out modelována, předpoklad racionální volby; v čase slábne, protože s posunem důchodové hranice roste výnosnost PAYG transformační deficit max. 0,4 % HDP ročně snížení individuálního náhradového poměru v důsledku parametrických změn pokles vnitřní míry výnosu; PAYG výhodnější pro ženy (započtení náhradních dob) motivace k odkladu doby odchodu do důchodu v důsledku sankcí u předčasných důchodů nízkopříjmoví pojištěnci budou chtít jít do důchodu ještě před reformou, vysokopříjmoví si počkají na zvýšení zásluhovosti

36 Závěrečné shrnutí ČSSD zvýšení míry ekvivalence, přebytkový KDU-ČSL, US-DEU opt-out do druhého pilíře, u US-DEU v menším rozsahu a s větší spoluúčastí (což se projeví na menším schodku rozpočtů) KSČM pouze parametrické změny, schodková až riskantní varianta, solidární ODS rovný důchod (extrémní pokles náhradového poměru), pokles odvodů

37 Děkuji za pozornost. Ing. Jakub Fischer

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE Studie 5/2013 DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE 17. 6. 2013 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA 1 Shrnutí V této studii kvantifikujeme možné scénáře budoucího vývoje českého důchodového systému, respektive

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány.

Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Historie vývoje důchodového systému v ČR Pracovní podklad pro Odbornou komisi pro důchodovou reformu. Nešířit, necitovat. Připomínky vítány. Zpracovala Veronika Rudolfová s autorským přispěním Daniela

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR 4 48 SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR Ing. Jaroslava Burianová Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomických teorií e-mail: Burianova@pef.czu.cz ABSTRAKT V referátu

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České republiky, předkládá

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO Jaroslav Vostatek 27. 11. 2009 OSNOVA Bismarckův model: sociální pojištění Česko: sociální pojištění nemáme Beveridgeův model Občanský

Více

IMPACT OF TEMPORARY CHANGES IN PENSION INDEXATION. [Dopady dočasných změn valorizace důchodů]

IMPACT OF TEMPORARY CHANGES IN PENSION INDEXATION. [Dopady dočasných změn valorizace důchodů] IMPACT OF TEMPORARY CHANGES IN PENSION INDEXATION [Dopady dočasných změn valorizace důchodů] Petr Janský 1 1 Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, Opletalova

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného sociálního zabezpečení, které existuje v České republice již patnáct let.

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2014

Více