SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ"

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově IV. ročník SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ V letošním roce si v naší vlasti i celé Evropě připomínáme a oslavujeme 70 let od ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti od fašistického zla. OSN označila den ukončení této války za celosvětový svátek. Je všeobecně známo, jaké obrovské neštěstí válka způsobila, kolik životů zahubila i jaké ohromné materiální hodnoty přišly vniveč. Aniž bychom snižovali význam kteréhokoliv státu protiválečné koalice v boji s fašizmem, je neoddiskutovatelnou pravdou, že největší tíhu a bohužel i největší ztráty přinesla v této válce Rudá armáda, vojáci Sovětského svazu. Oceňujeme hrdinství těchto vojáků, ale i civilních osob a občanů měst a obcí, kteří se podíleli na konečném vítězství a nastolení míru. Antifašistická koalice se stala v době války příkladem úspěšné spolupráce států s rozdílným společenským zřízením. Poválečné období žel v této úspěšné cestě nepokračovalo. Naopak, historický vývoj vedl k rozbití této jednoty a ke vzniku politicky i ekonomicky bipolárního světa. Místo všeobecně prospěšné spolupráce dochází mezi dříve spolupracujícími státy k nedůvěře a nakonec vzniku tzv. studené války. Naše země, osvobozená především armádou Sovětského svazu, začala postupně budovat společenské zřízení, postavené na principech lidově demokratického a pak socialistického státu. Jistota společné politiky se Sovětským svazem zajistila naší zemi po celé období takto vytvořeného bipolárního světa jistotu míru a bezpečnosti. Tím tak umožnila naší zemi takový vývoj, který nejen odstranil zcela chudobu, se kterou se bohužel stále více setkáváme v současné době, ale vytvořila i podmínky pro trvalý růst životní úrovně, pro zdravý a kulturní vývoj všech občanů. Význam této jistoty si nejvýrazněji uvědomujeme při srovnání vývoje ve světě. Prakticky po celé období tzv. studené války vznikaly v různých zemích Asie, Afriky, či Latinské Ameriky lokální války. Války, které byly vedeny západními kapitalistickými zeměmi, především Spojenými státy. Militantní pokračování politiky těchto států bylo vždy zaměřeno na dosažení maximálního ekonomického efektu s cílem zajistit co nejvyšší zisky především největších nadnárodních korporací. Období jistoty bipolárního světa se postupně začalo měnit s rozpadem Sovětského svazu. Naše země tak začala velmi rychle po tzv. sametové revoluci směřovat ke kapitalistickému zřízení, přičemž celé toto období bylo a je poznamenáno rozkrádáním národního majetku a likvidací výdobytků pracujících. Výsledkem současné politiky je tak skutečnost, že převažující část ekonomiky je dnes v rukou zahraničního kapitálu, zejména německého, který si přivlastňuje nejen zisky a dividendy, ale má zároveň možnost rozhodovat o osudu tuzemských podniků a tedy i jeho pracujících. Výsledkem takto vytvořeného kapitalistického vývoje je rozdělení společnosti na bohaté a chudé, přičemž nůžky tohoto vývoje se stále rozevírají v neprospěch 1

2 chudých. Dokládají to i statistické přehledy, které ukazují, že dvě třetiny občanů nedosáhnou ani na průměrný plat a u stále větší části obyvatel zaznamenáváme chudobu. Naše země zároveň s přechodem ke kapitalistickému zřízení vstoupila postupně i do vojenského seskupení NATO a byla přijata za člena Evropské unie. Jako součást severoatlantického seskupení se zároveň stává i spolutvůrce politiky tohoto paktu. Politika NATO si nestanoví jako svou prioritu zachování míru ve světě. Svědčí o tom neblahé vojenské operace v létech při válce v Bosně a Hercegovině a později v tehdejší Jugoslávii v roce Katastrofální následky měly vojenské operace NATO a zejména USA v Afganistanu a severní Africe, především v Libyi. Po svržení problematického vůdce Kaddafiho v roce 2011došlo k rozdělení země, nástupu radikálního islámu a celkovému rozvratu země. Chaosu a bezvládí tak využili radikálové napojení na islámský stát se svou agresivní politikou, nebezpečnou pro celý kulturní svět. Jedna z největších tragédií pro Evropu od konce 2. světové války se však koná v současné době na Ukrajině. Politické vedení Evropské unie v návaznosti na politické záměry USA použilo ve velmocenském soupeření s Ruskem ty síly a skupiny, které jsou přímo napojeny na nacistické a fašistické organizace. Potvrzuje to nové složení ukrajinské vlády, kde tito lidé převzali takové funkce jako je vicepremiér, ministr obrany, generální prokurátor, ale i další. Šéf národní bezpečnostní rady byl dokonce zakládajícím členem fašistické strany Svoboda. Fašisté zastávají důležité pozice, přičemž dominující postavení mají právě v bezpečnostním sektoru. Skutečnost, že tyto síly neskrývají svůj záměr a politiku před celým světem, je bezprecedentní a je nepochopitelné, jak může být akceptována Severoatlantickým paktem a Evropskou unií. Potvrzuje se znovu, že takový postup může být pouze v souladu s velmocenskými snahami a směřováním velkokapitálu, který ve snaze zajišťovat stále větší vliv a zisky neváhá využívat i takové nástroje, jakými jsou lokální války a nepokoje. Jsme v současné době svědky, že rozhodující moc nad společností se stále více soustřeďuje do rukou úzkého okruhu majitelů velkokapitálu. Představitelé těchto korporací jsou držiteli nejen ekonomické, ale i politické moci. Nenasytnost těchto lidí je hlavním faktorem vzniku válečných konfliktů a válek. Jestliže v těchto dnech vzpomínáme a oslavujeme konec 2. světové války a osvobození naší vlasti od fašizmu, musíme konstatovat, že současná situace, 70 let po válce, je z hlediska zachování míru velmi vážná. Tragickým se přitom jeví poměrně malý zájem občanů o skutečné dění ve světě. Vidíme, že se dnes lidem z určitých důvodů předkládají k úvaze nepodstatné zástupné problémy, mnohdy i polopravdy, případně se skrývají pravdy. To je nebezpečná situace, protože právě současná doba si vyžaduje, aby Evropa byla jednotná a silná. Vážným bezpečnostním rizikem je v globálním měřítku i islamistický terorizmus. Ten se týká Evropy jako celku a izolace či omezování Ruska je za této situace nesmyslným hazardem. Evropa dnes potřebuje nejen politickou jednotu, ale i ekonomickou spolupráci, chce-li obstát v celosvětovém měřítku. Bohužel současný postoj USA naznačuje, že ekonomické zájmy této země nejsou totožné se zájmy Evropy. Svět za 70 let prošel obrovským vývojem a obrovskými změnami. Přes všechny tyto změny jsme však stále svědky velmocenských snah o ovládnutí co největší části světa, ať již ekonomickými pákami, či ozbrojenými konflikty. Proti stále větší rozpínavosti kapitálu a jejich představitelů stojí sice obrovská síla těch, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy velkokapitálu, avšak jejich akceschopnost je z různých důvodů značně omezená. Umět se orientovat v současné situaci není jednoduché. Umět si odpovědět na otázku, v čí prospěch se který akt koná a jak se k danému problému postavit, je však důležité pro další vývoj a zachování míru v Evropě. V tomto ideologickém měření sil sehrávají významnou úlohu jednotlivé politické strany a společenská hnutí a v rámci nich i naše strana. ng.bronislav Michejda 2

3 Osvobození Ostravy Ostravsko mělo pro Hitlera klíčový význam. Byl zde soustředěn průmysl a navíc bylo velmi schůdnou cestou k průniku na Moravu. Není tedy divu, že Adolf Hitler prohlásil: Jestli vydáte Moravskou Ostravu, vydáte celé Německo. Moravskou Ostravu je nutno udržet stůj co stůj! V lednu 1945 zde začali Němci budovat rozsáhlé obranné opevnění.10.března začala v Polsku mohutná sovětská ofenziva, ale přímý útok na Ostravu po čtrnácti dnech selhal a skončil. Úspěšnější byla další operace, která začala 24. března. Do té se už zapojili českoslovenští tankisté, mezi nimiž byl i nám známý Mikoláš Končický. Hlavní část operace začala 15.dubna. Po prolomení opavského obranného pásma byla osvobozena Opava. Opava v těchto bojích utrpěla skutečně velké škody, to Ostrava později na tom byla mnohem lépe. Ráno 30.dubna 1945 překročila sovětská vojska nedaleko Svinova řeku Odru. Tanky První československé tankové brigády zaútočily do týla Němců a pronikly spolu se sovětskou dělostřeleckou divizí do centra Ostravy. Díky hrdinství Ostraváka Miloš Sýkory, který zneškodnil elektrické vedení k náložím na mostě přes Ostravici (dnes most Miloše Sýkory), se podařilo československým i sovětským jednotkám vjet do středu Ostravy. Ostrava byla svobodná! K 70. výročí osvobození města se letos chystají velké oslavy. Ty už vlastně začaly, ale hlavní část začíná 15.dubna. Ostrava zve všechny zájemce, na které čeká řada atrakcí a překvapení. Hrdinové 2. světové války si důstojnou oslavu a naše vzpomínky zaslouží. Marie Kročková 3

4 MDŽ 2015 Každý rok nezapomínají havířovští komunisté na ženy. I letos u příležitosti MDŽ uspořádali dne 5. března pro havířovské občanky vystoupení v Kulturním domě Petra Bezruče. Při příchodu do sálu obdržela každá žena karafiát a přání od mužů. Ženy jménem MěV KSČM uvítal místopředseda JUDr. Bronislav Bujok. Připomněl proč a od kdy se svátek slaví. Pozdravil přítomné i jménem předsedy MěV KSČM Bc. Daniela Pawlase, který z titulu funkce primátora města Havířova musel být pracovně mimo město. Přivítal i přítomnou poslankyni Parlamentu ČR PaedDr. Miladu Halíkovou a předal jí kytici květin. Poslankyně poděkovala jménem svým i jménem přítomných žen za organizaci tohoto slavnostního večera. A pak následovala zábava a k dobré pohodě přispěl program na téma filmové melodie v provedení Stanley s Dácie Street Band. I když název souboru téměř všem ženám nic neříkal, jejich řízný dixík přinesl do sálu dobrou náladu. Název hudebníků je cizí, ale v závěru se zjistilo, že se jim také říká Dřevorubci z Beskyd. Takže komunisti z Havířova, děkujeme vám za příjemné odpoledne a těšíme se na to, co vymyslíte příští rok. Věříme, že se napřesrok opět sejdeme. V. Baierová, účastnice večera Schůzka se vydařila Jako každý první pátek v měsíci, i teď v březnu, jsme se my, členky Levicového klubu žen v Havířově, sešly na pravidelné schůzce. Tentokrát nás čekalo velké překvapení. A bylo skutečně milé. Na naši schůzku totiž přišla poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková a primátor našeho města Bc. Daniel Pawlas. Ten přítomným ženám popřál k Mezinárodnímu svátku žen, poděkoval ženám za jejich pomoc a práci a podělil nás chutnými bonbony. Jubilantkám předal krásnou kytici. Potom podrobně zodpověděl řadu dotazů, které se týkaly problémů ve městě. Zazněly například i připomínky k nádraží ČSD a ČSAD, problémy s bezdomovci a další. Naše ženy prostě zajímá všechno. Paní Halíková rovněž ocenila činnost našich žen, které se podílejí na všech akcích MěV KSČM v Havířově. Informovala o hlavních bodech jednání Sněmovny ČR, osvětlila stanovisko Klubu KSČM k tak zvaným Lesním školkám i skupinkám, které mají nahrazovat řádné mateřské školy. Hovořila také k otázce povinného očkování dětí, zdůvodnila, proč na něm trváme. Přítomné členky, které všechny vychovaly své děti a vnuky, plně souhlasí s tím, že základní očkování děti chrání a mělo by zůstat povinné. Všechny nás moc potěšila krásná kytička sněženek, kterou na své zahrádce natrhala a navázala naše předsedkyně Jiřinka Mlčáková. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a naše jubilantky nás pohostily krásnými cukrovinkami. Bylo to skutečně velmi pěkné setkání a posezení, děkujeme všem, kdo se o to zasloužili. členky LKŽ 4

5 MDŽ v Praze V sobotu se konaly oslavy MDŽ v Poslanecké sněmovně. Na akci ženy funkcionářky pozval předseda ÚV KSČM s. Filip, pozvání jsem přijala a spojila s prohlídkou našeho hlavního města. V pátek 6. března jsem vycestovala směr Praha. Nikdy jsem to město takto důkladně neprošla, od Václaváku, přes Národní divadlo, Karlův most, Hradčany, Staré město a Matějskou pouť. Večer ještě noční Praha. Byl to super den. Na sobotu jsem se těšila ještě více. Po 9. hodině ranní jsem prošla Valdštejnskou ulicí a stála před budovou Parlamentu ČR. Když jsem vcházela, měla jsem zvláštní pocit tak tudy chodí naši poslanci do práce. Samotné oslavy byly velmi příjemné. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zahájil oslavu krátkou gratulací všem ženám a připojil se i s. Kováčik. Zúčastnili se také s. Ransdorf, s. Dolejš a další muži funkcionáři. O kulturní program se postaral Vlasta Korec a lidový soubor Osmikráska. Po lehkém občerstvení a krátkém rozhovoru s naší europoslankyní Kateřinou Konečnou jsem se rozloučila a jela ještě navštívit poslední památné místo, které jsem v pátek nestihla, a to Vyšehrad. Plná dojmů z naší stověžaté jsem večer uháněla zpět. Janina Želinská, předsedkyně ZO č. 61 5

6 Slavili jsme Tradiční oslava MDŽ, kterou každoročně pořádají společně 49. a 51. ZO KSČM a na kterou jsou zvány členky ČSŽ a sympatizantky, se konala dne 4. března opět v banketce zimního stadionu. Kromě programu členských schůzí obou organizací byla součástí akce i tradiční soutěž Kurňa, co to je? spolu s odhadováním váhy předmětu, který byl i cenou pro výherce. Pohodu zajišťoval Jarek Jeziorský reprodukovanou hudbou. Letos jsme byli velice příjemně překvapeni návštěvou samotného primátora města a předsedy MěV KSČM Bc. Daniela Pawlase, který popřál ženám k svátku a předal jim také sladký dárek. Přítomnosti předsedy MěV využili účastníci v diskusi, ve které, kromě informacíí o tom, co se musí řešit ve městě (mj. problém s ubytovacím zařízením Impuls), odpovídal také na dotazy. Ty se týkaly jednak spolupráce s ostatními koaličními partnery v zastupitelstvu, ale nejvíce připomínek bylo k novému autobusovému nádraží, které nemá krytou čekárnu pro cestující a odbavování cestujících při vyřizování dokladů a nákupu jízdenek je prováděno venku bez ochrany před nepříznivým počasím. Rovněž by bylo žádoucí zajistit bezpečný přechod z AN k nákupnímu středisku Kaufland. Je veliká škoda, že vzhledem k dalším povinnostem, měl na nás s. Pawlas jen 20 minut. Doufáme, že budeme mít opět příležitost si s ním popovídat a přejeme mu hodně zdaru v náročné funkci. D.Racková Foto: J.Franek, D.Racková ************************************************************************* F. Zachariaš: Mladí lidé a KSČM ( ) KSČM nabízí mladým lidem především možnost pracovat ve prospěch občanů a hledat cesty, které by umožnily zlepšení celkového života v České republice. Snažíme se, aby mladí lidé mohli pracovat na úrovni měst a obcí, získávat další zkušenosti, případně rozšířit své vzdělání, a to jak pomocí studia, tak i například stážemi v Evropském parlamentu. Každý z mladých lidí má svoji vlastní motivaci, proč vstoupil do KSČM. Jedná se především o názorovou shodu s programovými tezemi KSČM a touhu nebýt lhostejný ke svému okolí a v běžném denním životě pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Proto se snažíme, aby se zúčastnili akcí, ať už sportovních či vědomostních, s dětmi a mládeží. Dále pořádáme různé pracovní semináře a školení. Snažíme se a doporučujeme, aby mají-li tuto možnost, absolvovali studium, které jim umožní větší uplatnění ve společnosti. V každé společnosti, a zvláště v naší straně, jsou mladí lidé preferováni především proto, že přinášejí nové myšlenky, které se, jako každé mládí, snaží prosazovat. Do KSČM v poslední době přichází velký počet mladých lidí, kteří chtějí na svém životě i dění v naší republice změnit spoustu věcí. Jedná se především o lidi s velkým sociálním cítěním a touhou pracovat ve prospěch ostatních. Toto je pro KSČM signálem, že její politika je správná, a právě tato mladá generace ji chápe a naplňuje. 6

7 Autor: Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji! J.A.Gagarin ukončil s vyznamenáním. Jurij Alexejevič GAGARIN první člověk ve vesmíru se narodil , zahynul Vyučil se slévačem, pak vystudoval průmyslovou školu.věnoval se hodně sportu, ale hlavně stále snil o létání. Dvakrát žádal o přijetí do leteckých kurzů, ale neuspěl. Nakonec mu to ale vyšlo, byl přijat na leteckou školu a tu Když v lednu 1959 rozhodla sovětská vláda o výběru budoucích kosmonautů, byl vybrán i on. Až do ledna 1961 procházel, jako další kolegové, náročným výcvikem a 8. dubna se dozvěděl, že byl vybrán jako první cestovatel do vesmíru. Jeho radost byla veliká. 12.dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského času odstartoval v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur.První kosmický let trval 108 minut, byl tedy nejen první, ale i nejkratší. Jeho uskutečnění vyvolalo velké překvapení v celém světě. Z neznámého vojenského letce se Gagarin stal během hodiny nejpopulárnějším člověkem planety. Byl povýšen na majora, vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu, Leninovým řádem a mnoha dalšími vyznamenáními, cestoval po celém světě, jeho jméno dostaly školy, ulice, náměstí u nás např. kolonáda v Karlových Varech. Jistě je zajímavé, že jeho první cesta vedla k nám, do Československa. To pak navštívil ještě jednou v roce Lidé jej měli rádi pro jeho vrozenou inteligenci a stálý milý úsměv. Kosmonautem zůstal i nadále, dál studoval na odborné škole, učil a létal. Uplynulo již celých 54 let ode dne, kdy se poprvé ozvala píseň Dobrý den, majore Gagarine, kterou nazpíval Gustav Brom, do vesmíru vzlétli mnozí další astronauti z celého světa Ruska, USA, Indie, Bulharska, Číny a dalších, byl mezi nimi i občan Československa Vladimír Remek, nechyběly ani ženy první byla Valentina Těreškovová, ale to, že byl Gagarin první, bude platit navždy. Marie Kročková 7

8 R. Číp: Komu prospívá neklid v Evropě? ( ) Poslední dobou jsme v Evropě svědky eskalace napětí a obav z budoucnosti. Ty tam jsou doby, kdy Evropa řešila primárně své ekonomické problémy a přijímání migrantů ze sociálních důvodů z oblastí mimo své území. Problémy ve Východní části kontinentu, na Balkáně a s Islámským státem vyvolávají nejistotu všude. Kde je příčina těchto událostí? Mnoho otázek, na které jsou nám prezentovány odpovědi mnohých, ale většinou velmi rozporuplných a protichůdných. To není pozitivní představa dalšího života v našem, jak mnozí říkají, nejkulturnějším prostředí na světě. Občany přece nezajímají zájmy mocných a jejich cíle, zajímá je možnost života v míru a jejich vlastní ekonomická situace a další rozvoj společnosti, ve které žijí. Stejný cíl by měli mít i jejich představitelé. Bohužel, za vším je třeba hledat vyšší zájmy. Poslední dobou zažívá Pobaltí velké obavy o svou bezpečnost. Bojí se imperiálního rozmachu Ruska. Ptám se proč? Problémy vzniklé na východní Ukrajině nelze prezentovat jako situaci, která je ohrožuje. Nepotlačují snad na svém území početnou ruskojazyčnou menšinu jak sami tvrdí, tak jak to začali dělat na Ukrajině po protiústavním sesazení prezidenta Janukovyče, nebo snad ano, a proto mají k obavám důvod? Vyvolává tato menšina národnostní nepokoje a rozsévá snad rasovou nesnášenlivost? Nic takového jsem neslyšel. Prospěl by jakýkoliv útok na Pobaltské republiky Rusku, a pokud ano, jak? Rusko je největší země světa s rozlohou větší než 17 milionů km2. Rozloha celého Pobaltí je km2. Počet obyvatel Ruska je cca. 146 milionů a všechny 3 pobaltské republiky mají něco přes 7 milionů. Na území Pobaltských států se nenachází žádné významné naleziště nerostných surovin, ani přes ně nevedou plynovody či ropovody, kterými Rusko zásobuje Evropu. Ano Pobaltí je důležitý strategický prostor sám o sobě, ale moderní zbraně, kterými Rusko disponuje, jeho hodnotu značně snižují. Dostatek vlastních vnitřních problémů Ruska logicky téměř vylučuje, aby měla mít tato země o útok na toto území nějaký zvláštní zájem a chtěla ho získat pod svou kontrolu. Jediným zájmem Ruska je mít vyvážené vztahy s těmito zeměmi a zároveň necítit obavu, že by tyto země mohly poskytnout své území pro další země, které by z něj na Rusko mohly provést nějaký vojenský útok. A to může být pro mnohé problém. Uvědomíme-li si navíc, že mezi Litvou a Polskem se nachází oblast Kaliningradu, která je součástí Ruska a kterou může Rusko v případě problémů využívat, je nasnadě, že tvrzení o důležitosti území Pobaltských států pro Rusko není až tak postaveno na reálných faktech a bezpodmínečné nutnosti ho získat pod svou kontrolu. Dalším problémem je Kosovo. Stát, který vznikl za pomoci EU a USA po odtržení od Srbska. Jeho vznik je navíc v přímém rozporu s rezolucí RB OSN 1244 z 10. června 1999, ve které se vydává oprávnění pro mezinárodní civilní a vojenskou přítomnost v Kosovu, ale konstatuje se, že je toto území součástí Srbska. Tento pseudostát, který uznala i ČR na rozdíl například od Slovenska, se vyznačuje propojeností organizovaného zločinu na chodu státu, vysokou mírou kriminality, korupce a vymožitelností práva a také utlačováním srbské menšiny. Jeho uznání mnohými zeměmi světa je také dosti spekulativní. Dalo by se říci, že Kosovo pro Evropu jako samostatný stát představuje výrazně větší bezpečností riziko, než když bylo součástí Srbska, ale je třeba konstatovat, že toto nebezpečí si Evropa i USA vytvořila sama. Islámský stát je jiný problém. Nachází se sice mimo náš kontinent, ale zfanatizovanost jeho bojovníků a vůle dobrovolně umírat za své ideje a touha přitom zabít co nejvíce občanů, kteří ani mnohdy nejsou jeho přímými protivníky, jen nejsou jejich stoupenci, je bezbřehá. Opět se ale musím tázat, zda nejde o protivníka, kterého si západní civilizace vytvořila sama, když aktivně podporovala ono slavné Arabské jaro, při kterém dle nich mělo dojít k demokratizaci těchto oblastí. Výsledek této snahy je bohužel dnes vidět velmi zřetelně a nic pozitivního nám nepřináší. Závěrem bych se ještě rád zmínil o diametrální odlišnosti výdajů Ruska a USA pro Ministerstvo obrany. Roční rozpočet Ruska je v této kapitole státního rozpočtu cca. 50 miliard USD, kdežto rozpočet, se kterým disponuje Pentagon je ve výší 575 miliard USD. Obrázek si každý jistě udělá sám a stejným způsobem odvodí i to, kdo myslí skutečně na svou obranu a kdo naopak na útok. Začátkem 90 let minulého století se říkalo, že je čas rozpustit jak Varšavskou smlouvu, tak i NATO. Varšavská smlouva se rozpustila, NATO však ne. Opět se nabízí otázka proč a v čím zájmu? Autor: Ing. René Číp Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM 8

9 Platí za dlužníky, které ani neznají Kdyby vás někdo neznámý zastavil na ulici a žádal, abyste za něho zaplatili jeho dluhy, asi byste se podivili a odmítli ho. A přitom řada lidí je v situaci, kdy platí ze svého za dlužníky, které ani nezná. Jak je to možné? Členové bytových družstev (BD) a společenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ) společně platí správu domu, opravy, každý pak i za služby spojené s bydlením. Pokud někdo přestane tyto platby hradit, pak se zvyšuje podíl ostatních třeba i za výměnu střechy či výtahu. Nezřídka musí zaplatit i výdaje za teplo či vodu za souseda, aby celému domu nehrozilo odpojení od energií a dodávky vody. V diskusi na Konferenci o zkušenostech z uplatňování nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích, pořádané Sdružením nájemníků ČR ve sněmovně, zaznělo, že to začíná představovat velký sociální problém. Vždyť platící sousedé mají leckdy hluboko do kapsy a to, že jejich peníze se používají na úhradu podílu i za neplatiče, je neúměrně zatěžuje. Diskutující zejména požadovali, aby se řešil přechod dluhů na nového nabyvatele členského podílu BD nebo kupce bytu v případě nedobrovolného prodeje. Sousedé by se tak mohli dočkat alespoň nějaké úhrady toho, co už za dotyčného zaplatili. Jinak stojí až v poslední řadě a prostředky utržené v některých lokalitách za prodej bytu jsou nízké Podle vyjádření Jiřího Bárty ze Svazu českých a moravských bytových družstev ovšem výklad Exekutorské komory ČR zní, že v případě exekuce dluhy na nového uživatele bytu nepřecházejí.»to je vaše riziko,«slyší občas námitku proti pomoci BD a SVJ v této oblasti. To, že BD a SVJ spadají pod zákon o obchodních korporacích, totiž vlastně znamená, že jsou považovány za podnikatelský subjekt. Což většina účastníků konference kritizovala, protože jejich hlavním posláním je přece zajištění bydlení, nikoli podnikání pro zisk. Povinnosti spojené s pojetím BD a SVJ jako obchodních korporací pak odrazují občany, aby vůbec chtěli pracovat v jejich statutárních orgánech. Navíc se lidé potýkají i s široce publikovaným problémem, že pro změnu stanov či založení SVJ zákon požaduje stoprocentní souhlas členů. Najít termín, kdy by taková schůze či shromáždění nedopadly fiaskem, je velmi obtížné, často nemožné. Jak ale ukázala i tato konference, existuje i mnoho dalších problémů, které ztěžují život lidem, zvyklým plnit své závazky. Nejen toto jsou důvody, proč jsme nepodpořili nový občanský zákoník, opakovaně požadovali odložení jeho účinnosti. Milada HALÍKOVÁ, předsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (za KSČM)

10 Vysvětlujeme nejčastějších deset mýtů o důchodech Praha Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu. 1. Starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání před přiznáním důchodu. To je omyl, který přetrvává z minulosti. Do roku 1995 se skutečně důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let před nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy. Naopak. Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tj. částky, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku před přiznáním důchodu, jsou pro účely výpočtu důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu. 3. Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda. Nikoliv. Minimální důchod a minimální mzda jsou odlišné pojmy i odlišné částky. Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a činí v současné době Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v letošním roce tedy činí celkem Kč. 4. Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se v předstihu dozvědět, kolik bude jejich důchod přibližně činit. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu. K tomu slouží tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který ČSSZ zasílá zdarma na základě žádosti. Přesný výpočet důchodu provedou pracovníci ČSSZ až na základě řádně podané žádosti. Pro orientační výpočet starobního důchodu však lidé mohou využít tzv. důchodovou kalkulačku, která umožní provést přibližný výpočet důchodu, na který vznikne nárok až do roku Tato pomůcka vč. přehledného návodu na její použití je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: 5. Pokud doložím svědeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval na černo, do důchodu se mi tato činnost započítá. Ne. Pro výpočet důchodu nelze v žádném případě zohlednit práci tzv. na černo, protože za ni nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění. Svědecké prohlášení se využívá ve zcela mimořádných případech, např. když doklady o zaměstnání byly uloženy v archivu, který byl zničen povodněmi nebo požárem, a není jiná 10

11 možnost, jak dobu zaměstnání prokázat. Svědky v tomto případě musí být osoby, které s dotyčnou osobou v uvedeném zaměstnání ve stejné době pracovaly. 6. Brigády, které jsem vykonával před lety při studiu, se do důchodu nepočítají. To je mylná domněnka. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá do doby pojištění a může mít na výši důchodu vliv. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud součet vašich dob činí např. 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu. 7. Vyloučená doba je období, které se pro výši důchodu nezapočítá. Omyl. Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. rozmělňován. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad. 8. Když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji nezapočítá do důchodu. Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla v evidenci a žadatel ji neprokázal, může ji doložit kdykoliv dodatečně, a to i když už důchod pobírá několik let (získá např. potvrzení z archivu). Zápočet lze provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena. 9. Pro důchod se automaticky započítává celá doba studia či evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. Není tomu tak. Doba studia po 18. roce věku (v období do ) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 %. 10. Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši důchodu to už nemá vliv. Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, přesněji řečeno vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základě žádosti. Více informací o důchodech a důchodovém pojištění lze získat na webu ČSSZ, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle

12 MěV KSČM HAVÍŘOV, KLUB ZASTUPITELŮ A LEVICOVÉ SUBJEKTY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA JARNÍ VESELICI 18. DUBNA 2015 OD HODIN V PZKO NA ZBORŮVCE, HAVÍŘOV BLUDOVICE K TANCI HRAJE: CHERRY DUO VSTUPNÉ 200 Kč VČETNĚ VEČEŘE Prodej vstupenek na MěV KSČM Havířov od Havířov Město, Palackého 2 (tel ) SRDEČNĚ ZVEME MĚSTSKÝ V Ý B O R K SČM H A V ÍŘOV A Č E S K O - R U S K Á S P O L EČNOST V Á S S R D EČNĚ Z V O U N A P I E T N Í A K T který se koná u příležitosti 70. výročí osvobození Československa na pohřebišti rudoarmějců v Havířově Prostřední Suché 30. dubna 2015 v hod. Předem děkujeme za květinové dary Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: , E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 12

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č. 21/75, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva ***

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva *** listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva Abstrakt: Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice,

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více