Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících Co se chystá Konkurz na tlumočníka ČZJ Základní kurz pro tlumočníky ČZJ Nová služba Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEP Malá důchodová reforma Co se děje v terénu Seminář o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi Listopadové akce v CDS Seminář o sluchově handicapovaných lidech Prosincové akce v CDS Co se napsalo Informační kampaň MPSV k sociálním reformě Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší Záměr zákona o tlumočnících a znalcích Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2011, 11/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, a je zde opět konec roku. Jak už to ve většině organizací bývá, je konec roku hodně hektický. V průběhu listopadu jsme s napětím sledovali poslední jednání a vyjednávání s MPSV o znění předpisů, které se týkají dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Jak to dopadlo, se můžete dočíst níže v ML. V tuto chvíli však stále není jasné, jakým způsobem budou změny uváděny do praxe, neboť Úřad práce, který se o celou rozsáhlou sociální agendu bude starat, stále nemá připraveny podklady pro uvedení změn do života. Nejsou k dispozici žádné formuláře, pracovníci ÚP nemají počítačové programy, dosud se neví, jak budou vydávány nově vzniklé Karty sociální péče, které mimo jiné nahradí průkazy ZTP a ZTP/P a kdo bude karty vyrábět. Zkrátka dosud nad tím visí mnoho dalších otazníků. Na našich webových stránkách se pokusíme pověsit video, na kterém budou nejdůležitější změny uvedeny ve znakovém jazyce. V pátek s magickým datem jsme měli možnost se zúčastnit zajímavé přednášky neslyšícího maďarského europoslance Dr. Ádama Kósy. Přednáška se uskutečnila na Filosofické fakultě UK. Fakulta ji organizovala ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků ZJ a byla zcela přístupná veřejnosti. Návštěvnost tomu odpovídala, přednášková místnost praskala ve švech a mnoho posluchačů muselo celou dobu přednášky stát. Téma bylo velmi zajímavé a my jsme se pokusili Vám ho zprostředkovat v samostatném článku. Již o pár dní později, ve středu v Brně vypukl již XXI. ročník Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících. Vzhledem k tomu, že se festival koná jednou za dva roky, je toto číslo již úctyhodné. Letošního ročníku se zúčastnilo méně zahraničních souborů než v minulosti, finanční krize se bohužel nevyhýbá nikomu. Přesto se však festival velice vydařil. Více si můžete přečíst níže. Vážení čtenáři, máte před sebou poslední číslo roku Dovolte mi proto, abych Vám jménem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR popřála krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně elánu, zdraví a především splnění alespoň většiny Vašich přání. Totéž bych chtěla popřát všem svým kolegům, přímým i externím spolupracovníkům SNN v ČR, rozsetým po celé republice, kteří obětavě a s velkým nasazením pracují pro naše spoluobčany se sluchovým postižením. Patří jim opravdu velký dík za jejich práci, která je velmi nedostatečně, často také vůbec ohodnocena. Doufám, že budeme spolupracovat i nadále. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Polský europoslanec Ádam Kósa v Praze Dne v Praze přednášel neslyšící europoslanec Ádám Kósa (čti Kóša) z Maďarska. Přednášku zorganizovala Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Dopolední část přednášky proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK a kromě studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, byla zdarma přístupná i veřejnosti. V této části Kósa hovořil o jazykové politice v parlamentu EU. Druhá polovina přednášky odpoledne, se konala ve škole v Radlicích a tématem byly sociální služby. Kósa se i zde podělil o své osobní zkušenosti europoslance. Přednášku vedl v mezinárodním znakovém systému (MZS) a probíhalo relay tlumočení*. Z MZS bylo tlumočeno do českého znakového jazyka (ČZJ) a následně z ČZJ do českého jazyka. Mohli jsme sledovat tlumočnický tým, spolupráci neslyšících tlumočníků se slyšícími a vybrat si, zda poslouchat v MZS nebo ČZJ či v českém jazyce. Ádám Kósa funkci europoslance vykonává od července Současně je předsedou Asociace neslyšících v Maďarsku. Do politiky EU vstoupil proto, že si nepřál, aby nadále bylo uplatňováno motto o nás bez nás. V Evropském parlamentu hájí zájmy nejen neslyšících lidí, ale i všech zdravotně postižených. Evropský parlament sídlí v Bruselu na třech místech. V parlamentu EU jsou schůze simultánně tlumočeny do 23 jazyků, včetně znakového jazyka. Ročně je na tlumočení vynakládáno Euro. V roce 1988 a 1998 byly v Evropské unii schváleny první dokumenty rezoluce, které směřovaly do národních parlamentů a pojednávaly o uznání znakového jazyka a práva používat znakový jazyk v běžném styku. Kósa zmínil i další rezoluce, deklarace či úmluvy z let 1995, 1996, 1997 a 2003, které se týkaly lidských práv a změn v pohledu na osoby se zdravotním postižením. Nové pohledy na člověka nenahlížejí již pouze přes zdravotní postižení, ale také sledují možnosti vyrovnávání příležitostí a podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a jejich práva na nediskriminaci, jak přímé, tak i nepřímé. Kósa upozornil na to, že je třeba na všechny typy diskriminace upozorňovat zejména v konkrétních případech. Dne byla v Bruselu podepsána Lisabonská deklarace, která úzce souvisí s lidskými právy a týká se i práv neslyšících. Za Českou republiku tuto deklaraci podepsal pan Pavel Šturm, viceprezident SNN v ČR. Deklarace má několik článků, např. článek o přístupu k informacím, o svobodném rozhodování a o právu na vlastní názor. Dále obsahuje článek o začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a podpoře těch, kteří do ní nejsou plnohodnotně zapojeni a nemají zajištěnou bezbariérovost ohledně zpřístupnění informací pro uživatele znakového jazyka (informace ve znakovém jazyce). Dále Lisabonská deklarace zmiňuje profesionalizaci profese tlumočníků znakového jazyka včetně jejich 4

5 profesní systémové přípravy. Pojednává i o vzájemném statutu mluveného a znakového jazyka nelze přijmout názor, že znakový jazyk je méněcenný a na nižší úrovni než mluvený jazyk. Informaci o této deklaraci je potřeba šířit mezi neslyšícími v dostupném jazyce ve znakovém jazyce. K šíření je třeba využít co nejmodernější média internet, DVD, TV, videotelefon apod. Za největší problém v Lisabonské deklaraci je považována nezaměstnanost, která se každým rokem zvyšuje na celém světě. Cílem všech členských států Evropské unie je snížit nezaměstnanost včetně zdravotně postižených lidí. Problém souvisí se demografickými změnami zvyšuje se počet starších osob, snižuje se počet pracovně aktivních osob, panuje všeobecný trend odkládání zakládání rodin na pozdější věk, snižování porodnosti, prodlužování věku odchodu do důchodu aj. Kósa apeloval na využití tohoto významného dokumentu k aplikaci do našich, českých legislativních norem a procesů. V roce 2015 bude Evropská komise kontrolovat naplňování strategií. Za jejich neplnění bude možné udělovat sankce. Jedním z nejdůležitějších úkolů je zlepšení dostupnosti vzdělávání pro neslyšící, neboť s tím následně souvisí větší možnost pracovního uplatnění. Nutná je i osvěta veřejnosti a šíření informací o znakovém jazyce a jeho důležitosti pro neslyšící, nejlépe ve spolupráci s médii. Ádám Kósa dále apeloval na využívání dotací EU (např. ESF evropské strukturální fondy) ke zpřístupňování informací ve znakovém jazyce. Ve druhé části dopolední přednášky, kromě předávání svých zkušeností, odpovídal na četné dotazy přicházející z posluchárny přeplněné tak, že mnoho posluchačů celou dobu přednášky stálo. Europoslanec během své přednášky často kladl posluchačům otázky vyplývající z tématu. Otázky byly směrovány ke skupině osob, které by měly provádět osvětu o znakovém jazyce, o kultuře neslyšících a snažit se maximální zpřístupnění potřebných informací. Za politický aspekt lze považovat domněnku slyšící společnosti, bohužel i ministerstev a vlády, že neslyšící vyžadují tlumočníka 24 hodin denně, což má negativní důsledky na ekonomiku, ale i na dostupnost tlumočníka. Bohužel v žádném státě EU neexistují relevantní průzkumy či statistiky o počtech sluchově postižených, o uživatelích znakového jazyka a o počtu profesionálních tlumočníků. Existující statistiky jsou odlišné, bez jednotného systému. Kósa proto vyzval k větší spolupráci mezi Evropskou unií neslyšících (EUD) a Evropskou federací tlumočníků znakového jazyka (EFSLI) nejen na evropské úrovni, ale i na národních úrovních mezi organizacemi neslyšících a organizacemi tlumočníků. Spolupracovat by dále měly i pedagogické a vzdělávací instituce, sdružení rodičů neslyšících dětí a další. Vzdělávání neslyšících se napříč Evropou velmi liší, chybí standardy ve vzdělávání, tak jako je to u mluvených jazyků. Někde dokonce výuka probíhá bez znakového jazyka! Standardizovat je nutné také vzdělávání tlumočníků znakového jazyka a neslyšících tlumočníků mezinárodního znakového systému s důrazem na zachování národního znakového jazyka. Kolegové z evropského parlamentu Ádámovi v rámci úsporných opatřeních navrhli používat jen mezinárodní znakový systém. Když se jich zeptal, proč se tedy oni také nevzdají svého mateřského jazyka a nepoužívají oficiální jazyk 5

6 EU angličtinu, teprve tehdy pochopili celou situaci, že to není možné. V Maďarsku je 12 center poskytujících sociální služby pro neslyšící. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením existuje na DVD v maďarském znakovém jazyce. V Maďarsku mají 120 tlumočníků znakového jazyka a neslyšící mají nárok na 120 hodin ročně zdarma, další soukromé tlumočení si hradí sami. V Itálii si neslyšící musejí tlumočnické služby zaplatit v celém rozsahu. V Anglii byli neslyšící rok považováni za jazykovou a kulturní menšinu, po roce však vláda příspěvky na tlumočení zrušila, protože se změnil pohled na neslyšící již se na ně nenahlíželo jako na zdravotně postižené. Tato oblast, je jako jeden z ekonomických aspektů, velmi křehká. Z novodobých technologií Kósa vypíchl on-line tlumočení, které je specifické tím, že zde jsou téměř nulové náklady na cestovné tlumočníka a ztrátu jeho času. Tím je tato služba vysoce efektivní a dostupnější. Podle dostupných informací (dle počtu neslyšících a počtu tlumočníků znakového jazyka) se domnívá, že i v ČR mají neslyšící problémy s dostupností tlumočníků. Na poslední aspekt z pohledu znakového jazyka managerské práce, opět vyslovil europoslanec Ádám Kósa nutnost spolupráce mezi organizacemi neslyšících a organizacemi tlumočníků ZJ prostřednictvím EUD. Zde upřesnil minimální vzdělání tlumočníka znakového jazyka, které považuje na úrovni bakalářského studia. Zmínil i novou pozici mentora, kterou by mohl vykonávat neslyšící. V Maďarsku je vyšší odborná škola i na relay tlumočení, kde je 700 hodin odborné přípravy (3 roky). Studenti zde mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které trvá 2 roky. Z dotazů účastníků přednášky vyplynuly následující informace. Ádám Kósa je vystudovaný právník. Školu absolvoval v r Studoval sám, bez pomoci asistentů nebo tlumočníků, jak je to běžné dnes. V evropském parlamentu používá maďarský znakový jazyk a má zde k dispozici 10 tlumočníků, kteří se pravidelně střídají. Tlumočí pro něj samé ženy, rád by však spolupracoval i s muži. Tlumočnice pracují ve dvojici. Ty se střídají a jsou přítomny na všech zasedáních evropského parlamentu v Bruselu, Štrasburku nebo v Luxemburku. Europoslanec se s tlumočníkem setkává až na místě, tlumočník má na přípravu jen vlastní přípravu europoslance v případě projevu. Tato příprava je převážně v bodech. Od ostatních řečníků podklady k přípravě nikdy nedostává. V evropském parlamentu pracuje sám, ale má k dispozici tři odborné poradce. Úzce spolupracuje s EUD. Za své funkční období vystoupil se svým příspěvkem zprávou 46x. Zavzpomínal na své první jednání, kdy dostal možnost při prvním zasedání zahájit jednání. Mnoho kolegů se nejprve podivilo tomu, že vidí muže a slyší ženu a potom tomu, že europoslanec je neslyšící. Nyní si již většina kolegů zvykla. Na konec přednášky nabídl Kósa posluchačům, že pokud mají zájem podívat se na projev europoslance, mohou ho sledovat na Funguje zde i překlad do českého jazyka. Bohužel zde není žádný překlad od znakového jazyka. V počátcích své práce v EU Kósa váhal, zda překlady do maďarského ZJ nebo do mezinárodního znakového systému nezajistit. Nakonec usoudil, že v tom případě by měl být překlad dostupný ve všech 23 národních znakových jazycích a to již je z důvodu finanční náročnosti nepřijatelné. Vymezený čas utekl velmi rychle, stejně jako následující diskuze. Relay tlumočení je nejčastějším typem týmového tlumočení s neslyšícím tlumočníkem v pracovním týmu. Funguje na stejném principu jako u relay tlumočení mluvených jazyků. 6

7 Příklady relay tlumočení: z mezinárodního znakového systému, z cizího znakového jazyka, v komunitním tlumočení pro klienty se specifickými jazykovými potřebami, narušenou komunikační schopností či jen jako podpůrný tlumočník v týmu. Kromě konferenčního nebo komunitního tlumočení lze toto relay tlumočení využívat ve vzdělávání či v uměleckém tlumočení. Příklad na policii: slyšící tlumočník ČJ / ČZJ neslyšící cizinec MZS ČJ policie ČZJ / MZS Napsala Monika Boháčková, foto: CDS Tichá kavárna Kavárna, která se jmenuje Tichá kavárna, je unikátní tím, že v ní zákazníky obsluhují neslyšící lidé. Byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 10. listopadu za účasti mnohých neslyšících a slyšících hostů, a hned od 11. listopadu byla oficiálně otevřena veřejnosti. Kavárna se nachází nedaleko zastávky stanice metra Ládví, na adrese Burešova 12, Praha 8. Kavárna je bezbariérová, nekuřácká a nabízí také dětský koutek. Otevřená je každý den od do hodin. Více informací naleznete na adrese Napsala Jana Felgerová XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících Ve středu se do Brna sjeli účastníci XXI. ročníku Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících. Zúčastnili se ho soubory z Izraele, Běloruska, Litvy a tři soubory z České republiky. Příležitosti k setkání využil také prezident Svazu neslyšících Makedonie Marco Vasco. Setkání bylo velice srdečné, většina účastníků se znala z minulých ročníků, případně z jiných akcí. Ve čtvrtek a v pátek vždy dopoledne probíhaly zkoušky. Všechny soubory měly dostatek času si svá představení nazkoušet v prostředí Divadla Bolka Polívky. K dispozici měly techniky divadla a také tlumočníky MZS a ZJ, kteří jim s techniky zprostředkovávali komunikaci. Ve večerních hodinách pak probíhala soutěžní představení. Návštěvnost těchto soutěžních večerů předčila očekávání, mnoho brněnských neslyšících akci využilo jako vhodnou příležitost k setkání s přáteli a známými, což organizační tým velice potěšilo. V sobotu odpoledne proběhlo slavnostní gala představení. Na tomto představení mohli diváci opět vidět ve zkrácené verzi 11 představení (z celkem 16-ti představení), která byla porotou v pátek večer vybrána jako nejlepší. Tato soutěžní přestavení doplnilo JAMU, které na zahájení Gala představení vystoupilo s Veselou abecedou. 7

8 A o čem jednotlivá představení byla? Litva, Deaf Theatre Mimika, Vilnius Mlčení Taneční, pohybové a hudební představení o osudu lidstva. Člověk přijímá svůj těžký osud, ale neztrácí smysl svého života, svou lidskou hodnotu. Proti hlouposti, pokrytectví a pomluvám protestuje jen tiše, uvnitř sebe. V každodenní rutině mu pomáhají pouze jeho hezké vzpomínky. Modlí se ke své minulosti, která byla krásná, do budoucnosti se nedívá Chtěl by utéci pryč, osvobodit se, být volný, ale nedokáže to. Uzavírá se zcela do sebe. Trpělivě pracuje a pouze přežívá. Jaký čeká lidstvo osud? Jak se život změní ve 21. století? Bělorusko, Republic Palace Culturenames Sharko, Minsk Živelná pohroma Náš svět je stále více sužován různými přírodními katastrofami vybuchují sopky, zaplavují nás povodně či vlny tsunami, otřásá se s námi země při zemětřesení. Představení se zamýšlí nad tím, že Země je přece živá! Opravdu k ní tak lidé přistupují? Co udělat, abychom naši Zemi více ochránili? Jablko Hra o tom, že ženy od mužů dostanou vše, co chtějí. I jablko, které si muž chtěl sníst celé sám. Jak to ženy dělají? Všechny holky jsou fajn Zamyšlení nad tím, proč je to v životě často tak, že těm, kteří se nám líbí, se nelíbíme my a naopak se líbíme těm, kteří se nelíbí nám. Love Story Odkud se vzala láska? Odkud se vzala samota? Jak je možné, že nás láska vytáhne ze samoty? Pivo Bravaria Kde se pije hodně piva, tam je hodně veselo! Hra o tom, jak to může skončit, když člověk nemá míru v pití piva. Vítr na cestě Co vše vidí vítr? Kam ho jeho cesta zavane? Horský pochod Vysoká hora. Tři horolezci lezou nahoru. Jeden z nich už dál nechce. Ostatní se ho snaží podpořit, pomoci mu. Jak to dopadne? Dojdou až na vrchol? Izrael, Pantomima Deaf Mime Group 50 let mimem Sólové vystoupení Grigoriye GOYCHERA, který byl hostem festivalu již po čtvrté (1975, 1996 a 1998). Představení zahrnuje celkem 11 různých epizod, které hrál během 50 let své aktivní pantomimické kariéry ( ). 8

9 Názvy jednotlivých epizod: Ryby; V kavárně; V kině; Sochař, Uličník; Mezi hosty; Ve sprše; Vzpěrač; Zubař; AIDS; Nový svět. Setkání v letadle Jak se chová neslyšící muž ve středním věku, ruský přistěhovalec do Izraele, když se v letadle setká s mladou slyšící Izraelkou. Chaplin Shows Jednalo se 4 různá představení na téma Charlie Chaplin. Nepanto, Česká republika Člověk a pes Nejlepší přítel člověka je pes! JAMU, Česká republika Oheň a voda Setkání dvou živlů, které jsou pro člověka nebezpečné, nemůže bez nich žít. Soulad a přátelství obou je pro člověka důležitý. Veselá abeceda Co ve lze udělat s obyčejnou gumovou hadicí. Pavel Barták, Česká republika Televizní přenos To, co někteří z nás prožívají u televizoru, někdy překračuje téměř všechny hranice Pantomima S.I., Česká republika Kočky Hra o dvojici žen. Jedna je zkušená na poli módy, zná to nejlepší z kosmetiky a módy, a druhá je dáma zběhlá světem Nádraží Pestrá skupina cestujících se shromáždila na nástupišti a čeká na vlak. Vznikají mezi nimi chvilkové vztahy a dočasné vazby. Děj přerušují pravidelné příjezdy vlaků. Kam vedou koleje? Gala přestavení RUCH Bělorusko dvojice JABLKO Pavel Barták Česká republika sólo TELEVIZNÍ PŘENOS Deaf Mime Group Izrael trojice SETKÁNÍ V LETADLE RUCH Bělorusko sólo ŽIVELNÁ POHROMA P.S.I. Česká republika skupina NÁDRAŽÍ VVKRC Litva skupina MLČENÍ 9

10 RUCH Bělorusko skupina VŠECHNY HOLKY JSOU FAJN Deaf Mime Group Izrael dvojice 50 LET MIMEM RUCH Bělorusko trojice HOROLEZCI P.S.I. Česká republika dvojice KOČKY RUCH Bělorusko dvojice JABLKO A kdo nakonec zvítězil? KATEGORIE JMÉNO VÍTĚZE PŘESTAVENÍ ZEMĚ Kategorie jednotlivců LukashonakAliksandr Živelná pohroma Bělorusko Kategorie dvojic, trojic kategorie skupin Pantomima S.I RUCH Kočky Za kvalitní komplexní ČR Bělorusko vystoupení ve všech kategoriích Cena za ženský herecký Markéta Maradová ČR výkon Cena za mužský herecký Zakysav Aliaksei Bělorusko výkon Cena J. G. Deburau Zlata Kurcová Za celoživotní ČR mistrovství Diplom VVKRC Mlčení Litva Diplom Deaf Mime Group Izrael 50. let mimem Izrael Diplom JAMU Oheň a voda ČR Diplom Nepanto Člověk a pes ČR Diplom Pantomima S. I. Nádraží ČR Festivalu jsem jako člen organizačního týmu zúčastnila poprvé a přes počáteční obavy jsem byla mile překvapena. Atmosféra mezi účastníky i kolegy organizátory byla skvělá, nic nebyl tak velký problém, aby nešel vyřešit. Velmi nás podpořily pracovnice Centra denních služeb SNN v Brně, patří jim náš velký dík. V sídle Centra, ve Vodově ulici, se také konal závěrečný raut a společenský večer. I tento večer se velmi vydařil, hosté festivalu odjížděli spokojeni. Svou spokojenost také vyjádřili na rozlučkovém večírku, když všem organizátorům veřejně poděkovali a přislíbil účast na dalším ročníku za dva roky. I my se těšíme za dva roky nashledanou. Napsala Šárka Prokopiusová 10

11 CO SE CHYSTÁ Konkurz na tlumočníka českého znakového jazyka Pro Zprávy v českém znakovém jazyce vyhlašuje ASNEP ve spolupráci s Českou televizí, uzávěrka přihlášek je 14. prosince NÁPLŇ PRÁCE: Zprávy v českém znakovém jazyce ASNEP ve spolupráci s ČT hledá tlumočníka českého znakového jazyka zprostředkovává komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími spolupracovníky Zpráv; je mostem jejich komunikace je k dispozici neslyšícímu editorovi, slyšícím kolegům a neslyšícím moderátorům po celou dobu příprav Zpráv podle aktuálních potřeb (např. překlad a ujasnění významu českého psaného textu, korektura textu apod.) je k dispozici pro tlumočení souvisejících jednání a porad pro neslyšící editory popř. další spolupracovníky Zpráv. PRACOVNÍ DOBA: pondělí pátek, od 13:30 do 17:00 hodin (střídání služeb po týdnu nebo na základě předchozí dohody) POŽADAVKY NA POZICI: velmi dobrá produkce a porozumění v českém znakovém jazyce schopnost pohotově a přesně překládat texty z češtiny do českého znakového jazyka dodržování Etického kodexu tlumočníka a doplňujících předpisů spolehlivost v plnění svých povinností smysl pro týmovou práci ochota systematicky se vzdělávat zájem o aktuální dění ve společnosti časová flexibilita schopnost zastoupit kolegy v případě nutnosti NÁSTUP: od ledna 2012 (nejdříve v pozici náhradníka) LOKALITA: Česká televize, Praha 4 Kavčí hory KONKURZ: v neděli 18. prosince 2011 (po termínu zaslání přihlášek vám upřesníme čas a místo konkurzu) Pokud máte o pozici tlumočníka ČZJ zájem a splňujete výše popsané požadavky, přihlaste se nejpozději do na ové adrese Zdroj: 11

12 Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. představuje nový akreditovaný kurz, který připravuje tlumočníky na komunitní tlumočení v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Podrobnější informace o kurzu najdete zde: Uzávěrka přihlášek do kurzu na rok 2012 je do Maximální počet studentů v kurzu je 15. Zdroj: Nová služba Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEP Jste neslyšící a potřebujte si objednat tlumočníka? Potřebujete se na něco zeptat? Chcete podat stížnost? Nově od můžete CZTN kontaktovat pomocí SKYPE, OOVOO a spojit se s námi také přes webkameru. POZOR! CZTN má nově také VIDEOTELEFON! Operátoři Centra ovládají český znakový jazyk. Jsou vám k dispozici PONDĚLÍ až PÁTEK od 7 do 17 hodin. Kontakty Adresa: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky Tel.: , fax: , SMS: /MSN: ICQ: # Nově: Oovoo: cztn tlumoceni Nově: Skype: CZTN tlumoceni Pomocí Skype a Oovoo je možné si objednat tlumočníka i přes webkameru! Nově: Videotelefon: Internet: Zdroj: Malá důchodová reforma Přednášku o změnách od a od pořádá SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň zve všechny neslyšící na přednášku na téma: Malá důchodová reforma změny od a od A to dne od 16,00 v prostorách organizace Tylova 14, Plzeň. Přednáška bude tlumočena do ZJ panem Mgr. M. Hanzlíčkem. Přednášející: Mgr. I. Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň město. Přednáška je financována Magistrátem města Plzně odbor sociálních služeb a to v rámci z projektu "PřeSPo". Více informací na Napsala Kristýna Voříšková 12

13 CO SE DĚJE V TERÉNU Seminář o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi Ve dnech proběhly na naší základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem semináře o sluchově handicapovaných lidech a o komunikaci s nimi. Semináře vedli Bc. Robert Psota a jeho maminka Ivana Psotová. Žáci 6.C, 7.C a 9.A se seznámili s druhy sluchového postižení, s kompenzačními pomůckami pro sluchově postižené, se způsoby, jak se se sluchově postiženými dorozumívat. Každý žák obdržel od školitelů materiál s informacemi a s prstovou abecedou. Žáci si také vyzkoušeli, jak v prstové abecedě vypadají různá slova. Školitelé ukázali našim dětem některá slova z českého znakového jazyka. Nejdůležitější pro děti bylo, že k nim mluvili lidé, kteří mají s touto problematikou dlouholetou zkušenost. Paní Psotová je sama sluchově postižené a její syn se tak s ní musel naučit správně komunikovat. Pan Psota se, stejně jako jeho maminka, problematikou komunikace se sluchově postiženými neustále zabývá a rozšiřuje si poznatky v tomto oboru. Seminář byl velmi úspěšný a hodnotný. Na jednom se seminářů se přihlásil jeden chlapec. Neměl dotaz. Stoupl si a řekl: Já bych chtěl paní Psotové říci, že si jí neskutečně vážím za to, jak se dokázala vyrovnat se svým postižením. a taky za to, že nám o tom dokáže povídat a vysvětlit nám to. Myslím si, že by měli spolužáci povstat a zatleskat jí za to. Spolužáci vstali a ve stojí jí intenzivně zatleskali. Musím říci, že tento spontánní projev byl pro mne jednou z nekrásnějších věcí, které jsem v tomto školním roce zažil. Napsal Martin Uhlíř Listopadové akce v CDS Přednáška CDS uspořádalo dne 1. listopadu přednášku o HIV, které se zúčastnilo 26 zájemců. Přednášel pan Libor Matula z Domu světla (organizace pro pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS). Jelikož byla přednáška velmi zajímavá, klienti projevili zájem o více informací. Pan 13

14 Matula přislíbil navazující přednášku na téma HIV hned počátkem nového roku. V rámci této druhé přednášky bude zprostředkován 60 minutový titulkovaný film o HIV. Klub turistů CDS PSN zrealizovalo v sobotu 5. listopadu výlet do pražských Bohnic, kde je speciální hřbitov pro zvířecí miláčky. Jelikož byla příjemné počasí, mohli si naši turisti prohlédnout celý hřbitov, což byli velice rádi. Klub seniorů Klienti CDS podnikli dne 9. listopadu vycházkový výlet na Želivskou rozhlednu. Přednáška Dne 10. listopadu proběhla plánovaná přednáška na téma Stomatologie (obor zabývající se stavem dutiny ústní a okolních struktur). Přednášela Nicola Brůžková, Dis. a její výklad tlumočil Miloslav Škarda. Přednáška V prostorách CDS proběhla 21.listopadu přednáška pana RNDr. Josefa Brožíka na téma: Aktuality Co se děje ve světě. 14

15 Klub šipek Dne 26. listopadu se konal v Pražském spolku neslyšících šipkový turnaj pro jednotlivce z celé České republiky. V kategorii žen se na 1. místě umístila Markéta Černá, na 2. místě Denisa Lincová a na 3. místě Marcela Kvapilová. V kategorii mužů se na 1. místě umístil Vlastimil Kocár (I.PSKN), na 2. místě Karel Rác (Louny) a na 3. místě Milan Valeš (Česká Lípa). Setkání všech lidí bylo moc příjemné, celá organizace akce se vydařila a všichni byli spokojení. Klub turistů CDS PSN pořádali 26.listopadu sobotní výlet do Košířích, které jsou v jižní částí Prahy. Tady si turisti užili výhled na Prahu a na hřbitov v Motole. Klub žen Členky Klubu žen si mohly spolu s Denisou Lincovou vyrobit různé vánoční dekorace. Dekorace budou k vidění na vánočních besídkách v budově CDS. Prosincové akce v CDS Mikuláš pro děti V prostorách CDS se bude pořádat 3. prosince mikulášská a vánoční besídka pro děti. Pro děti bude připravený bohatý program a také různé soutěže a hry. Po skončení soutěžních her bude velké překvapení. Jaké? To se dozvíte v příštím čísle. Přednáška Dne 8. prosince proběhne přednáška na téma Rakovina děložního čípku a prsou. Přednášet bude MUDr. Jan Bus a jeho výklad bude tlumočit Monika Boháčková. 15

16 Rozlučka se starým rokem Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádá dne 16. prosince 2011 rozlučku se starým rokem. Bude se zde podávat teplé i studené občerstvení. Budeme moc rádi když si přivedete své přátele. Přednáška CDS pořádá dne 19. prosince přednášku pana RNDr. Josefa Brožíka na téma: Aktuality Vánoční svátky. Akce Vánoční kapr Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádá poslední přednášku dne 21. prosince od 15 hodin na téma: Vánoční kapr (jak ho správně zabít, vykuchat a naporcovat). Kdo má zájem se zúčastnit přednášky, ať se přihlásí do 16. prosince v Centru denních služeb v Darwinově 24 na Praze 12 v Modřanech. Doporučení: Aktuální informace o programu v CDS PSN se dozvíte na Aktuality jsou zveřejňovány na teletextu ČT a někdy i ve Zprávách v českém znakovém jazyce. Napsala Denisa Lincová (redakčně upraveno), foto: CDS 16

17 CO SE NAPSALO Informační kampaň MPSV k sociální reformě Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo 10. listopadu v Karlových Varech sérii kulatých stolů věnovaných sociální reformě. Během následujících týdnů se téměř ve všech krajských městech uskutečnily semináře, na nichž odborníci MPSV a Úřadu práce ČR účastníkům představily hlavní změny, jež začnou platit od ledna příštího roku. Zároveň resort spustil nový web nazvaný Sociální reforma změny 2012, na adrese kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti. Budou sem také mj. postupně dodávána krátká videa představující vždy konkrétní změnu v sociálním systému. Stránky jsou koncipovány zejména jako přátelské k uživateli, s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost. Uvědomujeme si potřebu informovat o aktuálních změnách zejména ty, kteří přichází do přímého kontaktu s občany řešící konkrétní životní situace. Kulaté stoly jsou proto určeny nejen pro zaměstnance místních samospráv, ale i pro zaměstnance úřadů práce, okresních správ sociálního zabezpečení a pro zástupce občanských sdružení a iniciativ působících v daném regionu, vysvětluje Jaromír Drábek. Harmonogram dalších termínů kulatých stolů 7. prosince 2011 středa Olomouc 8. prosince 2011 čtvrtek Ostrava 14. prosince 2011 středa České Budějovice 16. prosince 2011 pátek Ústí nad Labem V rámci kampaně jsou připraveny také informační letáky a plakáty, jejichž distribuce bude zajištěna zejména prostřednictvím úřadů práce, které se od ledna stanou jednotným výplatním místem. Kromě těchto komunikačních nástrojů je pro případné tazatele připravena i infolinka , kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy či vysvětlit nejasnosti i v souvislosti se Sociální reformou. Veškeré tyto komunikační aktivity jsou hrazeny z ESF, celkový rozpočet (vyjma kulatých stolů) je vyčíslen na 747 tis. Kč. ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBSAŽENÉ V SOCIÁLNÍ REFORMĚ I Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných MPSV Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok také přinese možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Vládě předložený materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty, tak i správce systému. Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se 17

18 zdravotním postižením. Úřady práce ČR v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů. Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatně jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden (tedy kterýkoli) z rodičů dítěte. Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, resp. částka Kč měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku ( Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci. Karta sociálních systémů Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Zavedením karty dojde ke značným úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Posuzování zdravotního stavu Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu. 18

19 Veřejná služba V rámci Sociální reformy I bude od institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Aktuální zájem obcí o výkon veřejné služby v nových podmínkách od r potvrdil i průzkum provedený v říjnu 2011 generálním ředitelstvím ÚP ČR. Úřad práce ČR má zájem zachovat veřejnou službu v obcích, které ji již organizují a uzavřít s obcemi dohody o jejím pokračování a rozšířit možnosti a nabídky výkonu veřejné služby i u dalších subjektů. Příkladem dobré praxe je přístup k organizaci veřejné služby města Nový Jičín. Zde od jejího zavedení (květen 2009) prošlo veřejnou službou celkem 393 osob, přičemž 68 z nich poté získalo trvalé zaměstnání, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce ČR určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta. Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Počítá se například i se zavedením tzv. koordinátorů veřejné služby, pojem vysvětluje náměstek ministra práce Karel Machotka: Lidé z evidence úřadů práce s vyšším vzděláním nebo s potřebnými profesními zkušenostmi by měli plnit roli jakýchsi koordinátorů pracovníků veřejné služby. Větší volnost při výběru rekvalifikace Návrh zákona o zaměstnanosti počítá s možností, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč. Boj s nelegální prací Kvůli nelegálnímu zaměstnání dochází každoročně k mnohamiliardovým únikům v oblasti pojistného i daní. Stát vyplácí dávky i těm, kteří na ně nemají nárok, protože mají nepřiznaný příjem a doplácí na to všichni daňoví poplatníci. Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, taktéž předkládaný v rámci sociální reformy, již podepsal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou pouze dvě dávky (systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR): 19

20 Příspěvek na mobilitu Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. Viktorie Plívová, MPSV (redakčně kráceno) Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda nařízením č. 286/2011 Sb. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší z Kč měsíčně na Kč (o 40 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového pojištění, vzroste o 1,6 procenta. Navýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem. Příklad valorizace starobního důchodu Pobírá-li v roce 2011 důchodce starobní důchod například Kč, tvoří ho základní výměra Kč a procentní výměra korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2012 se základní výměra zvýší o 40 Kč na Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 procenta, tj. o 137 Kč na Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Důchod vzroste celkem o 177 Kč. Po valorizaci tak bude náležet starobní důchod ve výši Kč měsíčně. Důchody se zvyšují automaticky, o úpravu se tedy nežádá. Všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Osoby, kterým důchod vyplácí v hotovosti státní podnik Česká pošta, dostanou oznámení současně s výplatou zvýšených důchodů za leden Pokud je zasílán důchod na účet klienta v bance, dostane oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu, kterou má ČSSZ v evidenci. Zvýšený důchod mu bude připsán na účet v lednu Nařízením č. 287/2011 Sb. se zvýší také dva druhy příplatků k důchodu. Jde o příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu 20

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2011

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2011 ZPRAVODAJ LISTOPAD 2011 SETKÁNÍ K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR Ve dnech 11. 13. listopadu 2011 proběhlo ve Střelských Hošticích setkání u příležitosti 20

Více

tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky)

tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky) PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zprávy v českém znakovém jazyce ve spolupráci s ASNEP vyhlašují konkurz na pozici tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky) NÁPLŇ PRÁCE: zprostředkování komunikace mezi slyšícími

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Hlavní cíle navrhované právní úpravy Zvýšení kvality

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany 2017 I. pololetí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Pražský spolek neslyšících, p. s. http://www.cnn-ops.cz

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Aktuální otázky ze sociální oblasti

Aktuální otázky ze sociální oblasti VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Aktuální otázky ze sociální oblasti 14. dubna 2011 Otrokovice Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 67 /2015 Vypracoval: Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Věra Velísková,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 110/2013 Vypracovala:

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

ZÁVĚRY ZE SETKÁNÍ TLUMOČNÍKŮ PRO NESLYŠÍCÍ 2013

ZÁVĚRY ZE SETKÁNÍ TLUMOČNÍKŮ PRO NESLYŠÍCÍ 2013 ZÁVĚRY ZE SETKÁNÍ TLUMOČNÍKŮ PRO NESLYŠÍCÍ 2013 ČÁST PRVNÍ SOUHRNNÝ ZÁPIS Pro udržení a rozvoj kvality tlumočnických služeb v České republice považujeme za přínosné podporovat neformální odborné platformy,

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více