Nedokončená akce v roce 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedokončená akce v roce 2014"

Transkript

1 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

2 rok 2014 v tis. Kč Skupina nákladových účtů hlavní činnost hospodářská činnost nákladový účet , nákladový účet ,00 35 nákladový účet ,00 130,00 nákladový účet ,00 12,00 náklady celkem , Komentář: Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

3 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem účty rok 2014 rok DDNM ,00 Kč ,00 Kč 021 budovy ,57 Kč ,00 Kč 022 stroje,přístroje ,15 Kč ,00 Kč 028 DDHM ,93 Kč ,00 Kč 902 DHM podrozvahový ,25 Kč ,00 Kč účet 031 pozemky ,00 Kč ,00 Kč 042 proj.dokum 0,00 Kč ,00 Kč 032 kulturní památky 2,00 Kč 2 Kč Pohledávky po splatnosti nejsou V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

4 rok 2014 v tis. Kč náklady za energie hlavní činnost % hospodářská činnost elektřina % 11,00 12, vodné 121,00 111,00 92% stočné 103,00 32,00 31% 5,00 6, pára % 36,00 69,00 plyn 0 8 ########## 0,00 0,00 celkem 3012, ,00 97% 57,00 93,00 Komentář Elektřina Vodné Stočné Pára Plyn DDz ,- Kč pention Metuje ,- Kč Kč DDz Kč penzion Metuje ,- Kč DDz 0 penzion Metuje ,- Kč DDz ,-Kč - penzion Metuje - topný olej 8 000,- Kč - dohadem V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

5 Rok 2014 v tis. Kč FOND: FO FKSP IF RF Stav k ,00 639,00 191,00 Tvorba celkem ,00 697,00 104,00 - povinná 0 0, dotace 0 0 0, z odpisů , ostatní ,00 Čerpání celkem 0 144,00 628,00 0,00 Stav k ,00 165,00 708,00 295,00 Návrh na rozd. HV 25, ,00 Komentář: FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování odměny k výročím, půjčky, zakoupení masáží a vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN) IF - čerpání odvod na KÚ RF - FO - nečerpáno (zvýšeno o rozdělení HV v roce 2014) V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis

6 III.Hospodaření organizace rok výnosy v tis.kč skutečnost 2013 %plnění plánu 2014 rozdíl skut.- plán 2013 rozdíl skut. 14- skut. 13 rozdíl 2014 k 13 v % Účet plán 2014 plnění Obědyzaměstnanci 300, % -100,00-28,0 88% obědy DČ 200, % 45,00 45,0 114% obědy kurz DČ 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Ošetřovné 4 000, , ,0 97% -122,00-173,0 96% PnP 3 400, , ,0 95% -156,00-276,0 92% Poplatky za soukr.telef. Hovory 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% úhrada ZP 1 800, % 192,00 98,0 105% vyúčtování Metuje 0, #DĚLENÍ_NULOU! 14,00 14,0 #DĚLENÍ_NULOU! př. Strava FKSP 80, % -5,00-13,0 85% 602 Tržby z prodeje služeb 9 780, , ,00 100% -21,00-333,0 97% nájemné byty 70,00 37,00 42,00 53% -33,00-5,0 88% zálohy byty DČ 0,00 66,00 37,00 #DĚLENÍ_NULOU! 66,00 29,0 178% 603 byty DČ 70,00 103,00 79,00 147% 33,00 24,0 130% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Zúčt.fondů.- sponz.d. 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00-250,0 0% Rezervní fond 250, % -250,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! fond odměn 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 648 Fondy 250, % -250,00-250,0 0% nájem Metuje 120, energie STAKO 180, % 8,00 188,0 0% Fond reprodukce 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Sběrné suroviny 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% bonus 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Ostatní výnosy 0, #DĚLENÍ_NULOU! 2,00-19,0 0% 649 Ostatní výnosy 300, % -7,00 272,0 1395%

7 prodej DHM 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Přísp. na pr , % 0,00 0,0 0% dot. MPSV , , ,00 100% 0,00 75,0 101% celkem , , ,00 99% -264,00 351,0 101% Výnosy celkem z toho hlavní činnost 9703 příspěvek na provoz 5580 dotace MPSV doplňková činnost 458 Komentář: Nesplněno: úhrada za pobyt z důvodů malých finančních částek SD a snížení lůžek PnP - snížení lůžek ZP - změna úhrad za výkony Překročeno: úhrada za obědy v DČ

8 Komentář k výrazným odchylkám v nákladech Překročení: pára - kuchyně + bytovky Nájemné a energie překročeno z důvodů pozdějšího přestěhování s penzionu Metuje 2. náklady v tis. Kč skutečnost 2014 skut %čerp.rozpočtu 14 rozd.skut.- plán 14 rozdíl skut. 14 skut.13 Rozdíl v % účet plán potraviny DČ , , spotř. Mat. DČ #DĚLENÍ_NULOU! 7 1 1, knihy DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! PHM , , Všeob.materiál % % terapie klientů % % DDHM podr. účt % % Prádlo % % Ochr.pomůcky % % Potraviny % % Nádobí % % Ostatní 0 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! knihy,tisk 20 11,00 19,00 55% % kancel. Potřeby % % zdravot.mat % % bonus čerp #DĚLENÍ_NULOU! 0-3 0% DDHM (028) #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 Spotřeba materiálu % % El.energie -DČ 0, ,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Vodné - DČ 15,00 6,00 6,00 40% % Pára DČ 35,00 69,00 34,00 197% % 502 Spotř.energ. - DČ 50,00 87,00 51,00 174% 37,00 36,00 171%

9 Elektr.energie 747,00 538,00 680,00 72% % Vodné ,00 121,00 56% % Pára % % top. Olej Metuje % % plyn Spotřeba energie 3 047, , ,00 95% % Opr.bud. DČ 0,00 20,00 36,00 #DĚLENÍ_NULOU! % opr. Stroj. DČ 0,00 12,00 11,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Opravy budov 20,00 39,00 400,00 195% 19,00-361,00 10% Opravy strojů 80 31,00 45,00 39% % Opravy ostatní 70 25,00 99,00 36% % Opr.dopr.prostředků % % 511 Opravy 200,00 150,00 628,00 75% % Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % 512 Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % Reprezentace 8 7, % -1,00 3,00 175% 513 Reprezentace 8 7,00 4,00 88% -1, % PET - DČ % -2 3,00 #DĚLENÍ_NULOU! stočné - DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 Odpad HČ % -2 3 #DĚLENÍ_NULOU! Arteterapie #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Odpad % % klient bez SD #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Progr.vybavení % % Poplatky R, TV % % Známky,poštovné % % Telef.poplatky % % supervize % % výtahy % % nájemné org % % nájem Metuje % % inzerce,rekl #DĚLENÍ_NULOU! % Doprava mat #DĚLENÍ_NULOU! % auditor % % Služby PO % % Služby ostatní % %

10 Poradenství % % Stočné % % šk. Sluková #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! stěhování #DĚLENÍ_NULOU! % povodňový plán #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! čl. poplatky % % servis klimat % % bank. Poplatky % % 518 Ostatní služby % % mzdy DČ % % Platy PSS % #DĚLENÍ_NULOU! THP % #DĚLENÍ_NULOU! manuálové % % ošetřovatelka % % ZP % % dot. MPSV- PSS #DĚLENÍ_NULOU! % THP #DĚLENÍ_NULOU! % manuálové #DĚLENÍ_NULOU! % náhr. Mzdy PN % % OON % % 521 Mzdové náklady % % Sociální pojištění % % Zdravotní pojištění % % poj. DČ % % poj. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % poj. Soc. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % 524 Zákonné soc.pojištění % % Příděl FKSP % % FKSP DČ #DĚLENÍ_NULOU! % indiv.pl.škol #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! školení % % prev. Prohlídky % #DĚLENÍ_NULOU! 527 soc. náklady % % náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 528 náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Nečerpání ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU!

11 538 ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! zákonné poj % % 525 Ost.náklady % % Odpisy % % odpisy DČ #DĚLENÍ_NULOU! % odpisy mov. Maje % % 551 Odpisy % % odeps.pohl #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! DDHM nad 3 tis % % Celkem , , ,00 99% % V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Marcela Smrčková Schválila: Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

12 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2014 Domov Dolní zámek je zřízen jako příspěvková organizace za účelem poskytování ústavní péče občanům závislým na návykových látkáchv souladu se zákonem 108/06 Sb. V průpběhu roku 2014 jsme snižovali počty klientů ze 60 na počet 49 Přehled obložnosti lůžek v roce 2014 leden únor březen duben květen červen klientů ,48 50 plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů 49, plán leden únor březen duben květen červen klientů plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů plán

13 k právním úkonům k právním úkonům červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem obložnost v roce 2014 je: 91,36% Přestěhování zpět do zařízení se uskutečnilo v prosinci 2014 Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců je v platnosti od Přehled o nástupech a odchodech oproti plánu obložnosti nástupy výstupy počet 0 3 na oblož nástupy nástupy výstupy 0 počet na oblož. Přehled o psychickém stavu klientů svéprávní nezpůsobilý částečne nezpůsobi lý k právním úkonům k právním úkonům počet na oblož počet na oblož. 0

14 k právním úkonům k právním úkonům svéprávnínezpůsobilý částečne nezpůsobilý psych. alkohol demence senioři počet kl na obl počet kl. senioři demence alkohol psych. psych. alkohol demence senioři na obl. debilism. idiocie imbecilita klientů lůžka gramotnost klientů počet lůžek debilism. 1 lůžka

15 počet lůžek KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Divadelní představení Tři sestry, Kino Teplice nad Metují Josefovská zábava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Prezentace našich výrobků, Divadelní představení Srdeční záležitosti, Kino Teplice nad Metují Soutěž mladých hasičů, Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DD Police nad Metují Velikonoční výstava, Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek, DDz Teplice nad Metují teplická hledačka Kolemetuje Hudební vystoupení Ta naše písnička česká, DDz Teplice nad Metují Přátelský souboj v tělesných i mysl bystřících oukolech, DD Police nad Metují Zábava, DDz Teplice nad Metují dětské dovádění, DDz Teplice nad Metují Hudební vystoupení, děti pí Mašatové, DDz Teplice nad Metují regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují (instalace námi vystavovaných výrobků) regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují Návštěva Ivanitské poustevny a kostela Marie Pomocné, Teplice nad Metují Opékání Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují

16 Koncert p. Dobeše, koupaliště Teplice nad Metují Promítání vítězných filmů 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Divadelní představení Noc na Karlštejně, KINO Teplice n.m Slavnostní přestřižení pásky při příležitosti přestěhování do zrekonstruovaného zámku, DDz Teplice nad Metují Mikulášská zábava + Mikulášská nadílka, DDz Teplice n. Metují Vánoční vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice nad Metují Vánoční posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Bc Zelená Ludmila podpis Eliška Krtičková Iveta Tomanicová podpis podpis Schválila: Dagmar Kušlová podpis

17

18

19

20 z

21 Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2014 Pracovní zařazení Prům.plt. Tř. Prům. mzda THP 8, ,00 Kč SZP ,00 Kč ošetřovatelka ,00 Kč manuálně pracující 3, ,00 Kč PSS ,00 Kč sociální pracovnice 9, ,00 Kč průměr celkem 6, ,00 Kč Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr Řady1 Řady2 Řady3 0

22 Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2014 Evidenční počet zaměnstnanců k průměrný evidenční stav zaměstnanců k ,6 THP přepočtený/fyzický 6 SZP přepočtený/fyzický 10 NZP přepočtený/fyzický 1 PSP přepočtený/fyzický 14 sociální pracovník přepočtený/fyzický 2 manuálně pracující přepočtený/fyzický 14,6 V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2014 celkem 2 zaměstnanci. 0x odchod na starobní důchod 0x odchod na invalidní důchod 0x ve zkušební době 0x PS na dobu určitou 1x výpověď ze strany zaměstnance 1x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP) V Teplicích nad Metují : Vypracovala: Jitka Stodolová Schválila: Kušlová Dagmar Podpis: Podpis:

23 Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2014 ošetřovatelský úsek SZP,OŠ,PSS úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu-týmové role v sociálních službách školení PO + vedoucí pracovníci školení BOZP + vedoucí pracovníci kurz - pracovník v sociálních službách pilotní ověřování supervize školení na základy první pomoci hygienické minimum jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi syndrom narušené závislosti na odměně cévní mozková příhoda stáž v DD Dvůr Králové prvky senzomotorické stimulace v péči o klienta sociálních služeb konference paliativní medicíny na téma - být prostě jenom na blízku jak vyjednávatv prostředí sociálních služeb motivační rozhovory soc. práce psychiatrické minimum vedoucí sestra manažerská supervize BOZP vedoucích pracovníků práce v týmu - týmové role ve sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty syndrom narušené závislosti na odměně školení PO pro vedoucí pracovníky hygienické minimum úsek kuchyně+zásobování supervize školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci hygienické minimum manažerská supervize práce v týmu - týmové role v sociálních službách odborný seminář InterGast úsek prádelny supervize školení PO školení BOZP

24 syndrom narušené závislosti na odměně provozáři referenské zkoušky školení PO + BOZP Supervize obsluha tlakových nádob školení dle aktuálních potřeb obsluha protipožárních klapek syndrom narušené závislosti na odměně uklízečky supervize školení PO + BOZP školení první pomoci syndrom narušené závislosti na odměně hygienické minimum sociální pracovnice školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci manažerská supervize hygienické minimum syndrom narušené závislosti na odměně práce v týmu - týmové role v sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty asistent v sociálních službách školení BOZP supervize úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách syndrom narušené závislosti na odměně motivační rozhovory soc. práce školení PO komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta vedoucí sociálně-ošetřovatelského úseku manažerská supervize referentské zkoušky úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci syndrom narušené závislosti na odměně úhrada za sociální služby motivační rozhovory soc. práce

25 komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta školení pořádáne KÚ Hradec Králové mzdová účetní,personalista školení zaměřené na problematiku mezd a personalistiky syndrom narušené závislosti na odměně supervize školení BOZP platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách referentské zkoušky vedoucí rozpočtářka školení BOZP + vedoucí pracovníci manažerská supervize referentské zkoušky školení PO + vedoucí pracovníci školení pořádané KÚ Hradec Králové školení k účetnictví syndrom narušené závislosti na odměně majetek a jeho odpisy pro VÚJ technický pracovník manažerská supervize referentské zkoušky majetek a jeho odpisy pro VÚJ školení PO + BOZP pro vedoucí zaměstnance syndrom narušené závislosti na odměně ředitelka poskytování platu ve veřejných službách školení pořádané KÚ Hradec Králové manažerské supervize referentské zkoušky školení PO + BOZP pro vedoucí pracovníky využití mediace při poskytování sociálních služeb úprava písemností dle normy ČSN syndrom narušené závislosti na odměně školení pořádané APSS V Teplicích nad Metují: Vypracovala: Stodolová Jitka Bc.Zelená Ludmila podpis podpis

26 Schválila: Kušlová Dagmar podpis

27 Komentář č. 2 k tabulce PAM 2014 Schválený počet zaměstnanců 48. Vystaveny dohody o provedení práce na 300 hodin za nemocné pracovnice Vyčerpáno 80,25 hodin na DPP Odměny byly vypláceny minimálně limit mzdových prostředků ,- Kč, vyčerpáno: ,- Kč - rozdíl: ,- Kč - náhrada za nemoc ostatní osobní náklady ,- Kč odstupné, 5 000,- Kč dohody, celkem ,- Kč V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Stodolová Jitka Schválila: Dagmar Kušlová Podpis: Podpis:

28 Organizace :Domov Dolní zámek P A M Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. Sledované Minulé Rozdíl jednotka období období 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců FO k % Přepočtený stav zaměstnanců FO 47,6 47,5 0,1 100% Platová třída 6,3 6,4-0,1 102% Platový stupeň 11,2 10,3 0,9 109% Tarifní plat Kč % Příplatky ostatní Kč % Odměny Kč % Osobní příplatek Kč % Hrubá mzda Kč % % nemocnosti % 3,8 2,0 1,8 190% Přesčasové práce hod. 15,25 154, ,10 Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 11991, , % Dohody tis. Kč % Mzdové náklady celkem tis. Kč 12083, , % Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Dne : Vypracovala : Jitka Stodolová Podpis: Schválila: Dagmar Kušlová Podpis:

29 Autoprovoz FIAT PANDA leden únor březen duben květen červen km spotřeba 8 7,8 7, opravy v Kč km spotřeba opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 7,1 7,2 7,3 7,4 7 7,8 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec Menší provoz z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky klimaktické podmínky

30 Škoda Roomster leden únor březen duben květen červen km spot/100km 9,6 8,2 9,3 9,6 10,1 11,3 opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 9,6 9,6 9,6 9,6 8,5 0 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec

31 Porovnání spotřeby a ujetých km ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster , OPEL VIVARO , Fiat Panda , Škoda Octavia , ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster OPEL VIVAROFiat PandaŠkoda Octavia V roce 2014 byl provoz vozidel ovlivněn stavebními úpravami našeho zařízení a provozu dvou míst - penzionu Metuje a zařízením Užitkový vůz OPEL VIVARO leden únor březen duben květen červen km spot./ ,6 16,3 17,7 16,4 16,1 km opravy

32 leden únor březen duben květen červen 50 0 km spot./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 13,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec Opel bylo celý rok vozidlo, které pouze převáželo 3x denně stravu mezi penzionem Metuje a zařízením. K jiným účelům, po dobu stavebních úprav, nebylo používáno

33 Škoda Octávia leden únor březen duben květen červen km spot./ ,1 8,3 8,2 8,3 8,7 km opravy km spot./100 km opravy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 8,3 11,9 11,6 10,5 11,7 10 km opravy km spotř./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec

34 V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Jan Postava podpis Schválila: Dagmar Kušlová. podpis

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014 Domov důchodců Malá Čermná IČ: 71193961 Tel.: 491 482 580 Malá Čermná 42, 549 31 HRONOV DIČ: CZ71193961 e-mail: dd.mala.cermna@tiscali.cz Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Název organizace: Městské technické služby Bílina Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace)

Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Název organizace: Městské technické služby Bílina Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) SR UR čerpání % k SR 521 platy zaměstnanců 13 158 12 997 283,00 98,78% 52810 náhrada mzdy - nemoc 37 131,00 521 mzdy soc.projekt EU 160 824,00 521 zapojení FO

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí. Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí. Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická Opava IČO: DIČ: CZ

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická Opava IČO: DIČ: CZ Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 O B S A H 1. Úvod....

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2010 Rychnov nad Kněžnou 14. 2. 2011 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více