Nedokončená akce v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedokončená akce v roce 2014"

Transkript

1 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

2 rok 2014 v tis. Kč Skupina nákladových účtů hlavní činnost hospodářská činnost nákladový účet , nákladový účet ,00 35 nákladový účet ,00 130,00 nákladový účet ,00 12,00 náklady celkem , Komentář: Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

3 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem účty rok 2014 rok DDNM ,00 Kč ,00 Kč 021 budovy ,57 Kč ,00 Kč 022 stroje,přístroje ,15 Kč ,00 Kč 028 DDHM ,93 Kč ,00 Kč 902 DHM podrozvahový ,25 Kč ,00 Kč účet 031 pozemky ,00 Kč ,00 Kč 042 proj.dokum 0,00 Kč ,00 Kč 032 kulturní památky 2,00 Kč 2 Kč Pohledávky po splatnosti nejsou V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

4 rok 2014 v tis. Kč náklady za energie hlavní činnost % hospodářská činnost elektřina % 11,00 12, vodné 121,00 111,00 92% stočné 103,00 32,00 31% 5,00 6, pára % 36,00 69,00 plyn 0 8 ########## 0,00 0,00 celkem 3012, ,00 97% 57,00 93,00 Komentář Elektřina Vodné Stočné Pára Plyn DDz ,- Kč pention Metuje ,- Kč Kč DDz Kč penzion Metuje ,- Kč DDz 0 penzion Metuje ,- Kč DDz ,-Kč - penzion Metuje - topný olej 8 000,- Kč - dohadem V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

5 Rok 2014 v tis. Kč FOND: FO FKSP IF RF Stav k ,00 639,00 191,00 Tvorba celkem ,00 697,00 104,00 - povinná 0 0, dotace 0 0 0, z odpisů , ostatní ,00 Čerpání celkem 0 144,00 628,00 0,00 Stav k ,00 165,00 708,00 295,00 Návrh na rozd. HV 25, ,00 Komentář: FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování odměny k výročím, půjčky, zakoupení masáží a vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN) IF - čerpání odvod na KÚ RF - FO - nečerpáno (zvýšeno o rozdělení HV v roce 2014) V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis

6 III.Hospodaření organizace rok výnosy v tis.kč skutečnost 2013 %plnění plánu 2014 rozdíl skut.- plán 2013 rozdíl skut. 14- skut. 13 rozdíl 2014 k 13 v % Účet plán 2014 plnění Obědyzaměstnanci 300, % -100,00-28,0 88% obědy DČ 200, % 45,00 45,0 114% obědy kurz DČ 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Ošetřovné 4 000, , ,0 97% -122,00-173,0 96% PnP 3 400, , ,0 95% -156,00-276,0 92% Poplatky za soukr.telef. Hovory 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% úhrada ZP 1 800, % 192,00 98,0 105% vyúčtování Metuje 0, #DĚLENÍ_NULOU! 14,00 14,0 #DĚLENÍ_NULOU! př. Strava FKSP 80, % -5,00-13,0 85% 602 Tržby z prodeje služeb 9 780, , ,00 100% -21,00-333,0 97% nájemné byty 70,00 37,00 42,00 53% -33,00-5,0 88% zálohy byty DČ 0,00 66,00 37,00 #DĚLENÍ_NULOU! 66,00 29,0 178% 603 byty DČ 70,00 103,00 79,00 147% 33,00 24,0 130% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Zúčt.fondů.- sponz.d. 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00-250,0 0% Rezervní fond 250, % -250,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! fond odměn 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 648 Fondy 250, % -250,00-250,0 0% nájem Metuje 120, energie STAKO 180, % 8,00 188,0 0% Fond reprodukce 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Sběrné suroviny 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% bonus 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Ostatní výnosy 0, #DĚLENÍ_NULOU! 2,00-19,0 0% 649 Ostatní výnosy 300, % -7,00 272,0 1395%

7 prodej DHM 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Přísp. na pr , % 0,00 0,0 0% dot. MPSV , , ,00 100% 0,00 75,0 101% celkem , , ,00 99% -264,00 351,0 101% Výnosy celkem z toho hlavní činnost 9703 příspěvek na provoz 5580 dotace MPSV doplňková činnost 458 Komentář: Nesplněno: úhrada za pobyt z důvodů malých finančních částek SD a snížení lůžek PnP - snížení lůžek ZP - změna úhrad za výkony Překročeno: úhrada za obědy v DČ

8 Komentář k výrazným odchylkám v nákladech Překročení: pára - kuchyně + bytovky Nájemné a energie překročeno z důvodů pozdějšího přestěhování s penzionu Metuje 2. náklady v tis. Kč skutečnost 2014 skut %čerp.rozpočtu 14 rozd.skut.- plán 14 rozdíl skut. 14 skut.13 Rozdíl v % účet plán potraviny DČ , , spotř. Mat. DČ #DĚLENÍ_NULOU! 7 1 1, knihy DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! PHM , , Všeob.materiál % % terapie klientů % % DDHM podr. účt % % Prádlo % % Ochr.pomůcky % % Potraviny % % Nádobí % % Ostatní 0 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! knihy,tisk 20 11,00 19,00 55% % kancel. Potřeby % % zdravot.mat % % bonus čerp #DĚLENÍ_NULOU! 0-3 0% DDHM (028) #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 Spotřeba materiálu % % El.energie -DČ 0, ,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Vodné - DČ 15,00 6,00 6,00 40% % Pára DČ 35,00 69,00 34,00 197% % 502 Spotř.energ. - DČ 50,00 87,00 51,00 174% 37,00 36,00 171%

9 Elektr.energie 747,00 538,00 680,00 72% % Vodné ,00 121,00 56% % Pára % % top. Olej Metuje % % plyn Spotřeba energie 3 047, , ,00 95% % Opr.bud. DČ 0,00 20,00 36,00 #DĚLENÍ_NULOU! % opr. Stroj. DČ 0,00 12,00 11,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Opravy budov 20,00 39,00 400,00 195% 19,00-361,00 10% Opravy strojů 80 31,00 45,00 39% % Opravy ostatní 70 25,00 99,00 36% % Opr.dopr.prostředků % % 511 Opravy 200,00 150,00 628,00 75% % Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % 512 Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % Reprezentace 8 7, % -1,00 3,00 175% 513 Reprezentace 8 7,00 4,00 88% -1, % PET - DČ % -2 3,00 #DĚLENÍ_NULOU! stočné - DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 Odpad HČ % -2 3 #DĚLENÍ_NULOU! Arteterapie #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Odpad % % klient bez SD #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Progr.vybavení % % Poplatky R, TV % % Známky,poštovné % % Telef.poplatky % % supervize % % výtahy % % nájemné org % % nájem Metuje % % inzerce,rekl #DĚLENÍ_NULOU! % Doprava mat #DĚLENÍ_NULOU! % auditor % % Služby PO % % Služby ostatní % %

10 Poradenství % % Stočné % % šk. Sluková #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! stěhování #DĚLENÍ_NULOU! % povodňový plán #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! čl. poplatky % % servis klimat % % bank. Poplatky % % 518 Ostatní služby % % mzdy DČ % % Platy PSS % #DĚLENÍ_NULOU! THP % #DĚLENÍ_NULOU! manuálové % % ošetřovatelka % % ZP % % dot. MPSV- PSS #DĚLENÍ_NULOU! % THP #DĚLENÍ_NULOU! % manuálové #DĚLENÍ_NULOU! % náhr. Mzdy PN % % OON % % 521 Mzdové náklady % % Sociální pojištění % % Zdravotní pojištění % % poj. DČ % % poj. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % poj. Soc. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % 524 Zákonné soc.pojištění % % Příděl FKSP % % FKSP DČ #DĚLENÍ_NULOU! % indiv.pl.škol #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! školení % % prev. Prohlídky % #DĚLENÍ_NULOU! 527 soc. náklady % % náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 528 náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Nečerpání ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU!

11 538 ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! zákonné poj % % 525 Ost.náklady % % Odpisy % % odpisy DČ #DĚLENÍ_NULOU! % odpisy mov. Maje % % 551 Odpisy % % odeps.pohl #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! DDHM nad 3 tis % % Celkem , , ,00 99% % V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Marcela Smrčková Schválila: Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

12 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2014 Domov Dolní zámek je zřízen jako příspěvková organizace za účelem poskytování ústavní péče občanům závislým na návykových látkáchv souladu se zákonem 108/06 Sb. V průpběhu roku 2014 jsme snižovali počty klientů ze 60 na počet 49 Přehled obložnosti lůžek v roce 2014 leden únor březen duben květen červen klientů ,48 50 plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů 49, plán leden únor březen duben květen červen klientů plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů plán

13 k právním úkonům k právním úkonům červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem obložnost v roce 2014 je: 91,36% Přestěhování zpět do zařízení se uskutečnilo v prosinci 2014 Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců je v platnosti od Přehled o nástupech a odchodech oproti plánu obložnosti nástupy výstupy počet 0 3 na oblož nástupy nástupy výstupy 0 počet na oblož. Přehled o psychickém stavu klientů svéprávní nezpůsobilý částečne nezpůsobi lý k právním úkonům k právním úkonům počet na oblož počet na oblož. 0

14 k právním úkonům k právním úkonům svéprávnínezpůsobilý částečne nezpůsobilý psych. alkohol demence senioři počet kl na obl počet kl. senioři demence alkohol psych. psych. alkohol demence senioři na obl. debilism. idiocie imbecilita klientů lůžka gramotnost klientů počet lůžek debilism. 1 lůžka

15 počet lůžek KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Divadelní představení Tři sestry, Kino Teplice nad Metují Josefovská zábava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Prezentace našich výrobků, Divadelní představení Srdeční záležitosti, Kino Teplice nad Metují Soutěž mladých hasičů, Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DD Police nad Metují Velikonoční výstava, Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek, DDz Teplice nad Metují teplická hledačka Kolemetuje Hudební vystoupení Ta naše písnička česká, DDz Teplice nad Metují Přátelský souboj v tělesných i mysl bystřících oukolech, DD Police nad Metují Zábava, DDz Teplice nad Metují dětské dovádění, DDz Teplice nad Metují Hudební vystoupení, děti pí Mašatové, DDz Teplice nad Metují regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují (instalace námi vystavovaných výrobků) regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují Návštěva Ivanitské poustevny a kostela Marie Pomocné, Teplice nad Metují Opékání Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují

16 Koncert p. Dobeše, koupaliště Teplice nad Metují Promítání vítězných filmů 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Divadelní představení Noc na Karlštejně, KINO Teplice n.m Slavnostní přestřižení pásky při příležitosti přestěhování do zrekonstruovaného zámku, DDz Teplice nad Metují Mikulášská zábava + Mikulášská nadílka, DDz Teplice n. Metují Vánoční vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice nad Metují Vánoční posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Bc Zelená Ludmila podpis Eliška Krtičková Iveta Tomanicová podpis podpis Schválila: Dagmar Kušlová podpis

17

18

19

20 z

21 Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2014 Pracovní zařazení Prům.plt. Tř. Prům. mzda THP 8, ,00 Kč SZP ,00 Kč ošetřovatelka ,00 Kč manuálně pracující 3, ,00 Kč PSS ,00 Kč sociální pracovnice 9, ,00 Kč průměr celkem 6, ,00 Kč Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr Řady1 Řady2 Řady3 0

22 Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2014 Evidenční počet zaměnstnanců k průměrný evidenční stav zaměstnanců k ,6 THP přepočtený/fyzický 6 SZP přepočtený/fyzický 10 NZP přepočtený/fyzický 1 PSP přepočtený/fyzický 14 sociální pracovník přepočtený/fyzický 2 manuálně pracující přepočtený/fyzický 14,6 V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2014 celkem 2 zaměstnanci. 0x odchod na starobní důchod 0x odchod na invalidní důchod 0x ve zkušební době 0x PS na dobu určitou 1x výpověď ze strany zaměstnance 1x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP) V Teplicích nad Metují : Vypracovala: Jitka Stodolová Schválila: Kušlová Dagmar Podpis: Podpis:

23 Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2014 ošetřovatelský úsek SZP,OŠ,PSS úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu-týmové role v sociálních službách školení PO + vedoucí pracovníci školení BOZP + vedoucí pracovníci kurz - pracovník v sociálních službách pilotní ověřování supervize školení na základy první pomoci hygienické minimum jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi syndrom narušené závislosti na odměně cévní mozková příhoda stáž v DD Dvůr Králové prvky senzomotorické stimulace v péči o klienta sociálních služeb konference paliativní medicíny na téma - být prostě jenom na blízku jak vyjednávatv prostředí sociálních služeb motivační rozhovory soc. práce psychiatrické minimum vedoucí sestra manažerská supervize BOZP vedoucích pracovníků práce v týmu - týmové role ve sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty syndrom narušené závislosti na odměně školení PO pro vedoucí pracovníky hygienické minimum úsek kuchyně+zásobování supervize školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci hygienické minimum manažerská supervize práce v týmu - týmové role v sociálních službách odborný seminář InterGast úsek prádelny supervize školení PO školení BOZP

24 syndrom narušené závislosti na odměně provozáři referenské zkoušky školení PO + BOZP Supervize obsluha tlakových nádob školení dle aktuálních potřeb obsluha protipožárních klapek syndrom narušené závislosti na odměně uklízečky supervize školení PO + BOZP školení první pomoci syndrom narušené závislosti na odměně hygienické minimum sociální pracovnice školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci manažerská supervize hygienické minimum syndrom narušené závislosti na odměně práce v týmu - týmové role v sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty asistent v sociálních službách školení BOZP supervize úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách syndrom narušené závislosti na odměně motivační rozhovory soc. práce školení PO komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta vedoucí sociálně-ošetřovatelského úseku manažerská supervize referentské zkoušky úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci syndrom narušené závislosti na odměně úhrada za sociální služby motivační rozhovory soc. práce

25 komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta školení pořádáne KÚ Hradec Králové mzdová účetní,personalista školení zaměřené na problematiku mezd a personalistiky syndrom narušené závislosti na odměně supervize školení BOZP platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách referentské zkoušky vedoucí rozpočtářka školení BOZP + vedoucí pracovníci manažerská supervize referentské zkoušky školení PO + vedoucí pracovníci školení pořádané KÚ Hradec Králové školení k účetnictví syndrom narušené závislosti na odměně majetek a jeho odpisy pro VÚJ technický pracovník manažerská supervize referentské zkoušky majetek a jeho odpisy pro VÚJ školení PO + BOZP pro vedoucí zaměstnance syndrom narušené závislosti na odměně ředitelka poskytování platu ve veřejných službách školení pořádané KÚ Hradec Králové manažerské supervize referentské zkoušky školení PO + BOZP pro vedoucí pracovníky využití mediace při poskytování sociálních služeb úprava písemností dle normy ČSN syndrom narušené závislosti na odměně školení pořádané APSS V Teplicích nad Metují: Vypracovala: Stodolová Jitka Bc.Zelená Ludmila podpis podpis

26 Schválila: Kušlová Dagmar podpis

27 Komentář č. 2 k tabulce PAM 2014 Schválený počet zaměstnanců 48. Vystaveny dohody o provedení práce na 300 hodin za nemocné pracovnice Vyčerpáno 80,25 hodin na DPP Odměny byly vypláceny minimálně limit mzdových prostředků ,- Kč, vyčerpáno: ,- Kč - rozdíl: ,- Kč - náhrada za nemoc ostatní osobní náklady ,- Kč odstupné, 5 000,- Kč dohody, celkem ,- Kč V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Stodolová Jitka Schválila: Dagmar Kušlová Podpis: Podpis:

28 Organizace :Domov Dolní zámek P A M Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. Sledované Minulé Rozdíl jednotka období období 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců FO k % Přepočtený stav zaměstnanců FO 47,6 47,5 0,1 100% Platová třída 6,3 6,4-0,1 102% Platový stupeň 11,2 10,3 0,9 109% Tarifní plat Kč % Příplatky ostatní Kč % Odměny Kč % Osobní příplatek Kč % Hrubá mzda Kč % % nemocnosti % 3,8 2,0 1,8 190% Přesčasové práce hod. 15,25 154, ,10 Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 11991, , % Dohody tis. Kč % Mzdové náklady celkem tis. Kč 12083, , % Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Dne : Vypracovala : Jitka Stodolová Podpis: Schválila: Dagmar Kušlová Podpis:

29 Autoprovoz FIAT PANDA leden únor březen duben květen červen km spotřeba 8 7,8 7, opravy v Kč km spotřeba opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 7,1 7,2 7,3 7,4 7 7,8 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec Menší provoz z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky klimaktické podmínky

30 Škoda Roomster leden únor březen duben květen červen km spot/100km 9,6 8,2 9,3 9,6 10,1 11,3 opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 9,6 9,6 9,6 9,6 8,5 0 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec

31 Porovnání spotřeby a ujetých km ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster , OPEL VIVARO , Fiat Panda , Škoda Octavia , ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster OPEL VIVAROFiat PandaŠkoda Octavia V roce 2014 byl provoz vozidel ovlivněn stavebními úpravami našeho zařízení a provozu dvou míst - penzionu Metuje a zařízením Užitkový vůz OPEL VIVARO leden únor březen duben květen červen km spot./ ,6 16,3 17,7 16,4 16,1 km opravy

32 leden únor březen duben květen červen 50 0 km spot./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 13,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec Opel bylo celý rok vozidlo, které pouze převáželo 3x denně stravu mezi penzionem Metuje a zařízením. K jiným účelům, po dobu stavebních úprav, nebylo používáno

33 Škoda Octávia leden únor březen duben květen červen km spot./ ,1 8,3 8,2 8,3 8,7 km opravy km spot./100 km opravy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 8,3 11,9 11,6 10,5 11,7 10 km opravy km spotř./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec

34 V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Jan Postava podpis Schválila: Dagmar Kušlová. podpis

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více