Nedokončená akce v roce 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedokončená akce v roce 2014"

Transkript

1 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

2 rok 2014 v tis. Kč Skupina nákladových účtů hlavní činnost hospodářská činnost nákladový účet , nákladový účet ,00 35 nákladový účet ,00 130,00 nákladový účet ,00 12,00 náklady celkem , Komentář: Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

3 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem účty rok 2014 rok DDNM ,00 Kč ,00 Kč 021 budovy ,57 Kč ,00 Kč 022 stroje,přístroje ,15 Kč ,00 Kč 028 DDHM ,93 Kč ,00 Kč 902 DHM podrozvahový ,25 Kč ,00 Kč účet 031 pozemky ,00 Kč ,00 Kč 042 proj.dokum 0,00 Kč ,00 Kč 032 kulturní památky 2,00 Kč 2 Kč Pohledávky po splatnosti nejsou V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

4 rok 2014 v tis. Kč náklady za energie hlavní činnost % hospodářská činnost elektřina % 11,00 12, vodné 121,00 111,00 92% stočné 103,00 32,00 31% 5,00 6, pára % 36,00 69,00 plyn 0 8 ########## 0,00 0,00 celkem 3012, ,00 97% 57,00 93,00 Komentář Elektřina Vodné Stočné Pára Plyn DDz ,- Kč pention Metuje ,- Kč Kč DDz Kč penzion Metuje ,- Kč DDz 0 penzion Metuje ,- Kč DDz ,-Kč - penzion Metuje - topný olej 8 000,- Kč - dohadem V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

5 Rok 2014 v tis. Kč FOND: FO FKSP IF RF Stav k ,00 639,00 191,00 Tvorba celkem ,00 697,00 104,00 - povinná 0 0, dotace 0 0 0, z odpisů , ostatní ,00 Čerpání celkem 0 144,00 628,00 0,00 Stav k ,00 165,00 708,00 295,00 Návrh na rozd. HV 25, ,00 Komentář: FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování odměny k výročím, půjčky, zakoupení masáží a vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN) IF - čerpání odvod na KÚ RF - FO - nečerpáno (zvýšeno o rozdělení HV v roce 2014) V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis

6 III.Hospodaření organizace rok výnosy v tis.kč skutečnost 2013 %plnění plánu 2014 rozdíl skut.- plán 2013 rozdíl skut. 14- skut. 13 rozdíl 2014 k 13 v % Účet plán 2014 plnění Obědyzaměstnanci 300, % -100,00-28,0 88% obědy DČ 200, % 45,00 45,0 114% obědy kurz DČ 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Ošetřovné 4 000, , ,0 97% -122,00-173,0 96% PnP 3 400, , ,0 95% -156,00-276,0 92% Poplatky za soukr.telef. Hovory 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% úhrada ZP 1 800, % 192,00 98,0 105% vyúčtování Metuje 0, #DĚLENÍ_NULOU! 14,00 14,0 #DĚLENÍ_NULOU! př. Strava FKSP 80, % -5,00-13,0 85% 602 Tržby z prodeje služeb 9 780, , ,00 100% -21,00-333,0 97% nájemné byty 70,00 37,00 42,00 53% -33,00-5,0 88% zálohy byty DČ 0,00 66,00 37,00 #DĚLENÍ_NULOU! 66,00 29,0 178% 603 byty DČ 70,00 103,00 79,00 147% 33,00 24,0 130% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Úroky 25, % -19,00-17,0 26% Zúčt.fondů.- sponz.d. 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00-250,0 0% Rezervní fond 250, % -250,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! fond odměn 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 648 Fondy 250, % -250,00-250,0 0% nájem Metuje 120, energie STAKO 180, % 8,00 188,0 0% Fond reprodukce 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Sběrné suroviny 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% bonus 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% Ostatní výnosy 0, #DĚLENÍ_NULOU! 2,00-19,0 0% 649 Ostatní výnosy 300, % -7,00 272,0 1395%

7 prodej DHM 0, #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! Přísp. na pr , % 0,00 0,0 0% dot. MPSV , , ,00 100% 0,00 75,0 101% celkem , , ,00 99% -264,00 351,0 101% Výnosy celkem z toho hlavní činnost 9703 příspěvek na provoz 5580 dotace MPSV doplňková činnost 458 Komentář: Nesplněno: úhrada za pobyt z důvodů malých finančních částek SD a snížení lůžek PnP - snížení lůžek ZP - změna úhrad za výkony Překročeno: úhrada za obědy v DČ

8 Komentář k výrazným odchylkám v nákladech Překročení: pára - kuchyně + bytovky Nájemné a energie překročeno z důvodů pozdějšího přestěhování s penzionu Metuje 2. náklady v tis. Kč skutečnost 2014 skut %čerp.rozpočtu 14 rozd.skut.- plán 14 rozdíl skut. 14 skut.13 Rozdíl v % účet plán potraviny DČ , , spotř. Mat. DČ #DĚLENÍ_NULOU! 7 1 1, knihy DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! PHM , , Všeob.materiál % % terapie klientů % % DDHM podr. účt % % Prádlo % % Ochr.pomůcky % % Potraviny % % Nádobí % % Ostatní 0 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! knihy,tisk 20 11,00 19,00 55% % kancel. Potřeby % % zdravot.mat % % bonus čerp #DĚLENÍ_NULOU! 0-3 0% DDHM (028) #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 Spotřeba materiálu % % El.energie -DČ 0, ,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Vodné - DČ 15,00 6,00 6,00 40% % Pára DČ 35,00 69,00 34,00 197% % 502 Spotř.energ. - DČ 50,00 87,00 51,00 174% 37,00 36,00 171%

9 Elektr.energie 747,00 538,00 680,00 72% % Vodné ,00 121,00 56% % Pára % % top. Olej Metuje % % plyn Spotřeba energie 3 047, , ,00 95% % Opr.bud. DČ 0,00 20,00 36,00 #DĚLENÍ_NULOU! % opr. Stroj. DČ 0,00 12,00 11,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% Opravy budov 20,00 39,00 400,00 195% 19,00-361,00 10% Opravy strojů 80 31,00 45,00 39% % Opravy ostatní 70 25,00 99,00 36% % Opr.dopr.prostředků % % 511 Opravy 200,00 150,00 628,00 75% % Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % 512 Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% % Reprezentace 8 7, % -1,00 3,00 175% 513 Reprezentace 8 7,00 4,00 88% -1, % PET - DČ % -2 3,00 #DĚLENÍ_NULOU! stočné - DČ #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 Odpad HČ % -2 3 #DĚLENÍ_NULOU! Arteterapie #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Odpad % % klient bez SD #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Progr.vybavení % % Poplatky R, TV % % Známky,poštovné % % Telef.poplatky % % supervize % % výtahy % % nájemné org % % nájem Metuje % % inzerce,rekl #DĚLENÍ_NULOU! % Doprava mat #DĚLENÍ_NULOU! % auditor % % Služby PO % % Služby ostatní % %

10 Poradenství % % Stočné % % šk. Sluková #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! stěhování #DĚLENÍ_NULOU! % povodňový plán #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! čl. poplatky % % servis klimat % % bank. Poplatky % % 518 Ostatní služby % % mzdy DČ % % Platy PSS % #DĚLENÍ_NULOU! THP % #DĚLENÍ_NULOU! manuálové % % ošetřovatelka % % ZP % % dot. MPSV- PSS #DĚLENÍ_NULOU! % THP #DĚLENÍ_NULOU! % manuálové #DĚLENÍ_NULOU! % náhr. Mzdy PN % % OON % % 521 Mzdové náklady % % Sociální pojištění % % Zdravotní pojištění % % poj. DČ % % poj. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % poj. Soc. MPSV #DĚLENÍ_NULOU! % 524 Zákonné soc.pojištění % % Příděl FKSP % % FKSP DČ #DĚLENÍ_NULOU! % indiv.pl.škol #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! školení % % prev. Prohlídky % #DĚLENÍ_NULOU! 527 soc. náklady % % náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 528 náhr. Nemoc #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! Nečerpání ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU!

11 538 ZPS #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! zákonné poj % % 525 Ost.náklady % % Odpisy % % odpisy DČ #DĚLENÍ_NULOU! % odpisy mov. Maje % % 551 Odpisy % % odeps.pohl #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! DDHM nad 3 tis % % Celkem , , ,00 99% % V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Marcela Smrčková Schválila: Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

12 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2014 Domov Dolní zámek je zřízen jako příspěvková organizace za účelem poskytování ústavní péče občanům závislým na návykových látkáchv souladu se zákonem 108/06 Sb. V průpběhu roku 2014 jsme snižovali počty klientů ze 60 na počet 49 Přehled obložnosti lůžek v roce 2014 leden únor březen duben květen červen klientů ,48 50 plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů 49, plán leden únor březen duben květen červen klientů plán červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů plán

13 k právním úkonům k právním úkonům červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem obložnost v roce 2014 je: 91,36% Přestěhování zpět do zařízení se uskutečnilo v prosinci 2014 Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců je v platnosti od Přehled o nástupech a odchodech oproti plánu obložnosti nástupy výstupy počet 0 3 na oblož nástupy nástupy výstupy 0 počet na oblož. Přehled o psychickém stavu klientů svéprávní nezpůsobilý částečne nezpůsobi lý k právním úkonům k právním úkonům počet na oblož počet na oblož. 0

14 k právním úkonům k právním úkonům svéprávnínezpůsobilý částečne nezpůsobilý psych. alkohol demence senioři počet kl na obl počet kl. senioři demence alkohol psych. psych. alkohol demence senioři na obl. debilism. idiocie imbecilita klientů lůžka gramotnost klientů počet lůžek debilism. 1 lůžka

15 počet lůžek KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Divadelní představení Tři sestry, Kino Teplice nad Metují Josefovská zábava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Prezentace našich výrobků, Divadelní představení Srdeční záležitosti, Kino Teplice nad Metují Soutěž mladých hasičů, Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DD Police nad Metují Velikonoční výstava, Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek, DDz Teplice nad Metují teplická hledačka Kolemetuje Hudební vystoupení Ta naše písnička česká, DDz Teplice nad Metují Přátelský souboj v tělesných i mysl bystřících oukolech, DD Police nad Metují Zábava, DDz Teplice nad Metují dětské dovádění, DDz Teplice nad Metují Hudební vystoupení, děti pí Mašatové, DDz Teplice nad Metují regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují (instalace námi vystavovaných výrobků) regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují Návštěva Ivanitské poustevny a kostela Marie Pomocné, Teplice nad Metují Opékání Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují

16 Koncert p. Dobeše, koupaliště Teplice nad Metují Promítání vítězných filmů 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Divadelní představení Noc na Karlštejně, KINO Teplice n.m Slavnostní přestřižení pásky při příležitosti přestěhování do zrekonstruovaného zámku, DDz Teplice nad Metují Mikulášská zábava + Mikulášská nadílka, DDz Teplice n. Metují Vánoční vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice nad Metují Vánoční posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Bc Zelená Ludmila podpis Eliška Krtičková Iveta Tomanicová podpis podpis Schválila: Dagmar Kušlová podpis

17

18

19

20 z

21 Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2014 Pracovní zařazení Prům.plt. Tř. Prům. mzda THP 8, ,00 Kč SZP ,00 Kč ošetřovatelka ,00 Kč manuálně pracující 3, ,00 Kč PSS ,00 Kč sociální pracovnice 9, ,00 Kč průměr celkem 6, ,00 Kč Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr Řady1 Řady2 Řady3 0

22 Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2014 Evidenční počet zaměnstnanců k průměrný evidenční stav zaměstnanců k ,6 THP přepočtený/fyzický 6 SZP přepočtený/fyzický 10 NZP přepočtený/fyzický 1 PSP přepočtený/fyzický 14 sociální pracovník přepočtený/fyzický 2 manuálně pracující přepočtený/fyzický 14,6 V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2014 celkem 2 zaměstnanci. 0x odchod na starobní důchod 0x odchod na invalidní důchod 0x ve zkušební době 0x PS na dobu určitou 1x výpověď ze strany zaměstnance 1x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP) V Teplicích nad Metují : Vypracovala: Jitka Stodolová Schválila: Kušlová Dagmar Podpis: Podpis:

23 Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2014 ošetřovatelský úsek SZP,OŠ,PSS úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu-týmové role v sociálních službách školení PO + vedoucí pracovníci školení BOZP + vedoucí pracovníci kurz - pracovník v sociálních službách pilotní ověřování supervize školení na základy první pomoci hygienické minimum jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi syndrom narušené závislosti na odměně cévní mozková příhoda stáž v DD Dvůr Králové prvky senzomotorické stimulace v péči o klienta sociálních služeb konference paliativní medicíny na téma - být prostě jenom na blízku jak vyjednávatv prostředí sociálních služeb motivační rozhovory soc. práce psychiatrické minimum vedoucí sestra manažerská supervize BOZP vedoucích pracovníků práce v týmu - týmové role ve sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty syndrom narušené závislosti na odměně školení PO pro vedoucí pracovníky hygienické minimum úsek kuchyně+zásobování supervize školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci hygienické minimum manažerská supervize práce v týmu - týmové role v sociálních službách odborný seminář InterGast úsek prádelny supervize školení PO školení BOZP

24 syndrom narušené závislosti na odměně provozáři referenské zkoušky školení PO + BOZP Supervize obsluha tlakových nádob školení dle aktuálních potřeb obsluha protipožárních klapek syndrom narušené závislosti na odměně uklízečky supervize školení PO + BOZP školení první pomoci syndrom narušené závislosti na odměně hygienické minimum sociální pracovnice školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci manažerská supervize hygienické minimum syndrom narušené závislosti na odměně práce v týmu - týmové role v sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty asistent v sociálních službách školení BOZP supervize úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách syndrom narušené závislosti na odměně motivační rozhovory soc. práce školení PO komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta vedoucí sociálně-ošetřovatelského úseku manažerská supervize referentské zkoušky úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci syndrom narušené závislosti na odměně úhrada za sociální služby motivační rozhovory soc. práce

25 komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta školení pořádáne KÚ Hradec Králové mzdová účetní,personalista školení zaměřené na problematiku mezd a personalistiky syndrom narušené závislosti na odměně supervize školení BOZP platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách referentské zkoušky vedoucí rozpočtářka školení BOZP + vedoucí pracovníci manažerská supervize referentské zkoušky školení PO + vedoucí pracovníci školení pořádané KÚ Hradec Králové školení k účetnictví syndrom narušené závislosti na odměně majetek a jeho odpisy pro VÚJ technický pracovník manažerská supervize referentské zkoušky majetek a jeho odpisy pro VÚJ školení PO + BOZP pro vedoucí zaměstnance syndrom narušené závislosti na odměně ředitelka poskytování platu ve veřejných službách školení pořádané KÚ Hradec Králové manažerské supervize referentské zkoušky školení PO + BOZP pro vedoucí pracovníky využití mediace při poskytování sociálních služeb úprava písemností dle normy ČSN syndrom narušené závislosti na odměně školení pořádané APSS V Teplicích nad Metují: Vypracovala: Stodolová Jitka Bc.Zelená Ludmila podpis podpis

26 Schválila: Kušlová Dagmar podpis

27 Komentář č. 2 k tabulce PAM 2014 Schválený počet zaměstnanců 48. Vystaveny dohody o provedení práce na 300 hodin za nemocné pracovnice Vyčerpáno 80,25 hodin na DPP Odměny byly vypláceny minimálně limit mzdových prostředků ,- Kč, vyčerpáno: ,- Kč - rozdíl: ,- Kč - náhrada za nemoc ostatní osobní náklady ,- Kč odstupné, 5 000,- Kč dohody, celkem ,- Kč V Teplicích nad Metují dne: Vypracovala: Stodolová Jitka Schválila: Dagmar Kušlová Podpis: Podpis:

28 Organizace :Domov Dolní zámek P A M Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. Sledované Minulé Rozdíl jednotka období období 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců FO k % Přepočtený stav zaměstnanců FO 47,6 47,5 0,1 100% Platová třída 6,3 6,4-0,1 102% Platový stupeň 11,2 10,3 0,9 109% Tarifní plat Kč % Příplatky ostatní Kč % Odměny Kč % Osobní příplatek Kč % Hrubá mzda Kč % % nemocnosti % 3,8 2,0 1,8 190% Přesčasové práce hod. 15,25 154, ,10 Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 11991, , % Dohody tis. Kč % Mzdové náklady celkem tis. Kč 12083, , % Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Dne : Vypracovala : Jitka Stodolová Podpis: Schválila: Dagmar Kušlová Podpis:

29 Autoprovoz FIAT PANDA leden únor březen duben květen červen km spotřeba 8 7,8 7, opravy v Kč km spotřeba opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 7,1 7,2 7,3 7,4 7 7,8 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec Menší provoz z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky klimaktické podmínky

30 Škoda Roomster leden únor březen duben květen červen km spot/100km 9,6 8,2 9,3 9,6 10,1 11,3 opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spot/100km 9,6 9,6 9,6 9,6 8,5 0 opravy v Kč červenec srpen září říjen listopad prosinec

31 Porovnání spotřeby a ujetých km ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster , OPEL VIVARO , Fiat Panda , Škoda Octavia , ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster OPEL VIVAROFiat PandaŠkoda Octavia V roce 2014 byl provoz vozidel ovlivněn stavebními úpravami našeho zařízení a provozu dvou míst - penzionu Metuje a zařízením Užitkový vůz OPEL VIVARO leden únor březen duben květen červen km spot./ ,6 16,3 17,7 16,4 16,1 km opravy

32 leden únor březen duben květen červen 50 0 km spot./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 13,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec Opel bylo celý rok vozidlo, které pouze převáželo 3x denně stravu mezi penzionem Metuje a zařízením. K jiným účelům, po dobu stavebních úprav, nebylo používáno

33 Škoda Octávia leden únor březen duben květen červen km spot./ ,1 8,3 8,2 8,3 8,7 km opravy km spot./100 km opravy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km spotř./100 8,3 11,9 11,6 10,5 11,7 10 km opravy km spotř./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec

34 V Teplicích nad Metují dne: Vypracoval: Jan Postava podpis Schválila: Dagmar Kušlová. podpis

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Domov důchodců Borohrádek. k 31.12.2008

Domov důchodců Borohrádek. k 31.12.2008 Domov důchodců Borohrádek Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace k 31.12.2008 Hloušková Šárka ekonom DD Mgr. Vašíček Jindřich ředitel DD Borohrádek Závazné ukazetelé pro rok 2008 : Provozní příspěvek

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2007 Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

Příloha č. 2. Seznam tabulek

Příloha č. 2. Seznam tabulek Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce 2013 3 Zaměstnanci v roce 2013 4 Ostatní osobní náklady v roce 2013 5 Přehled o plnění plánu v roce 2013 6 Výnosy

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2011 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0

Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0 Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ výnosy nájemné byty 1 459

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2009 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

V. Základní údaje o uživatelích

V. Základní údaje o uživatelích 48 S t r á n k a 4. Outsourcing Organizace využívala v roce 2014 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné i pro využívání nezbytných služeb externími

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

o činnosti organizace za rok 2009

o činnosti organizace za rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 Rekapitulace Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Správa Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská společnosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub HČ á služba MÚ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více