2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE"

Transkript

1 Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne 2012 AWD Česká republika s.r.o., Oddělení produktového managementu O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti, nikdo nepochybuje. Připravit penzijní reformu bylo nezbytné. Její hlavní úkol byl zajistit každému z nás lepší život v penzi, než jaký nás čekal doposud. Přesně o takovém dopadu právě startující penzijní reformy nás informují novináři i politici. Jak už to ale u těchto dvou skupin bývá, není to zdaleka tak jednoznačné, jak to prezentují. Je skupina lidí, jimž reforma finančně vskutku přináší to, co bylo jejím cílem. Bohužel zároveň ztrácí svobodu v tom, rozhodovat o úsporách. U většiny z nás je finanční dopad reformy přinejmenším diskutabilní. Pro ostatní je penzijní reforma finančně jednoznačně nevýhodná. Jediná skupina, pro kterou je reforma prospěšná bez diskuse, jsou penzijní fondy a pojišťovny, jež budou peníze ovládat a jednou vyplácet důchody. Dobrou zprávou je, že rozhodnutí, zda se do reformy zapojíme, je na každém jednom z nás. Protože však zákon říká, že rozhodnutí, které nyní uděláme, nelze v budoucnu změnit, je potřeba ho dělat s maximální obezřetností a dostatkem informací. Situace každého z nás se liší v mnoha ohledech. Skutečně správnou cestou k dobrému rozhodnutí není jen kalkulace jednotlivých možností konkrétní osoby, ale také zohlednění životní situace, pohledu na svět a životních plánů účastníka i jeho blízkých. Jedině tak lze dosáhnout rozhodnutí výhodného pro účastníka, a nikoli pro politiky či majitele penzijních fondů a pojišťoven. Věříme, že nejlepší cestou pro vaše rozhodování je schůzka s naším profesionálem. Přípravě na penzi se profesionálně věnujeme již řadu let v mnoha zemích Evropy včetně těch, které penzijní reformou již prošly. Jsme více než připraveni a budeme potěšeni, pokud vám budeme moci poskytnout profesionální podporu při vašem rozhodování. Změny systému důchodového spoření v Česku od roku 2013 Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně mění současný systém důchodového zabezpečení obyvatel České republiky. Mezi hlavní dopady zákona patří: 1) zavedení nového druhu spoření na důchod (tzv. 2. důchodový pilíř s názvem Důchodové spoření ), 2) změna současného penzijního připojištění (tzv. 3. důchodový pilíř s názvem Doplňkové penzijní spoření ). Od roku 2013 tak bude v České republice zaveden třípilířový systém důchodového spoření. STÁTNÍ SYSTÉM PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI vzniklé ze stávajících penzijních fondů 1. PILÍŘ Základní důchodové pojištění s výplatou starobních důchodů 2. PILÍŘ Důchodové spoření 3. PILÍŘ Doplňkové penzijní spoření PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM POVINNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Financovaný ze sociálního pojištění: 28 % z hrubé mzdy (pokud nevstoupí do 2. pilíře) 25 % z hrubé mzdy (pokud vstoupí do 2. pilíře) FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Pevně nastavená výše příspěvků: 3 % z hrubé mzdy (odvádí zaměstnavatel automaticky) + 2 % z hrubé mzdy (odvádí účastník ze svého navíc) FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP LZE libovolná výše příspěvku účastníka státní příspěvek příspěvek zaměstnavatele Důležitá data reformy Konec převodů penzijního připojištění mezi současnými penzijními fondy (tj. doručení výpovědi původnímu PF) Konec možnosti sjednat penzijní připojištění za současných podmínek (s datem počátku nejpozději ). od Možnost sjednat Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř) s novými účastnickými fondy. Možnost kohokoliv sjednat Důchodové spoření (2. pilíř) Poslední možnost vstupu osob nad 35 let do 2. pilíře verze /02 - VEŘEJNÉ

2 TRANSFORMACE SOUČASNÝ CH PENZIJNÍCH FONDŮ Proměna penzijních fondů Současné penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Pokud si spoříte již dnes do penzijního fondu, pak budou vaše naspořené prostředky vyčleněny do samostatného transformovaného fondu, který bude obhospodařovat penzijní společnost a jeho majetek bude oddělen od majetku penzijní společnosti. Nově vzniklé penzijní společnosti budou obhospodařovat fondy ve druhém i třetím pilíři. Ve druhém pilíři v takzvaných důchodových fondech, ve třetím pilíři v účastnických fondech. Transformace stávajících penzijních fondů proběhne automaticky. Informační dopis o transformaci obdrží každý klient do Od budou prostředky klientů vyčleněny do samostatného transformovaného fondu. Nynější stav Od roku 2013 SOUČASNÝ PENZIJNÍ FOND Prostředky akcionáře NOVÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST Aktiva Kapitál Pasiva Prostředky účastníků Transformovaný fond Účastnické fondy Důchodové fondy 3. pilíř 2. pilíř Účastník Zaměstnavatel Stát Účastník Zaměstnavatel Stát Účastník Stát Transformované fondy i nadále garantují Státní příspěvky se od mění Měsíční příspěvek v Kč garance minimálně nulového zhodnocení nároky na dávky (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné) výsluhová penze, invalidní penze výplata oprávněným osobám, dědicům daňové výhody (nově upravené podmínky) nárok na státní příspěvek (nově jiná výše) Příspěvek účastníka Státní příspěvek nyní Státní příspěvek po reformě > Dosavadní penzijní fondy Stabilitu a spolehlivost lze vyjádřit mezinárodním ratingem. Všechny penzijní fondy, které se zúčastní důchodové reformy, jsou součástí nadnárodní finanční skupiny. Ratingy těchto skupin se liší. Důležité ovšem je, že současné parametry fondů se mohou poměrně rychle změnit. Změny ratingů států v posledním roce jsou toho jasným příkladem. Nepříjemné je, že ve druhém pilíři nebude možné učinit skutečně efektivní změnu, pokud se nebude situace vyvíjet příznivě. Rating Průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky Penzijní fond Finanční skupina Rating Allianz PF AXA PF Generali PF, PF ČP PF České spořitelny PF Komerční banky Allianz SE AXA Assicurazioni Generali S.p.A. Vienna Insurance Group AG Société Générale Group AA AA- AA- A+ A+ 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % AEGON PF AEGON N.V. A- 0,5 % ING PF ČSOB PF ING Groep N.V. KBC Group NV A BBB+ 0,0 % Allianz PF Aegon PF Generali PF PF České spořitelny PF České pojišťovny AXA PF PF Komerční banky ČSOB PF Stabilita ING PF Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

3 1. PILÍŘ 1. pilíře se účastní všichni bez výjimky. Jeho úkolem je výplata starobních důchodů průběžným systémem, tak jak jsme na něj doposavad zvyklí. I po reformě bude tato část klíčovou složkou penzijního systému. Pro ty, kteří se nezapojí do 2. pilíře, se nic nezmění. Odvody budou ve stejné výši jako doposud. Výplaty také. Účastníci 2. pilíře odvádějí do 1. pilíře o 3 % méně než dosud. Jejich výplaty z 1. pilíře budou rovněž nižší. 2. PILÍŘ Podmínky pro vstup do 2. pilíře Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Vstoupit může kdykoliv až do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. ledna 2013 do Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého pilíře se osobě sníží budoucí státní důchod (1. pilíř). Možnosti spoření ve 2. pilíři Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům právě čtyři důchodové fondy. Důchodový fond (DF) DF státních dluhopisů Konzervativní DF Vyvážený DF Dynamický DF Fond investuje... zejména do státních dluhopisů ČR, členských států EU nebo OECD do dluhopisů bez možnosti investovat do akcií a obdobných cenných papírů nejvýše 40 % hodnoty svého majetku do akcií a obdobných cenných papírů nejvýše 80 % hodnoty svého majetku do akcií a obdobných cenných papírů 3. PILÍŘ Možnosti účasti ve 3. pilíři Současné smlouvy budou automaticky převedeny do transformovaného fondu s garancí minimálně nulového zhodnocení. Do transformovaného fondu již nemůže po vstoupit žádný nový klient. Z transformovaného fondu účastníci mohou (ale nemusí) přejít do nových účastnických fondů. Z účastnických fondů již nikdy nelze přejít do transformovaného fondu. Možnosti spoření ve 3. pilíři Penzijní společnosti konkrétní nabídku účastnických fondů představí v průběhu roku Předpokládané strategie účastnických fondů: a) Konzervativní b) Zajištěná c) Vyvážená d) Dynamická Konzervativní účastnický fond musí klientům nabídnout povinně každá penzijní společnost. Ostatní účastnické fondy jsou libovolné a penzijní společnost jich může klientům nabídnout jakékoliv množství. Dávky vyplácené z 2. pilíře Dožití Při odchodu do důchodu si účastník vybere jeden ze tří důchodů, který mu bude vyplácet životní pojišťovna dle jeho volby. Vybrat si může: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na tři roky, starobní důchod na dobu 20 let. Důležité: Nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky. Úmrtí V případě úmrtí účastníka během spoření se prostředky stávají předmětem dědictví. Je-li dědicem: osoba mladší 18 let sirotčí důchod na 5 let osoba starší 18 let, která má 2. pilíř bude jí přiměřeně navýšen budoucí důchod osoba starší 18 let, která nemá 2. pilíř jednorázově vyplacen dědický podíl. Důležité: Většina prostředků propadne ve prospěch pojišťovny. Invalidita Týká se pouze invalidity 3. stupně. Při vzniku nároku na invalidní důchod přechází 60 % prostředků do státního rozpočtu pro úhradu invalidní penze. Zbylých 40 % zůstává na starobní penzi. Důležité: invalidnímu občanovi jsou z velké části odejmuty jeho úspory. Předčasné ukončení smlouvy Není možné. Ze systému nelze vystoupit. Dávky vyplácené z 3. pilíře Pokud si účastník spoří v transformovaném fondu, má nárok na všechny dávky dle jeho současného penzijního plánu. Pokud však přejde nebo si nově začne spořit do Účastnického fondu, bude mít nárok na tyto výplaty: Dožití Podmínkou výplaty je věk alespoň 60 let a zároveň doba trvání smlouvy alespoň 60 měsíců. Každý si může vybrat jednu z těchto možností: jednorázové vyrovnání doživotní penze penze na dobu určitou Důležité: nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky. Úmrtí V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky vyplatí oprávněné osobě, nebo jsou předmětem dědictví. jednorázové vyrovnání odbytné Invalidita V případě přiznání invalidity 3. stupně a zároveň doby trvání smlouvy alespoň 36 měsíců. invalidní penze na dobu určitou Předčasné ukončení smlouvy odbytné, ovšem pouze pokud je doba trvání smlouvy alespoň 24 měsíců Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

4 2. PILÍŘ 3. PILÍŘ Výhodnost 2. pilíře Je problematická. Z obecných kalkulací vyplývá, že může být výhodný především pro osoby s nadprůměrnými příjmy. Nelze to ale konstatovat zcela obecně. Je zde ovšem velmi nepříjemný fakt, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Nelze se tedy rozhodnout, že peníze použijete třeba v případě, kdy se vlivem osudu zjevně penze nedožijete. Nelze je také nikomu předat. Nelze vystoupit ani v momentě, kdy budete mít pocit, že peníze nejsou dobře spravovány. Tato neobvyklá svázanost a nesvoboda může být v závislosti na osobních postojích zásadním faktem. Výhodnost 3. pilíře 3. pilíř s sebou nese řadu finančních výhod, které mohou být podstatné. Bylo by velkou chybou jich nevyužít. Aby byl pilíř výhodný, je klíčové dobře nastavit všechny parametry a jejich správné načasování. Jde také o jeho případné vhodné provázání či neprovázání s 2. pilířem, protože toto nastavení je kriticky důležité a bohužel nevratné. Účastník každý se může o vstupu do 2. pilíře dobrovolně rozhodnout VSTUP lze VÝSTUP nelze Důchodové fondy 2. pilíře konzervativní, vyvážený, dynamický a fond státních dluhopisů Transformovaný fond pouze pro klienty se současným penzijním připojištěním PŘEVOD lze nelze Účastnické fondy 3. pilíře povinný konzervativní fond, další účastnické fondy KLÍČOVÉ OTÁ ZKY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁ VNÝ M ROZHODNUTÍM Otázka Je vůbec důvod se důchodovou reformou zabývat? Je důchodová reforma výhodná jen pro někoho? Všichni říkají, že je to výhodné, proč tedy pochybovat? Není nejrozumnější poradit se přímo v penzijním fondu? Nemáte penzijní fond? Je rozumné vstoupit do 2. pilíře? Jakou strategii spoření zvolit? Pokud to bude nutné, existuje alternativa, jak v závažných situacích 2. pilíř opustit? Lze druhý pilíř nastavit tak, aby se minimalizovalo riziko ztrát? Je rozumné využít 3. pilíře? Máte penzijní fond a platíte měsíční příspěvek méně než 300 Kč? Je rozumné využít státní podporu naplno? Je potřeba mít na mysli při hledání odpovědi Rozhodně ano. Může být zajímavým přínosem i vážným ohrožením. Je to přesně tak. Bohužel však často není výhodná pro ty, kdo mají tendenci se na ni spolehnout. Nelze podléhat tomu, co slyšíme z rádia, televize, fin. institucí... Je potřeba přemýšlet, kdo to říká. Mohou to být politici, majitelé penzijních fondů a pojišťoven, tedy ti, kterým to má přinést voliče či klienty. To není správný způsob, jak rozhodnout o kvalitě svého života v penzi. Rozhodně ne. Vždyť jediným zájmem fondu, je abyste se do systému zapojili a to právě prostřednictvím jejich produktu. To maximalizuje jejich zisk. Fond rozhodně není správný rádce. Možná je nejvyšší čas uzavřít penzijní připojištění podle starých pravidel. Ta mohou být v mnoha parametrech výhodná. Je potřeba prověřit, zda se tyto výhody mohou týkat i vás, a rozhodnout o správném nastavení tak, aby se vaše výhody maximalizovaly. To je nejdůležitější otázka penzijní reformy. Bezesporu je nutné provést konkrétní kalkulaci. Ale rozhodně nejen to. Vstup do 2. pilíře je nevratným krokem. Nese s sebou vysokou míru nejistoty budoucnosti, která je dána samotnou konstrukcí systému. Toto rozhodnutí vyžaduje kvalifikovaný rozhovor s profesionálem. Jednotlivé možnosti se výrazně liší. Jistě by každý chtěl maximální zhodnocení s vidinou co nejvyšší penze. Každá varianta s sebou ovšem nese další nefinanční parametry, které konkrétnímu člověku mohou či nemusí vyhovovat. Strategií je na výběr velké množství a existuje také možnost ponechat si dosavadní úspory v garantovaném fondu a nové příspěvky posílat do dynamické strategie. Ale správné rozhodnutí není jen věcí kalkulace, jde o komplexní otázku. Taková varianta neexistuje. Ano, riziko lze snížit správnou analýzou situace, odpovídající kalkulací a následným správným nastavením řešení. Pravděpodobně ano. Je však nutné správně nastavit konkrétní parametry strategie v rámci 3. pilíře. V tom případě nebudete moci čerpat státní příspěvek. Je možné, že by to pro vás bylo nevýhodné. Je to potřeba propočítat a zvážit, zda a jak upravit váš měsíční příspěvek. Je také možné, že v novém systému není u konkrétní osoby efektivní či rozumné v tomto spoření pokračovat. Pravděpodobně ano. Ovšem každý jsme v jiné situaci. Maximální státní podpora je spojena s vlastním příspěvkem ve výši Kč měsíčně. Konkrétní kalkulace dokáže dát jednoznačnou odpověď. Vaše penze není tou nejdůležitější věcí vašeho života. Rozhodně ale patří mezi ty, které není dobré nechávat v rukou politiků, novinářů, reklamy či majitelů penzijních fondů a pojišťoven. Při hledání toho správného řešení pro vás je vám plně k dispozici váš privátní finanční poradce. Zároveň jsme vám k dispozici na u: Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

5 Profil společnosti AWD Česká republika

6 AWD patří k největším AWD patří k největším evropským společnostem poskytujícím služby v oblasti správy privátních financí. Byla založena roku 1988 v německém Hanoveru. Od roku 2005 působí AWD také v České republice, kde se stala lídrem v oblasti privátního finančního poradenství pro klientelu s nadprůměrnými příjmy. 2

7 Historie Základní kámen AWD holdingu byl položen v roce V této době si zakladatel AWD Carsten Maschmayer uvědomil, že budoucnost není v prodeji finančních produktů, ale v kvalitním komplexním finančním poradenství založil společnost AWD, která postupně expandovala do 8 zemí Evropy. V roce 2005 vstoupila AWD také na Český trh spojením se společností Finance.EU a začala tak psát historii kvality také na našem trhu. AWD Česká republika vznikla tak říkajíc na zelené louce s využitím zkušeností holdingu z rozvinutých západoevropských trhů. AWD se poměrně brzy stala tvůrcem segmentu privátního finančního poradenství a vzorem, který následuje celý český a slovenský trh. V roce 2008 se stává majoritním akcionářem AWD holding švýcarská finanční skupina Swiss life. Toto spojení přineslo nejen fixaci dlouhodobé strategie, ale také bezkonkurenční kapitálové zázemí Vstup na Rakouský trh 1998 Přeměna na akciovou společnost AWD Holding AG 2001 Vstup na trh Velké Británie 2007 Strategické partnerství se Swiss Life 2009 Posílení partnerství se Swiss Life v plném nabytí akcií AWD Holding AG 1988 Založení společnosti AWD 1992 Vstup na Švýcarský trh 2000 Vstup AWD na burzu Akvizice Horbach GmbH 2002 Vstup na trh střední a východní Evropy (CEE) Akvizice tecis Financial Services AG Začátek sponzorství stadionu AWD Arena v Hannoveru 2008 Německá akvizice Proventus AG 3

8 Klienti Společnost AWD podřizuje všechny své vnitřní procesy, informační systémy, Výběr i vzdělávání pracovníků tomu, aby dokázala poskytnou servis v očekávané kvalitě té nejnáročnější klientele. Našimi klienty jsou nejen privátní osoby disponující významným majetkem či kapitálem a také osobnosti, které si uvědomují důležitost správy privátního majetku. Ze statistického hlediska spadá do našeho potenciálního klientského segmentu přibližně 26,4 procenta pracujících v ČR. Tedy přibližně obyvatel. 4

9 Služba klientům V současné době poskytuje společnost AWD na území České republiky své služby přibližně klientům. Do roku 2015 plánuje dosáhnout počtu klientů. Bez ohledu na majetek, kterým lidé disponují, jsou jejich základní potřeby podobné. To čím se od sebe lišíme, je pouze hodnota našich potřeb čas jejich realizace. Úlohou finančního poradce je analyzovat současnou situaci i přání klienta a jeho plány do budoucna. Zejména správně určit priority. Na základě analýzy je připraven návrh privátní finanční strategie, který je souborem návrhů, jak dosáhnout realizace přání klienta ve stanoveném čase. Každá privátní finanční strategie je nezávisle zkontrolována dříve, než je představena klientovi. Tímto je eliminována možnost chyby jednotlivce. U navržené privátní finanční strategie je vyčíslený její finanční dopad. Toto je počátek spolupráce s klientem. Hlavním úkolem společnosti AWD je následně sledovat podstatné změny v životě klienta i okolním světě, každou takovou změnu analyzovat a navrhnout klientovi nejlepší možné následné řešení. 5

10 Ta nejlepší řešení Naši odborníci, ve spolupráci s kolegy z ostatních zemí Evropy, vybírají ty nejlepší produkty, ale především sestavují ta nejlepší řešení, která jsou zpravidla výsledkem důmyslných kombinací a využití synergických efektů. 6

11 Analytické zázemí Počítáme s výjimečnými nároky naší klientely a proto významně investujeme do produktového a analytického zázemí. Ratingy produktů, sestavované našimi analytickými týmy, zásadním způsobem usnadňují práci našim poradcům. Kromě vyhodnocování existujícího finančního trhu inspiruje AWD finanční instituce k vytvoření zcela nových produktů s unikátními užitnými hodnotami pro naše klienty. Naši pracovníci mají kromě průběžného vzdělávání přístup k novinkám prostřednictvím odborného portálu pro naše pracovníky, pravidelně vydávaných product news i on-line help desku. 7

12 Technologické a informační zázemí Pro zajištění komplexního servisu je nutné špičkové technologické zázemí, které umožňuje pracovníkům AWD automatizované sledování důležitých událostí v životě klienta, či okolním světě, které mají vliv na majetek či finance klienta. Tak, jako je pro klienty AWD pravidelně vydáván elektronický newsletter Privátní finance online a klientský časopis Privátní finance, je také pro pracovníky AWD vydáván elektronický titul Product News a interní časopis Ikona. 8

13 Bezpečnost práce s informacemi Pro naše klienty odvádíme tak kvalitní práci, jak kvalitní data nám poskytnou v průběhu analýzy a definování svých priorit. Práce s osobními daty našich klientů přináší potřebu jejich důsledné ochrany. Data jsou bezprostředně po jejich získání převedena do elektronické podoby a chráněna na úrovni, se kterou se setkáváme jen u kvalitních bankovních domů. Velká pozornost je věnována nadstandardnímu zabezpečení našich datových sítí. Jsme poradenskou firmou, nikoli finanční institucí a proto nikterak nepřicházíme do styku s finančními prostředky našich klientů. Díky tomu se na nás nevztahuje informační povinnost vůči státním autoritám, kterou mají finanční instituce. Jsme si dobře vědomi faktu, že jediný komu máme za každé okolnosti přinést prospěch je náš klient a toho lze v plné míře dosáhnout jen při zachování stoprocentní diskrétnosti. 9

14 Pracovníci AWD Privátní finanční poradenství se liší od prodeje finančních produktů, a to především komplexností a precizností přístupu ke klientovi. Rozdíly se markantně projevují nejen v průběhu úvodních analýz a návrhu prvotní privátní finanční strategie, ale také v dlouhodobém následném servisu. Naši klienti oceňují především vysokou úroveň komunikace našeho týmu a pochopení pro jejich potřeby, situaci a plány. 10

15 Oceňování a vzdělávání pracovníků Jsme si vědomi toho, že kvalitu a nasazení je potřeba ocenit, a proto naši pracovníci patří mezi nejlépe odměňované v České republice. Umíme ocenit nadstandardní úsilí i výsledky našich pracovníků, stejně jako jejich dlouhodobou a kvalitní péči o současné zákazníky AWD. Víme že kvalitní poradce zraje s léty a stává se silným poutem mezi AWD a našimi klienty. V České republice neexistuje vysoká škola, která by dokázala připravit pracovníky, kteří by se uplatnili v AWD. Proto systém výběru pracovníků a jejich úvodního zapracování a následného vzdělávání počítá s tím, že do AWD nastupují lidé bez předchozích zkušeností z oboru. Pro jejich uplatnění jsou klíčové především komunikační schopnosti a vyzrálá osobnost. Praxe ukázala, že je více než důležité, aby pracovníci byli v maximální možné míře ochráněni před zbytečným stresem. Proto je standardizované zapracování nových pracovníků rozprostřeno do šesti měsíců a každý nový pracovník se může spolehnout na každodenní osobní podporu svého přímého nadřízeného, odborného asistenta i manažera kvality poradenství daného poradenského centra. Silná osobní podpora nadřízeného je ovšem samozřejmá i v dalším pracovním období. 11

16 Životní styl Kariéra není jen práce, je to způsob života, a proto není dobré brát při výběru povolání v potaz pouze finanční a materiální hodnoty. Plánování a budování kariéry je součástí našeho životního stylu. U nás má každý možnost trávit svůj volný čas společně se svými přáteli a životními partnery na společenských akcích AWD, které jsou plánovány v nadstandardní kvalitě. Užívání si života samozřejmě pro každého představuje něco jiného, může si vybrat z mnoha možností od sportovních utkání po exkluzivní cesty do všech koutů světa. Je na každém, jak bude načerpávat nové síly. 12

17 Organizační struktura AWD Společnost AWD má svou centrálu v Brně a její poradenská centra jsou zřízena ve významných městech České republiky. V nich v současné době pracuje přes 350 privátních finančních poradců. Jejich počet by se měl do roku 2015 zvýšit na 750. Poradcům poskytuje podporu přibližně sto pracovníků centrálního i lokálních backoffice. Organizační struktura AWD je typickou řídicí strukturou bankovního typu se třemi úrovněmi řízení. Právě nízký počet řídicích úrovní je jedním ze základních předpokladů udržení vysoké úrovně servisu pro naši náročnou klientelu. Je to také jeden z hlavních prvků, který nás odlišuje od společností, které jsou chybně vnímány jako naše konkurence. 13

18 Poradenská centra Stejně jako vrcholový sportovec potřebuje trénink a vybavení k tomu, aby se udržel na špičkové úrovni, tak i pracovníci v kancelářích musí mít vhodné podmínky k udržení efektivity práce. Snažíme se udělat všechno pro to, aby byli naši pracovníci i naši klienti spokojeni nejen v našich poradenských centrech. Poradenská centra jsou situována na prestižních adresách, odpovídají standardu naší klientely, jsou dobře dostupná a jsou rozmístěna v celé republice tak, aby se jejich funkční rádius nepřekrýval. Klienti se tak snadno orientují a pro naše pracovníky to znamená jistotu dlouhodobé kariéry bez prvků konkurenčního boje. Poradenské centrum AWD nepředstavuje jen pracovní prostor, ale také lokální tým podpory, který má za úkol podporovat privátní finanční poradce a jejich manažery v odborné a administrativní sféře. Tito pracovníci se snaží jim práci co nejvíce usnadnit a zároveň zajistit kvalitativní standard na vysoké úrovni. Dbáme na soukromí a diskrétnost jednání s klienty. 14

19 Konkurence AWD Je obtížné identifikovat společnost, která by se dala v České republice označit za přímou konkurenci AWD. Za nejbližší konkurenci považujeme privátní bankéře, jakkoli jejich příslušnost k jedné bance či finanční skupině pro ně představuje nepřekonatelnou nevýhodu, kterou nemohou vyvážit ani vysokým pracovním nasazením, či špičkovými znalostmi. Na finančním trhu působí také organizace, které využívají víceúrovňové řídicí struktury podobné těm, které již tradičně využívají prodejci kosmetiky či potravinových doplňků. Tyto společnosti mají celou řadu pozitivních stránek a jistě mohou poskytnout zajímavou službu své cílové skupině klientů. Základní principy práce AWD se však natolik liší v mnoha ohledech, především pak v principu našeho servisu, že by nebylo správné tyto společnosti považovat za konkurenci. 15

20 Pomoc dětem AWD nadace Pomoc dětem vznikla v roce 1991 v Německu, a kromě České republiky působí také v Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a správný vývoj. K prioritám našich aktivit patří: - záchrana života, - zmírnění nemocí, -zlepšení kvality života. 16

21 AWD nadace Pomoc dětem AWD nadace Pomoc dětem působí v České republice od roku Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním způsobem, a to tak, že každý privátní finanční poradce společnosti AWD Česká republika dobrovolně měsíčně přispívá jedním procentem ze svého výdělku. Poskytujeme pomoc v okamžiku, kdy se děti nacházejí v situaci bezprostředního ohrožení bez ohledu na národnost, barvu pleti či vyznání. Podporujeme handicapované děti a v posledních letech jsme pomohli desítkám dětí zlepšit v rámci možností kvalitu jejich života. Při výběru vhodných projektů spolupracujeme zejména s humanitárními organizacemi a občanskými sdruženími, charitami, nemocnicemi a dětskými domovy. Každý dar je stoprocentně využit na daný účel, protože díky podpoře společnosti AWD Česká republika s.r.o. naše nadace nemusí nést žádné náklady na správu. 17

22 Žijte naplno Náš život je příliš krátký na to, abychom mohli čekat, až budeme moci začít žít podle svých představ. Pracovní prostředí a styl práce v AWD svědčí aktivním lidem, všem těm, kteří se velmi rádi nechávají inspirovat novými zkušenostmi, a to jak v profesním, tak i ve svém soukromém životě a aktivitách. Pokud tedy nechcete jenom chodit do práce, ale chcete si život v práci užívat naplno, máme pro vás příležitost, jak toho dosáhnout. 18

23 Vize společnosti Velmi dobře si uvědomujeme probíhající polarizaci naší společnosti na ty, kteří vlastní větší majetek, či mají reálný potenciál či záměr ho vlastnit, a na ty ostatní. Je zřejmé, že obě tyto skupiny obyvatel se výrazně liší ve svých očekáváních. Rozhodli jsme se dlouhodobě poskytovat co nejkvalitnější a nejkomplexnější servis těm, kteří mají zájem na dlouhodobé tvorbě majetku a kapitálu. Našim cílem je klientské portfolio o velikosti cca klientů do roku Těmto klientům chceme poskytovat kvalitní a komplexní servis, který bude maximalizovat jejich loajalitu ke značce AWD a bude přirozeně přinášet špičková osobní doporučení na kvalitní potenciální klientelu. Kategorie naší klientely, rozsah jejího majetku a průběžné změny v jejich potřebách i okolním světě, zajistí potřebu našeho servisu a také to, že se dlouhodobě můžeme spolehnout na to, že 60-70% našeho pracovního času a tedy také příjmů bude směřováno právě do servisu současné klientely. Zbylý čas budeme věnovat doplnění kmene o nové atraktivní klienty na základě kvalitního osobního doporučení našich stávajících klientů Nárůst klientského portfolia 19

24 bro-profil společnosti - ver1-10/2011 AWD Česká republika s.r.o. Holandská Brno infolinka: web: Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití publikovaných materiálů je možné pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka či oprávněného uživatele autorských práv. Vyobrazené ochranné známky mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AWD Česká republika s.r.o.

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10 2011 Výroční zpráva obsah Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Celosvětové koncernové zásady 10 Složení vrcholných orgánů 13 Dlouhodobá strategie 16 Hlavní aktivity roku 2011 19 Produkty a služby

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více