2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE"

Transkript

1 Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne 2012 AWD Česká republika s.r.o., Oddělení produktového managementu O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti, nikdo nepochybuje. Připravit penzijní reformu bylo nezbytné. Její hlavní úkol byl zajistit každému z nás lepší život v penzi, než jaký nás čekal doposud. Přesně o takovém dopadu právě startující penzijní reformy nás informují novináři i politici. Jak už to ale u těchto dvou skupin bývá, není to zdaleka tak jednoznačné, jak to prezentují. Je skupina lidí, jimž reforma finančně vskutku přináší to, co bylo jejím cílem. Bohužel zároveň ztrácí svobodu v tom, rozhodovat o úsporách. U většiny z nás je finanční dopad reformy přinejmenším diskutabilní. Pro ostatní je penzijní reforma finančně jednoznačně nevýhodná. Jediná skupina, pro kterou je reforma prospěšná bez diskuse, jsou penzijní fondy a pojišťovny, jež budou peníze ovládat a jednou vyplácet důchody. Dobrou zprávou je, že rozhodnutí, zda se do reformy zapojíme, je na každém jednom z nás. Protože však zákon říká, že rozhodnutí, které nyní uděláme, nelze v budoucnu změnit, je potřeba ho dělat s maximální obezřetností a dostatkem informací. Situace každého z nás se liší v mnoha ohledech. Skutečně správnou cestou k dobrému rozhodnutí není jen kalkulace jednotlivých možností konkrétní osoby, ale také zohlednění životní situace, pohledu na svět a životních plánů účastníka i jeho blízkých. Jedině tak lze dosáhnout rozhodnutí výhodného pro účastníka, a nikoli pro politiky či majitele penzijních fondů a pojišťoven. Věříme, že nejlepší cestou pro vaše rozhodování je schůzka s naším profesionálem. Přípravě na penzi se profesionálně věnujeme již řadu let v mnoha zemích Evropy včetně těch, které penzijní reformou již prošly. Jsme více než připraveni a budeme potěšeni, pokud vám budeme moci poskytnout profesionální podporu při vašem rozhodování. Změny systému důchodového spoření v Česku od roku 2013 Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně mění současný systém důchodového zabezpečení obyvatel České republiky. Mezi hlavní dopady zákona patří: 1) zavedení nového druhu spoření na důchod (tzv. 2. důchodový pilíř s názvem Důchodové spoření ), 2) změna současného penzijního připojištění (tzv. 3. důchodový pilíř s názvem Doplňkové penzijní spoření ). Od roku 2013 tak bude v České republice zaveden třípilířový systém důchodového spoření. STÁTNÍ SYSTÉM PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI vzniklé ze stávajících penzijních fondů 1. PILÍŘ Základní důchodové pojištění s výplatou starobních důchodů 2. PILÍŘ Důchodové spoření 3. PILÍŘ Doplňkové penzijní spoření PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM POVINNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Financovaný ze sociálního pojištění: 28 % z hrubé mzdy (pokud nevstoupí do 2. pilíře) 25 % z hrubé mzdy (pokud vstoupí do 2. pilíře) FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Pevně nastavená výše příspěvků: 3 % z hrubé mzdy (odvádí zaměstnavatel automaticky) + 2 % z hrubé mzdy (odvádí účastník ze svého navíc) FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP LZE libovolná výše příspěvku účastníka státní příspěvek příspěvek zaměstnavatele Důležitá data reformy Konec převodů penzijního připojištění mezi současnými penzijními fondy (tj. doručení výpovědi původnímu PF) Konec možnosti sjednat penzijní připojištění za současných podmínek (s datem počátku nejpozději ). od Možnost sjednat Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř) s novými účastnickými fondy. Možnost kohokoliv sjednat Důchodové spoření (2. pilíř) Poslední možnost vstupu osob nad 35 let do 2. pilíře verze /02 - VEŘEJNÉ

2 TRANSFORMACE SOUČASNÝ CH PENZIJNÍCH FONDŮ Proměna penzijních fondů Současné penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Pokud si spoříte již dnes do penzijního fondu, pak budou vaše naspořené prostředky vyčleněny do samostatného transformovaného fondu, který bude obhospodařovat penzijní společnost a jeho majetek bude oddělen od majetku penzijní společnosti. Nově vzniklé penzijní společnosti budou obhospodařovat fondy ve druhém i třetím pilíři. Ve druhém pilíři v takzvaných důchodových fondech, ve třetím pilíři v účastnických fondech. Transformace stávajících penzijních fondů proběhne automaticky. Informační dopis o transformaci obdrží každý klient do Od budou prostředky klientů vyčleněny do samostatného transformovaného fondu. Nynější stav Od roku 2013 SOUČASNÝ PENZIJNÍ FOND Prostředky akcionáře NOVÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST Aktiva Kapitál Pasiva Prostředky účastníků Transformovaný fond Účastnické fondy Důchodové fondy 3. pilíř 2. pilíř Účastník Zaměstnavatel Stát Účastník Zaměstnavatel Stát Účastník Stát Transformované fondy i nadále garantují Státní příspěvky se od mění Měsíční příspěvek v Kč garance minimálně nulového zhodnocení nároky na dávky (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné) výsluhová penze, invalidní penze výplata oprávněným osobám, dědicům daňové výhody (nově upravené podmínky) nárok na státní příspěvek (nově jiná výše) Příspěvek účastníka Státní příspěvek nyní Státní příspěvek po reformě > Dosavadní penzijní fondy Stabilitu a spolehlivost lze vyjádřit mezinárodním ratingem. Všechny penzijní fondy, které se zúčastní důchodové reformy, jsou součástí nadnárodní finanční skupiny. Ratingy těchto skupin se liší. Důležité ovšem je, že současné parametry fondů se mohou poměrně rychle změnit. Změny ratingů států v posledním roce jsou toho jasným příkladem. Nepříjemné je, že ve druhém pilíři nebude možné učinit skutečně efektivní změnu, pokud se nebude situace vyvíjet příznivě. Rating Průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky Penzijní fond Finanční skupina Rating Allianz PF AXA PF Generali PF, PF ČP PF České spořitelny PF Komerční banky Allianz SE AXA Assicurazioni Generali S.p.A. Vienna Insurance Group AG Société Générale Group AA AA- AA- A+ A+ 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % AEGON PF AEGON N.V. A- 0,5 % ING PF ČSOB PF ING Groep N.V. KBC Group NV A BBB+ 0,0 % Allianz PF Aegon PF Generali PF PF České spořitelny PF České pojišťovny AXA PF PF Komerční banky ČSOB PF Stabilita ING PF Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

3 1. PILÍŘ 1. pilíře se účastní všichni bez výjimky. Jeho úkolem je výplata starobních důchodů průběžným systémem, tak jak jsme na něj doposavad zvyklí. I po reformě bude tato část klíčovou složkou penzijního systému. Pro ty, kteří se nezapojí do 2. pilíře, se nic nezmění. Odvody budou ve stejné výši jako doposud. Výplaty také. Účastníci 2. pilíře odvádějí do 1. pilíře o 3 % méně než dosud. Jejich výplaty z 1. pilíře budou rovněž nižší. 2. PILÍŘ Podmínky pro vstup do 2. pilíře Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Vstoupit může kdykoliv až do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. ledna 2013 do Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého pilíře se osobě sníží budoucí státní důchod (1. pilíř). Možnosti spoření ve 2. pilíři Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům právě čtyři důchodové fondy. Důchodový fond (DF) DF státních dluhopisů Konzervativní DF Vyvážený DF Dynamický DF Fond investuje... zejména do státních dluhopisů ČR, členských států EU nebo OECD do dluhopisů bez možnosti investovat do akcií a obdobných cenných papírů nejvýše 40 % hodnoty svého majetku do akcií a obdobných cenných papírů nejvýše 80 % hodnoty svého majetku do akcií a obdobných cenných papírů 3. PILÍŘ Možnosti účasti ve 3. pilíři Současné smlouvy budou automaticky převedeny do transformovaného fondu s garancí minimálně nulového zhodnocení. Do transformovaného fondu již nemůže po vstoupit žádný nový klient. Z transformovaného fondu účastníci mohou (ale nemusí) přejít do nových účastnických fondů. Z účastnických fondů již nikdy nelze přejít do transformovaného fondu. Možnosti spoření ve 3. pilíři Penzijní společnosti konkrétní nabídku účastnických fondů představí v průběhu roku Předpokládané strategie účastnických fondů: a) Konzervativní b) Zajištěná c) Vyvážená d) Dynamická Konzervativní účastnický fond musí klientům nabídnout povinně každá penzijní společnost. Ostatní účastnické fondy jsou libovolné a penzijní společnost jich může klientům nabídnout jakékoliv množství. Dávky vyplácené z 2. pilíře Dožití Při odchodu do důchodu si účastník vybere jeden ze tří důchodů, který mu bude vyplácet životní pojišťovna dle jeho volby. Vybrat si může: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na tři roky, starobní důchod na dobu 20 let. Důležité: Nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky. Úmrtí V případě úmrtí účastníka během spoření se prostředky stávají předmětem dědictví. Je-li dědicem: osoba mladší 18 let sirotčí důchod na 5 let osoba starší 18 let, která má 2. pilíř bude jí přiměřeně navýšen budoucí důchod osoba starší 18 let, která nemá 2. pilíř jednorázově vyplacen dědický podíl. Důležité: Většina prostředků propadne ve prospěch pojišťovny. Invalidita Týká se pouze invalidity 3. stupně. Při vzniku nároku na invalidní důchod přechází 60 % prostředků do státního rozpočtu pro úhradu invalidní penze. Zbylých 40 % zůstává na starobní penzi. Důležité: invalidnímu občanovi jsou z velké části odejmuty jeho úspory. Předčasné ukončení smlouvy Není možné. Ze systému nelze vystoupit. Dávky vyplácené z 3. pilíře Pokud si účastník spoří v transformovaném fondu, má nárok na všechny dávky dle jeho současného penzijního plánu. Pokud však přejde nebo si nově začne spořit do Účastnického fondu, bude mít nárok na tyto výplaty: Dožití Podmínkou výplaty je věk alespoň 60 let a zároveň doba trvání smlouvy alespoň 60 měsíců. Každý si může vybrat jednu z těchto možností: jednorázové vyrovnání doživotní penze penze na dobu určitou Důležité: nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky. Úmrtí V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky vyplatí oprávněné osobě, nebo jsou předmětem dědictví. jednorázové vyrovnání odbytné Invalidita V případě přiznání invalidity 3. stupně a zároveň doby trvání smlouvy alespoň 36 měsíců. invalidní penze na dobu určitou Předčasné ukončení smlouvy odbytné, ovšem pouze pokud je doba trvání smlouvy alespoň 24 měsíců Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

4 2. PILÍŘ 3. PILÍŘ Výhodnost 2. pilíře Je problematická. Z obecných kalkulací vyplývá, že může být výhodný především pro osoby s nadprůměrnými příjmy. Nelze to ale konstatovat zcela obecně. Je zde ovšem velmi nepříjemný fakt, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Nelze se tedy rozhodnout, že peníze použijete třeba v případě, kdy se vlivem osudu zjevně penze nedožijete. Nelze je také nikomu předat. Nelze vystoupit ani v momentě, kdy budete mít pocit, že peníze nejsou dobře spravovány. Tato neobvyklá svázanost a nesvoboda může být v závislosti na osobních postojích zásadním faktem. Výhodnost 3. pilíře 3. pilíř s sebou nese řadu finančních výhod, které mohou být podstatné. Bylo by velkou chybou jich nevyužít. Aby byl pilíř výhodný, je klíčové dobře nastavit všechny parametry a jejich správné načasování. Jde také o jeho případné vhodné provázání či neprovázání s 2. pilířem, protože toto nastavení je kriticky důležité a bohužel nevratné. Účastník každý se může o vstupu do 2. pilíře dobrovolně rozhodnout VSTUP lze VÝSTUP nelze Důchodové fondy 2. pilíře konzervativní, vyvážený, dynamický a fond státních dluhopisů Transformovaný fond pouze pro klienty se současným penzijním připojištěním PŘEVOD lze nelze Účastnické fondy 3. pilíře povinný konzervativní fond, další účastnické fondy KLÍČOVÉ OTÁ ZKY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁ VNÝ M ROZHODNUTÍM Otázka Je vůbec důvod se důchodovou reformou zabývat? Je důchodová reforma výhodná jen pro někoho? Všichni říkají, že je to výhodné, proč tedy pochybovat? Není nejrozumnější poradit se přímo v penzijním fondu? Nemáte penzijní fond? Je rozumné vstoupit do 2. pilíře? Jakou strategii spoření zvolit? Pokud to bude nutné, existuje alternativa, jak v závažných situacích 2. pilíř opustit? Lze druhý pilíř nastavit tak, aby se minimalizovalo riziko ztrát? Je rozumné využít 3. pilíře? Máte penzijní fond a platíte měsíční příspěvek méně než 300 Kč? Je rozumné využít státní podporu naplno? Je potřeba mít na mysli při hledání odpovědi Rozhodně ano. Může být zajímavým přínosem i vážným ohrožením. Je to přesně tak. Bohužel však často není výhodná pro ty, kdo mají tendenci se na ni spolehnout. Nelze podléhat tomu, co slyšíme z rádia, televize, fin. institucí... Je potřeba přemýšlet, kdo to říká. Mohou to být politici, majitelé penzijních fondů a pojišťoven, tedy ti, kterým to má přinést voliče či klienty. To není správný způsob, jak rozhodnout o kvalitě svého života v penzi. Rozhodně ne. Vždyť jediným zájmem fondu, je abyste se do systému zapojili a to právě prostřednictvím jejich produktu. To maximalizuje jejich zisk. Fond rozhodně není správný rádce. Možná je nejvyšší čas uzavřít penzijní připojištění podle starých pravidel. Ta mohou být v mnoha parametrech výhodná. Je potřeba prověřit, zda se tyto výhody mohou týkat i vás, a rozhodnout o správném nastavení tak, aby se vaše výhody maximalizovaly. To je nejdůležitější otázka penzijní reformy. Bezesporu je nutné provést konkrétní kalkulaci. Ale rozhodně nejen to. Vstup do 2. pilíře je nevratným krokem. Nese s sebou vysokou míru nejistoty budoucnosti, která je dána samotnou konstrukcí systému. Toto rozhodnutí vyžaduje kvalifikovaný rozhovor s profesionálem. Jednotlivé možnosti se výrazně liší. Jistě by každý chtěl maximální zhodnocení s vidinou co nejvyšší penze. Každá varianta s sebou ovšem nese další nefinanční parametry, které konkrétnímu člověku mohou či nemusí vyhovovat. Strategií je na výběr velké množství a existuje také možnost ponechat si dosavadní úspory v garantovaném fondu a nové příspěvky posílat do dynamické strategie. Ale správné rozhodnutí není jen věcí kalkulace, jde o komplexní otázku. Taková varianta neexistuje. Ano, riziko lze snížit správnou analýzou situace, odpovídající kalkulací a následným správným nastavením řešení. Pravděpodobně ano. Je však nutné správně nastavit konkrétní parametry strategie v rámci 3. pilíře. V tom případě nebudete moci čerpat státní příspěvek. Je možné, že by to pro vás bylo nevýhodné. Je to potřeba propočítat a zvážit, zda a jak upravit váš měsíční příspěvek. Je také možné, že v novém systému není u konkrétní osoby efektivní či rozumné v tomto spoření pokračovat. Pravděpodobně ano. Ovšem každý jsme v jiné situaci. Maximální státní podpora je spojena s vlastním příspěvkem ve výši Kč měsíčně. Konkrétní kalkulace dokáže dát jednoznačnou odpověď. Vaše penze není tou nejdůležitější věcí vašeho života. Rozhodně ale patří mezi ty, které není dobré nechávat v rukou politiků, novinářů, reklamy či majitelů penzijních fondů a pojišťoven. Při hledání toho správného řešení pro vás je vám plně k dispozici váš privátní finanční poradce. Zároveň jsme vám k dispozici na u: Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne verze /02 - VEŘEJNÉ

5 Profil společnosti AWD Česká republika

6 AWD patří k největším AWD patří k největším evropským společnostem poskytujícím služby v oblasti správy privátních financí. Byla založena roku 1988 v německém Hanoveru. Od roku 2005 působí AWD také v České republice, kde se stala lídrem v oblasti privátního finančního poradenství pro klientelu s nadprůměrnými příjmy. 2

7 Historie Základní kámen AWD holdingu byl položen v roce V této době si zakladatel AWD Carsten Maschmayer uvědomil, že budoucnost není v prodeji finančních produktů, ale v kvalitním komplexním finančním poradenství založil společnost AWD, která postupně expandovala do 8 zemí Evropy. V roce 2005 vstoupila AWD také na Český trh spojením se společností Finance.EU a začala tak psát historii kvality také na našem trhu. AWD Česká republika vznikla tak říkajíc na zelené louce s využitím zkušeností holdingu z rozvinutých západoevropských trhů. AWD se poměrně brzy stala tvůrcem segmentu privátního finančního poradenství a vzorem, který následuje celý český a slovenský trh. V roce 2008 se stává majoritním akcionářem AWD holding švýcarská finanční skupina Swiss life. Toto spojení přineslo nejen fixaci dlouhodobé strategie, ale také bezkonkurenční kapitálové zázemí Vstup na Rakouský trh 1998 Přeměna na akciovou společnost AWD Holding AG 2001 Vstup na trh Velké Británie 2007 Strategické partnerství se Swiss Life 2009 Posílení partnerství se Swiss Life v plném nabytí akcií AWD Holding AG 1988 Založení společnosti AWD 1992 Vstup na Švýcarský trh 2000 Vstup AWD na burzu Akvizice Horbach GmbH 2002 Vstup na trh střední a východní Evropy (CEE) Akvizice tecis Financial Services AG Začátek sponzorství stadionu AWD Arena v Hannoveru 2008 Německá akvizice Proventus AG 3

8 Klienti Společnost AWD podřizuje všechny své vnitřní procesy, informační systémy, Výběr i vzdělávání pracovníků tomu, aby dokázala poskytnou servis v očekávané kvalitě té nejnáročnější klientele. Našimi klienty jsou nejen privátní osoby disponující významným majetkem či kapitálem a také osobnosti, které si uvědomují důležitost správy privátního majetku. Ze statistického hlediska spadá do našeho potenciálního klientského segmentu přibližně 26,4 procenta pracujících v ČR. Tedy přibližně obyvatel. 4

9 Služba klientům V současné době poskytuje společnost AWD na území České republiky své služby přibližně klientům. Do roku 2015 plánuje dosáhnout počtu klientů. Bez ohledu na majetek, kterým lidé disponují, jsou jejich základní potřeby podobné. To čím se od sebe lišíme, je pouze hodnota našich potřeb čas jejich realizace. Úlohou finančního poradce je analyzovat současnou situaci i přání klienta a jeho plány do budoucna. Zejména správně určit priority. Na základě analýzy je připraven návrh privátní finanční strategie, který je souborem návrhů, jak dosáhnout realizace přání klienta ve stanoveném čase. Každá privátní finanční strategie je nezávisle zkontrolována dříve, než je představena klientovi. Tímto je eliminována možnost chyby jednotlivce. U navržené privátní finanční strategie je vyčíslený její finanční dopad. Toto je počátek spolupráce s klientem. Hlavním úkolem společnosti AWD je následně sledovat podstatné změny v životě klienta i okolním světě, každou takovou změnu analyzovat a navrhnout klientovi nejlepší možné následné řešení. 5

10 Ta nejlepší řešení Naši odborníci, ve spolupráci s kolegy z ostatních zemí Evropy, vybírají ty nejlepší produkty, ale především sestavují ta nejlepší řešení, která jsou zpravidla výsledkem důmyslných kombinací a využití synergických efektů. 6

11 Analytické zázemí Počítáme s výjimečnými nároky naší klientely a proto významně investujeme do produktového a analytického zázemí. Ratingy produktů, sestavované našimi analytickými týmy, zásadním způsobem usnadňují práci našim poradcům. Kromě vyhodnocování existujícího finančního trhu inspiruje AWD finanční instituce k vytvoření zcela nových produktů s unikátními užitnými hodnotami pro naše klienty. Naši pracovníci mají kromě průběžného vzdělávání přístup k novinkám prostřednictvím odborného portálu pro naše pracovníky, pravidelně vydávaných product news i on-line help desku. 7

12 Technologické a informační zázemí Pro zajištění komplexního servisu je nutné špičkové technologické zázemí, které umožňuje pracovníkům AWD automatizované sledování důležitých událostí v životě klienta, či okolním světě, které mají vliv na majetek či finance klienta. Tak, jako je pro klienty AWD pravidelně vydáván elektronický newsletter Privátní finance online a klientský časopis Privátní finance, je také pro pracovníky AWD vydáván elektronický titul Product News a interní časopis Ikona. 8

13 Bezpečnost práce s informacemi Pro naše klienty odvádíme tak kvalitní práci, jak kvalitní data nám poskytnou v průběhu analýzy a definování svých priorit. Práce s osobními daty našich klientů přináší potřebu jejich důsledné ochrany. Data jsou bezprostředně po jejich získání převedena do elektronické podoby a chráněna na úrovni, se kterou se setkáváme jen u kvalitních bankovních domů. Velká pozornost je věnována nadstandardnímu zabezpečení našich datových sítí. Jsme poradenskou firmou, nikoli finanční institucí a proto nikterak nepřicházíme do styku s finančními prostředky našich klientů. Díky tomu se na nás nevztahuje informační povinnost vůči státním autoritám, kterou mají finanční instituce. Jsme si dobře vědomi faktu, že jediný komu máme za každé okolnosti přinést prospěch je náš klient a toho lze v plné míře dosáhnout jen při zachování stoprocentní diskrétnosti. 9

14 Pracovníci AWD Privátní finanční poradenství se liší od prodeje finančních produktů, a to především komplexností a precizností přístupu ke klientovi. Rozdíly se markantně projevují nejen v průběhu úvodních analýz a návrhu prvotní privátní finanční strategie, ale také v dlouhodobém následném servisu. Naši klienti oceňují především vysokou úroveň komunikace našeho týmu a pochopení pro jejich potřeby, situaci a plány. 10

15 Oceňování a vzdělávání pracovníků Jsme si vědomi toho, že kvalitu a nasazení je potřeba ocenit, a proto naši pracovníci patří mezi nejlépe odměňované v České republice. Umíme ocenit nadstandardní úsilí i výsledky našich pracovníků, stejně jako jejich dlouhodobou a kvalitní péči o současné zákazníky AWD. Víme že kvalitní poradce zraje s léty a stává se silným poutem mezi AWD a našimi klienty. V České republice neexistuje vysoká škola, která by dokázala připravit pracovníky, kteří by se uplatnili v AWD. Proto systém výběru pracovníků a jejich úvodního zapracování a následného vzdělávání počítá s tím, že do AWD nastupují lidé bez předchozích zkušeností z oboru. Pro jejich uplatnění jsou klíčové především komunikační schopnosti a vyzrálá osobnost. Praxe ukázala, že je více než důležité, aby pracovníci byli v maximální možné míře ochráněni před zbytečným stresem. Proto je standardizované zapracování nových pracovníků rozprostřeno do šesti měsíců a každý nový pracovník se může spolehnout na každodenní osobní podporu svého přímého nadřízeného, odborného asistenta i manažera kvality poradenství daného poradenského centra. Silná osobní podpora nadřízeného je ovšem samozřejmá i v dalším pracovním období. 11

16 Životní styl Kariéra není jen práce, je to způsob života, a proto není dobré brát při výběru povolání v potaz pouze finanční a materiální hodnoty. Plánování a budování kariéry je součástí našeho životního stylu. U nás má každý možnost trávit svůj volný čas společně se svými přáteli a životními partnery na společenských akcích AWD, které jsou plánovány v nadstandardní kvalitě. Užívání si života samozřejmě pro každého představuje něco jiného, může si vybrat z mnoha možností od sportovních utkání po exkluzivní cesty do všech koutů světa. Je na každém, jak bude načerpávat nové síly. 12

17 Organizační struktura AWD Společnost AWD má svou centrálu v Brně a její poradenská centra jsou zřízena ve významných městech České republiky. V nich v současné době pracuje přes 350 privátních finančních poradců. Jejich počet by se měl do roku 2015 zvýšit na 750. Poradcům poskytuje podporu přibližně sto pracovníků centrálního i lokálních backoffice. Organizační struktura AWD je typickou řídicí strukturou bankovního typu se třemi úrovněmi řízení. Právě nízký počet řídicích úrovní je jedním ze základních předpokladů udržení vysoké úrovně servisu pro naši náročnou klientelu. Je to také jeden z hlavních prvků, který nás odlišuje od společností, které jsou chybně vnímány jako naše konkurence. 13

18 Poradenská centra Stejně jako vrcholový sportovec potřebuje trénink a vybavení k tomu, aby se udržel na špičkové úrovni, tak i pracovníci v kancelářích musí mít vhodné podmínky k udržení efektivity práce. Snažíme se udělat všechno pro to, aby byli naši pracovníci i naši klienti spokojeni nejen v našich poradenských centrech. Poradenská centra jsou situována na prestižních adresách, odpovídají standardu naší klientely, jsou dobře dostupná a jsou rozmístěna v celé republice tak, aby se jejich funkční rádius nepřekrýval. Klienti se tak snadno orientují a pro naše pracovníky to znamená jistotu dlouhodobé kariéry bez prvků konkurenčního boje. Poradenské centrum AWD nepředstavuje jen pracovní prostor, ale také lokální tým podpory, který má za úkol podporovat privátní finanční poradce a jejich manažery v odborné a administrativní sféře. Tito pracovníci se snaží jim práci co nejvíce usnadnit a zároveň zajistit kvalitativní standard na vysoké úrovni. Dbáme na soukromí a diskrétnost jednání s klienty. 14

19 Konkurence AWD Je obtížné identifikovat společnost, která by se dala v České republice označit za přímou konkurenci AWD. Za nejbližší konkurenci považujeme privátní bankéře, jakkoli jejich příslušnost k jedné bance či finanční skupině pro ně představuje nepřekonatelnou nevýhodu, kterou nemohou vyvážit ani vysokým pracovním nasazením, či špičkovými znalostmi. Na finančním trhu působí také organizace, které využívají víceúrovňové řídicí struktury podobné těm, které již tradičně využívají prodejci kosmetiky či potravinových doplňků. Tyto společnosti mají celou řadu pozitivních stránek a jistě mohou poskytnout zajímavou službu své cílové skupině klientů. Základní principy práce AWD se však natolik liší v mnoha ohledech, především pak v principu našeho servisu, že by nebylo správné tyto společnosti považovat za konkurenci. 15

20 Pomoc dětem AWD nadace Pomoc dětem vznikla v roce 1991 v Německu, a kromě České republiky působí také v Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a správný vývoj. K prioritám našich aktivit patří: - záchrana života, - zmírnění nemocí, -zlepšení kvality života. 16

21 AWD nadace Pomoc dětem AWD nadace Pomoc dětem působí v České republice od roku Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním způsobem, a to tak, že každý privátní finanční poradce společnosti AWD Česká republika dobrovolně měsíčně přispívá jedním procentem ze svého výdělku. Poskytujeme pomoc v okamžiku, kdy se děti nacházejí v situaci bezprostředního ohrožení bez ohledu na národnost, barvu pleti či vyznání. Podporujeme handicapované děti a v posledních letech jsme pomohli desítkám dětí zlepšit v rámci možností kvalitu jejich života. Při výběru vhodných projektů spolupracujeme zejména s humanitárními organizacemi a občanskými sdruženími, charitami, nemocnicemi a dětskými domovy. Každý dar je stoprocentně využit na daný účel, protože díky podpoře společnosti AWD Česká republika s.r.o. naše nadace nemusí nést žádné náklady na správu. 17

22 Žijte naplno Náš život je příliš krátký na to, abychom mohli čekat, až budeme moci začít žít podle svých představ. Pracovní prostředí a styl práce v AWD svědčí aktivním lidem, všem těm, kteří se velmi rádi nechávají inspirovat novými zkušenostmi, a to jak v profesním, tak i ve svém soukromém životě a aktivitách. Pokud tedy nechcete jenom chodit do práce, ale chcete si život v práci užívat naplno, máme pro vás příležitost, jak toho dosáhnout. 18

23 Vize společnosti Velmi dobře si uvědomujeme probíhající polarizaci naší společnosti na ty, kteří vlastní větší majetek, či mají reálný potenciál či záměr ho vlastnit, a na ty ostatní. Je zřejmé, že obě tyto skupiny obyvatel se výrazně liší ve svých očekáváních. Rozhodli jsme se dlouhodobě poskytovat co nejkvalitnější a nejkomplexnější servis těm, kteří mají zájem na dlouhodobé tvorbě majetku a kapitálu. Našim cílem je klientské portfolio o velikosti cca klientů do roku Těmto klientům chceme poskytovat kvalitní a komplexní servis, který bude maximalizovat jejich loajalitu ke značce AWD a bude přirozeně přinášet špičková osobní doporučení na kvalitní potenciální klientelu. Kategorie naší klientely, rozsah jejího majetku a průběžné změny v jejich potřebách i okolním světě, zajistí potřebu našeho servisu a také to, že se dlouhodobě můžeme spolehnout na to, že 60-70% našeho pracovního času a tedy také příjmů bude směřováno právě do servisu současné klientely. Zbylý čas budeme věnovat doplnění kmene o nové atraktivní klienty na základě kvalitního osobního doporučení našich stávajících klientů Nárůst klientského portfolia 19

24 bro-profil společnosti - ver1-10/2011 AWD Česká republika s.r.o. Holandská Brno infolinka: web: Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití publikovaných materiálů je možné pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka či oprávněného uživatele autorských práv. Vyobrazené ochranné známky mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AWD Česká republika s.r.o.

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi 10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi S vámi od A do Z Zapamatujte si: Vhodná kombinace důchodových pilířů Vám zajistí dostatečnou penzi. 1 Jak se mění důchodový systém? Od 1. ledna 2013

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému

Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému O dokumentu Důchodová kalkulačka poskytuje orientační výpočet budoucího důchodu a jejím základním cílem je porovnání výše důchodu pro

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Penzijní reforma v kostce

Penzijní reforma v kostce Penzijní reforma v kostce leden 2012 www.pfcp.cz www.vseopenzich.cz infolinka 840 111 280 Penzijní reforma v kostce O penzijní reformě mnozí hovoří, my vám s ní pomůžeme. Jízdní řád reformy Proč by si

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. DOSIA Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory DOSIA členové získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně vyjednáno pro členy DOSIA,

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

PRŮVODCE SPOŘENÍM NA PENZI

PRŮVODCE SPOŘENÍM NA PENZI PRŮVODCE SPOŘENÍM NA PENZI PRO OBCHODNÍ SÍŤ SPOŘTE SI NA PENZI, ABY VÁS VE STÁŘÍ NEDOHNAL ŠVORC www.pfcp.cz infolinka 261 149 188 Jak se správně připravit na penzi? Nespoléhat pouze na státní důchod! Bydlení

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

sipo - zaměstnání - 0042231919 - penzijní fondy srovnání 2013 -

sipo - zaměstnání - 0042231919 - penzijní fondy srovnání 2013 - půjčka axa půjčka do výplaty. Základní údajeposkytovatelaxa penzijní společnost a půjčka půjčka do výplaty. - chroma Dana - doklad ojednorázovém vyrovnání - formulář k výpovědi penzijného připojištění

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Vypovězení této smlouvy - hf2ddj - ukonceni zivotniho pojisteni - starobní pebze - kontakt v Ostravě - klient - 451218427 kq7hdq -

Vypovězení této smlouvy - hf2ddj - ukonceni zivotniho pojisteni - starobní pebze - kontakt v Ostravě - klient - 451218427 kq7hdq - vzorec pro výpočet uroků z půjčky na nemovitosti. připojištění výpovědí - 21303103 - předč penzijka - VÝPLATA PENZE - pojistné smlouvy - ke stavjení - Vypovězení této smlouvy - hf2ddj - ukonceni zivotniho

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více