1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni."

Transkript

1 Hornobojanovský oficiální zpravodaj obce Horní Bojanovice 1/2013 zpravodaj Slovo starosty Milí spoluobčané, zima je již konečně za námi. Na jazyk se mi line slovo již dávno, ale každý víme, že to není tak dlouho, co nás zlobila sněhová nadílka na Velikonoce, které jsou církevním svátkem roku, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista a zároveň oslavou jara. Nesmíme zapomenout na naši obec Horní Bojanovice, která je jednou z mála obcí, kde se dodržuje lidová tradice malování vajíček voskem a děkuji každé trpělivé občance za udržení této tradice. Že to v naší obci opravdu žije, svědčí nespočet kulturních akcí. Začali jsme v zimním období třemi plesy, jedním dětským maškarním a nakonec koštem vína. Dále se u nás odehrál turnaj v mariáši, ve stolním tenise a co nás ještě čeká? Rybářské závody pro děti a dospělé, fotbalové turnaje, rockový festival, přehlídka dechových hudeb, Svatovavřinecké hody, burčákovky a další akce, které pro nás chystají spolky a občané naší obce. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni. Všem Vám přeji krásné jarní počasí a hodně slunce, které nám dodává toliko potřebné energie. Jiří Šlancar - starosta Zastupitelstvo obce Zastupitelé obce v počtu 7 lidí se schází na projednávání všech důležitých záležitostí obce. V tomto roce proběhla zatím 2 veřejná zasedání a zápis z usnesení na nich přijatých byl vyvěšen na úřední desce a je k dispozici občanům na obecním úřadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům, kteří se v hojném počtu těchto zasedání zúčastnili a doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat. Tímto také apelujeme i na další spoluobčany a chtěli bychom i je vyzvat k jejich účasti na těchto zasedáních, kde mají možnost se vyjádřit ke všemu, co je v naší obci zajímá, co jim vadí a kde vidí možnost zlepšení i co se týká práce zastupitelstva, případně i jejich jednotlivých členů. Poplatky za popelnice V naší obci jsou nastaveny poplatky za vyvážení komunálního odpadu na částku 500,-kč/ osoba. Na ulici Za branou je zakázaný vjezd nákladních automobilů a tím znemožněno vyvážení popelnic od našich občanů. Od jara 2010 si občané bydlících na této ulici, sváželi popelnice svépomoci k domu č.p.163 pro vysypání popelářským autem a odpoledne zase domů. V březnu tohoto roku jsme byli osloveni dotčenými občany o snížení poplatku za svoz a bylo s nimi dohodnuto, že jim bude popelnice svážena obcí na svozové místo a první tři měsíce tohoto roku jim budou z platby za popelnice odečteny. Výpočet pro tuto platbu byl proveden následovně zákonem stanovená výše poplatku je 250,-kč, která musí být hrazena vždy a druhá část 250,- Kč je nastavena naší obcí. Takže výpočet se provedl z 250,- kč. Ten byl vydělen dvanácti měsíci a vyšlo nám kolik je za jeden měsíc. Tuto částku jsme vynásobili prvními třemi měsíci kdy si popelnice sváželi svépomoci a vyšla nám částka, o kterou byl poplatek za popelnice ponížen. Tato částka je 62,5,-kč. O tuto částku je tedy poplatek za popelnice na osobu ponížen. Protože se po naší obci nesou tamtamy řečí (jak to, proč oni a my ne) bylo vhodné tuto věc osvětlit. Žádám proto občany, aby se pro nejasnosti a vyjasnění otázek týkajících se obce, požádali o vysvětlení obecní úřad, kde dostanou jasnou odpověď a zbytečně se nerozhořčovali nad řečmi jedna bába povídala. Každopádně nechceme nikoho zvýhodnit, ale z druhé strany ani poškodit. Což by určitě nechtěl nikdo z nás.

2 1 / 2013 Zeptali jsme se pana starosty Hornobojanovský zpravodaj 1) Začali jste s úpravami kulturního domu a jeho okolí (vysekávání keřů, vybudování bočního vchodu). Co dalšího ještě tady chystáte? Nebo spíše nám sdělte celý váš záměr s touto budovou a jejím okolí a také to, jestli to zvládnete s pracovníky obce nebo zda budete na tuto práci najímat nějakou firmu. V zimním období v době stavebního klidu jsme provedli revizi technického stavu obecního majetku, ke kterému jsme také přizpůsobili obecní rozpočet. Již delší dobu jsme se bavili o potřebě vybudovat druhý vchod do kulturního domu, který by umožnil snadnou obsluhu kulturních akcí a v druhé řadě bezbariérový vstup pro občany. Vchod byl umístěn z levé strany kulturního domu při vstupu do suterénu. Protože z venkovní strany vznikne malý výškový rozdíl, bude k budově nainstalovaná ocelová rampa s šikmým nájezdem. Při budování bočního vchodu jsme se pustili do výměny vchodových dveří do sklepních prostorů a okna od kotelny, které byly v žalostném stavu a byly by snadnou překážkou pro zloděje. V chodbě sklepení jsme vybourali podlahu, která byla opotřebená manipulací s pivními sudy. Dále nás trápila na budově kulturního domu zvlhlá a opadaná omítka. Pro odstranění tohoto neduhu jsme se pustili do revize obvodových izolací, které byly v některých místech opravdu špatné a do napojení svodů ze střech do kanalizace. Při obchůzce kolem KD jsme došli k názoru, že by bylo vhodné najít důstojné místo pro kmen hodové máje. Ta je ikonou tradičních hodů, ale z praktické stránky se vedle KD nehodí. Padl návrh umístit ji podél obecní komunikace při vjezdu do fi rmy pana Omasty. Místo pro,,máju,, bylo vybudováno úpravou okraje komunikace vedle domu č.p. 218 vydlážděním zámkovou dlažbou. Každý se může ujistit, že to byl opravdu dobrý nápad. Parkovacího místa u našeho KD není nikdy dost, a proto jsme také zakonzervovali roky nevyužívanou studnu. Byla odebrána jedna skruž, která byla nad terén, studnu pod terénem jsme zakryli betonovým deklem a nakonec bylo vše zabetonováno do výšky okolní parkovací plochy. Když už jsme se pustili do komplexní údržby, nemohli jsme zapomenout na zeleň před schodištěm KD krušpánek. Mnozí z našich občanů tuto zelenou stěnu používali jako odpadkový koš, WC atd. Prvotním záměrem bylo keře sestříhat do přiměřené výšky, ale vzrůst hlavních kmínků byl už natolik velký, že by zůstalo jen nepěkné torzo. Rozhodli jsme se proto keře odstranit a jak nám to počasí dovolí, osadit tuto zahrádku novou zelení. Dlouhodobým problémem, který nás v našem KD a to hlavně v předsálí, které pronajímáme k hostinské činnosti, je nepříjemný zápach od cigaret. Při každé akci v KD nebo jen návštěvě pohostinství je nepříjemný až nesnesitelný zápach cigaret v těchto prostorách cítit a každý si ho bohužel přinese domů v šatech. Někdo by řekl, že je to problém když 2 se tam kouří. Ano, když se zde kouří je to cítit mnohem více, ale i když se zde nekouří je to cítit také. Sice ne tolik, ale je. Konzultovali jsme tento problém s odborníky a jednoznačně nám bylo řečeno, že je nutno provést hloubkové oškrábání omítek a dřevěného stropu v pohostinství a instalovat vzduchotechniku hlavně pro odvod kouře z cigaret. Nechali jsme vypracovat projekt vzduchotechniky pro pohostinství a následně komplexní architektonické řešení předsálí. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto prostoru jsou počítány na ,- Kč. V této ceně je počítáno s odstraněním vrchní omítky a nanesení nové, malba, montáž vzduchotechniky, sádrokartonové stropy a nakonec vybroušení a položení nové podlahy ze zátěžového PVC. Protože se jedná o náročné stavební práce, bude na tyto práce vyhlášeno výběrové řízení. Nesmíme zapomenout na to, že KD je v každé obci vizitkou kultury a občanů, kteří zde žijí. 2) Další dotaz se týká úprav v parku u areálu odpočinku. Zatím jsme zaznamenali kácení stromů v této oblasti a vysazování nových. Jak budete pokračovat? Jaké finanční náklady byly na toto vynaloženy a jaké ještě budou? V minulém roce jsme provedli odstranění nemocných porostů a porostů bránících růstu sousedících. Byla provedena výsadba nových stromů a keřů a to v hodnotě ,- Kč. Letos v jarním období provedeme očistu porostů od suchých a nežádoucích větví. Bude provedena výsadba zeleně na svahu had hřištěm - pod parkovištěm a to v hodnotě ,- Kč. Tyto stromy a keře by měly hlavně pomoct s fi xací svahu samotného proti sesuvu. 3) Také naše občany zajímají opravy na koupališti. Vím, že hodně toho bylo řečeno na veřejném zasedání zastupitelstva, ale můžete tady nyní sdělit informace o těchto opravách? Co se tam děje? Kdo tyto opravy provádí nebo bude provádět? Jak to celé vypadá po finanční stránce? Pro letošní rok je v plánu rekonstrukce strojovny obecního koupaliště, která je ve špatném technickém stavu. Hlavním problémem je prorezavělé potrubí a vysoké náklady na energie spojené s fi ltrací vody. Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle rozpočtu projektu ,- Kč. Na tuto akci bylo výběrové řízení, které vyhrála fi rma Akvamont, spol.s r.o. ze Žďáru nad Sázavou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o dílo. Musím dodat, že z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme dostali mimořádnou dotaci ,- Kč, bez které by nebylo možné opravu zrealizovat. Jednoznačně nesmím zapomenout na velikou pomoc od pana Jiřího Kadrnky člena výkonné rady ODS, při zajišťování těchto námi tak potřebných fi nancí. Za celou naši obec Horní Bojanovice mu patří velký dík. 4) Na budově obecní sýpky je umístěn banner firmy Lomax. Naše spoluobčany by zajímalo, jak dlouho tam ještě bude. Jelikož je tady asi umístěn za to, že tato firma poskytla naší obci plachtu na tribunu u koupaliště, tak také předpokládáme, že byla sjednána dohoda o době, po kterou jí u nás v obci bude viset tato reklama. Poté očekáváme, že tato nepříliš vkusná ozdoba obecní sýpky bude odstraněna. Tato reklama zde bude do léta 2014, kdy bude demontovaná a plocha bude využita pro účely obce dle dalšího rozhodnutí zastupitelstva. 5) V březnu tohoto roku odešla do důchodu paní Krejčiříková a místo ní byla ve výběrovém řízení přijata od 1. října 2012 nová účetní na obecní úřad. Myslíte si, že je v pořádku, že se nová účetní zapracovávala půl roku? Žádná soukromá fi rma by nenechala nového zaměstnance zaučovat déle než 2-3 měsíce, v podstatě nejdéle do konce zkušební doby. Jestliže si to nemůže dovolit soukromá fi rma, tak státní instituce by už teprve ne, protože jde hlavně o fi nanční náklady na mzdy, které jsou v takovémto případě půl roku dvojnásobné, když platíte dvě účetní. K tomuto mohu říct jen to, že doba pro zapracování byla stanovena dostatečně s ohledem na množství úkonů, které se v účetnictví a administrativě obce provádějí. Naše nová účetní zde spolu s paní Krejčiříkovou pracovala pět měsíců, z toho jeden měsíc paní Krejčiříková vybírala dovolenou, takže se bavíme o čtyřech měsících. Co se týče mzdy, tak pro státní správu jsou ministerstvem fi nancí určeny tabulky výše platu pro dané pracovní zařazení. Nová účetní po dobu kdy pracovala s paní Krejčiříkovou, měla nastavenou poloviční mzdu, než která jí dle daných tabulek náležela. Toto mi bylo vytknuto při auditu z JMK, kdy auditorky upozornily na podhodnocený plat nové účetní. Na závěr mohu s čistým svědomím říci, že při zaškolování nové účetní jsme mysleli na maximální úsporu fi nancí a na plynulý chod obce. 6) Na místním hřbitově jsou udělány prostory na separování odpadu, ale lidé to přesto nedodržují. Chtěl byste něco vzkázat našim občanům nebo na ně touto cestou apelovat? Třídění odpadu je na našem hřbitově veliký problém a velice mne to mrzí a to už z toho důvodu, že se jedná většinou o občany zralého věku, kteří by v této věci měli být spíše příkladem a ne nám přidělávat práci s dalším tříděním. Vyzývám proto občany, aby se nad tříděním odpadu zamysleli a odkládali odpad na místo k tomu určené.

3 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 NÁVRH PŘÍJMŮ NA ROK 2013 NÁVRH VÝDAJŮ NA ROK 2013 Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf daňové příjmy , pronájmy pozemků , příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , zvláštní veterinární péče 7 000, těžební průmysl , odvádění a čistění odpadních vod , záležitosti komunikací 8 000, činnosti knihovnické 2 000, rozhlas a televize 3 000, zájmová činnost v kultuře , ostatní zájmová činnost a rekreace , ostatní ambulantní péče 3 000, pronájem poštovního střediska 6 000, věcná břemena , prodej pozemků , pohřebnictví 2 000, sběr a svoz ostatních odpadů , příjmy z pronájmu nemovitostí , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací ,00 položka 4111 transfér - volby prezidenta ČR , transtéry - ze státního rozpočtu , transfér - ÚP , transfér - územní plán , fi nancování - přebytek z roku ,00 CELKEM : ,00 Vyvěšeno na ÚD: Sňato z ÚD: Vyvěšeno v elektronické podobě: Sňato: Projednáno v OZ: Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf 1014 zvláštní veterinární péče , myslivost a rybníkářství , pozemní komunikace , ost.zál. pozemních komunikací , ISD- příspěvek na dopravu , vodní hospodářství 6 000, kanalizace , záležitosti komunikací , předškolní zařízení , základní školy , činnosti knihovnické , ostatní záležitosti kultury , rozhlas a televize , ost.zál.kultuty - zpravodaj , zájmová činnost v kultuře , ostní zál. kultury , ostatní tělovýchovná činnost , využití volného času dětí , ostatní zájmová činnost a rekreace , veřejné osvětlení , pohřebnictví , komunální služby , sběr a svoz komunál.odpadů , sběrný dvůr , veřejná zeleň , sociální příspěvky 4 000, chráněné bydlení , požární ochrana , zastupitelstva obcí , volby prezidenta ČR , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací , pojištění majetku , vratka nevyčerpaných dotací ,00 položka 8124 splátka úvěru ,00 CELKEM : ,00 Márnice Na letošní rok jsme si jako prioritu naplánovali opravu budovy bývalé márnice na našem hřbitově. Největší bolístkou na této budově je střecha a odvedení dešťové vody z okolního pozemku. Jako první krok jsme měli naplánováno sundání staré střechy, poté svázání zdiva betonovým věncem a nakonec instalaci nové střechy. Při zimní obchůzce budovy jsme došli k závěru, že pokud tu tato budova má fungovat pro další generace, je nutno provést nejen opravu střechy, ale i svázání obvodové zdi v místě svahu, na kterou působí zemní tlak od budovy kostela. K posouzení stavu márnice jsme přizvali statika, který posoudil celkový stav budovy a navrhl patřičné řešení. Jen pro vysvětlení návazností našich kroků v této věci. Stejně jako kostel, tak i márnice stojí na pozemku Římskokatolické církve. Naše obec je vlastníkem márnice, ale protože leží na pozemku církve, který je obepnut narušenou zdí, je nutno aby došlo k souladu prací. Oprava statiky opěrné zdi je odhadnuta na ,-kč, což je nad rámec našeho rozpočtu a v prvotní fázi by se o tuto záležitost měl postarat vlastník pozemku-církev. Pan farář byl o této věci náležitě informován a byl vyzván ke konání patřičných kroků k zajištění fi nancí. Oprava márnice bude proto započata v první fázi odvedením vody z okolních pozemků, provedeme nejnutnější opravy střechy a až po zafi xování opěrných stěn majitelem, provedeme rekonstrukci střechy tak, jak máme naplánované. Naše obec má také v plánu v letošním roce provést malé opravy zdiva na obvodové zdi, kterých není zrovna málo. 3

4 1 / 2013 Vrtná věž nad naší obcí Hornobojanovský zpravodaj Kdo projíždí naší obcí si určitě nemůže nepovšimnout vysokého ocelového monstra, které se tyčí nad naší obcí. Jedná se o průzkumnou vrtnou věž moravských naftových dolů, které zde hledají podzemní bohatství. V současné době jsou v hloubce 1,3km a budou vrtat do hloubky 3 km. Stavba celého kolosu vyrostla bez omezení chodu naší obce a doufáme, že tomu bude i nadále. V nočních hodinách se večerním tichem nese tón skřípajícího železa, které se dá nějakou tu dobu vydržet. Protože pokud by se zde našlo vydatné ložisko tzv. podzemního bohatství, bylo by to pro naši obec příjemné doplnění obecního rozpočtu. Doufejme, že tomu tak opravdu bude. Telefonní budka Protože v letošním roce hodláme upravit prostor pro stání u autobusové zastávky, technicky nám zde nevyhovovala telefonní budka. Požádali jsme proto o její přemístění a nové místo pro telefonní automat bylo poskytnuto obcí na boční zdi budovy obecního úřadu. Informace o novém místě telefonního automatu je důležitá hlavně pro krizové situace v naší obci. Nové sběrné místo skla Zaměstnanci naší obce podpora z úřadu práce Na ulici Starohorská, bylo nově vybudované místo pro zpětný odběr použitého bílého a barevného skla. V letošním roce nás úřad práce potěšil zprávou, že má dostatek prostředků na fi nancování mezd zaměstnanců pro naši obec, které si vezmeme z evidence uchazečů na úřadu práce. Od února letošního roku takto zaměstnáváme čtyři naše občany. Pro naši obec je tato fi nanční podpora velkou pomocí a to hlavně pro zajištění sečení zeleně v letním období. Tyto pracovníky bylo možné zaměstnat i později jen na zelené práce, ale naše obec potřebuje provést také hodně údržbářské práce, např. opravy komunikací, likvidace a údržba porostů. A kde je práce našich pracovníku vidět? Provedlo se vyčištění mezí kolem cesty v lokalitě na Dlouhých, 4 úprava prostranství kolem kulturního domu, oprava komunikace a kanalizace na křižovatce ulice Lesní a Za branou, přesazování keřů v naší historické zahradě, vydláždění kamenného pásu pod pódiem v zahradě, oprava plotů kolem koupaliště, oprava propadeného chodníku před schodištěm do kostela, demontáž telefonní budky na autobusové zastávce a likvidace jejího betonového základu a další drobné práce, které byly potřebné v naší obci. Věřím, že s jejich pomocí do konce října, kdy jim vyprší pracovní smlouvy, provedeme práce, které máme naplánované a dáme tak obec v těch nejbolavějších místech do pořádku.

5 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Tři pilíře důchodového pojištění od 1. ledna 2013 V tomto roce začala fungovat reforma důchodového systému a tady vám ji chceme trošku přiblížit PRVNÍ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ První pilíř důchodové reformy je již dávno povinný a známe jej jako součást sociálního pojištění, kam takřka po celý život odvádíme část svého platu, abychom získali ve stáří nárok na výplatu starobního důchodu. Jeho výše je závislá na výši našeho průměrného platu během života a na počtu let, kdy bylo řádně zaplaceno sociální pojištění. V následujících letech státní důchod výrazně poklesne, ze současných 45% náhradového poměru má zůstat v roce 2050 jen 26%. Příklad: měsíčnímu příjmu ,- Kč dnes odpovídá důchod ,- Kč. V roce 2050 bude důchod při srovnatelném příjmu činit jen 6 500,- Kč. NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD Člověk má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: a) 25 let a dosáhl důchodového věku před rokem 2010 b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010 c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011 d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012 e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013 f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014 g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015 h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016 i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017 j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018 k) 35 let a dosáhl důchodového věku v roce 2019 VZNIK NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD Rok narození muži 62r+6m 62r+8m 62r+10m 63r 63r+2m ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3 4 děti 5 a více dětí 61r 61r+4m 61r+8m 62r 62r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r U ročníků narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Např. osoba narozená v roce 1989 bude odcházet do starobního důchodu až v 69 letech ( = 12 2 = 24 měsíců) r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63+2mr 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 58r+8m 59r+2m 59r+8m 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r+2m 66r+8m 66r+10m 67r DRUHÝ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ Vstoupit do něj mohou lidé od 18 let věku, nejpozději do 35 let. V roce 2013 do tam mohou vstoupit i lidé, kteří jsou starší 35 let, kteří jsou výdělečně činní, tzn. jsou zaměstnanci nebo OSVČ (pokud jsou na ÚP, tak tam mohou vstoupit do 6 měsíců od počátku výdělečné činnosti). Principem tohoto pilíře je odvod 3% ze sociálního pojištění, které budou převedeny na účet v penzijním fondu. Další 2% musíte odvádět již ze svého. Na klasické sociální pojištění zbydou již jen 2%, která výrazně ovlivní výši starobního důchodu. Z hrubého platu se zaměstnanci nestrhne 6,5 % na sociální pojištění, ale jen 3,5 %. Zbývající 3 % jdou na 2. pilíř důchodového spoření zaměstnance a k tomu se ještě musí přidat další 2% z hrubého příjmu zaměstnance, takže na jeho 2. pilíř se zašle 5% za hrubé mzdy. 5

6 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj Příklad: z hrubé mzdy ,- Kč se nestrhne 650,- Kč, ale částka 350,- Kč na sociální pojištění a = 500,- Kč na 2. pilíř důchodového spoření. Funguje to tak, že si člověk uzavře smlouvu s penzijní společností, která ovšem musí mít licenci od České národní banky, a poté je tato smlouva zaregistrována u centrálního registru a člověk o tom dostane vyrozumění. Toto musí sdělit na mzdové účtárně u zaměstnavatele, kde pracuje a také to doložit. K 1. dni následujícího měsíce ho zaměstnavatel přihlásí do 2. pilíře a začne mu srážet odvody na 2. pilíř. Když bude člověk na ÚP, tak se placení do 2. pilíře přeruší, ale jakmile začne být opět výdělečně činný, tak musí opět přispívat do 2. pilíře. Rozhodnutí vstupu do 2. pilíře je nevratné a musí v něm zůstat až do důchodu. PŘED ZAČÁTKEM DŮCHODU SI PŘEVEDE PENÍZE DO ŽIVOTNÍHO FONDU, KDE SI VYBERE MOŽNOST VYPLÁCENÍ DŮCHODU: 1) doživotní starobní důchod 2) doživotní starobní důchod + pozůstalostní rentu, kdy se ještě 3 roky platí pozůstalým (tento důchod ovšem bude nižší než varianta první) 3) důchod po dobu 20 let. Pokud člověk zemře během výplaty těchto důchodů, tak pouze u 3. varianty jde zbytek důchodu do dědictví. Pokud člověk zemře před začátkem důchodu, tak naspořená částka jde do dědictví. Pokud je dědicem osoba mladší 18 let, tak je z něj po dobu 5 let vyplácen sirotčí důchod. Pokud je dědic starší 18 let, tak se peníze převedou na jeho 2. pilíř, pokud ho má. Pokud dědic není ve 2. pilíři, tak dostane vyplacenou hotovost. PŘI ROZHODOVÁNÍ, ZDA SE ZÚČASTNIT DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMY BYSTE MĚLI ZNÁT NÁSLEDUJÍCÍ FAKTA: 1. Lidé s příjmy do 23 tisíc hrubého téměř nepocítí rozdíl ve výši starobního důchodu, ať se rozhodnou jakkoliv. 2. V případě vstupu do druhého pilíře nemáte již šanci z něho nikdy vystoupit. 3. Pokud se rozhodnete využít druhý pilíř, tak musíte zvolit investiční strategii, do které své fi nance budete investovat. 4. V případě, že vaše investice budou ztrátové, stát nebere za případná rizika žádnou odpovědnost. 5. Investiční strategie lze během doby využívání různě měnit podle potřeby. Tou nejvíce frekventovanou otázkou v souvislosti s druhým pilířem je zajištění úspor a penze. Každý má o své peníze strach a proto je tato otázka namístě. V první řadě je třeba říct, že na penzijní fondy se nevztahuje pojištění vkladů, jako je tomu u spořicích účtů. Na druhou stranu stát přijal mnohá opatření, aby spravování peněz účastníků druhého pilíře bylo průhledné a nemohlo docházet k machinacím. Penzijní společnosti jsou povinny oddělit svůj majetek a majetek účastníků. Musí jasně dokládat, kolik a za co se zaplatilo. Dále jsou zastropovány poplatky za obhospodařování fi nančních prostředků účastníka. Dodržování legislativy a správného hospodaření kontroluje Česká národní banka. TŘETÍ PILÍŘ - JE DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Toto spoření je dobrovolné. Každý si může spořit v jakémkoliv penzijním fondu. Pro mnoho lidí se stal zárukou jistoty, jelikož obsahuje mnoho výhod, které se ve druhém pilíři nevyskytují. Důvodem je také státní podpora penzijního spoření, která je závislá na měsíční částce, kterou vkládáte na spořicí účet. Mnoho lidí v tomto třetím pilíři vidí řešení všech starostí s výší starobního důchodu. Předdůchody další změna v důchodovém systému od V rámci důchodové reformy se ve třetím pilíři důchodového systému zavádí takzvané předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, tedy ze 3.pilíře důchodového systému. S postupným prodlužováním věku odchodu do důchodu bude pravděpodobně v budoucnu přibývat lidí, kteří by rádi odešli do důchodu dříve. V období pár let před důchodovým věkem pro ně totiž může být obtížné udržet si či získat novou práci. Pokud budou v budoucnu spoléhat jen na stát, může je ale potkat jeden nepříjemný fakt výrazné doživotní krácení penze při předčasném odchodu do důchodu. Východiskem se mohou stát tzv. předdůchody výplata peněz ze soukromého penzijního spoření. Předdůchodcem se může stát člověk, kterému chybí do starobního důchodu maximálně 5 let a minimálně 2 roky. Po dobu pobírání předdůchodu bude za něj platit stát zdravotní pojištění, a doba do důchodu se mu započte při stanovení starobního důchodu, jako tzv. doba vyloučená, takže neovlivní výši starobního důchodu z prvního pilíře důchodového systému. Rozhodnutí o čerpání předdůchodu je nezvratné. Dávka bude vyplácena i tehdy, jestliže si člověk znovu najde práci. MINIMÁLNÍ VÝŠE NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ Nárok na výhody plynoucí z předdůchodu získají ovšem jen ti občané, kteří splní určité podmínky. Nutná je především určitá minimální výše naspořených prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Dávka předdůchodu bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. Aby získal občan výhody ve zdravotním a sociálním pojištění, musí být dále výplata rozvržena tak, aby neskončila dříve, než příjemce dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. 6

7 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Výše naspořené částky musí být samozřejmě tím vyšší, čím dříve člověk hodlá začít předdůchod čerpat. Pokud by chtěl člověk čerpat předdůchod celých pět let před důchodovým věkem, musel by mít při dnešní průměrné mzdě naspořeno minimálně kolem 430 tisíc korun. Na nejkratší možnou dobu dva roky výplaty předdůchodu je potřebná částka přibližně 180 tisíc Kč. Pokud člověk nemá v penzijním spoření takovou částku naspořenu, může zbytek jednorázově doplatit před čerpáním předdůchodu. Pokud člověk zemře před uplynutím předdůchodu, tak zbytek prostředků, které měl naspořeny na předdůchod, jde do dědictví. ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH Na výroční schůzi jsme přijali nové členy - pana Michala Lízala a první ženu do svých řad paní Hanu Šaláškovou, která byla pověřena vedením účetnictví naší organizace. Dosavadní pokladník Josef Žák převzal funkci jednatele od přítele Ing. Antonína Šlancara. V příštím roce 2014 se budou konat volby do všech orgánů od základních organizací až do Republikové rady se sídlem v Praze. Toto je příležitost, aby do naší organizace přišli noví mladí členové, kteří mají vztah k zahrádkářství a vinařství a podíleli se na chodu svazu základní organizace. Už tradičně jsme uspořádali v březnu Výstavu vín, která byla úspěšná, jak počtem vzorků 443 vín, tak početnou návštěvností, kterou tvořili z větší poloviny přespolní návštěvníci, kteří přijeli do Horních Bojanovic ochutnat dobrá vína. V neděli 10.března byla vína obodována podle stobodové stupnice v komisích, které měly nejméně tři členy. Z nejlépe hodnocených vín od jednotlivých komisí vyhodnotila subkomise nejlepší víno. Šampiónem výstavy se stalo víno Neuburské vystavovatele ing. Antonína Homoly. Nejlépe hodnocené Svatovavřinecké z Horních Bojanovic byly vzorky vína od Zdeňky Prokešové, Radka Šlancara a Josefa Žáka, které získaly shodné hodnocení 89 bodů. Nejlepší kolekci vín vystavil Josef Žák. Cenu za šampiona výstavy předal senátor ing. Hajda, ceny za nejlepší Svatovavřinecké z Horních Bojanovic předal starosta naší obce Jiří Šlancar a za nejlepší kolekci vín předal cenu předseda ČZS pan Relich. Celé vyhlášení vedl pan Ing. Antonín Šlancar jako vedoucí degustace vín. Je zapotřebí poděkovat všem, kteří se podíleli na všech činnostech při přípravě, jako je rozvoz sklenic a sběr vzorků, seřazení a zapsání podle odrůd. Poděkování patří také chase, hlavně děvčatům za obsluhu jak při hodnocení vín, tak i při vlastní výstavě. K dobré náladě hrála cimbálová muzika Prušánek. Letos poprvé zajistila k plné spokojenosti občerstvení návštěvníků vedoucí pohostinství paní Blanka Lorencová. V současné době jsme začali připravovat Hornobojanovské vinobraní, které budeme ve spolupráci s obecním úřadem pořádat v sobotu Určitě bude opět jeho součástí výstava výpěstků od místních občanů. Srdečně Vás všechny zveme. Do období zahrádkářských a vinohradnických prací Vám všem přejeme hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. ČSZ HORNÍ BOJANOVICE TJ SOKOL HORNÍ BOJANOVICE Dnešní příspěvek do zpravodaje začnu velkou pochvalou všech, kteří se jakýmkoli způsobem starají o chod celé organizace TJ Sokol Horní Bojanovice. Po odchodu našich velkých kamarádů a příkladných funkcionářů do fotbalového nebe se pravidelně scházíme na poradách zaměřených na činnost Sokola, ale i u hrobů, kde zapálíme svíčku, položíme kytici květů a vzpomínáme na chvíle, které jsme měli tu čest s nimi strávit. Po zdařilé, částečné rekonstrukci soc. zařízení v patře ubytovny, kterou jsme provedli v loňském roce jsme se letos pustili do dokončení kuchyně s jídelnou a to s úspěšným dokončením. Tyhle prostory se nachází také v patře ubytovny, což přináší lepší komfort pro ubytované. Celá kapacita ubytovny je asi 30 osob a je celoroční.to také prověřil místní košt vín, kdy ubytovna byla obsazena a ubytovaní si vše chválili. O ubytování se mohou zájemci informovat na tel: , Během dubna a května bude možnost na stránkách H.B. shlédnout i pár fotografi í. 7

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských

1/2011. v tomto čísle: Víte, že 2011. CM Primáš. Z redakční pošty Plán společenských 1/2011 v tomto čísle: Z obecního úřadu pod Kumstátem v krumvířské kronice Sčítání lidu, domů a bytů Výroční koncert Víte, že 2011 CM Primáš Z redakční pošty Mateřská a základní škola Z činnosti spolků

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

OBSAH : Společnou cestou

OBSAH : Společnou cestou 18.12.2008 OBSAH : 1 Společnou cestou 2 Rozhovor. Ing. Dagmar Tomanová 3. Opakovaně žádám a požaduji 3. Jak se žije v Záluží a Kozlovicích 4..Chodník ke Glazuře a ke hřbitovu 5..Finanční kontrola, WWW

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport.

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport. květen - čer ven 2009 20 Inzerce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2009 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více