1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni."

Transkript

1 Hornobojanovský oficiální zpravodaj obce Horní Bojanovice 1/2013 zpravodaj Slovo starosty Milí spoluobčané, zima je již konečně za námi. Na jazyk se mi line slovo již dávno, ale každý víme, že to není tak dlouho, co nás zlobila sněhová nadílka na Velikonoce, které jsou církevním svátkem roku, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista a zároveň oslavou jara. Nesmíme zapomenout na naši obec Horní Bojanovice, která je jednou z mála obcí, kde se dodržuje lidová tradice malování vajíček voskem a děkuji každé trpělivé občance za udržení této tradice. Že to v naší obci opravdu žije, svědčí nespočet kulturních akcí. Začali jsme v zimním období třemi plesy, jedním dětským maškarním a nakonec koštem vína. Dále se u nás odehrál turnaj v mariáši, ve stolním tenise a co nás ještě čeká? Rybářské závody pro děti a dospělé, fotbalové turnaje, rockový festival, přehlídka dechových hudeb, Svatovavřinecké hody, burčákovky a další akce, které pro nás chystají spolky a občané naší obce. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni. Všem Vám přeji krásné jarní počasí a hodně slunce, které nám dodává toliko potřebné energie. Jiří Šlancar - starosta Zastupitelstvo obce Zastupitelé obce v počtu 7 lidí se schází na projednávání všech důležitých záležitostí obce. V tomto roce proběhla zatím 2 veřejná zasedání a zápis z usnesení na nich přijatých byl vyvěšen na úřední desce a je k dispozici občanům na obecním úřadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům, kteří se v hojném počtu těchto zasedání zúčastnili a doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat. Tímto také apelujeme i na další spoluobčany a chtěli bychom i je vyzvat k jejich účasti na těchto zasedáních, kde mají možnost se vyjádřit ke všemu, co je v naší obci zajímá, co jim vadí a kde vidí možnost zlepšení i co se týká práce zastupitelstva, případně i jejich jednotlivých členů. Poplatky za popelnice V naší obci jsou nastaveny poplatky za vyvážení komunálního odpadu na částku 500,-kč/ osoba. Na ulici Za branou je zakázaný vjezd nákladních automobilů a tím znemožněno vyvážení popelnic od našich občanů. Od jara 2010 si občané bydlících na této ulici, sváželi popelnice svépomoci k domu č.p.163 pro vysypání popelářským autem a odpoledne zase domů. V březnu tohoto roku jsme byli osloveni dotčenými občany o snížení poplatku za svoz a bylo s nimi dohodnuto, že jim bude popelnice svážena obcí na svozové místo a první tři měsíce tohoto roku jim budou z platby za popelnice odečteny. Výpočet pro tuto platbu byl proveden následovně zákonem stanovená výše poplatku je 250,-kč, která musí být hrazena vždy a druhá část 250,- Kč je nastavena naší obcí. Takže výpočet se provedl z 250,- kč. Ten byl vydělen dvanácti měsíci a vyšlo nám kolik je za jeden měsíc. Tuto částku jsme vynásobili prvními třemi měsíci kdy si popelnice sváželi svépomoci a vyšla nám částka, o kterou byl poplatek za popelnice ponížen. Tato částka je 62,5,-kč. O tuto částku je tedy poplatek za popelnice na osobu ponížen. Protože se po naší obci nesou tamtamy řečí (jak to, proč oni a my ne) bylo vhodné tuto věc osvětlit. Žádám proto občany, aby se pro nejasnosti a vyjasnění otázek týkajících se obce, požádali o vysvětlení obecní úřad, kde dostanou jasnou odpověď a zbytečně se nerozhořčovali nad řečmi jedna bába povídala. Každopádně nechceme nikoho zvýhodnit, ale z druhé strany ani poškodit. Což by určitě nechtěl nikdo z nás.

2 1 / 2013 Zeptali jsme se pana starosty Hornobojanovský zpravodaj 1) Začali jste s úpravami kulturního domu a jeho okolí (vysekávání keřů, vybudování bočního vchodu). Co dalšího ještě tady chystáte? Nebo spíše nám sdělte celý váš záměr s touto budovou a jejím okolí a také to, jestli to zvládnete s pracovníky obce nebo zda budete na tuto práci najímat nějakou firmu. V zimním období v době stavebního klidu jsme provedli revizi technického stavu obecního majetku, ke kterému jsme také přizpůsobili obecní rozpočet. Již delší dobu jsme se bavili o potřebě vybudovat druhý vchod do kulturního domu, který by umožnil snadnou obsluhu kulturních akcí a v druhé řadě bezbariérový vstup pro občany. Vchod byl umístěn z levé strany kulturního domu při vstupu do suterénu. Protože z venkovní strany vznikne malý výškový rozdíl, bude k budově nainstalovaná ocelová rampa s šikmým nájezdem. Při budování bočního vchodu jsme se pustili do výměny vchodových dveří do sklepních prostorů a okna od kotelny, které byly v žalostném stavu a byly by snadnou překážkou pro zloděje. V chodbě sklepení jsme vybourali podlahu, která byla opotřebená manipulací s pivními sudy. Dále nás trápila na budově kulturního domu zvlhlá a opadaná omítka. Pro odstranění tohoto neduhu jsme se pustili do revize obvodových izolací, které byly v některých místech opravdu špatné a do napojení svodů ze střech do kanalizace. Při obchůzce kolem KD jsme došli k názoru, že by bylo vhodné najít důstojné místo pro kmen hodové máje. Ta je ikonou tradičních hodů, ale z praktické stránky se vedle KD nehodí. Padl návrh umístit ji podél obecní komunikace při vjezdu do fi rmy pana Omasty. Místo pro,,máju,, bylo vybudováno úpravou okraje komunikace vedle domu č.p. 218 vydlážděním zámkovou dlažbou. Každý se může ujistit, že to byl opravdu dobrý nápad. Parkovacího místa u našeho KD není nikdy dost, a proto jsme také zakonzervovali roky nevyužívanou studnu. Byla odebrána jedna skruž, která byla nad terén, studnu pod terénem jsme zakryli betonovým deklem a nakonec bylo vše zabetonováno do výšky okolní parkovací plochy. Když už jsme se pustili do komplexní údržby, nemohli jsme zapomenout na zeleň před schodištěm KD krušpánek. Mnozí z našich občanů tuto zelenou stěnu používali jako odpadkový koš, WC atd. Prvotním záměrem bylo keře sestříhat do přiměřené výšky, ale vzrůst hlavních kmínků byl už natolik velký, že by zůstalo jen nepěkné torzo. Rozhodli jsme se proto keře odstranit a jak nám to počasí dovolí, osadit tuto zahrádku novou zelení. Dlouhodobým problémem, který nás v našem KD a to hlavně v předsálí, které pronajímáme k hostinské činnosti, je nepříjemný zápach od cigaret. Při každé akci v KD nebo jen návštěvě pohostinství je nepříjemný až nesnesitelný zápach cigaret v těchto prostorách cítit a každý si ho bohužel přinese domů v šatech. Někdo by řekl, že je to problém když 2 se tam kouří. Ano, když se zde kouří je to cítit mnohem více, ale i když se zde nekouří je to cítit také. Sice ne tolik, ale je. Konzultovali jsme tento problém s odborníky a jednoznačně nám bylo řečeno, že je nutno provést hloubkové oškrábání omítek a dřevěného stropu v pohostinství a instalovat vzduchotechniku hlavně pro odvod kouře z cigaret. Nechali jsme vypracovat projekt vzduchotechniky pro pohostinství a následně komplexní architektonické řešení předsálí. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto prostoru jsou počítány na ,- Kč. V této ceně je počítáno s odstraněním vrchní omítky a nanesení nové, malba, montáž vzduchotechniky, sádrokartonové stropy a nakonec vybroušení a položení nové podlahy ze zátěžového PVC. Protože se jedná o náročné stavební práce, bude na tyto práce vyhlášeno výběrové řízení. Nesmíme zapomenout na to, že KD je v každé obci vizitkou kultury a občanů, kteří zde žijí. 2) Další dotaz se týká úprav v parku u areálu odpočinku. Zatím jsme zaznamenali kácení stromů v této oblasti a vysazování nových. Jak budete pokračovat? Jaké finanční náklady byly na toto vynaloženy a jaké ještě budou? V minulém roce jsme provedli odstranění nemocných porostů a porostů bránících růstu sousedících. Byla provedena výsadba nových stromů a keřů a to v hodnotě ,- Kč. Letos v jarním období provedeme očistu porostů od suchých a nežádoucích větví. Bude provedena výsadba zeleně na svahu had hřištěm - pod parkovištěm a to v hodnotě ,- Kč. Tyto stromy a keře by měly hlavně pomoct s fi xací svahu samotného proti sesuvu. 3) Také naše občany zajímají opravy na koupališti. Vím, že hodně toho bylo řečeno na veřejném zasedání zastupitelstva, ale můžete tady nyní sdělit informace o těchto opravách? Co se tam děje? Kdo tyto opravy provádí nebo bude provádět? Jak to celé vypadá po finanční stránce? Pro letošní rok je v plánu rekonstrukce strojovny obecního koupaliště, která je ve špatném technickém stavu. Hlavním problémem je prorezavělé potrubí a vysoké náklady na energie spojené s fi ltrací vody. Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle rozpočtu projektu ,- Kč. Na tuto akci bylo výběrové řízení, které vyhrála fi rma Akvamont, spol.s r.o. ze Žďáru nad Sázavou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o dílo. Musím dodat, že z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme dostali mimořádnou dotaci ,- Kč, bez které by nebylo možné opravu zrealizovat. Jednoznačně nesmím zapomenout na velikou pomoc od pana Jiřího Kadrnky člena výkonné rady ODS, při zajišťování těchto námi tak potřebných fi nancí. Za celou naši obec Horní Bojanovice mu patří velký dík. 4) Na budově obecní sýpky je umístěn banner firmy Lomax. Naše spoluobčany by zajímalo, jak dlouho tam ještě bude. Jelikož je tady asi umístěn za to, že tato firma poskytla naší obci plachtu na tribunu u koupaliště, tak také předpokládáme, že byla sjednána dohoda o době, po kterou jí u nás v obci bude viset tato reklama. Poté očekáváme, že tato nepříliš vkusná ozdoba obecní sýpky bude odstraněna. Tato reklama zde bude do léta 2014, kdy bude demontovaná a plocha bude využita pro účely obce dle dalšího rozhodnutí zastupitelstva. 5) V březnu tohoto roku odešla do důchodu paní Krejčiříková a místo ní byla ve výběrovém řízení přijata od 1. října 2012 nová účetní na obecní úřad. Myslíte si, že je v pořádku, že se nová účetní zapracovávala půl roku? Žádná soukromá fi rma by nenechala nového zaměstnance zaučovat déle než 2-3 měsíce, v podstatě nejdéle do konce zkušební doby. Jestliže si to nemůže dovolit soukromá fi rma, tak státní instituce by už teprve ne, protože jde hlavně o fi nanční náklady na mzdy, které jsou v takovémto případě půl roku dvojnásobné, když platíte dvě účetní. K tomuto mohu říct jen to, že doba pro zapracování byla stanovena dostatečně s ohledem na množství úkonů, které se v účetnictví a administrativě obce provádějí. Naše nová účetní zde spolu s paní Krejčiříkovou pracovala pět měsíců, z toho jeden měsíc paní Krejčiříková vybírala dovolenou, takže se bavíme o čtyřech měsících. Co se týče mzdy, tak pro státní správu jsou ministerstvem fi nancí určeny tabulky výše platu pro dané pracovní zařazení. Nová účetní po dobu kdy pracovala s paní Krejčiříkovou, měla nastavenou poloviční mzdu, než která jí dle daných tabulek náležela. Toto mi bylo vytknuto při auditu z JMK, kdy auditorky upozornily na podhodnocený plat nové účetní. Na závěr mohu s čistým svědomím říci, že při zaškolování nové účetní jsme mysleli na maximální úsporu fi nancí a na plynulý chod obce. 6) Na místním hřbitově jsou udělány prostory na separování odpadu, ale lidé to přesto nedodržují. Chtěl byste něco vzkázat našim občanům nebo na ně touto cestou apelovat? Třídění odpadu je na našem hřbitově veliký problém a velice mne to mrzí a to už z toho důvodu, že se jedná většinou o občany zralého věku, kteří by v této věci měli být spíše příkladem a ne nám přidělávat práci s dalším tříděním. Vyzývám proto občany, aby se nad tříděním odpadu zamysleli a odkládali odpad na místo k tomu určené.

3 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 NÁVRH PŘÍJMŮ NA ROK 2013 NÁVRH VÝDAJŮ NA ROK 2013 Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf daňové příjmy , pronájmy pozemků , příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , zvláštní veterinární péče 7 000, těžební průmysl , odvádění a čistění odpadních vod , záležitosti komunikací 8 000, činnosti knihovnické 2 000, rozhlas a televize 3 000, zájmová činnost v kultuře , ostatní zájmová činnost a rekreace , ostatní ambulantní péče 3 000, pronájem poštovního střediska 6 000, věcná břemena , prodej pozemků , pohřebnictví 2 000, sběr a svoz ostatních odpadů , příjmy z pronájmu nemovitostí , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací ,00 položka 4111 transfér - volby prezidenta ČR , transtéry - ze státního rozpočtu , transfér - ÚP , transfér - územní plán , fi nancování - přebytek z roku ,00 CELKEM : ,00 Vyvěšeno na ÚD: Sňato z ÚD: Vyvěšeno v elektronické podobě: Sňato: Projednáno v OZ: Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf 1014 zvláštní veterinární péče , myslivost a rybníkářství , pozemní komunikace , ost.zál. pozemních komunikací , ISD- příspěvek na dopravu , vodní hospodářství 6 000, kanalizace , záležitosti komunikací , předškolní zařízení , základní školy , činnosti knihovnické , ostatní záležitosti kultury , rozhlas a televize , ost.zál.kultuty - zpravodaj , zájmová činnost v kultuře , ostní zál. kultury , ostatní tělovýchovná činnost , využití volného času dětí , ostatní zájmová činnost a rekreace , veřejné osvětlení , pohřebnictví , komunální služby , sběr a svoz komunál.odpadů , sběrný dvůr , veřejná zeleň , sociální příspěvky 4 000, chráněné bydlení , požární ochrana , zastupitelstva obcí , volby prezidenta ČR , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací , pojištění majetku , vratka nevyčerpaných dotací ,00 položka 8124 splátka úvěru ,00 CELKEM : ,00 Márnice Na letošní rok jsme si jako prioritu naplánovali opravu budovy bývalé márnice na našem hřbitově. Největší bolístkou na této budově je střecha a odvedení dešťové vody z okolního pozemku. Jako první krok jsme měli naplánováno sundání staré střechy, poté svázání zdiva betonovým věncem a nakonec instalaci nové střechy. Při zimní obchůzce budovy jsme došli k závěru, že pokud tu tato budova má fungovat pro další generace, je nutno provést nejen opravu střechy, ale i svázání obvodové zdi v místě svahu, na kterou působí zemní tlak od budovy kostela. K posouzení stavu márnice jsme přizvali statika, který posoudil celkový stav budovy a navrhl patřičné řešení. Jen pro vysvětlení návazností našich kroků v této věci. Stejně jako kostel, tak i márnice stojí na pozemku Římskokatolické církve. Naše obec je vlastníkem márnice, ale protože leží na pozemku církve, který je obepnut narušenou zdí, je nutno aby došlo k souladu prací. Oprava statiky opěrné zdi je odhadnuta na ,-kč, což je nad rámec našeho rozpočtu a v prvotní fázi by se o tuto záležitost měl postarat vlastník pozemku-církev. Pan farář byl o této věci náležitě informován a byl vyzván ke konání patřičných kroků k zajištění fi nancí. Oprava márnice bude proto započata v první fázi odvedením vody z okolních pozemků, provedeme nejnutnější opravy střechy a až po zafi xování opěrných stěn majitelem, provedeme rekonstrukci střechy tak, jak máme naplánované. Naše obec má také v plánu v letošním roce provést malé opravy zdiva na obvodové zdi, kterých není zrovna málo. 3

4 1 / 2013 Vrtná věž nad naší obcí Hornobojanovský zpravodaj Kdo projíždí naší obcí si určitě nemůže nepovšimnout vysokého ocelového monstra, které se tyčí nad naší obcí. Jedná se o průzkumnou vrtnou věž moravských naftových dolů, které zde hledají podzemní bohatství. V současné době jsou v hloubce 1,3km a budou vrtat do hloubky 3 km. Stavba celého kolosu vyrostla bez omezení chodu naší obce a doufáme, že tomu bude i nadále. V nočních hodinách se večerním tichem nese tón skřípajícího železa, které se dá nějakou tu dobu vydržet. Protože pokud by se zde našlo vydatné ložisko tzv. podzemního bohatství, bylo by to pro naši obec příjemné doplnění obecního rozpočtu. Doufejme, že tomu tak opravdu bude. Telefonní budka Protože v letošním roce hodláme upravit prostor pro stání u autobusové zastávky, technicky nám zde nevyhovovala telefonní budka. Požádali jsme proto o její přemístění a nové místo pro telefonní automat bylo poskytnuto obcí na boční zdi budovy obecního úřadu. Informace o novém místě telefonního automatu je důležitá hlavně pro krizové situace v naší obci. Nové sběrné místo skla Zaměstnanci naší obce podpora z úřadu práce Na ulici Starohorská, bylo nově vybudované místo pro zpětný odběr použitého bílého a barevného skla. V letošním roce nás úřad práce potěšil zprávou, že má dostatek prostředků na fi nancování mezd zaměstnanců pro naši obec, které si vezmeme z evidence uchazečů na úřadu práce. Od února letošního roku takto zaměstnáváme čtyři naše občany. Pro naši obec je tato fi nanční podpora velkou pomocí a to hlavně pro zajištění sečení zeleně v letním období. Tyto pracovníky bylo možné zaměstnat i později jen na zelené práce, ale naše obec potřebuje provést také hodně údržbářské práce, např. opravy komunikací, likvidace a údržba porostů. A kde je práce našich pracovníku vidět? Provedlo se vyčištění mezí kolem cesty v lokalitě na Dlouhých, 4 úprava prostranství kolem kulturního domu, oprava komunikace a kanalizace na křižovatce ulice Lesní a Za branou, přesazování keřů v naší historické zahradě, vydláždění kamenného pásu pod pódiem v zahradě, oprava plotů kolem koupaliště, oprava propadeného chodníku před schodištěm do kostela, demontáž telefonní budky na autobusové zastávce a likvidace jejího betonového základu a další drobné práce, které byly potřebné v naší obci. Věřím, že s jejich pomocí do konce října, kdy jim vyprší pracovní smlouvy, provedeme práce, které máme naplánované a dáme tak obec v těch nejbolavějších místech do pořádku.

5 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Tři pilíře důchodového pojištění od 1. ledna 2013 V tomto roce začala fungovat reforma důchodového systému a tady vám ji chceme trošku přiblížit PRVNÍ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ První pilíř důchodové reformy je již dávno povinný a známe jej jako součást sociálního pojištění, kam takřka po celý život odvádíme část svého platu, abychom získali ve stáří nárok na výplatu starobního důchodu. Jeho výše je závislá na výši našeho průměrného platu během života a na počtu let, kdy bylo řádně zaplaceno sociální pojištění. V následujících letech státní důchod výrazně poklesne, ze současných 45% náhradového poměru má zůstat v roce 2050 jen 26%. Příklad: měsíčnímu příjmu ,- Kč dnes odpovídá důchod ,- Kč. V roce 2050 bude důchod při srovnatelném příjmu činit jen 6 500,- Kč. NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD Člověk má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: a) 25 let a dosáhl důchodového věku před rokem 2010 b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010 c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011 d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012 e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013 f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014 g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015 h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016 i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017 j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018 k) 35 let a dosáhl důchodového věku v roce 2019 VZNIK NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD Rok narození muži 62r+6m 62r+8m 62r+10m 63r 63r+2m ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3 4 děti 5 a více dětí 61r 61r+4m 61r+8m 62r 62r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r U ročníků narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Např. osoba narozená v roce 1989 bude odcházet do starobního důchodu až v 69 letech ( = 12 2 = 24 měsíců) r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63+2mr 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 58r+8m 59r+2m 59r+8m 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r+2m 66r+8m 66r+10m 67r DRUHÝ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ Vstoupit do něj mohou lidé od 18 let věku, nejpozději do 35 let. V roce 2013 do tam mohou vstoupit i lidé, kteří jsou starší 35 let, kteří jsou výdělečně činní, tzn. jsou zaměstnanci nebo OSVČ (pokud jsou na ÚP, tak tam mohou vstoupit do 6 měsíců od počátku výdělečné činnosti). Principem tohoto pilíře je odvod 3% ze sociálního pojištění, které budou převedeny na účet v penzijním fondu. Další 2% musíte odvádět již ze svého. Na klasické sociální pojištění zbydou již jen 2%, která výrazně ovlivní výši starobního důchodu. Z hrubého platu se zaměstnanci nestrhne 6,5 % na sociální pojištění, ale jen 3,5 %. Zbývající 3 % jdou na 2. pilíř důchodového spoření zaměstnance a k tomu se ještě musí přidat další 2% z hrubého příjmu zaměstnance, takže na jeho 2. pilíř se zašle 5% za hrubé mzdy. 5

6 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj Příklad: z hrubé mzdy ,- Kč se nestrhne 650,- Kč, ale částka 350,- Kč na sociální pojištění a = 500,- Kč na 2. pilíř důchodového spoření. Funguje to tak, že si člověk uzavře smlouvu s penzijní společností, která ovšem musí mít licenci od České národní banky, a poté je tato smlouva zaregistrována u centrálního registru a člověk o tom dostane vyrozumění. Toto musí sdělit na mzdové účtárně u zaměstnavatele, kde pracuje a také to doložit. K 1. dni následujícího měsíce ho zaměstnavatel přihlásí do 2. pilíře a začne mu srážet odvody na 2. pilíř. Když bude člověk na ÚP, tak se placení do 2. pilíře přeruší, ale jakmile začne být opět výdělečně činný, tak musí opět přispívat do 2. pilíře. Rozhodnutí vstupu do 2. pilíře je nevratné a musí v něm zůstat až do důchodu. PŘED ZAČÁTKEM DŮCHODU SI PŘEVEDE PENÍZE DO ŽIVOTNÍHO FONDU, KDE SI VYBERE MOŽNOST VYPLÁCENÍ DŮCHODU: 1) doživotní starobní důchod 2) doživotní starobní důchod + pozůstalostní rentu, kdy se ještě 3 roky platí pozůstalým (tento důchod ovšem bude nižší než varianta první) 3) důchod po dobu 20 let. Pokud člověk zemře během výplaty těchto důchodů, tak pouze u 3. varianty jde zbytek důchodu do dědictví. Pokud člověk zemře před začátkem důchodu, tak naspořená částka jde do dědictví. Pokud je dědicem osoba mladší 18 let, tak je z něj po dobu 5 let vyplácen sirotčí důchod. Pokud je dědic starší 18 let, tak se peníze převedou na jeho 2. pilíř, pokud ho má. Pokud dědic není ve 2. pilíři, tak dostane vyplacenou hotovost. PŘI ROZHODOVÁNÍ, ZDA SE ZÚČASTNIT DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMY BYSTE MĚLI ZNÁT NÁSLEDUJÍCÍ FAKTA: 1. Lidé s příjmy do 23 tisíc hrubého téměř nepocítí rozdíl ve výši starobního důchodu, ať se rozhodnou jakkoliv. 2. V případě vstupu do druhého pilíře nemáte již šanci z něho nikdy vystoupit. 3. Pokud se rozhodnete využít druhý pilíř, tak musíte zvolit investiční strategii, do které své fi nance budete investovat. 4. V případě, že vaše investice budou ztrátové, stát nebere za případná rizika žádnou odpovědnost. 5. Investiční strategie lze během doby využívání různě měnit podle potřeby. Tou nejvíce frekventovanou otázkou v souvislosti s druhým pilířem je zajištění úspor a penze. Každý má o své peníze strach a proto je tato otázka namístě. V první řadě je třeba říct, že na penzijní fondy se nevztahuje pojištění vkladů, jako je tomu u spořicích účtů. Na druhou stranu stát přijal mnohá opatření, aby spravování peněz účastníků druhého pilíře bylo průhledné a nemohlo docházet k machinacím. Penzijní společnosti jsou povinny oddělit svůj majetek a majetek účastníků. Musí jasně dokládat, kolik a za co se zaplatilo. Dále jsou zastropovány poplatky za obhospodařování fi nančních prostředků účastníka. Dodržování legislativy a správného hospodaření kontroluje Česká národní banka. TŘETÍ PILÍŘ - JE DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Toto spoření je dobrovolné. Každý si může spořit v jakémkoliv penzijním fondu. Pro mnoho lidí se stal zárukou jistoty, jelikož obsahuje mnoho výhod, které se ve druhém pilíři nevyskytují. Důvodem je také státní podpora penzijního spoření, která je závislá na měsíční částce, kterou vkládáte na spořicí účet. Mnoho lidí v tomto třetím pilíři vidí řešení všech starostí s výší starobního důchodu. Předdůchody další změna v důchodovém systému od V rámci důchodové reformy se ve třetím pilíři důchodového systému zavádí takzvané předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, tedy ze 3.pilíře důchodového systému. S postupným prodlužováním věku odchodu do důchodu bude pravděpodobně v budoucnu přibývat lidí, kteří by rádi odešli do důchodu dříve. V období pár let před důchodovým věkem pro ně totiž může být obtížné udržet si či získat novou práci. Pokud budou v budoucnu spoléhat jen na stát, může je ale potkat jeden nepříjemný fakt výrazné doživotní krácení penze při předčasném odchodu do důchodu. Východiskem se mohou stát tzv. předdůchody výplata peněz ze soukromého penzijního spoření. Předdůchodcem se může stát člověk, kterému chybí do starobního důchodu maximálně 5 let a minimálně 2 roky. Po dobu pobírání předdůchodu bude za něj platit stát zdravotní pojištění, a doba do důchodu se mu započte při stanovení starobního důchodu, jako tzv. doba vyloučená, takže neovlivní výši starobního důchodu z prvního pilíře důchodového systému. Rozhodnutí o čerpání předdůchodu je nezvratné. Dávka bude vyplácena i tehdy, jestliže si člověk znovu najde práci. MINIMÁLNÍ VÝŠE NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ Nárok na výhody plynoucí z předdůchodu získají ovšem jen ti občané, kteří splní určité podmínky. Nutná je především určitá minimální výše naspořených prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Dávka předdůchodu bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. Aby získal občan výhody ve zdravotním a sociálním pojištění, musí být dále výplata rozvržena tak, aby neskončila dříve, než příjemce dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. 6

7 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Výše naspořené částky musí být samozřejmě tím vyšší, čím dříve člověk hodlá začít předdůchod čerpat. Pokud by chtěl člověk čerpat předdůchod celých pět let před důchodovým věkem, musel by mít při dnešní průměrné mzdě naspořeno minimálně kolem 430 tisíc korun. Na nejkratší možnou dobu dva roky výplaty předdůchodu je potřebná částka přibližně 180 tisíc Kč. Pokud člověk nemá v penzijním spoření takovou částku naspořenu, může zbytek jednorázově doplatit před čerpáním předdůchodu. Pokud člověk zemře před uplynutím předdůchodu, tak zbytek prostředků, které měl naspořeny na předdůchod, jde do dědictví. ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH Na výroční schůzi jsme přijali nové členy - pana Michala Lízala a první ženu do svých řad paní Hanu Šaláškovou, která byla pověřena vedením účetnictví naší organizace. Dosavadní pokladník Josef Žák převzal funkci jednatele od přítele Ing. Antonína Šlancara. V příštím roce 2014 se budou konat volby do všech orgánů od základních organizací až do Republikové rady se sídlem v Praze. Toto je příležitost, aby do naší organizace přišli noví mladí členové, kteří mají vztah k zahrádkářství a vinařství a podíleli se na chodu svazu základní organizace. Už tradičně jsme uspořádali v březnu Výstavu vín, která byla úspěšná, jak počtem vzorků 443 vín, tak početnou návštěvností, kterou tvořili z větší poloviny přespolní návštěvníci, kteří přijeli do Horních Bojanovic ochutnat dobrá vína. V neděli 10.března byla vína obodována podle stobodové stupnice v komisích, které měly nejméně tři členy. Z nejlépe hodnocených vín od jednotlivých komisí vyhodnotila subkomise nejlepší víno. Šampiónem výstavy se stalo víno Neuburské vystavovatele ing. Antonína Homoly. Nejlépe hodnocené Svatovavřinecké z Horních Bojanovic byly vzorky vína od Zdeňky Prokešové, Radka Šlancara a Josefa Žáka, které získaly shodné hodnocení 89 bodů. Nejlepší kolekci vín vystavil Josef Žák. Cenu za šampiona výstavy předal senátor ing. Hajda, ceny za nejlepší Svatovavřinecké z Horních Bojanovic předal starosta naší obce Jiří Šlancar a za nejlepší kolekci vín předal cenu předseda ČZS pan Relich. Celé vyhlášení vedl pan Ing. Antonín Šlancar jako vedoucí degustace vín. Je zapotřebí poděkovat všem, kteří se podíleli na všech činnostech při přípravě, jako je rozvoz sklenic a sběr vzorků, seřazení a zapsání podle odrůd. Poděkování patří také chase, hlavně děvčatům za obsluhu jak při hodnocení vín, tak i při vlastní výstavě. K dobré náladě hrála cimbálová muzika Prušánek. Letos poprvé zajistila k plné spokojenosti občerstvení návštěvníků vedoucí pohostinství paní Blanka Lorencová. V současné době jsme začali připravovat Hornobojanovské vinobraní, které budeme ve spolupráci s obecním úřadem pořádat v sobotu Určitě bude opět jeho součástí výstava výpěstků od místních občanů. Srdečně Vás všechny zveme. Do období zahrádkářských a vinohradnických prací Vám všem přejeme hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. ČSZ HORNÍ BOJANOVICE TJ SOKOL HORNÍ BOJANOVICE Dnešní příspěvek do zpravodaje začnu velkou pochvalou všech, kteří se jakýmkoli způsobem starají o chod celé organizace TJ Sokol Horní Bojanovice. Po odchodu našich velkých kamarádů a příkladných funkcionářů do fotbalového nebe se pravidelně scházíme na poradách zaměřených na činnost Sokola, ale i u hrobů, kde zapálíme svíčku, položíme kytici květů a vzpomínáme na chvíle, které jsme měli tu čest s nimi strávit. Po zdařilé, částečné rekonstrukci soc. zařízení v patře ubytovny, kterou jsme provedli v loňském roce jsme se letos pustili do dokončení kuchyně s jídelnou a to s úspěšným dokončením. Tyhle prostory se nachází také v patře ubytovny, což přináší lepší komfort pro ubytované. Celá kapacita ubytovny je asi 30 osob a je celoroční.to také prověřil místní košt vín, kdy ubytovna byla obsazena a ubytovaní si vše chválili. O ubytování se mohou zájemci informovat na tel: , Během dubna a května bude možnost na stránkách H.B. shlédnout i pár fotografi í. 7

8 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj PŘÍPRAVKA: Přípravka podzimní část odehrála turnajovým způsobem, kdy po 5 turnajích obsadila pěkné 2. místo. Pro jarní část se OFS Břeclav na žádost mužstev rozhodlo odehrát soutěž dvoukolovým způsobem, které vyhovuje i nám, protože můžete naše zápasy navštívit na našem hřišti vícekrát, než jen jednou. Od ledna letošního roku se děti na jarní soutěž začali připravovat v kulturním domě, za což bychom chtěli poděkovat panu starostovi. V únoru jsme uspořádali ostatkový průvod dětí, z kterého vybraný výtěžek bude použit na činnost přípravky. Tímto velmi děkujeme všem občanům za příspěvek. Rádi bychom přivítali děti od 5 let, které mají zájem si zasportovat a soutěžit, ať přijdou mezi nás. Za přípravku se na Vás těší trenéři Josef Hoštický a Jiří Otřísal ŽÁCI: Naše děti v žákovské kategorii doprovázím já, Kamil Vlach do klubu FC Hustopeče. Máme 3 hráče v mladších žácích a 3 hráče ve starších žácích. Hrajeme krajskou soutěž skupinu B a to se střídavými výsledky. Hráči chodí 2x týdně na trénink a jsou ve svých družstvech oporami a daří se jim i střelecky. Chtěl bych rodiče dětí v tomhle věku poprosit o lepší účast na jejich soutěžních utkáních. Oni za to budou moc rády. DOROSTENCI: Milan Kurdík jezdí hrát za U16 MSK Břeclav, Tomáš Kokeš do Hodonína za U18 Dorosteneckou ligu a Marek Kuba hraje za FC Hustopeče krajskou soutěž dorostu. Zbytek kluků v tomto věku se aktivně zapojuje s našimi muži. MUŽI: Muži v podzimní části soutěže při množství zranění a nezájmu některých hráčů skončili na 7 místě s 12 body při skóre 17:24. Z 12 bodů se podařilo získat 9 bodů na domácím hřišti, čímž Vás tímto zveme na jarní část soutěže, aby jste nás přišli podpořit, i když to nebude lehké. Žádost na závěr: TJ Sokol hledá zájemce na pomoc při propagaci činnosti organizace na sociálních sítích, popř. i tvorba vlastního webu. ROZPIS MUŽI JARO 2013 KOLO DATUM ČAS UTKÁNÍ :30 H. Bojanovice Šakvice :30 Šitbořice H. Bojanovice :00 H. Bojanovice Zaječí B :00 Němčičky H. Bojanovice :00 H. Bojanovice Diváky :30 Starovice H. Bojanovice :30 H. Bojanovice V. Němčice B :30 Kurdějov H. Bojanovice VOLNO :15 Uherčice B H. Bojanovice :30 Boleradice H. Bojanovice ROZPIS PŘÍPRAVKA JARO 2013 KOLO DATUM ZAČÁTEK ZÁPAS DEN :00 Starovičky Horní Bojanovice neděle :30 Horní Bojanovice - Vrbice neděle :00 Horní Bojanovice Velké Bílovice středa :00 Rakvice Horní Bojanovice neděle :00 Horní Bojanovice - Krumvíř neděle :00 Velké Bílovice Horní Bojanovice sobota :00 Horní Bojanovice Starovičky sobota :45 Vrbice Horní Bojanovice neděle :00 Horní Bojanovice - Rakvic neděle :00 Krumvíř Horní Bojanovice neděle DOBRÝ DEN, Na podporu Terezky Vajbarové z Vrbice a její léčby v lázních ADELI v Piešt anech vyhlašujeme sbírku vršků od PET lahví. PROSÍME VÁS O POMOC! Vršky od PET lahví bude pro Terezku za zvýhodněnou cenu vykupovat fi rma HOTTECH s.r.o. z Chrlic. Pokud se rozhodnete zapojit a pomoci nám, sběrné místo vršků je OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BOJANOVICE DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. I kulatý nesmysl může mít v dobrých rukou velký smysl! DĚKUJI, VAJBAROVÁ Z VRBICE 8

9 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ MATEŘINKY. Do konce školního roku zbývá jen krůček. Pro děti, které budou nastupovat do 1.třídy ZŠ nastane po prázdninách doba velkých změn - nové prostředí, noví spolužáci, učitelky, ranní vstávání a dojíždění autobusem.proto bychom chtěli těch pár posledních dnů jim co nejvíce zpříjemnit ve školce.postupně se Vám zde rozepíši, co Vaše děti ještě čeká, ale i o tom, co zažili doposud. Od října předškoláci se svými rodiči docházeli 1 za 14 dní do kroužku,,všeználek, kde děti prohlubovali své schopnosti a vědomosti tolik důležité pro úspěšný zápis do 1. třídy a následně vstup do školy. Děti byly soustředěné, úkoly zvládaly víceméně v rámci svých možností, postupně se zlepšovaly, za což byly i náležitě chváleny. Dobrým přínosem byla i přítomnost rodičů, zjišťovali, kde i oni sami mohou být doma svým dětem nápomocni. Opravdu všem děkuji za jejich zodpovědný přístup. Musím zde také vyzvednout ojedinělou akci, při které nám také pomohli maminky s babičkami, a tím byl vánoční jarmark. Tolik šikovných rukou, které ve Vaší vesnici máte je úžasné zjištění. Že ty Vaše ženy, jsou holky k nezaplacení a dokáží Vaše příbytky zkrášlovat svým umem a s citem pro krásno. Tyto ženy nám pomohly svými výrobky - perníčky, háčkovanými ozdobami a podsedáky, vánočními vazbami, šitými jehelníčky, sušenými bylinkami, promiňte, pokud jsem zapomněla na někoho. Výtěžek z této dobročinné akce byl věnován dětem, po Novém roce je čekalo překvapení od Ježíška - nová televize a DVD přehrávač. Radost byla veliká a tímto bych ještě chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám pomohli tento dárek zrealizovat. Ještě jeden moment byl kouzelný, v prvním týdnu nového roku nám pošta přivezla balíky, ve kterých byla odrážedla a kočárek. Přiložily jsme dopis od Ježíška s omluvou, že toho měl moc před Vánocemi, že už odpočívá, ale přesto posílá to, co dětem určitě udělá radost. No a udělal a děti mu to prominuly. Velmi zdařilý byl i výlet autobusem do Hustopečí s paní učitelkou Liduškou Peterkovou, kdy se předškoláci jeli podívat do 1. třídy ZŠ Komenského. Paní učitelka je náležitě přivítala jako vzácné hosty, měla pro ně připraven báječný program a děti se ve škole cítily opravdu spokojené a přivezli si i malé dárečky. Při pozdějším zápisu se pak v prostředí školy necítili tak nejistě, šli tam natěšení, že předvedou, co umí. Mým cílem je navázat ještě užší vztah se školou, chtěla bych, aby se paní učitelka za našimi dětmi přijela podívat do jejich prostředí a také s nimi pracovala a tzv. si je oťukala. Uvidíme, podaří-li se mi vedení školy o tom přesvědčit. Zcela určitě Vás o tom budu informovat. Ale musím Vám také sdělit, co mne doslova dostalo v měsíci březnu. Osobně miluji divadlo a vše co k tomu patří. A tak jsem naplánovala návštěvu divadla Bolka Polívky v Brně muzikál Ferda Mravenec. Rodiče děkuji. Jste úžasní. Děti přišli s Vámi na zastávku autobusu všichni a včas. Navíc, cesta autobusem byla pro některé děti premiérová a o to víc si jí užily. No a pak to samotné velké divadlo, nádhera - krásné kostýmy herců, scéna, písně a vůbec celé zpracování muzikálu. Děti nadšené, oči rozzářené, soustředěné, sem tam mimo, div, že jsme tu drobotinu uhlídaly, aby se nám nezamotala mezi cizí školky. Zvládli jsme to všichni a ty krásné obrázky bych přála Všem vidět. Takže, tuto akci zopakujeme a hned brzy. CO NÁS TEDY JEŠTĚ ČEKÁ? KVĚTEN Oslava svátku maminek, ale i babiček v mateřince školní výlet do Brna- planetárium+plavba lodí po přehradě divadelní představení,,obušku, z pytle ven! - Brno ČERVEN 3.6. oslava Dne dětí na zahradě mateřské školy 6.6. návštěva dětí z MŠ V.Hostěrádky výlet autobusem do MŠ V. Hostěrádky pasování předškoláků+spaní v MŠ s učitelkami Divadélko,,Úsměv -,,Máša a medvěd - pro všechny děti a rodiče Pak už nás všechny čeká vytoužená doba dovolených a odpočinku. Vaše mateřská škola bude otevřena v době letních prázdnin od Prosím, zachovejte nám přízeň, máme pro Vás v novém školním roce spoustu dobrých nápadů a akcí a ještě jednou Všem ze srdce děkuji. Marta Reiterová. 9

10 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj HROZEN A ROHY V seriálu o významných rodech a jejich erbech, jejichž připomínku najdeme i v obecním znaku, jsme až na hrozen v tlapách lva (má připomínat vinařskou tradici) - všechny symboly popsali. O hroznu se určitě zmíníme. Zejména proto, že jej jako symbol obec skutečně používala. Dvojici hroznů najdeme na otisku starobylého obecního pečetidla. Je umístěn v erbu a doplněn nám již známými kunštátskými břevny. Kolem je český nápis AVRZAD HORNICH BOYANOWITZ (Úřad Horních Bojanovic). Moderní přepis této pečeti použili naši Zahrádkáři a vinaři na jako svoje logo a představili ho na letošní Výstavě vín. 10 Vyprávěním o symbolech v obecním znaku jsme prošli téměř celou historii obce. Od bojanovských vladyků, přes mocný rod Kunštátů a Drnovských, mariánskou tradici našeho kostela až po rytíře z Paburgu na přelomu 18. a 19. století. Jenže ve vyprávění zůstalo několik prázdných míst, která stojí za to ještě vyplnit. V dnešním článku bychom se mohli věnovat šlechtickému rodu Bukůvků, kteří ovlivňovali osud naší obce v 18. století, od roku 1723 až do převzetí statku rytíři z Paburgu v roce Bukůvkové byli původně vladyckou, později rytířskou rodinou, pocházeli ze vsi Bukovka u Lázní Bohdaneč. Rozdělili se na českou a moravskou větev, kde získali dosti velké majetky a postavení. Patřili po celá staletí k úřednické a vojenské šlechtě. Dokonce dosáhli i povýšení do hraběcího stavu. K vymření rodu již schudlého došlo v 50. letech 20. století. V rodu bylo kdysi pro mužské členy oblíbené jméno Rohovlád - což zjevně souvisí i s jejich zvláštním erbem se stočenými rohy. Na Moravě byli Bukůvkové vlasteneckým rodem českobratrského vyznání. Vzestup moravské větve vyvrcholil za Petra Bukůvky z Bukůvky a na Červené Lhotě, který v roce 1559 zakoupil ves Třemešek u Šumperka se statkem. Nejvíce přispěl k věhlasu rodu humanisticky vzdělaný šlechtic Jan Bukůvka z Bukůvky ( ), který dědictvím po otci získal panství Třemešek a zdejší tvrz přestavěl na renesanční zámek. Jeho i jeho manželku najdeme vyobrazeny na krásném portálu tohoto zámku. V Postřelmově najdeme další krásnou renezanční památku na Bukůvky hrobku se vzácnou tepanou mříží. V době třicetileté války zůstali rodem věrným císaři, přestože byli evangelíci. To jim přineslo přízeň i další majetky. Postupem let se změnili na rod katolický a jazykově německý. Roku 1719 byli Bukůvkové povýšeni do panského stavu. V 18. století se osudy Bukůvků setkaly s osudy statku a obce Horních Bojanovic. Antonín hrabě Serenyi prodal v roce 1723 Horní Bojanovice Františku Antonínu Bukůvkovi svobodnému pánu z Bukůvky. Statek tvořila ves Horní Bojanovice s dvorem, ovčínem, lisovnou, hospodou a pivovarem. Nový bojanovický pán, nedávno povýšený na barona a nyní i vlastník hospodářsky výnosného majetku, si svého nově získaného jmění dlouho neužíval. Zemřel v roce Horni Bojanovice spravovala vdova Marie Františka. Vdova Bukůvkova měla s hospodařením na zadluženém statku potíže a dluhy narostly do takové výše, že bylo třeba přistoupit k nucenému prodeji. Roku 1750 byly Horní Bojanovice prodány za Marii Anně Barboře svobodné paní von Rumerskirch, bývalé manželce zemřeleho Zikmunda Jana z Bukůvky. Jediným žijícím mužským příslušníkem rodu Bukůvků v té době byl syn Zikmunda Jana - teprve šestnáctiletý Jan Nepomuk Zikmund. Stal se nejvýznamnějším představitelem rodu v 18. století. Nejprve byl jako čtyřiadvacetiletý jmenován c. k. radou při moravském Tribunálu, roku 1753 se stal přísedícím (asesorem). Roku 1775 dosáhl hodnosti císařského skutečného tajného rady. Od roku 1781 byl nejvyšším zemským sudím Markrabství moravského. Svou úřednickou karieru završil roku 1783, kdy se stal prvním presidentem nově zřízeného moravskoslezského zemského soudu. Společenský vzestup byl dovršen povýšením do hraběcího stavu roku 1800.

11 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Jan Nepomuk patřil k nejvyšším moravským zemským hodnostářům a nijak nezanedbával růst svého majetku. Roku 1756 koupil spolu se svými dvěma sestrami od matky Marie Barbory statek Horní Bojanovice. Se sestrami Marií Alžbětou a Marií Annou uzavřel dohodu, že jim bude vyplácet pravidelnou roční apanáž 600 zlatých. Z to převzal Horní Bojanovice celé do svých rukou. Vystavěl zde menší empírový jednoposchoďový zámek s věží (bohužel nezachovaný). Sestry zde bydlely až do své smrti. Jan Nepomuk zde také občas sídlil, ale povinnosti spojené s jeho působením ho často odváděly jinam. Při správě bojanovického statku se snažil maximálně zvýšit jeho výnos, přičemž neváhal použít i tvrdého postupu vůči poddaným, včetně tělesných trestů. Na druhou stranu je třeba říci, že za jeho života byla v Horních Bojanovicích zřízena škola a obnovena duchovní správa při zdejším kostele sv. Vavřince. Hrabě se se oženil s Marií Eleonorou Františkou hraběnkou Podstatskou z Prusinovic. Roku 1761 se manželům narodil první syn a dědic Karel Zikmund, následovala dcera Marie Ludovika a syn Leopold Zikmund. Manželům Bukůvkovým bylo dopřáno prožít na svou dobu dlouhé manželství. Marie Eleonora zemřela v roce 1803 jako čtyřiasedmdesátiletá. Jan Nepomuk Zikmund ji přežil o čtyři roky. Svým dědicům zanechal mimo Horních Bojanovic ještě dům v Brně a další majetek, ale také více než 52 tisíc zlatých dluhů. Dědicové na konci roku 1807 statek Horní Bojanovice se zámečkem a pozemky, které kdysi náležely hustopečskému faráři, prodali za zlatých Janu Pavlovi Pagatschovi z Paburka. A tím končí historie rodu Bukůvků v Horních Bojanovicích. Na závěr o jejich době uvedu ještě pěknou pověst - Jak si čert vzal zlého drába převzatou z knihy S. Nezhodové - Horní Bojanovice putování staletími zaznamenanou Václavem Richterem: Bukůvkové se do lidské paměti zapsali nejhůře. Pánové se zde sice objevili jen zřídka, ale ustanovili sem velmi zlého úředníka. Ten byl tak krutý, že se mu lidé vyhýbali, jak mohli. Nejhůře pro ty, kteří mu zkřížili cestu bylo, když měl krutý úředník bičík. Tím tloukl hlava nehlava robotníky na poli a často i tehdy, když šel do vesnice. Děti mu říkaly čert. Není divu, jakmile nějaké dítě nebo houfec kluků uviděl si hrát na návsi a překáželi mu v cestě, bez milosti je sešlehal. Místní poddaní si vrchnosti často stěžovali, skládali pokorné supliky, ale stížnosti nepomáhaly. Vrchnost zůstávala vůči jejich prosbám hluchá. Proto se domluvili, že nebudou čekat na potrestání úředníka od vrchnosti, ale že si pomohou sami. Jednou, když robotníci pracovali ve Staré hoře u velkého lesa, zatáhla se obloha znenadání mraky. Blesky začaly křižovat oblohu a hromy burácely jako v té největší bitevní vřavě. Všichni v čele se zlým úředníkem se utíkali schovat do lesa. Když rachot hromu a déšť ustaly, vyšli po bouři z lesních úkrytů robotníci sami. Užaslým spoluobčanům s radostí vypravovali - a později i své vrchnosti - že v hrozné bouři čert zlého úředníka před jejich zraky sebral a propadl se s ním do pekla. Bukůvkové z Bukůvky tomu sice nevěřili, poslali sloužící hledat do lesa aspoň mrtvolu svého druha, ale hledání, které trvalo několik dnů, bylo zbytečné. Nenašli nic. Hornobojanovičtí dostali jiného nadřízeného, který byl mnohem mírnější a leccos přehlédl. Zřejmě nechtěl, aby ho také odnesl rohatý. Bylo by to možné, místní robotníci se ještě dlouho po té příhodě na sebe záhadně usmívali a spiklenecky přimhuřovali jedno oko. Zdeněk Seifert POUŽITÁ LITERATURA: Březina, V.: Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku, Č.Budějovice Nezhodová, S.: Horní Bojanovice putování staletími, Podivín (Bukůvkové z Bukůvky). BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI Naše obec zavádí pro občany novou službu - třídění a svoz biologicky rozložitelných odpadů, jako je rostlinný odpad z údržby zeleně, ze zahrádek, z kuchyní apod. Svoz proběhne 1 za 14 dnů. Přesný kalendář svozu bude upřesněn. V současné době jsou již k dispozici v naší obci nové popelnice o objemu 120 l, které jsou zdarma k zapůjčení po podpisu Smlouvy o výpůjčce. Nádoby na sběr odpadu budou v obci rozvezeny do každé domácnosti a tudíž je každá domácnost povinna tento odpad třídit. Svoz odpadu bude provádět speciální vůz, který bude vysypávat k tomu určené popelnice. Dbejte proto řádného třídění odpadu do těchto popelnic. Pokud nebude velikost popelnice v daném svozu objemově stačit, je možné biologicky rozložitelný odpad přistavit ke svozové popelnice v pytlech, svázaných otepech nebo v jiných nádobách (nejlépe plastové nádoby na sběr hroznů), ze kterých bude snadné odpad vysypat do svozového vozu. 11

12 1 / 2013 PLACENÁ INZERCE Hornobojanovský zpravodaj AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY NABÍZÍ: V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM DOTAČNÍHO PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM : * zpracování předmětné projektové dokumentace * zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy odborný posudek CM projekt s.r.o. * zajištění Průkazu energetické náročnosti budov - CM projekt s.r.o. * kompletní vyřízení žádosti o dotaci * kompletní administrace žádosti po provedení opatření pro připsání dotace na účet * kompletní administrace žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace * spolupráce s firmou Gajda fasády realizující naprojektovaná opatření S PROGRAMEM ZELANÁ ÚSPORÁM MÁME MNOHO ZKUŠENOSTÍ, VÍCE NEŽ 40 ÚSPĚŠ- NÝCH ŽADATELŮ, KTEŘÍ DÍKY TOMU ZÍSKALI DOTACI VÍCE NEŽ 8 MILIONŮ KORUN. KONTAKT: Ing. MARTIN HERŮFEK, Mírová 735, Velké Bílovice, tel.: , CM PROJEKT s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, tel.: , ZDENĚK GAJDA, Kapusty 284/17, Břeclav Charvatská Nová Ves, tel.: , MIMO VÝŠE UVEDENÉ PROVÁDÍME: PROJEKČNÍ ČINNOST (projekt pro stavební povolení či ohlášení, projekt pro provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby, projekty pro vytápění, ZTI, plyn, vzduchotechnika a veškeré přípojky) INŽENÝRSKÁ ČINNOST (zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení, zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku, zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně jejího vyřízení) PORADENSKÁ ČINNOST (komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od firem IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich)) 12 Na závěr Závěrem bychom vás opět chtěli požádat o podněty a náměty pro další číslo zpravodaje. O tom, co vás zajímá v naší obci a na co hledáte odpověď. Svoje náměty zašlete na nebo je můžete doručit na obecní úřad, případně i do poštovní schránky paní Bohdany Kaňové. Toto číslo připravili: Jiří Šlancar, Bohdana Kaňová

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více