1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2013. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni."

Transkript

1 Hornobojanovský oficiální zpravodaj obce Horní Bojanovice 1/2013 zpravodaj Slovo starosty Milí spoluobčané, zima je již konečně za námi. Na jazyk se mi line slovo již dávno, ale každý víme, že to není tak dlouho, co nás zlobila sněhová nadílka na Velikonoce, které jsou církevním svátkem roku, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista a zároveň oslavou jara. Nesmíme zapomenout na naši obec Horní Bojanovice, která je jednou z mála obcí, kde se dodržuje lidová tradice malování vajíček voskem a děkuji každé trpělivé občance za udržení této tradice. Že to v naší obci opravdu žije, svědčí nespočet kulturních akcí. Začali jsme v zimním období třemi plesy, jedním dětským maškarním a nakonec koštem vína. Dále se u nás odehrál turnaj v mariáši, ve stolním tenise a co nás ještě čeká? Rybářské závody pro děti a dospělé, fotbalové turnaje, rockový festival, přehlídka dechových hudeb, Svatovavřinecké hody, burčákovky a další akce, které pro nás chystají spolky a občané naší obce. Práce na políčkách jsou rozjeté v plném proudu a jen příroda ukáže, co nám ze svého bohatství přidělí ke sklizni. Všem Vám přeji krásné jarní počasí a hodně slunce, které nám dodává toliko potřebné energie. Jiří Šlancar - starosta Zastupitelstvo obce Zastupitelé obce v počtu 7 lidí se schází na projednávání všech důležitých záležitostí obce. V tomto roce proběhla zatím 2 veřejná zasedání a zápis z usnesení na nich přijatých byl vyvěšen na úřední desce a je k dispozici občanům na obecním úřadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům, kteří se v hojném počtu těchto zasedání zúčastnili a doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat. Tímto také apelujeme i na další spoluobčany a chtěli bychom i je vyzvat k jejich účasti na těchto zasedáních, kde mají možnost se vyjádřit ke všemu, co je v naší obci zajímá, co jim vadí a kde vidí možnost zlepšení i co se týká práce zastupitelstva, případně i jejich jednotlivých členů. Poplatky za popelnice V naší obci jsou nastaveny poplatky za vyvážení komunálního odpadu na částku 500,-kč/ osoba. Na ulici Za branou je zakázaný vjezd nákladních automobilů a tím znemožněno vyvážení popelnic od našich občanů. Od jara 2010 si občané bydlících na této ulici, sváželi popelnice svépomoci k domu č.p.163 pro vysypání popelářským autem a odpoledne zase domů. V březnu tohoto roku jsme byli osloveni dotčenými občany o snížení poplatku za svoz a bylo s nimi dohodnuto, že jim bude popelnice svážena obcí na svozové místo a první tři měsíce tohoto roku jim budou z platby za popelnice odečteny. Výpočet pro tuto platbu byl proveden následovně zákonem stanovená výše poplatku je 250,-kč, která musí být hrazena vždy a druhá část 250,- Kč je nastavena naší obcí. Takže výpočet se provedl z 250,- kč. Ten byl vydělen dvanácti měsíci a vyšlo nám kolik je za jeden měsíc. Tuto částku jsme vynásobili prvními třemi měsíci kdy si popelnice sváželi svépomoci a vyšla nám částka, o kterou byl poplatek za popelnice ponížen. Tato částka je 62,5,-kč. O tuto částku je tedy poplatek za popelnice na osobu ponížen. Protože se po naší obci nesou tamtamy řečí (jak to, proč oni a my ne) bylo vhodné tuto věc osvětlit. Žádám proto občany, aby se pro nejasnosti a vyjasnění otázek týkajících se obce, požádali o vysvětlení obecní úřad, kde dostanou jasnou odpověď a zbytečně se nerozhořčovali nad řečmi jedna bába povídala. Každopádně nechceme nikoho zvýhodnit, ale z druhé strany ani poškodit. Což by určitě nechtěl nikdo z nás.

2 1 / 2013 Zeptali jsme se pana starosty Hornobojanovský zpravodaj 1) Začali jste s úpravami kulturního domu a jeho okolí (vysekávání keřů, vybudování bočního vchodu). Co dalšího ještě tady chystáte? Nebo spíše nám sdělte celý váš záměr s touto budovou a jejím okolí a také to, jestli to zvládnete s pracovníky obce nebo zda budete na tuto práci najímat nějakou firmu. V zimním období v době stavebního klidu jsme provedli revizi technického stavu obecního majetku, ke kterému jsme také přizpůsobili obecní rozpočet. Již delší dobu jsme se bavili o potřebě vybudovat druhý vchod do kulturního domu, který by umožnil snadnou obsluhu kulturních akcí a v druhé řadě bezbariérový vstup pro občany. Vchod byl umístěn z levé strany kulturního domu při vstupu do suterénu. Protože z venkovní strany vznikne malý výškový rozdíl, bude k budově nainstalovaná ocelová rampa s šikmým nájezdem. Při budování bočního vchodu jsme se pustili do výměny vchodových dveří do sklepních prostorů a okna od kotelny, které byly v žalostném stavu a byly by snadnou překážkou pro zloděje. V chodbě sklepení jsme vybourali podlahu, která byla opotřebená manipulací s pivními sudy. Dále nás trápila na budově kulturního domu zvlhlá a opadaná omítka. Pro odstranění tohoto neduhu jsme se pustili do revize obvodových izolací, které byly v některých místech opravdu špatné a do napojení svodů ze střech do kanalizace. Při obchůzce kolem KD jsme došli k názoru, že by bylo vhodné najít důstojné místo pro kmen hodové máje. Ta je ikonou tradičních hodů, ale z praktické stránky se vedle KD nehodí. Padl návrh umístit ji podél obecní komunikace při vjezdu do fi rmy pana Omasty. Místo pro,,máju,, bylo vybudováno úpravou okraje komunikace vedle domu č.p. 218 vydlážděním zámkovou dlažbou. Každý se může ujistit, že to byl opravdu dobrý nápad. Parkovacího místa u našeho KD není nikdy dost, a proto jsme také zakonzervovali roky nevyužívanou studnu. Byla odebrána jedna skruž, která byla nad terén, studnu pod terénem jsme zakryli betonovým deklem a nakonec bylo vše zabetonováno do výšky okolní parkovací plochy. Když už jsme se pustili do komplexní údržby, nemohli jsme zapomenout na zeleň před schodištěm KD krušpánek. Mnozí z našich občanů tuto zelenou stěnu používali jako odpadkový koš, WC atd. Prvotním záměrem bylo keře sestříhat do přiměřené výšky, ale vzrůst hlavních kmínků byl už natolik velký, že by zůstalo jen nepěkné torzo. Rozhodli jsme se proto keře odstranit a jak nám to počasí dovolí, osadit tuto zahrádku novou zelení. Dlouhodobým problémem, který nás v našem KD a to hlavně v předsálí, které pronajímáme k hostinské činnosti, je nepříjemný zápach od cigaret. Při každé akci v KD nebo jen návštěvě pohostinství je nepříjemný až nesnesitelný zápach cigaret v těchto prostorách cítit a každý si ho bohužel přinese domů v šatech. Někdo by řekl, že je to problém když 2 se tam kouří. Ano, když se zde kouří je to cítit mnohem více, ale i když se zde nekouří je to cítit také. Sice ne tolik, ale je. Konzultovali jsme tento problém s odborníky a jednoznačně nám bylo řečeno, že je nutno provést hloubkové oškrábání omítek a dřevěného stropu v pohostinství a instalovat vzduchotechniku hlavně pro odvod kouře z cigaret. Nechali jsme vypracovat projekt vzduchotechniky pro pohostinství a následně komplexní architektonické řešení předsálí. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto prostoru jsou počítány na ,- Kč. V této ceně je počítáno s odstraněním vrchní omítky a nanesení nové, malba, montáž vzduchotechniky, sádrokartonové stropy a nakonec vybroušení a položení nové podlahy ze zátěžového PVC. Protože se jedná o náročné stavební práce, bude na tyto práce vyhlášeno výběrové řízení. Nesmíme zapomenout na to, že KD je v každé obci vizitkou kultury a občanů, kteří zde žijí. 2) Další dotaz se týká úprav v parku u areálu odpočinku. Zatím jsme zaznamenali kácení stromů v této oblasti a vysazování nových. Jak budete pokračovat? Jaké finanční náklady byly na toto vynaloženy a jaké ještě budou? V minulém roce jsme provedli odstranění nemocných porostů a porostů bránících růstu sousedících. Byla provedena výsadba nových stromů a keřů a to v hodnotě ,- Kč. Letos v jarním období provedeme očistu porostů od suchých a nežádoucích větví. Bude provedena výsadba zeleně na svahu had hřištěm - pod parkovištěm a to v hodnotě ,- Kč. Tyto stromy a keře by měly hlavně pomoct s fi xací svahu samotného proti sesuvu. 3) Také naše občany zajímají opravy na koupališti. Vím, že hodně toho bylo řečeno na veřejném zasedání zastupitelstva, ale můžete tady nyní sdělit informace o těchto opravách? Co se tam děje? Kdo tyto opravy provádí nebo bude provádět? Jak to celé vypadá po finanční stránce? Pro letošní rok je v plánu rekonstrukce strojovny obecního koupaliště, která je ve špatném technickém stavu. Hlavním problémem je prorezavělé potrubí a vysoké náklady na energie spojené s fi ltrací vody. Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle rozpočtu projektu ,- Kč. Na tuto akci bylo výběrové řízení, které vyhrála fi rma Akvamont, spol.s r.o. ze Žďáru nad Sázavou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o dílo. Musím dodat, že z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme dostali mimořádnou dotaci ,- Kč, bez které by nebylo možné opravu zrealizovat. Jednoznačně nesmím zapomenout na velikou pomoc od pana Jiřího Kadrnky člena výkonné rady ODS, při zajišťování těchto námi tak potřebných fi nancí. Za celou naši obec Horní Bojanovice mu patří velký dík. 4) Na budově obecní sýpky je umístěn banner firmy Lomax. Naše spoluobčany by zajímalo, jak dlouho tam ještě bude. Jelikož je tady asi umístěn za to, že tato firma poskytla naší obci plachtu na tribunu u koupaliště, tak také předpokládáme, že byla sjednána dohoda o době, po kterou jí u nás v obci bude viset tato reklama. Poté očekáváme, že tato nepříliš vkusná ozdoba obecní sýpky bude odstraněna. Tato reklama zde bude do léta 2014, kdy bude demontovaná a plocha bude využita pro účely obce dle dalšího rozhodnutí zastupitelstva. 5) V březnu tohoto roku odešla do důchodu paní Krejčiříková a místo ní byla ve výběrovém řízení přijata od 1. října 2012 nová účetní na obecní úřad. Myslíte si, že je v pořádku, že se nová účetní zapracovávala půl roku? Žádná soukromá fi rma by nenechala nového zaměstnance zaučovat déle než 2-3 měsíce, v podstatě nejdéle do konce zkušební doby. Jestliže si to nemůže dovolit soukromá fi rma, tak státní instituce by už teprve ne, protože jde hlavně o fi nanční náklady na mzdy, které jsou v takovémto případě půl roku dvojnásobné, když platíte dvě účetní. K tomuto mohu říct jen to, že doba pro zapracování byla stanovena dostatečně s ohledem na množství úkonů, které se v účetnictví a administrativě obce provádějí. Naše nová účetní zde spolu s paní Krejčiříkovou pracovala pět měsíců, z toho jeden měsíc paní Krejčiříková vybírala dovolenou, takže se bavíme o čtyřech měsících. Co se týče mzdy, tak pro státní správu jsou ministerstvem fi nancí určeny tabulky výše platu pro dané pracovní zařazení. Nová účetní po dobu kdy pracovala s paní Krejčiříkovou, měla nastavenou poloviční mzdu, než která jí dle daných tabulek náležela. Toto mi bylo vytknuto při auditu z JMK, kdy auditorky upozornily na podhodnocený plat nové účetní. Na závěr mohu s čistým svědomím říci, že při zaškolování nové účetní jsme mysleli na maximální úsporu fi nancí a na plynulý chod obce. 6) Na místním hřbitově jsou udělány prostory na separování odpadu, ale lidé to přesto nedodržují. Chtěl byste něco vzkázat našim občanům nebo na ně touto cestou apelovat? Třídění odpadu je na našem hřbitově veliký problém a velice mne to mrzí a to už z toho důvodu, že se jedná většinou o občany zralého věku, kteří by v této věci měli být spíše příkladem a ne nám přidělávat práci s dalším tříděním. Vyzývám proto občany, aby se nad tříděním odpadu zamysleli a odkládali odpad na místo k tomu určené.

3 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 NÁVRH PŘÍJMŮ NA ROK 2013 NÁVRH VÝDAJŮ NA ROK 2013 Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf daňové příjmy , pronájmy pozemků , příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , zvláštní veterinární péče 7 000, těžební průmysl , odvádění a čistění odpadních vod , záležitosti komunikací 8 000, činnosti knihovnické 2 000, rozhlas a televize 3 000, zájmová činnost v kultuře , ostatní zájmová činnost a rekreace , ostatní ambulantní péče 3 000, pronájem poštovního střediska 6 000, věcná břemena , prodej pozemků , pohřebnictví 2 000, sběr a svoz ostatních odpadů , příjmy z pronájmu nemovitostí , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací ,00 položka 4111 transfér - volby prezidenta ČR , transtéry - ze státního rozpočtu , transfér - ÚP , transfér - územní plán , fi nancování - přebytek z roku ,00 CELKEM : ,00 Vyvěšeno na ÚD: Sňato z ÚD: Vyvěšeno v elektronické podobě: Sňato: Projednáno v OZ: Oddíl Název Rozpočet v Kč paragraf 1014 zvláštní veterinární péče , myslivost a rybníkářství , pozemní komunikace , ost.zál. pozemních komunikací , ISD- příspěvek na dopravu , vodní hospodářství 6 000, kanalizace , záležitosti komunikací , předškolní zařízení , základní školy , činnosti knihovnické , ostatní záležitosti kultury , rozhlas a televize , ost.zál.kultuty - zpravodaj , zájmová činnost v kultuře , ostní zál. kultury , ostatní tělovýchovná činnost , využití volného času dětí , ostatní zájmová činnost a rekreace , veřejné osvětlení , pohřebnictví , komunální služby , sběr a svoz komunál.odpadů , sběrný dvůr , veřejná zeleň , sociální příspěvky 4 000, chráněné bydlení , požární ochrana , zastupitelstva obcí , volby prezidenta ČR , činnost státní správy , obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací , pojištění majetku , vratka nevyčerpaných dotací ,00 položka 8124 splátka úvěru ,00 CELKEM : ,00 Márnice Na letošní rok jsme si jako prioritu naplánovali opravu budovy bývalé márnice na našem hřbitově. Největší bolístkou na této budově je střecha a odvedení dešťové vody z okolního pozemku. Jako první krok jsme měli naplánováno sundání staré střechy, poté svázání zdiva betonovým věncem a nakonec instalaci nové střechy. Při zimní obchůzce budovy jsme došli k závěru, že pokud tu tato budova má fungovat pro další generace, je nutno provést nejen opravu střechy, ale i svázání obvodové zdi v místě svahu, na kterou působí zemní tlak od budovy kostela. K posouzení stavu márnice jsme přizvali statika, který posoudil celkový stav budovy a navrhl patřičné řešení. Jen pro vysvětlení návazností našich kroků v této věci. Stejně jako kostel, tak i márnice stojí na pozemku Římskokatolické církve. Naše obec je vlastníkem márnice, ale protože leží na pozemku církve, který je obepnut narušenou zdí, je nutno aby došlo k souladu prací. Oprava statiky opěrné zdi je odhadnuta na ,-kč, což je nad rámec našeho rozpočtu a v prvotní fázi by se o tuto záležitost měl postarat vlastník pozemku-církev. Pan farář byl o této věci náležitě informován a byl vyzván ke konání patřičných kroků k zajištění fi nancí. Oprava márnice bude proto započata v první fázi odvedením vody z okolních pozemků, provedeme nejnutnější opravy střechy a až po zafi xování opěrných stěn majitelem, provedeme rekonstrukci střechy tak, jak máme naplánované. Naše obec má také v plánu v letošním roce provést malé opravy zdiva na obvodové zdi, kterých není zrovna málo. 3

4 1 / 2013 Vrtná věž nad naší obcí Hornobojanovský zpravodaj Kdo projíždí naší obcí si určitě nemůže nepovšimnout vysokého ocelového monstra, které se tyčí nad naší obcí. Jedná se o průzkumnou vrtnou věž moravských naftových dolů, které zde hledají podzemní bohatství. V současné době jsou v hloubce 1,3km a budou vrtat do hloubky 3 km. Stavba celého kolosu vyrostla bez omezení chodu naší obce a doufáme, že tomu bude i nadále. V nočních hodinách se večerním tichem nese tón skřípajícího železa, které se dá nějakou tu dobu vydržet. Protože pokud by se zde našlo vydatné ložisko tzv. podzemního bohatství, bylo by to pro naši obec příjemné doplnění obecního rozpočtu. Doufejme, že tomu tak opravdu bude. Telefonní budka Protože v letošním roce hodláme upravit prostor pro stání u autobusové zastávky, technicky nám zde nevyhovovala telefonní budka. Požádali jsme proto o její přemístění a nové místo pro telefonní automat bylo poskytnuto obcí na boční zdi budovy obecního úřadu. Informace o novém místě telefonního automatu je důležitá hlavně pro krizové situace v naší obci. Nové sběrné místo skla Zaměstnanci naší obce podpora z úřadu práce Na ulici Starohorská, bylo nově vybudované místo pro zpětný odběr použitého bílého a barevného skla. V letošním roce nás úřad práce potěšil zprávou, že má dostatek prostředků na fi nancování mezd zaměstnanců pro naši obec, které si vezmeme z evidence uchazečů na úřadu práce. Od února letošního roku takto zaměstnáváme čtyři naše občany. Pro naši obec je tato fi nanční podpora velkou pomocí a to hlavně pro zajištění sečení zeleně v letním období. Tyto pracovníky bylo možné zaměstnat i později jen na zelené práce, ale naše obec potřebuje provést také hodně údržbářské práce, např. opravy komunikací, likvidace a údržba porostů. A kde je práce našich pracovníku vidět? Provedlo se vyčištění mezí kolem cesty v lokalitě na Dlouhých, 4 úprava prostranství kolem kulturního domu, oprava komunikace a kanalizace na křižovatce ulice Lesní a Za branou, přesazování keřů v naší historické zahradě, vydláždění kamenného pásu pod pódiem v zahradě, oprava plotů kolem koupaliště, oprava propadeného chodníku před schodištěm do kostela, demontáž telefonní budky na autobusové zastávce a likvidace jejího betonového základu a další drobné práce, které byly potřebné v naší obci. Věřím, že s jejich pomocí do konce října, kdy jim vyprší pracovní smlouvy, provedeme práce, které máme naplánované a dáme tak obec v těch nejbolavějších místech do pořádku.

5 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Tři pilíře důchodového pojištění od 1. ledna 2013 V tomto roce začala fungovat reforma důchodového systému a tady vám ji chceme trošku přiblížit PRVNÍ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ První pilíř důchodové reformy je již dávno povinný a známe jej jako součást sociálního pojištění, kam takřka po celý život odvádíme část svého platu, abychom získali ve stáří nárok na výplatu starobního důchodu. Jeho výše je závislá na výši našeho průměrného platu během života a na počtu let, kdy bylo řádně zaplaceno sociální pojištění. V následujících letech státní důchod výrazně poklesne, ze současných 45% náhradového poměru má zůstat v roce 2050 jen 26%. Příklad: měsíčnímu příjmu ,- Kč dnes odpovídá důchod ,- Kč. V roce 2050 bude důchod při srovnatelném příjmu činit jen 6 500,- Kč. NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD Člověk má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: a) 25 let a dosáhl důchodového věku před rokem 2010 b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010 c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011 d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012 e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013 f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014 g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015 h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016 i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017 j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018 k) 35 let a dosáhl důchodového věku v roce 2019 VZNIK NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD Rok narození muži 62r+6m 62r+8m 62r+10m 63r 63r+2m ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3 4 děti 5 a více dětí 61r 61r+4m 61r+8m 62r 62r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r U ročníků narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Např. osoba narozená v roce 1989 bude odcházet do starobního důchodu až v 69 letech ( = 12 2 = 24 měsíců) r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+4m 65r+6m 65r+8m 65r+10m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63+2mr 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r 66r+2m 66r+4m 66r+6m 66r+8m 66r+10m 67r 58r+8m 59r+2m 59r+8m 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+8m 66r+2m 66r+8m 66r+10m 67r DRUHÝ PILÍŘ JE ZÁKON O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ Vstoupit do něj mohou lidé od 18 let věku, nejpozději do 35 let. V roce 2013 do tam mohou vstoupit i lidé, kteří jsou starší 35 let, kteří jsou výdělečně činní, tzn. jsou zaměstnanci nebo OSVČ (pokud jsou na ÚP, tak tam mohou vstoupit do 6 měsíců od počátku výdělečné činnosti). Principem tohoto pilíře je odvod 3% ze sociálního pojištění, které budou převedeny na účet v penzijním fondu. Další 2% musíte odvádět již ze svého. Na klasické sociální pojištění zbydou již jen 2%, která výrazně ovlivní výši starobního důchodu. Z hrubého platu se zaměstnanci nestrhne 6,5 % na sociální pojištění, ale jen 3,5 %. Zbývající 3 % jdou na 2. pilíř důchodového spoření zaměstnance a k tomu se ještě musí přidat další 2% z hrubého příjmu zaměstnance, takže na jeho 2. pilíř se zašle 5% za hrubé mzdy. 5

6 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj Příklad: z hrubé mzdy ,- Kč se nestrhne 650,- Kč, ale částka 350,- Kč na sociální pojištění a = 500,- Kč na 2. pilíř důchodového spoření. Funguje to tak, že si člověk uzavře smlouvu s penzijní společností, která ovšem musí mít licenci od České národní banky, a poté je tato smlouva zaregistrována u centrálního registru a člověk o tom dostane vyrozumění. Toto musí sdělit na mzdové účtárně u zaměstnavatele, kde pracuje a také to doložit. K 1. dni následujícího měsíce ho zaměstnavatel přihlásí do 2. pilíře a začne mu srážet odvody na 2. pilíř. Když bude člověk na ÚP, tak se placení do 2. pilíře přeruší, ale jakmile začne být opět výdělečně činný, tak musí opět přispívat do 2. pilíře. Rozhodnutí vstupu do 2. pilíře je nevratné a musí v něm zůstat až do důchodu. PŘED ZAČÁTKEM DŮCHODU SI PŘEVEDE PENÍZE DO ŽIVOTNÍHO FONDU, KDE SI VYBERE MOŽNOST VYPLÁCENÍ DŮCHODU: 1) doživotní starobní důchod 2) doživotní starobní důchod + pozůstalostní rentu, kdy se ještě 3 roky platí pozůstalým (tento důchod ovšem bude nižší než varianta první) 3) důchod po dobu 20 let. Pokud člověk zemře během výplaty těchto důchodů, tak pouze u 3. varianty jde zbytek důchodu do dědictví. Pokud člověk zemře před začátkem důchodu, tak naspořená částka jde do dědictví. Pokud je dědicem osoba mladší 18 let, tak je z něj po dobu 5 let vyplácen sirotčí důchod. Pokud je dědic starší 18 let, tak se peníze převedou na jeho 2. pilíř, pokud ho má. Pokud dědic není ve 2. pilíři, tak dostane vyplacenou hotovost. PŘI ROZHODOVÁNÍ, ZDA SE ZÚČASTNIT DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMY BYSTE MĚLI ZNÁT NÁSLEDUJÍCÍ FAKTA: 1. Lidé s příjmy do 23 tisíc hrubého téměř nepocítí rozdíl ve výši starobního důchodu, ať se rozhodnou jakkoliv. 2. V případě vstupu do druhého pilíře nemáte již šanci z něho nikdy vystoupit. 3. Pokud se rozhodnete využít druhý pilíř, tak musíte zvolit investiční strategii, do které své fi nance budete investovat. 4. V případě, že vaše investice budou ztrátové, stát nebere za případná rizika žádnou odpovědnost. 5. Investiční strategie lze během doby využívání různě měnit podle potřeby. Tou nejvíce frekventovanou otázkou v souvislosti s druhým pilířem je zajištění úspor a penze. Každý má o své peníze strach a proto je tato otázka namístě. V první řadě je třeba říct, že na penzijní fondy se nevztahuje pojištění vkladů, jako je tomu u spořicích účtů. Na druhou stranu stát přijal mnohá opatření, aby spravování peněz účastníků druhého pilíře bylo průhledné a nemohlo docházet k machinacím. Penzijní společnosti jsou povinny oddělit svůj majetek a majetek účastníků. Musí jasně dokládat, kolik a za co se zaplatilo. Dále jsou zastropovány poplatky za obhospodařování fi nančních prostředků účastníka. Dodržování legislativy a správného hospodaření kontroluje Česká národní banka. TŘETÍ PILÍŘ - JE DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Toto spoření je dobrovolné. Každý si může spořit v jakémkoliv penzijním fondu. Pro mnoho lidí se stal zárukou jistoty, jelikož obsahuje mnoho výhod, které se ve druhém pilíři nevyskytují. Důvodem je také státní podpora penzijního spoření, která je závislá na měsíční částce, kterou vkládáte na spořicí účet. Mnoho lidí v tomto třetím pilíři vidí řešení všech starostí s výší starobního důchodu. Předdůchody další změna v důchodovém systému od V rámci důchodové reformy se ve třetím pilíři důchodového systému zavádí takzvané předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, tedy ze 3.pilíře důchodového systému. S postupným prodlužováním věku odchodu do důchodu bude pravděpodobně v budoucnu přibývat lidí, kteří by rádi odešli do důchodu dříve. V období pár let před důchodovým věkem pro ně totiž může být obtížné udržet si či získat novou práci. Pokud budou v budoucnu spoléhat jen na stát, může je ale potkat jeden nepříjemný fakt výrazné doživotní krácení penze při předčasném odchodu do důchodu. Východiskem se mohou stát tzv. předdůchody výplata peněz ze soukromého penzijního spoření. Předdůchodcem se může stát člověk, kterému chybí do starobního důchodu maximálně 5 let a minimálně 2 roky. Po dobu pobírání předdůchodu bude za něj platit stát zdravotní pojištění, a doba do důchodu se mu započte při stanovení starobního důchodu, jako tzv. doba vyloučená, takže neovlivní výši starobního důchodu z prvního pilíře důchodového systému. Rozhodnutí o čerpání předdůchodu je nezvratné. Dávka bude vyplácena i tehdy, jestliže si člověk znovu najde práci. MINIMÁLNÍ VÝŠE NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ Nárok na výhody plynoucí z předdůchodu získají ovšem jen ti občané, kteří splní určité podmínky. Nutná je především určitá minimální výše naspořených prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Dávka předdůchodu bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. Aby získal občan výhody ve zdravotním a sociálním pojištění, musí být dále výplata rozvržena tak, aby neskončila dříve, než příjemce dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. 6

7 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Výše naspořené částky musí být samozřejmě tím vyšší, čím dříve člověk hodlá začít předdůchod čerpat. Pokud by chtěl člověk čerpat předdůchod celých pět let před důchodovým věkem, musel by mít při dnešní průměrné mzdě naspořeno minimálně kolem 430 tisíc korun. Na nejkratší možnou dobu dva roky výplaty předdůchodu je potřebná částka přibližně 180 tisíc Kč. Pokud člověk nemá v penzijním spoření takovou částku naspořenu, může zbytek jednorázově doplatit před čerpáním předdůchodu. Pokud člověk zemře před uplynutím předdůchodu, tak zbytek prostředků, které měl naspořeny na předdůchod, jde do dědictví. ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH Na výroční schůzi jsme přijali nové členy - pana Michala Lízala a první ženu do svých řad paní Hanu Šaláškovou, která byla pověřena vedením účetnictví naší organizace. Dosavadní pokladník Josef Žák převzal funkci jednatele od přítele Ing. Antonína Šlancara. V příštím roce 2014 se budou konat volby do všech orgánů od základních organizací až do Republikové rady se sídlem v Praze. Toto je příležitost, aby do naší organizace přišli noví mladí členové, kteří mají vztah k zahrádkářství a vinařství a podíleli se na chodu svazu základní organizace. Už tradičně jsme uspořádali v březnu Výstavu vín, která byla úspěšná, jak počtem vzorků 443 vín, tak početnou návštěvností, kterou tvořili z větší poloviny přespolní návštěvníci, kteří přijeli do Horních Bojanovic ochutnat dobrá vína. V neděli 10.března byla vína obodována podle stobodové stupnice v komisích, které měly nejméně tři členy. Z nejlépe hodnocených vín od jednotlivých komisí vyhodnotila subkomise nejlepší víno. Šampiónem výstavy se stalo víno Neuburské vystavovatele ing. Antonína Homoly. Nejlépe hodnocené Svatovavřinecké z Horních Bojanovic byly vzorky vína od Zdeňky Prokešové, Radka Šlancara a Josefa Žáka, které získaly shodné hodnocení 89 bodů. Nejlepší kolekci vín vystavil Josef Žák. Cenu za šampiona výstavy předal senátor ing. Hajda, ceny za nejlepší Svatovavřinecké z Horních Bojanovic předal starosta naší obce Jiří Šlancar a za nejlepší kolekci vín předal cenu předseda ČZS pan Relich. Celé vyhlášení vedl pan Ing. Antonín Šlancar jako vedoucí degustace vín. Je zapotřebí poděkovat všem, kteří se podíleli na všech činnostech při přípravě, jako je rozvoz sklenic a sběr vzorků, seřazení a zapsání podle odrůd. Poděkování patří také chase, hlavně děvčatům za obsluhu jak při hodnocení vín, tak i při vlastní výstavě. K dobré náladě hrála cimbálová muzika Prušánek. Letos poprvé zajistila k plné spokojenosti občerstvení návštěvníků vedoucí pohostinství paní Blanka Lorencová. V současné době jsme začali připravovat Hornobojanovské vinobraní, které budeme ve spolupráci s obecním úřadem pořádat v sobotu Určitě bude opět jeho součástí výstava výpěstků od místních občanů. Srdečně Vás všechny zveme. Do období zahrádkářských a vinohradnických prací Vám všem přejeme hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. ČSZ HORNÍ BOJANOVICE TJ SOKOL HORNÍ BOJANOVICE Dnešní příspěvek do zpravodaje začnu velkou pochvalou všech, kteří se jakýmkoli způsobem starají o chod celé organizace TJ Sokol Horní Bojanovice. Po odchodu našich velkých kamarádů a příkladných funkcionářů do fotbalového nebe se pravidelně scházíme na poradách zaměřených na činnost Sokola, ale i u hrobů, kde zapálíme svíčku, položíme kytici květů a vzpomínáme na chvíle, které jsme měli tu čest s nimi strávit. Po zdařilé, částečné rekonstrukci soc. zařízení v patře ubytovny, kterou jsme provedli v loňském roce jsme se letos pustili do dokončení kuchyně s jídelnou a to s úspěšným dokončením. Tyhle prostory se nachází také v patře ubytovny, což přináší lepší komfort pro ubytované. Celá kapacita ubytovny je asi 30 osob a je celoroční.to také prověřil místní košt vín, kdy ubytovna byla obsazena a ubytovaní si vše chválili. O ubytování se mohou zájemci informovat na tel: , Během dubna a května bude možnost na stránkách H.B. shlédnout i pár fotografi í. 7

8 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj PŘÍPRAVKA: Přípravka podzimní část odehrála turnajovým způsobem, kdy po 5 turnajích obsadila pěkné 2. místo. Pro jarní část se OFS Břeclav na žádost mužstev rozhodlo odehrát soutěž dvoukolovým způsobem, které vyhovuje i nám, protože můžete naše zápasy navštívit na našem hřišti vícekrát, než jen jednou. Od ledna letošního roku se děti na jarní soutěž začali připravovat v kulturním domě, za což bychom chtěli poděkovat panu starostovi. V únoru jsme uspořádali ostatkový průvod dětí, z kterého vybraný výtěžek bude použit na činnost přípravky. Tímto velmi děkujeme všem občanům za příspěvek. Rádi bychom přivítali děti od 5 let, které mají zájem si zasportovat a soutěžit, ať přijdou mezi nás. Za přípravku se na Vás těší trenéři Josef Hoštický a Jiří Otřísal ŽÁCI: Naše děti v žákovské kategorii doprovázím já, Kamil Vlach do klubu FC Hustopeče. Máme 3 hráče v mladších žácích a 3 hráče ve starších žácích. Hrajeme krajskou soutěž skupinu B a to se střídavými výsledky. Hráči chodí 2x týdně na trénink a jsou ve svých družstvech oporami a daří se jim i střelecky. Chtěl bych rodiče dětí v tomhle věku poprosit o lepší účast na jejich soutěžních utkáních. Oni za to budou moc rády. DOROSTENCI: Milan Kurdík jezdí hrát za U16 MSK Břeclav, Tomáš Kokeš do Hodonína za U18 Dorosteneckou ligu a Marek Kuba hraje za FC Hustopeče krajskou soutěž dorostu. Zbytek kluků v tomto věku se aktivně zapojuje s našimi muži. MUŽI: Muži v podzimní části soutěže při množství zranění a nezájmu některých hráčů skončili na 7 místě s 12 body při skóre 17:24. Z 12 bodů se podařilo získat 9 bodů na domácím hřišti, čímž Vás tímto zveme na jarní část soutěže, aby jste nás přišli podpořit, i když to nebude lehké. Žádost na závěr: TJ Sokol hledá zájemce na pomoc při propagaci činnosti organizace na sociálních sítích, popř. i tvorba vlastního webu. ROZPIS MUŽI JARO 2013 KOLO DATUM ČAS UTKÁNÍ :30 H. Bojanovice Šakvice :30 Šitbořice H. Bojanovice :00 H. Bojanovice Zaječí B :00 Němčičky H. Bojanovice :00 H. Bojanovice Diváky :30 Starovice H. Bojanovice :30 H. Bojanovice V. Němčice B :30 Kurdějov H. Bojanovice VOLNO :15 Uherčice B H. Bojanovice :30 Boleradice H. Bojanovice ROZPIS PŘÍPRAVKA JARO 2013 KOLO DATUM ZAČÁTEK ZÁPAS DEN :00 Starovičky Horní Bojanovice neděle :30 Horní Bojanovice - Vrbice neděle :00 Horní Bojanovice Velké Bílovice středa :00 Rakvice Horní Bojanovice neděle :00 Horní Bojanovice - Krumvíř neděle :00 Velké Bílovice Horní Bojanovice sobota :00 Horní Bojanovice Starovičky sobota :45 Vrbice Horní Bojanovice neděle :00 Horní Bojanovice - Rakvic neděle :00 Krumvíř Horní Bojanovice neděle DOBRÝ DEN, Na podporu Terezky Vajbarové z Vrbice a její léčby v lázních ADELI v Piešt anech vyhlašujeme sbírku vršků od PET lahví. PROSÍME VÁS O POMOC! Vršky od PET lahví bude pro Terezku za zvýhodněnou cenu vykupovat fi rma HOTTECH s.r.o. z Chrlic. Pokud se rozhodnete zapojit a pomoci nám, sběrné místo vršků je OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BOJANOVICE DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. I kulatý nesmysl může mít v dobrých rukou velký smysl! DĚKUJI, VAJBAROVÁ Z VRBICE 8

9 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ MATEŘINKY. Do konce školního roku zbývá jen krůček. Pro děti, které budou nastupovat do 1.třídy ZŠ nastane po prázdninách doba velkých změn - nové prostředí, noví spolužáci, učitelky, ranní vstávání a dojíždění autobusem.proto bychom chtěli těch pár posledních dnů jim co nejvíce zpříjemnit ve školce.postupně se Vám zde rozepíši, co Vaše děti ještě čeká, ale i o tom, co zažili doposud. Od října předškoláci se svými rodiči docházeli 1 za 14 dní do kroužku,,všeználek, kde děti prohlubovali své schopnosti a vědomosti tolik důležité pro úspěšný zápis do 1. třídy a následně vstup do školy. Děti byly soustředěné, úkoly zvládaly víceméně v rámci svých možností, postupně se zlepšovaly, za což byly i náležitě chváleny. Dobrým přínosem byla i přítomnost rodičů, zjišťovali, kde i oni sami mohou být doma svým dětem nápomocni. Opravdu všem děkuji za jejich zodpovědný přístup. Musím zde také vyzvednout ojedinělou akci, při které nám také pomohli maminky s babičkami, a tím byl vánoční jarmark. Tolik šikovných rukou, které ve Vaší vesnici máte je úžasné zjištění. Že ty Vaše ženy, jsou holky k nezaplacení a dokáží Vaše příbytky zkrášlovat svým umem a s citem pro krásno. Tyto ženy nám pomohly svými výrobky - perníčky, háčkovanými ozdobami a podsedáky, vánočními vazbami, šitými jehelníčky, sušenými bylinkami, promiňte, pokud jsem zapomněla na někoho. Výtěžek z této dobročinné akce byl věnován dětem, po Novém roce je čekalo překvapení od Ježíška - nová televize a DVD přehrávač. Radost byla veliká a tímto bych ještě chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám pomohli tento dárek zrealizovat. Ještě jeden moment byl kouzelný, v prvním týdnu nového roku nám pošta přivezla balíky, ve kterých byla odrážedla a kočárek. Přiložily jsme dopis od Ježíška s omluvou, že toho měl moc před Vánocemi, že už odpočívá, ale přesto posílá to, co dětem určitě udělá radost. No a udělal a děti mu to prominuly. Velmi zdařilý byl i výlet autobusem do Hustopečí s paní učitelkou Liduškou Peterkovou, kdy se předškoláci jeli podívat do 1. třídy ZŠ Komenského. Paní učitelka je náležitě přivítala jako vzácné hosty, měla pro ně připraven báječný program a děti se ve škole cítily opravdu spokojené a přivezli si i malé dárečky. Při pozdějším zápisu se pak v prostředí školy necítili tak nejistě, šli tam natěšení, že předvedou, co umí. Mým cílem je navázat ještě užší vztah se školou, chtěla bych, aby se paní učitelka za našimi dětmi přijela podívat do jejich prostředí a také s nimi pracovala a tzv. si je oťukala. Uvidíme, podaří-li se mi vedení školy o tom přesvědčit. Zcela určitě Vás o tom budu informovat. Ale musím Vám také sdělit, co mne doslova dostalo v měsíci březnu. Osobně miluji divadlo a vše co k tomu patří. A tak jsem naplánovala návštěvu divadla Bolka Polívky v Brně muzikál Ferda Mravenec. Rodiče děkuji. Jste úžasní. Děti přišli s Vámi na zastávku autobusu všichni a včas. Navíc, cesta autobusem byla pro některé děti premiérová a o to víc si jí užily. No a pak to samotné velké divadlo, nádhera - krásné kostýmy herců, scéna, písně a vůbec celé zpracování muzikálu. Děti nadšené, oči rozzářené, soustředěné, sem tam mimo, div, že jsme tu drobotinu uhlídaly, aby se nám nezamotala mezi cizí školky. Zvládli jsme to všichni a ty krásné obrázky bych přála Všem vidět. Takže, tuto akci zopakujeme a hned brzy. CO NÁS TEDY JEŠTĚ ČEKÁ? KVĚTEN Oslava svátku maminek, ale i babiček v mateřince školní výlet do Brna- planetárium+plavba lodí po přehradě divadelní představení,,obušku, z pytle ven! - Brno ČERVEN 3.6. oslava Dne dětí na zahradě mateřské školy 6.6. návštěva dětí z MŠ V.Hostěrádky výlet autobusem do MŠ V. Hostěrádky pasování předškoláků+spaní v MŠ s učitelkami Divadélko,,Úsměv -,,Máša a medvěd - pro všechny děti a rodiče Pak už nás všechny čeká vytoužená doba dovolených a odpočinku. Vaše mateřská škola bude otevřena v době letních prázdnin od Prosím, zachovejte nám přízeň, máme pro Vás v novém školním roce spoustu dobrých nápadů a akcí a ještě jednou Všem ze srdce děkuji. Marta Reiterová. 9

10 1 / 2013 Hornobojanovský zpravodaj HROZEN A ROHY V seriálu o významných rodech a jejich erbech, jejichž připomínku najdeme i v obecním znaku, jsme až na hrozen v tlapách lva (má připomínat vinařskou tradici) - všechny symboly popsali. O hroznu se určitě zmíníme. Zejména proto, že jej jako symbol obec skutečně používala. Dvojici hroznů najdeme na otisku starobylého obecního pečetidla. Je umístěn v erbu a doplněn nám již známými kunštátskými břevny. Kolem je český nápis AVRZAD HORNICH BOYANOWITZ (Úřad Horních Bojanovic). Moderní přepis této pečeti použili naši Zahrádkáři a vinaři na jako svoje logo a představili ho na letošní Výstavě vín. 10 Vyprávěním o symbolech v obecním znaku jsme prošli téměř celou historii obce. Od bojanovských vladyků, přes mocný rod Kunštátů a Drnovských, mariánskou tradici našeho kostela až po rytíře z Paburgu na přelomu 18. a 19. století. Jenže ve vyprávění zůstalo několik prázdných míst, která stojí za to ještě vyplnit. V dnešním článku bychom se mohli věnovat šlechtickému rodu Bukůvků, kteří ovlivňovali osud naší obce v 18. století, od roku 1723 až do převzetí statku rytíři z Paburgu v roce Bukůvkové byli původně vladyckou, později rytířskou rodinou, pocházeli ze vsi Bukovka u Lázní Bohdaneč. Rozdělili se na českou a moravskou větev, kde získali dosti velké majetky a postavení. Patřili po celá staletí k úřednické a vojenské šlechtě. Dokonce dosáhli i povýšení do hraběcího stavu. K vymření rodu již schudlého došlo v 50. letech 20. století. V rodu bylo kdysi pro mužské členy oblíbené jméno Rohovlád - což zjevně souvisí i s jejich zvláštním erbem se stočenými rohy. Na Moravě byli Bukůvkové vlasteneckým rodem českobratrského vyznání. Vzestup moravské větve vyvrcholil za Petra Bukůvky z Bukůvky a na Červené Lhotě, který v roce 1559 zakoupil ves Třemešek u Šumperka se statkem. Nejvíce přispěl k věhlasu rodu humanisticky vzdělaný šlechtic Jan Bukůvka z Bukůvky ( ), který dědictvím po otci získal panství Třemešek a zdejší tvrz přestavěl na renesanční zámek. Jeho i jeho manželku najdeme vyobrazeny na krásném portálu tohoto zámku. V Postřelmově najdeme další krásnou renezanční památku na Bukůvky hrobku se vzácnou tepanou mříží. V době třicetileté války zůstali rodem věrným císaři, přestože byli evangelíci. To jim přineslo přízeň i další majetky. Postupem let se změnili na rod katolický a jazykově německý. Roku 1719 byli Bukůvkové povýšeni do panského stavu. V 18. století se osudy Bukůvků setkaly s osudy statku a obce Horních Bojanovic. Antonín hrabě Serenyi prodal v roce 1723 Horní Bojanovice Františku Antonínu Bukůvkovi svobodnému pánu z Bukůvky. Statek tvořila ves Horní Bojanovice s dvorem, ovčínem, lisovnou, hospodou a pivovarem. Nový bojanovický pán, nedávno povýšený na barona a nyní i vlastník hospodářsky výnosného majetku, si svého nově získaného jmění dlouho neužíval. Zemřel v roce Horni Bojanovice spravovala vdova Marie Františka. Vdova Bukůvkova měla s hospodařením na zadluženém statku potíže a dluhy narostly do takové výše, že bylo třeba přistoupit k nucenému prodeji. Roku 1750 byly Horní Bojanovice prodány za Marii Anně Barboře svobodné paní von Rumerskirch, bývalé manželce zemřeleho Zikmunda Jana z Bukůvky. Jediným žijícím mužským příslušníkem rodu Bukůvků v té době byl syn Zikmunda Jana - teprve šestnáctiletý Jan Nepomuk Zikmund. Stal se nejvýznamnějším představitelem rodu v 18. století. Nejprve byl jako čtyřiadvacetiletý jmenován c. k. radou při moravském Tribunálu, roku 1753 se stal přísedícím (asesorem). Roku 1775 dosáhl hodnosti císařského skutečného tajného rady. Od roku 1781 byl nejvyšším zemským sudím Markrabství moravského. Svou úřednickou karieru završil roku 1783, kdy se stal prvním presidentem nově zřízeného moravskoslezského zemského soudu. Společenský vzestup byl dovršen povýšením do hraběcího stavu roku 1800.

11 Hornobojanovský zpravodaj 1 / 2013 Jan Nepomuk patřil k nejvyšším moravským zemským hodnostářům a nijak nezanedbával růst svého majetku. Roku 1756 koupil spolu se svými dvěma sestrami od matky Marie Barbory statek Horní Bojanovice. Se sestrami Marií Alžbětou a Marií Annou uzavřel dohodu, že jim bude vyplácet pravidelnou roční apanáž 600 zlatých. Z to převzal Horní Bojanovice celé do svých rukou. Vystavěl zde menší empírový jednoposchoďový zámek s věží (bohužel nezachovaný). Sestry zde bydlely až do své smrti. Jan Nepomuk zde také občas sídlil, ale povinnosti spojené s jeho působením ho často odváděly jinam. Při správě bojanovického statku se snažil maximálně zvýšit jeho výnos, přičemž neváhal použít i tvrdého postupu vůči poddaným, včetně tělesných trestů. Na druhou stranu je třeba říci, že za jeho života byla v Horních Bojanovicích zřízena škola a obnovena duchovní správa při zdejším kostele sv. Vavřince. Hrabě se se oženil s Marií Eleonorou Františkou hraběnkou Podstatskou z Prusinovic. Roku 1761 se manželům narodil první syn a dědic Karel Zikmund, následovala dcera Marie Ludovika a syn Leopold Zikmund. Manželům Bukůvkovým bylo dopřáno prožít na svou dobu dlouhé manželství. Marie Eleonora zemřela v roce 1803 jako čtyřiasedmdesátiletá. Jan Nepomuk Zikmund ji přežil o čtyři roky. Svým dědicům zanechal mimo Horních Bojanovic ještě dům v Brně a další majetek, ale také více než 52 tisíc zlatých dluhů. Dědicové na konci roku 1807 statek Horní Bojanovice se zámečkem a pozemky, které kdysi náležely hustopečskému faráři, prodali za zlatých Janu Pavlovi Pagatschovi z Paburka. A tím končí historie rodu Bukůvků v Horních Bojanovicích. Na závěr o jejich době uvedu ještě pěknou pověst - Jak si čert vzal zlého drába převzatou z knihy S. Nezhodové - Horní Bojanovice putování staletími zaznamenanou Václavem Richterem: Bukůvkové se do lidské paměti zapsali nejhůře. Pánové se zde sice objevili jen zřídka, ale ustanovili sem velmi zlého úředníka. Ten byl tak krutý, že se mu lidé vyhýbali, jak mohli. Nejhůře pro ty, kteří mu zkřížili cestu bylo, když měl krutý úředník bičík. Tím tloukl hlava nehlava robotníky na poli a často i tehdy, když šel do vesnice. Děti mu říkaly čert. Není divu, jakmile nějaké dítě nebo houfec kluků uviděl si hrát na návsi a překáželi mu v cestě, bez milosti je sešlehal. Místní poddaní si vrchnosti často stěžovali, skládali pokorné supliky, ale stížnosti nepomáhaly. Vrchnost zůstávala vůči jejich prosbám hluchá. Proto se domluvili, že nebudou čekat na potrestání úředníka od vrchnosti, ale že si pomohou sami. Jednou, když robotníci pracovali ve Staré hoře u velkého lesa, zatáhla se obloha znenadání mraky. Blesky začaly křižovat oblohu a hromy burácely jako v té největší bitevní vřavě. Všichni v čele se zlým úředníkem se utíkali schovat do lesa. Když rachot hromu a déšť ustaly, vyšli po bouři z lesních úkrytů robotníci sami. Užaslým spoluobčanům s radostí vypravovali - a později i své vrchnosti - že v hrozné bouři čert zlého úředníka před jejich zraky sebral a propadl se s ním do pekla. Bukůvkové z Bukůvky tomu sice nevěřili, poslali sloužící hledat do lesa aspoň mrtvolu svého druha, ale hledání, které trvalo několik dnů, bylo zbytečné. Nenašli nic. Hornobojanovičtí dostali jiného nadřízeného, který byl mnohem mírnější a leccos přehlédl. Zřejmě nechtěl, aby ho také odnesl rohatý. Bylo by to možné, místní robotníci se ještě dlouho po té příhodě na sebe záhadně usmívali a spiklenecky přimhuřovali jedno oko. Zdeněk Seifert POUŽITÁ LITERATURA: Březina, V.: Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku, Č.Budějovice Nezhodová, S.: Horní Bojanovice putování staletími, Podivín (Bukůvkové z Bukůvky). BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI Naše obec zavádí pro občany novou službu - třídění a svoz biologicky rozložitelných odpadů, jako je rostlinný odpad z údržby zeleně, ze zahrádek, z kuchyní apod. Svoz proběhne 1 za 14 dnů. Přesný kalendář svozu bude upřesněn. V současné době jsou již k dispozici v naší obci nové popelnice o objemu 120 l, které jsou zdarma k zapůjčení po podpisu Smlouvy o výpůjčce. Nádoby na sběr odpadu budou v obci rozvezeny do každé domácnosti a tudíž je každá domácnost povinna tento odpad třídit. Svoz odpadu bude provádět speciální vůz, který bude vysypávat k tomu určené popelnice. Dbejte proto řádného třídění odpadu do těchto popelnic. Pokud nebude velikost popelnice v daném svozu objemově stačit, je možné biologicky rozložitelný odpad přistavit ke svozové popelnice v pytlech, svázaných otepech nebo v jiných nádobách (nejlépe plastové nádoby na sběr hroznů), ze kterých bude snadné odpad vysypat do svozového vozu. 11

12 1 / 2013 PLACENÁ INZERCE Hornobojanovský zpravodaj AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY NABÍZÍ: V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM DOTAČNÍHO PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM : * zpracování předmětné projektové dokumentace * zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy odborný posudek CM projekt s.r.o. * zajištění Průkazu energetické náročnosti budov - CM projekt s.r.o. * kompletní vyřízení žádosti o dotaci * kompletní administrace žádosti po provedení opatření pro připsání dotace na účet * kompletní administrace žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace * spolupráce s firmou Gajda fasády realizující naprojektovaná opatření S PROGRAMEM ZELANÁ ÚSPORÁM MÁME MNOHO ZKUŠENOSTÍ, VÍCE NEŽ 40 ÚSPĚŠ- NÝCH ŽADATELŮ, KTEŘÍ DÍKY TOMU ZÍSKALI DOTACI VÍCE NEŽ 8 MILIONŮ KORUN. KONTAKT: Ing. MARTIN HERŮFEK, Mírová 735, Velké Bílovice, tel.: , CM PROJEKT s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, tel.: , ZDENĚK GAJDA, Kapusty 284/17, Břeclav Charvatská Nová Ves, tel.: , MIMO VÝŠE UVEDENÉ PROVÁDÍME: PROJEKČNÍ ČINNOST (projekt pro stavební povolení či ohlášení, projekt pro provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby, projekty pro vytápění, ZTI, plyn, vzduchotechnika a veškeré přípojky) INŽENÝRSKÁ ČINNOST (zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení, zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku, zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně jejího vyřízení) PORADENSKÁ ČINNOST (komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od firem IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich)) 12 Na závěr Závěrem bychom vás opět chtěli požádat o podněty a náměty pro další číslo zpravodaje. O tom, co vás zajímá v naší obci a na co hledáte odpověď. Svoje náměty zašlete na nebo je můžete doručit na obecní úřad, případně i do poštovní schránky paní Bohdany Kaňové. Toto číslo připravili: Jiří Šlancar, Bohdana Kaňová

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 0 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba místních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více