P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)"

Transkript

1 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA 38, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská 2 896,00 Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT 2 2,00 Odvody PO - odvod z investičního fondu - Mateřská škola, Trutnov ,00 700,00 - ZŠ kpt. Jaroše ,00 - ZŠ Komenského ,00 - ZŠ R. Frimla 2 880,00 - ZŠ Náchodská 2 700,00 - ZŠ V Domcích 2 700,00 - ZŠ Mládežnická ,00 - ZŠ Voletiny 2 170,00 - Základní umělecká škola 2 310,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola 2 869,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi ,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 200,00 Blokové pokuty ,00 MĚSTSKÁ POLICIE 9 100, KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky - inforecepce 1 60,00 Splátky půjček 2 2,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 110,00 Další příjmy 2; 3 9,00 KANCELÁŘ MěÚ 880, ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) ,00

2 2 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 769,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 10,00 Pokuty ,00 ODBOR SPRÁVNÍ 2 66, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů - SHL ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 Správní poplatky 1 168,00 Útulek pro psy 2 300,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě ,00 Pokuty 2 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 163, ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem Dolce + PKS Bojiště ,00 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku ,00 Nájemné (pozemky, budovy) ,00 Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) 2 400,00 Prodeje pozemků ,00 Prodeje budov a bytových domů ,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA , ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky ,00 Výkon působnosti stavebního úřadu 4 280,00 ODBOR VÝSTAVBY 2 030, ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně ,73 Místní poplatky (včetně poplatku za komunální odpad) ,00 Odvod z loterií a jiných podobných her ,00 Správní poplatky - hrací přístroje 1 70,00 Splátky půjček SFRB 2 60,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu ,10 Účelové transfery ,09 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 Odvody z investičního fondu PO - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově ,00 40,00 - Galerie města Trutnova 2 19,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 370,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 10,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 340,00 - Domov pro seniory Trutnov ,00 - Městské jesle Trutnov 2 40,00

3 3 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO 86,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 180,00 Úroky z účtů 2 200,00 ODBOR FINANČNÍ ,92 Účelové transfery ,14 Kč v Kč - investiční a neinvestiční dotace ze SFŽP a FS na projekt "Zateplení ZŠ ,14 Mládežnická - pavilon A,B1" - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními ,00 funkcemi v Trutnově na zajištění regionálních funkcí knihoven - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na ,00 regionální činnost - investiční účelová dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ,00 ploch Jiráskova náměstí v Trutnově" 0 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty 1; 2 830,00 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 830,00 P Ř Í J M Y C E L K E M ,92 V Ý D A J E - závazné () 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba ,00 Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky ; ,70 Technické služby Trutnov s.r.o ,70 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA > ; ,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; ,00 < VZDĚLÁVÁNÍ > ; ,00 < KULTURA > ; ,00 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; ,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ > ; ,00 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; ,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST 171 0,70

4 4 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba: Čištění města 10 99,00 Zimní údržba 3 742,00 Údržba a obnova dopravního značení 1 00,00 Správa skládky 370,00 Údržba veřejné zeleně ,70 Dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky 3 868,30 Opravy místních komunikací 6 86,00 Pasportizace 200,00 Správa komunikací 380,00 Neplánované akce města (kulturní a sportovní akce) 300,00 Město - veřejná služba 980,00 Dešťová kanalizace 1 000,00 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky: Opravy komunikací - havárie 2 000,00 Lávka u koupaliště (převod z roku 2014) 2 421,20 Oprava komunikace Zadní Libeč (pokračování z roku 2014) 2 042,0 Oprava komunikace Bojiště - Dolníky - Dolce 2 00,00 Oprava Bílé lávky v Poříčí 1 000,00 Zpomalovací prahy Krakonošovo náměstí 00,00 Oprava kašny Krakonošovo náměstí (protékání vody) 2 900,00 Zřízení parkovací plochy ul. Švédská 120,00 Výsadba zeleně ul. Janáčkova - 2. etapa 220,00 Zřízení venkovní posilovny ul. Zvonková 200,00 Rozpis akcí odboru rozvoje města: Doprava: Parkovací systém u nemocnice 260,00 Parkovací systém u pivovaru 260,00 Parkovací systém u KB 260,00 Parkovací systém u kina Vesmír 260,00 Opravy bezpečnostního dopravního zařízení 10,00 Cykl. stezka St. Rokytník - Bojiště 12 00,00 Rekonstrukce ulice Horská -1. etapa (financování na 3 roky) ,00 Rekonstrukce ul. Smetanova (financování na 3 roky) 000,00 Rekonstrukce ul. B. Němcové 4 000,00 Vodní hospodářství: Údržba nádrží Dolce 00,00 Odkanalizování Bojiště - vl. zdroje 640,00 Kanalizace Volanov - vl. zdroje 600,00 Vodovod Lhota 2,00 Kanalizační přípojka hřiště Volanov 220,00 Oprava vodní nádrže Studenec 400,00 Vzdělávání: Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1 - vlastní zdroje + dotace ,00 Zajištění systému regulace tepla v ZŠ 31,00 Kultura: Drobné památky 400,00 Regenerace MPZ () - vlastní zdroje 00,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - vlastní zdroje 1 030,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - dotace 800,00 Údržba zeleně a úklid pomníků 20,00 Oprava podloubí Krakonošovo náměstí 2 000,00 Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka 10,00 Obnova oplocení v městském parku - ul. Lesnická 300,00 Památky blíž polským a českým turistům 710,00 Sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč 800,00 Oprava varhan - Babí 900,00 Obnova pomníku sv. Antonína - HSM 260,00 Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov 100,00 Rekonstrukce restaurace Pod hradem (elektroinstalace, vytápění, 2 00,00 vzduchotechnika, zařízení kuchyně) Výměna oken Muzeum 2 970,00

5 Tělovýchova a zájmová činnost: V bílé stopě k sousedům 10,00 Česko-polské sportování předškolních dětí 8,00 Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání 700,00 Trutnovský drak, Svídnický gryf 4,00 Spolupráce mezi městem Trutnov a okresem Jawor 30,00 Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace 39,00 Kabiny FK Bohuslavice 900,00 Místa plná rozhledů v Eu. GLACENSIS 700,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj: VO - provoz a údržba 2 000,00 Územně plánovací dokumentace 100,00 Strategický plán 700,00 VO - rekonstrukce a doplnění 630,00 Označení názvů ulic 0,00 Geodetické práce 200,00 Nájemní smlouvy,00 Projektová dokumentace 1 000,00 Akce v rámci obnovy městských částí 1 000,00 Aktualizace mapy čísel popisných 0,00 Digitální mapa 200,00 Zpracování regulačního plánu Nové Dvory 180,00 Městský informační a orientační systém 0,00 VO - elektrická energie 6 000,00 VO - havárie 1 000,00 Územně analytické podklady 00,00 Příspěvek na TI 20,00 Provoz plotru 30,00 Aktualizace územního plánu Trutnov 100,00 Objektové předávací stanice 3 00,00 Rekonstrukce VO Starý Rokytník 1 800,00 Stavební úpravy kanceláří správního odboru (matrika, ) 00,00 Přeložka nadz. části horkovodu - doplatek 360,00 Ochrana životního prostředí: Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně 20,00 Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje 90,00 Odborné posudky a zkoušky městské zeleně 20,00 Regenerace Jiráskova náměstí - dotace + vlastní zdroje 10 00,00 Podzemní kontejnery na odpad - Jiráskovo náměstí 1 000, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství 767,00 Mateřská škola, Trutnov 10 00,00 8 0,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova 1 100,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny 20,00 ZŠ kpt. Jaroše 620, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro 200,00 - účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem 00,00 ZŠ Komenského 9 30, ,00 - investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu 6 700,00 ZŠ R. Frimla 4 720, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně 270,00 - účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy 200,00

6 6 ZŠ Náchodská 4, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken 70,00 - účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii 220,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy 41,00 ZŠ V Domcích 4 90, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně 40,00 ZŠ Mládežnická 7 840, ,00 - investiční dotace - nákup konvektomatu 6 790,00 ZŠ Voletiny 1 220, ,00 Základní umělecká škola 1 100,00 800,00 - účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavic na topení 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení 10,00 Středisko volného času, Trutnov 20,00 20,00 Příspěvkové organizace 49 92,00 Dárci krve 60,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství 20,00 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 Sociální poradenství 30,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 Dům pro matku s dětmi 806,40 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 2 08,40 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním osobní asistence pro ZP občany města Trutnova - mzdové náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ Sociální poradenství 30,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním odborného sociálního poradenství, provozu regionálního pracoviště Centra a půjčovny pomůcek pro ZP (nájem, kanc. potřeby, telekom. poplatky, oprava pomůcek), sociálně aktivizačních služeb (úhrada nákladů na přednáškovou činnost), Centrum pro integraci osob se ZP KHK, o.p.s., Pospíšilova 36, Hradec Králové, IČ (regionální pracoviště Trutnov). Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 tis. Kč - dotace na zajištění souběhu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby - mzdové 100,00 a provozní náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů k zajištění provozu klubu (nájem, DPP), 100,00

7 7 arteterapeutické činnosti a zájmových aktivit, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů na zajištění provozu odbočky (nájemné, 0,00 personální a mzdové náklady) a poskytovaných služeb pro zrakově postižené občany, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, SONS ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ (odbočka Trutnov). Dům pro matku s dětmi 806,40 tis. Kč Dotace na úhradu nájemného, nákladů na zajištění provozu azylového bydlení a na mzdy včetně odvodů, mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov 3, IČ KULTURA Kronika, fotokronika města 210,00 Videokronika, fotodokumentace 120,00 Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov 1 40,00 Trutnov - město draka Galerie draka 68,00 Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky 74,00 Radniční listy 80,00 Regionální televize 240,00 SPOZ 210,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 90, ,00 - dotace KHK na regionální činnost 1 070,00 Galerie města Trutnova 2 411, ,00 - účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích 10,00 - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek 6 31,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 088, ,00 - dotace z KHK na regionální činnost 3 208,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 27 69, ,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 120,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 380,00 - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival 40,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 60,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 60,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 400,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy ,00 KULTURA , MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje ,00 v tom: - platy zaměstnanců ,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 378,00

8 8 - náhrady mezd v době nemoci 40,00 Investice ,0 Použití sociálního fondu 639,9 MĚSTSKÁ POLICIE ,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - povinné pojištění úrazu,00 - obnova a doplnění výstroje 20,00 - knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 - DDHM 190,00 - nákup materiálu j. n. 386,00 - elektrická energie 3,00 - pohonné hmoty a maziva 300,00 - služby pošt 1,00 - služby telekomunikací a radiokomunikací 280,00 - nájemné 640,00 - služby školení a vzdělávání 122,00 - nákup ostatních služeb 370,00 - opravy a udržování 30,00 - cestovné 120,00 - pohoštění 7,00 - náhrada platu - prac. úraz,00 - kolky 30,00 - správní poplatky,00 Investice 1 137,0 tis. Kč V částce je zahrnuta rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému a nutná výměna informačního systému městské policie SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje 390,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 390,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby,...) 3,00 - prádlo, oděv, obuv 4,00 - nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, 60,00 zásahové hadice) - pohonné hmoty 3,00 - služby školení a vzdělávání 20,00 - opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy) 20,00 - energie 62, KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 3 49,00 Činnost místní správy - neinvestiční výdaje , ,22 v tom: - platy zaměstnanců 61 42,61 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,19 - náhrady mezd v době nemoci 20,00 - investice ,00 Použití sociálního fondu 3 00,00 KANCELÁŘ MěÚ ,22

9 9 Vybrané neinvestiční výdaje: DDHM 1 48,00 - ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu, TIC) - obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny) - kancelářské předměty, vybavení kanceláří, elektronika nákup materiálu j.n. 1 94,00 - kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek - všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu) - obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie, GORDIC - PID kódy - hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných - autoprovoz - propagace studená voda 390,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu teplo 1 740,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu elektrická energie 1 34,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu pohonné hmoty a maziva 330,00 služby pošt 1 700,00 služby telekomunikací a radiokomunikací 70,00 nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti) 80,00 konzultační, poradenské, právnické služby 10,00 školení, vzdělávání 810,00 zpracování dat 1 48,00 - údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic nákup ostatních služeb 609,60 - stravenky - služby public relations, propagace, inzerce - provoz budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM), revize - servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka - toikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky - provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava opravy a udržování 1 78,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM - materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava programové vybavení 390,00 cestovné 290,00

10 10 pohoštění 20,00 ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 624,00 - příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města, Euroregionu Glacensis krizové řízení 280,00 Investice: programové vybavení, výpočetní technika - konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, 3 80,00 desktopů, serverů, infrastruktury - zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 20 - ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 1,00 ODBOR SPRÁVNÍ 1, STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Příspěvek na provoz 9 020,00 STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 9 020, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 700,00 Investiční dotace - nákup automobilu 6 300,00 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 6 000, DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz 6 00,00 Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická 1 700,00 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV 7 70, MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 4 700,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 4 700, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí ,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,00 Odbor životního prostředí ,00 tis. Kč - náklady útulku pro psy 400,00 - zajištění výstavy trofejí 7,00

11 11 - rozbory vod 1,00 - svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení 1 400,00 na skládce - náklady na likvidaci TKO ,00 - rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr + provoz sběrného dvora 4 070,00 - údržba stanovišť pod kontejnery 100,00 - likvidace černých skládek 00,00 - údržba památných stromů 0,00 - sáčky na psí ekrementy 27,00 - výroba tabulek, instalace 10,00 - znalecké posudky Ekologie 20, ODBOR MAJETKU MĚSTA Náklady na prodej majetku 1 01,00 Náklady na provoz majetku - nájemné za PCO (městské objekty) 8 62,60 10,00 - pozemky - geometrické plány, znal. posudky 160,00 - pojištění majetku 3 000,00 - ostatní provoz majetku ; ,60 V ý k u p pozemků ,82 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - naučné stezky - pravidelná údržba 2 680,00 10,00 - správa pohřebišť 1 200,00 - správa parků 1 000,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 30,00 - výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově 300,00 MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí , ,07 - dotace na provoz krytého bazénu 8 73,00 - dotace na provoz letního koupaliště 1 40,00 - dotace na provoz - Nivy 2 10,00 - dotace na provoz zimního stadionu 6 020,00 - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení 70,00 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 Pronájem pozemků 17,00 Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ; ,00 Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 20,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 44 33,49 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 tis. Kč O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM. Nákup DDHM a DHM (sportoviště) 1 431,00 tis. Kč Krytý bazén - regulace 1/4 maima Krytý bazén - výměna ústředny Krytý bazén - středotlaká UV lampa Městský stadion - traktor na sekání trávy Posilovna - běžecký pás Posilovna - cyklistický trenažer 40 - ODBOR VÝSTAVBY Znalecké posudky 0,00

12 12 ODBOR VÝSTAVBY 0, ODBOR FINANČNÍ OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy 9 209,09 Dotace a dary - kultura a zájmová činnost ; , ,00 - sport ; ,00 - ostatní ; 6 870,00 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 Bankovní služby 20,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 37,73 Finanční vypořádání 2 000,00 Další výdaje ; 6 300,00 ODBOR FINANČNÍ 11,82 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 tis. Kč Zahrnuje úroky z investičního úvěru od Komerční banky a úroky z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení. V Ý D A J E S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ 6 741, , ,71 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB ,36 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB ,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 717,06 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaného období 6 840,00-717, ,94

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více