P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)"

Transkript

1 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA 38, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská 2 896,00 Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT 2 2,00 Odvody PO - odvod z investičního fondu - Mateřská škola, Trutnov ,00 700,00 - ZŠ kpt. Jaroše ,00 - ZŠ Komenského ,00 - ZŠ R. Frimla 2 880,00 - ZŠ Náchodská 2 700,00 - ZŠ V Domcích 2 700,00 - ZŠ Mládežnická ,00 - ZŠ Voletiny 2 170,00 - Základní umělecká škola 2 310,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola 2 869,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi ,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 200,00 Blokové pokuty ,00 MĚSTSKÁ POLICIE 9 100, KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky - inforecepce 1 60,00 Splátky půjček 2 2,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 110,00 Další příjmy 2; 3 9,00 KANCELÁŘ MěÚ 880, ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) ,00

2 2 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 769,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 10,00 Pokuty ,00 ODBOR SPRÁVNÍ 2 66, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů - SHL ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 Správní poplatky 1 168,00 Útulek pro psy 2 300,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě ,00 Pokuty 2 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 163, ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem Dolce + PKS Bojiště ,00 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku ,00 Nájemné (pozemky, budovy) ,00 Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) 2 400,00 Prodeje pozemků ,00 Prodeje budov a bytových domů ,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA , ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky ,00 Výkon působnosti stavebního úřadu 4 280,00 ODBOR VÝSTAVBY 2 030, ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně ,73 Místní poplatky (včetně poplatku za komunální odpad) ,00 Odvod z loterií a jiných podobných her ,00 Správní poplatky - hrací přístroje 1 70,00 Splátky půjček SFRB 2 60,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu ,10 Účelové transfery ,09 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 Odvody z investičního fondu PO - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově ,00 40,00 - Galerie města Trutnova 2 19,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 370,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 10,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 340,00 - Domov pro seniory Trutnov ,00 - Městské jesle Trutnov 2 40,00

3 3 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO 86,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 180,00 Úroky z účtů 2 200,00 ODBOR FINANČNÍ ,92 Účelové transfery ,14 Kč v Kč - investiční a neinvestiční dotace ze SFŽP a FS na projekt "Zateplení ZŠ ,14 Mládežnická - pavilon A,B1" - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními ,00 funkcemi v Trutnově na zajištění regionálních funkcí knihoven - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na ,00 regionální činnost - investiční účelová dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ,00 ploch Jiráskova náměstí v Trutnově" 0 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty 1; 2 830,00 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 830,00 P Ř Í J M Y C E L K E M ,92 V Ý D A J E - závazné () 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba ,00 Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky ; ,70 Technické služby Trutnov s.r.o ,70 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA > ; ,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; ,00 < VZDĚLÁVÁNÍ > ; ,00 < KULTURA > ; ,00 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; ,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ > ; ,00 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; ,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST 171 0,70

4 4 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba: Čištění města 10 99,00 Zimní údržba 3 742,00 Údržba a obnova dopravního značení 1 00,00 Správa skládky 370,00 Údržba veřejné zeleně ,70 Dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky 3 868,30 Opravy místních komunikací 6 86,00 Pasportizace 200,00 Správa komunikací 380,00 Neplánované akce města (kulturní a sportovní akce) 300,00 Město - veřejná služba 980,00 Dešťová kanalizace 1 000,00 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky: Opravy komunikací - havárie 2 000,00 Lávka u koupaliště (převod z roku 2014) 2 421,20 Oprava komunikace Zadní Libeč (pokračování z roku 2014) 2 042,0 Oprava komunikace Bojiště - Dolníky - Dolce 2 00,00 Oprava Bílé lávky v Poříčí 1 000,00 Zpomalovací prahy Krakonošovo náměstí 00,00 Oprava kašny Krakonošovo náměstí (protékání vody) 2 900,00 Zřízení parkovací plochy ul. Švédská 120,00 Výsadba zeleně ul. Janáčkova - 2. etapa 220,00 Zřízení venkovní posilovny ul. Zvonková 200,00 Rozpis akcí odboru rozvoje města: Doprava: Parkovací systém u nemocnice 260,00 Parkovací systém u pivovaru 260,00 Parkovací systém u KB 260,00 Parkovací systém u kina Vesmír 260,00 Opravy bezpečnostního dopravního zařízení 10,00 Cykl. stezka St. Rokytník - Bojiště 12 00,00 Rekonstrukce ulice Horská -1. etapa (financování na 3 roky) ,00 Rekonstrukce ul. Smetanova (financování na 3 roky) 000,00 Rekonstrukce ul. B. Němcové 4 000,00 Vodní hospodářství: Údržba nádrží Dolce 00,00 Odkanalizování Bojiště - vl. zdroje 640,00 Kanalizace Volanov - vl. zdroje 600,00 Vodovod Lhota 2,00 Kanalizační přípojka hřiště Volanov 220,00 Oprava vodní nádrže Studenec 400,00 Vzdělávání: Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1 - vlastní zdroje + dotace ,00 Zajištění systému regulace tepla v ZŠ 31,00 Kultura: Drobné památky 400,00 Regenerace MPZ () - vlastní zdroje 00,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - vlastní zdroje 1 030,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - dotace 800,00 Údržba zeleně a úklid pomníků 20,00 Oprava podloubí Krakonošovo náměstí 2 000,00 Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka 10,00 Obnova oplocení v městském parku - ul. Lesnická 300,00 Památky blíž polským a českým turistům 710,00 Sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč 800,00 Oprava varhan - Babí 900,00 Obnova pomníku sv. Antonína - HSM 260,00 Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov 100,00 Rekonstrukce restaurace Pod hradem (elektroinstalace, vytápění, 2 00,00 vzduchotechnika, zařízení kuchyně) Výměna oken Muzeum 2 970,00

5 Tělovýchova a zájmová činnost: V bílé stopě k sousedům 10,00 Česko-polské sportování předškolních dětí 8,00 Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání 700,00 Trutnovský drak, Svídnický gryf 4,00 Spolupráce mezi městem Trutnov a okresem Jawor 30,00 Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace 39,00 Kabiny FK Bohuslavice 900,00 Místa plná rozhledů v Eu. GLACENSIS 700,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj: VO - provoz a údržba 2 000,00 Územně plánovací dokumentace 100,00 Strategický plán 700,00 VO - rekonstrukce a doplnění 630,00 Označení názvů ulic 0,00 Geodetické práce 200,00 Nájemní smlouvy,00 Projektová dokumentace 1 000,00 Akce v rámci obnovy městských částí 1 000,00 Aktualizace mapy čísel popisných 0,00 Digitální mapa 200,00 Zpracování regulačního plánu Nové Dvory 180,00 Městský informační a orientační systém 0,00 VO - elektrická energie 6 000,00 VO - havárie 1 000,00 Územně analytické podklady 00,00 Příspěvek na TI 20,00 Provoz plotru 30,00 Aktualizace územního plánu Trutnov 100,00 Objektové předávací stanice 3 00,00 Rekonstrukce VO Starý Rokytník 1 800,00 Stavební úpravy kanceláří správního odboru (matrika, ) 00,00 Přeložka nadz. části horkovodu - doplatek 360,00 Ochrana životního prostředí: Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně 20,00 Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje 90,00 Odborné posudky a zkoušky městské zeleně 20,00 Regenerace Jiráskova náměstí - dotace + vlastní zdroje 10 00,00 Podzemní kontejnery na odpad - Jiráskovo náměstí 1 000, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství 767,00 Mateřská škola, Trutnov 10 00,00 8 0,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova 1 100,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny 20,00 ZŠ kpt. Jaroše 620, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro 200,00 - účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem 00,00 ZŠ Komenského 9 30, ,00 - investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu 6 700,00 ZŠ R. Frimla 4 720, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně 270,00 - účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy 200,00

6 6 ZŠ Náchodská 4, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken 70,00 - účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii 220,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy 41,00 ZŠ V Domcích 4 90, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně 40,00 ZŠ Mládežnická 7 840, ,00 - investiční dotace - nákup konvektomatu 6 790,00 ZŠ Voletiny 1 220, ,00 Základní umělecká škola 1 100,00 800,00 - účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavic na topení 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení 10,00 Středisko volného času, Trutnov 20,00 20,00 Příspěvkové organizace 49 92,00 Dárci krve 60,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství 20,00 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 Sociální poradenství 30,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 Dům pro matku s dětmi 806,40 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 2 08,40 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním osobní asistence pro ZP občany města Trutnova - mzdové náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ Sociální poradenství 30,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním odborného sociálního poradenství, provozu regionálního pracoviště Centra a půjčovny pomůcek pro ZP (nájem, kanc. potřeby, telekom. poplatky, oprava pomůcek), sociálně aktivizačních služeb (úhrada nákladů na přednáškovou činnost), Centrum pro integraci osob se ZP KHK, o.p.s., Pospíšilova 36, Hradec Králové, IČ (regionální pracoviště Trutnov). Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 tis. Kč - dotace na zajištění souběhu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby - mzdové 100,00 a provozní náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů k zajištění provozu klubu (nájem, DPP), 100,00

7 7 arteterapeutické činnosti a zájmových aktivit, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů na zajištění provozu odbočky (nájemné, 0,00 personální a mzdové náklady) a poskytovaných služeb pro zrakově postižené občany, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, SONS ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ (odbočka Trutnov). Dům pro matku s dětmi 806,40 tis. Kč Dotace na úhradu nájemného, nákladů na zajištění provozu azylového bydlení a na mzdy včetně odvodů, mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov 3, IČ KULTURA Kronika, fotokronika města 210,00 Videokronika, fotodokumentace 120,00 Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov 1 40,00 Trutnov - město draka Galerie draka 68,00 Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky 74,00 Radniční listy 80,00 Regionální televize 240,00 SPOZ 210,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 90, ,00 - dotace KHK na regionální činnost 1 070,00 Galerie města Trutnova 2 411, ,00 - účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích 10,00 - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek 6 31,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 088, ,00 - dotace z KHK na regionální činnost 3 208,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 27 69, ,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 120,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 380,00 - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival 40,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 60,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 60,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 400,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy ,00 KULTURA , MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje ,00 v tom: - platy zaměstnanců ,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 378,00

8 8 - náhrady mezd v době nemoci 40,00 Investice ,0 Použití sociálního fondu 639,9 MĚSTSKÁ POLICIE ,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - povinné pojištění úrazu,00 - obnova a doplnění výstroje 20,00 - knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 - DDHM 190,00 - nákup materiálu j. n. 386,00 - elektrická energie 3,00 - pohonné hmoty a maziva 300,00 - služby pošt 1,00 - služby telekomunikací a radiokomunikací 280,00 - nájemné 640,00 - služby školení a vzdělávání 122,00 - nákup ostatních služeb 370,00 - opravy a udržování 30,00 - cestovné 120,00 - pohoštění 7,00 - náhrada platu - prac. úraz,00 - kolky 30,00 - správní poplatky,00 Investice 1 137,0 tis. Kč V částce je zahrnuta rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému a nutná výměna informačního systému městské policie SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje 390,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 390,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby,...) 3,00 - prádlo, oděv, obuv 4,00 - nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, 60,00 zásahové hadice) - pohonné hmoty 3,00 - služby školení a vzdělávání 20,00 - opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy) 20,00 - energie 62, KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 3 49,00 Činnost místní správy - neinvestiční výdaje , ,22 v tom: - platy zaměstnanců 61 42,61 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,19 - náhrady mezd v době nemoci 20,00 - investice ,00 Použití sociálního fondu 3 00,00 KANCELÁŘ MěÚ ,22

9 9 Vybrané neinvestiční výdaje: DDHM 1 48,00 - ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu, TIC) - obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny) - kancelářské předměty, vybavení kanceláří, elektronika nákup materiálu j.n. 1 94,00 - kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek - všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu) - obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie, GORDIC - PID kódy - hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných - autoprovoz - propagace studená voda 390,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu teplo 1 740,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu elektrická energie 1 34,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu pohonné hmoty a maziva 330,00 služby pošt 1 700,00 služby telekomunikací a radiokomunikací 70,00 nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti) 80,00 konzultační, poradenské, právnické služby 10,00 školení, vzdělávání 810,00 zpracování dat 1 48,00 - údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic nákup ostatních služeb 609,60 - stravenky - služby public relations, propagace, inzerce - provoz budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM), revize - servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka - toikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky - provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava opravy a udržování 1 78,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM - materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava programové vybavení 390,00 cestovné 290,00

10 10 pohoštění 20,00 ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 624,00 - příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města, Euroregionu Glacensis krizové řízení 280,00 Investice: programové vybavení, výpočetní technika - konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, 3 80,00 desktopů, serverů, infrastruktury - zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 20 - ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 1,00 ODBOR SPRÁVNÍ 1, STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Příspěvek na provoz 9 020,00 STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 9 020, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 700,00 Investiční dotace - nákup automobilu 6 300,00 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 6 000, DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz 6 00,00 Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická 1 700,00 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV 7 70, MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 4 700,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 4 700, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí ,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,00 Odbor životního prostředí ,00 tis. Kč - náklady útulku pro psy 400,00 - zajištění výstavy trofejí 7,00

11 11 - rozbory vod 1,00 - svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení 1 400,00 na skládce - náklady na likvidaci TKO ,00 - rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr + provoz sběrného dvora 4 070,00 - údržba stanovišť pod kontejnery 100,00 - likvidace černých skládek 00,00 - údržba památných stromů 0,00 - sáčky na psí ekrementy 27,00 - výroba tabulek, instalace 10,00 - znalecké posudky Ekologie 20, ODBOR MAJETKU MĚSTA Náklady na prodej majetku 1 01,00 Náklady na provoz majetku - nájemné za PCO (městské objekty) 8 62,60 10,00 - pozemky - geometrické plány, znal. posudky 160,00 - pojištění majetku 3 000,00 - ostatní provoz majetku ; ,60 V ý k u p pozemků ,82 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - naučné stezky - pravidelná údržba 2 680,00 10,00 - správa pohřebišť 1 200,00 - správa parků 1 000,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 30,00 - výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově 300,00 MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí , ,07 - dotace na provoz krytého bazénu 8 73,00 - dotace na provoz letního koupaliště 1 40,00 - dotace na provoz - Nivy 2 10,00 - dotace na provoz zimního stadionu 6 020,00 - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení 70,00 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 Pronájem pozemků 17,00 Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ; ,00 Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 20,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 44 33,49 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 tis. Kč O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM. Nákup DDHM a DHM (sportoviště) 1 431,00 tis. Kč Krytý bazén - regulace 1/4 maima Krytý bazén - výměna ústředny Krytý bazén - středotlaká UV lampa Městský stadion - traktor na sekání trávy Posilovna - běžecký pás Posilovna - cyklistický trenažer 40 - ODBOR VÝSTAVBY Znalecké posudky 0,00

12 12 ODBOR VÝSTAVBY 0, ODBOR FINANČNÍ OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy 9 209,09 Dotace a dary - kultura a zájmová činnost ; , ,00 - sport ; ,00 - ostatní ; 6 870,00 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 Bankovní služby 20,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 37,73 Finanční vypořádání 2 000,00 Další výdaje ; 6 300,00 ODBOR FINANČNÍ 11,82 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 tis. Kč Zahrnuje úroky z investičního úvěru od Komerční banky a úroky z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení. V Ý D A J E S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ 6 741, , ,71 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB ,36 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB ,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 717,06 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaného období 6 840,00-717, ,94

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více