P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)"

Transkript

1 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA 38, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská 2 896,00 Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT 2 2,00 Odvody PO - odvod z investičního fondu - Mateřská škola, Trutnov ,00 700,00 - ZŠ kpt. Jaroše ,00 - ZŠ Komenského ,00 - ZŠ R. Frimla 2 880,00 - ZŠ Náchodská 2 700,00 - ZŠ V Domcích 2 700,00 - ZŠ Mládežnická ,00 - ZŠ Voletiny 2 170,00 - Základní umělecká škola 2 310,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola 2 869,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi ,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 200,00 Blokové pokuty ,00 MĚSTSKÁ POLICIE 9 100, KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky - inforecepce 1 60,00 Splátky půjček 2 2,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 110,00 Další příjmy 2; 3 9,00 KANCELÁŘ MěÚ 880, ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) ,00

2 2 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 769,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 10,00 Pokuty ,00 ODBOR SPRÁVNÍ 2 66, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů - SHL ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 Správní poplatky 1 168,00 Útulek pro psy 2 300,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě ,00 Pokuty 2 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 163, ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem Dolce + PKS Bojiště ,00 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku ,00 Nájemné (pozemky, budovy) ,00 Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) 2 400,00 Prodeje pozemků ,00 Prodeje budov a bytových domů ,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA , ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky ,00 Výkon působnosti stavebního úřadu 4 280,00 ODBOR VÝSTAVBY 2 030, ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně ,73 Místní poplatky (včetně poplatku za komunální odpad) ,00 Odvod z loterií a jiných podobných her ,00 Správní poplatky - hrací přístroje 1 70,00 Splátky půjček SFRB 2 60,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu ,10 Účelové transfery ,09 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,00 Odvody z investičního fondu PO - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově ,00 40,00 - Galerie města Trutnova 2 19,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 370,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 10,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 340,00 - Domov pro seniory Trutnov ,00 - Městské jesle Trutnov 2 40,00

3 3 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO 86,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 180,00 Úroky z účtů 2 200,00 ODBOR FINANČNÍ ,92 Účelové transfery ,14 Kč v Kč - investiční a neinvestiční dotace ze SFŽP a FS na projekt "Zateplení ZŠ ,14 Mládežnická - pavilon A,B1" - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními ,00 funkcemi v Trutnově na zajištění regionálních funkcí knihoven - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na ,00 regionální činnost - investiční účelová dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ,00 ploch Jiráskova náměstí v Trutnově" 0 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty 1; 2 830,00 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 830,00 P Ř Í J M Y C E L K E M ,92 V Ý D A J E - závazné () 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba ,00 Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky ; ,70 Technické služby Trutnov s.r.o ,70 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA > ; ,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; ,00 < VZDĚLÁVÁNÍ > ; ,00 < KULTURA > ; ,00 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; ,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ > ; ,00 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; ,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST 171 0,70

4 4 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba: Čištění města 10 99,00 Zimní údržba 3 742,00 Údržba a obnova dopravního značení 1 00,00 Správa skládky 370,00 Údržba veřejné zeleně ,70 Dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky 3 868,30 Opravy místních komunikací 6 86,00 Pasportizace 200,00 Správa komunikací 380,00 Neplánované akce města (kulturní a sportovní akce) 300,00 Město - veřejná služba 980,00 Dešťová kanalizace 1 000,00 Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky: Opravy komunikací - havárie 2 000,00 Lávka u koupaliště (převod z roku 2014) 2 421,20 Oprava komunikace Zadní Libeč (pokračování z roku 2014) 2 042,0 Oprava komunikace Bojiště - Dolníky - Dolce 2 00,00 Oprava Bílé lávky v Poříčí 1 000,00 Zpomalovací prahy Krakonošovo náměstí 00,00 Oprava kašny Krakonošovo náměstí (protékání vody) 2 900,00 Zřízení parkovací plochy ul. Švédská 120,00 Výsadba zeleně ul. Janáčkova - 2. etapa 220,00 Zřízení venkovní posilovny ul. Zvonková 200,00 Rozpis akcí odboru rozvoje města: Doprava: Parkovací systém u nemocnice 260,00 Parkovací systém u pivovaru 260,00 Parkovací systém u KB 260,00 Parkovací systém u kina Vesmír 260,00 Opravy bezpečnostního dopravního zařízení 10,00 Cykl. stezka St. Rokytník - Bojiště 12 00,00 Rekonstrukce ulice Horská -1. etapa (financování na 3 roky) ,00 Rekonstrukce ul. Smetanova (financování na 3 roky) 000,00 Rekonstrukce ul. B. Němcové 4 000,00 Vodní hospodářství: Údržba nádrží Dolce 00,00 Odkanalizování Bojiště - vl. zdroje 640,00 Kanalizace Volanov - vl. zdroje 600,00 Vodovod Lhota 2,00 Kanalizační přípojka hřiště Volanov 220,00 Oprava vodní nádrže Studenec 400,00 Vzdělávání: Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1 - vlastní zdroje + dotace ,00 Zajištění systému regulace tepla v ZŠ 31,00 Kultura: Drobné památky 400,00 Regenerace MPZ () - vlastní zdroje 00,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - vlastní zdroje 1 030,00 Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - dotace 800,00 Údržba zeleně a úklid pomníků 20,00 Oprava podloubí Krakonošovo náměstí 2 000,00 Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka 10,00 Obnova oplocení v městském parku - ul. Lesnická 300,00 Památky blíž polským a českým turistům 710,00 Sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč 800,00 Oprava varhan - Babí 900,00 Obnova pomníku sv. Antonína - HSM 260,00 Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov 100,00 Rekonstrukce restaurace Pod hradem (elektroinstalace, vytápění, 2 00,00 vzduchotechnika, zařízení kuchyně) Výměna oken Muzeum 2 970,00

5 Tělovýchova a zájmová činnost: V bílé stopě k sousedům 10,00 Česko-polské sportování předškolních dětí 8,00 Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání 700,00 Trutnovský drak, Svídnický gryf 4,00 Spolupráce mezi městem Trutnov a okresem Jawor 30,00 Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace 39,00 Kabiny FK Bohuslavice 900,00 Místa plná rozhledů v Eu. GLACENSIS 700,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj: VO - provoz a údržba 2 000,00 Územně plánovací dokumentace 100,00 Strategický plán 700,00 VO - rekonstrukce a doplnění 630,00 Označení názvů ulic 0,00 Geodetické práce 200,00 Nájemní smlouvy,00 Projektová dokumentace 1 000,00 Akce v rámci obnovy městských částí 1 000,00 Aktualizace mapy čísel popisných 0,00 Digitální mapa 200,00 Zpracování regulačního plánu Nové Dvory 180,00 Městský informační a orientační systém 0,00 VO - elektrická energie 6 000,00 VO - havárie 1 000,00 Územně analytické podklady 00,00 Příspěvek na TI 20,00 Provoz plotru 30,00 Aktualizace územního plánu Trutnov 100,00 Objektové předávací stanice 3 00,00 Rekonstrukce VO Starý Rokytník 1 800,00 Stavební úpravy kanceláří správního odboru (matrika, ) 00,00 Přeložka nadz. části horkovodu - doplatek 360,00 Ochrana životního prostředí: Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně 20,00 Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje 90,00 Odborné posudky a zkoušky městské zeleně 20,00 Regenerace Jiráskova náměstí - dotace + vlastní zdroje 10 00,00 Podzemní kontejnery na odpad - Jiráskovo náměstí 1 000, ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství 767,00 Mateřská škola, Trutnov 10 00,00 8 0,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova 1 100,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny 20,00 ZŠ kpt. Jaroše 620, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro 200,00 - účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem 00,00 ZŠ Komenského 9 30, ,00 - investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu 6 700,00 ZŠ R. Frimla 4 720, ,00 - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně 270,00 - účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy 200,00

6 6 ZŠ Náchodská 4, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken 70,00 - účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii 220,00 - účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy 41,00 ZŠ V Domcích 4 90, ,00 - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně 40,00 ZŠ Mládežnická 7 840, ,00 - investiční dotace - nákup konvektomatu 6 790,00 ZŠ Voletiny 1 220, ,00 Základní umělecká škola 1 100,00 800,00 - účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavic na topení 10,00 - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení 10,00 Středisko volného času, Trutnov 20,00 20,00 Příspěvkové organizace 49 92,00 Dárci krve 60,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství 20,00 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 Sociální poradenství 30,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 Dům pro matku s dětmi 806,40 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 2 08,40 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním osobní asistence pro ZP občany města Trutnova - mzdové náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ Sociální poradenství 30,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním odborného sociálního poradenství, provozu regionálního pracoviště Centra a půjčovny pomůcek pro ZP (nájem, kanc. potřeby, telekom. poplatky, oprava pomůcek), sociálně aktivizačních služeb (úhrada nákladů na přednáškovou činnost), Centrum pro integraci osob se ZP KHK, o.p.s., Pospíšilova 36, Hradec Králové, IČ (regionální pracoviště Trutnov). Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 tis. Kč - dotace na zajištění souběhu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby - mzdové 100,00 a provozní náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3 - Poříčí, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů k zajištění provozu klubu (nájem, DPP), 100,00

7 7 arteterapeutické činnosti a zájmových aktivit, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, IČ , - dotace na částečné krytí nákladů na zajištění provozu odbočky (nájemné, 0,00 personální a mzdové náklady) a poskytovaných služeb pro zrakově postižené občany, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, SONS ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ (odbočka Trutnov). Dům pro matku s dětmi 806,40 tis. Kč Dotace na úhradu nájemného, nákladů na zajištění provozu azylového bydlení a na mzdy včetně odvodů, mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov 3, IČ KULTURA Kronika, fotokronika města 210,00 Videokronika, fotodokumentace 120,00 Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov 1 40,00 Trutnov - město draka Galerie draka 68,00 Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky 74,00 Radniční listy 80,00 Regionální televize 240,00 SPOZ 210,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 90, ,00 - dotace KHK na regionální činnost 1 070,00 Galerie města Trutnova 2 411, ,00 - účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích 10,00 - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek 6 31,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 088, ,00 - dotace z KHK na regionální činnost 3 208,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 27 69, ,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 120,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 380,00 - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival 40,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 60,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 60,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 400,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy ,00 KULTURA , MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje ,00 v tom: - platy zaměstnanců ,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 378,00

8 8 - náhrady mezd v době nemoci 40,00 Investice ,0 Použití sociálního fondu 639,9 MĚSTSKÁ POLICIE ,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - povinné pojištění úrazu,00 - obnova a doplnění výstroje 20,00 - knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 - DDHM 190,00 - nákup materiálu j. n. 386,00 - elektrická energie 3,00 - pohonné hmoty a maziva 300,00 - služby pošt 1,00 - služby telekomunikací a radiokomunikací 280,00 - nájemné 640,00 - služby školení a vzdělávání 122,00 - nákup ostatních služeb 370,00 - opravy a udržování 30,00 - cestovné 120,00 - pohoštění 7,00 - náhrada platu - prac. úraz,00 - kolky 30,00 - správní poplatky,00 Investice 1 137,0 tis. Kč V částce je zahrnuta rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému a nutná výměna informačního systému městské policie SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje 390,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 390,00 Vybrané neinvestiční výdaje: - ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby,...) 3,00 - prádlo, oděv, obuv 4,00 - nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, 60,00 zásahové hadice) - pohonné hmoty 3,00 - služby školení a vzdělávání 20,00 - opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy) 20,00 - energie 62, KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 3 49,00 Činnost místní správy - neinvestiční výdaje , ,22 v tom: - platy zaměstnanců 61 42,61 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,19 - náhrady mezd v době nemoci 20,00 - investice ,00 Použití sociálního fondu 3 00,00 KANCELÁŘ MěÚ ,22

9 9 Vybrané neinvestiční výdaje: DDHM 1 48,00 - ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu, TIC) - obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny) - kancelářské předměty, vybavení kanceláří, elektronika nákup materiálu j.n. 1 94,00 - kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek - všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu) - obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie, GORDIC - PID kódy - hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných - autoprovoz - propagace studená voda 390,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu teplo 1 740,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu elektrická energie 1 34,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu pohonné hmoty a maziva 330,00 služby pošt 1 700,00 služby telekomunikací a radiokomunikací 70,00 nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti) 80,00 konzultační, poradenské, právnické služby 10,00 školení, vzdělávání 810,00 zpracování dat 1 48,00 - údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic nákup ostatních služeb 609,60 - stravenky - služby public relations, propagace, inzerce - provoz budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM), revize - servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka - toikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky - provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava opravy a udržování 1 78,00 - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM - materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava programové vybavení 390,00 cestovné 290,00

10 10 pohoštění 20,00 ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 624,00 - příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města, Euroregionu Glacensis krizové řízení 280,00 Investice: programové vybavení, výpočetní technika - konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, 3 80,00 desktopů, serverů, infrastruktury - zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 20 - ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 1,00 ODBOR SPRÁVNÍ 1, STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Příspěvek na provoz 9 020,00 STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 9 020, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 700,00 Investiční dotace - nákup automobilu 6 300,00 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 6 000, DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz 6 00,00 Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická 1 700,00 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV 7 70, MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 4 700,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 4 700, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí ,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,00 Odbor životního prostředí ,00 tis. Kč - náklady útulku pro psy 400,00 - zajištění výstavy trofejí 7,00

11 11 - rozbory vod 1,00 - svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení 1 400,00 na skládce - náklady na likvidaci TKO ,00 - rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr + provoz sběrného dvora 4 070,00 - údržba stanovišť pod kontejnery 100,00 - likvidace černých skládek 00,00 - údržba památných stromů 0,00 - sáčky na psí ekrementy 27,00 - výroba tabulek, instalace 10,00 - znalecké posudky Ekologie 20, ODBOR MAJETKU MĚSTA Náklady na prodej majetku 1 01,00 Náklady na provoz majetku - nájemné za PCO (městské objekty) 8 62,60 10,00 - pozemky - geometrické plány, znal. posudky 160,00 - pojištění majetku 3 000,00 - ostatní provoz majetku ; ,60 V ý k u p pozemků ,82 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - naučné stezky - pravidelná údržba 2 680,00 10,00 - správa pohřebišť 1 200,00 - správa parků 1 000,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 30,00 - výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově 300,00 MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí , ,07 - dotace na provoz krytého bazénu 8 73,00 - dotace na provoz letního koupaliště 1 40,00 - dotace na provoz - Nivy 2 10,00 - dotace na provoz zimního stadionu 6 020,00 - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení 70,00 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 Pronájem pozemků 17,00 Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ; ,00 Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 20,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 44 33,49 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 3 880,00 tis. Kč O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM. Nákup DDHM a DHM (sportoviště) 1 431,00 tis. Kč Krytý bazén - regulace 1/4 maima Krytý bazén - výměna ústředny Krytý bazén - středotlaká UV lampa Městský stadion - traktor na sekání trávy Posilovna - běžecký pás Posilovna - cyklistický trenažer 40 - ODBOR VÝSTAVBY Znalecké posudky 0,00

12 12 ODBOR VÝSTAVBY 0, ODBOR FINANČNÍ OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy 9 209,09 Dotace a dary - kultura a zájmová činnost ; , ,00 - sport ; ,00 - ostatní ; 6 870,00 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 Bankovní služby 20,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 37,73 Finanční vypořádání 2 000,00 Další výdaje ; 6 300,00 ODBOR FINANČNÍ 11,82 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček ,00 tis. Kč Zahrnuje úroky z investičního úvěru od Komerční banky a úroky z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení. V Ý D A J E S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ 6 741, , ,71 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB ,36 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB ,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 717,06 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaného období 6 840,00-717, ,94

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016 "rozpočtové třídy" 2016 2.4.2016 celkem P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016 P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2014 Druhové třídění SR RO č. Závazné P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ROZVOJ MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 3,00 Pojistné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 "rozpočtové třídy" 201 07.12.201 celkem P Ř Í J M Y - závazné ukazatele () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 3,00 Pojistné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE 1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 - VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Mateřská škola Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 710 Investiční příspěvek -

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více