Obsah. 0 Školský management 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 0 Školský management 20"

Transkript

1 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech Číselné kódování vzdělávacích programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 20 pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Studium pro ředitele škol a školských zařízení Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišt ovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Ekonomické řízení školní jídelny Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Kompas ředitele aneb Kam pluje naše škola Jak motivovat zaměstnance ve školství Inventarizace majetku a závazků Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Řízení pedagogického procesu Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Mentoring a jeho využití ve školním prostředí Strategie školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém v podmínkách školy a školského zařízení Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Stravování a legislativa aneb Víme co jíme? Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Zátěžové situace v praxi vedoucího pracovníka a způsoby jejich efektivního zvládání Změny v právních předpisech a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy Klasifikace v systému Bakaláři pracoviště Trutnov Školní internetová prezentace a informační systém Sociálně-právní ochrana dětí Občanský zákoník ve vztahu ke školám a školským zařízením Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Time management Autorské právo v kostce Školní administrativa - BAKALÁŘI pro mírně pokročilé pracoviště Rychnov nad Kněžnou Setkání ředitelů a vedoucích učitelek MŠ s pracovnicemi KÚ Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Pracovní setkání ředitelů MŠ Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Přehled legislativních změn v práci ředitele pro školní rok 2014/ Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Dietní stravování dětí ve škole Setkání ředitelů základních škol. Aktuality ve školské praxi Právo ve škole - dílna pracoviště Náchod Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Setkání ředitelů základních škol Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací Hodnocení kvality výuky v základní škole

2 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 29 pracoviště Hradec Králové Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Projekt Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele SŠ Studium pedagogiky A Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin Motivace a vznik závislostí SORAD - Sociometrická ratingová metoda Asertivita a efektivní komunikace Sociální klima školy Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/120 hodin Práce se skupinou Prokrastinace jako fenomén doby Umění stárnout Asistent pedagoga Řešení výchovných problémů dětí na základní škole Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Hravé malování a psaní Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Třídnická hodina - šance pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků Strategie výuky dětí s PAS na 1. stupni ZŠ Důslednost, nebo bezpodmínečná láska? Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr Funkční model reedukačního a resocializačního procesu ve školském zařízení Vývojové charakteristiky dospívání aneb Puberta je, když Prvky reedukace SPU jako součást vyučování na prvním stupni ZŠ Využití neurolingvistického programování v pedagogické praxi Posilování komunikačních dovedností učitele Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Vliv zátěžových situací na dítě Jak pracovat s dyskalkulií a hypokalkulií pracoviště Trutnov Specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie Jak předejít socializačním obtížím žáků Myšlení a chování lidí s autismem Prevence rizikového chování žáků Práce se žáky v přípravných třídách Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti Mimořádně nadaný žák v ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy dynamické diagnostiky pro učitele Práce s traumatem Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Seznámení s PBSP - vývojové potřeby člověka Práce s žáky s SVP Kresba jako nástroj poznání dítěte pracoviště Jičín Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS Syndrom vyhoření Specifické poruchy učení Problémové chování dětí a žáků Jak získat a udržet autoritu Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

3 OBSAH Výběr psychomotorických her pro děti s lehkou a středně těžkou mentální retardací pracoviště Náchod Specifické poruchy učení a chování u dětí v ZUŠ Hravé malování a psaní Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ Autorita učitele a pedagogická komunikace Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele Rozvoj vnímání dítěte předškolního a mladšího školního věku Mateřská škola 42 pracoviště Hradec Králové Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Dívej se, tvoř a povídej Psychomotorický vývoj a jazyková výchova v přípravě dětí na školu Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ Tajemství dobré výchovy Sociální dovednosti předškolního pedagoga II Barevné cvičení pro děti Emoční a sociální vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Nápady pro dětské ruce Myšlení je hra Jednoduché pokusy pro děti předškolního věku pracoviště Trutnov Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Popularizace vědy v MŠ Setkání učitelů v MŠ Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti pracoviště Rychnov nad Kněžnou Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v mateřské škole Advent a Vánoce přichází po roce aneb Od Martina po Matěje Tvoříme pravidla s dětmi Pohybové sestavy pro děti Kouzlo dotyku pracoviště Jičín Logopedická prevence v prostředí mateřské školy Plánování obsahu vzdělávání v MŠ Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? What are you doing? Angličtina pro předškoláky Hudebně pohybové činnosti v MŠ Pomůcky pro předškolní děti pracoviště Náchod Pedagogická sebereflexe učitele MŠ Náměty na cizojazyčné chvilky v MŠ Skupinové a kooperativní vzdělávání v MŠ s využitím ipadů Pozitivní komunikace v MŠ Individualizace předškolního vzdělávání pedagogické hodnocení dítěte Primární prevence v MŠ Dramatická výchova v MŠ Kouzelná flétna v MŠ Český jazyk a literatura 50 pracoviště Hradec Králové Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL Co má umět žák v českém jazyce na konci 3. ročníku ZŠ Vyprávění příběhů jako výchovně-vzdělávací metoda Komunikace a sloh - inspirace pro slohovou výuku na středních školách Nápadník do hodin mluvnice

4 OBSAH pracoviště Trutnov Nápadník do hodin českého jazyka Práce s naučným textem - 1. stupeň ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Recitace, výběr a rozbor recitačních textů Dramatická hra a dětský svět ČJ - herní aktivity pracoviště Jičín Jak správně psát Metody vyučování čtení pracoviště Náchod Čeština nemusí být nuda Současná česká poezie Současná česká próza Hrové činnosti v prvopočátečním čtení Cizí jazyky a literatura 54 pracoviště Hradec Králové Kurz RJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1 a 2/4) Jazyková animace ve výuce NJ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3 a 4/4) Doplňující didaktické studium anglického jazyka Doplňující didaktické studium ruského jazyka Hodina angličtiny bez učebnice Jak začít s výukou angličtiny na 1. stupni ZŠ Sur les routes de France en s amusant Doplňující didaktické studium německého jazyka Podpora žáků s SVP v hodinách AJ Les documents authentiques en classe de FLE Angličtina pro ty, které učení nebaví pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 5-6/6) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé A1 - A2 (část 1-2/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1-2/6) Jak připravit žáky k olympiádě z angličtiny pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1 a 2/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 3 a 4/4) Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1 a 2/6) Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Having Fun With English Songs and rhymes pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3-4/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 3-4/4) English Advent Calendary Výuka druhého cizího jazyka na ZŠ - německý jazyk pracoviště Náchod Využití IT při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1 a 2/2) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 1-2/4) Využití literárních textů ve výuce AJ Bring life to your lessons Žáci se SPU ve výuce cizího jazyka

5 OBSAH 5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 61 pracoviště Hradec Králové Inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století II pracoviště Trutnov Náměty pro výuku dějepisu aneb Dějiny nejsou jen letopočty pracoviště Rychnov nad Kněžnou Etická výchova v praxi pracoviště Jičín Národní obrození Ukázka výuky prvouky v 2. třídě ZŠ pracoviště Náchod Spolupráce rodiny a školy v oblasti prevence rizikového chování Praktické náměty pro aktivní přístup žáků v hodinách dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 63 pracoviště Hradec Králové Násobilka x-krát jinak Tvořivé pokusohraní Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce Slovní úlohy učí myslet Drobné pomůcky do výuky matematiky Hudební aktivity v matematice a přírodovědě na 1. stupni ZŠ Matematika pro všechny pracoviště Trutnov Geometrické modelování rovinných a prostorových útvarů aneb Modely plné, povrchové a hranové Hrátky se zvukem a světlem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ Finanční matematika pro běžný život pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Nápadník do hodin matematiky Matematika na 2. stupni ZŠ - ukázka ve výuce pracoviště Náchod fyzikálních experimentů z krabice od bot Jak rozvíjet matematickou gramotnost v počátečním vzdělávání Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 67 pracoviště Hradec Králové Po stopách doby ledové - terénní exkurze Laboratorní cvičení z ekologie a ochrany a tvorby životního prostředí Laboratorní práce a pokusy v chemii Jak sebe i žáky bavit vlastivědou II - Tematické vyučování a projekty Výukové metody a využití ICT ve výuce zeměpisu Výuka přírodopisu a přírodovědy na ZŠ pomocí moderních vyučovacích metod a technologií pracoviště Trutnov Nápady do hodin přírodovědných předmětů Návštěva Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Geomorfologie Krkonoš BOZP při nakládání s chemikáliemi Čtenářská a informační gramotnost - PŘÍRODNÍ VĚDY Ptáci kolem nás Výživová péče o zvířata v ZOO pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodovědné hry, soutěže a náměty Přírodní zahrada aneb Co nás učí příroda pracoviště Jičín Příprava na okresní kolo Biologické olympiády pracoviště Náchod Tradiční podzimní geologická exkurze Jednoduché experimenty ve výuce chemie na ZŠ

6 OBSAH Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I Tělesná výchova 71 pracoviště Hradec Králové Golf ve škole Miniházená ve školní TV a v zájmovém vzdělávání Pádová technika ve výuce tělesné výchovy Vědomé cvičení pomáhá v učení I. - Na židli Posilování ve fitness u náctiletých Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/rakousko Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/c Rozdíly ve vnímání těla a významu pohybové aktivity u dívek a chlapců pracoviště Trutnov Intervalový a kruhový trénink pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilates - cvičení s gumou Netradiční hry v hodinách TV pracoviště Jičín Zásobník týmových her Umění relaxace pracoviště Náchod Úpolové a sebeobranné hry jako součást prevence sociálně patologických jevů Psychomotorické a kooperativní hry v TV Estetická výchova, umělecké školství 75 pracoviště Hradec Králové Technika Tiffany pro začátečníky Inspirace secesí v aktivní výtvarné činnosti Kurz háčkování Lidová píseň jako hra Tematické vánoční koledy Příležitostná keramika Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Kreativní práce s ovčí vlnou Provensálské krabičky a lepený patchwork Tvoření z pergamenového papíru Nitěná grafika - vánoční ozdoby a dárečky Jednoduché vánoční dekorace z papíru a z látky Figurky z kukuřičného šustí Nové trendy v adventních věncích Hudebně výrazové prostředky předvánočních a vánočních svátků a tradic Vánoční inspirace Originální dekorování textilu - Pop art Perníkové dekorace a tvoření z včelího vosku Textilní tvoření s Big Shotem Předgrafické techniky Výtvarná dílna na téma Lidé pracoviště Trutnov Jak na modelovací hmotu Fimo II Textilní výtvarnictví. Tenerifa Dekorace z papíru. Kusudama Vánoční veletrh - tvůrčí inspirace Dějiny umění v praxi. Avantgarda Výroba tiskátek a tisk na textil Originální dekorování textilu Písně, hrátky se zvířátky Kresba suchým pastelem pracoviště Rychnov nad Kněžnou

7 OBSAH Písničky pro zimní období Řemeslná dílna. Modrotisk Kouzlo Vánoc Drhané šperky Závěsná dekorace do oken pracoviště Jičín Podzimní a zimní praktická dílna Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní pedagogické praxi Malba na hedvábí - šály, kravaty Vánoční hrátky pro malé Tvoření z plastů pracoviště Náchod Od Mikuláše k Vánocům aneb Čertovské rojení Hudebně - pohybové choreografie a náměty Netradiční malba - výtvarná dílna Vánoční výtvarná a floristická dílna. Vánoce - pocta přírodě Koláže a jiné netradiční techniky Řemeslná dílna. Drátování pomocí formy Řemeslná dílna. Čarování s šátky Využití hudebních her ve vyučování na 1. stupni ZŠ Alternativní grafická tvorba - výtvarná dílna Odborné předměty, odborné školství 84 pracoviště Hradec Králové Základní manažerské metody v Excelu Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Výživová péče o zvířata v ZOO Systém sociálně-právní ochrany dětí Stravovací režim pracoviště Trutnov Průvodce společenským chováním Informatika 86 pracoviště Hradec Králové Učíme se s ipadem Cloud - vhodné řešení pro školy Projektová výuka ICT na základní škole pracoviště Trutnov Základy tvorby prezentací pro výuku Zálohování informací na CD, DVD a další média pracoviště Rychnov nad Kněžnou Základy práce v programu MS Excel 2007, Práce s programem MS Excel 2007, mírně pokročilí Výchova a vzdělávání mimo vyučování 88 pracoviště Hradec Králové Celostátní konference pracovníků ŠD Celostátní konference pracovníků DMI pracoviště Jičín Právní vědomí vychovatele ŠD pracoviště Náchod Celoroční hry a projekty ve školní družině nebo školním klubu Ostatní 90 pracoviště Trutnov Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních Prevence úrazů při pohybu žáků v horském terénu Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Jičín Poskytování první pomoci ve školské praxi

8 OBSAH 15 Vzdělávací akce pro veřejnost 91 pracoviště Hradec Králové Jak na šití a přešívání pracoviště Trutnov Japonská vazba knih pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak předcházet poruchám řeči u dětí Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech 1. Přihlašování na vzdělávací programy 1.1. Zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu je včasné podání řádně vyplněné závazné přihlášky Na vzdělávací programy je možné se přihlašovat průběžně, a to elektronicky kdy si na internetové adrese zájemce vybere z nabídky programů na příslušné pololetí příslušný vzdělávací program a vyplní přihlašovací formulář; písemně kdy zájemce zašle do termínu uzávěrky přihlašování na adresu pracoviště Hradec Králové řádně vyplněnou závaznou přihlášku. Doporučujeme, aby byla přihláška potvrzená i zaměstnavatelem (není podmínkou) Formulář individuální či hromadné přihlášky zájemce nalezne v závěru tištěné Nabídky programů na příslušné pololetí. Individuální přihláška je taktéž připojena k pozvánce, která je umístěna v informacích k příslušnému vzdělávacímu programu na internetové adrese Přihlašující se zájemce o účast na vzdělávacím programu, resp. vysílající organizace, která přihlašování konkrétní osoby provádí, odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce, včetně souhlasu organizace (zaměstnavatele) s jeho účastí na programu a úhradou účastnického poplatku ve stanovené výši (pokud se zájemce na program nepřihlašuje jako samoplátce). Neuvedením správných údajů na přihlášce se přihlašující vystavuje nebezpečí neplatnosti osvědčení, nebot jsou tyto údaje přímo promítnuty do údajů na něm, nebezpečí vystavení faktury s chybnými údaji a v případě uvedení chybných či nedostatečných kontaktních údajů zejména nebezpečí nedoručení důležitých informací (např. při změně termínu atd.). Pořadatel neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem přihlášeného na zrušený vzdělávací program), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení Přihlašující se zájemce, resp. vysílající organizace podáním přihlášky vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem a vyjadřuje tím souhlas s Podmínkami pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech a závazek je dodržovat, včetně úhrady účastnického poplatku i při případné neúčasti (více v odstavci 4) Přijetí přihlášek organizace nepotvrzuje a podatel přihlášky může počítat se svou účastí! Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v informacích k programu výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení maximálního možného počtu účastníků nebo v případě zrušení či přeložení programu. Zařazování do jednotlivých vzdělávacích programů je prováděno dle pořadí došlých přihlášek Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. 2. Správa osobních údajů 2.1. Podmínkou pro zařazení zájemce k účasti na vzdělávacím programu je podání závazné přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky přihlašující se poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním některého z osobních údajů (přehled uveden níže) je nutné tento nesouhlas vyjádřit písemně na adresu garanta vzdělávacího programu Přijímáním přihlášek na vzdělávací programy se pořadatel stává správcem osobních údajů všech osob přihlášených na vzdělávací programy a je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracování těchto údajů je upraveno samostatným vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Tento vnitřní předpis je případným zájemcům k dispozici na pracovišti Hradec Králové Osobní údaje každého přihlášeného jsou zaneseny do vnitřního informačního systému, z něhož jsou generovány příslušné dokumenty k programu a v němž jsou uchovávány do té doby než příslušná osoba požádá o jejich výmaz Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním hlavní činnosti organizace, v nezbytném rozsahu a za účelem: registrace do vnitřního informačního systému, jehož prostřednictvím se zájemci opakovaně přihlašují na vzdělávací programy; zařazení zájemců na konkrétní vzdělávací programy a organizační příprava vzdělávacího programu; vystavení Osvědčení o absolvování, resp. Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu; přípravy nezbytné dokumentace ke vzdělávacím programům (prezenční listina, přehled vydaných osvědčení, daňový doklad, fotodokumentace); 9

10 možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby; nutnosti dlouhodobé archivace a evidence např. u kvalifikačních studií a dalších vzdělávacích programů, jejichž absolvování opravňuje k provádění konkrétní činnosti; poskytnutí údajů požadovaných státními orgány či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů; prezentace a propagace Pořadatel zpracovává o přihlášených následující osobní údaje: identifikační údaje titul, jméno, příjmení, datum narození, název a adresa vysílající organizace; kontaktní údaje adresa domů, telefonické spojení, ová adresa; další údaje pracovní pozice, aprobace; fotografie z průběhu vzdělávacích programů. 3. Účastnické poplatky a způsob úhrady 3.1. U každého vzdělávacího programu je uveden účastnický poplatek pro 1 osobu a jeho úhrada je podmínkou pro účast na něm Úhradu tohoto poplatku je tedy nutné prokázat před zahájením programu při prezenci předložením příslušného dokladu (kopie výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky), případně poplatek uhradit na místě. Účastník v obou případech obdrží na místě daňový doklad Preferována je platba předem převodem na účet pořadatele v Komerční bance Hradec Králové č /0100, kdy je jako variabilní symbol uvedeno kódové číslo programu; specifický symbol uvedeno datum narození přihlášeného, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) Další možností je forma úhrady faktury, která je vystavena na základě žádosti přihlášeného či vysílající organizace podané bud prostřednictvím vyznačení této formy úhrady na přihlášce, nebo prostřednictvím samostatné žádosti Možná je i úhrada účastnického poplatku v hotovosti při prezenci před zahájením akce a účastník poté obdrží na místě daňový doklad Žádné slevy účastnických poplatků nejsou poskytovány. Případná zvýhodněná cena může být výjimečně stanovována pouze u některých cyklických vzdělávacích programů. Tato skutečnost by však musela být uvedena v informacích k příslušnému programu Ceny za realizaci programů na objednávku jsou kalkulovány individuálně dle vnitřně stanovených podmínek a mají charakter smluvní ceny. 4. Stornovací podmínky 4.1. Všechny podané přihlášky jsou závazné a přihlašující se, resp. vysílající organizace vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem Přihlášku na vzdělávací program lze zrušit pouze písemně nebo em adresovaném výhradně jen garantovi programu do data uzávěrky příjmu přihlášek, tj. 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. V tomto případě má přihlášený nárok na vrácení již uhrazeného účastnického poplatku. Tento úkon bude proveden na základě podání písemné žádosti o vrácení účastnického poplatku (formulář je součástí tištěné nabídky programů na příslušné pololetí a ke stažení na webových stránkách) a předložení dokladu o jeho úhradě Při zrušení přihlášky po termínu uzávěrky příjmu přihlášek či neúčasti přihlášeného na vzdělávacím programu je pořadatel oprávněn požadovat po přihlášeném, resp. vysílající organizaci úhradu účastnického poplatku v plné výši!!! 4.4. Za přihlášeného lze v případě nutnosti vyslat náhradníka. V tomto případě není účastnický poplatek za původně přihlášeného účtován Při výjimečném přijetí přihlášky již po uzávěrce příjmu přihlášek podléhá případná neúčast na vzdělávacím programu úhradě účastnického poplatku vždy Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a další náročnější typy vzdělávacích programů mohou být podmínky upraveny odlišně a platí v té podobě, jak je výslovně uvedeno v informacích k danému vzdělávacímu programu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí i pro tyto typy programů obecné podmínky. 10

11 4.7. O zrušení přihlášky či dalších případných změnách v přihlašování je přihlášený, resp. vysílající organizace povinna jednat výhradně s garantem příslušného vzdělávacího programu. V opačném případě není možné zaručit přenos příslušné informace a na případně vzniklé škody nebude pořadatel brát zřetel a bude postupovat dle obecně stanovených podmínek, včetně naúčtování účastnického poplatku dle stornovacích podmínek Pořadatel je oprávněn plánovaný vzdělávací program zrušit v případě, že mu jeho realizaci okolnosti (např. nízký počet přihlášených, onemocnění lektora) nedovolují. O této skutečnosti informuje garant příslušného vzdělávacího programu všechny přihlášené v takovém časovém předstihu, který mu okolnosti dovolí, em na adresu uvedenou v přihlášce! Zároveň je tato skutečnost uvedena u příslušného vzdělávacího programu na webu pořadatele Každý přihlášený je povinen si před odjezdem na vzdělávací program ověřit, zda příslušný program nebyl zrušen, a pořadatel nepřebírá odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním této povinnosti V případě změny termínu konání vzdělávacího programu v rámci daného pololetí školního roku zůstávají podané přihlášky v platnosti V případě posunu termínu konání vzdělávacího programu do pololetí jiného, je nutné se na program přihlásit znovu, nebot na původní přihlášky nebude brán zřetel. 5. Průběh vzdělávacích programů 5.1. Prezence účastníků je obvykle zahájena 30 min. před zahájením a ukončena nejdéle 15 min. po zahájení vzdělávacího programu. Při prezenci se účastníci prokáží dokladem o úhradě účastnického poplatku (případně ho uhradí v hotovosti na místě) a obdrží daňový doklad Průběh vzdělávacího programu, včetně přestávek mezi jednotlivými výukovými bloky, je řízen příslušným lektorem. U vzdělávacích programů do 6 hodin je počítáno pouze s kratšími přestávkami. U déle trvajících vzdělávacích programů je případná delší přestávka na oběd zařazena na základě domluvy lektora s účastníky Certifikát o absolvování vzdělávacího programu je účastníkům obvykle předáván garantem programu v závěru V průběhu vzdělávacího programu je v některých případech pořizována fotodokumentace sloužící k prezentačním, propagačním a dokumentačním účelům V průběhu vzdělávacích programů není účastníkům obvykle poskytováno žádné občerstvení. Provozní podmínky jednotlivých okresních pracovišt organizace dovolují pouze možnost zakoupení kávy či čaje Ve výukových prostorách jsou účastníci povinni se řídit místním provozním řádem, který je vyvěšen v každé učebně. 6. Certifikace účasti na vzdělávacích programech 6.1. Účastníci vzdělávacích programů, které jsou akreditovány MŠMT, obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Podmínkou získání osvědčení je nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu Účastníci vzdělávacích programů, které nejsou akreditovány MŠMT, obdrží Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu Účastníci jsou povinni si při převzetí certifikátu na místě překontrolovat údaje na něm uvedené a v případě nalezení chybných údajů požádat garanta vzdělávacího programu o vystavení nového certifikátu. Případná pozdější výměna certifikátu již bude prováděna na náklady účastníka. 11

12 Číselné kódování vzdělávacích programů Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 12

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Bc. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, vedoucí pracoviště, prac. JC vedoucí pedagogického oddělení Pedagogické oddělení: Mgr. Markéta Mrázková metodička DVPP prac. NA Mgr. Alena Ročková metdodička DVPP, prac. TU referentka soutěží a přehlídek Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, vedoucí pracoviště prac. TU Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, vedoucí pracoviště prac. HK vedoucí oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek, prac. HK vedoucí oddělení Bc. Petra Jedlinská referentka soutěží a přehlídek, prac. RK metodička DVPP, vedoucí pracoviště Jana Nývltová referentka soutěží a přehlídek, prac. NA vedoucí pracoviště 13

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo MHD č. 9, vystoupit na téže zastávce (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena dvěmi směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman , vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá , j.svata Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakty na pracovníky pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 Drahoslava Ženatá DRAZA194 14

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Markéta Mrázková Jana Nývltová , Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Petra Jedlinská petra.jedlinska Mgr. Markéta Mrázková Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobusového nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 15

16 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Drahoslava Ženatá, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Bc. Petra Jedlinská, Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 16

17 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

18 Realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (proběhla) 2. ETAPA JARO 2014 (proběhla) 3. ETAPA PODZIM 2014 (podrobné informace viz dále v oborových skupinách 01, 02 a 11) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ venkovská, MŠ málotřídní 1. říjen 2014, Mateřská škola Sebranice, okres Svitavy, Sebranice 40 a I. Mateřská škola Pomezí 283 okres Svitavy (info v obor. skupině 02) exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky 20. listopad 2014, Základní ško la, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (info v obor. skupině 01) exkurze v SŠ SŠ s VOŠ 20. listopad 2014, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace (info v obor. skupině 11) výjezdní kurz pro pedagogy SŠ část pedagogická a psychohygiena září 2014, chata Na Vyhlídce Vamberk (info v obor. skupině 01) 18

19 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 19

20 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové počítá od března Mgr. Marcela Nováková Pedagog mezi paragrafy Určeno: pedagogickým sborům škol a školských zařízení Obsah: Seminář na objednávku škol a školských zařízení nabízející základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích z pohledu školské praxe. Právní způsobilost (právní subjektivita) fyzických a právnických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Vybrané kapitoly školského zákona: právní význam školních vzdělávacích programů; práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících: pojem pedagogický pracovník; předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; pracovní doba pedagogického pracovníka (včetně problematiky přímé pedagogické činnosti a tzv. nadúvazkových hodin); další vzdělávání pedagogických pracovníků. PhDr. Jiří Valenta září 2014, či dle objednávky místo dle objednávky smluvní cena Mgr. Marcela Nováková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: stávajícím frekventantům studia Obsah: Pokračování celoročního studia pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. kolektiv odborných lektorů 12. září 2014, 9:00-17:30 hodin 8. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 21. říjen 2014, 9:00-17:30 hodin 22. říjen 21. listopad 2014, stáže - časy dle dohody s vedoucím stáže místo dle stanovené stáže 27. listopad 2014, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu uhrazen na počátku studia Na studium se momentálně není možné přihlásit. Se zahájením nového ročníku studia se POKRAČOVÁNÍ Jak uspět při kontrole aneb Řešení nejčastějších nedostatků zjišťovaných kontrolními orgány ve školách s žáky s SVP Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům speciálních škol či škol běžného proudu integrujících žáky s SVP Obsah: Nejčastější nedostatky zjišťované kontrolními orgány při vzdělávání a vykazování žáků s SVP ve školách Královéhradeckého kraje. Rozbor konkrétních aktuálně zjištěných nedostatků, jak se jim vyvarovat či jak je řešit. Diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe. PaedDr. Arnošt Vítek 29. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Ekonomické řízení školní jídelny Určeno: vedoucím a účetním školních jídelen, dalším zájemcům Obsah: Právní předpisy upravující činnost školních jídelen. Pravidla pro účtování školní jídelny. Kalkulace ceny stravovacích služeb. Kontrolní mechanismy. Diskuse, řešení konkrétních problémů z praxe. Ing. Ladislav Forman 30. září 2014, 9:00-13:00 hodin Program není akreditován MŠMT ČR. Mgr. Marcela Nováková Správa dat školní matriky v systému Bakaláři Určeno: pracovníkům pověřeným vedením školní matriky a předáváním dat Obsah: Legislativní východiska. Evidence údajů ve školní matrice - zařazení a vyřazení žáka, individuální vzdělávací program, žáci se specifickými potřebami (poruchami učení), ukončování studia. Data, která musí být v evidenci doplněna (nejčastější chyby a jak je odstraňovat). Generování dat z matriky do xml 20

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým školním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 1. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem ke zhoršené finanční situaci

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více