9. vydání - březen Nový název školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. vydání - březen 2008. Nový název školy"

Transkript

1 9. vydání - březen Nový název školy Naše škola se 1.ledna 2008 sloučila se Základní školou a mateřskou školou při nemocnici. Z tohoto důvodu má škola také nový název. A jak se vlastně jmenujeme? Tak pro ty, kteří to ještě nevědí: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov. Exkurze vycházejících žáků do Střední školy Opočno dne ne navštívili ţáci 8.a 9. tříd naší školy Střední školu Opočno. Měli moţnost vidět dílny, kuchyňku, posilovnu, tělocvičnu a internát. Z bývalých ţáků potkali Jana Blahu, učně jiţ 3.ročníku. Názory na SŠ se velmi lišily - chlapcům se líbily dílny, stroje a posilovna, dívkám zase "kuchařinky". Celkové hodnocení SŠ ţáky bylo také poněkud rozpačité - zaznamenali jsme hlasy kladné, záporné i neurčité. Zbývají otázky: Nedoléhá na děti stres z blíţícího se povinného výběru? Nezačínají se bát velkých změn, odpovědnosti a tolik touţebně očekávané dospělosti? Máme pro ně vzkaz: Nebojte se změn, které přijdou. Budete-li chtít, zvládnete vše. Chce to jen snahu, zájem a odpovědný přístup. Vítejte v dospělosti Budoucí prvňáčci poprvé ve škole Svůj první den ve škole proţilo několik malých budoucích prvňáčků při zápisu do školy dne V doprovodu maminek, babiček i tatínků bylo pro ně první seznámení se školou, třídou i paní učitelkou velkým záţitkem. Poprvé si vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici a předvedli, co všechno jiţ umí. Někteří s chutí malovali, jiné zajímalo barevné skládání tvarů, počítání či navlékání korálků. Většina z nich odcházela domů s příslibem, ţe po prázdninách určitě do školy přijdou.

2 Školní karneval v naší škole se konal 8. února 2008 V pátek 8. února se konal v naší škole jiţ 6. tradiční dětský karneval. V některých třídách děti s učitelkami připravovaly masky jiţ dlouho dopředu. V pátek v 10 hodin vypukl maškarní rej v krásně vyzdobené tělocvičně. Nejprve byla promenáda masek po třídách, aby porota mohla posoudit a vybrat nejkrásnější masky. Představili se motýlci, indiáni, strašidélka, princezny, kuchaři, uklízečky, nechyběly ani čarodějnice s moderními účesy. K dětským maskám se přidal i velký Motýl Emanuel s Makovou Panenkou. Zatímco se masky veselily při tanci, porota hodnotila. K tanečnímu reji hrál a zpíval pan Kmoch. Paní učitelky, které byly v porotě, vyhlásily nejlepší masky z kaţdé třídy a odměnily je drobnými dárky. ěti byly spokojené a taneční rej pokračoval do oběda. Celé karnevalové dopoledne s námi strávily děti z ÚSP Markoušovice, na své děti se přišli podívat i někteří rodiče. Protoţe se karneval vydařil a všichni se dobře bavili, věříme, ţe si jej zase za rok zopakujeme. MČR v klasickém lyžování Horní Malá Úpa Ve dnech se uskutečnilo MČR v klasickém lyţování. Tato celorepubliková akce pořádaná ČSMPS se konala jiţ tradičně v Horní Malé Úpě a nemohli na ní chybět ani reprezentanti naší školy. Vybraní ţáci Jiří Ficker a Lukáš Vrabec se vypravili na místo konání v pátek Po ubytování a výborném obědě je oba čekal závod na 5km volnou technikou. Počasí závodům přálo a v nabitém poli závodníků se neztratili ani naši chlapci, kteří se umístili uprostřed startovního pole. ruhý den nás čekalo překvapení v podobě oteplení a deště. Závod na 10km klasickou technikou se přesto konal. Na startu se objevili i naši chlapci a odvedli skvělé výkony s obdobnými výsledky jako v pátečním závodu. Tato sportovní akce měla, jako vţdy, výbornou úroveň a všem účastníkům se líbila. Nešlo zde jen o sportovní výkony, ale také o setkání se svými kamarády a navázání nových přátelství Vítězství v regionálním kole ve florbalu - postup na MČR do Prahy ne se vybraní chlapci naší školy zúčastnili regionálního přeboru ve florbalu, který byl kvalifikací na MČR. Turnaj se konal jiţ tradičně v Hradci Králové, tentokrát za účasti šesti druţstev. V turnaji jsme se utkali postupně s Vysokým Mýtem, Hradcem Králové, Ţamberkem, Ústím nad Orlicí a Chlumcem nad Cidlinou. Chlapci odvedli ve všech utkáních skvělé výkony. Po čtyřech výhrách a jedné poráţce obsadili první místo a postoupili na MČR ve florbalu. Všem reprezentantům naší školy děkujeme a přejeme mnoho úspěchů na finálovém turnaji v Praze.

3 15. ročník Krkonošského turnaje ve vybíjené Turnaj proběhne jako tradičně v tělocvičnách ZŠ Mládeţnická. Naše škola je pořadatelem turnaje. Čtenářská soutěž alší tradiční akcí naší školy je čtenářská soutěţ, která nás čeká v dubnu a je připravována pro všechny ročníky základní školy praktické. en vody nás čeká také 25. března. oufáme, ţe si kaţdá třída připraví zajímavý program. Škola naruby Tato akce byla z důvodu jarních prázdnin přesunuta na 11. březena a je určena ţákům 2.stupně. Podrobnosti se dozvíte od svých učitelů. en země Tento den je v kalendáři akcí školy také kaţdý rok. Připomeneme si ho ostatními ochránci přírody 24. dubna. Přijímací zkoušky na střední školy Všem, kteří se na přijímací zkoušky připravují budeme drţet palce. Zkoušky proběhnou 21.dubna. Školní kolo SHM proběhne koncem dubna. Sportovci jiţ nyní mohou začít s tréninkem. Čarodějnice Stejně jako v loňském roce nás poslední den v dubnu čeká přehlídka čarodějnic a s ní volba Miss a Misiss čarodějnice. Redakční rada se omlouvá za chybné uvedení příjmení dvou žáku v minulém čísle: V rubrice Vysvědčení Vladimíra Šmatára. V rubrice Oslavenci Jakuba Faifra.

4 1.otázka na paní učitelku Hejnovou: Jak se máte? odpověď: Mám se docela dobře.po ránu prosím: nemluvte na mne hlasitě, nesdělujte mi nepříjemné věci a nepokládejte mi žádné otázky. Pak budu v pohodě. 2.otázka na paní vychovatelku Helvichovou : Umíte s počítačem? odpověď: S počítačem docela umím, ale pořád se mám co učit. Těšíme se na vaše další dotazy, které můţete vhazovat do redakční schránky v prvním mezipatře. Protoţe se v naší redakční schránce objevil i dotaz na andulku Pepíčka paní učitelky Hejnové, rozhodli jsme se zařadit novou rubriku pro ty, kteří by chtěli zkusit doma chovat nějaké zvířátko. Kaţdý, kdo chce mít doma mluvící andulku, musí dbát následujících pokynů: 1) je nutné zakoupit mladého samečka (modré ozobí), 2) klec by měla mít hranatý tvar, 3) aby nebylo andulce smutno, doporučuje se zavěsit do klece zrcátko, 4) denně se musíte ptáčkovi věnovat ( čistit mu klec, měnit vodu, krmení, ovoce). Chcete-li, aby vám andulka mluvila, musíte jí stále opakovat stejná 2-3 slova. Náš Pepíček řekl své první slovo po 3 měsících opakování. Pro začínající chovatele je vhodné zakoupit si s ptáčkem také kníţku Jak na to Andulka, kde najdete všechny další potřebné rady a informace. Mít doma papouška vám zabere hodně času a úsilí. Musíte se o něho starat denně, stále po něm uklízet nepořádek a poslouchat jeho pípání i tehdy, kdyţ se chcete dívat v klidu na televizi. Odměna je však sladká můj Pepíček jiţ říká zhruba 25 slov a jeho brebentění mi vţdy zlepší náladu. Březen 2008: 4.3. Markéta Pazourková 8 let Halina Pilařová 13 let uben 2008 : 1.4. Monika Umlaufová 14 let Pavel Gorol 12let 8.4. Jiří Fencl 15 let Adam Herák 11 let Renata Gorolová 11 let

5 V letadle sedí tři lidé. Najedou začne mít letadlo problémy a všichni by měli vyskočit. Zjistí, že jsou na palubě pouze dva padáky. Začnou se dohadovat. -První chytne padák a vykřikne. Já jako nechytřejší člověk planety musím skočit! a vyskočí. - ruhý se ptá třetího: Co budeme dělat? - Třetí ale s klidem odpoví: Nic, on si totiž vzal můj batoh. Autorem tohoto vtipu je M.Votrubák z 8.A Přijde chlap k doktorovi a říká: "Pane doktore, mně padají vlasy, co s tím mám dělat? " oktor mu dá nějaké prášky a řekne mu, aby přišel na kontrolu příští týden. Za týden chlap přijde a stěžuje si: " Pane doktore, ty vlasy mi padají čím dál víc! " oktor vezme lupu, podívá se mu na vlasy a říká: " No jo, to se nedivím, když Vám tam sedí blecha, drží žiletku a zpívá:"gillette - pro muže to nejlepší" OSMISMĚRKA OPLŇOVAČKA Hráč na dudy Zpěvný pták luţené peníze Chutná arovaná věc Části rukou Slečna ivadelní hra Na jaře, když slunce hřeje, tisíc malých sluníček se rozesměje. Co je to? K F P A T E K A M E A A O L I N K A T O C I N A L O A I K Í N I P M I N T T P P P N N E K E N I Y I A U K L E L C P C T A L E K I A A B A L O A T A I S L U N C E V M V J T C M N E I Ř I Ř L O A H R I E Č T C I Č H L R R A U K S E S Á R K K K A T A B Í Ř H A N Š A K N S A Y K T A P O B A L E T K A N I O H OPA FLOTILA HOINA HONÁCI HRANA HŘEBEN HŘÍBATA KLAPKA KLAVNI KLOVATINA KLOTY KOPEC KRAJTA MAKETA MOCNINA NICOTA OHRAA OLINKA PACIČKA PASTELKA PLACIČKA SEMILY SILNICE SKUPINA SLUNCE STARCI STŘELCI TANEC TATRA BALETKA TLAPKA TUBKA TŘETINA VLANÍK Řešení křížovek můžete vhazovat do redakční schránky v prvním mezipatře.

6 Vedení školy vyhlašuje pro všechny žáky velkou soutěž o vstupenky. Co se bude hodnotit: Hodnotit se bude chování při vyučování i o přestávkách, prospěch a aktivita. Kolik bude vítězů: vţdy pouze jeden z kaţdé třídy A na co to budou vstupenky? VELKÁ ROCKOVÁ SHOW V pátek Začátek 18,00 Místo: Trutnov, Národní dům

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou příspěvková organizace 788 11 Loučná nad Desnou 58, tel. 739 063 016, 583 550 126 e-mail: kancelar@zsloucnand.cz www.zsloucnand.cz DRUHÉ POLOLETÍ NAŠIMA

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 )

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č a s o p i s D E V Í T K A O B S A H : Kam se dostali deváťáci 2 Pohádkový les 3 Zájezd do Polska 4 McDonald Cup 6 Palačinkování 7 Písně jsou jako ptáci 8 Na Úřadu

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz Sporták www.7zskolin.cz školní časopis 7. ZŠ Kolín 1/2007-2008 5 korun 6 medailí z Evropských atletických her dě V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více