Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači."

Transkript

1 Ot 5. Rastrová počítačová grafika Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový způsob uložení obrazu je rovněž pro počítač tím nejpřirozenějším, neboť do jisté míry odpovídá principu zobrazení monitorem i principu snímání digitálním fotoaparátem a skenerem. Rastrové obrazy se používají především pro fotografie a jiné tónové motivy. Nejsou naopak příliš vhodné pro pérovky, kde hrozí zubatost okrajů Zobrazení obrazu monitorem RGB, aditivní mýšení Zobrazení barev na monitoru se do jisté míry podobá zobrazení tiskem. Na libovolném monitoru (CRT, LCD, plazma) se nacházejí miniaturní body, které běžně nejsou okem rozlišitelné. Na rozdíl od tisku body monitoru svítí (zatímco tisková barva běžně naopak světlost ubírá), uplatňuje se zde aditivní skládání světla. Body monitorů svítí v barvách RGB (červená, zelená, modrá). Podobně jako u tisku z barev CMYK lze i u monitoru pomocí kombinací různých intenzit světel RGB vyvolat dojem velké většiny ostatních barev. Schéma aditivního skládání barev je totožné se schématem subtraktivního skládání pouze s tím rozdílem, že spojením všech barev RGB vzniká bílá. Výchozím stavem je černá (zhasnutý monitor), postupným rozsvěcením bodů dochází ke světlání, na rozdíl od tisku kde je výchozím stavem bílá (papír) a přidáváním barvy dochází k tmavnutí. B M R W C Y G M B R W C Y G Hodnoty jasu RGB lze vyjádřit čísly například od 0 (zhasnuto) do 255 (svítí naplno), což 1

2 plně vyhovuje požadavku na počítačové zpracování. K popsání jedné barvy potřebujeme tři čísla. Hodnoty těchto čísel označujeme též jako úrovně nebo úrovně jasu Pixely Běžný motiv ale neobsahuje pouze jedinou barvu. Proto je rozložen do jednobarevných plošek pixelů. R = 113 G = 120 B = 139 R = 141 G = 157 B = 172 R = 123 G = 95 B = 92 R = 194 G = 168 B = 171 Pixel je vždy jednobarevný. Jde o nejmenší plošku obrázku, které jsou v paměti přidělena pouze tři čísla vyjadřující jednu barvu. Obrázek je složen z mozaiky pixelů čímž se liší od skutečnosti skutečnost můžeme libovolně zvětšovat (až na hranici sledovatelnou ve viditelném světle, například mikroskopem) a nenalezneme žádné jednobarevné plošky. Obrázek uložený do počítače je tedy vždy zjednodušený. Poznámka: Tvar pixelů je u všech typů běžné grafiky čtvercový. U některých video formátů (video je v podstatě sled obrázků za sebou), se používají obdélníkové pixely (důvodem je původní určení pro zobrazení na analogově pracujících obrazovkách). Proto se například v Photoshopu setkáte s několika volbami pro jiný než čtvercový tvar bodů Kanály Podobně jako lze obrázek pro tisk rozdělit do jednotlivých separací, lze i informace o 2

3 jednotlivých barvách RGB rozdělit na celkové informace o červené, celkové informace o zelené a celkové informace o modré. Hovoříme o jednotlivých kanálech (nebo též komponentách). Hodnoty jednoho pixelu tedy nemusí být vždy pohromadě, v extrémních případech mohou být dokonce rozděleny do několika souborů. Na dalším obrázku je okno obrazového editoru (Adobe Photoshop) se zobrazenými náhledy jednotlivých kanálů. Uspořádání obrazu do jednotlivých kanálů je mnohdy výhodné pro barevné úpravy obrazu (například zesílení jedné barvy). Černobílí obrázek pochopitelně obsahuje pouze jeden kanál, popisující jas od černé (nejméně) po bílou (nejvíce) Základní technické vlastnosti rastrového obrazu 1. Barevná hloubka 2. Režim barev 3. Gamut barevný prostor 4. Rozlišení 5. Komprese 6. Souborový formát Barevná hloubka Počítač má obvykle na vyjádření barvy jednoho pixelu přiřazený konkrétní počet číslic binární soustavy bitů. Tento parametr digitálního obrazu se označuje jako barevná hloubka nebo bitová hloubka. Zvyšování barevné hloubky zvyšuje počet možných úrovní jasu odstínů barev které obraz může obsahovat. a) nepřidává tedy nové barvy, pouze větší škálu odstínů. b) neříká nic o tom, co obrázek skutečně obsahuje. Větší barevná hloubka znamená obecně větší vizuální kvalitu, u vyšších hodnot (kde je již 3

4 změna nepostřehnutelná) pak kvalitnější zpracování. Znamená ovšem také větší datovou velikost. Obecně platí: Každým bitem (číslicí) se zdvojnásobí počet hodnot, které lze binárním číslem vyjádřit tj. v našem případě počet úrovní jasu neboli počet odstínů. počet bitů počet hodnot (úrovní) = 2 Většina formátů obrazových souborů umožňuje používat pouze konkrétní hodnoty barevných hloubek Barevná hloubka černobílého obrazu Všechny tyto obrazy obsahují pouze jeden kanál, jednu jasovou hodnotu (binární číslo) na jeden pixel. Nejmenší barevná hloubka je jeden bit, pixel může být pouze bílí (1) nebo černý (0). Jde tedy o jednobarevnou pérovku. Takový obrázek se nazývá bitová mapa. Barevná hloubka osmi bitů (jeden byte). Tyto obrázky opět obsahují pouze jeden kanál popisující jas od černé (nejméně) po bílou (nejvíce). Osmi bity lze vyjádřit 2 8 hodnot, tedy 256 úrovní (odstínů) od nuly (černá = ) do 255 (bílá = ). Volba může být též označena jako graytone (odstíny šedé). Barevná hloubka šestnáci bitů (dva byte) se používá rovněž pro černobílé obrázky s jedním kanálem, ale s větším rozsahem odstínů 2 16 = úrovní (odstínů) Barevná hloubka obrazu RGB (RGBA) Barevný obrázek RGB obsahuje pro každý pixel tři hodnoty (kanály). Barevnou hloubku udáváme buďto jako celkový počet bitů na pixel nebo jako počet bitů na jeden kanál RGB. V takovém případě mluvíme o barevné hloubce na kanál. V RGB režimu je celková barevná hloubka standardně trojnásobkem barevné hloubky na kanál. 4, 8, bitů (16 a 256 barev) historie. 16 bitů ( barev = tzv. high color) pro ukládání obrazu se nepoužívá, může být ale limitující pro některá zobrazovací zařízení (projektory VGA), vyskytuje se v nastavení systému Windows. Je použito obvykle bitů na jednotlivé kanály RGB což respektuje 4

5 větší citlivost lidského oka na zelenou. 24 bitů (tři byte) tj. 8 bitů na kanál tzv. TrueColor = pravé barvy. Nejčastější. Každý kanál může nabývat hodnot 0 (tma) 255 (barva naplno) tj. 256 úrovní. Celkový počet odstínů je: 256 x 256 x 256 = = 2 24 (odpovídá známému již vzorci) = 16,78 milionu odstínů. (Přesně odstínů.) V polygrafii se ale používá stále častěji i 48b tj. 16b na kanál. Jeden kanál může mít 65,5 tisíc úrovní. Počet barev v obrázku může být 2 48 = barev (280 tisíc miliard). Takto velký počet barev člověk okem nerozliší. V průběhu zpracování však dochází ke ztrátám a poškozením obrázku, která jsou obvykle menší při vyšší barevné hloubce (jemější zpracování). Obrázky s vyšší barevnou hloubkou jsou tedy obecně kvalitnější. RGBA, rozšířené RGB o kanál průsvitnosti (alfa kanál, A), např. 25 bitů RGBA (jednobitová průsvitnost, průsvitné-neprůsvitné), nebo 32 bitů RGBA (256 úrovňová průsvitnost) High Dynamic Range HDR, extrémní barevná hloubka (32b na kanál tj. 96b celkem, nebo nad 16b u černobílého obrazu), dnes využívaná hlavně u počítačových her a filmových efektů, lze však očekávat její postupné prosazování i v oblasti vysoce profesionální fotografie a tím pádem následně i grafiky a polygrafie. Photoshop 9 (CS2), již disponuje základními nástroji pro práci s tímto typem obrazu. Jde o značně speciální záležitost, lidské oko není schopné vnímat takový rozsah odstínů ale ani běžný monitor je není schopen zobrazit. V principu jde o to, že v HDR obraze jsou sloučené dva (nebo více) obrazů s odlišnou expozicí. Zobrazena je vždy pouze část rozsahu (proto dynamický = pohyblivý) Režim barev Jde v principu o způsob jakým je barva vyjádřena. Základní jsou již zmíněné režimy RGB a jednokanálové černobílé: bitová mapa, nebo odstíny šedé. Dalšími možnými režimy barev je vyjádření barev v hodnotách tisku CMYK, pomocí definované palety barev a některé další spíše speciální (Lab, vícekanálové atd.) CMYK: Obrazy s barevností definovanou pomocí tónových hodnot tiskových barev. Liší se počtem kanálů (4 CMYK místo 3 RGB) a tím i barevnou hloubkou (24b RGB odpovídá 32b CMYK tj. v obou případech 8b na kanál). Jsou přizpůsobeny konkrétnímu tisku (pomocí ICC profilu), z hlediska barevnosti jsou omezeny mohou obsahovat pouze menší rozsah barev = mají menší gamut. Převod obrazu z RGB do CMYK je tedy ve většině případů ztrátový (dochází k omezení a změně barev) jeho provedení je ovšem z důvodu tisknutelnosti nutné. 5

6 Paletové barvy: Způsobem vyjádření barev úspornějším, než klasické RGB z hlediska datové velikosti, jsou tzv. paletové barvy (též indexové, tabulkové). Paleta (tabulka, index) je část souboru obrázku, která definuje několik použitých barev a přiřazuje jim identifikátor (značku). Tento identifikátor je následně použit v obraze místo kompletního vyjádření barvy. Tento postup je vhodný pouze v případě že obraz obsahuje jen omezené množstvý barev což jsou typicky jednoduché grafiky, schémata, loga, grafy a obecně pérovky. Plnobarevné obrazy jsou pochopitelně převodem do paletového režimu degradovány. Paleta může být definována na základě barevnosti obrázku automaticky nebo uživatelem. Dále lze použít přednastavenou paletu například 256 bezpečných webových barev. Na obrázku vidíte obraz ve formátu png-8 a jeho 256 barvovou paletu (v případě Adobe produktů je paleta označovaná jako tabulka), definovanou na základě barevnosti obrázku. Zmíněným postupem zpracovává barvy několik souborových formátů z nichž mezi nejvýznamější patří GIF (soubory s koncovkou.gif) a PNG-8 (soubory s koncovkou.png). O použití paletových obrázků pro polygrafii nelze obvykle vůbec mluvit, uplatňují se především ve webové grafice Gamut barevný prostor Většina systémů vyjádření barvy vychází z určitých základních barev RGB, CMYK. Tyto základní barvy se ale mohou mírně odlišovat například tiskové CMYK barvy nejsou pro každou technologii stejné. Proto je přesnějším vyjádřením barevnosti popis konkrétního barevného prostoru. Barevný prostor je obvykle definován ICC profilem, který může být přiřazen k obrázku. Typické barevné prostory RGB: srgb režim blízký RGB většiny monitorů, automaticky nastavený režim do kterého převádí obraz fotoaparáty, velice často používaný 6

7 Adobe RGB poněkud profesionálnější režim, používaný především v profesionální předtiskové přípravě. Barevné prostory CMYK jsou obvykle odvozeny od konkrétního tisku (= tiskových podmínek = barvy, stroj, potiskovaný materiál), mohou být přímo odpovídající danému stroji a zakázce, nebo univerzálnější např. FOGRA27 Coated = barevnost pro archový ofset na natíraný papír. Každý barevný prostor má omezení tj. barvy, které pomocí něj vyjádřit lze a které pomocí něj vyjádřit nelze. Rozsah barev, které barevný prostor zahrnuje, označujeme jako gamut. Barvy, které v daném prostoru nelze definovat označujeme jako barvy mimo gamut Rozlišení Rozlišení Udává na kolik pixelů je obraz rozložen. Rozlišení udáváme jako celkový počet pixelů v obrázku (např.: pix), nebo jako počet sloupců a řádků (např.: 800 x 600 pix, celkovou hodnotu získáme vynásobením). Celkový počet pixelů obrázků se často udává rovněž v Mpix (megapixelech), tj. v milionech pixelů. Obrázek 50 x 50 pixelů (= 2500 pixelů): 50 pix 50 pix neurčená velikost Zobrazení obrázku lze prakticky libovolně zvětšovat a zmenšovat. Pixel v paměti nemá přesně udanou velikost. Rozlišení obrázku počet pixelů se běžně při zvětšování a zmenšování obrázku nemnění, mění se velikost zobrazení pixelů. Při velkém zvětšení nebo malém rozlišení jsou ale pixeli viditelné a ruší. Rozlišení je důležitým parametrem obrázku, který určuje, do jaké velikosti lze obraz zobrazit či vytisknout kvalitně. Rozlišení zároveň logicky ovlivňuje velikost obrázku v paměti počítače. 7

8 Vstupní rozlišení: Určuje, kolik pixelů získáme snímáním skenerem nebo digitálním fotoaparátem. U digitálního fotoaparátu je udáno v celkovém počtu pixelů (přesněji Mpix) získané fotografie. Jde o parametr fotoaparátu. U skeneru je udáno v počtu pixelů, které získáme z určité velikosti předlohy a používá se obvykle jednotka ppi nebo dpi (pixel per inch, dot per inch = pixely na palec). Výstupní rozlišení: Určuje, kolik pixelů použijeme na určitou velikost zobrazení nebo tisku. Udává se nejčastěji v ppi nebo dpi (pixel per inch, dot per inch). Jde o hodnotu, kterou určují naše nároky na kvalitu. Čím větší výstupní rozlišení, tím větší je (obvykle) i kvalita zobrazení. Běžné výstupní rozlišení není-li dohodnuto jinak s tiskárnou (udáno výrobcem apod.): Kvalitní tisk: 300ppi Kvalitní tisk pérovky: Domácí tisk: obvykle dostačuje Monitor: (záleží na nastaveném monitoru) Převzorkování Funkce sloužící ke změně počtu pixelů (změně rozlišení) se nazývá převzorkování (interpolace, resamplig) a nabízí ji naprostá většina grafických programů. Některé digitální fotoaparáty a skenery rovněž disponují zabudovanou funkcí pro převzorkování, která zvyšuje rozlišení výsledného obrazu nad hodnotu kterou skener či fotoaparát skutečně vidí. Jde o tzv. interpolované rozlišení. Stejný princip spolu s ořezem okrajů snímku používá též digitální zoom. Jakékoli softwarové zvyšování rozlišení = převzorkování nahoru, je vymýšlení pixelů, kvalitu obrazu tedy příliš nezlepší a naopak může do obrazu vnést nežádoucí informace (často ho například rozostří). Obecně: Vhodné je používat obrazy s dostatečným rozlišením. Zvětšovat rozlišení je problematické. Zmenšování rozlišení je naopak poměrně bezproblémové Komprese Komprese zmenšuje datovou velikost souboru a tím se usnadňuje přenášení a manipulaci s 8

9 ním. Rozlišujeme bezztrátové a ztrátové komprese. Systém (podstatě matematický postup) jakým je proces komprese uskutečňována se nazývá algoritmus komprese. (Algoritmus je obecný název pro počítačový postup vykonání nějaké činnosti.) K provádění komprese slouží kompresní programy (někdy též balící, pakovací) např. WinZIP, WinRAR atd. Jeden algoritmus komprese může být použit v několika typech kompresních programů na různé typy souborů. Výše zmíněné kompresní programy jsou univerzální a umožňují kompresi libovolného souboru. Některé kompresní programy (a kompresní algoritmy) jsou zaměřeny na jeden typ dat (např. text obraz, hudbu) a na jiný typ je lze použít omezeně nebo vůbec. V případě komprese obrazu (zvuku a videa) jsou kompresní algoritmy obvykle poněkud odlišné od běžných (především mohou být ztrátové) a jsou obvykle začleněny do grafických editorů (příp. přehrávačů, editorů videa a podobně). Na komprimování obrázků tedy nepotřebujeme samostatný program. Obraz můžeme komprimovat i běžným kompresním programem, výsledná komprese je však obvykle menší Bezztrátové komprese Běžné typy komprese pouze ošetřují opakující se data. Níže je uvedena řada opakujících se binárních hodnot (dat) které lze snadno vyjádřit pouze jedním číslem a počtem opakování , , , , = , Toto zkrácení zápisu soubor nijak nepoškozuje jde o bezztrátovou kompresi a je s mírnými obměnami základem veškerých principů počítačového komprimování. V případě obrazu jde o oblasti (opakující se pixely) jedné barvy. Takovéto oblasti se v obrázku vyskytují poměrně často (modrá obloha, jednobarevné předměty atd.). V oblasti počítačového zpracování obrazu je typickým příkladem tohoto typu komprese LZW (Lempel-Zif-Weichova komprese). Je zřejmé, že velikost komprese závisí na obsahu souboru - množství opakujících se hodnot, tj v případě obrazu na velikosti jednobarevných ploch. Přesnou míru komprese tedy nelze určit, obecně dokáží bezztrátové komprese zmenšovat obraz asi na dvě třetiny až jednu třetinu původní velikosti. Vzhledem k způsobu komprese je obvykle zbytečné a neúčinné komprimovat jeden soubor dvakrát po sobě. Jestliže již první komprese odstranila opakující se data, druhá komprese už nemá co odstranit, efekt zmenšení je minimální Ztrátové komprese 9

10 Pouze v případě multimediálních souborů (obraz, video, zvuk) lze kromě výše zmíněné běžné komprese použít i ztrátovou kompresi. Tato data totiž díky přizpůsobivosti a nedokonalosti lidských smyslů pro které jsou určena, nevyžadují absolutní přesnost. Ztrátové komprese nejprve soubor zjednoduší (například dvě prakticky stejné barvy sousedních pixelů převedou na jednu barvu), čímž si podstatě připraví oblasti opakujících se hodnot pro následnou běžnou (bezztrátovou) kompresi. Ztrátová komprese se tedy skládá ze dvou kroků zjednodušení a samotná komprese. V průběhu zjednodušení dojde vždy ke změně poškození obrázku (případně hudby či videa). Algoritmus zjednodušení je obvykle navržen na základě znalosti lidského vnímání tak, aby bylo viditelné poškození minimální. Míru zjednodušení lze u mnoha kompresních postupů nastavit a získat tak malé obrázky s nízkou kvalitou nebo velké obrázky s vysokou kvalitou. Díky zjednodušení lze ztrátovými metodami komprese dosáhnout mnohem výraznějšího zmenšení, při minimální kvalitě lze obrázek zmenšit i na setinu původní velikosti. Jednou z nejrozšířenějších kompresí (kompresního algoritmu) v oblasti statického obrazu je komprese JPEG (čti džípeg, blízká příbuzná videokomprese MPEG která používá prakticky stejné postupy). Tuto kompresi lze aplikovat na různé typy souborů s obrázky. Nejčastěji se s ní ale setkáme v souborech označovaných přímo jejím jménem JPEGy (džípegy) s koncovkou.jpg. Tento typ souborů je v současné době velice rozšířen v oblasti internetu a digitální fotografie, proto se budeme tímto typem komprese zabývat poněkud podrobněji. Opět platí, že účinek komprese závisí na obsahu snímku. Opakování ztrátové komprese opakovaně zhoršuje kvalitu! Protože pro editaci obrázku je ve většině případů nutné obrázek dekomprimovat a při uložení znovu zkomprimovat, platí, že ztrátová komprese není vhodná pro obraz, ve kterém je nutné provádět změny Použití komprese V polygrafii se využívají především bezztrátové komprese, ztrátové komprese pouze výjimečně a s nastavenou maximální kvalitou. Někdy je kompresní algoritmus přímou součástí souborového formátu. Bezztrátové komprese jsou prováděny automaticky (bez zásahu uživatele) při ukládání. U ztrátových kompresí jako například u souborů JPG lze při ukládání souboru míru komprese nastavovat, nelze jí však zcela vypnout. U jiných typů formátů lze zvolit použití nebo nepoužití komprese, případně zvolit i z několika druhů kompresí. Typickým příkladem je TIFF, EPS, PDF Některé kompresní algoritmy Každý kompresní algoritmus je vhodný pro nějaký typ obrazu. Ačkoli lze často použít i na jiný typ je v takovém případě komprese méně účinná. V případě nevhodného použití ztrátové komprese dojde i k viditelnému zhoršení kvality obrazu. Zde uvedeny příklady nejběžnějších: 10

11 1. LZW (Lempel-Zif-Welchova podle pánů co jí vymysleli) Typická bezztrátová komprese pro formát TIFF (použitelná však i v jiných formátech PDF, GIF, PS). Dobrá volba pro zmenšení obrázku při zachování vysoké kvality. Blízce příbuzná metodě ZIP. 2. ZIP komprese V principu univerzální metoda komprese pro libovolný druh souborů. Jde o bezztrátovou kompresy používanou například formátem TIFF nebo PDF. Obě tyto komprese vykazují nejlepší výsledky pro obrazy s velkými jednobarevnými plochami nebo s opakujícími se vzory. 3. JPEG (Joint Photographic Experts Group přibližně něco jako sdružená skupina fotografických expertů jde tedy o název organizace) Je jednou z nejrozšířenějších metod ztrátové komprese určené pro fotografie a jiné tónové obrázky. Souborový formát JPEG (koncovka.jpg) ve skutečnosti není jediný typ obrazového souboru, ale zhruba kolem třiceti různých poddruhů které využívají princip komprese JPEG. Tuto kompresi využívají ovšem i další formáty, které nemají koncovku.jpg, například formát TIFF volitelně, formát pro přenos dokumentů elektronickou formou PDF (rovněž volitelně) a další. Míru komprese a tím i míru zmenšení a poškození obrazu lze nastavit. Nelze ale nastavit nulovou kompresy. Obraz je tedy i při nastavení maximální kvality vždy zmenšen (minimálně na polovinu, dle mích zkušeností na přibližně čtvrtinu až pětinu pro běžný obraz) a vždy zjednodušen (tím pádem poškozen). Postup zjednodušení obrazu kompresí JPEG je nastaven tak, aby zachovával relativně dobrou kvalitu tónových obrázků (fotek, maleb), není však vhodný pro kompresi obrazů s ostrými hranami především tedy pérovek (loga, schémata, grafy). U těchto obrázků vznikají kolem hran nehezké stíny ( duchové tzv. kompresní relikty). Kompresní relikty u ostrých hran zvětšeno: Komprese JPEG je typickým příkladem komprese, která poškozuje obraz při každém uložení. 11

12 Obecně tedy platí, že JPEG komprese není vhodná pro obraz, ve kterém je nutné provádět změny, a pro kvalitní profesionální tisk je použitelný pouze při nastavení maximální kvality. Naopak je velice vhodný pro publikování na internetu a pro domácí ukládání digitálních fotografií. 4. JPEG 2000 Novější kompresní metoda a s ní související grafický formát (s koncovkou formátu.j2k) poskytující možnost volby mezi ztrátovou a bezztrátovou kompresí a další vychytávky Formáty rastrových obrazových souborů Příklady typů souborů používaných při polygrafickém zpracování rastrového obrazu. Obecně lze formáty rozdělit: Univerzální - nebývá problém je otevřít na libovolném počítači a v libovolném programu např. TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF apod. Nativní (někdy též vlastní, proprietální) označujeme formáty příslušející ke konkrétnímu programu. Tyto formáty obrazu bývá obvykle problematické zobrazit nebo upravovat jiným programem. Na druhou stranu umožňují ukládat informace, které nelze uložit v žádném univerzálním obrazovém souboru. Typicky PSD = nativní formát Photoshopu. Formát TIFF (Tagged-Image File Format), jeden z nejstarších ale zároveň nejlepších formátů. Velice univerzální podporovaný prakticky všemi programy a zařízeními pro práci s grafikou na obou platformách (PC, MAC). Standard v předtiskové přípravě. Nevýhodou je značná velikost, z tohoto důvodu se nepoužívá pro publikování na internetu. Formát TIFF podporuje obrazy v režimu CMYK, RGB, Lab, indexované barvy a stupně šedi s alfa kanály a obrazy v režimu bitová mapa bez alfa kanálů. Photoshop může do souboru TIFF uložit vrstvy, ale když obraz otevřete v jiné aplikaci, uvidíte pouze sloučený obraz. Photoshop umí do formátu TIFF uložit také průhlednost. Podporuje vkládání ICC profilů. Podporuje několik typů komprese, nejčastěji se používá v kombinaci s LZW kompresí která běžné soubory zmenšuje přibližně o jednu třetinu bez ztráty kvality. 1 bit TIFF, jednobitoví TIFF (bitová mapa) je jedním z nejpoužívanějších formátů pro přenos tiskových výtažků z RIPu do osvitové jednotky, eventuelně k ukládání již separovaných a rastrovaných souborů. Jde o soubory kde už je jen jedna barva a odstíny už jsou rozložené na body, tedy podstatě přesně tak jak to musí být na skutečné tiskové formě.) JPEG ve skutečnosti jde o název druhu komprese (viz. dříve), nikoli souborového formátu. JPEG kompresy mohou používat různé formáty. Obecně se ale termínem JPEG označuje skupina (asi dvaceti) mírně odlišných formátů. Všechny tyto formáty využívají stejný typ ztrátové komprese, která do jisté míry určuje jejich vlastnosti. Úspěšný formát v amatérské digitální fotografii a na internetu. V polygrafii se značným 12

13 omezením (použít jen malou kompresy, ukládat do formátu jen tónové snímky, ukládat až po skončení úprav), pouze výjimečně. Formát BMP (Microsoft Windows Bitmap) BMP je obrazový formát Microsoft pro Windows (funguje ale i na Apple). Podporuje barevné režimy RGB, indexované barvy, stupně šedi a bitové mapy. Je velký a pro polygrafii spíše nevhodný (nemá podporu CMYK, vrstev, kanálů apod.). Existuje v několika variantách. GIF (Graphics Interchange Format) a PNG-8 (Portable Network Graphics) Oba tyto souborové formáty používají paletové barvy. Umožňují vytvořit paletu s maximálně 256 barvami. Při převodu do těchto formátů můžeme barvy buťto přizpůsobyt některé přednastavené paletě (například Webové barvy), nebo v pokročilejších editorech vytvořit z barev obrazu vlastní paletu. Přesto jsou pochopitelně vhodné pouze pro obrazy s omezenou barevností = pérovky, a tónové obrázky s převládajícím odstínem. Oba formáty používají kompresy, PNG - pouze bezztrátovou, GIF bezztrátovou (LZW) a volitelně i ztrátovou, oba formáty umožňují průhlednost částí obrázků, formát GIF navíc jednoduchou animaci ( přehrávání několika obrázků uložených v jednom souboru za sebou). S formáty PNG a GIF se setkáváme především na internetu, z hlediska kvality tónového obrazu je lepší novější formát PNG, pro pérovkové obrazy (schémata, grafy a podobně) lze použít GIF. V polygrafii se prakticky nepoužívají. PNG 24 formát příbuzný s PNG-8 umožňující 24b RGB barvu. PSD nativní formát Photoshopu, používá bezztrátovou kompresy, umožňuje ukládat většinu pracovních prvků, jako jsou vrstvy, cesty a podobně. Standard při úpravách obrazu Formát RAW V oblasti digitální fotografie se často setkáváme s formáty RAW (nebo Camera RAW, čti róv = angl. surový). Nejde o jeden druh souboru, ale o skupinu různých souborů na podobném principu, které se však liší podle typu fotoaparátu s odlišnou koncovkou (např *.nef = nikon a další). RAW = je soubor surových hodnot získaných čidlem digitálního fotoaparátu a bez jakéhokoli zásahu. Někdy je označován též jako digitální negativ (ačkoli s negativem tedy obrazem s převrácenými barvami nemá nic společného). Název digitální negativ má naznačovat, že formát (podobně jako negativní film z fotoaparátu) vyžaduje další zpracování. Pro běžné prohlížení obrazu na počítači a další práci s ním je nutné formát RAW převést do standardního formátu dokončit jeho zpracování. 13

14 Zdálo by se tedy, že ukládání obrazu ve formátu RAW je zbytečné odkládání práce. Tento postup má však několik výhod: 1. Formát RAW je zcela bezztrátový, obsahuje přesně ty hodnoty, které získalo čidlo. Jakýkoli převod dokonce i do formátu TIFF je matematická operace kde dochází k zaokrouhlování a úpravám nějakým způsobem tedy ke změnám obrazu. 2. Formát RAW je o dvě třetiny menší než formát TIFF ze stejného čidla. (TIFF obsahuje tři kanály pro každý pixel, zatímco RAW pro každou buňku pouze jeden.) 3. Převod RAW formátu do běžného formátu probíhá na počítači který má mnohem větší výpočetní kapacitu než procesor v digitálním fotoaparátu (a navíc mnohem víc času) tím pádem je schopen provádět mnohem složitější a kvalitnější převod. a. Vlastnosti převodu lze nastavovat, výsledek lze kontrolovat formou náhledu a tak lze dosáhnout lepšího výsledku než při automatickém převodu ve fotoaparátu. b. Původní soubor RAW lze zálohovat (a tím pádem uchovávat obraz v nejvyšší možné kvalitě). Převod lze provést několikrát (s různým nastavením, v různých programech), dokud nedosáhneme optimálního výsledku. c. Postup odlehčuje fotoaparátu což je důležité chceme-li provádět například rychlé série (sekvence) snímků za sebou a podobně. 14

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Digitální grafika Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Grafika v počítači Matematický popis (přímka, křivka) Rastrový popis (síť, rastr)

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Komprese obrazu Michal Bujalka, Ondrej Kováč Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 1 Obsah Úvod... 3 Přehled literatury...

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Formáty pro rastrovou grafiku

Formáty pro rastrovou grafiku Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Formáty pro rastrovou grafiku Autor: Linda Křikavová, Ondřej Vala Editor: Miroslav Ott Praha, březen 2011 Katedra mapování a kartografie

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU semestrální práce Linda Křikavová Ondřej Vala editor: Miroslav

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka. Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Základy počítačové grafiky

Základy počítačové grafiky Gymnázium Petra Bezruče, příspěvková organizace Vrchlického, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Základy počítačové grafiky Metodický

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Kapitola 11 / Barevný tisk

Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk Petr Lobaz, 2. 5. 2007 Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými

Více

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) Kapitola 11 / Barevný tisk s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými parametry (krytí,

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Cvičení 1 Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-nevyužívejte

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více