CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2"

Transkript

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků školy Prevence sociálně patologických jevů ( rizikové chování ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Česká školní inspekce Rozbor hospodaření za rok Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Stručný rozbor Přehled příjmů a výdajů Příjmy Výdaje Výsledky hospodářských kontrol Kontrola AD - auditoři a daňoví poradci, a.s Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se sociálními partnery Závěr Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. (Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. do ) Změna názvu v rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána 24. ledna 2012 s platností od 25. ledna 2012 (č.j. MŠMT 635/ ). Sídlo: Polská 357, Trutnov Identifikátor zařízení: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Zřizovatel: Omega Investment a.s. Adresa: Žitná 1656/ Praha 1 Statutární orgán: Ing. Jana Letáková (jednatel Petra Bezruče 1543/1 do ) Havířov Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Pěnčíková Adresa: Svornosti 303, Trutnov 4 Školská rada: Předseda: Místopřed.: Zapisovatel: Členové: Jiří Leták (jednatel Petra Bezruče 1543/9 od ) Havířov Zuzana Tůmová Mgr. Petra Velebová RNDr. Lucie Cabicarová Ing. Zdeněk Vít (učitel) Kristina Šípková (žákyně denní formy vzdělávání) CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., ve školském rejstříku pod č. j / s účinností od : Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 370 žáků IZO Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs M/01 Ekonomika a podnikání dálková forma vzdělávání délka vzdělávání 5 r. 0 měs M/022 Podnikatel pro obchod a služby denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/022 Podnikatel pro obchod a služby dálková forma vzdělávání délka vzdělávání: 5 r. 0 měs. dobíhající obor Kontakt: Telefon: Fax: ; ,

4 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání se zaměřením: Asistent firemního managementu, Účetnictví a daně, Informatika v ekonomice, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání s platností od počínaje 1. ročníkem. Ekonomika a podnikání dálková forma vzdělávání Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání se zaměřením: Asistent firemního managementu, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání s platností od počínaje 1. ročníkem. Dobíhající obor v denní i dálkové formě vzdělávání M/022 Podnikatel pro obchod a služby (učební dokumenty vydané MŠMT ČR pod číslem jednacím / s platností od )

5 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Na CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné škole s.r.o. (dále jen škola ), působilo ve školním roce sedmnáct pracovníků (včetně ředitelky školy), z toho osm externistů. Podíl nekvalifikovaně odučených hodin byl i ve školním roce 2011/2012 velmi nízký. Zkušený pedagogický sbor, dlouhodobě stabilizovaný, doplnila absolventka Masarykovy univerzity v Brně (zástup za rodičovskou dovolenou), která se zapojila do výuky českého jazyka, literární a kulturní výchovy a anglického jazyka v denní i dálkové formě vzdělávání. Ve školním roce také pokračovala spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, studentka 5. ročníku učitelského studijního oboru kombinace: ruský jazyk - český jazyk absolvovala ve škole předepsanou praxi. Tabulka č. 3.1 Přehled pedagogických pracovníků na škole Školní rok Interní učitelé 9 53 % Externí učitelé 8 47 % Celkem 17 Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích školy (viz str. 4 až 6) Tabulka č. 3.3 Počet absolventů škol (pedagog. pracovník) Školní rok Počet absolventů 1 * *Kolegyně absolvovala v roce 2010 (rok 2011 bez ped. praxe) Tabulka č. 3.4 Počet pracovníků v důchodovém věku Školní rok Důchodový věk 4-3 -

6 - 4 - Poř. číslo Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Interní učitelé: odborné vzdělání pedagogické vzdělání VŠ PřF MU Brno 1. Mgr. Ludmila Pěnčíková ředitelka 1992 Aprobace Pd. praxe (r.) Délka praxe M - Bi Mgr. Petra Velebová zástupkyně UHK - PdF 2003 UHK - DPS OBK, TEA ředitelky sociální pedagogika 2005 PRA, PSY 10, Mgr. Ivana Balánová učitelka PgF UK Praha 2000 ČJL - HV RNDr. Lucie Cabicarová tříd. učitelka MFF UK Praha MAT, FY Ing. Irina Bražniková učitelka Běloruská státní PDF Hradec Králové AJ univerzita 1990 DPS 2004 Studium AJ Ing. Zdeněk Vít učitel VŠZ DPS: VŠZ Praha EKO České Budějovice 1986 ZPP Ing. Iva Strnádková učitelka VŠ - VŠST Liberec DPS: Tech. univerzita 1984 Liberec UCE Certifikát v oboru účet. a finance (2002) Mgr. Jitka Dvořáková tříd. učitelka UHK - PdF 2005 UHK DPS OBK, TEA sociální pedagogika 2005 PRA, PSY Mgr. Tereza Šulcová učitelka MU Brno FF (2010) MU Brno FF(2010) ČJL (AJ) 1 2

7 Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Způsobilost Pd. praxe (r.) Externí učitelé odborné vzdělání pedagogické vzdělání 1. Zuzana Tůmová tříd. učitelka SŠ - Pedag. škola, státní NJ - TV- Z Ing. Marek Šváb učitel VŠ - VŠST Tech. DPS: VŠP HK univ EKO, MAN Kurz LABYRINT AJ SŠ Liberec Vyšší pg. škola 3. Mgr. Jana Tremlová učitelka Ústí n. L. ČJL - RJ Mgr. Květoslava učitelka PřF UK Praha Máchová PdF UHK Bi + ZEM Jana Hüblová učitelka SEŠ Trutnov 1988 UCE 9 32 DPS 1998 UCE Ing. Hana Blažinová učitelka VŠE v Praze VŠPg HK EKO Mgr. Jana Petráčková učitelka FF UK Praha 1974 NJ Mgr. Jan Matějec učitel PdF UHK 2006 AJ + OBN 5 8 Délka praxe

8 Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe 1. Regina Janktová uklízečka SOU chemické 23 Pardubice Růžena Hillebrandová uklízečka (důchodce) 3. Josef Wenke školník (důchodce) 4. Mgr. Jan Cabicar správce PC sítě UJEP Ústí n. L PgF UHK

9 4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Příprava na přijímací řízení proběhla podle platných pokynů MŠMT ČR. Uchazeči o vzdělávání absolvovali přijímací zkoušku, která se skládala z ústní a písemné části (psychologický test, krátká esej v anglickém jazyce). Celkový výsledek přijímací zkoušky byl bodově ohodnocen (ústní pohovor, písemná část, prospěch ze ZŠ - za 8. a 9. třídu). CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., informovala o podmínkách přijímání do 1. ročníku všechny základní školy regionu Trutnov prostřednictvím katalogu vzdělávací nabídky středních škol, prostřednictvím webových stránek školy a osobními návštěvami přímo ve školách. O vzdělávací nabídce informoval na schůzkách výchovných poradců a při jednání na úřadech práce také kariérní poradce školy. Rodičům a zájemcům o vzdělávání byly podány veškeré informace o oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání také v rámci akce Dny otevřených dveří nebo při individuálních návštěvách školy. Tabulka č. 4.1 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Kód oboru (denní forma vzdělávání) M/01 Obor vzdělání (ŠVP) Ekonomika a podnikání počet přihl. 1. kolo Další kola počet přij. počet přihl. počet přij. Zápisové lístky Počet přij. celkem Vzhledem k nízkému počtu přihlášek, resp. odevzdaných zápisových lístků, bylo rozhodnuto, že se 1. ročník pro školní rok otevírat nebude. Přijaté žákyni bylo nabídnuto vzdělávání na stejném typu školy v Hradci Králové, kterou také zřizuje společnost Omega Investment a. s. (přestup k ). Na webových stránkách školy byly také zveřejněny podmínky pro přijímání uchazečů do dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. 1. ročník nebyl pro malý zájem uchazečů stejně jako v předchozích letech otevřen. Do dálkové formy vzdělávání tak byli na základě předchozího vzdělání přijímáni uchazeči do 3. ročníku oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Asistent firemního managementu, s podmínkou vykonání předepsaných rozdílových a postupových zkoušek

10 Vzhledem k nízkému počtu zájemců o čtyřletou denní formu vzdělávání se škola rozhodla oslovit absolventy jiných střední škol s nabídkou jednoletého zkráceného studia v denní formě vzdělávání. Bohužel ani do tohoto typu vzdělávání nebyl přihlášen dostatečný počet uchazečů, aby se otevřel ročník. Rozšíření naší vzdělávací nabídky o zkrácené jednoleté studium se však setkalo s podporou ze strany úřadů práce v našem regionu a proto bude zařazeno do vzdělávací nabídky naší školy i v dalším školním roce

11 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Školní rok Kód oboru Tabulka č. 5.1 Členění podle oborů, ročníků, tříd Název oboru Forma vzdělávání 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Σ M/01 Ekonomika a podnikání denní 3.A M/022 Podnikatel pro obchod denní a služby 4.A M/022 Podnikatel pro obchod dálková a služby IV.D V.DS M/01 Ekonomika a podnikání dálková III.D 1 Denní forma vzd. Tabulka č. 5.2 Přehled prospěchu žáků k Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Školní rok ročník ročník Celkem Dálková forma vzdělávání III.D IV.D V.DS Celkem Poznámka: Žáci dálkové formy vzdělávání přijímáni do 3. roč. s podmínkou vykonání rozdílových a postupových zkoušek. Tabulka č. 5.3 Přehled o počtu vyloučených žáků, přehled zameškaných hodin Počet vyloučených žáků Důvod - prospěch Důvod - chování Jiné důvody Počet zameškaných hodin* Školní rok ročník ročník Celkem * za celý školní rok - 9 -

12 Školní rok Tabulka č. 5.4 Přehled klasifikace z chování Chování 1. pololetí % z celku 2. pololetí % z celku Výborné Uspokojivé Neuspokojivé Tabulka č. 5.5 Přehled počtu neomluvených hodin Školní rok Celková absence Neomluvená absence % z celk. absence 1. pololetí * 0,88 2. pololetí ,15 Celkem ,58 *Opatření: podmínečné vyloučení 1 žákyně; napomenutí třídního učitele Tabulka č. 5.6a) Přehled výsledků maturitních zkoušek jarní termín 2012 Školní rok Kód oboru M/ M/ M/022 Název oboru Podnikatel pro obchod a služby Podnikatel pro obchod a služby Podnikatel pro obchod a služby Forma vzdělávání Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Omluveni Neprospěli denní ** dálková dálková (opravný termín) *Žáci, kteří nepodali přihlášku k jarnímu termínu maturit, resp. neukončili do řádně ročník nebo požádali o opakování ročníku. **Žáci neprospěli u státní části maturitní zkoušky (2 z didaktického testu z matematiky v zákl. úrovni; 1 žák u ústní zkoušky z českého jazyka a literatury v zákl. úrovni). Tabulka č. 5.6b) Přehled výsledků maturitních zkoušek podzimní termín 2012 Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet žáků Nematurující* Nematurující* Prospěli s vyzn. Prospěli Omluveni Neprospěli Podnikatel pro M/022 denní ** obchod a služby Podnikatel pro denní M/ ** obchod a služby (opravný t.) Podnikatel pro M/022 dálková obchod a služby *Žáci, kteří nepodali přihlášku k podzimnímu termínu maturit, resp. neukončili do řádně ročník. **Žáci neuspěli u didaktického testu z matematiky v základní úrovni obtížnosti

13 6 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ( RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ) Preventivní aktivity rizikového chování jsou realizovány na základě zpracovaného Minimálního preventivního programu (dále jen MMP), který je každoročně na konci školního roku metodikem prevence a ředitelkou školy vyhodnocován. Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá kvalifikovaný školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. Podklady pro hodnocení MMP jsou získávány v průběhu celého školního roku, zdrojem jsou hodnocení třídních učitelů, ostatních pedagogických pracovníků, žáků a jejich rodičů. Ve školním roce byly realizovány v návaznosti na MMP různé besedy, výstavy a exkurze (viz tab. 8.1). Škola se nově zapojila do projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání (dále jen CPIV ), díky kterému mohla využít mimo jiné i metodickou pomoc a poradenství psychologa a speciálního pedagoga v následujících oblastech: třídní a školní klima, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Za úspěšnou lze označit spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou v Trutnově, s Policií ČR a Okresním soudem v Trutnově. Žáci tak v závislosti na svém věku získali ty nejvhodnější informace z různých oblastí rizikového chování. Prevence byla i v tomto školním roce neodmyslitelnou součástí běžné výuky. Konkrétní témata prevence byla nejčastěji zařazována v hodinách občanské nauky, základů společenských věd, práva, základů právní nauky, semináře ze základů společenských věd, tělesné výchovy, českého jazyka a literatury, literární a kulturní výchovy, managementu, aplikované psychologie. V průběhu školního roku nedošlo k závažnějšímu projevu šikany, na škole nedocházelo ani k projevům rasismu. Školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitelé zodpovědně informovali rodiče o výskytu rizikového chování souvisejících s jejich dítětem, spolupracovali s nimi na ochraně před vznikem těchto jevů a cílevědomě řešili výukové a výchovné problémy. K tomu sloužily třídní schůzky s rodiči žáků, pravidelné i individuální konzultace

14 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 7.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků Druh semináře, školení, studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení v rámci projektu Cizí jazyky interaktivně AJ 2 Práce s interaktivní tabulí (interní školení) 7 Konference Projekt Volba povolání, Hradec Králové 1 Projekt Cizí jazyky interaktivně schůzka tvůrců a hodnotitelů NJ 1 Projekt Cizí jazyky interaktivně schůzka tvůrců a hodnotitelů AJ 2 Seminář EU peníze středním školám regionální workshop NIDV HK 1 Seminář ŠZ DVPP Finanční gramotnost v matematice 1 Seminář CISKOM hodnotitel ústní zkoušky NJ 1 Seminář NAEP Tematický monitoring 1 KOSS Školení pro management škol 2 Seminář NAEP Informační seminář pro vybrané účastníky programu SVES pro rok 2011/ E-learning CISKOM hodnotitel ústní zkoušky AJ 1 E-learning CISKOM hodnotitel ústní zkoušky ČJL 1 Seminář pro hodnotitele ústní zkoušky AJ 1 Seminář Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 český jazyk a literatura 1 Seminář pro školní maturitní komisaře 2 Konzultace CPIV vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v předmětech matematika, statistika 2 Seminář pro hodnotitele ústní zkoušky ČJL 1 Seminář pro předsedy maturitní komise 1 NAEP Národní konference e-skills ICT ve vzdělávání evropské inspirace 2 SVES studijní návštěva Bilingvní vzdělávání (Španělsko) 1 SVES studijní návštěva Využití ICT ve výuce podpora e-learningového vzdělávání (Chorvatsko) 1 Seminář o důchodové reformě s Ing. Rusnokem 3 Projekt Cizí jazyky interaktivně seminář pro tvůrce NJ 1 Projekt Cizí jazyky interaktivně seminář pro tvůrce AJ, RJ 3 Seminář firmy DNLK Virtualizace desktopů ve školním prostředí 1 NAEP Seminář pro úspěšné předkladatele LDV Mobility

15 8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Stejně jako v předchozím školním roce pokračovala škola ve využívání projektů zpracovaných v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání a rozvojového programu "Projekty škol (viz a také v realizaci projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ. Vyučující cizích jazyků vytvořili během roku dalších 55 interaktivních výukových materiálů (za dobu trvání projektu tak bylo vytvořeno již 106 materiálů), které byly postupně nahrávány na portál projektu a volně přístupné úložiště digitálních učebních materiálů pro základní a střední školy z projektů EU v rámci OPVK 1.1 Vedle tvorby digitálních vzdělávacích materiálů v programu ActivInspire probíhalo zároveň i jejich ověřování ve třídách denní i dálkové formy vzdělávání. Již potřetí se škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který je součástí programu Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni, tentokrát na téma Emigrace a život v exilu. 29. listopadu se uskutečnila projekce filmu. Z pěti nabízených možností si žáci sami vybrali DVD nazvané Příběhy bezpráví Za železnou oponou obsahující 5 krátkých filmů, které přibližují jak pokusy obyvatel Československa překonat železnou oponu a uprchnout na Západ, tak praktiky komunistického režimu, který se jim v tom snažil zabránit. Následnou besedou s Ing. Irinou Bražnikovou, která byla také nucena opustit svou vlast, však v loňském školním roce Příběhy bezpráví na naší škole neskončily. Pokračovaly jednak recitálem Jana Kryla Není bratr jako bratr, jednak putovní výstavou Příběhy bezpráví Cesta ke svobodě, která byla poprvé prezentována společností Člověk v tísni v listopadu 2008 pod sochou svatého Václava na Václavském náměstí v Praze, kde ji zhlédlo více jak 8000 lidí. Další stovky návštěvníků si ji přišly prohlédnout v Děčíně, Deblíně a dvakrát také v Košicích. Výstavu jsme nainstalovali na chodbu a do učebny v 1. patře budovy školy, slavnostní vernisáž se uskutečnila 7. prosince. Výstava po 14 dní přibližovala žákům i zájemcům z řad veřejnosti životní osudy osobností i obyčejných lidí, kteří se neváhali zapojit do ilegálního boje s komunistickým režimem tehdejšího Československa. Na výstavu byly pozvány

16 střední i základní školy regionu. Pro žáky základních škol jsme v rámci výstavy připravili doprovodný soutěžní program. Tradičně se škola zapojila do projektu deníku MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, jehož cílem je zvýšit zájem mladých lidí o denní tisk. Žáci pracovali v podzimním i jarním kole s novinami při výuce a měli také za úkol napsat články na vybraná témata. Dva příspěvky žáků maturitního ročníku, Radima Kolbeho a Veroniky Malinské, byly zveřejněny v regionální, resp. v celostátním deníku. Veronika měla dokonce obdržet za svůj článek s názvem Jsme egoisté. Kdy už nám dá příroda pořádnou facku knižní odměnu. Škola se opět zapojila do vzdělávacího programu české pobočky společnosti Junior Achievement, o. p. s., Studentská společnost JA. Žáci 3. ročníku denní formy vzdělávání si zaregistrovali 2 studentské společnosti s názvy 7STARS a Way to dreams. Členové studentských společností v průběhu školního roku vymýšleli a organizovali v souladu s jejich podnikatelským záměrem různé akce, např. se zúčastnili Malých vánočních trhů ve Společenském centru UFFO, kde prodávali výrobky vytvořené na společně s klienty Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově, nebo Velikonoční inspirace v Národním domě v Trutnově. Společnost Way to dreams z výtěžku prodeje věnovala klientům Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově 3105 Kč. Společnost 7STARS v rámci své činnost spolupracovala s Mateřskou školkou Sluníčko v Trutnově a výsledkem společné práce byl mimo jiné nástěnný kalendář na rok 2012, který členové společnosti prodávali na vánočních trzích. Ze získaných finančních prostředků zakoupila společnost pro děti tvarovací modelínu. Na závěr své činnosti zpracovala každá společnost výroční zprávu, která byla odeslána do centrály Junior Achievement a byla zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Studentské společnosti. Stejně jako v minulém školním roce organizoval mimoškolní sportovní aktivity Školní sportovní klub (AŠSK). Škola spolupracovala také s kulturními a vzdělávacími středisky regionu, přispívala žákům na exkurzní činnost. Zážitkem byla návštěva představení belgické skupiny Compagnie EA EO v rámci festivalu Cirk Uff v Trutnově

17 V únoru zorganizovala CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., pro žáky 8. a 9. tříd základních škol BUSINESSDAY, jehož součástí byla i netradiční týmová soutěž, ve které si účastníci mohli ověřit své znalosti z oblasti finanční gramotnosti, schopnost pracovat v týmu nebo prokázat své kreativní dovednosti při tvorbě reklamy. Do soutěže se přihlásilo 9 pětičlenných týmů z 6 škol trutnovského regionu (ZŠ Úpice Lány, ZŠ a MŠ Pilníkov, ZŠ a MŠ Radvanice, ZŠ Náchodská Trutnov, ZŠ Mládežnická Trutnov a ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn), bohužel tým ze Špindlerova Mlýna se kvůli sněhové kalamitě nakonec zúčastnit nemohl. Jednotlivé úkoly hodnotila odborná porota, ve které zasedli zástupci partnerů celé akce Ing. Sacher z Komerční banky, pobočka Trutnov, Ing. Vašáková z Hospodářské komory České republiky, paní Jasanská z Krkonošského deníku, Ing. Vít za vyučující odborných ekonomických předmětů na naší škole a J. Mádle za žáky naší školy. Dalším partnerem soutěže byla Česká spořitelna, pobočka Trutnov, a Omega Investment a.s., zřizovatel naší školy. Odměny do soutěže věnovali partneři akce, všichni účastníci navíc obdrželi účastnické certifikáty. Krkonošský deník, mediální partner celé akce, o námi organizované soutěži informoval veřejnost nejen na svém webovém portále, ale také v tištěných vydání deníku. Kladné ohlasy na BUSINESSDAY ze strany soutěžících, pedagogů i členů poroty potěšily, další ročník bude škola pořádat na podzim Další zajímavou akcí školy byla její účast na kampani European e-skills Week Kampaň probíhala od konce roku 2011 ve 25 státech Evropské unie, zaměřovala se mimo jiné na základní IT dovednosti a také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu. Byla určena žákům, studentům, vyučujícím, odborníkům a zástupcům IT firem a široké veřejnosti. Kromě účasti žáků školy v on-line testu IT Fitness test, který v rámci celoevropské kampaně připravil Dům zahraničních služeb, připravila škola také vlastní aktivity, např. pro 4. ročník soutěž Přehledený e-shop více zákazníků. CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., se zúčastnila i Národní konference e-skills ICT ve vzdělávání evropské inspirace, která se konala v Obecním domě v Praze a jejíž součástí byl i veletrh aktivit škol a dalších vzdělávacích organizacích v oblasti e-skills, kde se škola prezentovala

18 O všech aktivitách školy byla veřejnost pravidelně informována na webových stránkách školy a na stránkách regionálního tisku (Radniční listy, Krkonošský deník, Trutnovinky). Tabulka č. 8.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rok 2011 Akce Účast Přípravný kurz projektu LdV Mobility Jen teorie nestačí... praxe žáků v zahraničí 4.A Projekt CPIV - Práce se studijní skupinou 4.A Projekt MF Dnes Studenti čtou a píšou noviny podzim 3. a 4. r Diskriminace na trhu práce, genderová problematika přednáška Úřad práce v Trutnově 4.A Divadelní představení Revizor, výstava 3. a 4. r Projekt inkluzivního vzdělávání Práce se studijní skupinou pokračování 4.A Stužkovací večírek 4.A Projekt LdV Mobility Jen teorie nestačí...praxe žáků v zahraniční stáž v londýnských firmách a organizacích 8 (výběr žáků 4.A) Praktický seminář Evropské dobrovolnictví v rámci akce Týden vzdělávání dospělých 4.A Akademie Vodafone akce společnosti Junior Achievement výběr žáků ze Studentských spol. 3.A Promítání filmu Za železnou oponou/výběr a beseda s Ing. Bražnikovou v rámci projektu Příběhy bezpráví 25 Cesta ke svobodě Vánoční výtvarná dílna ve Stacionáři 3. a 4. r a Malé adventní trhy akce student. společností 3.A Vernisáž výstavy společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Cesta ke svobodě (žáci, pracovníci školy, veřejnost, zástupce tisku - Trutnovinky) Marimba Live koncert bubenické skupiny Vánoční turnaj mezi SOŠP Trutnov, s. r. o. a VOŠ a SOŠ podnikatelskou, s. r. o., Hradec Králové Recitál Jana Kryla (pro žáky SOŠP Trutnov, s. r. o. a VOŠ a SOŠ podnikatelskou, s. r. o., Hradec Králové Výstava Příběhy bezpráví Cesta ke svobodě (přístupné veřejnosti, pro školy připraven doprovodný program, pro ZŠ připravena soutěž)

19 Tab. č. 8.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pokračování) Rok 2012 Akce Účast Novoroční besídka Setkání po letech Divadelní delikatesy To nejlepší z černého divadla 3. a 4. r Konverzační soutěž v anglickém jazyce Exkurze do České národní banky výběr žáků Maturitní ples Národní dům Trutnov Soutěž pro žáky ZŠ O nejlepší BUSSINESTEAM (partneři akce: Hospodářská komora jednatelství Trutnov, KB Trutnov, Česká spořitelna, Krkonošský deník) pořadatelská služba 3.A účast 5 ZŠ (celkem 8 soutěžních týmů) Konverzační soutěž v AJ okresní kolo Creativity&Innovation CHALLENGE akce Junior achievement výběr žáků 3.A Okresní soud v Trutnově účast na trestním řízení a následná beseda se státním zástupcem a pracovnínek 14 okresního soudu Projektový týden žáci 3.A Krajská hospodářská komora 1. veřejné zasedání školské sekce Olympiáda z ČJL okresní kolo Projekt MF Dnes Studenti čtou a píšou noviny jaro Velikonoční 3. a 4. r. inspirace akce Studentských společností Fiktivní výběrové řízení na vybranou pracovní pozici Slavnostní 4.A předávání maturitních vysvědčení denní a dálková forma vzdělávání, 3.A pořadatelská služba Projekt LdV Mobility Jen teorie nestačí...praxe žáků v zahraniční stáž v londýnských firmách a organizacích 6 (výběr žáků 3.A) Fiktivní firmy praxe žáků 3.A Prezentace seminárních prací ze statistiky 3.A Sportovní den

20 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Ve školním roce neproběhla ve škole žádná kontrola ze strany ČŠI. 10 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví a) Předpisy vyplývající z Postupů účtování a účetní osnovy stanovené školou Je jimi vymezen způsob hospodaření a účtování pro oblast investičního hmotného a nehmotného majetku, zásob, materiálu účtovaného do spotřeby, časového rozlišení, účtování dotací ze státního rozpočtu, tvorby rezerv, tvorby fondů a způsob odepisování. b) Předpisy vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, kterými se škola řídí Jedná se o: - účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, - oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, - způsob inventarizace majetku a závazků, - způsob oceňování majetku a závazků, - předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností. c) Ostatní hospodářské předpisy upravující hospodaření školy Jedná se o: - Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2011 v intencích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, - účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), - pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, podpisové vzory, - směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků

21 Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., hospodaří především se dvěma druhy příjmů: poskytnutou státní dotací pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Dle Metodického pokynu MŠMT k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., v platném znění, byla dotace použita k úhradě závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ostatní výdaje školy byly hrazeny ze zdrojů vlastní činnosti. V roce 2011 byla škole poskytnuta ještě dotace na Částečnou kompenzací výdajů při realizaci společné části maturitní zkoušky Přehled příjmů a výdajů Tabulka č Přehled příjmů Druh příjmů Částka v Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců ,00 36,28 % Dotace ,46 62,51 % Ostatní příjmy ,35 1,21 % Příjmy celkem ,

22 Tabulka č Přehled výdajů Druh výdajů Částka v Kč Investiční výdaje 0,00 0,00 % Neinvestiční výdaje Celkové náklady na platy pracovníků školy ,00 56,62 % Zákonné odvody ZP a SP ,00 16,06 % Učebnice, literatura ,94 0,31 % Nákup drob. majetku kancelářské potřeby ,30 1,10 % Služby výpočetní techniky, provoz internetové sítě ,70 0,67 % Spotřeba energií ,27 7,37 % Ostatní provozní náklady ,44 17,87 % Neinvestiční výdaje celkem ,65 100,00 % Výdaje celkem ,65 Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2011 Účtová třída 6 za rok 2011 celkem ,81 Kč Účtová třída 5 za rok 2011 celkem ,65 Kč Hospodářský výsledek běžného účetního období ,84 Kč Daň z příjmů z běžné činnosti...0,00 Kč Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 ztráta ,84 Kč Představenstvo společnosti Omega Investment a. s. - zřizovatel a majitel školy při výkonu působnosti valné hromady schválil: - stav majetku společnosti k , - účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená v roce 2011 ve výši ,84 Kč bude zaúčtována na účet neuhrazená ztráta minulých let

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více