Komise pro školství, mládež, sport a kulturu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise pro školství, mládež, sport a kulturu"

Transkript

1 Komise pro školství, mládež, sport a kulturu Tak to jsme my (zleva) I. Skořepová, J. Malá, K. Slavíková, M. Drahotská, M. Skutilová Milí spoluobčané! Po delší odmlce se vám do rukou dostává Pilníkovský občasník. Bude tak trochu ve znamení naší komise. Dozvíte se i důležité informace z dění ostatních komisí, zastupitelstva a společnosti Lesy voda s.r.o. Kdo se chce dozvědět o veškerém dění u nás v Pilníkově, může si prolistovat webové stránky na adrese Zde najdete vše o akcích předešlých i nových. Jak dlouho, kdo a co? Již šestým rokem pracuje v naší komisi: I. Skořepová, K. Slavíková, M. Skutilová aj. Malá. Druhým rokem nám pomáhá M. Drahotská. O co usilujeme? Chceme, aby se v Pilníkově něco dělo. A tak přemýšlíme, co by občany Pilníkova zaujalo. Pořádáme akce již tradiční, ale každým rokem nabídku stále rozšiřujeme. Rády bychom postihly repertoárem akcí všechny věkové kategorie, oblast kultury i sportu. Není to jednoduché. Počínaje penězi a konče časovou náročností. Všechny máme svá zaměstnání, a tak vymýšlením a přípravou činností se zabýváme ve zbytku volného času. Jsem velmi ráda za každou pomoc ze strany ostatních spoluobčanů. Dík patří každému sponzorovi, který peněžně pomůže s pořádáním akcí. Na činnost pro děti nejvíce sponzorsky přispěl za celé období p. Ing. V. Tauchman a jeho spol. Talpa s.r.o. Každý, kdo by nám chtěl s děním v Pilníkově pomoci, je v našich řadách opravdu vítán! Jsme malé město, jak si zábavu v oblasti kultury a sportu připravíme, takovou ji budeme mít! A tak opravdu moc a moc děkuji všem členkám naší komise za vše, co dělají pro Pilníkov. I. Skořepová, předsedkyně komise Pilníkovský občasník 01/2008 strana: 1 / 5

2 Kalendář akcí do konce června Beseda o Norsku od 18,00 p. Bičiště z Hořic, v zasedací místnosti radnice Obecní ples od 20,00 v sobotu, vstupné 60,- sál Slunce, hraje skupina Slzy, lístky u p. Skořepové/ / od pondělí 11.2.budou v obchodě potravin Masopustní průvod II. ročník sraz na Náměstí. Přijďte se s námi poveselit v převlecích i v civilu! Minulý ročník byl úspěšný. Obnovení hezké lidové tradice Dětský maškarní karneval agentury Vosa sál Slunce od 14,30 vstupné: děti 10,- Kč a dospělí 20,-Kč. Tradiční, velmi navštěvovaný a oblíbený dětmi i dospělými únor březen Běžky Ach to počasí! V případě sněhu hned vyrážíme a dáme vám vědět! Čarodějnické rejdění III. ročník fotbalové hřiště, od 17, Běh naděje I. ročník je nahrazením Běhu Terryho Foxe čas:po celý den Pohádková cesta ke dni dětí od 16,00 tradiční, velmi oblíbená květen,červen Pochod na Záboří termín bude upřesněn podle počasí červen Turnaj v přehazované dívek první polovina června, sportoviště, Akce, které plánuje p.ing. J.Geisler Fotbalový turnaj dětí ČR, Polsko a Německo, setkání Fotbalový turnaj dospělých ČR, Polsko a Německo 60 let organizovaného sportu v Pilníkově,oslavy, výstava, zábava Masopust Je to období od Tří králů do Popeleční středy. Konaly se zabijačky a na závěr tohoto období chodili lidé do průvodu převlečeni za babky, dědky, zvířata, nadpřirozené bytosti. V čele průvodu šel většinou policajt nebo medvědář s medvědem. Průvod kráčel městem od domu k domu. Hospodyně připravila pro maškary pohoštění pekly se koblihy, koláče, podávala se zabíjačka. K tomu hrála hudba, tančilo se a křepčilo. Byla to předzvěst příchodu jara. I. Skořepová Lesy voda s.r.o. Úvodem několik slov k činnosti naší firmy. Jak všichni víte, zajišťujeme správu majetku města. Největším problémem některých spoluobčanů je vytvoření kulturního prostředí našeho městečka. Mládež velkoryse ničí lavičky na náměstí, vytrhávají kostky na chodnících, způsobují škody na vybavení sportoviště i na dopravním značení a další. Před nástupem do školy se vytvářejí hloučky kuřáků, po nich zůstávají nedopalky.zaměstnanci s.r.o. musí každý den uklízet nepořádek po kulturně vychovaných spoluobčanech. Naše společnost v minulém roce nakoupila novou vyvážečku na dřevo, mulčovač na údržbu příkopů kolem komunikací a terénní automobil. Nákup nové techniky bude sloužit pro zajištění údržby a správy městského majetku. Jako každý rok, tak i letos dochází ke zvýšení vodného. Nejedná se o velkou částku. Ze 14,00 zvyšujeme na 14,11,- Kč. Zvýšení ceny ovlivní i DPH 9%, což je nárůst o 4 %. Výrazně se zvyšují ceny za opravy, služby a nakupovaný materiál. Do budoucna bude cenu vody ovlivňovat i klesající spotřeba. Do roku 2012 se musí vyměnit všechny olověné přípojky a domovní rozvody vody. Postupně budeme tlačit na odběratele, aby zajistili výměnu olověných přípojek. Ještě jich několik v Pilníkově je. Přeji všem dobrý start do letošního roku a budeme se těšit na dobrou spolupráci s občany našeho městečka. E. Malý, jednatel firmy Pilníkovský občasník 01/2008 strana: 2 / 5

3 Hasiči V Pilníkově byla po 17-ti letech obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů. Starostou sboru byl zvolen pan Elišák Jiří bytem Náměstí 32. Hasiči opravují zastaralou hasičskou techniku, pracují s mládeží a zúčastnili se soutěže v Mladých Bukách. V lednu uspořádali 1. Hasičský ples a sál Slunce byl vyprodán. Činnost chtějí v roce 2008 dále rozvíjet. Zvou mezi sebe další zájemce z řad mládeže i dospělých. Svatby Svatební obřad je možné od uskutečnit v zasedací místnosti na radnici nebo kdekoliv v katastru města Pilníkov. Termín svatby je nutné dojednat na matrice Měú v Trutnově. Poplatek Měú Trutnov za zajištění obřadu a účast matrikářky je Kč. Bližší informace případným zájemcům sdělíme na Měú v Pilníkově. Veřejný knihovní internet Internetová knihovna je pro zájemce v provozu zatím každou středu od 14:00 do 18:00 hod. v místnosti vedle knihovny. Uživatel musí mít zaplacený příspěvek do knihovny, který na rok 2008 činí 30,- Kč pro děti a 60,- Kč pro dospělé. F.Hubáček starosta Oznámení V letošním roce 2008 mohou vlastníci nemovitosti, která se nachází v katastru města Pilníkov opět žádat o poskytnutí půjčky z FRB. Žádosti je nutné podávat na vyplněných formulářích, které je možno vyzvednout na Městském úřadě v Pilníkově.Termín podání a přijímání žádostí je stanoven od Bližší informace o poskytnutí této účelové půjčky z FRB je možné obdržet přímo na Měst. úřadě v Pilníkově nebo telefonicky na č.tel Miroslav Slavík místostarosta Poplatek za psy Na základě jednání městského zastupitelstva Pilníkov bylo navrženo a na veřejném zasedání schváleno zvýšení ročního poplatku pro vlastníky psů z původních 100,-Kč na 150,-Kč. K navýšení dochází z důvodu větších provozních nákladů na zajištění čistoty města Pilníkov a to právě v oblasti odklízení psích výkalů. Z tohoto důvodu byl schválen nákup a instalace speciálních držáků na igelitové pytlíky pro psí výkaly,které budou namontovány na stávající odpadkové koše. D. Petrů předsedkyně komise veřejného pořádku Pilníkovský občasník 01/2008 strana: 3 / 5

4 Projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva města Pilníkov usnesením č. 1/2008 dne 24. ledna )Technická vybavenost a infrastruktura města Oprava komunikace K Vápnu, část cyklotrasy KČT č Výměna oken a dveří, nátěry, opravy č.p. 34 školní družina Fasáda a oprava budovy Základní školy č ročník Rekonstrukce a přístavba školní jídelny a kuchyně ZŠ Stavba domu s 20-ti byty na Hradčíně Projektová příprava centrální ČOV a chodníků 2) Veřejné prostranství, venkovská zástavba Péče o dětské hřiště a všechny parky ve městě Péče o památné hroby a úklid místního hřbitova Péče o památky v Městské památkové zóně i mimo MPZ Oprava a údržba majetku města lesy, vodovod, komunikace, veřejný rozhlas a osvětlení, sportovní areál, byty a nebytové prostory Sportovní vybavení haly rozšířit o stoly na stolní tenis, trampolínu a další Nový povrch atlet. zařízení školního hřiště, Fitness centrum, U-rampa 3) Kultura Pořádání tanečních zábav, plesů, soutěží, akcí pro děti na sále Slunce Vítání občánků, mikulášská nadílka, svatební a společenské obřady Vystoupení pilníkovské hudební skupiny Kaluže ve městě Provoz místní knihovny a zřízení veřejně přístupného internetu 4) Sport a tělovýchova Podpora tělovýchovy a sportu ve městě Mezinárodní turnaje mládeže a dospělých se sportovci družebních obcí Profenu SRN, Marcizsowa a Sedzislawi Polsko v červnu v Pilníkově Turnaje v nohejbale, kopané, stolním tenise pro děti a dospělé Turistické pochody okolím Pilníkova Cvičení žen a mužů v rámci tělovýchovy Sport pro všechny Lyžařské běžecké stopy a cyklotrasy Podkrkonoším údržba, značení F.Hubáček, starosta města Pilníkovský občasník 01/2008 strana: 4 / 5

5 Městská památková zóna Rada Královehradeckého kraje vyhlašuje dotační program na obnovu kulturních památek našeho kraje. O podporu z programu mohou žádat vlastníci kulturních památek a vlastníci nemovitostí nacházející se na území památkové zóny. Termín podání žádosti je do a obsahuje tyto náležitosti: - fotografickou dokumentaci předmětu, žádosti výhradně v digitálním formátu - čestné prohlášení o vlastnictví věci s označením všech spoluvlastníků - položkový rozpočet akce obnovy aktualizovaný pro rok 2008 vztahující se výlučně k předmětu žádosti - v případě nemovitosti výkaz výměru týkající se předmětu žádosti - závazné stanovisko prvoinstančního orgánu státní památkové péče k provedení prací s doložkou nabytí právní moci Další podmínky jsou k nahlédnutí na radnici. Charakter přijatelných výdajů z podpory: - odstranění havarijního stavu - statické zajištění objektů - prokazatelně zvýšené náklady neinvestiční povahy spočívající v údržbě, opravě nebo restaurování - stavebně-historické a restaurátorské průzkumy nařízené závazným stanoviskem orgánů státní památkové péče, bez nichž by nebylo možné provádět obnovu Minimální možný podíl vlastníka na celkových nákladech projektu Rozpětí možné dotace v Kč Movitá kulturní památka fyzická i právnická osoba Nemovitá kulturní památka má na všechny tituly stejný Objekt v památkové zóně podíl 30% Vlastník, který splňuje podmínky dotačního programu si může vyzvednout formulář na radnici. Naše komise mu ráda poradí při vyplňování grantu. Mgr. V. Sokolovičová předsedkyně komise pro MPZ Pilníkovský občasník pro vás připravila Mgr.I.Skořepová, Pilníkovský občasník 01/2008 strana: 5 / 5

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DOKONČENA

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DOKONČENA OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE KVĚTEN 2012 ČÍSLO 3 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ DOBROVOLNÍ HASIČI MAJÍ STÁLE PLNÉ RUCE PRÁCE MEZINÁRODNÍ MOZARTOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ ŘÍM FRASCATI ÚSTECKÝ

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více