VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD. za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD. za rok 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD za rok 2014 V Českém Brodě,

2 OBSAH 1. Úvod 2. Usnesení Valných hromad - Usnesení valné hromady ze dne Činnost SK v roce Činnost výboru a vedení v roce Přehled členské základny SK v roce Finanční výsledky činnosti 5. Projektová činnost 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů - Činnost administrativního útvaru - Činnost útvaru hrací plochy - Činnost útvaru Areál-prostory - Zprávy sportovních oddílů a. A-muži b. B-muži c. Dorost d. Žáci e. Přípravka 7. Dobrovolníci Příloha: Plán činnosti na rok 2015, rozpočet na rok 2015 Stránka 2 z 33

3 1. Úvod Vážení sportovní přátelé, předkládáme výroční zprávu fotbalového klubu SK Český Brod (dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce Neustále se soustřeďujeme na budování důvěry dobré značky SK Český Brod a prosazování našich klíčových hodnot. V souladu s naší strategií jsme dále posílili vlastní hráčskou základnu v mládeži a dařilo se nám mírně zvyšovat finanční výnosy klubu. Systematicky jsme pracovali na rozvoji sportovních dovedností a výkonnosti. Věřím, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře a celý klub tak přispěl ke zlepšování kvality našeho žití, což je naše klíčová hodnota a hlavní důvod našeho snažení. Aktivity mládežnických družstev přípravek, žáků a dorostu navázaly na dobrý standard z minulých dvou let a poskytují solidní službu a prostor pro sportovní vyžití našich děti, i když máme určité problémy s personálním zabezpečením trenérů. A-mužstvo dokončilo na jaře 2014 druhou sezónu po postupu do divize na osmém místě a po podzimní části přezimovalo na posledním místě s devíti. Což vedlo na podzim k odvolání trenéra a zásadní obměně kádru v zimní přípravě. Pro podporu výnosů pečlivě a vlastními dobrovolníky provozujeme bufet a tělocvičnu, zorganizovali jsme sportovní příměstský tábor, podpořili jsme výroční koncert Rock for People 20 let a získali jsme několik grantů z veřejných finančních zdrojů a podpůrných programů. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu, jsme důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem. Po rozšíření travnaté plochy na atletickém areálu jsme akreditovali druhé regulérní hřiště. Přesto máme problémy s kapacitou hracích ploch a s udržením jejich kvality. Naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2014 proměnlivou výkonnost nicméně to ke sportu patří. Špičkové výkony B-mužstva, dorostu a mladších žáků zaslouží velkou pochvalu, starší žáci bojují s nedostatkem hráčů. Situaci A-mužstva v loňském roce nemůžeme považovat za úspěšnou a stabilní. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu. Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky pro náš klub. Děkuji také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. V roce 2014 se podařilo realizovat několik neinvestičních a investičních akcí díky finanční podpoře Města Český Brod, MŠMT, ČUS a FAČR. Věřím, že jsme pro náš klub v roce 2014 opět pracovali s nadšením a také jsme za něj s nadšením na hřišti bojovali. Všem našim členům a příznivcům za toto nadšení děkuji a jako vždy přeji hodně elánu do nového roku. Sportu zdar Luboš Holý Prezident SK Český Brod Stránka 3 z 33

4 2. Usnesení Valných hromad V průběhu roku 2014 byla svolána jedna valná hromada Tato valná hromada: - projednala zprávu o činnosti klubu za rok schválila princip průběžného financování provozu klubu - projednala zprávu kontrolní komise za rok schválila účetní uzávěrku klubu k s celkovými výnosy 2216 tis. Kč a celkovými náklady 4762 tis Kč. - schválila výši ročních klubových a oddílových příspěvků - projednala plán činnosti klubu na rok schválila rozpočet klubu na rok 2014 s celkovými příjmy 4653 tis, Kč a celkovými výdaji 4653 tis. Kč. 3. Činnost SK v roce 2014 Složení orgánů klubu Výkonný výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Tomáš Liga Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum Činnost výboru a vedení v roce 2014 Výbor se v průběhu roku operativně scházel a vedle operativní agendy soustřeďoval svoji činnost na klíčové priority klubu stanovené poslední valnou hromadou. Provozní činnost klubu byla operativně řízena v rámci organizační struktury, kterou etabloval klub v březnu Činnost klubu byla organizována prostřednictvím osmi středisek. Tři střediska (administrativa, hrací plochy a areál-prostory) jsou podpůrná, čtyři střediska jsou sportovní oddíly - přípravka, žáci, dorost a A+B mužstvo. Účetní evidence je pro jednotlivé oddíly a podpůrné útvary vedena odděleně pomocí střediskového účetnictví. Kromě hospodaření středisek je samostatně vedeno účetnictví grantových a dotačních projektů. Stránka 4 z 33

5 SK Český Brod valná hromada Výbor klubu Administrativa Hrací plochy Areál-prostory Přípravky Žáci Dorost A+B-mužstvo Další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích: Rozvoj vlastních hráčské základny patří ke strategickým prioritám klubu a je základem jeho úspěšného rozvoje. Rozšiřování hráčské základny bylo založeno na intenzivní práci s mládeží, zvyšováním atraktivity klubu přes zlepšování jeho sportovního zázemí a akvizicemi nových hráčů do všech oddílů klubu. Rozšíření počtu hráčů přineslo i přihlášení B-mužstva do soutěže. Způsob podpory spočíval v intenzivní komunikaci vedení klubu s vedením oddílů, podpora pořizování sportovního vybavení a zázemí klubu, podpora náborů nový členů přípravek, zajištění tréninkových ploch mimo areál SK, získání grantů a podpora vedení klubu při organizování akcí. Stránka 5 z 33

6 Počet aktivních hráčů v oddílech Starší žáci Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 28% 60% 60% 80% Mladší žáci Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 60% 50% 58% 82% Starší přípravka Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 70% 89% 70% Mladší přípravka Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 88% 100% 100% 100% Minipřípravka Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 100% 100% 100% Dorost Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 59% 60% 75% 74% Celkem mládež Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 53% 71% 80% 86% Dospělí Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 66% 74% 71% 73% Aktivity na podporů výnosů (zlepšení cash flow): Systematická práce na zvyšování výnosů je klíčovou podmínkou dlouhodobé stability klubu. Klub zejména z historických důvodů není schopen svojí vlastní činností zabezpečovat dostatek financí pro jeho běžný provoz a nedostatek finančních prostředků se tak doplňuje půjčkami a mimořádnými dary od členů klubu s cílem postupně zvyšovat dlouhodobě udržitelné příjmu klubu a půjčky a mimořádné dary časem eliminovat. Stránka 6 z 33

7 Činnost vedení se v tomto ohledu zaměřila na podporu oddílů při výběru příspěvků od aktivních hráčů, organizováním občerstvovacích kapacit v areálu (veškerá marže z prodeje jde do výnosů klubu s tím, že provoz je zajišťován našimi dobrovolníky), provozování tělocvičny (spinning, trampolíny, lehké posilování a trénování), organizováním výnosů za hostování hráčů, organizováním výdělečných akcí na Kutilce a práce na získávání dotačních titulů. Výnosy za poslední roky byly: 1,677 mil v roce 2012; mil v roce 2013; mil v roce Zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy): V této oblasti máme dlouhodobě problém a posunujeme se dopředu velmi zvolna. Organizace provozu klubu vyžaduje nastavování pracovních procesů, jejichž hlavním cílem je zvyšovat efektivitu a spolehlivost našich činností. Na zlepšení naší vnitřní organizovanosti musíme dále pracovat chceme být klubem nejen nadšenců ale i organizací s perfektním systémem práce tady máme ještě veliký kus cesty před sebou tato oblast zůstává i nadále naší prioritou. Rozvoje areálu Kutilka: Provedli jsme terénní úpravy terénu podél Šembery na zadním tréninkovém hřišti. Odstranili jsme náletové dřeviny a staré pařezy, srovnali terén a oseli trávou. Vybudovali jsme plot podél jižní hranici areálu. Odstranili jsme náletové dřeviny a staré pařezy. Srovnali a upravili terén podél plotu za atletickými sektory. Oseli trávu. Vybudovali zadní bránu. Akreditovali jsme druhé travnaté hřiště na atletickém stadionu. Po rozšíření a regeneraci jsme na jaře 2014 nechali akreditovat zadní hřiště FAČR. Po dalším roku neúspěchu jsme se neposunuli v uzavření smlouvy s TJ o dlouhodobém nájmu a provozování areálu Kutilky. Protože problém jednání není v naší schopnosti jednat ale v bezprecedentní liknavosti a neschopnosti rozhodovat na straně TJ upustilo vedení SK od proaktivního přístupu v koncepčním rozvoji Kutilky. Po cca třech letech jsme nebyli schopni uzavřít koncepční nájemní smlouvu byť verbálně byly zásady této smlouvy se zástupci vedení TJ dohodnuty. Přehled členské základny SK v letech Přehled platících členů SK v roce 2011 Přípravka: 26 (od 5 do 10 let) Žáci: 35 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 16 Muži: 17 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 21 Celkem: 115 Přehled platících členů SK v roce 2012 Přípravka: 33 (od 5 do 10 let) Žáci: 29 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 27 (z toho 17 do 26 let) Ostatní členové: 20 Celkem: 124 Stránka 7 z 33

8 Přehled platících členů SK v roce 2013 Přípravka: 40 (od 5 do 10 let) Žáci: 26 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 25 (z toho 13 do 26 let) Ostatní členové: 11 Celkem: 117 Přehled platících členů SK v roce 2014 Přípravka: 44 (od 5 do 10 let) Všeobecná sport.př.: 9 (od 5 do 9 let) Žáci: 24 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 17 Muži: 28 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 13 Celkem: Finanční výsledky činnosti Celkové výsledky Celkové náklady klubu v roce 2014 byly 4560 tisíc Kč Celkové výnosy klubu v roce 2014 byly 4054 tisíc Kč. Struktura nákladů, příjmů, plnění rozpočtu a účetní výkazy klubu jsou uvedeny v tabulkách níže. Výbor zajistil průběžné financování klubu především pomocí darů. Pro podporu vypracovávání grantových a dotačních titulů registroval klub náklady na mládež od 3 do 26 let v roce 2014 následovně: Náklady na mládež: - Náklady střediska přípravka 254 tis. - Náklady střediska žáci 404 tis. - Náklady střediska dorost 149 tis. - Podíl na nákladech střediska muži (42 % nemzdových nákladů) 513 tis. - Podíl na režii (hrací plocha, areál, administrativa = ) 890 tis. Celkem 2210 tis. Počet členů (3-26 let) je 116. Náklady na člena do 26 let 19 tis Kč Stránka 8 z 33

9 Výsledky hospodaření dle středisek 2014 Muži A Muži B+G Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Náklady Mzdy Cestovné Pohonné hmoty Pronájem sportovišť Doprava Rozhodčí Poplatky ČFMS Startovné turnaje Hostování/přestup Materiál + odpisy Opravy Nájem Energie Ostatní Náklady celkem Výnosy Dary Reklama - Příspěvky Příspěvky na akce, Vstupné Startovné Hostování/přestup Dotace Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Rozpočet Rozpočet náklady 2014 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet výnosy 2014 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet HV 2014 celkem Stránka 9 z 33

10 Výsledky hospodaření dle středisek 2013 (pro srovnání) Muži A Muži B Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Náklady Mzdy Cestovné Pohonné hmoty Pronájem sportovišť Doprava Rozhodčí Poplatky ČFMS Startovné turnaje Hostování/přestup Materiál + odpisy Opravy Nájem Energie Ostatní Náklady celkem Výnosy Dary Reklama Příspěvky Příspěvky na akce, Vstupné Startovné Hostování/přestup Dotace Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Rozpočet Rozpočet náklady 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet výnosy 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet HV 2013 celkem Stránka 10 z 33

11 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO Název a sídlo účetní jednotky SK Český Brod Sokolská 895 Český Brod A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý Software (013) nehmotný Ocenitelná práva (014) majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý Umělecká díla, předměty a sbírky (032) hmotný Stavby (021) majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý finanční majetek a Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až Odesláno dne: Razítko: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 Stránka 11 z 33

12 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 Oprávky k stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Součet ř. 42 až 50 a II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 Daň z příjmů (341) 59 0 Ostatní přímé daně (342) 60 0 Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) Stránka 12 z 33

13 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus 70 a III. Pokladna (211) Krátkodobý Ceniny (213) 73 0 finanční Bankovní účty (221) majetek Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 Ostatní cenné papíry (256) 77 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 Peníze na cestě (+/-261) 79 0 Součet ř. 72 až IV. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) celkem Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až Stránka 13 z 33

14 P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -505 Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Vydané dluhopisy (953) Dlouhodobé Závazky z pronájmu (954) závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Krátkodobé Směnky k úhradě (322) závazky Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.86 až 133) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 Stránka 14 z 33

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky SK Český Brod IČO Sokolská 895 Český Brod Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Název ukazatele Číslo řádku hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 4 0 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 13 0 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Činnosti Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 Stránka 15 z 33

16 Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 551 majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Stránka 16 z 33

17 Číslo účtu Číslo řádku V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 652 hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Název ukazatele Provozní dotace Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje: 3 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz Stránka 17 z 33

18 5. Projektová činnost Klub v roce 2014 pracoval na přípravách i realizaci projektů pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů. Stav jednotlivých akcí je rekapitulován v následující tabulce. Vedení klubu bude aktivně pokračovat v přípravě dalších projektů pro fiskální rok Projekty podané v roce 2011 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Klubovna Rekonstrukce sportoviště Kutilka (šatny a sprchy) MAS Pošembeří/ Město ČB (102 tis) StK - podpora sportu Město ČB (138 tis) Realizováno, proplaceno v 2013 Město ČB - proplaceno Realizováno, proplaceno v 2013, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2012 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Klubovna sociální zázemí MAS Pošembeří Stav Realizováno, proplaceno v 2014, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2013 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Šatny a branky MAS Pošembeří 410 Realizováno, žádost o proplacení 74 podaná v 1/2014 FAČR Zelené hřiště Realizováno, proplaceno MŠMT Sportovní činnost 65 0 Realizováno, proplaceno Mládež činnost Město ČB 80 0 Dokončeno, proplaceno Provoz 2013 Město ČB 20 0 Dokončeno, proplaceno Májový českobrodský pohár Město ČB Dokončeno, proplaceno Stránka 18 z 33

19 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů Činnost administrativního útvaru Rozpočet útvaru (náklady): 46 tis Skutečné náklady útvaru: 30 tis. Kč Aktivity: Příprava grantových projektů a podání žádostí Řízení a administrativní podpora projektů (Oplocení areálu, Májový turnaj, Českobrodský pohár, Mládež a Provoz 2014, Rock for People 20, Kutilka v pohybu, Příměstské tábory) Správa web stránek a profilu SK Český Brod na Facebook Výběr příspěvků od oddílů Organizování náboru přípravek PR aktivity klubu Vedení účetnictví, platby a řízení likvidity Práce na Generelu Kutilka Činnost útvaru Hrací plochy Rozpočet útvaru: 126 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 251 tis. Kč Aktivity: Opravy čerpadel a hadic Opravy a údržba sekačky Pravidelná údržba hracích ploch Letní regenerace ploch Údržba a úklid ploch po Rock for People Nátěry branek a opravy sítí Činnost útvaru Areál-prostory Rozpočet útvaru: 717 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 755 tis. Kč Aktivity: Oplocení areálu a rekonstrukce ploch okolo Šembery a v zadní části atletického hřiště Úklidová akce Ukliďme Pošembeří Údržba prostor po Rock for People Příměstské tábory Drobná údržba, úklid, praní dresů Podpora turnajů Doinstalace zabezpečovacího systému, úprava skladových prostor Podpora provozu klubovny a tělocvičny Podpora škol A-muži Zprávy sportovních oddílů Stránka 19 z 33

20 Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: 2875 tis. Kč 2717 tis. Kč (včetně týmu B, nižší prémie) Trenér: Zdeněk Andrlík/Stanislav Lindauer Asistent trenéra: Zdeněk Šmejkal st. Zdeněk Šmejkal ml Vedoucí mužstva: Jan Křen Manažer mužstva: Zdeněk Andrlík/Luboš Holý Jaro 2014: Soutěž: Divize B Umístění: 8 Počet bodů: 39 Podzim 2014: Soutěž: Divize C Umístění: 16 Počet bodů: /2014 Divize B - MUŽI 2014/2015 Divize C - MUŽI soupeř doma venk u branky ČB soup eř zápa s kumu l soupeř doma venku ČB soupe ř zápas kumul Brozany V Letohrad V Neratovice D Ústí n.o. D Chomutov V Pardubice B V Lovosice D Dvůr Králové V Úvaly V Vysoké Mýto D Aritma Praha V Týniště n.o. V Motorlet Praha D Česká Třebová D Vyšehrad Praha V Živanice V Louňovice D Benátky n. J. D Nový Bor V Jablonec n.j. V Litol D Pěnčín Turnov D Štětí V Dobrovice V Kladno D Trutnov D Žatec V Kutná Hora V Baník Souš D Náchod D Brozany D Letohrad D Neratovice V Ústí n.o. V Chomutov D Pardubice B D Lovosice V Dvůr Králové D Úvaly D Vysoké Mýto V 21 Aritma Praha D Týniště n.o. D Motorlet Praha V Česká Třebová V Vyšehrad Praha D Živanice D Louňovice V Benátky n. J. V Nový Bor D Jablonec n.j. D Litol V Pěnčín Turnov V Štětí D Dobrovice D Kladno V Trutnov V Žatec D Kutná Hora D Baník Souš V Náchod V branky Stránka 20 z 33

21 Body nadšení, partnerství, kvalita života / / / Kolo -5 Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava třikrát týdně tréning (UMT Kostelec, Brandýs posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Meteor přípravné zápasy Zimní soustředění Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec Listopad Letní příprava třikrát týdně Přistoupim, Český Brod, přípravné zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Stránka 21 z 33

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2O11 hospicových domů

Výroční zpráva 2O11 hospicových domů občanské sdružení HOSPIC ŠTRASBURK Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice občanské sdružení Výroční zpráva 2O11 hospicových domů provozovaných Občanským sdružením Hospic Štrasburk Pracoviště: Hospic

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více