11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP."

Transkript

1 11. Chybová hlášení PVS Poslední kapitola příručky k programu Podání PVS obsahuje seznam všech možných chybových hlášení, která může vrátit Portál veřejné správy v případě neúspěchu elektronického podání. Jedná se o dvě skupiny chybových hlášení "Logické chyby v ELDP" a "Chybové kódy PVS" Logické chyby v ELDP RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP. Chybné zadání rodného čísla kontrola délky (9 - do r. 1953,10 - od r. 1954) kontrola modulo 11 Nesouhlasí součet vyloučených dob Součet vyloučených dob se nerovná součtu vyloučených dob ze všech řádků průběh pojištění. Nesouhlasí součet vyměřovacích základů Součet vyměřovacích základů se nerovná součtu vyměřovacích základů ze všech řádků průběh pojištění. Nesouhlasí součet dnů odeč. po vzniku nároku Součet dnů odečtených po vzniku nároku se nerovná součtu dnů odečtených po vzniku nároku ze všech řádků průběh pojištění. Chybný rok RELDP Rok REDLP > aktuální rok nebo rok REDLP < 2004 nebo typ REDLP = 01 a rok REDLP < aktuální rok 1. Neuvedeno datum opravovaného RELDP Typ RELDP je jedna z hodnot (51,52,53) a datum opravy RELDP je prázdné. Neúplně vyplněný časový interval (průběh činnosti) Kód RELPD <> P a datum od je neprázdné a datum do je prázdné nebo kód RELDP <> P a datum od je prázdné a datum do je neprázdné. Nevyplněn časový údaj (průběh činnosti) Kód RELDP <> P a datum od je prázdné a datum do je prázdné. Chybně vyplněný časový údaj - zúčtování příjmů (průběh činnosti) Kód RELDP = P a datum od je neprázdné nebo datum do je neprázdné. Neuveden povinný údaj inc (Vyměřovací základ) Kód RELDP = P a vyměřovací základ je prázdný. Vyplněny povinně prázdné údaje Kód RELDP = P a zároveň započtené dny jsou neprázdné nebo vyloučené doby jsou neprázdné nebo dny odečtené po vzniku nároku jsou neprázdné nebo měsíce bez pojištění jsou neprázdné. Strana 1

2 Chybně vyplněný časový interval (průběh činnosti) V řádku průběh pojištění je datum od > datum do. Doby se překrývají (průběh činnosti) Existují dva řádky průběhu pojištění, pro které platí datum od(1) <= datum od(2) <= datum do(1). Počet započtených dnů je vyšší než počet dnů v intervalu Kód RELDP <> P a započtené dny > počet dnů v časovém intervalu (datum od; datum do). Chybně vyplněný časový interval (průběh V,C,M) V řádku V, C nebo M je datum od > datum do. Doby se překrývají (průběh C,V,M) Existují dva řádky V, C nebo M, pro které platí datum od(1) <= datum od(2) <= datum do(1). Více období v intervalu V,C,M V řádku V, C nebo M má kód RELDP na druhém místě znak 2 až 9. Odečtený měsíc mimo časový interval V řádku průběh pojištění má křížek měsíc, který je mimo interval (datum od; datum do). Chybný počet započtených dnů V řádku průběh pojištění je kód RELDP <> P a zároveň vyloučené doby jsou neprázdné nebo dny odečtené po vzniku nároku jsou neprázdné a zároveň započtené dny > počet dnů v časovém intervalu (datum od; datum do) snížený o součet dnů v měsících, kde je křížek. V řádku průběh pojištění je kód RELDP <> P a vyloučené doby jsou prázdné a dny odečtené po vzniku nároku jsou prázdné a zároveň započtené dny <> počet dnů v časovém intervalu (datum od; datum do) snížený o součet dnů v měsících, kde je křížek. Počet dnů v měsících kde je křížek, je určen jako skutečný počet dní s ohledem na začátek a konec intervalu. Počet vyloučených dnů je vyšší než počet započtených dnů V řádku průběh pojištění je kód RELDP <> D a vyloučené doby > započtené dny. Uveden vyměřovací základ V řádku průběh pojištění je vyměřovací základ neprázdný a započtené dny = vyloučené doby nebo v následujícím řádku průběh pojištění je kód RELDP = D a započtené dny jsou neprázdné nebo započtené dny jsou prázdné a vyloučené doby = doby odečtené po vzniku nároku. Vyměřovací základ je prázdný V řádku průběh pojištění je vyměřovací základ prázdný a započtené dny = vyloučené doby nebo v následujícím řádku průběh pojištění je kód RELDP = D a započtené dny jsou neprázdné nebo započtené dny jsou prázdné a vyloučené doby = doby odečtené po vzniku nároku.nebo kód RELDP <> D a započtené dny jsou prázdné. Chyba ve dnech odečtených po důchodovém věku V řádku průběh pojištění je kód RELDP <> D a doby odečtené po vzniku nároku jsou neprázdné. Strana 2

3 Chyba v započtených dnech po dosažení důch. věku V řádku průběh pojištění je kód RELDP = D, a započtené dny >= počet dnů v časovém intervalu (datum od; datum do) a doby odečtené po vzniku nároku > 0. Dny odeč. po důchodovém věku jsou nižší než vyloučené dny V řádku průběh pojištění jsou doby odečtené po vzniku nároku < vyloučené doby. Součet vyloučených dnů ve všech dobách je vyšší než součet započtených dnů V řádku průběh pojištění je kód RELDP <> D a součet všech vyloučených dob je větší než součet všech započtených dnů. Začátek průběhu pojištění před začátkem V řádku průběh pojištění nebo v řádku V, C nebo M je datum od < datum výdělečné činnosti Chybové kódy PVS Hlavní chyby Kód chyby Popis 1000 Systémová chyba. Při podání tohoto dokumentu nastala interní systémová chyba XML dokument nebyl ověřen pomocí GovTalk schematu pro tuto třídu dokumentu nebo má tělo dokumentu špatný formát Chyba autentizace. Digitální podpis podávaného dokumentu nebyl rozpoznán Chyby v podávaném dokumentu Kód chyby Popis 1020 Podávaný dokument obsahuje zadané korelační číslo, které je rezervované systémové pole. Toto pole by mělo být prázdné Podávaný dokument obsahuje neplatnou hodnotu v poli Class. Pole musí obsahovat podporovaný typ dokumentu Podávaný dokument obsahuje neplatnou hodnotu v poli Function. Pokud pole Qualifier obsahuje hodnotu request, je platná hodnota pole Function pouze submit, delete nebo list Podávaný dokument obsahuje neplatnou hodnotu v poli CorrelationID. Pokud pole Qualifier obsahuje hodnotu poll, musí pole CorrelationID obsahovat platnou hodnotu korelačního čísla Podávaný dokument obsahuje neplatnou hodnotu v poli CorrelationID. Pokud pole Function obsahuje hodnotu delete, musí pole CorrelationID obsahovat platnou hodnotu korelačního čísla. Strana 3

4 1038 Podávaný dokument obsahuje špatné hodnoty StartDate a/nebo StartTime. StartDate a StartTime musí být menší než hodnoty EndDate a/nebo EndTime Podávaný dokument obsahuje špatné zadání některého pole StartDate, StartTime, EndDate, EndTime Podávaný dokument obsahuje nekonzistentní hodnotu pro specifikovanou metodu. Pokud je zadáno W3Csigned, nesmí být zadán prvek Value a musí být zadán blok Signature Obsah podávaného HTML je špatný. K podání HTML na portál musíte provést FORM POST se vstupním polem GATEWAYDATA Chyba autentizace. Uživatel nebyl ověřen pro požadovanou službu. - Tuto chybu způsobuje buď nesprávné vyplnění uživatelských údajů (uživatelský identifikátor, heslo, variabilní symbol), nesprávná nebo neúplná instalace příslušných certifikátů, špatně zadaná elektronická adresa pro zasílání elektronických podání na Portál veřejné správy v části programu "Zobrazit nastavení" nebo také nepřihlášení se či přihlášení se k špatné službě na Portálu veřejné správy. V případě výskytu této chyby zkontrolujte správnost všech popsaných údajů Problémy synchronizace Kód chyby Popis 1103 Záznam na jehož stav se pokušíte dotazovat byl označen k vymazání a proto nemůže být obnoven Hlášení testovacích služeb Kód chyby Popis 1501 Celkový počet bytů v dokumentu podaném na testovací službu na portál nesmí být větší než 1 megabyte Pole GatewayTest podávaného dokumentu musí obsahovat nenulovou celočíselnou hodnotu pro test dokumentu: pouze dokumenty obsahující nenulovou hodnotu mohou být zpracovány testovací službou Zpráva byla úspěšně přijata na testovací službu portálu Autentizační podrobnosti v hlavičce GovTalk neodpovídají autentizačním ověřením testovací služby Žádný dokument nebyl podán na testovací služby. Strana 4

5 Hlášení portálu Kód chyby Popis 2000 Portál nemůže najít záznam pro zadané korelační číslo: podání mohlo být vymazáno nebo je korelační číslo špatné. Pokud jste nedostali odezvu, měli byste opakovat podání Dokument má neplatnou velikost Dokument má neplatnou velikost: nebylo dodáno dost dat Služba přiřazená k podávanému dokumentu je v současnosti nedostupná Portál nepřijímá potvrzení vašich podání od koncového příjemce v povoleném časovém intervalu. Opakujte podání nebo přímo kontaktujte organizaci koncového příjemce, aby zjistila, zda podání bylo přijato Hlášení konečného příjemce Kód chyby Popis 3000 Proces při podání dokumentu skončil s chybou. Opakujte podání Podání dokumentu skončilo s chybou při kontrole logické správnosti těla dokumentu v prvku Body Chybové kódy DIS serveru (server ČSSZ) Kód chyby Podání Význam/popis chyby 1 Podání (CorrelationID) je duplicitní... received rrrr-mm-dd Neplatná obálka CSSZ, chybný namespace, (např. "/" na konci) Podpis datové věty (element ) nebyl nalezen Blok datové věty nebyl nalezen Nepodařilo se dekódovat data/datovou větu Neznámá verze obálky nebo nezašifrovaná data., v elementu chybí atribut encrypted= yes Nepodařilo se dekódovat podpis Dat.věta ONZ v obálce pro RELDP nebo PRIHL nebo v obálce_cssz verze Při dešifrování došlo k chybě. Použit nesprávný šifr.certifikát nebo Strana 5

6 některý certifikát k němu nadřízený Požadovaná e-služba není spuštěna (např.pvpoj) Při dešifrování došlo k chybě. Nedefinovaná el.služba (element class=). Chybná hodnota atributu etype v obálce_cssz Podání nemá strukturu xml Při ověřování podpisu došlo k chybě Při ověřování podpisu došlo k chybě Neplatný podpis (Pro podpis byla použita lišící se datová věta) Neplatný certifikát použitý k podpisu Struktura po dešifrování není XML. Uvedená hodnota encoding neodpovídá Chybný namespace v obálce_cssz Chybný nebo chybějící namespace nebo nadbytečné údaje v elementu POSTP Chyba v datové větě Chyba při ukládání formuláře - opakovat podání beze změn, Podání je prázdné 2 OSVC Neuveden povinný údaj (rodné číslo, číslo okresu (org.jednotky ČSSZ) a pod. 103 Uživatel není oprávněn podávat podání CSSZ_ONZ/PRIHL za danou org. 103 Použitý eletronický podpis není v DB ČSSZ. 201 Neplatný šifrovací certifikát 202 Platnost certifikátu, který jste použili k zašifrování dat podání, již vypršela. Stáhněte si nový certifikát pro šifrování, upravte konfiguraci Vašeho software a opakujte podání. 210 Neuveden povinný údaj variabilní symbol organizace v hlavičce 211 Nesouhlasí variabilní symbol zaměstnavatele v hlavičce s údaji u zaměstnance. 305 Konflikt v rozšifrované datové větě: - chybí/chybný etype, chybí/chybný namespace v obálce_cssz, -chybný kořenový element datové věty, chybí/chybný namespace v rozšifrované datové větě, -chybné jméno elementu formuláře, (T.j. způsobí nulový počet formulářů). Chybná version (v reldp) 305 Počet formulářů v jednom podání překročil počet 1500 Strana 6

7 403 Neplatný variabilní symbol 306 Neplatné RČ (bno) - Rodné číslo je kratší než 9 znaků. 307 Neplatné RČ (bno) - Rodné číslo je delší než 10 znaků. 304 ONZ/PRIHL Rodné číslo neodpovídá datu narození. 311 ONZ/PRIHL RČ není dělitelné ONZ/PRIHL Údaj 'Datum narození' neodpovídá datu z rod. čísla. 315 ONZ/PRIHL Nepřípustná koncovka EČP. 402 ONZ Neplatný variabilní symbol (kontrolní číslice) 403 ONZ/PRIHL Nesouhlasí VS a číslo okresu. 404 ONZ Nepovolená číslice na 4-té pozici 501 ONZ/PRIHL Podáno za jiný VS. 505 ONZ/PRIHL Koncovka RČ není správné (nemá správnou délku). 507 ONZ/PRIHL Datum nástupu (v PRIHL) větší než Datová věta ONZ v GovTalk obálce pro CSSZ_PRIHL. 550 OSVČ Nesprávná obálka pro Přehled OSVČ za rok ONZ/PRIHL Neuveden povinný údaj nebo je jinak nesprávný (formát, délka údaje). 5 (Neviditelná) mezera na konci údaje 4 ONZ/PRIHL Údaj obsahuje hodnotu s nesprávnou délkou. 6 ONZ/PRIHL Neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění. 6 ONZ/PRIHL Neuveden povinný údaj (datum, rodné příjmení, st.občanství, zaměstnavatel, údaj v adrese). 6 ONZ/PRIHL RČ není dělitelné ONZ/PRIHL Údaj neobsahuje povolenou číselníkovou hodnotu. 8 ONZ/PRIHL Podáno za jiný variabilní symbol. 507 ONZ/PRIHL Datum nástupu (v PRIHL) větší než Datová věta ONZ v GovTalk obálce pro CSSZ_PRIHL. 8 ONZ/PRIHL IČ nemá správnou délku. 8 ONZ/PRIHL Neuveden povinný časový údaj. 8 ONZ/PRIHL Časový údaj je datum v budoucnosti. Strana 7

8 9 ONZ/PRIHL IČ nemá správnou délku. 022 Údaj 'pohlaví' (mal) nesouhlasí s rod. číslem 25 ONZ Datum ukončení zaměstnání je vyšší než datum vyhotovení podání 2 Eldp09 Neuveden povinný údaj 'Kód OSSZ/ÚP PSSZ' 4 Eldp09 Chybný údaj v dat.větě eldp09 vzhledem k hodnotě(délce) údaje typ 5 Eldp09 Údaj (Kód činnosti, var.symbol) obsahuje nepovolené znaky Údaj 'adresa- č. domu' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x ); Údaj 'Příjmení' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'Jméno' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'Titul' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'Rodné příjmení' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'Místo narození' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'adresa- ulice' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0); Údaj 'adresa- obec' obsahuje nepovolené znaky. (Nepovolený znak: ' '=0x000000a0) 6 Eldp09 Kód činnosti obsahuje nepovolenou číselníkovou hodnotu Údaj 'Kód OSSZ/ÚP PSSZ' neobsahuje povolenou číselníkovou hodnotu. 7 Eldp09 Údaj 'Výdělečná činnost od' neobsahuje povolenou datumovou hodnotu. Údaj 'činnost do' neobsahuje povolenou datumovou hodnotu. 8 ELDP Datum od/do v průběhu zaměstnání je vyšší než datum odeslání podání 8 Eldp09 Údaj 'činnost do' je datum vyšší než aktuální. Strana 8

9 103 Uživatel není oprávněn podávat podání CSSZ_ELDP za danou organizaci. 103 Kvalifikovaný certifikát použití k elektronickému podpisu není v DB ČSSZ. 200 Eldp09 Údaj 'Za rok' (yer) je starší ELDP Nesouhlasí rok v řádku průběhu zaměstnání 204 Eldp09 Nesouhlasí rok z průběhu pojištění Od-Do s rokum v údaji Za rok. 205 Eldp09 Neuvedeno datum opravovaného ELDP 210 RLDP Neuveden povinný údaj variabilní symbol organizace v hlavičce 211 ELDP Nesouhlasí variabilní symbol zaměstnavatele v hlavičce s údaji u zaměstnance. 212 ELDP 213 Eldp09 V řádcích se překrývají doby Od-Do. 214 ELDP Neuveden název obce v hlavičkových údajích. 215 ELDP Neuvedeno číslo popisné/orientační v hlavičkových údajích. 219 Eldp09 Chybný počet započtených dnů. 220 ELDP Chybný počet započtených dnů 222 ELDP Počet započtených dnů musí být menší nebo roven intervalu v průběhu zaměstnání 224 Eldp09 Vyplněny povinně prázdné údaje (např. započtené dny) 226 Eldp09 Nesprávně vyznačeny měsíce bez pojištění vůči údaji Do.; 229 Eldp09 Chybný vztah údaje Do a měsíce bez pojištění - celý rok. 233 Eldp09 Chybný počet vyloučených dnů 235 Eldp09 Chybný počet vyloučených dnů. 237 Eldp09 Vyměřovací základ nesmí být uveden. 240 Eldp09 Chybný počet vyloučených dnů.; 243 ELDP Chyba v odečtených dnech (po důchodovém věku) 246 Eldp09 Chybný počet odečtených dnů. 247 Eldp09 Nesouhlasí součet vyloučených dob. 248 Eldp09 Nesouhlasí součet vyměřovacích základů Strana 9

10 249 Eldp09 Nesouhlasí součet dnů odečtených po vzniku nároku na důchod 250 Eldp09 Začátek průběhu pojištění před začátkem výdělečné čínnosti. 251 Eldp09 Datum vyhotovení ELDP předchází datum v údaji Do. 252 Eldp09 Součet elementů t1 neodpovídá hodnotě 'počet průběhů pojištění' 253 Eldp09 Pořadové čís. pojistění neodpovídá posloupnosti.; 254 Eldp09 Technický kód nesmí být uveden pro e-podání. 256 Eldp09 Chybný počet započtených dnů. 256 ELDP Neuveden povinný údaj (Variabilní symbol, Místo, Datum, Typ, kód činnosti, jméno, číslo, Celkový počet). 257 ELDP Údaj (Kód činnosti, Započtené dny, Název, Datum, Vyloučené doby) není předepsaného typu. 257 Eldp09 Chybný počet započtených dnů. 258 ELDP Údaj cod (Kód činnosti) není z číselníku. 259 ELDP Rodné číslo není dělitelné 11. RČ není platné (Datum narození neodpovídá RČ). RELDP - Údaj bno(rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Údaj 'Datum narození' neodpovídá datu z rod. čísla.).; Datum narození neodpovídá aktuálnímu datu. 259 Eldp09 Nesprávný vztah započtených dnů a vyloučených dob. 260 ELDP Identifikační číslo organizace není platné IČ (IČ nesouhlasí modulo 11) 261 Eldp09 Chybný počet vyloučených dnů. 262 ELDP Neuvedeno datum opravovaného ELDP. 263 ELDP Součet t1 a t2 je nulový. (viz. Pozn.) 264 ELDP Počet tagů t1 + t2 neodpovídá. (viz. Pozn.) 265 ELDP Pořadí t1 mimo rozsah. (viz. Pozn.) 266 ELDP Pořadí t2 mimo rozsah. (viz. Pozn.) 267 ELDP Chybné číslování t1. (viz. Pozn.) 268 ELDP Chybné číslování t2. (viz. Pozn.) 269 ELDP Hodnota 2009 (nebo 2004) v údaji za_rok použitá ve (staré) datové větě Strana 10

11 reldp 270 ELDP Chybný rok ELDP (starší jednoho roku). 271 ELDP Neúplně vyplněný časový interval(průběh činnosti). 272 ELDP Nevyplněn časový údaj (průběh činnosti). 273 ELDP Chybně vyplněný časový interval (průběh činnosti) 274 ELDP Doby se překrývají (průběh činnosti). 275 ELDP Počet započtených dnů je vyšší než počet dnů v intervalu. 276 ELDP Odečtený měsíc mimo časový interval. 277 ELDP Chybný počet započtených dnů. 280 ELDP Chyba ve dnech odečtených po důchodovém věku. 280 ELDP Dny odečtené po důchodovém věku jsou nižší než vyloučené dny. 283 ELDP Doby se překrývají (průběh V,C,M nebo průběh činnosti). 284 ELDP Nesouhlasí součet vyloučených dob. 285 ELDP Nesouhlasí součet vyměřovacích 287 ELDP Chyba ve dnech odečtených po důchodovém věku.základů 288 ELDP Nesouhlasí součet vyměřovacích základů 288 ELDP Součet vyloučených dnů ve všech dobách je vyšší než součet započtených dnů. 291 ELDP Chybně vyplněný časový údaj - zúčtování příjmů (průběh činnosti) 295 ELDP Začátek průběhu pojištění před začátkem výdělečné činnosti. 298 ELDP Nesprávně vykázaná nepravidelná výpomoc po roce ELDP Uveden neplatný údaj (VS). 299 ELDP Uveden vyměřovací základ. 299 ELDP Neuveden povinný údaj Celkový počet tagů t1 a t2. (viz. Pozn.) 299 ELDP Identifikační číslo organizace) není předepsaného typu. 300 ELDP Podání (CorrelationID) je duplicitní... received rrrr-mm-dd 305 ELDP Datová věta eldp09 v obálce_cssz verze Eldp09 Údaj 'Datum narození' neodpovídá datu z rod. čísla.; Strana 11

12 311 Eldp09 Neplatné RČ - Rodné číslo není dělitelné ELDP Nesprávný vztah započtených a odečtených dnů. 338 ELDP Chybný počet vyloučených dnů. 338 ELDP Součty vyloučených dnů si odporují. 339 ELDP Údaj technický kód není určen pro e-podání. 341 ELDP Nesouhlasí rok z průběhu pojištění s rokem ELDP (nebo aktuálním datem). 342 ELDP Uveden neplatný údaj (Variabilní symbol nesprávné délky, PSČ). 343 ELDP Nesprávně vyznačeny měsíce bez pojištění. 345 ELDP Datum opravovaného ELDP se uvádí pouze na opravných ELDP. 347 ELDP Chybný počet odečtených dnů. 376 ELDP Chybný vztah datum od, do a měsíce bez pojištění ELDP Datum vyhotovení musí být menší nebo stejné jako aktuální datum zpracování 378 ELDP Datum vyhotovení musí být větší nebo stejné jako maximalní datum z položky Do 380 ELDP Datum vyhotovení evid.listu, který se opravuje, nemůže být menší než rok platnosti evid. listu 401 USRCERT Verifikace certifikátu neproběhla úspěšně.; 403 USRCERT Chyba validace certifikátu: Uživatel nenalezen v DB 406 USRCERT Sériové číslo certifikátu není stejné jako specifikované sériové číslo 407 USRCERT Vydavatel certifikátu není stejný jako specifikovaný vydavatel 999 ONZ Nespecifikovaná chyba (např. mezera nebo mezery v hodnotě údaje fro=" ") x ELDP V průběhu pojištění nejsou uvedeny platné řádky. x ELDP Vyměřovací základ je prázdný. Strana 12

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště

Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště verze 1.03f ze dne 10.12.2012 Počet stran v dokumentu celkem: 48 1 Obsah Obsah 1 ÚVOD... 4 2 GLOBÁLNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ... 4 2.1 METODA Č.1 - PŘEDÁNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

I. Zpracování elektronického formuláře

I. Zpracování elektronického formuláře NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOST O UDĚLENÍ, ZMĚNU, PRODLOUŽENÍ, ODNĚTÍ, PŘEVOD OPRÁVNĚNÍ K VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL NEBO VRÁCENÍ PŘEPLATKU I. Zpracování elektronického formuláře Pro

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více