Obsah. Humanitární pomoc Kancelář Diakonie CB Celkový přehled hospodaření Výsledovka Zpráva auditora... 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově Pobyty Pobočka DCB v Kolíně Pobočka Diakonie CB v Hrádku Pobočka DCB v Litvínově Pobočka DCB v Mostě Pobočka DCB v Praze Pobočka DCB v Praze Humanitární pomoc Kancelář Diakonie CB Celkový přehled hospodaření Výsledovka Zpráva auditora... 27

3 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Úvodní slovo Vážení přátelé, těší nás, že Vás opět můžeme oslovit prostřednictvím naší Výroční zprávy Diakonie Církve bratrské. Ta, kterou držíte v ruce, je ohlédnutím za rokem Obsahuje stručné informace tak, abyste si mohli učinit základní obraz o dění v diakonii, v jejích střediscích i pobočkách. Věříme, že péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součástí života nejen křesťanů, k nimž se někteří z nás hlásíme, ale ve větší či menší míře každého člověka. Možná patříte k těm lidem, kteří v tuto chvíli mohou nabídnout pomocnou ruku, dobré slovo či povzbuzení strádajícím kolem Vás. A možná, že jednou i my budeme potřebovat, aby nás někdo podpořil, ošetřil, vyslechl, povzbudil Naše pomocná ruka, vůle a ochotné srdce má být připraveno i v situacích, kdy se nám to nehodí, kdy spěcháme, nejsme přátelsky naladěni Ke každému potřebnému člověku tak, jak nám dává příklad podobenství o milosrdném samaritánovi, který se ujal zbitého člověka, postaral se o jeho ošetření a dokonce byl ochoten uhradit jeho další léčení. (Písmo svaté, evangelium podle Lukáše 10,25-37) V Diakonii Církve bratrské v roce 2005 již třetím rokem pokračovala činnost Bethesdy, domova pro seniory a lidi s handicapem, v Praze-Chvalech. Služba střediska byla zaměřena na stabilizaci provozu, na kvalitu služby při respektování potřeb obyvatel domova, a to nejen fyzických, ale i duchovních. V Bethesdě začal pracovat stálý pastorační pracovník. Byla poskytována zdravotně sociální péče a rozvíjeny vztahy mezi obyvateli a zaměstnanci. Jako od počátků i v roce 2005 velmi aktivní oporou byl Bethesda a Diakonii CB Kruh přátel Bethesdy. Stručnou bilanci přináší výroční zpráva i pokud jde o další projekty a to Chráněné bydlení na Xaverově, které slouží mentálně postiženým mužům a Centrum Slunečnice pro zdravotně postižené. Pro Centrum Slunečnice se Diakonii CB podařilo zrekonstruovat nové prostory v Praze 9 - Černý Most, kam se na podzim 2005 Slunečnice přestěhovala. Aktivně si Slunečnice vedla i v domácí asistenci. Mezi pobočkami Diakonie CB ve své službě pokračoval Stacionář pro děti s autismem v Praze 3 Žižkově, klub Benjamínek pro maminky s dětmi v Litvínově a další. Péči o seniory mají rozšířenou pobočky Praha 1 i Praha 2 a nejen ony. V roce 2005 postupovala zčásti i stavba Střediska sociální péče při sboru Církve bratrské v Hrádku ve Slezsku. Vážení přátelé, mezi těmi, kteří v Diakonii CB v roce 2005 pracovali a snažili se vnášet jiným lidem do těžkých životních situací naději, kteří pomáhali zcela konkrétně, bylo nemálo dobrovolníků, přátel a příznivců. Jim patří poděkování a naše úcta. Děkujeme Vám všem, kteří činnost Diakonie CB různým způsobem podporujete materiálně i finančně, všem dárcům, sponzorům,firmám i jednotlivcům. Děkujeme všem, kteří se zapojili do humanitární pomoci a všem, kteří do ní přispěli. Děkujeme Církvi bratrské - za pomoc i za duchovní podporu. Mgr. Eva Čenkovičová ředitelka Diakonie Církve batrské strana 3

4 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie CB stojí osmičlenná správní rada, jejím statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Hana Jindrová Pavel Kamp Vladislav Lipus Petr Macek Mgr. Štefan Paluchník Ředitel Mgr. Eva Čenkovičová Sídlo Koněvova 24/151, Praha 3 tel., fax: IČ Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 4

5 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem Cílem domova je vytvářet zázemí pro své byvatele, aby mohli v důstojných podmínkách a v ovzduší vzájemné důvěry a pohody prožívat svůj život. Snažíme se o takové podmínky, kdy mohou obyvatelé i při značně zhoršeném zdravotním stavu zůstat zde, ve svém domově. Již od října 2003 poskytujeme ubytovací služby (tj. ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním hyg. zařízením), stravování, praní prádla, úklid a údržbu místností. V rámci služeb si mohou objednat nadstandardní služby, jako je kadeřník, pedikúra, kosmetika apod. Zdravotní a pečovatelské služby jsou zabezpečeny 24 hodin denně. Zahrnují běžné pečovatelské činnosti i náročnou ošetřovatelskou péči. Lékařka ordinuje 1x týdně. V případě potřeby zajišťujeme doprovod do zdravotnického zařízení, na lékařské vyšetření apod., dovoz léků z lékárny. Sociální služba zajišťuje a umožňuje styk obyvatel s veřejností, s úřady, pečuje o úhrady obyvatel a jejich ostatní potřeby. Rehabilitační služby pod vedením fyzioterapeutky zahrnují společná každodenní cvičení i individuální rehabilitaci. Ergoterapie vytváří pracovní motivační činnosti práce s hlínou, vyšívání, kreslení i rozličné kulturní akce, jejichž výčet je zde uveden. Výčet pravidelných činností v domově Kromě výše zmíněných služeb se ustálil následující pravidelný (dobrovolný) program, jehož se dle chuti a své vlastní osobní potřeby zúčastňují naši obyvatelé: Každý den jsou ranní biblické chvilky za účasti Š. Jeřábkové. Následuje společné cvičení obyvatel pod vedení fyzioterapeutky P. Bouškové, poté individuální rehabilitace, v odpoledních hodinách začínají práce v ergoterapii s L. Eliášovou. Ve všední dny je program doplněn dle přání a potřeb obyvatel a dle počasí o vycházky, společné čtení z vybrané literatury, společný poslech hudby, občas společné soutěže, testy, kvízy, individuální vycházky, indiv. četba apod. V pondělí a ve středu jsou odpolední biblické chvilky s D. Mackem nebo Z. Nikiforovou. Každé pondělí je canisterapie pod vedením odborné asistentky. Ve čtvrtek odpoledne patří vedení biblické hodiny studentům z ETS, nedělní bohoslužby kazateli A. Beňovi a dalším kazatelům CB. Výčet mimořádných akcí v domově Návštěvy dětí ze ZŠ Stoliňská, Ratibořická a ul. Spojenců z Horních Počernic pásmo písní; masopustní zábava (kloboukový bál); pohádka Lakomá Barka (žižkovská mládež - Sbor CB Žižkov); pantomima - studenti ETS; pásmo o TGM vytvořili pan Jakubec a L. Eliášová; poezie Nanynka - L.Eliášová, pečení štrúdlu, literární kavárna; zpívání dětského sboru p. Bajerové; výlet na výstavu květin v Lysé n/labem; pan David výběr z klasické hudby s průvodním slovem; návštěva z Německa - opékání buřtů na zahradě; koncert lidové hudby - pan Kovařík; program o Matce Tereze s promítáním - sestavili manželé Javorničtí; návštěva chráněné dílny Sv. Prokop v Dolních Počernicích; návštěva Saint Louis Gospel Choir and Band z USA - 40členný pěvecký sbor; účast na zahradní slavnosti v Evangelické Akademii - prodej výrobků našich obyvatel; výlet s obyvateli do Poděbrad; Zahradní slavnost v Bethesdě; program o vojenské misi do Kuvajtu - vyprávění kazatele M. Kloubka o jeho práci vojenského kaplana; koncert Tomáše Najbrta - staré nástroje - vyprávění a hudba, dokonce v dobovém kostýmu; benefiční strana 5

6 koncert pro Bethesdu, zorganizovaný Kruhem přátel Bethesdy; Mikuláš s nadílkou pro všechny obyvatele /Mikuláš, čert i anděl v podání personálu/; předvedení canisterapie (terapie kontaktem se psem - představení hlavních protagonistů (labradorů), sledováno s velkým zájmem; pohádka zahraná dětmi ze skautského oddílu Světlušky a zpívání za doprovodu klavíru (vrchní sestra); zpívání koled s dětmi MŠ Horní Počernice; vánoční zpívání - sbor dospělých Myšáci ; vánoční program dětí ze sboru CB Horní Počernice; Vánoce v Bethesdě - jako vždy se Zinou, štědrovečerní večeře, zpívání, povídání. Poděkování V naší službě nám v uplynulém roce pomáhala řada příznivců, Kruh přátel Bethesdy, dobrovolníci i studenti z ETS. Děkujeme ze srdce všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na péči o naše obyvatele, budovu, areál. Děkujeme za finanční i duchovní podporu. Kontakt Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem, Stoliňská 2510/41c, Praha 9 - Horní Počernice; tel.: , fax Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady Hl. město Praha Energie Příspěvky na bydlení a provoz, Opravy a udržování předfakturace LRS Služby Ostatní provozní výnosy Mzdy Dary Zákonné pojištìní MČ Praha Cestovné Ostatní Celkem Celkem Projekt podpořili Magistrát hlavního města Prahy; MČ Praha 9, Kruh přátel Bethesdy; Novum; sbory CB Praha 1; Praha 5; Praha 6; Náchod; Trutnov; jednotlivci J. Čepička, B. Kolman, J. Košťál, Z. Ferenc, manželé Javorničtí, D. Chrástová, B. Matulík, O. Somolová, H. Vranská, N. Cvrčková, E. Mitisková, F. Šmik, H. Košťáková, H. Janovská, p. Prokešová, R. Hanák, A. Wichterle, H. Borovičková, p. Dejmková, P. Kaleta, M. Baloun, E. Čenkovičová, H. Jirkovská, J. Darhokoupil, I. Kampová, M. Reisiglová, D. Klementová, Pařízkovi, M. Jech, Kaiserovi, J. Kubový, H. Zárubová, L. Kyselková, Petr Verner, J. Hušek, E. Dvořáková, J. Veisar, p. Růžková, Pavel Verner, p. Havlíková, V. Larvová, p. Odvárka, p. Rybářová, J. Böhmová, M. Kuba, D. Kampová, p. Kocourková, T. Smažík strana 6

7 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Činnost Kruhu přátel Bethesdy za rok 2005 Kruh přátel pokračoval i v loňském roce ve své činnosti. Za rok 2005 jsme různými aktivitami získali částku Kč jako příspěvek na dovybavení a provoz domova Bethesda ve Chvalech. Schází se nás kolem 10 lidí, 4-5 do roka. Zdroje finanční podpory Výrobky lidí z různých míst a jejich uplatnění Horní Krupá, Horní Počernice, Náchod, Praha 5-Smíchov, Pardubice, Jablonec nad Nisou. V loňském roce jsme měli dva benefiční koncerty: V červnu smíšený sbor z USA + orchestr z Hradce Králové ve sboru v Praze 5 - Smíchově. Hosté pak zazpívali také v Bethesdě. Již osmý předvánoční benefiční koncert se konal v kostele U Martina Ve Zdi. Účinkovali paní L.Váchalová (harfa) a pan Jiří Boušek (flétna). Koncerty byly zdařilé a líbily se. Byly při nich vykonány sbírky. Někteří zasílají pravidelné příspěvky. V Čelákovicích pokračovala pravidelná sbírka každou poslední neděli v měsíci na podporu Bethesdy. Zakoupili jsme pro Bethesdu šicí stroj. Všem obyvatelům i zaměstnancům Bethesdy jsme připravili vánoční dárky zarámované originální fotografie květin. Ostatní peníze byly předány do Diakonie. V závěru roku bylo všem dárcům poděkováno a na požádání zasláno potvrzení o daru na odečet daní. Kruh přátel Bethesdy strana 7

8 Centrum Slunečnice Projekt Centra Slunečnice vznikl v r za účelem pomoci dospělým lidem se zdravotním postižením i jejich rodinám žít naplněný, smysluplný a radostný život. Původ své existence má projekt v pobytových akcích, kde od některých pražských účastníků vzešel první impuls ke vzniku celoročních služeb pro dospělé lidi s postižením. Za dobu své existence zaznamenal projekt vývoj a posun jak v rozmanitosti nabízených služeb, tak v počtu klientů, kteří je mohli a mohou využívat. Rok 2005 byl pro Centrum Slunečnice přelomový. Konečně se nám podařilo získat vlastní zázemí v nebytových prostorách sídlištního domu. Po získání nájemní smlouvy a vyřízení potřebných administrativních úkonů, probíhalo během roku budování bezbariérového interiéru. V srpnu proběhla kolaudace a od října jsme začali pracovat v novém denním centru. Změna působiště umožnila nabízet služby 5 dní v týdnu, přijmout nové klienty a připravovat další programy a projekty. Uživatelé služeb Služeb Centra Slunečnice využívají dospělí lidé s postižením tělesným a vícečetným (kombinace s mentálním, smyslovým, neurologickým, apod.). Celkem jsme pomáhali asi 37 lidem. Cíle Základním cílem Centra Slunečnice je maximální zapojení osob s postižením do běžného života, jejich aktivace a rozvoj, což přispívá ke snižování následků handicapu a zvyšování samostatnosti a sebevědomí klientů. Prostřednictvím nabízených služeb je naplňován základní cíl a další dílčí cíle, jako je: podpora vědomí osobní prospěšnosti a schopnosti něco vytvořit, vedení k samostatnému rozhodování, motivace k pravidelnému dennímu režimu a odpovědnosti za týdenní povinnosti, vedení ke schopnosti přednést a obhájit vlastní názor, motivace ke zvyšování kvalifikace a soběstačnosti. Při naší pomoci úzce spolupracujeme s rodinou, pomáháme hledat nové přátele a dbáme na podporu častého kontaktu s intaktní společností. Nabízené služby V současné době nabízíme na území Prahy skupinové terapeutické programy: umělecký, pohybový a rozvoje samostatnosti. V souladu s nimi pak probíhají individuální programy: poradenství a osobní asistence. Vše probíhá v novém denním centru, jen keramickou dílnu jsme zachovali v prostorách Domova Palata, se kterým dále spolupracujeme. Pro mimopražské zájemce pravidelně organizujeme pobytové akce a setkání. Klient si z nabídky služeb vybírá dle svého zájmu a rozhodnutí, s každým je následně sepsána dohoda na základě které pro obě strany vyplývají práva i povinnosti. Terapeutické programy obsahují pohybové, výtvarné a literární cvičení. Klienti se jich účastní během pracovního týdne a pro některé jsou předstupněm zaměstnání, u lidí s těžším postižením nahrazují pracovní povinnosti. Pohybový program zaměřujeme na radost z pohybu a rozvoj motorických dovedností. Do výtvarných aktivit jsme krom již užívaných technik nově zařadili malování na textil a poprvé olejomalbu na plátno. Jednalo se o program dlouhodobého charakteru, kdy si každý vyzkoušel přípravu plátna, výběr motivu a strana 8

9 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 jeho ztvárnění. Nadále probíhalo literární cvičení formou čtení a interpretace známých autorů i s vlastní tvorbou klientů. Službu zabezpečovali zaměstnanci, dobrovolníci a praktikanti. Využilo ji celkem 16 osob. Poradenství standardně nabízelo pomoc formou osobních kontaktů příp. prostřednictvím mailu. Konkrétní řešené oblasti: problematika rodinná a vztahová, možnosti bezbariérového bydlení, zprostředkování kontaktu s odbornými lékaři a jednání s nimi, pomoc v jednání s úřady a organizacemi následné péče a další. Poradenství zajišťovala vedoucí centra pro 7 osob. Osobní asistence byla poskytována klientům, kteří se účastní skupinových programů. V r jsme vykonali více než tisíc hodin osobní asistence v podobě: doprovodů a dopravy autem (na programy, do zaměstnání, k lékaři, apod.) pomoci v domácím prostředí (hygiena, údržba domácnosti, kondiční domácí cvičení) a asistence v zaměstnání. Službu zabezpečovali zaměstnanci a dobrovolníci celkem pro 12 osob. Pobytová akce proběhla tradičně jeden týden v měsíci srpnu (více Zpráva z letního pobytu Centra Slunečnice). Spolupráce s veřejností Pravidelný kontakt našich klientů se zdravou populací chápeme jako prostředek k odstraňování rozdílů mezi lidmi se zdravotním postižením a bez něj. Účastníme se kulturních akcí, organizujeme vlastní aktivity a s ostatními spoluobčany se s našimi klienty setkáváme v MHD, při nákupech, v čekárně u lékaře, apod. V r proběhlo: v lednu návštěva představení Divadla na zábradlí, v únoru setkání s Milanem v Kladně. Navštívili jsme dvě výstavy - v únoru evropskou grafiku a v květnu Chagallovy Obrazy z Bible. V květnu a v září jsme v kině shlédli dva české filmy. V červnu jsme zorganizovali výlet - do Botanicusu v Ostré n. Labem a před prázdninami návštěvu arboreta v Kostelci nad Černými lesy, kterou jsme ukončili v Praze, společným táborákem s obyvateli a pracovníky Domova Palata. Se zahájením činnosti na sídl. Černý Most se podařilo navázat spolupráci s Městskou částí Praha 14 a seznámit se s aktivitami některých neziskových organizací v této části Prahy. V prosinci jsme se společně s nimi účastnili vánočních trhů u stanice metra Černý Most Vánoce ve stanu. Akce vznikla na podnět KC Motýlek pod záštitou starosty MěČ Praha 14. Své výrobky klienti předvedli, letos již podruhé, na předvánočních trzích na Evangelické teologické fakultě. Trhy pořádá Volné ekumenické sdružení a účastní se ho diakonie, charity a další občanská sdružení z celé ČR. Jako každý rok proběhlo tradiční adventní setkání účastníků letních pobytů. V sále sboru CB v Praze na Žižkově se sešlo 60 návštěvníků. Svátečním slovem nás pozdravili manželé Javorničtí, někteří z účastníků představili svou literární tvorbu a proběhl 4. ročník soutěže O nejlepší vánoční pochutinu. Velkým uměleckým zážitkem byl koncert zpěvačky židovských písní Zity Honzlové a chvíle pobavení zajistila videoprojekce Koutských festivalových filmů, jejichž scénáře, režie i zpracování vytvořili účastníci letního pobytu. Další rok jsme se rozhodli podporovat vzdělání dítěte v Ugandě účastí na projektu Adopce na dálku. Pracovníci, dobrovolníci a pomocníci V personálním obsazení došlo během roku ke změnám. Přímý kontakt s klienty vykonávalo na různé úvazky celkem 6 pracovníků (dva projekt opustili, dva noví nastoupili), na základě dohody s námi strana 9

10 spolupracovali 2 kolegyně a dále dobrovolníci a dvě studentky na odborné praxi. V červnu jsme se rozloučili se dvěma stálými dobrovolníky, kteří z důvodu ukončení studia nastoupili do zaměstnání ve svém oboru. Za pomoci 27 dobrovolníků (studenti i zaměstnaní lidé) proběhla letní pobytová akce. Poděkování Děkujeme Mgr. Švecové, Ing. Procházkovi a dalším pracovníkům Domova Palata za možnost využívat část prostor domova a zahradu. Zitě Honzlové děkujeme za vystoupení na adventním setkání. Za průběžnou pomoc velice děkujeme dobrovolníkům J. Zajícové, J. Šimkovi, J. Masopustovi, T. Josefíkovi, M. Holekovi a dalším. Všem pracovníkům děkujeme za trpělivou práci, kterou vykonávají s odpovědností, se zájmem, za nízkou mzdu a dobrovolníci i bez nároku na odměnu. Za poskytnuté dary děkujeme níže uvedeným dárcům. Kontakt Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9; tel.: ; Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Kádnerová, Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady Hl. město Praha Energie Příspěvky klientů Opravy a udržování Ostatní - úroky 150 Služby Dary Mzdy Tržby - reklama Zákonné pojištění Cestovné Ostatní Celkem Celkem Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Prahy; firmy: Cleverlance, FAVEA spol. s.r.o, LASAK spol. s.r.o., NATURAL MEDIKAMENTS s.r.o., MTR Reklama; jednotlivci: V. + L. Červení, I. Dombayová, D. Jetleb, M.Macková, M. Pabousková, J. + O. Skrbkovi, P. Verner. strana 10

11 Chráněné bydlení na Xaverově Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Chráněné bydlení na Xaverově bylo založeno v roce Jde o malou domácnost pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Cíle projektu Chráněné bydlení si klade za cíl zajišťovat obyvatelům podmínky k co nejsamostatnějšímu životu a osobnímu rozvoji. Zastáváme názor, že každý má právo žít podle svých představ a chráněné bydlení k tomu dává prostor i lidem se specifickými potřebami. Původním cílem projektu bylo poskytnout klientům chráněného bydlení příležitost získat dovednosti a znalosti potřebné k samostatnému životu a nechat je odejít do nechráněných domácností. Vzhledem k hloubce postižení stávajících klientů, jsme však během minulých let tento cíl přehodnotili a počítáme s tím, že budeme klientům poskytovat služby chráněného bydlení dlouhodobě. To však neznamená, že by byla opuštěna myšlenka možnosti osamostatnění. Vycházíme z filozofie, že klienti chráněného bydlení jsou dospělí lidé a naším úkolem je pomoci jim překonat handicap způsobený vrozeným postižením, či nedostatečným rodinným a pedagogickým zázemím v dětství. Nadále tedy vedeme klienty chráněného bydlení k samostatnosti v sebeobsluze, péči o domácnost, komunikaci s okolím, zkrátka všemu, co je potřeba k samostatnému životu. Obyvatelé V roce 2005 chráněné bydlení poskytovalo služby pěti obyvatelům. Všichni obyvatelé chráněného bydlení mají mentální postižení, které je u některých obyvatel kombinováno s psychickým onemocněním, poruchami chování či jinými zdravotními problémy. Život v domě Život v chráněném bydlení se výrazně neliší od životního stylu mnoha běžných domácností. Obyvatelé podle svých možností docházeli do zaměstnání, uklízeli, vařili, chodili na nákupy atd. Volný čas trávili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. Společně jsme slavili narozeniny a svátky prostě život v domácnosti se vším všudy. Během roku jsme podnikli několik výletů. Tentokrát v klasických termínech - začátek jara, začátek léta, konec léta. V zimě do Janských Lázní. V létě jsme navštívili Středověké dny na Hradě Orlík u Humpolce a již tradičně jsme jeli na týden do Mnichova Hradiště, kde jsme opět bydleli v romantických prostorách bývalého kláštera provozovaných o.s. Fokus Mladá Boleslav. Spolupráce v obci, prezentace projektu Koncem listopadu se již tradičně konala benefiční akce ve prospěch Chráněného bydlení na Xaverově. Tentokrát to bylo divadelní představení činoherního souboru Divadla na Prádle Návrat pana Leguena aneb víkend ve výtahu. Akce se konala v KC Domeček v Horních Počernicích. V rámci akce jsme oslovili místní firmy se žádostí o finanční podporu projektu. Našim sponzorům patří velký dík, neboť bez jejich pomoci by se provoz chráněného bydlení strana 11

12 nejspíše nepodařilo zajišťovat. Již tradičně je připraveno poděkování dárcům na Billboardech s logy firemních dárců, kteří měli o zveřejnění loga zájem. Tento rok se díky laskavosti firem Atelier Spektrum a Europlakat podařilo dojednat 4 reklamní plochy (tři v Horních Počernicích a okolí a jednu na Praze 5), kampaň je vzhledem k vytíženosti reklamních ploch před volbami připravena na červenec Nadále pokračovala spolupráce s Úřadem městské části Praha 20 a jeho odborem sociálních věcí. Poděkování dárcům Děkujeme srdečně všem, kteří v roce 2005 jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se myšlenka samostatného bydlení lidí s mentálním postižením mohla realizovat. Děkujeme těm, kteří nás podpořili finančně a materiálně, i těm, kteří přispěli dobrovolnou pomocí. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově, Ve Žlíbku 2005, Praha Horní Počernice; tel.: , Vedoucí projektu: Libor Bečka, Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady Hl. město Praha Energie Příspěvky klientů Opravy a udržování Tržby za vlastní služby Služby Dary Mzdy MČ Praha 9 H. Počernice Zákonné pojištění Cestovné Daň z nemovitosti 939 Ostatní Celkem Celkem Projekt v roce 2005 podpořili: Arnica - Lékárna Horní Počernice, Atelier spektrum, Běchovické uhelné sklady, Biofaktory, DOM-ZO 13, EGU - laboratoř velmi vysokého napětí, Europlakat, Globus, Helga Krafferová, INPO - Josef Skalský, Hels Mat, Jan Luhan, Karel Kopecký Strojservis, Kone, Marek Luhan, Marie Nováková, Metrostav, Miroslav Simon, Moeller, Nederman CR, paní Holadová, Ronda, Rothlehner - pracovní pološiny, SABS - Jiří Frank, Mč Praha 20, Magistrát Hl. m. Prahy a další dárci strana 12

13 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Pobyty Centrum Slunečnice letní pobyt pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením Šestnáctý letní pobyt se konal v rekreačním středisku Koutský zámek v obci Kout na Šumavě v době od 13. do 20. srpna Zúčastnilo se ho celkem 61 osob, z toho 31 s postižením, ostatní jako asistenti a organizátoři. Celý pobyt jsme stylizovali jakožto velký festival, jehož náplň vytvářeli podle předem zadaných instrukcí a indicií samotní účastníci. Během týdne se každý z nich mohl na pár hodin stát žurnalistou, módním návrhářem či modelem, sportovcem, hudebníkem - zpěvákem, tanečníkem, literátem, filmařem - hercem a divákem zároveň. Pět soutěžních skupin bojujících o jednu z pěti putovních festivalových sošek, které navrhla a vytvořila Martina Najbrtová, předvedlo velkolepý tvůrčí um, který upoutal i ostatní návštěvníky festivalu - ostatní rekreanty, majitele objektu i obyvatele obce. Ani letos v programu nechyběl celodenní výlet navštívili jsme zámek Klenová a po té americkou zahradu v Chudenicích. Na řadu přišel i orientační závod (letos s názvem Z Koutu do Koutu ) coby tradiční prověrka fyzické výkonnosti účastníků, při níž se neobejdou bez správné rozvahy. Trasa závodu tentokrát doznávala značného převýšení a notné délky, závodníci si přesto s obtížným terénem hravě poradili a i přes drobná poranění utržená v závodní vřavě všichni ve zdraví dorazili do 6 kilometrů vzdáleného cíle. O duchovní program letošního pobytu se postarali hosté: kazatelé Zdeněk Holubec z CB Plzeň a Karel Hůlka z CB Klatovy a farář Pavel Kuneš z vršovické farnosti v Praze. Všem návštěvníkům velice děkujeme za příjemné a posilující chvíle a jejich přístupnost k rozvinutí diskuze. Děkujeme všem, kteří letošní festivalový pobyt podpořili svou účastí a doufáme, že v jeho atmosféře nalezli osobní obohacení či tvořivou inspiraci přesahující bariéry všech handicapů. L. Kádnerová vedoucí Centra Slunečnice Zpráva o pobytech seniorů v roce 2005 Senioři Církve bratrské i v roce 2005 měli možnost pod záštitou Diakonie CB prožít dva týdny rekreačních pobytů. První se uskutečnil ve dnech 26. června 1. července v Jánských Lázních, v rekreačním zařízení ČCE SOLA FIDE, kde bylo 30 účastníků. Druhý pobyt proběhl ve dnech září na Valašsku v ubytovacích prostorách CB ve Velké Lhotě, zde bylo 23 osob. Ještě v šedinách ponesou ovoce, zůstanou statní a svěží. Těmito slovy ze Žalmu 92,15 je možno charakterizovat obě seniorská setkání z českých a moravských sborů CB a některých hostů ze sesterských denominací. Neuzavíráme se jen do sebe. Programová náplň obou pobytů byla prakticky shodná. Prvé dvě neděle jsme se účastnili bohoslužeb místních sborů. /V Janských Lázních v kostele ČCE a na Valašsku v modlitebně CB ve Velké Lhotě, zde i ve středu večer/. V týdnu pak dopoledne probíhaly tématické biblické programy s diskusemi. /V J. Lázních probíral kazatel strana 13

14 M. Lachman ep. Judovu a na Valašsku J. Hušek knihu Rut/. Odpoledne se pořádaly vycházky a výlety do přírody podle přání a možností účastníků. Chodilo se samostatně nebo v menších skupinkách. Na obou místech jsme uspořádali též větší akce, jako např. lanovkou na Černou Horu a zpět různými směry nebo auty na Hrubou Lhotu do Karafiátova dřevěného kostelíku s odborným výkladem. Auty jsme se též vypravili do Valašského skanzenu v Rožnově p/ Radhoštěm a někteří na celodenní výlet na Radhošť. Též nám byla na Lhotě umožněna exkurse na farmě u Zajíčků, kde jsme kupovali výborné mléko do naší kuchyně. Večerní programy byly vyplněny rozhovory, zkušenostmi z osobního života víry apod. První večery byly seznamovací a organizační. V Janských Lázních nás jeden večer navštívil kazatel Jan Šrámek /CB Trutnov/ s manželkou. Další večery též sloužil kazatel M. Lachman, E. Chýšková recitovala některé básně z vlastní tvorby s osobním výkladem a též nám zazpíval sóla duchovních písní bez doprovodu devadesátiletý pan Lubomír Bukáček z Brna. Na Valašsku připravil všechny večerní programy J. Vlček z Trhového Štěpánova duchovní poezie, biblické soutěže apod. Jeden večer nám posloužil osobním svědectvím místní vikář V. Kukliš. Na obě místa mezi nás přijel tajemník Rady CB ing. K. Fojtík a informoval nás o dění v církvi, ekumeně i o vývoji vztahů mezi církvemi a státem. Ještě několik informací všeobecně: měli jsme se na obou místech dobře a nikdo by nevěřil, jak je mezi seniory veselo, jak dovedou žertovat a jak se umí smát; na pobytu si všichni tykáme a to vytváří bezprostřední a otevřené ovzduší; máme se rádi a jsme v pravdě křesťanský svazek bratří a sester; v Janských Lázních jsme měli výbornou stravu v místní kuchyni a na Valašsku nám vařila, již léta osvědčená vynikající kuchařka, M. Řepová při ní stály ku pomoci denní služby z našich řad děkujeme! Závěrem patří poděkovat Diakonii CB za zajišťování těchto pobytů, za půjčení mikrobusu k přepravě některých účastníků i za finanční podporu obou akcí. Jan Hušek st. Sbor CB Žižkov, Praha 3 Zpráva o letním pobytu rodin s dětmi se specifickými potřebami léto 2005 Na začátku července od se uskutečnil pobyt rodin s dětmi v Horních Albeřicích v Krkonoších. Celkem přijelo 76 osob 51 dospělých a 25 dětí. Pro 12 dětí se spec. potřebami byli zajištěni asistenti, kteří se o ně po dohodě s rodiči starali během dne. Každé ráno a večer se děti sešly u svého programu, který připravili studenti Evangelikálního teologického semináře, pokud počasí dovolilo mohly se děti vypravit na procházku v okolí po značkách a hledání pokladu, zúčastnit se olympiády nebo turnaje v ping-pongu. Pokud pršelo byly připraveny výtvarné činnosti na více místech v objektu tak, aby se zabavilo co nejvíce dětí vyráběly se obrázky z barevných papírů, pletly se přívěsky ke klíčům, modelovaly se drobnosti z hmoty tvrdnoucí na vzduchu atd. Delší výlety jsme podnikali po obědě návštěva safari ve Dvoře Králové, výstup na Sněžku, návštěva Trutnova atd. Cyklisté vyjížděli na kratší i delší trasy podle své zdatnosti. Během dopoledne mohli rodiče využít společných rozhovorů s Mgr. Noemi Komrskovou na takové téma, které si sami zvolili. Jeden společný rozhovor byl věnován sourozencům dětí s strana 14

15 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 postižením. Letos poprvé jsme byli v hotelu Vápenka a byli jsme velmi spokojeni s přijetím i poskytnutými službami. Ubytování bylo v přízemí a v 1. patře, každý pokoj měl svou koupelnu a WC, rodiny se 2 a více dětmi mohly mít studia a apartmány tedy 2 pokoje s hygienickým příslušenstvím. Z některých pokojů v přízemí bylo možno vycházet na venkovní terasu, u části pokojů v 1. patře byl balkon. Stravování bylo zajištěno buď jako polopenze nebo celá penze, snídaně formou bufetu. V objektu byla k dispozici klubovna pro společná setkávání, posilovna s ping-pongovým stolem a koupelna pro vozíčkáře. Každý večer bylo krátké setkání s asistenty, kdy se mohly řešit různé nejasnosti nebo problémy při práci s dětmi. Večerní programy pro rodiče byly zaměřeny podle zájmu buď jako společné nebo individuální rozhovory. Přesto, že nám počasí úplně nepřálo a deště bylo víc, než bychom chtěli, mohli jsme prožít příjemný týden v hezkém prostředí, sdílet se se svými problémy, hledat jejich řešení a opět si ověřit, že je dobré mít někoho blízko sebe, kdo je ochotný naslouchat nebo pomoci s tím, co je někdy nad naše síly. Na podzim v sobotu se někteří účastníci letní rekreace sešli na Žižkově ve sboru CB. U malého občerstvení jsme si prohlédli fotografie z pobytu, oživili hezké společné chvíle a seznámili jsme se s plány na rok Pobočka Diakonie CB v Kolíně Diakonie sboru Se samozřejmostí připomínáme nejen níže uvedenou finanční pomoc, ale také osobní fyzické nasazení členů sboru s materiální podporou a pomocí dalším potřebným lidem. K tomu patří jak osobní pastorace, tak i naslouchání a podpora těch, které nám náš Pán a Bůh dává kolem nás. Všem, kdo jakkoliv pomohl, vděčně děkujeme. Dary a sbírky vyhlašované staršovstvem: leden - sbírka pro Asii (tsunami) (20 500,-), únor - sbírka Teen Challenge (léčení drogově závislých), listopad - sbírka pro celocírkevní Diakonii (5 000,-), prosinec - dárky pro děti na Ukrajinu. Celkem se vybralo cca ,-. Diakonie a misie při sboru Církve bratrské Činnost je také zaměřena na potřebné z různého prostředí a v různých situacích. Účastnili jsme se sbírky na oběti v oblastech zasažených vlnou tsunami. V měsíci dubnu jsme podpořili léčení pacientky z Havířova, se kterou jsme v neustálém spojení a poskytujeme osobní, materiálovou a duchovní pomoc (zdroje z darů mimo okruh sborové Diakonie, cca Kč ,-). Rovněž zde patří velký dík všem ochotným srdcím a rukám a požehnání našeho Pána Ježíše Krista. strana 15

16 Pobočka Diakonie CB v Hrádku Pro zdravý vývoj a růst jsou v církvi různá obdarování. V tomto výčtu je vyjmenována také služba potřebným. Již první křesťanské sbory kladly důraz na udržení jednoty a poskytování pomoci strádajícím. Tento aspekt křesťanské služby ovlivnil hrádecký sbor v rozhodování o výstavbě Střediska sociální péče. Stavba je záležitostí celého sboru a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci programu, srdečně děkujeme. Výstavba střediska je dlouhodobou záležitostí a ještě nějakou dobu potrvá, než bude přestřižená pomyslná stuha a otevřou se dveře prvním klientům. Již dnes je třeba myslet na vybavení a provoz střediska. Správní výbor Pobočky připravoval dokumenty pro získání certifikace. V roce 2005 došlo k mnoha změnám v organizaci sociálních služeb. Mnoho kompetencí MPSV bylo delegováno na kraje, města a střediskové obce. Vzhledem k obtížnosti orientace v sociálním systému hodláme zavést Internetovou sociální poradnu. Naše Pobočka je členem Asociace humanitárních organizací MSK a je napojená na informační systém, což umožňuje ovlivňovat tvorbu sociálních programů. Je ještě mnoho možností, kde by se Diakonie mohla angažovat, ale v centrum pozornosti musí zůstat člověk s konkrétními potřebami, pokud ten zmizí z horizontu vidění, služba se stane rutinou. Některé potřeby jsou skryté lidskému oku, ty je třeba nejdříve odhalit. Prioritou naši Pobočky je získávání důvěry. Jedině v atmosféře lásky a důvěry si můžeme vzájemně pomáhat. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Hrádku, Hrádek č. 74, Vedoucí pobočky: Vladislav Lipus Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Servis výtahu KONE Zůstatek z roku 2004-hotovost Mzdové náklady + daň Úřad práce Frýdek-Místek Pojištění zdravotní, sociální Dar nadace Via Vitae Cestovné Zůstatek na BU Bankovní poplatky Úroky 603 Účetnictví Nákup PC + software El. přípojka Casel Projektová dokumentace Telefon 900 Poštovné 413 Ostatní 2875 Celkem Celkem strana 16

17 Pobočka Diakonie CB v Litvínově Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Již od roku 2003 rok funguje mateřský Klub Benjamínek, jehož cílem je pomoci především matkám s malými dětmi. Je zde vytvořen prostor pro předávání si zkušeností s výchovou dětí a navazování nových vztahů jak maminek tak i dětí. Dále bylo maminkám poskytnuto i hlídání dětí při vyřizování úředních záležitostí, návštěv lékaře apod. Mateřské centrum je umístěno v rekonstruovaném objektu bývalé školky. Cílem projektu je pomoci obnovit úctu k mateřství a dát prostor a šanci matkám, které jsou v dnešní uspěchané době vystaveny velikému tlaku ve společnosti, v zaměstnání i rodině. Poukázat na to, že mít děti, je něco normálního, krásného a dokonce žádaného. Je všeobecně známo, že osobnost člověka se formuje právě v raném věku a podíl matek je v této věci nenahraditelný. Program v roce 2005 Mateřské centrum bylo otevřeno 3x týdně : - Pondělí, klub pro děti 3-6 let od 9.00h do 12.00h (všeobecně vzdělávací program, hry) - Středa, klub 16.00h do 19.00h (program s křesťanskou tématikou, hry atd.) - Čtvrtek, klub pro děti 0-3 roky od 9.00h do 12.00h (všeobecně vzdělávací program, hry) Za dobu své činnosti se mateřské centrum dobře zapsalo do povědomí města i okresu. To se projevuje zejména tím, že je větší zájem o jeho činnost, než je schopno uspokojit. Průměrná návštěvnost za týden je 45 žen a 50 dětí. Realizace projektu byla zajišťována dobrovolníky, kteří pracovali bez nároku na mzdu. V posledním čtvrtletí se podařilo z dotace MPSV zajistit 3 poloviční úvazky. Keramicko - výtvarný kroužek - 1x týdně do kroužku přicházelo cca 10 dětí, které chtěly smysluplně trávit volný čas. Aerobik během roku probíhalo cvičení aerobiku, které bylo navštěvováno ženami a dívkami v rozmezí let. O tuto aktivitu byl poměrně zájem, avšak koncem roku byl aerobic ukončen z důvodu indispozice cvičitelky. Humanitární pomoc - v roce 2005 se také podařilo ve spolupráci s OS ISACHAR a MVČR zajistit praktickou pomoc pro rodinu uprchlíků z Angoly. Děkujeme tímto i za vstřícnost pracovníků v azylovém táboře v Červeném Újezdě. Kontakt Pobočka Diakonie CB v Litvínově, Dukelská 424, Litvínov, Vedoucí pobočky: Libor Trousil strana 17

18 Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady Dary Energie Dotace MPSV Nájem Dotace HSRM Cestovné Příspěvky od klientů Služby Mzdy Zákonné soc. poj Ostatní Celkem Celkem Pobočka Diakonie CB v Mostě - Realizace projektu Klubové centrum ZÁPLATA podporovaného MŠMT ČR - Přednášky na školách - Další akce GO CAMP, účast dětí na misijním letním táboře Klubová činnost a volný čas dětí a mládeže V roce 2005 jsme v klubovně Záplata uskutečnili více než 1400 kontaktů s dětmi a mládeží ze sídliště. Klubovna fungovala pravidelně v pondělí a ve středu. Pondělky byly vyhrazeny pro menší děti cca do 12 let. Ve středu do klubovny chodily děti a mládež od 13 cca do 16 let. Náplň činnosti: pondělí (učební doba, slovo, hry soutěže a výtvarná činnost), středa (slovo, break dance, beat box, hudební experimenty, slovo). Kromě toho proběhly besedy a spolupráce s Městskou policií v Mostě a ČČK, misijní setkání s Davidem Elmrichem. Díky činnosti klubovny jsme postupně upustili o nedělních setkání RYBIČEK. Důvodem byl nedostatek služebníků a klesající zájem ze strany dětí. Mimo pravidelné činnosti klubovny považujeme za velmi úspěšnou akci prázdninový GO CAMP, na kterém se zúčastnili mládežnici se zboru CB Most a Litvínov a s církví a sborů spolupracujících v rámci ISACHARU. Důležité bylo i zapojení řady členů z našeho sboru tzv. vařící tým pro nakrmení hladových služebníků. GO CAMPU se zúčastnilo kolem 250 dětí ze sídliště. Rok 2005 byl ovlivněn 2 událostmi. Jednak to byl nedostatek finančních prostředků na mzdové náklady, který vedl k ukončení pracovního poměru se stěžejní pracovnicí klubu, která v druhém pololetí pracovala na DPP. Druhým faktorem bylo snížení počtu dobrovolných spolupracovníků. Za pozitivní považujeme nárůst drobných finančních darů a pravidelných příspěvků od členů sboru a fakt, že jsme klub udrželi alespoň o pondělcích a dokázali se vypořádat se snížením počtu pracovníků. Přednášky na školách v rámci ACET jsme předali pro střední školy pracovníkovi z KS Krupka, se kterým jsme spolupracovali a pro žáky základních škol pastorovi mosteckého sboru AC. strana 18

19 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské 2005 Kontakt Pobočka Diakonie CB v Mostě, Jana Kříže 327, Most, ; tel.: Vedoucí pobočky: Roman Kysela Přehled hospodaření Výdaje Příjmy Materiálové náklady MŠMT ČR Energie Diakonie CB Telefon, internet, poštovné Hatfield Chr. Church Nájem Sbor CB Most Mzdy Siad Czech spol s.r.o Zákonné pojištění Individuální dárci Cestovné 878 CB Most Ostatní Úroky 17 Celkem Celkem Pobočka Diakonie CB v Praze 1 Rok 2005 byl pro naši Diakonii trochu výjimečný. Kromě Markéty Holanové, která je zaměstnankyní sboru, začala pracovat v pastoraci našich dříve narozených také sestra Marta Grulichová, manželka kazatele. Pracuje na částečný úvazek a je zaměstnankyní placenou státem.takže péče a návštěvy u starších členů sboru jsou konány pravidelně a častěji. S návštěvní službou pomáhá také dalších sester, které se zapojily do práce v naší diakonické skupině. Starší a tělesně postižení návštěvníci sboru jsou dováženi auty na bohoslužby. Vykonáváme praktickou pomoc u nemocných a bezmocných - Markéta Holanová a další podle potřeby. Pravidelně se ve středu scházejí maminky s dětmi. Dvakrát ročně pořádá náš sbor neděli pro starší generaci s obědem a odpoledním programem. Připravujeme vánoční pozornosti pro naše seniory, donášíme kazety s kázáním atd. Naše činnost se vyvíjí z potřeb sboru, máme velký počet /přes 90 osob/ - nad 60 let. Přispíváme maminkám samoživitelkám na prázdninové pobyty dětí a před vánoci na dárky, některým důchodcům na dražší léky. MUDr. Eva Bartošová Pobočka Diakonie CB v Praze 3 Pobočka zajišťuje drobnou sociální výpomoc potřebným lidem (senioři, nemocní, osamělí lidé, handicapovaní, či rodiny v sociální nouzi). Tato činnost je vykonávána dobrovolníky z řad členů sboru a spočívá především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidu, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, strana 19

20 asistenci při sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. Hlavním posláním Pobočky je Stacionář pro děti s kombinovaným postižením. Základní informace Denní Stacionář pro děti s kombinovaným postižením byl založen v roce Poskytuje intenzivní péči dětem s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je naučit děti takovému chování a komunikačním schopnostem, které jim umožní dosáhnout co největší samostatnosti. Tedy alespoň částečné zařazení do školní docházky, zapojení do života rodiny i do společnosti vůbec. Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. Provoz v roce 2005 Po dobu školního roku jsme poskytovali službu denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. U každého konkrétního dítěte jsme se snažili: najít a rozvinout vhodný a především fungující způsob komunikace s okolím, v rámci možností rozvíjet řeč nebo hledat a naučit dítě používat alternativní způsob komunikace - znaky, obrázky, symboly, gesta dosáhnout co největší soběstačnosti v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování dosáhnout co největšího rozvoje vědomostí, maximálně rozvinout motorické dovednosti povzbudit rozvoj sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí chování. Při plnění těchto cílů jsme postupovali podle metodiky Portage programu. Mnoho snah však v této práci dojde naplnění až po víceletém působení. V hodnocení dle tohoto projektu jednoznačně vidíme, zda došlo ke zlepšení dovedností jednotlivého dítěte v daných oblastech. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva a stanoven nový individuální výchovný plán u každého dítěte. Výsledky jsou konzultovány s rodiči. O závěrech hodnocení dítěte je 2x ročně (se souhlasem rodičů) informován písemnou zprávou pediatr, dětský neurolog a dětský psychiatr. Pokud dítě zvládlo určitý stupeň samostatnosti a dosáhlo věku školní docházky, učí se začleňování do většího kolektivu dětí např. ve speciální škole a zároveň je mu dána možnost dalšího vzdělávání. Do výchovného plánu dětí jsme se snažili zapojit také rodiče a poskytnout jim poradenskou pomoc. Během roku 2005 navštěvovalo Stacionář 10 dětí. Pracovní tým tvoří 5 pracovníků. Příležitostně jsme spolupracovali s několika dobrovolníky. Benefice a další doprovodné akce: V březnu jsme uspořádali benefiční akci s názvem Všehochuť. V řadě hudebních a divadelních produkcí jsme na pódiu mimo jiné přivítali herecké a pěvecké interprety z Pražské konzervatoře, Pepu Janíčka z Plastic People of the Universe, Žántí Balogovou z Matahari, Kláru Pollertovou-Trojanovou a Jaroslava Šmída ze Švandova divadla. Všichni vystoupili bez nároku na honorář. Akci strana 20

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva Isachar 2015

Výroční zpráva Isachar 2015 ISACHAR Isachar, z.s. Dukelská 424 436 01 Litvínov www.isachar.cz Výroční zpráva Isachar 2015 1/12 Obsah: 1) Stav financí na účtech k 31.12.2015 2) Hospodaření, nákupy, výdaje, dary atd. 3) Aktuální složení

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více