Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ

2 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb na Smiřicku Základní popis území Identifikace území Sociodemografická analýza Popis současných sociálních služeb Průzkum potřeb Vyhodnocení Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Dopady výsledků průzkumu do praxe Priority, cíle, opatření Senioři Zdravotně a tělesně postižení občané Rodiny s dětmi Mládež Příslušníci národnostních a etnických menšin Závěr Přílohy

3 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení oblasti sociálních služeb. 1 Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (např. město) s poskytovateli (organizace) a uživateli (klienty) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Při plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami současných či budoucích uživatelů služeb. Výsledek slouží jako podklad pro definování priorit v oblasti sociálních služeb. Důležitým prvkem je i zohlednění souvisejících oblastí (zdravotnictví, bezpečnost, školství apod.). Cílem komunitního plánování je především zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb. V procesu komunitního plánování dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí zejména s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči ústavní (podpora setrvání lidí především v jejich přirozeném prostředí), zvyšování kvality služeb směřující k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání). 2 1 Komunitní plánování věc veřejná. MPSV: Nedělníková, Dana ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 3

4 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SMIŘICKU Počátek plánování sociálních služeb spadá ve Smiřicích do roku 2006, kdy Zastupitelstvo města Smiřice schválilo na svém zasedání dne zapojení města Smiřice do procesu plánování sociálních služeb. Byla jasně definována organizační struktura plánování (viz příloha č. 1). Rada města Smiřice dne schválila Základní listinu komunitního plánování, která slouží k vymezení pravidel, kterými se plánování sociálních služeb v našem regionu řídí (viz příloha č. 2). Zastupitelstvo města Smiřice usnesením č. 7/6/07 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období a v dalším období poté usnesením č. 16/1/10 ze dne schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období Do procesu plánování se zapojily ve větší či menší míře všechny obce I. stupně ve správním obvodu. Na webových stránkách města je prostor věnovaný této problematice v sekci Sociální služby. Jsou zde zveřejněny základní dokumenty komunitního plánování a stručné charakteristiky poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Dále jsou zde uvedeni členové pracovní skupiny včetně kontaktů. Pracovní skupina se schází dle potřeby, minimálně dvakrát do roka. Úzce spolupracuje s vedením obcí, zejména městem Smiřice. Pracovní skupina prošla během uplynulých období personálními změnami, v současnosti 3 je tvořena těmito členy: Mgr. Věra Hottmarová - Město Smiřice, tajemnice Městského úřadu Smiřice vedoucí pracovní skupiny Bc. Nikola Nováková - Město Smiřice, sociální pracovnice Městského úřadu Smiřice Mgr. Iveta Jankovičová - Obecný zájem, o. s., Smiřice ředitelka pečovatelské služby Mgr. Jaroslava Fiedlerová - Domov důchodců Černožice ředitelka (po dobu rodičovské dovolené zastoupena Hanou Plškovou) 3 září

5 Ladislava Mengerová - Svaz tělesně postižených, místní organizace Smiřice předsedkyně Vlasta Kučírková - Svaz důchodců ČR, místní organizace Smiřice předsedkyně Radmila Lukaštíková - Obec Hořiněves Obecní úřad Hořiněves Mgr. Ladislava Malinová - Obec Černožice starostka Mgr. Eva Šupíková - Základní škola Smiřice protidrogový koordinátor Bc. Andrea Gabauerová, DiS. - Občanské sdružení Romodrom terénní sociální pracovnice 5

6 3. ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ Sběr dat v regionu probíhal ve druhém čtvrtletí roku Zdrojem dat byly Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, obecní úřady obcí správního obvodu a poskytovatelé sociálních služeb. 3.1 Identifikace území Region Smiřice byl pro účely plánování sociálních služeb definován identicky se správním obvodem pověřeného obecního úřadu (Městského úřadu Smiřice), který tvoří 12 obcí: Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov a Vrchovnice. Území se rozkládá ve středu Královéhradeckého kraje severně od Hradce Králové v Polabské nížině. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 240 až 270 m n.m. Hlavním říčním tokem je řeka Labe s přítokem Trotinou, dále menší vodní toky Jordán a Smržovský potok. Prochází zde hlavní silniční dopravní tah, silnice I/33 (E67) Hradec Králové Jaroměř Náchod Wroclaw a je zde plánovaná výstavba dálničního tahu Hradec Králové Trutnov Královec - Polsko. Silniční síť pokrývá rovnoměrně celé území. Ze železničních tratí prochází územím hlavní trať 030 Pardubice Jaroměř. Dopravní exponovanost daného území je značná. Region spadá do obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Hradec Králové. Centrem regionu je město Smiřice, ležící cca 15 km severně od Hradce Králové. 6

7 Černožice Habřina Holohlavy Hořiněves Lejšovka Lužany Račice Sendražice Skalice Smiřice Smržov Vrchovnice Celkem 3.2 Sociodemografická analýza Rozloha regionu činí 72,87 km 2, žije zde téměř obyvatel. Z hlediska území je největší obcí Hořiněves se třemi místními částmi Želkovice, Žíželeves a Jeřičky. Rozloha obcí (výměra v ha) Zdroj: Český statistický úřad 7

8 Počet obyvatel Obec Počet obyvatel Počet mužů Počet žen Průměrný věk Počet obyvatel nad 60 let Počet dětí 0-18 let Černožice , Habřina , Holohlavy , Hořiněves , Lejšovka , Lužany , Račice , Sendražice , Skalice , Smiřice , Smržov , Vrchovnice , , Zdroj: obecní úřady evidence obyvatel 2013 Počet obyvatel regionu se oproti předchozímu období nevýrazně snížil. Dále dochází k postupnému stárnutí populace a zhoršování věkové struktury. Průměrný věk se zvýšil z 40,4 roku na 41,45 roku, senioři nad 60 let tvoří 22,5 % obyvatel regionu. Mateřské školy jsou ve Smiřicích, Holohlavech, Černožicích, Hořiněvsi a Skalici, základní školy ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Střední školství je zastoupeno Střední školou potravinářskou ve Smiřicích. Zdravotnická zařízení se nacházejí ve Smiřicích, Černožicích a Hořiněvsi. Ve Smiřicích ordinují dva praktičtí lékaři pro dospělé a jeden pro děti a dorost. Dále 8

9 působí ve Smiřicích gynekolog, internista, dva stomatologové, k dispozici je rovněž rehabilitace a dvě zubní laboratoře. V prostorách zdravotního střediska ve Smiřicích vznikla v roce 2012 optika a ordinuje zde oční lékař. V obci Černožice působí praktický lékař a dva stomatologové. V Hořiněvsi ordinuje praktický lékař a stomatolog. Lékárny jsou ve Smiřicích a Černožicích. Od roku 2012 působí ve Smiřicích městská policie. Služebna Obvodního oddělení Policie ČR bude od roku 2014 přemístěna z Holohlav do Smiřic, čímž dojde k výraznému zlepšení bezpečnostní situace a z té zvýšeného pocitu plynoucího pocitu bezpečí. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou DuPont, CZ, spol. s r. o. (Danisco Czech Republic, a. s.), Autobazar Trotina, Domov důchodců Černožice, JIPA CZ s. r. o., AG COM, a. s. Přetrvává významná dojížďka za prací do Hradce Králové. Přirozeným střediskem je město Smiřice. Kulturní středisko Dvorana, s. r. o. a Kulturní a stravovací středisko Holohlavy jsou zázemím pro velkou část kulturních akcí regionu (plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení apod.). Volnočasové aktivity dětí jsou realizovány zejména v Základní umělecké škole a v Domě dětí a mládeže ve Smiřicích. Obce se snaží rozšiřovat zázemí pro sportovní činnosti dětí a mládeže a spolkovou činnost. Příkladem je obec Černožice, která v roce 2013 otevřela komunitní centrum v bývalé mateřské škole. Centrum slouží jako místo setkávání a různých aktivit jak pro matky s dětmi, tak pro důchodce. Dlouhodobě funguje spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence, zejména přednášky a akce pro děti, mládež či seniory. Na území regionu aktivně působí obecně prospěšná společnost MAS Hradecký venkov, kterou tvoří právnické a fyzické osoby soukromého a veřejného sektoru. 4 Při své činnosti se řídí národním strategickým programem LEADER. Předsedkyní programového výboru je starostka obce Hořiněves paní Jana Kuthanová. V roce 2013 získalo občanské sdružení Obecný zájem v rámci Výzvy č. 2/2013 na projekty z oblasti občanské vybavenosti pro neziskové organizace a svazky obcí Kč na vybavení pečovatelské služby. 4 9

10 Součástí zpracování Integrované strategie rozvoje území na období budou i programové rámce pro sociální služby na území MAS s možností realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu. 10

11 4. POPIS SOUČASNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V regionu jsou zastoupeny zejména terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, dále základní poradenství a odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny a terénní práce s mládeží a menšinami. Rezidenční službu zastupuje Domov důchodců v Černožicích. Největšími poskytovateli sociálních služeb v regionu jsou občanské sdružení Obecný zájem zajišťující pečovatelskou službu a Domov důchodců v Černožicích. DPS Gen. Govorova 575, Smiřice Domov důchodců Černožice 11

12 Občanské sdružení Obecný zájem Gen. Govorova 575, Smiřice, tel , Ředitelka: Mgr. Iveta Jankovičová Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Pečovatelská služba. Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života. Umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život uživatelů. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů služeb. Cíl: 1. Poskytování sociálních služeb, pečovatelské služby dle platných norem, zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi sdružení. 2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování odborného vzdělání všech pracovníků občanského sdružení, zvyšování počtu spokojených uživatelů služeb. 3. Uspokojovat potřeby uživatelů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti. 4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti pečovatelské služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme. 5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci členů sdružení, získávání vícezdrojové finanční podpory. Senioři, lidem fyzicky nemocní, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci druhé osoby obstarat základní životní potřeby. 75 klientů Smiřice a okolní obce Hořiněves, Holohlavy, Lejšovka, Černožice, Lužany, Habřina, Skalice, Smržov, Račice nad Trotinou, Vrchovnice, Račice nad Trotinou Kč Uživatelé MPSV Královéhradecký kraj Obce 12

13 Domov důchodců Černožice Revoluční 84, Černožice, tel , Ředitelka: Hana Plšková, pověřená řízením Domova důchodců Černožice Zařazení služby Poslání a cíl služby Cílová skupina Celková denní kapacita Územní působnost Náklady na zajištění služby (rok 2013) Finanční zdroje Domov pro seniory. Domov se zvláštním režimem. Posláním Domova důchodců Černožice je poskytovat v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem pobytové sociální služby seniorům. Usilovat o poskytování služby v souladu s individuálními potřebami každého klienta. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti. Služba posiluje sociální začlenění seniora. Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje, případně pro seniory, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje. V rámci služby je také poskytováno základní sociální poradenství. Cíl: vytvářet příjemné prostředí pro spokojený a důstojný život klientů respektovat individuální potřeby každého klienta rozvíjet speciální techniky pro práci se seniory (ergoterapie, reminiscence, bazální stimulace a další) zajistit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců rozvíjet spolupráci s dobrovolníky V Domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům, kteří jsou středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 64 seniorům, kteří jsou z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence nebo demence jiného typu středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům od 60 let věku, kteří ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních služeb nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Domov pro seniory: 40 klientů Domov se zvláštním režimem: 64 klientů Služba je určena přednostně pro seniory z Královéhradeckého kraje Kč Klienti MPSV Královéhradecký kraj Zdravotní pojišťovny 13

14 Na území regionu působí další poskytovatelé služeb, např. : Centrum sociální pomoci a služeb Hradec Králové pečovatelská služba, denní stacionář, středisko osobní hygieny, manželská a rodinná poradna Oblastní charita Hradec Králové pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, azylové domy, denní centrum, sociální šatník, raná péče, intervenční centrum, poradna pro lidi v tísni Občanské sdružení Romodrom odborné sociální poradenství, terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnické menšiny. Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové poradenství v oblasti dluhové problematiky, bydlení, rodiny, pomoc obětem trestných činů aj. Občanské sdružení LAXUS sociální a zdravotní služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. terénní i ambulantní sociální služby rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let 14

15 Centrum sociálních služeb LADA LUKAVEC odlehčovací služba pro osoby ve věku od 16 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a pro seniory, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí Občanské sdružení HEWER služby osobní asistence 15

16 5. PRŮZKUM POTŘEB V průběhu března až května 2013 proběhl v regionu průzkum potřeb, který byl zaměřen převážně na analýzu potřeb a stávající situaci v sociálních službách na Smiřicku. Průzkum byl proveden formou dotazníku. Bylo osloveno celkem 120 respondentů. Oproti minulým letům došlo ke sloučení cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených. Tyto skupiny se, co se týká potřeb i poskytovaných služeb, významně prolínají, navíc návratnost dotazníků pouze v cílové skupině zdravotně postižených byla v minulosti vždy velice nízká a získané informace neměly vypovídající hodnotu. Celkově návratnost činila 59 dotazníků, tj. 49,17 %. Dvě třetiny respondentů tvořily ženy, jednu třetinu muži. Smiřičtí občané tvořili více než tři čtvrtiny z celkového počtu dotazovaných. Cílová skupina senioři a zdravotně postižení Dotazníků celkem Dotazníků vráceno Z toho Z toho mužů žen Smiřice okolní obce rodiny s dětmi menšiny Celkem % 49,17 32,20 67,80 78,00 22, Vyhodnocení V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na otázky dotazníku podle cílových skupin. 1. Napište, jaké sociální služby Vy osobně nebo jiná osoba, o kterou pečujete, v současné době využíváte a vypište názvy organizací (pokud je znáte): 16

17 2. Oznámkujte jako ve škole celkovou spokojenost se službou, kterou využíváte podle bodu 1. (1- výborně, 2-chvalitebně, 3-dobře, 4-dostatečně, 5-nedostatečně) 3. Je něco, co byste na dané službě zlepšil/a? Co Vám vadí či nevyhovuje na dané službě? 4. Jak často služby Vy nebo osoba, o kterou pečujete, využíváte? 1. Nepřetržitě 24 hodin 2. Každý den 3. Několikrát do týdne 4. Nejvýše jednou týdně 5. Několikrát za měsíc 6. Nejvýše jednou měsíčně 7. Podle potřeby několikrát v průběhu roku 8. Jiná odpověď... Senioři a zdravotně postižení Nejčastěji využívanou službou je pečovatelská služba, nejčastějším poskytovatelem je občanské sdružení Obecný zájem. Respondenti dále uvádějí služby Oblastní charity Hradec Králové a domácí péči. Služby jsou hodnoceny jako výborné, v jednom případě dobré. Respondenti neuvádějí nic, co by se mohlo zlepšit. Využívání služeb je uváděno nejčastěji denně, případně několikrát do týdne. Rodiny s dětmi Jedenkrát je uvedena dovážka obědů, není však specifikován poskytovatel. Služba je využívána několikrát do týdne a hodnocena výborně. Menšiny Nejčastěji je uváděno občanské sdružení Romodrom a úřad práce. Služby jsou využívány nejčastěji několikrát za měsíc, s jedinou výjimkou jsou hodnoceny výborně. 5. Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, o které víte a chtěl/a byste ji využívat, avšak z nějakého důvodu nemůžete? 1. Ne 2. Ano vypište, prosím, o jakou službu se jedná a kdo ji poskytuje: 6. Co Vám brání ve využívání této služby? 1. Kapacitní důvody - služba je plně obsazena, není pro mě místo 2. Finanční důvody - služba je placená (doplácí se) a nemůžu si to dovolit 17

18 3. Časové důvody služba je poskytována v čase, který mi nevyhovuje 4. Dopravní problém - daná služba je špatně dostupná 5. Jiné (vypište): Senioři a zdravotně postižení Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Rodiny s dětmi Respondenti neuvádějí žádnou existující sociální službu, kterou by neměli možnost využívat. Menšiny Ve třech případech je uváděna mateřská škola bez bližšího upřesnění. 7. Jaké další služby, které dosud nejsou ve Vašem okolí poskytovány, byste zde uvítal/a? Je možné označit více variant. 1. Tísňová péče (telefonická krizová pomoc) 2. Centrum denních služeb (zařízení zajišťující pomoc seniorům a dohled nad nimi během dne) 3. Tlumočnické služby 4. Nízkoprahové denní centrum pro mládež 5. Sociálně terapeutická dílna (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 6. Jiné (vypište): 7. Nic nepostrádám Senioři a zdravotně postižení Respondenti by nejčastěji uvítali zřízení tísňové péče, centra denních služeb, v jednom případě sociálně terapeutické dílny. Rodiny s dětmi Jedna respondentka ze Smiřic uvádí, že by ráda využívala denní centrum pro mládež, jedna respondentka z Černožic si přeje delší otevírací dobu pošty. Menšiny Respondenti by uvítali nízkoprahové denní centrum pro mládež a sociálně terapeutickou dílnu, v jednom případě speciální pedagogické centrum či terénní programy pro děti. 18

19 8. Můžete uvést, co by Vám ve Vaší situaci nejvíce pomohlo, co by Vám usnadnilo život? Senioři a zdravotně postižení Ve většině případů neuvádějí respondenti nic, co by jim mohlo usnadnit život, s výjimkou přání být mladší a zdravější. V jednom případě by respondent uvítal vybudování výtahu v DPS, v jednom případě výplatu příspěvku na péči v řádném termínu. Rodiny s dětmi Žádný respondent na tuto otázku neodpověděl. Menšiny Nejčastěji je uváděno zaměstnání, slušné bydlení, lékařská pohotovost v místě. 9. V případě, že byste si mohl/a vybrat, jaké formě poskytování sociální služby byste dal/a přednost? 1. Žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny 2. Žít ve vlastní domácnosti s možností pobývat v centru denních služeb případně s využitím péče rodiny 3. Žít v domě s pečovatelskou službou 4. Bydlet v některém zařízení zajišťujícím dlouhodobý pobyt (např. domovy důchodců) 5. Jiné (vypište): 6. Nevím, nedokážu posoudit Senioři a zdravotně postižení V naprosté většině je upřednostňována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a rodiny nebo žít v domě s pečovatelskou službou. Pouze v jednom případě se objevuje přání žít v domově důchodců. Rodiny s dětmi Je preferována možnost žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. Menšiny Nejčastější odpovědí je žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně pomoci rodiny. 19

20 10. Co považujete za nejvážnější problém ve Vašem okolí? Označte jednu variantu. 1. Lhostejnost a nezájem lidí 2. Nedostatek možností k trávení volného času 3. Nepořádek na ulicích, vandalství 4. Kriminalita, bezpečnost ve městě 5. Dopravní obslužnost 6. Alkoholismus a užívání drog 7. Jiné Za nejvážnější problémy jsou uváděny u všech cílových skupin lhostejnost a nezájem lidí a nedostatek možností k trávení volného času. 5.2 Porovnání výsledků průzkumu s předchozím obdobím Obdobný průzkum probíhal na stejném území na jaře a létě roku Návratnost dotazníků byla v letošním roce nižší (49,17 % oproti 68,45 %), poměr mužů a žen mezi respondenty zůstal prakticky stejný. Mírně se zvýšilo zastoupení respondentů žijících ve Smiřicích. Spektrum poskytovaných služeb, četnost využívání ani jejich hodnocení se nezměnilo. Stejně jako v roce 2010 se objevuje přání zřízení tísňové péče, nově se objevuje požadavek na zřízení centra pro mládež či terénní programy. Odpovědi na další otázky se výrazněji neliší od předchozího průzkumu. Změnilo se pořadí vnímání nejvážnějšího problému ve svém okolí, kdy v roce 2010 občané vnímali jako jeden z největších problémů nepořádek, vandalství, kriminalitu - celkově otázku bezpečnosti ve městě. V současném průzkumu se tento názor neobjevil, což je zřejmě pozitivním důsledkem zřízení městské policie ve Smiřicích a jejího preventivního působení. 20

21 5.3 Dopady výsledků průzkumu do praxe Průzkum potřeb přinesl základní informace o stavu sociálních služeb v regionu a o potřebách a požadavcích klientů. Na tomto základě byla přijata dvě rozhodnutí: hledat další možnosti k trávení volného času kontaktovat poskytovatele služby tísňová péče Co se týče volnočasových aktivit, již v červnu 2013 projednala Rada města Smiřice žádost zájemců o zřízení fitness hřiště a doporučila jeho případnou výstavbu v lokalitě školního hřiště. Předpokládané finanční náklady ( Kč bez DPH) budou řešeny v rámci návrhu rozpočtu na rok Rostoucím problémem se jeví skupina starších dětí a mládeže (opět zejména romského etnika), která vyrůstá v rodině, kde ani jeden z rodičů nepracuje, případně dokonce nikdy nepracoval. V těchto rodinách je normou žít ze sociálních dávek, mladí nejsou vedeni ke vzdělávání ani žádné zájmové činnosti. S tím souvisí nárůst výskytu sociálně patologických jevů v této cílové skupině. Na základě těchto skutečností proběhla v červenci 2013 první jednání s občanským sdružením Salinger, které by mělo v příštím období zajišťovat terénní programy pro děti a mládež. Pro případné zajištění tísňové péče v regionu bylo kontaktováno občanské sdružení ŽIVOT90, které provozuje tísňovou péči na území Královéhradeckého kraje. Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i zdravotně postižených lidí. Hlavním přínosem této služby je zejména to, že dodává seniorům i zdravotně postiženým lidem pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání a v jejich vlastním, přirozeném prostředí

22 6. PRIORITY, CÍLE, OPATŘENÍ Priority jsou oblasti, které je nutné v rámci plánování sociálních služeb řešit přednostně. Naplňování priorit ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje sociálních služeb. Tato činnost proto musí být systematická, plánovaná a průběžně vyhodnocovaná. Na základě vyhodnocení předchozích období lze konstatovat, že základní priority zůstávají u všech cílových skupin stejné. Nově se zde objevuje nutnost reagovat na vysokou zadluženost zejména romského etnika a zaměřit tímto směrem odborné sociální poradenství. Jak již bylo uvedeno, nejedná se jen o sociální služby, ale je potřeba řešit i navazující aktivity v rámci komunity u všech cílových skupin. K zajištění priorit jsou přijímána příslušná opatření. Každé opatření obsahuje dílčí aktivity s podrobnějším popisem. Limitujícím faktorem jsou samozřejmě finanční prostředky. V následujících kapitolách jsou popsány cíle, opatření a aktivity pro jednotlivé cílové skupiny. 22

23 6.1 Senioři Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit seniorům setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 23

24 Priorita 2 Zachování a rozvoj stávající rezidenční služby Cíl Umožnit seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve své domácnosti ani s pomocí terénních služeb, zachovat kvalitu života a zajistit potřebné služby. Opatření Zachování a rozvoj služeb Domova důchodců v Černožicích podle aktuálních potřeb seniorů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: dotace, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka Domova důchodců v Černožicích 24

25 Priorita 3 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt seniorů se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu důchodců ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu důchodců ČR. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu důchodců ČR. 25

26 6.2 Zdravotně a tělesně postižení občané Priorita 1 Zachování a rozvoj stávajících terénních služeb Cíl Umožnit zdravotně a tělesně postiženým setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel. Opatření Zachování a rozvoj stávající pečovatelské služby dle aktuálních potřeb klientů. Aktivity Naplňování standardů kvality sociálních služeb. Průběžné informování o nabízených službách. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč 6 Předpokládané finanční zdroje: dotace, příspěvek města Smiřice a obcí, úhrady uživatelů, sponzoři Zodpovídá: ředitelka pečovatelské služby 6 viz str

27 Priorita 2 Podpora a rozvoj aktivizačních programů Cíl Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, zajistit různé formy vzdělávání a volnočasových aktivit. Opatření Podpora činnosti místní organizace Svazu tělesně postižených ČR. Aktivity Finanční příspěvek města Smiřice a dalších obcí. Spolupráce s obcemi a místní organizací Svazu tělesně postižených. Předpokládaná výše nákladů ročně: Kč Předpokládané finanční zdroje: příspěvek města Smiřice a obcí, členské příspěvky, sponzoři Zodpovídá: předsedkyně místní organizace Svazu tělesně postižených 27

28 6.3 Rodiny s dětmi Priorita 1 Volnočasové aktivity dětí Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí. Opatření Poslední etapa projektu rekonstrukce a obnovy dětských hřišť ve Smiřicích schváleného usnesením RM Smiřice č. 119/2006 (zámecký park). Projekty dětských hřišť v obcích. Aktivity Realizace projektů. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 7 7 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 28

29 6.4 Mládež Priorita 1 Volnočasové aktivity mládeže Cíl Vytvořit vhodné prostory pro volnočasové aktivity mládeže. Opatření Projekt fitness hřiště ve Smiřicích. Projekty prostor pro volnočasové aktivity mládeže v obcích. Aktivity Realizace projektu fitness hřiště. Realizace projektů v obcích. Předpokládaná výše nákladů ročně: dle konkrétních projektů Předpokládané finanční zdroje: rozpočty obcí Zodpovídá: zastupitelstva obcí 8 8 Předpokládá se, že zastupitelstvo (rada) obce pro jednotlivé projekty jmenuje konkrétně odpovědnou osobu. 29

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM

METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM 1 Metodika byla vypracována na základě poznatků identifikovaných v rámci aktivit projektu PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více