komerční příloha 25. dubna 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komerční příloha 25. dubna 2008"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do získáte pobyt v nemocnici celý rok zdarma. Pro životní pojištění, které vám poskytne garance, investice i zhodnocení, přijďte do Komerčky. Ke každé pojistné smlouvě uzavřené do dostanete dárek v hodnotě až 1000 Kč. Investiční životní pojištění s potenciálním výnosem až 12 % ročně můžete uzavřít do Kromě komplexní nabídky produktů nabízí UNIQA pojišťovna i celou řadu zajímavých výhod. strana 1 a 6 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 5 Ve srovnání s předchozím několikaletým obdobím si loni pojišťovnictví vedlo velmi dobře. Zatím neauditované výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) prokazují pozitivní pohyb předepsaného pojistného jak v segmentu životního, tak i neživotního pojištění. Vůbec nejvýraznější růst v rámci životního pojištění vykazovalo po celý minulý rok jednorázově placené životní pojištění, které vzrostlo o rekordních 35,1 %. Tomáš Síkora Nicméně i přes tento pozitivní trend musím konstatovat, že v rámci Evropské unie máme co dohánět celková propojištěnost v České republice se stále nachází na relativně nízké úrovni, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. Jak si vede Česká republika oproti ostatním zemím EU, co se pojišťovnictví týče? Z dostupných čísel je patrné, že v průběhu posledních tří let se u nás průměrný podíl na celkovém předepsaném pojistném pohybuje v rámci životního pojištění okolo 40% hranice. Naopak v Evropské unii tento podíl dlouhodobě činí více než 60 %! Za výsledky ostatních zemí Evropské unie také zaostáváme z hlediska průměrného ročního pojistného na občana v roce 2006 dosahoval průměrný příspěvek životního pojištění obyvatele Evropské unie 1354 eur proti 162 eurům v České republice. Přihlédneme-li i k paritě kupní síly, pak se tento výsledek nachází na Evropské unie. Nejdynamičtěji se vyvíjí životní pojištění Proti vyspělým zemím ale v ČR převažuje zájem o pojištění majetku čtvrtině průměru To je ale velmi podstatný rozdíl Ano, navíc ze statistik České asociace pojišťoven můžeme vysledovat další zajímavý fakt. Obecně lze říci, že čím méně dynamická ekonomika jednotlivých států, tím více se jejich obyvatelé orientují na produkty neživotního pojištění. V České republice zájem o neživotní pojištění stále převažuje. Zatím si, bohužel, vážíme svého majetku více než vlastního života. V letošním roce na pojistný sektor zákonitě dopadnou nedávné daňové reformy a reformy veřejných financí. Můžete uvést některé zásadní změny? Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, umožňuje zaměstnavatelům od nového roku poskytnout svým zaměstnan- 150 mld. Kč ,6 34,0 Vývoj předepsaného pojistného v ČR (v mld. Kč) 64,8 41,1 68,3 44, * životní pojištění neživotní pojištění * předběžné údaje za členy ČAP 72,1 44,9 74,8 47,2 76,4 53,8 zdroj: ČAP cům příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění v úhrnu maximálně do výše 24 tisíc korun. Do tohoto limitu je příspěvek u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu. Nepodléhá proto odvodům ani na zdravotní, ani sociální pojištění. Dnes se tedy zaměstnavatel může rozhodnout, zda poskytne příspěvek jen na jeden produkt, nebo zvolí kombinaci obou. Novela zákona také zrušila dosavadní limity pro daňovou uznatelnost příspěvku. Nyní tento limit není výslovně stanoven. Poskytování příspěvků ale musí splňovat podmínky zákona: musí například vyplývat z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že při splnění podmínek zákona je příspěvek nad 24 tisíc korun daňově uznatelným nákladem, ale u zaměstnance již není částka nad 24 tisíc korun od jednoho zaměstnavatele osvobozena od daně z příjmů. Proto také podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Z pohledu zaměstnanců pak nedošlo k žádným změnám. Stále platí, že si mohou snížit svůj daňový základ o maximální částku 12 tisíc korun zaplacených na životní pojištění a 12 tisíc korun na penzijní připojištění. A co změny, které vláda hodlá nastolit v penzijním systému? Předně musím konstatovat, že reforma důchodového systému se nijak významně kupředu neposouvá, ačkoli z pohledu Jaká je budoucnost životního pojištění? strana 3 Helena Lazosová členka Sekce pojištění osob ČAP, vrchní ředitelka úseku životního pojištění České pojišťovny času už nelze dále čekat. Demografický vývoj v České republice jasně nasvědčuje, že dosavadní systém financování důchodů již není možné ve stávající podobě udržet. Všechny navrhované změny, myslím tím zejména zvýšení důchodového věku na 65 let a prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let, jsou nutné a pojistný trh je vítá, nicméně je musíme chápat jako pouhý základ pro získání dostatečných zdrojů financování důchodů dnešních třicátníků. Za vhodný zdroj financování považuji zavedení nového povinně-dobrovolného systému vyvázání části plateb ze státního pilíře důchodového systému. Variabilita možností i schopnost komerčních institucí lépe zhodnotit finanční prostředky pro budoucí důchody jsou už ověřeny v řadě zemí Evropské unie. Ještě bychom neměli opomenout nový zákon o pojišťovnictví, který se věnuje hlavně zvýšení informovanosti klientů. Věříte, že bude pro klienty od září letošního roku, kdy by měl začít platit, znamenat výraznou změnu? Změny v zákoně o pojišťovnictví především výrazněji ovlivňují samotnou činnost pojišťoven, vůči klientům zásadní změny vlastně nepřinášejí. Novým zákonem o pojišťovnictví se zejména implementuje směrnice o zajištění a směrnice týkající se nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru. K návrhu zákona o pojišťovnictví je připojena i novela zákona o pojistné smlouvě. Musím zdůraznit, že nad rámec evropských směrnic tento zákon výrazně zvyšuje informační požadavky na pojišťovny u životního pojištění, je-li nositelem pokračování na straně 2 Neplatit povinné ručení se nevyplatí strana 6 Martin Diviš viceprezident ČAP, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Kooperativy Nejlepší Perspektivu máte s námi. Naše životní pojištění PERSPEKTIVA bylo vyhlášeno jako nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA se mění jako Váš život. Můžete kdykoliv změnit rozsah pojistné ochrany i výši investované částky. A na své peníze nemusíte čekat až do konce pojistného období. Tak nečekejte a pořiďte si lepší Perspektivu. Perspektiva_banka roku_281x105.indd 1 4/18/08 11:40:03 AM

2 strana 2 POJIŠTĚNÍ pokračování ze strany 1 Životní pojištění roste investičního rizika pojistník. Podle textu návrhu zákona by měl pojistitel pojistníka informovat mimo jiné o riziku a možných výnosech investice, minimálně čtvrtletně o aktuální hodnotě podílů, na které se například váže pojistné plnění. Většinu informací ale již pojišťovny přímo, či prostřednictvím svých obchodních zástupců klientům předávají. Otázkou nicméně zůstává, zda klient neustále se zvětšující množství informací, které má ze zákona od pojišťoven obdržet, dokáže vůbec zužitkovat. Je zcela zřejmé, že příliš velký objem informací veřejnost neumí adekvátně vyhodnotit. Proto se naše asociace i pojistný trh v rámci zlepšování finanční gramotnosti spotřebitelů koncentrují na předávání takových informací, aby klienti byli schopni posoudit především princip a smysl Doporučujete při uzavírání pojistné smlouvy využít služeb finančních poradců? Může si zájemce o pojištění nějakým způsobem ověřit důvěryhodnost finančního poradce? Určitě je rada finančního poradce dobrá pro ty, kdo nejsou v problematice pojištění nebo finančnictví příliš suverénní. A to, jak vyplynulo z našeho výzkumu, je většina obyvatel České republiky. Finanční poradci důvěryhodných institucí absolvovali na rozdíl od nás, normálních občanů, spoustu odborných školení a tréninků. Při nich získali obecný vhled do ekonomické situace na českém trhu, znalosti o pojišťovacích a finančních produktech dostupných v ČR. A zároveň se naučili identifikovat potřeby jednotlivých klientů a na jejich základě navrhnout danému člověku nebo rodině adekvátní finanční řešení. Například poradci ING vyplňují s každým klientem investiční dotazník, poptávaného pojistného produktu. Právě nepochopení konstrukce produktu při jeho nákupu bývá mnohdy příčinou zklamání pojištěných. Jak se bude vyvíjet trh s pojištěním v letošním roce? Není důvod nepředpokládat pozitivní vývoj. V segmentu životního pojištění lze očekávat opět o něco strmější růst než v rámci neživotního pojištění. Domnívám se, že ani ostatní parametry trhu si nepovedou špatně. Výraznějšího významu komerčního pojišťovnictví pro stát i občany bychom mohli však ještě docílit díky zatím neuskutečněným koncepčním rozhodnutím vlády v rámci reforem zdravotnictví a důchodů. Konečně bychom se tak vytvořenými podmínkami posunuli na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi EU. Poradce může pomoci který identifikuje jeho aktuální i možné budoucí potřeby. Podle nich pak klientovi nabídne vhodnou finanční strategii. Právě plánování finanční budoucnosti na základě tvrdých dat je pro zodpovědné rozhodnutí, který pojistný nebo finanční produkt zvolit, klíčové. Každý poradce pro finanční plánování musí projít akreditací u České národní banky. Tu získá po složení zkoušek profesionální způsobilosti. Konkrétně u ING lze zjistit, zda poradce pro naši společnost opravdu pracuje, telefonátem do našeho klientského centra. Alexandra Gjurić tisková mluvčí ING Předcházejte riziku V životě se stávají nepředvídatelné události. Riziko, že budou ohroženy naše základní životní hodnoty, je vždycky vysoké. Život a zdraví jsou neocenitelné, ale i věci, na kterých nám záleží, mohou být kdykoli zničeny, poškozeny nebo je může někdo odcizit. Nespoléhejte nikdy na to, že zrovna vám se nemůže nic stát. Neriskujte, že budete nemilým událostem a situacím čelit bez možnosti finančního zajištění. Než sednete za volant Pamatujte na to, že vaší povinností řidiče a majitele vozu je mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. Uvědomte si, že zdaleka ne všichni účastníci provozu jsou dobrými řidiči a zodpovědnými chodci. Kromě povinného ručení, které tvoří jakýsi základ vaší jistoty za volantem, je vhodné si sjednat i havarijní pojištění v některé z mnoha nabízených variant. Obecně se dá říci, že tento produkt poskytuje pojistnou ochranu pro případy poškození vozidla, jeho zničení nebo odcizení. Než odcestujete do zahraničí Ještě větší nesnáze může způsobit neočekávaná událost, která se vám přihodí při cestě do zahraničí. Léčebné výlohy v cizích zemích většinou mnohonásobně převyšují naše finanční možnosti, a dovolená se tak může stát velkou finanční zátěží. Neriskujte proto a pro své cesty si sjednejte cestovní pojištění a zejména pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození, odcizení zavazadel apod. Kdy byste se měli pojistit Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti. Myslete na budoucnost svých dětí Děti jsou pro většinu z nás tím nejcennějším, co v životě máme. Mysleme proto také na jejich budoucnost a na jejich finanční zajištění pro chvíle, kdy to budou nejvíc potřebovat. Například svatební pojištění umožní vyplatit sjednanou pojistnou částku v okamžiku sňatku vašeho dítěte nebo například v době, kdy se dožije 25 let věku. V případě, že vaše dítě bude studovat vysokou školu, zajistí mu tento produkt například výplatu stipendia. Váš dům, váš hrad Jedním z největších životních přání každého z nás určitě je a bude mít svou střechu nad hlavou, svůj dům či byt, který je tak trochu naším malým královstvím. Pojišťovny nabízejí široký výběr pojistných produktů, které pomáhají finančně chránit vaši domácnost, byt, dům nebo chatu před situacemi živelního charakteru, krádeží, loupeží, vandalismem a dalšími riziky. Chraňte svou prosperitu Měsíce a roky vaší poctivé práce jsou důvodem vašich podnikatelských úspěchů. Nenechte svou prosperující živnost nebo dobře fungující společnost napospas možným finančním obtížím, které třeba způsobil někdo jiný. Neočekávaná událost může snadno ohrozit i dobrý podnikatelský záměr. Pojištění průmyslu a podnikatelů je tvořeno jednotlivými produkty šitými na míru potřebám všech, od drobných živnostníků po velké průmyslové firmy. Pojišťovny nabízejí široký sortiment od pojištění přerušení provozu podniku, přes pojištění strojů a zařízení až třeba k pojištění plavidel. Myslete na stáří Není možné si myslet, že až do konce svého života budeme aktivní a pracovně činní. Přijdou také chvíle, kdy se budeme chtít věnovat odpočinku a zabývat se vším tím, na co nemáme při běžném pracovním vytížení čas. Důchodové pojištění lze sjednat pro každého ve věku již od 15 do 63 let, u jednorázově placeného pojistného dokonce do věku 65 let. Můžete si také vybrat z řady dalších produktů, například jednu z variant kapitálového životního pojištění. Zdroj: pojišťovna Kooperativa Nemovitost pojistěte přiměřeně Pobyt v nemocnici celý rok zdarma. Uzavřete od 1. února do 30. dubna 2008 životní pojištění u České pojišťovny a získejte zdarma na rok pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici. Při pojištění nemovitosti je klíčové správné nastavení pojistné hodnoty. Jakým způsobem má zájemce o pojištění postupovat při jejím vyčíslení? Co dalšího má vzít v potaz při sjednávání pojištění majetku? Rozhodnutí pojistit svůj domov je jistě správný krok. Nejde však pouze o to být pojištěn, ale spíše o to být pojištěn přiměřeně. Tím je jednak myšleno pokrytí všech pojistitelných rizik, která mohou můj majetek ohrozit, a jednak adekvátnost sjednaných pojistných částek. Pojištění domácnosti nebo domku zpravidla není otázkou, kterou se člověk zabývá často. Klíčová je hodnota v okamžiku sjednání pojištění. Pro určení přiměřené hodnoty v nových cenách máme k dispozici vlastní zjednodušenou metodiku pro oceňování nemovitostí. Klientům umíme stanovit minimální hodnotu, kterou lze navýšit. Záleží na konkrétním stavebním provedení, lokalitě i individuálních přáních klienta. Nicméně je vhodné čas od času pojistku znovu prostudovat a přesvědčit se, že je doposud aktuální. Zejména provádí-li klient nějaké přístavby nebo rekonstrukce, měl by navýšit pojistné částky, aby v případě škody stačilo pojistné plnění na její rovnocennou náhradu. UNIQA pojišťovna dosud pojistila na 80 tisíc domácností a domků. Z těchto zkušeností lze doporučit, na co se je potřeba zaměřit při sjednávání pojištění: Pojistné podmínky nejsou právě poutavým čtením, ale vyplatí se vědět, co a jak je pojištěno. Proto věnujte prostudování dostatečnou pozornost. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se před podpisem smlouvy zástupce pojišťovny. Máte-li v domácnosti cennosti, proberte se zástupcem pojišťovny možnost navýšení limitu krytí. Rovněž zvažte, zda některá nebezpečí neohrožují vaše obydlí ve větší než obvyklé míře v takovém případě se rovněž vyplatí sjednat vyšší krytí. Nepodceňujte pojištění odpovědnosti, které je standardní součástí pojištění domácnosti, a dobře rozvažte pojistné částky. V běžném životě se vám nebo vašim blízkým toto nenápadné pojištění může hodit, způsobíte-li nechtěně někomu škodu. Pořiďte si předem seznam cennějších předmětů, jejich charakteristik a udělejte fotodokumentaci. Tyto dokumenty spolu s doklady o jejich pořízení uchovávejte pečlivě a odděleně. Věnujte pozornost dobrému zabezpečení vaší domácnosti nebo domku, za které můžete od pojišťovny dostat slevu na pojistném. Barbora Slánská ředitelka odboru pojištění živností a občanů UNIQA pojišťovny Přílohu Pojištění připravila společnost Mediální kancelář, s. r. o., která se této problematice i dalším tématům souvisejícím s vedením domácího rozpočtu věnuje také na informačním a komunikačním serveru Moderní rodina Inz. 167x212.indd :21:52

3 POJIŠTĚNÍ strana 3 Kdybyste před deseti lety položili náhodnému chodci otázku, jestli má životní pojištění, pravděpodobně byste slyšeli podobnou odpověď. Nějaké pojištění si platím, abych pak v 60 letech dostal 50, 70 nebo 100 tisíc. Právě tato fixní částka, obvykle v rozmezí tisíc korun, byla hnacím motorem zájemců o tehdy nejčastěji uzavírané kapitálové životní pojištění. Stačilo několik let a situace se změnila. Vyvíjejí se produkty životního pojištění, stejně jako motivy k jeho uzavření i chování klientů. I dnes stále existují lidé, kteří po pojišťovně ve 40 letech chtějí vědět, kolik si přesně za čtvrt století při odchodu do důchodu odnesou, ale současná konstrukce flexibilních životních pojištění, jejich ekonomické aspekty i nepředvídatelný vývoj trhu to umožňují jen velmi těžko. Důležitá je flexibilita Pojišťovnám se pomalu ale jistě díky novým produktům, které vyvíjejí, podařilo odbourat i mnohé mýty o životním pojištění, které u části populace stále přetrvávají. Například že životní pojištění je zbytečným utrácením peněz bez možnosti si na ně po léta sáhnout a takovým během na dlouhou trať, jejíž cíl je v nedohlednu. Ti, které v průběhu životního pojištění postihla nešťastná událost v podobě úrazu, závažné nemoci či jiné životní nepřízně, měli mnoho příležitostí zjistit, že to nebyly zbytečně vynaložené peníze. Naopak, úhrady z pojištění jim pomohly překonat období, kdy nemohli vydělávat, nebo přispěly na nadstandardní léčbu, rehabilitaci, úpravu bydlení Pravda není ani to, že peníze jsou zmrazeny po dlouhou dobu, protože právě flexibilní produkty, které jsou dnes nejvyhledávanějšími, umožňují Stále více mladých lidí se nebojí do určité míry riskovat a vyměnit garanci pevné částky za možnost vyššího výnosu. Helena Lazosová Jaká je budoucnost životního pojištění? provádět během pojištění jakékoli změny, i když je pojištění sjednáno na desítky let. Pojištěný může pružně reagovat na změnu své finanční situace. Když začne vydělávat více, může zvýšit své platby, naopak v tísňové situaci i nějakou dobu neplatit nic, aniž by přestal být pojištěn. Může měnit i délku pojištění, výši pojistné částky, hýbat s rozsahem připojištění i jejich limity, stejně jako naspořené peníze v jeho průběhu také použít. Dobré pojištění se totiž pružně přizpůsobí všem životním situacím, takže se není čeho obávat. Garance, nebo risk? Pojištění, které je nakloněno jakékoli změně, je nejvíce žádáno i u relativně nejnovějšího typu, investičního pojištění. Mezi mladšími lidmi je stále více těch, kteří se nebojí do určité míry riskovat a vyměnit garanci pevné částky na konci pojištění za možnost vyššího výnosu. Tento trend zřejmě bude pokračovat i v budoucnu, i když i investiční produkty musejí být vyvinuty tak, aby jeden a tentýž vyhovoval jak člověku výrazně konzervativnímu, tak maximálně riskujícímu a samozřejmě široké mase mezi nimi. Tento požadavek investiční životní pojištění splňuje, ale jak už to bývá, tato výhoda s sebou nese jedno minus. Větší složitost produktu. Proto zejména pro sjednání investičního životního pojištění by si zájemce měl najít skutečného odborníka, který mu všechny detaily pojistné ochrany i investování dostatečně vysvětlí, a ještě před schůzkou by si měl sám zjistit alespoň základní informace. Problém tkví v tom, že český člověk nebyl a stále ještě není na aktivní přístup k pojištění zvyklý. Nechal si raději něco naservírovat. Ve finále mohl být nepříjemně překvapen. Nicméně i v zemích s dlouholetou tradicí investičního pojištění se vychovávali zákazníci ztěžka a dlouho, a ani dnes ještě v osvětě nedosáhli ideálního stavu. Takže dalším úkolem pojišťovnictví pro příští léta je určitě zajistit vyšší informovanost klientů. Transparentnost nade vše S vyšší informovaností velmi úzce souvisí i transparentnost produktů. Jestliže se zájemce o pojištění začne o jeho klady i zápory v předstihu zajímat, jistě dojde na termín transparentnosti, tedy průhlednosti všech jeho složek, poplatků za správu pojištění a dalších finančních položek. Prostě lidé chtějí oprávněně vědět, za co a kolik platí. Legislativci si jsou požadavků klientů vědomi a postupně je do zákonů o pojišťovnictví i investování zapracovávají. Této legislativě pak budou muset pojišťovny přizpůsobit své vnitřní předpisy i konstrukci pojištění. Širší možnosti ochrany dětí Uplynulá léta přinesla výrazný posun nejen v oblasti životního pojištění pro dospělé, ale i v kategorii dětských produktů. Rodiče nyní mají mnohem více možností, jak potomky ochránit pojištěním pro děti a mládež nebo nejrůznějšími typy vlastních pojištění, takže děti mohou být v rámci jedné smlouvy pojištěny přímo s rodiči. Změn doznal i rozsah volitelných připojištění a třeba také výše násobků u úrazových pojištění. Trend ochrany nejen jednotlivců, ale celých rodin v rámci jedné smlouvy bude mít zřejmě v budoucnu zelenou. Důchody, důchody, důchody Konec produktivního věku a odchod do důchodu jsou okamžikem, kterého se obává nejen střední, ale už i mladší generace. Současný důchodový systém totiž dává tušit, že propad příjmů a snížení životní úrovně důchodce budou více než citelné, jestliže si sami a po dostatečně dlouhou dobu nebudeme přispívat na stáří vlastními prostředky. Proto také penzijní fondy zažívají příliv nových a stále mladších klientů a na svou renesanci čekají i další produkty důchodového pojištění. Zatímco dnes si důchodové pojištění nejčastěji užívají čerství důchodci pouze jednorázově při dosažení předem stanovaného věku, do budoucna lze očekávat, že stále větší procento bude využívat pravidelných měsíčních výplat. Částky na pojištění rostou Zhruba před deseti lety byli lidé ochotni věnovat do svého životního pojištění okolo čtyř tisíc korun ročně. Před pěti lety dosahovala tato částka téměř sedmi tisíc korun. Dnes se pomalu blíží deseti tisícům a nadále roste. Je to důsledkem hned dvou aspektů. Za prvé si lidé sami uvědomují nutnost zvýšení svých úložek a za druhé jim na jejich životní pojištění čím dál častěji přispívají zaměstnavatelé a také jejich příspěvky se zvyšují. I přesto se jen pomalu blíží doporučované roční částce ve výši 5 % ročního příjmu. Čím dříve, tím lépe Vývoj trhu s životním pojištěním do značné míry ovlivňuje také stáří populace a se stárnutím lidí se budou měnit jejich potřeby, na které budou muset pojišťovny reagovat. Například připravit širokou škálu připojištění na stáří asistenčních, pečovatelských a jiných sociálních služeb. Již dnes je na produktech některých pojišťoven patrné užší propojení se zdravotním pojištěním a zdravotnickou legislativou. Zároveň se jistě zvýší i úsilí pojišťoven k vyšší motivaci mladých k uzavření životního pojištění ať už nejrůznějšími slevami, či jinými nefinančními benefity. Helena Lazosová členka Sekce pojištění osob České asociace pojišťoven, vrchní ředitelka úseku životního pojištění České pojišťovny

4 167,5x212_MF.indd :59:04 strana 4 POJIŠTĚNÍ V České republice aktivně nabízí povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) jedenáct pojišťoven. Majitelé vozidel tak mohou vybírat ze široké nabídky. Smlouvu lze přitom uzavřít u pojišťovacích poradců, v pobočce kterékoli z pojišťoven, anebo pokud to daná pojišťovna umožňuje také prostřednictvím jejich internetových stránek. U některých pojišťoven lze povinné ručení sjednat telefonem, aniž byste museli někam chodit a cokoli podepisovat. Při výběru pojišťovny by měl majitel vozidla zvažovat především tyto argumenty: Pojistné limity. Udávají, jak velkou škodu pojišťovna bude krýt. Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou stanoveny zákonem. Ty činí pro škody na zdraví 35 milionů korun a pro škody na majetku 18 milionů korun. Motoristé mohou samozřejmě získat i limity vyšší, třeba až 100 milionů korun jak pro případy újmy na zdraví, tak pro případy poškození majetku. Cena pojištění. Základní cena se u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. Kromě ceny je ale vhodné sledovat i další kritéria, jako jsou segmentace, různé bonusy a jiné výhody, které pojišťovny nabízejí, ale i výši případného malusu. Systém hlášení pojistných událostí. Pojišťovny dnes nabízejí tři alternativy nahlášení pojistné události: osobní návštěvu v pobočce, telefon a internet. Ne každá pojišťovna nabízí všechny možnosti, optimální volbou je zřejmě nahlášení telefonem. Rychlost likvidace pojistné události. Díky silné konkurenci se zákonem stanovená maximální tříměsíční lhůta ode dne uplatnění práva oprávněnou osobou na pojistné plnění snižuje u některých pojišťoven až na několik dnů. Rychlost likvidace souvisí i se způsobem Jak vybírat povinné ručení oběhu dokumentů v pojišťovně a jejich archivace. Nejrychlejší vyřízení v řádu několika dnů mohou zaručit pouze pojišťovny, které využívají digitální oběh dokumentů ve svých systémech. Asistenční služby. Asistenční služby jsou jakýmsi přítelem na telefonu. Většina pojišťoven nabízí základní asistenční služby zdarma těm řidičům, kteří u nich mají uzavřeno povinné ručení. Rozsah asistenčních služeb v základní variantě se však liší. U každé pojišťovny poskytující povinné ručení a havarijní pojištění mohou řidiči počítat s příjezdem asistenční služby na místo nehody. Pokud se nepodaří auto opravit na místě, zajistí odtah nebo dočasnou úschovu na placeném parkovišti. Až na výjimky pojišťovny proplatí i neplánované ubytování v hotelu. Právní pomoc zahrnuje například telefonické poradenství, předání vzkazu blízké osobě či proplacení právní pomoci. Rozsah asistenčních služeb lze ovlivnit výběrem pojišťovny nebo sjednáním rozšířené asistence za příplatek. Doplňková pojištění. Pojišťovny nabízejí k povinnému ručení další pojištění, obvykle za sníženou cenu nebo zdarma. Mezi ně patří úrazové pojištění spolujezdců, řidiče, sedadel, anebo třeba připojištění skel. Je vhodné věnovat pozornost pojistnému u různých druhů připojištění, které v souvislosti s výší základního pojistného v povinném ručení vychází u jednotlivých pojišťoven rozdílně. Renomé a stabilita pojišťovny. Solidní pojišťovna je schopna pojistnou událost rychle zdokumentovat, posoudit a vyrovnat se s poškozeným. Vyhnete se tak nepříjemnému upozorňování ze strany poškozeného, že pojišťovna dosud nevyplatila plnění. Zdroj: Česká pojišťovna EVROPSKÁ JISTOTA Ke každé pojistce dárek až 1000 Kč! investiční životní pojištění pojištění vozidel pojištění majetku pojištění podnikatelů životní pojištění DÁRKOVÝ POUKAZ Akce platí do Sankce jsou velmi citelné Jaká sankce hrozí řidiči, který nezaplatí tzv. povinné ručení? Kdo hradí škodu, pokud viník nehody nemá sjednáno povinné ručení? Řidiči, kteří nemají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, se vystavují značným rizikům. V prvé řadě postihu za přestupek, kterým může být uložení pokuty až do výše 20 tisíc korun, nebo dokonce uložení zákazu řízení motorových vozidel až na jeden rok. Mnohem závažnější následky však může mít zaviněná dopravní nehoda nepojištěným vozidlem, kde odškodnění z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů může dosahovat stovek tisíců až milionů korun. Právě z garančního fondu jsou hrazeny mimo jiné škody způsobené nepojištěnými řidiči. Následně má kancelář právo uplatňovat vůči tomu, kdo odpovídá za škodu, náhradu vyplaceného plnění škod. Poškozený motorista může kancelář pojistitelů kontaktovat prostřednictvím pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla či přes internet na adrese Pojistný podvod? Nejčastěji u motorových vozidel Česká asociace pojišťoven (ČAP) zveřejnila koncem února statistiky podezřelých pojistných událostí loňského roku. Z nich vyplývá, že specialisté členských pojišťoven ČAP v tomto období šetřili více než 4,5 tisíce případů, které indikovaly důvodné podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proti roku 2006 vykazují souhrnné výsledky v rámci šetření těchto událostí přibližně 10% pokles. Pravým důvodem ovšem je značný počet pojistných podvodů, které předloni specialisté odhalili v souvislosti s likvidací škod způsobených sněhovými kalamitami a následnými povodněmi. Předseda Sekce prevence pojistného podvodu ČAP Pavel Východský na tento fakt reaguje: V období kalamit a přírodních katastrof je riziko páchání pojistných podvodů poměrně značně zvýšené. Lidé většinou utrpí výrazně vyšší škodu než u běžných nahodilých událostí na jejich majetku. Přitom si ale obvykle uvědomí, že tyto hodnoty neměli v okamžiku katastrofy pojištěné nebo je měli pojištěné v neodpovídajícím rozsahu či na špatně nastavené hodnoty. Tehdy logicky častěji dochází k zoufalému úmyslnému zkreslování rozsahu poškozeného majetku. V loňském roce tak počet šetřených podvodných jednání vykazoval ve srovnání s rokem 2005 třicetiprocentní nárůst. Díky spolupráci pojišťoven se daří mnoho podvodů odhalit v jejich zárodku. Pavel Východský Poškozený také nemusí mít obavy, že viník nebude potrestán. Česká kancelář pojistitelů mu totiž předloží patřičný účet za škodu, kterou provinilec způsobil. Připomínám, že z povinného ručení se poškozeným hradí uplatněné a prokázané škody na majetku a zdraví, tedy i usmrcení. Patří sem i pojistné plnění za ušlý zisk či za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků. Vzhledem k tomu, že škody z povinného ručení mohou skutečně dosahovat závratných částek, může to pro nepojištěného viníka a jeho rodinu mít fatální následky na celý život. Miloš Velíšek ředitel úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Nejvíce k podvodu lákají škody na vozidlech Vůbec největší počet podezřelých případů, konkrétně bezmála 3,5 tisíce událostí, pojišťovny vloni vyšetřovaly v rámci pojištění motorových vozidel. Například ve srovnání se zámořím, kde se nejčastěji pojistné podvody vyskytují u životního, úrazového a zdravotního pojištění, včetně podvodů kupříkladu s léky ze zdravotního pojištění, jsou u nás výrazně vyšší škody na majetku a na motorových vozidlech, a to z pohledu velikosti škod, tedy z požárních škod či ze škod odcizení či zničení. Je to celkem pochopitelné pokud se totiž náhrady škod na vozidlech či majetku pohybují v řádech statisíců a milionů, jsou škody na vozidlech a majetku z pohledu hodnoty získané případným podvodem nejzajímavější, konstatuje Východský. Vůbec nejnáchylnější oblastí k páchání pojistného podvodu je v rámci motorových vozidel pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení: Zde se velmi často setkáváme s případy, kdy se náhrada škody vyplácí poškozenému, který není v žádném klientském vztahu vůči pojišťovně, a nikoli viníkovi, tedy pojištěnému klientovi příslušné pojišťovny. Povinné ručení je také nejnáchylnější k výplatě náhrady škody, která se ve skutečnosti stala jinak a podle skutečnosti by nebyla kryta žádným pojištěním, objasňuje Východský. Objem zachráněných prostředků roste Přestože statistiky mají v souvislosti s počtem řešených podezřelých případů a nárokovaných plnění trvale stoupající tendenci, zároveň také roste celkový objem zachráněných finančních prostředků. V rámci efektivnější ochrany svěřených prostředků svých klientů pojišťovny neustále zdokonalují systémy určené k analýze informací a filtrování podezřelých souvislostí: Pojišťovny jsou dnes už schopny odhalit velké množství pojistných podvodů v jejich zárodku, upozorňuje Pavel Východský a dodává: Významnou roli v odhalování pachatelů pojistného podvodu má vzájemná spolupráce a efektivní výměna informací mezi jednotlivými pojišťovnami podle platného zákona, kterým se před neoprávněným vyplacením v této oblasti podařilo uchránit přibližně půl miliardy korun, dodává předseda Sekce prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven. Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Pokud pachatel způsobí svým podvodným jednáním škodu za více než půl milionu, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let. Maximální výše trestu za spáchání pojistného podvodu může dosáhnout až dvanácti let. Vybrané statistiky pojistného podvodu za rok 2007 obor pojištění počet případů nárokované plnění výše prokázané hodnoty (v tis. Kč) (v tis. Kč) pojištění vozidel pojištění přepravy pojištění majetku a odpovědnosti pojištění osob celkem zdroj: ČAP

5 POJIŠTĚNÍ strana 5 Nebezpečí úrazu číhá kdekoli Možná si říkáte, že letos už vám úraz nehrozí. Lyžování nebo nechtěné klouzání po zasněženém chodníku jsou pro tento rok za vámi, a tak se nemůže nic stát. Opak je pravdou, zranění se kalendářem neřídí. Nebezpečí číhá všude kolem. Úraz je citelným zásahem do každodenního života. Každé zranění je nepříjemné bolí, je časově neodhadnutelné, mění plány, může být finančně náročné. Proto je na místě pro případ úrazu promyslet zajištění sebe i své rodiny. Možná ještě důležitější úkol čeká na ty, kteří mají své pojistné smlouvy pečlivě založené několik let, či dokonce desetiletí. Těm se vyplatí udělat ve smlouvách jednou za čas pořádek a případně je přehodnotit. Třeba proto, že se narodily nebo dospěly děti, rodinný rozpočet je zatížen na několik let hypotékou, anebo se prostě jen výrazněji změnila celková rodinná finanční situace. Postup při pracovním úrazu Když se stane úraz v zaměstnání, je nezbytné ho nahlásit. Pokud takový úraz nahlášen není, nemůže být člověk za způsobenou újmu nijak odškodněn. Poškozený má proto povinnost neprodleně oznámit věc nadřízenému. Může tak učinit osobně, telefonem, prostřednictvím svědků a podobně. Pokud se jedná o drobné poranění, které nemá za následek pracovní neschopnost delší než tři dny, zaměstnavatel pouze provede zápis do knihy úrazů. Jedná se tak o úraz evidovaný. V případě pracovní neschopnosti delší než tři dny jde o úraz registrovaný nadřízený musí věc prošetřit a do dvou dnů sepsat záznam. Do pátého dne následujícího měsíce pak musí být zápis zaslán Státnímu úřadu inspekce práce (www.suip.cz) a zdravotní pojišťovně postiženého. Je vhodné uschovat si všechny lékařské zprávy o ošetření, které najdou uplatnění především při možných pozdějších komplikacích. Úrazové pojištění platí i v cizině Jestliže máte sjednané úrazové pojištění, při cestě na zahraniční dovolenou už za něj nemusíte připlácet. Pojišťovna vám totiž zdravotní újmu zaplatí bez ohledu na to, ve které zemi se úraz stal. U řady pojišťoven stačí k nahlášení pojistné události vytisknout formulář z internetu, popřípadě si ho vyzvednout v pobočce. Vyplněný ho pak jen pošlete poštou, nebo odevzdáte v pojišťovně a o vše ostatní se postarají likvidátoři. Na co byste rozhodně neměli zapomenout, je přiložit zprávy lékaře a popis, jak k úrazu došlo. Bez zprávy lékaře se neobejdete ať už k vašemu zranění dojde doma, či za hranicemi. Proč si krýt záda? Každý úraz znamená určité omezení. To může být zanedbatelné, takže se na kvalitě života nemusí ani projevit. Ale zranění také může člověka výrazně omezit na dlouhé měsíce i roky. Následky poranění mohou být i trvalé. Pracovní neschopnost se především neblaze odrazí v rodinném rozpočtu. Za pracovní úraz nese odpovědnost zaměstnavatel a ze zákona je povinen uhradit škody poškozenému nebo jeho příbuzným. Způsoby odškodnění jsou přesně vymezeny zákonem. Jenže všechno má své meze to, že zaměstnavatel zraněného odškodní vždy a v plné výši, neplatí absolutně. Týká se to zranění, která se stanou v důsledku porušení předpisů daných zaměstnavatelem, anebo pokud je úraz následkem opilosti či lehkomyslnosti. Pak se zaměstnanec nemusí dočkat odškodnění vůbec, případně jen v omezené míře. Rodina se může ocitnout ve velké finanční nouzi, zvláště je-li navíc zatížena půjčkami, hypotékou anebo tehdy, když manžel nebo manželka nemají dostatečné příjmy. Praktické je progresivní plnění Úrazové pojištění vnáší do života příjemný pocit jistoty. Pomůže při řešení složité situace, aby životní úroveň zůstala zachována. V rámci úrazového pojištění si můžete zvolit rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky na jednotlivá rizika, aby produkt plně vyhovoval vašim potřebám. Je možné zvolit si krytí doby nezbytné k léčení úrazu, doby hospitalizace v nemocnici následkem úrazu, trvalých následků úrazu a smrti úrazem. Praktické je sjednat si progresivní plnění, což znamená, že za určitý rozsah celkového poškození se zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Výhodou je, že když si léčení komplikovanějších úrazů vyžádá delší dobu pro rekonvalescenci, vyšší pojistná částka přijde k duhu, a přitom se cena pojištění příliš nezvyšuje. Vyznavači adrenalinové zábavy si mohou sjednat pojištění na rizikové sporty. Při zvažování alternativ zajištění svého i rodiny je třeba postupovat komplexně ve vztahu k celkovým rodinným financím. Vyplatí se to. Kombinace některých produktů přinesou úspory v měsíčních platbách. Tak je možné například k penzijnímu připojištění sjednat úrazové pojištění se slevou. Důležité je zkontrolovat, zda i tento typ pojištění v sobě zahrnuje progresivní plnění. Výhody úrazového připojištění Dlouhodobě výhodnější alternativou k samostatnému úrazovému pojištění je životní pojištění s úrazovým připojištěním. Nabízí finančně výhodnou kombinaci několika produktů, které pokryjí mnoho životních situací. U většiny flexibilních životních pojištění lze variabilně měnit poměr ukládaných peněz na životní pojištění, spoření a úrazové připojištění, a přizpůsobit tak produkt aktuální životní situaci. Navíc na konci stanovené doby klient získá naspořené peníze zpět včetně úroku a zhodnocení. Výhodou je i skutečnost, že připojištění úrazu se v rámci životních pojištění dospělých obvykle vztahuje i na děti pojištěného. Přestup mezi produkty bývá složitý Jak má postupovat klient, kterého v průběhu pojistného období zaujme jiný pojistný produkt? Existuje možnost, jak během pojistného období přestoupit mezi dvěma pojistnými produkty, aniž by za to byl zákazník penalizován? Při přestupu velmi záleží na typu pojištění, podmínkách pojistné smlouvy a pojišťovně, která produkt poskytuje. Nejsložitější situace je u životního pojištění. V devadesátých letech minulého století pojišťovny nabízely produkty životního pojištění, které byly pro klienta nepřehledné a jejich poplatková struktura nesrozumitelná. Jestliže nyní klient chce takovýto produkt ukončit, anebo převést část rezervy na jiné pojištění, mnohdy zjistí, že poplatky za předčasné ukončení smlouvy jsou tak vysoké, že by ztratil značnou část vložených prostředků. A v některých případech jsou převod nebo ukončení zcela nemožné. Některé pojišťovny umožňují tzv. převod aktuální rezervy ze staré smlouvy na novou, moderní formu pojištění, a to za zvýhodněných podmínek bez penalizace, čímž se snaží vyjít vstříc požadavkům klientů. Tato nabídka však platí pouze v rámci převodu mezi pojistnými produkty jedné pojišťovny. Oproti minulosti, kdy byla možnost změny pojištění skutečně velmi omezená, se v posledních letech rozšiřuje nabídka investičního životního pojištění. Jedná se o flexibilní produkt, který má ambice být dlouhodobou pojistkou na celý klientův život, protože se dokáže přizpůsobit jeho měnícím se potřebám. Tento typ pojištění lze upravovat během celé doby pojištění a využívat všech variant, které poskytuje. Je možné zvýšit i snížit pojistné, přestat ho platit, měnit způsob zhodnocování peněz, přikupovat či rušit připojištění a tak dále. Na závěr lze dát doporučení: Při koupi pojistného produktu, a životního pojištění zejména, by klient měl zohlednit i své budoucí nároky a potřeby, aby se z pojistné smlouvy stalo opravdu dlouhodobé zajištění, které si bude moci upravovat podle svých potřeb a nároků. Pavel Filandr ředitel odboru produktový marketing Komerční pojišťovny Štěstí? Tady a teď!

6 strana 6 POJIŠTĚNÍ Povinné ručení vžitý termín pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, který zná nebo by měl znát každý český motorista. Úprava vztahů v rámci povinného ručení je ovlivňována jak vývojem v České republice, tak naším členstvím v Evropské unii. V pořadí sedmá novela schválená letos v únoru Poslaneckou sněmovnou je právě příkladem harmonizace našeho práva s evropskými směrnicemi. Změn, k nimž schválením novely dochází, není málo. Zmiňme proto alespoň ty nejdůležitější. Navýšení limitů pojistného plnění Vítanou novinkou je určitě navýšení limitů pojistného plnění při škodě způsobené poškozením, zničením či ztrátou věci, nebo mající povahu ušlého zisku z dosavadních 18 milionů korun na 35 milionů korun bez ohledu na počet poškozených. Většina pojistitelů již v předchozí době bez ohledu na znění zákona u svých pojistných produktů upravila výši příslušného limitu směrem nahoru, a tak požadavek novely už dnes plní, anebo dokonce překračuje. Důvodem navyšování limitu je vyšší ochrana nejen poškozených (mají garantovánu vyšší maximální hranici výše odškodnění), ale také viníků (vyšší limit je pro ně samozřejmě výhodný, protože odškodnění, které by jej přesahovalo, musí zaplatit z vlastní kapsy). Zvyšování limitů je zároveň reakcí pojišťoven na rostoucí počet závažných nehod na našich silnicích a s tím související nárůst nákladů na náhradu škod. K nezanedbatelným důvodům náleží i příklon současné právní úpravy k příznivějšímu odškodnění poškozených. Úprava se nedotkla limitu pojistného plnění pro způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením. Zůstává v nezměněné Novela postihne každý den bez povinného ručení Pro všechny slušné a zodpovědné řidiče je dobrou zprávou zavedení tvrdšího postihu neplatičů. Martin Diviš výši 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného, která vyhovuje požadavkům Evropské unie. Dosavadní doklad nahradí zelená karta S pozitivním ohlasem motoristické veřejnosti se nejspíš setká zejména zrušení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který bude vydáván jen do 31. května Jako doklad nezbytný při řízení vozidla (žádán policií při silničních kontrolách) i při provádění úkonu v registru vozidel (například při převodu vozidla na jiného vlastníka) jej budeme předkládat nejdéle do konce letošního roku. Počínaje prvním dnem příštího roku se jeho jediným nástupcem stane zelená karta. Pojistitelé se jistě postarají o vybavení pojistníků zelenou kartou tak, aby se s počátkem roku 2009 motoristé nedostali do úzkých třeba při silniční kontrole. Přesto by měl každý motorista tuto změnu zaznamenat a ujistit se, že na přelomu roku bude platnou zelenou kartu skutečně mít. Přerušení povinného ručení Zájem určitě vyvolá i změna v řešení přerušení povinného ručení, přestože z hlediska nabídky pojišťoven není ani dnes sezonnost provozování vozidel problémem. Novela stanoví, že povinné ručení nelze přerušit, pokud nebyla taková možnost výslovně sjednána v pojistné smlouvě. Další podmínkou pro pojistníka je povinnost doložit, že orgánu evidence vozidel odevzdal SPZ a osvědčení o registraci teprve potom může požádat o přerušení povinného ručení. Cestu na místně příslušný orgán evidence vozidel tedy vynechat nelze. Každý majitel a provozovatel vozidla si rovněž musí být vědom skutečností, které z přerušení povinného ručení vyplývají po dobu přerušení totiž není poskytována pojistná ochrana, tedy ani pojistné plnění v případě způsobení škody takovým vozidlem. Je třeba dbát na to, aby takové vozidlo skutečně nikdo nepoužíval tedy ani osoba neobeznámená s přerušením povinného ručení, třeba člen rodiny, který o dočasném vyřazení vozu z provozu neví (možná i nezletilý, konající zejména svévolně), neinformovaný zaměstnanec a podobně. Zvýšená ochrana poškozeného Nesporné zlepšení pro poškozeného znamená zavedení povinnosti viníka (pojištěného) bez zbytečného odkladu doložit na žádost poškozeného stanovené údaje potřebné k uplatnění nároku na náhradu škody, tedy základní údaje k osobě pojištěného, k vozidlu a k pojištění. Nesplněním této povinnosti viník riskuje vymáhání postihu ze strany pojistitele ve formě úhrady nákladů, které musel vynaložit na prošetřování škodní události nebo úhradu jiných nákladů, vyvolaných v důsledku nesplnění povinnosti pojištěným. Zavedení této povinnosti bude sloužit k dalšímu zvýšení celkové ochrany poškozeného i jeho nároků a mělo by rovněž přispět k co nejrychlejšímu řešení jeho nároků. Neplatiče postihne sankční pojistné Především pro všechny slušné a zodpovědné řidiče je dobrou zprávou zavedení tvrdšího postihu neplatičů a dobrodruhů, kteří jezdí s vozidlem bez sjednaného povinného ručení. Novela totiž zavádí příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné. Neklesající a poměrně vysoký počet automobilů vykazovaných jako vozidla bez sjednaného povinného ručení (odhady hovoří o několika set tisících) vyvolal vpravdě revoluční úpravu zákona. Jedná se o další postih hazardérů, které ani dosavadní hrozba dopadů správního řízení stejně jako vymáhání částky vyplacené poškozenému nedokázala přinutit k sjednání povinného ručení. Problémem by nemělo být ani stanovení okruhu takových osob a výpočet výše příspěvku. Existuje totiž možnost porovnání údajů z registru vozidel s údaji o povinném ručení od všech pojistitelů. Porovnáním těchto údajů se jednoduše zjistí, které vozidlo je v registru a přitom na ně neexistuje platné povinné ručení. Příspěvek (či sankční pojistné) bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Taxu za den nepojištění stanovuje zákon podle kategorie vozidla. Je třeba zdůraznit, že lhůta pro zaplacení navíc není dlouhá třicet dnů od doručení výzvy k zaplacení zaslané Českou kanceláří pojistitelů, jíž zákon správu příspěvku svěřuje. Změn provedených novelou je samozřejmě více, ne všechny jsou ale zásadní. Jejich účelnost a proveditelnost ovšem Foto: Martin Mašín bez rozdílu jejich závažnosti prověří již blízká budoucnost. Většina novelizovaných ustanovení se začne prověřovat 1. června letošního roku. Věřím, že pozitivní hodnocení budou převažovat. Martin Diviš viceprezident České asociace pojišťoven, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Kooperativy Pojišťovna pro život, jaký je Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD DÁLE NABÍZÍME Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo nám můžete kdykoli poslat dotaz na nebo zdarma zavolat na PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 Klienti chtějí o tom, kam se jejich peníze investují, sami rozhodovat. Chtějí mít možnost v průběhu pojištění disponovat svými naspořenými prostředky či prostředky vkládat. Toto všechno jim nabízí právě investiční životní pojištění PERSPEKTIVA od Kooperativy. Kromě možnosti zvolit strategii investování láká klienty fakt, že neplatí žádný poplatek za správu fondů, a vysoká variabilita tohoto pojištění. O kvalitě PERSPEKTIVY svědčí prestižní ocenění Životní pojištění roku Tento titul se každoročně uděluje v rámci soutěže MasterCard Banka roku. Vítězství investičního životního pojištění PERSPEKTIVA od Kooperativy není žádným překvapením. Z nominovaných produktů má totiž nejnižší poplatky. Navíc umožňuje kombinaci nejen s běžnými fondy, ale i s aktivně řízenými portfolii Conseq, uvedl člen poroty a člen představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) Petr Šafránek. Oblibu PERSPEKTIVY u klientů potvrzují nejen obchodní zástupci Kooperativy, ale i externí zprostředkovatelé, jejichž zájem mít tento pojišťovací produkt v portfoliu nabízených produktů stále narůstá. Je to skutečně unikátní produkt, který je zaslouženě vlajkovou lodí naší nabídky, zdůraznil člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a. s., Jiří Klaban. K povinnému ručení stále živelní pojištění zdarma Kooperativa nabízí i letos zdarma unikátní živelní pojištění auta k povinnému ručení. Předmětem tohoto pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené hmotnosti 3500 kg, k nimž je uzavřena individuální smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u Kooperativy. Živelní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro následující rizika: povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu či stožáru a požár. Živelní pojištění klienti získají zcela jednoduše s povinným ručením od Kooperativy tento produkt obdrží zdarma. K povinnému ručení ještě získáte Kromě toho obdrží stávající i noví klienti poukázku na rozšířené asistenční služby každý zákazník bude moci využít pomoci na cestách nejenom v případě nehody, ale i v případě poruchy. Další zajímavou novinkou je možnost získat celoroční kartu cestovního pojištění s výraznou slevou. Klient, který má povinné ručení od Kooperativy, za ni zaplatí 600 Kč oproti standardním 2340 Kč. Díky novému systému likvidace škod je to také rychlé vyřešení každé pojistné události, což konkrétně znamená, že do tří hodin od nahlášení škody se s klientem spojí naši pracovníci a podají mu všechny potřebné informace. Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Komplexní rizikové pojištění VARIO Kapitálové životní pojištění HORIZONT Důchodové pojištění RENTA Garant Pojištění RENTA Profit Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Životní pojištění spojené s hypotékou Komerční zdravotní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu Pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti Komplexní pojištění motorových vozidel GLOBAL Povinné ručení STANDARD a BENEFIT Pojištění EASY, PROFI a BUSINESS pro firemní vozové parky Havarijní pojištění PARTNER Řada doplňkových připojištění Široké asistenční služby Cestovní pojištění KOLUMBUS Pojištění léčebných výloh v zahraničí Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Kolumbus Abonent - celoroční cestovní pojištění pro opakované pobyty Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí Skupinové úrazové pojištění Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí Pojištění právní ochrany Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění průmyslu a podnikatelů Změny v zákonech týkajících se provozu vozidel Česká asociace pojišťoven (ČAP) společně s ministerstvem vnitra (MVČR) počátkem letošního dubna představily návrh změn zákonů souvisejících s policií a provozem vozidel. Ty se ve svém důsledku dotknou všech motoristů. Stávající platné zákony účastníkům dopravní nehody ukládají povinnost volat složky Policie České republiky, jestliže škoda na některém ze zúčastněných vozidel přesahuje 50 tisíc korun, nebo dojde-li k újmě na zdraví, případně na majetku třetích osob. I když dnes účastníci kolize odhadnou škodu na jednom z vozidel na částku nižší než 50 tisíc korun, ale neshodnou se na míře účasti, mohou policii na místo nehody také přivolat. Právě tyto případy, které značně zatěžují kapacity policistů, vedly ministerstvo vnitra k vypracování nového vládního návrhu zákona. Podle něho by účastníci dopravní nehody byli povinni volat policejní složky až ve chvíli, kdy výše škody na jednom ze zúčastněných vozidel přesáhne čtvrt milionu korun. Policie tak bude u nehody asistovat jen tehdy, pokud dojde ke škodě na zdraví, popřípadě k poškození pozemní komunikace či jejího příslušenství. Jestliže účastník nehody strážce zákona k nehodě zavolá jednoznačně neoprávněně, bude mít policie možnost požadovat po něm úhradu nákladů za výjezd. Pojišťovny se nicméně obávají, že takové zvýšení limitu může vést k enormnímu nárůstu rizika pojistných podvodů. Vhodné řešení situace proto bude předloženo poslancům Parlamentu ČR formou pozměňovacího návrhu, který vznikl na základě dohody MVČR a ČAP. Ten obsahuje především akceptovatelnější snížení navrhovaného škodního limitu na 100 tisíc korun a povinnost řidičů sepsat na místě havárie, ke které není přivolána policie, společný záznam o příčinách, průběhu a následcích dopravní nehody. K tomuto účelu pojišťovny doporučují využít celoevropsky využívaný formulář Záznam o nehodě. S cílem motivovat řidiče k ohleduplnosti a slušnému chování na silnicích také ekonomicky, tedy prostřednictvím ceny pojištění, MVČR navrhuje umožnit pojišťovnám přístup do centrálního registru řidičů. Pojišťovny by tak na základě informací o rizikovosti konkrétního řidiče měly možnost širšího uplatnění tzv. regresů (tj. práva pojistitele požadovat vůči pojištěnému náhradu finanční částky, kterou za něho uhradil v rámci pojistného plnění), a to konkrétně za nejzávažnější opakované přestupky, jež by s dopravní nehodou bezprostředně souvisely. Během tříleté legisvakanční lhůty by pak v případě schválení tohoto návrhu pojišťovny nejprve analyzovaly shromážděná data a zvažovaly, zda a jakým způsobem má páchání dopravních přestupků vliv na rizikovost svých klientů. Teprve na základě vyhodnocení informací se rozhodnou, zda přistoupí k zohlednění stavu bodového konta řidiče v pojistném. Hlavním motivem právě navrhovaných změn je jednoznačně společná snaha zainteresovaných subjektů motivovat řidiče k ohleduplnosti a dodržování pravidel silničního provozu. I z tohoto důvodu se pojišťovny v rámci svých kompetencí připojily ke snaze ministerstva zlepšit situaci na našich silnicích. Redakce České asociace pojišťoven Co může přinést pozměňovací návrh vycházející z dohody MVČR a ČAP? Snížení limitu výše škody z původních 250 tisíc na 100 tisíc korun. Povinnost účastníků sepsat záznam o dopravní nehodě. Zpřístupnění centrálního registru řidičů pojišťovnám a následné zohlednění bodového konta řidiče v pojistném.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více