komerční příloha 25. dubna 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komerční příloha 25. dubna 2008"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do získáte pobyt v nemocnici celý rok zdarma. Pro životní pojištění, které vám poskytne garance, investice i zhodnocení, přijďte do Komerčky. Ke každé pojistné smlouvě uzavřené do dostanete dárek v hodnotě až 1000 Kč. Investiční životní pojištění s potenciálním výnosem až 12 % ročně můžete uzavřít do Kromě komplexní nabídky produktů nabízí UNIQA pojišťovna i celou řadu zajímavých výhod. strana 1 a 6 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 5 Ve srovnání s předchozím několikaletým obdobím si loni pojišťovnictví vedlo velmi dobře. Zatím neauditované výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) prokazují pozitivní pohyb předepsaného pojistného jak v segmentu životního, tak i neživotního pojištění. Vůbec nejvýraznější růst v rámci životního pojištění vykazovalo po celý minulý rok jednorázově placené životní pojištění, které vzrostlo o rekordních 35,1 %. Tomáš Síkora Nicméně i přes tento pozitivní trend musím konstatovat, že v rámci Evropské unie máme co dohánět celková propojištěnost v České republice se stále nachází na relativně nízké úrovni, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. Jak si vede Česká republika oproti ostatním zemím EU, co se pojišťovnictví týče? Z dostupných čísel je patrné, že v průběhu posledních tří let se u nás průměrný podíl na celkovém předepsaném pojistném pohybuje v rámci životního pojištění okolo 40% hranice. Naopak v Evropské unii tento podíl dlouhodobě činí více než 60 %! Za výsledky ostatních zemí Evropské unie také zaostáváme z hlediska průměrného ročního pojistného na občana v roce 2006 dosahoval průměrný příspěvek životního pojištění obyvatele Evropské unie 1354 eur proti 162 eurům v České republice. Přihlédneme-li i k paritě kupní síly, pak se tento výsledek nachází na Evropské unie. Nejdynamičtěji se vyvíjí životní pojištění Proti vyspělým zemím ale v ČR převažuje zájem o pojištění majetku čtvrtině průměru To je ale velmi podstatný rozdíl Ano, navíc ze statistik České asociace pojišťoven můžeme vysledovat další zajímavý fakt. Obecně lze říci, že čím méně dynamická ekonomika jednotlivých států, tím více se jejich obyvatelé orientují na produkty neživotního pojištění. V České republice zájem o neživotní pojištění stále převažuje. Zatím si, bohužel, vážíme svého majetku více než vlastního života. V letošním roce na pojistný sektor zákonitě dopadnou nedávné daňové reformy a reformy veřejných financí. Můžete uvést některé zásadní změny? Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, umožňuje zaměstnavatelům od nového roku poskytnout svým zaměstnan- 150 mld. Kč ,6 34,0 Vývoj předepsaného pojistného v ČR (v mld. Kč) 64,8 41,1 68,3 44, * životní pojištění neživotní pojištění * předběžné údaje za členy ČAP 72,1 44,9 74,8 47,2 76,4 53,8 zdroj: ČAP cům příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění v úhrnu maximálně do výše 24 tisíc korun. Do tohoto limitu je příspěvek u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu. Nepodléhá proto odvodům ani na zdravotní, ani sociální pojištění. Dnes se tedy zaměstnavatel může rozhodnout, zda poskytne příspěvek jen na jeden produkt, nebo zvolí kombinaci obou. Novela zákona také zrušila dosavadní limity pro daňovou uznatelnost příspěvku. Nyní tento limit není výslovně stanoven. Poskytování příspěvků ale musí splňovat podmínky zákona: musí například vyplývat z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že při splnění podmínek zákona je příspěvek nad 24 tisíc korun daňově uznatelným nákladem, ale u zaměstnance již není částka nad 24 tisíc korun od jednoho zaměstnavatele osvobozena od daně z příjmů. Proto také podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Z pohledu zaměstnanců pak nedošlo k žádným změnám. Stále platí, že si mohou snížit svůj daňový základ o maximální částku 12 tisíc korun zaplacených na životní pojištění a 12 tisíc korun na penzijní připojištění. A co změny, které vláda hodlá nastolit v penzijním systému? Předně musím konstatovat, že reforma důchodového systému se nijak významně kupředu neposouvá, ačkoli z pohledu Jaká je budoucnost životního pojištění? strana 3 Helena Lazosová členka Sekce pojištění osob ČAP, vrchní ředitelka úseku životního pojištění České pojišťovny času už nelze dále čekat. Demografický vývoj v České republice jasně nasvědčuje, že dosavadní systém financování důchodů již není možné ve stávající podobě udržet. Všechny navrhované změny, myslím tím zejména zvýšení důchodového věku na 65 let a prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let, jsou nutné a pojistný trh je vítá, nicméně je musíme chápat jako pouhý základ pro získání dostatečných zdrojů financování důchodů dnešních třicátníků. Za vhodný zdroj financování považuji zavedení nového povinně-dobrovolného systému vyvázání části plateb ze státního pilíře důchodového systému. Variabilita možností i schopnost komerčních institucí lépe zhodnotit finanční prostředky pro budoucí důchody jsou už ověřeny v řadě zemí Evropské unie. Ještě bychom neměli opomenout nový zákon o pojišťovnictví, který se věnuje hlavně zvýšení informovanosti klientů. Věříte, že bude pro klienty od září letošního roku, kdy by měl začít platit, znamenat výraznou změnu? Změny v zákoně o pojišťovnictví především výrazněji ovlivňují samotnou činnost pojišťoven, vůči klientům zásadní změny vlastně nepřinášejí. Novým zákonem o pojišťovnictví se zejména implementuje směrnice o zajištění a směrnice týkající se nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru. K návrhu zákona o pojišťovnictví je připojena i novela zákona o pojistné smlouvě. Musím zdůraznit, že nad rámec evropských směrnic tento zákon výrazně zvyšuje informační požadavky na pojišťovny u životního pojištění, je-li nositelem pokračování na straně 2 Neplatit povinné ručení se nevyplatí strana 6 Martin Diviš viceprezident ČAP, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Kooperativy Nejlepší Perspektivu máte s námi. Naše životní pojištění PERSPEKTIVA bylo vyhlášeno jako nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA se mění jako Váš život. Můžete kdykoliv změnit rozsah pojistné ochrany i výši investované částky. A na své peníze nemusíte čekat až do konce pojistného období. Tak nečekejte a pořiďte si lepší Perspektivu. Perspektiva_banka roku_281x105.indd 1 4/18/08 11:40:03 AM

2 strana 2 POJIŠTĚNÍ pokračování ze strany 1 Životní pojištění roste investičního rizika pojistník. Podle textu návrhu zákona by měl pojistitel pojistníka informovat mimo jiné o riziku a možných výnosech investice, minimálně čtvrtletně o aktuální hodnotě podílů, na které se například váže pojistné plnění. Většinu informací ale již pojišťovny přímo, či prostřednictvím svých obchodních zástupců klientům předávají. Otázkou nicméně zůstává, zda klient neustále se zvětšující množství informací, které má ze zákona od pojišťoven obdržet, dokáže vůbec zužitkovat. Je zcela zřejmé, že příliš velký objem informací veřejnost neumí adekvátně vyhodnotit. Proto se naše asociace i pojistný trh v rámci zlepšování finanční gramotnosti spotřebitelů koncentrují na předávání takových informací, aby klienti byli schopni posoudit především princip a smysl Doporučujete při uzavírání pojistné smlouvy využít služeb finančních poradců? Může si zájemce o pojištění nějakým způsobem ověřit důvěryhodnost finančního poradce? Určitě je rada finančního poradce dobrá pro ty, kdo nejsou v problematice pojištění nebo finančnictví příliš suverénní. A to, jak vyplynulo z našeho výzkumu, je většina obyvatel České republiky. Finanční poradci důvěryhodných institucí absolvovali na rozdíl od nás, normálních občanů, spoustu odborných školení a tréninků. Při nich získali obecný vhled do ekonomické situace na českém trhu, znalosti o pojišťovacích a finančních produktech dostupných v ČR. A zároveň se naučili identifikovat potřeby jednotlivých klientů a na jejich základě navrhnout danému člověku nebo rodině adekvátní finanční řešení. Například poradci ING vyplňují s každým klientem investiční dotazník, poptávaného pojistného produktu. Právě nepochopení konstrukce produktu při jeho nákupu bývá mnohdy příčinou zklamání pojištěných. Jak se bude vyvíjet trh s pojištěním v letošním roce? Není důvod nepředpokládat pozitivní vývoj. V segmentu životního pojištění lze očekávat opět o něco strmější růst než v rámci neživotního pojištění. Domnívám se, že ani ostatní parametry trhu si nepovedou špatně. Výraznějšího významu komerčního pojišťovnictví pro stát i občany bychom mohli však ještě docílit díky zatím neuskutečněným koncepčním rozhodnutím vlády v rámci reforem zdravotnictví a důchodů. Konečně bychom se tak vytvořenými podmínkami posunuli na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi EU. Poradce může pomoci který identifikuje jeho aktuální i možné budoucí potřeby. Podle nich pak klientovi nabídne vhodnou finanční strategii. Právě plánování finanční budoucnosti na základě tvrdých dat je pro zodpovědné rozhodnutí, který pojistný nebo finanční produkt zvolit, klíčové. Každý poradce pro finanční plánování musí projít akreditací u České národní banky. Tu získá po složení zkoušek profesionální způsobilosti. Konkrétně u ING lze zjistit, zda poradce pro naši společnost opravdu pracuje, telefonátem do našeho klientského centra. Alexandra Gjurić tisková mluvčí ING Předcházejte riziku V životě se stávají nepředvídatelné události. Riziko, že budou ohroženy naše základní životní hodnoty, je vždycky vysoké. Život a zdraví jsou neocenitelné, ale i věci, na kterých nám záleží, mohou být kdykoli zničeny, poškozeny nebo je může někdo odcizit. Nespoléhejte nikdy na to, že zrovna vám se nemůže nic stát. Neriskujte, že budete nemilým událostem a situacím čelit bez možnosti finančního zajištění. Než sednete za volant Pamatujte na to, že vaší povinností řidiče a majitele vozu je mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. Uvědomte si, že zdaleka ne všichni účastníci provozu jsou dobrými řidiči a zodpovědnými chodci. Kromě povinného ručení, které tvoří jakýsi základ vaší jistoty za volantem, je vhodné si sjednat i havarijní pojištění v některé z mnoha nabízených variant. Obecně se dá říci, že tento produkt poskytuje pojistnou ochranu pro případy poškození vozidla, jeho zničení nebo odcizení. Než odcestujete do zahraničí Ještě větší nesnáze může způsobit neočekávaná událost, která se vám přihodí při cestě do zahraničí. Léčebné výlohy v cizích zemích většinou mnohonásobně převyšují naše finanční možnosti, a dovolená se tak může stát velkou finanční zátěží. Neriskujte proto a pro své cesty si sjednejte cestovní pojištění a zejména pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození, odcizení zavazadel apod. Kdy byste se měli pojistit Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti. Myslete na budoucnost svých dětí Děti jsou pro většinu z nás tím nejcennějším, co v životě máme. Mysleme proto také na jejich budoucnost a na jejich finanční zajištění pro chvíle, kdy to budou nejvíc potřebovat. Například svatební pojištění umožní vyplatit sjednanou pojistnou částku v okamžiku sňatku vašeho dítěte nebo například v době, kdy se dožije 25 let věku. V případě, že vaše dítě bude studovat vysokou školu, zajistí mu tento produkt například výplatu stipendia. Váš dům, váš hrad Jedním z největších životních přání každého z nás určitě je a bude mít svou střechu nad hlavou, svůj dům či byt, který je tak trochu naším malým královstvím. Pojišťovny nabízejí široký výběr pojistných produktů, které pomáhají finančně chránit vaši domácnost, byt, dům nebo chatu před situacemi živelního charakteru, krádeží, loupeží, vandalismem a dalšími riziky. Chraňte svou prosperitu Měsíce a roky vaší poctivé práce jsou důvodem vašich podnikatelských úspěchů. Nenechte svou prosperující živnost nebo dobře fungující společnost napospas možným finančním obtížím, které třeba způsobil někdo jiný. Neočekávaná událost může snadno ohrozit i dobrý podnikatelský záměr. Pojištění průmyslu a podnikatelů je tvořeno jednotlivými produkty šitými na míru potřebám všech, od drobných živnostníků po velké průmyslové firmy. Pojišťovny nabízejí široký sortiment od pojištění přerušení provozu podniku, přes pojištění strojů a zařízení až třeba k pojištění plavidel. Myslete na stáří Není možné si myslet, že až do konce svého života budeme aktivní a pracovně činní. Přijdou také chvíle, kdy se budeme chtít věnovat odpočinku a zabývat se vším tím, na co nemáme při běžném pracovním vytížení čas. Důchodové pojištění lze sjednat pro každého ve věku již od 15 do 63 let, u jednorázově placeného pojistného dokonce do věku 65 let. Můžete si také vybrat z řady dalších produktů, například jednu z variant kapitálového životního pojištění. Zdroj: pojišťovna Kooperativa Nemovitost pojistěte přiměřeně Pobyt v nemocnici celý rok zdarma. Uzavřete od 1. února do 30. dubna 2008 životní pojištění u České pojišťovny a získejte zdarma na rok pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici. Při pojištění nemovitosti je klíčové správné nastavení pojistné hodnoty. Jakým způsobem má zájemce o pojištění postupovat při jejím vyčíslení? Co dalšího má vzít v potaz při sjednávání pojištění majetku? Rozhodnutí pojistit svůj domov je jistě správný krok. Nejde však pouze o to být pojištěn, ale spíše o to být pojištěn přiměřeně. Tím je jednak myšleno pokrytí všech pojistitelných rizik, která mohou můj majetek ohrozit, a jednak adekvátnost sjednaných pojistných částek. Pojištění domácnosti nebo domku zpravidla není otázkou, kterou se člověk zabývá často. Klíčová je hodnota v okamžiku sjednání pojištění. Pro určení přiměřené hodnoty v nových cenách máme k dispozici vlastní zjednodušenou metodiku pro oceňování nemovitostí. Klientům umíme stanovit minimální hodnotu, kterou lze navýšit. Záleží na konkrétním stavebním provedení, lokalitě i individuálních přáních klienta. Nicméně je vhodné čas od času pojistku znovu prostudovat a přesvědčit se, že je doposud aktuální. Zejména provádí-li klient nějaké přístavby nebo rekonstrukce, měl by navýšit pojistné částky, aby v případě škody stačilo pojistné plnění na její rovnocennou náhradu. UNIQA pojišťovna dosud pojistila na 80 tisíc domácností a domků. Z těchto zkušeností lze doporučit, na co se je potřeba zaměřit při sjednávání pojištění: Pojistné podmínky nejsou právě poutavým čtením, ale vyplatí se vědět, co a jak je pojištěno. Proto věnujte prostudování dostatečnou pozornost. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se před podpisem smlouvy zástupce pojišťovny. Máte-li v domácnosti cennosti, proberte se zástupcem pojišťovny možnost navýšení limitu krytí. Rovněž zvažte, zda některá nebezpečí neohrožují vaše obydlí ve větší než obvyklé míře v takovém případě se rovněž vyplatí sjednat vyšší krytí. Nepodceňujte pojištění odpovědnosti, které je standardní součástí pojištění domácnosti, a dobře rozvažte pojistné částky. V běžném životě se vám nebo vašim blízkým toto nenápadné pojištění může hodit, způsobíte-li nechtěně někomu škodu. Pořiďte si předem seznam cennějších předmětů, jejich charakteristik a udělejte fotodokumentaci. Tyto dokumenty spolu s doklady o jejich pořízení uchovávejte pečlivě a odděleně. Věnujte pozornost dobrému zabezpečení vaší domácnosti nebo domku, za které můžete od pojišťovny dostat slevu na pojistném. Barbora Slánská ředitelka odboru pojištění živností a občanů UNIQA pojišťovny Přílohu Pojištění připravila společnost Mediální kancelář, s. r. o., která se této problematice i dalším tématům souvisejícím s vedením domácího rozpočtu věnuje také na informačním a komunikačním serveru Moderní rodina Inz. 167x212.indd :21:52

3 POJIŠTĚNÍ strana 3 Kdybyste před deseti lety položili náhodnému chodci otázku, jestli má životní pojištění, pravděpodobně byste slyšeli podobnou odpověď. Nějaké pojištění si platím, abych pak v 60 letech dostal 50, 70 nebo 100 tisíc. Právě tato fixní částka, obvykle v rozmezí tisíc korun, byla hnacím motorem zájemců o tehdy nejčastěji uzavírané kapitálové životní pojištění. Stačilo několik let a situace se změnila. Vyvíjejí se produkty životního pojištění, stejně jako motivy k jeho uzavření i chování klientů. I dnes stále existují lidé, kteří po pojišťovně ve 40 letech chtějí vědět, kolik si přesně za čtvrt století při odchodu do důchodu odnesou, ale současná konstrukce flexibilních životních pojištění, jejich ekonomické aspekty i nepředvídatelný vývoj trhu to umožňují jen velmi těžko. Důležitá je flexibilita Pojišťovnám se pomalu ale jistě díky novým produktům, které vyvíjejí, podařilo odbourat i mnohé mýty o životním pojištění, které u části populace stále přetrvávají. Například že životní pojištění je zbytečným utrácením peněz bez možnosti si na ně po léta sáhnout a takovým během na dlouhou trať, jejíž cíl je v nedohlednu. Ti, které v průběhu životního pojištění postihla nešťastná událost v podobě úrazu, závažné nemoci či jiné životní nepřízně, měli mnoho příležitostí zjistit, že to nebyly zbytečně vynaložené peníze. Naopak, úhrady z pojištění jim pomohly překonat období, kdy nemohli vydělávat, nebo přispěly na nadstandardní léčbu, rehabilitaci, úpravu bydlení Pravda není ani to, že peníze jsou zmrazeny po dlouhou dobu, protože právě flexibilní produkty, které jsou dnes nejvyhledávanějšími, umožňují Stále více mladých lidí se nebojí do určité míry riskovat a vyměnit garanci pevné částky za možnost vyššího výnosu. Helena Lazosová Jaká je budoucnost životního pojištění? provádět během pojištění jakékoli změny, i když je pojištění sjednáno na desítky let. Pojištěný může pružně reagovat na změnu své finanční situace. Když začne vydělávat více, může zvýšit své platby, naopak v tísňové situaci i nějakou dobu neplatit nic, aniž by přestal být pojištěn. Může měnit i délku pojištění, výši pojistné částky, hýbat s rozsahem připojištění i jejich limity, stejně jako naspořené peníze v jeho průběhu také použít. Dobré pojištění se totiž pružně přizpůsobí všem životním situacím, takže se není čeho obávat. Garance, nebo risk? Pojištění, které je nakloněno jakékoli změně, je nejvíce žádáno i u relativně nejnovějšího typu, investičního pojištění. Mezi mladšími lidmi je stále více těch, kteří se nebojí do určité míry riskovat a vyměnit garanci pevné částky na konci pojištění za možnost vyššího výnosu. Tento trend zřejmě bude pokračovat i v budoucnu, i když i investiční produkty musejí být vyvinuty tak, aby jeden a tentýž vyhovoval jak člověku výrazně konzervativnímu, tak maximálně riskujícímu a samozřejmě široké mase mezi nimi. Tento požadavek investiční životní pojištění splňuje, ale jak už to bývá, tato výhoda s sebou nese jedno minus. Větší složitost produktu. Proto zejména pro sjednání investičního životního pojištění by si zájemce měl najít skutečného odborníka, který mu všechny detaily pojistné ochrany i investování dostatečně vysvětlí, a ještě před schůzkou by si měl sám zjistit alespoň základní informace. Problém tkví v tom, že český člověk nebyl a stále ještě není na aktivní přístup k pojištění zvyklý. Nechal si raději něco naservírovat. Ve finále mohl být nepříjemně překvapen. Nicméně i v zemích s dlouholetou tradicí investičního pojištění se vychovávali zákazníci ztěžka a dlouho, a ani dnes ještě v osvětě nedosáhli ideálního stavu. Takže dalším úkolem pojišťovnictví pro příští léta je určitě zajistit vyšší informovanost klientů. Transparentnost nade vše S vyšší informovaností velmi úzce souvisí i transparentnost produktů. Jestliže se zájemce o pojištění začne o jeho klady i zápory v předstihu zajímat, jistě dojde na termín transparentnosti, tedy průhlednosti všech jeho složek, poplatků za správu pojištění a dalších finančních položek. Prostě lidé chtějí oprávněně vědět, za co a kolik platí. Legislativci si jsou požadavků klientů vědomi a postupně je do zákonů o pojišťovnictví i investování zapracovávají. Této legislativě pak budou muset pojišťovny přizpůsobit své vnitřní předpisy i konstrukci pojištění. Širší možnosti ochrany dětí Uplynulá léta přinesla výrazný posun nejen v oblasti životního pojištění pro dospělé, ale i v kategorii dětských produktů. Rodiče nyní mají mnohem více možností, jak potomky ochránit pojištěním pro děti a mládež nebo nejrůznějšími typy vlastních pojištění, takže děti mohou být v rámci jedné smlouvy pojištěny přímo s rodiči. Změn doznal i rozsah volitelných připojištění a třeba také výše násobků u úrazových pojištění. Trend ochrany nejen jednotlivců, ale celých rodin v rámci jedné smlouvy bude mít zřejmě v budoucnu zelenou. Důchody, důchody, důchody Konec produktivního věku a odchod do důchodu jsou okamžikem, kterého se obává nejen střední, ale už i mladší generace. Současný důchodový systém totiž dává tušit, že propad příjmů a snížení životní úrovně důchodce budou více než citelné, jestliže si sami a po dostatečně dlouhou dobu nebudeme přispívat na stáří vlastními prostředky. Proto také penzijní fondy zažívají příliv nových a stále mladších klientů a na svou renesanci čekají i další produkty důchodového pojištění. Zatímco dnes si důchodové pojištění nejčastěji užívají čerství důchodci pouze jednorázově při dosažení předem stanovaného věku, do budoucna lze očekávat, že stále větší procento bude využívat pravidelných měsíčních výplat. Částky na pojištění rostou Zhruba před deseti lety byli lidé ochotni věnovat do svého životního pojištění okolo čtyř tisíc korun ročně. Před pěti lety dosahovala tato částka téměř sedmi tisíc korun. Dnes se pomalu blíží deseti tisícům a nadále roste. Je to důsledkem hned dvou aspektů. Za prvé si lidé sami uvědomují nutnost zvýšení svých úložek a za druhé jim na jejich životní pojištění čím dál častěji přispívají zaměstnavatelé a také jejich příspěvky se zvyšují. I přesto se jen pomalu blíží doporučované roční částce ve výši 5 % ročního příjmu. Čím dříve, tím lépe Vývoj trhu s životním pojištěním do značné míry ovlivňuje také stáří populace a se stárnutím lidí se budou měnit jejich potřeby, na které budou muset pojišťovny reagovat. Například připravit širokou škálu připojištění na stáří asistenčních, pečovatelských a jiných sociálních služeb. Již dnes je na produktech některých pojišťoven patrné užší propojení se zdravotním pojištěním a zdravotnickou legislativou. Zároveň se jistě zvýší i úsilí pojišťoven k vyšší motivaci mladých k uzavření životního pojištění ať už nejrůznějšími slevami, či jinými nefinančními benefity. Helena Lazosová členka Sekce pojištění osob České asociace pojišťoven, vrchní ředitelka úseku životního pojištění České pojišťovny

4 167,5x212_MF.indd :59:04 strana 4 POJIŠTĚNÍ V České republice aktivně nabízí povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) jedenáct pojišťoven. Majitelé vozidel tak mohou vybírat ze široké nabídky. Smlouvu lze přitom uzavřít u pojišťovacích poradců, v pobočce kterékoli z pojišťoven, anebo pokud to daná pojišťovna umožňuje také prostřednictvím jejich internetových stránek. U některých pojišťoven lze povinné ručení sjednat telefonem, aniž byste museli někam chodit a cokoli podepisovat. Při výběru pojišťovny by měl majitel vozidla zvažovat především tyto argumenty: Pojistné limity. Udávají, jak velkou škodu pojišťovna bude krýt. Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou stanoveny zákonem. Ty činí pro škody na zdraví 35 milionů korun a pro škody na majetku 18 milionů korun. Motoristé mohou samozřejmě získat i limity vyšší, třeba až 100 milionů korun jak pro případy újmy na zdraví, tak pro případy poškození majetku. Cena pojištění. Základní cena se u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. Kromě ceny je ale vhodné sledovat i další kritéria, jako jsou segmentace, různé bonusy a jiné výhody, které pojišťovny nabízejí, ale i výši případného malusu. Systém hlášení pojistných událostí. Pojišťovny dnes nabízejí tři alternativy nahlášení pojistné události: osobní návštěvu v pobočce, telefon a internet. Ne každá pojišťovna nabízí všechny možnosti, optimální volbou je zřejmě nahlášení telefonem. Rychlost likvidace pojistné události. Díky silné konkurenci se zákonem stanovená maximální tříměsíční lhůta ode dne uplatnění práva oprávněnou osobou na pojistné plnění snižuje u některých pojišťoven až na několik dnů. Rychlost likvidace souvisí i se způsobem Jak vybírat povinné ručení oběhu dokumentů v pojišťovně a jejich archivace. Nejrychlejší vyřízení v řádu několika dnů mohou zaručit pouze pojišťovny, které využívají digitální oběh dokumentů ve svých systémech. Asistenční služby. Asistenční služby jsou jakýmsi přítelem na telefonu. Většina pojišťoven nabízí základní asistenční služby zdarma těm řidičům, kteří u nich mají uzavřeno povinné ručení. Rozsah asistenčních služeb v základní variantě se však liší. U každé pojišťovny poskytující povinné ručení a havarijní pojištění mohou řidiči počítat s příjezdem asistenční služby na místo nehody. Pokud se nepodaří auto opravit na místě, zajistí odtah nebo dočasnou úschovu na placeném parkovišti. Až na výjimky pojišťovny proplatí i neplánované ubytování v hotelu. Právní pomoc zahrnuje například telefonické poradenství, předání vzkazu blízké osobě či proplacení právní pomoci. Rozsah asistenčních služeb lze ovlivnit výběrem pojišťovny nebo sjednáním rozšířené asistence za příplatek. Doplňková pojištění. Pojišťovny nabízejí k povinnému ručení další pojištění, obvykle za sníženou cenu nebo zdarma. Mezi ně patří úrazové pojištění spolujezdců, řidiče, sedadel, anebo třeba připojištění skel. Je vhodné věnovat pozornost pojistnému u různých druhů připojištění, které v souvislosti s výší základního pojistného v povinném ručení vychází u jednotlivých pojišťoven rozdílně. Renomé a stabilita pojišťovny. Solidní pojišťovna je schopna pojistnou událost rychle zdokumentovat, posoudit a vyrovnat se s poškozeným. Vyhnete se tak nepříjemnému upozorňování ze strany poškozeného, že pojišťovna dosud nevyplatila plnění. Zdroj: Česká pojišťovna EVROPSKÁ JISTOTA Ke každé pojistce dárek až 1000 Kč! investiční životní pojištění pojištění vozidel pojištění majetku pojištění podnikatelů životní pojištění DÁRKOVÝ POUKAZ Akce platí do Sankce jsou velmi citelné Jaká sankce hrozí řidiči, který nezaplatí tzv. povinné ručení? Kdo hradí škodu, pokud viník nehody nemá sjednáno povinné ručení? Řidiči, kteří nemají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, se vystavují značným rizikům. V prvé řadě postihu za přestupek, kterým může být uložení pokuty až do výše 20 tisíc korun, nebo dokonce uložení zákazu řízení motorových vozidel až na jeden rok. Mnohem závažnější následky však může mít zaviněná dopravní nehoda nepojištěným vozidlem, kde odškodnění z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů může dosahovat stovek tisíců až milionů korun. Právě z garančního fondu jsou hrazeny mimo jiné škody způsobené nepojištěnými řidiči. Následně má kancelář právo uplatňovat vůči tomu, kdo odpovídá za škodu, náhradu vyplaceného plnění škod. Poškozený motorista může kancelář pojistitelů kontaktovat prostřednictvím pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla či přes internet na adrese Pojistný podvod? Nejčastěji u motorových vozidel Česká asociace pojišťoven (ČAP) zveřejnila koncem února statistiky podezřelých pojistných událostí loňského roku. Z nich vyplývá, že specialisté členských pojišťoven ČAP v tomto období šetřili více než 4,5 tisíce případů, které indikovaly důvodné podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proti roku 2006 vykazují souhrnné výsledky v rámci šetření těchto událostí přibližně 10% pokles. Pravým důvodem ovšem je značný počet pojistných podvodů, které předloni specialisté odhalili v souvislosti s likvidací škod způsobených sněhovými kalamitami a následnými povodněmi. Předseda Sekce prevence pojistného podvodu ČAP Pavel Východský na tento fakt reaguje: V období kalamit a přírodních katastrof je riziko páchání pojistných podvodů poměrně značně zvýšené. Lidé většinou utrpí výrazně vyšší škodu než u běžných nahodilých událostí na jejich majetku. Přitom si ale obvykle uvědomí, že tyto hodnoty neměli v okamžiku katastrofy pojištěné nebo je měli pojištěné v neodpovídajícím rozsahu či na špatně nastavené hodnoty. Tehdy logicky častěji dochází k zoufalému úmyslnému zkreslování rozsahu poškozeného majetku. V loňském roce tak počet šetřených podvodných jednání vykazoval ve srovnání s rokem 2005 třicetiprocentní nárůst. Díky spolupráci pojišťoven se daří mnoho podvodů odhalit v jejich zárodku. Pavel Východský Poškozený také nemusí mít obavy, že viník nebude potrestán. Česká kancelář pojistitelů mu totiž předloží patřičný účet za škodu, kterou provinilec způsobil. Připomínám, že z povinného ručení se poškozeným hradí uplatněné a prokázané škody na majetku a zdraví, tedy i usmrcení. Patří sem i pojistné plnění za ušlý zisk či za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků. Vzhledem k tomu, že škody z povinného ručení mohou skutečně dosahovat závratných částek, může to pro nepojištěného viníka a jeho rodinu mít fatální následky na celý život. Miloš Velíšek ředitel úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Nejvíce k podvodu lákají škody na vozidlech Vůbec největší počet podezřelých případů, konkrétně bezmála 3,5 tisíce událostí, pojišťovny vloni vyšetřovaly v rámci pojištění motorových vozidel. Například ve srovnání se zámořím, kde se nejčastěji pojistné podvody vyskytují u životního, úrazového a zdravotního pojištění, včetně podvodů kupříkladu s léky ze zdravotního pojištění, jsou u nás výrazně vyšší škody na majetku a na motorových vozidlech, a to z pohledu velikosti škod, tedy z požárních škod či ze škod odcizení či zničení. Je to celkem pochopitelné pokud se totiž náhrady škod na vozidlech či majetku pohybují v řádech statisíců a milionů, jsou škody na vozidlech a majetku z pohledu hodnoty získané případným podvodem nejzajímavější, konstatuje Východský. Vůbec nejnáchylnější oblastí k páchání pojistného podvodu je v rámci motorových vozidel pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení: Zde se velmi často setkáváme s případy, kdy se náhrada škody vyplácí poškozenému, který není v žádném klientském vztahu vůči pojišťovně, a nikoli viníkovi, tedy pojištěnému klientovi příslušné pojišťovny. Povinné ručení je také nejnáchylnější k výplatě náhrady škody, která se ve skutečnosti stala jinak a podle skutečnosti by nebyla kryta žádným pojištěním, objasňuje Východský. Objem zachráněných prostředků roste Přestože statistiky mají v souvislosti s počtem řešených podezřelých případů a nárokovaných plnění trvale stoupající tendenci, zároveň také roste celkový objem zachráněných finančních prostředků. V rámci efektivnější ochrany svěřených prostředků svých klientů pojišťovny neustále zdokonalují systémy určené k analýze informací a filtrování podezřelých souvislostí: Pojišťovny jsou dnes už schopny odhalit velké množství pojistných podvodů v jejich zárodku, upozorňuje Pavel Východský a dodává: Významnou roli v odhalování pachatelů pojistného podvodu má vzájemná spolupráce a efektivní výměna informací mezi jednotlivými pojišťovnami podle platného zákona, kterým se před neoprávněným vyplacením v této oblasti podařilo uchránit přibližně půl miliardy korun, dodává předseda Sekce prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven. Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Pokud pachatel způsobí svým podvodným jednáním škodu za více než půl milionu, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let. Maximální výše trestu za spáchání pojistného podvodu může dosáhnout až dvanácti let. Vybrané statistiky pojistného podvodu za rok 2007 obor pojištění počet případů nárokované plnění výše prokázané hodnoty (v tis. Kč) (v tis. Kč) pojištění vozidel pojištění přepravy pojištění majetku a odpovědnosti pojištění osob celkem zdroj: ČAP

5 POJIŠTĚNÍ strana 5 Nebezpečí úrazu číhá kdekoli Možná si říkáte, že letos už vám úraz nehrozí. Lyžování nebo nechtěné klouzání po zasněženém chodníku jsou pro tento rok za vámi, a tak se nemůže nic stát. Opak je pravdou, zranění se kalendářem neřídí. Nebezpečí číhá všude kolem. Úraz je citelným zásahem do každodenního života. Každé zranění je nepříjemné bolí, je časově neodhadnutelné, mění plány, může být finančně náročné. Proto je na místě pro případ úrazu promyslet zajištění sebe i své rodiny. Možná ještě důležitější úkol čeká na ty, kteří mají své pojistné smlouvy pečlivě založené několik let, či dokonce desetiletí. Těm se vyplatí udělat ve smlouvách jednou za čas pořádek a případně je přehodnotit. Třeba proto, že se narodily nebo dospěly děti, rodinný rozpočet je zatížen na několik let hypotékou, anebo se prostě jen výrazněji změnila celková rodinná finanční situace. Postup při pracovním úrazu Když se stane úraz v zaměstnání, je nezbytné ho nahlásit. Pokud takový úraz nahlášen není, nemůže být člověk za způsobenou újmu nijak odškodněn. Poškozený má proto povinnost neprodleně oznámit věc nadřízenému. Může tak učinit osobně, telefonem, prostřednictvím svědků a podobně. Pokud se jedná o drobné poranění, které nemá za následek pracovní neschopnost delší než tři dny, zaměstnavatel pouze provede zápis do knihy úrazů. Jedná se tak o úraz evidovaný. V případě pracovní neschopnosti delší než tři dny jde o úraz registrovaný nadřízený musí věc prošetřit a do dvou dnů sepsat záznam. Do pátého dne následujícího měsíce pak musí být zápis zaslán Státnímu úřadu inspekce práce (www.suip.cz) a zdravotní pojišťovně postiženého. Je vhodné uschovat si všechny lékařské zprávy o ošetření, které najdou uplatnění především při možných pozdějších komplikacích. Úrazové pojištění platí i v cizině Jestliže máte sjednané úrazové pojištění, při cestě na zahraniční dovolenou už za něj nemusíte připlácet. Pojišťovna vám totiž zdravotní újmu zaplatí bez ohledu na to, ve které zemi se úraz stal. U řady pojišťoven stačí k nahlášení pojistné události vytisknout formulář z internetu, popřípadě si ho vyzvednout v pobočce. Vyplněný ho pak jen pošlete poštou, nebo odevzdáte v pojišťovně a o vše ostatní se postarají likvidátoři. Na co byste rozhodně neměli zapomenout, je přiložit zprávy lékaře a popis, jak k úrazu došlo. Bez zprávy lékaře se neobejdete ať už k vašemu zranění dojde doma, či za hranicemi. Proč si krýt záda? Každý úraz znamená určité omezení. To může být zanedbatelné, takže se na kvalitě života nemusí ani projevit. Ale zranění také může člověka výrazně omezit na dlouhé měsíce i roky. Následky poranění mohou být i trvalé. Pracovní neschopnost se především neblaze odrazí v rodinném rozpočtu. Za pracovní úraz nese odpovědnost zaměstnavatel a ze zákona je povinen uhradit škody poškozenému nebo jeho příbuzným. Způsoby odškodnění jsou přesně vymezeny zákonem. Jenže všechno má své meze to, že zaměstnavatel zraněného odškodní vždy a v plné výši, neplatí absolutně. Týká se to zranění, která se stanou v důsledku porušení předpisů daných zaměstnavatelem, anebo pokud je úraz následkem opilosti či lehkomyslnosti. Pak se zaměstnanec nemusí dočkat odškodnění vůbec, případně jen v omezené míře. Rodina se může ocitnout ve velké finanční nouzi, zvláště je-li navíc zatížena půjčkami, hypotékou anebo tehdy, když manžel nebo manželka nemají dostatečné příjmy. Praktické je progresivní plnění Úrazové pojištění vnáší do života příjemný pocit jistoty. Pomůže při řešení složité situace, aby životní úroveň zůstala zachována. V rámci úrazového pojištění si můžete zvolit rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky na jednotlivá rizika, aby produkt plně vyhovoval vašim potřebám. Je možné zvolit si krytí doby nezbytné k léčení úrazu, doby hospitalizace v nemocnici následkem úrazu, trvalých následků úrazu a smrti úrazem. Praktické je sjednat si progresivní plnění, což znamená, že za určitý rozsah celkového poškození se zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Výhodou je, že když si léčení komplikovanějších úrazů vyžádá delší dobu pro rekonvalescenci, vyšší pojistná částka přijde k duhu, a přitom se cena pojištění příliš nezvyšuje. Vyznavači adrenalinové zábavy si mohou sjednat pojištění na rizikové sporty. Při zvažování alternativ zajištění svého i rodiny je třeba postupovat komplexně ve vztahu k celkovým rodinným financím. Vyplatí se to. Kombinace některých produktů přinesou úspory v měsíčních platbách. Tak je možné například k penzijnímu připojištění sjednat úrazové pojištění se slevou. Důležité je zkontrolovat, zda i tento typ pojištění v sobě zahrnuje progresivní plnění. Výhody úrazového připojištění Dlouhodobě výhodnější alternativou k samostatnému úrazovému pojištění je životní pojištění s úrazovým připojištěním. Nabízí finančně výhodnou kombinaci několika produktů, které pokryjí mnoho životních situací. U většiny flexibilních životních pojištění lze variabilně měnit poměr ukládaných peněz na životní pojištění, spoření a úrazové připojištění, a přizpůsobit tak produkt aktuální životní situaci. Navíc na konci stanovené doby klient získá naspořené peníze zpět včetně úroku a zhodnocení. Výhodou je i skutečnost, že připojištění úrazu se v rámci životních pojištění dospělých obvykle vztahuje i na děti pojištěného. Přestup mezi produkty bývá složitý Jak má postupovat klient, kterého v průběhu pojistného období zaujme jiný pojistný produkt? Existuje možnost, jak během pojistného období přestoupit mezi dvěma pojistnými produkty, aniž by za to byl zákazník penalizován? Při přestupu velmi záleží na typu pojištění, podmínkách pojistné smlouvy a pojišťovně, která produkt poskytuje. Nejsložitější situace je u životního pojištění. V devadesátých letech minulého století pojišťovny nabízely produkty životního pojištění, které byly pro klienta nepřehledné a jejich poplatková struktura nesrozumitelná. Jestliže nyní klient chce takovýto produkt ukončit, anebo převést část rezervy na jiné pojištění, mnohdy zjistí, že poplatky za předčasné ukončení smlouvy jsou tak vysoké, že by ztratil značnou část vložených prostředků. A v některých případech jsou převod nebo ukončení zcela nemožné. Některé pojišťovny umožňují tzv. převod aktuální rezervy ze staré smlouvy na novou, moderní formu pojištění, a to za zvýhodněných podmínek bez penalizace, čímž se snaží vyjít vstříc požadavkům klientů. Tato nabídka však platí pouze v rámci převodu mezi pojistnými produkty jedné pojišťovny. Oproti minulosti, kdy byla možnost změny pojištění skutečně velmi omezená, se v posledních letech rozšiřuje nabídka investičního životního pojištění. Jedná se o flexibilní produkt, který má ambice být dlouhodobou pojistkou na celý klientův život, protože se dokáže přizpůsobit jeho měnícím se potřebám. Tento typ pojištění lze upravovat během celé doby pojištění a využívat všech variant, které poskytuje. Je možné zvýšit i snížit pojistné, přestat ho platit, měnit způsob zhodnocování peněz, přikupovat či rušit připojištění a tak dále. Na závěr lze dát doporučení: Při koupi pojistného produktu, a životního pojištění zejména, by klient měl zohlednit i své budoucí nároky a potřeby, aby se z pojistné smlouvy stalo opravdu dlouhodobé zajištění, které si bude moci upravovat podle svých potřeb a nároků. Pavel Filandr ředitel odboru produktový marketing Komerční pojišťovny Štěstí? Tady a teď!

6 strana 6 POJIŠTĚNÍ Povinné ručení vžitý termín pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, který zná nebo by měl znát každý český motorista. Úprava vztahů v rámci povinného ručení je ovlivňována jak vývojem v České republice, tak naším členstvím v Evropské unii. V pořadí sedmá novela schválená letos v únoru Poslaneckou sněmovnou je právě příkladem harmonizace našeho práva s evropskými směrnicemi. Změn, k nimž schválením novely dochází, není málo. Zmiňme proto alespoň ty nejdůležitější. Navýšení limitů pojistného plnění Vítanou novinkou je určitě navýšení limitů pojistného plnění při škodě způsobené poškozením, zničením či ztrátou věci, nebo mající povahu ušlého zisku z dosavadních 18 milionů korun na 35 milionů korun bez ohledu na počet poškozených. Většina pojistitelů již v předchozí době bez ohledu na znění zákona u svých pojistných produktů upravila výši příslušného limitu směrem nahoru, a tak požadavek novely už dnes plní, anebo dokonce překračuje. Důvodem navyšování limitu je vyšší ochrana nejen poškozených (mají garantovánu vyšší maximální hranici výše odškodnění), ale také viníků (vyšší limit je pro ně samozřejmě výhodný, protože odškodnění, které by jej přesahovalo, musí zaplatit z vlastní kapsy). Zvyšování limitů je zároveň reakcí pojišťoven na rostoucí počet závažných nehod na našich silnicích a s tím související nárůst nákladů na náhradu škod. K nezanedbatelným důvodům náleží i příklon současné právní úpravy k příznivějšímu odškodnění poškozených. Úprava se nedotkla limitu pojistného plnění pro způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením. Zůstává v nezměněné Novela postihne každý den bez povinného ručení Pro všechny slušné a zodpovědné řidiče je dobrou zprávou zavedení tvrdšího postihu neplatičů. Martin Diviš výši 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného, která vyhovuje požadavkům Evropské unie. Dosavadní doklad nahradí zelená karta S pozitivním ohlasem motoristické veřejnosti se nejspíš setká zejména zrušení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který bude vydáván jen do 31. května Jako doklad nezbytný při řízení vozidla (žádán policií při silničních kontrolách) i při provádění úkonu v registru vozidel (například při převodu vozidla na jiného vlastníka) jej budeme předkládat nejdéle do konce letošního roku. Počínaje prvním dnem příštího roku se jeho jediným nástupcem stane zelená karta. Pojistitelé se jistě postarají o vybavení pojistníků zelenou kartou tak, aby se s počátkem roku 2009 motoristé nedostali do úzkých třeba při silniční kontrole. Přesto by měl každý motorista tuto změnu zaznamenat a ujistit se, že na přelomu roku bude platnou zelenou kartu skutečně mít. Přerušení povinného ručení Zájem určitě vyvolá i změna v řešení přerušení povinného ručení, přestože z hlediska nabídky pojišťoven není ani dnes sezonnost provozování vozidel problémem. Novela stanoví, že povinné ručení nelze přerušit, pokud nebyla taková možnost výslovně sjednána v pojistné smlouvě. Další podmínkou pro pojistníka je povinnost doložit, že orgánu evidence vozidel odevzdal SPZ a osvědčení o registraci teprve potom může požádat o přerušení povinného ručení. Cestu na místně příslušný orgán evidence vozidel tedy vynechat nelze. Každý majitel a provozovatel vozidla si rovněž musí být vědom skutečností, které z přerušení povinného ručení vyplývají po dobu přerušení totiž není poskytována pojistná ochrana, tedy ani pojistné plnění v případě způsobení škody takovým vozidlem. Je třeba dbát na to, aby takové vozidlo skutečně nikdo nepoužíval tedy ani osoba neobeznámená s přerušením povinného ručení, třeba člen rodiny, který o dočasném vyřazení vozu z provozu neví (možná i nezletilý, konající zejména svévolně), neinformovaný zaměstnanec a podobně. Zvýšená ochrana poškozeného Nesporné zlepšení pro poškozeného znamená zavedení povinnosti viníka (pojištěného) bez zbytečného odkladu doložit na žádost poškozeného stanovené údaje potřebné k uplatnění nároku na náhradu škody, tedy základní údaje k osobě pojištěného, k vozidlu a k pojištění. Nesplněním této povinnosti viník riskuje vymáhání postihu ze strany pojistitele ve formě úhrady nákladů, které musel vynaložit na prošetřování škodní události nebo úhradu jiných nákladů, vyvolaných v důsledku nesplnění povinnosti pojištěným. Zavedení této povinnosti bude sloužit k dalšímu zvýšení celkové ochrany poškozeného i jeho nároků a mělo by rovněž přispět k co nejrychlejšímu řešení jeho nároků. Neplatiče postihne sankční pojistné Především pro všechny slušné a zodpovědné řidiče je dobrou zprávou zavedení tvrdšího postihu neplatičů a dobrodruhů, kteří jezdí s vozidlem bez sjednaného povinného ručení. Novela totiž zavádí příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné. Neklesající a poměrně vysoký počet automobilů vykazovaných jako vozidla bez sjednaného povinného ručení (odhady hovoří o několika set tisících) vyvolal vpravdě revoluční úpravu zákona. Jedná se o další postih hazardérů, které ani dosavadní hrozba dopadů správního řízení stejně jako vymáhání částky vyplacené poškozenému nedokázala přinutit k sjednání povinného ručení. Problémem by nemělo být ani stanovení okruhu takových osob a výpočet výše příspěvku. Existuje totiž možnost porovnání údajů z registru vozidel s údaji o povinném ručení od všech pojistitelů. Porovnáním těchto údajů se jednoduše zjistí, které vozidlo je v registru a přitom na ně neexistuje platné povinné ručení. Příspěvek (či sankční pojistné) bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Taxu za den nepojištění stanovuje zákon podle kategorie vozidla. Je třeba zdůraznit, že lhůta pro zaplacení navíc není dlouhá třicet dnů od doručení výzvy k zaplacení zaslané Českou kanceláří pojistitelů, jíž zákon správu příspěvku svěřuje. Změn provedených novelou je samozřejmě více, ne všechny jsou ale zásadní. Jejich účelnost a proveditelnost ovšem Foto: Martin Mašín bez rozdílu jejich závažnosti prověří již blízká budoucnost. Většina novelizovaných ustanovení se začne prověřovat 1. června letošního roku. Věřím, že pozitivní hodnocení budou převažovat. Martin Diviš viceprezident České asociace pojišťoven, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Kooperativy Pojišťovna pro život, jaký je Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD DÁLE NABÍZÍME Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo nám můžete kdykoli poslat dotaz na nebo zdarma zavolat na PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 Klienti chtějí o tom, kam se jejich peníze investují, sami rozhodovat. Chtějí mít možnost v průběhu pojištění disponovat svými naspořenými prostředky či prostředky vkládat. Toto všechno jim nabízí právě investiční životní pojištění PERSPEKTIVA od Kooperativy. Kromě možnosti zvolit strategii investování láká klienty fakt, že neplatí žádný poplatek za správu fondů, a vysoká variabilita tohoto pojištění. O kvalitě PERSPEKTIVY svědčí prestižní ocenění Životní pojištění roku Tento titul se každoročně uděluje v rámci soutěže MasterCard Banka roku. Vítězství investičního životního pojištění PERSPEKTIVA od Kooperativy není žádným překvapením. Z nominovaných produktů má totiž nejnižší poplatky. Navíc umožňuje kombinaci nejen s běžnými fondy, ale i s aktivně řízenými portfolii Conseq, uvedl člen poroty a člen představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) Petr Šafránek. Oblibu PERSPEKTIVY u klientů potvrzují nejen obchodní zástupci Kooperativy, ale i externí zprostředkovatelé, jejichž zájem mít tento pojišťovací produkt v portfoliu nabízených produktů stále narůstá. Je to skutečně unikátní produkt, který je zaslouženě vlajkovou lodí naší nabídky, zdůraznil člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a. s., Jiří Klaban. K povinnému ručení stále živelní pojištění zdarma Kooperativa nabízí i letos zdarma unikátní živelní pojištění auta k povinnému ručení. Předmětem tohoto pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené hmotnosti 3500 kg, k nimž je uzavřena individuální smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u Kooperativy. Živelní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro následující rizika: povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu či stožáru a požár. Živelní pojištění klienti získají zcela jednoduše s povinným ručením od Kooperativy tento produkt obdrží zdarma. K povinnému ručení ještě získáte Kromě toho obdrží stávající i noví klienti poukázku na rozšířené asistenční služby každý zákazník bude moci využít pomoci na cestách nejenom v případě nehody, ale i v případě poruchy. Další zajímavou novinkou je možnost získat celoroční kartu cestovního pojištění s výraznou slevou. Klient, který má povinné ručení od Kooperativy, za ni zaplatí 600 Kč oproti standardním 2340 Kč. Díky novému systému likvidace škod je to také rychlé vyřešení každé pojistné události, což konkrétně znamená, že do tří hodin od nahlášení škody se s klientem spojí naši pracovníci a podají mu všechny potřebné informace. Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Komplexní rizikové pojištění VARIO Kapitálové životní pojištění HORIZONT Důchodové pojištění RENTA Garant Pojištění RENTA Profit Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Životní pojištění spojené s hypotékou Komerční zdravotní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu Pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti Komplexní pojištění motorových vozidel GLOBAL Povinné ručení STANDARD a BENEFIT Pojištění EASY, PROFI a BUSINESS pro firemní vozové parky Havarijní pojištění PARTNER Řada doplňkových připojištění Široké asistenční služby Cestovní pojištění KOLUMBUS Pojištění léčebných výloh v zahraničí Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Kolumbus Abonent - celoroční cestovní pojištění pro opakované pobyty Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí Skupinové úrazové pojištění Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí Pojištění právní ochrany Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění průmyslu a podnikatelů Změny v zákonech týkajících se provozu vozidel Česká asociace pojišťoven (ČAP) společně s ministerstvem vnitra (MVČR) počátkem letošního dubna představily návrh změn zákonů souvisejících s policií a provozem vozidel. Ty se ve svém důsledku dotknou všech motoristů. Stávající platné zákony účastníkům dopravní nehody ukládají povinnost volat složky Policie České republiky, jestliže škoda na některém ze zúčastněných vozidel přesahuje 50 tisíc korun, nebo dojde-li k újmě na zdraví, případně na majetku třetích osob. I když dnes účastníci kolize odhadnou škodu na jednom z vozidel na částku nižší než 50 tisíc korun, ale neshodnou se na míře účasti, mohou policii na místo nehody také přivolat. Právě tyto případy, které značně zatěžují kapacity policistů, vedly ministerstvo vnitra k vypracování nového vládního návrhu zákona. Podle něho by účastníci dopravní nehody byli povinni volat policejní složky až ve chvíli, kdy výše škody na jednom ze zúčastněných vozidel přesáhne čtvrt milionu korun. Policie tak bude u nehody asistovat jen tehdy, pokud dojde ke škodě na zdraví, popřípadě k poškození pozemní komunikace či jejího příslušenství. Jestliže účastník nehody strážce zákona k nehodě zavolá jednoznačně neoprávněně, bude mít policie možnost požadovat po něm úhradu nákladů za výjezd. Pojišťovny se nicméně obávají, že takové zvýšení limitu může vést k enormnímu nárůstu rizika pojistných podvodů. Vhodné řešení situace proto bude předloženo poslancům Parlamentu ČR formou pozměňovacího návrhu, který vznikl na základě dohody MVČR a ČAP. Ten obsahuje především akceptovatelnější snížení navrhovaného škodního limitu na 100 tisíc korun a povinnost řidičů sepsat na místě havárie, ke které není přivolána policie, společný záznam o příčinách, průběhu a následcích dopravní nehody. K tomuto účelu pojišťovny doporučují využít celoevropsky využívaný formulář Záznam o nehodě. S cílem motivovat řidiče k ohleduplnosti a slušnému chování na silnicích také ekonomicky, tedy prostřednictvím ceny pojištění, MVČR navrhuje umožnit pojišťovnám přístup do centrálního registru řidičů. Pojišťovny by tak na základě informací o rizikovosti konkrétního řidiče měly možnost širšího uplatnění tzv. regresů (tj. práva pojistitele požadovat vůči pojištěnému náhradu finanční částky, kterou za něho uhradil v rámci pojistného plnění), a to konkrétně za nejzávažnější opakované přestupky, jež by s dopravní nehodou bezprostředně souvisely. Během tříleté legisvakanční lhůty by pak v případě schválení tohoto návrhu pojišťovny nejprve analyzovaly shromážděná data a zvažovaly, zda a jakým způsobem má páchání dopravních přestupků vliv na rizikovost svých klientů. Teprve na základě vyhodnocení informací se rozhodnou, zda přistoupí k zohlednění stavu bodového konta řidiče v pojistném. Hlavním motivem právě navrhovaných změn je jednoznačně společná snaha zainteresovaných subjektů motivovat řidiče k ohleduplnosti a dodržování pravidel silničního provozu. I z tohoto důvodu se pojišťovny v rámci svých kompetencí připojily ke snaze ministerstva zlepšit situaci na našich silnicích. Redakce České asociace pojišťoven Co může přinést pozměňovací návrh vycházející z dohody MVČR a ČAP? Snížení limitu výše škody z původních 250 tisíc na 100 tisíc korun. Povinnost účastníků sepsat záznam o dopravní nehodě. Zpřístupnění centrálního registru řidičů pojišťovnám a následné zohlednění bodového konta řidiče v pojistném.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE VI. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více