VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005"

Transkript

1 T D ESKA OTEMOVÁ VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC VÝROČNÍ SNĚM LLM , KOSÍ POTOK Pořadatelé sněmu: Wikki, Ablákela, Tokaheya Kontakt: tel Základní informace: Nezapomeňte přivézt uhlíky ze svého sněmu, symboly kmene, rodů (kmenové wampumy, vlajky apod.) i jednotlivců (štíty)! Vyzdobíme jimi sněmoviště a použijeme je při zahajovacím obřadu. Chtěl bych také poprosit kmeny, aby s sebou na slavnostní zahájení přivezly stuhu bavlněné látky pro každého člena, nejlépe stejnou pro všechny členy kmene. Stráže a jednotlivce žádám o totéž. Každý kmen či skupina dodá zástupce do Táborové služby. Další informace: 1. Měl by být zajištěn odvoz autobusem od vlaku (kontakt přes Kiďáka) 2. Tábořit se bude na horní louce (maringotka by měla být pryč). Na horní louku nesmí zajíždět auta. Na horní louce bude vysekaný prostor, kde se budou moci stavět týpí a prostor pro hry. 3. Závora se velmi špatně zamyká, je možné, že u ní bude služba. 4. Na cestě je složené velké množství dřeva, které se průběžně odváží, pozor na střet s technikou. 5. Parkoviště bude na druhé straně Kosího potoka než se budou stavět týpí, je možné vztyčení lávky a její následné rozebrání (záleží na tvaru koryta po jarní vysoké vodě). Další podrobnosti viz dále. 6. Dřevo bude složené, rozřezané na dvojmetry na dřevišti a u sněmoviště. Z lesa brát pouze klest. 7. Voda na tradičním místě dole u cesty. 8. Odpad si každý odveze individuálně. 9. Záchody budou buď vykopané z brigády nebo individuálně. 10. Sněmovní kruh: na brigádě se nepodařilo dokončit třetí řadu laviček, proto budeme muset část sněmovní soboty věnovat této práci. Proto prosím všechny zúčastněné, aby s sebou vzali pořízy nebo malé sekerky (na holení klád), palice nebo velké sekery (na zatloukání kůlů; třetí řada je vyvýšená) a pily! Ve velkém počtu nám práce rychle uběhne. 11. Poplatek: 20 Kč za víkend. 12. Ubytování pro ty, kdo nebudou mít týpí: individuální domluva, prosíme vyhnout se stanům (širák). Mapa: Viz poslední stranu Totemové desky. Tábořiště se nachází v místě černé tečky s křížkem. Autem lze zajet po dohodě za závoru, ta je na té straně Kosího potoka, kde vede zelená turistická značka. Pouze však k vyložení věcí. Následně je nutno auto přeparkovat na druhý břeh na níže popsané místo. Strana 1

2 Popiska pro parkování: Parkuje se na druhém břehu Kosího potoka než vede zelená turistická značka. Při příjezdu od Plané padá silnice serpentýnami dolů do údolí Kosího potoka. Pod kopcem odbočte vlevo (nepřejet přes most), přejeďte točnu pro lesní stroje, pokračujte rovně ke kapličce cca 100 m. Štěrková cesta stoupá do kopce po ní ne! Travnatá cesta vede stále rovně, mírně z kopce po 50 metrech se parkuje na kraji travnaté cesty. Pozor tato příjezdová cesta bývá často bahnitá, ale pro běžné osobní automobily průjezdná. Majitelé starších typů vozů, které nemají úplně těsné vany motorů prosím o umístění pekáče styl autobazar pod motor. Pátek Táborová služba podává informace o pravidlech, organizuje a zajišťuje: - ubytování, dohled na pořádek, pomoc při technickém zajištění programu - navezení vybavení na táboření, parkování - palivové dřevo - hygienická pravidla, pitná voda, užitková voda, toalety - odpady 22:00 schůzka ohledně programu Táborová rada, ohnivci a další Sobota :00 ranní píseň 9:30 (nebo dříve) seznámení se zázemím a programem dobudování sněmoviště Jestřábi turnaj trojic v ringu zasedání ÚROP potní chýše tradiční soutěž o nejlepší woodcrafterský výrobek - Willy tradiční soutěž o nejlepší indiánský výrobek - Willy tradiční soutěž v rozdělávání ohně třením dvou stromů o sebe - Wallowa 17:30 slavnostní sněm vedou ohnivci Zapálení čtyřnásobného ohně Program: Zprávy funkcionářů Kulturní vložky Udílení titulů (ÚROP jako tradičně bude uznávat jednotlivá orlí pera pouze ve výjimečných případech. Aby titul mohl být udělen, je třeba předložit podrobný výpis z internetové databáze.) Udílení mimořádných OP (návrhy na mimořádná OP je třeba dodat ÚROP dopředu.) Pro dobro ligy Diskuse Informace (příhoda o významu sněmoviště a chvíle po ukončení sněmu (možnost zůstat v tichosti na sněmovišti) 22:00 ukončení sněmu modlitbou kmene Omaha Neděle Ranní rozjímání/cvičení (Ablákela) 8:00 ranní píseň 12:00 Zakončení sněmovního táboření uschováním uhlíků ze sněmovního ohně. Kmeny se žádají, aby zůstaly až do této doby! Prosíme o kolektivní pomoc s úklidem louky a dřeviště apel platí zejména na ty, kdo budou na tábořišti autem. Strana 2

3 S kým se setkáme: Strážci údolí: dvě auta po pěti lidech Mamuti 1 člověk Sacagawea 5 lidí Otyókwa 2 lidé Jilm 5 lidí Jestřábi 2 týpí Wahpeton 3 lidi Severní hvězda 3 nebo 7 lidí (2 šeltry či 1 týpí) Okwaho (plus mínus nějaký "potěr") Walden 15 A dalšími Přihlásit se můžete na Kalendárium Sněm LLM sepsali Ablákela a Tokaheya ČOTOKVA ML - SRPEN 2005 Náčelníci kmenů dostali v květnu informace o Čotokvě pro své členy. Připomínáme, že je nutno nahlásit účastníky nejpozději na sněmu Ligy. Jiří Macek Čiksika DOTACE MŠMT NA ROK 2005 Pokračujeme v zavedeném systému, kdy je přímo na kmenech ponechána možnost rozhodnout, na co chtějí využít přidělenou dotaci. Stejně jako v minulých letech tak každý kmen letos získá 400,- Kč na člena do 26 let. Do konce září kmeny musí nahlásit, jak velkou částku chtějí na který účel použít (víkendové akce, tábory, provoz klubovny, nákup vybavení podrobné vymezení viz níže). Přidělenou dotaci je třeba vyúčtovat na formulářích, které jsou k dispozici na infostudna ke stažení, nebo je můžu zaslat v papírové formě. V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte. Marka Vymezení účelu dotace 1. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. 2. Při realizaci projektů nelze dotaci použít na: a) úhradu výdajů na pohoštění a dary, b) úhradu pořízení investičního majetku, c) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky. d) úhradu nákladů, spojených se zaměstnáváním osob v civilní službě, e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, f) tisk kalendářů, brožur, výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které nesouvisejí s projektem, g) nákup předplatních jízdenek městské hromadné dopravy (s výjimkou projektů mobility), h) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, i) leasing, Strana 3

4 j) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, k) úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, l) úhradu nákladů zahraničních služebních cest a stáží s výjimkami uvedenými v podmínkách pro projekty mobility, m) úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, n) úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, 3. Typy dotací provozní náklady a vybavení nižších a základních článků NNO (např. opravy neinvestičního charakteru, doprava, údržba a nákup dalšího materiálu pro potřeby těchto článků, nájem, energie, spoje), volnočasové, zájmové a další formy práce s dětmi a mládeží Finanční příspěvek na tyto formy práce s dětmi a mládeží je určen na činnosti s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, na podporu nadaných jedinců, na podchycení zájmu dětí a mládeže o nabízené aktivity NNO. Pro účely dotace se předpokládá forma jednodenních a vícedenních (až šestidenních) akcí a stanovují se dále následující podmínky: - pro jednodenní akce a pravidelné schůzky, (tj. schůzky opakující se min. 1x měsíčně), lze použít dotaci do 50% celkových nákladů akce, - u vícedenních akcí (2-6 dnů) lze použít dotaci do výše 50,- Kč na osobu a den, max. na 70% nákladů akce, - za vícedenní akce se považují rovněž příměstské tábory a víkendové akce. - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků vícedenní akce, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - čerpání dotace jednodenních i vícedenních akcí je dále podmíněno účastí min. 70% osob do 26 let z celkového počtu zúčastněných. táborová činnost Poskytnutou dotaci na táborovou činnost lze použít na úhradu nákladů za nájem, nákladů za hromadnou dopravu účastníků do místa konání tábora a zpět, za služby spojené s přípravou a organizací tábora, na nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb, neinvestičního materiálu k údržbě a obnově základny nebo na úhradu vícenákladů spojených s pobytem dětí ZP a ZTP-P, dětí z dětských domovů a dětí v ústavní a ochranné péči. Dotaci lze použít i na snížení účastnického poplatku, přičemž nesmí být překročena částka 80,- Kč na dítě do 18 let a den pobytu. Do doby pobytu se započítává den příjezdu a odjezdu. Dále se stanovují následující podmínky: - účastníci tábora jsou občany ČR nebo děti běženců z utečeneckých táborů v ČR do 18 let, - tábor se koná na území ČR nebo Slovenské republiky v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jeho délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, - provozovatelem je žadatel (NNO), příp. jeho nižší organizační článek, - NNO, resp. její základní článek, je povinna uložit seznam účastníků tábora, který obsahuje jméno, datum narození a bydliště, - hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce formou absolvování kurzu přípravy hlavních vedoucích organizovaného zejména přímo řízenými organizacemi MŠMT nebo jiným subjektem, který má pro tento druh školení pověření příslušní komise MŠMT. Připomínáme kmenům, které tak ještě neučinily, aby co nejdříve poslaly na ústředí hlášení tábora včetně popisu cesty (+ mapy), i když nechtějí na tábor čerpat dotace! (členové náčelnictva by se rádi přijeli na některé tábory podívat) Marka Strana 4

5 Předpokládané částky dotací pro jednotlivé kmeny na rok 2005 Kruh Wahpeton Walden Severní hvězda Tussilago Strážci údolí Mawadani Ťapáč Drum bun Větrné týpí Kanfej Nešarim Bobrů Osmaka Opo Sacagawea Jestřábi Wanagi Oyate ,00 Kč 8 800,00 Kč 9 600,00 Kč 1 600,00 Kč 5 200,00 Kč ,00 Kč 4 400,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč 1 600,00 Kč 2 800,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 200,00 Kč Omaha Otyókwa Sokoli Jilm Tate Osmaka Vlci Wallowa Tatankaska * Huascarán Wannawega Arapaho Jezerní lidé Okwaho Čan Haka Wabash 3 600,00 Kč 1 200,00 Kč 2 800,00 Kč 4 800,00 Kč 8 400,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč 1 200,00 Kč 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 7 200,00 Kč *) Tatankaska není dořešený seznam členů (příspěvky zaplaceny včas, ale nevím za koho) ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ Už několikrát jsme se zde zmiňovali o pojištění odpovědnosti za škodu, které pro své členy sjednává ČRDM s pojišťovnou Generali. Dnes jsou zde další informace, které možná některé z vás přesvědčí, že má smysl si toto pojištění (za minimální peníze) zajistit. Pokud byste se rozhodli pojistit se, ozvěte se do kanceláře LLM (nejlépe mailem: Marka Co se rozumí odpovědností za škodu? Každý z nás, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, odpovídá za škodu, kterou způsobí. Možností zprostit se této odpovědnosti ve většině případů není mnoho, v některých případech se odpovědnosti zprostit ani nelze. Někteří z Vás však nesou dokonce nejen odpovědnost za sebe, ale do jisté míry také za další osoby, např. ty, které jim byly svěřeny (odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání). Jedná se zejména o odpovědnost za škodu způsobenou dětmi, kdy ani při vynaložení veškerého úsilí není možné vždy vzniku škod při dětských hrách zabránit. I za takovou škodu můžete být v některých případech odpovědni. Na co se pojistná ochrana vztahuje? Pojištěním jsou kryty škody na životě a zdraví a škody z nich vyplývající poškození či zničení věci a škody z nich vyplývající poškození a zničení věcí najatých nebo vypůjčených Strana 5

6 částečné náklady právní ochrany Konkrétně rozsah pojištění vymezuje smlouva o spolupráci a pojistné podmínky, jimiž se pojištění řídí. Kdo si může pojištění sjednat? 4ČRDM 4členské organizace ČRDM 4dobrovolníky členy ČRDM nebo jejích členských organizace Pro tyto subjekty je určeno pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám (pojištění 1, sjednané pod číslem a ). Do tohoto pojištění se vstupuje pouze na základě Seznamů s volbou varianty dle pojistné smlouvy dodaných pojistiteli. 4zaměstnance ČRDM nebo jejích členských organizací Pro ně je určeno pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli (pojištění 2). Do tohoto pojištění se vstupuje vyplněním Přihlášky s volbou varianty dle pojistné smlouvy předané pojistiteli. Každý zaměstnanec poté obdrží samostatnou pojistku. Kmenů LLM se týká pojištění členských organizací a dále pojištění dobrovolníků. Na co se pojištění vztahuje? - např. zranění dítěte při hře zanedbáním dozoru - rozbití okna domu sousedícího domu s hřištěm při míčové hře - dítě v zápalu hry vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu - náhlý pád dítěte z kola a způsobení dopravní nehody - škodu způsobenou požárem na najaté budově - poškozené kolo, tenisová raketa nebo stůl na stolní tenis, které byly zapůjčeny a škoda přitom nenastala běžným opotřebením - tyto a další, a to i při cestách do zahraničí v rámci Evropy Na co se pojištění nevztahuje? např. odcizení peněz odcizení věcí dětí poškození věcí členské organizace dětmi ekologické škody Pojištění členských organizací zaplatila ČRDM, ale pojištění jednotlivých dobrovolníků si musí každý zájemce připlatit. Částka záleží na zvolené variantě, která se liší výší limitu pojistného plnění (= jak velkou škodu pojišťovna uhradí): Varianta Pojistné Limit pojistného plnění Spoluúčast I. 60,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč II. 120,- Kč ,- Kč ,- Kč III. 240,- Kč ,- Kč ,- Kč Termín pro přihlášení k pojištění na celý rok už proběhl, ale k pojištění je možné se přihlásit i v průběhu roku před začátkem jednotlivých čtvrtletí (což je teď před tábory aktuální) a to za sníženou sazbu pojistného. 3. Indian Corral zve všechny zájemce o kulturu severoamerických indiánů a příznivce takzvané oživené historie na společné 6

7 TÁBOŘENÍ NEJENOM ZAČÍNAJÍCÍCH NADŠENCŮ Které proběhne ve dnech června na tábořišti ve Sklenném nad Oslavou Očekáváme všechny možné lidičky, které uchvátili domorodí obyvatelé Severní Ameriky, a chtějí se něco dozvědět o svém zájmu od lidí, kteří tomu propadli již před mnoha lety a jsou ochotni se se svými zkušenostmi podělit Akce není takzvaně stylová, přijet může každý v jakémkoliv oblečení a s jakýmkoliv stanem, ale samozřejmě indiánský styl jakýkoliv uvítáme. Akce se uskuteční na zelené louce, což znamená, že tam není k dispozici žádné stavení... CO MŮŽETE OČEKÁVAT: ukázka stavby týpí ukázky rozdělávání ohně lukostřelba a jiné indiánské hry a sporty něco z tradičních způsobů vaření při dobré konstalaci všech faktorů potní chýši (indiánská sauna ) a samozřejmě debatování, diskutování a výměna zkušeností POZOR! Je nutné se nahlásit předem. Nejpozději do 12.6.!! Na telefonní číslo či na - Mára Střílí Stromy Košťák, kde se dozvíte podrobnosti o jednoduché cestě. POPLATEK ČINÍ 100,- Kč Každý účastník dostane malý dárek. Akce se koná za každého počasí. Stravu nezajišťujeme, jídlo si vezměte vlastní. KALENDÁRIUM 2005 KDY CO Stopou Černého vlka na Malém Waldenu; informace podává Mango ) Sněm LLM, Kosí potok Táboření nejenom začínajících nadšenců, Sklené nad Oslavou náčelnictvo (od 17:30) Brigáda na Kosím potoce Letní tábor LLM Čotokva Valná hromada, Brno Setkání ohnivců Aktualizace najdete na 7

8 PLÁNEK KOSÍ POTOK SNĚM LLM 8

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Návrh obsazení orgánů VH předsedající: Iva Hönigová (45 z 45) zapisovatel: Markéta Řezáčová, Alena Hájková komise: Marta Ryšavá, Jan Merhaut, David Korecký počet hlasů: 45 z 45 Program VH 8.00 prezence

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 T OTEMOVÁ D ESKA De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LLM KONANÉ 3.4.2004 V BRNĚ Přítomni - s hlasovacím právem: M.Fencl, I.Rýzlerová, V.Vebr (kmen 104

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: E. Bakštejn, M. Špinková (kmen 104 Kruh), M. Stárek (kmen 108 Wahpeton), P. Harant (kmen 109 Walden), H. Stegbauerová

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.7 VYÚČTOVÁNÍ dotace MŠMT pro základní články a regionální centra 2016

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.7 VYÚČTOVÁNÍ dotace MŠMT pro základní články a regionální centra 2016 Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.7 VYÚČTOVÁNÍ dotace MŠMT pro základní články a regionální centra 2016 1 1. Tábory - pokyny pro vyúčtování dotací z prostředků MŠMT Níže naleznete pokyny k vyúčtování

Více

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Moravskoslezském

Více

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka českého skauta, z.s.

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 mimořádný dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, A. Hoffmanová (kmen 213 Bobrů), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), M. Nedvědová, L. Herink (kmen 216 Jestřábi),

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, H. Arazímová (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), D. Hladký,

Více

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 Dotační prostředky na rok 2007-2010 jsou zahrnuty v programech: I. organizované děti II. neorganizované děti Dotace podléhají vyúčtování MŠMT, pokyny jsou platné

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Cílem Ligy lesní moudrosti je vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. Základním kamenem této výchovy je dvanáct zákonů lesní

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2014 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2014 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

Organizační struktura kmene

Organizační struktura kmene 1 Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo... 3 Členové... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy... 5 Tábor... 6 Akce pro veřejnost... 6 Významné události...

Více

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Wanagi Oyate - kmen Ligy lesní moudrosti Kmen Wanagi Oyate vznikl v březnu roku 2005 a je součástí Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League 1, která je

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2015 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2015 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013

Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013 1 Dotace na rok 2013 (1) Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva

Více

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Přítomni: - s hlasovacím právem J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové) T. Jurkovič (kmen 125 Drum Bun), J. Jonák,

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. administrace

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. administrace POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU administrace 1. JAK SE PŘIPOJIT K POJISTCE? poslat vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář pro příslušný rok poslat vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář pro členská

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod

ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA LIGA LESNÍ MOUDROSTI The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Protože poznal jsem trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. E.T.Seton Cílem Ligy lesní moudrosti

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška k dotacím Krajské rady Junáka

Vyhláška k dotacím Krajské rady Junáka Vyhláška k dotacím Krajské rady Junáka 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška stanoví pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování Provozní dotace organizačními jednotkami (dále jen OJ ) spolku Junák

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ Výroční 2014 zpráva KMEN BOBRŮ Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo a volby... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy a táboření... 4 Tábor... 5 Plnění

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jestřábi za rok 2011 Tuchlovice 26. 3. 2012 Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí již 23. rokem v Tuchlovicích a ve Stochově. Patříme do dětské organizace Liga

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf D O T A C E Směrnice http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf Všechny potřebné materiály pro čerpání dotace v roce 2015 (podklady, pokyny a formuláře

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Městská část Praha - Suchdol

Městská část Praha - Suchdol Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PŮSOBÍCÍCH V MĚSTSKÉ

Více

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2016 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na telefonní linku 844 188 188 (bez předchozího hlášení ČRDM). Pojištěný bude pracovníkem

Více

STI O R D U O Í M LESN A LIG výroční zpráva 2005

STI O R D U O Í M LESN A LIG výroční zpráva 2005 LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2005 2 Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy Mluv pravdu. Buď poctivý.

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 1. Základní ustanovení Vzdělávací akcí se rozumí akce výchovy činovníků, jak ji stanoví Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy Mluv

Více

Období pro realizaci volnočasových a vzdělávacích činností:

Období pro realizaci volnočasových a vzdělávacích činností: Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2018 netýká se tělovýchovných a sportovních akcí Podmínky pro poskytnutí

Více

Vyhláška 2015/01 Karlovarského kraje k dotacím pro rok 2015

Vyhláška 2015/01 Karlovarského kraje k dotacím pro rok 2015 Vyhláška 2015/01 Karlovarského kraje k dotacím pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška stanoví pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Karlovarském

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu).

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň Letná pořádají příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). 24. 28. července

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO P O Z V Á N K A NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (5 + 1) ŽEN JAKO SOUČÁST FESTIVALU VE SLAVNOSTNÍM STANU OD PÁTKU 30. ČERVNA DO NEDĚLE 2. ČERVENCE 2017 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ UNION VORDERWEISSENBACH

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Protokol. z otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Úrazové pojištění dětí a mládeže na léta 2005 a 2006, č. Ka-04/65, č. SCA VZ ZR01

Protokol. z otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Úrazové pojištění dětí a mládeže na léta 2005 a 2006, č. Ka-04/65, č. SCA VZ ZR01 Protokol z otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Úrazové pojištění dětí a mládeže na léta 2005 a 2006, č. Ka-04/65, č. SCA VZ50001571ZR01 Hodnotící komise ve složení Bc. Kateřina Brejchová (Pionýr),

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Vyhláška 2016/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2016

Vyhláška 2016/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2016 Vyhláška 2016/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2016 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 5. Hospodářského řádu Junáka - českého skauta, z. s. (dále jen Junák) a dále dle Směrnice Junáka k dotacím

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury Účel podpory Důvody podpory

Více

Program podpory aktivit v sociální oblasti

Program podpory aktivit v sociální oblasti Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Program podpory aktivit v sociální oblasti Zastupitelstvo města Český Brod se dne 04.12. 2013 na svém 28. řádném zasedání ve věci schválení dotačního programu

Více

ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod

ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod ČESKÝ BROD Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO Přihláška na letní tábor oddílu T.O. Kamarádi Díl 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Česká tábornická unie, Jesenická oblast nám. Jana Zajíce 9, Šumperk 787 01 Typ tábora: stálý, stanový (indiánská tee-pee)

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina 2. 7: Volnočasové

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více