Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk"

Transkript

1 Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem: 120 Z toho orový modul: 62 (31/1 or) Z toho pedagogicko-psychologický modul: 41 Z toho všeecně vzdělávací modul: 17 OBOROVÝ MODUL Počet kreditů celkem: 31 Z toho počet kreditů z povinných předmětů: 23 Z toho počet kreditů z povinně volitelných předmětů: 8 (minimálně) Povinné předměty Ročník: 1. Semestr : zimní Didaktika jazykové a komunikační výchovy 1 Zkratka č DJ1 1+2 zk, 3 kr Současná česká literatura SOU-B 0+2 zp, 2 kr Kapitoly ze světové literatury 2 Ročník: 1. Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. PhDr. Zděněk Šanda, Ph.D. Mgr. Jiří Chocholoušek PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. KSL2E 1+2 zk, 3 kr Mgr. Eva Koudelková, Ph.D. Semestr: letní Zkratka č Didaktika literatury 1 DL1 1+2 zk, 3 kr Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. Mgr. Kateřina Váňová Starší česká literatura SCL-B 1+2 zk, 3 kr Mgr. Marek Janosik-Bielski Metodologie literární vědy MLV 0+2 zp, 2 kr PhDr. Zdeněk Šanda, PhD. Mgr. Jiří Chocholoušek 1

2 Ročník: 2. Spisovná čeština a jazyková kultura ve škole Základy stylistiky a lingvistiky textu Semestr: zimní Zkratka č SJK-E 0+2 z, 2 kr ZLT-E 1+2 zk, 3 kr Kultura mluveného projevu KMP-B 0+2 z, 2 kr Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. PhDr. Eva Hájková, CSc. Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. PhDr. Alex Röhrich, Ph.D. PhDr. Alex Röhrich, Ph.D. Povinně volitelné předměty Zkratka Interpretace literárních textů 1 (Interpretace textů z české literatury 19. stol.) Interpretace literárních textů 2 (Interpretace textů z české literatury 1. pol. 20. stol.) Interpretace literárních textů 3 (Interpretace textů z české literatury 2. pol. 20. stol.) Interpretace literárních textů 4 (Interpretace textů ze starší české literatury) č IT1-B 0+2 z, 2 kr IT2-B 0+2 z, 2 kr IT3-B 0+2 z, 2 kr IT4-B 0+2 z, 2 kr Mgr. Marek Janosik-Bielski PhDr. Věra Jarolímková PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. PhDr. Alex Röhrich, Ph.D. Mgr. Eva Koudelková, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. Mgr. Jiří Chocholoušek PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D. PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. Mgr. Marek Janosik-Bielski Mgr. Kateřina Váňová Kapitoly ze svět. literatury 3 KSL3E 0+2 z, 2 kr Mgr. Eva Koudelková, Ph.D. Tvůrčí psaní TVP-B 0+2 z, 2 kr Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Analýza a kritika čítanek a učebnic literatury Analýza a kritika učebnic jazyka Didaktika jazykové a komunikační výchovy 2 AUC 0+2 z, 2 kr Mgr. Kateřina Váňová AUJ 0+2 z, 2 kr Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. DJ2 0+2 zp, 2 kr Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Didaktika literatury 2 DL2 0+2 zp, 2 kr Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. Mgr. Kateřina Váňová Teorie spisovného jazyka TSJ-B 0+2 z, 2 kr Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Lingvistická pragmatika LPR-B 0+2 z, 2 kr Csc. Čeština jako jazyk cizí 1 ČC1-B 0+2 z, 2 kr Čeština jako jazyk cizí 2 ČC2-E 0+1 zk, 2 kr Mgr. Škodová, Ph.D. Mgr. Štindlová Čeština v kontrastivním DSc. ČKP-B 0+2 z, 2 kr pohledu 2

3 Analýza a kritika učebnic českého jazyka pro cizince Metodika češtiny jako cizího jazyka Čeština jako jazyk cizí praktická cvič Úvod do korpusové lingvistiky 1 Úvod do korpusové lingvistiky 2 AUC-B 0+2 z, 2 kr ČCM-B 0+2 z, 2 kr ČCP-B 0+2 z, 2 kr UK1 0+2 z, 2 kr UK2 0+2 z, 2 kr DSc. DSc. Mgr. Václav Lábus PhDr. Vojtěch Veselý Doc. PhDr. Hirschová, DSc. Mgr. Lábus PhDr. Veselý 3

4 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ A PEDAGOGICKO-PRAKTICKÝ MODUL Počet kreditů celkem: 41 Z toho počet kreditů z povinných předmětů: 35 Z toho počet kreditů z povinně volitelných předmětů: 6 (minimálně) Povinné předměty Ročník: 1. Semestr: zimní Didaktika ecná z, zk, 5 kr Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. PhDr.Dana Kasperová, Ph.D. Školní pedagogika z, 2 kr Doc.PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. Mgr. Radka Harazínová, Ph.D. Doc.PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. PhDr. Vladimír Píša Pedagogická psychologie PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 1+1 z, 2kr pro SŠ I. Ph.D., Mgr. Oto Dymokurský Mgr. Hynek Šála PhDr. Jitka Josífková Praxe průběžná 1 (ZŠ) z, 3 kr PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. Ročník: 1. Semestr: letní Pedagogická psychologie pro SŠ II. 1+1 z, zk, 2 kr Školní pedagogika z, zk, 4 kr Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. PhDr. Vladimír Píša PhDr.Magda Nišponská, Ph.D. Mgr. Oto Dymokurský Mgr. Hynek Šála PhDr. Jitka Josífková Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. Praxe průběžná 2 (SŠ) z, 3 kr PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. 4

5 Ročník: 2. Semestr: zimní Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Metodologie pedagogickopsychologického výzkumu Doc. PhDr Tomáš Kasper, Ph.D. 1+1 z, 3 kr Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. Doc. PhDr.Richard Jedlička,Ph.D. Teorie výchovy 1+0 zk, 2 kr Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Školský management a právo 2+0 z, 2 kr Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D. Souvislá praxe pro ZŠ a SŠ z, 4 kr PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. Ročník: 2. Semestr: letní Speciální pedagogika 2+1 zk, 3 kr Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc Povinně volitelné předměty 1. ročník: 4 kredity 2. ročník: 2 kredity Kritické myšl 1+1 z, 2 kr PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. Pedagogická diagnostika 0+2 z, 2 kr Mgr. Radka Harazimová, Ph.D. Prevence šikany ve škole 0+1 z, 2 kr Doc. PhDr Tomáš Kasper, Ph.D. Multimédia ve výuce 1+1 z, 2 kr Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. Didaktické využití výpočetní techniky 0+2 z, 2 kr Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. Hodnoty a hodnotová 1+1 z, 2 kr Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. orientace dětí a mládeže Projektování uč žáků 1+1 z, 2 kr Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. Sexuální a rodinná výchova 0+1 z, 2 kr PhDr. Jitka Josífková Environmentální výchova 1+1 z, 2 kr PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Výchova k myšl v evropských a glálních souvislostech 1+1 z, 2 kr Doc. PhD. Tomáš Kasper, Ph.D. Mediální výchova 1+1 z, 2 kr PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. Multikulturní výchova 1+1 z, 2 kr PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. Osnostní a sociální BcA. Ivana Honsnejmanová 0+2 z, 2 kr výchova Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. Výchova demokratického čana 1+1 z, 2 kr PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. 5

6 Romský žák v současné škole 0+1 z, 2 kr Bc. Miroslav Kotlár Alternativní vzdělávací koncepty 0+2D z, 2 kr Doc. PhD. Tomáš Kasper, Ph.D. Hodnoc v současné škole 0+1 z, 2 kr PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. PhDr. Markéta Dvořáková, Ph.D. Poruchy chování žáků 0+1 z, 2 kr PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 6

7 VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ MODUL Počet kreditů celkem: 17 Ročník: 1. Kurz pytu v přírodě Zdravý způs života a první pomoc Cizí jazyk 2A (nižší úroveň) Cizí jazyk 2B (nižší úroveň) dnů/ 7 dnů 0+1 z, 1 kr 0+2 z, 2 kr 0+2 zk, 3 kr z, 1 kr PhDr. Soňa Vodičková, Ph.D. Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. Mgr. Václav Bittner PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. PhDr. Naďa Matouchová Mgr. Jan Temňák Mgr. František Tůma Mgr. Filip Hanzelka Mgr. Jana Demlová Mgr. Jerome Boyone PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. PhDr. Naďa Matouchová Mgr. Jan Temňák Mgr. František Tůma Mgr. Filip Hanzelka Mgr. Jana Demlová Mgr. Jerome Boyone Ročník: 2. Diplomová práce I. Diplomová práce II. 3 kr 7 kr 7

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika Program přednášek 29.9.2009 Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura 6.10. 2009 Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2014 2015 Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31 370 05 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen soutěže ), které MŠMT pro příští

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 20 00 PRAHA 2 TELEFON 24 26 22 86, 24 26 73 ZÁZNAMNÍK / FAX 24 26 3 38 E - MAIL info@sgjsvos.cz WWW http://www.sgjsvos.cz

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická. Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006/2007 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace Zpracovali: Předkládá: Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra PhDr. Zdeňka

Více