Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

2 Hodnotící zpráva školy za období Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969, PSČ: Právní forma: Příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Zelníček (od do ) Mgr. Ilona Chalupová (od ) Zástupce ředitele: Mgr. Marie Karlovcová (od do ) PaedDr. Melánie Rojková (od do ) Základní údaje: E mail školy: Adresa stránek: IZO: red IZO:

3 Datum zařazení do sítě: , s účinností od Datum zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠTV o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: Školní družina: IZO Mateřská škola: IZO Školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969/24 Adresa mateřské školy: Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969/24 3

4 1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Budovy jednotlivých zařízení: Budova základní školy Budova mateřské školy Budova školní jídelny Vnitřní zařízení budov Budova základní školy Budova mateřské školy Budova školní jídelny Počty žáků Základní škola Mateřská škola Průběh vzdělávání Učební plány Základní škola Mateřská škola Složení pedagogického sboru, vychovatelek a správních zaměstnanců Základní škola Mateřská škola Školní jídelna: Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Podpora školy žákům Integrovaní žáci Tabulka těchto žáků ve školním roce 2006/ Tabulka těchto žáků ve školním roce 2007/ Tabulka těchto žáků ve školním roce 2008/ Podpora žákům při přijímacím řízení Spolupráce s rodiči Spolupráce se SR Výsledky vzdělávání žáků Oblast výchovná Řešení vážnějších kázeňských problémů Co je důležité?

5 4.2. Oblast vzdělávání Základní škola Mateřská škola Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP Další vzdělávání pracovníků Období 2006/ Období 2007/ Období 2008/ Řízení školy Personální obsazení Úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Hodnocení podle výsledků přijímacího řízení Počty vycházejících žáků a jejich umístění: Počty vycházejících žáků a jejich umístění v %: SCIO testování Hodnocení SCIO testování za rok 2008/ Ostatní matematické soutěže Mezinárodní Projekt Comenius Finanční zdroje školy Státní normativ Obecní rozpočet PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Budovy jednotlivých zařízení: Budova základní školy a) Období 2006/2007 V průběhu roku byla vybavena nová učebna pro technické činnosti, do dvou tříd byly zakoupeny nové lavice a židle, opraveno WC v suterénu školy. Bylo opraveno osvětlení v 1. poschodí, provedena úprava 5

6 kabinetů pro národní školu, byla vymalována chodba v přízemí, spojovací chodba k tělocvičně i tělocvična. Byl zařízen nový kabinet výchovného poradce. b) Období 2007/2008 Bylo dokončeno osvětlení v 2. poschodí. Byla zahájena rekonstrukce kabinetu přírodopisu. V průběhu roku bylo dokončeno vybavení nové učebna technických činností, opět byly zakoupeny lavice a židle do dvou tříd, byla provedena oprava. Během prázdnin byly vymalovány chodby na 1. a 2. poschodí. c) Období 2008/2009 V průběhu roku byla provedena rekonstrukce a vybavení školní družiny č. 2, do učebny chemie a fyziky byly zakoupeny nové židle a jedna řada laboratorních stolů, byla vybavena jedna nová třída nábytkem, byly zakoupeny židle do 1. třídy, byly vymalovány třídy na 1. a 3. poschodí. Byla provedena částečná rekonstrukce vodovodního potrubí v kotelně a šatnách, byla nainstalována dvě umývadla v kabinetu přírodopisu a učebně německého jazyka. Dále byla provedena generální oprava obou učeben PC po elektrotechnické stránce. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště, v současnosti odpovídá nejvyšším sportovním požadavkům. které Budova mateřské školy a) Období 2006/2007 Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm a díky provedené nadstavbě bytů se její vzhled změnil. V tomto roce byla zrenovována kuchyňka u čtvrté třídy, byly dány nové obklady, zakoupená kuchyňská linka a lednice. Nová třída byla vybavena novým nábytkem z masivního dřeva, zhotoveny dřevěné židličky a ponky. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení nové třídy. b) Období 2007/2008 V celé mateřské škole byla provedena výměna oken, opravená fasáda, postupně byla zrekonstruována další sociální zařízení, v šatnách a kuchyňkách bylo vyměněno osvětlení, třídy byly vybaveny novým nábytkem, byla zakoupena automatická pračka, televize a DVD. Bylo vyměněno linoleum v jedné třídě. c) Období 2008/209 Byly vymalovány všechny třídy a chodby, byly zhotoveny stoly na pitný režim, došlo k dovybavení tříd nábytkem. 6

7 Budova školní jídelny a) Období 2006/2007 Proběhla kompletní rekonstrukce školní kuchyně, součásti rekonstrukce bylo i vybavení šaten pracovnic, zakoupení čistícího stroje na podlahy. Při opravě kuchyně došlo k narušení střechy, která bude muset být opravena. b) Období 2007/2008 Byla dokončena úprava školní kuchyně, proběhla rekonstrukce střechy. c) Období 2008/2009 Došlo k vymalování školní jídelny a kuchyně, k výměně chladicího agregátu 1.2. Vnitřní zařízení budov Budova základní školy a) Období 2006/2007 V tomto období měla škola 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben (2 jazykové učebny, chemie fyziky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a dvě učebny informatiky). V počítačových učebnách je 27 počítačů pro žáky a 2 pro učitele. V ostatních učebnách máme televize, videopřehrávače, zpětné projektory. V odborných učebnách je dostatek učebních pomůcek pro demonstrační i frontální výuku. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony. Rovněž ve třídách 1. stupně mají vyučující k dispozici radiomagnetofony, televizi a přehrávač. Byla vybudována samostatná kancelář pro ekonomku školy. Rovněž dvě oddělení školní družiny měly televizi, přehrávač a 2 počítače pro žáky. Pro svou práci mají k dispozici sportovní pomůcky, zájmové hry, knihy, hračky atd. b) Období 2007/2008 Počet tříd a učeben na začátku roku byl stejný, v průběhu školního roku vznikla nová učebna technického vyučování v suterénu školy, kterou jsme postupně vybavovali nábytkem a nářadím. Došlo k nákupu didaktických pomůcek, hlavně nových počítačových programů a DVD. Do školní družiny byl zakoupen výdejový automat na pití. 7

8 c) Období 2008/2009 V tomto období měla škola 17 kmenových učeben a 10 odborných učeben. Ve vestibulu školy byl nainstalován kamerový systém. Jedna počítačová učebna je vybavena videoprojektorem. V učebně výtvarné výchovy byla pořízena interaktivní tabule. Postupně jsme začali vyměňovat zastaralá videa v moderní přístroje pro video i DVD. V počítačových učebnách jsme rozšířili výukové programy Didakta. Ve školní družině docházelo k postupné výměně vybavení za novější, byly zakoupeny nové didaktické hry a knihy Budova mateřské školy a) Období 2006/2007 Pro rozvoj jemné motoriky byly pořízeny stavebnice, skládanky, vystřihovánky, různé dřevěné hračky, puzzle, domina. Byly nakoupeny nové knihy, CD a hudební nástroje. b) Období 2007/2008 Byly zakoupeny nové stavebnice, lego, vlačkodráhy, autodráhy, panenky, puzzle, didaktické hry, výtvarné pomůcky. Bylo natřeno oplocení kolem budovy. c) Období 2008/2009 Dokončilo vybavování novým nábytkem z masivního dřeva, byly zhotoveny stoly na pitný režim, dětské divadla, dětská kadeřnictví a nábytkové sestavy. Byl zakoupen obchůdek Lena, servírovací stolek na výtvarné pomůcky a sušák na výkresy. Byly zakoupeny nové hračky, stavebnice, lega, tabule, korálky, zvířátka, knihy, didaktické pomůcky. Byly zakoupeny hračky ke hrám v písku a na zahradě Budova školní jídelny a) Období 2006/2007 Byla zakoupena nová lednice, došlo k průběžné obnově nádobí a potřeb pro vaření, jídelna byla vyzdobena květinovou výzdobou b) Období 2007/2008 Velkou závadou byla nedořešená oprava klimatizace, která přetrvala až do dalšího roku c) Období 2008/2009 Byla zakoupena nová mraznička, byla opravena dlouhodobě vadná klimatizace, byl zakoupen nový elektrický kotel. 8

9 1.3. Počty žáků Základní škola a) b) c) Období 2006/2007 celkový počet žáků 361 na 1. stupni 192 (85 dívek) na 2. stupni 171 (91 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. st. 21 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 49 Období 2007/2008 celkový počet žáků 359 na 1. stupni 186 (85 dívek) na 2. stupni 173 (90 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. st. 21 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 50 Období 2008/2009 celkový počet žáků 351 na 1. stupni 176 (78 dívek) na 2. Stupni 172 (92 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. St. 19,55 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21,50 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 50 9

10 Mateřská škola a) Období 2006/2007 celkový počet dětí 90 celodenní provoz 72 polodenní provoz 18 Období 2007/2008 b) c) celkový počet dětí 96 celodenní provoz 96 polodenní provoz 0 Období 2008/2009 celkový počet dětí 96 celodenní provoz 96 polodenní provoz 0 2. Průběh vzdělávání 2.1. Učební plány Základní škola a) Období 2006/2007 Ve školním roce byli všichni žáci vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola b) Období 2007/2008 V tomto školním roce byli žáci druhých až pátých ročníku a sedmých až devátých ročníku vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola. Žáci prvních a šestých ročníku byli vzdělávání podle Školského vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme. 10

11 c) Období 2008/2009 Všichni žáci třetích až pátých ročníku a osmých a devátých ročníku byli vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola. Žáci prvních, druhých, šestých a sedmých ročníku byli vzdělávání podle Školského vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme Mateřská škola Ve všech třech letech pokračovala v práci podle vlastního Školního vzdělávacího programu Hrajeme si s balónky, který je průběžně aktualizován a vychází ze zásad mateřské školy k podpoře zdraví Složení pedagogického sboru, vychovatelek a správních zaměstnanců Základní škola a) Období 2006/2007 V tomto školním roce pracovalo na škole 24 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky a 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů byl 45 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 3. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 4. Domesová Markéta, Dis. Hv 5. Havlásková Dagmar, Mgr. Př Tv 6. Chalupová Ilona, Mgr., VP Ch Pv 7. Karlovcová Marie, Mgr. Zástupce ředitele NŠ Př 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 11

12 12. Pavličná Žaneta, Ing. bez aprobace 13. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 14. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 15. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 21. Valášek Radek bez aprobace 22. Zapletalová Věra bez aprobace 23. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy Čj D 24. Zydrová Ilona, Mgr. NŠ Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Szymurdová Marie vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Mojžíšová Alena, Ing. ekonomka VŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka 12

13 b) Období 2007/2008 Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů byl 43 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Hana, Mgr. NŠ 3. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 4. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 5. Havlásková Dagmar, Mgr. Př Tv 6. Chalupová Ilona, Mgr., VP Ch Pv 7. Karlovcová Marie, Mgr. Zástupce ředitele NŠ Př 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina učitel 2. stupeň bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 12. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 13. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 14. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 15. Rajdusová Lenka bez aprobace 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 22. Zapletalová Věra bez aprobace 23. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy Čj D 24. Zydrová Ilona, Mgr. NŠ Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 13

14 Správní zaměstnanci: číslo c) příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka ekonomka SŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka Období 2008/2009 Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů je 44 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Hana, Mgr. NŠ 3. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 4. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 5. Firický Jiří, Mgr. NŠ Tv 6. Havlásková Dagmar, Mgr. Učitel 2. Stupeň, VP Př Tv 7. Chalupová Ilona, Mgr., VP, Ch Pv statutární zástupce 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina učitel 2. stupeň bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 12. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 13. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 14. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 14

15 15. Rojková Melánie, PaedDr. Zástupce ředitele M Př 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 21. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy, učitel Čj D 2. stupeň 22. Zydrová Ilona, Mgr.. NŠ 23. Domesová Markéta, Dis., MD bez aprobace Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka ekonomka SŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka domovník 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka Mateřská škola Pedagogičtí zaměstnanci ani správní zaměstnanci mateřské školy se během tří let nezměnili, což svědčí o velmi dobrém pracovním kolektivu. Ke změně došlo až v roce 2007/2008, kdy nastoupila jako osmá učitelka Lucie Iwanuszková. Pedagogičtí pracovníci: 15

16 číslo příjmení a jméno pracovníka funkční zařazení vzdělání 1. Janczyková Jolanta učitelka MŠ SŠ pedagogické 2. Kubátová Jana učitelka MŠ SŠ pedagogické 3. Richterová Lenka učitelka MŠ SŠ pedagogické 4. Richterová Blanka vedoucí učitelka SŠ pedagogické 5. Valová Lenka učitelka MŠ SŠ pedagogické 6. Velíšková Bohunka učitelka MŠ SŠ pedagogické 7. Sliacká Eva učitelka MŠ SŠ pedagogické 8. Iwanuszková Lucie (od 07) učitelka MŠ bez aprobace Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno pracovníka funkční zařazení vzdělání 1. Klimszová Pavla školník domovník základní 2. Kozlová Drahomíra školní domovník základní Školní jídelna: a) Období 2006/2007 číslo příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. Dorňáková Halina provozní pracovník základní 4. DurčákováSmejkalová Radka THP pracovník SOŠ 5. Gruszkowská Maria kuchařka 6. Konečná Monika kuchařka 7. Navrátilová Liběna vedoucí ŠJ SŠ hotelová 8. Nyčová Dagmar kuchařka 9. Rašová Danuta provozní pracovník základní 10. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka b) Období 2007/2008 číslo příjmení a jméno funkční zařazení 16 vzdělání

17 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. DurčákováSmejkalová Radka vedoucí ŠJ SOŠ 4. Ernstová Margita provozní pracovník základní 5. Foltýnová Lucie provozní pracovník sou 6. Chládková Hana THP SŠ 7. Konečná Monika kuchařka 8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 10. Svobodová Marcela kuchařka 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka c) Období 2008/2009 číslo příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. Smejkalová Radka vedoucí ŠJ SOŠ 4. Ernstová Margita provozní pracovník základní 5. Foltýnová Lucie provozní pracovník sou 6. Chládková Hana THP SŠ 7. Konečná Monika kuchařka 8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 10. Svobodová Marcela kuchařka 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči 3.1. Podpora školy žákům 17

18 Integrovaní žáci a) Jsou to žáci s poruchami učení b) Dále žáci s poruchami chování c) Žáci s tělesným poškozením d) Žáci s mentálním postižením, jejichž rodiče si nepřejí přestup na speciální školu Tabulka těchto žáků ve školním roce 2006/2007 Vývojová porucha počet žáků SPU 13 SPCH 4 tělesné postižení 2 mentální postižení 0 Celkem Tabulka těchto žáků ve školním roce 2007/2008 Vývojová porucha počet žáků SPU 11 SPCH 1 tělesné postižení 2 mentální postižení 1 Celkem Tabulka těchto žáků ve školním roce 2008/2009 Vývojová porucha počet žáků SPU 5 SPCH 3 18

19 tělesné postižení 2 mentální postižení 2 Celkem 12 U těchto žáků je vypracován Individuálně vzdělávací plán, který je sledován příslušným poradenským zařízením. Na jeho tvorbě se podílejí i rodiče těchto žáků Tito žáci jsou v evidenci výchovného poradce Podpora žákům při přijímacím řízení Zde je činnost již dlouhodobě ustálená s dobrými výsledky: a) Zajištění besed pro žáky i jejich rodiče b) Orientace na internetu c) Profesní vyšetření žáků PPP d) Informativní třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků e) Doplnění známek na přihlášku f) Napsání komplexního hodnocení O tom, že pracujeme dobře, svědčí skutečnost, že v prvním kole se nedostávají pouze 2 3 žáci, kteří se umísťují ihned v druhém kole Spolupráce s rodiči Třídní schůzky. Jsou klasickým způsobem informací o prospěchu a chování žáka o činnosti školy. Pokud jsme dělali klasické třídní schůzky, chodili na ně ti zákonní zástupci, které jsme tam v podstatě nepotřebovali. Rodiče problémových žáků jsme tam neviděli, maximálně přišli před nebo po termínu schůzky. A to jen sporadicky, když jim hrozilo stíhání ze strany sociálních odborů. Protože to bylo většinou o přestávce, měl třídní učitel na ně jen málo času. A tak se návštěva jen v rychlosti dozvěděla spíše to horší. Rozhodli jsme se opustit klasické třídní schůzky a děláme je formou informačních dnů. Jsou to dopředu určené dny, kdy běhen celého odpoledne mohou zákonní zástupci individuálně navštívit nejen třídního učitele, výchovného poradce, ale i ostatní vyučující svého dítěte. Sice se 19

20 také dozví věci i méně příjemné, ale v naprostém soukromí, vyučující má na něho čas a mohou se dohodnout na určité spolupráci nápravy. Když jsme tyto dny dělali poprvé a podruhé, přišla většina zákonných zástupců hned zpočátku, tak jak byli zvyklí u klasické třídní schůzky a před třídami a kabinety se nám trochu tvořily fronty. V současnosti si již přivykli, že mohou přijít kdykoliv během celého odpoledne. A kdyby jich přišlo přece jenom více, tak pro ně připravíme před třídy židličky a velmi často teď vidíme, jak si povídají mezi sebou. Potkávají se ti, kteří na to jindy nemají čas. Nově jsme začali rodiče informovat i prostřednictvím webových stránek, ale pouze o údajích, které mohou být zveřejněny. Nemůžeme se na ně úplně spolehnout, protože většina rodičů počítač nemá nebo s ním neumí pracovat Spolupráce se SR Spolupráce je již delší dobu na velmi dobré úrovni. Do minulého školního roku byl předsedou sdružení pan Josef Šintaj. Během školního roku 2008/2009 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. V novém školním roce došlo ke změnám ve výboru SR. Předsedou se stal pan Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávalo sdružení z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, ples, sportovně zábavné odpoledne radovánky, dětské karnevaly, Miss školy, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ, ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba. V únoru uspořádali rodiče školní ples. Ples byl uspořádán v prostorách Dělnického domu a měl kladný společenský i finanční efekt. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne radovánek. Děti MŠ i vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce (soutěže, malování na asfaltu). Z důvodů rekonstrukce hřiště se toto odpoledne konalo na parkovišti vedle sportovní haly. Přes menší plochu a některé vzniklé problémy, dopadla akce velmi dobře. Tyto akce se již několik let opakují a jsou velmi dobrou prezentací školy. 20

21 4. Výsledky vzdělávání žáků 4.1. Oblast výchovná Protože jsme škola s dosti značným počtem problémových žáků (hlavně ze sociálně znevýhodněného prostředí), museli jsme postupně vytvořit databázi těchto žáků. Počet žáků naší školy se pohybuje kolem 350. Evidujeme asi 85 problémových žáků (jejich počet je proměnný, v průběhu roku žáci přibývají, ale zároveň mohou být z této databáze vyřazeni, pokud pominou důvody, pro které tam byli). Máme je rozdělené do čtyř skupin: prospěchově problémoví, žáci se speciálními potřebami, s problémy v rodině a s výchovnými problémy. Naše evidence nespočívá jen v samotném součtu zapsaných žáků, ale s přesným vedením práce s nimi. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem hledají příčiny problémů a snaží se žákům s nimi pomoci. Spolupracují úzce se zákonnými zástupci žáků, se kterými jsou v neustálém kontaktu. Největší práce byla a je s žáky s kázeňskými problémy. Je o to těžší, že u těchto žáků byla zpočátku spolupráce s rodinou téměř nemožná. U některých to došlo tak daleko, že už vůbec nereagovali na výzvy školy, nebrali školní telefony, nechodili na třídní schůzky. Tehdy jsme si řekli, že musíme vymyslet takové formy spolupráce, aby sami zákonní zástupci žáků viděli určitý pokrok a hlavně, aby do školy chodili ne se strachem a útočně, ale s pocitem, že jim chceme pomoci a tím i jejich dítěti Řešení vážnějších kázeňských problémů I v této oblasti jsme pomalu udělali změny. V dřívějších dobách byla po neúčinném pohovoru s třídním učitelem udělána výchovná komise a po ní už nezbylo nic jiného, než hlášení na OSPOD. Vytvořili jsme tedy jasný systém, kterého se držíme již několik let. Na prvním místě při řešení jakéhokoliv přestupku je vždy třídní učitel. Ten si pozve zákonné zástupce nejdříve prostřednictvím žákovské knížky, když to nefunguje, pak úředním pozváním do školy. O pohovoru se provede zápis, ve kterém jsou navržena opatření k nápravě, termíny jejich kontrol a zákonný zástupce nám podepíše tato opatření. Pokud nedojde k nápravě nebo se problémy zvyšují, vytvořili jsme si pohovory zákonného zástupce a žáka s třídním učitelem a výchovným poradcem (sami pro sebe jsme je nazvali Výchovnou komisi I). U těch je přítomen i žák, který tak má možnost vysvětlit své chování i před zákonným zástupcem. Zároveň tím předcházíme tomu, aby potom doma neříkal, to 21

22 není pravda, to bylo jinak. A mnoho zákonných zástupců jim věřilo. Navíc, postup jak něco vylepšit si navrhne i sám žák a zde se nám osvědčilo, méně je lépe než více. Nechtít okamžité zázraky, ale chválit i za mírné zlepšení. Teprve až ani zde nedosáhneme žádných výsledků, dojde na Výchovnou komisi II, kde přibude ředitel školy. Pokud by musela být opakována, pozýváme na ni zástupce obce, který je k problematice školy určen. Protože jich není tak hodně, má celkem velkou váhu Co je důležité? Mít na projednání problému dostatek času. Jednání by nemělo být výčtem samých negativních činů. Hledat i dobré stránky žáka, pochválit, pokud je za co. Nechat zákonné zástupce rozpovídat, mít pochopení pro jejich problémy. Navázat se zákonnými zástupci kontakt, vzbudit u nich důvěru v to, že jim chceme pomoci. Dodržet slíbený postup, nezklamat důvěru zákonných zástupců Oblast vzdělávání Základní škola K plnění cílů vzdělání v obou programech přistupovali vyučující velmi svědomitě po celou dobu. Preferovali moderní vyučovací metody, jejich časté střídání, formy demonstračních a frontálních pokusů. Velmi důležitá byla skupinová práce, samostatnost, využití moderní vyučovací techniky. a) Období 2006/2007 Příprava ŠVP Individuální přístup k integrovaným žákům dokončující práce na ŠVP, rozklíčování oborových kompetencí, příprava projektů a aktivit splněno, v příštím roce realizovat tvorba IVP, spolupráce s PPP a SPC splněno, na velmi dobré úrovni, pokračovat v příštích létech Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 22

23 Zajištění mimoškolní činnosti zaměření ve všech předmětech na vytvoření správných návyků, pochopení škodlivosti některých podbízivých akcí dlouhodobý úkol na škole pracovalo 23 zájmových kroužků, do kterých docházelo asi 290 žáků, což je 79% Aktivní účast na sportovních i kulturních akcích žáci se zúčastnili 22 sportovních soutěží, které proběhly u nás ve škole nebo v sousedních obcích. Byli úspěšní a hodně z nich si tímto posílilo sebedůvěru. Organizovali jsme plavecký výcvik a lyžařský kurz. V kulturních akcích jsme navštívili divadla v Havířově, Českém Těšíně i Ostravě. Velmi oblíbené je loutkové divadlo. Zajistili jsme ukázku výcviku dravců, ukázku kouzel, výstavu zahrádkářů, lampiónový průvod, shlédli ukázky šermířského umění, navštívili Vánoční koncert, přijeli mezi nás černoši skupiny HUMANITAS, starší žáci měli exkurzi do Osvětimi, starší žáci byli na pobytovém zájezdu v Anglii. Soutěže žáků: Biologická soutěž Zlatý list Běh vítězství v Albrechticích Soutěž ve sběru lesních plodů Zdravotnická soutěž v Karviné Mistrovství ČR v psaní na klávesnici Finále pěvecké soutěže Pěvecký talent Nadnárodní soutěž Mladý zahrádkář (1. místo) Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence jsme se zúčastnili množství besed a školení, která byla určitě přínosem pro žáky i učitelé. Metodikem školní prevence byla paní Mgr. Marcela Szlachtová a výchovnou poradkyní paní Mgr. Ilona Chalupová. Besedy s PPP Havířov Styly učení Příspěvky na hypoterapii Akce sdružení VITA Beseda s Policií 23

24 b) Beseda s Červeným křížem Den Země Prezentace policejních sborů a hasičů Exkurze Školní výlety Branný den Období 2007/2008 Realizace ŠVP Individuální přístup k integrovaným žákům zaměření ve všech předmětech na vytvoření správných návyků, pochopení škodlivosti některých podbízivých akcí dlouhodobý úkol Zajištění mimoškolní činnosti tvorba IVP, spolupráce s PPP a SPC navázali jsme na předchozí školní rok, který se ukázal velmi dobře zpracován a hodnocen. Pokračovat v příštích létech Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu byl to první rok nového učebního plánu, postupně jsme ho zaváděli s tím, že dílčí plány jsme tvořili po částech, abychom získali přehled jeho rozvržení, velmi dobré se ukázaly způsoby hodnocení a sebehodnocení, jako obtížné se ukázalo časté hodnocení výchov opatření, průběžně hodnotit 2 x za pololetí na škole pracovalo i v tomto roce 23 zájmových kroužků, do kterých docházelo asi 250 žáků Sportovní akce: Běh Albrechticemi Turnaj ve stolním tenise Mezinárodní turnaj Sportovní knoflík Košíková Plavecký výcvik 24

25 Skok vysoký Sálová kopaná Turnaj vesnických škol v přehazované Běh Stonavou Turnaj v kopané Starostův pohár V tomto roce jsme nadále pokračovali ve sportovních akcích z minulého školního roku a většina z nich se stává dlouhodobou tradicí. Kulturní akce Tak jako v minulém roce jsme pokračovali s návštěvou divadelních představení, která se stala významným přínosem v oblasti vzdělávání Soutěže Okresní soutěž Zlatý list Soutěž ZOO Ostrava Soutěž Všeznal Zdravotnická soutěž Olympiáda českého jazyka Recitační soutěž Matematická soutěž Klokan Testování SCIO Soutěž zdravotních hlídek Pythagoriáda Biologická olympiáda Mladý zahrádkář 4. Místo v celonárodním kole Exkurze Tajný výlet Lešná Škola v přírodě Visalaje Lyžařský kurz Visalaje Výlet Prašivá Lampiónový průvod INVEX Brno Planetárium Ostrava Cardiv vyučující Aj 25

26 Exkurze Vítkovice Bartošovice záchranná stanice pro zvířata Exkurze Štramberk Přehrada Šance Čistička odpadních vod Havířov Školní výlety Večerní krmení zvířat v ZOO Kotulová dřevěnka (v rámci prevence a zdravého životního stylu jsme nejen zachovali dřívější exkurze, ale ještě je rozšířili) Besedy Požární ochrana Beseda s včelaři Beseda s ČČK Beseda s Policií ČR Další akce pojaté jako projekty nebo aktivity ŠVP Drakiáda Sběr lesních plodů Sběr papíru Projekt Čertí rojení Výstava zahrádkářů Výstava prací žáků v Dělnickém domě Dětský karneval Návštěva výstavy obrazů pana Švrčka rodáka HS Den země Miss školy Akce ke Dni dětí Branný závod Sympaťák školy Mezinárodní projekt Comenius Velmi důležitou části práce naší školy se stal tento mezinárodní projekt. Je financován z grantu EU, pro naši školu ho zařídila a 26

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více