Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

2 Hodnotící zpráva školy za období Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969, PSČ: Právní forma: Příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Zelníček (od do ) Mgr. Ilona Chalupová (od ) Zástupce ředitele: Mgr. Marie Karlovcová (od do ) PaedDr. Melánie Rojková (od do ) Základní údaje: E mail školy: Adresa stránek: IZO: red IZO:

3 Datum zařazení do sítě: , s účinností od Datum zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠTV o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: Školní družina: IZO Mateřská škola: IZO Školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969/24 Adresa mateřské školy: Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969/24 3

4 1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Budovy jednotlivých zařízení: Budova základní školy Budova mateřské školy Budova školní jídelny Vnitřní zařízení budov Budova základní školy Budova mateřské školy Budova školní jídelny Počty žáků Základní škola Mateřská škola Průběh vzdělávání Učební plány Základní škola Mateřská škola Složení pedagogického sboru, vychovatelek a správních zaměstnanců Základní škola Mateřská škola Školní jídelna: Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Podpora školy žákům Integrovaní žáci Tabulka těchto žáků ve školním roce 2006/ Tabulka těchto žáků ve školním roce 2007/ Tabulka těchto žáků ve školním roce 2008/ Podpora žákům při přijímacím řízení Spolupráce s rodiči Spolupráce se SR Výsledky vzdělávání žáků Oblast výchovná Řešení vážnějších kázeňských problémů Co je důležité?

5 4.2. Oblast vzdělávání Základní škola Mateřská škola Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP Další vzdělávání pracovníků Období 2006/ Období 2007/ Období 2008/ Řízení školy Personální obsazení Úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Hodnocení podle výsledků přijímacího řízení Počty vycházejících žáků a jejich umístění: Počty vycházejících žáků a jejich umístění v %: SCIO testování Hodnocení SCIO testování za rok 2008/ Ostatní matematické soutěže Mezinárodní Projekt Comenius Finanční zdroje školy Státní normativ Obecní rozpočet PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Budovy jednotlivých zařízení: Budova základní školy a) Období 2006/2007 V průběhu roku byla vybavena nová učebna pro technické činnosti, do dvou tříd byly zakoupeny nové lavice a židle, opraveno WC v suterénu školy. Bylo opraveno osvětlení v 1. poschodí, provedena úprava 5

6 kabinetů pro národní školu, byla vymalována chodba v přízemí, spojovací chodba k tělocvičně i tělocvična. Byl zařízen nový kabinet výchovného poradce. b) Období 2007/2008 Bylo dokončeno osvětlení v 2. poschodí. Byla zahájena rekonstrukce kabinetu přírodopisu. V průběhu roku bylo dokončeno vybavení nové učebna technických činností, opět byly zakoupeny lavice a židle do dvou tříd, byla provedena oprava. Během prázdnin byly vymalovány chodby na 1. a 2. poschodí. c) Období 2008/2009 V průběhu roku byla provedena rekonstrukce a vybavení školní družiny č. 2, do učebny chemie a fyziky byly zakoupeny nové židle a jedna řada laboratorních stolů, byla vybavena jedna nová třída nábytkem, byly zakoupeny židle do 1. třídy, byly vymalovány třídy na 1. a 3. poschodí. Byla provedena částečná rekonstrukce vodovodního potrubí v kotelně a šatnách, byla nainstalována dvě umývadla v kabinetu přírodopisu a učebně německého jazyka. Dále byla provedena generální oprava obou učeben PC po elektrotechnické stránce. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště, v současnosti odpovídá nejvyšším sportovním požadavkům. které Budova mateřské školy a) Období 2006/2007 Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm a díky provedené nadstavbě bytů se její vzhled změnil. V tomto roce byla zrenovována kuchyňka u čtvrté třídy, byly dány nové obklady, zakoupená kuchyňská linka a lednice. Nová třída byla vybavena novým nábytkem z masivního dřeva, zhotoveny dřevěné židličky a ponky. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení nové třídy. b) Období 2007/2008 V celé mateřské škole byla provedena výměna oken, opravená fasáda, postupně byla zrekonstruována další sociální zařízení, v šatnách a kuchyňkách bylo vyměněno osvětlení, třídy byly vybaveny novým nábytkem, byla zakoupena automatická pračka, televize a DVD. Bylo vyměněno linoleum v jedné třídě. c) Období 2008/209 Byly vymalovány všechny třídy a chodby, byly zhotoveny stoly na pitný režim, došlo k dovybavení tříd nábytkem. 6

7 Budova školní jídelny a) Období 2006/2007 Proběhla kompletní rekonstrukce školní kuchyně, součásti rekonstrukce bylo i vybavení šaten pracovnic, zakoupení čistícího stroje na podlahy. Při opravě kuchyně došlo k narušení střechy, která bude muset být opravena. b) Období 2007/2008 Byla dokončena úprava školní kuchyně, proběhla rekonstrukce střechy. c) Období 2008/2009 Došlo k vymalování školní jídelny a kuchyně, k výměně chladicího agregátu 1.2. Vnitřní zařízení budov Budova základní školy a) Období 2006/2007 V tomto období měla škola 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben (2 jazykové učebny, chemie fyziky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a dvě učebny informatiky). V počítačových učebnách je 27 počítačů pro žáky a 2 pro učitele. V ostatních učebnách máme televize, videopřehrávače, zpětné projektory. V odborných učebnách je dostatek učebních pomůcek pro demonstrační i frontální výuku. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony. Rovněž ve třídách 1. stupně mají vyučující k dispozici radiomagnetofony, televizi a přehrávač. Byla vybudována samostatná kancelář pro ekonomku školy. Rovněž dvě oddělení školní družiny měly televizi, přehrávač a 2 počítače pro žáky. Pro svou práci mají k dispozici sportovní pomůcky, zájmové hry, knihy, hračky atd. b) Období 2007/2008 Počet tříd a učeben na začátku roku byl stejný, v průběhu školního roku vznikla nová učebna technického vyučování v suterénu školy, kterou jsme postupně vybavovali nábytkem a nářadím. Došlo k nákupu didaktických pomůcek, hlavně nových počítačových programů a DVD. Do školní družiny byl zakoupen výdejový automat na pití. 7

8 c) Období 2008/2009 V tomto období měla škola 17 kmenových učeben a 10 odborných učeben. Ve vestibulu školy byl nainstalován kamerový systém. Jedna počítačová učebna je vybavena videoprojektorem. V učebně výtvarné výchovy byla pořízena interaktivní tabule. Postupně jsme začali vyměňovat zastaralá videa v moderní přístroje pro video i DVD. V počítačových učebnách jsme rozšířili výukové programy Didakta. Ve školní družině docházelo k postupné výměně vybavení za novější, byly zakoupeny nové didaktické hry a knihy Budova mateřské školy a) Období 2006/2007 Pro rozvoj jemné motoriky byly pořízeny stavebnice, skládanky, vystřihovánky, různé dřevěné hračky, puzzle, domina. Byly nakoupeny nové knihy, CD a hudební nástroje. b) Období 2007/2008 Byly zakoupeny nové stavebnice, lego, vlačkodráhy, autodráhy, panenky, puzzle, didaktické hry, výtvarné pomůcky. Bylo natřeno oplocení kolem budovy. c) Období 2008/2009 Dokončilo vybavování novým nábytkem z masivního dřeva, byly zhotoveny stoly na pitný režim, dětské divadla, dětská kadeřnictví a nábytkové sestavy. Byl zakoupen obchůdek Lena, servírovací stolek na výtvarné pomůcky a sušák na výkresy. Byly zakoupeny nové hračky, stavebnice, lega, tabule, korálky, zvířátka, knihy, didaktické pomůcky. Byly zakoupeny hračky ke hrám v písku a na zahradě Budova školní jídelny a) Období 2006/2007 Byla zakoupena nová lednice, došlo k průběžné obnově nádobí a potřeb pro vaření, jídelna byla vyzdobena květinovou výzdobou b) Období 2007/2008 Velkou závadou byla nedořešená oprava klimatizace, která přetrvala až do dalšího roku c) Období 2008/2009 Byla zakoupena nová mraznička, byla opravena dlouhodobě vadná klimatizace, byl zakoupen nový elektrický kotel. 8

9 1.3. Počty žáků Základní škola a) b) c) Období 2006/2007 celkový počet žáků 361 na 1. stupni 192 (85 dívek) na 2. stupni 171 (91 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. st. 21 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 49 Období 2007/2008 celkový počet žáků 359 na 1. stupni 186 (85 dívek) na 2. stupni 173 (90 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. st. 21 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 50 Období 2008/2009 celkový počet žáků 351 na 1. stupni 176 (78 dívek) na 2. Stupni 172 (92 dívek) průměrný počet žáků na třídu 1. St. 19,55 průměrný počet žáků na třídu 2. st. 21,50 počet žáků s tělesným postižením 2 počet žáků ve ŠD 50 9

10 Mateřská škola a) Období 2006/2007 celkový počet dětí 90 celodenní provoz 72 polodenní provoz 18 Období 2007/2008 b) c) celkový počet dětí 96 celodenní provoz 96 polodenní provoz 0 Období 2008/2009 celkový počet dětí 96 celodenní provoz 96 polodenní provoz 0 2. Průběh vzdělávání 2.1. Učební plány Základní škola a) Období 2006/2007 Ve školním roce byli všichni žáci vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola b) Období 2007/2008 V tomto školním roce byli žáci druhých až pátých ročníku a sedmých až devátých ročníku vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola. Žáci prvních a šestých ročníku byli vzdělávání podle Školského vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme. 10

11 c) Období 2008/2009 Všichni žáci třetích až pátých ročníku a osmých a devátých ročníku byli vzdělávání podle učebního plánu čj /962 Základní škola. Žáci prvních, druhých, šestých a sedmých ročníku byli vzdělávání podle Školského vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme Mateřská škola Ve všech třech letech pokračovala v práci podle vlastního Školního vzdělávacího programu Hrajeme si s balónky, který je průběžně aktualizován a vychází ze zásad mateřské školy k podpoře zdraví Složení pedagogického sboru, vychovatelek a správních zaměstnanců Základní škola a) Období 2006/2007 V tomto školním roce pracovalo na škole 24 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky a 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů byl 45 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 3. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 4. Domesová Markéta, Dis. Hv 5. Havlásková Dagmar, Mgr. Př Tv 6. Chalupová Ilona, Mgr., VP Ch Pv 7. Karlovcová Marie, Mgr. Zástupce ředitele NŠ Př 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 11

12 12. Pavličná Žaneta, Ing. bez aprobace 13. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 14. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 15. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 21. Valášek Radek bez aprobace 22. Zapletalová Věra bez aprobace 23. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy Čj D 24. Zydrová Ilona, Mgr. NŠ Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Szymurdová Marie vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Mojžíšová Alena, Ing. ekonomka VŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka 12

13 b) Období 2007/2008 Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů byl 43 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Hana, Mgr. NŠ 3. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 4. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 5. Havlásková Dagmar, Mgr. Př Tv 6. Chalupová Ilona, Mgr., VP Ch Pv 7. Karlovcová Marie, Mgr. Zástupce ředitele NŠ Př 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina učitel 2. stupeň bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 12. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 13. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 14. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 15. Rajdusová Lenka bez aprobace 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 22. Zapletalová Věra bez aprobace 23. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy Čj D 24. Zydrová Ilona, Mgr. NŠ Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 13

14 Správní zaměstnanci: číslo c) příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka ekonomka SŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka Období 2008/2009 Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 8 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů je 44 let. Pedagogičtí pracovníci: číslo příjmení, jméno, titul funkční zařazení aprobace 1. Adamusová Nataša, Mgr. NŠ 2. Brodová Hana, Mgr. NŠ 3. Brodová Jarmila, Mgr. NŠ 4. Domesová Jarmila, Mgr. Př Pv 5. Firický Jiří, Mgr. NŠ Tv 6. Havlásková Dagmar, Mgr. Učitel 2. Stupeň, VP Př Tv 7. Chalupová Ilona, Mgr., VP, Ch Pv statutární zástupce 8. Kiselová Helena, Mgr. Čj D 9. Kuchárová Eva, Mgr., ICT NŠ 10. Kunetková Kateřina učitel 2. stupeň bez aprobace 11. Lajczyková Marie, Mgr. M Pv 12. Nadymáčková Tatjana, Mgr. Z Rj Aj 13. Nedbalcová Marie, Ing. bez aprobace 14. Pechová Miluše, Mgr. NŠ 14

15 15. Rojková Melánie, PaedDr. Zástupce ředitele M Př 16. Straková Vladimíra, Mgr. NŠ 17. Szlachtová Marcela, Mgr. Čj Vv 18. Šumpichová Lucie, Mgr. NŠ Aj 19. Štixová Marta, Mgr. NŠ 20. Tomíčková Markéta, Mgr. Nj Ov 21. Zelníček Jaromír, PaedDr. Ředitel školy, učitel Čj D 2. stupeň 22. Zydrová Ilona, Mgr.. NŠ 23. Domesová Markéta, Dis., MD bez aprobace Vychovatelky školní družiny: číslo příjmení, jméno funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatelka ŠD SŠ pedagogická 2. Rajdusová Lenka vychovatelka ŠD SŠ pedagogická Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno, titul funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka ekonomka SŠ 2. Kuncová Marcela administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela školník domovník 4. Havlíková Karla uklízečka 5. Kalinová Romana uklízečka domovník 6. Kriš Ignác údržbář 7. Kočařová Eva uklízečka 8. Richterová Zdeňka uklízečka Mateřská škola Pedagogičtí zaměstnanci ani správní zaměstnanci mateřské školy se během tří let nezměnili, což svědčí o velmi dobrém pracovním kolektivu. Ke změně došlo až v roce 2007/2008, kdy nastoupila jako osmá učitelka Lucie Iwanuszková. Pedagogičtí pracovníci: 15

16 číslo příjmení a jméno pracovníka funkční zařazení vzdělání 1. Janczyková Jolanta učitelka MŠ SŠ pedagogické 2. Kubátová Jana učitelka MŠ SŠ pedagogické 3. Richterová Lenka učitelka MŠ SŠ pedagogické 4. Richterová Blanka vedoucí učitelka SŠ pedagogické 5. Valová Lenka učitelka MŠ SŠ pedagogické 6. Velíšková Bohunka učitelka MŠ SŠ pedagogické 7. Sliacká Eva učitelka MŠ SŠ pedagogické 8. Iwanuszková Lucie (od 07) učitelka MŠ bez aprobace Správní zaměstnanci: číslo příjmení a jméno pracovníka funkční zařazení vzdělání 1. Klimszová Pavla školník domovník základní 2. Kozlová Drahomíra školní domovník základní Školní jídelna: a) Období 2006/2007 číslo příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. Dorňáková Halina provozní pracovník základní 4. DurčákováSmejkalová Radka THP pracovník SOŠ 5. Gruszkowská Maria kuchařka 6. Konečná Monika kuchařka 7. Navrátilová Liběna vedoucí ŠJ SŠ hotelová 8. Nyčová Dagmar kuchařka 9. Rašová Danuta provozní pracovník základní 10. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka b) Období 2007/2008 číslo příjmení a jméno funkční zařazení 16 vzdělání

17 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. DurčákováSmejkalová Radka vedoucí ŠJ SOŠ 4. Ernstová Margita provozní pracovník základní 5. Foltýnová Lucie provozní pracovník sou 6. Chládková Hana THP SŠ 7. Konečná Monika kuchařka 8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 10. Svobodová Marcela kuchařka 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka c) Období 2008/2009 číslo příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka 3. Smejkalová Radka vedoucí ŠJ SOŠ 4. Ernstová Margita provozní pracovník základní 5. Foltýnová Lucie provozní pracovník sou 6. Chládková Hana THP SŠ 7. Konečná Monika kuchařka 8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 10. Svobodová Marcela kuchařka 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči 3.1. Podpora školy žákům 17

18 Integrovaní žáci a) Jsou to žáci s poruchami učení b) Dále žáci s poruchami chování c) Žáci s tělesným poškozením d) Žáci s mentálním postižením, jejichž rodiče si nepřejí přestup na speciální školu Tabulka těchto žáků ve školním roce 2006/2007 Vývojová porucha počet žáků SPU 13 SPCH 4 tělesné postižení 2 mentální postižení 0 Celkem Tabulka těchto žáků ve školním roce 2007/2008 Vývojová porucha počet žáků SPU 11 SPCH 1 tělesné postižení 2 mentální postižení 1 Celkem Tabulka těchto žáků ve školním roce 2008/2009 Vývojová porucha počet žáků SPU 5 SPCH 3 18

19 tělesné postižení 2 mentální postižení 2 Celkem 12 U těchto žáků je vypracován Individuálně vzdělávací plán, který je sledován příslušným poradenským zařízením. Na jeho tvorbě se podílejí i rodiče těchto žáků Tito žáci jsou v evidenci výchovného poradce Podpora žákům při přijímacím řízení Zde je činnost již dlouhodobě ustálená s dobrými výsledky: a) Zajištění besed pro žáky i jejich rodiče b) Orientace na internetu c) Profesní vyšetření žáků PPP d) Informativní třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků e) Doplnění známek na přihlášku f) Napsání komplexního hodnocení O tom, že pracujeme dobře, svědčí skutečnost, že v prvním kole se nedostávají pouze 2 3 žáci, kteří se umísťují ihned v druhém kole Spolupráce s rodiči Třídní schůzky. Jsou klasickým způsobem informací o prospěchu a chování žáka o činnosti školy. Pokud jsme dělali klasické třídní schůzky, chodili na ně ti zákonní zástupci, které jsme tam v podstatě nepotřebovali. Rodiče problémových žáků jsme tam neviděli, maximálně přišli před nebo po termínu schůzky. A to jen sporadicky, když jim hrozilo stíhání ze strany sociálních odborů. Protože to bylo většinou o přestávce, měl třídní učitel na ně jen málo času. A tak se návštěva jen v rychlosti dozvěděla spíše to horší. Rozhodli jsme se opustit klasické třídní schůzky a děláme je formou informačních dnů. Jsou to dopředu určené dny, kdy běhen celého odpoledne mohou zákonní zástupci individuálně navštívit nejen třídního učitele, výchovného poradce, ale i ostatní vyučující svého dítěte. Sice se 19

20 také dozví věci i méně příjemné, ale v naprostém soukromí, vyučující má na něho čas a mohou se dohodnout na určité spolupráci nápravy. Když jsme tyto dny dělali poprvé a podruhé, přišla většina zákonných zástupců hned zpočátku, tak jak byli zvyklí u klasické třídní schůzky a před třídami a kabinety se nám trochu tvořily fronty. V současnosti si již přivykli, že mohou přijít kdykoliv během celého odpoledne. A kdyby jich přišlo přece jenom více, tak pro ně připravíme před třídy židličky a velmi často teď vidíme, jak si povídají mezi sebou. Potkávají se ti, kteří na to jindy nemají čas. Nově jsme začali rodiče informovat i prostřednictvím webových stránek, ale pouze o údajích, které mohou být zveřejněny. Nemůžeme se na ně úplně spolehnout, protože většina rodičů počítač nemá nebo s ním neumí pracovat Spolupráce se SR Spolupráce je již delší dobu na velmi dobré úrovni. Do minulého školního roku byl předsedou sdružení pan Josef Šintaj. Během školního roku 2008/2009 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. V novém školním roce došlo ke změnám ve výboru SR. Předsedou se stal pan Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávalo sdružení z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, ples, sportovně zábavné odpoledne radovánky, dětské karnevaly, Miss školy, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ, ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba. V únoru uspořádali rodiče školní ples. Ples byl uspořádán v prostorách Dělnického domu a měl kladný společenský i finanční efekt. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne radovánek. Děti MŠ i vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce (soutěže, malování na asfaltu). Z důvodů rekonstrukce hřiště se toto odpoledne konalo na parkovišti vedle sportovní haly. Přes menší plochu a některé vzniklé problémy, dopadla akce velmi dobře. Tyto akce se již několik let opakují a jsou velmi dobrou prezentací školy. 20

21 4. Výsledky vzdělávání žáků 4.1. Oblast výchovná Protože jsme škola s dosti značným počtem problémových žáků (hlavně ze sociálně znevýhodněného prostředí), museli jsme postupně vytvořit databázi těchto žáků. Počet žáků naší školy se pohybuje kolem 350. Evidujeme asi 85 problémových žáků (jejich počet je proměnný, v průběhu roku žáci přibývají, ale zároveň mohou být z této databáze vyřazeni, pokud pominou důvody, pro které tam byli). Máme je rozdělené do čtyř skupin: prospěchově problémoví, žáci se speciálními potřebami, s problémy v rodině a s výchovnými problémy. Naše evidence nespočívá jen v samotném součtu zapsaných žáků, ale s přesným vedením práce s nimi. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem hledají příčiny problémů a snaží se žákům s nimi pomoci. Spolupracují úzce se zákonnými zástupci žáků, se kterými jsou v neustálém kontaktu. Největší práce byla a je s žáky s kázeňskými problémy. Je o to těžší, že u těchto žáků byla zpočátku spolupráce s rodinou téměř nemožná. U některých to došlo tak daleko, že už vůbec nereagovali na výzvy školy, nebrali školní telefony, nechodili na třídní schůzky. Tehdy jsme si řekli, že musíme vymyslet takové formy spolupráce, aby sami zákonní zástupci žáků viděli určitý pokrok a hlavně, aby do školy chodili ne se strachem a útočně, ale s pocitem, že jim chceme pomoci a tím i jejich dítěti Řešení vážnějších kázeňských problémů I v této oblasti jsme pomalu udělali změny. V dřívějších dobách byla po neúčinném pohovoru s třídním učitelem udělána výchovná komise a po ní už nezbylo nic jiného, než hlášení na OSPOD. Vytvořili jsme tedy jasný systém, kterého se držíme již několik let. Na prvním místě při řešení jakéhokoliv přestupku je vždy třídní učitel. Ten si pozve zákonné zástupce nejdříve prostřednictvím žákovské knížky, když to nefunguje, pak úředním pozváním do školy. O pohovoru se provede zápis, ve kterém jsou navržena opatření k nápravě, termíny jejich kontrol a zákonný zástupce nám podepíše tato opatření. Pokud nedojde k nápravě nebo se problémy zvyšují, vytvořili jsme si pohovory zákonného zástupce a žáka s třídním učitelem a výchovným poradcem (sami pro sebe jsme je nazvali Výchovnou komisi I). U těch je přítomen i žák, který tak má možnost vysvětlit své chování i před zákonným zástupcem. Zároveň tím předcházíme tomu, aby potom doma neříkal, to 21

22 není pravda, to bylo jinak. A mnoho zákonných zástupců jim věřilo. Navíc, postup jak něco vylepšit si navrhne i sám žák a zde se nám osvědčilo, méně je lépe než více. Nechtít okamžité zázraky, ale chválit i za mírné zlepšení. Teprve až ani zde nedosáhneme žádných výsledků, dojde na Výchovnou komisi II, kde přibude ředitel školy. Pokud by musela být opakována, pozýváme na ni zástupce obce, který je k problematice školy určen. Protože jich není tak hodně, má celkem velkou váhu Co je důležité? Mít na projednání problému dostatek času. Jednání by nemělo být výčtem samých negativních činů. Hledat i dobré stránky žáka, pochválit, pokud je za co. Nechat zákonné zástupce rozpovídat, mít pochopení pro jejich problémy. Navázat se zákonnými zástupci kontakt, vzbudit u nich důvěru v to, že jim chceme pomoci. Dodržet slíbený postup, nezklamat důvěru zákonných zástupců Oblast vzdělávání Základní škola K plnění cílů vzdělání v obou programech přistupovali vyučující velmi svědomitě po celou dobu. Preferovali moderní vyučovací metody, jejich časté střídání, formy demonstračních a frontálních pokusů. Velmi důležitá byla skupinová práce, samostatnost, využití moderní vyučovací techniky. a) Období 2006/2007 Příprava ŠVP Individuální přístup k integrovaným žákům dokončující práce na ŠVP, rozklíčování oborových kompetencí, příprava projektů a aktivit splněno, v příštím roce realizovat tvorba IVP, spolupráce s PPP a SPC splněno, na velmi dobré úrovni, pokračovat v příštích létech Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 22

23 Zajištění mimoškolní činnosti zaměření ve všech předmětech na vytvoření správných návyků, pochopení škodlivosti některých podbízivých akcí dlouhodobý úkol na škole pracovalo 23 zájmových kroužků, do kterých docházelo asi 290 žáků, což je 79% Aktivní účast na sportovních i kulturních akcích žáci se zúčastnili 22 sportovních soutěží, které proběhly u nás ve škole nebo v sousedních obcích. Byli úspěšní a hodně z nich si tímto posílilo sebedůvěru. Organizovali jsme plavecký výcvik a lyžařský kurz. V kulturních akcích jsme navštívili divadla v Havířově, Českém Těšíně i Ostravě. Velmi oblíbené je loutkové divadlo. Zajistili jsme ukázku výcviku dravců, ukázku kouzel, výstavu zahrádkářů, lampiónový průvod, shlédli ukázky šermířského umění, navštívili Vánoční koncert, přijeli mezi nás černoši skupiny HUMANITAS, starší žáci měli exkurzi do Osvětimi, starší žáci byli na pobytovém zájezdu v Anglii. Soutěže žáků: Biologická soutěž Zlatý list Běh vítězství v Albrechticích Soutěž ve sběru lesních plodů Zdravotnická soutěž v Karviné Mistrovství ČR v psaní na klávesnici Finále pěvecké soutěže Pěvecký talent Nadnárodní soutěž Mladý zahrádkář (1. místo) Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence jsme se zúčastnili množství besed a školení, která byla určitě přínosem pro žáky i učitelé. Metodikem školní prevence byla paní Mgr. Marcela Szlachtová a výchovnou poradkyní paní Mgr. Ilona Chalupová. Besedy s PPP Havířov Styly učení Příspěvky na hypoterapii Akce sdružení VITA Beseda s Policií 23

24 b) Beseda s Červeným křížem Den Země Prezentace policejních sborů a hasičů Exkurze Školní výlety Branný den Období 2007/2008 Realizace ŠVP Individuální přístup k integrovaným žákům zaměření ve všech předmětech na vytvoření správných návyků, pochopení škodlivosti některých podbízivých akcí dlouhodobý úkol Zajištění mimoškolní činnosti tvorba IVP, spolupráce s PPP a SPC navázali jsme na předchozí školní rok, který se ukázal velmi dobře zpracován a hodnocen. Pokračovat v příštích létech Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu byl to první rok nového učebního plánu, postupně jsme ho zaváděli s tím, že dílčí plány jsme tvořili po částech, abychom získali přehled jeho rozvržení, velmi dobré se ukázaly způsoby hodnocení a sebehodnocení, jako obtížné se ukázalo časté hodnocení výchov opatření, průběžně hodnotit 2 x za pololetí na škole pracovalo i v tomto roce 23 zájmových kroužků, do kterých docházelo asi 250 žáků Sportovní akce: Běh Albrechticemi Turnaj ve stolním tenise Mezinárodní turnaj Sportovní knoflík Košíková Plavecký výcvik 24

25 Skok vysoký Sálová kopaná Turnaj vesnických škol v přehazované Běh Stonavou Turnaj v kopané Starostův pohár V tomto roce jsme nadále pokračovali ve sportovních akcích z minulého školního roku a většina z nich se stává dlouhodobou tradicí. Kulturní akce Tak jako v minulém roce jsme pokračovali s návštěvou divadelních představení, která se stala významným přínosem v oblasti vzdělávání Soutěže Okresní soutěž Zlatý list Soutěž ZOO Ostrava Soutěž Všeznal Zdravotnická soutěž Olympiáda českého jazyka Recitační soutěž Matematická soutěž Klokan Testování SCIO Soutěž zdravotních hlídek Pythagoriáda Biologická olympiáda Mladý zahrádkář 4. Místo v celonárodním kole Exkurze Tajný výlet Lešná Škola v přírodě Visalaje Lyžařský kurz Visalaje Výlet Prašivá Lampiónový průvod INVEX Brno Planetárium Ostrava Cardiv vyučující Aj 25

26 Exkurze Vítkovice Bartošovice záchranná stanice pro zvířata Exkurze Štramberk Přehrada Šance Čistička odpadních vod Havířov Školní výlety Večerní krmení zvířat v ZOO Kotulová dřevěnka (v rámci prevence a zdravého životního stylu jsme nejen zachovali dřívější exkurze, ale ještě je rozšířili) Besedy Požární ochrana Beseda s včelaři Beseda s ČČK Beseda s Policií ČR Další akce pojaté jako projekty nebo aktivity ŠVP Drakiáda Sběr lesních plodů Sběr papíru Projekt Čertí rojení Výstava zahrádkářů Výstava prací žáků v Dělnickém domě Dětský karneval Návštěva výstavy obrazů pana Švrčka rodáka HS Den země Miss školy Akce ke Dni dětí Branný závod Sympaťák školy Mezinárodní projekt Comenius Velmi důležitou části práce naší školy se stal tento mezinárodní projekt. Je financován z grantu EU, pro naši školu ho zařídila a 26

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY 2015 2020

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY 2015 2020 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ SUCHÁ, p.o. Horní Suchá, Těrlická 969/24, PSČ: 73535 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY 2015 2020 Horní Suchá, dne 1. 1. 2015. Mgr. Ilona Chalupová ředitelka školy ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více