STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov."

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: , fax: ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK ING. P. CHMIEL, PH.D.

2 ÚVOD ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j / ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití ve výuce. Porovnává ho se "Standardem ICT služeb ve škole" definovaným Ministerstvem školství a mládeže a uvedeným rovněž v metodickém pokynu č.j / Výsledkem je srovnání a stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby škola harmonizovala s ukazateli vytyčenými "Standardem ICT služeb ve škole". Dosažení cílů je v ICT plánu školy prezentováno posloupností kroků, které budou v rámci řešení prováděny, a to včetně popisu jejich finančního zajištění. ICT plán školy je vypracován vždy s výhledem do konce školního roku. STÁVAJÍCÍ STAV ICT VE ŠKOLE K Počet studentů ve škole: 402 Počet pedagogických pracovníků 38 Z toho management školy 4 Úsek teoretického vyučování 23 Úsek odborného výcviku 11 Počet počítačových učeben: 3 (56 pracovních stanic) Počet odborných učeben vybavených PC: 13 (58 pracovních stanic) Všechny počítače v majetku školy zapojeny do lokální počítačové sítě a všechny mají připojení k vysokorychlostnímu internetu. Počet běžných učeben bez PC: 5 Také v uplynulém školním roce vzrostl počet multimediálních učeben vybavených alespoň jedním počítačem či notebookem a dataprojektorem, v tomto školním roce je pro výuku takto připraveno již celkem 25 takových učeben a společenský sál školy. V uplynulém roce dále škola zakoupila 11 ks tabletů Samsung Nexus 10,1, které je možné ve výuce nejen na učebnách bez multimediální výbavy využívat. Počet počítačů pro pedagogické zaměstnance: 70 Pro pedagogické zaměstnance je k dispozici celkem 38 stolních počítačů, 26 notebooků a 6 tabletů pro přípravu na vyučování i práci v hodině s dataprojektorem. V každém kabinetu je nejméně jeden počítač s tiskárnou. Na každého pedagogického zaměstnance již letos připadá právě jeden stolní počítač. Management školy je počítači rovněž plně vybaven. Celkový počet přípojných míst: Škola má 250 veřejných IP adres a neomezený počet privátních adres. Strukturovaná kabeláž je rozvedena po celé škole, kromě toho je téměř celá škola pokryta signálem bezdrátových sítí wi-fi odděleně pro pedagogické pracovníky a pro žáky. Počet pracovních stanic na SŠ Ekonomický úsek 13 Pro pedagogické pracovníky 70 Pro žáky 152 Celkem 237 Prezentační technika: 25 dataprojektorů + SmartBoard 2

3 Standardní prostředí studenta v počítačových učebnách: V uplynulém roce byly podle plánu ICT modernizovány učebny P1 a P3. Získali jsme celkem nových širokoúhlých LCD monitorů 22,5". Byla rozšířena operační paměti na P4 na 2GB na všech počítačích. Učebna P1 AMD Athlon 2400 MHz, 1280MB, 80GB HD, LAN 100Mb/s, 22,5" monitor, stáří 6 let AMD Athlon 1600 MHz, 1024MB, 60GB HD, LAN 100Mb/s, stáří 11 let Učebna P3 AMD Athlon II X2, 2800MHz, 2GB RAM, 250GB HD, LAN 100Mb/s, 22,5"monitor, 2 roky Učebna P4 AMD Athlon XP 2800MHz, 2GB RAM, 80GB HD, LAN 100Mb/s, 17" LCD, stáří 5 let Všechny učebny mají neomezený přístup k internetovým službám a laserovou síťovou tiskárnu a dataprojektor. Software Všechny počítače mají legální operační systém a vztahuje se na ně školní multilicenční smlouva School Agreement v programu Partners in Learning uzavřená se společností Microsoft, číslo smlouvy V souladu s touto smlouvou jsou všechny učebny vybaveny OS Windows 7 a Office 2010 nebo 2013, Dále škola vlastní multilicenci na antivirový systém AVG 2013 v počtu 150 licencí, 10 licencí na Autodesk Inventor a množství dalšího výukového software. Standardní vybavení PC pro vyučující: Je podobné jako vybavení počítačových učeben, v některých případech je však již zastaralé. Způsob zajištění přípojných míst: 15x switch 16portů 10/100 Mb/s s managementem řízení pro PC a VOIP 5x switch 16portů 10/100 Mb/s 5x switch 8portů 10/100 Mb/s 3x Wi-Fi 2.4GHz, režim AP, IEEE b/g, 15x Wi-Fi 2.4GHz, režim Router, IEEE b/g, strukturovaná kabeláž UTP Bezdrátové pokrytí školy umožňuje připojení notebooků na všech učebnách i ve všech kabinetech učitelů na úseku teoretického vyučování i odborného výcviku. Ve všech kabinetech je současně pevný přístupový bod pro připojení PC. Připojení na internet: optické, 30Mb/s, Internet Service Provider je firma Poda, a.s. Serverové služby: 1)MS Windows 2008 R2 Server - Doménový server (AD Services, DNS, DHCP) 2) Web Server Apache s doménou 3) IceWarp Mail na serveru ISP Poda, s.r.o. Elektronická pošta: Všichni zaměstnanci školy mají vlastní ové schránky neomezené velikosti ve tvaru 3

4 studentům jsou schránky zřizovány na požádání, kapacita je postačující. Všichni žáci mají nejméně jednu ovou adresu. Webový prostor Zaměstnanci školy mají možnost ukládat své webové prezentace na školním webovém serveru, studenti mají tuto možnost po dohodě se správcem webového serveru. Autorský zákon a licenční ujednání Veškerý software ve škole je legální, interní softwarový audit probíhá průběžně. POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU S POŽADAVKY ICT STANDARDU Počet žáků ve škole pro školní rok 2014/2015 k je 402. Parametry vybavení nejsou pro rok 2014/15 ve Standardu ICT služeb uvedeny, při zachování dynamiky nárůstu lze však počítat s těmito hodnotami: 1. Počet PC/100 žáků má být: 19 je: 38 splněno 2. Z toho PC ml. 5 let má být: 12 je: 20 splněno 3. Rychlost připojení má být: 10 Mb/s je: 30 Mb/s splněno 4. Úroveň dostupnosti má být: prac. místo je: pracovní místo splněno 5. Projekční technika/100ž. má být: 5 je: 6 splněno Ad 1. Škola splňuje požadavek na počet PC/100 žáků i ve výhledu do dalších let. Ad 2. Škola splňuje požadavek na počet počítačů mladších 5 let. Ad 3. Škola splňuje požadavky na rychlost připojení a vzhledem k tomu, že ISP rychlost připojení každoročně navyšuje, lze předpokládat, že i ve výhledu do dalších let bude rychlost připojení převyšovat požadovanou minimální rychlost. 4

5 Ad 4. Škola splňuje požadavek na úroveň dostupnosti v nejvyšší možné míře, neboť je pokryta bezdrátovou sítí Wi-Fi. Ad 5. Škola splňuje požadavek na počet dataprojektorů. POPIS CÍLOVÉHO STAVU Management školy i její zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti zavádění a modernizace ICT a jejího smysluplného využívání ve vzdělávání. V zájmu školy a jejího budoucího rozvoje je vyvíjet úsilí o získávání moderních prostředků výpočetní techniky a výukového software a také rozvoj lidského potenciálu při využívání ICT ve vzdělávacím procesu. Proto je nutné zejména: Plnit i nadále standard služeb ICT. Postupně modernizovat stávající počítačového vybavení pedagogických pracovníků. Vybudovat v tomto školním roce nejméně jednu další multimediální učebnu s notebookem a dataprojektorem. Získávat další software pro výuku s využitím počítačů i pro počítačem řízenou výuku. Rozvíjet využití ICT ve vztahu rodina žáka škola. Rozvíjet využití ICT při individualizaci výuky. Podporovat využití ICT pro usnadnění výuky žáků se specifickými potřebami v souladu se závěry SPP. Více zapojovat pedagogické pracovníky do celoživotního vzdělávání v oblasti ICT. Rozvíjet webové stránky školy. Vytvořit oficiální stránky školy na sociální síti a zapojit do života na ní učitele i žáky. Podrobněji lze popsat cílový stav rozdělením požadavků do čtyř hlavních kategorií: 1. Infrastruktura a. Pracovní stanice žáků b. Pracovní stanice učitelů c. Projekční technika d. LAN e. Připojení školy 2. Informační zdroje a výukový software a. Pro žáky b. Pro učitele 3. ICT vzdělávání pedagogů 4. Pravidla práce s ICT a. Licenční politika školy b. Bezpečnostní pravidla při práci na Internetu c. Bezpečnostní pravidla při práci na stanicích 5

6 Ad 1. Infrastruktura a. Původní pracovní stanice žáků na učebně P1 byly v provozu od roku 2003 a morálně i technicky zastaraly, jsou určeny k vyřazení. b. Vzhledem k poklesu žáků v tomto roce byla učebna P2 k zrušena a počítačové vybavení bylo převedeno na učebnu P1. c. Pracovní stanice učitelů svým počtem dostačují, nevyhovující je však stáří a výkon některých PC a NB, zejména v sekci CJ a TV. d. Zastarávají CRT monitory pedagogických zaměstnanců, bylo by vhodné zakoupit nejméně 5 ks LCD monitorů o úhlopříčce min 22 a zastaralé CRT monitory s nevyhovující velikostí obrazu odepsat. e. Pokud budou finanční prostředky, je stále prostor pro vybudování nejméně jedné další multimediálně zařízené učebny. f. Stav rozvodů lokální sítě je zatím uspokojivý, ale přenosová rychlost 100Mb/s se již dostává na hranici únosnosti a bude nutné hledat prostředky na přechod páteřní sítě školy na gigabitový standard. g. Pokrytí zbývajících prostor školy bezdrátovým signálem wi-fi bvlo dokončeno. h. Připojení školy plně vyhovuje standardu a lze očekávat, že i do budoucna bude minimální požadavky převyšovat. i. Bylo by vhodné zakoupit dle finančních možností dalších 6-10 licencí pro výuku CAD systémů pro výuku strojírenských i elektrotechnických oborů. Ad 2. Informační zdroje a. Provoz a aktualizace webových stránek školy. Webové stránky školy jsou umístěny na školním serveru a dostupné na adrese Informace na webových stránkách jsou průběžně aktualizovány. V tomto školním roce bude provedena úprava designu webových stránek školy. a. Spuštění a provoz nové verze informačního a komunikačního systému školy (dále jen IKSŠ), který je postaven na webových technologiích, umožňující komplexně a aktuálně informovat rodiče a žáky o průběhu studia, přičemž je brán zřetel na jednoduchost ovládání, spolehlivost provozu, aktuálnost, komplexnost informací a ochranu osobních údajů žáků a učitelů. Administrátorem webových stránek školy a IKSŠ je Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. b. Správa obsahu oficiální stránky školy na Facebooku, kterou zajišťuje Ing. Tomáš Daňhel. Rozvíjení komunikace školy s veřejností na Facebooku. Adresa stránky školy na Facebooku: 6

7 https://www.facebook.com/pages/st%c5%99edn%c3%ad-%c5%a1kola- Hav%C3%AD%C5%99ov-%C5%A0umbark-S%C3%BDkorova- 1613/ ?fref=ts b. Zavádění a využívání výukových programů v celém spektru výchovně vzdělávacího procesu: členové jednotlivých předmětových komisí sledují průběžně vývoj situace na poli výukového software a testují využitelnost nových produktů, požadavky na zakoupení bude koordinovat metodik ICT. c. Všichni pedagogové se zapojí do inovace stávajících výukových materiálů a vytváření či evaluace nových tak, aby vznikla vlastní elektronická knihovna školy. Ad 3. ICT vzdělávání pedagogů v rámci DVPP V letošním školním roce bude probíhat vzdělávání pedagogických pracovníků školy ve dvou rovinách individuální a kolektivní. Kolektivně se většina pedagogů školy zúčastní vzdělávací akce zaměřené na využívání moderních prostředků ICT ve výuce, konktrétně volitelného kurzu práce s tabletem Samsung Nexus s ohledem na jeho využití ve výuce. Individuální vzdělávání bude probíhat dle konkrétních potřeb jednotlivých pedagogů organizacemi mimo půdu školy. Ad 4. Pravidla práce s ICT a. Licenční politika školy Ve školním roce 2014/2015 bude škola dále pokračovat ve smlouvě School Agreement uzavřené se společností Microsoft prostřednictvím společnosti AutoCont CZ, a.s., licence na tento školní rok byla již zaplacena. V březnu vyprší licence na antivirový systém AVG a bude třeba ji prodloužit na další dva roky. Licence na ostatní software nejsou časově omezeny. b. Bezpečnostní pravidla při práci na Internetu Každý zaměstnanec školy je povinen se seznámit s metodickým pokynem Bezpečnostní pravidla při práci na Internetu, který vydává a aktualizuje metodik ICT c. Bezpečnostní pravidla při práci na stanicích Každý zaměstnanec školy je povinen se seznámit s metodickým pokynem Bezpečnostní pravidla při práci na stanicích, který vydává a aktualizuje metodik ICT 7

8 PROCES POSTUPU OD AKTUÁLNÍHO K CÍLOVÉMU STAVU Proces postupu od aktuálního stavu k cílovému je v kompetenci managementu školy. Na základě rozboru požadavků na dosažení cílového stavu je možné rozdělit proces dosažení cílového stavu do čtyř fází: 1. Organizační zajištění ICT plán je nedílnou součástí dokumentace školy a je jedním z podkladů pro vypracování a naplnění Školního vzdělávacího programu 2. Personální zajištění Správcem licencí na software využívaný v rámci SŠ je metodik ICT. O způsobu a míře plnění ICT plánu rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální ekonomickou situaci školy a další rozhodné skutečnosti. 3. Finanční zajištění Na udržení provozuschopného stavu ICT a jeho postupnou obnovu a modernizaci lze ve školním roce 2014/2015 lze očekávat tyto výdaje: Připojení k Internetu ,- Licence AVG na další 2 roky 170 ks ,- Monitor LCD 22 pro ped. prac 5 ks ,- Notebook pro ped. pracovníky 2 ks ,- Smlouva School Agreement 2015/ licencí ,- Náhradní díly na opravy starších PC cca 2 000,- CELKEM ,- 4. Zpětná vazba efektivnost práce, analýza využití Zkušenosti s využíváním ICT v uplynulém školním roce a naplněnost počítačových učeben dle školního rozvrhu ukazují, že i při poklesu počtu žáků školy jsou prostředky ICT na učebnách využívány efektivně a to nejen pro výuku výpočetní techniky, ale také pro výuku počítačových sítí, počítačové grafiky, cizích jazyků, matematiky a dalších předmětů. Pokrok nastal díky zakoupení 11 kusů tabletů Sumsung Nexus i v dalším vzdělávání učitelů v oblast využití ICT, zejména při individualizaci výuky a zavádění nových, moderních forem a metod výuky. V Havířově dne 30. září 2014 Schválil: Ing. Vladislav Walach ředitel školy 8

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014.

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2013/2014

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více