Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale bohužel není jednoduché a samozřejmé. Handicapované děti jsou často izolované, bez možnosti zábavy i společnosti. Motýlek naštěstí skvěle tento problém řeší. Obdivuju lidi, kteří pro děti s handicapem vytváří smysluplný a radostný program. A takové jsem našla právě v Motýlku. Milí přátelé, těší nás, že vám prostřednictvím těchto stránek můžeme stručně představit činnost Sdružení na pomoc dětem s handicapy v uplynulém roce. Než tak učiníme, dovolte nám malé zamyšlení. Jeden pracovník ústavu sociální péče, jehož klienty jsou dospělí lidé s mentálním postižením, nedávno vyprávěl o tom, jak veliký rozdíl vidí v chování, v přístupu k životu, v míře sebeobsluhy i v morálně volních vlastnostech dvou skupin klientů. Mnohem lépe si vedou ti, kteří vyrostli v domácím prostředí a do ústavu se dostali až v době, kdy se o ně nemohl již nikdo dále starat, oproti těm, kteří neměli to štěstí a nikdy rodinnou péči nezažili. Utvrdilo nás to v tom, že naše snaha podporovat rodiny, které pečují o své dítě se zdravotním handicapem v domácím prostředí, je smysluplná. V našem Komunitním centru Motýlek od počátku usilujeme o to, aby děti s postižením, pokud je to jen trochu možné, vyrůstaly ve své rodině, obklopeny láskou a péčí svých nejbližších. Pomoc a podporu potřebují však i děti, které sice v rodině vyrůstají, ale ta jim nedokáže nebo nemůže z různých důvodů naplnit jejich potřeby. Nebývá to jen nedostatek finančních prostředků, častěji se jim možná nedostává potřebné pozornosti nebo zájmu o jejich problémy od těch, od nichž to čekají. Jsme rády, že i těmto dětem můžeme v našem nízkoprahovém klubu Pacific pomáhat a přispět tak k jejich lepší pozici na startu do života. Již osm let se snažíme těmto oběma skupinám dětí pomáhat. Děkujeme vám všem, kteří jdete po této cestě s námi! PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 33

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka KC Motýlek: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Patronka Motýlku 2 Několik slov úvodem 3 Organizační struktura a personální zajištění 4 Z historie sdružení 6 Letem světem 8 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 10 Aktivity 12 Projekt Už ti rozumíme 15 Očima těch, kterým pomáháme 16 OBSAH Zaměstnanci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, soc. pedagog CDS Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Bc. Hana Verflová, speciální pedagožka CDS a MC Mgr. Jana Mecová, speciální pedagožka CDS a MC Bc. Jan Kaňák, sociální pracovník NZDM Pacific Simona Vittová, kontaktní pracovník NZDM Pacific Michaela Vieweghová, Dis., kontaktní pracovník NZDM Kristýna Jamrichová, kontaktní pracovník NZDM Magdaléna Bludská, fundraiser, PR Miloslava Štemberková, účetní Externí spolupracovníci Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Jana Drvotová, canisterapeutka Lucián Kantor, supervizor Mgr. Kateřina Černíková, lektorka plavání Bc. Hana Maňáková, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Tetyana Toma, prac. v sociálních službách Valerie Mlynářová, lektorka plavání Jiří Pecka, lektor práce na PC a další Revizor Mgr. Pavlína Radová MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Veřejný závazek 18 Aktivity 20 Přínos 23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 26 Aktivity 27 Ohlasy z klubu 29 DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE 30 Z hodnocení studentů a dobrovolníků 32 Prevence ztráty bydlení ohrožených skupin 33 Propagace Motýlku 35 Finanční zpráva 36 Stanovisko auditora 37 Dárci a partneři

4 Z HISTORIE SDRUŽENÍ V tomto roce navštěvovaly Hana Urbanová a Zuzana Jelenová se svými syny mateřské centrum na Černém Mostě. Stále častěji se zde setkávaly s rodiči, jejichž děti měly nějaký zdravotní handicap. Inspirovány potřebou individuálního přístupu k těmto dětem zahájily vlastní projekt Integrovaná herna, který zde jako dobrovolnice bezplatně realizovaly téměř 3 roky Postupem času se do projektu zapojovalo stále více rodin, které měly zájem nejen o docházku do herny, ale i o další nabízené aktivity. V dubnu roku 2001 se proto obě zmíněné maminky rozhodly, na základě dosavadní úspěšné činnosti a svého odborného vzdělání, založit samostatné občanské sdružení, zaměřené na podporu rodin pečujících o dítě s postižením Začali jsme pořádat kulturní akce pro rodiny s dětmi z Černého Mostu. Vznikl nový projekt Klub otevřených dveří (přechůdce dnešního Nízkoprahového klubu Pacific). Aktivity v rámci projektu Podpora rodin s handicapovanými dětmi (dnes Centrum denních služeb) využívalo již 67 rodin Ve výběrovém řízení MČ Praha 14 se zakladatelkám sdružení podařilo získat do nájmu část objektu bývalé mateřské školy, který naposledy sloužil jako restaurace. Nelehkým úkolem byla rozsáhlá rekonstrukce. Díky pomoci městské části, řady sponzorů, jednotlivých dárců a pracovního úsilí se zde na jaře podařilo otevřít Komunitní centrum Motýlek Zaměstnali jsme dva osobní asistenty, kteří do roku 2006 pomáhali našim dvěma klientům ve školce a škole. Zahájili jsme spolupráci s prvními 10 dobrovolníky. Nízkoprahový klub již navštěvovalo 157 dětí z okolního sídliště Získali jsme akreditaci Ministerstva vnitra pro dobrovolnickou službu. Nízkoprahový klub pořádal letní příměstský tábor s účastí 72 dětí. Sdružení kromě svých hlavních činností pokračovalo i v pořádání kulturních akcí např. divadélka navštěvovalo průměrně 65 diváků Nízkoprahový klub dostal od dětí jméno Pacific a přestěhoval se do zrekonstruovaných prostor na bývalou terasu. Podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením byla rozšířena o odlehčovací služby (pravidelné hlídání dětí s handicapem), které využívalo 18 rodin Patronkou Motýlku se stala známá televizní moderátorka Ester Janečková. Nízkoprahový klub Pacific úspěšně absolvoval hodnocení kvality České asociace streetwork, která zastřešuje nízkoprahové služby a stal se tak jejím členem Mateřské centrum Motýlek se stalo členem Sítě mateřských center. V Centru denních služeb byla zavedena nová aktivita individuální rozvoj dovedností přizpůsobená potřebám dětí. Počet dětí přicházejících do Nízkoprahového klubu Pacific vzrostl na rekordních 397 klientů. Klub realizoval s podporou Nadace Vodafone celoroční projekt preventivních programů a další projekt Doučování romských dětí uskutečnil díky podpoře MŠMT. 6 7

5 LETEM SVĚTEM - rok 2009 v Motýlku ZIMA Stejně jako pro mnoho dalších neziskových organizací znamenal začátek roku 2009 pro Motýlek velkou finanční nejistotu. Úsilí o získání prostředků z grantů a státních dotací nebralo konce. Naštěstí se vynaložená snaha nakonec vyplatila a díky získané podpoře jsme se mohli plně ponořit do dalšího rušného roku Motýlku. Týdenní pobyt v Krkonoších pro rodiny s handicapovanými dětmi plný zimního sportování a společných her Společné plavání v aquaparku Čestlice Dětské karnevaly v hernách i v klubu Pacific Návštěva divadla Minor Odpoledne stolních her v klubu Pacific JARO Největší událostí jara byl tradičně velký benefiční koncert, poprvé v nádherných prostorách Betlémské kaple. Akci uvedla naše patronka Ester Janečková. Koncert mužského pěveckého sboru Gentlemen Singers z Hradce Králové byl plný krásné hudby a vřelé atmosféry. Velká propagační kampaň v souvislosti s koncertem pomohla Motýlku získat další sponzorské prostředky na podporu znevýhodněných dětí. Návštěva Febiofestu Velikonoční tvoření Zahradní slavnost Velikonoční trhy NNO z Prahy 14 Představení příkladů dobré praxe z oblasti rodinné politiky za účasti dalších NNO Kurzy znakové řeči pro batolata Exkurze na hasičskou záchranářskou stanici Třídenní výjezd klientů klubu Pacific na akci pořádanou Městskou částí Praha 14 Návštěva Bambiriády a účast na akci Tady nízkoprahy LÉTO K hlavním letním akcím patřil jako každý rok týdenní rekondiční pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi a příměstský tábor klubu Pacific spojený s týdenním výjezdem. Oba pobyty se uskutečnily v oblíbeném kempu u Konstantinových Lázní a program byl nabitý sportováním, hrami, výlety a společnými večery při kytaře. O prázdninách jsme nezapomněli ani na rodiny s dětmi, kterým bylo k dispozici mateřské centrum a jeho služby. Den dětí Návštěva ZOO parku v Radonicích Výlet parníkem po Vltavě Přednáška Myslím, tedy jsem Příměstský tábor klubu Pacific Dva týdenní výjezdy klubu Pacific Výlet klubu Pacific do plzeňské ZOO a Dinoparku PODZIM A ZIMA S koncem léta se v Motýlku tradičně zamýšlíme nad přizpůsobením skladby aktivit potřebám dětí, které pomalu dorůstají, i těch nových, které do Motýlku přicházejí. K novinkám roku 2009 patřila v CDS dramaterapie spojená s provozováním dětské čajovny, kde děti získávaly prostor pro sebevyjádření a získávání nových praktických dovedností. Třídenní výjezd klubu Pacific Dvoudenní tajný závod klubu Pacific Drakiáda Pacifiku Vánoční tvoření pro celé rodiny Vánoce ve stanu - veletrh NNO Prahy 14 Živý betlém Vánoční besídky Velké závody na koloběžkách, bruslích a skejtech Halloween v Pacificu Mikuláš v klubu 8 9

6 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením. Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí CDS, muzikoterapeut kontakt: 10 11

7 AKTIVITY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB V roce 2009 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 55 dětí s různým typem a stupněm postižení. Bylo jim poskytnuto 2014 jednotlivých služeb v rozsahu 2187 hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A SOBĚSTAČNOSTI 7 dětí systematicky pracovalo pod vedením odborných pracovníků na různých dovednostech potřebných v běžném životě. LOGOPEDIE 19 dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost či vadu výslovnosti pomáhaly dvě zkušené logopedky. MUZIKOTERAPIE Na lekce muzikoterapie, která zahrnovala i hru na jednoduché hudební nástroje pravidelně docházelo 23 dětí. CANISTERAPIE Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím sp eciálně vycvičených psů využívalo 16 dětí. SKUPINOVÉ AKTIVITY PLAVÁNÍ 11 dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem. ODPOLEDNÍ KLUBY SE CVIČENÍM A TVOŘENÍM Obou klubů se účastnilo 29 dětí. V úterním sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, spolupráci s ostatními a zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součásti programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu dovedností. DRAMATERAPIE Tuto novou aktivitu pro starší školáky navštěvovalo 6 dětí. Odpoledne začínalo společným rituálem vaření čaje a pokračovalo výrazovým ztvárněním příběhů, které děti rozebíraly v následné diskusi. Učily se tím zvládat různé situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě, respektovat dohodnutá pravidla a vyjádřit své pocity. ŠKOLIČKA V dopolední školičce získaly 4 předškolní děti s handicapem první příležitost k odpoutání se od rodičů a přípravě na přechod do školských zařízení. Rodinné prostředí školičky bylo ideální pro znevýhodněné děti, které si tak nenásilnou formou zvykaly na kolektiv svých vrstevníků, osamostatnily se a současně rozvíjely své dovednosti

8 KERAMICKÁ DÍLNA Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 12 dětí. Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku i schopnost soustředění. INTEGROVANÁ HERNA S PROGRAMEM 6 dětí raného a předškolního věku využívalo spolu s rodiči půldenní program, jehož součástí byla volná hra a řízené aktivity s prvky zdravotní tělesné výchovy, pracovní a výtvarné činnosti, logopedických cvičení, muzikoterapie. Společná hra dětí s handicapem s jejich vrstevníky byla významnou pomocí při jejich rozvoji a budování vzájemného pochopení. A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO letní a zimní rekondiční pobyt pro rodiny pečujcí o dítě s postižením s programem pro děti i dospělé, poradenstvím a hlídáním dětí pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám individuální poradenství nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek výlety, návštěvy kina, divadelního představení, sportovní a kulturní akce PROJEKT Už ti rozumíme podpořený NROS ze sbírky Pomozte dětem Cílem projektu bylo včas naučit děti, které se nedomluví mluvenou řečí, komunikovat alternativními formami, přispět ke zlepšení jejich slovní zásoby a srozumitelnosti řeči a předejít tak jejich sociální izolaci. Ze sbírkových peněz jsme mohli zakoupit specializovaný software pro alternativní komunikaci a zajistit odborné vzdělávání pracovníků v této oblasti. Celkem u 18 dětí tak došlo k výraznému zlepšení jejich komunikačních dovedností, což je velmi důležité pro jejich další porozumění. S některými z nich jsme vytvářeli komunikační deník. Prospěch z realizace tohoto projektu budou mít klienti v Motýlku i v následujících letech. Celkové náklady na službu CDS činily Kč. Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 14, MHMP, MPSV, Středočeskému kraji, NROS, Nadačnímu fondu POROZUMĚNÍ, Nadaci Charty 77, Nadačnímu fondu VEOLIA

9 Z VYJÁDŘENÍ RODIČU JAK TO VIDÍ DĚTI Co se Ti v Motýlku líbí, co Tě tam baví dělat? Chodit do herny Všechny tři aktivity Líbí se mi všechno, nejvíc tancování Hrát hokej, cvičit Naučil/a jsi se v Motýlku něco nového? Hrát na dramaterapii Plavat, trávit čas s někým jiným než je rodina. Uvázat mašli Hrát si s míčem Nebát se psů Dcera má kamarády handicapované i jejich sourozence má se na co a na koho těšit a jedna z jejích otázek denně po probuzení je : Jdeme dnes do Motýlku? A co dnes mám? Činnost v CDS se stala nedílnou součástí jejího života, denně se něco nového naučí nebo se zdokonalí v tom, co ne zcela zvládá. Jsem spokojena s kvalitním odborným zajištěním kroužků - dobře probíhá socializace dítěte a na opakující se aktivity se syn těší. Pokud se ptám, jak se měl, z gestikulace a houkání poznám, že se mu lekce líbila. Díky canisterapii má syn hezký vztah jak k psům, tak dalším domácím zvířatům a díky keramice se zase doma více zapojuje do manuálních činností (vaření, uklízení). Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním! Z nabídky jsme si vybrali 3 aktivity týdně, které zvládáme stíhat za pomoci asistentky. Postupně u syna pozoruji zlepšování dovedností, poprvé jsem se zúčastnila i svépomocné skupiny, která byla taktéž přínosná. Těšíme se na letní pobyt. VZDĚLÁVÁNÍ V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s handicapovanými dětmi: Kurz dramaterapie Kurzy alternativní a augmentativní komunikace Školení v užívání programu Boardmaker pro alternativní komunikaci Supervizní setkání k alternativní komunikaci Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Psychoterapeutický výcvik SUR Aktivní muzikoterapie Kurz nonverbálních technik Školení v metodách pro práci s dětmi s problémovým chováním Školení na podporu neuropsychického vývoje - metoda Handle 16 17

10 MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Mateřské centrum v roce 2009 navštěvovalo 484 klientů, uskutečnilo se kontaktů. Naše poslání V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí, čímž předcházíme jejich sociálnímu vyloučení. Mohou zde navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí. Služby jsou určené i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním handicapem. Cíle mateřského centra - předcházet sociální izolaci rodičů celodenně pečujících o děti raného a předškolního věku - podporovat rodiče v aktivním přístupu k rodičovství a seberealizaci - zvyšovat rodičovské kompetence a pozitivně ovlivňovat vzájemnou interakci rodičů a dětí - podporovat rodiče pečující o děti se zdravotním handicapem v sociálním začleňování Hodnoty organizace - pomáháme všem rodičům bez ohledu na jejich sociální statut, státní příslušnost a zdravotní stav jejich dětí, pokud umožňuje účast na aktivitách - vnímáme rodiče jako partnery, ke všem uplatňujeme rovný a individuální přístup - dodržujeme práva rodičů i dětí - posilujeme kompetence rodičů - vedeme klienty MC k pozitivnímu rodičovství Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 18 19

11 AKTIVITY MATEŘSKÉHO CENTRA HERNY S PROGRAMEM A VOLNÉ HERNY 191 dětí a rodičů využívalo pravidelné dopolední herny s programem, které probíhaly třikrát týdně. Program byl velmi pestrý a přizpůsobený potřebám konkrétních dětí. Během dopoledne měly příležitost ke společnému zpívání, tvoření a pohybovým aktivitám. 169 klientů se zúčastňovalo dalších volných heren, kde měli možnost využívat prostory Motýlku s řadu hezkých hraček a pomůcek. LOGOPEDIE Zkušená speciální pedagožka logopedka se věnovala 5 dětem z mateřského centra, které měly problémy s poruchami komunikační schopnosti. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. VÝUKA ANGLIČTINY PRO RODIČE Již třetím rokem probíhal pravidelný kurz angličtiny pro rodiče. V gramatice a konverzaci se pravidelně zdokonalovalo13 účastníků, kteří tak získávali další důležitou kompetenci pro své uplatnění na trhu práce. KERAMIKA PRO DÉTI A RODIČE Na keramiku docházelo 16 dětí ve věku od tří let. Společného tvoření se účastnili i jejich rodiče, kteří jim v případě potřeby poskytovali potřebnou asistenci. RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ Na relaxační malování přicházelo 29 účastníků jak z řad klientů Motýlku, tak z veřejnosti. Pod vedením zkušené výtvarnice měli příležitost naučit se novým technikám a vyjádřit své pocity prostřednictvím malby. ŠKOLIČKA MOTÝLEK Jedno odpoledne týdně navštěvovali předškoláci samostatný program, a tak měli jejich rodiče příležitost rozvíjet v Motýlku například své počítačové dovednosti. Školičku navštěvovalo 26 dětí. PUJČOVNA LITERATURY, HRAČEK A DIDAKTICKÝCH POMUCEK V roce 2009 jsme vybavení půjčovny doplnili o nové hračky a odborné publikace. Její služby užívalo 81 klientů. Dále byly rodičům a dětem v hernách k dispozici časopisy, které odebíráme. CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI Tato nová aktivita vzešla z iniciativy rodičů a jedna zkušená maminka se dobrovolně ujala vedení celého programu. Na cvičení docházelo 27 klientů. VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČU S INTERNETOVÝM PŘIPOJENÍM Během pobytu v Motýlku měli rodiče volný přístup k výpočetní technice. Využívali především internet. Někteří z nich se učili pracovat s elektronickou poštou, za podpory pracovníků prohlubovali své znalosti práce na PC

12 Přínos mateřského centra Zaznamenali jsme kladný ohlas z řad rodičů, jejichž děti nastoupily do MŠ a dříve navštěvovaly dopolední herny nebo školičku Motýlek. Jejich děti se rychleji adaptovaly na nové prostředí, byly samostatnější a paní učitelky je hodnotily jako zralejší a připravenější ve srovnání s jejich vrstevníky. Co se do předchozích řádek nevešlo Celoroční zapůjčování rodinné vstupenky do ZOO Burza oblečení a hraček Přednášky o zdravém životním stylu, o seberealizaci Výlety Divadélka pro děti a návštěva kulturních akcí Vánoční besídky a Velikonoční tvoření V rámci poradenství jsme podpořili rodiče, kteří si nevěděli rady s chováním a projevy svých dětí. Doporučili jsme návštěvu psychologa a v jednom případě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na žádost rodičů jsme shromáždili informace o možnosti sdílených úvazků a jejich použití v praxi (informační materiály Sítě MC). Jedné z maminek jsme poskytli podporu a informace potřebné k podání žádosti o prodloužení rodičovské dovolené z důvodu špatného zdravotního stavu jejího dítěte. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Mamince, která se rozhodla provozovat hlídání dětí u sebe doma, jsme poskytli podporu a poradili jí, jak realizovat svůj podnikatelský záměr. Rodiče, kteří navštěvovali programy MC se zde seznámili s jinými maminkami a tatínky, sdíleli s nimi své zkušenosti Celkové náklady na projekt MC činily Kč, hospodářsko-správní náklady projektu (mzdy organizačních a ekonomických pracovníků, kancelářské potřeby, spoje, úklid a další služby) činily Kč. Za a navázali nová přátelství, vzájemně se podporovali i mimo komunitní centrum. podporu děkujeme především MPSV, MHMP a Městské části Praha

13 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. V Pacificu dodržujeme tyto principy - Zásady nízkoprahovosti - vstup do klubu je zdarma, nevyžadujeme pravidelnou docházku, klienti mohou do klubu docházet anonymně, podmínkou návštěvy není závazné přihlášení. - Klienty podporujeme v samostatnosti, rozvoji dovedností, využívání běžných služeb. - Uplatňujeme individuální přístup ke klientům, služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám. - Respektujeme rozhodnutí klientů o způsobu řešení jejich situace. Podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům. - Vždy dbáme na to, abychom s klienty nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost. V roce 2009 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 337 klientů. Průměrná denní návštěvnost byla 22 klientů, byly jim poskytovány níže uvedené služby: Poskytované služby Součet poskytnutých služeb v roce 2009 kontakt 5226 skupinová práce 1233 situační intervence 924 prvokontakt 358 informační servis klientovi 165 poradenství 249 případová práce 130 Celkový součet

14 Preventivní programy Jedním ze základních cílů Nízkoprahového klubu Pacific je prevence kriminality. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy byla proto i letos řada programů klubu zaměřena na správné řešení krizových situací a klienti mohli navíc kdykoli využívat odbornou pomoc pracovníků Pacificu při řešení svých problémů. Nejčastějšími tématy poradenství byly vztahové problémy s rodiči, vrstevníky a učiteli, zvládání agresivity, situační intervence při porušování pravidel, např. ničení majetku a nerespektování autorit, řešení problémů s drogami např. experimentování s marihuanou, otázky sexu a rizikového chování. Také bylo realizováno 8 samostatných preventivních programů na témata jako jsou podpora zdravého sebevědomí, bezpečné chování doma a na ulici, nebezpečí sebepoškozování, sebevražedné chování, škodlivost kouření a drog, šikana. Vzdělávání Pracovníci Nízkoprahového klubu procházeli i v tomto roce řadou vzdělávacích kurzů a seminářů: Kurzy České asociace streetwork: Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech, Sociálně právní problematika, Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů Otevřené mezioborové semináře Prev-centra: Probační programy pro mladistvé, Klient v konfliktu se zákonem atd. Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Spolupráce V roce 2009 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, s úřadem MČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. Při organizování preventivních programů spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili pro naše klienty a veřejnost příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po 4 týdny a zúčastnilo se jej 91 dětí. Denně na ně čekala pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.) Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí. V rámci tábora jsme uskutečnili již popáté týdenní prázdninový výjezd, do kempu u Konstantinových Lázní, který si děti velmi oblíbily o minulých prázdninách. K nejpopulárnějším akcím zde patřila návštěva lanového centra a ekologické farmy, kde se děti svezly na koních a prohlédly si mnoho domácích a lesních zvířat

15 Co se ještě odehrálo na vlnách Pacifiku Preventivní programy a diskusní kluby Kluby vaření Filmové kluby Návštěvy filmových představení Karneval, diskotéky, karaoke Bleší trh Den dětí Piknik na zahradě Výtvarné dílny a keramika Návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO Účast na pražské Bambiriádě Pravidelná odpoledne stolních her Turnaje nízkoprahových klubů Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách Výlety Halloween Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 54 mimořádných akcí, včetně čtyř vícedenních pobytů mimo Prahu. Jeden výjezd zorganizoval přímo nízkoprahový klub Pacific, ostatní připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Ohlasy z klubu Je to tu bezva, super pracovnice. Fakt vás někdy obdivuji jakou s námi máte trpělivost. A je super s váma kecat a mám k vám důvěru, tak doufám, že se to nezmění. Pacák je prostě nejlepší. Jsou tu nejlepší lidi. Všechno je to fajn. Jsem ráda, že je Pacifik. Nevím, co bych přes den dělala, kdyby nebyl tento klub. Mám moc ráda lidi, co sem chodí. Pája, Míša, Síma, Honzík - tyto lidičky mám hrozně ráda a jsem ráda, že jsem měla možnost je poznat a že tu pracují. Pája fakt boží, fakt mi zlepšila náladu, Míša a Síma jsou v cajku.. Díky moc. Paci je skvělý! Děkujeme za všechno a hlavně za to, že jsem mohla poznat ty nejlepší lidičky na světě! Je to tu super. Míša, Síma, Pája, Lucka, Luboš a Honza jsou skvělý. Mám vás moc ráda a dík za to, že jsem vás mohla poznat! Pracovníci klubu jsou moc milí a je fajn, že se s nimi můžeš kdykoli o všem popovídat. Jsem ráda, že sem choděj lidi fajn, super, skvělý, nemám slov... Pacific je nejlepší, když mám nějaké trable, tak vím kde pomůžou. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu Pacific činily Kč. Klub byl financován především z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a darů fyzických i právnických osob

16 DOBROVOLNÍCI A STUDENTI V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 86 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1598 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při různých aktivitách. Zhruba polovinu z celkového počtu dobrovolníků tvořili pracovníci komerčních společností v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Se svou pomocí tak přišli zaměstnanci firem Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s. - Danone, a.s. - Česká spořitelna, a.s. - T-Mobile Czech Republic, a.s. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 649 hodin 242 hodin 707 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku zaškolovací víkendový výcvik pravidelné supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce výroční slavnostní setkání dobrovolníků Studentské praxe Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě jejich studentů realizovali v Motýlku svou praktickou výuku také studenti těchto škol: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ Evangelická akademie, Praha SŠ pedagogická Pestalozziho, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha Univerzita Karlova filozofická fakulta, Praha Všem dobrovolníkům i studentům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Během roku 2009 navštěvovalo Motýlek 29 studentů, kteří zde na odborné praxi strávili celkem hodin

17 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ OHROŽENÝCH SKUPIN Z hodnocení dobrovolníků a studentů Pomáhat dětem v Motýlku je pro mě konečně šance, jak dělat něco, co mě opravdu baví! Motýlek mi dal po několika setkáních pocit, že někam patřím a mám se na co těšit a to není málo. Byla jsem nadmíru spokojená a všichni pracovníci byli velice ochotní, hodně se mi věnovali. Myslím, že kvalita poskytovaných služeb je velice vysoká. Bylo to super, skvělí pracovníci i děti, byla jsem tu šťastná. V roce 2009 jsme se v roli partnera KCR Heřmánek podíleli na realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. V Komunitním centru Motýlek bylo zprovozněno jedno ze dvou kontaktních míst, kde jsme potřebným občanům poskytovali poradenství v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů: neměli finanční prostředky na úhradu služeb souvisejících s bydlením a nájmu potřebovali podporu při vyřízení sociálních dávek ocitli se v krizové situaci neměli kde bydlet potřebovali pomoci s podáním žádosti o byt na MČ a MHMP Mgr. Pavla Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Služby projektu využilo více než 250 klientů, především z lokality Černý Most. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

18 PROPAGACE MOTÝLKU Pod názvem Gentlemen Singers - koncert pro Motýlek se v červnu uskutečnil velký benefiční koncert ve slavnostních prostorách Betlémské kaple v Praze. Při této krásné akci, na které vystoupil hostující pěvecký sbor zcela zdarma, jsme prostřednictvím naší patronky Ester Janečkové měli příležitost poděkovat všem našim sponzorům, dobrovolníkům a spolupracovníkům. Reklamní kampaň a koncert samotný pomohly zviditelnit nejen poslání Motýlku, ale i laskavé dárce, bez nichž by práce Motýlku nebyla možná. Veřejnost jsme o službách KC Motýlek pravidelně informovali prostřednictvím vývěsek umístěných na sídlišti Černý Most, pravidelným sloupkem v Listech Prahy 14 a na vlastních webových stránkách. Informační materiály o našich službách byly k dispozici u spolupracujících organizací, ve školách, ve speciálně pedagogických centrech, u dětských a odborných lékařů apod. Činnost sdružení byla také prezentována v denním tisku, časopisech a rozhlasových pořadech. Děkujeme společnosti OPTYS s.r.o. za pomoc s propagací služeb Komunitního centra Motýlek 34 35

19 FINANČNÍ ZPRÁVA STANOVISKO AUDUITORA Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM A.I. Spotřebované nákupy celkem Spotřební materiál na činnost Vybavení komunitního centra, pomůcky A.II. Služby celkem Nájemné a energie KC Opravy a údržba prostor a vybavení Úklidové služby Cestovné a jízdné Spoje /poštovné, telefony, internet/ Pobyty /ubytování a strava/ Vzdělávání pracovníků Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění A.IV. Daně a poplatky celkem A.V. Ostatní náklady celkem A.VI. Odpisy celkem A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem VÝNOSY CELKEM B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží Příspěvky klientů /včetně 3 týdenních pobytů/ Tržby z propagace, pronájmu apod B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob 0 B.III. Aktivace celkem 0 B.IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Ostatní výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku 0 B.VI. Přijaté příspěvky celkem Dary nadací a nadačních fondů Dary fyzických osob a firem B.VII. Provozní dotace celkem Dotace MPSV a MV Dotace MHMP Dotace MČ Praha C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky B.III. Krátkodobý finanční majetek PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění (darovaný majetek) A.II. Výsledek hospodaření celkem Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje celkem B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Jiná pasiva výnosy příštích období

20 V ROCE 2009 PODPOROVALI NAŠI ČINNOST: INSTITUCE: MPSV ČR MV ČR MČ Praha 14 MHMP Středočeský kraj FIREMNÍ DÁRCI: Finanční podpora: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Jídelní a lůžkové vozy, a.s. NADACE A NF: NROS ze sbírky Pomozte dětem Nadační fond POROZUMĚNÍ Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Nadační fond Veolia Hmotná podpora a služby: LAM plus, s.r.o. OPTYS, spol. s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. IKEA Česká republika s.r.o. Legáček a Darovánek, s.r.o. International Power Opatovice, a.s. GLOBUS ČR, k.s. HENKEL ČR, spol. s.r.o. Danone, a.s. Elektro World s.r.o. Pepsi Americas a.s. FYZICKÉ OSOBY: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Ing. Jan Hitzger Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Vlasta Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Manželé Sádlovi Petr Jandík Jan Hebnar Ing. Jan Gruber Michal Matoušek Partneři benefičního koncertu 2009: MČ Praha 14 Generální partner: Děkujeme všem uvedeným dárcům, firmám a spolupracujícím organizacím, jejichž pomoci si velmi vážíme! 38 39

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy Život je hra, která nás baví Výroční zpráva 2011 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Jako máma tří dětí vím, jak je důležité, aby se nenudily, aby mohly smysluplně trávit volný čas. A také aby se setkávaly

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Komunitní centrum Motýlek

Komunitní centrum Motýlek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek Motýlek dává dětem křídla 2 3 Několik slov úvodem Obsah Výroční zprávy Milí přátelé Motýlku, zveme Vás ke společnému ohlédnutí

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

KAPITOLA 5. Festival RefuFest. je seznámit veřejnost s problematikou migrace integrace cizinců, představit

KAPITOLA 5. Festival RefuFest. je seznámit veřejnost s problematikou migrace integrace cizinců, představit KAPITOLA 5 SPOLEČNÉ PROJEKTY Festival RefuFest RefuFest 2008 se konal 20. a 21. června již tradičně na Náměstí Míru. 20. červen je vyhlášen světovým dnem uprchlíků, právě proto byl náš festival skvělou

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 Vážení přátelé, rádi bychom Vám představili činnost našeho občanského sdružení v roce 2005. Jsme velmi rádi, že se nám činnost sdružení

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8 ROK 2011 Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8/169 tel.: 224 322 147 IČO: 49276441 Rada Občanského sdružení Jitka Vaňková,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více