Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale bohužel není jednoduché a samozřejmé. Handicapované děti jsou často izolované, bez možnosti zábavy i společnosti. Motýlek naštěstí skvěle tento problém řeší. Obdivuju lidi, kteří pro děti s handicapem vytváří smysluplný a radostný program. A takové jsem našla právě v Motýlku. Milí přátelé, těší nás, že vám prostřednictvím těchto stránek můžeme stručně představit činnost Sdružení na pomoc dětem s handicapy v uplynulém roce. Než tak učiníme, dovolte nám malé zamyšlení. Jeden pracovník ústavu sociální péče, jehož klienty jsou dospělí lidé s mentálním postižením, nedávno vyprávěl o tom, jak veliký rozdíl vidí v chování, v přístupu k životu, v míře sebeobsluhy i v morálně volních vlastnostech dvou skupin klientů. Mnohem lépe si vedou ti, kteří vyrostli v domácím prostředí a do ústavu se dostali až v době, kdy se o ně nemohl již nikdo dále starat, oproti těm, kteří neměli to štěstí a nikdy rodinnou péči nezažili. Utvrdilo nás to v tom, že naše snaha podporovat rodiny, které pečují o své dítě se zdravotním handicapem v domácím prostředí, je smysluplná. V našem Komunitním centru Motýlek od počátku usilujeme o to, aby děti s postižením, pokud je to jen trochu možné, vyrůstaly ve své rodině, obklopeny láskou a péčí svých nejbližších. Pomoc a podporu potřebují však i děti, které sice v rodině vyrůstají, ale ta jim nedokáže nebo nemůže z různých důvodů naplnit jejich potřeby. Nebývá to jen nedostatek finančních prostředků, častěji se jim možná nedostává potřebné pozornosti nebo zájmu o jejich problémy od těch, od nichž to čekají. Jsme rády, že i těmto dětem můžeme v našem nízkoprahovém klubu Pacific pomáhat a přispět tak k jejich lepší pozici na startu do života. Již osm let se snažíme těmto oběma skupinám dětí pomáhat. Děkujeme vám všem, kteří jdete po této cestě s námi! PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 33

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka KC Motýlek: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Patronka Motýlku 2 Několik slov úvodem 3 Organizační struktura a personální zajištění 4 Z historie sdružení 6 Letem světem 8 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 10 Aktivity 12 Projekt Už ti rozumíme 15 Očima těch, kterým pomáháme 16 OBSAH Zaměstnanci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, soc. pedagog CDS Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Bc. Hana Verflová, speciální pedagožka CDS a MC Mgr. Jana Mecová, speciální pedagožka CDS a MC Bc. Jan Kaňák, sociální pracovník NZDM Pacific Simona Vittová, kontaktní pracovník NZDM Pacific Michaela Vieweghová, Dis., kontaktní pracovník NZDM Kristýna Jamrichová, kontaktní pracovník NZDM Magdaléna Bludská, fundraiser, PR Miloslava Štemberková, účetní Externí spolupracovníci Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Jana Drvotová, canisterapeutka Lucián Kantor, supervizor Mgr. Kateřina Černíková, lektorka plavání Bc. Hana Maňáková, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Tetyana Toma, prac. v sociálních službách Valerie Mlynářová, lektorka plavání Jiří Pecka, lektor práce na PC a další Revizor Mgr. Pavlína Radová MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Veřejný závazek 18 Aktivity 20 Přínos 23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 26 Aktivity 27 Ohlasy z klubu 29 DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE 30 Z hodnocení studentů a dobrovolníků 32 Prevence ztráty bydlení ohrožených skupin 33 Propagace Motýlku 35 Finanční zpráva 36 Stanovisko auditora 37 Dárci a partneři

4 Z HISTORIE SDRUŽENÍ V tomto roce navštěvovaly Hana Urbanová a Zuzana Jelenová se svými syny mateřské centrum na Černém Mostě. Stále častěji se zde setkávaly s rodiči, jejichž děti měly nějaký zdravotní handicap. Inspirovány potřebou individuálního přístupu k těmto dětem zahájily vlastní projekt Integrovaná herna, který zde jako dobrovolnice bezplatně realizovaly téměř 3 roky Postupem času se do projektu zapojovalo stále více rodin, které měly zájem nejen o docházku do herny, ale i o další nabízené aktivity. V dubnu roku 2001 se proto obě zmíněné maminky rozhodly, na základě dosavadní úspěšné činnosti a svého odborného vzdělání, založit samostatné občanské sdružení, zaměřené na podporu rodin pečujících o dítě s postižením Začali jsme pořádat kulturní akce pro rodiny s dětmi z Černého Mostu. Vznikl nový projekt Klub otevřených dveří (přechůdce dnešního Nízkoprahového klubu Pacific). Aktivity v rámci projektu Podpora rodin s handicapovanými dětmi (dnes Centrum denních služeb) využívalo již 67 rodin Ve výběrovém řízení MČ Praha 14 se zakladatelkám sdružení podařilo získat do nájmu část objektu bývalé mateřské školy, který naposledy sloužil jako restaurace. Nelehkým úkolem byla rozsáhlá rekonstrukce. Díky pomoci městské části, řady sponzorů, jednotlivých dárců a pracovního úsilí se zde na jaře podařilo otevřít Komunitní centrum Motýlek Zaměstnali jsme dva osobní asistenty, kteří do roku 2006 pomáhali našim dvěma klientům ve školce a škole. Zahájili jsme spolupráci s prvními 10 dobrovolníky. Nízkoprahový klub již navštěvovalo 157 dětí z okolního sídliště Získali jsme akreditaci Ministerstva vnitra pro dobrovolnickou službu. Nízkoprahový klub pořádal letní příměstský tábor s účastí 72 dětí. Sdružení kromě svých hlavních činností pokračovalo i v pořádání kulturních akcí např. divadélka navštěvovalo průměrně 65 diváků Nízkoprahový klub dostal od dětí jméno Pacific a přestěhoval se do zrekonstruovaných prostor na bývalou terasu. Podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením byla rozšířena o odlehčovací služby (pravidelné hlídání dětí s handicapem), které využívalo 18 rodin Patronkou Motýlku se stala známá televizní moderátorka Ester Janečková. Nízkoprahový klub Pacific úspěšně absolvoval hodnocení kvality České asociace streetwork, která zastřešuje nízkoprahové služby a stal se tak jejím členem Mateřské centrum Motýlek se stalo členem Sítě mateřských center. V Centru denních služeb byla zavedena nová aktivita individuální rozvoj dovedností přizpůsobená potřebám dětí. Počet dětí přicházejících do Nízkoprahového klubu Pacific vzrostl na rekordních 397 klientů. Klub realizoval s podporou Nadace Vodafone celoroční projekt preventivních programů a další projekt Doučování romských dětí uskutečnil díky podpoře MŠMT. 6 7

5 LETEM SVĚTEM - rok 2009 v Motýlku ZIMA Stejně jako pro mnoho dalších neziskových organizací znamenal začátek roku 2009 pro Motýlek velkou finanční nejistotu. Úsilí o získání prostředků z grantů a státních dotací nebralo konce. Naštěstí se vynaložená snaha nakonec vyplatila a díky získané podpoře jsme se mohli plně ponořit do dalšího rušného roku Motýlku. Týdenní pobyt v Krkonoších pro rodiny s handicapovanými dětmi plný zimního sportování a společných her Společné plavání v aquaparku Čestlice Dětské karnevaly v hernách i v klubu Pacific Návštěva divadla Minor Odpoledne stolních her v klubu Pacific JARO Největší událostí jara byl tradičně velký benefiční koncert, poprvé v nádherných prostorách Betlémské kaple. Akci uvedla naše patronka Ester Janečková. Koncert mužského pěveckého sboru Gentlemen Singers z Hradce Králové byl plný krásné hudby a vřelé atmosféry. Velká propagační kampaň v souvislosti s koncertem pomohla Motýlku získat další sponzorské prostředky na podporu znevýhodněných dětí. Návštěva Febiofestu Velikonoční tvoření Zahradní slavnost Velikonoční trhy NNO z Prahy 14 Představení příkladů dobré praxe z oblasti rodinné politiky za účasti dalších NNO Kurzy znakové řeči pro batolata Exkurze na hasičskou záchranářskou stanici Třídenní výjezd klientů klubu Pacific na akci pořádanou Městskou částí Praha 14 Návštěva Bambiriády a účast na akci Tady nízkoprahy LÉTO K hlavním letním akcím patřil jako každý rok týdenní rekondiční pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi a příměstský tábor klubu Pacific spojený s týdenním výjezdem. Oba pobyty se uskutečnily v oblíbeném kempu u Konstantinových Lázní a program byl nabitý sportováním, hrami, výlety a společnými večery při kytaře. O prázdninách jsme nezapomněli ani na rodiny s dětmi, kterým bylo k dispozici mateřské centrum a jeho služby. Den dětí Návštěva ZOO parku v Radonicích Výlet parníkem po Vltavě Přednáška Myslím, tedy jsem Příměstský tábor klubu Pacific Dva týdenní výjezdy klubu Pacific Výlet klubu Pacific do plzeňské ZOO a Dinoparku PODZIM A ZIMA S koncem léta se v Motýlku tradičně zamýšlíme nad přizpůsobením skladby aktivit potřebám dětí, které pomalu dorůstají, i těch nových, které do Motýlku přicházejí. K novinkám roku 2009 patřila v CDS dramaterapie spojená s provozováním dětské čajovny, kde děti získávaly prostor pro sebevyjádření a získávání nových praktických dovedností. Třídenní výjezd klubu Pacific Dvoudenní tajný závod klubu Pacific Drakiáda Pacifiku Vánoční tvoření pro celé rodiny Vánoce ve stanu - veletrh NNO Prahy 14 Živý betlém Vánoční besídky Velké závody na koloběžkách, bruslích a skejtech Halloween v Pacificu Mikuláš v klubu 8 9

6 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením. Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí CDS, muzikoterapeut kontakt: 10 11

7 AKTIVITY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB V roce 2009 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 55 dětí s různým typem a stupněm postižení. Bylo jim poskytnuto 2014 jednotlivých služeb v rozsahu 2187 hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A SOBĚSTAČNOSTI 7 dětí systematicky pracovalo pod vedením odborných pracovníků na různých dovednostech potřebných v běžném životě. LOGOPEDIE 19 dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost či vadu výslovnosti pomáhaly dvě zkušené logopedky. MUZIKOTERAPIE Na lekce muzikoterapie, která zahrnovala i hru na jednoduché hudební nástroje pravidelně docházelo 23 dětí. CANISTERAPIE Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím sp eciálně vycvičených psů využívalo 16 dětí. SKUPINOVÉ AKTIVITY PLAVÁNÍ 11 dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem. ODPOLEDNÍ KLUBY SE CVIČENÍM A TVOŘENÍM Obou klubů se účastnilo 29 dětí. V úterním sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, spolupráci s ostatními a zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součásti programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu dovedností. DRAMATERAPIE Tuto novou aktivitu pro starší školáky navštěvovalo 6 dětí. Odpoledne začínalo společným rituálem vaření čaje a pokračovalo výrazovým ztvárněním příběhů, které děti rozebíraly v následné diskusi. Učily se tím zvládat různé situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě, respektovat dohodnutá pravidla a vyjádřit své pocity. ŠKOLIČKA V dopolední školičce získaly 4 předškolní děti s handicapem první příležitost k odpoutání se od rodičů a přípravě na přechod do školských zařízení. Rodinné prostředí školičky bylo ideální pro znevýhodněné děti, které si tak nenásilnou formou zvykaly na kolektiv svých vrstevníků, osamostatnily se a současně rozvíjely své dovednosti

8 KERAMICKÁ DÍLNA Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 12 dětí. Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku i schopnost soustředění. INTEGROVANÁ HERNA S PROGRAMEM 6 dětí raného a předškolního věku využívalo spolu s rodiči půldenní program, jehož součástí byla volná hra a řízené aktivity s prvky zdravotní tělesné výchovy, pracovní a výtvarné činnosti, logopedických cvičení, muzikoterapie. Společná hra dětí s handicapem s jejich vrstevníky byla významnou pomocí při jejich rozvoji a budování vzájemného pochopení. A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO letní a zimní rekondiční pobyt pro rodiny pečujcí o dítě s postižením s programem pro děti i dospělé, poradenstvím a hlídáním dětí pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám individuální poradenství nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek výlety, návštěvy kina, divadelního představení, sportovní a kulturní akce PROJEKT Už ti rozumíme podpořený NROS ze sbírky Pomozte dětem Cílem projektu bylo včas naučit děti, které se nedomluví mluvenou řečí, komunikovat alternativními formami, přispět ke zlepšení jejich slovní zásoby a srozumitelnosti řeči a předejít tak jejich sociální izolaci. Ze sbírkových peněz jsme mohli zakoupit specializovaný software pro alternativní komunikaci a zajistit odborné vzdělávání pracovníků v této oblasti. Celkem u 18 dětí tak došlo k výraznému zlepšení jejich komunikačních dovedností, což je velmi důležité pro jejich další porozumění. S některými z nich jsme vytvářeli komunikační deník. Prospěch z realizace tohoto projektu budou mít klienti v Motýlku i v následujících letech. Celkové náklady na službu CDS činily Kč. Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 14, MHMP, MPSV, Středočeskému kraji, NROS, Nadačnímu fondu POROZUMĚNÍ, Nadaci Charty 77, Nadačnímu fondu VEOLIA

9 Z VYJÁDŘENÍ RODIČU JAK TO VIDÍ DĚTI Co se Ti v Motýlku líbí, co Tě tam baví dělat? Chodit do herny Všechny tři aktivity Líbí se mi všechno, nejvíc tancování Hrát hokej, cvičit Naučil/a jsi se v Motýlku něco nového? Hrát na dramaterapii Plavat, trávit čas s někým jiným než je rodina. Uvázat mašli Hrát si s míčem Nebát se psů Dcera má kamarády handicapované i jejich sourozence má se na co a na koho těšit a jedna z jejích otázek denně po probuzení je : Jdeme dnes do Motýlku? A co dnes mám? Činnost v CDS se stala nedílnou součástí jejího života, denně se něco nového naučí nebo se zdokonalí v tom, co ne zcela zvládá. Jsem spokojena s kvalitním odborným zajištěním kroužků - dobře probíhá socializace dítěte a na opakující se aktivity se syn těší. Pokud se ptám, jak se měl, z gestikulace a houkání poznám, že se mu lekce líbila. Díky canisterapii má syn hezký vztah jak k psům, tak dalším domácím zvířatům a díky keramice se zase doma více zapojuje do manuálních činností (vaření, uklízení). Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním! Z nabídky jsme si vybrali 3 aktivity týdně, které zvládáme stíhat za pomoci asistentky. Postupně u syna pozoruji zlepšování dovedností, poprvé jsem se zúčastnila i svépomocné skupiny, která byla taktéž přínosná. Těšíme se na letní pobyt. VZDĚLÁVÁNÍ V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s handicapovanými dětmi: Kurz dramaterapie Kurzy alternativní a augmentativní komunikace Školení v užívání programu Boardmaker pro alternativní komunikaci Supervizní setkání k alternativní komunikaci Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Psychoterapeutický výcvik SUR Aktivní muzikoterapie Kurz nonverbálních technik Školení v metodách pro práci s dětmi s problémovým chováním Školení na podporu neuropsychického vývoje - metoda Handle 16 17

10 MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Mateřské centrum v roce 2009 navštěvovalo 484 klientů, uskutečnilo se kontaktů. Naše poslání V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí, čímž předcházíme jejich sociálnímu vyloučení. Mohou zde navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí. Služby jsou určené i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním handicapem. Cíle mateřského centra - předcházet sociální izolaci rodičů celodenně pečujících o děti raného a předškolního věku - podporovat rodiče v aktivním přístupu k rodičovství a seberealizaci - zvyšovat rodičovské kompetence a pozitivně ovlivňovat vzájemnou interakci rodičů a dětí - podporovat rodiče pečující o děti se zdravotním handicapem v sociálním začleňování Hodnoty organizace - pomáháme všem rodičům bez ohledu na jejich sociální statut, státní příslušnost a zdravotní stav jejich dětí, pokud umožňuje účast na aktivitách - vnímáme rodiče jako partnery, ke všem uplatňujeme rovný a individuální přístup - dodržujeme práva rodičů i dětí - posilujeme kompetence rodičů - vedeme klienty MC k pozitivnímu rodičovství Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 18 19

11 AKTIVITY MATEŘSKÉHO CENTRA HERNY S PROGRAMEM A VOLNÉ HERNY 191 dětí a rodičů využívalo pravidelné dopolední herny s programem, které probíhaly třikrát týdně. Program byl velmi pestrý a přizpůsobený potřebám konkrétních dětí. Během dopoledne měly příležitost ke společnému zpívání, tvoření a pohybovým aktivitám. 169 klientů se zúčastňovalo dalších volných heren, kde měli možnost využívat prostory Motýlku s řadu hezkých hraček a pomůcek. LOGOPEDIE Zkušená speciální pedagožka logopedka se věnovala 5 dětem z mateřského centra, které měly problémy s poruchami komunikační schopnosti. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. VÝUKA ANGLIČTINY PRO RODIČE Již třetím rokem probíhal pravidelný kurz angličtiny pro rodiče. V gramatice a konverzaci se pravidelně zdokonalovalo13 účastníků, kteří tak získávali další důležitou kompetenci pro své uplatnění na trhu práce. KERAMIKA PRO DÉTI A RODIČE Na keramiku docházelo 16 dětí ve věku od tří let. Společného tvoření se účastnili i jejich rodiče, kteří jim v případě potřeby poskytovali potřebnou asistenci. RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ Na relaxační malování přicházelo 29 účastníků jak z řad klientů Motýlku, tak z veřejnosti. Pod vedením zkušené výtvarnice měli příležitost naučit se novým technikám a vyjádřit své pocity prostřednictvím malby. ŠKOLIČKA MOTÝLEK Jedno odpoledne týdně navštěvovali předškoláci samostatný program, a tak měli jejich rodiče příležitost rozvíjet v Motýlku například své počítačové dovednosti. Školičku navštěvovalo 26 dětí. PUJČOVNA LITERATURY, HRAČEK A DIDAKTICKÝCH POMUCEK V roce 2009 jsme vybavení půjčovny doplnili o nové hračky a odborné publikace. Její služby užívalo 81 klientů. Dále byly rodičům a dětem v hernách k dispozici časopisy, které odebíráme. CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI Tato nová aktivita vzešla z iniciativy rodičů a jedna zkušená maminka se dobrovolně ujala vedení celého programu. Na cvičení docházelo 27 klientů. VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČU S INTERNETOVÝM PŘIPOJENÍM Během pobytu v Motýlku měli rodiče volný přístup k výpočetní technice. Využívali především internet. Někteří z nich se učili pracovat s elektronickou poštou, za podpory pracovníků prohlubovali své znalosti práce na PC

12 Přínos mateřského centra Zaznamenali jsme kladný ohlas z řad rodičů, jejichž děti nastoupily do MŠ a dříve navštěvovaly dopolední herny nebo školičku Motýlek. Jejich děti se rychleji adaptovaly na nové prostředí, byly samostatnější a paní učitelky je hodnotily jako zralejší a připravenější ve srovnání s jejich vrstevníky. Co se do předchozích řádek nevešlo Celoroční zapůjčování rodinné vstupenky do ZOO Burza oblečení a hraček Přednášky o zdravém životním stylu, o seberealizaci Výlety Divadélka pro děti a návštěva kulturních akcí Vánoční besídky a Velikonoční tvoření V rámci poradenství jsme podpořili rodiče, kteří si nevěděli rady s chováním a projevy svých dětí. Doporučili jsme návštěvu psychologa a v jednom případě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na žádost rodičů jsme shromáždili informace o možnosti sdílených úvazků a jejich použití v praxi (informační materiály Sítě MC). Jedné z maminek jsme poskytli podporu a informace potřebné k podání žádosti o prodloužení rodičovské dovolené z důvodu špatného zdravotního stavu jejího dítěte. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Mamince, která se rozhodla provozovat hlídání dětí u sebe doma, jsme poskytli podporu a poradili jí, jak realizovat svůj podnikatelský záměr. Rodiče, kteří navštěvovali programy MC se zde seznámili s jinými maminkami a tatínky, sdíleli s nimi své zkušenosti Celkové náklady na projekt MC činily Kč, hospodářsko-správní náklady projektu (mzdy organizačních a ekonomických pracovníků, kancelářské potřeby, spoje, úklid a další služby) činily Kč. Za a navázali nová přátelství, vzájemně se podporovali i mimo komunitní centrum. podporu děkujeme především MPSV, MHMP a Městské části Praha

13 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. V Pacificu dodržujeme tyto principy - Zásady nízkoprahovosti - vstup do klubu je zdarma, nevyžadujeme pravidelnou docházku, klienti mohou do klubu docházet anonymně, podmínkou návštěvy není závazné přihlášení. - Klienty podporujeme v samostatnosti, rozvoji dovedností, využívání běžných služeb. - Uplatňujeme individuální přístup ke klientům, služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám. - Respektujeme rozhodnutí klientů o způsobu řešení jejich situace. Podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům. - Vždy dbáme na to, abychom s klienty nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost. V roce 2009 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 337 klientů. Průměrná denní návštěvnost byla 22 klientů, byly jim poskytovány níže uvedené služby: Poskytované služby Součet poskytnutých služeb v roce 2009 kontakt 5226 skupinová práce 1233 situační intervence 924 prvokontakt 358 informační servis klientovi 165 poradenství 249 případová práce 130 Celkový součet

14 Preventivní programy Jedním ze základních cílů Nízkoprahového klubu Pacific je prevence kriminality. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy byla proto i letos řada programů klubu zaměřena na správné řešení krizových situací a klienti mohli navíc kdykoli využívat odbornou pomoc pracovníků Pacificu při řešení svých problémů. Nejčastějšími tématy poradenství byly vztahové problémy s rodiči, vrstevníky a učiteli, zvládání agresivity, situační intervence při porušování pravidel, např. ničení majetku a nerespektování autorit, řešení problémů s drogami např. experimentování s marihuanou, otázky sexu a rizikového chování. Také bylo realizováno 8 samostatných preventivních programů na témata jako jsou podpora zdravého sebevědomí, bezpečné chování doma a na ulici, nebezpečí sebepoškozování, sebevražedné chování, škodlivost kouření a drog, šikana. Vzdělávání Pracovníci Nízkoprahového klubu procházeli i v tomto roce řadou vzdělávacích kurzů a seminářů: Kurzy České asociace streetwork: Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech, Sociálně právní problematika, Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů Otevřené mezioborové semináře Prev-centra: Probační programy pro mladistvé, Klient v konfliktu se zákonem atd. Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Spolupráce V roce 2009 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, s úřadem MČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. Při organizování preventivních programů spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili pro naše klienty a veřejnost příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po 4 týdny a zúčastnilo se jej 91 dětí. Denně na ně čekala pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.) Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí. V rámci tábora jsme uskutečnili již popáté týdenní prázdninový výjezd, do kempu u Konstantinových Lázní, který si děti velmi oblíbily o minulých prázdninách. K nejpopulárnějším akcím zde patřila návštěva lanového centra a ekologické farmy, kde se děti svezly na koních a prohlédly si mnoho domácích a lesních zvířat

15 Co se ještě odehrálo na vlnách Pacifiku Preventivní programy a diskusní kluby Kluby vaření Filmové kluby Návštěvy filmových představení Karneval, diskotéky, karaoke Bleší trh Den dětí Piknik na zahradě Výtvarné dílny a keramika Návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO Účast na pražské Bambiriádě Pravidelná odpoledne stolních her Turnaje nízkoprahových klubů Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách Výlety Halloween Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 54 mimořádných akcí, včetně čtyř vícedenních pobytů mimo Prahu. Jeden výjezd zorganizoval přímo nízkoprahový klub Pacific, ostatní připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Ohlasy z klubu Je to tu bezva, super pracovnice. Fakt vás někdy obdivuji jakou s námi máte trpělivost. A je super s váma kecat a mám k vám důvěru, tak doufám, že se to nezmění. Pacák je prostě nejlepší. Jsou tu nejlepší lidi. Všechno je to fajn. Jsem ráda, že je Pacifik. Nevím, co bych přes den dělala, kdyby nebyl tento klub. Mám moc ráda lidi, co sem chodí. Pája, Míša, Síma, Honzík - tyto lidičky mám hrozně ráda a jsem ráda, že jsem měla možnost je poznat a že tu pracují. Pája fakt boží, fakt mi zlepšila náladu, Míša a Síma jsou v cajku.. Díky moc. Paci je skvělý! Děkujeme za všechno a hlavně za to, že jsem mohla poznat ty nejlepší lidičky na světě! Je to tu super. Míša, Síma, Pája, Lucka, Luboš a Honza jsou skvělý. Mám vás moc ráda a dík za to, že jsem vás mohla poznat! Pracovníci klubu jsou moc milí a je fajn, že se s nimi můžeš kdykoli o všem popovídat. Jsem ráda, že sem choděj lidi fajn, super, skvělý, nemám slov... Pacific je nejlepší, když mám nějaké trable, tak vím kde pomůžou. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu Pacific činily Kč. Klub byl financován především z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a darů fyzických i právnických osob

16 DOBROVOLNÍCI A STUDENTI V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 86 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1598 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při různých aktivitách. Zhruba polovinu z celkového počtu dobrovolníků tvořili pracovníci komerčních společností v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Se svou pomocí tak přišli zaměstnanci firem Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s. - Danone, a.s. - Česká spořitelna, a.s. - T-Mobile Czech Republic, a.s. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 649 hodin 242 hodin 707 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku zaškolovací víkendový výcvik pravidelné supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce výroční slavnostní setkání dobrovolníků Studentské praxe Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě jejich studentů realizovali v Motýlku svou praktickou výuku také studenti těchto škol: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ Evangelická akademie, Praha SŠ pedagogická Pestalozziho, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha Univerzita Karlova filozofická fakulta, Praha Všem dobrovolníkům i studentům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Během roku 2009 navštěvovalo Motýlek 29 studentů, kteří zde na odborné praxi strávili celkem hodin

17 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ OHROŽENÝCH SKUPIN Z hodnocení dobrovolníků a studentů Pomáhat dětem v Motýlku je pro mě konečně šance, jak dělat něco, co mě opravdu baví! Motýlek mi dal po několika setkáních pocit, že někam patřím a mám se na co těšit a to není málo. Byla jsem nadmíru spokojená a všichni pracovníci byli velice ochotní, hodně se mi věnovali. Myslím, že kvalita poskytovaných služeb je velice vysoká. Bylo to super, skvělí pracovníci i děti, byla jsem tu šťastná. V roce 2009 jsme se v roli partnera KCR Heřmánek podíleli na realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. V Komunitním centru Motýlek bylo zprovozněno jedno ze dvou kontaktních míst, kde jsme potřebným občanům poskytovali poradenství v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů: neměli finanční prostředky na úhradu služeb souvisejících s bydlením a nájmu potřebovali podporu při vyřízení sociálních dávek ocitli se v krizové situaci neměli kde bydlet potřebovali pomoci s podáním žádosti o byt na MČ a MHMP Mgr. Pavla Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Služby projektu využilo více než 250 klientů, především z lokality Černý Most. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

18 PROPAGACE MOTÝLKU Pod názvem Gentlemen Singers - koncert pro Motýlek se v červnu uskutečnil velký benefiční koncert ve slavnostních prostorách Betlémské kaple v Praze. Při této krásné akci, na které vystoupil hostující pěvecký sbor zcela zdarma, jsme prostřednictvím naší patronky Ester Janečkové měli příležitost poděkovat všem našim sponzorům, dobrovolníkům a spolupracovníkům. Reklamní kampaň a koncert samotný pomohly zviditelnit nejen poslání Motýlku, ale i laskavé dárce, bez nichž by práce Motýlku nebyla možná. Veřejnost jsme o službách KC Motýlek pravidelně informovali prostřednictvím vývěsek umístěných na sídlišti Černý Most, pravidelným sloupkem v Listech Prahy 14 a na vlastních webových stránkách. Informační materiály o našich službách byly k dispozici u spolupracujících organizací, ve školách, ve speciálně pedagogických centrech, u dětských a odborných lékařů apod. Činnost sdružení byla také prezentována v denním tisku, časopisech a rozhlasových pořadech. Děkujeme společnosti OPTYS s.r.o. za pomoc s propagací služeb Komunitního centra Motýlek 34 35

19 FINANČNÍ ZPRÁVA STANOVISKO AUDUITORA Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM A.I. Spotřebované nákupy celkem Spotřební materiál na činnost Vybavení komunitního centra, pomůcky A.II. Služby celkem Nájemné a energie KC Opravy a údržba prostor a vybavení Úklidové služby Cestovné a jízdné Spoje /poštovné, telefony, internet/ Pobyty /ubytování a strava/ Vzdělávání pracovníků Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění A.IV. Daně a poplatky celkem A.V. Ostatní náklady celkem A.VI. Odpisy celkem A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem VÝNOSY CELKEM B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží Příspěvky klientů /včetně 3 týdenních pobytů/ Tržby z propagace, pronájmu apod B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob 0 B.III. Aktivace celkem 0 B.IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Ostatní výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku 0 B.VI. Přijaté příspěvky celkem Dary nadací a nadačních fondů Dary fyzických osob a firem B.VII. Provozní dotace celkem Dotace MPSV a MV Dotace MHMP Dotace MČ Praha C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky B.III. Krátkodobý finanční majetek PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění (darovaný majetek) A.II. Výsledek hospodaření celkem Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje celkem B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Jiná pasiva výnosy příštích období

20 V ROCE 2009 PODPOROVALI NAŠI ČINNOST: INSTITUCE: MPSV ČR MV ČR MČ Praha 14 MHMP Středočeský kraj FIREMNÍ DÁRCI: Finanční podpora: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Jídelní a lůžkové vozy, a.s. NADACE A NF: NROS ze sbírky Pomozte dětem Nadační fond POROZUMĚNÍ Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Nadační fond Veolia Hmotná podpora a služby: LAM plus, s.r.o. OPTYS, spol. s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. IKEA Česká republika s.r.o. Legáček a Darovánek, s.r.o. International Power Opatovice, a.s. GLOBUS ČR, k.s. HENKEL ČR, spol. s.r.o. Danone, a.s. Elektro World s.r.o. Pepsi Americas a.s. FYZICKÉ OSOBY: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Ing. Jan Hitzger Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Vlasta Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Manželé Sádlovi Petr Jandík Jan Hebnar Ing. Jan Gruber Michal Matoušek Partneři benefičního koncertu 2009: MČ Praha 14 Generální partner: Děkujeme všem uvedeným dárcům, firmám a spolupracujícím organizacím, jejichž pomoci si velmi vážíme! 38 39

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Ing. Michael Skalický, Ph.D. ředitel společnosti,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2006 Vítej o.p.s. v roce 2006 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY Patronka Motýlku Všichni milujeme dětský úsměv. Motýlku se daří vykouzlit úsměv na tvářích dětí s handicapem. Mohou se učit, hrát si, cítí se potřebné.

Více

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1 agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Rychnov nad Kněžnou výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Se sídlem: Panská 1492 516 01 Rychnov nad Kněžnou registrace u MV ČR - VS/1-1/46481/01-R dne 20. 3.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy Život je hra, která nás baví Výroční zpráva 2011 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Jako máma tří dětí vím, jak je důležité, aby se nenudily, aby mohly smysluplně trávit volný čas. A také aby se setkávaly

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva. za rok 2012

Výroční zpráva. za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Personální obsazení... 4 OD5K10, o.s. Kdo jsme a o co nám jde?... 5 NZDM Centrum 5KA... 6-8 Semináře primární prevence na ZŠ a SŠ... 9 Volnočasové

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více