Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009"

Transkript

1 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale bohužel není jednoduché a samozřejmé. Handicapované děti jsou často izolované, bez možnosti zábavy i společnosti. Motýlek naštěstí skvěle tento problém řeší. Obdivuju lidi, kteří pro děti s handicapem vytváří smysluplný a radostný program. A takové jsem našla právě v Motýlku. Milí přátelé, těší nás, že vám prostřednictvím těchto stránek můžeme stručně představit činnost Sdružení na pomoc dětem s handicapy v uplynulém roce. Než tak učiníme, dovolte nám malé zamyšlení. Jeden pracovník ústavu sociální péče, jehož klienty jsou dospělí lidé s mentálním postižením, nedávno vyprávěl o tom, jak veliký rozdíl vidí v chování, v přístupu k životu, v míře sebeobsluhy i v morálně volních vlastnostech dvou skupin klientů. Mnohem lépe si vedou ti, kteří vyrostli v domácím prostředí a do ústavu se dostali až v době, kdy se o ně nemohl již nikdo dále starat, oproti těm, kteří neměli to štěstí a nikdy rodinnou péči nezažili. Utvrdilo nás to v tom, že naše snaha podporovat rodiny, které pečují o své dítě se zdravotním handicapem v domácím prostředí, je smysluplná. V našem Komunitním centru Motýlek od počátku usilujeme o to, aby děti s postižením, pokud je to jen trochu možné, vyrůstaly ve své rodině, obklopeny láskou a péčí svých nejbližších. Pomoc a podporu potřebují však i děti, které sice v rodině vyrůstají, ale ta jim nedokáže nebo nemůže z různých důvodů naplnit jejich potřeby. Nebývá to jen nedostatek finančních prostředků, častěji se jim možná nedostává potřebné pozornosti nebo zájmu o jejich problémy od těch, od nichž to čekají. Jsme rády, že i těmto dětem můžeme v našem nízkoprahovém klubu Pacific pomáhat a přispět tak k jejich lepší pozici na startu do života. Již osm let se snažíme těmto oběma skupinám dětí pomáhat. Děkujeme vám všem, kteří jdete po této cestě s námi! PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 33

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka KC Motýlek: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Patronka Motýlku 2 Několik slov úvodem 3 Organizační struktura a personální zajištění 4 Z historie sdružení 6 Letem světem 8 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 10 Aktivity 12 Projekt Už ti rozumíme 15 Očima těch, kterým pomáháme 16 OBSAH Zaměstnanci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, soc. pedagog CDS Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Bc. Hana Verflová, speciální pedagožka CDS a MC Mgr. Jana Mecová, speciální pedagožka CDS a MC Bc. Jan Kaňák, sociální pracovník NZDM Pacific Simona Vittová, kontaktní pracovník NZDM Pacific Michaela Vieweghová, Dis., kontaktní pracovník NZDM Kristýna Jamrichová, kontaktní pracovník NZDM Magdaléna Bludská, fundraiser, PR Miloslava Štemberková, účetní Externí spolupracovníci Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Jana Drvotová, canisterapeutka Lucián Kantor, supervizor Mgr. Kateřina Černíková, lektorka plavání Bc. Hana Maňáková, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Tetyana Toma, prac. v sociálních službách Valerie Mlynářová, lektorka plavání Jiří Pecka, lektor práce na PC a další Revizor Mgr. Pavlína Radová MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Veřejný závazek 18 Aktivity 20 Přínos 23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 26 Aktivity 27 Ohlasy z klubu 29 DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE 30 Z hodnocení studentů a dobrovolníků 32 Prevence ztráty bydlení ohrožených skupin 33 Propagace Motýlku 35 Finanční zpráva 36 Stanovisko auditora 37 Dárci a partneři

4 Z HISTORIE SDRUŽENÍ V tomto roce navštěvovaly Hana Urbanová a Zuzana Jelenová se svými syny mateřské centrum na Černém Mostě. Stále častěji se zde setkávaly s rodiči, jejichž děti měly nějaký zdravotní handicap. Inspirovány potřebou individuálního přístupu k těmto dětem zahájily vlastní projekt Integrovaná herna, který zde jako dobrovolnice bezplatně realizovaly téměř 3 roky Postupem času se do projektu zapojovalo stále více rodin, které měly zájem nejen o docházku do herny, ale i o další nabízené aktivity. V dubnu roku 2001 se proto obě zmíněné maminky rozhodly, na základě dosavadní úspěšné činnosti a svého odborného vzdělání, založit samostatné občanské sdružení, zaměřené na podporu rodin pečujících o dítě s postižením Začali jsme pořádat kulturní akce pro rodiny s dětmi z Černého Mostu. Vznikl nový projekt Klub otevřených dveří (přechůdce dnešního Nízkoprahového klubu Pacific). Aktivity v rámci projektu Podpora rodin s handicapovanými dětmi (dnes Centrum denních služeb) využívalo již 67 rodin Ve výběrovém řízení MČ Praha 14 se zakladatelkám sdružení podařilo získat do nájmu část objektu bývalé mateřské školy, který naposledy sloužil jako restaurace. Nelehkým úkolem byla rozsáhlá rekonstrukce. Díky pomoci městské části, řady sponzorů, jednotlivých dárců a pracovního úsilí se zde na jaře podařilo otevřít Komunitní centrum Motýlek Zaměstnali jsme dva osobní asistenty, kteří do roku 2006 pomáhali našim dvěma klientům ve školce a škole. Zahájili jsme spolupráci s prvními 10 dobrovolníky. Nízkoprahový klub již navštěvovalo 157 dětí z okolního sídliště Získali jsme akreditaci Ministerstva vnitra pro dobrovolnickou službu. Nízkoprahový klub pořádal letní příměstský tábor s účastí 72 dětí. Sdružení kromě svých hlavních činností pokračovalo i v pořádání kulturních akcí např. divadélka navštěvovalo průměrně 65 diváků Nízkoprahový klub dostal od dětí jméno Pacific a přestěhoval se do zrekonstruovaných prostor na bývalou terasu. Podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením byla rozšířena o odlehčovací služby (pravidelné hlídání dětí s handicapem), které využívalo 18 rodin Patronkou Motýlku se stala známá televizní moderátorka Ester Janečková. Nízkoprahový klub Pacific úspěšně absolvoval hodnocení kvality České asociace streetwork, která zastřešuje nízkoprahové služby a stal se tak jejím členem Mateřské centrum Motýlek se stalo členem Sítě mateřských center. V Centru denních služeb byla zavedena nová aktivita individuální rozvoj dovedností přizpůsobená potřebám dětí. Počet dětí přicházejících do Nízkoprahového klubu Pacific vzrostl na rekordních 397 klientů. Klub realizoval s podporou Nadace Vodafone celoroční projekt preventivních programů a další projekt Doučování romských dětí uskutečnil díky podpoře MŠMT. 6 7

5 LETEM SVĚTEM - rok 2009 v Motýlku ZIMA Stejně jako pro mnoho dalších neziskových organizací znamenal začátek roku 2009 pro Motýlek velkou finanční nejistotu. Úsilí o získání prostředků z grantů a státních dotací nebralo konce. Naštěstí se vynaložená snaha nakonec vyplatila a díky získané podpoře jsme se mohli plně ponořit do dalšího rušného roku Motýlku. Týdenní pobyt v Krkonoších pro rodiny s handicapovanými dětmi plný zimního sportování a společných her Společné plavání v aquaparku Čestlice Dětské karnevaly v hernách i v klubu Pacific Návštěva divadla Minor Odpoledne stolních her v klubu Pacific JARO Největší událostí jara byl tradičně velký benefiční koncert, poprvé v nádherných prostorách Betlémské kaple. Akci uvedla naše patronka Ester Janečková. Koncert mužského pěveckého sboru Gentlemen Singers z Hradce Králové byl plný krásné hudby a vřelé atmosféry. Velká propagační kampaň v souvislosti s koncertem pomohla Motýlku získat další sponzorské prostředky na podporu znevýhodněných dětí. Návštěva Febiofestu Velikonoční tvoření Zahradní slavnost Velikonoční trhy NNO z Prahy 14 Představení příkladů dobré praxe z oblasti rodinné politiky za účasti dalších NNO Kurzy znakové řeči pro batolata Exkurze na hasičskou záchranářskou stanici Třídenní výjezd klientů klubu Pacific na akci pořádanou Městskou částí Praha 14 Návštěva Bambiriády a účast na akci Tady nízkoprahy LÉTO K hlavním letním akcím patřil jako každý rok týdenní rekondiční pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi a příměstský tábor klubu Pacific spojený s týdenním výjezdem. Oba pobyty se uskutečnily v oblíbeném kempu u Konstantinových Lázní a program byl nabitý sportováním, hrami, výlety a společnými večery při kytaře. O prázdninách jsme nezapomněli ani na rodiny s dětmi, kterým bylo k dispozici mateřské centrum a jeho služby. Den dětí Návštěva ZOO parku v Radonicích Výlet parníkem po Vltavě Přednáška Myslím, tedy jsem Příměstský tábor klubu Pacific Dva týdenní výjezdy klubu Pacific Výlet klubu Pacific do plzeňské ZOO a Dinoparku PODZIM A ZIMA S koncem léta se v Motýlku tradičně zamýšlíme nad přizpůsobením skladby aktivit potřebám dětí, které pomalu dorůstají, i těch nových, které do Motýlku přicházejí. K novinkám roku 2009 patřila v CDS dramaterapie spojená s provozováním dětské čajovny, kde děti získávaly prostor pro sebevyjádření a získávání nových praktických dovedností. Třídenní výjezd klubu Pacific Dvoudenní tajný závod klubu Pacific Drakiáda Pacifiku Vánoční tvoření pro celé rodiny Vánoce ve stanu - veletrh NNO Prahy 14 Živý betlém Vánoční besídky Velké závody na koloběžkách, bruslích a skejtech Halloween v Pacificu Mikuláš v klubu 8 9

6 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením. Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí CDS, muzikoterapeut kontakt: 10 11

7 AKTIVITY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB V roce 2009 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 55 dětí s různým typem a stupněm postižení. Bylo jim poskytnuto 2014 jednotlivých služeb v rozsahu 2187 hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A SOBĚSTAČNOSTI 7 dětí systematicky pracovalo pod vedením odborných pracovníků na různých dovednostech potřebných v běžném životě. LOGOPEDIE 19 dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost či vadu výslovnosti pomáhaly dvě zkušené logopedky. MUZIKOTERAPIE Na lekce muzikoterapie, která zahrnovala i hru na jednoduché hudební nástroje pravidelně docházelo 23 dětí. CANISTERAPIE Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím sp eciálně vycvičených psů využívalo 16 dětí. SKUPINOVÉ AKTIVITY PLAVÁNÍ 11 dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem. ODPOLEDNÍ KLUBY SE CVIČENÍM A TVOŘENÍM Obou klubů se účastnilo 29 dětí. V úterním sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, spolupráci s ostatními a zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součásti programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu dovedností. DRAMATERAPIE Tuto novou aktivitu pro starší školáky navštěvovalo 6 dětí. Odpoledne začínalo společným rituálem vaření čaje a pokračovalo výrazovým ztvárněním příběhů, které děti rozebíraly v následné diskusi. Učily se tím zvládat různé situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě, respektovat dohodnutá pravidla a vyjádřit své pocity. ŠKOLIČKA V dopolední školičce získaly 4 předškolní děti s handicapem první příležitost k odpoutání se od rodičů a přípravě na přechod do školských zařízení. Rodinné prostředí školičky bylo ideální pro znevýhodněné děti, které si tak nenásilnou formou zvykaly na kolektiv svých vrstevníků, osamostatnily se a současně rozvíjely své dovednosti

8 KERAMICKÁ DÍLNA Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 12 dětí. Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku i schopnost soustředění. INTEGROVANÁ HERNA S PROGRAMEM 6 dětí raného a předškolního věku využívalo spolu s rodiči půldenní program, jehož součástí byla volná hra a řízené aktivity s prvky zdravotní tělesné výchovy, pracovní a výtvarné činnosti, logopedických cvičení, muzikoterapie. Společná hra dětí s handicapem s jejich vrstevníky byla významnou pomocí při jejich rozvoji a budování vzájemného pochopení. A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO letní a zimní rekondiční pobyt pro rodiny pečujcí o dítě s postižením s programem pro děti i dospělé, poradenstvím a hlídáním dětí pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám individuální poradenství nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek výlety, návštěvy kina, divadelního představení, sportovní a kulturní akce PROJEKT Už ti rozumíme podpořený NROS ze sbírky Pomozte dětem Cílem projektu bylo včas naučit děti, které se nedomluví mluvenou řečí, komunikovat alternativními formami, přispět ke zlepšení jejich slovní zásoby a srozumitelnosti řeči a předejít tak jejich sociální izolaci. Ze sbírkových peněz jsme mohli zakoupit specializovaný software pro alternativní komunikaci a zajistit odborné vzdělávání pracovníků v této oblasti. Celkem u 18 dětí tak došlo k výraznému zlepšení jejich komunikačních dovedností, což je velmi důležité pro jejich další porozumění. S některými z nich jsme vytvářeli komunikační deník. Prospěch z realizace tohoto projektu budou mít klienti v Motýlku i v následujících letech. Celkové náklady na službu CDS činily Kč. Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 14, MHMP, MPSV, Středočeskému kraji, NROS, Nadačnímu fondu POROZUMĚNÍ, Nadaci Charty 77, Nadačnímu fondu VEOLIA

9 Z VYJÁDŘENÍ RODIČU JAK TO VIDÍ DĚTI Co se Ti v Motýlku líbí, co Tě tam baví dělat? Chodit do herny Všechny tři aktivity Líbí se mi všechno, nejvíc tancování Hrát hokej, cvičit Naučil/a jsi se v Motýlku něco nového? Hrát na dramaterapii Plavat, trávit čas s někým jiným než je rodina. Uvázat mašli Hrát si s míčem Nebát se psů Dcera má kamarády handicapované i jejich sourozence má se na co a na koho těšit a jedna z jejích otázek denně po probuzení je : Jdeme dnes do Motýlku? A co dnes mám? Činnost v CDS se stala nedílnou součástí jejího života, denně se něco nového naučí nebo se zdokonalí v tom, co ne zcela zvládá. Jsem spokojena s kvalitním odborným zajištěním kroužků - dobře probíhá socializace dítěte a na opakující se aktivity se syn těší. Pokud se ptám, jak se měl, z gestikulace a houkání poznám, že se mu lekce líbila. Díky canisterapii má syn hezký vztah jak k psům, tak dalším domácím zvířatům a díky keramice se zase doma více zapojuje do manuálních činností (vaření, uklízení). Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním! Z nabídky jsme si vybrali 3 aktivity týdně, které zvládáme stíhat za pomoci asistentky. Postupně u syna pozoruji zlepšování dovedností, poprvé jsem se zúčastnila i svépomocné skupiny, která byla taktéž přínosná. Těšíme se na letní pobyt. VZDĚLÁVÁNÍ V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s handicapovanými dětmi: Kurz dramaterapie Kurzy alternativní a augmentativní komunikace Školení v užívání programu Boardmaker pro alternativní komunikaci Supervizní setkání k alternativní komunikaci Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Psychoterapeutický výcvik SUR Aktivní muzikoterapie Kurz nonverbálních technik Školení v metodách pro práci s dětmi s problémovým chováním Školení na podporu neuropsychického vývoje - metoda Handle 16 17

10 MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK Mateřské centrum v roce 2009 navštěvovalo 484 klientů, uskutečnilo se kontaktů. Naše poslání V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí, čímž předcházíme jejich sociálnímu vyloučení. Mohou zde navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a okolí. Služby jsou určené i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním handicapem. Cíle mateřského centra - předcházet sociální izolaci rodičů celodenně pečujících o děti raného a předškolního věku - podporovat rodiče v aktivním přístupu k rodičovství a seberealizaci - zvyšovat rodičovské kompetence a pozitivně ovlivňovat vzájemnou interakci rodičů a dětí - podporovat rodiče pečující o děti se zdravotním handicapem v sociálním začleňování Hodnoty organizace - pomáháme všem rodičům bez ohledu na jejich sociální statut, státní příslušnost a zdravotní stav jejich dětí, pokud umožňuje účast na aktivitách - vnímáme rodiče jako partnery, ke všem uplatňujeme rovný a individuální přístup - dodržujeme práva rodičů i dětí - posilujeme kompetence rodičů - vedeme klienty MC k pozitivnímu rodičovství Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 18 19

11 AKTIVITY MATEŘSKÉHO CENTRA HERNY S PROGRAMEM A VOLNÉ HERNY 191 dětí a rodičů využívalo pravidelné dopolední herny s programem, které probíhaly třikrát týdně. Program byl velmi pestrý a přizpůsobený potřebám konkrétních dětí. Během dopoledne měly příležitost ke společnému zpívání, tvoření a pohybovým aktivitám. 169 klientů se zúčastňovalo dalších volných heren, kde měli možnost využívat prostory Motýlku s řadu hezkých hraček a pomůcek. LOGOPEDIE Zkušená speciální pedagožka logopedka se věnovala 5 dětem z mateřského centra, které měly problémy s poruchami komunikační schopnosti. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. VÝUKA ANGLIČTINY PRO RODIČE Již třetím rokem probíhal pravidelný kurz angličtiny pro rodiče. V gramatice a konverzaci se pravidelně zdokonalovalo13 účastníků, kteří tak získávali další důležitou kompetenci pro své uplatnění na trhu práce. KERAMIKA PRO DÉTI A RODIČE Na keramiku docházelo 16 dětí ve věku od tří let. Společného tvoření se účastnili i jejich rodiče, kteří jim v případě potřeby poskytovali potřebnou asistenci. RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ Na relaxační malování přicházelo 29 účastníků jak z řad klientů Motýlku, tak z veřejnosti. Pod vedením zkušené výtvarnice měli příležitost naučit se novým technikám a vyjádřit své pocity prostřednictvím malby. ŠKOLIČKA MOTÝLEK Jedno odpoledne týdně navštěvovali předškoláci samostatný program, a tak měli jejich rodiče příležitost rozvíjet v Motýlku například své počítačové dovednosti. Školičku navštěvovalo 26 dětí. PUJČOVNA LITERATURY, HRAČEK A DIDAKTICKÝCH POMUCEK V roce 2009 jsme vybavení půjčovny doplnili o nové hračky a odborné publikace. Její služby užívalo 81 klientů. Dále byly rodičům a dětem v hernách k dispozici časopisy, které odebíráme. CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI Tato nová aktivita vzešla z iniciativy rodičů a jedna zkušená maminka se dobrovolně ujala vedení celého programu. Na cvičení docházelo 27 klientů. VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČU S INTERNETOVÝM PŘIPOJENÍM Během pobytu v Motýlku měli rodiče volný přístup k výpočetní technice. Využívali především internet. Někteří z nich se učili pracovat s elektronickou poštou, za podpory pracovníků prohlubovali své znalosti práce na PC

12 Přínos mateřského centra Zaznamenali jsme kladný ohlas z řad rodičů, jejichž děti nastoupily do MŠ a dříve navštěvovaly dopolední herny nebo školičku Motýlek. Jejich děti se rychleji adaptovaly na nové prostředí, byly samostatnější a paní učitelky je hodnotily jako zralejší a připravenější ve srovnání s jejich vrstevníky. Co se do předchozích řádek nevešlo Celoroční zapůjčování rodinné vstupenky do ZOO Burza oblečení a hraček Přednášky o zdravém životním stylu, o seberealizaci Výlety Divadélka pro děti a návštěva kulturních akcí Vánoční besídky a Velikonoční tvoření V rámci poradenství jsme podpořili rodiče, kteří si nevěděli rady s chováním a projevy svých dětí. Doporučili jsme návštěvu psychologa a v jednom případě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na žádost rodičů jsme shromáždili informace o možnosti sdílených úvazků a jejich použití v praxi (informační materiály Sítě MC). Jedné z maminek jsme poskytli podporu a informace potřebné k podání žádosti o prodloužení rodičovské dovolené z důvodu špatného zdravotního stavu jejího dítěte. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Mamince, která se rozhodla provozovat hlídání dětí u sebe doma, jsme poskytli podporu a poradili jí, jak realizovat svůj podnikatelský záměr. Rodiče, kteří navštěvovali programy MC se zde seznámili s jinými maminkami a tatínky, sdíleli s nimi své zkušenosti Celkové náklady na projekt MC činily Kč, hospodářsko-správní náklady projektu (mzdy organizačních a ekonomických pracovníků, kancelářské potřeby, spoje, úklid a další služby) činily Kč. Za a navázali nová přátelství, vzájemně se podporovali i mimo komunitní centrum. podporu děkujeme především MPSV, MHMP a Městské části Praha

13 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. V Pacificu dodržujeme tyto principy - Zásady nízkoprahovosti - vstup do klubu je zdarma, nevyžadujeme pravidelnou docházku, klienti mohou do klubu docházet anonymně, podmínkou návštěvy není závazné přihlášení. - Klienty podporujeme v samostatnosti, rozvoji dovedností, využívání běžných služeb. - Uplatňujeme individuální přístup ke klientům, služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám. - Respektujeme rozhodnutí klientů o způsobu řešení jejich situace. Podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům. - Vždy dbáme na to, abychom s klienty nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost. V roce 2009 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 337 klientů. Průměrná denní návštěvnost byla 22 klientů, byly jim poskytovány níže uvedené služby: Poskytované služby Součet poskytnutých služeb v roce 2009 kontakt 5226 skupinová práce 1233 situační intervence 924 prvokontakt 358 informační servis klientovi 165 poradenství 249 případová práce 130 Celkový součet

14 Preventivní programy Jedním ze základních cílů Nízkoprahového klubu Pacific je prevence kriminality. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy byla proto i letos řada programů klubu zaměřena na správné řešení krizových situací a klienti mohli navíc kdykoli využívat odbornou pomoc pracovníků Pacificu při řešení svých problémů. Nejčastějšími tématy poradenství byly vztahové problémy s rodiči, vrstevníky a učiteli, zvládání agresivity, situační intervence při porušování pravidel, např. ničení majetku a nerespektování autorit, řešení problémů s drogami např. experimentování s marihuanou, otázky sexu a rizikového chování. Také bylo realizováno 8 samostatných preventivních programů na témata jako jsou podpora zdravého sebevědomí, bezpečné chování doma a na ulici, nebezpečí sebepoškozování, sebevražedné chování, škodlivost kouření a drog, šikana. Vzdělávání Pracovníci Nízkoprahového klubu procházeli i v tomto roce řadou vzdělávacích kurzů a seminářů: Kurzy České asociace streetwork: Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech, Sociálně právní problematika, Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů Otevřené mezioborové semináře Prev-centra: Probační programy pro mladistvé, Klient v konfliktu se zákonem atd. Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Spolupráce V roce 2009 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, s úřadem MČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. Při organizování preventivních programů spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili pro naše klienty a veřejnost příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po 4 týdny a zúčastnilo se jej 91 dětí. Denně na ně čekala pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.) Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí. V rámci tábora jsme uskutečnili již popáté týdenní prázdninový výjezd, do kempu u Konstantinových Lázní, který si děti velmi oblíbily o minulých prázdninách. K nejpopulárnějším akcím zde patřila návštěva lanového centra a ekologické farmy, kde se děti svezly na koních a prohlédly si mnoho domácích a lesních zvířat

15 Co se ještě odehrálo na vlnách Pacifiku Preventivní programy a diskusní kluby Kluby vaření Filmové kluby Návštěvy filmových představení Karneval, diskotéky, karaoke Bleší trh Den dětí Piknik na zahradě Výtvarné dílny a keramika Návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO Účast na pražské Bambiriádě Pravidelná odpoledne stolních her Turnaje nízkoprahových klubů Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách Výlety Halloween Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 54 mimořádných akcí, včetně čtyř vícedenních pobytů mimo Prahu. Jeden výjezd zorganizoval přímo nízkoprahový klub Pacific, ostatní připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Ohlasy z klubu Je to tu bezva, super pracovnice. Fakt vás někdy obdivuji jakou s námi máte trpělivost. A je super s váma kecat a mám k vám důvěru, tak doufám, že se to nezmění. Pacák je prostě nejlepší. Jsou tu nejlepší lidi. Všechno je to fajn. Jsem ráda, že je Pacifik. Nevím, co bych přes den dělala, kdyby nebyl tento klub. Mám moc ráda lidi, co sem chodí. Pája, Míša, Síma, Honzík - tyto lidičky mám hrozně ráda a jsem ráda, že jsem měla možnost je poznat a že tu pracují. Pája fakt boží, fakt mi zlepšila náladu, Míša a Síma jsou v cajku.. Díky moc. Paci je skvělý! Děkujeme za všechno a hlavně za to, že jsem mohla poznat ty nejlepší lidičky na světě! Je to tu super. Míša, Síma, Pája, Lucka, Luboš a Honza jsou skvělý. Mám vás moc ráda a dík za to, že jsem vás mohla poznat! Pracovníci klubu jsou moc milí a je fajn, že se s nimi můžeš kdykoli o všem popovídat. Jsem ráda, že sem choděj lidi fajn, super, skvělý, nemám slov... Pacific je nejlepší, když mám nějaké trable, tak vím kde pomůžou. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu Pacific činily Kč. Klub byl financován především z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a darů fyzických i právnických osob

16 DOBROVOLNÍCI A STUDENTI V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 86 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1598 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při různých aktivitách. Zhruba polovinu z celkového počtu dobrovolníků tvořili pracovníci komerčních společností v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Se svou pomocí tak přišli zaměstnanci firem Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s. - Danone, a.s. - Česká spořitelna, a.s. - T-Mobile Czech Republic, a.s. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 649 hodin 242 hodin 707 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku zaškolovací víkendový výcvik pravidelné supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce výroční slavnostní setkání dobrovolníků Studentské praxe Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě jejich studentů realizovali v Motýlku svou praktickou výuku také studenti těchto škol: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ Evangelická akademie, Praha SŠ pedagogická Pestalozziho, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha Univerzita Karlova filozofická fakulta, Praha Všem dobrovolníkům i studentům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Během roku 2009 navštěvovalo Motýlek 29 studentů, kteří zde na odborné praxi strávili celkem hodin

17 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ OHROŽENÝCH SKUPIN Z hodnocení dobrovolníků a studentů Pomáhat dětem v Motýlku je pro mě konečně šance, jak dělat něco, co mě opravdu baví! Motýlek mi dal po několika setkáních pocit, že někam patřím a mám se na co těšit a to není málo. Byla jsem nadmíru spokojená a všichni pracovníci byli velice ochotní, hodně se mi věnovali. Myslím, že kvalita poskytovaných služeb je velice vysoká. Bylo to super, skvělí pracovníci i děti, byla jsem tu šťastná. V roce 2009 jsme se v roli partnera KCR Heřmánek podíleli na realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. V Komunitním centru Motýlek bylo zprovozněno jedno ze dvou kontaktních míst, kde jsme potřebným občanům poskytovali poradenství v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů: neměli finanční prostředky na úhradu služeb souvisejících s bydlením a nájmu potřebovali podporu při vyřízení sociálních dávek ocitli se v krizové situaci neměli kde bydlet potřebovali pomoci s podáním žádosti o byt na MČ a MHMP Mgr. Pavla Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Služby projektu využilo více než 250 klientů, především z lokality Černý Most. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

18 PROPAGACE MOTÝLKU Pod názvem Gentlemen Singers - koncert pro Motýlek se v červnu uskutečnil velký benefiční koncert ve slavnostních prostorách Betlémské kaple v Praze. Při této krásné akci, na které vystoupil hostující pěvecký sbor zcela zdarma, jsme prostřednictvím naší patronky Ester Janečkové měli příležitost poděkovat všem našim sponzorům, dobrovolníkům a spolupracovníkům. Reklamní kampaň a koncert samotný pomohly zviditelnit nejen poslání Motýlku, ale i laskavé dárce, bez nichž by práce Motýlku nebyla možná. Veřejnost jsme o službách KC Motýlek pravidelně informovali prostřednictvím vývěsek umístěných na sídlišti Černý Most, pravidelným sloupkem v Listech Prahy 14 a na vlastních webových stránkách. Informační materiály o našich službách byly k dispozici u spolupracujících organizací, ve školách, ve speciálně pedagogických centrech, u dětských a odborných lékařů apod. Činnost sdružení byla také prezentována v denním tisku, časopisech a rozhlasových pořadech. Děkujeme společnosti OPTYS s.r.o. za pomoc s propagací služeb Komunitního centra Motýlek 34 35

19 FINANČNÍ ZPRÁVA STANOVISKO AUDUITORA Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM A.I. Spotřebované nákupy celkem Spotřební materiál na činnost Vybavení komunitního centra, pomůcky A.II. Služby celkem Nájemné a energie KC Opravy a údržba prostor a vybavení Úklidové služby Cestovné a jízdné Spoje /poštovné, telefony, internet/ Pobyty /ubytování a strava/ Vzdělávání pracovníků Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění A.IV. Daně a poplatky celkem A.V. Ostatní náklady celkem A.VI. Odpisy celkem A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem VÝNOSY CELKEM B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží Příspěvky klientů /včetně 3 týdenních pobytů/ Tržby z propagace, pronájmu apod B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob 0 B.III. Aktivace celkem 0 B.IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Ostatní výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku 0 B.VI. Přijaté příspěvky celkem Dary nadací a nadačních fondů Dary fyzických osob a firem B.VII. Provozní dotace celkem Dotace MPSV a MV Dotace MHMP Dotace MČ Praha C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky B.III. Krátkodobý finanční majetek PASIVA A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění (darovaný majetek) A.II. Výsledek hospodaření celkem Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje celkem B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Jiná pasiva výnosy příštích období

20 V ROCE 2009 PODPOROVALI NAŠI ČINNOST: INSTITUCE: MPSV ČR MV ČR MČ Praha 14 MHMP Středočeský kraj FIREMNÍ DÁRCI: Finanční podpora: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Jídelní a lůžkové vozy, a.s. NADACE A NF: NROS ze sbírky Pomozte dětem Nadační fond POROZUMĚNÍ Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Nadační fond Veolia Hmotná podpora a služby: LAM plus, s.r.o. OPTYS, spol. s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. IKEA Česká republika s.r.o. Legáček a Darovánek, s.r.o. International Power Opatovice, a.s. GLOBUS ČR, k.s. HENKEL ČR, spol. s.r.o. Danone, a.s. Elektro World s.r.o. Pepsi Americas a.s. FYZICKÉ OSOBY: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Ing. Jan Hitzger Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Vlasta Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Manželé Sádlovi Petr Jandík Jan Hebnar Ing. Jan Gruber Michal Matoušek Partneři benefičního koncertu 2009: MČ Praha 14 Generální partner: Děkujeme všem uvedeným dárcům, firmám a spolupracujícím organizacím, jejichž pomoci si velmi vážíme! 38 39

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více