FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla"

Transkript

1 Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla viz v pokus bílé světlo α vakuum f > č sklo β č β f rozklad bílého světla a barevé složky = spektrum ejvíc se láme fialové světlo ejméě červeé světlo β > β < (ze Sellova zákoa) č f č f Graf závislosti idexu lomu a vlové délce světla: Se vzrůstající vlovou délkou idex lomu klesá f č siα1 siα = = 1 1 fial. sv. 400 m červ. sv. 760 m / m

2 rozložeí bílého světla hraolem a spektrálí barvy: bílé světlo hraol spektrálí barvy: červeá oražová žlutá zeleá modrá fialová Moofrekvečí (moochromatické) světlo se erozkládá. Složeím všech spektrálích barev vziká bílé světlo. Frekvece světla ezávisí a optickém prostředí: v c f = = 0 v 0 = 0 = c Vlová délka světla je v daém prostředí meší ež ve vakuu. Důkaz, že světlo je elmg. vlěí: - iterferece světla - ohyb světla - polarizace světla Iterferece světla Iterferece ve světle odražeém: Teká vrstva o tloušťce d, a i kolmo dopadá moochromatické světlo 1. Část světla se odrazí v bodě a část 3 v bodě. Část 1 projde vrstvou: 1 d 1 3

3 Skládají se pak vlěí a 3. Je dokázáo, že světelé vlěí při odrazu a opticky hustším prostředí změí fázi a opačou (aalogické odrazu mech. vlěí a pevém koci), viz část světla. Při tomto odrazu vziká fázový rozdíl odpovídající dráhovému rozdílu. Při odrazu a opt. řidším prostředí se fáze eměí. Iterferece ve světle prošlém: Moochr. světlo dopadá a rozhraí, část se odrazí. Světlo, které se dostae do prostředí vrstvy, částečě projde (část 1 ) a část se v bodě a odrazí. Vrstvou pak projde další část 3. 1 d 1 3 Skládají se vlěí 1 a 3. - aby obecě astala iterferece, musí být skládající se vlěí koheretí = stejá frekvece, eproměý fázový rozdíl (ejčastěji rozdělíme jedo vlěí a dvě, a ty složíme) V prostředí o idexu lomu se světlo šíří pomaleji ež ve vakuu doba potřebá a uražeí dráhy d v látkovém optickém prostředí je stejá jako doba pro uražeí dráhy d ve vakuu (vzduchu). Tj. optická dráha v daém prostředí je l = d dráhový optický rozdíl v ašem případě je: l = d Iterferece ve světle odražeém: podmíka pro zesíleí:

4 d + = k 1 d = ( k ) Dráhový rozdíl musí být lichý ásobek půlvl k = 1,, 3, Iterferece ve světle prošlém: podmíka pro zesíleí: d = k d = k Dráhový rozdíl musí být sudý ásobek půlvl k = 1,, 3, Pro zeslabeí platí opačé vztahy: iterferece v odražeém světle d = k 1 v prošlém d = ( k ) zesíleí světla = iterferečí maximum zeslabeí světla = iterferečí miimum Výpočet dráhového rozdílu při obecém úhlu dopadu α : α β C C vzduch d vzduch

5 Dráhový rozdíl δ = siα = siα = d tg β siα = si β d siα = si β = cos β d δ = d tg β siα cos β si α 1 cos β = 1 = si α siα siα d δ = 1 1 si α si α δ = d si α si α δ = d si α Speciálím případem je kolmý dopad. Použití iterferece světla Měřeí vlové délky moochr. světla Newtoovými skly Newtoova skla: Ploskovypuklá čočka s velkým poloměrem křivosti R a rová deska. Mezi deskou a vypuklou plochou čočky vzike teká vzduchová vrstva. Tloušťka vzduch. vrstvy d k se od středu O spojitě zvětšuje a místa se stejou tloušťkou vyplňují kroužky se středem O.

6 R R d k 1 3 d k r k 0 Z obrázku plye: ( ) k k R d + r = R R Rdk + d k + rk = R ց d k 0 ( dk je malé dk 0) rk = pro k-tý kroužek o poloměru r k R Celkový optický dráhový rozdíl je: počítáme ve vzduchu d k + odraz a opt. hustším prostředí Iterferece ve světle odražeém: Podmíka pro maximum: rk + = k R r R = R k = ( k 1) r k ( k 1) k =1,, 3, dostaeme soustavu světlých soustředých kroužků se středem v bodě O

7 Podmíka pro miimum: rk + = ( k + 1) R r k r R k = k = k =1,, 3, k R V odražeém světle se mezi světlými kroužky objeví tmavé kroužky dohromady dostaeme soustavu soustředých tmavých a světlých kroužků se středem O. Uprostřed je tmavý kroužek. - další užití iterferece světla: kotrola roviých a kulových ploch, kostrukce protiodrazových vrstev. Ohyb světla astává, když vlěí arazí a překážku (štěrbiu), jejíž rozměry jsou srovatelé s vlovou délkou vlěí ohyb = difrakce Ohyb světla a štěrbiě: ohybová štěrbia filtr osvětlovací štěrbia spojka 0, 0,3 m 3 4 m stíítko Při zužováí štěrbiy se a stíítku v oblasti geometrického stíu objeví světlé a tmavé proužky iterferečí maxima a miima. Ohyb a vlasu místo štěrbiy se užije atažeý vlas ve středu geom. stíu vziká světlý proužek, okolo ěj střídavě tmavé a světlé proužky Ohyb světla a kruhovém otvoru aalogické ohybové jevy jako výše V důsledku ohybu světla se při zobrazováí malých předmětů mikroskopem bod zobrazí jako kroužek. Příliš velké zvětšeí tedy eumoží rozlišit detaily (jsou rozmazaé).

8 Rozlišovací schopost mikroskopu = převráceá hodota rozlišovací meze y rozlišovací mez je ejmeší vzdáleost dvou bodů, které vidíme odděleě y 0,5 Příklad: = 400 m y 0, 10 3 mm pro elektroový mikroskop y 0, mm Ohyb světla a dvojštěrbiě R Thomas Youg: metoda jak získat dva koheretí zdroje světla spojka filtr 1 b 0 1 dvojštěrbia stíítko osvětlovací štěrbia Koheretí vlěí postupují od obou štěrbi všemi směry - astává ohyb a současě iterferece světla V bodě 0 zesíleí: obě vlěí jsou se stejou fází b α s. s = siα b s = bsiα α

9 Zesíleí: b si α k = k k = 1,, 3, - dostaeme iterferečí obrazec maximum ultého řádu (hlaví maximum), je ejitezivější, a po straách střídavě tmavé a světlé proužky maxima prvého, druhého řádu, atd., jejichž itezita prudce klesá Ohyb světla a mřížce Mřížková kostata b Vzdáleost středů sousedích štěrbi platí s = b si α (jako u dvouštěrbiy) Ohybový obraz a mřížce při osvětleí bílým světlem: Spektrum a mřížce: ejvíc se láme červeé světlo(ejvíce se odchyluje od původího směru) - šířka spektrálích barev eí rovoměrá (fialová a modrá ejširší) - čím vyšší řád, tím širší spektrum - spektra vyšších řádů se částečě překrývají a stíítku se v určitých směrech může objevit bílé světlo - čím vyšší je počet štěrbi, tím je ohybový obrazec itezivější a má užší maxima - jasá a čistá jsou spektra 1. řádu Uplatěí mřížky: měřeí, ve spektroskopii při zjišťováí složeí látek Příklad: Kolik vrypů a 1 mm má optická mřížka, jestliže světlo o vlové délce 589,6 m se ve. maximu odchyluje od směru kolmého k roviě mřížky o úhel 43 15?. bsiα = k b = si = 581mm b Polarizace světla - světlo je příčé elektromagetické vlěí, ve kterém vektor itezity elektrického pole E a vektor itezity mg. pole H kmitá kolmo a směr postupého vlěí. Vektory E a H

10 jsou vždy a sebe kolmé pro polarizaci světla stačí vyšetřovat je chováí vektoru E - pokud E kmitá v jedé roviě proložeé směrem postupu vlěí, světlo je lieárě polarizovaé (ěkteří živočichové polarizovaé světlo rozlišují včely, vosy, mraveci, krabi, ěkteří ptáci) - přirozeé světlo je epolarizovaé, vektor E kmitá ve všech roviách (je vyzařováo velkým možstvím atomů (molekul) zdroje každý atom (molekula) vysílá polarizovaé světlo v jiém směru) Polarizátor: zařízeí, které slouží k získáváí polarizovaého světla propouští je takové vlěí, které kmitá v jedom směru alyzátor: = polarizátor, je použit jiak - apř. slouží ke zjištěí, zda je daé světlo polarizovaé - měřeí stočeí polarizačí roviy polarizovaého světla opticky aktiví látkou (viz dále) Polarizátor a aalyzátor: Polarizace světla odrazem - odražeé světlo kmitá kolmo a roviu dopadu - úplá polarizace při úhlu dopadu α (rewsterův úhel, pro sklo α 57 ) Polarizace lomem - získáme částečě polarizovaé světlo

11 α Polarizace dvojlomem izotropí prostředí: rychlost světla ve všech směrech stejá aizotropí prostředí: světlo se ešíří ve všech směrech stejě T m ř ikol (isladský vápeec) dvojlom: základí vlastost aizotropích krystalů (ex. jede směr, tzv. optická osa krystalu, ve kterém dvojlom eastává) izotropí krystal (apř. isladský vápeec) umístíme tak, že světlo dopadá kolmo a jeho stěu a současě směr šířeí světla eí rovoběžý s optickou osou krystalu. Pak astae dvojlom a dostaeme dva paprsky: - paprsek řádý splňuje záko lomu (postupuje dále v původím směru) - paprsek mimořádý při kolmém dopadu se láme Světlo řádého i mimořádého paprsku získaé dvojlomem je úplě lieárě polarizovaé, vektory E řádého a mimořádého paprsku jsou v avzájem kolmých roviách. Využití: - zkoumáí průhledých látek v polarizovaém světle:

12 - opticky aktiví látky - stáčí roviu polarizovaého světla - pravotočivé (roztok cukru) - levotočivé (křeme- levo- i pravotočivý) - měří se tak kocetrace cukrů, bílkovi, olejů atd. - umělá aizotropie - způsobeá amáháím průhledé izotropí látky (plexisklo atd.) fotopružost

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí . Měřeí základích optických vlastostí materiálů idex lomu a disperze propustost, absorpce kvalita optických prostředí .1. Měřeí idexu lomu a disperze Sellmeierův vztah i ( ) = 1+ i B C i Coruův vzorec

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více