Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9

2 Výroční zpráva byla projednána se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum Ing. Zdeněk Velikovský jednatel společnosti Výroční zpráva byla projednána.. 9 na jednání Školské rady Střední školy podnikatelské. Datum Ing. Petr Hanzlík předseda ŠR Výroční zpráva byla projednána.. 8 na jednání Školské rady Vyšší odborné školy. Datum Martin Kolárský předseda ŠR strana

3 Osnova :. Úvod...4. Charakteristika školy Přehled vzdělávacích programů Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy...5. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů...5. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...5. Závěr výroční zprávy...6 Přílohy: č. č. č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 Ocenění studentů za mimořádné úspěchy. Hodnocení maturitních zkoušek a absolutoria. Hodnocení činnosti výchovného poradce. Hodnocení činnosti preventisty sociálně patologických jevů. Informace o mimoškolních aktivitách. Informace o škole v tisku. Přehled pracovišť odborné praxe, hodnocení odborné praxe. Základní údaje o hospodaření školy. strana 3

4 . ÚVOD V roce 99 byla v souladu s platnou legislativou zřízena společností DZC, spol. s r.o. Střední podnikatelská škola ve Zlíně a v roce 993 Soukromá střední podnikatelská škola v Kroměříži. V roce 996 byla v Kroměříži nově zřízena vyšší odborná škola a název školy byl změněn na Soukromá střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola. Vedle oboru SOŠ "Podnikatelství" byla zahájena výuka dvou studijních skupin vyšší odborné školy oboru "Prokurista firmy". V roce 997 změnily školy právní formu na společnost s ručením omezeným. V Kroměříži byla ke škole přidružena Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži s.r.o. a došlo k rozšíření studijní nabídky. Dalším přelomovým datem bylo. 9., kdy byl rozhodnutím MŠMT ČR změněn název školy na Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. K tomuto datu došlo rovněž k přestěhování školy z budovy Arcibiskupského gymnázia na Pilařově ulici do objektu na Tovačovského ulici. Ve školním roce / byla na vyšší odborné škole zahájena výuka oboru Turismus v denní formě studia a oboru Prokurista firmy v dálkové formě studia. Ve školním roce 9/ započala na střední škole dle nového školního vzdělávacího programu v. ročníku výuka oboru Ekonomika a podnikání a ve. až 4. ročníku dobíhá výuka čtyřletého vzdělávacího programu Podnikatel v denní formě studia. Dále se na střední škole uskutečňuje výuka dvouletého denního nebo tříletého dálkového vzdělávacího programu Podnikání pro absolventy učebních oborů. Na vyšší odborné škole se realizuje výuka vzdělávacího programu Daňová a finanční správa v denní i dálkové formě studia a vzdělávacího programu Turismus v denní formě studia. Ve školním roce 8/9 zahájilo. září studium na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s.r.o. celkem 759 žáků a studentů v níže uvedených oborech: typ školy SŠ VOŠ název oboru typ a délka studia Podnikatel denní čtyřleté studium Podnikání denní dvouleté studium Podnikání dálkové tříleté studium Prokurista firmy dálkové tříleté studium Daňová a finanční správa denní tříleté studium Daňová a finanční správa dálkové tříleté studium Turismus denní tříleté studium Žáci a studenti používají na pracovištích v Kroměříži a ve Zlíně 4 kmenových učeben, 9 specializovaných učeben, přednáškové sály a studovnu. Všechny PC jsou propojeny do sítě a jsou připojeny na internet. Jazykové učebny a přednáškový sál jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ Název školy: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. Sídlo školy: Tovačovského 337, 767 Kroměříž tel./fax , e mail: Kontakt: Radmila Kroupová Odloučená pracoviště školy: Kontakt: nám. T. G. Masaryka 8, 76 Zlín, tel.: 577 7, tel/fax: , e mail: Hana Strangmüllerová Právní forma: IČ: Identifikátor školy: Statutární zástupce společnosti: společnost s ručením omezeným Ing. Zdeněk Velikovský, Mgr. Kateřina Velikovská b) Zřizovatel školy Název: Sídlo: DZC, spol. s r.o. Horní Ves 9, Fryšták strana 4

5 c) Ředitel školy Jméno, příjmení: Adresa: Datum jmenování do funkce: Datum potvrzení ve funkci: Mgr. Marek Ginter Karolíny Světlé 3366, 767 Kroměříž d) Zástupce ředitele pověřený řízením OP Zlín: Mgr. Milena Velikovská. e) Školská rada, datum jejího zřízení Podle 67, zákona č. 56/4 Sb. byly ke dni zřízeny šestičlenná školská rada při střední škole a tříčlenná školská rada při vyšší odborné škole. Dne bylo v Kroměříži založeno Sdružení přátel SŠP a VOŠ. f) Součásti školy zařazené do sítě Střední škola podnikatelská Vyšší odborná škola IZO IZO g) Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Datum založení školy: Pracoviště Kroměříž rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 96/93-8 od Odloučené pracoviště Zlín rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 83/9 od Poslední aktualizace v síti škol MŠMT v Praze dne 4.. 9, č.j. 54/9-. h) Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity Škola sdružuje následující typy škol: typ školy počet tříd počet žáků k SŠ VOŠ počet žáků na třídu přepočtený počet pedagogických pracovníků 9,39 8,38 53,34 3,65 počet žáků na přepočteného pedagogického pracovníka,8,77 i) Zhodnocení současného stavu školy Škola je v současné době stabilní organizací, která se zaměřuje především na kvalitu vzdělávání žáků a studentů ve všech oborech vzdělání, které má akreditovány v rejstříku škol. Vzdělávací programy středoškolského nástavbového studia (Podnikání) a vyššího odborného studia (Daňová a finanční správa) jsou realizované jak v denní, tak dálkové formě, což především u dálkových studií představuje ojedinělou nabídku v rámci Zlínského kraje. 3. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Denní studium vyučované obory ve školním roce 8/9 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikatel Podnikání Daňová a finanční správa Turismus kód oboru (KKOV) součást školy 63-4-M/ L/ N/ N/7 SŠ SŠ VOŠ VOŠ denní studium počet žáků k 3.9. ukončilo MZ ukončilo absolutoriem Dálkové studium vyučované obory ve školním roce 8/9 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikání Prokurista firmy Daňová a finanční správa Vysvětlivky: DA - dálkové studium dálkové studium kód oboru (KKOV) 64-4-L/ N/ N/4 součást školy SŠ VOŠ VOŠ počet žáků k 3.9. ukončilo absolutoriem ukončilo MZ DA VE EX DA VE EX DA VE EX VE - večerní studium EX - externí studium strana 5

6 a) Inovace vzdělávacích programů týdenní jazykově konverzační kurz s rodilými mluvčími AJ pro žáky 3. ročníku oboru Podnikatel; týdenní sportovně-turistický kurz pro žáky. ročníku oboru Podnikatel se zaměřením na sportovní přípravu, zdravovědu a první pomoc, branné disciplíny; pobytově-poznávací zájezd do Londýna s ubytováním v rodinách; spolupráce s Junior Bata Achievement CZ programy Studentská firma, Aplikovaná ekonomie, MESE; nepovinné předměty: cvičení z matematiky, seminář z ČJL; volitelné jazyky: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský; akreditované centrum Qualifikations ve Zlíně a Kroměříži; vytvoření standardů jednotlivých zaměření u oboru Podnikatel od 3. ročníku: o řízení firem; o aplikovaná výpočetní technika; o cestovní ruch; o rozšířená výuka cizích jazyků; b) Způsob zabezpečení odborné praxe Součástí vzdělávacího programu školy je i odborná praxe žáků, která je realizována od. ročníku formou smluvních pracovišť na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi školou a jednotlivými subjekty. Žáci jsou po dobu studia pojištěni u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a. s. Počet týdnů odborné praxe v jednotlivých ročnících: Obor Podnikatel SŠ Podnikání Daňová a finanční správa VOŠ denní studium Turismus Daňová a finanční správa VOŠ dálkové studium Prokurista firmy Ročník I. II. III. IV. I. I. II. III. II. III. I. II. III. I. II. III. Délka praxe v týdnech 3 3 den v týdnu (5 hodin) h 4 h 4 h Odborná praxe je součástí učebních dokumentů. Žáci oboru Podnikatel vykonávali odbornou praxi dle zaměření studia. Praxe ve II. ročníku je zaměřena na obchodní činnosti a logistiku zásob. Praktické poznatky vhodně doplňují výuku ekonomických předmětů. Žáci ve III. a IV. ročníku vykonávají odbornou praxi ve stejné firmě a seznamují se s různými pracovními pozicemi. Žáci nástavbového studia oboru Podnikání absolvují během studia odbornou praxi v rozsahu týdnů. Škola umožňuje v souladu s osnovami také individuální odborné praxe. U VOS je nejvyšší dotace odborné praxe u oboru Turismus, kde ve třetím ročníku studenti absolvují souvislou odbornou praxi v rozsahu týdnů. Odborná praxe u tohoto oboru je směrována do oblasti zařízení cestovního ruchu a hotelnictví. U oboru VOS Daňová a finanční správa je odborná praxe směrována do oblasti účetní, ekonomické, daňové a právní. V letošním roce vykonávalo 6 studentů oboru Turismus praxi v zahraničí. Praxe žáků probíhají v souladu s Plánem odborných praxí. Absolvování odborných praxí je evidováno na vysvědčení. Spolupráce s firmami se projevuje kladně v pracovním uplatnění žáků a studentů v rámci studentských brigád během studia a v pracovním uplatnění absolventů po ukončení studia. Smluvní partneři školy v oblasti odborných praxí ve školním roce 8/9 viz příloha č. 7. strana 6

7 c) Spolupráce s jinými školami Škola je členem: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; Obchodní a hospodářské komory v Kroměříži; Svazu účetních; Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; Klubu UNESCO; Asociace školských sportovních klubů Škola spolupracuje: se Střední odbornou školou v Šumperku, Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, Střední průmyslovou školou Zlín, Střední průmyslovou školou polytechnickou Zlín a Střední odbornou školou v Luhačovicích v oblasti výměny předsedů maturitních komisí; s Gymnáziem Kroměříž v oblasti zabezpečení výuky u dálkového studia; s OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti, Vyšší odbornou školou živnostenskou v Přerově, Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín v oblasti výměny předsedů zkušebních komisí absolutoria; v rámci dalšího studia s AKADEMIÍ STING, o.p.s. soukromou vysokou škola v Brně a s Vyšší odbornou školou živnostenskou v Přerově; dlouhodobě s organizací Junior Bata Achievement ČR; podílí se na akcích pořádaných Nadací T. Bati ve Zlíně; podílí se na akcích pořádaných občanským sdružením Adra ve Zlíně; d) Mezinárodní spolupráce a programy, včetně zahraniční odborné praxe žáků a studentů Škola je akreditovaným pracovištěm pro zkoušky z anglického jazyka City&Guilds; Obchodní Akademie Liberta v Bratislavě: osmým rokem spolupráce na projektu Hospodársky týždeň; Vysoká škola Higher Technological Education Institution of Thessaloniki (Grece) a agentura Grecotel, a.s. v Řecku: zajištění odborné praxe studentů VOS oboru Turismus v hotelnictví a gastronomii; V rámci programu Leonardo da Vinci účast pedagogů školy a 4 studentů na třítýdenní stáži: Academia Cordoba, Španělsko; 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 8//9 interní pracovníci počet fyzických osob 38 přepočtené úvazky 37,46 externí pracovníci 38 7, Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 8/9 (u pedagogů důchodového věku je vyznačeno vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Interní pedagogičtí pracovníci b) ped. pracovníci -poř. číslo pracovní zařazení, funkce Ředitel Zástupkyně ředitele Zástupce ředitele Zástupkyně ředitele úvazek,,,,,,,,,,,,,,, kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) VŠ, UP Olomouc, PdF, M, VT, BV VŠ, UP Olomouc, FF, NJ, RJ, Dě VŠ, UJEP Brno, právo VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika VŠ, VŠE Bratislava, ek. předměty, DPS VŠ, SU Opava, FPřF, NJ, D VŠ, PdF Nitra, pedagogika, TV VŠ, UP Olomouc, PdF, spec. pedagogika VŠ, UP Olomouc, PdF, AJ, ON VŠ, SU Opava, FPřF, IVT VŠ, VŠ zemědělská Brno, ek. předměty, DPS VŠ, SU Opava, FPřF, ČJL, NJ VŠ, UP Olomouc, PdF, RJ, Z, VT VŠ, UP Olomouc, PřF, AJ, M VŠ, VUT FE Brno, VT, DPS roků ped. praxe strana 7

8 ,95,6,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VŠ, FF UK Praha, AJ, NJ VŠ, PF UP Olomouc, AJ, ČJL VŠ, UP Olomouc, PdF, Dě, RJ, LJ, NJ VŠ, UP Olomouc, PřF, M, DG VŠ, U Pardubice, FFT, ek. předměty, DPS VŠ, VVŠPV Vyškov, ek. předměty, DPS VŠ, Ostravská univerzita, FF, AJ, ŠJ VŠ, UP Olomouc, PřF, M, ON, VT VŠ, Univerzita Moskva, ek. předměty VŠ, VŠE Bratislava, ek. průmyslu, DPS VŠ, UK Praha, TV VŠ, UP Olomouc, FF, teorie a dějiny čs.lit, DPS VŠ, VŠE Praha, ek. služeb a cest. ruchu, DPS VŠ, Slezská univerzita Opava, ČJ, Dě, historie a muzeologie VŠ, MU Brno, PdF, ČJ, ON VŠ, Ostravská univerzita, NJ, ZSV VŠ, Ostravská univerzita, M, Ze VŠ, UP Olomouc, FF, ČJ, AJ VŠ, UTB Zlín, FAI, ství informatiky pro SŠ VŠ, Ostravská univerzita, FF, NJ, Dě VŠ, VUT Brno, ekonomika a řízení, DPS VŠ, UJEP Brno, FF, AJ, FJ VŠ, UP Olomouc, NJ, křesťanská výchova Externí pedagogičtí pracovníci ped. pracovníci - poř.číslo D D 7 8 9D D 33D pracovní zařazení, funkce úvazek,7,5,4,,9,9,7,9,,6,3,8,9,3,,,5,9,5,4,9,6,6,,6,7,4,7,4,6,4,8,3,,53,9,,38 kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) VŠ, UP Olomouc, FF Padova, IJ VŠ, UP Olomouc, FF, RJ PCS Anglie, AJ VŠ, VŠE Praha, ST, PPA, DPS VŠ, UJEP Brno, PdF, THO VŠ, VŠZ Brno, PSP VŠ, UP Olomouc, FF, AJ VŠ, MU Brno, FF, HV, IJ, SJZ AJ VŠ, VUT Brno, FS, ek. předměty VŠ, UP Olomouc, PřF, Z, TV, SCR VŠ, Moskevský národní institut mez. vztahů, AJ VŠ, VUT Brno, FS, MU Brno, PrF, FPD VŠ, VUT Brno, FS, IVT VŠ, MU Brno, PrF, právo VŠ, MU Brno, FF, NJ, ŠJ VŠ, UP Olomouc, FF, AJ VŠ, UP Olomouc, PřF, AJ VŠ, VUT Brno, FT, ek. předměty, DPS VŠ, MU Brno, FF, ČJ, pedagogika VŠ, UP Olomouc, FF, VVD, účetnictví VŠ, UJEP Brno, PrF, právo studující UP Olomouc, PdF. AJ VŠ, VŠE Praha, auditor, ek. předměty VŠ, VŠZ Brno, FA, ek. předměty VŠ, UP Olomouc, PdF, M VŠ, MU Brno, PdF, Psy VŠ, MU Brno, FF, NJ VŠ, UJEP Brno, PdF, ČJ VŠ, VÚT Brno, PoF, FPD VŠ, Ostravská univerzita, PdF, ČJ, AJ VŠ, MU Brno, PřF, IKT VŠ, VŠE Praha, FPD VŠ, UJEP Brno, PdF, RJ VŠ, UJEP Brno, FF, UP Olomouc, FF, NJ VŠ báňská Ostrava, EF, ek. předměty, DPS VŠ, UP Olomouc, FF, andragogika VŠ, SU Opava, pojišt ovnictví VŠ, VUT Brno, FT strana 8

9 Věkové složení interních pedagogických pracovníků je následující: do 3 let 3-5 let let nad 6 let Průměrný věk interních pedagogických pracovníků je 4,6 let. Věkové složení externích pedagogických pracovníků je následující: do 3 let let let nad 6 let 9 Průměrný věk externích pedagogických pracovníků je 49,43 let. Během školního roku došlo ke změnám v počtu interních pracovníků: dvě pracovnice odešly na mateřskou dovolenou. Během školního roku došlo ke změnám v počtu externích pracovníků: dvě pracovnice ukončila dohodu o provedení práce; byla přijata pracovnice na dohodu o provedení práce. Všichni interní vyučující mají vysokoškolské vzdělání, z externích vyučujících anglický lektor nemá VŠ, jedna vyučující AJ studuje VŠ, jedna má bakalářské studium na VŠ a státní zkoušku z AJ. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 8/9 (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) % požadovaný stupeň vzdělání aprobovanost výuky d) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 8/9 interní pracovníci externí pracovníci počet fyzických osob 4 přepočtené úvazky 4, Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 8/9 ostatní pracovníci - pořadové číslo 3 4 pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání Hospodářka školy Tajemnice školy Tajemnice školy Správce budov,,,, středoškolské středoškolské středoškolské středoškolské e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy počet osob název semináře Maturita Success; Systém agendy školy; Management školy a nová maturita; Brána jazyků otevřená; 6 Školení řidičů referentských vozidel; 3 Seminář k nové maturitě AJ; 4 Seminář k nové maturitě NJ; Seminář k nové maturitě vedení školy; 7 Konzultační semináře k nové maturitě; Oxford Teacher s Academy; Daň z příjmů fyzických osob; Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů; 4 Školení BOZP; Studium na UTB Zlín, obor Gastronomie; strana 9

10 Zdokonalení výuky anglického jazyka; Seminář Watch and Change; Cesty k efektivní výuce; Motivační setkání vyučujících angličtiny IX. ročník; Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny; Islám a střet civilizace; Seminář školních metodiků prevence; Účetní uzávěrka; Matematika a přírodovědné vzdělávání; Seminář lyžování a snowboardingu; Daně a daňová evidence; Sekty a netradiční náboženské skupiny; Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu; 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ a) Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 8/9 kód název 63-4-M/ 64-4-L/ N/ N/7 Ekonomika a podnikání Podnikání Daňová a finan. správa Turismus Celkem Vysvětlivky: délka studia druh studia 4 /3 3/3 3 DE DE/DA DE/DA DE DE/DA počet přihlášených. kolo 9 8/5 7/4 8/9.kolo 34 8/ / 4 46/ 3.kolo 7 7/ počet přijatých k počet odvolání 43 55/6 /5 4 /85 / / / DE denní studium; DA - dálkové studium; b) Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kritéria pro přijetí ke studiu Kritéria pro přijetí ke studiu byla dána pokyny ředitele: Pokyn ředitele č. /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, denní studium oboru Ekonomika a podnikání; KKOV 63-4-M/; Pokyn ředitele /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, nadstavbové studium oboru Podnikání; KKOV 64-4-L/54; Pokyn ředitele č. /9: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 9/, vyšší odborné studium, obory Daňová a finanční správa (63-4-N/4) a Turismus (65-4-N/7); EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ V přijímacím řízení oboru Ekonomika a podnikání, KKOV 63-4-M/ bude přijato maximálně uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 9. třídy ZŠ. Při shodném prospěchu rozhodují další kritéria: - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: výsledky na olympiádách a dalších soutěžích; - výstupní hodnocení ze ZŠ; PODNIKÁNÍ denní forma studia V přijímacím řízení oboru Podnikání, KKOV 64-4-L/54, denní forma studia, bude přijato maximálně uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 3. ročníku SŠ. PODNIKÁNÍ dálková forma studia V přijímacím řízení oboru Podnikání, KKOV 64-4-L/54, dálková forma studia, bude přijato maximálně 9 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. strana

11 Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 3. ročníku SŠ. TURISMUS, DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA denní forma vyššího odborného studia V přijímacím řízení oboru Turismus KKOV, 65-4-N/7, denní forma studia, bude přijato maximálně 5 uchazečů. V přijímacím řízení oboru Daňová a finanční správa, KKOV 63-4-N/4, denní forma studia, bude přijato maximálně 4 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 4. ročníku SŠ. DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA dálková forma vyššího odborného studia V přijímacím řízení oboru Daňová a finanční správa, KKOV 63-4-N/4, dálková forma studia, bude přijato maximálně 6 uchazečů. Kritéria pro přijetí ke studiu: přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení:. Průměrný prospěch z. pololetí 4. ročníku SŠ. c) Odvolací řízení ve školním roce 8/9 Ekonomika a podnikání Podnikání Daňová a finanční správa Turismus CELKEM počet odvolání přijato na odvolání zamítnuto odvolání Počet odvolání celkem:... Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... Přijato na odvolání:... Obor Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... Zamítnuto na odvolání:... Obor Obor Ekonomika a podnikání... Obor Podnikání... Obor Daňová a finanční správa... Obor Turismus... d) Další údaje Přestupy v rámci prvních ročníků ve školním roce 8/9 (obory a počty žáků) obor Podnikatel - v. ročníku nedošlo k žádným přestupům; obor Podnikání - v. ročníku nedošlo k žádným přestupům; Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku (počty žáků podle oborů a ročníků) obor Podnikatel - žák přestoupil z jiné školy do. ročníku; - žák byl přijat do 3. ročníku; obor Podnikání - žákyně přestoupily z jiné školy do. ročníku; strana

12 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch žáků ve škole ve školním roce 8/9 počet žáků k prospělo s vyznam. prospělo neprospělo zanechalo studia, jiné počet žáků k prospělo s vyznam. 8 prospělo neprospělo prospělo neprospělo prospělo neprospělo 8 9 SŠ VOŠ z toho dálkové studium SŠ VOŠ zanechalo studia, jiné 35 6 Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky, absolutoria) denní studium SŠ VOŠ počet žáků v posl. ročníku prospělo s vyznam. 9 7 počet žáků v posl. ročníku 33 6 prospělo s vyznam. 3 7 jiné (náhradní termíny apod.) 6 z toho dálkové studium SŠ VOŠ jiné (náhradní termíny apod.) Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu Příčinou neúspěchu žáků ve studiu byla především vysoká absence a špatná připravenost na výuku. U dálkové formy studia mnoho žáků a studentů podcení vstup na střední nebo vyšší odbornou školu a náročnost pravidelné domácí přípravy do výuky. Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části) a absolutorií Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky a absolutoria maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 4 % prospělo 8 % neprospělo 5% absolutoria prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 39 % 6 % % Slovní hodnocení Velmi dobrých výsledků dosáhli maturanti při propojení znalostí z jednotlivých odborných ekonomických předmětů a v aktivní komunikaci v cizím jazyce (AJ, NJ) během ústní maturitní zkoušky. Velmi dobrých výsledků dosáhli maturanti v dálkovém nadstavbovém studiu a absolventi vyšší odborné školy u absolutoria. Přiloženo hodnocení předsedů maturitních komisí a komisí absolutoria viz příloha č.. Maturitní zkoušky ve školním roce 8/9 prokázaly dobrou odbornou i pedagogickou připravenost vyučujících, viz hodnocení předsedů maturitních komisí. Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na VOŠ a VŠ: V současné době narůstá skupina absolventů, kteří chtějí pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ a VOŠ. Počet absolventů na těchto typech škol přesahuje 75%. Další část absolventů se ucházela o zaměstnání v obchodních firmách a organizačních složkách státu, někteří absolventi pracují v rodinných firmách. Část absolventů nachází uplatnění ve firmách, v nichž po dobu studia absolvovali odbornou praxi. Absolventi se v minimální míře nachází v evidenci Úřadu práce. strana

13 Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvala třídního učitele Pochvaly Pochvala ředitele školy c) 64 6 Pochvala třídního učitele: výborný prospěch, reprezentace školy, vzorná práce pro kolektiv. Pochvala ředitele školy: výborné studijní výsledky po celou dobu studia, práce pro kolektiv třídy, reprezentace školy. Napomenutí a důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia Napomenutí a důtky Napomenutí a důtka třídního učitele: opakované nevhodné chování nebo kázeňské prohřešky, opakované pozdní příchody. Důtka ředitele školy: závažné porušení školního řádu. Podmínečné vyloučení ze studia: opakované porušování školního řádu, neomluvená absence. Vyloučení ze studia: hrubé porušení školního řádu, opakovaná neomluvená absence. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Přiloženo vyjádření výchovného poradce Ing. Zdenky Jankovičové (pracoviště Zlín) a Jiřího Švece (pracoviště Kroměříž) - viz příloha č. 3. Přiloženo vyjádření preventistky Ing. Zdenky Jankovičové (pracoviště Zlín) a Ing. Zuzany Atarsia (pracoviště Kroměříž) - viz příloha č. 4. d) Snížené stupně z chování za školní rok 8/9 uspokojivé 3 neuspokojivé e) % ze všech žáků školy 3,67,3 Neomluvené hodiny za školní rok 8/9. pololetí. pololetí za školní rok f) počet 43 počet % ze všech zameškaných hodin,83,, Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 8/9 zrakové postižení pohybové postižení ročník IV. I. počet žáků Na pracovišti ve Zlíně nebyl ve školním roce 8/9 evidován žádný integrovaný žák. Na pracovišti v Kroměříži studovala ve školním roce 8/9 jedna nevidomá žákyně IV. ročník studijního oboru Podnikatel. Jde o vzdělávání formou individuální integrace. Vzhledem k postižení této žákyně byla na škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Integrovaná žákyně složila úspěšně maturitní zkoušku. Dále studovala v I. ročníku oboru Podnikatel žákyně s pohybovým postižením, která používá invalidní vozík. strana 3

14 g) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 8/9 název soutěže, přehlídky Olympiáda v AJ Olympiáda v ČJL Zkoušky City and Guilds Matematická soutěž SŠ Matematická liga Zeměpisná olympiáda Klokan matematika Eurorebus Soutěž SELL YOUR IDEA VŠ podnikání Ostrava Atletický pohár Cornycup Futsal SŠ Florbal SŠ Den sportu na Parádě Mistrovstvá ČR žáků a pedagogů SŠ v sálové kopané školní kolo počty účastníků oblastní kolo ústřední kolo umístění složilo 4 8 úspěšný řešitel 3 3. místo 5 5. místo místo 3. místo Významná umístění 3. místo - Eurorebus, krajské kolo; 3. místo Mistrovství ČR žáků a pedagogů soukromých škol v sálové kopané; 7. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 8/9 A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) a významné mimoškolní aktivity žáků: Účast na celokrajné přehlídce středních škol Zlínského kraje; Účast na přehlídkách středních škol: Vsetín, Přerov; Účast na generální pilotáži maturitní zkoušky MAG 9 - ; Účast na Hospodárskom týždni organizovaném SOA Liberta Bratislava; Exkurze na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku; Účast na konferenci Cesty krve; Účast 3. ročníků na akci Den ADRY; Spolupráce s občanským sdružením Slunečnice a ADRA (pořádání veřejných sbírek); Účast na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour ; Pasování žáků l. ročníků; Stálá spolupráce s Junior Baťa Achievement v oblasti studentských firem; Účast v celostátním finále soutěže EUROREBUS; 6. ročník výtvarné soutěže Kolář 8; Účast na veletrhu vzdělávání Gaudeamus 8; Program Příběhy bezpráví konference politických vězňů; XV. Reprezentační ples školy; Další vzdělávací a výchovné aktivity: Seznamovací kurz pro žáky I. ročníků (Trnava); Sportovně - turistický kurz (Kamínka u Roštína); Jazykově - konverzační kurz s rodilými mluvčími - NJ, AJ (Vizovice); Lyžařský výcvikový kurz (Bílá); Výběrový lyžařský kurz (Rakousko); Sportovní den SŠP a VOŠ; Workshop VOS; Beseda s poslancem Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejčkem; Beseda na téma Psychologické kořeny násilí pro žáky maturitních ročníků; Beseda na téma Sexuální zneužívání, znásilnění pro žáky 3. ročníků; Beseda na téma AIDS, sex, vztahy UNIE Kompas Zlín; Beseda se studenty na Okresním soudu ve Zlíně na téma trestní právo; Beseda na téma Drogová kriminalita strana 4

15 Akce Krajské knihovny Fr. Bartoše pro l. ročníky Cesty k informační gramotnosti; Přednáška o Evropské Unii v jazyce anglickém; Účast na vzdělávacím pořadu Brazílie ; Návštěva muzea Maxe Švabinského; Návštěva knihovny Kroměřížska; Návštěva divadelního představení ve Zlíně: Maryša, Švejk; Exkurze do nízkoprahového klubu UNIE KOMPAS; Odborná exkurze maturitních tříd do Prahy; Odborná exkurze: Vídeň; Odborná exkurze: Paříž, Versailles; Odborná exkurze: Velká Británie; Odborná exkurze: Osvětim; Odborná exkurze: veletrh Invex; Odborná exkurze: historická Olomouc; Odborná exkurze: Pivovaru Zubr; Odborná exkurze: Bratislava; Odborná exkurze: veletrh GO a REGIONTOUR ; Odborná exkurze: Komerční banka Kroměříž; Odborná exkurze: Prostějov; Odborná exkurze: velkoobchod Law, s.r.o.; Odborná exkurze: Luhačovice; Odborná exkurze: Staré Město; Odborná exkurze: firma Colorlak, s.r.o. Uherské Hradiště; Odborné exkurze: turistika v Chřibech; Cyklistická exkurze Bat ův kanál: Otrokovice, Uherské Hradiště; Haydn Tag, Österreich Institut v Brně; Představení DANCE NO DRUGS; Přehlídka pracovních příležitostí Kroměříž; 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok Ve školním roce 8/9 nebyla na škole provedena kontrola ze strany České školní inspekce. 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V souladu s vyhláškou č. 5/ 5 Sb. 7 písma i viz příloha č. 8.. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V období od do se škola účastnila jako partner grantového projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ Zlínského kraje v oblasti dalšího odborného vzdělávání Šance pro dospělé v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. V předchozím období škola předložila 4 projekty v rámci finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: datum ponázev projektu prioritní osa dání Modernizace výuky a zkvalitnění vzdělávání v ná. Zvyšování kvality ve vzdělávání stavbovém studiu ve Zlínském kraji Manuál vyučujícího marketingu cestovního ruchu 7. Další vzdělávání pracovníků s cílem zvyšování kompetencí vyučujících škol a školských zařízení Open school učíme se, podnikáme. Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Inovace vzdělávacího programu VOS Turismus na 7. Vyšší odborné vzdělávání kreditní a modulární vzdělávací program Bohužel žádný z těchto projektů nebyl škole schválen k realizaci. strana 5

16 . ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Škola dlouhodobě spolupracuje s: Obchodní a hospodářskou komorou v Kroměříži; Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska; Úřadem práce v Kroměříži; Úřadem práce ve Zlíně; Klubem Unesco;. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Ve školním roce 8/9 škola zabezpečovala výuku v oblasti SŠ (obory Podnikatel, Podnikání) a VOŠ (obory Prokurista firmy, Daňová a finanční správa, Turismus). K studovalo ve škole ve všech vzdělávacích programech středoškolského a vyššího odborného vzdělávání celkem 744 žáků a studentů ve 36 třídách a studijních skupinách. K studovalo v Kroměříži celkem 47 a ve Zlíně 9 žáků a studentů (včetně maturantů a absolventů VOŠ). V uplynulém školním roce se podařilo splnit cíle a úkoly výchovně vzdělávacího procesu. Zvýšila se úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ, kde uspělo přes 75% absolventů SŠ. Škola dále dopracovávala zaměření pro žáky od 3. ročníku, čímž vytvořila širší možnost pro jejich další uplatnění. Ve školním roce 8/9 prošel výukou. ročník nově akreditovaného oboru VOS Daňová a finanční správa v denní a dálkové formě studia. Škola umožnila prohloubit získané znalosti a dovednosti žáků a studentů ze školních lavic o poznatky z odborných kurzů a exkurzí v ČR i zahraničí. Ukázalo se, že nově vytvořená skladba výukových předmětů a následná aktualizace jejich obsahu dle potřeb praxe a nových hospodářských a společenských trendů byla správná. é, žáci a studenti měli větší volnost a tvořivost ve výuce vedoucí k vyšší náročnosti a připravenosti pro život to je podnikání v našem i okolních regionech. Škola bude i v dalším školním roce zabezpečovat výuku v oblasti SŠ (obor Podnikatel a Ekonomika a podnikání oba ve 4 zaměřeních, Podnikání) a VOŠ (obory Daňová a finanční správa a Turismus). Výše nastoupený směr výuky vyplývá z požadavků trhu práce a potřeb zaměstnavatelů. Základním stavebním kamenem školy zůstává střední škola, která bude otevřena všem zájemcům, včetně zdravotně handicapovaných. Od září 9 pokračuje ve studiu. ročníku v Kroměříži jedna žákyně na vozíčku. Pro budoucí absolventy vyšší odborné školy se dále propracovává prostupnost na VŠ s cílem dosažení titulu Bc. Absolventi oboru Daňová a finanční správa mohou pokračovat ve studiu bakalářského programu na Vysoké škole Akademie STING v Brně. Ve spolupráci s VOŠ Goodwill Frýdek Místek je nabízena možnost doplnění titulu Bc. absolventů VOŠ oboru Turismus během dvousemestrálního studia na College of tourism & hotel management na Kypru. Někteří absolventi VOŠ oboru Turismus pokračují ve studiu na Soukromé vysoké škole hotelové v Praze. Datum zpracování výroční zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Zlín Kroměříž Podpis ředitele školy a razítko školy: strana 6

17 strana 7

18 strana 8

19 strana 9

20 strana

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva byla projednána.. se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Mgr.

Více

Výroční zpráva byla projednána dne 5.10 2015 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o.

Výroční zpráva byla projednána dne 5.10 2015 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Výroční zpráva byla projednána dne 5.10 2015 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. jednatel DZC, spol. s r.o. Výroční zpráva byla projednána dne 7.10 2015 na jednání

Více

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o.

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. jednatel DZC, spol. s r.o. Výroční zpráva byla projednána 10. 10. 2014 na jednání Školské

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, a v souladu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva byla projednána 20. 09. 2010 se zřizovatelkou Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. Datum: 20. 09. 2010 PhDr. Hana

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva byla projednána 2. 10. 2009 se zřizovatelkou Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. Datum: 02. 10. 2009 PhDr. Hana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Obsah: Přílohy: strana 3

Obsah: Přílohy: strana 3 2015/2016 2015/2016 strana 2 Obsah: 1. SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 4 2. ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY A VYUČOVANÝCH OBORŮ... 5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 4. ŠKOLSKÁ RADA... 8 5. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o škole a hospodaření

Výroční zpráva o škole a hospodaření Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Výroční zpráva o škole a hospodaření za školní rok 2016/2017 Ředitel školy: Ing. Milan Koudelka Výroční zpráva o škole obsahuje:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více