VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily, Tyršova 485, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 říjen 2012, za kolektiv vedení školy Ing. P. Musilová, ředitelka

2 ! 2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12

3 Obsah Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12! 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 Velikost a úplnost školy... 7 Vybavení školy... 8 Funkční podmínky... 8 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 Pracovníci školy... 9 Zařazení pracovníků do platových tříd... 9 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Praxe pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání Preventivní program školy Evaluace minimálního preventivního programu školy Výsledky výchovy a vzdělávání žáků AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Sdružení přátel waldorfské školy Školní orchestr Spolupráce s jinými školami Spolupráce s partnery Granty a dotace Mezinárodní spolupráce VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI... 29! 4

5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY... 30! 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Název: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Sídlo školy: Tyršova 485, Semily IČO: Zařazení do rejstříku škol: Přehled součástí školy: IZO Kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA žáků STŘEDNÍ ŠKOLA žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA jídel Zřizovatel: Právní forma: Ředitelka školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Zástupce ředitele pro SŠ: Výchovný poradce: Metodik prevence: Město Semily, Husova 82, Semily Příspěvková organizace Ing. P. Musilová Ing. J. Kocvárová Mgr. L. Břenková Mgr. L. Břenková Mgr. M Peukerová, Mgr. L. Břenková Školská rada pro funkční období : Ing J. Dvořáková za zřizovatele Lena Mlejnková za zřizovatele Mgr. O. Kousalová za pedagogické pracovníky Mgr. I. Zejdová za pedagogické pracovníky M. van de Loo za zákonné zástupce Ing. Jan Myslivec za zákonné zástupce, předseda Školské rady! 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Velikost a úplnost školy Waldorfská škola v Semilech je v Libereckém kraji jedinou školou svého druhu a je výraznou alternativou v rámci regionálního školství. Od školního roku 2009/10, kdy školu opustili první maturanti, může nabídnout rodičům a jejich dětem ucelený systém waldorfského vzdělávání od 1. až po 13. třídu. Školu navštěvují žáci ze Semil a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Zájem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování znalostí, ale především na všestranný rozvoj osobnosti, na rozvoj sociálního cítění, má vzrůstající tendenci. Škola tedy netrpí všeobecným úbytkem žáků (demografický pokles) průměrně má 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 80 studentů ve čtyřech ročnících SŠ. Základní škola (1. 8. tř. ZŠ, jídelna, 3 oddělení družiny) sídlí ve vzájemně propojených budovách Tyršova 485 a Špidlenova 483; ve vnitřním traktu mezi oběma budovami se nachází školní dvůr. Střední škola (9. tř. ZŠ 13. tř. SŠ) užívá dvě nově zrekonstruovaná patra budovy J. Žižky 375 a částečně zrekonstruované přízemí budovy J. Žižky 220. Školní areál tvoří rozsáhlé venkovní prostranství s malou zděnou budovou (sklad), z větší části oplocené. Škola obhospodařuje i pozemek č. p. 979, který je využíván k výuce pěstitelských prací. Školní družina funguje ve dnech školního vyučování vždy od 7.00 do hodin. Koncepčně je tvořena třemi odděleními. Každá třída (1. 3., popř. i dojíždějící žáci ze 4. a 5.) má tedy po skončení vyučování oddělenou činnost se svou paní vychovatelkou a to do 14.30, popř hodin. Poté se děti scházejí do společné družiny, kde mohou pobývat pod pedagogickým vedením do hodin.! 7

8 Vybavení školy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Škola prozatím nemá základní odborné učebny (např. přírodovědnou, hudební, jazykovou), nemá ani vlastní tělocvičnu. Škola není bezbariérová. Nemá instalovány elektronické bezpečnostní prvky zajištění proti krádežím. Školní jídelna (výdejna) s kapacitou cca 90 míst a s možností vydat 250 jídel, nesplňuje beze zbytku zejména kapacitní požadavky kladené na obdobné provozy. Zařízení jídelny by zasluhovalo generální výměnu, jeho životnost je už dlouho uměle udržována na úkor pohodlného a vkusného stolování. Školní kuchyň při ZŠ dr. F. L. Riegra nám poskytuje možnost výběru ze dvou jídel, jedno bezmasé. Na základě iniciativy rodičů a vstřícnosti paní Tomášové, vedoucí jídelny při ZŠ dr. F. L. Riegra, pokračujeme v odběrech varianty bezmasé stravy (út a čt) inspirované makrobiotickou kuchyní. Funkční podmínky Budovy školy jsou v běžném školním provozu využity na maximální možnou míru. Poměrně hodně jsou využívány i v čase mimo vyučování, o víkendech a o prázdninách (kurzy, semináře, vzdělávací akce apod.). Technický stav budov ZŠ se poměrně rychle zhoršuje, okna jsou v havarijním stavu, budovy nemají výraznější tepelně-izolační prvky, budovy nesou stopy poškození vlhnoucího zdiva (Špidlenova průjezd do dvora, opadaná omítka a obkladová dlažba u obou vchodů). Díky finančnímu zajištění od zřizovatele se podařilo vyměnit vstupní dveře u obou budov ZŠ! Zastaralý a nehospodárný je i systém vytápění a přípravy teplé vody. Vybavení většiny tříd ZŠ a družiny vyžaduje nadále velmi nutnou, postupnou, výměnu nábytku. Výdejna jídel bude nucena nárokovat v novém roce obnovu nebo spíše výměnu mycí linky. Zázemí učitelů je na dobré úrovni. Technické zázemí obou kanceláří školy je funkční a vyhovující.! 8

9 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2011/12 pracovalo ve škole celkem 41 kmenových zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci (33): 13 třídních učitelů, 12 kmenových odborných učitelů, 4 odborné učitelky eurythmie, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky v družině, 3 externí odborní učitelé: učitel psychologie, odborný učitel pro výuku malby na SŠ a odborný učitel pro výuku truhlářství a kovářství na SŠ; pedagogové ve funkcích: 1 výchovný poradce, 1 asistent pedagoga, 3 odborní mentoři, 1 metodik primární prevence, 1 koordinátor IT Nepedagogičtí pracovníci (8): hospodářka školy, organizační pracovnice, školník, 3 pracovnice úklidu, 2 pracovnice ve výdejně jídel. Pracovníci školy Ředitel a zástupce ředitele Interní učitelé Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané ,03 8 6,85 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet pracovníků ! 9

10 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Pro potřeby školy se jedná především o ukončené vzdělání v semináři pro waldorfskou pedagogiku - akreditované tříleté studium v ČR nebo roční stáž a studium při vzdělávacím vysokoškolském semináři v zahraničí. Ze 32 učitelů na škole má (nebo dokončuje) toto mezinárodně uznávané vzdělání 20 učitelů (tedy 62%), z toho pro kvalifikaci třídního učitele 12 učitelů kvalifikaci pro učitele středoškolského stupně 4 učitelé, studium pro odborné učitele 4 učitelé, Ze 17 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků je 9 vysokoškolsky odborně vzdělaných: 3 s titulem Ing., 1 s titulem RNDr., 4 s titulem Bc. v oboru práva, humanitních věd a pedagogiky, 1 s titulem Dipl.ped. z USA, 1 vyučující předmětu Eurytmie s doloženým ukončeným odborným vzděláním v zahraničí, 3 vychovatelky v družině 2 učitelé výtvarných a uměleckých předmětů, jeden s odbornými mistrovskými zkouškami v oboru Keramik, druhý s odborným vzděláním v zahraničí a s uměleckou praxí, 2 učitelé s odbornou způsobilostí a kvalifikací pro jiný stupeň ZŠ, než na jakém vyučují. Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu kvalifikovaných 15 47% nekvalifikovaných 17 53% Kvalifikaci si dalším pedagogickým studiem doplňuje 5 učitelů.! 10

11 Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Učitelé s odbornou kvalifikací Učitelé bez odb. kvalifikace Anglický jazyk 1 3 Německý jazyk 1 4 jiné 0 0 Odchody pedagogických pracovníků 2 Nově přijatí pedagogičtí pracovníci - 2 Praxe pedagogických pracovníků začínající do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let do 25 let do 30 let do 35let Další vzdělávání pedagogických pracovníků druh studia počet akcí zaměření počet účastníků vzdělávací instituce doplňující nebo rozšiřující pedagogické studium 3 Obecná a odborná pedagogika, waldorfská pedagogika, 7 PedF TU Liberec, WS T.Zuzák, PedF UK doplňující odborné studium 2 metodik prevence, koordinátor ŠVP, výchovné poradenství 10 MU Praha, NIDV Liberec, TU Liberec kurzy 4 malba, goetheanismus 20 A.Bilser Institut, AS Kozákov semináře 2 pedagogické 20 WŠ Pardubice, WŠ Opatov Praha týdenní metodické studium v zahraničí 1 pedagogické 1 Lehrerseminar Kasel magisterské studium 2 pedagogické 2 Institut waldorfské pedagogiky Oslo školský management 5 řízení školy 5 Fakta s.r.o, NIDV Liberec,CDV, KÚ Liberec,! 11

12 Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 5 2 Pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 2 Ředitelská volna 5 0 celkem 12 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Proces výuky ve školním roce 2011/12 probíhal podle schválených učebních dokumentů pro ZŠ a SŠ. V těchto učebních dokumentech je podrobně charakterizována pedagogická koncepce školy. Případným zájemcům jsou dokumenty veřejně přístupné na webu školy a na vyžádání i v kancelářích. Učební dokumenty ZŠ: Školní vzdělávací program Waldorfská škola (č. j. ZŠW 2007 ŠVP) poprvé realizován ve všech ročnících ZŠ. Průběžně je vyhodnocován během pedagogických konferencí. Učební dokumenty SŠ: Waldorfské lyceum ( obor M/ 004), MŠMT č.j / , s platností od a Kombinované lyceum Semily (č. j. SŠW 2011 ŠVP) podle schváleného RVP (obor M/ 06), s platností od Nepovinné předměty v tomto školním roce otevřeny nebyly. V tomto školním roce pokračovala stejná nabídka kroužků pro děti: jazykový, výtvarný, řezbářský a keramický, opět pod záštitou SPWŠ, k velké spokojenosti dětí i rodičů. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků! 12

13 Vývoj počtu tříd a žáků Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu šk. rok 2010/ / / / / /12 celkem ,4 22,5 ZŠ ,6 SŠ Změny v počtech žáků během školního roku počet ZŠ SŠ přestoupili z jiné školy 4 2 přestoupili do jiné školy 3 2 sami ukončili studium 0 0 studium ukončeno školou 0 0 nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování ! 13

14 Školní družina Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Oddělení počet žáků s pravidelnou docházkou počet vychovatelek Celkem 71 3 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Údaje o přijímacím řízení na SŠ 2010/ / 12 přihlášky do 1. kola přihlášky do 2. kola a dalších kol 0 0 rozhodnutí o přijetí po 1. kole rozhodnutí o přijetí po 2. a dalším kole 0 0 rozhodnutí o nepřijetí 0 4 nastoupilo do 1. ročníku SŠ nastoupilo do 1. ročníku SŠ z jiných škol 2 3! 14

15 Zápis do 1. třídy ZŠ 2010 / /12 žádosti o zápis žádosti o odklad 9 7 nezapsáno 1 0 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání nastoupilo do 1. třídy ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním zabezpečují a vzájemně koordinují na naší škole, vedle každodenní péče třídních učitelů, tito pracovníci: 2 speciální pedagogové, jeden na plný úvazek, druhý s dotací 6 hodin ze svého úvazku; výchovný poradce; asistent pedagoga. Pracují s dětmi na základě souhlasu jejich rodičů a vedou příslušnou dokumentaci. Výstupy, závěry a doporučení poskytují výhradně zákonným zástupcům žáka. Díky jejich práci může škola nabídnout rodičům, žákům i učitelům: - péči o integrované žáky se speciálními potřebami na úrovni školy - poradenství při volbě školy resp. povolání - práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.) Ve školním roce 2011/12 bylo statisticky vykazováno 17 (15 ZŠ a 2 SŠ) integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří měli vypracován individuální vzdělávací plán. Tři z těchto žáků byli v péči asistenta pedagoga, financovaného z grantu EU peníze školám. Ostatní byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných speciálním pedagogem dle doporučení PPP a SPC. Speciální pedagog se věnuje i dalším dětem na základní škole na doporučení učitelů a ostatním dětem, které mají různorodé výukové problémy. Svou pomoc konzultuje pravidelně s učiteli, rodiči i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Žáci s vadami řeči dochází ve škole na logopedii ke speciálnímu pedagogovi po vyučování. Snahou všech pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování.! 15

16 Druh postižení / poruchy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet žáků S mentálním postižením 7 S vadami řeči 4 S tělesným postižením 1 Se sníženou psychosociální adaptací (SPUCH*) 8 Celkem 20 Poznámka: * SPUCH = specifické poruchy učení a chování Na konci školního roku byla škole krajským úřadem v Liberci přiznána dotace z rozvojového programu MŠMT č / Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Vzdělávání nadaných žáků Při vzdělávání nadaných žáků vycházejí učitelé z principů individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě: - zadáváním specifických úkolů - rozšířením vzdělávacích obsahů - zapojením nadaných žáků do samostatných náročnějších prací a projektů - tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Při celostním pohledu na dítě je třeba i u nadaných žáků vnímat jejich případné deficity např. v oblasti sociální a zapojovat je vhodným způsobem do skupinových prací. Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání ověřují učitelé ve svých předmětech podle předem stanovených kritérií, probírány jsou na pravidelných pedagogických konferencích. Na základní škole jsou s průběhem vzdělávání žáka seznamováni rodiče formou zápisu do žákovských knížek, každý měsíc na třídních schůzkách nebo při příležitosti návštěv v rodinách. Na střední škole se zavádí systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí formou pravidelných trojstranných pohovorů (třídní učitel, žák, rodiče). Tyto rozhovory by měly plnit výraznou diagnostickou a sociálně-preventivní roli. Systém bude dále uplatňován, rozvíjen a ověřován.! 16

17 Škola se účastnila celostátních srovnávacích testů 5. a 9. tříd v tomto rozsahu: V deváté třídě využili rodiče práva na vyslovení nesouhlasu s tímto způsobem testování; v páté třídě se testování zúčastnilo 9 dětí z 27. Vzhledem k vzorku třídy, který se ověřování zúčastnil, nelze výsledky považovat za relevantní. Preventivní program školy Hlavní cíle programu vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zkvalitňování mezilidských vztahů navázání vztahu rodiče pedagog škola rozvoj schopnosti správné komunikace snaha o kladné sebepojetí (rozvoj schopnosti mít sám sebe rád) výchova k samostatnosti výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (zdravý životní styl) vhodné trávení volného času prevence šikany (práce s ohroženými jedinci) zvyšování odolnosti dětí vůči droze snaha o změnu postoje u dětí, které již do kontaktu s drogou přišly sexuální výchova (bezpečný a zodpovědný sex) další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence (metodická a informační pomoc pedagogům) Minimální preventivní program je na naší škole založen na celkové filozofii waldorfské školy, specifikách výuky, individuálním přístupu k žákům i rodičům. Vzhledem k těmto skutečnostem je obtížné vytvořit jasně specifikovaný program. Principy waldorfské pedagogiky a waldorfské léčebné pedagogiky, které se zde používají, působí preventivně terapeuticky samy o sobě. Hlavní body Minimálního preventivního programu se prolínají se vzdělávacím programem školy. Témata k prevenci si školní metodik volí sám, při výběru vychází ze struktury vyučování, filozofie školy a z potřeb a specifik jednotlivých tříd. Nabídky se k metodikovi dostávají převážně prostřednictvím ů a letáků, které chodí na adresu školy přímo od realizátorů preventivních projektů. Pokud škola využívá externě nabízené programy, tak spíše jako doprovodné akce k právě probíranému učivu; ve velké většině však specifikům a nárokům školy nevyhovují. Většinu aktivit provozuje škola interně, v kompetenci svých učitelů a metodika prevence či výchovného poradce přímo ve vyučování. Škola také úzce spolupracuje s OSPOD, PPP a SPC, společně s poradnami, rodiči, kolegy, výchovnou poradkyní a žáky se hledá vždy nejvhodnější řešení problému. Aktivity pro žáky! 17

18 Ranní a odpolední družina pro žáky Tříd Školní orchestr Kroužek keramiky Kroužek modelování z vosku Řezbářský kroužek Logopedie Výtvarný kroužek Plán akcí na školní rok 2011/2012 Září oslava svátku sv. Václava + Michaelská slavnost pro děti tříd (oslava statečnosti v boji s drakem) Říjen Den stromů (rozvoj vztahu ke stromu jako k živé bytosti výsadba) Listopad sv. Martin průvod s lampičkami (legenda o Martinovi jako oslava soucitu s bližním) Den otevřených dveří Prosinec Vánoční jarmark sv. Mikuláš Vánoční turnaj ve floorballe (žáci x kolegium učitelů) Vánoční hra 9. třídy Leden Tři králové Únor Masopust Březen Velikonoční jarmark (vynášení Morany) Duben Návštěva p. Demishe (mentor školy) Přijímací řízení na Lyceu Květen seminář Nauka o smyslech člověka (Mgr. D. Pleštil, PhD.) Jarní soustředění orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk (koncert pro školu) Závěrečná slavnost Červen Divadelní představení 8. třídy Ze života hmyzu Valdštejnská slavnost (oslava slunovratu pro celou školu) Další akce! 18

19 *2.třída navštěvuje místní Domov důchodců s pásmem lidových písní a říkadel (sociální rozměr) *Ve 3.ročníku epocha Ze zrna chléb, kde se děti učí vážit si lidské práce a jídla. Samy si zasejí, vypěstují, sklidí, vymlátí obilí a umelou mouku, ze které si pak n á s l e d n ě upečou chléb. *Účast 5.ročníku na Olympiádě waldorfských škol *Středověká rytířská slavnost v 6.ročníku (pasování na rytíře) *Návštěva festivalu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (filmové dokumenty pro vyšší ročníky) *Zapojení studentů Lycea do projektu Antixeno (tvorba videoklipů na téma xenofobie) *Účast učitelů na seminářích, kurzech a přednáškách (další vzdělávání waldorfských učitelů) *Navázání užší spolupráce s pracovníkem specifické primární prevence etopedem Mgr. Petrem Šolcem (zmapování a zlepšení sociálního klimatu ve vyšších třídách ZŠ a SŠ) Vypracovala Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence V Semilech září 2011! 19

20 Evaluace minimálního preventivního programu školy *V uplynulém školním roce se nám dařilo, díky otevřené komunikaci mezi učiteli a žáky, řešit problémy a aktuální otázky přímo ve vyučování, popř. na mimoškolních akcích. *Ve všech vyučovacích předmětech jsme uplatňovali tzv. prožitkové učení, pomocí různých sociálních her jsme u dětí rozvíjeli komunikační dovednosti a posilovali vědomí mravních a morálních hodnot. *Kromě hlavních předmětů se nám jevily pro prevenci velmi vhodné třídnické hodiny, hodiny eurytmie a tělesné výchovy, u vyšších tříd pak bloky praxí a společné třídní výjezdy, kdy se žáci cítí nejvíce uvolněni a kdy jsou přístupní hovořit o svých problémech a nejrůznějších tématech. *V případě, kdy žáci porušili školní řád (neomluvené hodiny, šikana, neplnění základních povinností atd.), vždy jsme s nimi vedli osobní pohovory, kontaktovali jsme rodiče a vždy se domluvili na společném řešení. Následně jsme pak dítě pozorovali a průběžně konzultovali s rodiči, popř. dalšími odborníky. V některých případech jsme doporučili konkrétní opatření (psychologa, rodinnou terapii, léčebnou terapii, asistenci ve vyučování apod.). Zároveň jsme spolupracovali s OSPOD, SPC, PPP a s dalšími organizacemi. *Agresivní slovní a menší fyzické útoky byly řešeny vždy pohovorem se všemi zúčastněnými a následnou omluvou. *Během školního roku jsme řešili zlepšení sociálního klimatu v jedné třídě. Ke spolupráci byl přizván zkušený etoped Mgr. Petr Šolc. Jeho včasná intervence, rozpoznání hlavních příčin problémů a následný návrh možného dalšího postupu, vedly k rychlému pozitivnímu řešení. *Během celého školního roku jsme se průběžně na kolegiích věnovali strukturovaným pohovorům o dítěti, což je specifikum waldorfských škol. Takových rozhovorů je možné během školního roku udělat několik, z hlediska léčebné pedagogiky je pak možné navrhnout speciální terapii či úkoly ve vyučování. *V letošním roce se nám také osvědčila tzv. schránka důvěry, kterou děti využívaly, když měly potřebu řešit nějaký problém bezpečným, neohrožujícím způsobem. *K preventivním opatřením patřily a patří pravidelné třídní schůzky a průběžné slovní hodnocení v sešitech, dále pak individuální pohovory s rodiči. *V rámci doprovodných preventivních programů se nám osvědčily návštěvy divadelních představení, koncertů, vernisáží a pořádání školních slavností. 7. a 9. třída navštívily divadelní představení divadla DRAK z Hradce Králové U kanónu stál aneb bitva u Hradce Králové.! 20

21 8. třída se zúčastnila divadelního festivalu Duhové divadlo v Písku, kde vystoupila s divadelním představením Ze života hmyzu, akce měla velký ohlas, hra se nakonec hrála v několika reprízách i na domácí semilské scéně. Příjemným zážitkem a pohlazením pro duši se nám stal společný koncert orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk, kterého se účastnila celá škola. *Některé z vyšších tříd (6. a 7.) se zúčastnily filmové projekce Planeta Země aneb Tajemný svět Ekvádoru a promítání tématických filmů z projektu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (drogy, AIDS, rasismus, šikana, chudoba atd.). *Studenti Lycea se i v letošním roce zapojili do projektu AntiXeno (podpora vzájemnosti a tolerance ve společnosti), v rámci něhož vytvořili několik velmi zdařilých videoklipů na téma xenofobie. *Studenti 11. ročníku v rámci adopce na dálku finančně podporují vzdělávání žáka z waldorfské školy v jihoafrickém Windhoeku. *V rámci prevence drogové závislosti navštívily školu pracovnice sdružení Advaita se svým programem pro 8. třídu. *Téměř všechny třídy se letos účastnily stmelovacích pobytů se svým třídním učitelem (např. přechod Jizerských hor 8. tř., výlet k prameni Labe 5. tř., setí obilí na Fořtu 3 tř., ozdravný pobyt na Bosně 2. a 4. tř., rytířská slavnost 6. tř. atd.), za velké podpory rodičů. Tyto mimoškolní akce mimořádným způsobem působí léčivě na sociální klima jednotlivých tříd a napomáhají k upevňování zdravých sociálních vztahů mezi dětmi. V Semilech dne Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence! 21

22 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Celkové hodnocení žáků prospěl/ neprospěl; počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce ročník počet žáků k / prospělo/neprospělo zameškané omluvené hodiny průměr na žáka neomlu vené , , , , , , , , ,14 18 ZŠ celkem , , , , / ,6 81 SŠ celkem ,1 84 ZŠ a SŠ celkem ,92 102! 22

23 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách a učebních oborech celkový počet žáků 9. třídy % přijato na střední školy z toho: gymnázia 0 0 waldorfské lyceum průmyslové školy 0 0 umělecké školy 1 5 zdravotnické školy 0 0 ekonomické a obchodní školy 0 0 přijato na učební obory 7 35 Všichni žáci 9. třídy pokračují v dalším vzdělávání na středoškolské úrovni, více než dvě třetiny z nich ve studiu na školách s maturitní závěrečnou zkouškou. Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli ! 23

24 Počet žáků přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy Celkový počet žáků 13. třídy přijato na VŠ z toho: % humanitní obory 3 přírodovědné obory 3 technické obory 5 umělecké obory 0 obchodní a ekonom. obory 0 jiné 1 přijato na VOŠ 3 12,5 jazyková škola 2 8,5 Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Výchovná opatření- napomenutí, důtky ZŠ SŠ pochvala 0 0 jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 1 0 důtka ředitele školy 1 3 snížená zn. z chování 0 0! 24

25 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Typ akce Místo konání Obsah, cíle Vlastní aktivity ZÁŘÍ Zahájení školního roku Michaelská slavnost KC Golf Semily ZŠ Přivítání nových žáků a studentů do školy, slavnostní zahájení školního roku Vyprávění o michaelské době, poděkování zemi za dary Divadelní představení Oběť ZŠ a SŠ Návštěva divadelního představení Oběť Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko WOW DAY ŘÍJEN SŠ ZŠ a SŠ Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně Mezinárodní akce na podporu znevýhodněných dětí v rozvojových zemích. Stavba draka Železňáka a sběr starého železa výnos cca 3 tis Kč Den stromů Zlatý kolovrat Martinská slavnost Den otevřených dveří LISTOPAD Osvětim Polsko Hlavatice u Turnova ZŠ a SŠ ZŠ SŠ Osvětim Každoroční akce přizpůsobená projektům v jednotlivých třídách Eurytmické vystoupení skupiny Theodora, umělecké ztvárnění předlohy Vyprávění o sv. Martinovi, hledání pokladu Propagace školy Návštěva památníku holocaustu studenta lycea! 25

26 PROSINEC Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Adventní spirála Sálek ZŠ Adventní slavnosti tříd 1. stupně ZŠ Vánoční trh Areál ZŠ Vánoční trh školy a pozvaných hostů Floorbalový turnaj studentů a učitelů školy Divadelní představení 9. třídy Vánoční příběh LEDEN Tělocvična ZŠ F.L.Riegra, Semily Sál radnice Semily Tradiční sportovní utkání Den otevřených dveří ZŠ a SŠ propagace školy Maturitní ples ÚNOR Masopustní průvod BŘEZEN práce žáků 9. třídy, prezentace vlastních prací ZŠ a SŠ průvod ulicemi k SŠ Sál Radnice města Semily Setkání žáků, rodičů a přátel v adventním čase nad hrou Ch.Dickense Společenská událost k rozloučení s maturitním ročníkem Masopustní veselí žáků školy prezentace prací žáků 9. třídy, Velikonoční slavnost ZŠ a SŠ Velikonoční trh, vynášení Mořeny DUBEN Duše stromu SŠ Vernisáž projektu lycea Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezančního člověka Prohlídka bažantnice Loukov 9. třída ZŠ Návštěva ekosystému v Loukově KVĚTEN Mezinárodní hudební setkání waldorfských škol Závěrečná slavnost školy ČERVEN Archiv, Semily KC Golf Semily Návštěva školního orchestru z Lucemburska a společný koncert žáků a učitelů z obou škol Představení žáků pro rodiče a přátele školy! 26

27 Festival waldorfských škol Duhové divadlo Písek ZŠ a SŠ Vernisáž výtvarných prací SŠ Projekt 10. ročníku Slavnostní předání maturitních vysvědčen Slavnost slunovratu Rytířská slavnost 6. třídy SŠ Valdštejn Kumburk Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka Slavnostní rozloučení s maturanty za přítomnosti místostarostky města putování od Brány Českého ráje ke hradu Valdštejnu, dobrodružná cesta Zážitek gotiky zpěv, tance, nástroje, hra, dobové oblečení; dějepisný projekt Praktika lycea: Ekologické praktikum Duben 2012 Sociální praktikum Březen 2012 Mašov u Turnova Zařízení poskytující sociální služby klientům Revitalizace lokality Brána do Českého ráje 11. ročníku lycea ve spolupráci s CHKO 12. ročník, celoroční spolupráce s odd. NP v nemocnici + individuální týdenní praktikum jednotlivých zařízeních Zeměměřičské praktikum Duben 2012 Roškopov Zeměměřičské praktikum 10. ročníku Zájezdy a studijní pobyty: Osvětim Polsko SŠ Návštěva památníku holocaustu Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezance Přednášky a besedy: Volba povolání Projekt Jeden svět ÚP Semily SŠ Návštěva s tématem Volba povolání, 9. třída Beseda s politickými vězni a studenty, s filmovým představením Příběhy bezpráví Jak se chovat k nevidomým SŠ Beseda s nevidomým člověkem! 27

28 Prezentace školy Sbírková akce Světluška SŠ waldorfská Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko Cyklojízda v Semilech Festival Duhové divadlo Písek SŠ waldorfská Ve spolupráci s MED a městskou policií ZŠ+SŠ waldorfská Sbírka na podporu nevidomých Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně První cyklojízda v Semilech účast a organizace Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka na festivalu v Písku Olympiáda WŠ WŠ Praha Olympijské hry waldorfských škol Sdružení přátel waldorfské školy Při škole působí Sdružení přátel waldorfské školy jako nezávislé občanské sdružení. Děkujeme všem aktivním rodičům za čas a práci strávenou pomocí škole. Jsme velmi rádi, že můžeme spoléhat na finanční podporu, kterou pokrýváme náklady na reprezentaci školy účast na Olympiádě 5. tříd waldorfských škol, účast v projektu Duhové divadlo festival divadelních představení žáků všech waldorfských škol nebo náklady na pobyt mentora školy, pana Ernsta Christiana Demische z Witten Annen. Školní orchestr Při škole nadále funguje Školní orchestr pod vedením MUDr. P. Kraťuka. Při svých pravidelných veřejných vystoupeních důstojně, umělecky reprezentuje naši školu, děkujeme! Spolupráce s jinými školami S ostatními základními a středními waldorfskými školami spolupracujeme v rámci Asociace waldorfských škol ČR. Spolupráce s partnery S několika partnery škola spolupracuje každoročně při realizaci sociálního praktika studentů 3. ročníku. Užší spolupráci jsme navázali s Nemocnicí Semily, kde probíhá téměř celoroční, po týdnech mezi studenty rozdělená, sociální praxe na Oddělení následné péče. Druhý týden praxe stráví studenti ve vybraném partnerském zařízení.! 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-782/07-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-782/07-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-782/07-01 Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Adresa: Butovická 9/228, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více