VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily, Tyršova 485, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 říjen 2012, za kolektiv vedení školy Ing. P. Musilová, ředitelka

2 ! 2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12

3 Obsah Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12! 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 Velikost a úplnost školy... 7 Vybavení školy... 8 Funkční podmínky... 8 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 Pracovníci školy... 9 Zařazení pracovníků do platových tříd... 9 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Praxe pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání Preventivní program školy Evaluace minimálního preventivního programu školy Výsledky výchovy a vzdělávání žáků AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Sdružení přátel waldorfské školy Školní orchestr Spolupráce s jinými školami Spolupráce s partnery Granty a dotace Mezinárodní spolupráce VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI... 29! 4

5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY... 30! 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Název: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Sídlo školy: Tyršova 485, Semily IČO: Zařazení do rejstříku škol: Přehled součástí školy: IZO Kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA žáků STŘEDNÍ ŠKOLA žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA jídel Zřizovatel: Právní forma: Ředitelka školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Zástupce ředitele pro SŠ: Výchovný poradce: Metodik prevence: Město Semily, Husova 82, Semily Příspěvková organizace Ing. P. Musilová Ing. J. Kocvárová Mgr. L. Břenková Mgr. L. Břenková Mgr. M Peukerová, Mgr. L. Břenková Školská rada pro funkční období : Ing J. Dvořáková za zřizovatele Lena Mlejnková za zřizovatele Mgr. O. Kousalová za pedagogické pracovníky Mgr. I. Zejdová za pedagogické pracovníky M. van de Loo za zákonné zástupce Ing. Jan Myslivec za zákonné zástupce, předseda Školské rady! 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Velikost a úplnost školy Waldorfská škola v Semilech je v Libereckém kraji jedinou školou svého druhu a je výraznou alternativou v rámci regionálního školství. Od školního roku 2009/10, kdy školu opustili první maturanti, může nabídnout rodičům a jejich dětem ucelený systém waldorfského vzdělávání od 1. až po 13. třídu. Školu navštěvují žáci ze Semil a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Zájem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování znalostí, ale především na všestranný rozvoj osobnosti, na rozvoj sociálního cítění, má vzrůstající tendenci. Škola tedy netrpí všeobecným úbytkem žáků (demografický pokles) průměrně má 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 80 studentů ve čtyřech ročnících SŠ. Základní škola (1. 8. tř. ZŠ, jídelna, 3 oddělení družiny) sídlí ve vzájemně propojených budovách Tyršova 485 a Špidlenova 483; ve vnitřním traktu mezi oběma budovami se nachází školní dvůr. Střední škola (9. tř. ZŠ 13. tř. SŠ) užívá dvě nově zrekonstruovaná patra budovy J. Žižky 375 a částečně zrekonstruované přízemí budovy J. Žižky 220. Školní areál tvoří rozsáhlé venkovní prostranství s malou zděnou budovou (sklad), z větší části oplocené. Škola obhospodařuje i pozemek č. p. 979, který je využíván k výuce pěstitelských prací. Školní družina funguje ve dnech školního vyučování vždy od 7.00 do hodin. Koncepčně je tvořena třemi odděleními. Každá třída (1. 3., popř. i dojíždějící žáci ze 4. a 5.) má tedy po skončení vyučování oddělenou činnost se svou paní vychovatelkou a to do 14.30, popř hodin. Poté se děti scházejí do společné družiny, kde mohou pobývat pod pedagogickým vedením do hodin.! 7

8 Vybavení školy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Škola prozatím nemá základní odborné učebny (např. přírodovědnou, hudební, jazykovou), nemá ani vlastní tělocvičnu. Škola není bezbariérová. Nemá instalovány elektronické bezpečnostní prvky zajištění proti krádežím. Školní jídelna (výdejna) s kapacitou cca 90 míst a s možností vydat 250 jídel, nesplňuje beze zbytku zejména kapacitní požadavky kladené na obdobné provozy. Zařízení jídelny by zasluhovalo generální výměnu, jeho životnost je už dlouho uměle udržována na úkor pohodlného a vkusného stolování. Školní kuchyň při ZŠ dr. F. L. Riegra nám poskytuje možnost výběru ze dvou jídel, jedno bezmasé. Na základě iniciativy rodičů a vstřícnosti paní Tomášové, vedoucí jídelny při ZŠ dr. F. L. Riegra, pokračujeme v odběrech varianty bezmasé stravy (út a čt) inspirované makrobiotickou kuchyní. Funkční podmínky Budovy školy jsou v běžném školním provozu využity na maximální možnou míru. Poměrně hodně jsou využívány i v čase mimo vyučování, o víkendech a o prázdninách (kurzy, semináře, vzdělávací akce apod.). Technický stav budov ZŠ se poměrně rychle zhoršuje, okna jsou v havarijním stavu, budovy nemají výraznější tepelně-izolační prvky, budovy nesou stopy poškození vlhnoucího zdiva (Špidlenova průjezd do dvora, opadaná omítka a obkladová dlažba u obou vchodů). Díky finančnímu zajištění od zřizovatele se podařilo vyměnit vstupní dveře u obou budov ZŠ! Zastaralý a nehospodárný je i systém vytápění a přípravy teplé vody. Vybavení většiny tříd ZŠ a družiny vyžaduje nadále velmi nutnou, postupnou, výměnu nábytku. Výdejna jídel bude nucena nárokovat v novém roce obnovu nebo spíše výměnu mycí linky. Zázemí učitelů je na dobré úrovni. Technické zázemí obou kanceláří školy je funkční a vyhovující.! 8

9 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2011/12 pracovalo ve škole celkem 41 kmenových zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci (33): 13 třídních učitelů, 12 kmenových odborných učitelů, 4 odborné učitelky eurythmie, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky v družině, 3 externí odborní učitelé: učitel psychologie, odborný učitel pro výuku malby na SŠ a odborný učitel pro výuku truhlářství a kovářství na SŠ; pedagogové ve funkcích: 1 výchovný poradce, 1 asistent pedagoga, 3 odborní mentoři, 1 metodik primární prevence, 1 koordinátor IT Nepedagogičtí pracovníci (8): hospodářka školy, organizační pracovnice, školník, 3 pracovnice úklidu, 2 pracovnice ve výdejně jídel. Pracovníci školy Ředitel a zástupce ředitele Interní učitelé Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané Fyzické osoby celkem Přepočteno na plně zaměstnané ,03 8 6,85 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet pracovníků ! 9

10 Odborná způsobilost učitelů pro výuku na waldorfské škole Pro potřeby školy se jedná především o ukončené vzdělání v semináři pro waldorfskou pedagogiku - akreditované tříleté studium v ČR nebo roční stáž a studium při vzdělávacím vysokoškolském semináři v zahraničí. Ze 32 učitelů na škole má (nebo dokončuje) toto mezinárodně uznávané vzdělání 20 učitelů (tedy 62%), z toho pro kvalifikaci třídního učitele 12 učitelů kvalifikaci pro učitele středoškolského stupně 4 učitelé, studium pro odborné učitele 4 učitelé, Ze 17 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků je 9 vysokoškolsky odborně vzdělaných: 3 s titulem Ing., 1 s titulem RNDr., 4 s titulem Bc. v oboru práva, humanitních věd a pedagogiky, 1 s titulem Dipl.ped. z USA, 1 vyučující předmětu Eurytmie s doloženým ukončeným odborným vzděláním v zahraničí, 3 vychovatelky v družině 2 učitelé výtvarných a uměleckých předmětů, jeden s odbornými mistrovskými zkouškami v oboru Keramik, druhý s odborným vzděláním v zahraničí a s uměleckou praxí, 2 učitelé s odbornou způsobilostí a kvalifikací pro jiný stupeň ZŠ, než na jakém vyučují. Odborná způsobilost učitelů pro přímou pedagogickou činnost dle NV MŠMT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu kvalifikovaných 15 47% nekvalifikovaných 17 53% Kvalifikaci si dalším pedagogickým studiem doplňuje 5 učitelů.! 10

11 Odborná způsobilost učitelů cizích jazyků Učitelé s odbornou kvalifikací Učitelé bez odb. kvalifikace Anglický jazyk 1 3 Německý jazyk 1 4 jiné 0 0 Odchody pedagogických pracovníků 2 Nově přijatí pedagogičtí pracovníci - 2 Praxe pedagogických pracovníků začínající do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let do 25 let do 30 let do 35let Další vzdělávání pedagogických pracovníků druh studia počet akcí zaměření počet účastníků vzdělávací instituce doplňující nebo rozšiřující pedagogické studium 3 Obecná a odborná pedagogika, waldorfská pedagogika, 7 PedF TU Liberec, WS T.Zuzák, PedF UK doplňující odborné studium 2 metodik prevence, koordinátor ŠVP, výchovné poradenství 10 MU Praha, NIDV Liberec, TU Liberec kurzy 4 malba, goetheanismus 20 A.Bilser Institut, AS Kozákov semináře 2 pedagogické 20 WŠ Pardubice, WŠ Opatov Praha týdenní metodické studium v zahraničí 1 pedagogické 1 Lehrerseminar Kasel magisterské studium 2 pedagogické 2 Institut waldorfské pedagogiky Oslo školský management 5 řízení školy 5 Fakta s.r.o, NIDV Liberec,CDV, KÚ Liberec,! 11

12 Plán čerpání volna pro samostudium pedagogických pracovníků Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 5 2 Pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 2 Ředitelská volna 5 0 celkem 12 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Vyučovací dokumenty Proces výuky ve školním roce 2011/12 probíhal podle schválených učebních dokumentů pro ZŠ a SŠ. V těchto učebních dokumentech je podrobně charakterizována pedagogická koncepce školy. Případným zájemcům jsou dokumenty veřejně přístupné na webu školy a na vyžádání i v kancelářích. Učební dokumenty ZŠ: Školní vzdělávací program Waldorfská škola (č. j. ZŠW 2007 ŠVP) poprvé realizován ve všech ročnících ZŠ. Průběžně je vyhodnocován během pedagogických konferencí. Učební dokumenty SŠ: Waldorfské lyceum ( obor M/ 004), MŠMT č.j / , s platností od a Kombinované lyceum Semily (č. j. SŠW 2011 ŠVP) podle schváleného RVP (obor M/ 06), s platností od Nepovinné předměty v tomto školním roce otevřeny nebyly. V tomto školním roce pokračovala stejná nabídka kroužků pro děti: jazykový, výtvarný, řezbářský a keramický, opět pod záštitou SPWŠ, k velké spokojenosti dětí i rodičů. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd, počty žáků! 12

13 Vývoj počtu tříd a žáků Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu šk. rok 2010/ / / / / /12 celkem ,4 22,5 ZŠ ,6 SŠ Změny v počtech žáků během školního roku počet ZŠ SŠ přestoupili z jiné školy 4 2 přestoupili do jiné školy 3 2 sami ukončili studium 0 0 studium ukončeno školou 0 0 nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování ! 13

14 Školní družina Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Oddělení počet žáků s pravidelnou docházkou počet vychovatelek Celkem 71 3 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a zápisu do ZŠ Údaje o přijímacím řízení na SŠ 2010/ / 12 přihlášky do 1. kola přihlášky do 2. kola a dalších kol 0 0 rozhodnutí o přijetí po 1. kole rozhodnutí o přijetí po 2. a dalším kole 0 0 rozhodnutí o nepřijetí 0 4 nastoupilo do 1. ročníku SŠ nastoupilo do 1. ročníku SŠ z jiných škol 2 3! 14

15 Zápis do 1. třídy ZŠ 2010 / /12 žádosti o zápis žádosti o odklad 9 7 nezapsáno 1 0 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání nastoupilo do 1. třídy ZŠ Speciální výchova a vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním zabezpečují a vzájemně koordinují na naší škole, vedle každodenní péče třídních učitelů, tito pracovníci: 2 speciální pedagogové, jeden na plný úvazek, druhý s dotací 6 hodin ze svého úvazku; výchovný poradce; asistent pedagoga. Pracují s dětmi na základě souhlasu jejich rodičů a vedou příslušnou dokumentaci. Výstupy, závěry a doporučení poskytují výhradně zákonným zástupcům žáka. Díky jejich práci může škola nabídnout rodičům, žákům i učitelům: - péči o integrované žáky se speciálními potřebami na úrovni školy - poradenství při volbě školy resp. povolání - práce s třídními kolektivy (prevence patologických jevů, řešení šikany atd.) Ve školním roce 2011/12 bylo statisticky vykazováno 17 (15 ZŠ a 2 SŠ) integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří měli vypracován individuální vzdělávací plán. Tři z těchto žáků byli v péči asistenta pedagoga, financovaného z grantu EU peníze školám. Ostatní byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných speciálním pedagogem dle doporučení PPP a SPC. Speciální pedagog se věnuje i dalším dětem na základní škole na doporučení učitelů a ostatním dětem, které mají různorodé výukové problémy. Svou pomoc konzultuje pravidelně s učiteli, rodiči i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Žáci s vadami řeči dochází ve škole na logopedii ke speciálnímu pedagogovi po vyučování. Snahou všech pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování.! 15

16 Druh postižení / poruchy Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 počet žáků S mentálním postižením 7 S vadami řeči 4 S tělesným postižením 1 Se sníženou psychosociální adaptací (SPUCH*) 8 Celkem 20 Poznámka: * SPUCH = specifické poruchy učení a chování Na konci školního roku byla škole krajským úřadem v Liberci přiznána dotace z rozvojového programu MŠMT č / Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Vzdělávání nadaných žáků Při vzdělávání nadaných žáků vycházejí učitelé z principů individualizace a vnitřní diferenciace ve třídě: - zadáváním specifických úkolů - rozšířením vzdělávacích obsahů - zapojením nadaných žáků do samostatných náročnějších prací a projektů - tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Při celostním pohledu na dítě je třeba i u nadaných žáků vnímat jejich případné deficity např. v oblasti sociální a zapojovat je vhodným způsobem do skupinových prací. Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání ověřují učitelé ve svých předmětech podle předem stanovených kritérií, probírány jsou na pravidelných pedagogických konferencích. Na základní škole jsou s průběhem vzdělávání žáka seznamováni rodiče formou zápisu do žákovských knížek, každý měsíc na třídních schůzkách nebo při příležitosti návštěv v rodinách. Na střední škole se zavádí systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí formou pravidelných trojstranných pohovorů (třídní učitel, žák, rodiče). Tyto rozhovory by měly plnit výraznou diagnostickou a sociálně-preventivní roli. Systém bude dále uplatňován, rozvíjen a ověřován.! 16

17 Škola se účastnila celostátních srovnávacích testů 5. a 9. tříd v tomto rozsahu: V deváté třídě využili rodiče práva na vyslovení nesouhlasu s tímto způsobem testování; v páté třídě se testování zúčastnilo 9 dětí z 27. Vzhledem k vzorku třídy, který se ověřování zúčastnil, nelze výsledky považovat za relevantní. Preventivní program školy Hlavní cíle programu vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zkvalitňování mezilidských vztahů navázání vztahu rodiče pedagog škola rozvoj schopnosti správné komunikace snaha o kladné sebepojetí (rozvoj schopnosti mít sám sebe rád) výchova k samostatnosti výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (zdravý životní styl) vhodné trávení volného času prevence šikany (práce s ohroženými jedinci) zvyšování odolnosti dětí vůči droze snaha o změnu postoje u dětí, které již do kontaktu s drogou přišly sexuální výchova (bezpečný a zodpovědný sex) další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence (metodická a informační pomoc pedagogům) Minimální preventivní program je na naší škole založen na celkové filozofii waldorfské školy, specifikách výuky, individuálním přístupu k žákům i rodičům. Vzhledem k těmto skutečnostem je obtížné vytvořit jasně specifikovaný program. Principy waldorfské pedagogiky a waldorfské léčebné pedagogiky, které se zde používají, působí preventivně terapeuticky samy o sobě. Hlavní body Minimálního preventivního programu se prolínají se vzdělávacím programem školy. Témata k prevenci si školní metodik volí sám, při výběru vychází ze struktury vyučování, filozofie školy a z potřeb a specifik jednotlivých tříd. Nabídky se k metodikovi dostávají převážně prostřednictvím ů a letáků, které chodí na adresu školy přímo od realizátorů preventivních projektů. Pokud škola využívá externě nabízené programy, tak spíše jako doprovodné akce k právě probíranému učivu; ve velké většině však specifikům a nárokům školy nevyhovují. Většinu aktivit provozuje škola interně, v kompetenci svých učitelů a metodika prevence či výchovného poradce přímo ve vyučování. Škola také úzce spolupracuje s OSPOD, PPP a SPC, společně s poradnami, rodiči, kolegy, výchovnou poradkyní a žáky se hledá vždy nejvhodnější řešení problému. Aktivity pro žáky! 17

18 Ranní a odpolední družina pro žáky Tříd Školní orchestr Kroužek keramiky Kroužek modelování z vosku Řezbářský kroužek Logopedie Výtvarný kroužek Plán akcí na školní rok 2011/2012 Září oslava svátku sv. Václava + Michaelská slavnost pro děti tříd (oslava statečnosti v boji s drakem) Říjen Den stromů (rozvoj vztahu ke stromu jako k živé bytosti výsadba) Listopad sv. Martin průvod s lampičkami (legenda o Martinovi jako oslava soucitu s bližním) Den otevřených dveří Prosinec Vánoční jarmark sv. Mikuláš Vánoční turnaj ve floorballe (žáci x kolegium učitelů) Vánoční hra 9. třídy Leden Tři králové Únor Masopust Březen Velikonoční jarmark (vynášení Morany) Duben Návštěva p. Demishe (mentor školy) Přijímací řízení na Lyceu Květen seminář Nauka o smyslech člověka (Mgr. D. Pleštil, PhD.) Jarní soustředění orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk (koncert pro školu) Závěrečná slavnost Červen Divadelní představení 8. třídy Ze života hmyzu Valdštejnská slavnost (oslava slunovratu pro celou školu) Další akce! 18

19 *2.třída navštěvuje místní Domov důchodců s pásmem lidových písní a říkadel (sociální rozměr) *Ve 3.ročníku epocha Ze zrna chléb, kde se děti učí vážit si lidské práce a jídla. Samy si zasejí, vypěstují, sklidí, vymlátí obilí a umelou mouku, ze které si pak n á s l e d n ě upečou chléb. *Účast 5.ročníku na Olympiádě waldorfských škol *Středověká rytířská slavnost v 6.ročníku (pasování na rytíře) *Návštěva festivalu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (filmové dokumenty pro vyšší ročníky) *Zapojení studentů Lycea do projektu Antixeno (tvorba videoklipů na téma xenofobie) *Účast učitelů na seminářích, kurzech a přednáškách (další vzdělávání waldorfských učitelů) *Navázání užší spolupráce s pracovníkem specifické primární prevence etopedem Mgr. Petrem Šolcem (zmapování a zlepšení sociálního klimatu ve vyšších třídách ZŠ a SŠ) Vypracovala Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence V Semilech září 2011! 19

20 Evaluace minimálního preventivního programu školy *V uplynulém školním roce se nám dařilo, díky otevřené komunikaci mezi učiteli a žáky, řešit problémy a aktuální otázky přímo ve vyučování, popř. na mimoškolních akcích. *Ve všech vyučovacích předmětech jsme uplatňovali tzv. prožitkové učení, pomocí různých sociálních her jsme u dětí rozvíjeli komunikační dovednosti a posilovali vědomí mravních a morálních hodnot. *Kromě hlavních předmětů se nám jevily pro prevenci velmi vhodné třídnické hodiny, hodiny eurytmie a tělesné výchovy, u vyšších tříd pak bloky praxí a společné třídní výjezdy, kdy se žáci cítí nejvíce uvolněni a kdy jsou přístupní hovořit o svých problémech a nejrůznějších tématech. *V případě, kdy žáci porušili školní řád (neomluvené hodiny, šikana, neplnění základních povinností atd.), vždy jsme s nimi vedli osobní pohovory, kontaktovali jsme rodiče a vždy se domluvili na společném řešení. Následně jsme pak dítě pozorovali a průběžně konzultovali s rodiči, popř. dalšími odborníky. V některých případech jsme doporučili konkrétní opatření (psychologa, rodinnou terapii, léčebnou terapii, asistenci ve vyučování apod.). Zároveň jsme spolupracovali s OSPOD, SPC, PPP a s dalšími organizacemi. *Agresivní slovní a menší fyzické útoky byly řešeny vždy pohovorem se všemi zúčastněnými a následnou omluvou. *Během školního roku jsme řešili zlepšení sociálního klimatu v jedné třídě. Ke spolupráci byl přizván zkušený etoped Mgr. Petr Šolc. Jeho včasná intervence, rozpoznání hlavních příčin problémů a následný návrh možného dalšího postupu, vedly k rychlému pozitivnímu řešení. *Během celého školního roku jsme se průběžně na kolegiích věnovali strukturovaným pohovorům o dítěti, což je specifikum waldorfských škol. Takových rozhovorů je možné během školního roku udělat několik, z hlediska léčebné pedagogiky je pak možné navrhnout speciální terapii či úkoly ve vyučování. *V letošním roce se nám také osvědčila tzv. schránka důvěry, kterou děti využívaly, když měly potřebu řešit nějaký problém bezpečným, neohrožujícím způsobem. *K preventivním opatřením patřily a patří pravidelné třídní schůzky a průběžné slovní hodnocení v sešitech, dále pak individuální pohovory s rodiči. *V rámci doprovodných preventivních programů se nám osvědčily návštěvy divadelních představení, koncertů, vernisáží a pořádání školních slavností. 7. a 9. třída navštívily divadelní představení divadla DRAK z Hradce Králové U kanónu stál aneb bitva u Hradce Králové.! 20

21 8. třída se zúčastnila divadelního festivalu Duhové divadlo v Písku, kde vystoupila s divadelním představením Ze života hmyzu, akce měla velký ohlas, hra se nakonec hrála v několika reprízách i na domácí semilské scéně. Příjemným zážitkem a pohlazením pro duši se nám stal společný koncert orchestrů WŠ Semily a WŠ Lucemburk, kterého se účastnila celá škola. *Některé z vyšších tříd (6. a 7.) se zúčastnily filmové projekce Planeta Země aneb Tajemný svět Ekvádoru a promítání tématických filmů z projektu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni (drogy, AIDS, rasismus, šikana, chudoba atd.). *Studenti Lycea se i v letošním roce zapojili do projektu AntiXeno (podpora vzájemnosti a tolerance ve společnosti), v rámci něhož vytvořili několik velmi zdařilých videoklipů na téma xenofobie. *Studenti 11. ročníku v rámci adopce na dálku finančně podporují vzdělávání žáka z waldorfské školy v jihoafrickém Windhoeku. *V rámci prevence drogové závislosti navštívily školu pracovnice sdružení Advaita se svým programem pro 8. třídu. *Téměř všechny třídy se letos účastnily stmelovacích pobytů se svým třídním učitelem (např. přechod Jizerských hor 8. tř., výlet k prameni Labe 5. tř., setí obilí na Fořtu 3 tř., ozdravný pobyt na Bosně 2. a 4. tř., rytířská slavnost 6. tř. atd.), za velké podpory rodičů. Tyto mimoškolní akce mimořádným způsobem působí léčivě na sociální klima jednotlivých tříd a napomáhají k upevňování zdravých sociálních vztahů mezi dětmi. V Semilech dne Mgr. Martina Peukerová, školní metodik prevence! 21

22 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Celkové hodnocení žáků prospěl/ neprospěl; počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce ročník počet žáků k / prospělo/neprospělo zameškané omluvené hodiny průměr na žáka neomlu vené , , , , , , , , ,14 18 ZŠ celkem , , , , / ,6 81 SŠ celkem ,1 84 ZŠ a SŠ celkem ,92 102! 22

23 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách a učebních oborech celkový počet žáků 9. třídy % přijato na střední školy z toho: gymnázia 0 0 waldorfské lyceum průmyslové školy 0 0 umělecké školy 1 5 zdravotnické školy 0 0 ekonomické a obchodní školy 0 0 přijato na učební obory 7 35 Všichni žáci 9. třídy pokračují v dalším vzdělávání na středoškolské úrovni, více než dvě třetiny z nich ve studiu na školách s maturitní závěrečnou zkouškou. Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří zkoušku konali počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli ! 23

24 Počet žáků přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy Celkový počet žáků 13. třídy přijato na VŠ z toho: % humanitní obory 3 přírodovědné obory 3 technické obory 5 umělecké obory 0 obchodní a ekonom. obory 0 jiné 1 přijato na VOŠ 3 12,5 jazyková škola 2 8,5 Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Výchovná opatření- napomenutí, důtky ZŠ SŠ pochvala 0 0 jiná ocenění 0 0 napomenutí 0 0 důtka třídního učitele 1 0 důtka ředitele školy 1 3 snížená zn. z chování 0 0! 24

25 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled pořádaných akcí ve školním roce Typ akce Místo konání Obsah, cíle Vlastní aktivity ZÁŘÍ Zahájení školního roku Michaelská slavnost KC Golf Semily ZŠ Přivítání nových žáků a studentů do školy, slavnostní zahájení školního roku Vyprávění o michaelské době, poděkování zemi za dary Divadelní představení Oběť ZŠ a SŠ Návštěva divadelního představení Oběť Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko WOW DAY ŘÍJEN SŠ ZŠ a SŠ Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně Mezinárodní akce na podporu znevýhodněných dětí v rozvojových zemích. Stavba draka Železňáka a sběr starého železa výnos cca 3 tis Kč Den stromů Zlatý kolovrat Martinská slavnost Den otevřených dveří LISTOPAD Osvětim Polsko Hlavatice u Turnova ZŠ a SŠ ZŠ SŠ Osvětim Každoroční akce přizpůsobená projektům v jednotlivých třídách Eurytmické vystoupení skupiny Theodora, umělecké ztvárnění předlohy Vyprávění o sv. Martinovi, hledání pokladu Propagace školy Návštěva památníku holocaustu studenta lycea! 25

26 PROSINEC Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Adventní spirála Sálek ZŠ Adventní slavnosti tříd 1. stupně ZŠ Vánoční trh Areál ZŠ Vánoční trh školy a pozvaných hostů Floorbalový turnaj studentů a učitelů školy Divadelní představení 9. třídy Vánoční příběh LEDEN Tělocvična ZŠ F.L.Riegra, Semily Sál radnice Semily Tradiční sportovní utkání Den otevřených dveří ZŠ a SŠ propagace školy Maturitní ples ÚNOR Masopustní průvod BŘEZEN práce žáků 9. třídy, prezentace vlastních prací ZŠ a SŠ průvod ulicemi k SŠ Sál Radnice města Semily Setkání žáků, rodičů a přátel v adventním čase nad hrou Ch.Dickense Společenská událost k rozloučení s maturitním ročníkem Masopustní veselí žáků školy prezentace prací žáků 9. třídy, Velikonoční slavnost ZŠ a SŠ Velikonoční trh, vynášení Mořeny DUBEN Duše stromu SŠ Vernisáž projektu lycea Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezančního člověka Prohlídka bažantnice Loukov 9. třída ZŠ Návštěva ekosystému v Loukově KVĚTEN Mezinárodní hudební setkání waldorfských škol Závěrečná slavnost školy ČERVEN Archiv, Semily KC Golf Semily Návštěva školního orchestru z Lucemburska a společný koncert žáků a učitelů z obou škol Představení žáků pro rodiče a přátele školy! 26

27 Festival waldorfských škol Duhové divadlo Písek ZŠ a SŠ Vernisáž výtvarných prací SŠ Projekt 10. ročníku Slavnostní předání maturitních vysvědčen Slavnost slunovratu Rytířská slavnost 6. třídy SŠ Valdštejn Kumburk Výroční zpráva o činnosti ZŠ a SŠ Semily, 2011/12 Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka Slavnostní rozloučení s maturanty za přítomnosti místostarostky města putování od Brány Českého ráje ke hradu Valdštejnu, dobrodružná cesta Zážitek gotiky zpěv, tance, nástroje, hra, dobové oblečení; dějepisný projekt Praktika lycea: Ekologické praktikum Duben 2012 Sociální praktikum Březen 2012 Mašov u Turnova Zařízení poskytující sociální služby klientům Revitalizace lokality Brána do Českého ráje 11. ročníku lycea ve spolupráci s CHKO 12. ročník, celoroční spolupráce s odd. NP v nemocnici + individuální týdenní praktikum jednotlivých zařízeních Zeměměřičské praktikum Duben 2012 Roškopov Zeměměřičské praktikum 10. ročníku Zájezdy a studijní pobyty: Osvětim Polsko SŠ Návštěva památníku holocaustu Umělecká cesta do Florencie SŠ Cesta za poznáním renezance Přednášky a besedy: Volba povolání Projekt Jeden svět ÚP Semily SŠ Návštěva s tématem Volba povolání, 9. třída Beseda s politickými vězni a studenty, s filmovým představením Příběhy bezpráví Jak se chovat k nevidomým SŠ Beseda s nevidomým člověkem! 27

28 Prezentace školy Sbírková akce Světluška SŠ waldorfská Reprezentace školy na mezinárodním projektu EXTREMALIA, Polsko Cyklojízda v Semilech Festival Duhové divadlo Písek SŠ waldorfská Ve spolupráci s MED a městskou policií ZŠ+SŠ waldorfská Sbírka na podporu nevidomých Studenti reprezentovali školu na setkání mládeže v Jelenie Góre v paintballu a v lezení na stěně První cyklojízda v Semilech účast a organizace Účast žáků 8. a 12. třídy s představeními Ze života hmyzu a Caffé Caffka na festivalu v Písku Olympiáda WŠ WŠ Praha Olympijské hry waldorfských škol Sdružení přátel waldorfské školy Při škole působí Sdružení přátel waldorfské školy jako nezávislé občanské sdružení. Děkujeme všem aktivním rodičům za čas a práci strávenou pomocí škole. Jsme velmi rádi, že můžeme spoléhat na finanční podporu, kterou pokrýváme náklady na reprezentaci školy účast na Olympiádě 5. tříd waldorfských škol, účast v projektu Duhové divadlo festival divadelních představení žáků všech waldorfských škol nebo náklady na pobyt mentora školy, pana Ernsta Christiana Demische z Witten Annen. Školní orchestr Při škole nadále funguje Školní orchestr pod vedením MUDr. P. Kraťuka. Při svých pravidelných veřejných vystoupeních důstojně, umělecky reprezentuje naši školu, děkujeme! Spolupráce s jinými školami S ostatními základními a středními waldorfskými školami spolupracujeme v rámci Asociace waldorfských škol ČR. Spolupráce s partnery S několika partnery škola spolupracuje každoročně při realizaci sociálního praktika studentů 3. ročníku. Užší spolupráci jsme navázali s Nemocnicí Semily, kde probíhá téměř celoroční, po týdnech mezi studenty rozdělená, sociální praxe na Oddělení následné péče. Druhý týden praxe stráví studenti ve vybraném partnerském zařízení.! 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více