Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str Řízení příspěvkové organizace str Obory vzdělávání str Přehled pedagogických pracovníků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Demografický vývoj str Údaje o přijímacím řízení str Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Přehled aktivit na škole str Projekty, dotace str Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce 2011/2012 str Školní družina při ZŠ a MŠ Lánov ve školním roce str Školní jídelna - školní rok str Školní parlament str Prevence sociálně patologických jevů str Výsledky kontrolní a inspekční činnosti str Spolupráce s ostatními školami str Akce ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Lánov str Spolupráce s jinými organizacemi str Spolupráce s rodiči str Základní údaje o hospodaření školy str. 18 Přílohy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Prostřední Lánov 155, Lánov Obec Lánov, Prostření Lánov 200, Lánov, E- mail: Web: Školská rada: web.zslanov.cz předsedkyně paní Stanislava Kalenská, 2. Řízení příspěvkové organizace Příspěvková organizace je složena ze základní školy, tří mateřských škol a školní jídelny, která má dvě odloučená pracoviště. Ředitel: Mgr. Martin Bartoš Zástupce ředitele: Olga Čermáková Vedoucí MŠ: Marcela Tužová Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová Školská rada: p. Kalenská, p. Špimerová, p. Čermáková, p. Hebká, p. Erben, p. Štefanová, p. Kuřík, p. Vaníček, p. Capoušek 3. Obory vzdělávání Učební plány Podle školního vzdělávacího programu Krakonošova škola, č. j. 329/07A, se učily všechny ročníky základní školy. 4. Přehled pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole celkem 15 pedagogů při ZŠ a 7 pedagogů při MŠ, dvě vychovatelky ŠD. Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Hájková Metodička prevence: Mgr. Ivana Špimerová 3

4 Koordinátorka ŠVP: Olga Čermáková Koordinátor ICT: Radovan Jákl Přehled pedagogických pracovníků Základní a Mateřské školy, Lánov 1. stupeň Ročníky, předměty Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vzdělání 1. třída Dana Jakubcová Učitelka VŠ pedagogické 2. třída Stanislava Kalenská Učitelka VŠ pedagogické 3. třída Lucie Plecháčová Učitelka VŠ pedagogické 4. třída Iva Špimerová Učitelka VŠ pedagogické 5. třída Zdenka Schliegsbirová Učitelka VŠ pedagogické netřídní Lenka Husarová Učitelka VŠ pedagogické 2. stupeň 6. třída, M, F, CH, ČSP, Přírodovědecký seminář, Ekologie v terénu Aleš Vejnar Učitel VŠ, pedagogické min. 7. třída, ČJ, NJ, Seminář z ČJ Eva Křivohlávková Učitelka VŠ pedagogické 8. třída, TV, D, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Historie regionu, Multimediální žurnalistika, Technická výchova Jaroslava Krulišová Učitelka SŠ pedagogická 9. třída, PŘ, M, Výchova k občanství Pavel Šimůnek Učitel VŠ, pedagogické min. netřídní Martin Bartoš Ředitel, učitel VŠ pedagogické netřídní Olga Čermáková Zástupce ředitele, učitelka VŠ pedagogické netřídní Hana Petříková Učitelka VŠ netřídní Blanka Jakubcová Asistentka pedagoga SŠ netřídní, VV, Člověk a Eva Hájková Učitelka VŠ pedagogické svět práce, Seminář z ČJ Školní družina Olga Skálová Vedoucí vychovatelka SŠ pedagogické Blanka Nová Vychovatelka SŠ Mateřská škola Marcela Tužová Vedoucí učitelka SŠ pedagogické Martina Černá Učitelka SŠ pedagogické Marie Faltusová Učitelka SŠ pedagogické Jana Pružincová Učitelka SŠ pedagogické Petra Dikorasová Učitelka SŠ a VŠ pedagogické Marie Veselá Učitelka SŠ pedagogické Tereza Bubaňová Učitelka SŠ 4

5 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku 2011/2012 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Semináře pořádané pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje Semináře pořádané NIDV: Dálkové studium: Seminář Zpracování sad DUM pro ZŠ Čer, Kru, Ka, Vej, Ši Oslovím (p. Štefanová) Plech Vyjm. slova, slovní druhy (výukový program) Plech, Jakub. Všeználek (výukový program) Špi, Sch Školení k interaktivní tabuli Vej, Čer, Ši, Kru, Ka Klima a kázeň Špi, Kři Setkání školních metodiků prevence v PPP Špi Brána jazyků otevřená (60h AJ) Sch Jazykový kurz Anglie Ka Kurz AJ (40 hodin) Ka Klima školy Če Aerobik pro děti No Letní pedagogická škola Kři Vzdělávání dětí se sluchovou vadou Kři Pedagogika volného času pokračování studia No Ukončení studia školních metodiků prevence Špi 6. Demografický vývoj Přehled údajů o počtech žáků na naší škole zaznamenávaných v průběhu třinácti let. Přehled vývoje počtu žáků od školní rok počet žáků průměr na třídu údaj k údaj k k k , ,9 24, ,6 24, ,3 22, ,8 21, , ,4 20, ,9 20, ,4 21, , ,6 20, ,2 20, ,3 20, ,7 20,7 5

6 7. Údaje o přijímacím řízení K zápisu do první třídy přišlo v lednu dětí, 27 chlapců a 14 dívek. 34 dětí přišlo poprvé, 7 dětí po odkladu školní docházky. Přijali jsme 32 dětí, 8 zákonných zástupců požádalo o odklad, 1 žák nastoupil do jiné školy. Odchod žáků na střední školy celkem chlapci dívky víceleté gymnázium čtyřleté gymnázium SOŠ SOU celkem Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Chování žáků - pololetní i výroční vysvědčení 1. pololetí 2. pololetí Ročník 2. stupeň 3. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Celkem: Procent: 0 0 3,7 0 Počet neomluvených hodin Školní rok 1. pololetí 2. pololetí

7 Prospěch žáků (k ) K tomuto datu neprospěli celkem 3 žáci v 5 předmětech. 3 žáci se zúčastnili opravných zkoušek v srpnu Všichni žáci uspěli v opravných zkouškách a postoupili do dalšího ročníku. Prospěch žáků k ( po opravných zkouškách). Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Celkem Počet integrovaných žáků: 12 Počet žáků s vývojovými poruchami: 10 Zrakově postižených: 1 Sluchově postižených 1 9. Přehled aktivit na škole Volitelné předměty pro žáky ročníku: 6. AJ+, Ekologie v terénu 7. Historie regionu, Seminář 8. Seminář z ČJ, Technická výchova, Multimediální žurnalistika, NJ 9. NJ, Multimediální žurnalistika, Přírodovědný seminář, Seminář z ČJ Kroužky ve školním roce 2011/2012 Hra na kytaru Hra na klavír Keramika I Keramika II Ekologický kroužek Krakonošovy děti Informatika I 7

8 Informatika II Výtvarný kroužek Cvičíme v rytmu Míčové hry Pétanque Košíková Atletika Střelecký kroužek Psaní všemi deseti Testování žáků Naše škola se v listopadu 2011 zúčastnila celorepublikového testování žáků 9. tříd v rámci projektu Stonožka. Žáci byli testováni z ČJ, M, OSP (Obecných studijních předpokladů). Výsledky z matematiky a OSPP dopadly ve srovnání s ostatními ZŠ nadprůměrně. Výsledky testů z Čj se blížily průměru (viz grafy příloha č. 1). Jednorázové aktivity chronologický přehled Sportovní akce Turistický den Plavecký výcvik tř Postřehový závod Hartecká alej, 1. stupeň (16 dětí) Biatlon - podzimní závod listopad Bruslení LVK únor Školní přebor běh na lyžích 8.2. Běžecké závody Bruslení v rámci TV Obří slalom - sjezdařské závody Bruslení na Zimním stadionu ve Vrchlabí Přehazovaná Vrchlabí tř Okr.kolo v přehazované - Lánov tř Atletika Trutnov Turnaj softbal 7.5. Atletické dopoledne (ředitelské volno) Sportovní den Turistický den 8

9 Ostatní akce 9.9. Návštěva Hotelové školy ve Vrchlabí Exkurze Jilemnice - 8. tř Návštěva Městské knihovny Vrchlabí 4. tř Výlet do Měsíčního údolí 1. tř tř Tma přede mnou - 4. tř Beseda Úřad práce Oslava k zateplení školy, tř Návštěva skupiny mladých Němců ve škole Beseda s vedoucí školní jídelny (9. tř.) Výstava holocaust Pravěk v 6. třídě Svatomartinský průvod Scio testy Scio testy Školní kolo soutěže Krkonoše očima dětí Mikuláš ve škole Výroba vánočních dekorací (SOU Kopidlno) Exkurze Dvůr Králové vánoční ozdoby Exkurze do sklárny Rautis Poniklá ( tř.) ZOO Zpívání v kostele Třídní besídka 5. tř, návštěva kostela v D. Lánově Divadlo 8. a 9. tř Předvánoční tvoření Jarmark u vánočního stromu Divadlo HK, tř Planeta Země tř Zápis do první třídy Soutěž - Psaní všemi deseti (Trutnov) Běžecké závody Dolní Branná1.st Barmanský minikurz - 8. tř Topení Morany tř KRNAP - Vrchlabí - malování vajíček 1. tř Jarní koncert žáků Krkonošské louky úklid 8. tř Exkurze Liberec - IQ park, botanická zahrada Den Země Vrchlabí 3. tř Setkání vybraných žáků s polskými dětmi Den Země Lánov Dílnička - smaltované šperky (odpoledne) Polsko - přírodovědný program tř Setkání vybraných žáků s polskými dětmi Kinderiáda 1. stupeň Návštěva knihovny Lánov Divadlo HK, tř Výlet Adršpašské skály 1. tř Výlet ZOO Praha tř Výlet Český ráj 9. tř Taneční revue Vrchlabí Fotografování žáků 9

10 12.6. Divadlo HK, tř Výlet Stárkov 8. tř Výlet Kristýna 7. tř Běh olympijského dne Vrchlabí Přenocování 5. tř. v Měsíčním údolí Exkurze letiště Zahradní slavnost Výlet do Měsíčního údolí1.tř. 10. Projekty, dotace Škola pokračovala v Projektu Peníze školám. Spolupracovala v oblasti monitorovacích zpráv s firmou SCIO. Učitelé se aktivně zapojili do tvorby DUMŮ. Byl nám schválen projekt včetně dotace 1,28 mil. Kč Praktická ornitologie na základní škole v Lánově. Získali jsme finanční částku Kč od Partnerské komise, Kč od Královéhradeckého kraje a Kč od OÚ Lánov na mezinárodní projekt s německou školou Poznejme se navzájem, který se uskutečnil v září Další finanční pomoc škola získala od Krajského úřadu na podporu mimoškolní činnosti (kroužky) Kč. 11. Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce 2011/2012 Mateřská škola Lánov 250 Dvoutřídní MŠ, s plánovanou kapacitou 50 dětí. Dětí jsou rozděleny do tříd podle věku. Do MŠ bylo zapsáno 54 dětí - 31 dětí předškolních, z toho 8 má odklad školní docházky. Budova má suterén, kde se nachází šatna zaměstnanců, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, sklady, rozvod elektrické energie. V přízemí a v 1. patře jsou třídy, ložnice, šatny, umývárny, WC, sborovna, kabinety. Kuchyň je součástí školní jídelny příspěvkové organizace vedoucí p. Klimešová. Doba provozu Mateřské školy je od hod. Mateřská škola Horní Lánov Jednotřídní, s plánovanou kapacitou 20 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 21 dětí - 8 děti předškolních. Budova je jednoposchoďová, v přízemí je třída (část třídy slouží jako jídelna), šatna, umývárna pro děti s WC, umyvárna pro personál, kuchyň. V patře je herna, ložnice, sborovna, kabinet a dvě umyvárny pro děti a personál. Kuchyň je součástí školní jídelny příspěvkové organizace vedoucí p. Klimešová. Provoz školy je od hod. Mateřská škola Horní Lánov budova B Jednotřídní, s plánovanou kapacitou 15 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 18 dětí. Třída je zřízena v budově ZŠ v prvním patře, kde je nově vybudovaná umyvárna. V přízemí se nachází šatna pro děti z MŠ. Strava pro děti se vaří ve školní jídelně a dováží se. 10

11 Provoz školy je od 6,30-13,30 hod. Údaje o pracovnicích školy V MŠ Prostřední Lánov pracují celkem čtyři učitelky včetně vedoucí uč. na 100 % úvazku, školnice a kuchařka. V MŠ Horní Lánov pracují tři učitelky. Dvě učitelky na 100 % úvazku a druhá učitelka na 60 % úvazku. Na škole pracuje školnice na 50 % úvazku a kuchařka na 60 % úvazku. Šest pedagogických pracovnic má středoškolské vzdělání / SPgŠ obor učitelství pro MŠ/ ukončené maturitou. Petra Dikorasová má PF v Liberci. Jedna pedagogická pracovnice si pedagogické vzdělání doplní studiem (viz tabulka pedagogických pracovníků školy). Během školního roku učitelky navštěvují dle zájmu semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov, sledují odborné časopisy, literaturu, nové poznatky aplikují v praxi. Spolupracují s okolními MŠ a ZŠ v místě. Výchovně vzdělávací činnost je řízena dle ŠVP a TVP. Údaje o zápisu dětí do MŠ Všechny děti z Lánova, Horního Lánova a Dolního Dvora, které byly do MŠ přihlášeny formou žádosti o přijetí, byly přijaty. Vyhovělo se i dětem z okolních obcí. Bylo vydáno 18 správních rozhodnutí v MŠ Prostřední Lánov, 10 správních rozhodnutí v MŠ Horní Lánov a 10 správních rozhodnutí pro budovu B. Dle potřeby a věku byly děti zařazeny do jednotlivých tříd. Celkem máme 4 třídy. Údaje o aktivitách školy Akce, které byly naplánované do měsíců, se průběžně plnily. Interiér škol byl vždy vkusně vyzdoben podle ročních období. Výtvarné práce dětí zdobily mateřské školy, své práce měly děti vystavené ve vývěsních skříních v obci. O dění v MŠ se veřejnost měla možnost dozvědět prostřednictvím Lánovského občasníku, Zpravodaje obce Lánova a také prostřednictvím kabelové televize. Společné akce Na začátku školního roku jsme navštívili Zámecký park ve Vrchlabí, kde proběhla akce KRNAPU Louka plná dětí, kde si děti zasoutěžily a získaly zajímavé poznatky o přírodě. Návštěva Zámeckého parku za doprovodu pracovnice KRNAPU Turistické vycházky Uskutečnil se plavecký a lyžařský výcvik Pravidelně 1x za měsíc nás navštívila pracovnice KRNAPU s povídáním o floře a fauně. Návštěva kina v Hostinném 1x za měsíc MŠ navštívilo 5x maňáskové divadlo s poučnými pohádkami. Návštěva zástupců POLICIE poučení o bezpečnosti při pohybu na silnici, jízdě na kole V obou MŠ proběhly vánoční besídky, vánoční dílny pro rodiče a besídky ke Dni matek. Den dětí jsme oslavili společně se zástupci obou Klubů důchodců a SD Jednoty Lánov. Závody na lopatách Kdo dojede nejdál Lehkoatletické závody, závody na koloběžkách Na závěr školního roku se uskutečnil výlet do Pohádkových Starých Hradů Závěrečné rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky za účasti rodičů Výroba přáníček a drobných dárků pro důchodce, instituce a do obchodů. 11

12 Ve školách je vzorně vedena školní kronika a fotoalbum. Akce v MŠ Prostřední Lánov Pokračovalo povídání se zdravotní sestrou na téma Když Alenka stůně Uspořádání karnevalu a čarodějnického dne Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Proběhly soutěže, lehkoatletické závody, závody na koloběžkách. Na škole pracovaly dva kroužky Putování s Ježkem, Hra na flétnu Návštěva knihovny v Infocentru Lánov Akce v MŠ Horní Lánov Výlet do Vrchlabí návštěva Vlakového nádraží jízda vlakem. Návštěva knihovny v Infocentru Lánov Návštěva farmy Akce v MŠ Horní Lánov budova B Uspořádání karnevalu Návštěva tělocvičny v ZŠ Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Řízení škol Rozvoj týmové práce pedagogického sboru. Jak zlepšovat ovzduší vzájemné důvěry a tolerance? Spolupráce s rodiči a nepedagogickými pracovníky. Tato témata byly na programu pedagogických a provozních porad. Pro oblast řízení jsou pro vedoucí učitelku prioritou. Další klíčovou oblastí pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání je hospitační činnost vedoucí učitelky s učitelkami a učitelek navzájem. Dalším prostředkem je vyhodnocování namátkových návštěv a suplování. Vedoucí učitelka se účastnila pravidelných porad s ředitelem ZŠ, kde se řešily potřeby jednotlivých zařízení. Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí. Nově příchozím dětem je umožněno zvykání, což je rodiči kladně hodnoceno. Od některých rodičů dostáváme dárky pro děti. Rodiče pomáhají při opravě hraček a nábytku. Jsme škola otevřená rodič může kdykoli vstoupit, pozorovat a být se svým dítětem, hovořit s učitelkou, snažíme se o denní citlivý kontakt s podáváním informací, vytvoření důvěry a partnerství při výchově dětí. Společné akce s rodiči závody, rozloučení s předškoláky, vánoční dílny. Ve všech MŠ je spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Spolupráce se ZŠ Děti se zúčastnily výuky v 1. třídě. Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami 1. stupně ZŠ. Děti mohou využívat tělocvičnu ZŠ. Společně se ZŠ jezdíme na plavecký výcvik do Jilemnice. 12

13 Materiálně technické zabezpečení Požadavky ze strany MŠ jsou plněny podle důležitosti: MŠ Prostřední Lánov: - drobné opravy dle potřeby školy - oprava dřevěných částí na kolotoči a houpačkách - celková rekonstrukce školy oprava střechy, zateplení budovy, výměna oken, výměna topení, výměna podlahových krytin, malování celé budovy MŠ Horní Lánov - drobné opravy dle potřeby školy - nákup kontejnerových skříní do herny - oprava střechy MŠ Horní Lánov budova B: - drobné opravy dle potřeby školy - postupné vybavení tříd Závěr Nadále spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, ZŠ a všemi MŠ v Lánově. Při kontaktech s rodiči a na schůzkách zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o dítěti. Rodinná výchova je základ, na kterém mateřská škola staví. Navození otevřeného a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je proces, do kterého jsou rodiče vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje. Celkově byl tento rok nastavením určitých priorit, položením základů, na kterých budeme v příštím roce stavět a posunovat dětské schopnosti k cílovým kompetencím. Budeme pokračovat v akcích, které se osvědčily a které dětem přinesly nové poznatky. Snažíme se vyvinout vlastní aktivitu, iniciativu, nacházet nové náměty, způsoby jak obohatit výchovně vzdělávací program, aby byl pro děti přitažlivý, zajímavý, aby se do činností zapojilo co nejvíce dětí. Zpracovala Marcela Tužová vedoucí učitelka 12. Školní družina při ZŠ a MŠ Lánov ve školním roce Charakteristika školní družiny Školní družina při ZŠ Lánov má dvě oddělení s kapacitou 60 dětí. Do ŠD bylo přihlášeno 62 dětí, dvě děti nebyly zapsány, dle kritérií pro přijímání do ŠD. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle tříd, s možností zohlednění příbuzenských vztahů (dle přání rodičů). 13

14 ŠD je umístěna ve školní budově B, třídy se nacházejí v 1. patře. V přízemí je šatna, příležitostně využívaná kuchyňka a místnost keramiky. Hračky pro pobyt venku jsou uloženy v kůlně na zahradě. Činnost probíhá také na školní zahradě a částečně na hřišti s umělou trávou. Provozní doba: Pondělí 11:20 17:30 Úterý 11:20 17:00 Středa 11:20 17:30 Čtvrtek 11:20 16:20 Pátek 11:20 16:20 Údaje o pracovnicích ŠD Ve ŠD pracují dvě vychovatelky, jedna na 100 % a druhá na 60 % úvazku. Jedna vychovatelka má středoškolské pedagogické vzdělání, druhá si doplňuje pedagogické vzdělání studiem VOŠ v Litomyšli. Během školního roku vychovatelky navštěvují semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov. Dále sledují odborné časopisy, literaturu a internet a nové poznatky využívají v praxi. Údaje o aktivitách ŠD Činnost ŠD je řízena dle ŠVP pro ŠD a celoročním plánem ŠD. Rodiče se mohou o činnost ŠD dozvědět z Lánovského občasníku a ze Zpravodaje obce Lánov, kde jsou k vidění i fota z různých akcí. Venkovní aktivity jsou zaměřené hlavně na pohyb dětí, jejich zdokonalování v různých sportech a dovednostech včetně zaměření na bezpečnost pohybu na různých druzích sportovního nářadí. Děti mají k dispozici jízdní kola, kolečkové brusle (in-line), houpačky, průlezku, pískoviště a další sportovní náčiní. Pravidelně 2x týdně navštěvují děti školní tělocvičnu. V zimních měsících využíváme boby a lopaty na místním kopci a podle klimatických podmínek bruslíme na vlastním kluzišti. Dále pomáháme s organizací pravidelného lyžařského výcviku na Kněžickém vrchu v délce jednoho týdne. Celoročně chodíme na vycházky do nejbližšího okolí a navštěvujeme dětské hřiště v areálu TJ Lánov. Vnitřní činnosti jsou zaměřeny na výtvarnou a pracovní činnost. Děti vyrábí výrobky z přírodních i jiných materiálů dle ročních období. Výrobky jsou zaměřeny k probíhajícím svátkům během roku nebo vystihující dané roční období. Během týdne vychovatelky dohlížejí na odchody a příchody dětí přihlášených na kroužky, konají dozor při kulturních a sportovních akcích školy. 14

15 Spolupráce s rodiči Někteří rodiče sponzorují ŠD hlavně po materiální stránce. Poskytli nám starší kola, brusle, přilby a hračky. Dále přebytky přírodnin (obří a ozdobné dýně, kaštany) a materiál pro výtvarné aktivity dětí. Další rodiče se podíleli na stavbě a údržbě kluziště na školní zahradě, což obnášelo nemálo mrazivých hodin. Závěr Vychovatelky spolupracují s učitelkami 1. stupně a předávají potřebné informace rodičům, dle požadavků u konkrétních žáků. Cílem je úzké propojení rodiny a školy v zájmu komplexního rozvoje dítěte. Vypracovaly vychovatelky školní družiny Olga Skálová a Blanka Nová. 13. Školní jídelna - školní rok Zaměstnanci: vedoucí školní jídelny: Monika Klimešová, kuchařky: Marcela Hartigová (vedoucí kuchařka), Marie Bjelková, Jitka Svatá, Hana Martincová Počty strávníků: žáků MŠ budova B: 18 žáků ZŠ: 170 zaměstnanců: 27 cizích strávníků: 80 Obědy si ze ŠJ odváží: OBECNÍ ÚŘAD Lánov KOVO KAVAN Lánov LETECKÁ ŠKOLA Vrchlabí Budova ŠJ Naše budova školní jídelny působí neudržovaně, staře a nevlídně. Trápí nás opadaná omítka, vlhké zdi a netěsnící okna. Těmi nám do jídelny v zimě fouká a akumulační kamna nestačí jídelnu vytápět. Paní kuchařky se snaží jídelnu zútulnit sezónní výzdobou, udržovat ji ve stálé čistotě a pořádku. Ke zlepšení podmínek v naší školní jídelně určitě přispělo vybudování úklidové komory 15

16 s výlevkou, elektrický ohřívač vody na WC pro žáky, vymalování skladu ovoce, zeleniny, potravin a vymalování a opravy stěn v kuchyni a v jídelně. O těchto letních prázdninách byly k naší velké radosti opraveny a vymalovány stěny na chodbě, kde si mohou žáci pověsit svůj oděv na nové věšáčky. Paní kuchařky mají radost z každého nového pomocníka do kuchyně. V letošním roce přibyl k ručnímu ponornému mixéru Coupé i elektrický kráječ potravin, termos s výpustí na mléko a termoport na dovážení obědů do MŠ v budově B. Myčku naše školní jídelna stále nevlastní, nádobí musí mýt paní kuchařky ručně. Mezi naše stálé dodavatele potravin patří: JIP východočeská, a.s. Pardubice, Novotný Oldřich, řeznictví - uzenářství Horní Maršov, Temný Důl MAVE a.s. Jičín, LINIE v.o.s. Praha, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, ALIMPEX FOOD a.s. Železnice, NOWACO s.r.o. Praha, AG FOODS Group a.s. Velká Bíteš, VELKON s.r.o. Úpice,GASTREX FOOD Jičín, LINIE Lomnice nad Popelkou, Potraviny MÁJA Lánov (pro drobné nákupy) V naší ŠJ dodržujeme pitný režim pro žáky. Většinou mají možnost výběru mezi dvěma nápoji. Kapacita naší kuchyně neumožňuje vaření dvou jídel, ale i u nás má strávník možnost výběru. Dle své chuti si zvolí alespoň přílohu u hlavního pokrmu. Úspěšně dodržujeme spotřební koš potravin. Monika Klimešová (vedoucí stravování) 14. Školní parlament Žáci si zvolili do žákovského parlamentu 14 zástupců (po dvou z každé třídy, s výjimkou 1. a 2. třídy). ŽP se scházel za přítomnosti ředitele školy a zástupce z řad pedagogů. Kterýkoliv ze zástupců ŽP mohl vznášet připomínky vztahující se ke škole, školní družině, školní jídelně a obci. Jeho partnery pro jednání byli ředitel školy a koordinátoři (p. Křivohlávková, p. Špimerová). Členové žákovského parlamentu informovali o jednáních spolužáky ve třídě. Seznam členů žákovského parlamentu Jméno Příjmení Třída Šimon Korda 3. Šimon Shon 3. Nela Farská 4. Anna Pejchová 4. Kateřina Lokvencová 5. Filip Jína 5. Barbora Štefanová 6. Ondřej Kmínek 6. Markéta Moučková 7. Tomáš Haláček 7. 16

17 Kateřina Neumannová 8. Matěj Jína 8. Daniela Nosková 9. Patrik Zuzánek Prevence sociálně patologických jevů Program a jeho zaměření Primární prevencí se zabývá metodička sociálně patologických jevů Mgr. Ivana Špimerová, která dokončila dvouleté specializační studium zaměřené na tuto tématiku, a výchovná poradkyně Mgr. Eva Hájková. Přes snahu všech zaměstnanců vytvořit příjemné a harmonické prostředí pro práci s dětmi mezi přestupky zaznamenáváme: záškoláctví, lhaní, podvody zejména se žákovskými knížkami a známkami, vzájemné násilí mezi spolužáky, v posledním roce jsme zaznamenali také útoky na děti smyslově postižené (v naší škole máme 3 žáky se smyslovým postižením, dva zrakově a 1 sluchově postiženého), nevhodné chování k zaměstnancům školy i na veřejnosti, úmyslné ničení zařízení a majetku školy, krádeže, vulgární vyjadřování, nízký zájem o smysluplné aktivity časté je nicnedělání, postávání v autobusových zastávkách, kouření, konzumace alkoholu a užívání lehkých drog, špatná spolupráce s rodiči a zvyšující se agresivita rodičů k pedagogickým pracovníkům. Spolupracovali jsme s policií ČR, Českou školní inspekcí, okresní kurátorkou pro mládež, probační a mediační službou, odborem sociálně- právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry. Jako největší problém vidíme kouření, užívání lehkých drog, konzumaci alkoholu, agresivní chování žáků, nevhodné chování žáků k handicapovaným žákům. Minimální preventivní program je proto zaměřen hlavně na: primární prevenci sociálně patologických jevů na škole i ve volnočasových aktivitách vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách a ve škole podporu zdravého životního stylu výchovu slušného člověka, který najde uplatnění v životě užší spolupráci rodičů, třídních učitelů a vedoucích pracovníků školy 17

18 16. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Trutnov ve školní jídelně. Na základě připomínek KHS byla zajištěna náprava: zabezpečení zásobníku na tekuté mýdlo a zásobníku na jednorázové ručníky, instalování průtokového ohřívače na teplou vodu. Přetvořen jeden záchodek na výlevku. 17. Spolupráce s ostatními školami Sportovní akce, příprava devátých ročníků na budoucí povolání. SOŠ Kopidlno ZŠ Dolní Branná ZŠ nám. Míru ZŠ Školní ZŠ Podhůří Hotelová škola Vrchlabí 18. Akce ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Lánov Oprava střechy MŠ Horní Lánov Kompletní rekonstrukce MŠ Prostřední Lánov Výměna kotlů v ZŠ 19. Spolupráce s jinými organizacemi KRNAP Vrchlabí TJ Lánov Sbor dobrovolných hasičů Lánov SPOZ Sbor pro občanské záležitosti (hudební vystoupení p. Jakubcová) 20. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku ZŠ informuje rodiče o chování a prospěchu žáků na rodičovských schůzkách, informativních schůzkách, prostřednictvím časopisu Lánovský občasník, místní kabelovou televizí a školními webovými stránkami. Třídní učitelé jsou s rodiči v kontaktu dle individuální potřeby žáků. Na konci školního roku se uskutečnila Zahradní slavnost neformální setkání rodičů, žáků a pedagogů. 21. Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 2: výkaz zisku a ztráty 18

19 Přílohy 19

20

21

22

23

24

25

26

27

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více