Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str Řízení příspěvkové organizace str Obory vzdělávání str Přehled pedagogických pracovníků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Demografický vývoj str Údaje o přijímacím řízení str Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Přehled aktivit na škole str Projekty, dotace str Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce 2011/2012 str Školní družina při ZŠ a MŠ Lánov ve školním roce str Školní jídelna - školní rok str Školní parlament str Prevence sociálně patologických jevů str Výsledky kontrolní a inspekční činnosti str Spolupráce s ostatními školami str Akce ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Lánov str Spolupráce s jinými organizacemi str Spolupráce s rodiči str Základní údaje o hospodaření školy str. 18 Přílohy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Prostřední Lánov 155, Lánov Obec Lánov, Prostření Lánov 200, Lánov, E- mail: Web: Školská rada: web.zslanov.cz předsedkyně paní Stanislava Kalenská, 2. Řízení příspěvkové organizace Příspěvková organizace je složena ze základní školy, tří mateřských škol a školní jídelny, která má dvě odloučená pracoviště. Ředitel: Mgr. Martin Bartoš Zástupce ředitele: Olga Čermáková Vedoucí MŠ: Marcela Tužová Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová Školská rada: p. Kalenská, p. Špimerová, p. Čermáková, p. Hebká, p. Erben, p. Štefanová, p. Kuřík, p. Vaníček, p. Capoušek 3. Obory vzdělávání Učební plány Podle školního vzdělávacího programu Krakonošova škola, č. j. 329/07A, se učily všechny ročníky základní školy. 4. Přehled pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole celkem 15 pedagogů při ZŠ a 7 pedagogů při MŠ, dvě vychovatelky ŠD. Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Hájková Metodička prevence: Mgr. Ivana Špimerová 3

4 Koordinátorka ŠVP: Olga Čermáková Koordinátor ICT: Radovan Jákl Přehled pedagogických pracovníků Základní a Mateřské školy, Lánov 1. stupeň Ročníky, předměty Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vzdělání 1. třída Dana Jakubcová Učitelka VŠ pedagogické 2. třída Stanislava Kalenská Učitelka VŠ pedagogické 3. třída Lucie Plecháčová Učitelka VŠ pedagogické 4. třída Iva Špimerová Učitelka VŠ pedagogické 5. třída Zdenka Schliegsbirová Učitelka VŠ pedagogické netřídní Lenka Husarová Učitelka VŠ pedagogické 2. stupeň 6. třída, M, F, CH, ČSP, Přírodovědecký seminář, Ekologie v terénu Aleš Vejnar Učitel VŠ, pedagogické min. 7. třída, ČJ, NJ, Seminář z ČJ Eva Křivohlávková Učitelka VŠ pedagogické 8. třída, TV, D, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Historie regionu, Multimediální žurnalistika, Technická výchova Jaroslava Krulišová Učitelka SŠ pedagogická 9. třída, PŘ, M, Výchova k občanství Pavel Šimůnek Učitel VŠ, pedagogické min. netřídní Martin Bartoš Ředitel, učitel VŠ pedagogické netřídní Olga Čermáková Zástupce ředitele, učitelka VŠ pedagogické netřídní Hana Petříková Učitelka VŠ netřídní Blanka Jakubcová Asistentka pedagoga SŠ netřídní, VV, Člověk a Eva Hájková Učitelka VŠ pedagogické svět práce, Seminář z ČJ Školní družina Olga Skálová Vedoucí vychovatelka SŠ pedagogické Blanka Nová Vychovatelka SŠ Mateřská škola Marcela Tužová Vedoucí učitelka SŠ pedagogické Martina Černá Učitelka SŠ pedagogické Marie Faltusová Učitelka SŠ pedagogické Jana Pružincová Učitelka SŠ pedagogické Petra Dikorasová Učitelka SŠ a VŠ pedagogické Marie Veselá Učitelka SŠ pedagogické Tereza Bubaňová Učitelka SŠ 4

5 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku 2011/2012 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Semináře pořádané pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje Semináře pořádané NIDV: Dálkové studium: Seminář Zpracování sad DUM pro ZŠ Čer, Kru, Ka, Vej, Ši Oslovím (p. Štefanová) Plech Vyjm. slova, slovní druhy (výukový program) Plech, Jakub. Všeználek (výukový program) Špi, Sch Školení k interaktivní tabuli Vej, Čer, Ši, Kru, Ka Klima a kázeň Špi, Kři Setkání školních metodiků prevence v PPP Špi Brána jazyků otevřená (60h AJ) Sch Jazykový kurz Anglie Ka Kurz AJ (40 hodin) Ka Klima školy Če Aerobik pro děti No Letní pedagogická škola Kři Vzdělávání dětí se sluchovou vadou Kři Pedagogika volného času pokračování studia No Ukončení studia školních metodiků prevence Špi 6. Demografický vývoj Přehled údajů o počtech žáků na naší škole zaznamenávaných v průběhu třinácti let. Přehled vývoje počtu žáků od školní rok počet žáků průměr na třídu údaj k údaj k k k , ,9 24, ,6 24, ,3 22, ,8 21, , ,4 20, ,9 20, ,4 21, , ,6 20, ,2 20, ,3 20, ,7 20,7 5

6 7. Údaje o přijímacím řízení K zápisu do první třídy přišlo v lednu dětí, 27 chlapců a 14 dívek. 34 dětí přišlo poprvé, 7 dětí po odkladu školní docházky. Přijali jsme 32 dětí, 8 zákonných zástupců požádalo o odklad, 1 žák nastoupil do jiné školy. Odchod žáků na střední školy celkem chlapci dívky víceleté gymnázium čtyřleté gymnázium SOŠ SOU celkem Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Chování žáků - pololetní i výroční vysvědčení 1. pololetí 2. pololetí Ročník 2. stupeň 3. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Celkem: Procent: 0 0 3,7 0 Počet neomluvených hodin Školní rok 1. pololetí 2. pololetí

7 Prospěch žáků (k ) K tomuto datu neprospěli celkem 3 žáci v 5 předmětech. 3 žáci se zúčastnili opravných zkoušek v srpnu Všichni žáci uspěli v opravných zkouškách a postoupili do dalšího ročníku. Prospěch žáků k ( po opravných zkouškách). Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Celkem Počet integrovaných žáků: 12 Počet žáků s vývojovými poruchami: 10 Zrakově postižených: 1 Sluchově postižených 1 9. Přehled aktivit na škole Volitelné předměty pro žáky ročníku: 6. AJ+, Ekologie v terénu 7. Historie regionu, Seminář 8. Seminář z ČJ, Technická výchova, Multimediální žurnalistika, NJ 9. NJ, Multimediální žurnalistika, Přírodovědný seminář, Seminář z ČJ Kroužky ve školním roce 2011/2012 Hra na kytaru Hra na klavír Keramika I Keramika II Ekologický kroužek Krakonošovy děti Informatika I 7

8 Informatika II Výtvarný kroužek Cvičíme v rytmu Míčové hry Pétanque Košíková Atletika Střelecký kroužek Psaní všemi deseti Testování žáků Naše škola se v listopadu 2011 zúčastnila celorepublikového testování žáků 9. tříd v rámci projektu Stonožka. Žáci byli testováni z ČJ, M, OSP (Obecných studijních předpokladů). Výsledky z matematiky a OSPP dopadly ve srovnání s ostatními ZŠ nadprůměrně. Výsledky testů z Čj se blížily průměru (viz grafy příloha č. 1). Jednorázové aktivity chronologický přehled Sportovní akce Turistický den Plavecký výcvik tř Postřehový závod Hartecká alej, 1. stupeň (16 dětí) Biatlon - podzimní závod listopad Bruslení LVK únor Školní přebor běh na lyžích 8.2. Běžecké závody Bruslení v rámci TV Obří slalom - sjezdařské závody Bruslení na Zimním stadionu ve Vrchlabí Přehazovaná Vrchlabí tř Okr.kolo v přehazované - Lánov tř Atletika Trutnov Turnaj softbal 7.5. Atletické dopoledne (ředitelské volno) Sportovní den Turistický den 8

9 Ostatní akce 9.9. Návštěva Hotelové školy ve Vrchlabí Exkurze Jilemnice - 8. tř Návštěva Městské knihovny Vrchlabí 4. tř Výlet do Měsíčního údolí 1. tř tř Tma přede mnou - 4. tř Beseda Úřad práce Oslava k zateplení školy, tř Návštěva skupiny mladých Němců ve škole Beseda s vedoucí školní jídelny (9. tř.) Výstava holocaust Pravěk v 6. třídě Svatomartinský průvod Scio testy Scio testy Školní kolo soutěže Krkonoše očima dětí Mikuláš ve škole Výroba vánočních dekorací (SOU Kopidlno) Exkurze Dvůr Králové vánoční ozdoby Exkurze do sklárny Rautis Poniklá ( tř.) ZOO Zpívání v kostele Třídní besídka 5. tř, návštěva kostela v D. Lánově Divadlo 8. a 9. tř Předvánoční tvoření Jarmark u vánočního stromu Divadlo HK, tř Planeta Země tř Zápis do první třídy Soutěž - Psaní všemi deseti (Trutnov) Běžecké závody Dolní Branná1.st Barmanský minikurz - 8. tř Topení Morany tř KRNAP - Vrchlabí - malování vajíček 1. tř Jarní koncert žáků Krkonošské louky úklid 8. tř Exkurze Liberec - IQ park, botanická zahrada Den Země Vrchlabí 3. tř Setkání vybraných žáků s polskými dětmi Den Země Lánov Dílnička - smaltované šperky (odpoledne) Polsko - přírodovědný program tř Setkání vybraných žáků s polskými dětmi Kinderiáda 1. stupeň Návštěva knihovny Lánov Divadlo HK, tř Výlet Adršpašské skály 1. tř Výlet ZOO Praha tř Výlet Český ráj 9. tř Taneční revue Vrchlabí Fotografování žáků 9

10 12.6. Divadlo HK, tř Výlet Stárkov 8. tř Výlet Kristýna 7. tř Běh olympijského dne Vrchlabí Přenocování 5. tř. v Měsíčním údolí Exkurze letiště Zahradní slavnost Výlet do Měsíčního údolí1.tř. 10. Projekty, dotace Škola pokračovala v Projektu Peníze školám. Spolupracovala v oblasti monitorovacích zpráv s firmou SCIO. Učitelé se aktivně zapojili do tvorby DUMŮ. Byl nám schválen projekt včetně dotace 1,28 mil. Kč Praktická ornitologie na základní škole v Lánově. Získali jsme finanční částku Kč od Partnerské komise, Kč od Královéhradeckého kraje a Kč od OÚ Lánov na mezinárodní projekt s německou školou Poznejme se navzájem, který se uskutečnil v září Další finanční pomoc škola získala od Krajského úřadu na podporu mimoškolní činnosti (kroužky) Kč. 11. Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce 2011/2012 Mateřská škola Lánov 250 Dvoutřídní MŠ, s plánovanou kapacitou 50 dětí. Dětí jsou rozděleny do tříd podle věku. Do MŠ bylo zapsáno 54 dětí - 31 dětí předškolních, z toho 8 má odklad školní docházky. Budova má suterén, kde se nachází šatna zaměstnanců, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, sklady, rozvod elektrické energie. V přízemí a v 1. patře jsou třídy, ložnice, šatny, umývárny, WC, sborovna, kabinety. Kuchyň je součástí školní jídelny příspěvkové organizace vedoucí p. Klimešová. Doba provozu Mateřské školy je od hod. Mateřská škola Horní Lánov Jednotřídní, s plánovanou kapacitou 20 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 21 dětí - 8 děti předškolních. Budova je jednoposchoďová, v přízemí je třída (část třídy slouží jako jídelna), šatna, umývárna pro děti s WC, umyvárna pro personál, kuchyň. V patře je herna, ložnice, sborovna, kabinet a dvě umyvárny pro děti a personál. Kuchyň je součástí školní jídelny příspěvkové organizace vedoucí p. Klimešová. Provoz školy je od hod. Mateřská škola Horní Lánov budova B Jednotřídní, s plánovanou kapacitou 15 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 18 dětí. Třída je zřízena v budově ZŠ v prvním patře, kde je nově vybudovaná umyvárna. V přízemí se nachází šatna pro děti z MŠ. Strava pro děti se vaří ve školní jídelně a dováží se. 10

11 Provoz školy je od 6,30-13,30 hod. Údaje o pracovnicích školy V MŠ Prostřední Lánov pracují celkem čtyři učitelky včetně vedoucí uč. na 100 % úvazku, školnice a kuchařka. V MŠ Horní Lánov pracují tři učitelky. Dvě učitelky na 100 % úvazku a druhá učitelka na 60 % úvazku. Na škole pracuje školnice na 50 % úvazku a kuchařka na 60 % úvazku. Šest pedagogických pracovnic má středoškolské vzdělání / SPgŠ obor učitelství pro MŠ/ ukončené maturitou. Petra Dikorasová má PF v Liberci. Jedna pedagogická pracovnice si pedagogické vzdělání doplní studiem (viz tabulka pedagogických pracovníků školy). Během školního roku učitelky navštěvují dle zájmu semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov, sledují odborné časopisy, literaturu, nové poznatky aplikují v praxi. Spolupracují s okolními MŠ a ZŠ v místě. Výchovně vzdělávací činnost je řízena dle ŠVP a TVP. Údaje o zápisu dětí do MŠ Všechny děti z Lánova, Horního Lánova a Dolního Dvora, které byly do MŠ přihlášeny formou žádosti o přijetí, byly přijaty. Vyhovělo se i dětem z okolních obcí. Bylo vydáno 18 správních rozhodnutí v MŠ Prostřední Lánov, 10 správních rozhodnutí v MŠ Horní Lánov a 10 správních rozhodnutí pro budovu B. Dle potřeby a věku byly děti zařazeny do jednotlivých tříd. Celkem máme 4 třídy. Údaje o aktivitách školy Akce, které byly naplánované do měsíců, se průběžně plnily. Interiér škol byl vždy vkusně vyzdoben podle ročních období. Výtvarné práce dětí zdobily mateřské školy, své práce měly děti vystavené ve vývěsních skříních v obci. O dění v MŠ se veřejnost měla možnost dozvědět prostřednictvím Lánovského občasníku, Zpravodaje obce Lánova a také prostřednictvím kabelové televize. Společné akce Na začátku školního roku jsme navštívili Zámecký park ve Vrchlabí, kde proběhla akce KRNAPU Louka plná dětí, kde si děti zasoutěžily a získaly zajímavé poznatky o přírodě. Návštěva Zámeckého parku za doprovodu pracovnice KRNAPU Turistické vycházky Uskutečnil se plavecký a lyžařský výcvik Pravidelně 1x za měsíc nás navštívila pracovnice KRNAPU s povídáním o floře a fauně. Návštěva kina v Hostinném 1x za měsíc MŠ navštívilo 5x maňáskové divadlo s poučnými pohádkami. Návštěva zástupců POLICIE poučení o bezpečnosti při pohybu na silnici, jízdě na kole V obou MŠ proběhly vánoční besídky, vánoční dílny pro rodiče a besídky ke Dni matek. Den dětí jsme oslavili společně se zástupci obou Klubů důchodců a SD Jednoty Lánov. Závody na lopatách Kdo dojede nejdál Lehkoatletické závody, závody na koloběžkách Na závěr školního roku se uskutečnil výlet do Pohádkových Starých Hradů Závěrečné rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky za účasti rodičů Výroba přáníček a drobných dárků pro důchodce, instituce a do obchodů. 11

12 Ve školách je vzorně vedena školní kronika a fotoalbum. Akce v MŠ Prostřední Lánov Pokračovalo povídání se zdravotní sestrou na téma Když Alenka stůně Uspořádání karnevalu a čarodějnického dne Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Proběhly soutěže, lehkoatletické závody, závody na koloběžkách. Na škole pracovaly dva kroužky Putování s Ježkem, Hra na flétnu Návštěva knihovny v Infocentru Lánov Akce v MŠ Horní Lánov Výlet do Vrchlabí návštěva Vlakového nádraží jízda vlakem. Návštěva knihovny v Infocentru Lánov Návštěva farmy Akce v MŠ Horní Lánov budova B Uspořádání karnevalu Návštěva tělocvičny v ZŠ Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Řízení škol Rozvoj týmové práce pedagogického sboru. Jak zlepšovat ovzduší vzájemné důvěry a tolerance? Spolupráce s rodiči a nepedagogickými pracovníky. Tato témata byly na programu pedagogických a provozních porad. Pro oblast řízení jsou pro vedoucí učitelku prioritou. Další klíčovou oblastí pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání je hospitační činnost vedoucí učitelky s učitelkami a učitelek navzájem. Dalším prostředkem je vyhodnocování namátkových návštěv a suplování. Vedoucí učitelka se účastnila pravidelných porad s ředitelem ZŠ, kde se řešily potřeby jednotlivých zařízení. Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí. Nově příchozím dětem je umožněno zvykání, což je rodiči kladně hodnoceno. Od některých rodičů dostáváme dárky pro děti. Rodiče pomáhají při opravě hraček a nábytku. Jsme škola otevřená rodič může kdykoli vstoupit, pozorovat a být se svým dítětem, hovořit s učitelkou, snažíme se o denní citlivý kontakt s podáváním informací, vytvoření důvěry a partnerství při výchově dětí. Společné akce s rodiči závody, rozloučení s předškoláky, vánoční dílny. Ve všech MŠ je spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Spolupráce se ZŠ Děti se zúčastnily výuky v 1. třídě. Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami 1. stupně ZŠ. Děti mohou využívat tělocvičnu ZŠ. Společně se ZŠ jezdíme na plavecký výcvik do Jilemnice. 12

13 Materiálně technické zabezpečení Požadavky ze strany MŠ jsou plněny podle důležitosti: MŠ Prostřední Lánov: - drobné opravy dle potřeby školy - oprava dřevěných částí na kolotoči a houpačkách - celková rekonstrukce školy oprava střechy, zateplení budovy, výměna oken, výměna topení, výměna podlahových krytin, malování celé budovy MŠ Horní Lánov - drobné opravy dle potřeby školy - nákup kontejnerových skříní do herny - oprava střechy MŠ Horní Lánov budova B: - drobné opravy dle potřeby školy - postupné vybavení tříd Závěr Nadále spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, ZŠ a všemi MŠ v Lánově. Při kontaktech s rodiči a na schůzkách zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o dítěti. Rodinná výchova je základ, na kterém mateřská škola staví. Navození otevřeného a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je proces, do kterého jsou rodiče vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje. Celkově byl tento rok nastavením určitých priorit, položením základů, na kterých budeme v příštím roce stavět a posunovat dětské schopnosti k cílovým kompetencím. Budeme pokračovat v akcích, které se osvědčily a které dětem přinesly nové poznatky. Snažíme se vyvinout vlastní aktivitu, iniciativu, nacházet nové náměty, způsoby jak obohatit výchovně vzdělávací program, aby byl pro děti přitažlivý, zajímavý, aby se do činností zapojilo co nejvíce dětí. Zpracovala Marcela Tužová vedoucí učitelka 12. Školní družina při ZŠ a MŠ Lánov ve školním roce Charakteristika školní družiny Školní družina při ZŠ Lánov má dvě oddělení s kapacitou 60 dětí. Do ŠD bylo přihlášeno 62 dětí, dvě děti nebyly zapsány, dle kritérií pro přijímání do ŠD. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle tříd, s možností zohlednění příbuzenských vztahů (dle přání rodičů). 13

14 ŠD je umístěna ve školní budově B, třídy se nacházejí v 1. patře. V přízemí je šatna, příležitostně využívaná kuchyňka a místnost keramiky. Hračky pro pobyt venku jsou uloženy v kůlně na zahradě. Činnost probíhá také na školní zahradě a částečně na hřišti s umělou trávou. Provozní doba: Pondělí 11:20 17:30 Úterý 11:20 17:00 Středa 11:20 17:30 Čtvrtek 11:20 16:20 Pátek 11:20 16:20 Údaje o pracovnicích ŠD Ve ŠD pracují dvě vychovatelky, jedna na 100 % a druhá na 60 % úvazku. Jedna vychovatelka má středoškolské pedagogické vzdělání, druhá si doplňuje pedagogické vzdělání studiem VOŠ v Litomyšli. Během školního roku vychovatelky navštěvují semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov. Dále sledují odborné časopisy, literaturu a internet a nové poznatky využívají v praxi. Údaje o aktivitách ŠD Činnost ŠD je řízena dle ŠVP pro ŠD a celoročním plánem ŠD. Rodiče se mohou o činnost ŠD dozvědět z Lánovského občasníku a ze Zpravodaje obce Lánov, kde jsou k vidění i fota z různých akcí. Venkovní aktivity jsou zaměřené hlavně na pohyb dětí, jejich zdokonalování v různých sportech a dovednostech včetně zaměření na bezpečnost pohybu na různých druzích sportovního nářadí. Děti mají k dispozici jízdní kola, kolečkové brusle (in-line), houpačky, průlezku, pískoviště a další sportovní náčiní. Pravidelně 2x týdně navštěvují děti školní tělocvičnu. V zimních měsících využíváme boby a lopaty na místním kopci a podle klimatických podmínek bruslíme na vlastním kluzišti. Dále pomáháme s organizací pravidelného lyžařského výcviku na Kněžickém vrchu v délce jednoho týdne. Celoročně chodíme na vycházky do nejbližšího okolí a navštěvujeme dětské hřiště v areálu TJ Lánov. Vnitřní činnosti jsou zaměřeny na výtvarnou a pracovní činnost. Děti vyrábí výrobky z přírodních i jiných materiálů dle ročních období. Výrobky jsou zaměřeny k probíhajícím svátkům během roku nebo vystihující dané roční období. Během týdne vychovatelky dohlížejí na odchody a příchody dětí přihlášených na kroužky, konají dozor při kulturních a sportovních akcích školy. 14

15 Spolupráce s rodiči Někteří rodiče sponzorují ŠD hlavně po materiální stránce. Poskytli nám starší kola, brusle, přilby a hračky. Dále přebytky přírodnin (obří a ozdobné dýně, kaštany) a materiál pro výtvarné aktivity dětí. Další rodiče se podíleli na stavbě a údržbě kluziště na školní zahradě, což obnášelo nemálo mrazivých hodin. Závěr Vychovatelky spolupracují s učitelkami 1. stupně a předávají potřebné informace rodičům, dle požadavků u konkrétních žáků. Cílem je úzké propojení rodiny a školy v zájmu komplexního rozvoje dítěte. Vypracovaly vychovatelky školní družiny Olga Skálová a Blanka Nová. 13. Školní jídelna - školní rok Zaměstnanci: vedoucí školní jídelny: Monika Klimešová, kuchařky: Marcela Hartigová (vedoucí kuchařka), Marie Bjelková, Jitka Svatá, Hana Martincová Počty strávníků: žáků MŠ budova B: 18 žáků ZŠ: 170 zaměstnanců: 27 cizích strávníků: 80 Obědy si ze ŠJ odváží: OBECNÍ ÚŘAD Lánov KOVO KAVAN Lánov LETECKÁ ŠKOLA Vrchlabí Budova ŠJ Naše budova školní jídelny působí neudržovaně, staře a nevlídně. Trápí nás opadaná omítka, vlhké zdi a netěsnící okna. Těmi nám do jídelny v zimě fouká a akumulační kamna nestačí jídelnu vytápět. Paní kuchařky se snaží jídelnu zútulnit sezónní výzdobou, udržovat ji ve stálé čistotě a pořádku. Ke zlepšení podmínek v naší školní jídelně určitě přispělo vybudování úklidové komory 15

16 s výlevkou, elektrický ohřívač vody na WC pro žáky, vymalování skladu ovoce, zeleniny, potravin a vymalování a opravy stěn v kuchyni a v jídelně. O těchto letních prázdninách byly k naší velké radosti opraveny a vymalovány stěny na chodbě, kde si mohou žáci pověsit svůj oděv na nové věšáčky. Paní kuchařky mají radost z každého nového pomocníka do kuchyně. V letošním roce přibyl k ručnímu ponornému mixéru Coupé i elektrický kráječ potravin, termos s výpustí na mléko a termoport na dovážení obědů do MŠ v budově B. Myčku naše školní jídelna stále nevlastní, nádobí musí mýt paní kuchařky ručně. Mezi naše stálé dodavatele potravin patří: JIP východočeská, a.s. Pardubice, Novotný Oldřich, řeznictví - uzenářství Horní Maršov, Temný Důl MAVE a.s. Jičín, LINIE v.o.s. Praha, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, ALIMPEX FOOD a.s. Železnice, NOWACO s.r.o. Praha, AG FOODS Group a.s. Velká Bíteš, VELKON s.r.o. Úpice,GASTREX FOOD Jičín, LINIE Lomnice nad Popelkou, Potraviny MÁJA Lánov (pro drobné nákupy) V naší ŠJ dodržujeme pitný režim pro žáky. Většinou mají možnost výběru mezi dvěma nápoji. Kapacita naší kuchyně neumožňuje vaření dvou jídel, ale i u nás má strávník možnost výběru. Dle své chuti si zvolí alespoň přílohu u hlavního pokrmu. Úspěšně dodržujeme spotřební koš potravin. Monika Klimešová (vedoucí stravování) 14. Školní parlament Žáci si zvolili do žákovského parlamentu 14 zástupců (po dvou z každé třídy, s výjimkou 1. a 2. třídy). ŽP se scházel za přítomnosti ředitele školy a zástupce z řad pedagogů. Kterýkoliv ze zástupců ŽP mohl vznášet připomínky vztahující se ke škole, školní družině, školní jídelně a obci. Jeho partnery pro jednání byli ředitel školy a koordinátoři (p. Křivohlávková, p. Špimerová). Členové žákovského parlamentu informovali o jednáních spolužáky ve třídě. Seznam členů žákovského parlamentu Jméno Příjmení Třída Šimon Korda 3. Šimon Shon 3. Nela Farská 4. Anna Pejchová 4. Kateřina Lokvencová 5. Filip Jína 5. Barbora Štefanová 6. Ondřej Kmínek 6. Markéta Moučková 7. Tomáš Haláček 7. 16

17 Kateřina Neumannová 8. Matěj Jína 8. Daniela Nosková 9. Patrik Zuzánek Prevence sociálně patologických jevů Program a jeho zaměření Primární prevencí se zabývá metodička sociálně patologických jevů Mgr. Ivana Špimerová, která dokončila dvouleté specializační studium zaměřené na tuto tématiku, a výchovná poradkyně Mgr. Eva Hájková. Přes snahu všech zaměstnanců vytvořit příjemné a harmonické prostředí pro práci s dětmi mezi přestupky zaznamenáváme: záškoláctví, lhaní, podvody zejména se žákovskými knížkami a známkami, vzájemné násilí mezi spolužáky, v posledním roce jsme zaznamenali také útoky na děti smyslově postižené (v naší škole máme 3 žáky se smyslovým postižením, dva zrakově a 1 sluchově postiženého), nevhodné chování k zaměstnancům školy i na veřejnosti, úmyslné ničení zařízení a majetku školy, krádeže, vulgární vyjadřování, nízký zájem o smysluplné aktivity časté je nicnedělání, postávání v autobusových zastávkách, kouření, konzumace alkoholu a užívání lehkých drog, špatná spolupráce s rodiči a zvyšující se agresivita rodičů k pedagogickým pracovníkům. Spolupracovali jsme s policií ČR, Českou školní inspekcí, okresní kurátorkou pro mládež, probační a mediační službou, odborem sociálně- právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry. Jako největší problém vidíme kouření, užívání lehkých drog, konzumaci alkoholu, agresivní chování žáků, nevhodné chování žáků k handicapovaným žákům. Minimální preventivní program je proto zaměřen hlavně na: primární prevenci sociálně patologických jevů na škole i ve volnočasových aktivitách vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách a ve škole podporu zdravého životního stylu výchovu slušného člověka, který najde uplatnění v životě užší spolupráci rodičů, třídních učitelů a vedoucích pracovníků školy 17

18 16. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Trutnov ve školní jídelně. Na základě připomínek KHS byla zajištěna náprava: zabezpečení zásobníku na tekuté mýdlo a zásobníku na jednorázové ručníky, instalování průtokového ohřívače na teplou vodu. Přetvořen jeden záchodek na výlevku. 17. Spolupráce s ostatními školami Sportovní akce, příprava devátých ročníků na budoucí povolání. SOŠ Kopidlno ZŠ Dolní Branná ZŠ nám. Míru ZŠ Školní ZŠ Podhůří Hotelová škola Vrchlabí 18. Akce ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Lánov Oprava střechy MŠ Horní Lánov Kompletní rekonstrukce MŠ Prostřední Lánov Výměna kotlů v ZŠ 19. Spolupráce s jinými organizacemi KRNAP Vrchlabí TJ Lánov Sbor dobrovolných hasičů Lánov SPOZ Sbor pro občanské záležitosti (hudební vystoupení p. Jakubcová) 20. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku ZŠ informuje rodiče o chování a prospěchu žáků na rodičovských schůzkách, informativních schůzkách, prostřednictvím časopisu Lánovský občasník, místní kabelovou televizí a školními webovými stránkami. Třídní učitelé jsou s rodiči v kontaktu dle individuální potřeby žáků. Na konci školního roku se uskutečnila Zahradní slavnost neformální setkání rodičů, žáků a pedagogů. 21. Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 2: výkaz zisku a ztráty 18

19 Přílohy 19

20

21

22

23

24

25

26

27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015 Minimální preventivní program ZŠ Lánov 2014-2015 ZŠ a MŠ Lánov, Lánov 155, Lánov 543 41 tel. +420 499 432 212 e-mail: konikova.zslanov@gmail.com Vypracovala: Ing. Anna Křelinová Mgr. Ivana Špimerová Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva 2010-2011. Martin Bartoš Strana 1

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva 2010-2011. Martin Bartoš Strana 1 Výroční zpráva 2010-2011 Martin Bartoš Strana 1 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: E-mail: Web: Školská rada: Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Prostřední Lánov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/ 2013 1 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Řízení příspěvkové organizace str. 3 3. Obory vzdělávání str. 3 4. Přehled pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/ 2015 1 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Řízení příspěvkové organizace str. 3 3. Obory vzdělávání str. 3 4. Přehled pedagogických

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Sídlo: Náchodská 85 U haly 67 549 11 Dolní Radechová 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více