Plán akcí na školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK od 9:00 h školení 1. pomoci Ing. Vilímková - od 11:00 h komisionální zkoušky Členové ZK Porada kateder vedoucí kateder (Čt) - Porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - Kolektivní vyjednávání ŘŠ, Ing. Šedá Září (Pá) - Školení BOZP ŘŠ Mgr. Pekárek - Příprava kabinetů, učeben správci kab., uč. - od 11:00 h porada ke Startovacímu týdnu Ing. Vilímková - Geografický sjezd Mgr. Michálek Studijně vzdělávací zájezd Anglie Mgr. Řezáčová Mgr. Oulehlová Slavnostní zahájení školního roku ŘŠ, TU Startovací týden studenti 1. roč. Ing. Vilímková Řídící výbor OP RLZ Ing. Hájek Opravné maturitní zkoušky písemná část ŘŠ, Srdíčkový den Ing. Brejchová Maturitní písemná práce CJL Mgr. Grandičová Exkurze Praha studenti 4. B Mgr. Grandičová (Pá) - Vedoucím kateder předložit tématické plány, vyuč. jedn. předm. rámcové okruhy otázek k maturitním zkouškám, plány exkurzí, plán hospitací - Výchovné poradkyni předložit plány třídních učitelů TU - předložit žádosti o uvolnění z TEV TU Opravné maturitní zkoušky ústní část ŘŠ, Kurz Základy podnikání OHK Ing. Prášková Exkurze Praha studenti 4. C Ing. Prášková PhDr. Grégrová Atletika Corny okresní kolo Mgr. Michálek

2 - Výjezdní zasedání v rámci projektu Úspěšný ředitel ŘŠ (Út) - Pedagogická porada ŘŠ, - Informatika v ekonomice Ing. Brejchová Vyhlásit rámcové okruhy pro mat. zk. ve 4. ročnících vyuč. mat. předm. - Fotbal SŠ Mgr. Pekárek - Výjezdní zasedání v rámci projektu Úspěšný ředitel ŘŠ (Čt) - Státní svátek Den české státnosti (Pá) - Ředitelské volno Říjen Zjištění zájmové činnosti žáků Ing. Vilímková Ing. Mikulášová TU - Audiovizuální pořad o Řecku kino Koruna Mgr. Pekárek studenti 2. ročníků Školní kolo ve skoku do dálky dívky od 10:30 h Mgr. Pekárek Školní kolo ve skoku do dálky chlapci od 10:30 h Mgr. Pekárek - Školení SAS Ing. Novák - Seminář Brno Volba partnera přednáška OBN (studenti 4. A) Mgr. Grandičová Exkurze do NEJ Vídeň (vybraní studenti) Mgr. Hanáková - Exkurze ITE Invex (studenti 1. A) Ing. Šedá RNDr. Nejezchleba Školení Brno Mgr. Ščerbík - Seminář PPP Ing. Vilímková Školení CJL Mgr. Grandičová - Volba partnera přednáška OBN (studenti 4. B, 4. C) Mgr. Grandičová Školení uživatelů programu SAS a legislativy školy Ing. Novák - Školení Tvorba ŠVP - Exkurze do CJL Městská knihovna (studenti 1. C) PhDr. Grégrová Přednáška OBN (studenti 4. B, 4. C) Mgr. Grandičová Celostátní konference OA Pelhřimov ŘŠ, Divadelní představení ochotnického souboru Ing. Vilímková Svatopluk z Hodonína aula, 2 skupiny studentů - Exkurze do CJL Městská knihovna Mgr. Grandičová (studenti 1. A, 1. B)

3 Podzimní prázdniny (St, Čt) (So) - Státní svátek Den vzniku samostat. českoslov. Státu Školení ŠMP Mgr. Láníčková Exkurze Gaudeamus studenti 4. roč. Ing. Minářová Ing. Vilímková Listopad 2006 Ing. Hollá Přednáška OBN Mgr. Grandičová (1. a 2. vyuč. h, studenti 4. C, 3. a 4. vyuč. h, studenti 4. B) Seminář MAT, Srní RNDr. Eva Šupinová Soutěž ZAV Hodonín Ing. Pochylá - Exkurze Otis (1. 3. vyuč. h, studenti 3. C) Ing. Minářová Školení UCE a DAN Ing. Prášková Veletrh vzdělávací nabídky Břeclav - Den otevřených dveří - Přednáška OBN (4. a 5. vyuč. h, studenti 4. A) Mgr. Grandičová Konference Vzděláv. pro konkurenceschopnost Praha ŘŠ,, Ing. Hájek Ekologická konference Ing. Šedá Prezentace produktů Stavební spořitelny (5. vyuč. h, studenti 3. roč.) - Výbor SRDPŠ ŘŠ Měsíc dokumentárního filmu - beseda PhDr. Grégrová (1. a 2. vyuč. h, studenti 3. roč., aula) - Školení Apple, Work schop Ing. Šedá - Školení ICT RNDr. Nejezchleba (Pá) - Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii Projekt Návštěva učitelů ze Srbska Ing. Zapletalová (Út) - Pedagogická porada ŘŠ, - Plenární schůze SRDPŠ ŘŠ, - Třídní schůzky TU - Přednáška s pracovníkem Policie ČR Mgr. Láníčková (2. a 3. vyuč. h, studenti 2. C a 2. B 2 4. a 5. vyuč. h, studenti 2. A a 2. B 1 ) Okresní kolo v šachu Ing. Minářová

4 Kurz PhotoShop, Praha Ing. Novák Seminář PPP, sborovna - Přednáška Měst. pol. Břeclav Kriminalita mládeže Mgr. Láníčková (1. a 2. vyuč. h, studenti 3. C a 3. A 2 3. a 4. vyuč. h, studenti 3. B a 3. A 1 ) xx Exkurze do PRA Soud Břeclav studenti 4. roč. Ing. Pochylá Prosinec Den proti AIDS Červená stužka (vybraní stud. 2. C) Mgr. Láníčková - Prezentace VŠ Vídeň - aula, 5 vyuč. hod. (stud. 4. roč.) Mgr. Oulehle Ing. Novák Školení ICT Ing. Šedá Přihlášky studentů 4. roč k mat. zk., výběr volit. předm. TU - Mikulášská besídka pro děti z MŠ (vybraní stud. z APE) Ing. Minářová - Exkurze Gumotex, h, studenti 1. C Ing. Brejchová (Pá) - Od 9:00 h Den otevřených dveří - Prezentace Mendlovy univerzity prov. spáv. fakulta (studenti 4. ročníků) Srdíčkový den (vybraní studeni 3. C) Ing. Minářová Talentová soutěž žáků ZŠ v psaní na PC Ing. Novák, Program pro handicapované děti a mládež Ing. Vilímková (Út) - Porada zaměstnanců školy ŘŠ, - Od 12:00 h sváteční odpoledne pro pacienty dětského Ing. Vilímková lůžkového oddělení nemocnice v Břeclavi - Školení Nemocenské pojištění pí Bezděková Generální zkouška na Vánoční zamyšlení Mgr. Hanáková Vánoční zamyšlení aula Mgr. Hanáková - Předvánoční odpoledne ve sborovně v 13:15 h Mgr. Řezáčová Vánoční prázdniny (So Út) Leden (Út) - Klasifikační porada ŘŠ, Soutěž v UCE MD, Dal Znojmo Ing. Prášková Ples školy Ing. Brejchová (St) - Vydání vysvědčení TU

5 xx Školní kolo recitační soutěže Mgr. Grandičová xx Školní kolo v NEJ Mgr. Oulehle xx Školní kolo v ANJ Mgr. Oulehlová xx Okresní kolo ve šplhu Mgr. Pekárek Únor Volejbalový turnaj a turnaj ve stolním tenise Ing. Šedá (Pá) - Pololetní prázdniny Jarní prázdniny (Po Ne) (Út) - Pedagogická porada ŘŠ, xx Školní kolo v psaní na klávesnici PC Bruntál Ing. Pochylá xx Olympiáda v CJL Mgr. Grandičová xx Výbor SRDPŠ ŘŠ xx Lyžařský výcvikový kurz studenti 2. roč. Mgr. Láníčková xx Ekonomický tým Ing. Hollá xx Divadelní představení školního divadelního kroužku Ing. Vilímková Březen Ředitelské prověrky z EKO a UCE Ing. Pospíchalová Maturita nanečisto společná část ŘŠ, (Út) - Porada zaměstnanců školy ŘŠ, - Oslava Dne učitelů Ing. Šedá xx Okresní kolo v silovém víceboji zdatnosti Mgr. Michálek xx Krajská soutěž SŠ v grafických disciplínách Ing. Pochylá xx Exkurze KB Břeclav studenti 3. roč. Ing. Hollá Duben Maturita nanečisto společná část ŘŠ, Koncert studenti roč. Ing. Vilímková Velikonoční prázdniny (Čt, Pá)

6 (Po) - Státní svátek Velikonoční pondělí Maturitní písemná práce z CJL Mgr. Grandičová Maturita nanečisto profilová část ŘŠ, Přijímací zkoušky ŘŠ, - Ekologický den Ing. Šedá (Út) - Pedagogická porada ŘŠ, - Plenární schůze SRDPŠ ŘŠ - Třídní schůzky TU (Po) - Ředitelské volno xx Exkurze ZBO a PRP čistička a úpravna odpadních Ing. Minářová vod studenti 1. roč. Ing. Mikulášová Mgr. Pekárek xx Matematický klokan RNDr. Nejezchleba Květen (Út) - Státní svátek Svátek práce Praktická mat. zk. z odborných předmětů (Út) - Státní svátek Den osvobození (St) - Pedagogická porada klasifikace studentů 4. roč. ŘŠ, Přípravný maturitní týden 4. A, B, C Praxe studentů 3. roč. Ing. Pospíchalová vyuč. EKO, UCE Ředitelské volno (Po, Út) Filmové představení Ústní maturitní zkoušky 4. A, B, C (Čt) - Slavnostní zakončení maturit a předávání mat. vysvěd. ŘŠ, TU (Út) - Pedagogická porada ŘŠ, xx kolo přijímacího řízení ŘŠ xx Exkurze OBN MÚ Břeclav studenti 2. roč. a 3. A Mgr. Grandičová xx Exkurze DEJ Pohansko studenti 1. roč. PhDr. Grégrová xx Exkurze CJL Moravský Krumlov, Třebíč st. 2. roč. vyučující CJL xx Hrou proti AIDS Mgr. Láníčková

7 Červen Setkání s rodiči studentů budoucích 1. roč Kurz Ochrana člověka za mimořádných situací (studenti 3. roč.) - Školní výlety TU Školní výlet 1. A, 1. C, 2. A TU Takeshi Vídeň Ing. Šedá - Zapsání známek do katalogů vyuč. jedn. předm (Po) - Pedagogická porada ŘŠ, - Alternativní výuka ŘŠ, (Út) - Den třídního učitele Dopoledne sportu a zábavy Mgr. Láníčková (Čt) - Porada zaměstnanců školy ŘŠ, - Třídnická hodina, organizační záležitosti TU (Pá) - Vydávání vysvědčení TU xx Setkání ŠMP Mgr. Láníčková xx Exkurze do CJL Rajhrad studenti 3. roč. TU, vyuč. CJL xx Exkurze do CJL Mikulov studenti 1. roč. Mgr. Grandičová xx Exkurze do podniků Gumotex, Otis st. 1. a 2. roč. Ing. Pochylá Ing. Hollá

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku 2014-2015 1. 9. 2014 Jednání vedení školy a ZSR 11. 9. 2014 Kontrola zajištění stavu LVK 30. 9. 2014 Pracovní porada. 8. 9. 2014 Třídní schůzky

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více