Digitální satelitní přijímač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální satelitní přijímač"

Transkript

1 Návod k obsluze Digitální satelitní přijímač Ref. č.:

2

3 OBSAH Začínáme... Str. 4 Popis... Str. 5 Přední strana... Str. 5 Zadní strana... Str. 5 Dálkové ovládání... Str. 6 Schéma zapojení přijímače... Str. 7 1) Základní menu... Str. 7 I) Menu KANÁLY... Str. 8 1) Základní funkce... Str. 8 a) Funkce Třídit kanály... Str. 8 b) Funkce Editovat oblíbené... Str. 8 c) Funkce Přeskočit kanál... Str. 8 2) Další funkce... Str. 9 a) Funkce Přemístit kanál... Str. 9 b) Funkce Vymazat kanál... Str. 9 c) Funkce Zablokovat kanál... Str. 10 d) Funkce Upravit parametry... Str. 10 II) Menu INSTALACE... Str. 11 a) Menu SATELIT... Str. 11 b) Menu KONFIGURACE ANTÉNY... Str. 12 c) Menu VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ... Str. 14 d) Menu INICIALIZACE... Str. 15 e) Menu RODIČOVSKÁ KONTROLA... Str. 15 III) Menu NASTAVENÍ SYSTÉMU... Str. 16 a) Menu JAZYK... Str. 16 b) Menu ZOBRAZENÍ... Str. 16 c) Menu NASTAVENÍ HODIN... Str. 16 d) Menu ZAPNOUT NA KANÁLU... Str. 17 e) Menu KONFIGURACE OSD... Str. 17 f) Menu INFORMACE... Str. 17 IV) ČASOVAČ... Str. 19 V) HRY... Str. 20 VI) DALŠÍ FUNKCE... Str. 21 Funkce EPG... Str. 21 Funkce Multivideo... Str. 21 VII) TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA... Str. 22 Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 3

4 ZAČÍNÁME Bezpečnost Před uvedením přijímače do provozu si prosím pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nezakrývejte větrací otvory přijímače a umístěte jej na místo s dostatečným odvětráváním. V případě, že do přijímače vnikne jakákoliv tekutina nebo zapadne nějaký předmět, ihned ho vypněte. K odstranění prachu z přijímače používejte jen vlhkou tkaninu. Nepřipojujte ani nijak neupravujte kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky. Chraňte přístroj před přímým sluncem, chladem, neumisťujte ho do vlhkého prostředí. V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. (Období prázdnin ) Nikdy přístroj neotvírejte, existuje nebezpečí elektrického šoku. Přijímač mohou otvírat jen k tomu vyškolené osoby, aniž bude anulována záruka. Technická charakteristika 1 satelitní tuner (1 vstup / 1 výstup) 2 konektory skart (TV a videorekordér) 2 vidlice RCA (Audio vpravo / vlevo) 1 digitální výstup audio S/PDIF Kapacita 3000 kanálů Zobrazení menu v několika jazycích Ruční a automatické vyhledávání kanálů Titulky Aktualizace prostřednictvím kabelu RS-232C (křížový) EPG (Elektronický průvodce programy) Rodičovská kontrola Možnost vytvoření seznamů oblíbených kanálů Obsah balení vašeho přijímače Satelitní přijímač Tento návod k obsluze Dálkové ovládání 2 baterie 1,5V Strana 4 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

5 POPIS A. Přední strana 1. Tlačítko POWER: Zapíná nebo vypíná přijímač. 2. Tlačítko CH-: V seznamu kanálů umožňuje posunout kurzor dolů a v menu umožňuje přemisťovat se na jednotlivé parametry. 3. Tlačítko CH+: V seznamu kanálů umožňuje posunout kurzor nahoru a v menu umožňuje přemisťovat se na jednotlivé parametry. B. Zadní strana 1. SAT ANT OUT: Připojte tento výstup k dalšímu přijímači. 2. SAT ANT IN: Připojte vaši parabolickou anténu na tento vstup. 3. TV: Připojte váš televizor k tomuto konektoru kabelem skart. 4. VCR: Připojte váš videorekordér k tomuto konektoru kabelem skart. 5. L a R: Výstup audio levý/pravý typu RCA. 6. RS-232: Použijte k aktualizaci přijímače. 7. POWER: Vypínač pro zapnutí/vypnutí. 8. S/PDIF: Připojte zařízení se systémem SPDIF. (Zesilovač, ) Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 5

6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače. 2. Umožňuje zobrazení informací o programech. 3. Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo stanice rádia. 4. Umožňuje výběr režimu audio. (Vpravo, vlevo nebo stereo) 5. Umožňuje volbu režimu kanál TV nebo stanice rádia. 6. Zobrazí údaje EPG v případě, že jsou k dispozici. 7. Umožňuje na přijímači vypnout nebo zapnout zvuk. 8. Umožňuje opustit předchozí menu nebo se do něj opět vrátit. 9. Umožňuje zobrazení hlavního menu nebo návrat do předešlého menu. 10. Umožňuje potvrzení vaší volby nebo zobrazení seznamu kanálů. 11. Umožňuje přepínání kanálů nebo přemisťování v menu. 12. Umožňuje změnu hlasitosti nebo parametrů menu. 13. Umožňuje zastavit obraz. 14. Umožňuje zobrazit seznam satelitů. 15. Zobrazí poslední zvolený kanál. 16. Umožňuje výběr oblíbených kanálů, pokud existuje seznam. 17. Umožňuje přepnutí kanálu v seznamu oblíbených kanálů. 18. Umožňuje zobrazení údajů TELETEXTU v případě, že jsou k dispozici. 19. Umožňuje přepnutí z režimu TV (pozemní) do režimu AV (satelitní). 20. Umožňuje zobrazení menu Nastavení systému DisEqc Umožňuje zobrazit 9 kanálů na obrazovce. Strana 6 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

7 SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE Zapojení s videorekordérem Signál z parabolické antény Televizor Kabel skart TV Kabel skart VCR Videorekordér 1. Základní menu Poté, co jste zapojili váš přijímač a připojili ho k anténě, můžete přejít do menu a provést jakoukoliv operaci. Základní menu se skládá ze 6 podmenu, jak je znázorněno na fotografii: Ve všech menu mají níže uvedená tlačítka následující funkce: *Tlačítko OK umožňuje zvolit menu podle vašeho přání. *Tlačítka CH+/CH- umožňují přemisťování v menu. *Tlačítko EXIT umožňuje opustit menu nebo se vrátit do předchozího menu. *Tlačítka VOL+/VOL- umožňují změnu jednotlivých parametrů. A) Menu KANÁLY Toto menu je tvořeno 2 podmenu: *Seznam kanálů TV *Seznam rádií V těchto menu můžete provést jakoukoliv operaci v seznamu kanálů TV a radiostanic. (Třídit, Přidat do oblíbených, Přeskočit, Vymazat, Přejmenovat, Přemístit a Zablokovat kanály) 1) Základní funkce Použijte barevná tlačítka pro operace, jež si budete přát. Po stisknutí tlačítka uvidíte, jak se příslušný obdélník posouvá dolů. Pro přepnutí ze seznamu kanálů TV do seznamu rádií použijte tlačítko TV/RADIO. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 7

8 I. MENU KANÁLY a) Funkce Třídit kanály Kanály můžete třídit podle následujících kritérií: *Výchozí nastavení: Uvede seznam kanálů do stavu, v jakém byl na začátku, do pořadí určeného výrobcem. *Kódované/nekódované kanály: Zobrazí nejprve v seznamu nekódované (bezplatné) kanály, poté kódované (placené). *Blokované: Umístí na konec seznamu blokované kanály. *Podle názvu(a až Z): Seřadí kanály v seznamu podle abecedního pořadí. *Podle názvu(z až A): Seřadí kanály v seznamu podle obráceného abecedního pořadí. Když chcete zvolit jedno z těchto kritérií třídění, stiskněte ČERVENÉ tlačítko a potom pomocí tlačítek CH+/CH- přemístěte kurzor na žádané kritérium. Pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Třídění se okamžitě provede. P.S.: Tuto funkci zrušíte, když stiskněte podruhé ČERVENÉ tlačítko. (Obdélník se vrátí na místo!!!) b) Funkce Editovat oblíbené Tato funkce vám umožní přidat kanály do seznamu oblíbených. Dostupných je až 8 seznamů. Tlačítko FAV umožňuje změnit seznam oblíbených, několikrát po sobě ho stiskněte. (Funkce je dostupná i vně menu) Když chcete uložit kanály do seznamu oblíbených, stiskněte na dálkovém ovládání MODRÉ tlačítko. Zobrazí se seznam na obrazovce. Stisknutím tlačítek CH+/CHzvolte jeden z 8 nabízených seznamů a potvrďte tlačítkem OK. Teď tlačítkem OK vyberte kanál, jenž chcete přidat do oblíbených. Na pravé straně názvu kanálu se objeví logo ve tvaru srdíčka. Když chcete kanál odebrat, stiskněte znovu tlačítko OK a logo ve tvaru srdíčka zmizí. c) Funkce Přeskočit kanál Tato funkce vám umožní přeskočit kanály. To znamená, že vybrané kanály nebudou při přepínání kanálů viditelné. (Např.: Chcete se dívat na kanál č. 1 a přepnete přímo na kanál č. 5, aniž uvidíte kanály č. 2, 3 a 4. K tomu stačí je vybrat.) logo ve tvaru šipky zmizí. Tuto funkci zapnete stisknutím BÍLÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Potom použijte k výběru kanálů, jež chcete přeskočit, tlačítko OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví logo ve tvaru šipky. Když chcete kanál odebrat, stiskněte znovu tlačítko OK a Strana 8 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

9 I. MENU KANÁLY 2) Další funkce Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka se vám zpřístupní doplňkové funkce. Při vstupu do tohoto menu budete muset zadat heslo. Heslo přednastavené výrobcem je a) Funkce Přemístit kanál Toto menu vám umožní přemístit kanály ve vašem seznamu na zvolená místa. Tuto funkci zapnete stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanál, který chcete přemístit, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví dvojitá šipka. Teď tlačítky CH+/CH přemístěte kurzor na požadované místo a stisknutím ČERVENÉHO tlačítka přemístěte kanál. b) Funkce Vymazat kanál Do tohoto menu se dostanete stisknutím MODRÉHO tlačítka. Zobrazí se jednotlivé možnosti, jak vymazat kanály. Výběr kanál po kanálu: Tuto funkci zapnete stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanály, které chcete vymazat, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví červený křížek. Smazání vybraných kanálů potvrďte dvojím stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. Vymazat všechny kanály: Stiskněte ORANŽOVÉ tlačítko na dálkovém ovládání, přijímač označí všechny kanály červeným křížkem. Vymazání všech vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Vymazat transpondér: Když chcete vybrat transpondér, jenž má být smazán, stiskněte MODRÉ tlačítko na dálkovém ovládání. Povšimněte si, že přijímač automaticky vybere všechny kanály, jež tento transpondér vysílá. Vymazání vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Vymazat satelit: Stisknutím BÍLÉHO tlačítka na dálkovém ovládání vyberte satelit, jenž chcete smazat. Stačí vybrat jeden kanál satelitu a přijímač vybere všechny jeho kanály. Vymazání vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Pozn.: Při každém přemístění kurzoru na jiný kanál v pravé části obrazovky se zobrazí informace o transpondéru (frekvence) a název satelitu, Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 9

10 I. MENU KANÁLY c) Funkce Zablokovat kanál P.S.: Když chcete odebrat kanál, stiskněte znovu tlačítko OK. Pro zobrazení kanálu bude nutné zadat heslo. Toto menu vám umožní zamezit přístup k vybranému kanálu. Přednastavené heslo je Tuto funkci zapnete stisknutím BÍLÉHO tlačítka. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanály, které chcete zablokovat, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví žlutý zámek. Vaše změny potvrďte dvojím stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. d) Funkce Upravit parametry Do tohoto menu se dostanete stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Objeví se obrazovka jako na snímku: ČERVENÉ tlačítko Toto tlačítko umožňuje upravit parametry zvoleného kanálu. Můžete změnit název kanálu, PID video a audio. K tomu stačí stisknout tlačítko OK a zobrazí se tabulka, jež umožní přejmenovat kanál. Pro změnu PID použijte přímo numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Přemístěte kurzor na ULOŽIT, když chcete vaše změny uložit, nebo na UKONČIT. ŽLUTÉ tlačítko Tato funkce umožňuje vyhledávání podle PID. Stačí zvolit: *Satelit *Transpondér *Zadat název kanálu *Zadat PID Pro zobrazení seznamu možností použijte tlačítko OK a pro přemisťování kurzoru tlačítka CH+/CH-. Název kanálu, po stisknutí tlačítka OK se objeví tabulka s písmeny, která umožní zadat název kanálu. Přemístěte kurzor na ULOŽIT, když chcete vaše změny uložit, nebo na UKONČIT. Stejné úpravy můžete provést i v seznamu rádií. Strana 10 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

11 II. MENU INSTALACE V tomto menu můžete provést veškerá nastavení související s instalací. Jestliže pro tento přijímač používáte parabolickou anténu Duo LNB, je přijímač již nakonfigurován. Toto menu tvoří 5 podmenu: *Satelit *Konfigurace antény *Vyhledávání kanálů *Inicializace *Rodičovská kontrola A) Menu SATELIT Toto menu umožňuje vybrat satelity použité pro vaši instalaci. Satelit můžete Přidat, Editovat nebo Vymazat. Toto menu zobrazíte stisknutím tlačítka OK. Poté stačí tlačítky CH+/CH- vybrat satelity dle vašeho přání a potvrdit tlačítkem OK. Vedle každého vybraného satelitu se objeví V. Když chcete přidat nový satelit, stiskněte na dálkovém ovládání ČERVENÉ tlačítko. U parametru SATELIT stiskněte tlačítko OK a zobrazí se tabulka s písmeny, jež vám umožní pojmenovat satelit. U parametru ZEMĚPISNÁ DÉLKA použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9) pro zadání této délky a tlačítka VOL+/VOL- pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM. Když chcete uložit vaše změny, přemístěte kurzor na ULOŽIT, jinak na OPUSTIT. Když chcete editovat satelit, stiskněte na dálkovém ovládání MODRÉ tlačítko. U parametru SATELIT stiskněte tlačítko OK a zobrazí se tabulka s písmeny, jež vám umožní pojmenovat satelit. U parametru ZEMĚPISNÁ DÉLKA použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9) pro zadání této délky a tlačítka VOL+/VOL- pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM. Když chcete uložit vaše změny, přemístěte kurzor na ULOŽIT, jinak na OPUSTIT. Když chcete vymazat satelit, stiskněte na dálkovém ovládání ŽLUTÉ tlačítko. Potom potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení tlačítkem OK nebo ji zrušte tlačítkem EXIT. POZOR: Jakmile je satelit vymazán, smažou se i všechny údaje (transpondéry, kanály, ) Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 11

12 II. MENU INSTALACE B) Menu KONFIGURACE ANTÉNY V tomto menu můžete provést nastavení parametrů vaší antény. Pro přemisťování kurzoru použijte tlačítka CH+/CH- a pro změnu jednotlivých parametrů tlačítka VOL+/VOL-. Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Typ LNB: Umožňuje vybrat mezi univerzálním LNB nebo jiným. Dnes na všech nových zařízeních se musí použít univerzální se spodní frekvencí 9750 a s horní DiSEqC 1.0: Tento parametr umožňuje nastavit buď duo LNB (Astra a Hotbird), nebo přepínač DiSEqC 1.0 se 2 parabolami. Přijímač je již přednastaven pro satelity Astra a Hotbird. (DiSEqC 1 pro Hotbird a DiSEqC 2 pro Astra) DiSEqC 1.2: Tento parametr umožňuje nastavit motor DiSEqC 1.2 nebo Usals. 22 khz: V případě, že používáte univerzální LNB, je tento parametr AUTO. 0/12 V: V případě, že používáte univerzální LNB, je tento parametr OV. Polarizace: Máte na výběr mezi Automatická, H nebo V. Můžete ponechat tento parametr na AUTOMATICKÁ. Příkaz Tone Burst : Tento parametr se používá v případě přepínače Tone Burst. Máte na výběr mezi ZAPNOUT a VYPNOUT. Napájení LNB: Ponechte tento parametr na Auto. Jestliže dáte Vypnout, vaše parabola nebude mít žádný signál. DiSEqC 1.2 (Motorizace) V tomto menu můžete provést nastavení motoru DiSEqC 1.2. Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Poloha: Máte na výběr mezi 1 až 49 polohami motoru. Mezní hodnoty: Máte na výběr mezi Mezní hodnoty vypnuty, Východní mezní hodnota, Západní mezní hodnota a 2 mezní hodnoty. Tento parametr umožňuje nastavit zarážky vašeho motoru a vyhnout se tak poškození vaší paraboly v případě překážky! Strana 12 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

13 II. MENU INSTALACE Posunutí: Tento parametr umožňuje pootočit motor na od Východu na Západ. Když chcete pootáčet motor nepřerušovaně, nechte tlačítko VOL- nebo VOL+ stisknuté. Uložit polohu: Tento parametr umožňuje uložit do paměti současnou polohu. Stiskněte tlačítko OK a uložíte polohu satelitu. P.S.: Nezapomeňte před uložením do paměti zadat číslo polohy. Přepočítání: Tento parametr umožňuje přepočítání každé polohy satelitu. To znamená znovu inicializovat každou polohu. Po této operaci bude třeba znovu uložit každou polohu satelitu do paměti, neboť ty budou ztraceny! Jít na 0 : Tento parametr umožňuje umístit motor do bodu 0. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a motor se posune až do stupně 0. Ukazatelé signálů a kvality vám ukážou, zda jste nebo nejste naproti satelitu. USALS (Motorizace s motorem Usals) Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Místo: Umožňuje vybrat město, v němž je umístěno vaše zařízení. Můžete se také přepnout do režimu RUČNÍ a zadat vaši zeměpisnou délku a šířku. K zobrazení seznamu dostupných měst použijte tlačítko OK. Zeměpisná délka: Umožňuje zadat zeměpisnou délku vašeho místa instalace. Pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM použijte tlačítka VOL+/VOL- a pro zadání vaší zeměpisné délky použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Zeměpisná šířka: Umožňuje zadat zeměpisnou délku vašeho místa instalace. Pro změnu mezi SEVEREM a JIHEM použijte tlačítka VOL+/VOL- a pro zadání vaší zeměpisné délky použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Posunutí: Tento parametr umožňuje pootočit motor na od Východu na Západ. Když chcete pootáčet motor nepřerušovaně, nechte tlačítko VOL- nebo VOL+ stisknuté. Mezní hodnoty: Máte na výběr mezi Mezní hodnoty vypnuty, Východní mezní hodnota, Západní mezní hodnota a 2 mezní hodnoty. Tento parametr umožňuje nastavit zarážky vašeho motoru a vyhnout se tak poškození vaší paraboly v případě překážky! Jít na 0 : Tento parametr umožňuje umístit motor do bodu 0. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a motor se posune až do stupně 0. Ukazatelé signálů a kvality vám ukážou, zda jste nebo nejste naproti satelitu. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 13

14 II. MENU INSTALACE C) Menu VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ V tomto menu můžete vyhledávat kanály, editovat transpondéry, Editace TP Toto menu umožňuje dostat se do editace transpondérů vašeho přijímače. Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Název satelitu: Umožňuje zvolit satelit, pro který provedete vyhledávání. Č. transpondéru: Umožňuje vybrat číslo transpondéru pro vyhledávání. Frekvence, Výkon symbolu a Polarizace: To jsou charakteristické vlastnosti zvoleného transpondéru. V každém okamžiku je můžete numerickými tlačítky změnit. Pozor: Tato operace může způsobit ztrátu některých kanálů. Přidat TP: Tento parametr umožňuje přidat nový transpondér. Uvidíte, jak se objeví NEW_TP. Stačí vyplnit parametry FREKVENCE, POLARIZACE A VÝKON SYMBOLU, tak dokončíte přidání nového transpondéru. P.S.: Aby byl transpondér přidán, je třeba spustit vyhledávání kanálů!!! To umožní ověřit, je-li na tomto transpondéru dobrý signál. Vymazat TP: Tento parametr umožňuje vymazat transpondér. Umístěte kurzor na číslo transpondéru, tlačítky VOL+/VOL- vyberte, ten, který chcete vymazat, poté posuňte kurzor dolů na VYMAZAT TP a potvrďte tlačítkem OK. P.S.: Jakmile je transpondér smazán, ztratíte i všechny kanály z tohoto transpondéru. Vymazat všechny TP: Tento parametr umožňuje vymazat všechny transpondéry. Vymazání všech transpondéru spustíte stisknutím tlačítka OK. Budete muset potvrdit žádost o potvrzení, jež se objeví, tlačítkem OK. P.S.: Jestliže vymažete všechny transpondéry satelitu, budou vymazány všechny kanály. Vyhledávání TP: Tento parametr umožňuje vyhledat kanály na zvoleném transpondéru. Jakmile jsou kanály nalezeny, jsou umístěny do seznamu všech kanálů. Konfigurace antény: Tento parametr umožňuje dostat se do menu KONFIGURACE ANTÉNY. Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka OK. Strana 14 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

15 II. MENU INSTALACE Vyhledávání 1 satelitu: Tento parametr umožňuje najednou vyhledat jeden jediný satelit. Dostupné jsou 2 způsoby vyhledávání: *Rychlý Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na transpondérech uložených do paměti již v továrně. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Přijímač tedy projede těchto 99 transpondérů.) *Podrobný Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na všech transpondérech uložených do paměti v továrně + transpondérech, které jste přidali vy sami. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Vy jste přidali 10, přijímač tedy projede 109 transpondérů.) Vyhledávání na více satelitech (multi) Tento parametr umožňuje vyhledávat na několika satelitech současně. Přijímač vyhledá zvolené satelity v menu SATELIT. (Viz str. 11) Dostupné jsou 2 způsoby vyhledávání: *Rychlý Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na transpondérech uložených do paměti již v továrně. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Přijímač tedy projede těchto 99 transpondérů.) *Podrobný Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na všech transpondérech uložených do paměti v továrně + transpondérech, které jste přidali vy sami. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Vy jste přidali 10, přijímač tedy projede 109 transpondérů.) Způsob vyhledávání: Máte na výběr mezi Nekódované a Všechno. Zvolíte-li NEKÓDOVANÉ, přijímač vyhledá pouze bezplatné kanály. Zvolíte-li VŠECHNO, přijímač vyhledá všechny kanály včetně kódovaných. Druh programu: Máte na výběr mezi TV, RADIO a TV+RADIO. TV: Přijímač vyhledá pouze kanály TV. RADIO: Přijímač vyhledá pouze rádia. TV+ RADIO: Přijímač vyhledá kanály TV a rádia. Vyhledávání NIT: Máte na výběr mezi ZAPNOUT a VYPNOUT. Vyhledávání kanálů pak zahájíte stisknutím tlačítka OK. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 15

16 II. MENU INSTALACE D) Menu INICIALIZACE Toto menu umožňuje vrátit váš přijímač do počátečního nastavení. To znamená, že všechna nastavení a vyhledávání nových kanálů budou smazána. Stiskněte tlačítko OK, pak potvrďte žádost, jež se objeví, tlačítkem OK. POZOR: Jakmile jednou potvrdíte, nemůžete to vzít zpět!!! E) Menu RODIČOVSKÁ KONTROLA Toto menu umožňuje zablokovat některá menu a některé kanály. Při vstupu do tohoto menu bude po vás požadováno heslo. Přednastavené heslo je Zablokování menu: Tato funkce umožňuje zamezení přístupu do menu INSTALACE. Máte na výběr mezi Ano pro zapnutí této funkce nebo Ne pro vypnutí. Ke změnám použijte tlačítka VOL+/VOL-. Zablokování kanálů: Tato funkce umožňuje zamezit přístup k některým kanálům. (Zablokované v menu KANÁLY) Máte na výběr mezi Ano pro zapnutí této funkce nebo Ne pro vypnutí. Ke změnám použijte tlačítka VOL+/VOL-. Nové heslo: Pro zadání nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Potvrdit heslo: Pro potvrzení nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Strana 16 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

17 III. MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU Toto systémové menu umožňuje provést veškerá nastavení, jako jazyk, video, hodiny, Skládá se z 5 podmenu: *Jazyk *Zobrazení *Nastavení hodin *Zapnout na kanálu *Konfigurace OSD A) Menu JAZYK Právě v tomto menu můžete nastavit jazyk, průhlednost, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Jazyk menu: Výběr jazyka pro zobrazení menu. Jazyk audio 1: Výběr jazyka audio 1. Jazyk audio 2: Výběr jazyka audio 2. Jazyk titulků: Výběr jazyka titulků. Teletext: Výběr jazyka Teletextu. B) Menu ZOBRAZENÍ V tomto menu budete moci nastavit formát obrazovky, typ výstupu video, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Vzhled: Výběr vzhledu. Máte na výběr mezi Auto, PAL, PAL-M, PAL-N a NTSC. Způsob zobrazení: Výběr typu zobrazení. Máte na výběr mezi 16/9, 4/3LB a 4/3PS. Výstup video: Výběr druhu signálu pro výstup video. Máte na výběr mezi RGB (červená, zelená, modrá) a CVBS (kompozitní video). C) Menu NASTAVENÍ HODIN Toto menu vám umožní nastavit jak hodiny, tak datum na vašem přijímači. Můžete použít nastavení hodin s posunutím GMT nebo je nastavit ručně. Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Posun GMT: Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci časový posun. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Vyberete-li VYPNOUT, budete muset nastavit hodiny ručně. Časový posun: Tlačítky VOL+/VOL- vyberte časový posun. Letní čas: Zapnout nebo vypnout letní čas. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Datum: Pro nastavení data použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Hodiny: Pro nastavení hodin použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Zobrazení hodin: Umožňuje zobrazení nebo naopak nezobrazení hodin u každého programu. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 17

18 III. MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU D) Menu ZAPNOUT NA KANÁLU Toto menu vám umožní nastavit váš přijímač tak, aby se zapínal vždy na stejném kanálu. Můžete si vybrat mezi kanálem TV nebo rádiem. Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Zapnutí: Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout, tak tuto funkci zapnete nebo ji naopak vypnete. Režim: Pro výběr druhu programu použijte tlačítka VOL+/VOL-. Máte na výběr mezi TV a rádio. Zapnout na kanálu: Seznam kanálů zobrazíte stisknutím OK. Pro přemisťování v seznamu a pro výběr žádaného kanálu použijte tlačítka CH+/CH-. Pak potvrďte tlačítkem OK. E) Menu KONFIGURACE OSD Toto menu umožňuje nastavit zobrazení informací, průhlednost, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Druh titulků: Máte na výběr mezi Vypnout, standard a TTX. Zobrazení informativních lišt: U zobrazení informativní lišty máte na výběr mezi 1 až 10 vteřinami; lišta se zobrazí při každém přepnutí kanálu. Umístění: Máte na výběr mezi Nahoře a Dole. Průhlednost: Máte na výběr mezi Vypnout, 10 až 40% průhlednost. Obnovit parametry nastavené výrobcem: Tato funkce obnoví počáteční parametry pro zobrazení informací, tak jak byly nastaveny výrobcem v továrně. K zapnutí této funkce stačí stisknout tlačítko OK. F) Menu INFORMACE Toto menu zobrazí číslo verze softwaru i verzi hardwaru. Toto menu opustíte stisknutím tlačítka EXIT. Strana 18 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

19 IV. ČASOVAČ Toto menu umožňuje nastavit jednotlivé parametry časovače na vašem přijímači. Nastavení programů V této části můžete nastavit časovač, tzn. programy, u nichž si přejete zapnout váš přijímač na zvoleném kanále a požadovanou dobu. Číslo časovače: Máte na výběr mezi 8 dostupnými časovači, tedy 8 různými nastaveními programů. K výběru čísla časovače použijte tlačítka VOL+/VOL-. Opakování: máte na výběr mezi Vypnout, Jednou, Denně, Týdně, Měsíčně a Ročně. K výběru provozního režimu časovače použijte tlačítka VOL+/VOL-. Je to nastavení, které je na časovači nutné provést. Služba: Máte na výběr mezi Programem TV, Programem Rádio a Zprávou. K výběru druhu služby užité na časovači použijte tlačítka VOL+/VOL-. Druh časovače: Máte na výběr mezi seznamem programů TV, seznamem rádií a seznamem zpráv. K výběru žádaného programu použijte tlačítka CH+/CH-. Kanál při zapnutí: Stiskněte tlačítko OK a zobrazí se seznam kanálů. Potom stiskněte tlačítko OK a potvrďte tak zvolený kanál. Datum zapnutí: Pro nastavení výchozího data časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Spustit: Pro nastavení počátečního času časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Zastavit: Pro nastavení doby trvání časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Jakmile jsou parametry nastaveny, stiskněte tlačítko MENU a opustíte menu. Teď musíte potvrdit žádost o potvrzení tlačítkem OK. Důležité: Před nastavením programů zkontrolujte, že datum a čas na vašem přijímači jsou nastaveny správně!!! P.S.: Povšimněte si, že datum a čas jsou v tomto menu zobrazeny šedou barvou, nelze je tudíž měnit. Přijímač se zapne v uvedený den a hodinu na určenou dobu a jakmile tato doba uplyne, přijímač se znovu vypne do pohotovostního režimu. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 19

20 V. HRY V tomto menu najdete 3 hry nacházející se na vašem přijímači. Tetris Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje kostičky zleva doprava. Tlačítko CH+: Umožňuje rotaci kostičky. Tlačítko CH-: Umožňuje rychlý pohyb kostičky dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 10 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Snake Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje hada zleva doprava. Tlačítko CH+/CH-: Přemísťuje hada shora dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 7 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Othello Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje kurzor. Tlačítko CH+/CH-: Přemísťuje kurzor shora dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 3 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Strana 20 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

21 VI. DALŠÍ FUNKCE Funkce EPG Tato funkce umožňuje zobrazení údajů EPG (Elektronický průvodce programy) na jednotlivých programech. Stiskněte tlačítko EPG v pravé části se objeví seznam kanálů a v levé jednotlivé programy s různými denními hodinami. MODRÉ tlačítko umožňuje vrátit se v programech zpět o šest hodin. ČERVENÉ tlačítko umožňuje posunout se v programech vpřed o šest hodin. ŽLUTÉ tlačítko umožňuje zobrazení podrobných informací, pokud jsou dostupné! BÍLÉ tlačítko umožňuje nastavit zvolený program v časovači. Funkce multivideo Tato funkce umožňuje zobrazit na jedné obrazovce mozaiku 9 kanálů. K tomu stačí stisknout tlačítko MultiVideo a tato funkce se zapne. Když chcete tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko EXIT na dálkovém ovládání. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 21

22 VII. POTÍŽE, TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPADNÉ POTÍŽE PŘÍPADÉ Popis problému POTÍŽE Žádné zobrazení na přední straně! Žádný signál video ani audio! Kvalita obrazu není příliš dobrá nebo obraz zamrzává! Dálkové ovládání nefunguje! Řešení Zkontrolujte, že přijímač je správně připojen k zásuvce el. proudu 1. Ověřte kvalitu obrazu tak, že naladíte kanál a otáčíte anténou. 2. Ověřte, že připojovací kabel není odpojen. 1. Změňte polohu antény. 2. Možná bude nutné přidat zesilovač. 1. Zkontrolujte baterie. 2. Namiřte správně ovládání směrem k infračervené buňce přijímače. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Systém Hlavní procesor Paměť Flash ROM SDRAM EEPROM Režim A/V (Vstup/Výstup) Video Audio Digitální audio RS-232C Tuner a demodulace Vstupní konektor Napájení LNB Vstupní impedance Úroveň vstupního signálu Demodulace Fyzikální vlastnosti Rozměry Hmotnost ALI 1 Mbits 8 Mbits 256 Mbits 2 konektory skart 2 vidlice RCA (levá a pravá) 1 výstup S/PDIF Přenosová rychlost až Bauds/s; 9 PIN Konektor F 13,5 V (vertikální); 18,5 V (horizontální) 75 Ohm -25 dbm až 65 dbm QPSK 280 x 37 x 210 mm 1,8 kg Strana 22 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

23 ZÁRUČNÍ LIST V případě nefunkčnosti výrobku kontaktujte prosím nejdříve telefonicky našeho servisního technika na tel: Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka. Pro uplatnění záruky Vám stačí řádně vyplněný záruční list nebo kopie faktury či pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek : OPTEX ORD Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 Záruční a pozáruční servisní střediska: PM Servis Marek Pařízek Na barikádách Praha 9 Tel: opravy: ATV Moravia s.r.o. Kšírová Brno Tel/fax: opravy:

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Návod pro instalacji satelitních kanálů

Návod pro instalacji satelitních kanálů ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T Návod k obsluze DVB- T přijímač s vstupem USB 2.0 OPTEX ORT 8840-T REF : 708840 Obsah Začínáme se zařízením strana 3 Popis zařízení strana 4 Přední část strana 4 Zadní část strana 4 Dálkový ovladač strana

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

Digitální satelitní přijímač SRT 6511

Digitální satelitní přijímač SRT 6511 Digitální satelitní přijímač SRT 6511 Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 ÚVOD 2 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Skladování 3 1.3 Instalace přístroje 3 1.4 Vlastnosti a příslušenství 3 2.0 PŘIJÍMAČ

Více

ZIRCON SKYLINE 1 OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST MENU... 20 8 EDITACE KANÁLŮ...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

OBSAH 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560

OBSAH 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 Uživatelská PrÍručka 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 3 2. Ochrana životního prostředí 4 3. Dálkový ovladač 5 4. Přední panel 6 5. Zadní panel 6 6. Připojení vašeho systému

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION FTA: FERGUSON AF 1118SE, AF 2818SE, AF 3018SE / ARION AF 1700, OPENBOX F-100 2 CI slot: 1 UNI READER: AF 6018CR / OPENBOX X-

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR FX-6600... 1 nebo 2 čtečky, FX-7600...1 nebo 2 čtečky, 2 CI slot, TFT display NEC Chip NEC procesor vyšší rychlost Conax Embedded

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál Satelitní single tuner přijímač ET4000 Uživatelský manuál 1 Předtím než začnete... 1 1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 1 1.2 Obsah balení... 2 1.3 Popis produktu... 2 1.3.1 Přední panel... 2 1.3.2 Zadní panel...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD.

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku, abyste s produktem správně zacházeli a po přečtení ji uložte pro budoucí

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THS 812 Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THS 812 Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu THS 812 Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu Návod k obsluze Používateľská príručka User manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 May 2013 17:58 OBSAH 1.0 ÚVOD 2 1.1 Bezpečnostní

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více