Digitální satelitní přijímač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální satelitní přijímač"

Transkript

1 Návod k obsluze Digitální satelitní přijímač Ref. č.:

2

3 OBSAH Začínáme... Str. 4 Popis... Str. 5 Přední strana... Str. 5 Zadní strana... Str. 5 Dálkové ovládání... Str. 6 Schéma zapojení přijímače... Str. 7 1) Základní menu... Str. 7 I) Menu KANÁLY... Str. 8 1) Základní funkce... Str. 8 a) Funkce Třídit kanály... Str. 8 b) Funkce Editovat oblíbené... Str. 8 c) Funkce Přeskočit kanál... Str. 8 2) Další funkce... Str. 9 a) Funkce Přemístit kanál... Str. 9 b) Funkce Vymazat kanál... Str. 9 c) Funkce Zablokovat kanál... Str. 10 d) Funkce Upravit parametry... Str. 10 II) Menu INSTALACE... Str. 11 a) Menu SATELIT... Str. 11 b) Menu KONFIGURACE ANTÉNY... Str. 12 c) Menu VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ... Str. 14 d) Menu INICIALIZACE... Str. 15 e) Menu RODIČOVSKÁ KONTROLA... Str. 15 III) Menu NASTAVENÍ SYSTÉMU... Str. 16 a) Menu JAZYK... Str. 16 b) Menu ZOBRAZENÍ... Str. 16 c) Menu NASTAVENÍ HODIN... Str. 16 d) Menu ZAPNOUT NA KANÁLU... Str. 17 e) Menu KONFIGURACE OSD... Str. 17 f) Menu INFORMACE... Str. 17 IV) ČASOVAČ... Str. 19 V) HRY... Str. 20 VI) DALŠÍ FUNKCE... Str. 21 Funkce EPG... Str. 21 Funkce Multivideo... Str. 21 VII) TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA... Str. 22 Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 3

4 ZAČÍNÁME Bezpečnost Před uvedením přijímače do provozu si prosím pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nezakrývejte větrací otvory přijímače a umístěte jej na místo s dostatečným odvětráváním. V případě, že do přijímače vnikne jakákoliv tekutina nebo zapadne nějaký předmět, ihned ho vypněte. K odstranění prachu z přijímače používejte jen vlhkou tkaninu. Nepřipojujte ani nijak neupravujte kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky. Chraňte přístroj před přímým sluncem, chladem, neumisťujte ho do vlhkého prostředí. V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. (Období prázdnin ) Nikdy přístroj neotvírejte, existuje nebezpečí elektrického šoku. Přijímač mohou otvírat jen k tomu vyškolené osoby, aniž bude anulována záruka. Technická charakteristika 1 satelitní tuner (1 vstup / 1 výstup) 2 konektory skart (TV a videorekordér) 2 vidlice RCA (Audio vpravo / vlevo) 1 digitální výstup audio S/PDIF Kapacita 3000 kanálů Zobrazení menu v několika jazycích Ruční a automatické vyhledávání kanálů Titulky Aktualizace prostřednictvím kabelu RS-232C (křížový) EPG (Elektronický průvodce programy) Rodičovská kontrola Možnost vytvoření seznamů oblíbených kanálů Obsah balení vašeho přijímače Satelitní přijímač Tento návod k obsluze Dálkové ovládání 2 baterie 1,5V Strana 4 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

5 POPIS A. Přední strana 1. Tlačítko POWER: Zapíná nebo vypíná přijímač. 2. Tlačítko CH-: V seznamu kanálů umožňuje posunout kurzor dolů a v menu umožňuje přemisťovat se na jednotlivé parametry. 3. Tlačítko CH+: V seznamu kanálů umožňuje posunout kurzor nahoru a v menu umožňuje přemisťovat se na jednotlivé parametry. B. Zadní strana 1. SAT ANT OUT: Připojte tento výstup k dalšímu přijímači. 2. SAT ANT IN: Připojte vaši parabolickou anténu na tento vstup. 3. TV: Připojte váš televizor k tomuto konektoru kabelem skart. 4. VCR: Připojte váš videorekordér k tomuto konektoru kabelem skart. 5. L a R: Výstup audio levý/pravý typu RCA. 6. RS-232: Použijte k aktualizaci přijímače. 7. POWER: Vypínač pro zapnutí/vypnutí. 8. S/PDIF: Připojte zařízení se systémem SPDIF. (Zesilovač, ) Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 5

6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače. 2. Umožňuje zobrazení informací o programech. 3. Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo stanice rádia. 4. Umožňuje výběr režimu audio. (Vpravo, vlevo nebo stereo) 5. Umožňuje volbu režimu kanál TV nebo stanice rádia. 6. Zobrazí údaje EPG v případě, že jsou k dispozici. 7. Umožňuje na přijímači vypnout nebo zapnout zvuk. 8. Umožňuje opustit předchozí menu nebo se do něj opět vrátit. 9. Umožňuje zobrazení hlavního menu nebo návrat do předešlého menu. 10. Umožňuje potvrzení vaší volby nebo zobrazení seznamu kanálů. 11. Umožňuje přepínání kanálů nebo přemisťování v menu. 12. Umožňuje změnu hlasitosti nebo parametrů menu. 13. Umožňuje zastavit obraz. 14. Umožňuje zobrazit seznam satelitů. 15. Zobrazí poslední zvolený kanál. 16. Umožňuje výběr oblíbených kanálů, pokud existuje seznam. 17. Umožňuje přepnutí kanálu v seznamu oblíbených kanálů. 18. Umožňuje zobrazení údajů TELETEXTU v případě, že jsou k dispozici. 19. Umožňuje přepnutí z režimu TV (pozemní) do režimu AV (satelitní). 20. Umožňuje zobrazení menu Nastavení systému DisEqc Umožňuje zobrazit 9 kanálů na obrazovce. Strana 6 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

7 SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE Zapojení s videorekordérem Signál z parabolické antény Televizor Kabel skart TV Kabel skart VCR Videorekordér 1. Základní menu Poté, co jste zapojili váš přijímač a připojili ho k anténě, můžete přejít do menu a provést jakoukoliv operaci. Základní menu se skládá ze 6 podmenu, jak je znázorněno na fotografii: Ve všech menu mají níže uvedená tlačítka následující funkce: *Tlačítko OK umožňuje zvolit menu podle vašeho přání. *Tlačítka CH+/CH- umožňují přemisťování v menu. *Tlačítko EXIT umožňuje opustit menu nebo se vrátit do předchozího menu. *Tlačítka VOL+/VOL- umožňují změnu jednotlivých parametrů. A) Menu KANÁLY Toto menu je tvořeno 2 podmenu: *Seznam kanálů TV *Seznam rádií V těchto menu můžete provést jakoukoliv operaci v seznamu kanálů TV a radiostanic. (Třídit, Přidat do oblíbených, Přeskočit, Vymazat, Přejmenovat, Přemístit a Zablokovat kanály) 1) Základní funkce Použijte barevná tlačítka pro operace, jež si budete přát. Po stisknutí tlačítka uvidíte, jak se příslušný obdélník posouvá dolů. Pro přepnutí ze seznamu kanálů TV do seznamu rádií použijte tlačítko TV/RADIO. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 7

8 I. MENU KANÁLY a) Funkce Třídit kanály Kanály můžete třídit podle následujících kritérií: *Výchozí nastavení: Uvede seznam kanálů do stavu, v jakém byl na začátku, do pořadí určeného výrobcem. *Kódované/nekódované kanály: Zobrazí nejprve v seznamu nekódované (bezplatné) kanály, poté kódované (placené). *Blokované: Umístí na konec seznamu blokované kanály. *Podle názvu(a až Z): Seřadí kanály v seznamu podle abecedního pořadí. *Podle názvu(z až A): Seřadí kanály v seznamu podle obráceného abecedního pořadí. Když chcete zvolit jedno z těchto kritérií třídění, stiskněte ČERVENÉ tlačítko a potom pomocí tlačítek CH+/CH- přemístěte kurzor na žádané kritérium. Pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Třídění se okamžitě provede. P.S.: Tuto funkci zrušíte, když stiskněte podruhé ČERVENÉ tlačítko. (Obdélník se vrátí na místo!!!) b) Funkce Editovat oblíbené Tato funkce vám umožní přidat kanály do seznamu oblíbených. Dostupných je až 8 seznamů. Tlačítko FAV umožňuje změnit seznam oblíbených, několikrát po sobě ho stiskněte. (Funkce je dostupná i vně menu) Když chcete uložit kanály do seznamu oblíbených, stiskněte na dálkovém ovládání MODRÉ tlačítko. Zobrazí se seznam na obrazovce. Stisknutím tlačítek CH+/CHzvolte jeden z 8 nabízených seznamů a potvrďte tlačítkem OK. Teď tlačítkem OK vyberte kanál, jenž chcete přidat do oblíbených. Na pravé straně názvu kanálu se objeví logo ve tvaru srdíčka. Když chcete kanál odebrat, stiskněte znovu tlačítko OK a logo ve tvaru srdíčka zmizí. c) Funkce Přeskočit kanál Tato funkce vám umožní přeskočit kanály. To znamená, že vybrané kanály nebudou při přepínání kanálů viditelné. (Např.: Chcete se dívat na kanál č. 1 a přepnete přímo na kanál č. 5, aniž uvidíte kanály č. 2, 3 a 4. K tomu stačí je vybrat.) logo ve tvaru šipky zmizí. Tuto funkci zapnete stisknutím BÍLÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Potom použijte k výběru kanálů, jež chcete přeskočit, tlačítko OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví logo ve tvaru šipky. Když chcete kanál odebrat, stiskněte znovu tlačítko OK a Strana 8 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

9 I. MENU KANÁLY 2) Další funkce Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka se vám zpřístupní doplňkové funkce. Při vstupu do tohoto menu budete muset zadat heslo. Heslo přednastavené výrobcem je a) Funkce Přemístit kanál Toto menu vám umožní přemístit kanály ve vašem seznamu na zvolená místa. Tuto funkci zapnete stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanál, který chcete přemístit, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví dvojitá šipka. Teď tlačítky CH+/CH přemístěte kurzor na požadované místo a stisknutím ČERVENÉHO tlačítka přemístěte kanál. b) Funkce Vymazat kanál Do tohoto menu se dostanete stisknutím MODRÉHO tlačítka. Zobrazí se jednotlivé možnosti, jak vymazat kanály. Výběr kanál po kanálu: Tuto funkci zapnete stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládání. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanály, které chcete vymazat, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví červený křížek. Smazání vybraných kanálů potvrďte dvojím stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. Vymazat všechny kanály: Stiskněte ORANŽOVÉ tlačítko na dálkovém ovládání, přijímač označí všechny kanály červeným křížkem. Vymazání všech vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Vymazat transpondér: Když chcete vybrat transpondér, jenž má být smazán, stiskněte MODRÉ tlačítko na dálkovém ovládání. Povšimněte si, že přijímač automaticky vybere všechny kanály, jež tento transpondér vysílá. Vymazání vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Vymazat satelit: Stisknutím BÍLÉHO tlačítka na dálkovém ovládání vyberte satelit, jenž chcete smazat. Stačí vybrat jeden kanál satelitu a přijímač vybere všechny jeho kanály. Vymazání vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály budou nenávratně smazány! Pozn.: Při každém přemístění kurzoru na jiný kanál v pravé části obrazovky se zobrazí informace o transpondéru (frekvence) a název satelitu, Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 9

10 I. MENU KANÁLY c) Funkce Zablokovat kanál P.S.: Když chcete odebrat kanál, stiskněte znovu tlačítko OK. Pro zobrazení kanálu bude nutné zadat heslo. Toto menu vám umožní zamezit přístup k vybranému kanálu. Přednastavené heslo je Tuto funkci zapnete stisknutím BÍLÉHO tlačítka. Poté tlačítky CH+/CH vyberte kanály, které chcete zablokovat, a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně názvu kanálu se objeví žlutý zámek. Vaše změny potvrďte dvojím stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. d) Funkce Upravit parametry Do tohoto menu se dostanete stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Objeví se obrazovka jako na snímku: ČERVENÉ tlačítko Toto tlačítko umožňuje upravit parametry zvoleného kanálu. Můžete změnit název kanálu, PID video a audio. K tomu stačí stisknout tlačítko OK a zobrazí se tabulka, jež umožní přejmenovat kanál. Pro změnu PID použijte přímo numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Přemístěte kurzor na ULOŽIT, když chcete vaše změny uložit, nebo na UKONČIT. ŽLUTÉ tlačítko Tato funkce umožňuje vyhledávání podle PID. Stačí zvolit: *Satelit *Transpondér *Zadat název kanálu *Zadat PID Pro zobrazení seznamu možností použijte tlačítko OK a pro přemisťování kurzoru tlačítka CH+/CH-. Název kanálu, po stisknutí tlačítka OK se objeví tabulka s písmeny, která umožní zadat název kanálu. Přemístěte kurzor na ULOŽIT, když chcete vaše změny uložit, nebo na UKONČIT. Stejné úpravy můžete provést i v seznamu rádií. Strana 10 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

11 II. MENU INSTALACE V tomto menu můžete provést veškerá nastavení související s instalací. Jestliže pro tento přijímač používáte parabolickou anténu Duo LNB, je přijímač již nakonfigurován. Toto menu tvoří 5 podmenu: *Satelit *Konfigurace antény *Vyhledávání kanálů *Inicializace *Rodičovská kontrola A) Menu SATELIT Toto menu umožňuje vybrat satelity použité pro vaši instalaci. Satelit můžete Přidat, Editovat nebo Vymazat. Toto menu zobrazíte stisknutím tlačítka OK. Poté stačí tlačítky CH+/CH- vybrat satelity dle vašeho přání a potvrdit tlačítkem OK. Vedle každého vybraného satelitu se objeví V. Když chcete přidat nový satelit, stiskněte na dálkovém ovládání ČERVENÉ tlačítko. U parametru SATELIT stiskněte tlačítko OK a zobrazí se tabulka s písmeny, jež vám umožní pojmenovat satelit. U parametru ZEMĚPISNÁ DÉLKA použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9) pro zadání této délky a tlačítka VOL+/VOL- pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM. Když chcete uložit vaše změny, přemístěte kurzor na ULOŽIT, jinak na OPUSTIT. Když chcete editovat satelit, stiskněte na dálkovém ovládání MODRÉ tlačítko. U parametru SATELIT stiskněte tlačítko OK a zobrazí se tabulka s písmeny, jež vám umožní pojmenovat satelit. U parametru ZEMĚPISNÁ DÉLKA použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9) pro zadání této délky a tlačítka VOL+/VOL- pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM. Když chcete uložit vaše změny, přemístěte kurzor na ULOŽIT, jinak na OPUSTIT. Když chcete vymazat satelit, stiskněte na dálkovém ovládání ŽLUTÉ tlačítko. Potom potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení tlačítkem OK nebo ji zrušte tlačítkem EXIT. POZOR: Jakmile je satelit vymazán, smažou se i všechny údaje (transpondéry, kanály, ) Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 11

12 II. MENU INSTALACE B) Menu KONFIGURACE ANTÉNY V tomto menu můžete provést nastavení parametrů vaší antény. Pro přemisťování kurzoru použijte tlačítka CH+/CH- a pro změnu jednotlivých parametrů tlačítka VOL+/VOL-. Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Typ LNB: Umožňuje vybrat mezi univerzálním LNB nebo jiným. Dnes na všech nových zařízeních se musí použít univerzální se spodní frekvencí 9750 a s horní DiSEqC 1.0: Tento parametr umožňuje nastavit buď duo LNB (Astra a Hotbird), nebo přepínač DiSEqC 1.0 se 2 parabolami. Přijímač je již přednastaven pro satelity Astra a Hotbird. (DiSEqC 1 pro Hotbird a DiSEqC 2 pro Astra) DiSEqC 1.2: Tento parametr umožňuje nastavit motor DiSEqC 1.2 nebo Usals. 22 khz: V případě, že používáte univerzální LNB, je tento parametr AUTO. 0/12 V: V případě, že používáte univerzální LNB, je tento parametr OV. Polarizace: Máte na výběr mezi Automatická, H nebo V. Můžete ponechat tento parametr na AUTOMATICKÁ. Příkaz Tone Burst : Tento parametr se používá v případě přepínače Tone Burst. Máte na výběr mezi ZAPNOUT a VYPNOUT. Napájení LNB: Ponechte tento parametr na Auto. Jestliže dáte Vypnout, vaše parabola nebude mít žádný signál. DiSEqC 1.2 (Motorizace) V tomto menu můžete provést nastavení motoru DiSEqC 1.2. Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Poloha: Máte na výběr mezi 1 až 49 polohami motoru. Mezní hodnoty: Máte na výběr mezi Mezní hodnoty vypnuty, Východní mezní hodnota, Západní mezní hodnota a 2 mezní hodnoty. Tento parametr umožňuje nastavit zarážky vašeho motoru a vyhnout se tak poškození vaší paraboly v případě překážky! Strana 12 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

13 II. MENU INSTALACE Posunutí: Tento parametr umožňuje pootočit motor na od Východu na Západ. Když chcete pootáčet motor nepřerušovaně, nechte tlačítko VOL- nebo VOL+ stisknuté. Uložit polohu: Tento parametr umožňuje uložit do paměti současnou polohu. Stiskněte tlačítko OK a uložíte polohu satelitu. P.S.: Nezapomeňte před uložením do paměti zadat číslo polohy. Přepočítání: Tento parametr umožňuje přepočítání každé polohy satelitu. To znamená znovu inicializovat každou polohu. Po této operaci bude třeba znovu uložit každou polohu satelitu do paměti, neboť ty budou ztraceny! Jít na 0 : Tento parametr umožňuje umístit motor do bodu 0. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a motor se posune až do stupně 0. Ukazatelé signálů a kvality vám ukážou, zda jste nebo nejste naproti satelitu. USALS (Motorizace s motorem Usals) Satelit: Umožňuje vybrat satelit, pro který provedete nastavení. Transpondér: Umožňuje vybrat transpondér a zjistit, jsou-li 2 ukazatele úrovně signálu vyhovující. Místo: Umožňuje vybrat město, v němž je umístěno vaše zařízení. Můžete se také přepnout do režimu RUČNÍ a zadat vaši zeměpisnou délku a šířku. K zobrazení seznamu dostupných měst použijte tlačítko OK. Zeměpisná délka: Umožňuje zadat zeměpisnou délku vašeho místa instalace. Pro změnu mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM použijte tlačítka VOL+/VOL- a pro zadání vaší zeměpisné délky použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Zeměpisná šířka: Umožňuje zadat zeměpisnou délku vašeho místa instalace. Pro změnu mezi SEVEREM a JIHEM použijte tlačítka VOL+/VOL- a pro zadání vaší zeměpisné délky použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. Posunutí: Tento parametr umožňuje pootočit motor na od Východu na Západ. Když chcete pootáčet motor nepřerušovaně, nechte tlačítko VOL- nebo VOL+ stisknuté. Mezní hodnoty: Máte na výběr mezi Mezní hodnoty vypnuty, Východní mezní hodnota, Západní mezní hodnota a 2 mezní hodnoty. Tento parametr umožňuje nastavit zarážky vašeho motoru a vyhnout se tak poškození vaší paraboly v případě překážky! Jít na 0 : Tento parametr umožňuje umístit motor do bodu 0. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a motor se posune až do stupně 0. Ukazatelé signálů a kvality vám ukážou, zda jste nebo nejste naproti satelitu. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 13

14 II. MENU INSTALACE C) Menu VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ V tomto menu můžete vyhledávat kanály, editovat transpondéry, Editace TP Toto menu umožňuje dostat se do editace transpondérů vašeho přijímače. Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Název satelitu: Umožňuje zvolit satelit, pro který provedete vyhledávání. Č. transpondéru: Umožňuje vybrat číslo transpondéru pro vyhledávání. Frekvence, Výkon symbolu a Polarizace: To jsou charakteristické vlastnosti zvoleného transpondéru. V každém okamžiku je můžete numerickými tlačítky změnit. Pozor: Tato operace může způsobit ztrátu některých kanálů. Přidat TP: Tento parametr umožňuje přidat nový transpondér. Uvidíte, jak se objeví NEW_TP. Stačí vyplnit parametry FREKVENCE, POLARIZACE A VÝKON SYMBOLU, tak dokončíte přidání nového transpondéru. P.S.: Aby byl transpondér přidán, je třeba spustit vyhledávání kanálů!!! To umožní ověřit, je-li na tomto transpondéru dobrý signál. Vymazat TP: Tento parametr umožňuje vymazat transpondér. Umístěte kurzor na číslo transpondéru, tlačítky VOL+/VOL- vyberte, ten, který chcete vymazat, poté posuňte kurzor dolů na VYMAZAT TP a potvrďte tlačítkem OK. P.S.: Jakmile je transpondér smazán, ztratíte i všechny kanály z tohoto transpondéru. Vymazat všechny TP: Tento parametr umožňuje vymazat všechny transpondéry. Vymazání všech transpondéru spustíte stisknutím tlačítka OK. Budete muset potvrdit žádost o potvrzení, jež se objeví, tlačítkem OK. P.S.: Jestliže vymažete všechny transpondéry satelitu, budou vymazány všechny kanály. Vyhledávání TP: Tento parametr umožňuje vyhledat kanály na zvoleném transpondéru. Jakmile jsou kanály nalezeny, jsou umístěny do seznamu všech kanálů. Konfigurace antény: Tento parametr umožňuje dostat se do menu KONFIGURACE ANTÉNY. Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka OK. Strana 14 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

15 II. MENU INSTALACE Vyhledávání 1 satelitu: Tento parametr umožňuje najednou vyhledat jeden jediný satelit. Dostupné jsou 2 způsoby vyhledávání: *Rychlý Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na transpondérech uložených do paměti již v továrně. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Přijímač tedy projede těchto 99 transpondérů.) *Podrobný Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na všech transpondérech uložených do paměti v továrně + transpondérech, které jste přidali vy sami. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Vy jste přidali 10, přijímač tedy projede 109 transpondérů.) Vyhledávání na více satelitech (multi) Tento parametr umožňuje vyhledávat na několika satelitech současně. Přijímač vyhledá zvolené satelity v menu SATELIT. (Viz str. 11) Dostupné jsou 2 způsoby vyhledávání: *Rychlý Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na transpondérech uložených do paměti již v továrně. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Přijímač tedy projede těchto 99 transpondérů.) *Podrobný Tento způsob umožňuje provést vyhledávání na všech transpondérech uložených do paměti v továrně + transpondérech, které jste přidali vy sami. (Např.: Celkem je na satelitu HOTBIRD 99 TP. Vy jste přidali 10, přijímač tedy projede 109 transpondérů.) Způsob vyhledávání: Máte na výběr mezi Nekódované a Všechno. Zvolíte-li NEKÓDOVANÉ, přijímač vyhledá pouze bezplatné kanály. Zvolíte-li VŠECHNO, přijímač vyhledá všechny kanály včetně kódovaných. Druh programu: Máte na výběr mezi TV, RADIO a TV+RADIO. TV: Přijímač vyhledá pouze kanály TV. RADIO: Přijímač vyhledá pouze rádia. TV+ RADIO: Přijímač vyhledá kanály TV a rádia. Vyhledávání NIT: Máte na výběr mezi ZAPNOUT a VYPNOUT. Vyhledávání kanálů pak zahájíte stisknutím tlačítka OK. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 15

16 II. MENU INSTALACE D) Menu INICIALIZACE Toto menu umožňuje vrátit váš přijímač do počátečního nastavení. To znamená, že všechna nastavení a vyhledávání nových kanálů budou smazána. Stiskněte tlačítko OK, pak potvrďte žádost, jež se objeví, tlačítkem OK. POZOR: Jakmile jednou potvrdíte, nemůžete to vzít zpět!!! E) Menu RODIČOVSKÁ KONTROLA Toto menu umožňuje zablokovat některá menu a některé kanály. Při vstupu do tohoto menu bude po vás požadováno heslo. Přednastavené heslo je Zablokování menu: Tato funkce umožňuje zamezení přístupu do menu INSTALACE. Máte na výběr mezi Ano pro zapnutí této funkce nebo Ne pro vypnutí. Ke změnám použijte tlačítka VOL+/VOL-. Zablokování kanálů: Tato funkce umožňuje zamezit přístup k některým kanálům. (Zablokované v menu KANÁLY) Máte na výběr mezi Ano pro zapnutí této funkce nebo Ne pro vypnutí. Ke změnám použijte tlačítka VOL+/VOL-. Nové heslo: Pro zadání nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Potvrdit heslo: Pro potvrzení nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Strana 16 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

17 III. MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU Toto systémové menu umožňuje provést veškerá nastavení, jako jazyk, video, hodiny, Skládá se z 5 podmenu: *Jazyk *Zobrazení *Nastavení hodin *Zapnout na kanálu *Konfigurace OSD A) Menu JAZYK Právě v tomto menu můžete nastavit jazyk, průhlednost, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Jazyk menu: Výběr jazyka pro zobrazení menu. Jazyk audio 1: Výběr jazyka audio 1. Jazyk audio 2: Výběr jazyka audio 2. Jazyk titulků: Výběr jazyka titulků. Teletext: Výběr jazyka Teletextu. B) Menu ZOBRAZENÍ V tomto menu budete moci nastavit formát obrazovky, typ výstupu video, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Vzhled: Výběr vzhledu. Máte na výběr mezi Auto, PAL, PAL-M, PAL-N a NTSC. Způsob zobrazení: Výběr typu zobrazení. Máte na výběr mezi 16/9, 4/3LB a 4/3PS. Výstup video: Výběr druhu signálu pro výstup video. Máte na výběr mezi RGB (červená, zelená, modrá) a CVBS (kompozitní video). C) Menu NASTAVENÍ HODIN Toto menu vám umožní nastavit jak hodiny, tak datum na vašem přijímači. Můžete použít nastavení hodin s posunutím GMT nebo je nastavit ručně. Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Posun GMT: Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci časový posun. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Vyberete-li VYPNOUT, budete muset nastavit hodiny ručně. Časový posun: Tlačítky VOL+/VOL- vyberte časový posun. Letní čas: Zapnout nebo vypnout letní čas. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Datum: Pro nastavení data použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Hodiny: Pro nastavení hodin použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Zobrazení hodin: Umožňuje zobrazení nebo naopak nezobrazení hodin u každého programu. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 17

18 III. MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU D) Menu ZAPNOUT NA KANÁLU Toto menu vám umožní nastavit váš přijímač tak, aby se zapínal vždy na stejném kanálu. Můžete si vybrat mezi kanálem TV nebo rádiem. Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Zapnutí: Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout, tak tuto funkci zapnete nebo ji naopak vypnete. Režim: Pro výběr druhu programu použijte tlačítka VOL+/VOL-. Máte na výběr mezi TV a rádio. Zapnout na kanálu: Seznam kanálů zobrazíte stisknutím OK. Pro přemisťování v seznamu a pro výběr žádaného kanálu použijte tlačítka CH+/CH-. Pak potvrďte tlačítkem OK. E) Menu KONFIGURACE OSD Toto menu umožňuje nastavit zobrazení informací, průhlednost, Ke změně parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-. Druh titulků: Máte na výběr mezi Vypnout, standard a TTX. Zobrazení informativních lišt: U zobrazení informativní lišty máte na výběr mezi 1 až 10 vteřinami; lišta se zobrazí při každém přepnutí kanálu. Umístění: Máte na výběr mezi Nahoře a Dole. Průhlednost: Máte na výběr mezi Vypnout, 10 až 40% průhlednost. Obnovit parametry nastavené výrobcem: Tato funkce obnoví počáteční parametry pro zobrazení informací, tak jak byly nastaveny výrobcem v továrně. K zapnutí této funkce stačí stisknout tlačítko OK. F) Menu INFORMACE Toto menu zobrazí číslo verze softwaru i verzi hardwaru. Toto menu opustíte stisknutím tlačítka EXIT. Strana 18 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

19 IV. ČASOVAČ Toto menu umožňuje nastavit jednotlivé parametry časovače na vašem přijímači. Nastavení programů V této části můžete nastavit časovač, tzn. programy, u nichž si přejete zapnout váš přijímač na zvoleném kanále a požadovanou dobu. Číslo časovače: Máte na výběr mezi 8 dostupnými časovači, tedy 8 různými nastaveními programů. K výběru čísla časovače použijte tlačítka VOL+/VOL-. Opakování: máte na výběr mezi Vypnout, Jednou, Denně, Týdně, Měsíčně a Ročně. K výběru provozního režimu časovače použijte tlačítka VOL+/VOL-. Je to nastavení, které je na časovači nutné provést. Služba: Máte na výběr mezi Programem TV, Programem Rádio a Zprávou. K výběru druhu služby užité na časovači použijte tlačítka VOL+/VOL-. Druh časovače: Máte na výběr mezi seznamem programů TV, seznamem rádií a seznamem zpráv. K výběru žádaného programu použijte tlačítka CH+/CH-. Kanál při zapnutí: Stiskněte tlačítko OK a zobrazí se seznam kanálů. Potom stiskněte tlačítko OK a potvrďte tak zvolený kanál. Datum zapnutí: Pro nastavení výchozího data časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Spustit: Pro nastavení počátečního času časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Zastavit: Pro nastavení doby trvání časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9). Jakmile jsou parametry nastaveny, stiskněte tlačítko MENU a opustíte menu. Teď musíte potvrdit žádost o potvrzení tlačítkem OK. Důležité: Před nastavením programů zkontrolujte, že datum a čas na vašem přijímači jsou nastaveny správně!!! P.S.: Povšimněte si, že datum a čas jsou v tomto menu zobrazeny šedou barvou, nelze je tudíž měnit. Přijímač se zapne v uvedený den a hodinu na určenou dobu a jakmile tato doba uplyne, přijímač se znovu vypne do pohotovostního režimu. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 19

20 V. HRY V tomto menu najdete 3 hry nacházející se na vašem přijímači. Tetris Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje kostičky zleva doprava. Tlačítko CH+: Umožňuje rotaci kostičky. Tlačítko CH-: Umožňuje rychlý pohyb kostičky dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 10 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Snake Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje hada zleva doprava. Tlačítko CH+/CH-: Přemísťuje hada shora dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 7 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Othello Tlačítko OK: Spustí hru. Tlačítko VOL+/VOL-: Umožňuje změnit úroveň a přemísťuje kurzor. Tlačítko CH+/CH-: Přemísťuje kurzor shora dolů. Když chcete začít hru, dejte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko OK.. Když chcete změnit úroveň, dejte kurzor na ÚROVEŇ, pak tlačítky VOL+/VOL- změňte úroveň. Máte na výběr mezi 3 úrovněmi. Když chcete hru opustit, dejte kurzor na ZRUŠIT, pak stiskněte tlačítko OK nebo MENU. Strana 20 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

21 VI. DALŠÍ FUNKCE Funkce EPG Tato funkce umožňuje zobrazení údajů EPG (Elektronický průvodce programy) na jednotlivých programech. Stiskněte tlačítko EPG v pravé části se objeví seznam kanálů a v levé jednotlivé programy s různými denními hodinami. MODRÉ tlačítko umožňuje vrátit se v programech zpět o šest hodin. ČERVENÉ tlačítko umožňuje posunout se v programech vpřed o šest hodin. ŽLUTÉ tlačítko umožňuje zobrazení podrobných informací, pokud jsou dostupné! BÍLÉ tlačítko umožňuje nastavit zvolený program v časovači. Funkce multivideo Tato funkce umožňuje zobrazit na jedné obrazovce mozaiku 9 kanálů. K tomu stačí stisknout tlačítko MultiVideo a tato funkce se zapne. Když chcete tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko EXIT na dálkovém ovládání. Návod k obsluze přijímače ORD 9540 Strana 21

22 VII. POTÍŽE, TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPADNÉ POTÍŽE PŘÍPADÉ Popis problému POTÍŽE Žádné zobrazení na přední straně! Žádný signál video ani audio! Kvalita obrazu není příliš dobrá nebo obraz zamrzává! Dálkové ovládání nefunguje! Řešení Zkontrolujte, že přijímač je správně připojen k zásuvce el. proudu 1. Ověřte kvalitu obrazu tak, že naladíte kanál a otáčíte anténou. 2. Ověřte, že připojovací kabel není odpojen. 1. Změňte polohu antény. 2. Možná bude nutné přidat zesilovač. 1. Zkontrolujte baterie. 2. Namiřte správně ovládání směrem k infračervené buňce přijímače. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Systém Hlavní procesor Paměť Flash ROM SDRAM EEPROM Režim A/V (Vstup/Výstup) Video Audio Digitální audio RS-232C Tuner a demodulace Vstupní konektor Napájení LNB Vstupní impedance Úroveň vstupního signálu Demodulace Fyzikální vlastnosti Rozměry Hmotnost ALI 1 Mbits 8 Mbits 256 Mbits 2 konektory skart 2 vidlice RCA (levá a pravá) 1 výstup S/PDIF Přenosová rychlost až Bauds/s; 9 PIN Konektor F 13,5 V (vertikální); 18,5 V (horizontální) 75 Ohm -25 dbm až 65 dbm QPSK 280 x 37 x 210 mm 1,8 kg Strana 22 Návod k obsluze přijímače ORD 9540

23 ZÁRUČNÍ LIST V případě nefunkčnosti výrobku kontaktujte prosím nejdříve telefonicky našeho servisního technika na tel: Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka. Pro uplatnění záruky Vám stačí řádně vyplněný záruční list nebo kopie faktury či pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek : OPTEX ORD Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 Záruční a pozáruční servisní střediska: PM Servis Marek Pařízek Na barikádách Praha 9 Tel: opravy: ATV Moravia s.r.o. Kšírová Brno Tel/fax: opravy:

Návod k obsluze ORD Digitální satelitní přijímač s jedním tunerem. Réf :

Návod k obsluze ORD Digitální satelitní přijímač s jedním tunerem. Réf : Návod k obsluze ORD 9540 Digitální satelitní přijímač s jedním tunerem ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 709540 ORD 9540 V3-ALI - 08092010 OBSAH ZAČÍNÁME...3 Bezpečnost...3 Technická

Více

Přijímač pozemního digitálního vysílání s jedním tunerem OPTEX ORT-8817

Přijímač pozemního digitálního vysílání s jedním tunerem OPTEX ORT-8817 Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s jedním tunerem OPTEX ORT-8817 Ref. č. 708817. : 708817 OBSAH Začínáme..Str. 3 Popis.Str. 4 Přední strana Str. 4 Zadní strana Str. 4 Dálkové ovládání

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem. Ref. č.: 708942

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem. Ref. č.: 708942 Návod k použití Pozemní digitální přijímač s dvojitým tunerem Ref. č.: 708942 OBSAH Začněte správně....strana 3 Popis......Strana 4 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové ovládání....strana

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač Réf : 708812 ORT 8812 Version2-29/07/10 A. ZAČÍNÁME A.1) Bezpečnost Před uvedením přijímače do provozu

Více

Návod k obsluze ORT Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem. Ref č. : ORT /02/10

Návod k obsluze ORT Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem. Ref č. : ORT /02/10 Návod k obsluze ORT 8818 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Ref č. : 708818 ORT 8818-25/02/10 2 ZAČÍNÁME Bezpečnost Před uvedením přijímače do provozu

Více

Návod k obsluze. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem* a portem USB 2.0 OPTEX ORT - 8830. Ref. č.: 708830 VERZE 2

Návod k obsluze. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem* a portem USB 2.0 OPTEX ORT - 8830. Ref. č.: 708830 VERZE 2 Návod k obsluze Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem* a portem USB 2.0 OPTEX ORT - 8830 VERZE 2 Ref. č.: 708830 OBSAH Začínáme Strana 3 Popis Strana 4 Přední strana Strana 4 Zadní strana Strana

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Návod k obsluze ORT 8791. Pozemní digitální přijímač s jednoduchým rozlišením + USB2.0 pro přehrávání a záznam. Ref. č.: 708791

Návod k obsluze ORT 8791. Pozemní digitální přijímač s jednoduchým rozlišením + USB2.0 pro přehrávání a záznam. Ref. č.: 708791 Návod k obsluze ORT 8791 Pozemní digitální přijímač s jednoduchým rozlišením + USB2.0 pro přehrávání a záznam ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Ref. č.: 708791 ORT8791-08092010 OBSAH Bezpečnost...

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8841 Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 2 A. DŮLEŽITÉ Než začnete s tímto digitálním

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE OPTEX

NÁVOD K OBSLUZE OPTEX NÁVOD K OBSLUZE OPTEX STARcom 8839 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem* a portem USB 2.0 Ref.č.: 708839 OBSAH Začínáme Strana 3 Popis Strana 4 Přední strana Strana 4 Zadní strana Strana 4 Dálkové

Více

IV. MENU Funkce. IV.c) Funkce REC (dostupná pouze po provedení aktualizace softwaru z března 09) IV.c1) Moje záznamy

IV. MENU Funkce. IV.c) Funkce REC (dostupná pouze po provedení aktualizace softwaru z března 09) IV.c1) Moje záznamy IV.c) Funkce REC (dostupná pouze po provedení aktualizace softwaru z března 09) Tato část menu shromažďuje veškeré informace týkající se záznamu na disk USB prostřednictvím vašeho dekodéru. Umožní vám

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 1 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana...

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem + USB 2.0 OPTEX. Ref.: 708944

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem + USB 2.0 OPTEX. Ref.: 708944 Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem + USB 2.0 OPTEX Ref.: 708944 OBSAH Začínáme..Str. 4 Popis..Str. 5 Přední strana.str. 5 Zadní strana. Str. 5 Dálkové ovládání.str.

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Návod k obsluze ORT Pozemní digitální přijímač s jednoduchým tunerem + Multimédia + HDMI + USB2.0. Réf : ORT /05/10

Návod k obsluze ORT Pozemní digitální přijímač s jednoduchým tunerem + Multimédia + HDMI + USB2.0. Réf : ORT /05/10 Návod k obsluze ORT 8842 Pozemní digitální přijímač s jednoduchým tunerem + Multimédia + HDMI + USB2.0 ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708842 ORT 8842-06/05/10 1 OBSAH ZAČÍNÁME... 3

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

C. POPIS... 9 C.1) Přední strana...9 C.2) Zadní strana... 9 C.3) Dálkové ovládání... 10

C. POPIS... 9 C.1) Přední strana...9 C.2) Zadní strana... 9 C.3) Dálkové ovládání... 10 2 A. DŮLEŽITÉ Před zapojením tohoto digitálního pozemního terminálu věnujte trochu času přečtení této uživatelské příručky. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se provozu Vašeho terminálu.

Více

STYX KAPPA. Návod k obsluze. Réf : 709992. Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. STYX kappa 09/02/10

STYX KAPPA. Návod k obsluze. Réf : 709992. Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. STYX kappa 09/02/10 Satellite Satellite Satellit e STYX KAPPA Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Réf : 709992 STYX kappa 09/02/10 OBSAH BEZPEČNOST... 4 1) Než začnete

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

STYX THETA. Návod k obsluze. Výr. č.: 708892. Digitální pozemní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. STYX Theta 12/02/10

STYX THETA. Návod k obsluze. Výr. č.: 708892. Digitální pozemní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. STYX Theta 12/02/10 STYX THETA Digitální pozemní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Výr. č.: 708892 STYX Theta 12/02/10 OBSAH BEZPEČNOST... 4 1) Než začnete s instalací, pozorně si přečtěte...

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Návod k obsluze FK-7000. Čeština

Návod k obsluze FK-7000. Čeština Návod k obsluze FK-7000 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Návod k použití ORT 8944-2T. Prijímac pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem, multimédia. Ref c.: 708944 ORT 8944-2T Version3-30/04/10

Návod k použití ORT 8944-2T. Prijímac pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem, multimédia. Ref c.: 708944 ORT 8944-2T Version3-30/04/10 Návod k použití ORT 8944-2T Prijímac pozemního digitálního vysílání s dvojitým tunerem, multimédia ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Ref c.: 708944 ORT 8944-2T Version3-30/04/10 2 ZACÍNÁME

Více

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C Nový opravený manuál pro CDVBC5120C OBSAH Opravy jsou provedeny červenou barvou 1. Všeobecné informace 3 1.1. Předmluva 3 1.2. Základní rysy 3 1.3. Čelní panel 4 1.4. Zadní panel 5 1.5. Dálkové ovládání

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládání / Funkce 8

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Terestrický digitální přijímač DTR 540

Terestrický digitální přijímač DTR 540 Terestrický digitální přijímač DTR 540 DSR T-FM 710 Návod k obsluze 2 OBSAH Obsah... str. 3 Všeobecné instrukce..... str. 4 Bezpečnostní instrukce... str. 4 Ovladače, přední a zadní panel... str. 5 Dálkové

Více

Uživatelský Manuál. Digitální SD Satelitní Přijímač

Uživatelský Manuál. Digitální SD Satelitní Přijímač Uživatelský Manuál Digitální SD Satelitní Přijímač Obsah VŠEOBECNÉ INFORMACE Hlavní Vlastnosti Pro Vaši Bezpečnost balení Všeobecné Informace pro Provoz dálkový ovladač 3 3 4 5 5 6 INSTALACE Zadní Panel

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Uživatelský manuál GS100HD

Uživatelský manuál GS100HD ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ Žádný obraz Obrazovka zobrazuje No signal Žádný zvuk z reproduktoru Pouze zvuk, žádný obraz Dálkové ovládání nefunguje

Více

Návod k obsluze ARIVA 100E. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 100E. Čeština Návod k obsluze ARIVA 100E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více