Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12"

Transkript

1 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12

2 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu Učíme se Hrou III. Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1) Věcné podmínky 2) Životospráva 3) Psychosociální podmínky 4) Organizace 5) Řízení mateřské školy 6) Personální a pedagogické zajištění 7) Spoluúčast rodičů IV. Učíme se hrou V. ŠVP VI. Aktivity školy VII. Bližší charakteristika jednotlivých tříd VIII. Autoevaluace

3 Charakter Mateřské školy ve Štítech Městečko Štíty leží v malebném kraji na prudkém svahu, v úpatí Orlických hor nad údolím říčky Březná. Má asi 2000 obyvatel i se spádovými obcemi Heroltice, Březná a Crhov. Okolní krajina je kopcovitá, z velké části zalesněná a prozatím málo zdevastovaná. Podle dostupných záznamů byla budova mateřské školy vybudována v roce 1886 a již tehdy měla sloužit dětem. Více než sto let si budova zachovala původní vzhled. V roce 1996 byla budova zrekonstruovaná. Má dvě podlaží. V přízemí jsou tři herny s příslušenstvím a šatnami dětí, společná jídelna a výdejna a sociální vybavení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou tři ložnice, kancelář, sklady, tělocvična a sociální zařízení. Malý půdní prostor je využíván jako místnost s plynovými kotli. Celá budova je vytápěna plynovým topením. Za budovou mateřské školy stojí malý domeček, který slouží z části, jako dílna a k ukládání hraček pro hry venku v další části se nachází nově vybudovaný vyhřívaný krytý bazén. Vedle hlavní budovy byl postaven dřevěný altánek, který je využíván pro hry dětí při pobytu venku i za nepříznivého počasí. Mateřskou školu obklopuje poměrně velká zahrada s nerovným svahovitým terénem a s ovocnými stromy. Pro hry venku byly vybudovány tří hrací koutky s pískovišti zaopatřeny sítí, průlezkami, houpačkami a skluzavkami, hřiště s mantinely pro míčové hry a malá chatka sloužící dětem jako domeček. Zahrada je obehnána pletivovým plotem. Brána vchodu do areálu mateřské školy je uzamykatelná. Současný stav budovy je dobrý. Od byla Mateřská škola sloučena se Základní školou Štíty. Nyní pod názvem Základní škola a mateřská škola Štíty. Mateřská škola je škola s celodenní péčí. Maximální povolená kapacita budovy MŠ je 81 dětí. Cílem MŠ je podmětné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se zájmy rodičů, školy i města. O svých činnostech a akcích informujeme veřejnost, podílíme se na kulturním dění města, spolupracujeme se Základní uměleckou školou, Základní školou, Dětským domovem, Domovem důchodců, městským úřadem ad. Dále pak s pedagogickopsychologickou poradnou Šumperk.

4 Charakteristika vzdělávacího programu" Učíme se hrou" Základem pro vytvoření tohoto kurikula je Rámcový program předškolního vzdělávání, který byl vydán Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v březnu Cíle a obsah předškolního vzdělávacího programu "Učíme se hrou" směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné přihlášky potvrzené dětskou lékařkou a rodiči, nebo jejich právoplatnými zástupci. Vzdělávací program je určen dětem od 3 do 6 let. V případě, že má dítě odklad školní docházky nebo je zdravotně postižené, je zařazeno do integrace s individuálním vzdělávacím plánem. Do mateřské školy je možné přijímat i děti od dvou let jejich věku. Hlavní činností dětí v mateřské škole je hra. Před vstupem dítěte do mateřské školy je nutno umožnit rodičům návštěvu MŠ, seznámit je s uspořádáním dne, se stravovacími zvyklostmi. Seznámit rodiče s kurikulem školy. Dohodnout s rodiči předem, jak se navzájem sladí domácí zvyklosti a uspořádání dne v MŠ. Před zápisem do MŠ je třeba opakovaně s dítětem MŠ navštívit pod jinou přirozenou záminkou, aniž by muselo vědět, že ji bude navštěvovat. Seznámit dítě s budoucími kamarády. Navodit situaci, aby pobyt v MŠ mohl být pojat jako odměna pro dítě, jako něco, čeho je třeba si považovat. Doma vést dítě k základním dovednostem sebeobsluhy. První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že ranné zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě, třeba i daleko později, zhodnotí a najdou své uplatnění.

5 Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné podmínky Každá ze tří heren je vybavena koberci a nábytkem jejichž uspořádání vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Dvě třídy jsou vybaveny menšími stolečky a židlemi a ve třídě předškolních dětí je nábytek větší. Skříňky jsou většinou otevřené a snadno přístupné všem dětem. Z vyšších poliček je dětem na požádání vždy podáno o co žádají. Ve třídě je i několik hracích tématicky založených koutků např. kadeřnictví, obchod, kuchyňka, pokojíček, koutek šikovných rukou a počítačový koutek se nachází v předškolní třídě. Vybavenost hračkami je dobrá. Pravidelně jednou ročně (v období Vánoc) jsou třídy doplňovány o další didaktické pomůcky, encyklopedie, knížky a hračky. V druhém podlaží se nachází dvě podkrovní ložničky. V každé z nich je umístěno 20 lehátek. Praní a žehlení lůžkovin pravidelně probíhá v MŠ. Ve druhém patře se též nachází velmi dobře vybavená tělocvična mimo základní vybavení se zde nachází horolezecká stěna, nová trampolína o průměru 3m obehnaná bezpečnostní sítí a též nová plastová masážní dráha pro děti. V budově jsou nové kvalitní vchodové (a zadní únikové) plastové dveře opatřené bezpečnostním kamerovým systémem. Záměr : dovybavit zahradu dětskými houpačkami. odstranění zbývajících překážek, které brání dětem v lepší dostupnosti hraček. Vnitřní prostory mateřské školy Kritéria máme ve třídách místo, kde může dítě samo relaxovat, kde má soukromí máme ve třídách herní kouty pro hry didaktik.,výtvarné, pracovní,pohybové apod. máme dostatek prostoru pro práci individuální i práci ve skupině. ve třídách je dostatek hraček pro děvčata kuchyňka, pokojíček, kadeřnictví, obchod Ano, vždy Občas,méně Ne, nikdy

6 ve třídách je dostatek hraček pro chlapce stavebnice, pracovní nářadí ve třídách je dostatek hraček pro děti mladší (jednoduché skládanky, větší kostky apod.) ve třídách je dostatek hraček a pomůcek pro děti starší a s odloženou školní docházkou. ve třídách je prostor pro pokusy, práci s přírodninami, vodou a pískem. hračky a pomůcky jsou pravidelně doplňovány máme ve třídách místo pro počítač jsou stanovena pravidla pro práci na počítači děti se podílejí na výzdobě všech prostor školy vystavují své výtvory plně vybavená tělocvična např. horolezecká stěna, trampolína. V MŠ se nachází vyhřívaný krytý bazén osvětlení tříd odpovídá hygienické normě vytápění odpovídá hygienické normě sportovní nářadí splňuje bezpečnostní předpisy Venkovní prostory mateřské školy školní zahrada Kritéria pískoviště na zahradě je kryto sítí, pečlivě udržováno zahrada je vybavena prvky, které umožňují pohybové aktivity děti si hračky berou samostatně a samy je vrací na své místo děti mají na zahradě prostor pro výtvarnou činnost zahrada se využívá celoročně na zahradě je prostor pro sáňkování a bobování na zahradě jsou stinná místa, kde si děti mohou hrát při velmi teplém počasí vybavení zahrady splňuje bezpečnostní předpisy Na zahradě se nachází altánky pro hru dětí za nepříznivějšího počasí. Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy

7 2. Životospráva Stravu v MŠ zajišťuje školní jídelna při Základní škole. Strava je pestrá, vyvážená též i nápoje. Děti se do jídla nenutí. Děti mají během celého dne možnost nápojů. V jídelně jsou připravené moderní nerezové várnice s kohoutky a skleničky, děti se v případě potřeby obslouží sami. Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. K pobytu venku se využívá školní zahrada, blízký park nebo procházky po lese. V době odpoledního odpočinku mají děti s menší potřebou spánku možnost opustit lehátko a věnovat se klidným činnostem. Záměr: zajistit větší výběr hraček pro hru v bazénu. dodržovat dobu pobytu venku Strava Kritéria jsou dodržovány max. 3hodinové intervaly mezi jídly děti se do jídla nenutí děti mají na jídlo dostatek času děti jsou vhodně motivovány, aby alespoň ochutnaly je zajištěn pitný režim ve třídách i na zahradě děti se obsluhují samy Pohyb a pobyt venku Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka bere děti na pobyt venku za každého počasí (s výjimkou deště, silného mrazu a špatného stavu ovzduší) při pěkném počasí tráví děti venku většinu dne ( i odpoledne) děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i při procházce Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Ano, vždy Odpočinek Kritéria učitelka respektuje individuální potřebu spánku dětí dítě, které nespí, odpočívá na lehátku potom se věnuje klidným aktivitám 3. Psychosociální podmínky Ano, vždy

8 Rodiče se svými dětmi mají možnost navštěvovat Mateřskou školu ještě před samotným nástupem do MŠ a postupně se tak adaptovat na nové prostředí. Všichni zaměstnanci přistupují citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům a sobě navzájem. Jsou vstřícní a komunikativní. Učitelky reagují přirozeně, respektují potřeby dětí, vyhýbají se negativním slovním komentářům, přiměřeně pozitivně oceňují. Děti dospělým důvěřují, podílí se na stanovení společných pravidel soužití ve třídě. Učitelka plánuje jednotlivá témata a činnosti tak aby byla pro děti zajímavá a přiměřeně náročná. Všichni zaměstnanci se snaží o vytváření pozitivní atmosféry. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se pěstuje vzájemná důvěra a tolerance. Učitelka volí vhodné metody a formy práce odpovídající věku dětí. Záměr : vytvářet takové podmínky, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Rodiče Kritéria mohou využívat adaptace dítěte na docházku do MŠ (klub pro maminky s dětmi Batole) rodiče vstupují do třídy a tráví zde čas s dítětem Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy Dítě Kritéria děti jsou vedeny ke zdvořilému chování ve třídě je příjemná atmosféra děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě děti si vybírají činnosti, kterým se chtějí věnovat děti důvěřují pracovníkům školy a obracejí se na ně s žádostí pomoc Ano, vždy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně téměř Ne, nikdy Učitelka Kritéria učitelka respektuje individuální tempo dítěte učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba ukončit činnost, které se právě věnují učitelka oslovuje každé dítě křestním jménem, má zjištěno, jak mu říkají učitelka používá prostředky pozitivní motivace pochvala, povzbuzování, ocenění 4. Organizace Ano, vždy

9 Denní režim v MŠ je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí v MŠ. Spontánní i řízené činnosti jsou v denním programu vyvážené a to i včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Plánování činností probíhá podle zájmu a potřeb dětí. Děti mají pro práci dostatek času nebo mají možnost si práci dokončit později. Pedagogové se snaží plně věnovat všem dětem a rozvíjí jejich vzdělávání. Záměr: zajistit dostatečnou bezpečnost při všech činnostech v MŠ Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka plánuje dostatečné množství činností, aby děti měly z čeho vybírat učitelka zařazuje denně pohybové činnosti děti mohou činnosti samy navrhovat připravuje si pomůcky předem a v dostatečném množství učitelka vede záznamy o dětech Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 6:00 8:00 doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí pedag. pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, 8:00 8:45 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, logopedie 8:45 9:00 ranní cvičení 9:00 9:30 hygiena, svačinka 9:30 10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd 10:0011:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. 11:45 12:45 osobní hygiena dětí, oběd, čištění zubů 12:45 14:30 spánek dětí a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:30 16:00 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci do 16,00 hodin. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 5. Řízení mateřské školy

10 Zřizovatelem a provozovatelem je Město Štíty. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Štíty je Mgr. Pavel Dvořáček. Vedením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Bc. Straková Zuzana, která vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi. Zapojuje zaměstnance do vedení mateřské školy, podporuje vzájemnou důvěru a toleranci. Součastně podává přesné a pravdivé informace, problémy a konflikty řeší včas a kultivovaným způsobem, motivuje zaměstnance a podporuje jejich tvořivou práci. Na tvorbě a úpravách na ŠVP pracuje pedagogický sbor společně. Pedagogové i provozní zaměstnanci mají stanovenou pracovní dobu a náplň práce. Kritéria ředitel podává přesné a pravdivé informace (včas) řeší konflikty včas a kultivovaným způsobem vytváření ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi všichni zaměstnanci znají své povinnosti, vyplývající z pracovní náplně všichni zaměstnanci spolu otevřeně komunikují pracovníci školy mají dostatek prostoru pro tvořivou práci pravidelně se zúčastňují pedagogických porad zásadní problémy řešíme společně a včas 6. Personální a pedagogické zajištění Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy

11 V mateřské škole pracují vedoucí učitelka a čtyři učitelky Pedagogové mají možnost sebevzdělávání. Formou různých školení, studiem pedagogické literatury a časopisů, které ZŠ a MŠ pravidelně odebírá apod. Mateřská škola také velmi úzce spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou v Šumperku a zajišťujeme vyšetření logopedem a následnou nápravu řeči přímo v MŠ. Škola nabízí vyšetření v PPP v případě, že mají rodiče potřebu konzultovat s odborníkem výchovné obtíže dítěte nebo v případě, že jejich dítě není zralé na školní docházku. Kritéria všechny učitelky mají odpovídající kvalifikaci učitelky se pravidelně seznamují s odbornou literaturou získané informace ze seminářů učitelka předává svým kolegyním pracujeme jako tým Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je výborná. Rodiče se zapojují do veškerých aktivit MŠ, jsou vstřícní a podporují MŠ. Pedagogové se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům a naopak. Rodiče mají možnost sledovat veškeré dění a informace týkající se MŠ, na nástěnce v prostoru chodby. Velmi aktivně spolupracují při organizovaných akcích. Rodiče jsou vždy o všem dostatečně a včas informováni. K učitelkám projevují důvěru, vstřícnost, my taktnost a chráníme jejich soukromí. Kritéria rodiče vstupují volně do tříd v době scházení a rozcházení dětí mají svoje práva a povinnosti stanoveny školním řádem rodiče si mohou vyžádat konzultaci s učitelkou (o prospívání jejich dítěte apod.) škola organizuje pro rodiče pravidelně společné akce učitelka zjišťuje, jakou formou mohou rodiče pomáhat MŠ Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy

12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se jejich naplňování přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou je, aby byly vytvořeny každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Děti jsou zařazovány do individuální logopedické péče. Logopedická péče je zajišťována přes Schola Viva, Speciální pedagogické centrum v Šumperku, PaedDr. M.Iliadisovou. V každé lekci je za přítomnosti rodičů provedena diagnostika a zvolí se následný postup nápravy řeči. Lekce se konají za přítomnosti rodičů, eventuelně vychovatelů u dětí z dětského domova a učitelky, která je pověřena vedením logopedické péče. Logopedka SPC PaedDr. Hradilová B., přijíždí v pravidelných intervalech 1x měsíčně. Děti s těžkými vadami řeči jsou zařazeny do integrace a jsou pro ně vypracovány speciální individuální plány. Děti nadané mohou navštěvovat různé zájmové kroužky kroužek VV dovedných rukou, zpěv, hru na flétnu, mažoretky, country tance, jógu / dle zájmu dětí, rodičů a možností školy/. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup pedagogů. Celý pedagogický tým a všichni jeho členové jsou odpovědni za to, že děti v mateřské škole jsou vzdělávány profesionálním způsobem. Předškolní pedagog odpovídá za to, že: školní (třídní) vzdělávací program je v souladu s požadavky RVP PV program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i výsledky. Předškolní pedagog vykonává tyto odborné činnosti: analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. zpracovává školní (třídní) vzdělávací program samostatně projektuje a provádí výchovné a vzdělávací činnosti, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělání dětí

13 projektuje a provádí individuální výchovné vzdělávací činnosti s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami. provádí evaluační činnosti sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí výsledky své práce, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje. provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy. analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi. eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, města) a na získané podněty reaguje. Předškolní pedagog vede vzdělávání tak, aby: se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a součastně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho. bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti. byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka. děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí. děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Ve vztahu k rodičům předškolní pedagog: usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči. odpovídají za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností. umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení. vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.

14 Třída koťátek. Třída mravenečků. Jídelna v MŠ. Ložničky Třída kuřátek.

15 Krytý, vyhřívaný bazén je součástí MŠ. Altánek pro hru dětí na zahradě MŠ. Zahrada MŠ.

16 Školní vzdělávací program : Učíme se hrou Téma na rok : Učíme se hrou Hlavní cíle: 1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2) Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost 3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Hlavní cíle: 1/ rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpoklady naplnění cíle:. podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2/ osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpoklady naplnění cíle:. poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se, na činnostech a rozhodnutích. vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3/ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpoklady naplnění cíle:. rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé). vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivnit, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co dělá, odpovídá.

17 Téma na rok : UČÍME SE HROU Tématické celky: Podzim, Zima, Jaro, Léto. ( každý na dobu asi 10 týdnů) Tématický celek Podzim Zima Jaro Podtémata Záměr: Jak přichází podzim Seznámení s MŠ značky, děti, personál, prostory Barvy podzimu Sklízíme plody podzimu Podzim s drakem Zvířata v lese, na poli, u vody a ve vodě, v ZOO Domácí zvířata, mláďata, užitkovost, naši mazlíčci Geometrické tvary Záměr: Paní Zima jede Počasí, vhodné oblékání, ptáci u krmítka To jsem já lidské tělo, osobní hygiena, u lékaře Z pohádky do pohádky, poznáváme pohádky Těšíme se na Ježíška Mikuláš Vánoce Předměty denní potřeby, věci a materiály a jejich vlastnosti Záměr: Jak se rodí jaro První květiny Hody, hody doprovody Kde zvířátka bydlí, mláďata dom. zvířat Naše rodina maminka má svátek Práce hádej, čím jsem Děti, pozor, červená Léto Ekologie třídění odpadu, šetříme si přírodu, les, strom, keř U lékaře naše tělo Záměr: Když všechno kvete Kalendář přírody počasí, koloběh vody v přírodě, bouřka, vítr, déšť,.. My jsme malí muzikanti Vesmír a my Bydlení město, vesnice Dobré ráno, dobrý den časové vztahy Pilná včelka hmyz Sportujeme pro zdraví Tématické celky:

18 Podzim ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení ) soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému) všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální ) samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá cíl pro uč. Dítě a jeho tělo učitelka pomáhá všem dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí učitelka podporuje osvojování si návyků k podpoře osobního zdraví a pohody a návyky o pohybových činnostech učitelka rozvíjí pohybové dovednosti. učitelka se snaží vytvářet zdravé životní návyky a postoje učitelka vede děti osvojovat si věku přiměřené dovednosti výstup zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid hraček, pomůcek, udržovat pořádek zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. (zvládá překážky, házet a chytat míč, apod...) vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a umí jej přizpůsobit pokynu. zvládá sebe obsluhu, uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

19 (osobní hygiena, umí stolovat, postará se o sebe a své věci, obléká se,.apod.) umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály cíl pro uč. Dítě a jeho psychika učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) učitelka rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, využívá vyprávění podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev učitelka rozvíjí paměť, pozornost, představivost a fantazii učitelka rozvíjí pozornost, paměť, představivost výstup zvládá odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá svůj názor dítě umí zachytit své pocity slovně, výtvarně apod. naučí se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu dítě umí vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách umí sledovat příběh a popsat situaci (např. podle obrázků) nalézá nová řešení chápe číselné a matematické pojmy cíl pro uč. Dítě a ten druhý učitelka vede děti k navazování kontaktů mezi s sebou učitelka vede děti k ohleduplnosti ke všemu živému učitelka posiluje prosociální chování ve vztahu k druhému, v dětské herní skupině učitelka podporuje dětská přátelství učitelka upevňuje citové vztahy k okolí a živým bytostem výstup navazuje kontakty s dětmi bez zábran, udržuje dětská přátelství uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná pravidla druhým a respektovat je vnímá, co si druhý přeje, toleruje ho, komunikuje a má s ním soucit uplatňuje své individuální potřeby, přání, a práva s ohledem na druhého, respektuje ostatní, přímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikty dohodou brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. cíl pro uč. Dítě a společnost učitelka pomáhá rozvíjet schopnost žít ve skupině ostatních lidí, přizpůsobit se,

20 spolupracovat učitelka podporuje mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. učitelka rozvíjí poznání pravidel společenského soužití učitelka vede děti k sociální soudržnosti, aby vnímaly různost kulturních komunit učitelka pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje užívané společností. výstup začleňuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti dokáže zachytit skutečnosti ze svého okolí a umí vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat dokáže porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utváří si základní dětskou představu o morálních hodnotách člověka cíl pro uč. Dítě a svět učitelka vytváří vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije učitelka učí děti osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách učitelka rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách učitelka vede děti osvojovat si potřebné dovednosti k vykonávání jednoduchých činnosti v péči o okolí učitelka pomáhá klást otázky a hledá odpovědi na problémy výstup orientuje se bezpečně ve známém prostředí, pomáhá o něj pečovat ( dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, chrání přírodu, spoluutváří pohodu prostředí rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé, všechno se kolem mění, vyvíjí a proměňuje uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a podvědomě se mu snaží vyhnout všímá si změn v nejbližším okolí Zima

21 ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení) získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému ) řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální) uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODRÁ ŠKOLA Příloha č.5 1 OBSAH : 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2. CÍLE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 3. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Dítě a jeho tělo

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více