Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12"

Transkript

1 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12

2 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu Učíme se Hrou III. Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1) Věcné podmínky 2) Životospráva 3) Psychosociální podmínky 4) Organizace 5) Řízení mateřské školy 6) Personální a pedagogické zajištění 7) Spoluúčast rodičů IV. Učíme se hrou V. ŠVP VI. Aktivity školy VII. Bližší charakteristika jednotlivých tříd VIII. Autoevaluace

3 Charakter Mateřské školy ve Štítech Městečko Štíty leží v malebném kraji na prudkém svahu, v úpatí Orlických hor nad údolím říčky Březná. Má asi 2000 obyvatel i se spádovými obcemi Heroltice, Březná a Crhov. Okolní krajina je kopcovitá, z velké části zalesněná a prozatím málo zdevastovaná. Podle dostupných záznamů byla budova mateřské školy vybudována v roce 1886 a již tehdy měla sloužit dětem. Více než sto let si budova zachovala původní vzhled. V roce 1996 byla budova zrekonstruovaná. Má dvě podlaží. V přízemí jsou tři herny s příslušenstvím a šatnami dětí, společná jídelna a výdejna a sociální vybavení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou tři ložnice, kancelář, sklady, tělocvična a sociální zařízení. Malý půdní prostor je využíván jako místnost s plynovými kotli. Celá budova je vytápěna plynovým topením. Za budovou mateřské školy stojí malý domeček, který slouží z části, jako dílna a k ukládání hraček pro hry venku v další části se nachází nově vybudovaný vyhřívaný krytý bazén. Vedle hlavní budovy byl postaven dřevěný altánek, který je využíván pro hry dětí při pobytu venku i za nepříznivého počasí. Mateřskou školu obklopuje poměrně velká zahrada s nerovným svahovitým terénem a s ovocnými stromy. Pro hry venku byly vybudovány tří hrací koutky s pískovišti zaopatřeny sítí, průlezkami, houpačkami a skluzavkami, hřiště s mantinely pro míčové hry a malá chatka sloužící dětem jako domeček. Zahrada je obehnána pletivovým plotem. Brána vchodu do areálu mateřské školy je uzamykatelná. Současný stav budovy je dobrý. Od byla Mateřská škola sloučena se Základní školou Štíty. Nyní pod názvem Základní škola a mateřská škola Štíty. Mateřská škola je škola s celodenní péčí. Maximální povolená kapacita budovy MŠ je 81 dětí. Cílem MŠ je podmětné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se zájmy rodičů, školy i města. O svých činnostech a akcích informujeme veřejnost, podílíme se na kulturním dění města, spolupracujeme se Základní uměleckou školou, Základní školou, Dětským domovem, Domovem důchodců, městským úřadem ad. Dále pak s pedagogickopsychologickou poradnou Šumperk.

4 Charakteristika vzdělávacího programu" Učíme se hrou" Základem pro vytvoření tohoto kurikula je Rámcový program předškolního vzdělávání, který byl vydán Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v březnu Cíle a obsah předškolního vzdělávacího programu "Učíme se hrou" směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné přihlášky potvrzené dětskou lékařkou a rodiči, nebo jejich právoplatnými zástupci. Vzdělávací program je určen dětem od 3 do 6 let. V případě, že má dítě odklad školní docházky nebo je zdravotně postižené, je zařazeno do integrace s individuálním vzdělávacím plánem. Do mateřské školy je možné přijímat i děti od dvou let jejich věku. Hlavní činností dětí v mateřské škole je hra. Před vstupem dítěte do mateřské školy je nutno umožnit rodičům návštěvu MŠ, seznámit je s uspořádáním dne, se stravovacími zvyklostmi. Seznámit rodiče s kurikulem školy. Dohodnout s rodiči předem, jak se navzájem sladí domácí zvyklosti a uspořádání dne v MŠ. Před zápisem do MŠ je třeba opakovaně s dítětem MŠ navštívit pod jinou přirozenou záminkou, aniž by muselo vědět, že ji bude navštěvovat. Seznámit dítě s budoucími kamarády. Navodit situaci, aby pobyt v MŠ mohl být pojat jako odměna pro dítě, jako něco, čeho je třeba si považovat. Doma vést dítě k základním dovednostem sebeobsluhy. První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že ranné zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě, třeba i daleko později, zhodnotí a najdou své uplatnění.

5 Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné podmínky Každá ze tří heren je vybavena koberci a nábytkem jejichž uspořádání vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Dvě třídy jsou vybaveny menšími stolečky a židlemi a ve třídě předškolních dětí je nábytek větší. Skříňky jsou většinou otevřené a snadno přístupné všem dětem. Z vyšších poliček je dětem na požádání vždy podáno o co žádají. Ve třídě je i několik hracích tématicky založených koutků např. kadeřnictví, obchod, kuchyňka, pokojíček, koutek šikovných rukou a počítačový koutek se nachází v předškolní třídě. Vybavenost hračkami je dobrá. Pravidelně jednou ročně (v období Vánoc) jsou třídy doplňovány o další didaktické pomůcky, encyklopedie, knížky a hračky. V druhém podlaží se nachází dvě podkrovní ložničky. V každé z nich je umístěno 20 lehátek. Praní a žehlení lůžkovin pravidelně probíhá v MŠ. Ve druhém patře se též nachází velmi dobře vybavená tělocvična mimo základní vybavení se zde nachází horolezecká stěna, nová trampolína o průměru 3m obehnaná bezpečnostní sítí a též nová plastová masážní dráha pro děti. V budově jsou nové kvalitní vchodové (a zadní únikové) plastové dveře opatřené bezpečnostním kamerovým systémem. Záměr : dovybavit zahradu dětskými houpačkami. odstranění zbývajících překážek, které brání dětem v lepší dostupnosti hraček. Vnitřní prostory mateřské školy Kritéria máme ve třídách místo, kde může dítě samo relaxovat, kde má soukromí máme ve třídách herní kouty pro hry didaktik.,výtvarné, pracovní,pohybové apod. máme dostatek prostoru pro práci individuální i práci ve skupině. ve třídách je dostatek hraček pro děvčata kuchyňka, pokojíček, kadeřnictví, obchod Ano, vždy Občas,méně Ne, nikdy

6 ve třídách je dostatek hraček pro chlapce stavebnice, pracovní nářadí ve třídách je dostatek hraček pro děti mladší (jednoduché skládanky, větší kostky apod.) ve třídách je dostatek hraček a pomůcek pro děti starší a s odloženou školní docházkou. ve třídách je prostor pro pokusy, práci s přírodninami, vodou a pískem. hračky a pomůcky jsou pravidelně doplňovány máme ve třídách místo pro počítač jsou stanovena pravidla pro práci na počítači děti se podílejí na výzdobě všech prostor školy vystavují své výtvory plně vybavená tělocvična např. horolezecká stěna, trampolína. V MŠ se nachází vyhřívaný krytý bazén osvětlení tříd odpovídá hygienické normě vytápění odpovídá hygienické normě sportovní nářadí splňuje bezpečnostní předpisy Venkovní prostory mateřské školy školní zahrada Kritéria pískoviště na zahradě je kryto sítí, pečlivě udržováno zahrada je vybavena prvky, které umožňují pohybové aktivity děti si hračky berou samostatně a samy je vrací na své místo děti mají na zahradě prostor pro výtvarnou činnost zahrada se využívá celoročně na zahradě je prostor pro sáňkování a bobování na zahradě jsou stinná místa, kde si děti mohou hrát při velmi teplém počasí vybavení zahrady splňuje bezpečnostní předpisy Na zahradě se nachází altánky pro hru dětí za nepříznivějšího počasí. Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy

7 2. Životospráva Stravu v MŠ zajišťuje školní jídelna při Základní škole. Strava je pestrá, vyvážená též i nápoje. Děti se do jídla nenutí. Děti mají během celého dne možnost nápojů. V jídelně jsou připravené moderní nerezové várnice s kohoutky a skleničky, děti se v případě potřeby obslouží sami. Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. K pobytu venku se využívá školní zahrada, blízký park nebo procházky po lese. V době odpoledního odpočinku mají děti s menší potřebou spánku možnost opustit lehátko a věnovat se klidným činnostem. Záměr: zajistit větší výběr hraček pro hru v bazénu. dodržovat dobu pobytu venku Strava Kritéria jsou dodržovány max. 3hodinové intervaly mezi jídly děti se do jídla nenutí děti mají na jídlo dostatek času děti jsou vhodně motivovány, aby alespoň ochutnaly je zajištěn pitný režim ve třídách i na zahradě děti se obsluhují samy Pohyb a pobyt venku Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka bere děti na pobyt venku za každého počasí (s výjimkou deště, silného mrazu a špatného stavu ovzduší) při pěkném počasí tráví děti venku většinu dne ( i odpoledne) děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i při procházce Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Ano, vždy Odpočinek Kritéria učitelka respektuje individuální potřebu spánku dětí dítě, které nespí, odpočívá na lehátku potom se věnuje klidným aktivitám 3. Psychosociální podmínky Ano, vždy

8 Rodiče se svými dětmi mají možnost navštěvovat Mateřskou školu ještě před samotným nástupem do MŠ a postupně se tak adaptovat na nové prostředí. Všichni zaměstnanci přistupují citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům a sobě navzájem. Jsou vstřícní a komunikativní. Učitelky reagují přirozeně, respektují potřeby dětí, vyhýbají se negativním slovním komentářům, přiměřeně pozitivně oceňují. Děti dospělým důvěřují, podílí se na stanovení společných pravidel soužití ve třídě. Učitelka plánuje jednotlivá témata a činnosti tak aby byla pro děti zajímavá a přiměřeně náročná. Všichni zaměstnanci se snaží o vytváření pozitivní atmosféry. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se pěstuje vzájemná důvěra a tolerance. Učitelka volí vhodné metody a formy práce odpovídající věku dětí. Záměr : vytvářet takové podmínky, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Rodiče Kritéria mohou využívat adaptace dítěte na docházku do MŠ (klub pro maminky s dětmi Batole) rodiče vstupují do třídy a tráví zde čas s dítětem Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy Dítě Kritéria děti jsou vedeny ke zdvořilému chování ve třídě je příjemná atmosféra děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě děti si vybírají činnosti, kterým se chtějí věnovat děti důvěřují pracovníkům školy a obracejí se na ně s žádostí pomoc Ano, vždy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně téměř Ne, nikdy Učitelka Kritéria učitelka respektuje individuální tempo dítěte učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba ukončit činnost, které se právě věnují učitelka oslovuje každé dítě křestním jménem, má zjištěno, jak mu říkají učitelka používá prostředky pozitivní motivace pochvala, povzbuzování, ocenění 4. Organizace Ano, vždy

9 Denní režim v MŠ je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí v MŠ. Spontánní i řízené činnosti jsou v denním programu vyvážené a to i včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Plánování činností probíhá podle zájmu a potřeb dětí. Děti mají pro práci dostatek času nebo mají možnost si práci dokončit později. Pedagogové se snaží plně věnovat všem dětem a rozvíjí jejich vzdělávání. Záměr: zajistit dostatečnou bezpečnost při všech činnostech v MŠ Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka plánuje dostatečné množství činností, aby děti měly z čeho vybírat učitelka zařazuje denně pohybové činnosti děti mohou činnosti samy navrhovat připravuje si pomůcky předem a v dostatečném množství učitelka vede záznamy o dětech Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 6:00 8:00 doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí pedag. pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, 8:00 8:45 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, logopedie 8:45 9:00 ranní cvičení 9:00 9:30 hygiena, svačinka 9:30 10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd 10:0011:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. 11:45 12:45 osobní hygiena dětí, oběd, čištění zubů 12:45 14:30 spánek dětí a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:30 16:00 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci do 16,00 hodin. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 5. Řízení mateřské školy

10 Zřizovatelem a provozovatelem je Město Štíty. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Štíty je Mgr. Pavel Dvořáček. Vedením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Bc. Straková Zuzana, která vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi. Zapojuje zaměstnance do vedení mateřské školy, podporuje vzájemnou důvěru a toleranci. Součastně podává přesné a pravdivé informace, problémy a konflikty řeší včas a kultivovaným způsobem, motivuje zaměstnance a podporuje jejich tvořivou práci. Na tvorbě a úpravách na ŠVP pracuje pedagogický sbor společně. Pedagogové i provozní zaměstnanci mají stanovenou pracovní dobu a náplň práce. Kritéria ředitel podává přesné a pravdivé informace (včas) řeší konflikty včas a kultivovaným způsobem vytváření ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi všichni zaměstnanci znají své povinnosti, vyplývající z pracovní náplně všichni zaměstnanci spolu otevřeně komunikují pracovníci školy mají dostatek prostoru pro tvořivou práci pravidelně se zúčastňují pedagogických porad zásadní problémy řešíme společně a včas 6. Personální a pedagogické zajištění Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy

11 V mateřské škole pracují vedoucí učitelka a čtyři učitelky Pedagogové mají možnost sebevzdělávání. Formou různých školení, studiem pedagogické literatury a časopisů, které ZŠ a MŠ pravidelně odebírá apod. Mateřská škola také velmi úzce spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou v Šumperku a zajišťujeme vyšetření logopedem a následnou nápravu řeči přímo v MŠ. Škola nabízí vyšetření v PPP v případě, že mají rodiče potřebu konzultovat s odborníkem výchovné obtíže dítěte nebo v případě, že jejich dítě není zralé na školní docházku. Kritéria všechny učitelky mají odpovídající kvalifikaci učitelky se pravidelně seznamují s odbornou literaturou získané informace ze seminářů učitelka předává svým kolegyním pracujeme jako tým Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je výborná. Rodiče se zapojují do veškerých aktivit MŠ, jsou vstřícní a podporují MŠ. Pedagogové se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům a naopak. Rodiče mají možnost sledovat veškeré dění a informace týkající se MŠ, na nástěnce v prostoru chodby. Velmi aktivně spolupracují při organizovaných akcích. Rodiče jsou vždy o všem dostatečně a včas informováni. K učitelkám projevují důvěru, vstřícnost, my taktnost a chráníme jejich soukromí. Kritéria rodiče vstupují volně do tříd v době scházení a rozcházení dětí mají svoje práva a povinnosti stanoveny školním řádem rodiče si mohou vyžádat konzultaci s učitelkou (o prospívání jejich dítěte apod.) škola organizuje pro rodiče pravidelně společné akce učitelka zjišťuje, jakou formou mohou rodiče pomáhat MŠ Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy

12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se jejich naplňování přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou je, aby byly vytvořeny každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Děti jsou zařazovány do individuální logopedické péče. Logopedická péče je zajišťována přes Schola Viva, Speciální pedagogické centrum v Šumperku, PaedDr. M.Iliadisovou. V každé lekci je za přítomnosti rodičů provedena diagnostika a zvolí se následný postup nápravy řeči. Lekce se konají za přítomnosti rodičů, eventuelně vychovatelů u dětí z dětského domova a učitelky, která je pověřena vedením logopedické péče. Logopedka SPC PaedDr. Hradilová B., přijíždí v pravidelných intervalech 1x měsíčně. Děti s těžkými vadami řeči jsou zařazeny do integrace a jsou pro ně vypracovány speciální individuální plány. Děti nadané mohou navštěvovat různé zájmové kroužky kroužek VV dovedných rukou, zpěv, hru na flétnu, mažoretky, country tance, jógu / dle zájmu dětí, rodičů a možností školy/. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup pedagogů. Celý pedagogický tým a všichni jeho členové jsou odpovědni za to, že děti v mateřské škole jsou vzdělávány profesionálním způsobem. Předškolní pedagog odpovídá za to, že: školní (třídní) vzdělávací program je v souladu s požadavky RVP PV program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i výsledky. Předškolní pedagog vykonává tyto odborné činnosti: analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. zpracovává školní (třídní) vzdělávací program samostatně projektuje a provádí výchovné a vzdělávací činnosti, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělání dětí

13 projektuje a provádí individuální výchovné vzdělávací činnosti s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami. provádí evaluační činnosti sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí výsledky své práce, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje. provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy. analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi. eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, města) a na získané podněty reaguje. Předškolní pedagog vede vzdělávání tak, aby: se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a součastně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho. bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti. byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka. děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí. děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Ve vztahu k rodičům předškolní pedagog: usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči. odpovídají za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností. umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení. vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.

14 Třída koťátek. Třída mravenečků. Jídelna v MŠ. Ložničky Třída kuřátek.

15 Krytý, vyhřívaný bazén je součástí MŠ. Altánek pro hru dětí na zahradě MŠ. Zahrada MŠ.

16 Školní vzdělávací program : Učíme se hrou Téma na rok : Učíme se hrou Hlavní cíle: 1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2) Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost 3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Hlavní cíle: 1/ rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpoklady naplnění cíle:. podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2/ osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpoklady naplnění cíle:. poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se, na činnostech a rozhodnutích. vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3/ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpoklady naplnění cíle:. rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé). vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivnit, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co dělá, odpovídá.

17 Téma na rok : UČÍME SE HROU Tématické celky: Podzim, Zima, Jaro, Léto. ( každý na dobu asi 10 týdnů) Tématický celek Podzim Zima Jaro Podtémata Záměr: Jak přichází podzim Seznámení s MŠ značky, děti, personál, prostory Barvy podzimu Sklízíme plody podzimu Podzim s drakem Zvířata v lese, na poli, u vody a ve vodě, v ZOO Domácí zvířata, mláďata, užitkovost, naši mazlíčci Geometrické tvary Záměr: Paní Zima jede Počasí, vhodné oblékání, ptáci u krmítka To jsem já lidské tělo, osobní hygiena, u lékaře Z pohádky do pohádky, poznáváme pohádky Těšíme se na Ježíška Mikuláš Vánoce Předměty denní potřeby, věci a materiály a jejich vlastnosti Záměr: Jak se rodí jaro První květiny Hody, hody doprovody Kde zvířátka bydlí, mláďata dom. zvířat Naše rodina maminka má svátek Práce hádej, čím jsem Děti, pozor, červená Léto Ekologie třídění odpadu, šetříme si přírodu, les, strom, keř U lékaře naše tělo Záměr: Když všechno kvete Kalendář přírody počasí, koloběh vody v přírodě, bouřka, vítr, déšť,.. My jsme malí muzikanti Vesmír a my Bydlení město, vesnice Dobré ráno, dobrý den časové vztahy Pilná včelka hmyz Sportujeme pro zdraví Tématické celky:

18 Podzim ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení ) soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému) všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální ) samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá cíl pro uč. Dítě a jeho tělo učitelka pomáhá všem dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí učitelka podporuje osvojování si návyků k podpoře osobního zdraví a pohody a návyky o pohybových činnostech učitelka rozvíjí pohybové dovednosti. učitelka se snaží vytvářet zdravé životní návyky a postoje učitelka vede děti osvojovat si věku přiměřené dovednosti výstup zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid hraček, pomůcek, udržovat pořádek zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. (zvládá překážky, házet a chytat míč, apod...) vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a umí jej přizpůsobit pokynu. zvládá sebe obsluhu, uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

19 (osobní hygiena, umí stolovat, postará se o sebe a své věci, obléká se,.apod.) umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály cíl pro uč. Dítě a jeho psychika učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) učitelka rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, využívá vyprávění podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev učitelka rozvíjí paměť, pozornost, představivost a fantazii učitelka rozvíjí pozornost, paměť, představivost výstup zvládá odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá svůj názor dítě umí zachytit své pocity slovně, výtvarně apod. naučí se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu dítě umí vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách umí sledovat příběh a popsat situaci (např. podle obrázků) nalézá nová řešení chápe číselné a matematické pojmy cíl pro uč. Dítě a ten druhý učitelka vede děti k navazování kontaktů mezi s sebou učitelka vede děti k ohleduplnosti ke všemu živému učitelka posiluje prosociální chování ve vztahu k druhému, v dětské herní skupině učitelka podporuje dětská přátelství učitelka upevňuje citové vztahy k okolí a živým bytostem výstup navazuje kontakty s dětmi bez zábran, udržuje dětská přátelství uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná pravidla druhým a respektovat je vnímá, co si druhý přeje, toleruje ho, komunikuje a má s ním soucit uplatňuje své individuální potřeby, přání, a práva s ohledem na druhého, respektuje ostatní, přímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikty dohodou brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. cíl pro uč. Dítě a společnost učitelka pomáhá rozvíjet schopnost žít ve skupině ostatních lidí, přizpůsobit se,

20 spolupracovat učitelka podporuje mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. učitelka rozvíjí poznání pravidel společenského soužití učitelka vede děti k sociální soudržnosti, aby vnímaly různost kulturních komunit učitelka pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje užívané společností. výstup začleňuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti dokáže zachytit skutečnosti ze svého okolí a umí vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat dokáže porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utváří si základní dětskou představu o morálních hodnotách člověka cíl pro uč. Dítě a svět učitelka vytváří vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije učitelka učí děti osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách učitelka rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách učitelka vede děti osvojovat si potřebné dovednosti k vykonávání jednoduchých činnosti v péči o okolí učitelka pomáhá klást otázky a hledá odpovědi na problémy výstup orientuje se bezpečně ve známém prostředí, pomáhá o něj pečovat ( dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, chrání přírodu, spoluutváří pohodu prostředí rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé, všechno se kolem mění, vyvíjí a proměňuje uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a podvědomě se mu snaží vyhnout všímá si změn v nejbližším okolí Zima

21 ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení) získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému ) řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální) uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Poznáváme svět společně

Poznáváme svět společně Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Poznáváme svět společně Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112, příspěvková organizace Mladá Boleslav, 293 01 Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více