Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12"

Transkript

1 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12

2 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu Učíme se Hrou III. Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1) Věcné podmínky 2) Životospráva 3) Psychosociální podmínky 4) Organizace 5) Řízení mateřské školy 6) Personální a pedagogické zajištění 7) Spoluúčast rodičů IV. Učíme se hrou V. ŠVP VI. Aktivity školy VII. Bližší charakteristika jednotlivých tříd VIII. Autoevaluace

3 Charakter Mateřské školy ve Štítech Městečko Štíty leží v malebném kraji na prudkém svahu, v úpatí Orlických hor nad údolím říčky Březná. Má asi 2000 obyvatel i se spádovými obcemi Heroltice, Březná a Crhov. Okolní krajina je kopcovitá, z velké části zalesněná a prozatím málo zdevastovaná. Podle dostupných záznamů byla budova mateřské školy vybudována v roce 1886 a již tehdy měla sloužit dětem. Více než sto let si budova zachovala původní vzhled. V roce 1996 byla budova zrekonstruovaná. Má dvě podlaží. V přízemí jsou tři herny s příslušenstvím a šatnami dětí, společná jídelna a výdejna a sociální vybavení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou tři ložnice, kancelář, sklady, tělocvična a sociální zařízení. Malý půdní prostor je využíván jako místnost s plynovými kotli. Celá budova je vytápěna plynovým topením. Za budovou mateřské školy stojí malý domeček, který slouží z části, jako dílna a k ukládání hraček pro hry venku v další části se nachází nově vybudovaný vyhřívaný krytý bazén. Vedle hlavní budovy byl postaven dřevěný altánek, který je využíván pro hry dětí při pobytu venku i za nepříznivého počasí. Mateřskou školu obklopuje poměrně velká zahrada s nerovným svahovitým terénem a s ovocnými stromy. Pro hry venku byly vybudovány tří hrací koutky s pískovišti zaopatřeny sítí, průlezkami, houpačkami a skluzavkami, hřiště s mantinely pro míčové hry a malá chatka sloužící dětem jako domeček. Zahrada je obehnána pletivovým plotem. Brána vchodu do areálu mateřské školy je uzamykatelná. Současný stav budovy je dobrý. Od byla Mateřská škola sloučena se Základní školou Štíty. Nyní pod názvem Základní škola a mateřská škola Štíty. Mateřská škola je škola s celodenní péčí. Maximální povolená kapacita budovy MŠ je 81 dětí. Cílem MŠ je podmětné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se zájmy rodičů, školy i města. O svých činnostech a akcích informujeme veřejnost, podílíme se na kulturním dění města, spolupracujeme se Základní uměleckou školou, Základní školou, Dětským domovem, Domovem důchodců, městským úřadem ad. Dále pak s pedagogickopsychologickou poradnou Šumperk.

4 Charakteristika vzdělávacího programu" Učíme se hrou" Základem pro vytvoření tohoto kurikula je Rámcový program předškolního vzdělávání, který byl vydán Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v březnu Cíle a obsah předškolního vzdělávacího programu "Učíme se hrou" směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné přihlášky potvrzené dětskou lékařkou a rodiči, nebo jejich právoplatnými zástupci. Vzdělávací program je určen dětem od 3 do 6 let. V případě, že má dítě odklad školní docházky nebo je zdravotně postižené, je zařazeno do integrace s individuálním vzdělávacím plánem. Do mateřské školy je možné přijímat i děti od dvou let jejich věku. Hlavní činností dětí v mateřské škole je hra. Před vstupem dítěte do mateřské školy je nutno umožnit rodičům návštěvu MŠ, seznámit je s uspořádáním dne, se stravovacími zvyklostmi. Seznámit rodiče s kurikulem školy. Dohodnout s rodiči předem, jak se navzájem sladí domácí zvyklosti a uspořádání dne v MŠ. Před zápisem do MŠ je třeba opakovaně s dítětem MŠ navštívit pod jinou přirozenou záminkou, aniž by muselo vědět, že ji bude navštěvovat. Seznámit dítě s budoucími kamarády. Navodit situaci, aby pobyt v MŠ mohl být pojat jako odměna pro dítě, jako něco, čeho je třeba si považovat. Doma vést dítě k základním dovednostem sebeobsluhy. První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že ranné zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě, třeba i daleko později, zhodnotí a najdou své uplatnění.

5 Analýza podmínek předškolního vzdělávání 1. Věcné podmínky Každá ze tří heren je vybavena koberci a nábytkem jejichž uspořádání vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Dvě třídy jsou vybaveny menšími stolečky a židlemi a ve třídě předškolních dětí je nábytek větší. Skříňky jsou většinou otevřené a snadno přístupné všem dětem. Z vyšších poliček je dětem na požádání vždy podáno o co žádají. Ve třídě je i několik hracích tématicky založených koutků např. kadeřnictví, obchod, kuchyňka, pokojíček, koutek šikovných rukou a počítačový koutek se nachází v předškolní třídě. Vybavenost hračkami je dobrá. Pravidelně jednou ročně (v období Vánoc) jsou třídy doplňovány o další didaktické pomůcky, encyklopedie, knížky a hračky. V druhém podlaží se nachází dvě podkrovní ložničky. V každé z nich je umístěno 20 lehátek. Praní a žehlení lůžkovin pravidelně probíhá v MŠ. Ve druhém patře se též nachází velmi dobře vybavená tělocvična mimo základní vybavení se zde nachází horolezecká stěna, nová trampolína o průměru 3m obehnaná bezpečnostní sítí a též nová plastová masážní dráha pro děti. V budově jsou nové kvalitní vchodové (a zadní únikové) plastové dveře opatřené bezpečnostním kamerovým systémem. Záměr : dovybavit zahradu dětskými houpačkami. odstranění zbývajících překážek, které brání dětem v lepší dostupnosti hraček. Vnitřní prostory mateřské školy Kritéria máme ve třídách místo, kde může dítě samo relaxovat, kde má soukromí máme ve třídách herní kouty pro hry didaktik.,výtvarné, pracovní,pohybové apod. máme dostatek prostoru pro práci individuální i práci ve skupině. ve třídách je dostatek hraček pro děvčata kuchyňka, pokojíček, kadeřnictví, obchod Ano, vždy Občas,méně Ne, nikdy

6 ve třídách je dostatek hraček pro chlapce stavebnice, pracovní nářadí ve třídách je dostatek hraček pro děti mladší (jednoduché skládanky, větší kostky apod.) ve třídách je dostatek hraček a pomůcek pro děti starší a s odloženou školní docházkou. ve třídách je prostor pro pokusy, práci s přírodninami, vodou a pískem. hračky a pomůcky jsou pravidelně doplňovány máme ve třídách místo pro počítač jsou stanovena pravidla pro práci na počítači děti se podílejí na výzdobě všech prostor školy vystavují své výtvory plně vybavená tělocvična např. horolezecká stěna, trampolína. V MŠ se nachází vyhřívaný krytý bazén osvětlení tříd odpovídá hygienické normě vytápění odpovídá hygienické normě sportovní nářadí splňuje bezpečnostní předpisy Venkovní prostory mateřské školy školní zahrada Kritéria pískoviště na zahradě je kryto sítí, pečlivě udržováno zahrada je vybavena prvky, které umožňují pohybové aktivity děti si hračky berou samostatně a samy je vrací na své místo děti mají na zahradě prostor pro výtvarnou činnost zahrada se využívá celoročně na zahradě je prostor pro sáňkování a bobování na zahradě jsou stinná místa, kde si děti mohou hrát při velmi teplém počasí vybavení zahrady splňuje bezpečnostní předpisy Na zahradě se nachází altánky pro hru dětí za nepříznivějšího počasí. Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy

7 2. Životospráva Stravu v MŠ zajišťuje školní jídelna při Základní škole. Strava je pestrá, vyvážená též i nápoje. Děti se do jídla nenutí. Děti mají během celého dne možnost nápojů. V jídelně jsou připravené moderní nerezové várnice s kohoutky a skleničky, děti se v případě potřeby obslouží sami. Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. K pobytu venku se využívá školní zahrada, blízký park nebo procházky po lese. V době odpoledního odpočinku mají děti s menší potřebou spánku možnost opustit lehátko a věnovat se klidným činnostem. Záměr: zajistit větší výběr hraček pro hru v bazénu. dodržovat dobu pobytu venku Strava Kritéria jsou dodržovány max. 3hodinové intervaly mezi jídly děti se do jídla nenutí děti mají na jídlo dostatek času děti jsou vhodně motivovány, aby alespoň ochutnaly je zajištěn pitný režim ve třídách i na zahradě děti se obsluhují samy Pohyb a pobyt venku Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka bere děti na pobyt venku za každého počasí (s výjimkou deště, silného mrazu a špatného stavu ovzduší) při pěkném počasí tráví děti venku většinu dne ( i odpoledne) děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i při procházce Ano, vždy Občas, méně Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Ano, vždy Odpočinek Kritéria učitelka respektuje individuální potřebu spánku dětí dítě, které nespí, odpočívá na lehátku potom se věnuje klidným aktivitám 3. Psychosociální podmínky Ano, vždy

8 Rodiče se svými dětmi mají možnost navštěvovat Mateřskou školu ještě před samotným nástupem do MŠ a postupně se tak adaptovat na nové prostředí. Všichni zaměstnanci přistupují citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům a sobě navzájem. Jsou vstřícní a komunikativní. Učitelky reagují přirozeně, respektují potřeby dětí, vyhýbají se negativním slovním komentářům, přiměřeně pozitivně oceňují. Děti dospělým důvěřují, podílí se na stanovení společných pravidel soužití ve třídě. Učitelka plánuje jednotlivá témata a činnosti tak aby byla pro děti zajímavá a přiměřeně náročná. Všichni zaměstnanci se snaží o vytváření pozitivní atmosféry. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se pěstuje vzájemná důvěra a tolerance. Učitelka volí vhodné metody a formy práce odpovídající věku dětí. Záměr : vytvářet takové podmínky, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Rodiče Kritéria mohou využívat adaptace dítěte na docházku do MŠ (klub pro maminky s dětmi Batole) rodiče vstupují do třídy a tráví zde čas s dítětem Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy Dítě Kritéria děti jsou vedeny ke zdvořilému chování ve třídě je příjemná atmosféra děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě děti si vybírají činnosti, kterým se chtějí věnovat děti důvěřují pracovníkům školy a obracejí se na ně s žádostí pomoc Ano, vždy Občas, méně,téměř Ne, nikdy Občas, méně téměř Ne, nikdy Učitelka Kritéria učitelka respektuje individuální tempo dítěte učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba ukončit činnost, které se právě věnují učitelka oslovuje každé dítě křestním jménem, má zjištěno, jak mu říkají učitelka používá prostředky pozitivní motivace pochvala, povzbuzování, ocenění 4. Organizace Ano, vždy

9 Denní režim v MŠ je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí v MŠ. Spontánní i řízené činnosti jsou v denním programu vyvážené a to i včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Plánování činností probíhá podle zájmu a potřeb dětí. Děti mají pro práci dostatek času nebo mají možnost si práci dokončit později. Pedagogové se snaží plně věnovat všem dětem a rozvíjí jejich vzdělávání. Záměr: zajistit dostatečnou bezpečnost při všech činnostech v MŠ Kritéria denní režim lze přizpůsobovat aktuálním okolnostem (divadlo, výlet apod.) učitelka plánuje dostatečné množství činností, aby děti měly z čeho vybírat učitelka zařazuje denně pohybové činnosti děti mohou činnosti samy navrhovat připravuje si pomůcky předem a v dostatečném množství učitelka vede záznamy o dětech Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 6:00 8:00 doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí pedag. pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, 8:00 8:45 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, logopedie 8:45 9:00 ranní cvičení 9:00 9:30 hygiena, svačinka 9:30 10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd 10:0011:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. 11:45 12:45 osobní hygiena dětí, oběd, čištění zubů 12:45 14:30 spánek dětí a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:30 16:00 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci do 16,00 hodin. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 5. Řízení mateřské školy

10 Zřizovatelem a provozovatelem je Město Štíty. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Štíty je Mgr. Pavel Dvořáček. Vedením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Bc. Straková Zuzana, která vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi. Zapojuje zaměstnance do vedení mateřské školy, podporuje vzájemnou důvěru a toleranci. Součastně podává přesné a pravdivé informace, problémy a konflikty řeší včas a kultivovaným způsobem, motivuje zaměstnance a podporuje jejich tvořivou práci. Na tvorbě a úpravách na ŠVP pracuje pedagogický sbor společně. Pedagogové i provozní zaměstnanci mají stanovenou pracovní dobu a náplň práce. Kritéria ředitel podává přesné a pravdivé informace (včas) řeší konflikty včas a kultivovaným způsobem vytváření ŠVP ve spolupráci s ostatními kolegyněmi všichni zaměstnanci znají své povinnosti, vyplývající z pracovní náplně všichni zaměstnanci spolu otevřeně komunikují pracovníci školy mají dostatek prostoru pro tvořivou práci pravidelně se zúčastňují pedagogických porad zásadní problémy řešíme společně a včas 6. Personální a pedagogické zajištění Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy

11 V mateřské škole pracují vedoucí učitelka a čtyři učitelky Pedagogové mají možnost sebevzdělávání. Formou různých školení, studiem pedagogické literatury a časopisů, které ZŠ a MŠ pravidelně odebírá apod. Mateřská škola také velmi úzce spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou v Šumperku a zajišťujeme vyšetření logopedem a následnou nápravu řeči přímo v MŠ. Škola nabízí vyšetření v PPP v případě, že mají rodiče potřebu konzultovat s odborníkem výchovné obtíže dítěte nebo v případě, že jejich dítě není zralé na školní docházku. Kritéria všechny učitelky mají odpovídající kvalifikaci učitelky se pravidelně seznamují s odbornou literaturou získané informace ze seminářů učitelka předává svým kolegyním pracujeme jako tým Ano, vždy Občas, méně téměř Ne, nikdy 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je výborná. Rodiče se zapojují do veškerých aktivit MŠ, jsou vstřícní a podporují MŠ. Pedagogové se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům a naopak. Rodiče mají možnost sledovat veškeré dění a informace týkající se MŠ, na nástěnce v prostoru chodby. Velmi aktivně spolupracují při organizovaných akcích. Rodiče jsou vždy o všem dostatečně a včas informováni. K učitelkám projevují důvěru, vstřícnost, my taktnost a chráníme jejich soukromí. Kritéria rodiče vstupují volně do tříd v době scházení a rozcházení dětí mají svoje práva a povinnosti stanoveny školním řádem rodiče si mohou vyžádat konzultaci s učitelkou (o prospívání jejich dítěte apod.) škola organizuje pro rodiče pravidelně společné akce učitelka zjišťuje, jakou formou mohou rodiče pomáhat MŠ Ano, vždy Dle zájmu Ne, nikdy

12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se jejich naplňování přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou je, aby byly vytvořeny každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Děti jsou zařazovány do individuální logopedické péče. Logopedická péče je zajišťována přes Schola Viva, Speciální pedagogické centrum v Šumperku, PaedDr. M.Iliadisovou. V každé lekci je za přítomnosti rodičů provedena diagnostika a zvolí se následný postup nápravy řeči. Lekce se konají za přítomnosti rodičů, eventuelně vychovatelů u dětí z dětského domova a učitelky, která je pověřena vedením logopedické péče. Logopedka SPC PaedDr. Hradilová B., přijíždí v pravidelných intervalech 1x měsíčně. Děti s těžkými vadami řeči jsou zařazeny do integrace a jsou pro ně vypracovány speciální individuální plány. Děti nadané mohou navštěvovat různé zájmové kroužky kroužek VV dovedných rukou, zpěv, hru na flétnu, mažoretky, country tance, jógu / dle zájmu dětí, rodičů a možností školy/. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup pedagogů. Celý pedagogický tým a všichni jeho členové jsou odpovědni za to, že děti v mateřské škole jsou vzdělávány profesionálním způsobem. Předškolní pedagog odpovídá za to, že: školní (třídní) vzdělávací program je v souladu s požadavky RVP PV program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i výsledky. Předškolní pedagog vykonává tyto odborné činnosti: analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. zpracovává školní (třídní) vzdělávací program samostatně projektuje a provádí výchovné a vzdělávací činnosti, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělání dětí

13 projektuje a provádí individuální výchovné vzdělávací činnosti s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami. provádí evaluační činnosti sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí výsledky své práce, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje. provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy. analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi. eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, města) a na získané podněty reaguje. Předškolní pedagog vede vzdělávání tak, aby: se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické i duševní) se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a součastně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho. bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti. byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka. děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí. děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Ve vztahu k rodičům předškolní pedagog: usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči. odpovídají za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit se jeho činností. umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení. vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.

14 Třída koťátek. Třída mravenečků. Jídelna v MŠ. Ložničky Třída kuřátek.

15 Krytý, vyhřívaný bazén je součástí MŠ. Altánek pro hru dětí na zahradě MŠ. Zahrada MŠ.

16 Školní vzdělávací program : Učíme se hrou Téma na rok : Učíme se hrou Hlavní cíle: 1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2) Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost 3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Hlavní cíle: 1/ rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpoklady naplnění cíle:. podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2/ osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpoklady naplnění cíle:. poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se, na činnostech a rozhodnutích. vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3/ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpoklady naplnění cíle:. rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé). vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivnit, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co dělá, odpovídá.

17 Téma na rok : UČÍME SE HROU Tématické celky: Podzim, Zima, Jaro, Léto. ( každý na dobu asi 10 týdnů) Tématický celek Podzim Zima Jaro Podtémata Záměr: Jak přichází podzim Seznámení s MŠ značky, děti, personál, prostory Barvy podzimu Sklízíme plody podzimu Podzim s drakem Zvířata v lese, na poli, u vody a ve vodě, v ZOO Domácí zvířata, mláďata, užitkovost, naši mazlíčci Geometrické tvary Záměr: Paní Zima jede Počasí, vhodné oblékání, ptáci u krmítka To jsem já lidské tělo, osobní hygiena, u lékaře Z pohádky do pohádky, poznáváme pohádky Těšíme se na Ježíška Mikuláš Vánoce Předměty denní potřeby, věci a materiály a jejich vlastnosti Záměr: Jak se rodí jaro První květiny Hody, hody doprovody Kde zvířátka bydlí, mláďata dom. zvířat Naše rodina maminka má svátek Práce hádej, čím jsem Děti, pozor, červená Léto Ekologie třídění odpadu, šetříme si přírodu, les, strom, keř U lékaře naše tělo Záměr: Když všechno kvete Kalendář přírody počasí, koloběh vody v přírodě, bouřka, vítr, déšť,.. My jsme malí muzikanti Vesmír a my Bydlení město, vesnice Dobré ráno, dobrý den časové vztahy Pilná včelka hmyz Sportujeme pro zdraví Tématické celky:

18 Podzim ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení ) soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému) všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální ) samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá cíl pro uč. Dítě a jeho tělo učitelka pomáhá všem dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí učitelka podporuje osvojování si návyků k podpoře osobního zdraví a pohody a návyky o pohybových činnostech učitelka rozvíjí pohybové dovednosti. učitelka se snaží vytvářet zdravé životní návyky a postoje učitelka vede děti osvojovat si věku přiměřené dovednosti výstup zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid hraček, pomůcek, udržovat pořádek zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. (zvládá překážky, házet a chytat míč, apod...) vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a umí jej přizpůsobit pokynu. zvládá sebe obsluhu, uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

19 (osobní hygiena, umí stolovat, postará se o sebe a své věci, obléká se,.apod.) umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály cíl pro uč. Dítě a jeho psychika učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) učitelka rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, využívá vyprávění podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu učitelka rozvíjí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev učitelka rozvíjí paměť, pozornost, představivost a fantazii učitelka rozvíjí pozornost, paměť, představivost výstup zvládá odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá svůj názor dítě umí zachytit své pocity slovně, výtvarně apod. naučí se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky, básničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu dítě umí vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách umí sledovat příběh a popsat situaci (např. podle obrázků) nalézá nová řešení chápe číselné a matematické pojmy cíl pro uč. Dítě a ten druhý učitelka vede děti k navazování kontaktů mezi s sebou učitelka vede děti k ohleduplnosti ke všemu živému učitelka posiluje prosociální chování ve vztahu k druhému, v dětské herní skupině učitelka podporuje dětská přátelství učitelka upevňuje citové vztahy k okolí a živým bytostem výstup navazuje kontakty s dětmi bez zábran, udržuje dětská přátelství uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná pravidla druhým a respektovat je vnímá, co si druhý přeje, toleruje ho, komunikuje a má s ním soucit uplatňuje své individuální potřeby, přání, a práva s ohledem na druhého, respektuje ostatní, přímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikty dohodou brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. cíl pro uč. Dítě a společnost učitelka pomáhá rozvíjet schopnost žít ve skupině ostatních lidí, přizpůsobit se,

20 spolupracovat učitelka podporuje mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. učitelka rozvíjí poznání pravidel společenského soužití učitelka vede děti k sociální soudržnosti, aby vnímaly různost kulturních komunit učitelka pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje užívané společností. výstup začleňuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti dokáže zachytit skutečnosti ze svého okolí a umí vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat dokáže porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utváří si základní dětskou představu o morálních hodnotách člověka cíl pro uč. Dítě a svět učitelka vytváří vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije učitelka učí děti osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách učitelka rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách učitelka vede děti osvojovat si potřebné dovednosti k vykonávání jednoduchých činnosti v péči o okolí učitelka pomáhá klást otázky a hledá odpovědi na problémy výstup orientuje se bezpečně ve známém prostředí, pomáhá o něj pečovat ( dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, chrání přírodu, spoluutváří pohodu prostředí rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé, všechno se kolem mění, vyvíjí a proměňuje uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a podvědomě se mu snaží vyhnout všímá si změn v nejbližším okolí Zima

21 ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k učení) získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( k řešení problému ) řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( komunikativní ) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( sociální a personální) uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí ( klíčové kompetence (dítě ukončující vzdělávání)) ( činnostní a občanské ) odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více