Softwarové architektury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Softwarové architektury"

Transkript

1 od podnikových procesů k IT službám Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro SRI 15. října 2014 Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

2 Obsah Cíle přednášky Předpoklady 1 Softwarové architektury Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy 2 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 3 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb 4 Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

3 Cíle přednášky Cíle přednášky Předpoklady Mít přehled o SW architekturách, problémech a řešeních. Porozumět architekturám orientovaným na služby (SOA). Umět používat SOA ve fázi návrhu IS. Mít představu o nástrojích pro návrh a implementaci SOA. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

4 Předpoklady Cíle přednášky Předpoklady 1 Znát životní cykly SW (metody vývoje). 2 Porozumět diagramům BPMN a UML. 3 Mít zběžnou představu o modelování business procesů. 4 Mít zběžnou představu o týmové práci a řízení projektů. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

5 Cíle přednášky Předpoklady Business Process Modeling (Notation) zde má být příloha přejít na přílohu Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

6 Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Logická architektura vs. architektura nasazení Logická architektura (Architecture) je součástí prvních fází návrhu IS, organizuje entity návrhových diagramů (architektonické vzory), (třídy do balíčků, funkčnost do vrstev, podsystémy do systémů, komponenty do složených komponent, služby do agregovaných služeb, atd.) neříká nic o konkrétním fyzickém rozmístění (abstrakce). Architektura nasazení (Deployment) je jednou z posledních fází návrhu IS, definuje fyzické rozmístění funkčních entit, (objekty do aplikačních kontejnerů, systémy na uzly sítě, data do databází, služby mezi poskytovatele služeb, infrastruktura, atd.) nezávisí na logické architektuře, přestože ji většinou respektuje. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

7 Pozice ve vývojovém procesu Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy definují se business procesy specifikace navrhne se doménový model a logická architektura návrh... provede se rozmístění integrace 1 1 obrázek převzat z Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies (Kari Alho, Borland Finland, 2006) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

8 Přehled architektur Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Logické architektury (Architecture) vrstvené architektury (vertikální a horizontální členění), (peer-to-peer, klient-server, referenční model ISO/OSI,... ) architektonické vzory, (Model-View-Controller, Presentation-Control-Mediator-Entity-Foundation,... ) návrhové vzory, (GoF: adapter, factory, singleton,... ; GRASP: inf. expert, creator, controller,... ) využívající nějaké paradigma. (architektura orientovaná na služby (SOA), komponentové systémy,... ) Architektury nasazení (Deployment) dané prostředím (sít ové topologie), (hvězda, strom, ad-hoc,... ) dané platformou, (BEA WebLogic, IBM WebSphere, JBoss,... ) dané implementační technologií. (EJB, WebServices, CORBA,... ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

9 Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Co nepřímo ovlivňuje architekturu? vývoj systému (řízení projektu, inkrementální cyklus, FDD, testy, TDD, ale složitější integrace) struktura organizace (autonomní oddělení, fyzické rozmístění, postupné zavádění, vlastní IT) zavedené systémy (adaptace existujících systémů a procesů, daná rozhraní, externí systémy, více dodavatelů) technologie a bezpečnost (heterogenní prostředí, off-line části, vlastnosti sítě, zálohy a dostupnost) finance a marketing (prodej po modulech, customizace, delegace funkčnosti modulů, nákup řešení) logická architektura architektura rozmístění Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

10 Aktuální trendy Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Definice (Softwarová architektura, IEEE-Std ) základní organizace SW systémů zahrnující popis jeho komponent, jejich chování, vztahů a vztahů s okolím (tj. rozhraní), a principů jejich návrhu a vývoje. Gridy (prodávání a nakupování IT zdrojů, globální super-počítač,... ) Komponentové trhy (obchodování s výpočetními prostředky, konstrukce IS ze zapůjčených komponent, vývoj architektury IS, dynamické vazby, agenti, univerzální modelování,... ) Service-Oriented Architecture (inzerování služeb, distribuce částí IS do center IT služeb, respektování business pravidel, automatizace B2B procesů,... ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

11 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie SOA: architektura orientovaná na služby (Service-Oriented Architecture), obecný koncept spolupracujících služeb, WS: webové služby (Web Services), technologie pro implementaci SOA, spravuje W3C skupina Web Services Architectures. Role komunikujících a spolupracujících stran: poskytovatel služeb implementuje a nabízí služby (service provider), služba je specifikovaná svým popisem (URI, rozhraním a protokolem), spotřebitel služeb na základě popisu vyhledá službu v registru služeb a použije ji (service consumer). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

12 Spolupráce mezi službami v SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie služby poskytují své prostředky bud přímo cílovému spotřebiteli anebo jiným službám, služby mezi sebou spolupracují (komunikují) zasíláním zpráv. Spolupráce mezi službami: 1 kooperace služba využívá prostředky jiné (rovnocenné) služby pro realizaci nabízených funkcí, 2 agregace služba sestavená ze dvou (nebo více, podřízených) služeb nabízí kombinaci funkcí dílčích služeb, 3 choreografie služby potom spolupracují za účelem provedení konkrétního business procesu, 4 orchestrace služba řídí součinost ostatních služeb za účelem provedení své části business procesu. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

13 Základní vlastnosti SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie standardizace: jednotný způsob popisu služeb, zajišt uje jejich kompatibilitu, volné vázání: co nejméně vztahů mezi službami, navazovány jen účelově, abstrakce: služby přístupné pouze přes rozhraní, zbytek zapouzdřen (způsob výpočtu, implementační techonologie, atd.), znovupoužitel.: služba použitelná v různých kontextech (aplikacích), nezávislost: služby autonomní jednotky, nezávisí (skrytě) na svém okolí, bezstavovost: služba by neměla uchovávat (viditelnou) stavovou informaci, dohledatelnost: poskytovatel služby (dle potřeby) dohledatelný v adresáři, kompozice: služby možno skládat do větších funkčních celků dle potřeby. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

14 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Porovnání SOA s jinými architekturami a principy SOA vs. klient-server architektura klient server = rozhraní a apl. logika apl. logika, stav a sdílené zdroje, spotřebitel poskytovatel = potřebuje nabízí funkčnost, SOA je jemnější dekompozice (např. menší nároky na zdroje), SOA je více distribuovaná (rozmístění výpočetní logiky), služby se snaží být bezstavové z vnějšího pohledu. SOA vs. objektově orientovaný přístup SOA přístup preferuje volném provázání entit (služeb) OO přístup přesně vztahy mezi třídami, těsnější vazby entit (objektů), základní vlastností OO přístupu je dědičnost SOA přístup s dědičností nepočítá, preferuje delegaci, základní vlastností SOA přístupu je bezstavovost entit zapouzdření dat do objektů v OO přístupu, aktivita služeb v SOA přístupu je vyvolána až příchodem nějaké zprávy, podobný pohled na abstrakci entit (rozhraní). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

15 Konceptuální model SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie model interakce mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

16 Struktura SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie SOA je částečně vrstvená architektura (vrstva = úroveň abstrakce) 1 vrstva business procesů BP je posloupnost kroků respektující business pravidla a vedoucí k zisku (hmotnému i nehmotnému), reprezentován sekvencí provedení několika služeb (choreografie služeb), 2 vrstva služeb rozhraní jednotlivých komponent sjednocena do služeb, služba za běhu sestavuje komponenty a přeposílá jim požadavky, služba na rozhraní zpřístupňuje své funkce (popis služby), 3 vrstva komponent základní stavební kameny služeb, realizace funkčnosti služeb a zajištění požadované kvality služeb (QoS), komponenty jsou černé skříňky a jejich funkce jsou přístupné pouze přes rozhraní. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

17 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Service-oriented Analysis and Design (SOAD) Identifikace, specifikace a realizace komponent, služeb a choreografie služeb. Specifikace požadavků z pohledu spotřebitele a poskytovatele služeb. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

18 Vývojový cyklus SOAD I Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 1 Identifikace kandidátních služeb tři přístupy: analýza shora-dolů, (dekompozice business procesů na nové služby) analýza zdola-nahoru, (kompozice existujích služeb do business procesů) modelování cílových služeb (angl. goal-service modeling). (ohodnocení služeb a výběr dle jejich business přínosu) Využívá diagramy případů užití (UML) a popisy business procesů (BPMN), tj. aktivity procesů rozdělené mezi za ně zodpovědné aktéry. 2 Klasifikace služeb testuje kandidátní služby na soulad s vlastnostmi SOA. (znovupoužitelnost, abstrakce, bezstavovost, atd.) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

19 Vývojový cyklus SOAD II Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 3 Analýza podsystémů (rozkládá kandidátní služby na komponenty, navazuje předchozí na dekompozici) funkční komponenty poskytují business funkce, (např. výpis odebraných položek objednávky pro fakturu) technické komponenty poskytují podpůrné funkce, (např. konverze měn, obecný přístup do databáze, atd.) služby jak komponenty realizují aktivity business procesů. (např. vystavení faktury) 4 Specifikace komponent vzniká datový model pro rozhraní komponent (rozhraní), (např. jako konceptuální diagram tříd v UML) probíhá návrh spolupráce a komunikace komponent (protokol). (např. jako UML sekvenční diagram volání komponent) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

20 Vývojový cyklus SOAD III Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 5 Sestavení služeb přiřazení komponent do příslušných vrstev architektury, (sdílení technických komponent, bezstavovost funkčních komponent, atd.) sestavení komponent do výsledných služeb. 6 Realizace služeb rozhodnutí o způsobu realizace služby, (konkrétní technologie) řešení otázek bezpečnosti, správy a monitorování služeb. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

21 Webové služby (Web Services) Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Webové služby jsou neznámější a nejpoužívanější technologií pro implementaci SOA 2. Postaveny na následujících standardech: Simple Object Access Protocol (SOAP) a HTTP protokol, (komunikační spojení, obálka, adresace, volání konkrétních služeb) extensible Markup Language (XML), (strukturování informací během přenosu a pro popisu) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), (mechanismus registrů pro vyhledávání webových služeb) Web Services Description Language (WSDL). (popis funkcí a umístění služeb a způsobu komunikace) 2 Technologie Web Services samotná není implementací SOA. Implementací SOA je realizace konkrétního systému, např. pomocí WebServices. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

22 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Simple Object Access Protocol (SOAP) Protokol SOAP: základní vrstva WS technologie, výměna XML zpráv, patří do aplikační vrstvy pětivrstvého TCP/IP modelu, bezstavový protokol, nezávislé na protokolu a implementaci, (jedním z protokolů komunikace je HTTP/HTTPS protokol) podporuje několik typů volání funkcí služeb, (kde klient posílá XML zprávu na server, nejznámější je implementované Remote Procedure Call (RPC), SOAP vychází ze staršího XML-RPC) definuje strukturu zprávy (obálka kolem hlavičky a těla). (pravděpodobně vychází ze staršího Web Distributed Data exchange (WDDX)) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

23 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Web Services Description Language (WSDL) W3C zavedla WSDL jako standard pro XML popis webových služeb. Jaké funkce poskytuje daná služba? Kde je daná služba uložena? Jak může být s danou službou navázána komunikace? Každá služba jako množina koncových bodů (service endpoints). v těchto bodech komunikuje s okolím pomocí zasílání zpráv, (pro jednoduchost si lze koncový bod představit jako rozhraní služby) WSDL poskytuje formální definici koncových bodů: 1 abstraktní popis koncového bodu, (popis rozhraní služby bez ohledu na konkrétní technologie a protokoly) 2 konkrétního popis koncového bodu. (navázání abstraktního popisu na reálnou implementaci a komunikace na konkrétní protokol) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

24 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Role, úlohy a nástroje při vývoji SOA (dle IBM) 1 Business Executive? Convey business goals and objectives Rational RequisitePro 2 Business Analyst? Analyze business requirements WebSphere Business Modeler 3 Software Architect? Design the architecture of the solution Rational Software Architect 4 Web Services Developer? Implement the solution Rational Application Developer, WebSphere Integration Developer Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

25 Scénář případové studie Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definice (Scénář případové studie) A consortium of companies has decided to collaborate to produce a reusable service for processing purchase orders. The goals of this project are to: establish a common means of processing purchase orders, ensure that orders are processed in a timely manner and deliver the required goods, help minimize stock on hand and inventory maintenance costs, minimize production and shipping costs. Na základě scénáře odstartuje analýza požadavků. Business analytici určí business procesy, jejich vstupy a cíle. (výsledek je zachycen v business proces modelu Purchase Order Process ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

26 Business Process Model Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Process Purchase Order Scheduling Shipping Invoicing Initiate Price Calculation Complete Price Calculation Process Invoice Customer Purchase Order Receive Purchase Order Process Schedule Shipping Info Schedule Shipping Info Update Shipping Resuest Request Shipping Customer Purchase Order Customer Request Production Scheduling Send Shipping Schedule Customer Purchase Order Schedule Schedule U každého business procesu je dále určena jeho role, očekávané cíle a způsob interakce s okolními procesy. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

27 Vlastní identifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Na základě modelu a popisu jsou vybrány procesy a skupiny spolupracujících procesů, jako tzv. candidate services. (formovány bez nefunkčních (IT) požadavků, business services ) Služby jsou navzájem propojeny, dle očekávané spolupráce. (při modelování spolupráce vycházíme z odpovídajících business procesů) Otázky při specifikaci spolupráce: What effect is the requirement intended to accomplish? Who participates to get it done? What are the roles responsible for? What roles interact? What are the rules for how the roles interact? How do we evaluate whether the requirements were met? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

28 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Specifikace požadavků na služby Nejprve jsou modelovány požadavky na služby řešící proces Process Purchase Order. Požadavky jsou rozděleny podle tříd řešených (pod-)procesů. (Purchasing, Shipping, Invoicing, Scheduling) Jsou naznačeny závislosti požadavků (dle procesů). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

29 Průběh požadovaných služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Je namodelována posloupnost požadavků pro splnění procesu Process Purchase Order. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

30 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definice služeb a jejich topologie Požadavky jsou sdruženy do balíků (oddělení poskytovatelů). V každém balíku je definována jedna služba, která bude poskytovat požadavky. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

31 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Spolupráce služeb na hlavním business procesu Služby budou spolupracovat na řešení hlavního business procesu Process Purchase Order. Spolupráce musí odpovídat závislosti požadavků, které služby implementují. viz Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

32 Vlastní specifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Identifikované služby se podrobněji specifikují, aby bylo zřejmé: jméno služby vč. stručného popisu činnosti, poskytovaná a požadovaná rozhraní služby, (jména funkcí, (ne)povinné vstupy, výstupy, vstupní a výstupní podmínky, výjimky) komunikační protokol mezi poskytovatelem a spotřebitelem, průběh, omezení a požadavky na použití služby. (vlastnosti spotřebitele, kvalitativní požadavky, politiky, atd.) Obvykle se modeluje pomocí UML diagramu tříd a dalších diagramů. Poskytovatel je třída implementující poskytované rozhraní. Spotřebitel je třída používající rozhraní spotřebovávané služby. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

33 Modelování specifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Jednoduché služby jsou modelovány přímo jako třídy. Složitější služby jsou modelovány (ukázka viz další strana) jako třídy vč. realizovaných a používaných rozhraní, s průběh komunikace (protokolem) pomocí diagramů interakce. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

34 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

35 Datový model služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definuje se model dat používaných službami. Datové entity by měly být provázány, splňovat normální formy, atd. Datový model je součástí obecné specifikace služeb. (tzn. mohou ho používat i služby třetích stran, je veřejný; nemusí odpovídat struktuře zpráv v konkrétní implementaci služeb) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

36 Realizace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Na základě specifikace se navrhnou poskytovatelé služeb. Rozhodne se, kdo bude co poskytovat. (jeden poskytovatel pro vše až po jednom poskytovateli na každou službu) Modelují se vztahy spolupracujících spotřebitelů/poskytovatelů. Otázky při návrhu spolupráce: Where the services are most likely used? Where they are most likely to be deployed? What qualities of service are required? Stability of the functional area? Where the most change is anticipated? How much coupling is tolerable in the domain? Security issues? Applicable platform implementation technologies? Integration and reuse of existing systems? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

37 Návrh poskytovatele Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Komponenta s implementací poskytovaných fcí (dle rozhraní). (modelem, slovně nebo v (pseudo-)programovacím jazyku) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

38 Kompozice služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Služby spolupracující v rámci choreografie se složí. (zde všechny služby spolupracují na procesu Process Purchase Order ) Celek tvoří jedinou službu provádějící hlavní business process. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

39 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Jádro složené služby struktura a chování Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

40 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

41 Implementace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Implementuje se na základě návrhu (realizace) služeb. Vybere se vhodná implementace SOA a konkrétní technologie. (např. WebServices a Java EE aplikační kontejner/server) Na základě specifikace služeb se definují rozhraní a datové typy. (abstraktní popis koncových bodů pomocí WSDL) Podle návrhu poskytovatelů služeb se implementují rozhraní. (konkrétní popis koncových bodů pomocí WSDL) Z popisu chování služeb/poskytovatelů se implementuje (business) logika. Vytvoří se systém pro monitoring a správu služeb. (uplatnění specifikace služeb a implementačních požadavků) Služby se zapojí do prostředí. (napojení na ostatní systémy, tvorba a napojení uživ. rozhraní, atd.) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

42 logická arch. popisuje návrh, arch. nasazení popisuje provedení, architektura SOA popisuje poskytovatele a spotřebitele, při návrhu SOA se vychází z modelů business procesů, SOA implementuje procesy jako účelově spolupracující služby. Pokračování? v AIS o návrhu IS pomocí SOA a o Java EE, v PDI o WebServices v Java EE a Enterprise Service Bus, Servisně orientované architektury v prostředí Oracle (IOA). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

43 Literatura Literatura Poděkování a otázky Přílohy Amsden, J. (2007). Modeling SOA: Part 1. service identification, Part 2. service specification, Part 3. service realization,.... IBM developerworks. Arsanjani, A. (2004). Service-oriented modeling and architecture: How to identify, specify, and realize services for your SOA. IBM developerworks. Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. (2006). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional, second edition. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

44 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Děkuji za pozornost. Otázky? Diskuze? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

45 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Business Process Modeling (Notation) ZAČÁTEK PŘÍLOHY zpět do prezentace přeskočit přílohu Výňatek z prezentace: Kari Alho: Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies. Borland Finland, Business is Driven by Process Business Process Modeling Notation BPMN Elements, Flow Objects, and Artifacts Event, Activity, and Gateway Types Connecting Objects, Sequence Flow Markers BPMN Swimlanes Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

46 Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies Kari Alho Borland Finland Oy

47 Business is Driven by Process Organizations have strategic objectives that they aim to achieve: Vision, Mission, Business plan Stakeholders work subject to policies, regulations, and established practices to achieve these goals. The fundamental concept bringing these together is a business process. Every business has a set of processes that define: how it develops products and services (Development, Change Management) how it generates revenue (Orders, Support) how business administration operates (HR, Finance, Legal) Business Process Modeling captures these details Business processes are a strategic and critical asset To be used as documented process for process improvement Or capturing the context and high-level requirements of a software system Order Order Delivery Invoicing processing Start Event1

48 Business Process Modeling Notation Created by Business Process Management Initiative the Notation Working Group was formed in Aug It composed of members representing 35 companies, organizations, or individuals. May 2004, the BPMN 1.0 specification 2005, merged to OMG Feb 2006, OMG Final Adopted Specification Main web site BPMN defines Business Process Diagram (BPD) BPDs are an extension of common flowcharting

49 BPMN Elements BPMN defines four core categories of elements: 1. Flow Objects Events, Activities, Gateways 2. Connecting Objects 3. Swimlanes Pools and Lanes which contain flow objects specific to participants and categories 4. Artifacts Data Objects, Text Annotations, Groups

50 BPMN Flow Objects Start Intermediate End Event: an open circle, affect the flow of a process, usually have a cause (trigger) or an impact (result). An event can start, interrupt, or end the flow. Activity: rounded rectangle; task Gateway: diamond shape; controls fork or join of flow

51 Event Types Start and most Intermediate Events have Triggers that define the cause for the event. There are multiple ways that these events can be triggered. End Events may define a Result that is a consequence of a Sequence Flow ending.

52 Activity Types (atomic) Atomic task Loop task Multi-instance loop task Compensation task

53 Activity Types (compound) Collapsed Sub- Process Collapsed Sub-Process (Independent or Referenced) Embedded Sub-Process Start Task1 Task2 End Embedded Sub-Process (same as referenced, but drawn inside) Transaction Transaction

54 Gateway Types Exclusive Decision/Merge (XOR) Inclusive Decision/Merge (OR) Complex Decision/Merge Parallel Fork/Join (AND)

55 Connecting Objects Three types of Connecting Objects: Sequence Flow: indicates order (sequence) of activities in a process Message Flow: indicates flow between two process pools Association: used to associate artifacts with flow objects; show inputs and outputs of activities

56 BPMN Artifacts Artifacts are used as an extension mechanism. Three standard types exist: Data Object: shows how data is required or produced by activities Annotation: provide textual comments Group draws a visual boundary for documentation or analysis purposes but does not affect the model.

57 Sequence Flow Markers Restaurant Selections Conditional flow WithMilk = True Milk Vegetarian = True Veggie Coffee WithSugar = True Sugar MeatEater = True Meat Start Entree Chicken Dessert Pie Merge End Default flow

58 BPMN Swimlanes Swimlanes are used to visually organize work by role or responsibility. Two types: 1. Pool: represents a participant (organization) in a process; can also partition activities 2. Lane: a sub-partition within a Pool. Used to categorize and organize activities by organizational untis

59 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Business Process Modeling (Notation) KONEC PŘÍLOHY zpět na začátek přílohy Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby. Ing. Petr Weiss. VUT v Brně,, FIT, UIFS

Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby. Ing. Petr Weiss. VUT v Brně,, FIT, UIFS Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby Webové služby Ing. Petr Weiss VUT v Brně,, FIT, UIFS 3. 12. 2007 Obsah Architektura orientovaná na služby Základní pojmy Koncepce architektury

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Komponentní technologie

Komponentní technologie Komponentní technologie doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Motivace Aplikace v IT Vývoj přístupů

Více

Vývoj informačních systémů. Architektura, návrh Vzory: Doménová logika

Vývoj informačních systémů. Architektura, návrh Vzory: Doménová logika Vývoj informačních systémů Architektura, návrh Vzory: Doménová logika Zachman Framework Zdroje Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented

Více

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček Návrh IS - UML Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ UML UML není metodikou ani programovacím jazykem, je to pouze vizuální modelovací nastroj pro objektově orientované systémy.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 7. října 2014 Marek Rychlý Správa

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

Modelování webových služeb v UML

Modelování webových služeb v UML Modelování webových služeb v UML Jaromír Šveřepa LBMS, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na praktický postup pro identifikaci potřeby webové služby, modelování způsobu jejího použití, popřípadě

Více

Webové služby v Java EE (JAX-WS)

Webové služby v Java EE (JAX-WS) Webové služby v Java EE (JAX-WS) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro PDI 7. listopadu 2014 Marek Rychlý Webové služby v

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT systémy?

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Testování SOA systémů v Oracle SOA Suite

Testování SOA systémů v Oracle SOA Suite Testování SOA systémů v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 3. prosince 2014 Marek Rychlý Testování

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

2 Axiomatic Definition of Object 2. 3 UML Unified Modelling Language Classes in UML Tools for System Design in UML 5

2 Axiomatic Definition of Object 2. 3 UML Unified Modelling Language Classes in UML Tools for System Design in UML 5 Contents Contents 1 Semestrální práce 1 2 Axiomatic Definition of Object 2 3 UML Unified Modelling Language 2 3.1 Classes in UML............................ 3 4 Tools for System Design in UML 5 5 Student

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture Common Object Request Broker Architecture Tvorba aplikací, jejichž komponenty budou komunikovat přes počítačovou síť Programátor jedné aplikace volá metody vzdálených objektů podobně jako u sebe lokální

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro AIS 15. října 2015 Marek Rychlý Novinky v UML

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

11 Návrh programového vybavení

11 Návrh programového vybavení 11 Návrh programového vybavení - technické jádro procesu vývoje programového systému, existuje u všech modelů životního cyklu - Jackson: Začínající moudrost programátora (softwarového inženýra) spočívá

Více

PV207. Business Process Management

PV207. Business Process Management PV207 Business Process Management Intalio & Savvion 30. 4. 2009 Petr Vašíček 2007 2009 IBA Group FI MU Obsah přednášky Intalio BPMS Savvion Process Modeler Náplň zkoušky Týmový projekt Zadání projektu

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux.

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux. Jan Smolík UML UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux Zdroj: Wikipedia Unified modelling language Neproprietární

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Architektura softwarových systémů

Architektura softwarových systémů Architektura softwarových systémů Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Architektury informačních systémů

Architektury informačních systémů Architektury informačních systémů doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes/vyuka/tis Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Co je to

Více

Zabezpečení platformy SOA. Michal Opatřil Corinex Group

Zabezpečení platformy SOA. Michal Opatřil Corinex Group Zabezpečení platformy Michal Opatřil Corinex Group Agenda Současný přístup k bezpečnosti Požadavky zákazníků CA Security Manager Architektura Klíčové vlastnosti Proč CA Security Manager CA 2 Security Manager

Více

Thomas Erl SOA. Servisne orientovaná architektura Kompletní pruvodce. '-.-II' 'i

Thomas Erl SOA. Servisne orientovaná architektura Kompletní pruvodce. '-.-II' 'i Thomas Erl Servisne orientovaná architektura Kompletní pruvodce.:,. 't '-.-II' 'i Computer Press, a. s. Brno 2009 Obsah Predmluva Úvod Prípadovéstudie KAPITOLA 1 Úvod Proč je tato kniha duležitá Cíletéto

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

MVC (Model-View-Controller)

MVC (Model-View-Controller) MVC vs PAC MVC (Model-View-Controller) Architektonický vzor zabývající se uživatelským rozhraním Odděluje doménovou (bussiness) logiku a uživatelské rozhraní do tří nezávislých komponent: Model View Controller

Více

Service Component Architecture a komponenty Oracle SOA Suite

Service Component Architecture a komponenty Oracle SOA Suite Service Component Architecture a komponenty Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 15. října 2014 Marek

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

Úvod. Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne.

Úvod. Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne. Úvod Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne. Organizace předmětu Materiály k předmětu -Web stránky: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/x33eja/start

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Architektura systému

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

Webové služby. Martin Sochor

Webové služby. Martin Sochor Webové služby Martin Sochor Webové služby způsob komunikace dvou aplikací přes Web binární zprávy (CORBA) blokovány proxy servery a firewally masivní využití XML protokol SOAP + jazyk pro popis služeb

Více

Co je to Grid. Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť

Co je to Grid. Martin Kuba <makub@ics.muni.cz> Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť Co je to Grid Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno Obsah prezentace grid gridové služby semantický grid Computational grid lze přeložit jako výpočetní rozvodná soustava analogie

Více

A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení

A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení Přednáška č. 02 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Nástroje pro podporu BPM, rozdělení, použití Centrum,

Více

RESTful web service v Javě

RESTful web service v Javě Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta RESTful web service v Javě Literární rešerše práce Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D. Pavel Savrov Brno 2016 OBSAH 2 Obsah 1 Protokoly implementaci

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Tvorba podnikových aplikací v jazyce JAVA. Josef Pavlíček KII PEF CZU

Tvorba podnikových aplikací v jazyce JAVA. Josef Pavlíček KII PEF CZU Tvorba podnikových aplikací v jazyce JAVA Josef Pavlíček KII PEF CZU J2EE Jedná se o přístup: sadu pravidel, technologií, metod, doporučení jak provádět design, vývoj, nasazení a provozování vícevrstvých

Více

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7 (Enterprise) JavaBeans Lekce 7 JavaBeans vs. Enterprise JavaBeans (EJB) JavaBeans technologie: jedná se o tzv. komponentní architekturu určenou pro JSE platformu určená pro tvorbu JSE GUI programů pomocí

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Autoři: Ondřej Pršala Jan Melichar Miroslav Joha Předmět: 4IT450 Datum: 19. prosince 2006 1 OBSAH Seznam obrázků... 3 Úvod... 4 BPMN - Business Process Modeling

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Usage of modular scissors in the implementation of FEM

Usage of modular scissors in the implementation of FEM Usage of modular scissors in the implementation of FEM Dalibor Frydrych PANM 2010 6.-11. června 2010 Dolní Maxov 8. června 2010 1 Úvod Zúžený pohled na OOP 2 Základy objektově orientovaného přístupu Objektové

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Webové služby a ontologie

Webové služby a ontologie Webové služby a ontologie Vojtěch Svátek, Vladimír Vávra Vysoká škola ekonomická v Praze katedra informačního a znalostního inženýrství Agenda Vymezení pojmu ontologie Webové služby (WS) a jejich omezení

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management

Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Úvod a cíle přednášky Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro ISE 9. února

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Návrh optimalizace informačního systému

Návrh optimalizace informačního systému Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh optimalizace informačního systému Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hájek Informační technologie a management Vedoucí

Více