Softwarové architektury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Softwarové architektury"

Transkript

1 od podnikových procesů k IT službám Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro SRI 15. října 2014 Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

2 Obsah Cíle přednášky Předpoklady 1 Softwarové architektury Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy 2 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 3 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb 4 Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

3 Cíle přednášky Cíle přednášky Předpoklady Mít přehled o SW architekturách, problémech a řešeních. Porozumět architekturám orientovaným na služby (SOA). Umět používat SOA ve fázi návrhu IS. Mít představu o nástrojích pro návrh a implementaci SOA. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

4 Předpoklady Cíle přednášky Předpoklady 1 Znát životní cykly SW (metody vývoje). 2 Porozumět diagramům BPMN a UML. 3 Mít zběžnou představu o modelování business procesů. 4 Mít zběžnou představu o týmové práci a řízení projektů. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

5 Cíle přednášky Předpoklady Business Process Modeling (Notation) zde má být příloha přejít na přílohu Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

6 Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Logická architektura vs. architektura nasazení Logická architektura (Architecture) je součástí prvních fází návrhu IS, organizuje entity návrhových diagramů (architektonické vzory), (třídy do balíčků, funkčnost do vrstev, podsystémy do systémů, komponenty do složených komponent, služby do agregovaných služeb, atd.) neříká nic o konkrétním fyzickém rozmístění (abstrakce). Architektura nasazení (Deployment) je jednou z posledních fází návrhu IS, definuje fyzické rozmístění funkčních entit, (objekty do aplikačních kontejnerů, systémy na uzly sítě, data do databází, služby mezi poskytovatele služeb, infrastruktura, atd.) nezávisí na logické architektuře, přestože ji většinou respektuje. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

7 Pozice ve vývojovém procesu Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy definují se business procesy specifikace navrhne se doménový model a logická architektura návrh... provede se rozmístění integrace 1 1 obrázek převzat z Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies (Kari Alho, Borland Finland, 2006) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

8 Přehled architektur Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Logické architektury (Architecture) vrstvené architektury (vertikální a horizontální členění), (peer-to-peer, klient-server, referenční model ISO/OSI,... ) architektonické vzory, (Model-View-Controller, Presentation-Control-Mediator-Entity-Foundation,... ) návrhové vzory, (GoF: adapter, factory, singleton,... ; GRASP: inf. expert, creator, controller,... ) využívající nějaké paradigma. (architektura orientovaná na služby (SOA), komponentové systémy,... ) Architektury nasazení (Deployment) dané prostředím (sít ové topologie), (hvězda, strom, ad-hoc,... ) dané platformou, (BEA WebLogic, IBM WebSphere, JBoss,... ) dané implementační technologií. (EJB, WebServices, CORBA,... ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

9 Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Co nepřímo ovlivňuje architekturu? vývoj systému (řízení projektu, inkrementální cyklus, FDD, testy, TDD, ale složitější integrace) struktura organizace (autonomní oddělení, fyzické rozmístění, postupné zavádění, vlastní IT) zavedené systémy (adaptace existujících systémů a procesů, daná rozhraní, externí systémy, více dodavatelů) technologie a bezpečnost (heterogenní prostředí, off-line části, vlastnosti sítě, zálohy a dostupnost) finance a marketing (prodej po modulech, customizace, delegace funkčnosti modulů, nákup řešení) logická architektura architektura rozmístění Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

10 Aktuální trendy Definice, pozice ve vývojovém procesu Přehled architektur Problémy a výzvy Aktuální trendy Definice (Softwarová architektura, IEEE-Std ) základní organizace SW systémů zahrnující popis jeho komponent, jejich chování, vztahů a vztahů s okolím (tj. rozhraní), a principů jejich návrhu a vývoje. Gridy (prodávání a nakupování IT zdrojů, globální super-počítač,... ) Komponentové trhy (obchodování s výpočetními prostředky, konstrukce IS ze zapůjčených komponent, vývoj architektury IS, dynamické vazby, agenti, univerzální modelování,... ) Service-Oriented Architecture (inzerování služeb, distribuce částí IS do center IT služeb, respektování business pravidel, automatizace B2B procesů,... ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

11 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie SOA: architektura orientovaná na služby (Service-Oriented Architecture), obecný koncept spolupracujících služeb, WS: webové služby (Web Services), technologie pro implementaci SOA, spravuje W3C skupina Web Services Architectures. Role komunikujících a spolupracujících stran: poskytovatel služeb implementuje a nabízí služby (service provider), služba je specifikovaná svým popisem (URI, rozhraním a protokolem), spotřebitel služeb na základě popisu vyhledá službu v registru služeb a použije ji (service consumer). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

12 Spolupráce mezi službami v SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie služby poskytují své prostředky bud přímo cílovému spotřebiteli anebo jiným službám, služby mezi sebou spolupracují (komunikují) zasíláním zpráv. Spolupráce mezi službami: 1 kooperace služba využívá prostředky jiné (rovnocenné) služby pro realizaci nabízených funkcí, 2 agregace služba sestavená ze dvou (nebo více, podřízených) služeb nabízí kombinaci funkcí dílčích služeb, 3 choreografie služby potom spolupracují za účelem provedení konkrétního business procesu, 4 orchestrace služba řídí součinost ostatních služeb za účelem provedení své části business procesu. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

13 Základní vlastnosti SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie standardizace: jednotný způsob popisu služeb, zajišt uje jejich kompatibilitu, volné vázání: co nejméně vztahů mezi službami, navazovány jen účelově, abstrakce: služby přístupné pouze přes rozhraní, zbytek zapouzdřen (způsob výpočtu, implementační techonologie, atd.), znovupoužitel.: služba použitelná v různých kontextech (aplikacích), nezávislost: služby autonomní jednotky, nezávisí (skrytě) na svém okolí, bezstavovost: služba by neměla uchovávat (viditelnou) stavovou informaci, dohledatelnost: poskytovatel služby (dle potřeby) dohledatelný v adresáři, kompozice: služby možno skládat do větších funkčních celků dle potřeby. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

14 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Porovnání SOA s jinými architekturami a principy SOA vs. klient-server architektura klient server = rozhraní a apl. logika apl. logika, stav a sdílené zdroje, spotřebitel poskytovatel = potřebuje nabízí funkčnost, SOA je jemnější dekompozice (např. menší nároky na zdroje), SOA je více distribuovaná (rozmístění výpočetní logiky), služby se snaží být bezstavové z vnějšího pohledu. SOA vs. objektově orientovaný přístup SOA přístup preferuje volném provázání entit (služeb) OO přístup přesně vztahy mezi třídami, těsnější vazby entit (objektů), základní vlastností OO přístupu je dědičnost SOA přístup s dědičností nepočítá, preferuje delegaci, základní vlastností SOA přístupu je bezstavovost entit zapouzdření dat do objektů v OO přístupu, aktivita služeb v SOA přístupu je vyvolána až příchodem nějaké zprávy, podobný pohled na abstrakci entit (rozhraní). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

15 Konceptuální model SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie model interakce mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

16 Struktura SOA Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie SOA je částečně vrstvená architektura (vrstva = úroveň abstrakce) 1 vrstva business procesů BP je posloupnost kroků respektující business pravidla a vedoucí k zisku (hmotnému i nehmotnému), reprezentován sekvencí provedení několika služeb (choreografie služeb), 2 vrstva služeb rozhraní jednotlivých komponent sjednocena do služeb, služba za běhu sestavuje komponenty a přeposílá jim požadavky, služba na rozhraní zpřístupňuje své funkce (popis služby), 3 vrstva komponent základní stavební kameny služeb, realizace funkčnosti služeb a zajištění požadované kvality služeb (QoS), komponenty jsou černé skříňky a jejich funkce jsou přístupné pouze přes rozhraní. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

17 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Service-oriented Analysis and Design (SOAD) Identifikace, specifikace a realizace komponent, služeb a choreografie služeb. Specifikace požadavků z pohledu spotřebitele a poskytovatele služeb. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

18 Vývojový cyklus SOAD I Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 1 Identifikace kandidátních služeb tři přístupy: analýza shora-dolů, (dekompozice business procesů na nové služby) analýza zdola-nahoru, (kompozice existujích služeb do business procesů) modelování cílových služeb (angl. goal-service modeling). (ohodnocení služeb a výběr dle jejich business přínosu) Využívá diagramy případů užití (UML) a popisy business procesů (BPMN), tj. aktivity procesů rozdělené mezi za ně zodpovědné aktéry. 2 Klasifikace služeb testuje kandidátní služby na soulad s vlastnostmi SOA. (znovupoužitelnost, abstrakce, bezstavovost, atd.) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

19 Vývojový cyklus SOAD II Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 3 Analýza podsystémů (rozkládá kandidátní služby na komponenty, navazuje předchozí na dekompozici) funkční komponenty poskytují business funkce, (např. výpis odebraných položek objednávky pro fakturu) technické komponenty poskytují podpůrné funkce, (např. konverze měn, obecný přístup do databáze, atd.) služby jak komponenty realizují aktivity business procesů. (např. vystavení faktury) 4 Specifikace komponent vzniká datový model pro rozhraní komponent (rozhraní), (např. jako konceptuální diagram tříd v UML) probíhá návrh spolupráce a komunikace komponent (protokol). (např. jako UML sekvenční diagram volání komponent) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

20 Vývojový cyklus SOAD III Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie 5 Sestavení služeb přiřazení komponent do příslušných vrstev architektury, (sdílení technických komponent, bezstavovost funkčních komponent, atd.) sestavení komponent do výsledných služeb. 6 Realizace služeb rozhodnutí o způsobu realizace služby, (konkrétní technologie) řešení otázek bezpečnosti, správy a monitorování služeb. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

21 Webové služby (Web Services) Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Webové služby jsou neznámější a nejpoužívanější technologií pro implementaci SOA 2. Postaveny na následujících standardech: Simple Object Access Protocol (SOAP) a HTTP protokol, (komunikační spojení, obálka, adresace, volání konkrétních služeb) extensible Markup Language (XML), (strukturování informací během přenosu a pro popisu) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), (mechanismus registrů pro vyhledávání webových služeb) Web Services Description Language (WSDL). (popis funkcí a umístění služeb a způsobu komunikace) 2 Technologie Web Services samotná není implementací SOA. Implementací SOA je realizace konkrétního systému, např. pomocí WebServices. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

22 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Simple Object Access Protocol (SOAP) Protokol SOAP: základní vrstva WS technologie, výměna XML zpráv, patří do aplikační vrstvy pětivrstvého TCP/IP modelu, bezstavový protokol, nezávislé na protokolu a implementaci, (jedním z protokolů komunikace je HTTP/HTTPS protokol) podporuje několik typů volání funkcí služeb, (kde klient posílá XML zprávu na server, nejznámější je implementované Remote Procedure Call (RPC), SOAP vychází ze staršího XML-RPC) definuje strukturu zprávy (obálka kolem hlavičky a těla). (pravděpodobně vychází ze staršího Web Distributed Data exchange (WDDX)) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

23 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Web Services Description Language (WSDL) W3C zavedla WSDL jako standard pro XML popis webových služeb. Jaké funkce poskytuje daná služba? Kde je daná služba uložena? Jak může být s danou službou navázána komunikace? Každá služba jako množina koncových bodů (service endpoints). v těchto bodech komunikuje s okolím pomocí zasílání zpráv, (pro jednoduchost si lze koncový bod představit jako rozhraní služby) WSDL poskytuje formální definici koncových bodů: 1 abstraktní popis koncového bodu, (popis rozhraní služby bez ohledu na konkrétní technologie a protokoly) 2 konkrétního popis koncového bodu. (navázání abstraktního popisu na reálnou implementaci a komunikace na konkrétní protokol) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

24 Definice, výhody a nevýhody Vývojový proces Nástroje a implementační technologie Role, úlohy a nástroje při vývoji SOA (dle IBM) 1 Business Executive? Convey business goals and objectives Rational RequisitePro 2 Business Analyst? Analyze business requirements WebSphere Business Modeler 3 Software Architect? Design the architecture of the solution Rational Software Architect 4 Web Services Developer? Implement the solution Rational Application Developer, WebSphere Integration Developer Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

25 Scénář případové studie Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definice (Scénář případové studie) A consortium of companies has decided to collaborate to produce a reusable service for processing purchase orders. The goals of this project are to: establish a common means of processing purchase orders, ensure that orders are processed in a timely manner and deliver the required goods, help minimize stock on hand and inventory maintenance costs, minimize production and shipping costs. Na základě scénáře odstartuje analýza požadavků. Business analytici určí business procesy, jejich vstupy a cíle. (výsledek je zachycen v business proces modelu Purchase Order Process ) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

26 Business Process Model Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Process Purchase Order Scheduling Shipping Invoicing Initiate Price Calculation Complete Price Calculation Process Invoice Customer Purchase Order Receive Purchase Order Process Schedule Shipping Info Schedule Shipping Info Update Shipping Resuest Request Shipping Customer Purchase Order Customer Request Production Scheduling Send Shipping Schedule Customer Purchase Order Schedule Schedule U každého business procesu je dále určena jeho role, očekávané cíle a způsob interakce s okolními procesy. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

27 Vlastní identifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Na základě modelu a popisu jsou vybrány procesy a skupiny spolupracujících procesů, jako tzv. candidate services. (formovány bez nefunkčních (IT) požadavků, business services ) Služby jsou navzájem propojeny, dle očekávané spolupráce. (při modelování spolupráce vycházíme z odpovídajících business procesů) Otázky při specifikaci spolupráce: What effect is the requirement intended to accomplish? Who participates to get it done? What are the roles responsible for? What roles interact? What are the rules for how the roles interact? How do we evaluate whether the requirements were met? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

28 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Specifikace požadavků na služby Nejprve jsou modelovány požadavky na služby řešící proces Process Purchase Order. Požadavky jsou rozděleny podle tříd řešených (pod-)procesů. (Purchasing, Shipping, Invoicing, Scheduling) Jsou naznačeny závislosti požadavků (dle procesů). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

29 Průběh požadovaných služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Je namodelována posloupnost požadavků pro splnění procesu Process Purchase Order. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

30 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definice služeb a jejich topologie Požadavky jsou sdruženy do balíků (oddělení poskytovatelů). V každém balíku je definována jedna služba, která bude poskytovat požadavky. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

31 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Spolupráce služeb na hlavním business procesu Služby budou spolupracovat na řešení hlavního business procesu Process Purchase Order. Spolupráce musí odpovídat závislosti požadavků, které služby implementují. viz Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

32 Vlastní specifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Identifikované služby se podrobněji specifikují, aby bylo zřejmé: jméno služby vč. stručného popisu činnosti, poskytovaná a požadovaná rozhraní služby, (jména funkcí, (ne)povinné vstupy, výstupy, vstupní a výstupní podmínky, výjimky) komunikační protokol mezi poskytovatelem a spotřebitelem, průběh, omezení a požadavky na použití služby. (vlastnosti spotřebitele, kvalitativní požadavky, politiky, atd.) Obvykle se modeluje pomocí UML diagramu tříd a dalších diagramů. Poskytovatel je třída implementující poskytované rozhraní. Spotřebitel je třída používající rozhraní spotřebovávané služby. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

33 Modelování specifikace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Jednoduché služby jsou modelovány přímo jako třídy. Složitější služby jsou modelovány (ukázka viz další strana) jako třídy vč. realizovaných a používaných rozhraní, s průběh komunikace (protokolem) pomocí diagramů interakce. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

34 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

35 Datový model služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Definuje se model dat používaných službami. Datové entity by měly být provázány, splňovat normální formy, atd. Datový model je součástí obecné specifikace služeb. (tzn. mohou ho používat i služby třetích stran, je veřejný; nemusí odpovídat struktuře zpráv v konkrétní implementaci služeb) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

36 Realizace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Na základě specifikace se navrhnou poskytovatelé služeb. Rozhodne se, kdo bude co poskytovat. (jeden poskytovatel pro vše až po jednom poskytovateli na každou službu) Modelují se vztahy spolupracujících spotřebitelů/poskytovatelů. Otázky při návrhu spolupráce: Where the services are most likely used? Where they are most likely to be deployed? What qualities of service are required? Stability of the functional area? Where the most change is anticipated? How much coupling is tolerable in the domain? Security issues? Applicable platform implementation technologies? Integration and reuse of existing systems? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

37 Návrh poskytovatele Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Komponenta s implementací poskytovaných fcí (dle rozhraní). (modelem, slovně nebo v (pseudo-)programovacím jazyku) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

38 Kompozice služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Služby spolupracující v rámci choreografie se složí. (zde všechny služby spolupracují na procesu Process Purchase Order ) Celek tvoří jedinou službu provádějící hlavní business process. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

39 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Jádro složené služby struktura a chování Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

40 Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

41 Implementace služeb Identifikace služeb Specifikace služeb Realizace služeb Implementuje se na základě návrhu (realizace) služeb. Vybere se vhodná implementace SOA a konkrétní technologie. (např. WebServices a Java EE aplikační kontejner/server) Na základě specifikace služeb se definují rozhraní a datové typy. (abstraktní popis koncových bodů pomocí WSDL) Podle návrhu poskytovatelů služeb se implementují rozhraní. (konkrétní popis koncových bodů pomocí WSDL) Z popisu chování služeb/poskytovatelů se implementuje (business) logika. Vytvoří se systém pro monitoring a správu služeb. (uplatnění specifikace služeb a implementačních požadavků) Služby se zapojí do prostředí. (napojení na ostatní systémy, tvorba a napojení uživ. rozhraní, atd.) Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

42 logická arch. popisuje návrh, arch. nasazení popisuje provedení, architektura SOA popisuje poskytovatele a spotřebitele, při návrhu SOA se vychází z modelů business procesů, SOA implementuje procesy jako účelově spolupracující služby. Pokračování? v AIS o návrhu IS pomocí SOA a o Java EE, v PDI o WebServices v Java EE a Enterprise Service Bus, Servisně orientované architektury v prostředí Oracle (IOA). Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

43 Literatura Literatura Poděkování a otázky Přílohy Amsden, J. (2007). Modeling SOA: Part 1. service identification, Part 2. service specification, Part 3. service realization,.... IBM developerworks. Arsanjani, A. (2004). Service-oriented modeling and architecture: How to identify, specify, and realize services for your SOA. IBM developerworks. Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. (2006). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional, second edition. Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

44 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Děkuji za pozornost. Otázky? Diskuze? Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

45 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Business Process Modeling (Notation) ZAČÁTEK PŘÍLOHY zpět do prezentace přeskočit přílohu Výňatek z prezentace: Kari Alho: Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies. Borland Finland, Business is Driven by Process Business Process Modeling Notation BPMN Elements, Flow Objects, and Artifacts Event, Activity, and Gateway Types Connecting Objects, Sequence Flow Markers BPMN Swimlanes Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

46 Linking Business Process Modeling to SOA and UML 2.0 with Together technologies Kari Alho Borland Finland Oy

47 Business is Driven by Process Organizations have strategic objectives that they aim to achieve: Vision, Mission, Business plan Stakeholders work subject to policies, regulations, and established practices to achieve these goals. The fundamental concept bringing these together is a business process. Every business has a set of processes that define: how it develops products and services (Development, Change Management) how it generates revenue (Orders, Support) how business administration operates (HR, Finance, Legal) Business Process Modeling captures these details Business processes are a strategic and critical asset To be used as documented process for process improvement Or capturing the context and high-level requirements of a software system Order Order Delivery Invoicing processing Start Event1

48 Business Process Modeling Notation Created by Business Process Management Initiative the Notation Working Group was formed in Aug It composed of members representing 35 companies, organizations, or individuals. May 2004, the BPMN 1.0 specification 2005, merged to OMG Feb 2006, OMG Final Adopted Specification Main web site BPMN defines Business Process Diagram (BPD) BPDs are an extension of common flowcharting

49 BPMN Elements BPMN defines four core categories of elements: 1. Flow Objects Events, Activities, Gateways 2. Connecting Objects 3. Swimlanes Pools and Lanes which contain flow objects specific to participants and categories 4. Artifacts Data Objects, Text Annotations, Groups

50 BPMN Flow Objects Start Intermediate End Event: an open circle, affect the flow of a process, usually have a cause (trigger) or an impact (result). An event can start, interrupt, or end the flow. Activity: rounded rectangle; task Gateway: diamond shape; controls fork or join of flow

51 Event Types Start and most Intermediate Events have Triggers that define the cause for the event. There are multiple ways that these events can be triggered. End Events may define a Result that is a consequence of a Sequence Flow ending.

52 Activity Types (atomic) Atomic task Loop task Multi-instance loop task Compensation task

53 Activity Types (compound) Collapsed Sub- Process Collapsed Sub-Process (Independent or Referenced) Embedded Sub-Process Start Task1 Task2 End Embedded Sub-Process (same as referenced, but drawn inside) Transaction Transaction

54 Gateway Types Exclusive Decision/Merge (XOR) Inclusive Decision/Merge (OR) Complex Decision/Merge Parallel Fork/Join (AND)

55 Connecting Objects Three types of Connecting Objects: Sequence Flow: indicates order (sequence) of activities in a process Message Flow: indicates flow between two process pools Association: used to associate artifacts with flow objects; show inputs and outputs of activities

56 BPMN Artifacts Artifacts are used as an extension mechanism. Three standard types exist: Data Object: shows how data is required or produced by activities Annotation: provide textual comments Group draws a visual boundary for documentation or analysis purposes but does not affect the model.

57 Sequence Flow Markers Restaurant Selections Conditional flow WithMilk = True Milk Vegetarian = True Veggie Coffee WithSugar = True Sugar MeatEater = True Meat Start Entree Chicken Dessert Pie Merge End Default flow

58 BPMN Swimlanes Swimlanes are used to visually organize work by role or responsibility. Two types: 1. Pool: represents a participant (organization) in a process; can also partition activities 2. Lane: a sub-partition within a Pool. Used to categorize and organize activities by organizational untis

59 Literatura Poděkování a otázky Přílohy Business Process Modeling (Notation) KONEC PŘÍLOHY zpět na začátek přílohy Marek Rychlý Softwarové architektury Přednáška pro SRI, 15. října / 50

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Webové služby v Java EE (JAX-WS)

Webové služby v Java EE (JAX-WS) Webové služby v Java EE (JAX-WS) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro PDI 7. listopadu 2014 Marek Rychlý Webové služby v

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 9 InternetovéTechnologie webové služby, SOA, služby, atd. Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je to webová služba - Webová služba je softwarový systém zkonstruovaný k podpoře interakce

Více

EXTRAKT z mezinárodní technické normy

EXTRAKT z mezinárodní technické normy EXTRAKT z mezinárodní technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Rámec pro spolupracující telematické aplikace

Více

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes Abstrakt Tento článek popisuje BORM (Business Objects Relations Modelling), BPMN (Business Process Modeling

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Úvod do CORBY. Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006

Úvod do CORBY. Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006 Úvod do CORBY Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006 6.12.2006 Co je to CORBA? Common Object Request Broker Architecture Definice: Jazykov ě nezávislý objektový model a specifikace vývojového prostředí pro

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

File: du_uloha2.odt Definition Name: Author: jirka

File: du_uloha2.odt Definition Name: Author: jirka Definition Name: Author: jirka Created by Yaoqiang BPMN EditorPage 1 of 6 25 X 2012 1. Diagrams File: du_uloha2.odt BPMN Diagram 1: New Diagram Created by Yaoqiang BPMN EditorPage 2 of 6 25 X 2012 2. Elements

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická výměna informací

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru Řízení projektu a rizik vývoje softwaru 3. dubna 2013 Zbyněk Šlosar Lektor Zbyněk Šlosar Project Manager @ Unicorn Systems Energetika, Telco, Bankovnictví, Odpadové hospodářství Zakázkový vývoj software,

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Specifikace požadavků, UC. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Specifikace požadavků, UC. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Specifikace požadavků, UC Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Důvody pro formalizaci SRS Podle Chaos Report organizace Standish Group jsou požadavky jedním z přispěvatelů k

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

SOA Enterprise Service Bus

SOA Enterprise Service Bus SOA Enterprise Service Bus Common 2008, 18.-20.5.2008, Brno SOA on your terms and our expertise Petr Leština WebSphere Technical Sales IBM Certified IT Specialist IBM Group 2008 IBM Corporation Agenda

Více

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015

G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y. Bc. Michalis Katapodis kat015 G E O G R A F I C K É I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Y Bc. Michalis Katapodis kat015 Použili jste před cestou na dovolenou internetový plánovač tras? Nechali jste si vyhotovit výpis z katastru nemovitostí?

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

BPM_01. Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155

BPM_01. Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155 BPM_01 Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155 Obsah kurzu I. část: podnikový proces: definování, účel použití, techniky modelování (grafické zobrazení), metodologie podnikových

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Enterprise Architektura

Enterprise Architektura Enterprise Architektura Tomáš Krátký tomas.kratky@profinit.eu http://www.profinit.eu/cz/podpora-univerzit/univerzitni-vyuka Agenda Co je to Enterprise Architektura Základní koncepty Proč se jí zabývat?

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Jak na efektivitu v úřadě?

Jak na efektivitu v úřadě? Jak na efektivitu v úřadě? Vladimír Střálka Adobe Systems, Praha Richard Hrabčák Anasoft, Bratislava ITAPA 2008 Role dokumentů v úřadě Příjem dokumentů Podání od občanů a podniků sloužící k určitému úřednímu

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 55.180.01; 35.240.60; 03.220.20 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s.

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise

Více

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé.

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Návrh distribuovaných systémů s použitím webových služeb a servisně orientované architektury (SOA).

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více