Program SeleCAD. - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program SeleCAD. - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL"

Transkript

1 Program SeleCAD - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL

2 1

3 Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 5 Příkazy pro úpravu 9 a) Přepnutí módu výběru trasy a detailu 9 b) SeleCAD editor editace milníků, podl. krabic, sloupů a sloupků 10 c) Zobrazení informací o prvku 11 Generovat legendu použitých prvků 13 Generovat tabulku materiálu 14 Volba typu zařízení Parapetní kanál 16 a) Kreslení definiční křivky 16 b) Nastavení trasy 17 Úprava nastavení hlavní trasy 24 Vložit symbol zařízení 25 Vykreslit rozpisku symbolu modulu OptiLine 27 Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine parapetní kanál 28 Generovat trasu 30 Vložit vertikální úsek 31 Připojit trasu 34 Vložit milník vynuceného dělení 36 Vložit milník změna orientace 37 Vložit milník průchodu zdí Podlahová krabice 40 Zakreslení a nastavení podlahové krabice Obslužný sloup 49 Zakreslení a nastavení sloupu Obslužný sloupek 53 Zakreslení a nastavení sloupku 53 2, 3, 4. Podlahová krabice, obslužný sloup a sloupek 57 Kopírovat symbol 57 Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine 58 Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine 58 Vložit symbol z katalogu 60 Zobrazit/skrýt hladiny pro parapetní kanál 62 Zobrazit/skrýt hladiny pro podlahové krabice, sloupy a sloupky 64 Příkazy nabídky 67 2

4 Úvod Příručka pro nástavbu SeleCAD modul OptiLine pro program AutoCAD a AutoCAD LT je určena pro každého, kdo si chce zjednodušit práci při kreslení, návrhu a specifikaci materiálu pro parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky firmy Schneider Electric. Věřím, že v této příručce najdete srozumitelného, čtivého a jednoduše použitelného průvodce aplikací SeleCAD. Nástavba SeleCAD se skládá ze 3 modulů. Tato příručka pojednává o druhém z nich Modul OptiLine. Další modul bude následovat (modul Wibe). Modul Canalis slouží ke kreslení a specifikaci přípojnicových systémů Canalis do stavebních výkresů (půdorysů hal, budov, ) Modul Wibe - bude sloužit pro kreslení a specifikaci kabelových žebříků Wibe do stavebních výkresů (půdorysů hal, budov, ). K dispozici začátkem roku Tuto příručku nemusíte číst v nějakém pevně daném sledu. Příručka je navržena tak, abyste ji mohli kdekoliv otevřít, zjistit podrobné informace o příkazu, a pak ji zase zavřít a odložit poblíž počítače, dokud ji nebudete opět někdy potřebovat. Obsah této příručky je obsažen také v nápovědě k aplikaci SeleCAD 3

5 4

6 Nastavení projektu SeleCAD SeleCAD Nastavení projektu Slouží k nastavení základních informací o projektu, nastavení měřítka pro zobrazení textu, symbolu a detailu. Měřítko je možné také upravovat standardními příkazy AutoCADu. Nastavení všeobecných informací o projektu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Nastavení projektu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Zobrazí se dialogové okno Parametry projektu. V oblasti Základní parametry zadejte následující data : 1. Název projektu 2. Číslo projektu 3. Zákazník 4. Zhotovitel 5. Vypracoval 6. Zkontroloval Tyto parametry budou zobrazeny a exportovány spolu s výsledky do programu Excel. Nastavení měřítka pro text V oblasti Další parametry zvolte měřítko pro zobrazení textu (popisy prvků) a symbolu ve výkresu. Měřítko můžete vybrat ze seznamu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko nebo zadat manuálně do dané oblasti (např. pokud chcete zadat měřítko 1:250, zadáte do dané oblasti číslo 250 a kliknete na Enter) Zvolené měřítko ovlivní všechny nově vygenerované trasy (jejich popisy), tzn. již vygenerované trasy by bylo nutné přegenerovat, aby jejich popisy odpovídaly novému měřítku. Neovlivňuje popisy u manuálně vložených dílů (prvků) do trasy (napájecí díl, distribuční vedení, vývodové skříně, ). U těchto prvků zůstává původní velikost měřítka. Nastavení měřítka pro detaily (pro modul OptiLine) V oblasti Další parametry zvolte měřítko pro zobrazení detailu (detaily a popisy jednotlivých konfigurací přístrojů pro parapetní kanál, sloup, sloupek a podlahovou krabici). Měřítko můžete vybrat ze seznamu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko nebo zadat manuálně do dané oblasti (např. pokud chcete zadat měřítko 1:250, zadáte do dané oblasti číslo 250 a kliknete na Enter) Zvolené měřítko ovlivní všechny nově vygenerované prvky a jejich popisy, tzn. již vygenerované konfigurace by bylo nutné znovu vytvořit, aby jejich popisy odpovídaly novému měřítku. 5

7 Katalog SeleCAD SeleCAD Katalog Slouží k prohlížení a volbě jednotlivých prvků parapetního kanálu, podlahových krabic, sloupů a sloupků OptiLine, ovládacích zařízení UNICA a Altira (zásuvky, vypínače, ) a symbolů (značek). Pokud znáte název, referenci nebo část popisu můžete využít tlačítka pro vyhledávání. Máte k dispozici i rozsáhlou nápovědu. Popis katalogu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Katalog nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Zobrazí se dialogové okno Katalog. Katalog se skládá ze 4 oblastí : 1. Stromová struktura (levá část okna) Slouží k vyhledávání vhodného prvku podle řady (OptiLine 45, OptiLine 70) a typu. Pokud chcete vědět více o požadované řadě nebo typu dílu v dané řadě klikněte ve stromové struktuře na danou řadu a použijte tlačítko pro nápovědu v levé horní části okna. 6

8 Zobrazí se nové dialogové okno s odpovídající nápovědou. 2. Oblast volby jednotlivých dílů Představuje seznam dílů (objednací číslo a popis) odpovídající předchozí volbě ve stromové struktuře. Po kliknutí na požadovaný díl v této oblasti se ve spodní části okna (oblast 3) zobrazí detailní parametry tohoto dílu v závislosti na typu zvoleného objektu a obrázek (oblast 4). Obrázek může zobrazovat pohled na díl (tlačítko Katalog) nebo rozměrový obrázek (tlačítko Rozměry) pro vysvětlení parametru definujících rozměry dílu. Pro přístup k nápovědě o systému OptiLine můžete použít při zvoleném konkrétním dílu tlačítko v levé horní části okna. 7

9 3. Obrázek Může zobrazovat pohled na díl (tlačítko Katalog) nebo rozměrový obrázek pouze pro některé díly (tlačítko Rozměry) pro vysvětlení parametru definujících rozměry dílu (pouze pro některé prvky). Katalog lze otevřít i mimo samotnou aplikaci pro zobrazení a vyhledávání potřebných informaci o parapetním kanálu OptiLine, sloupech/sloupcích a podlahových krabicích.. Popis tlačítek v Katalogu Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog je k dispozici rozsáhlá nápověda k nabídce řady OptiLine (popis, použití, technické parametry, manuály, ). Tato nápověda je provázána s volbou provedenou v oblasti volby jednotlivých prvků (oblast 2), která se zobrazuje s ohledem na výběr ve stromové struktuře zobrazené v levé části okna (oblast 1). Nejdříve tedy zvolte požadovanou řadu, typ prvku ve stromové struktuře a v pravé části okna (oblasti 2) zvolte požadovaný konkrétní díl (objednací číslo). Pro zobrazení vysvětlujícího popisu klikněte na nápovědy pro zvolený díl.. Zobrazí se standardní dialogové okno 8

10 Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog je možné zrušit všechny filtry na řady (pokud jsou použity) a znovu se načtou všechna data z databáze (zobrazí se kompletní katalog), např. po provedení hledání v katalogu pomocí tlačítka Hledat. Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog se zobrazí okno pro vyhledávání v katalogu podle známého objednacího čísla nebo popisu. V oblasti Hledat zvolíte položku podle toho co chcete hledat a do oblasti Co hledat zadáte hledané objednací číslo nebo popis a kliknete na tlačítko Hledej. Je možné zadat i část objednacího čísla nebo popisu. Pro návrat do původní stromové struktury katalogu použijte tlačítko. Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog se zobrazí okno nápovědy pro práci s katalogem a ovládání aplikace. 9

11 Příkazy pro úpravu a. Přepnutí módu výběru trasy a detailu SeleCAD SeleCAD Skupiny Přepíná režim výběru trasy (skupin) mezi volbou celé trasy nebo jednotlivých prvků (dílů vedení). Pro modul OptiLine je tento příkaz použit také pro úpravu detailu (parapetního kanálu, sloupu, sloupku a podlahové krabice). Přepnutí módu výběru skupin V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Skupiny nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. V příkazovém řádku se zobrazí aktuální nastavení volby skupiny Mód výběru celé trasy nebo Mód výběru prvků. Kliknutím na toto tlačítko dochází k přepínání mezi oběma režimy. Mód výběru celé trasy kliknutím na jakoukoli část trasy se automaticky zvolí celá trasa. Kliknutím na detail vykreslený pomocí modulu OptiLine se automaticky zvolí celý detail. Mód výběru prvků kliknutím na část trasy se volí pouze zvolená část (zruší se volba výběru celé trasy). Kliknutím na detail vykreslený pomocí modulu OptiLine se volí pouze zvolená část. Díky tomuto příkazu je možné upravit rozmístění instalačních přístrojů pro parapetní kanály, sloupy,.. 10

12 Příkazy pro úpravu b. SeleCAD editor SeleCAD SeleCAD SeleCAD editor Slouží k úpravě a editaci vykreslených tras (použitých milníků), podlahových krabic, sloupů a sloupků SeleCAD editor V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte SeleCAD editor nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Na výzvu Vyberte objekt zvolte ukazatelem objekt (trasu klikněte na název trasy, sloup, sloupek a podl. krabice klikněte na název trasy nebo značku), který chcete upravit nebo editovat a potvrďte. Zobrazí se dialogové okno pro editaci (úpravu) prvku. Nyní můžete zkontrolovat (editovat) nastavené parametry a popř. provádět požadované úpravy. Pro parapetní kanály OptiLine pokud provedete pouze drobnou úpravu (změna názvu, barvy, doplnění příslušenství, ) není nutno provést po editaci přegenerování a program uvede Na datech objektu nebyla provedena žádná změna Po provedení zásadních úprav (změna řady, ) je nutno provést přegenerování trasy. O této skutečnosti budete informováni v příkazovém řádku Na výzvu V nastavení trasy byla provedena zásadní změna. Budou vymazány některé díly. pokračovat [Ano/Ne] <Ano>: Potvrďte požadovanou volbu a proveďte další požadované akce podle typu trasy. Pozor : v případě, že trasa obsahuje vertikální úsek je možné na ní provést pouze drobné úpravy popř. je nutno ji nakreslit znovu (nebo vertikální úsek z trasy odstranit a po přegenerování opětovně vložit). Pro sloupy, sloupky a podlahové krabice OptiLine pokud provedete jakoukoli úpravu parametrů není nutné provést po editaci přegenerování. Program vás automaticky informuje o skutečnosti zda byla provedena zásadní změna prvku či nikoli v příkazovém řádku. Pokud nebyla provedena změna uvede Na datech objektu nebyla provedena žádná změna Pokud byla provedena změna (změna názvu, typu, ) uvede Editovat všechny skupiny zařízení stejného jména [Ano/Ne] <Ano>: typech Potvrďte požadovanou volbu v případě, že si přejete aby se požadovaná změna provedla na všech prvků stejného označení nebo pouze na editovaném prvku. 11

13 Zobrazení informací o prvku SeleCAD SeleCAD Zobraz informace o prvku Zobrazuje detailní informace o prvcích použitých ve výkrese popis, obrázek, přístup k nápovědě (značka, vykreslený detail) Zobrazení informací o prvku V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Zobraz informace o prvku nebo klikněte na informační tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Na výzvu Vyberte objekt zvolte ukazatelem objekt o kterém chcete zobrazit informace a potvrďte. Níže můžete vidět dialogové okno, které se zobrazí po kliknutí na parapetní kanál. a) na konkrétní díl trasy parapetního kanálu 12

14 b) na název trasy parapetního kanálu Obdobně je možné zobrazit informace pro podlahovou krabici, sloup, sloupek. Tento příkaz je funkční pro zobrazené detaily přístrojů a zařízení postačí pouze kliknout na požadovaný díl a zobrazí se detailní informace včetně popisu a obrázku dílu. 13

15 Generovat legendu použitých prvků SeleCAD SeleCAD Generovat legendu Vygeneruje tabulku s legendou použitých značek a symbolů ve výkrese. Generovat legendu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Generovat legendu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Na výzvu Určete bod pro vložení <0,0,0>: Zvolte ukazatelem bod pro vložení legendy do výkresu a klikněte. Zobrazí se tabulka s legendou použitých prvků ve výkrese. Místo vložení legendy odpovídá levému hornímu rohu tabulky. Příklad legendy : 14

16 Generovat tabulku materiálu SeleCAD SeleCAD Generovat tabulku materiálu Vygeneruje dokument ve formátu.xls pro program Excel, který obsahuje v jednotlivých listech hlavičku, tabulku prvků (materiálu) a popisy použitých řad vedení, kanálu, podlahových krabic, sloupu a sloupků. Generovat tabulku materiálu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Generovat tabulku materiálu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Na výzvu Vyberte objekty: zvolte ukazatelem celou trasu(y) nebo jednotlivé prvky, popř. různé kombinace pro které chcete vygenerovat tabulku materiálu. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Pro zjednodušení volby použijte před příkazem generovat trasu příkaz Skupiny, který přepíná režim výběru vedení pomocí ukazatele mezi volbou celé trasy nebo jednotlivých dílů (vedení). Neplatí pro sloupy sloupky a podlahové krabice. Zobrazí se standardní dialogové okno Uložit soubor s kusovníkem pro uložení souborů. Zadejte název a adresář pro uložení souboru ve formátu.xls pro program Excel na disk. Po kliknutí na tlačítko Uložit se soubor uloží na disk a automaticky se otevře program Excel s tímto souborem. Soubor obsahuje : - Titulní stranu informace o firmě, programu a kontakt na technickou podporu - Záložky se seznamem materiálu o zvlášť tabulky pro sloupy, sloupky a podl. krabice a celková objednávka o zvlášť tabulky pro parapetní kanál montáž, objednávka a celková objednávka - Popisy použitých řad vedení (detailní popis použitých typů a řad) Pro nacenění jednotlivých položek můžete kontaktovat naši technickou podporu nebo použijte náš Elektronický ceník, který obsahuje možnost importu tohoto souboru a následně obdržíte cenovou nabídku. 15

17 Volba typů zařízení 1. Parapetní kanál 2. Podlahová krabice 3. Obslužný sloup 4. Obslužný sloupek 16

18 1. Parapetní kanál Zakreslení a nastavení trasy a. Kreslení definiční křivky SeleCAD SeleCAD Křivka Slouží k nakreslení definiční křivky, která představuje trasu kudy povede parapetní kanál (povrch zdi). Kreslení definiční křivky Nakreslete definiční trasu (představuje trasu kudy povede parapetní kanál). V menu Selecad zvolte podmenu SeleCAD. Zobrazí se podmenu zvolte Křivka nebo klikněte na tlačítko SeleCAD. Na výzvu Určete počáteční bod: v panelu nástrojů zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Určete další bod nebo [Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Pro parapetní kanál je možné používat pro obcházení překážek jakékoli úhly. V případě, že pro danou trasu neexistuje koleno (pro jiné úhly) nebude žádné koleno použito (koleno bude vytvořeno ze dvou rovných dílů). 17

19 b. Nastavení trasy SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Nastavit trasu Slouží k zadání základních parametrů pro volbu typu parapetního kanálu na definiční křivce, vložení příslušenství a vykreslení trasy do výkresu (automatické generování trasy). Nastavení trasy V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Nastavit trasu nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Vyberte křivku definující trasu přesuňte ukazatel myši na nakreslenou definiční křivku a klikněte. Na následující výzvu Vyberte bod na straně se zdí: přesuňte ukazatel myši nad nebo pod nakreslenou definiční křivku na stranu kde je umístěna zeď a klikněte. Pokud se orientace trasy s ohledem na umístění zdi v průběhu trasy mění, můžete následně použít milník pro změnu orientace trasy (viz. dále). 18

20 Zobrazí se dialogové okno Parapetní kanál ve kterém je zvolena záložka Základní nastavení. Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Parapetní kanál záložka Základní nastavení. Základní nastavení Uživatelský popis Orientace trasy - popis trasy zadaný uživatelem. Bude exportován do programu Excel a je zobrazen ve výkrese v popisu trasy. Povinný údaj!! - automaticky je zadána při spuštění příkazu Nastavit trasu pomocí ukazatele myši. Zde ji můžete uživatelsky upravit. Vyšrafovaná strana je strana se zdi. Montážní výška (mm) - okno pro zadání montážní výšky trasy v mm. Povinný údaj!! Je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Materiál Montáž - volba provedení parapetního kanálu základního dílu (PVC, hliník) - volba montáže parapetního kanálu (pouze montáž na stěnu). Následně zvolte v dialogovém okně Parapetní kanál záložku Profil kanálu, kde máte dvě možnosti voleb : 1. Přímá volba profilu toto okno slouží pro přímou volbu typu parapetního kanálu a přepážek 2. Výpočet profilu toto okno slouží pro volbu typu parapetního kanálu a přepážek s ohledem na zadané průřezy a počty kabelů 19

21 ad.1 Přímá volba profilu Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Profil kanálu Přímá volba profilu. Profil kanálu Přímá volba profilu Typ parapetního kanálu - zde je uveden seznam všech parapetních kanálů, které odpovídají vaši volbě provedené v záložce Základní nastavení. Slouží pro přímou volbu parapetního kanálu. Pokud si nejste jisti průřezem kanálu můžete použít tlačítko Výpočet profilu. Typ kanálu je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Informace o konfiguraci oddílu - představuje tabulku s maximálními průřezy s ohledem na počet oddílů a umístění přepážek do parapetního kanálu bez, s přístroji Unica, Altira nebo standardní montážní krabici Náhled na konfiguraci oddílu - Tento obrázek slouží k zadání vámi požadovaného počtu přepážek, který bude použit pro generování seznamu materiálu a detailu trasy pro parapetní kanál. Obrázek řezu parapetního kanálu je standardně bez přepážek. Po kliknutí myši do oblasti řezu kanálu, kde se umisťuji přepážky se přepážka automaticky vloží a zobrazí po opětovném kliknutí na přepážku je tato odstraněna. 20

22 ad.2 Výpočet profilu Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Profil kanálu Výpočet profilu. Profil kanálu Výpočet profilu Tabulka kabelů Nerovnost kabelu Zvolené kabely Průřez kabelu (mm2) Vyplnění drážky - v roletovém menu zvolte typ kabelu (silový, datový, telefonní) a následně počet a velikost jednotlivých kabelů, které chcete umístit do celé drážky nebo do jednoho oddílu (závisí na volbě parametrů níže). Pro vložení kabelu klikněte dvojitě na položku nebo na tlačítko. Pokud jste nenašli vhodný kabel, můžete ho manuálně vložit do okna, které je zobrazeno pod tabulkou (zadejte typ kabelu a průměr). Pro jeho vložení do seznamu Zvolené kabely klikněte na tlačítko umístěné vedle okna. - do tohoto okna zadejte koeficient nerovnosti kabelu - představuje kabely zvolené v seznamu kabelů. Kabely můžete do seznamu přidávat nebo odstraňovat pomocí tlačítek a. V případě potřeby můžete upravit počet zvolených kabelů dvojitým kliknutím na toto políčko. - toto políčko zobrazuje celkový průřez kabelu, který zabírají kabely ze seznamu zvolených kabelu. Pokud znáte celkový průřez všech kabelu, můžete ho manuálně zadat. Jde o jeden ze základních parametrů pro volbu parapetního kanálu. - zvolte jedno ze zobrazených políček pro zadání rezervy drážky. Můžete zvolit jednu ze standardních hodnot 40, 50, 60, 80 nebo uživatelskou hodnotu? 21

23 Montážní krabice Konfigurace přepážky Typ parapetního kanálu - zvolte jedno ze zobrazených tlačítek pro zadání nejhoršího případu na trase umístění montážní krabice. Volíte mezi případy umístění kabelů do parapetního kanálu bez, s přístroji Unica, Altira nebo standardní montážní krabici - zvolte jedno ze zvolených tlačítek pro volbu jak má být provedena kontrola max. průřezu kabelu zadaných v seznamu zvolených kabelů nebo v průřezu kabelu. Kontrola je provedena buď pro celou plochu kanálu nebo pro jeden oddíl mezi 2 přepážkami (program bere v úvahu max. velikost daného oddílu v kanále) - zde je uveden seznam všech parapetních kanálů, které odpovídají vaši volbě provedené v záložce Základní nastavení a v levé části tohoto okna. Slouží pro volbu vhodného parapetního kanálu. Typ kanálu je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Informace pro zvolenou konfiguraci oddílu - představuje tabulku s maximálními průřezy s ohledem na počet oddílů a umístění kabelů do parapetního kanálu bez, s přístroji Unica, Altira nebo standardní montážní krabici. Poslední sloupec v tabulce zobrazuje aktuální vyplnění daného oddílu s ohledem na parametry zadané v levé části okna. Náhled na konfiguraci oddílu - Tento obrázek slouží k zadání vámi požadovaného počtu přepážek, který bude použit pro generování seznamu materiálu a detailu trasy pro parapetní kanál. Obrázek řezu parapetního kanálu je standardně bez přepážek. Po kliknutí myši do oblasti řezu kanálu, kde se umisťuji přepážky se přepážka automaticky vloží a zobrazí po opětovném kliknutí na přepážku je tato odstraněna. V dialogovém okně Parapetní kanály zvolte záložku Další nastavení a zadejte požadované doplňky a příslušenství pro vámi zvolenou trasu. Pokud některá z těchto položek je skrytá nebo šedivá pak tento díl není možné zvolit pro vámi použitou trasu. Tyto díly nebudou vykresleny do trasy, ale budou automaticky generovány při exportu seznamu materiálu pro danou trasu do Excelu. 22

24 V dialogovém okně Parapetní kanály v záložce Příslušenství zvolte požadované příslušenství a doplňky pro vámi zvolenou trasu. Zobrazí se dialogové okno ve kterém můžete k dané trase zvolit požadované doplňky a příslušenství, které budou ke trase přidány při generování seznamu materiálu pro danou trasu. Ve stromové struktuře zvolte typ zařízení a následně požadovanou položku označte (podle popisu nebo objednacího čísla). Pro zvolení položky na ní dvojitě klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Zvolené položky. V tomto okně můžete dvojitým kliknutím na počet zadat množství. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Zvolené položky, postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí popis položky. Po zadání všech parametru parapetního kanálu v jednotlivých záložkách klikněte na OK. Dialogové okno se uzavře a na začátku definiční křivky se objeví popis trasy (Trasa č.1), označení řady parapetního kanálu (např. OptiLine 70 80/55 (1oddíl) Al) a výškové umístění trasy (600 mm) 23

25 Na výzvu Vygenerovat trasu [Ano/Ne] <Ano>: odpovězte stisknutím klávesy Enter pro potvrzení příkazu. Trasa bude automaticky vygenerována programem. Pokud zvolíte Ne, nebude trasa automaticky vygenerována (vykreslena). 24

26 1. Parapetní kanál Úprava nastavení hlavní trasy SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Nastavit hlavní trasu Slouží ke změně nastavení a umístění hlavní trasy a popisu trasy při použití 2 tras nad sebou (pomocí vertikálního úseku) Nastavit hlavní trasu V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Nastavit hlavní trasu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Na výzvu Vyberte trasu klikněte ukazatelem na parapetní kanál - na nový začátek paralelní trasy (trasa je umístěna nad nebo pod hlavní trasou v jiné výšce), kde chcete mít umístěn popis kanálu. Popis bude automaticky přemístěn na tento počátek. 25

27 1. Parapetní kanál Vložit symbol zařízení SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Vložit symbol zařízení Slouží k zadání různých typů konfigurací instalačních přístrojů v parapetním kanálu. Konfigurace je vždy vázána na určitý typ parapetního kanálu. Jeden parapetní kanál může obsahovat i několik typů konfigurací. Vložit symbol zařízení na parapetní kanál V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit symbol zařízení nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Na výzvu Určete bod pro vložení symbolu nebo <Enter>: klikněte ukazatelem na parapetní kanál do prvního místa kde chcete vložit konfiguraci s instalačními přístroji. Otevře se dialogové okno Vložit přístroje na trasu Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Vložit přístroje na trasu.. Nabídka je odlišná podle typu řady : řada 45 můžete přímo volit typy přístrojů řada 70 nejdříve je nutno zvolit montážní rámeček a následně proveďte volbu přístrojů (ty budou automaticky umístěny do zvolených rámečků) 26

28 Vložit přístroje na trasu Přístroje Parametry položky Obrázek položky Volba sloupce Přístroje ve sloupci - zde zvolíte ze zobrazeného seznamu typ přístrojů, které chcete umístit do parapetního kanálu a pomocí zobrazeného seznamu přístrojů níže provedete volbu. - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - zvolte sloupec pro umístění přístrojů. - zde je zobrazen seznam zvolených přístrojů pro daný sloupec. Pro zvolení položky na ní dvojitě klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Přístroje ve sloupci. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně Přístroje ve sloupci požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Přístroje ve sloupci, postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí její detailní popis položky. Po zadání požadovaných přístrojů pro zvolenou konfiguraci klikněte na OK. Dialogové okno se uzavře a uživatel může násobně vkládat konfigurace přístrojů na zvolený parapetní kanál. Zobrazení značky konfigurace typu Test A v parapetním kanálu Detail konfigurace Test A 27

29 1. Parapetní kanál Vykreslit rozpisku symbolu modulu OptiLine SeleCAD OptiLine parapetní kanál Vykreslit rozpisku symbolu modulu OptiLine Vykresluje rozpisku konfigurace přístrojů (vývodů) použitých na zvoleném typu parapetního kanálu. Vykreslit rozpisku symbolu modulu OptiLine - parapetní kanál V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vykreslit rozpisku symbolu modulu OptiLine nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine. Na výzvu Vyberte objekty klikněte ukazatelem na popis parapetního kanálu umístěný na počátku kanálu nebo zvolte ukazatelem ty parapetní kanály pro které chcete vytvořit tabulku s názvem a počtem kusů jednotlivých konfigurací a s popisem jejich obsahu. Na výzvu Určete bod pro vložení: zvolte ukazatelem bod ve výkrese kam si přejete vložit tabulku. Pokud zvolíte více parapetních kanálu bude vždy jeden a tabulka představovat konfigurace přístrojů, které odpovídají jednomu kanálu. Náhled na trasu osazenou 2 typy konfiguracemi vývodů s instalačními přístroji (Test B a Test C) 28

30 1. Parapetní kanál Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine - parapetní kanál SeleCAD OptiLine parapetní kanál Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine Vykresluje detaily řezu parapetního kanálu, rozmístění instalačních přístrojů a tabulku s použitými přístrojí. Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine - parapetní kanál V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vykreslit detail symbolu modulu OptiLine nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine. Na výzvu Vyberte objekty zvolte ukazatelem (oknem pomocí myši) konfigurace přístrojů na parapetních kanálech, pro které chcete vytvořit detailní zobrazení (nebo tabulku s použitými přístroji) a potvrďte. Můžete zvolit vykreslení detailu i pro několik parapetních kanálů najednou. Na výzvu Určete bod pro vložení: zvolte ukazatelem bod ve výkrese kam si přejete vložit detail, tabulku nebo vše Na výzvu Vykreslit [Detail/Legendu/Vse] <Vše>: zvolte co si přejete vykreslit detail, tabulku nebo vše Náhled na trasu osazenou konfiguracemi vývodů s instalačními přístroji (Test B a Test C) Náhled na vykreslení detailu parapetního kanálu s rozpiskou přístrojů pro dané konfigurace (na jedné trase může být i několik různých konfigurací přístrojů). Tyto detaily je možné vykreslit najednou pro celý půdorys (aktuální výkres - Test B a Test C). 29

31 Náhled na vykreslení pouze tabulky pro různé konfigurace (Test A a Test B) Náhled na vykreslení detailu parapetního kanálu s rozpiskou přístrojů pro dané konfigurace zde je možné vidět náhled na jiný typ parapetního kanálu. Pro úpravu umístění přístrojů v parapetním kanálu je nutno upravit parametr AutoCADu pro volbu skupin volíte buď celou konfiguraci detailu nebo je možné volit pouze prvky z konfigurace a provádět jejich úpravy (mazat, otáčet, kopírovat, ). Přepnutí mezi volbou skupiny a normálním výběrem je možné provádět pomocí příkazu Skupiny z menu SeleCAD nebo PICKSTYLE, která nabírá hodnot 0-pro normální výběr a 1-pro výběr skupin (můžete využít i klávesové zkratky Ctrl + H) Měřítko pro vykreslení detailu můžete změnit v nastavení základních informací o projektu - v měřítku pro detaily. 30

32 1. Parapetní kanál Generovat trasu SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Generovat trasu Automaticky generuje trasu po provedení úprav nebo je použit pro přegenerování trasy po vložení milníků (změna orientace, průchod zdí, vynucené dělení) Generovat trasu Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Generovat trasu nebo klikněte na tlačítko nástrojů OptiLine - parapetní kanál. v panelu Na výzvu Vyberte křivku definující trasu zvolte ukazatelem upravenou trasu, kterou chcete přegenerovat a klikněte. Trasa bude automaticky přegenerována, budou doplněny chybějící díly a zohledněny vložené milníky na trasu. 31

33 1. Parapetní kanál Vložit vertikální úsek SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Vložit vertikální úsek Slouží pro vložení vertikálního úseku do trasy, popř. na začátek nebo na konec vedení. Vložit vertikální úsek Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit vertikální úsek nebo klikněte na tlačítko nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Na výzvu v panelu Vyberte trasu: zvolte ukazatelem bod na parapetním kanálu na již vygenerované trase, do kterého chcete vložit vertikální úsek a klikněte. Zobrazí se dialogové okno Vertikální úsek V tomto okně proveďte základní nastavení a konfiguraci vertikálního úseku. Základní nastavení - orientace zvolte orientaci vertikálního úseku nahoru nebo dolů (pomocí obrázků) - montážní výška zadejte požadovanou montážní výšku pro použití vertikálního úseku (v závorce je uvedena min. úroveň) Konfigurace vertikálního úseku zvolte typ prvku pro dolní a horní část vertikálního úseku (koleno, T-díl, záslepka) 32

34 Výše uvedené volby potvrďte kliknutím na OK. Na vedení se v tomto bodě zobrazí značka vertikálního úseku. Uvedené číselné údaje u šipky vás informují o zvolené montážní výšce a využití vývodů : mm je vzdálenost mezi původní a novou výškou zelená barva mm je dosažená nová výška (pokud je číslo nebo čísla v jiné barvě než černé, znamená to že vývod není prozatím využit) modrá barva - 0 mm je původní výška černá barva Pro připojení kanálu v nové výšce použijte příkaz křivky, která pro případ použití bude procházet šipkou představující vertikální úsek a pokračovat nad původním vedením dále. Nyní je nutno tento nový úsek připojit k původní trase. K připojení použijte příkaz Připojit trasu. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Připojit trasu nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Vyberte trasu nebo vertikální úsek: zvolte ukazatelem šipku vertikálního úseku a klikněte. Na výzvu Vyberte křivku definující trasu zvolte ukazatelem novou část trasy a klikněte. 33

35 Zobrazí se následující informace Trasa byla připojena na výstup vertikálního úseku ve výšce 700. a číslice u šipky vertikálního úseku změní barvu na černou. Nyní trasu přegenerujte a doplněný úsek bude osazen parapetním kanálem. Aplikace hlídá, aby na vývod z parapetního kanálu nebylo připojeno více kanálu než umožňuje vývod z vertikálního vedení. V případě, že budete na část vedení, kde jsou umístěny 2 parapetní vedení nad sebou umisťovat konfigurace přístrojů pomocí příkazu vložit symbol zařízení, budete dotázáni na výšku parapetu do které chcete vložit konfiguraci přístrojů. 34

36 1. Parapetní kanál Připojit trasu SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Připojit trasu Slouží k připojení další trasy k základní trase pro vertikální úsek, prodloužení trasy. Připojit trasu Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Připojit trasu nebo klikněte na tlačítko nástrojů OptiLine - parapetní kanál. v panelu Vertikální úsek Na výzvu Vyberte trasu nebo vertikální úsek: zvolte ukazatelem šipku vertikálního úseku a klikněte. Na výzvu Vyberte křivku definující trasu zvolte ukazatelem novou část trasy a klikněte. Zobrazí se následující informace Trasa byla připojena na výstup vertikálního úseku ve výšce 700. a číslice u šipky vertikálního úseku změní barvu na černou. Nyní trasu přegenerujte a doplněný úsek bude osazen parapetním kanálem. Aplikace hlídá, aby na vývod z parapetního kanálu nebylo připojeno více kanálu než umožňuje vývod z vertikálního vedení. 35

37 Prodloužení trasy Na výzvu Vyberte trasu nebo vertikální úsek: zvolte ukazatelem základní (původní) vedení a klikněte. Na výzvu Vyberte křivku definující trasu zvolte ukazatelem novou část trasy a klikněte. Nyní trasu přegenerujte a doplněný úsek bude osazen parapetním kanálem. 36

38 1. Parapetní kanál Vložit milník vynuceného dělení SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Vložit milník vynuceného dělení Slouží k zadání milníku pro vynucené dělení trasy. V zadaném bodě bude již použitý díl přerušen bude použit kratší nový díl a pokračovat dál budou standardní díly (standardní délky). Vložit milník vynuceného dělení Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit milník vynuceného dělení trasy nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Zadejte bod milníku: zvolte ukazatelem bod na parapetním kanálu na již vygenerované trase, ve kterém chcete změnit orientaci trasy a klikněte. Na vedení(dílu) se v tomto bodě zobrazí značka milníku dělení Nyní je milník umístěn na trase. Pro provedení změny ve trase je nutné trasu přegenerovat pomocí příkazu generovat trasu. Ve zvoleném bodě dojde k přerušení dílu. Níže můžete vidět milník interval dělení trasy po přegenerování. Na jednu trasu můžete vložit i několik milníků vynuceného dělení. 37

39 1. Parapetní kanál Vložit milník změna orientace SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Vložit milník změna orientace Slouží k zadání milníku pro změnu orientace trasy. V zadaném bodě bude provedena změna orientace trasy s ohledem na umístění zdi zvolené při nastavení trasy. Změna se projeví po přegenerování trasy. Vložit milník změna orientace Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit milník změna orientace nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Na výzvu Zadejte bod milníku: zvolte ukazatelem bod na parapetním kanálu na již vygenerované trase, ve kterém chcete přerušit díl a klikněte. Na vedení(dílu) se v tomto bodě zobrazí značka změny orientace Nyní je milník umístěn na trase. Pro provedení změny ve trase je nutné trasu přegenerovat pomocí příkazu generovat trasu. Ve zvoleném bodě dojde ke změně orientace. Níže můžete vidět milník změna orientace po přegenerování. Na jednu trasu můžete vložit i několik milníků změny orientace. 38

40 1. Parapetní kanál Vložit milník průchodu zdí SeleCAD OptiLine - parapetní kanál Vložit milník průchodu zdí Slouží k zadání milníku pro průchod zdí. V zadaném intervalu nebude použit parapetní kanál a v případě potřeby může být umístěna stěnová objímka a provedena změna orientace trasy s ohledem na umístění zdi zvolené při nastavení trasy. Změny se projeví po přegenerování trasy. Vložit milník průchodu zdí Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine - parapetní kanál. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit milník průchodu zdí nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine - parapetní kanál. Na výzvu Zadejte bod milníku: zvolte ukazatelem počáteční bod intervalu na již vygenerované trase a klikněte. Zobrazí se dialogové okno Průchod stěnou. Zadejte požadované parametry, které jsou automaticky vyfiltrovány s ohledem na použitou trasu. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Průchod stěnou. Šířka stěny Stěnová objímka Materiál Barva - zadejte šířku stěny v mm, popř. můžete tuto hodnotu ponechat nezadanou a následně zadat koncový bod intervalu pomocí ukazatele myši délka se v tomto případě doplní automaticky. - zvolte typ stěnové objímky nebo zvolte Nepoužit (v tomto případě nebude stěnová objímka použita a milník slouží k přerušení parapetního kanálu). - zvolte povrchovou úpravu ze zvoleného seznamu - zde je zobrazena barva objímky 39

41 Změna orientace trasy - v případě zatržení bude v koncovém bodu intervalu provedena změna orientace trasy s ohledem na umístění zdi zvolené při nastavení trasy. Změna se projeví po přegenerování trasy. Parametry položky - zde naleznete detailní informace o použitém držáku z katalogu Obrázek položky - náhled na zobrazení zvoleného držáku Výše uvedené volby potvrďte kliknutím na OK. Na výzvu Zadejte bod milníku: zvolte ukazatelem koncový bod intervalu na stejné trase a klikněte (pouze v případě, že jste nezadali v dialogovém okně šířku stěny). Na vedení(dílu) se v tomto intervalu zobrazí značka pro průchod stěnou bez změny orientace nebo se změnou orientace (podle předchozí volby). Nyní je milník umístěn na trase. Pro provedení změny v trase je nutné trasu přegenerovat pomocí příkazu generovat trasu. Pokud je zatržena změna orientace dojde k její změně. Níže můžete vidět konečnou verzi použití milníku průchodu zdí. Milník průchodu zdí se změnou orientace Milník průchodu zdí bez změny orientace 40

42 2. Podlahová krabice Zakreslení a nastavení podlahové krabice SeleCAD OptiLine - podl. krabice, sloupek, sloup Vložit symbol krabice Slouží k zadání základních parametrů pro volbu podlahové krabice, vložení přístrojů a příslušenství a vykreslení do výkresu. Nastavení podlahové krabice V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit symbol krabice nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine. Zobrazí se dialogové okno Podlahová krabice ve kterém je zvolena záložka Základní nastavení. Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahová krabice záložka Základní nastavení. Základní nastavení Uživatelský popis Instalační hloubka (mm) - označení podlahové krabice zadané uživatelem. Bude exportován z výsledky do programu Excel a je uveden u značky podlahové krabice ve výkrese. Povinný údaj!! (pokud ho nezadáte nebude možné opustit toto dialogové okno, povinné údaje jsou podbarveny žlutě po kliknutí na OK) - zde zadáte instalační hloubku podlahové krabice. S ohledem na tuto hloubku se volí typ instalační krabice. Následně zvolte v záložce Základní nastavení tlačítko s požadovaným typem podlahové krabice, kde máte dvě možnosti voleb : 1. Kompletní toto okno slouží pro volbu kompletní podlahové krabice pro přístroje Unica nebo Altira. 2. Prázdná - toto okno slouží pro volbu prázdné (průchozí) podlahové krabice pro montáž do betonu. 41

43 Ad.1 Kompletní Typ Materiál Krycí deska - zde je uveden seznam všech typů kompletních krabic. Zvolte požadovaný typ. - zde zvolte povrchovou úpravu a barvu podlahové krabice ze zobrazeného seznamu - zde zvolte krycí desku pro podlahovou krabici ze zobrazeného seznamu (není povinná) Zatrhněte požadované příslušenství : - Krycí krabice pro montážní rámeček (IP20) pro zvýšení krytí Následně zvolte v dialogovém okně Podlahové krabice záložku Montáž a zvolte požadovaný typ montáže pro podlahovou krabici : A) Dutá podlaha B) Betonová podlaha 42

44 Ad. 1A) Dutá podlaha Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahová krabice Montáž. Montáž Dutá podlaha Tato volba představuje standardní montáž podlahové krabice do zdvojené podlahy bez instalační krabice. 43

45 Ad. 1B) Betonová podlaha Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahová krabice Montáž. Montáž Betonová podlaha Typ instalační krabice - zde zvolte typ instalační krabice ze zobrazeného seznamu. Materiál - zvolte povrchovou úpravu a barvu Konfigurace instalační krabice - zde zvolte typ vývodů z instalační krabice ze zobrazených seznamu pro každou stranu vývodů. 44

46 Ad.1 Podlahová krabice Přístroje Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahová krabice Přístroje. Vývody Typ přístrojů Přístroje Parametry položky Obrázek položky Volba sloupce Přístroje ve sloupci - zde zvolíte ze zobrazené stromové struktury typ přístrojů - zde zvolíte ze zobrazeného seznamu typ přístrojů, které chcete umístit do podlahové krabice - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - zvolte sloupec pro umístění přístrojů (počet závisí na typu podlahové krabice) - zde je zobrazen seznam zvolených přístrojů pro daný sloupec. Pro zvolení položky na ní dvojitě klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Seznam vývodů. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Přístroje ve sloupci, postačí na ni kliknout a ve spodním okně v Parametrech položky se zobrazí její detailní popis a obrázek. 45

47 Ad.2 Podlahová krabice Prázdná (průchozí) Pokud zvolíte tuto volbu přejděte následně na záložku Montáž a zvolte požadované parametry pro prázdnou podlahovou krabici. Tato krabice použitá samostatně, slouží k umístění svorkovnic, popř. do budoucna pro umístění podlahové krabice. Následně zvolte v záložce Montáž tlačítko s požadovaným typem montáže podlahové krabice, kde máte pouze možnost volby Betonová podlaha. 46

48 Ad.2 Betonová podlaha Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahová krabice Montáž. Montáž Betonová podlaha Typ instalační krabice - zde zvolte typ instalační krabice ze zobrazeného seznamu. Materiál - zvolte povrchovou úpravu a barvu Konfigurace instalační krabice - zde zvolte typ vývodů z instalační krabice ze zobrazených seznamu pro každou stranu vývodů. 47

49 Ad.2 Podlahová krabice Vývody Do instalační krabice není možné umístit přístroje. 48

50 Ad.1, 2 Podlahová krabice Příslušenství Následně zvolte v dialogovém okně Podlahové krabice záložku Příslušenství a zvolte požadované doplňky a příslušenství pro vámi zvolenou podlahovou krabici. Tyto díly nebudou vykresleny, ale budou k podlahové krabici přidány při generování seznamu materiálu pro danou podlahovou krabici. Ve stromové struktuře zvolte typ zařízení a následně požadovanou položku označte (podle popisu nebo objednacího čísla). Pro zvolení položky dvojitě na ní klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Zvolené položky. V tomto okně můžete dvojitým kliknutím na počet zadat množství. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně Zvolené položky požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Zvolené položky postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí její detailní popis položky. 49

51 3. Obslužný sloup Zakreslení a nastavení sloupu SeleCAD OptiLine - podl. krabice, sloupek, sloup Vložit symbol sloupu Slouží k zadání základních parametrů pro volbu sloupu, vložení přístrojů a příslušenství a vykreslení do výkresu. Nastavení sloupu V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit symbol sloupu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine. Zobrazí se dialogové okno Sloup ve kterém je zvolena záložka Základní nastavení. Sloup Základní nastavení Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Sloup záložka Základní nastavení. Základní nastavení Uživatelský popis Řada - označení sloupu zadané uživatelem. Bude exportován z výsledky do programu Excel. Povinný údaj!! (pokud ho nezadáte nebude možné opustit toto okno, povinné údaje jsou podbarveny žlutě po kliknutí na OK) - zde je uveden seznam všech řad obslužných sloupů. Zvolte požadovaný typ. 50

52 Montážní výška Typ Materiál Parametry položky Obrázek položky Přepážka, přední víko - zde zadáte montážní výšku sloupu. S ohledem na tuto volbu budou zobrazeny vhodné typy sloupu. - zde je uveden typ provedení obslužného sloupu. Zvolte požadovaný typ. - zde zvolte povrchovou úpravu a barvu obslužného sloupu ze seznamu - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - tato volba je aktivní pouze u sloupu, kde není součástí dodávky sloupu. Sloup Další nastavení Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Sloup záložka Další nastavení. Další nastavení Vyplnění spáry Upevnění Stropní rámeček - můžete zvolit barvu dekorativní pásky pro vyplnění spáry sloupu - zvolte typ upevnění sloupu - zvolte pro případ skrytí přechodu sloupu a stropu 51

53 Sloup Přístroje Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Sloup Přístroje. Nabídka je odlišná podle typu řady sloupu : řada 45 můžete přímo volit typy přístrojů řada 70 nejdříve je nutno zvolit montážní rámeček a následně proveďte volbu přístrojů (ty budou automaticky umístěny do zvolených rámečků) Přístroje Přístroje Parametry položky Obrázek položky Volba sloupce Přístroje ve sloupci - zde zvolíte ze zobrazeného seznamu typ přístrojů, které chcete umístit do sloupu a pomocí zobrazeného seznamu přístrojů níže provedete volbu. - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - zvolte sloupec pro umístění přístrojů (počet závisí na typu sloupu/sloupku). - zde je zobrazen seznam zvolených přístrojů pro daný sloupec. Pro zvolení položky dvojitě na ní klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Přístroje ve sloupci. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně Přístroje ve sloupci požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Přístroje ve sloupci, postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí její detailní popis položky. 52

54 Následně zvolte v dialogovém okně Sloup záložku Příslušenství a zvolte požadované doplňky a příslušenství pro vámi zvolený sloup. Tyto díly nebudou vykresleny, ale budou automaticky generovány při exportu seznamu materiálu pro daný sloup/sloupek. Sloup Příslušenství Ve stromové struktuře zvolte typ zařízení a následně požadovanou položku označte (podle popisu nebo objednacího čísla). Pro zvolení položky dvojitě na ní klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Zvolené položky. V tomto okně můžete dvojitým kliknutím na počet zadat množství. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně Zvolené položky požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Zvolené položky postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí její detailní popis položky. 53

55 4. Obslužný sloupek Zakreslení a nastavení sloupku SeleCAD OptiLine - podl. krabice, sloupek, sloup Vložit symbol sloupku Slouží k zadání základních parametrů pro volbu sloupku, vložení přístrojů a příslušenství a vykreslení do výkresu. Nastavení sloupku V menu Selecad zvolte podmenu OptiLine. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit symbol sloupku nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů OptiLine. Zobrazí se dialogové okno Obslužný sloupek ve kterém je zvolena záložka Základní nastavení. Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Obslužný sloupek záložka Základní nastavení. Obslužný sloupek - Základní nastavení Uživatelský popis - označení obslužného sloupu/sloupku zadané uživatelem. Bude exportován z výsledky do programu Excel. Povinný údaj!! (pokud ho nezadáte nebude možné opustit toto okno, povinné údaje jsou podbarveny žlutě po kliknutí na OK) Řada - zde zvolte řadu obslužného sloupku ze zobrazeného seznamu. Typ - zde zvolte typ obslužného sloupku ze zobrazeného seznamu. Materiál - zvolte povrchovou úpravu a barvu Parametry položky - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. Obrázek položky Přepážka, přední víko - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - tato volba je aktivní pouze u sloupu, kde není součástí dodávky sloupu. 54

56 Obslužný sloupek Další nastavení. Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Obslužný sloupek záložka Další nastavení. Další nastavení Vyplnění spáry Materiál - můžete zvolit barvu dekorativní pásky pro vyplnění spáry sloupu - zvolte povrchovou úpravu a barvu 55

57 Obslužný sloupek Přístroje Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Sloup Přístroje. Nabídka je odlišná podle typu řady sloupu : řada 45 můžete přímo volit typy přístrojů řada 70 nejdříve je nutno zvolit montážní rámeček a následně proveďte volbu přístrojů (ty budou automaticky umístěny do zvolených rámečků) Přístroje Přístroje Parametry položky Obrázek položky Volba sloupce Přístroje ve sloupci - zde zvolíte ze zobrazeného seznamu typ přístrojů, které chcete umístit do sloupu a pomocí zobrazeného seznamu přístrojů níže provedete volbu. - zde se zobrazí detailní informace o zvolené položce. - zde se zobrazí obrázek zvolené položky. - zvolte sloupec pro umístění přístrojů (počet závisí na typu sloupu/sloupku). - zde je zobrazen seznam zvolených přístrojů pro daný sloupec. Pro zvolení položky dvojitě na ní klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Přístroje ve sloupci. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně Přístroje ve sloupci požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Přístroje ve sloupci, postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí její detailní popis položky. 56

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Program SeleCAD. - modul Canalis (přípojnicové systémy) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul Canalis (přípojnicové systémy) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul Canalis (přípojnicové systémy) pro AutoCAD LT a FULL Postup při návrhu : Úvod 2 1. Nastavení projektu 3 nastavení všeobecných informací o projektu nastavení měřítka pro text 2.

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Obsah. Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady. Doporučení

Obsah. Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady. Doporučení Obsah Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady Štítky Doporučení Časové rozmězí Termíny Délka Dodatečné náklady Popis Mapa Tvorba a editace bodů Název bodu Multimédia Obrazy Audio a Video Synchronizace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

EIS Magion - Objednávky

EIS Magion - Objednávky Lucie Němcová EIS Magion - Objednávky Po spuštění (přihlášení) EIS Magion je zobrazena základní nabídka a Menu, jež graficky zobrazuje jednotlivé moduly a úlohy programu. Menu se nachází po levé straně

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis Verze 1, 26. 3. 2015 Tento návod popisuje základní kroky při vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Návod se zaměřuje na dva nejčastější druhy

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Akční dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje hromadně zpracovat záznamy v tabulkách (vytvoření tabulky, aktualizace cen, odstranění záznamů). Tyto úlohy provede pomocí tzv. akčních

Více