logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes"

Transkript

1

2 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Ostrava 2009

3 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes koncepce katalogu Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009 text, fotografie, vizualizace KWK Promes, 2009 SPOK spolek pro ostravskou kulturu, 2009 ISBN Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009 ISBN

4 typový dům dom typowy / typical house

5 Tento dům měl být navržen současně pro dvě lokality, jednu poblíž města Pszczyna a druhou v okolí Berlína, ale pozemek v Německu doposud nebyl vybrán. Proto bylo nutné objekt navrhnout tak, aby se dal umístit na jakýkoliv pozemek. Výsledkem hledání byl návrh prvního typového domu ateliéru KWK Promes. Půdorys má kruhovou formu pro snadnější umístění na různorodě tvarovaných parcelách. Vnitřní prostor lze libovolně členit podle požadavků a nároků každé rodiny. Projektowany dom miał być zbudowany w dwóch miejscach, pod Pszczyną i Berlinem, jednak lokalizacja w Niemczech nie jest jeszcze wybrana. Dlatego dom musiał być tak zaprojektowany, by pasował na każdą działkę. Zrodziło to pomysł pierwszego typowego domu w historii KWK Promes. Jest okrągły, bo tą formę można wpisać w każdą działkę. Może mieć różne dachy, by wpisywać się w dowolne otoczenie. Można w nim dowolnie konfigurować przestrzeń, by odpowiadał każdej rodzinie. The project arose in untypical conditions. It was supposed to be built in two different places near Pszczyna and in the outskirts of Berlin. As the second location was still to be choosen, the primary goal was to design a house that fits with every plot. This is how the idea of emerged, first such an attempt in the KWK Promes history. Round shape of the house makes it easily suitable to any given shape of the site, freedom in choosing a roof type makes it universal in terms of landscape conditionings, while flexibility of interior plan adopts it to needs of indyvidual family. 7

6 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katarzyna Furgalińska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 224 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 797 m 3 8

7 bezpečný dům dom bezpieczny / safe house

8 Hlavním cílem tohoto projektu bylo zajistit pro uživatele domu maximální pocit bezpečí. Fragmenty vnějších stěn stavby ve tvaru hranolu se pohybují. Pokud se dům otevře směrem do zahrady, boční východní a západní stěna se přemístí k venkovnímu oplocení a vytvoří tak bezpečnostní nárazník, u něhož je nutno vyčkat na otevření vstupu. Originalita myšlenky spočívá ve využití pohyblivých přepážek v kontextu řešení zástavby a pozemku. Pokud je objekt uzavřen (např. v noci) požadované bezpečí je zajištěno pouze v samotném prostoru domu, ale během dne, v důsledku rozevření stěn, se zabezpečená oblast rozšíří také na celou přilehlou zahradu. Sprawą priorytetową było uzyskanie maksymalnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Budynek jest prostopadłościanem, w którym fragmenty ścian zewnętrznych są ruchome. Kiedy dom otwiera się na ogród boczne ściany, wschodnia i zachodnia, przesuwają się w kierunku zewnętrznego ogrodzenia, wytwarzając swoisty bufor bezpieczeństwa, w którym oczekuje się na otwarcie drzwi wejściowych do budynku. Nowatorstwo pomysłu polega więc na ingerencji ruchomych przesłon w urbanistykę działki, w wyniku czego gdy dom jest zamknięty (np. w nocy) strefa bezpieczeństwa zawiera się tylko w obrysie budynku. Za dnia, w wyniku otwarcia ścian zostaje poszerzona o otaczający dom ogród. The most essential item of the project was acquiring the feeling of maximum security for the inhabitants. The building is a rectangular prism in which parts of the walls are movable. When the house opens up for the garden, eastern and western side walls move towards an exterior fence, creating a safety zone where one waits for the door to be open. The innovation of this consists in an interference of the movable walls into the urban structure of the property. As a result when the house is closed (at night for example) the safety zone is limited to the house outline. During the day as a result of opening of the walls it is expanded of the garden surrounding the house. 13

9 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2009 ve finále / w finale / in final WAF Awards 2009 Barcelona architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Łukasz Zadryński, Marcin Jojko interiér / wystrój wnętrz / interior: Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus, Aleksandra Pałach pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 566,51 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 14

10 aatriový dům dom aatrialny / aatrial house

11 atriový dům dom atrialny atrial house aatriový dům dom aatrialny aatrial house Hektarový pozemek u lesa, na němž měl vzniknout rodinný dům, má jednu zásadní slabinu přístup z jihozápadního rohu. Přitom je všeobecně známo, že budovu je nejvhodnější umístit k severovýchodní hranici parcely a že jižní a západní fasády jsou z hlediska oslunění nejcennější. Obtížnost těchto podmínek vedla k následujícímu řešení přístupová cesta je zde snížena pod úroveň terénu a ústí v atriu. Do domu se tedy nevstupuje zvenku, ale zevnitř. Tím také dochází k inverzní interpretaci atria, které původně bylo středem, kolem něhož se bydlení a život odehrává. Nevšednost řešení spočívá v tom, že zde vzniklo atrium, od něhož se vše odvrací směrem ven. Działka, na której zaprojektowano dom posiada jeden mankament dojazd od strony południowo zachodniej. Aby uniknąć kolizji funkcjonalnej drogi do budynku z ogrodem, dojazd został zagłębiony w ziemi. Dało to pomysł wjazdu do środka budynku, bezpośrednio na poziom parteru. Takie rozwiązanie stąło się możliwe dzięki stworzeniu wewnętrznego atrium z mieszczącym się w nim podjazdem. W rezultacie budynek otwiera się swoimi tarasami na wszystkie strony w nieskrępowany sposób, a przybywający z zewnątrz nie może dostać się do ogrodu inaczej, jak tylko przechodząc przez atrium i dom. Dzięki temu udało się uzyskać nowy model przestrzenny domu odwrotność budynku atrialnego. The site where the house is designed has one drawback: south-western access. To avoid the functional collision of the driveway and the garden, the driveway has been pushed into the ground. This prompted the idea of a driveway leading inside to the ground floor level, from underneath the building, which became possible thanks to the creation of an inner atrium with the driveway in it. As a result, the building opens up onto all sides with its terraces in an unrestricted manner, and the only way to get into the garden is through the atrium and the house. This in turn has made it possible to obtain a new spatial model of the house a reverse of an atrial building. 19

12 20 21

13 dům roku / dom roku / house of the Year 2006 WAN awards nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2006 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik, Łukasz Prażuch projekt / konstrukcja / structural engigneering: Krzysztof Anioł pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 659,57 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 22

14 outriový dům dom outrialny / outrial house

15 atriový dům dom atrialny atrial house outriový dům dom outrialny outrial house Jediným kontextem zamýšleného domu byla zelená mýtina obklopená lesem. Základní koncept představoval vyříznutí a vytažení části zatravněné plochy do úrovně střechy s obytnými a provozními funkcemi ve hmotě pod ní. Když bylo vše hotovo, přišel klient s novým požadavkem, a to sice s vybudováním malého místa pro nahrávací studio a zimní zahradu. Konečná podoba vznikla spojením přízemí se zelenou střechou prolomením a ohnutím části zelené plochy dovnitř budovy. Střecha se tak změnila v atrium, na které lze vejít pouze zevnitř domu. Oproti typickému atriu má nově vytvořený prostor všechny výhody venkovní zahrady, přitom si však uchovává bezpečný, soukromý charakter vnitřního prostoru. Vznikl tak nový typ domu, jehož pojmenování outrial vyjadřuje myšlenku atypického atria, které je zároveň interiérem i exteriérem budovy. Nahrávací studio a prostor zimní zahrady byly řešeny podobně, ale kvůli zajištění potřebného pracovního komfortu klienta, byla hmota nahrávacího studia vytažena nad rovinu střechy a tak odizolována od ostatních prostor domu. Zielona polana otoczona lasem była jedynym kontekstem dla projektowanego, niewielkiego domu. Stąd myśl by wykroić kawałek trawy i potraktować go jako zadaszenie, pod którym poukładane będą niezbędne funkcje. Gdy całość była już gotowa, pojawiło się życzenie inwestora, aby znaleźć miejsce na małe studio muzyczne i oranżerię. Ta ostatnia uzyskana została w wyniku połączenia parteru z trawiastym dachem poprzez nacięcie i wgięcie zielonej płaszczyzny do środka budynku. W skutek tego zabiegu dach stał się atrium, gdyż można dostać się na niego tylko z wnętrza domu. W przeciwieństwie jednak do typowego atrium nowopowstała przestrzeń posiada wszystkie zalety ogrodu zewnętrzenego wciąż pozostając bezpieczną, wewnętrzną strefą budynku. W ten sposób udało się stworzyć nowy typ domu, a jego nazwa outrialny ma obrazować nietypowe atrium będące jednocześnie wnętrzem i zewnętrzem budynku. Studio powstało w podobny sposób jak oranżeria, jednak aby zapewnić w nim komfort pracy muzykowi rockowemu, zostało odizolowane od reszty domu przez wyniesienie do góry. 27

16 A green clearing surrounded by forest was the only context for the proposed small house. Hence the idea to carve out a piece of the grass-covered site, move it up and treat it as the roofing to arrange all the required functions underneath. When the whole was ready, the client came up with another request, to create some space for a small recording studio and a conservatory. The latter was obtained by linking the ground floor with the grassy roof through an incision in the green plane and bending the incised fragment down, inside the building. This procedure turned the roof into an atrium, as the only way to reach it was through the interior of the house. As opposed, however, to a typical atrium, the newly-created space has all the advantages of an outer garden while remaining a safe, internal zone within the building. This way, a new type of house was created, and its designation outrial is to convey the idea of an atypical atrium which is part of both the interior and the exterior of the building. The studio was created in a similar way as the conservatory, but in order to ensure work comfort for a rock musician, it was isolated from the rest of the house by shifting it upwards

17 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 180 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 540 m

18 dům s kabinou dom z kapsułą / house with a capsule

19 Půdorys domu je založen na tvaru čtverce, v němž jsou vzájemně kombinovány vnitřní a vnější prostory. Koncept je založen na kabině, umístěné ve středu kompozice, tvořící jádro domu s technologickou výbavou. Je zde koupelna, kuchyně a krb jako alternativní zdroj tepla. Vstupy do objektu jsou doplněny drátěnými stěnami určenými ke skladování dřeva. V závislosti na množství uskladněného topiva drátěná stěna mění svou strukturu a svým stínem ovlivňuje atmosféru celkového nasvětlení objektu. Dom rozwiązano na planie kwadratu, w obrębie którego przeplatają się przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna. W centrum domu znajduje się kapsuła mieszcząca w sobie funkcje technologiczne, czyli łazienkę, kuchnię, spiżarkę i kominek stanowiące alternatywne źródło ogrzewania budynku. Dlatego przy każdym z wejść i wyjść znajdują się siatki na drewno opałowe, będące jednocześnie ażurową przesłoną tarasów, zmieniającą swój wygląd w zależności od wypełnienia. The building is situated in the industrial area of Poland. It s been designed for an indigent family, which appreciates its functionality, as well as low maintenance and construction cost. The plan of this bungalow is based on a square, where internal and external spaces are combined. The capsule containing all technological elements bathroom, kitchen, pantry and the alternative source of heating in the form of a fireplace, is situated in the central part of the house. By each entrance there is a net used as a wood storage. It acts like a screen changing its appearance depending on amount of wood inside. 35

20 Grand prix Slezská architektura roku / śląska architektura roku / for architecture of the year in Silesia I. cena / I nagroda konkurs / Ist prize in SARP-PSG competition architekt / autor / architect: Robert Konieczny projekt / konstrukcja / structural engigneering: Marian Goczoł pozemek / powierzchania terenu / site area: 972 m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 102 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 338 m 3 36

21 zlomený dům dom z ziemi śląskiej / broken house

22 Tato budova se nachází na okraji Katovic, na území ve IV. kategorii důlních škod, kde je třeba počítat s výskytem tektonických zlomů. To se odrazilo ve výrazu stavby, která svou formou a řešením navazuje na vrásnění a střídání geologických vrstev. Výsledný dojem je umocněn kontrastem seskupení jednoduchých hranolů a ze země vystupující stuhou, jež vše obepíná. Budynek znajduje się na obrzeżach Katowic, na terenie IV kategorii szkód górniczych, z możliwością pojawienia się uskoków tektonicznych. Stąd skojarzenie z wypiętrzonymi warstwami ziemi, przeplatającymi się ze sobą, które zainspirowało formę domu. Jego struktura to prostokątne bryły kontrastujące z wynurzającą się z ziemi oplatającą je wstęgą. The building is located on the outskirts of Katowice, on a land deteriorated by 4th category mining damage, where tectonic faults are a possibility. Hence the connotation of uplifted layers of soil, interwoven with one another, which was the inspiration for the form of the house. Its structural design comprises rectangular solids contrasting with the ribbon-like structure, which winds around them after it emerges from the ground. 41

23 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2004 nejlepší realizace polských ikon architektury v publikaci / najlepsza realizacja ikony architektury polska publikacja w / selection to the poland, icons of architecture polish representant in The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik projekt / konstrukcja / structural engigneering: Jarosław Kamiński pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 330 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 42

24 skrytý dům dom ukryty / hidden house 2007

25 Tento dům skrytý pod zemí bude stát v Dolním Slezsku, v bývalém německém městě, kde v krajině dominují sedlové střechy. Výchozí inspirací pro řešení domu se staly kilometry částečně zasypaných tunelů, typických pro tuto oblast. Objekt je zapojen do okolí skrytou hmotou s odkazem na podzemní charakter města. Dům je navrhován na prudce se svažujícím jižním svahu. Konstrukce objektu je schovaná v podzemí, z příjezdové cesty je zcela neviditelná. Velký otevíratelný zatravněný poklop skrývá rampu a schodiště a je hlavním vstupem do objektu. Příjezdová cesta se noří pod zem a pokračuje do obytné části, jež se celá skrze prosklenou fasádu otevírá a přechází do zahrady. Dom powstaje na Dolnym Śląsku, w poniemieckim mieście, w którym dominują budowle o skośnych dachach. W jego podziemiach ciągną się kilometry częściowo już zasypanych tuneli, które zapoczątkowały ideę projektu. Budynek staje się częścią miasta, upodobniając się nie do tego, co dzieje się na powierzchni lecz do jego podziemnej struktury. Działka, na której został zaprojektowany ostro opada w kierunku południowym. Struktura obiektu została ukryta pod ziemią, dlatego od strony dojazdu jest on zupełnie niewidoczny. Wejście i wjazd do budynku odbywa się poprzez otwierającą się potężną klapę pokrytą trawą. Droga zagłębia się pod ziemię wprowadzając nas na poziom mieszkalny, otwierający się szklanymi elewacjami na ogród. The house will be situated in Lower Silesia, in a post-german city, where the majority of buildings are steep roofed villas. Under ground there are thousands of kilometers of partly burried tunnels, which became the starting point of the design idea. The building integrates with its surroundings, yet it does not refer to the visible structure, but the underground part of the city. The plot, where the house is designed slopes steeply to the south. The object s structure has been hidden underground, what in turn has made it completely invisible from the driveway. A huge trapdoor covered with grass is the entrance to the building. The driveway leads underneath the ground, to the living room level, opened to the garden with a glass facade. 47

26 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Dorota Żurek, Adam Radzimski, Łukasz Marciniak projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 48

27 místo setkávání miejsce spotkań / gathering place 2007

28 Tento objekt má být místem setkávání pro osm spřízněných rodin. Klíčovou myšlenkou bylo použití kruhu jako odvěkého symbolu střetávání. Počáteční záměr ustoupil půlkruhovému půdorysu, který umožňuje lepší pohledy na blízké jezero. Denní veřejná zóna je skryta v přírodním svahu na parcele, noční zóna je umístěna v horních patrech a rozdělena do osmi částí tak, aby každé rodině zajistila soukromí. Tvar jednotek koresponduje s okolní zástavbou. Stavba tvoří přechod mezi rodinným domem, vícerodinným domem a penzionem. Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań grupy ośmiu spokrewnionych rodzin. Koło, od wieków utożsamiano ze zgromadzeniem czy spotkaniem, stało sie podstawą całego założenia. Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał pókolisty kształt. Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań. Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst. W ten sposób budynek stał się czymś pomiędzy domem jednorodzinnym, budynkiem wielorodzinnym, a pensjonatem. The object was to be a gathering place for 8 related families. The key concept was to use a round plan, as a circle had been a symbol of gathering for ages. The initial layout was modified, as a semicircle enabled a better look-out towards the nearby lake. The common zone was hidden in a natural slope of the plot. The night zone was located on the upper level and devided into eight units in order to keep each family s privacy. The form of the units was to correspond with those of the houses in the neighbourhood. After all, we have recieved a building that is something between a single-family house, a multi-family house and a guest house. 53

29 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katatzyna Furgalńska, Aleksandra Pieczara projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m

30 >>> aatriový dům dom aatrialny aatrial house <<< německé velvyslanectví ambasanda niemiecka safe house Kdyby existovala ta možnost, volil byste v příštím životě stejnou profesi? 10 otázek pro roberta konieczneho To si nejsem úplně jist. Záleželo by také na tom, kde bych se narodil. Profesně působit v Polsku jako architekt není snadné, zvláště když chceme realizovat něco zajímavého. I takového bezmezného nadšence, za kterého se považuji, může věčný boj s úředníky, klienty a dodavateli znechutit. Myslím si však, že v příštím životě, kdesi ve Švýcarsku nebo v Holandsku, by to mohlo být docela příjemné. Jak se díváte s dnešním odstupem na vaše první práce? Trojúhelníkový dům byl první realizací, kterou jsem navrhl společně s bývalou spolupracovnicí. Byl to tehdy dobrý nápad a tak jsem přesvědčen, že i dnes bychom jej navrhli na základě stejné myšlenky, ale jinak, protože je formálně již zastaralý. Svým řešením je ale nadčasový. Kolik hodin denně trávíte v ateliéru? Pracujete o víkendech? Svůj ateliér vedu skoro 10 let. Dlouho jsem pracoval intezivně, taky o víkendech. Není snadné to dnes hodnotit, protože jsem bydlel přímo v ateliéru. Nezávisle na tom, zda jsem seděl u rýsovacího prkna nebo u počítače, pořád jsem pracoval. Ale dnes se snažím věci dělat jinak, i když mí známí jsou přesvědčeni, že to stále přeháním. Bez jakého vybavení byste si nedovedl představit svou práci? List papíru, pero nebo tužka jsou pro mě nejdůležitější a samozřejmě také počítače, bez kterých by má firma nemohla existovat. Jaký je váš oblíbený architekt? Dominik Perrault, japonský ateliér SANAA (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa) a určitě nemohu opomenout Rema Koolhaase. 57

31 Jakou stavbu nejvíce obdivujete? Jsem přesvědčen, že taková stavba neexistuje a existovat nikdy nebude. Je to taky zřejmě o něco složitější problém, než volit nejkrásnější ženu světa. Myslíte si, že výše vašich honorářů odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce? Když jsme získali cenu za dům roku a další ocenění je to mnohem lepší. Dříve to bylo dost traumatické, dokonce chyběly prostředky na živobytí. Teď už má náš ateliér jméno. Máte nějaký nesplněný sen ve smyslu, že byste chtěl projektovat určitou stavbu nebo navrhnout interiér nebo nějaký výrobek? V mém portfoliu chybí mnoho témat a tak je přede mnou i mnoho práce. Důležité je, aby zdraví sloužilo a pak se moje portfolio určitě zase o něco rozšíří. Existuje ve vaší kariéře nějaká významná osobnost, která vás ovlivnila? Bez podpory rodičů by ze mě architekt nikdy nebyl. Druhou důležitou osobou je pro mě Marlena, bývalá kolegyně. Lidi, s kterými jsem se při práci setkal a kteří mě ovlivnili je mnoho. Jsem přesvědčen, že obecně mám hodně štěstí. Můj známý a velmi dobrý architekt Jerzy Duda o mně tvrdí, že jsem člověk, který se umí objevit ve správnou dobu na správném místě. Kdyby vám měla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla? Ať mí nejbližší včetně mě jsou zdraví a žijí co nejdéle. Pak vše bude fajn a mohu v klidu pracovat. Dále abych měl štěstí na zajímavá témata a mohl tvořit zajímavou architekturu. To je z větší části i smyslem mého života. Třetím přáním je, abych nikdy nevyhrál v loterii, protože pak bych asi ztratil veškerou motivaci pro další práci. Už bych nedělal nic. 58

32 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Logika prostoru Architekt Robert Konieczny KWK Promes v Domě umění Kabinetu architektury 4. prosince února 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK spolkem pro ostravskou kulturu, pod záštitou Jerzyho Kronholda, generálního konzula Polské republiky v Ostravě Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Texty KWK Promes Text 10 otázek pro Roberta Konieczneho převzat z Archinews 3/08 (Dominik Herzán, Petr Vaněk: Přirozená soutěživost = záruka úspěchu?, Archinews 3/08) Překlad z polštiny Dominik Herzán, Petr Vaněk a Tadeáš Goryczka Fotografie KWK Promes, Wojciech Kryński (s ), Juliusz Sokołowski (s , 24 37, 58 59) Vizualizace, plány a kresby KWK Promes Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava Poruba Vydání první, Ostrava 2009 Nákladem 1000 ks, vydal SPOK spolek pro ostravskou kulturu, o. s. Vdovská 36, Ostrava a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. Jurečkova 9, Ostrava ISBN ISBN

33

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

An Ethics of Materiality

An Ethics of Materiality 20 YEARS MCA ATELIER: MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ Revitalizace Bastionu u Božích muk) Praha Revitalisation of the Crucifix Bastion) Prague #jana TICHÁ MCA ATELIERI FILIP ŠLAPAL Pojem»revitalizace«v souvislosti

Více

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností

Více

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin. Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz Vítejte v zámku Štiřín Welcome to the Štiřín Château

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více