logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes"

Transkript

1

2 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Ostrava 2009

3 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes koncepce katalogu Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009 text, fotografie, vizualizace KWK Promes, 2009 SPOK spolek pro ostravskou kulturu, 2009 ISBN Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009 ISBN

4 typový dům dom typowy / typical house

5 Tento dům měl být navržen současně pro dvě lokality, jednu poblíž města Pszczyna a druhou v okolí Berlína, ale pozemek v Německu doposud nebyl vybrán. Proto bylo nutné objekt navrhnout tak, aby se dal umístit na jakýkoliv pozemek. Výsledkem hledání byl návrh prvního typového domu ateliéru KWK Promes. Půdorys má kruhovou formu pro snadnější umístění na různorodě tvarovaných parcelách. Vnitřní prostor lze libovolně členit podle požadavků a nároků každé rodiny. Projektowany dom miał być zbudowany w dwóch miejscach, pod Pszczyną i Berlinem, jednak lokalizacja w Niemczech nie jest jeszcze wybrana. Dlatego dom musiał być tak zaprojektowany, by pasował na każdą działkę. Zrodziło to pomysł pierwszego typowego domu w historii KWK Promes. Jest okrągły, bo tą formę można wpisać w każdą działkę. Może mieć różne dachy, by wpisywać się w dowolne otoczenie. Można w nim dowolnie konfigurować przestrzeń, by odpowiadał każdej rodzinie. The project arose in untypical conditions. It was supposed to be built in two different places near Pszczyna and in the outskirts of Berlin. As the second location was still to be choosen, the primary goal was to design a house that fits with every plot. This is how the idea of emerged, first such an attempt in the KWK Promes history. Round shape of the house makes it easily suitable to any given shape of the site, freedom in choosing a roof type makes it universal in terms of landscape conditionings, while flexibility of interior plan adopts it to needs of indyvidual family. 7

6 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katarzyna Furgalińska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 224 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 797 m 3 8

7 bezpečný dům dom bezpieczny / safe house

8 Hlavním cílem tohoto projektu bylo zajistit pro uživatele domu maximální pocit bezpečí. Fragmenty vnějších stěn stavby ve tvaru hranolu se pohybují. Pokud se dům otevře směrem do zahrady, boční východní a západní stěna se přemístí k venkovnímu oplocení a vytvoří tak bezpečnostní nárazník, u něhož je nutno vyčkat na otevření vstupu. Originalita myšlenky spočívá ve využití pohyblivých přepážek v kontextu řešení zástavby a pozemku. Pokud je objekt uzavřen (např. v noci) požadované bezpečí je zajištěno pouze v samotném prostoru domu, ale během dne, v důsledku rozevření stěn, se zabezpečená oblast rozšíří také na celou přilehlou zahradu. Sprawą priorytetową było uzyskanie maksymalnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Budynek jest prostopadłościanem, w którym fragmenty ścian zewnętrznych są ruchome. Kiedy dom otwiera się na ogród boczne ściany, wschodnia i zachodnia, przesuwają się w kierunku zewnętrznego ogrodzenia, wytwarzając swoisty bufor bezpieczeństwa, w którym oczekuje się na otwarcie drzwi wejściowych do budynku. Nowatorstwo pomysłu polega więc na ingerencji ruchomych przesłon w urbanistykę działki, w wyniku czego gdy dom jest zamknięty (np. w nocy) strefa bezpieczeństwa zawiera się tylko w obrysie budynku. Za dnia, w wyniku otwarcia ścian zostaje poszerzona o otaczający dom ogród. The most essential item of the project was acquiring the feeling of maximum security for the inhabitants. The building is a rectangular prism in which parts of the walls are movable. When the house opens up for the garden, eastern and western side walls move towards an exterior fence, creating a safety zone where one waits for the door to be open. The innovation of this consists in an interference of the movable walls into the urban structure of the property. As a result when the house is closed (at night for example) the safety zone is limited to the house outline. During the day as a result of opening of the walls it is expanded of the garden surrounding the house. 13

9 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2009 ve finále / w finale / in final WAF Awards 2009 Barcelona architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Łukasz Zadryński, Marcin Jojko interiér / wystrój wnętrz / interior: Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus, Aleksandra Pałach pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 566,51 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 14

10 aatriový dům dom aatrialny / aatrial house

11 atriový dům dom atrialny atrial house aatriový dům dom aatrialny aatrial house Hektarový pozemek u lesa, na němž měl vzniknout rodinný dům, má jednu zásadní slabinu přístup z jihozápadního rohu. Přitom je všeobecně známo, že budovu je nejvhodnější umístit k severovýchodní hranici parcely a že jižní a západní fasády jsou z hlediska oslunění nejcennější. Obtížnost těchto podmínek vedla k následujícímu řešení přístupová cesta je zde snížena pod úroveň terénu a ústí v atriu. Do domu se tedy nevstupuje zvenku, ale zevnitř. Tím také dochází k inverzní interpretaci atria, které původně bylo středem, kolem něhož se bydlení a život odehrává. Nevšednost řešení spočívá v tom, že zde vzniklo atrium, od něhož se vše odvrací směrem ven. Działka, na której zaprojektowano dom posiada jeden mankament dojazd od strony południowo zachodniej. Aby uniknąć kolizji funkcjonalnej drogi do budynku z ogrodem, dojazd został zagłębiony w ziemi. Dało to pomysł wjazdu do środka budynku, bezpośrednio na poziom parteru. Takie rozwiązanie stąło się możliwe dzięki stworzeniu wewnętrznego atrium z mieszczącym się w nim podjazdem. W rezultacie budynek otwiera się swoimi tarasami na wszystkie strony w nieskrępowany sposób, a przybywający z zewnątrz nie może dostać się do ogrodu inaczej, jak tylko przechodząc przez atrium i dom. Dzięki temu udało się uzyskać nowy model przestrzenny domu odwrotność budynku atrialnego. The site where the house is designed has one drawback: south-western access. To avoid the functional collision of the driveway and the garden, the driveway has been pushed into the ground. This prompted the idea of a driveway leading inside to the ground floor level, from underneath the building, which became possible thanks to the creation of an inner atrium with the driveway in it. As a result, the building opens up onto all sides with its terraces in an unrestricted manner, and the only way to get into the garden is through the atrium and the house. This in turn has made it possible to obtain a new spatial model of the house a reverse of an atrial building. 19

12 20 21

13 dům roku / dom roku / house of the Year 2006 WAN awards nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2006 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik, Łukasz Prażuch projekt / konstrukcja / structural engigneering: Krzysztof Anioł pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 659,57 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 22

14 outriový dům dom outrialny / outrial house

15 atriový dům dom atrialny atrial house outriový dům dom outrialny outrial house Jediným kontextem zamýšleného domu byla zelená mýtina obklopená lesem. Základní koncept představoval vyříznutí a vytažení části zatravněné plochy do úrovně střechy s obytnými a provozními funkcemi ve hmotě pod ní. Když bylo vše hotovo, přišel klient s novým požadavkem, a to sice s vybudováním malého místa pro nahrávací studio a zimní zahradu. Konečná podoba vznikla spojením přízemí se zelenou střechou prolomením a ohnutím části zelené plochy dovnitř budovy. Střecha se tak změnila v atrium, na které lze vejít pouze zevnitř domu. Oproti typickému atriu má nově vytvořený prostor všechny výhody venkovní zahrady, přitom si však uchovává bezpečný, soukromý charakter vnitřního prostoru. Vznikl tak nový typ domu, jehož pojmenování outrial vyjadřuje myšlenku atypického atria, které je zároveň interiérem i exteriérem budovy. Nahrávací studio a prostor zimní zahrady byly řešeny podobně, ale kvůli zajištění potřebného pracovního komfortu klienta, byla hmota nahrávacího studia vytažena nad rovinu střechy a tak odizolována od ostatních prostor domu. Zielona polana otoczona lasem była jedynym kontekstem dla projektowanego, niewielkiego domu. Stąd myśl by wykroić kawałek trawy i potraktować go jako zadaszenie, pod którym poukładane będą niezbędne funkcje. Gdy całość była już gotowa, pojawiło się życzenie inwestora, aby znaleźć miejsce na małe studio muzyczne i oranżerię. Ta ostatnia uzyskana została w wyniku połączenia parteru z trawiastym dachem poprzez nacięcie i wgięcie zielonej płaszczyzny do środka budynku. W skutek tego zabiegu dach stał się atrium, gdyż można dostać się na niego tylko z wnętrza domu. W przeciwieństwie jednak do typowego atrium nowopowstała przestrzeń posiada wszystkie zalety ogrodu zewnętrzenego wciąż pozostając bezpieczną, wewnętrzną strefą budynku. W ten sposób udało się stworzyć nowy typ domu, a jego nazwa outrialny ma obrazować nietypowe atrium będące jednocześnie wnętrzem i zewnętrzem budynku. Studio powstało w podobny sposób jak oranżeria, jednak aby zapewnić w nim komfort pracy muzykowi rockowemu, zostało odizolowane od reszty domu przez wyniesienie do góry. 27

16 A green clearing surrounded by forest was the only context for the proposed small house. Hence the idea to carve out a piece of the grass-covered site, move it up and treat it as the roofing to arrange all the required functions underneath. When the whole was ready, the client came up with another request, to create some space for a small recording studio and a conservatory. The latter was obtained by linking the ground floor with the grassy roof through an incision in the green plane and bending the incised fragment down, inside the building. This procedure turned the roof into an atrium, as the only way to reach it was through the interior of the house. As opposed, however, to a typical atrium, the newly-created space has all the advantages of an outer garden while remaining a safe, internal zone within the building. This way, a new type of house was created, and its designation outrial is to convey the idea of an atypical atrium which is part of both the interior and the exterior of the building. The studio was created in a similar way as the conservatory, but in order to ensure work comfort for a rock musician, it was isolated from the rest of the house by shifting it upwards

17 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 180 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 540 m

18 dům s kabinou dom z kapsułą / house with a capsule

19 Půdorys domu je založen na tvaru čtverce, v němž jsou vzájemně kombinovány vnitřní a vnější prostory. Koncept je založen na kabině, umístěné ve středu kompozice, tvořící jádro domu s technologickou výbavou. Je zde koupelna, kuchyně a krb jako alternativní zdroj tepla. Vstupy do objektu jsou doplněny drátěnými stěnami určenými ke skladování dřeva. V závislosti na množství uskladněného topiva drátěná stěna mění svou strukturu a svým stínem ovlivňuje atmosféru celkového nasvětlení objektu. Dom rozwiązano na planie kwadratu, w obrębie którego przeplatają się przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna. W centrum domu znajduje się kapsuła mieszcząca w sobie funkcje technologiczne, czyli łazienkę, kuchnię, spiżarkę i kominek stanowiące alternatywne źródło ogrzewania budynku. Dlatego przy każdym z wejść i wyjść znajdują się siatki na drewno opałowe, będące jednocześnie ażurową przesłoną tarasów, zmieniającą swój wygląd w zależności od wypełnienia. The building is situated in the industrial area of Poland. It s been designed for an indigent family, which appreciates its functionality, as well as low maintenance and construction cost. The plan of this bungalow is based on a square, where internal and external spaces are combined. The capsule containing all technological elements bathroom, kitchen, pantry and the alternative source of heating in the form of a fireplace, is situated in the central part of the house. By each entrance there is a net used as a wood storage. It acts like a screen changing its appearance depending on amount of wood inside. 35

20 Grand prix Slezská architektura roku / śląska architektura roku / for architecture of the year in Silesia I. cena / I nagroda konkurs / Ist prize in SARP-PSG competition architekt / autor / architect: Robert Konieczny projekt / konstrukcja / structural engigneering: Marian Goczoł pozemek / powierzchania terenu / site area: 972 m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 102 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 338 m 3 36

21 zlomený dům dom z ziemi śląskiej / broken house

22 Tato budova se nachází na okraji Katovic, na území ve IV. kategorii důlních škod, kde je třeba počítat s výskytem tektonických zlomů. To se odrazilo ve výrazu stavby, která svou formou a řešením navazuje na vrásnění a střídání geologických vrstev. Výsledný dojem je umocněn kontrastem seskupení jednoduchých hranolů a ze země vystupující stuhou, jež vše obepíná. Budynek znajduje się na obrzeżach Katowic, na terenie IV kategorii szkód górniczych, z możliwością pojawienia się uskoków tektonicznych. Stąd skojarzenie z wypiętrzonymi warstwami ziemi, przeplatającymi się ze sobą, które zainspirowało formę domu. Jego struktura to prostokątne bryły kontrastujące z wynurzającą się z ziemi oplatającą je wstęgą. The building is located on the outskirts of Katowice, on a land deteriorated by 4th category mining damage, where tectonic faults are a possibility. Hence the connotation of uplifted layers of soil, interwoven with one another, which was the inspiration for the form of the house. Its structural design comprises rectangular solids contrasting with the ribbon-like structure, which winds around them after it emerges from the ground. 41

23 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2004 nejlepší realizace polských ikon architektury v publikaci / najlepsza realizacja ikony architektury polska publikacja w / selection to the poland, icons of architecture polish representant in The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik projekt / konstrukcja / structural engigneering: Jarosław Kamiński pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 330 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 42

24 skrytý dům dom ukryty / hidden house 2007

25 Tento dům skrytý pod zemí bude stát v Dolním Slezsku, v bývalém německém městě, kde v krajině dominují sedlové střechy. Výchozí inspirací pro řešení domu se staly kilometry částečně zasypaných tunelů, typických pro tuto oblast. Objekt je zapojen do okolí skrytou hmotou s odkazem na podzemní charakter města. Dům je navrhován na prudce se svažujícím jižním svahu. Konstrukce objektu je schovaná v podzemí, z příjezdové cesty je zcela neviditelná. Velký otevíratelný zatravněný poklop skrývá rampu a schodiště a je hlavním vstupem do objektu. Příjezdová cesta se noří pod zem a pokračuje do obytné části, jež se celá skrze prosklenou fasádu otevírá a přechází do zahrady. Dom powstaje na Dolnym Śląsku, w poniemieckim mieście, w którym dominują budowle o skośnych dachach. W jego podziemiach ciągną się kilometry częściowo już zasypanych tuneli, które zapoczątkowały ideę projektu. Budynek staje się częścią miasta, upodobniając się nie do tego, co dzieje się na powierzchni lecz do jego podziemnej struktury. Działka, na której został zaprojektowany ostro opada w kierunku południowym. Struktura obiektu została ukryta pod ziemią, dlatego od strony dojazdu jest on zupełnie niewidoczny. Wejście i wjazd do budynku odbywa się poprzez otwierającą się potężną klapę pokrytą trawą. Droga zagłębia się pod ziemię wprowadzając nas na poziom mieszkalny, otwierający się szklanymi elewacjami na ogród. The house will be situated in Lower Silesia, in a post-german city, where the majority of buildings are steep roofed villas. Under ground there are thousands of kilometers of partly burried tunnels, which became the starting point of the design idea. The building integrates with its surroundings, yet it does not refer to the visible structure, but the underground part of the city. The plot, where the house is designed slopes steeply to the south. The object s structure has been hidden underground, what in turn has made it completely invisible from the driveway. A huge trapdoor covered with grass is the entrance to the building. The driveway leads underneath the ground, to the living room level, opened to the garden with a glass facade. 47

26 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Dorota Żurek, Adam Radzimski, Łukasz Marciniak projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 48

27 místo setkávání miejsce spotkań / gathering place 2007

28 Tento objekt má být místem setkávání pro osm spřízněných rodin. Klíčovou myšlenkou bylo použití kruhu jako odvěkého symbolu střetávání. Počáteční záměr ustoupil půlkruhovému půdorysu, který umožňuje lepší pohledy na blízké jezero. Denní veřejná zóna je skryta v přírodním svahu na parcele, noční zóna je umístěna v horních patrech a rozdělena do osmi částí tak, aby každé rodině zajistila soukromí. Tvar jednotek koresponduje s okolní zástavbou. Stavba tvoří přechod mezi rodinným domem, vícerodinným domem a penzionem. Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań grupy ośmiu spokrewnionych rodzin. Koło, od wieków utożsamiano ze zgromadzeniem czy spotkaniem, stało sie podstawą całego założenia. Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał pókolisty kształt. Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań. Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst. W ten sposób budynek stał się czymś pomiędzy domem jednorodzinnym, budynkiem wielorodzinnym, a pensjonatem. The object was to be a gathering place for 8 related families. The key concept was to use a round plan, as a circle had been a symbol of gathering for ages. The initial layout was modified, as a semicircle enabled a better look-out towards the nearby lake. The common zone was hidden in a natural slope of the plot. The night zone was located on the upper level and devided into eight units in order to keep each family s privacy. The form of the units was to correspond with those of the houses in the neighbourhood. After all, we have recieved a building that is something between a single-family house, a multi-family house and a guest house. 53

29 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katatzyna Furgalńska, Aleksandra Pieczara projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m

30 >>> aatriový dům dom aatrialny aatrial house <<< německé velvyslanectví ambasanda niemiecka safe house Kdyby existovala ta možnost, volil byste v příštím životě stejnou profesi? 10 otázek pro roberta konieczneho To si nejsem úplně jist. Záleželo by také na tom, kde bych se narodil. Profesně působit v Polsku jako architekt není snadné, zvláště když chceme realizovat něco zajímavého. I takového bezmezného nadšence, za kterého se považuji, může věčný boj s úředníky, klienty a dodavateli znechutit. Myslím si však, že v příštím životě, kdesi ve Švýcarsku nebo v Holandsku, by to mohlo být docela příjemné. Jak se díváte s dnešním odstupem na vaše první práce? Trojúhelníkový dům byl první realizací, kterou jsem navrhl společně s bývalou spolupracovnicí. Byl to tehdy dobrý nápad a tak jsem přesvědčen, že i dnes bychom jej navrhli na základě stejné myšlenky, ale jinak, protože je formálně již zastaralý. Svým řešením je ale nadčasový. Kolik hodin denně trávíte v ateliéru? Pracujete o víkendech? Svůj ateliér vedu skoro 10 let. Dlouho jsem pracoval intezivně, taky o víkendech. Není snadné to dnes hodnotit, protože jsem bydlel přímo v ateliéru. Nezávisle na tom, zda jsem seděl u rýsovacího prkna nebo u počítače, pořád jsem pracoval. Ale dnes se snažím věci dělat jinak, i když mí známí jsou přesvědčeni, že to stále přeháním. Bez jakého vybavení byste si nedovedl představit svou práci? List papíru, pero nebo tužka jsou pro mě nejdůležitější a samozřejmě také počítače, bez kterých by má firma nemohla existovat. Jaký je váš oblíbený architekt? Dominik Perrault, japonský ateliér SANAA (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa) a určitě nemohu opomenout Rema Koolhaase. 57

31 Jakou stavbu nejvíce obdivujete? Jsem přesvědčen, že taková stavba neexistuje a existovat nikdy nebude. Je to taky zřejmě o něco složitější problém, než volit nejkrásnější ženu světa. Myslíte si, že výše vašich honorářů odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce? Když jsme získali cenu za dům roku a další ocenění je to mnohem lepší. Dříve to bylo dost traumatické, dokonce chyběly prostředky na živobytí. Teď už má náš ateliér jméno. Máte nějaký nesplněný sen ve smyslu, že byste chtěl projektovat určitou stavbu nebo navrhnout interiér nebo nějaký výrobek? V mém portfoliu chybí mnoho témat a tak je přede mnou i mnoho práce. Důležité je, aby zdraví sloužilo a pak se moje portfolio určitě zase o něco rozšíří. Existuje ve vaší kariéře nějaká významná osobnost, která vás ovlivnila? Bez podpory rodičů by ze mě architekt nikdy nebyl. Druhou důležitou osobou je pro mě Marlena, bývalá kolegyně. Lidi, s kterými jsem se při práci setkal a kteří mě ovlivnili je mnoho. Jsem přesvědčen, že obecně mám hodně štěstí. Můj známý a velmi dobrý architekt Jerzy Duda o mně tvrdí, že jsem člověk, který se umí objevit ve správnou dobu na správném místě. Kdyby vám měla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla? Ať mí nejbližší včetně mě jsou zdraví a žijí co nejdéle. Pak vše bude fajn a mohu v klidu pracovat. Dále abych měl štěstí na zajímavá témata a mohl tvořit zajímavou architekturu. To je z větší části i smyslem mého života. Třetím přáním je, abych nikdy nevyhrál v loterii, protože pak bych asi ztratil veškerou motivaci pro další práci. Už bych nedělal nic. 58

32 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Logika prostoru Architekt Robert Konieczny KWK Promes v Domě umění Kabinetu architektury 4. prosince února 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK spolkem pro ostravskou kulturu, pod záštitou Jerzyho Kronholda, generálního konzula Polské republiky v Ostravě Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Texty KWK Promes Text 10 otázek pro Roberta Konieczneho převzat z Archinews 3/08 (Dominik Herzán, Petr Vaněk: Přirozená soutěživost = záruka úspěchu?, Archinews 3/08) Překlad z polštiny Dominik Herzán, Petr Vaněk a Tadeáš Goryczka Fotografie KWK Promes, Wojciech Kryński (s ), Juliusz Sokołowski (s , 24 37, 58 59) Vizualizace, plány a kresby KWK Promes Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava Poruba Vydání první, Ostrava 2009 Nákladem 1000 ks, vydal SPOK spolek pro ostravskou kulturu, o. s. Vdovská 36, Ostrava a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. Jurečkova 9, Ostrava ISBN ISBN

33

DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000

DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000 DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000 Dům je možné navrhovat stejným způsobem, jako se projektuje město. Významové a výtvarné akcenty představované různorodými stavbami

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy C * houses C  5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy C * houses C domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 5 houses in low-energy consumption standard / Phase 1 A label - extremely

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4 Daniel Pitín Sun in the Loft 2 0 1 Vienna 4 Sun in the Loft represents a number of paintings and objects I made last year. The key theme of this exhibition is space: imaginary space, mental space, the

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

U11 Vila Zafferano. Vilová čtvrť PRIMAVERA Garden suburb

U11 Vila Zafferano. Vilová čtvrť PRIMAVERA Garden suburb U11 Vila Zafferano Umístění v 1. etapě Pozemek U11 - Vila Zafferano Plocha pozemku Zastavěná plocha vily Podlahová plocha celkem Příjezdová cesta a vstup Plocha pochozích teras Plocha nepochozích teras

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným

BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta Studentská vědecká odborná činnost Akademický rok 2015/2016 BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným Textová část Jméno a příjmení, ročník a

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ BRNO MODERN ART GALLERY BRNO FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ BRNO MODERN ART GALLERY BRNO FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ BRNO MODERN ART GALLERY BRNO

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum )

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Ivana Žabičková, Faculty of Architecture, Brno University of Technology The

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

HOLODECK architects. filozofie

HOLODECK architects. filozofie HOLODECK architects Konceptuální Kontextualismus Architektura propojuje lidské bytí, prostor, technologie a filosofii. Shromažďuje detailní informace o místě, analyzuje použité vzory a hledá nové technologie

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : Flat to rent BBW Real Estate Agency offers for rent three bedroom flat

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12 Jaroslav SOLAŘ 1 PROBLEMATIKA POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY U DŘEVĚNÝCH

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více