logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes"

Transkript

1

2 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Ostrava 2009

3 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes koncepce katalogu Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, 2009 text, fotografie, vizualizace KWK Promes, 2009 SPOK spolek pro ostravskou kulturu, 2009 ISBN Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009 ISBN

4 typový dům dom typowy / typical house

5 Tento dům měl být navržen současně pro dvě lokality, jednu poblíž města Pszczyna a druhou v okolí Berlína, ale pozemek v Německu doposud nebyl vybrán. Proto bylo nutné objekt navrhnout tak, aby se dal umístit na jakýkoliv pozemek. Výsledkem hledání byl návrh prvního typového domu ateliéru KWK Promes. Půdorys má kruhovou formu pro snadnější umístění na různorodě tvarovaných parcelách. Vnitřní prostor lze libovolně členit podle požadavků a nároků každé rodiny. Projektowany dom miał być zbudowany w dwóch miejscach, pod Pszczyną i Berlinem, jednak lokalizacja w Niemczech nie jest jeszcze wybrana. Dlatego dom musiał być tak zaprojektowany, by pasował na każdą działkę. Zrodziło to pomysł pierwszego typowego domu w historii KWK Promes. Jest okrągły, bo tą formę można wpisać w każdą działkę. Może mieć różne dachy, by wpisywać się w dowolne otoczenie. Można w nim dowolnie konfigurować przestrzeń, by odpowiadał każdej rodzinie. The project arose in untypical conditions. It was supposed to be built in two different places near Pszczyna and in the outskirts of Berlin. As the second location was still to be choosen, the primary goal was to design a house that fits with every plot. This is how the idea of emerged, first such an attempt in the KWK Promes history. Round shape of the house makes it easily suitable to any given shape of the site, freedom in choosing a roof type makes it universal in terms of landscape conditionings, while flexibility of interior plan adopts it to needs of indyvidual family. 7

6 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katarzyna Furgalińska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 224 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 797 m 3 8

7 bezpečný dům dom bezpieczny / safe house

8 Hlavním cílem tohoto projektu bylo zajistit pro uživatele domu maximální pocit bezpečí. Fragmenty vnějších stěn stavby ve tvaru hranolu se pohybují. Pokud se dům otevře směrem do zahrady, boční východní a západní stěna se přemístí k venkovnímu oplocení a vytvoří tak bezpečnostní nárazník, u něhož je nutno vyčkat na otevření vstupu. Originalita myšlenky spočívá ve využití pohyblivých přepážek v kontextu řešení zástavby a pozemku. Pokud je objekt uzavřen (např. v noci) požadované bezpečí je zajištěno pouze v samotném prostoru domu, ale během dne, v důsledku rozevření stěn, se zabezpečená oblast rozšíří také na celou přilehlou zahradu. Sprawą priorytetową było uzyskanie maksymalnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Budynek jest prostopadłościanem, w którym fragmenty ścian zewnętrznych są ruchome. Kiedy dom otwiera się na ogród boczne ściany, wschodnia i zachodnia, przesuwają się w kierunku zewnętrznego ogrodzenia, wytwarzając swoisty bufor bezpieczeństwa, w którym oczekuje się na otwarcie drzwi wejściowych do budynku. Nowatorstwo pomysłu polega więc na ingerencji ruchomych przesłon w urbanistykę działki, w wyniku czego gdy dom jest zamknięty (np. w nocy) strefa bezpieczeństwa zawiera się tylko w obrysie budynku. Za dnia, w wyniku otwarcia ścian zostaje poszerzona o otaczający dom ogród. The most essential item of the project was acquiring the feeling of maximum security for the inhabitants. The building is a rectangular prism in which parts of the walls are movable. When the house opens up for the garden, eastern and western side walls move towards an exterior fence, creating a safety zone where one waits for the door to be open. The innovation of this consists in an interference of the movable walls into the urban structure of the property. As a result when the house is closed (at night for example) the safety zone is limited to the house outline. During the day as a result of opening of the walls it is expanded of the garden surrounding the house. 13

9 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2009 ve finále / w finale / in final WAF Awards 2009 Barcelona architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Łukasz Zadryński, Marcin Jojko interiér / wystrój wnętrz / interior: Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus, Aleksandra Pałach pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 566,51 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 14

10 aatriový dům dom aatrialny / aatrial house

11 atriový dům dom atrialny atrial house aatriový dům dom aatrialny aatrial house Hektarový pozemek u lesa, na němž měl vzniknout rodinný dům, má jednu zásadní slabinu přístup z jihozápadního rohu. Přitom je všeobecně známo, že budovu je nejvhodnější umístit k severovýchodní hranici parcely a že jižní a západní fasády jsou z hlediska oslunění nejcennější. Obtížnost těchto podmínek vedla k následujícímu řešení přístupová cesta je zde snížena pod úroveň terénu a ústí v atriu. Do domu se tedy nevstupuje zvenku, ale zevnitř. Tím také dochází k inverzní interpretaci atria, které původně bylo středem, kolem něhož se bydlení a život odehrává. Nevšednost řešení spočívá v tom, že zde vzniklo atrium, od něhož se vše odvrací směrem ven. Działka, na której zaprojektowano dom posiada jeden mankament dojazd od strony południowo zachodniej. Aby uniknąć kolizji funkcjonalnej drogi do budynku z ogrodem, dojazd został zagłębiony w ziemi. Dało to pomysł wjazdu do środka budynku, bezpośrednio na poziom parteru. Takie rozwiązanie stąło się możliwe dzięki stworzeniu wewnętrznego atrium z mieszczącym się w nim podjazdem. W rezultacie budynek otwiera się swoimi tarasami na wszystkie strony w nieskrępowany sposób, a przybywający z zewnątrz nie może dostać się do ogrodu inaczej, jak tylko przechodząc przez atrium i dom. Dzięki temu udało się uzyskać nowy model przestrzenny domu odwrotność budynku atrialnego. The site where the house is designed has one drawback: south-western access. To avoid the functional collision of the driveway and the garden, the driveway has been pushed into the ground. This prompted the idea of a driveway leading inside to the ground floor level, from underneath the building, which became possible thanks to the creation of an inner atrium with the driveway in it. As a result, the building opens up onto all sides with its terraces in an unrestricted manner, and the only way to get into the garden is through the atrium and the house. This in turn has made it possible to obtain a new spatial model of the house a reverse of an atrial building. 19

12 20 21

13 dům roku / dom roku / house of the Year 2006 WAN awards nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2006 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik, Łukasz Prażuch projekt / konstrukcja / structural engigneering: Krzysztof Anioł pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 659,57 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 22

14 outriový dům dom outrialny / outrial house

15 atriový dům dom atrialny atrial house outriový dům dom outrialny outrial house Jediným kontextem zamýšleného domu byla zelená mýtina obklopená lesem. Základní koncept představoval vyříznutí a vytažení části zatravněné plochy do úrovně střechy s obytnými a provozními funkcemi ve hmotě pod ní. Když bylo vše hotovo, přišel klient s novým požadavkem, a to sice s vybudováním malého místa pro nahrávací studio a zimní zahradu. Konečná podoba vznikla spojením přízemí se zelenou střechou prolomením a ohnutím části zelené plochy dovnitř budovy. Střecha se tak změnila v atrium, na které lze vejít pouze zevnitř domu. Oproti typickému atriu má nově vytvořený prostor všechny výhody venkovní zahrady, přitom si však uchovává bezpečný, soukromý charakter vnitřního prostoru. Vznikl tak nový typ domu, jehož pojmenování outrial vyjadřuje myšlenku atypického atria, které je zároveň interiérem i exteriérem budovy. Nahrávací studio a prostor zimní zahrady byly řešeny podobně, ale kvůli zajištění potřebného pracovního komfortu klienta, byla hmota nahrávacího studia vytažena nad rovinu střechy a tak odizolována od ostatních prostor domu. Zielona polana otoczona lasem była jedynym kontekstem dla projektowanego, niewielkiego domu. Stąd myśl by wykroić kawałek trawy i potraktować go jako zadaszenie, pod którym poukładane będą niezbędne funkcje. Gdy całość była już gotowa, pojawiło się życzenie inwestora, aby znaleźć miejsce na małe studio muzyczne i oranżerię. Ta ostatnia uzyskana została w wyniku połączenia parteru z trawiastym dachem poprzez nacięcie i wgięcie zielonej płaszczyzny do środka budynku. W skutek tego zabiegu dach stał się atrium, gdyż można dostać się na niego tylko z wnętrza domu. W przeciwieństwie jednak do typowego atrium nowopowstała przestrzeń posiada wszystkie zalety ogrodu zewnętrzenego wciąż pozostając bezpieczną, wewnętrzną strefą budynku. W ten sposób udało się stworzyć nowy typ domu, a jego nazwa outrialny ma obrazować nietypowe atrium będące jednocześnie wnętrzem i zewnętrzem budynku. Studio powstało w podobny sposób jak oranżeria, jednak aby zapewnić w nim komfort pracy muzykowi rockowemu, zostało odizolowane od reszty domu przez wyniesienie do góry. 27

16 A green clearing surrounded by forest was the only context for the proposed small house. Hence the idea to carve out a piece of the grass-covered site, move it up and treat it as the roofing to arrange all the required functions underneath. When the whole was ready, the client came up with another request, to create some space for a small recording studio and a conservatory. The latter was obtained by linking the ground floor with the grassy roof through an incision in the green plane and bending the incised fragment down, inside the building. This procedure turned the roof into an atrium, as the only way to reach it was through the interior of the house. As opposed, however, to a typical atrium, the newly-created space has all the advantages of an outer garden while remaining a safe, internal zone within the building. This way, a new type of house was created, and its designation outrial is to convey the idea of an atypical atrium which is part of both the interior and the exterior of the building. The studio was created in a similar way as the conservatory, but in order to ensure work comfort for a rock musician, it was isolated from the rest of the house by shifting it upwards

17 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 180 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 540 m

18 dům s kabinou dom z kapsułą / house with a capsule

19 Půdorys domu je založen na tvaru čtverce, v němž jsou vzájemně kombinovány vnitřní a vnější prostory. Koncept je založen na kabině, umístěné ve středu kompozice, tvořící jádro domu s technologickou výbavou. Je zde koupelna, kuchyně a krb jako alternativní zdroj tepla. Vstupy do objektu jsou doplněny drátěnými stěnami určenými ke skladování dřeva. V závislosti na množství uskladněného topiva drátěná stěna mění svou strukturu a svým stínem ovlivňuje atmosféru celkového nasvětlení objektu. Dom rozwiązano na planie kwadratu, w obrębie którego przeplatają się przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna. W centrum domu znajduje się kapsuła mieszcząca w sobie funkcje technologiczne, czyli łazienkę, kuchnię, spiżarkę i kominek stanowiące alternatywne źródło ogrzewania budynku. Dlatego przy każdym z wejść i wyjść znajdują się siatki na drewno opałowe, będące jednocześnie ażurową przesłoną tarasów, zmieniającą swój wygląd w zależności od wypełnienia. The building is situated in the industrial area of Poland. It s been designed for an indigent family, which appreciates its functionality, as well as low maintenance and construction cost. The plan of this bungalow is based on a square, where internal and external spaces are combined. The capsule containing all technological elements bathroom, kitchen, pantry and the alternative source of heating in the form of a fireplace, is situated in the central part of the house. By each entrance there is a net used as a wood storage. It acts like a screen changing its appearance depending on amount of wood inside. 35

20 Grand prix Slezská architektura roku / śląska architektura roku / for architecture of the year in Silesia I. cena / I nagroda konkurs / Ist prize in SARP-PSG competition architekt / autor / architect: Robert Konieczny projekt / konstrukcja / structural engigneering: Marian Goczoł pozemek / powierzchania terenu / site area: 972 m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 102 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: 338 m 3 36

21 zlomený dům dom z ziemi śląskiej / broken house

22 Tato budova se nachází na okraji Katovic, na území ve IV. kategorii důlních škod, kde je třeba počítat s výskytem tektonických zlomů. To se odrazilo ve výrazu stavby, která svou formou a řešením navazuje na vrásnění a střídání geologických vrstev. Výsledný dojem je umocněn kontrastem seskupení jednoduchých hranolů a ze země vystupující stuhou, jež vše obepíná. Budynek znajduje się na obrzeżach Katowic, na terenie IV kategorii szkód górniczych, z możliwością pojawienia się uskoków tektonicznych. Stąd skojarzenie z wypiętrzonymi warstwami ziemi, przeplatającymi się ze sobą, które zainspirowało formę domu. Jego struktura to prostokątne bryły kontrastujące z wynurzającą się z ziemi oplatającą je wstęgą. The building is located on the outskirts of Katowice, on a land deteriorated by 4th category mining damage, where tectonic faults are a possibility. Hence the connotation of uplifted layers of soil, interwoven with one another, which was the inspiration for the form of the house. Its structural design comprises rectangular solids contrasting with the ribbon-like structure, which winds around them after it emerges from the ground. 41

23 nominace na cenu / nominacja do nagrody findacji / nomination for the Mies van der Rohe Award 2004 nejlepší realizace polských ikon architektury v publikaci / najlepsza realizacja ikony architektury polska publikacja w / selection to the poland, icons of architecture polish representant in The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Marlena Wolnik projekt / konstrukcja / structural engigneering: Jarosław Kamiński pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 330 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 42

24 skrytý dům dom ukryty / hidden house 2007

25 Tento dům skrytý pod zemí bude stát v Dolním Slezsku, v bývalém německém městě, kde v krajině dominují sedlové střechy. Výchozí inspirací pro řešení domu se staly kilometry částečně zasypaných tunelů, typických pro tuto oblast. Objekt je zapojen do okolí skrytou hmotou s odkazem na podzemní charakter města. Dům je navrhován na prudce se svažujícím jižním svahu. Konstrukce objektu je schovaná v podzemí, z příjezdové cesty je zcela neviditelná. Velký otevíratelný zatravněný poklop skrývá rampu a schodiště a je hlavním vstupem do objektu. Příjezdová cesta se noří pod zem a pokračuje do obytné části, jež se celá skrze prosklenou fasádu otevírá a přechází do zahrady. Dom powstaje na Dolnym Śląsku, w poniemieckim mieście, w którym dominują budowle o skośnych dachach. W jego podziemiach ciągną się kilometry częściowo już zasypanych tuneli, które zapoczątkowały ideę projektu. Budynek staje się częścią miasta, upodobniając się nie do tego, co dzieje się na powierzchni lecz do jego podziemnej struktury. Działka, na której został zaprojektowany ostro opada w kierunku południowym. Struktura obiektu została ukryta pod ziemią, dlatego od strony dojazdu jest on zupełnie niewidoczny. Wejście i wjazd do budynku odbywa się poprzez otwierającą się potężną klapę pokrytą trawą. Droga zagłębia się pod ziemię wprowadzając nas na poziom mieszkalny, otwierający się szklanymi elewacjami na ogród. The house will be situated in Lower Silesia, in a post-german city, where the majority of buildings are steep roofed villas. Under ground there are thousands of kilometers of partly burried tunnels, which became the starting point of the design idea. The building integrates with its surroundings, yet it does not refer to the visible structure, but the underground part of the city. The plot, where the house is designed slopes steeply to the south. The object s structure has been hidden underground, what in turn has made it completely invisible from the driveway. A huge trapdoor covered with grass is the entrance to the building. The driveway leads underneath the ground, to the living room level, opened to the garden with a glass facade. 47

26 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Dorota Żurek, Adam Radzimski, Łukasz Marciniak projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m 3 48

27 místo setkávání miejsce spotkań / gathering place 2007

28 Tento objekt má být místem setkávání pro osm spřízněných rodin. Klíčovou myšlenkou bylo použití kruhu jako odvěkého symbolu střetávání. Počáteční záměr ustoupil půlkruhovému půdorysu, který umožňuje lepší pohledy na blízké jezero. Denní veřejná zóna je skryta v přírodním svahu na parcele, noční zóna je umístěna v horních patrech a rozdělena do osmi částí tak, aby každé rodině zajistila soukromí. Tvar jednotek koresponduje s okolní zástavbou. Stavba tvoří přechod mezi rodinným domem, vícerodinným domem a penzionem. Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań grupy ośmiu spokrewnionych rodzin. Koło, od wieków utożsamiano ze zgromadzeniem czy spotkaniem, stało sie podstawą całego założenia. Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał pókolisty kształt. Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań. Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst. W ten sposób budynek stał się czymś pomiędzy domem jednorodzinnym, budynkiem wielorodzinnym, a pensjonatem. The object was to be a gathering place for 8 related families. The key concept was to use a round plan, as a circle had been a symbol of gathering for ages. The initial layout was modified, as a semicircle enabled a better look-out towards the nearby lake. The common zone was hidden in a natural slope of the plot. The night zone was located on the upper level and devided into eight units in order to keep each family s privacy. The form of the units was to correspond with those of the houses in the neighbourhood. After all, we have recieved a building that is something between a single-family house, a multi-family house and a guest house. 53

29 architekt / autor / architect: Robert Konieczny spolupráce / współpraca / collaboration: Katatzyna Furgalńska, Aleksandra Pieczara projekt / konstrukcja / structural engigneering: Grzegorz Komraus pozemek / powierzchania terenu / site area: m 2 podlahová plocha / powierzchania użytkowa / usable floor area: 960 m 2 obestavěný prostor / kubatura / volume: m

30 >>> aatriový dům dom aatrialny aatrial house <<< německé velvyslanectví ambasanda niemiecka safe house Kdyby existovala ta možnost, volil byste v příštím životě stejnou profesi? 10 otázek pro roberta konieczneho To si nejsem úplně jist. Záleželo by také na tom, kde bych se narodil. Profesně působit v Polsku jako architekt není snadné, zvláště když chceme realizovat něco zajímavého. I takového bezmezného nadšence, za kterého se považuji, může věčný boj s úředníky, klienty a dodavateli znechutit. Myslím si však, že v příštím životě, kdesi ve Švýcarsku nebo v Holandsku, by to mohlo být docela příjemné. Jak se díváte s dnešním odstupem na vaše první práce? Trojúhelníkový dům byl první realizací, kterou jsem navrhl společně s bývalou spolupracovnicí. Byl to tehdy dobrý nápad a tak jsem přesvědčen, že i dnes bychom jej navrhli na základě stejné myšlenky, ale jinak, protože je formálně již zastaralý. Svým řešením je ale nadčasový. Kolik hodin denně trávíte v ateliéru? Pracujete o víkendech? Svůj ateliér vedu skoro 10 let. Dlouho jsem pracoval intezivně, taky o víkendech. Není snadné to dnes hodnotit, protože jsem bydlel přímo v ateliéru. Nezávisle na tom, zda jsem seděl u rýsovacího prkna nebo u počítače, pořád jsem pracoval. Ale dnes se snažím věci dělat jinak, i když mí známí jsou přesvědčeni, že to stále přeháním. Bez jakého vybavení byste si nedovedl představit svou práci? List papíru, pero nebo tužka jsou pro mě nejdůležitější a samozřejmě také počítače, bez kterých by má firma nemohla existovat. Jaký je váš oblíbený architekt? Dominik Perrault, japonský ateliér SANAA (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa) a určitě nemohu opomenout Rema Koolhaase. 57

31 Jakou stavbu nejvíce obdivujete? Jsem přesvědčen, že taková stavba neexistuje a existovat nikdy nebude. Je to taky zřejmě o něco složitější problém, než volit nejkrásnější ženu světa. Myslíte si, že výše vašich honorářů odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce? Když jsme získali cenu za dům roku a další ocenění je to mnohem lepší. Dříve to bylo dost traumatické, dokonce chyběly prostředky na živobytí. Teď už má náš ateliér jméno. Máte nějaký nesplněný sen ve smyslu, že byste chtěl projektovat určitou stavbu nebo navrhnout interiér nebo nějaký výrobek? V mém portfoliu chybí mnoho témat a tak je přede mnou i mnoho práce. Důležité je, aby zdraví sloužilo a pak se moje portfolio určitě zase o něco rozšíří. Existuje ve vaší kariéře nějaká významná osobnost, která vás ovlivnila? Bez podpory rodičů by ze mě architekt nikdy nebyl. Druhou důležitou osobou je pro mě Marlena, bývalá kolegyně. Lidi, s kterými jsem se při práci setkal a kteří mě ovlivnili je mnoho. Jsem přesvědčen, že obecně mám hodně štěstí. Můj známý a velmi dobrý architekt Jerzy Duda o mně tvrdí, že jsem člověk, který se umí objevit ve správnou dobu na správném místě. Kdyby vám měla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla? Ať mí nejbližší včetně mě jsou zdraví a žijí co nejdéle. Pak vše bude fajn a mohu v klidu pracovat. Dále abych měl štěstí na zajímavá témata a mohl tvořit zajímavou architekturu. To je z větší části i smyslem mého života. Třetím přáním je, abych nikdy nevyhrál v loterii, protože pak bych asi ztratil veškerou motivaci pro další práci. Už bych nedělal nic. 58

32 logika prostoru architekt robert konieczny kwkpromes Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Logika prostoru Architekt Robert Konieczny KWK Promes v Domě umění Kabinetu architektury 4. prosince února 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK spolkem pro ostravskou kulturu, pod záštitou Jerzyho Kronholda, generálního konzula Polské republiky v Ostravě Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Texty KWK Promes Text 10 otázek pro Roberta Konieczneho převzat z Archinews 3/08 (Dominik Herzán, Petr Vaněk: Přirozená soutěživost = záruka úspěchu?, Archinews 3/08) Překlad z polštiny Dominik Herzán, Petr Vaněk a Tadeáš Goryczka Fotografie KWK Promes, Wojciech Kryński (s ), Juliusz Sokołowski (s , 24 37, 58 59) Vizualizace, plány a kresby KWK Promes Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava Poruba Vydání první, Ostrava 2009 Nákladem 1000 ks, vydal SPOK spolek pro ostravskou kulturu, o. s. Vdovská 36, Ostrava a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. Jurečkova 9, Ostrava ISBN ISBN

33

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU NAD TEJNKOU RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU rekonstrukce dostavba 5 PRAHA 6 JAN SCHINDLER / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI Kontext V širším pohledu je dům součástí historické domkářské zástavby bývalé osady Tejnka.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI

TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI FOTO ESTER HAVLOVÁ DŮM NAD PŘEHRADOU REALIZACE 37 BRNO-BYSTRC TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI Rozsáhlý pozemek je situován v převážně rekreační

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

MARTIN ŠVEC. Portfolio Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings

MARTIN ŠVEC. Portfolio Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings Jméno / name Martin Švec Škola / university Fakulta architektury Faculty of architecture / VUT Brno Mail msvec@architektonicke-modely.net Web. stránka / website www.architektonicke-modely.net www.youtube.com/archemode

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Zajímavě architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

NEW CITY CENTER SOUTĚŽ 57 ČULENOVA, BRATISLAVA, SLOVENSKO ZAHA HADID ARCHITECTS

NEW CITY CENTER SOUTĚŽ 57 ČULENOVA, BRATISLAVA, SLOVENSKO ZAHA HADID ARCHITECTS NEW CITY CENTER SOUTĚŽ 57 ČULENOVA, BRATISLAVA, SLOVENSKO ZAHA HADID ARCHITECTS Čtyři hektary pozemků podél ulice Čulenovy v širším centru Bratislavy, které vlastní developerská skupina Penta Investments,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více