Rozšířená architektura systému Metasys

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšířená architektura systému Metasys"

Transkript

1 Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání /0610CZ Architektura systému automatizace budovy Metasys a systému pro správu a řízení byla rozšířena tak, aby byla plně kompatibilní s infrastrukturou elektronické distribuce informací a se síťovou infrastrukturou sučasných podniků. Rozšířená architektura systému Metasys nyní zahrnuje postupy z oblasti informačních technologií (IT) a Internetu a přesahuje oblast působnosti tradičních řídicích systémů. Máte-li oprávněný přístup k vaší síti, můžete požadovat informace týkající se technické a ekonomické výkonnosti vašeho zařízení z jakéhokoliv PC s Microsoft Internet Explorer. Kompletní řízení budovy je umožněno pomocí sítě serverů a automatizačních řídicích jednotek, které integrují všechny systémy zařízení prostřednictvím standardních protokolů BACnet, LonTalk a stávajícího systému Metasys. Hardwarové komponenty systému Metasys Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Plně přizpůsobitelný systém Uživatelské rozhraní založené na internetovém prohlížeči Standardní IT protokoly Správa alarmů a událostí Komplexní řízení systému informací a možnosti přehledů a zpráv Výkonné a uzpůsobitelné nástroje řízení energie Integrace systémů Metasys N1 a N2 Podpora otevřených protokolů systému řízení budovy (BMS) Integrace podnikových systémů Bezdrátová komunikace Výhody Poskytuje flexibilní architekturu sítě, na které je vytvořen nebo rozšířen systém automatizace vaší budovy, zařízení nebo celého podniku. Umožňuje uživatelům dispečerské řízení a zobrazení technologií budovy z jakéhokoliv místa budovy přes intranet nebo celosvětově přes Internet. Používá standardní IT síťové technologie, umožňuje sdílenou a bezpečnou komunikaci přes privátní podnikové sítě. Poskytuje efektivní hlášení alarmů a událostí do alarmových konzolí na bázi internetového prohlížeče, do pagerů, mobilních telefonů a ů a umožňuje záznam do zabezpečených SQL (Structured Query Language) databází. Třídí a transformují prvotní data do souhrnných tabulek nebo do ucelených zpráv, které umožňují uživatelům měřit, analyzovat a zlepšovat řízení budovy. Řídí a snižují spotřebu energie a účty za energii v budově pomocí časových plánů, optimální doby spuštění, omezení spotřeby, přesouvání zátěže, efektivní automatizace chlazení a uživatelských programů. Ochraňuje stávající investice a nabízí integraci a migraci systémů do architektury podporující internet a internetová uživatelská rozhraní. Do architektury systému Metasys integrují zařízení BACnet na úrovni IP a MS/ TP (Master-Slave/Token-Passing) a zařízení LONWORKS. Podnikovým systémům umožňuje přístup k provozním a historickým datům pro analýzy a plánování obchodní činnosti. Umožňuje úsporné řízení a oživování obtížných nebo rychle se měnících prostor na různých systémových úrovních. Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin 1

2 Systémové možnosti Architektura systému Metasys se vyvinula tak, aby vnesla výhody nejnovějších počítačových a komunikačních technologií do systému pro správu zařízení. Zároveň však ochraňuje a zvyšuje hodnotu stávajících investic do systémů řízení budov a technologií. Uživatelské rozhraní Dnešní operátoři požadují uživatelská rozhraní, která jsou intuitivní a snadno použitelná bez zvláštního školení nebo vyhledávání v příručkách. Uživatelské rozhraní Metasys v rámci rozšířené architektury kombinuje nejlepší funkce předcházejících systémů automatizace budovy od Johnson Controls za použití dobře přijímaných zobrazovacích technik internetového věku. Pro přihlášení do jakékoliv konfigurace se používá PC s prohlížečem Microsoft Internet Explorer. Uživatelské rozhraní systému Metasys je portálem v lokalitě a může být uzpůsobeno potřebám všech potencionálních uživatelů systému. Uživatelské rozhraní systému Metasys se může vyvíjet a přizpůsobit tak, aby vyhovovalo potřebám jekéhokoliv zařízení nebo areálu několika budov. Portál pro správu lokality poskytuje systémovým administrátorům nebo operátorům budov online uživatelské a systémové konfigurační možnosti spolu s pohledem na systémy jejich pracovní stanice v reálném čase. Portál pro správu lokality transformuje prvotní data z pracovní stanice a organizuje je v komplexní souhrn zpráv a nástrojů pro řízení informací. Pro přihlášení do tohoto portálu se používá prohlížeč Microsoft Internet Explorer prostřednictvím internetového nebo intranetového připojení k serveru nebo automatizační jednotce systému Metasys. Portál pro správu lokality má všechny funkce, které lze očekávat od plně funkční tradiční pracovní stanice, včetně: pop-up oken alarmů navigační stromové struktury pro nejlepší možné fyzické zobrazení zařízení lze vytvořit více uživatelských stromových struktur dynamických grafických nákresů systémů a podlaží, které lze zvětšovat, aby zobrazovaly jemné podrobnosti více zobrazených oblastí, které lze jednotlivě zvětšovat a ovládat úplné online uživatelské příručky v systému nápovědy Software Ready Access Portal poskytuje přirozené a doplňkové rozšíření uživatelského rozhraní Metasys. Uživatelské rozhraní Ready Access Portal nabízí intuitivní uživatelské prostředí s typickými úkoly, které může být uzpůsobeno potřebám specializovaných uživatelů a nájemníků budov. Uživatelské rozhraní Ready Access Portal, které je k dispozici na PC nebo přenosné platformě, vyžaduje pouze internetový prohlížeč připojený přes Internet nebo intranet k serveru Ready Access Portal. Uživatelské rozhraní systému Metasys 2 Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin

3 Grafické možnosti Uživatelské rozhraní systému Metasys může být uzpůsobeno pomocí integrace grafických nákresů systémů a podlaží budovy. Standardní grafické možnosti systému Metasys umožňují bohaté uživatelské grafické prostředí na portálech lokality a Ready Access. Doplňková rozšířená grafika portálu lokality nabízí doplňkové možnosti dynamizace jako jsou uživatelsky definované tvary, změny barev a zobrazení měřených hodnot v systému Metasys. Softwarový balík zahrnuje dynamickou knihovnu šablon a je doplňkem k softwaru Microsoft Visio. Operátoři budov mohou pomocí komplexního znázornění systémové podpory zařízení snadno monitorovat stav systému, a to na základě více intuitivního uživatelského rozhraní. Zdroj informací Systém automatizace budovy není pouze řídicím systémem, ale i zdrojem cenných informací, které slouží ke správě vašeho zařízení. Systém Metasys transformuje prvotní data do informací podporujících rozhodování, ke kterým mají přístup pouze oprávnění uživatelé v síti nebo obchodní a podnikové systémy. Soubory pro archivaci trendů, historických dat, transakcí, prověřovacích záznamů (audit trails) a diagnostických zpráv jsou k dispozici dispečerům, kteří mohou generovat uživatelské hlášení podle potřeb místního managementu. Standardní online zprávy Standardní online zprávy systému Metasys zahrnují: náhledy/zprávy o událostech a prověřovacích záznamech standardní online/offline a alarmová shrnutí a shrnutí override globální hledání zadaných požadavků uživatele trendové studie a náhledy Rozšířený systém zpráv Internetové zprávy poskytují standardní soubory zpráv, které umožňují uživatelům ohodnotit alarmové a trendové konfigurace jejich budov, stahovat souhrnné a detailní zprávy pro monitorování informací o alarmech a událostech, prohlížet informace offline, spojovat informace o alarmech a prověřovacích záznamech v jedné zprávě a prohlížet trendová shrnutí nebo detailní zprávy. Exportní utilita Softwarový balík Exportní utility je doplňkem, který umožňuje správcům budov vytvářet uživatelské zprávy na základě historických dat systému. Tato data lze použít pro každodenní řízení budovy. Exportní utilita ze systému získává data historických trendů, alarmů a prověřovacích záznamů a ukládá je v různých formátech pro analýzy (např. Microsoft Word nebo Microsoft Excel). Nástroje pro řízení energie Metasys poskytuje ucelený soubor výkonných nástrojů pro řízení energie, které vám pomohou s řízením spotřeby energie ve vašem zařízení a se snižováním nákladů na energii. Řízení energie zahrnuje: Časové plány Optimální doba spuštění Omezení spotřeby a přesouvání zátěže Uživatelské programy Přehledy o energetických faktech Automatizace chlazení Integrace systémů a propojení Systém Metasys byl vždy prostředkem pro integraci četných systémů tak, aby poskytoval jedno uživatelské rozhraní. Používá kombinaci standardů a otevřených protokolů jak z oblasti IT tak i z oblasti automatizace budov, čímž rozšiřuje integraci za hranice managementu zařízení. Otevřené protokoly Použitím standardních datových formátů a komunikačních protokolů z oblasti informačních technologií je rozšířená architektura systému Metasys kompatibilní se síťovou infrastrukturou ve většině současných budov a zařízení. Tyto standardy zahrnují: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jako komunikační protokol mezi síťovými jednotkami, servery a internetovými prohlížeči SNMP (Simple Management Protocol) pro zachycení alarmu a požadavky objektů v MIB (Management Information Base) SNTP (Simple Time Protocol) pro synchronizaci času v síti SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pro přenos ových zpráv Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin 3

4 Ready Access Portal UI on Handheld Device Web Browser with Ready Access Portal or Site Management Portal UI ADS/ADX Site Director Web Browser with Ready Access Portal or Site Management Portal UI Firewall Internet IP N1 NCM NIE55 NCM Sensor LONWORKS VMA16 NAE55 SA Bus Third-Party BACnet Device FC Bus (BACnet MS/TP) Sensor BACnet FEC IOM SA Bus NAE85 IOM ZFR Coordinator WRZ Sensor WRZ Sensor IOM ZFR Wireless Field Bus FEC Obrázek 1: Síťová integrace systému Metasys DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a DNS (Domain Name System) pro přidělování názvů zařízení a dynamické síťové přidělování adres SOAP (Simple Object Access Protocol) a XML (Extensible Markup Language) jsou použity pro přenos dat mezi komponentami systému a jejich využitím pomocí webových služeb v podnikových aplikacích Bezdrátové komunikační standardy, včetně standardů Bluetooth (při uvádění zařízení do provozu), WiFi (při síťové komunikaci) a Zigbee (pro síť řízení a snímačů) Microsoft Active Directory poskytuje standardní IT integraci systému Metasys do stávající infrastruktury zákazníka pro účely ověření přihlášení do uživatelského rozhraní lokality Systém také používá standardní zabezpečení systému a kódovací protokoly, které zabraňují neoprávněnému přístupu k datům a řídicím systémům. Pro ukládání historických dat používají aplikační servery formát databáze SQL, což umožňuje použití softwaru Microsoft SQL Server. Integrace Systém Metasys (viz. obrázek 1) integruje systémy budov pomocí protokolů BACnet, N2, LonTalk a webových komunikačních služeb. Zařízení BACnet jsou přímo připojena k síti IP Ethernet nebo polní sběrnici MS/TP. Regulátory LONWORKS Johnson Controls nebo certifikovaná zařízení LONMARK jiných výrobců lze integrovat do architektury systému Metasys. Podobným způsobem je napojen systém Metasys na protokoly zařízení N2 a N1. Bez ohledu na použité protokoly lze data zobrazit v uživatelském rozhraní Metasys, archivovat je v aplikačních serverech nebo je lze přenést přes IP síť k jiným zařízením. Bezpečnostní systém Johnson Controls P2000 lze integrovat do systému Metasys. Server P2000 poskytuje informace o stavu čteček dveří, bezpečnostních bodech a přístupových transakcích používaných k zachování bezpečnosti těchto informací. Bezpečnostní data jsou zobrazována v prostředí internetového prohlížeče podobně jako ostatní data v jiných systémech budov připojených do sítě. 4 Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin

5 Komponenty systému Systém Metasys je velmi přizpůsobitelný systém, který lze aplikovat na různě velká a různě složitá zařízení pomocí rozsáhlé sítě komponent. Servery Server ADS (aplikační a datový server) nebo ADX (rozšířený aplikační a datový server) jsou doplňkové komponenty systému Metasys, které slouží ke sběru a prezentaci velkého množství trendových dat, zpráv o událostech, transakcí operátora a systémových konfiguračních dat. Server poskytuje bezpečnou komunikaci do síťových automatizačních jednotek NAE, síťových řídicích jednotek NCE a síťových integračních jednotek NIE. Server ADS pracuje na operačním systému Microsoft Windows a zahrnuje databázi, která je v souladu s ODBC (Open Database Connectivity) pro uchovávání trendových dat, zpráv o událostech, transakcích operátora a systémových konfiguračních datech. ADS podporuje připojení k uživatelskému rozhraní lokality pomocí internetového prohlížeče až pro 5 současných uživatelů. Poskytuje manuální archivaci historických dat a stadardní možnosti vytváření přehledů a zpráv. Server ADX pracuje na operačním systému Windows a používá software Microsoft SQL Server, který poskytuje vyspělou správu historických dat. ADX podporuje připojení k uživatelskému rozhraní lokality až pro 10 až 25 současných uživatelů. ADX umožňuje manuální, automatickou a plánovanou archivaci historických dat a nabízí rozšířené vytváření zpráv a přehledů pomocí softwaru SQL Server třetí strany. V budovách, kde si nájemníci/uživatelé přejí nebo požadují přístup k informacím ze systému budovy, lze na server umístit uživatelské rozhraní Ready Access Portal, jež umožní dodání specifických informací ze systému automatizace budovy mnoha oprávněným uživatelům budovy najednou. Rošířený systém zpráv a přehledů systému Metasys, včetně volitelného softwaru pro základní energetická fakta (Energy Essentials) je k dispozici na ADX se specifickými komponentami softwaru Microsoft SQL Server a poskytuje zvláštní uživatelské rozhraní, ne kterém lze stahovat zprávy o systémové konfiguraci a výkonu. Síťové jednotky Síťová automatizační jednotka NAE55 Síťové automatizační jednotky Síťová automatizační jednotka (NAE) monitoruje regulátory zařízení a obsahuje zabudované webové uživatelské rozhraní pro systémovou navigaci, konfiguraci a provoz. Je-li připojena k síti TCP/IP, poskytuje data dalším zařízením NAE a serverům. Jednotky řady NAE55 podporují úplnu řadu řídicích vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení. Jednotky řady NAE45 a NAE35 rozšiřují vlastnosti jednotek NAE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Model NAE85 je vysokokapacitní jednotka NAE, která umožňuje integraci rozsáhlých BACnet systémů. Jednotka NAE prezentuje všechna interní data jako objekty BACnet. Její integrační možnosti jí umožňují chovat se jako brána BACnet do síťových zařízení LONWORKS a N2. Rovněž přímo komunikuje s dalšími zařízeními BACnet pomocí IP BACnet nebo BACnet MS/TP. Všechny jednotky NAE jsou certifikovány BTL (BACnet Testing Laboratories) jako regulátory budov BACnet. Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin 5

6 Síťové řídicí jednotky Síťové řídicí jednotky NCE v sobě spojují síťové řídicí schopnosti a připojitelnost k síti Internet Protocol (IP) síťových automatizačních jednotek NAE s možností přímého připojení vstupů/výstupů a řídicími schopnostmi FEC polních regulátorů. Regulátory FEC a IOM Síťová řídicí jednotka NCE25 Síťová řídicí jednotka NCE poskytuje cenově výhodné řešení pro integraci centrálních provozů a rozsáhlých vzduchotechnických zařízení do jedné sítě Metasys. Všechny modely řídicích jednotek NCE nabízejí připojení k síti Ethernet IP, uživatelské rozhraní (UI) portálu pro správu lokality a síťové řídicí vlastnosti automatizačních jednotek, včetně integrace BACnet IP. Síťové integrační jednotky Síťová integrační jednotka komunikuje přes síť IP Etherent se síťovými řídicími jednotkami NCM v sítích Metasys N1 a integruje je s ostatními jednotkami a servery. To umožňuje monitorování a řízení stávajících systémů Metasys N1 prostřednictvím uživatelského rozhraní rozšířené architektury Metasys. Jednotka NIE obsahuje uživatelské rozhraní, které zajišťuje přístup k síťovým datům N1. Jednotka NIE85 je vysokokapacitní model NIE, který umožňuje rozsáhlé integrace N1 a může nahradit několik jednotek NIE55. Regulátory BACnet Systém Metasys poskytuje plně programovatelnou, vysoce výkonnou řadu zařízení včetně regulátorů FEC, vstupních/výstupních modulů (IOM), síťových sensorů a modulárních regulačních sestav VMA16 pro řízení průtoku vzduchu (VAV). Regulátory FEC jsou samostatná digitální zařízení aplikovatelná na široký okruh aplikací pro topení, ventilace a klimatizace (HVAC) a další aplikace systémů budov. Všechny modely regulátorů FEC představují souvisle adaptivní řídicí algoritmus, který podstatně snižuje čas uvádění do provozu a automaticky reaguje na sezónní změny a změny zatížení zařízení. Regulátory FEC lze sloučit s moduly IOM pro umožnění řízení velkých aplikací jako jsou např. velké aplikace centrálního zařízení. Některé modely FEC jsou k dispozici se zabudovaným displejem LCD. VMA16 poskytují jednokanálové nebo dvoukanálové aplikace pro řízení průtoku vzduchu (VAV). Síťové sensory umožňují snímání teploty a vlhkosti a umožňují funkci override. Regulátory FEC mohou být konfigurovány pro komunikaci peer-to-peer tak, aby byla umožněna přímá komunikace mezi polními zařízeními na sběrnici. Regulátor VMA16 (Variable-Air-Volume) Řada produktů VSD (Variable Speed Drive) umožňuje kontrolu rychlosti ventilátorů a čerpadel a lze ji plně integrovat s regulátory FEC pomocí protokolu BACnet. 6 Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin

7 Termostaty řady TEC26 jso konfigurovatelné regulátory, které poskytují řízení nástřešních jednotek, tepelných čerpadel, vybavení VAV závislého na tlaku, místních hydronických ventilů ohřevu, zónovacího vybavení a vybavení pro jednostupňové a vícestupňové topení/chlazení. Různé modely termostatů TEC26 mají intuitivní uživatelské rozhraní s displejem, který je osvětlen zezadu a který umožňuje rychlé a snadné nastavení a provoz. Termostaty rovněž využívají jedinečný časově dimenzovaný algoritmus PI (Proportional-Integral), který prakticky odstraňuje teplotní odchylku spojenou s tradičními diferenčními termostaty. Regulátory LON Regulátory Metasys řady LN používají komunikační protokol LONWORKS a mohou být naprogramovány pomocí jakéhokoliv vhodného softwaru, jako např. LN Builder. Zapojení pro tato zařízení představuje grafické řídicí logické rozhraní, které je uzpůsobeno požadavkům řízení. Regulátory řady LN jsou k dispozici buď jako plně programovatelné modely nebo jako konfigurovatelné modely shodné s profilem LonMark. Aplikační regulátory řady LN umožňují řídit vybavení jako jsou nástřešní jednotky, fan coil jednotky, tepelná čerpadla, ventilátory, kabinety VAV a jiné terminálové jednotky. Programovatelné regulátory řady LN se používají pro vícestupňové klimatizační jednotky, chladicí jednotky, kotle a chladicí systémy. Bezdrátové možnosti Komponenty bezdrátového systému Pro integraci bezdrátového připojení v požadovaných částech systému Metasys je k dispozici několik řešení. Tato řešení poskytují bezdrátovou komunikaci mezi regulátory, termostaty, koordinátory, routery a pokojovými sensory a rovněž snižují náklady prostřednictvím minimalizace kabeláže, poskytují aplikační mobilitu a flexibilitu a zjednodušují možné problémy složitých nebo nákladově omezených instalací a renovací. Bezdrátová řešení mohou existovat současně a nabízejí flexibilitu koexistence s drátovými řešeními systému Metasys. Konfigurace systému pro speciální aplikace Metasys pro schválená prostředí Rozšířená architektura systému Metasys pro schválená prostředí (Validated Environments - MVE) je navržena pro zařízení, jejichž systémy vyžadují soulad se zákony v oblasti životního prostředí. Přináší tak do regulovaného zařízení flexibilitu a pohodlí internetového rozhraní. Tato aplikace pracuje v ADX, NAE55, NIE55 a NCE25 - všechna zařízení jsou podporována jako schválená zařízení. Server ADX se softwarem pro aplikaci MVE poskytuje bezpečné řízení dat a možnosti vytváření přehledů a zpráv, vystopovatelné elektronické záznamy a podpisy a časované prověřovací záznamy zařízení jež podléhají souladu s nařízením agentury FDA (Food and Drug Administration), nadpis 21, část 11. Toto nařízení upravuje pravidla pro dlouhodobé uchovávání trendových dat, prověřovacích záznamů, zpráv o alarmech/událostech a systémových konfiguračních dat. Navíc je systém zabezpečen proti neoprávněnému vstupu a manipulaci s daty pomocí hesel a kódování zpráv. Aplikace MVE je navržena tak, aby poskytovala to, co potřebujete - ať jde o plnění zákonných požadavků nebo o snížení podnikatelského rizika. UL864 certifikované systémy pro detekci kouře Systém Metasys lze konfigurovat tak, aby umožnil UL864 certifikované systémy pro detekci kouře, 9. verzi. Tento systém integruje panel hlásiče požáru IFC (Intelligent Fire Controller), požární stanici a kropicí a ventilační místa po celém zařízení pomocí zařízení BACnet a LONWORKS. Systémové konfigurační nástroje Systémové konfigurační nástroje jsou nedílnou součástí rozšířené architektury Metasys. Konfigurace off-line a on-line a provoz systému mají v uživatelském rozhraní Metasys podobný vzhled a prostředí. Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin 7

8 Možnosti uživatelského rozhraní pro on-line konfiguraci systému jsou integrovány do serveru i síťových jednotek. Integrované možnosti konfigurace zahrnují: automatické vyhledávání polních zařízení připojených ke sběrnicím BACnet, LONWORKS a N2 bus pro urychlení procesu konfigurace automatické vyhledávání v síti Metasys N1 prostřednictvím jednotek NIE standardní navigační stromové struktury pro všechny připojené sítě snadné vytváření uživatelské stromové struktury a hodnotné tabulková shrnutí konfigurace uživatelské grafiky uživatelská správa portálů Site Management a Ready Access pojmenování bodů a nastavení provozních parametrů směrování alarmových a událostních zpráv grafický nástroj Logic Connector pro uživatelské programování download, upload a archivace databází síťových jednotek podpora konfiguračních a ladících nástrojů pro regulátory na sběrnici N2 bus, MS/TP bus a bezdrátové síti ZigBee konfigurace omezování spotřeby a přesouvání zátěže SCT poskytuje projektovému inženýrovi offline mechanismus pro vytvoření databáze ve své budově a pro simulaci automatické sekvence řídicích a uživatelských logických programů před spuštěním zařízení v budově. SCT lze integrovat do budovy tak, aby poskytoval nahrávání databáze a naplánované zálohování serveru a zařízení v budově. Softwarový balík SCT zahrnuje konfigureční nástroj CCT (Controller Configuration Tool) pro regulátory BACnet MS/TP. CCT umožňuje vytvořit řídicí aplikaci od základů nebo použít řadu standardních aplikací. Poté, co je aplikace vytvořena, CCT umožňuje spuštění a otestování aplikace v simulačním režimu tak, aby bylo možné jistit jak funguje. Shrnutí Rozšířená architektura systému Metasys je nejkomplexnějším systémem automatizace a správy budov na trhu. Při zachování všech základních automatizačních funkcí budovy, rozšířená architektura systému Metasys nyní zahrnuje standardní a otevřené technologie z oblasti IT a internetu. Tato architektura umožňuje systému, aby byl plně integrovaný do informační a síťové infrastruktury budov a podniků. Možnosti správy informací a jejich elektronická distribuce nabízí dodatečnou hodnotu vlastníkům budov a operátorům spolu s větší efektivitou každodenního provozu. Dokonalejší přístup k datům umožňuje analyzovat výkon a plánovat financování. S příchodem portálu Ready Access je PC na každém pracovním stole potencionálním uživatelským rozhraním systému Metasys. Servisní technici a nájemníci budov mají možnost přihlásit se do sítě a provést tak své úkoly buď na počítači nebo přenosném zařízení. Bezpečnostní funkce systému brání neoprávněnému přístupu. Integrace systémů a zařízení jiných výrobců byla vždy důležitou funkcí systému Metasys. Architektura podporující web v této tradici pokračuje a rozšiřuje použití otevřených protokolů a standardů. Systém je schopen integrovat zařízení BACnet, N2 a LONWORKS do jednoho kohezního systému. Ačkoliv je rozšířená architektura systému Metasys založena na vedoucích softwarových a hardwarových technologiích, plně integruje sítě N1 systému Metasys, čímž ochraňuje stávající investice a poskytuje možnost pro průběžný upgrade řídicích instalovaných systémů. Systém Metasys se rozvinul se současnými internetovými technologiemi a IT standardy a nyní nabízí dokonce více funkcí, které umožňují nepřetržitě zvyšovat výkon systémů a služeb ve vašich budovách. 8 Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin

9 Související dokumentace V tabulce 2 jsou uvedeny produktové buletiny, ve kterých naleznete technické specifikace a informace o provozních charakteristikách a vlastnostech rozšířené architektury systému Metasys. Tabulka 2: Související dokumentace Informace o Viz. dokument LIT nebo č. části Přehled systému Metasys Přehled rozšířené architektury systému Metasys LIT Síťová automatizační jednotka Síťová automatizační jednotka (NAE) LIT Aplikační a datový server Aplikační a datový server LIT Síťová integrační jednotka Síťová integrační jednotka LIT Síťová řídicí jednotka Síťová řídicí jednotka LIT Exportní utilita Exportní utilita LIT Rozšířená grafika Rozšířená grafika LIT Polní regulátory systému Metasys a související produkty Polní regulátory systému Metasys a související produkty LIT Bezdrátový systém Metasys Bezdrátový systém Metasys LIT Produkty LONWORKS pro integraci do Přehled regulátorů řady LN LIT systému Metasys Metasys pro schválená prostředí Rozšířená architektura systému Metasys pro schválená prostředí (Validated Environments) LIT Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. All other marks herein are the marks of their respective owners Johnson Controls, Inc. Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin 9 Published in U.S.A.

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Požádal jsem naše pracovníky IT, aby mi řekli jeden důvod, proč je řešení

Více

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby Obsah AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby řídicí technika Řídicí jednotky dle IEC 6, automatizační software, programování vývojového diagramu, řízení ve vyšších programovacích jazycích,

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti» Redundantní přenosová média» O t e v ře n ý s t a n d a r d» S n a d n á ko n f i g u ra c e PROFINET Otevřený průmyslový standard vycházející z technologie

Více

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software IBM Software Messaging and Collaboration IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Snadná cesta k vytváření obsahu, sdílení informací a spolupráci 2 IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Poznejte softwarovou

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více